Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag

2

3 Voortgangsrapportage Haagse krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag

4 2

5 Inhoud Het resultaat telt 5 1. Inleiding bij de rapportage 7 2. De aanpak en adopties 11 Intermezzo Gezondheid en sport De Pijlers 15 Intermezzo Multiprobleemgezinnen Bewonersparticipatie 19 Intermezzo Uitenhagestraat De wijken en stedelijke business cases 24 Intermezzo Schoon, heel en veilig Achttien bestuurlijk vastgestelde opdrachten 33 Intermezzo Otterrade 38 Bijlage : Voortgang in de business cases (stedelijk en per wijk) 41 De Stedelijke business cases 41 Transvaal 54 Schilderswijk 63 Stationsbuurt Rivierenbuurt 71 Zuidwest 78 3

6 4

7 Het resultaat telt Haagse Aanpak werkt Het resultaat op straat, daar gaat het om. Om dáár wezenlijk verandering te brengen, is een uitgebreid programma samengesteld waarmee we de grote problemen in de krachtwijken aan gaan pakken. We voeren dat programma uit in een periode van tien jaar. Niet in één jaar, niet in twee jaar. Ook niet in één collegeperiode, maar in een periode van tien jaar. Den Haag is de enige gemeente in Nederland met een krachtwijkenprogramma met èchte lange adem. Kwaliteit maak je namelijk niet in één dag. En dát is wat deze wijken nodig hebben: duurzaam succes! Er is op straat geen behoefte aan snelle acties die het alleen op televisie goed doen. Bij de aanvang van dit project, in 2007, is door alle bewoners gevraagd om een serieus plan. Laten we het nu eens in één keer echt goed doen! was de roep uit de wijken. De gemeente heeft geluisterd naar wat er moest gebeuren om de vier wijken, Transvaal, Schilderswijk, Rivierenbuurt/Stationsbuurt en Zuidwest, naar het Haagse gemiddelde te krijgen. Deze wijken scoren slecht op punten als gezondheid, scholing, werk, economie, problemen bij mensen thuis, een schone straat en veiligheid. Er zijn ambitieuze plannen voor verbetering en er is op basis daarvan een megaprogramma opgesteld. De bewoners gaven zelf aan waar de problemen het grootst waren en waar we dus, samen met hen, oplossingen voor moesten bedenken. Maar het belangrijkste signaal dat uit alle buurten naar voren kwam was dat je hierbij niet over één nacht ijs kon gaan. Dus zijn we erg trots op de resultaten die nu alvast hebben bereikt. Zo wordt er met grote inzet gewerkt aan hulp voor multiprobleemgezinnen. Deze mensen worden niet meer alleen gelaten in het woud van hulpverlenende instanties. Dat alleen al is een grote stap vooruit voor de bewoners thuis. Sinds kort wordt de straat van vroeg in de ochtend tot s avonds laat schoongehouden. Met veel meer mensen dan voorheen en meer modern materieel. Eindelijk eens iets dat mensen in de wijk wilden zien: maak meer schoon. Voor Schoon en Heel zijn we met veel mensen in de vier wijken op stap geweest. En tijdens het opstellen van de plannen hebben de wijkteams een belangrijke rol gehad om tot een echt goed voorstel te komen. Nu vegen we vaker, waardoor het schoner wordt, handhaven we meer en zijn we begonnen met de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers, zodat afval niet meer op straat wordt verzameld. Het wordt daardoor zichtbaar schoner op straat. Dat is wat men wil. De ondergrondse containers waren er zonder de energie van de Haagse aanpak niet gekomen. Tijdens de eerste sessies al klonk vanuit de wijken de roep om iets te doen aan het zwerfafval. De gemeente heeft hiernaar geluisterd en heeft er iets aan gedáán. Eén van de eerste bekrachtigde voorstellen in de krachtwijkenaanpak was ten slotte het plan om alle vier de wijken te voorzien van ondergrondse afvalcontainers. Met dàt besluit heeft Den Haag in één keer een grote stap gezet. En ook duidelijk gemaakt dat de gemeente een serieuze partner is voor deze wijken. En dit is nog maar één voorbeeld. En nu verder Deze voortgangsrapportage, opgesteld door het Programmabureau Krachtwijken, laat nog veel meer resultaten zien. Die gelden voor een programma dat 10 jaar gaat duren, zijn veelbelovend, en leveren dankzij een gedegen aanpak ook echt duurzame winst op voor de bewoners van de vier krachtwijken. Minstens zo belangrijk is het om de veranderende aanpak te laten zien. Dat is een ontwikkeling die zich binnen én buiten de muren van het stadhuis afspeelt, maar die niet één op één aan de verschillende business cases is verbonden. Deze verandering is een gevolg van de omslag die wij met de krachtwijkenaanpak hebben gemaakt. Die omslag werd ingegeven door de wens van het college om zaken doelgerichter aan te pakken, om integraal en wijkgericht te werken. De omslag werd ook hardop geëist in de wijken. Want daar was iedereen het meer dan beu dat keer op keer ideeën om iets aan de achterstanden te doen, in een te korte termijn uitgevoerd moesten worden. In het verleden bleek steeds weer dat het bijna onmogelijk is om problemen, die heel divers zijn, op een effectieve manier, met inzet van verschillende disciplines, diensten en partners aan te pakken. Den Haag heeft dit binnen het college opgepakt door met de inhoudelijk meest betrokken wethouders voor de aanpak, samen aan tafel te gaan zitten. In de praktijk wordt hier, door collegiaal bestuur, de krachtwijkenaanpak vanuit het college geleid. Dit levert de noodzakelijke bestuurlijke coalities op die planvorming makkelijker en sneller mogelijk maakt. Zowel in de voorbereidingsfase als in de uitvoering is ook het beraad van directeuren van groot belang. Aan één tafel wordt door de verschillende diensten samengewerkt om een integrale aanpak te realiseren. Een goed voorbeeld is de eerder genoemde aanpak van multiprobleemgezinnen. Twee jaar geleden nog hadden de 5

8 diensten OCW en SZW ieder een volledig eigen traject voor hun afzonderlijke doelgroepen gezinnen mèt en gezinnen zonder kinderen. Het is heel eenvoudig, maar de Haagse Aanpak (krachtwijkenaanpak) was er voor nodig om te laten inzien dat een groot deel van het werk samen kan en dus ook moet worden gedaan. Efficiency wordt nu behaald door samen mensen met meerdere problemen in kaart te brengen waarbij overigens ook mensen met minder ernstige problemen in het vizier komen en ze ook met een gezamenlijk opgezet systeem, van coördinatie en planvorming te helpen. Eén gezin, één coach en één hulpplan, daar werken we hard aan. Met op de achtergrond verschillende instanties en gemeentelijke diensten. Nu is de aanpak oplossings- en klachtgericht. Het lijkt heel simpel, maar alleen vanuit dat klachtgerichte perspectief was iedereen in de verschillende ketens er van te overtuigen dat één klant ook echt één aanpak hoort te krijgen. En dat hebben we nu al met z n allen bereikt. Buiten het stadhuis wordt ook veel meer samengewerkt. Dat is echt niet alleen te danken aan de inzet van de gemeente. Maar ook hier is het project dat we mèt alle partners hebben aangedurfd, de reden voor de intensievere samenwerking. Een goed voorbeeld is het Teniersplantsoen in de Schilderswijk. In de omgeving ervan werken ongeveer 200 professionele hulpverleners, welzijnswerkers, onderwijzers, sportleerkrachten, culturele werkers. In een dozijn verschillende instellingen voor de wijk. Zij zetten zich al jaren enorm in voor de Schilderswijk. De Haagse Aanpak zorgt ervoor dat ze samen aan tafel zitten en brede programma s opstellen. Om middelen en voorzieningen, bijvoorbeeld (school)gebouwen, nog beter te gebruiken. Er worden inmiddels brede programma s aangeboden in de zaterdagschool, de zomerschool en de sportcampus. Nu komt daar, in het het pas geopende centrum, ook een breed wijkgericht cultuuraanbod bij vanuit Culturalis. De afstemming van de verschillende onderdelen, gebeurt door de instellingen sámen, met ondersteuning vanuit de gemeente. Op de zaterdagschool zitten tot nu toe 230 jongeren en 140 volwassenen die door deze aanpak, en het extra geld vanuit de gemeente, hard kunnen werken om zichzelf te ontwikkelen. Want er worden niet vrijblijvende cursussen aangeboden. Leerlingen van jong tot oud krijgen hier gewoon Nederlands of rekenen. Tachtig procent van het aanbod van de zaterdagschool is les. En dáár komen dus mensen op af, blijkt. In vergelijking met andere brede school initiatieven elders in Nederland met een veel meer op leuk gericht programma, is de opkomst hier vele malen hoger. Het werkt dus. Kortom, we zijn met velen aan de slag in de krachtwijken in Den Haag. Met onze Haagse Aanpak. Die aanpak is veelbelovend en de eerste resultaten zijn zeer hoopgevend. Deze rapportage gaat daar uitvoerig op in. Maar het belangrijkste is volgens ons dat we op de ingeslagen weg voort blijven gaan. De coalities die we, op alle fronten, met alle verschillende partners en vooral met de bewoners, hebben gesmeed, moeten we koesteren en gebruiken om betekenisvol werk te verzetten in de wijken. Het college blijft daarom met volle inzet sturen op een samenhangende en structurele uitvoering van het programma Krachtwijken Den Haag. De eerste slagen zijn gemaakt, we zijn nog wel een paar jaar aan de beurt. Dus we pakken door. Henk Kool, wethouder SWE Sander Dekker, wethouder OJS Marnix Norder, wethouder BW Bert van Alphen, wethouder WVE 6

9 1. Inleiding bij de rapportage Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Haagse krachtwijkenaanpak. De aanpak moet ervoor zorgen dat de wijken beter gaan scoren op punten waarop zij nu achterblijven bij het Haagse gemiddelde. Het gaat om zaken als gezondheid, scholing, werk, economie, problemen bij mensen thuis, een schone straat en veiligheid. De aanpak is een grote opgave en gebeurt op basis van vijf pijlers of thema s die ieder betrekking hebben op een van de genoemde aandachtsterreinen. Het werk dat moet worden verzet is per pijler en per wijk ondergebracht in business cases, 77 in totaal. Deze voortgangsrapportage is opgebouwd rond deze pijlers en business cases. Maar er is meer. Met verschillende partners zijn afspraken gemaakt over doelstellingen en over bijdrages, zowel financieel als inhoudelijk. Daarom is er ook een hoofdstuk aan de achttien bestuurlijke opdrachten gewijd. Ook is er een hoofdstuk opgenomen over bewonersparticipatie, die bij alle business cases van belang is en een rol speelt. De vier wijken Transvaal, Schilderswijk, Stationsbuurt/Rivierenbuurt en Zuidwest komen afzonderlijk aan bod met een korte stand van zaken. Ook de cases die in al de vier wijken aan de orde zijn, komen als zogenaamde stedelijke business cases afzonderlijk aan bod. Een uitputtend overzicht van de voortgang en stand van zaken per business case wordt gegeven in de bijlage. Dit overzicht is in vorm gelijk aan de eerste voortgangsrapportage. Tenslotte wordt inzicht gegeven in de praktijk van de krachtwijkenaanpak in Den Haag. Vijf interviews met mensen uit de praktijk geven een diepgaand beeld van wat er komt kijken bij de opzet en de uitvoering van de plannen. U vindt deze intermezzo s verspreid door de rapportage. 7

10 Haagse Markt 25 juni

11 9

12 10

13 2. De aanpak en adopties Kenmerkend voor de Haagse wijkenaanpak zijn integraliteit, wijkgerichtheid en uitvoeringsgerichtheid. Om met het laatste te beginnen: er wordt gestreefd naar een zichtbaar resultaat, dus spoedige uitvoering van de plannen. Natuurlijk betekenen afgeronde voorstellen, afspraken of overeenkomsten ook resultaat, maar deze vormen pas het begin, een eerste stap. Waar men op zit te wachten zijn resultaten in de wijken: maatregelen die zorgen voor een verbetering op de punten waarop de wijken nu slecht scoren. Die resultaten moeten passen bij het karakter van de wijk (het DNA) en de behoeften en vragen die daar leven. Dit vergt vanzelfsprekend een intensief contact en overleg met de wijkbewoners. Dit krijgt in de krachtwijkenaanpak bijzonder veel aandacht. Integraliteit is een hoofdstuk apart. De Haagse krachtwijkenaanpak heeft oog voor de veelzijdigheid van problemen. Zo is er bijvoorbeeld doorgaans een verband tussen overlast op straat en moeilijkheden in gezinnen. Het is belangrijk deze samenhang te zien en met een brede aanpak te komen. Een groot deel ervan betreft regulier werk op het terrein van onderwijs en welzijn, sociale zaken en werkgelegenheid, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid en veiligheid. Deze taken zijn op zichzelf niet nieuw, maar ze krijgen juist op het punt van de integraliteit een nieuwe impuls. Dat betekent vooral meer samenwerking, tussen bewoners en allerlei instanties, maar ook tussen (overheids)instanties onderling. Het Haagse gemeentebestuur wil verkokering binnen het ambtelijk apparaat vermijden en bestrijden. Het gaat in de krachtwijkenaanpak om het probleem of de vraag uit de wijk. Dat is leidend en niet de specifieke taakomschrijving van een gemeentelijke dienst of andere instantie. Integraliteit betekent ook coalities vormen en vanuit betrokkenheid bij de wijk de handen ineenslaan. Het Haagse college en de corporaties overleggen bijvoorbeeld met allerlei maatschappelijke organisaties op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn en wonen, die zich hebben verenigd in het samenwerkingsverband Forum. Het Rijk toont zijn betrokkenheid door zogenaamde adopties. Verschillende bewindspersonen hebben zich verbonden aan projecten in de gemeente Den Haag. Frank Heemskerk heeft het economisch programma van de wijk Transvaal geadopteerd, Marja van Bijsterveldt het programma van de campus Teniersplantsoen in de Schilderswijk. Minister Ab Klink heeft de businesscase gezondheid en sport geadopteerd en minister Ernst Hirsch Ballin heeft zich verbonden aan een belangrijk onderdeel van het veiligheidsprogramma, namelijk de sluitende nazorg voor Haagse jongeren die een justitiële jeugdinrichting verlaten. Bij deze werkwijze zijn communicatie en overleg erg belangrijk. Er wordt flink ingezet op bewonersparticipatie en ook op andere manieren wordt gestreefd naar binding en verbinding met en in de wijk. Participatie is bij de gehele aanpak een belangrijk aspect. Er vinden in dat kader tal van evenementen en bijeenkomsten plaats, van buurtfeesten tot theatervoorstellingen, gericht op het versterken van samenhang en betrokkenheid in de wijk. De problematiek in de krachtwijken wordt aangepakt volgens vijf thema s of pijlers: schoon, heel en veilig jongeren en gezondheid multiprobleemgezinnen werk, inburgering en wijkeconomie leefbaar wonen De afgelopen maanden zijn krachthonksessies gehouden over verschillende business cases. Het draait in die sessies om uitwisseling en inspiratie en het leggen van verbindingen. Zo wordt het netwerk van personen die zich inzetten voor de krachtwijken steeds groter en hechter. Er zijn krachthonksessies gehouden over inburgering, schoon, heel en veilig, multiprobleemgezinnen en bewonersparticipatie. 11

14 Op 25 juni vond in de RAC-hallen de eerste Haagse krachtwijkenmarkt plaats. Deze stond in het teken van kennismaking en uitwisseling tussen personen en organisaties die aan de krachtwijken werken. Er waren tientallen kramen met informatie over de business cases waaraan wordt gewerkt. De cases kregen een gezicht, omdat casemanagers persoonlijk uitleg gaven over wat goed gaat en wat nog beter kan. De integrale aanpak van het krachtwijkenprogramma werd goed zichtbaar. De markt was een succes. Hij heeft vele bezoekers getrokken, er is veel informatie uitgewisseld en er zijn talloze verbindingen gelegd. In het krachtwijkencafé ontstond aan het einde van de middag een levendige discussies over de thema burgerparticipatie, wijkeconomie en onderwijs. De dag viel samen met de wijkendag van WWI: 140 ambtenaren van het ministerie gingen de Haagse krachtwijken in om met eigen ogen te zien hoe het daar gaat én om iets te doen, zoals praten met bewoners en organisaties, de straten aanvegen, meehelpen bij buurtprojecten en eten uitdelen bij de Voedselbank. Jongeren uit de wijk, welzijnswerkers en wijkagenten vergezelden de ambtenaren bij hun werkbezoek. Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid in de krachtwijken. De afgelopen jaren zijn extra wijkagenten toegekend voor de politie in de regio Haaglanden en daarvan zijn er 12 aan de slag gegaan in de Haagse krachtwijken. Criminaliteit en overlast worden aangepakt door enerzijds het toezicht en de handhaving op straat te versterken en anderzijds maatregelen te nemen om achter de voordeur ondersteuning en hulp te bieden. Huisbezoeken aan kwetsbare huishoudens moeten helpen bij het meer gecoördineerd en dus efficiënt aanbieden van hulp op verschillende terreinen. In de eerste helft van 2009 zijn in de vier Haagse krachtwijken ruim 450 van dergelijke huisbezoeken afgelegd. Voor de maximale ontplooiing van kinderen en jongeren worden mogelijkheden geschapen om meer te leren en ook andere talenten te ontwikkelen. Het leeraanbod wordt uitgebreid en er komt meer cultureel aanbod. Gezien de relatie tussen gezondheid en bewegen wordt ook gestimuleerd dat kinderen en jongeren aan sport doen. Er is aandacht voor sportaccommodaties en voor begeleiding bij activiteiten. In dit kader zijn bijvoorbeeld in de krachtwijken combinatiefunctionarissen aangesteld, die opereren op het grensvlak van sport en onderwijs. In het onderwijs heten zij schoolsportcoördinatoren, in de sport(verenigingen) wordt gesproken over jeugdsportcoördinatoren. In totaal zijn er op de scholen in de Haagse krachtwijken 32 schoolsportcoördinatoren aangesteld, verder nog 36 op scholen met leerlingen uit de krachtwijken (op scholen buiten de krachtwijken). Er zijn 22 sportverenigingen met een jeugdsportcoordinator. Zij zijn eveneens actief op scholen, veelal in de krachtwijken. Door het inburgeringsaanbod een meer inspirerend imago te geven, wordt getracht meer oud- en nieuwkomers te bereiken. Zo hoopt de gemeente vooral de mogelijke cursisten voor vrijwillige inburgering tot deelname te verleiden. In totaal zijn tot september 2009 in de vier krachtwijken ruim inburgeringstrajecten gevolgd (peildatum half september 2009). Per wijk zijn de aantallen: 163 in Transvaal, 342 in de Schilderswijk, 52 in de Stationsbuurt en 498 in Zuidwest. Voor het versterken van de leefbaarheid in de krachtwijken is het woningaanbod erg belangrijk. Door ingrepen als sloop/nieuwbouw of grondige renovatie komt een grotere woningdifferentiatie tot stand. Tussen juli 2008 en juli 2009 zijn er in de vier Haagse krachtwijken 849 woningen gesloopt en 741 nieuw gebouwd. Een kleine 500 van deze nieuwbouwwoningen staan in Den Haag Zuidwest, 135 in de Schilderswijk, 61 in de Stations/Rivierenbuurt en 53 in Transvaal. 12

15 Intermezzo Een kostbaar bezit Isabel Joosen over gezondheid Een goede gezondheid is een kostbaar bezit. Uit de statistieken blijkt dat de bewoners van de krachtwijken minder gezond zijn dan het Haagse gemiddelde. Daarom is 'gezond leven een belangrijk thema in de Haagse krachtwijkenaanpak. De wijkgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden loopt al langer. In 2002 maakte dit onderwerp deel uit van het beleidsakkoord van het college en in 2003 ging er een wijkgericht actieprogramma van bewoners en professionals van start. In het krachtwijkenprogramma wordt hierop voortgeborduurd en wordt de aanpak integraler. Isabel Joosen is programmamanager Volksgezondheid bij OCW en manager van de stedelijke case Gezondheid en sport. De laatste tijd is er veel aandacht voor het onderwerp gezondheid, vertelt Isabel. Of je nu de krant opent of de TV aanzet, de berichtgeving over H1N1-virussen, kinderen met overgewicht, depressie als sluimerende volksziekte, het rookverbod in de horeca vliegen om je oren. En we weten dat gezondheidsproblematiek in de grote stad, en met name in de aandachtswijken, een maatje groter is. Al jaren kennen we bij de aanpak van gezondheidsproblemen daarom een wijkgerichte benadering. Deze is kleinschalig en laagdrempelig en dit werkt erg goed. Er bestaat een intensief contact met en tussen professionals in de wijk. Zo kan men signalen vroegtijdig opvangen. Enerzijds is er dus een wijkgerichte en kleinschalige aanpak, anderzijds wordt nauwlettend gevolgd wat er landelijk en internationaal uit nieuw onderzoek komt. Waar mogelijk wordt er meteen op ingespeeld. De laatste tijd is bijvoorbeeld overgewicht nogal in het nieuws. Gesteld wordt dat meer dan 95% ervan wordt veroorzaakt door een levensstijl van te veel eten en te weinig bewegen. Dat overgewicht een reëel probleem aan het worden is, blijkt wel uit het feit dat in sommige wijken een kwart van de kinderen te zwaar is. Zij lopen meer risico om hart- en vaatziekten of suikerziekte te krijgen. Daarom is voorkomen natuurlijk erg belangrijk. De gemeente Den Haag voert sinds 2005 het actieprogramma Gezond Gewicht uit, gericht op kinderen. Via de Jeugdgezondheidszorg wordt actief gescreend op (risico op) overgewicht en worden activiteiten op maat aangeboden. Ook in de wijken gebeurt er veel op dit vlak. Het gezondheidscentrum De Rubenshoek uit de Haagse Schilderswijk heeft met het project Kinderen met Overgewicht de Haagse Lifestyle Award gewonnen. De jury was erg te spreken over de laagdrempeligheid van het project en de multiculturele dimensie ervan. Omdat er zo n sterk verband gelegd wordt tussen gezondheid en bewegen, valt ook de verbetering van sportlocaties, het realiseren van speelparken en het organiseren van bijvoorbeeld zwemlessen en dergelijke binnen deze business case. Isabel Joosen vindt de krachtwijkenaanpak een erg belangrijke impuls voor het gezondheidsdossier. Het blijft nog wel zoeken voor iedereen, maar het werkt erg goed dat we niet redeneren vanuit één dienst of sector, maar vanuit de gezondheidsachterstand in de krachtwijken. De overtuiging dat gezondheid belangrijk is voor het goed functioneren van een wijk dringt steeds verder door. In november 2008 hebben lokale en landelijke partijen het Intentieakkoord Gezondheid Haagse Krachtwijken ondertekend. Van gezondheidsfondsen en zorgverzekeraars tot corporaties, de Kamer van Koophandel, wetenschappers, het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie en de gemeente, ze doen allemaal mee. Er zijn nu in totaal 26 partners. Ook heeft in het najaar van 2008 een aantal bewindslieden een Haagse business case of een daaraan gerelateerd programma geadopteerd. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink, adopteerde de stedelijke business case Gezondheid en Sport. Isabel Joosen vertelt dat monitoring belangrijk is om de resultaten van maatregelen te meten. Zo wordt de gezondheidssituatie in Den Haag gemonitord door de GGD. Gemeentelijk onderzoek en dat van universiteiten of andere kennisinstituten wordt actief gevolgd. Men probeert steeds de nieuwste kennis te verwerken in de nieuwe programma's. Het is bijvoorbeeld bekend dat 25% van de gezondheidsproblemen gerelateerd is aan roken. Er wordt aan gedacht om aan de Vaillantlaan een anti-rookcentrum te openen. Het zou goed zijn als meer mensen ervan doordrongen raakten hoe slecht roken is voor de gezondheid. Joosen heeft contacten met Karien Stronks, hoogleraar Sociale geneeskunde aan het AMC, die onderzoek doet op dit terrein. Ook leidt zij het Urban 40-onderzoek, waarin alle maatregelen in de 40 Nederlandse krachtwijken gemonitord worden. Doel is te onderzoeken of het fors investeren in gezondheid in deze wijken, naast al die andere ingrepen, ook werkelijk helpt. 13

16 Een gezonde leefomgeving is ook wezenlijk. Veel Hagenaars hebben een oude afvoerloze geiser in huis, die kan zorgen voor een ongezond binnenmilieu. De gemeente Den Haag en de woningcorporaties hebben afgesproken daar verandering in te brengen. Zij willen zo n oude afvoerloze geisers in de huurwoningen van de woningbouwcorporaties versneld vervangen. Dit is een simpele interventie waarmee veel bereikt kan worden, aldus Isabel Joosen. Zij wijst er nog eens op hoe breed deze pijler van de krachtwijkaanpak eigenlijk is. En dan is er ook nog de uitdaging om te linken met andere business cases, aldus Joosen. 14

17 3. De pijlers De krachtwijkenaanpak is opgebouwd rond vijf pijlers. In elk ervan worden inmiddels resultaten bereikt. De doelstellingen in de pijlers zijn uitgewerkt in 77 business cases. In het onderstaande overzicht is aangegeven welke business cases per pijler zijn opgesteld. In de bijlage achterin deze voortgangsrapportage worden resultaten per business case weergegeven, gerangschikt per wijk. Een aantal onderwerpen werd in alle vier de wijken benoemd als belangrijk doel. Die onderwerpen worden krachtwijkenbreed aangepakt. Dit zijn de stedelijke business cases. Bewonersparticipatie is bij de gehele krachtwijkenaanpak van belang en is daarom als afzonderlijk hoofdstuk 4 in deze rapportage opgenomen. In hoofdstuk 5 wordt een korte beschrijving gegeven van de activiteiten per wijk. Pijler 1: Schone, hele en veilige wijk Mensen houden niet van rommel op straat en ze willen zich veilig voelen. Wijk BC Naam Stedelijk: Schoon, heel en veilig Handhaving Bewonersparticipatie Veiligheid Schilderswijk 2.2 Parkeerdruk Pijler 2: Jongeren en Gezondheid Kinderen en jongeren in de krachtwijken moeten zich gezond kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. Wijk BC Naam Stedelijk: Gezondheid en Sport Centrum voor Jeugd en Gezin Transvaal 1.2 Campus Transvaal Schilderswijk 2.3 Brede Buurtzone 2.5 Campus Teniersplantsoen Stations/Rivierenbuurt 3.1 Brede Buurtschool Plus Zuidwest 4.1 Brede Buurtschool Plus in Bouwlust 4.2 Brede Buurtschool Plus in Moerwijk 4.3 Brede Buurtschool Plus in Morgenstond 4.4 Urban Center 4.5 Tweede Koorenhuis 4.6 Sporttuinen 4.7 Sportcomplexen 4.8 Topsport in het Zuiderpark 4.14 HAVO/VWO 4.15 Leer- / Werkrestaurant Pijler 3: De aanpak van Multiprobleemgezinnen Gezinnen die diep in de moeilijkheden zitten kunnen betere hulp krijgen doordat instanties hun krachten bundelen. Wijk BC Naam Stedelijk: Multiprobleemgezinnen / problemen achter de voordeur / probleemjongeren 15

18 Pijler 4: Werk, wijkeconomie en inburgering De werkloosheid wordt aangepakt en de wijkeconomie gestimuleerd. Inburgering wordt aantrekkelijker gemaakt. Wijk BC Naam Stedelijk: Participatietop Re-integratie en gesubsidieerd werk Inburgering, een classy traject Ontwikkelingsvoertuig Transvaal 1.1 Multicultureel Leisure Center 1.3 Paul Krugerlaan 1.4 Upgrade Haagse Mart 1.5 Urbanmarketing, imagocampagne en evenementen 1.7 Bedrijventerrein Uitenhagestraat 1.8 Gemeentelijk Industrieterrein en park De Verademing Schilderswijk 2.1 Aansluiting op de Lijn 11-zone 2.4 Wijkidentiteit, imago en communicatie Stations/Rivierenbuurt 3.2 Internationale entree voor Den Haag Stationsplein en Stationsweg 3.3 Rivierenbuurt: ondernemers starterspand De Drie Hoefijzers 3.13 BINK36 Zuidwest 4.9 Voorzieningenzone Leyweg / Haga-ziekenhuis Pijler 5: Leefbaar wonen, en een gedifferentieerd woningaanbod Er komt een meer gevarieerd aanbod van woonruimte in de wijken en een hoogwaardige inrichting van de buitenruimte. Wijk BC Naam Transvaal 1.6 Gedifferentieerd wonen: Herstructurering Transvaal Noord Schilderswijk 2.6 Gedifferentieerd wonen Stations/Rivierenbuurt 3.4 Gedifferentieerd wonen 3.5 Intensiveren VvE beheer Rivierenbuurt / aanpak plinten en verbeteren vastgoed Zuidwest 4.11 Gedifferentieerd wonen 4.12 Otterrade 4.13 Mixx Inn Vijverzicht 4.16 Haveltestraat 4.25 Geothermie 16

19 Intermezzo Een positieve impuls voor de hulp aan kwetsbare huishoudens Gesprek met Lia Kroon Kwetsbare huishoudens hebben het moeilijk. Zij verkeren in lastige omstandigheden door werkloosheid, schulden, gezondheidsproblemen, verwaarlozing of een combinatie ervan. Dat zorgt niet zelden voor spanningen en deze lopen soms zo hoog op dat het niet lukt om een gewoon gezinsleven te leiden. Voor de kinderen en jongeren in deze huishoudens is dat funest. De kans is groot dat zij zelf ook in moeilijkheden raken en bijvoorbeeld gaan spijbelen en hun school niet afmaken, overlast in de buurt veroorzaken of zelfs gewelddadig worden en in de criminaliteit belanden. Zo bestaat er dus vaak een verband tussen problemen achter de voordeur en problemen op straat. Bij de oplossing ervan wordt ook naar die samenhang gekeken. De hulp aan deze kwetsbare huishoudens wordt door een goede samenwerking tussen hulpverleningsinstanties verbeterd. Lia Kroon, directeur Participatie en Voorzieningen bij SZW, vertelt erover. In kwetsbare huishoudens is vaak zoveel aan de hand, dat het niet eenvoudig is het overzicht te bewaren. Een opeenstapeling van problemen leidt tot een ware stoet van hulpverleners, die ieder vanuit hun eigen expertise ondersteuning, hulp of zorg bieden. Het betreffende gezin kan de doorgaans de coördinatie hierover zelf niet voeren. In Den Haag wordt sinds 2006 gewerkt aan het realiseren van een integrale sluitende aanpak voor deze groep gezinnen. Dit betekent dat er aandacht is voor zoveel mogelijk aspecten van een problematische situatie en dat naar zoveel mogelijk verbanden daartussen worden gezocht. De dienst OCW is regiehouder voor huishoudens met kinderen tot 23 jaar, de dienst SZW voor de andere huishoudenstypen. Om moeilijkheden in kwetsbare gezinnen tijdig op het spoor te komen worden extra huisbezoeken afgelegd, in 2009 en 2010 samen Het huisbezoek is een goed instrument gebleken, vertelt Lia Kroon. "We zijn op deze manier inderdaad op gezinnen gestuit die hulp nodig hadden en we kunnen mensen tijdig naar het juiste hulpverleningsadres leiden. Het is natuurlijk veel beter om al iets te ondernemen wanneer spanningen nog niet zo hoog zijn opgelopen en een probleem nog niet is geëscaleerd". Voor de korte termijn is de intensivering van huisbezoeken een flinke investering maar op de lange termijn verdient deze zich terug omdat een grote groep huishoudens tijdig in beeld is, aldus Lia Kroon. De werkwijze bij deze aanpak is te omschrijven als 'vinden, verbinden, aanpakken'. De huisbezoeken helpen bij het signaleren (vinden) van problematische situaties in kwetsbare huishoudens. Wanneer het huishouden in beeld is wordt de samenwerking gezocht tussen de verschillende hulpverleningsketens (verbinden) om op deze manier een zo efficiënt en effectief mogelijke hulpverlening (aanpakken) in te zetten. Hierbij wordt het principe van 1 klant, 1 casemanager, 1 plan gevolgd. Voor de cliënt is juist dat een enorme opluchting, want het vereenvoudigt het hulpverleningstraject aanzienlijk. De huisbezoeken worden afgelegd door het promotieteam van Den Haag OpMaat, een gemeentelijke afdeling die sinds maart 2008 het loket vormt voor onder meer inburgering, schuldhulpverlening, sociaal-juridisch advies over voorzieningen voor gehandicapten, huishoudelijke verzorging en armoedevoorzieningen. Door een brede intake wordt gekeken wat de klant nodig heeft om mee te doen in de Haagse samenleving. Voor gezinnen met kinderen waar sprake is van opvoed- of opgroeiproblematiek wordt deze diagnose gesteld in het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Vanuit het CJG kunnen bijvoorbeeld gezinscoaches of VIG-coaches worden ingezet. Den Haag OpMaat heeft daarnaast voor huishoudens zonder kinderen een aanpak ontwikkeld voor Hagenaars die op meerdere gebieden problemen hebben. Met een multidisciplinaire aanpak zorgt Den Haag OpMaat voor een netwerk, waar alle hulpverlenende instanties die betrokken zijn bij een klant, samenwerken aan het oplossen van problemen. Nieuw is ook een service voor klanten die in de bureaucratie dreigen vast te lopen. Gezien de complexe problemen die in sommige gezinnen spelen, is er ook contact met politie en justitie over de gebiedsgerichte aanpak van overlast en onveiligheid en voor de nazorg aan ex-gedetineerden. Dezen komen niet zelden uit multiprobleemgezinnen. Ook overlastgevende jongeren hebben vaak problemen. Er wordt bekeken hoe er niet alleen aan de jongere maar ook aan het gezin hulp kan worden geboden. Ook met allerlei andere instanties zijn er contacten. Te denken valt aan voorzieningen voor begeleid wonen, maatschappelijke opvang, daklozenopvang, geestelijke gezondheidszorg en psychiatrische hulpverlening. Via het Centraal Coördinatie Punt (CCP) werken dergelijke instanties op hun beurt samen. Voor gezinnen met kinderen tot 23 jaar loopt de 17

20 inzet en coördinatie via de Centra voor Jeugd en Gezin. Ook corporaties is gevraagd via bijvoorbeeld sociale huismeesters een rol te spelen in het signaleren van problemen bij hun huurders. Zo ontstaan er steeds hechtere netwerken om problemen in kwetsbare huishoudens vroegtijdig te signaleren. Ook in fase daarna, het zoeken naar de juiste vorm van hulpverlening, gaat de samenwerking steeds beter. De Haagse krachtwijkenaanpak is ook voor dit dossier een katalysator. Er is meer aandacht voor de soms taaie en weerbarstige multiproblematiek en er worden middelen vrijgemaakt om te zorgen voor nog beter maatwerk. Een positieve impuls, aldus Lia Kroon. 18

Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag

Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag Voortgangsrapportage Haagse krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag 2 Inhoud Het resultaat telt 5 1. Inleiding bij de rapportage

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage Krachtwijken

Onderwerp Voortgangsrapportage Krachtwijken Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2009.321 - BSD/2009.5058 RIS 167618 Doorkiesnummer 070-353 26 51 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter?

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Aanpak gaat door Duurzame verbeteringen vergt lange adem Programma van 10 jaar: 2008-2017 Zoeken naar meer bundeling

Nadere informatie

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit.

Eigen kracht van ouders en kinderen. Behoefte aan/vraag naar deze activiteit. Hoe verder na 25 mei Op 25 mei 2011 werden door de deelnemers aan de LEA conferentie in twee fasen acties benoemd. In eerste instantie actie-ideeën per wijk, deze wijkacties staan al op de site. Daarna

Nadere informatie

De wijk Zuidwest. Geachte voorzitter,

De wijk Zuidwest. Geachte voorzitter, Typ teksttyp teksttyp tekst Rabin S. Baldewsingh Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Sociale Wijkteams Zaanstad

Sociale Wijkteams Zaanstad Sociale Wijkteams Zaanstad Simone Veenema Afdelingshoofd Werk & Inkomen Gemeente Zaanstad Hoe past SWT in decentralisatie Pijlers 3 decentralisaties Preventie Eigen verantwoordelijkheid Integrale benadering

Nadere informatie

De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/ RIS juni Voortgangsrapportage wijkbanenplan Schilderswijk/Transvaal

De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/ RIS juni Voortgangsrapportage wijkbanenplan Schilderswijk/Transvaal Rabin S. Baldewsingh Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport. De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2016.106 RIS 294385 14070 16 juni 2016 Voortgangsrapportage wijkbanenplan

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Skaeve Huse Tilburg Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Onderwerpen presentatie Hoe geeft Tilburg vorm aan Skaeve Huse? Aanleiding Doelstelling Participanten

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang B&W.nr. 11.0700, d.d. 28-6-2011 BBnr. 11.039 Onderwerp Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG): ondertekening samenwerkingsovereenkomst en voortgang Burgemeester en wethouders besluiten:behoudens advies van

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Bron Jan Fokkema-Den haag Direct

Bron Jan Fokkema-Den haag Direct WIKI voor de Wijk Inleiding Deze notitie introduceert de Wissel Kiosk (WiKi),een kiosk van en voor de wijk! De wijkbewoners bepalen zelf waar de WiKi komt te staan. Misschien op dat groene plein wat nog

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten

SOCIAALWERKINDEWIJK. Amsterdam-Centrum. Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAALWERKINDEWIJK IN WIJK Amsterdam-Centrum Door verbinden en delen samen kracht! Resultaten SOCIAAL WERK IN DE WIJK Door verbinden en delen samen kracht! WIE WE ZIJN De sociaal wijkteams Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Intentieakkoord Gezondheid Haagse Krachtwijken

Intentieakkoord Gezondheid Haagse Krachtwijken 1 Intentieakkoord Gezondheid Haagse Krachtwijken De vitale coalitie Het Gezond Geweten Astma Fonds Medisch Centrum Haaglanden Azivo Zorgverzekeraar NIGZ Decentrale Welzijnsorganisaties Sectie Gezondheidsfondsen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek

Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Plan van aanpak Aan: Van: Onderwerp: Gemeente Dordrecht Mariëlle Hoff, Marco Hommel Plan van Aanpak Thematraject participatie Noordflank/Bleyenhoek Datum: 28-03-2013 Kenmerk: 2013254 Thematraject participatie

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Sociaal programma. Boschveld

Sociaal programma. Boschveld Sociaal programma Boschveld Inhoud Terugblik en Sociale visie Stand van zaken Speerpunten en inzet 2012 2013 en verder Terugblik 2007-2011 2005 masterplan 2007 sociale visie Integraal wijkplan 2010 Sociale

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Samenvatting Plan van Aanpak:

Gemeente Den Haag. Samenvatting Plan van Aanpak: Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.1090 Doel van het plan van aanpak In de businesscase Gezondheid en Sport zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en de Haagse woningcorporaties om gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Bijlage 3. Pijler 3: Multiprobleemgezinnen, huis aan huis aan het werk Plan van aanpak 2 e fase wijkaanpak. 1. Ambitie prioriteiten

Bijlage 3. Pijler 3: Multiprobleemgezinnen, huis aan huis aan het werk Plan van aanpak 2 e fase wijkaanpak. 1. Ambitie prioriteiten Bijlage 3 Pijler 3: Multiprobleemgezinnen, huis aan huis aan het werk Plan van aanpak 2 e fase wijkaanpak 1. Ambitie prioriteiten Nieuwe inzet multi-probleem huishoudens: huis aan huis aan het werk In

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd)

Raadsvoorstel (gewijzigd) Raadsvoorstel (gewijzigd) BARCODE STICKER Nr. 2009-064 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Tweede kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2013 Beslispunten: 1. In te stemmen met de volgende in de tweede

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Inleiding. Vooraf. Doelen van de pilots sociaal domein

Inleiding. Vooraf. Doelen van de pilots sociaal domein Aan: College van Burgemeester en Wethouders Van: Burgemeester Cox, Wethouders Geilen en Verblakt Datum: 15-09-2016 Betreft: C-memo iz doorontwikkeling wijkgericht werken Stadbroek en Stadsdeel 1 Inleiding

Nadere informatie

28 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. INTERVIEW Onderzoek naar invloed van wijkeconomie voor de leefbaarheid. Krachtwijken.

28 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. INTERVIEW Onderzoek naar invloed van wijkeconomie voor de leefbaarheid. Krachtwijken. 28 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 INTERVIEW Onderzoek naar invloed van wijkeconomie voor de leefbaarheid Ondernemer moet Krachtwijken steuntje in de rug geven secondant #3/4 juli-augustus

Nadere informatie

Wijkanalyse Leefbaarheid

Wijkanalyse Leefbaarheid Onderzoeken Politiecijfers Leefbarometer VROM Straatgesprekken Wijkinitiatief Buurtagenda Communicatiemiddelen website en wijknieuws Sociale kaart Wijkspreekuur Wijkanalyse Leefbaarheid Themabijeenkomst

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Datum 7 april 2009 Betreft Beantwoording Kamervragen over een loket in een moskee in Utrecht

Datum 7 april 2009 Betreft Beantwoording Kamervragen over een loket in een moskee in Utrecht VROM verandert en krijgt een nieuwe huisstijl. Kijk voor meer informatie op www.vrom.nl > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Zo is Assen gestart met GIDS

Zo is Assen gestart met GIDS Gezond in... Assen Van links naar rechts: Nicoline Waanders, beleidsregisseur gemeente Assen Gerrit Stolte, beleidsspecialist o.a. sport en gezondheid Gemeente Assen Maria Jongsma, adviseur GIDS, Tinten

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 477 Sociaal domein 31 839 Jeugdzorg Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland 4 februari 2016 Thema: Hoe kunnen wij een stevigere sociale samenwerking en effectieve zorg in de wijk bevorderen? Op 4 februari 2016 werd een netwerkborrel

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Kansrijke wijken rond het centrum

Kansrijke wijken rond het centrum Kansrijke wijken rond het centrum Ambitie kansrijke wijken Het aantrekkelijker maken van een aantal stadswijken voor draagkrachtige gezinnen Daarmee het imago van Rotterdam verhogen als aantrekkelijke

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Op de fiets naar school

Op de fiets naar school In beweging Voorlichting over calorieën of aansporingen tot meer beweging zijn niet genoeg in de strijd tegen overgewicht. Wat beter helpt is een wijkgerichte aanpak om het bewoners zo gemakkelijk mogelijk

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling en Buitenruimte en Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur B.A. Revis en J. Wijsmuller Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie

Nadere informatie

De stad als onderneming?

De stad als onderneming? IkZitopZuidZ id De stad als onderneming? Willem Sulsters & Hidde van der Veer Conferentie Kansrijk ondernemen in de krachtwijken Rotterdam, 14 oktober 2009 IkZitopZuid Wie zijn wij? IZoZ is een privaat

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Karsten Klein Rabin Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie