Bestuursopdracht Raad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursopdracht Raad"

Transcriptie

1 Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. Dit staat in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (Wcpv). In deze nota staan de ambities, keuzes, prioriteiten en acties van de gemeente op het gebied van volksgezondheid en preventie. De vorige nota lokaal gezondheidsbeleid is vastgesteld op 25 januari Dat betekent dat er begin 2009 een nieuwe nota moet worden vastgesteld. Daarnaast zijn er inhoudelijke ontwikkelingen, waardoor het belangrijk is dat Bloemendaal haar beleid formuleert. Bijna dagelijks is er aandacht in de media voor gezondheidsvraagstukken als schadelijk alcoholgebruik, roken, overgewicht, depressie enz. Gezondheidsproblemen en het voorkomen van deze problemen staan hoog op de agenda. Maar gezondheid is meer dan alleen een gezonde levensstijl: het gaat ook om zaken als eenzaamheidsproblematiek of vormen van huiselijk geweld. Door de Wmo hebben deze onderwerpen (meer) prioriteit gekregen. Daarnaast heeft gezondheid ook met sluitingstijden, ventilatie in scholen en veilige fietsroutes te maken. 2. Vorige besluiten. De (eerste) nota lokaal gezondheidsbeleid uit begin 2005 richtte zich met name op ouderen. In de nieuwe nota zal aandacht geschonken worden aan de resultaten van deze nota.

2 3. Ontwikkelingen, uitgangspunten en randvoorwaarden. a. Ontwikkelingen a.1. Wcpv De Wcpv geeft de gemeenten de taak om de gezondheid van bewoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. In de wet staat welke specifieke taken en verantwoordelijkheden een gemeente daarvoor heeft. De Wcpv bevat de volgende vijf onderdelen: 1. jeugdgezondheidszorg 2. gezondheidsbevordering 3. infectieziektebestrijding 4. medische milieukunde 5. technische hygiënezorg In de nota lokaal gezondheidsbeleid bepaalt de gemeente dus de ambities, keuzes, prioriteiten en acties op dit terrein. a.2. Landelijke preventienota De nota moet een relatie hebben met de landelijke preventienota. Het Ministerie van VWS presenteert deze iedere vier jaar. In de preventienota Kiezen voor gezond leven (2006) worden de landelijke prioriteiten genoemd: - depressie - overmatig alcoholgebruik - roken - diabetes en - overgewicht VWS gaat er vanuit dat deze speerpunten een plaats krijgen in de gemeentelijke nota s. a.3. Combineren gezondheidsbeleid en Wmo-beleid Een belangrijke doelgroep van de Wmo zijn de kwetsbare personen. Zij hebben nogal eens een combinatie van problemen: gezondheidsklachten zijn er vaak één van. Door het combineren van beide beleidsterreinen wordt een samenhangend antwoord gegeven op (het voorkomen) van sociaalmaatschappelijke en gezondheidsproblemen. a.4. Ontwikkelingen Jeugdgezondheidszorg. Onderdeel van het lokaal gezondheidsbeleid is de jeugdgezondheidszorg (JGZ). In de regio wordt gewerkt aan een integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. a.5. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Vanaf 2008 krijgen gemeenten van het Programmaministerie Jeugd en Gezin de Brede Doeluitkering (Bdu) Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Daarbij is bepaald dat de JGZ onderdeel moet zijn van het CJG en dat er een koppeling met de scholen en met Bureau Jeugdzorg moet komen. Het is de bedoeling dat er eind 2008 een (tijdelijk) CJG in de Guido de Bres in Bloemendaal zal zijn. a.6. De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Sinds 1 januari 2007 valt de preventie in de OGGZ onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. In de nota zal hieraan aandacht geschonken worden.

3 b. Uitgangspunten Mede op basis van deze ontwikkelingen worden voor de nota de volgende uitgangspunten geformuleerd: - De nota bevat een analyse van de gezondheidssituatie in de gemeente Bloemendaal. - Het is een integrale nota: in de nota worden relaties gelegd met andere beleidsterreinen waaronder het Wmo-beleid. - In de nota wordt een relatie gelegd met de landelijke prioriteiten. - In de nota wordt een relatie gelegd met de ontwikkelingen rond het Centrum voor Jeugd en Gezin. - In de nota staan lokale beleidsprioriteiten. - Voor zover mogelijk wordt aangegeven wat het resultaat moet zijn aan het eind van de planperiode. - In de nota staat welke partijen de gemeente nodig heeft voor de uitvoering van de prioriteiten. - In de nota staan de financiën opgenomen voor de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid c. Randvoorwaarden Om tot de uiteindelijke nota te komen, is er een aantal randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Deze zijn te onderscheiden in inhoudelijke en organisatorische. De inhoudelijke randvoorwaarden zijn de volgende: 1.Gegevens over de gezondheidssituatie van de Bloemendalers. Om de huidige gezondheidssituatie te analyseren, zijn lokale cijfers nodig. De GGD is meestal in staat om die aan te leveren. 2. Ervaringen over de gezondheidssituatie. Naast cijfers, is het ook nodig om het verhaal achter de cijfers duidelijk te krijgen. Wat zijn problemen en kansen die Bloemendalers in de praktijk zien? Hiervoor is het belangrijk om in gesprek te gaan met mensen die daar een beeld van hebben: huisartsen, politie, thuiszorgorganisaties, de Geestgronden, de Jeugdriagg, de sportverenigingen, patiënten- en consumentenorganisaties enz. 3. De beleidsprioriteiten worden gedragen De partners van de gemeente moeten een bijdrage leveren aan de uitvoering van de prioriteiten. Om hiervoor te zorgen, is het belangrijk dat zij achter de prioriteiten staan. Dat kan door deze samen met hen te formuleren. De organisatorische randvoorwaarden zijn de volgende: 4. Ambtelijk en bestuurlijk draagvlak Lokaal gezondheidsbeleid is integraal beleid. Daarvoor moet er steun zijn uit de diverse beleidsvelden waar gezondheidsbeleid mee samenhangt. Dat betekent inzet wat betreft het meedenken om tot een beleidsplan te komen. 5. Ambtelijke capaciteit Binnen het ambtelijk apparaat is er niet genoeg ruimte om de nota volledig in eigen hand te produceren. Gelet hierop wordt mede gebruik gemaakt van externe capaciteit (adviesbureau SGBO)..

4 3. Doelstelling De nota vormt het kader voor het lokale gezondheidsbeleid voor de periode en bevat de ambities, keuzes, prioriteiten en acties van de gemeente Bloemendaal. Deze moeten gedragen worden door de verschillende partijen die met gezondheidsbeleid te maken hebben. De uitwerking van de acties gebeurt in afzonderlijke actieplannen. De functie van de nota en het plan van aanpak is om het lokale gezondheidsbeleid uit de vrijblijvende sfeer te halen. Zonder duidelijk kader is gezondheidsbeleid kwetsbaar voor dichtslibben met andere prioriteiten of met de waan van de dag. De doelstelling van het lokale gezondheidsbeleid is het bevorderen van de lichamelijke en psychische gezondheid van de Bloemendalers. 4. Resultaat In de nota lokaal volksgezondheidsbeleid komen de volgende zaken aan bod. a. De gezondheid van de Bloemendalers. b. Uitwerking van de speerpunten (schadelijk alcoholgebruik, diabetes, depressie, overgewicht en roken) naar de lokale situatie. c. De ontwikkeling van een integraal gemeentelijk plan van aanpak. d. Uitwerking in actieplannen. 5. Raming middelen. In de nota zal een overzicht gegeven worden van de te besteden budgetten voor (nieuw) beleid. Voor het houden van twee bijeenkomsten en de hulp van adviesbureau SGBO zijn middelen gereserveerd. 6. Procedure en tijdschema Beleidsvoorbereiding 1. Vaststellen van de bestuursopdracht lokaal gezondheidsbeleid door het college en commissie (april/mei 2008) 2. Vaststellen van de bestuursopdracht lokaal gezondheidsbeleid door de raad ( 26 juni 2008) 3. Het organiseren van een interne bijeenkomst (mei/juni 2008) en een externe bijeenkomst (augustus/ begin september 2008) 4. Het opstellen van de notitie lokaal gezondheidsbeleid (september 2008) 5. Vaststellen van de notitie lokaal volksgezondheidsbeleid door het college (5 oktober 2008), de commissie Samenleving (5 november 2008) en de raad (20 november 2008) Uitwerking Opstellen van een plan van aanpak Uitvoering Uitvoering van de projecten Evaluatie Evaluatie en bijstelling van het beleid

5 7. Communicatie Het proces bevat twee bijeenkomsten waarbij met interne en externe partijen van gedachten wordt gewisseld.

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Samen Beter. Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011

Samen Beter. Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011 Samen Beter Lokaal Gezondheidsbeleid gemeente Hardenberg 2008 2011 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen Gezondheidsbeleid 3 2.1 GGD IJssel-Vecht 3 2.2 Financieel overzicht Algemeen Gezondheidsbeleid 3 2.3

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december 2013. Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van december 2013. Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van december 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00078 Onderwerp: Procesnota - Lokaal gezondheidsbeleid 2014-2017 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In dit voorstel wordt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 juni 2007 Nummer voorstel: 2007/75 Voor raadsvergadering d.d.: 11 september 2007 Agendapunt:

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Regionale Nota Volksgezondheidbeleid 2013-2016

Regionale Nota Volksgezondheidbeleid 2013-2016 Regionale Nota Volksgezondheidbeleid 2013-2016 Gezonder in de buurt Juli 2012 GGD Hollands Midden, www.ggdhm.nl/gezondegemeente INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 5 Hoofdstuk 2. Kaders

Nadere informatie

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS

Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510. Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Hoe is het Nederlandse preventiebeleid gestoeld op wetenschappelijke evidentie? VGE-NVTAG Congres/ 210510 Frederiek Mantingh Ministerie van VWS Policy (To decide: Integrated knowledge) Knowledge (To integrate:

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Concept nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 "Oosterhout stimuleert gezonde samenleving"

Bijlagen: 1. Concept nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 Oosterhout stimuleert gezonde samenleving NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 september 2007 Nummer raadsnota:0 0 0 7 0 7 8 Onderwerp: Nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011, "Oosterhout stimuleert gezonde samenleving" l co Portefeuillehouder: van Brummen

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

=CONCEPT= Startnotitie nota volksgezondheid Drimmelen

=CONCEPT= Startnotitie nota volksgezondheid Drimmelen =CONCEPT= Startnotitie nota volksgezondheid Drimmelen Doel: vaststellen speerpunten & procedure 1. Inleiding Op basis van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (hierna: Wcpv) zijn gemeenten verplicht

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Startnotitie nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en Altena 2013-2016

Startnotitie nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en Altena 2013-2016 Startnotitie nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en Altena 2013-2016 Startnotitie nota gezondheidsbeleid Land van Heusden en Altena 1 AANLEIDING De gemeenten in het Land van Heusden en Altena hebben

Nadere informatie

De kernboodschappen voor het gezondheidsbeleid van Westvoorne zijn:

De kernboodschappen voor het gezondheidsbeleid van Westvoorne zijn: Startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2014-2017 Inleiding Voor u ligt de startnotitie Lokaal Gezondheidsbeleid van de gemeente Westvoorne. De startnotitie is bedoeld als richtinggevend kader voor de komende

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07.R2264.OOI Inboeknummer o7bstor347 Beslisdatum B%W tr september 2007 Dossiernummer 737.45I OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Gezondheid dichtbij Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Auteur: team Lokaal Gezondheidsbeleid DMS: 92576 Titel: Gezondheid dichtbij Versie: 1 Datum: 26 mei 2011 GGD West-Brabant Inleiding

Nadere informatie

Uitgangspunten voor de beleidsbrief zijn de visie van de gemeente en de beoogde maatschappelijke effecten daarvan.

Uitgangspunten voor de beleidsbrief zijn de visie van de gemeente en de beoogde maatschappelijke effecten daarvan. Beleidsbrief Lokaal Gezondheidsbeleid 2013- Inleiding: De Gemeenteraad dient op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) iedere vier jaar een lokale nota gezondheidsbeleid vast te stellen. Hierin legt

Nadere informatie

Inhoud en kwaliteit nota s lokaal gezondheidsbeleid

Inhoud en kwaliteit nota s lokaal gezondheidsbeleid Inhoud en kwaliteit nota s lokaal gezondheidsbeleid Onderzoeksresultaten 2009 COLOFON Samenstelling Yoeba Dresen Anja van Lonkhuijzen Nora Kornalijnslijper Vormgeving binnenwerk Secretariaat SGBO Druk

Nadere informatie

Onderzoek gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid

Onderzoek gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid Onderzoek gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid April 2005 Colofon Samenstelling Nora Kornalijnslijper Claudette Schoenmakers Karianne Smeets Vormgeving binnenwerk Druk Sector Document Processing, VNG

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD...5 1. INLEIDING...6 1.1. VISIE OP GEZONDHEIDSBELEID IN DE REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND... 6 1.2. KADERS VANUIT HET RIJK...

Inhoudsopgave VOORWOORD...5 1. INLEIDING...6 1.1. VISIE OP GEZONDHEIDSBELEID IN DE REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND... 6 1.2. KADERS VANUIT HET RIJK... Inhoudsopgave VOORWOORD...5 1. INLEIDING...6 1.1. VISIE OP GEZONDHEIDSBELEID IN DE REGIO ZAANSTREEK-WATERLAND... 6 1.2. KADERS VANUIT HET RIJK... 7 1.3. KADERS VANUIT DE GEMEENTEN... 7 1.4. LEESWIJZER...

Nadere informatie

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond

Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Uitvoeringsplan gezondheid Schagen samen gezond Schagen samen gezond Kaders uit beleidsnota: Definitie gezondheid: het vermogen om lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk optimaal te functioneren in

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011

Welzijn Nieuwe Stijl. preventie zorg en opvang. 27 juni 2011 Welzijn Nieuwe Stijl 27 juni 2011 Prestatieveld 7: het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012)

Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012) Kerncijfers van de gemeente Leiden (gezondheidspeiling 2012) Gezondheid Leiden Hollands Midden 19-64 65+ 19-64 65+ één of meer chronische aandoeningen 50% 78% 51% 78% onder behandeling voor één of meer

Nadere informatie

Welzijnszorg Oosterschelderegio

Welzijnszorg Oosterschelderegio Goes, 28 juni 2012 4g Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele t.a.v. College van B & W Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Evaluatie regionaal

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. Maart 2009. Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. Maart 2009. Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012 Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012 Maart 2009 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Openbare gezondheid... 4 1.2 Het wettelijke kader... 4 1.3 Samenhang WPG en Wmo... 5 1.4 Lokaal gezondheidsbeleid...

Nadere informatie

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant.

Jaarrekening 2006 en Begroting 2008 GGD Hart voor Brabant. Raadsvoorstel Inleiding:Van de GGD Hart voor Brabant is bij brieven van respectievelijk 26 april 2007 en 15 mei 2007 de ontwerpbegroting 2008 en de jaarrekening 2006 ontvangen. Beide documenten treft u

Nadere informatie

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel

3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel 3 De WMO in zicht in de regio Gelre-IJssel SAMENVATTING Voor een goede ontwikkeling van beleid op het gebied van de WMO alsmede voor evaluatie van gevoerd beleid, zijn cijfers onontbeerlijk. De afdeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/107172. - het gemiddelde gezondheidsniveau van onze bevolking minimaal op het huidige hoge

Raadsvoorstel2008/107172. - het gemiddelde gezondheidsniveau van onze bevolking minimaal op het huidige hoge gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/107172 Onderwerp Nota lokaal volksgezondheidsbeleid, "Meer doen aan gezondheid 2009-2012" Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn steiler Jur BotterISaskia van Beek

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Nota volksgezondheid Rijswijk 2013-2016

Nota volksgezondheid Rijswijk 2013-2016 Nota volksgezondheid Rijswijk 2013-2016 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Landelijke gezondheidsbeleid en lokaal beleid... 5 1.1 Gezondheid dichtbij, de landelijke nota... 5 1.2 Gezondheid in Rijswijk algemeen...

Nadere informatie

Deventer Vitaal. Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 2011. Gemeente Deventer

Deventer Vitaal. Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 2011. Gemeente Deventer Deventer Vitaal Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008 2011 Gemeente Deventer Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Positionering Lokaal Gezondheidsbeleid 5 1.1 Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

Nota Volksgezondheidsbeleid Gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem 2008-2011

Nota Volksgezondheidsbeleid Gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem 2008-2011 Nota Volksgezondheidsbeleid Gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem 2008-2011 Februari 2008 Nota Volksgezondheidsbeleid Gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem 2008-2011 Februari 2008 Vooraf Voor

Nadere informatie

SAMEN GEZOND! Regionale prioriteiten volksgezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2007 2011

SAMEN GEZOND! Regionale prioriteiten volksgezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2007 2011 SAMEN GEZOND! Regionale prioriteiten volksgezondheidsbeleid Zuid-Limburg 2007 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Wijze van aanpak 6 1.1 Doel nota Samen Gezond! 6 1.2 Visie op lokaal

Nadere informatie

Staat van de Gezondheidszorg

Staat van de Gezondheidszorg Staat van de Gezondheidszorg 2010 Meer effect mogelijk van publieke gezondheidszorg Utrecht, maart 2010 Inhoud Voorwoord 7 Leeswijzer 10 Beleidssamenvatting 11 1 Doel: verbeteren lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Gezondheid is van iedereen

Gezondheid is van iedereen Gezondheid is van iedereen Gezondheidsbeleid Gemeente Tytsjerksteradiel 2014-2018 stuknr : S2014-16609 versie : definitief datum : Juli 2014 auteur : Marijke Teeuw/ Gerda Baan afdeling : Samenleving Behoort

Nadere informatie

Lokale nota volksgezondheidsbeleid 2008 t/m 2011 Gemeente Brunssum

Lokale nota volksgezondheidsbeleid 2008 t/m 2011 Gemeente Brunssum Lokale nota volksgezondheidsbeleid 2008 t/m 2011 Gemeente Brunssum Lokale nota volksgezondheidsbeleid 2008-2011, gemeente Brunssum Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Lokale nota 2005 t/m 2007; een korte

Nadere informatie

Bijlage 2. Beleidskader

Bijlage 2. Beleidskader Bijlage 2. Beleidskader Scholen stellen beleid vast over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld over veiligheid, kwaliteit en diversiteit. Gezondheid is een van de onderwerpen die in het schoolbeleid aan de

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

GGD en preventie overgewicht

GGD en preventie overgewicht GGD en preventie overgewicht Seminar Gesunde Kinder in Gesunden Kommunen Esther Hendriks Zeddam 2 april Kennismaking met de GGD Gemeentelijke dienst -29 gemeenten -ca. 1miljoen inwoners Wettelijke basis

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep. Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011

Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep. Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011 Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011 Kernpunten uit de landelijke nota, inleiding Lejo vd Heiden,

Nadere informatie

Nota Lokaal Volksgezondheidbeleid 2013-2016. Gezonder in de buurt. Concept

Nota Lokaal Volksgezondheidbeleid 2013-2016. Gezonder in de buurt. Concept Nota Lokaal Volksgezondheidbeleid 2013-2016 Gezonder in de buurt Concept 11 februari 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Samenvatting p. 4 1. Inleiding p. 6 2. Doel Nota Lokaal Volksgezondheidbeleid p. 6 3. Visie

Nadere informatie

Beeldvorming gemeentelijk volksgezondheidsplan 2007

Beeldvorming gemeentelijk volksgezondheidsplan 2007 Beeldvorming gemeentelijk volksgezondheidsplan 2007 Inleiding Tussen het college van burgemeester en wethouders en het presidium van de gemeenteraad is afgesproken om zich in de commissievergadering van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

Een gezonde koers voor Vaals! Lokale nota gezondheidsbeleid 2012-2015

Een gezonde koers voor Vaals! Lokale nota gezondheidsbeleid 2012-2015 Een gezonde koers voor Vaals! Lokale nota gezondheidsbeleid 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Terugblik beleidsperiode 2008-2011 4 3. Uitgangspunten 2012-2015 6 4. Financiën 9 5. Koppeling met

Nadere informatie

VOLKSGEZONDHEIDSBELEID 2008-2012

VOLKSGEZONDHEIDSBELEID 2008-2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1. Kader 3 1.1 De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 3 1.1.1 De regionale nota Volksgezondheid 3 1.2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 4 1.3 De Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. WPG / Ouderen. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen

Regionale VTV 2011. WPG / Ouderen. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen Regionale VTV 2011 WPG / Ouderen Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen Auteurs: Drs. L. de Geus, GGD West-Brabant M. Spermon, GGD Brabant-Zuidoost

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Gezondheidsbeleid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid

Regionale VTV 2011. Gezondheidsbeleid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid Regionale VTV 2011 Gezondheidsbeleid Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid Auteurs: Drs. J. Piek, GGD Hart voor Brabant, Drs. Th.J.M. Kuunders,

Nadere informatie

CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d.

CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d. CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 1 Inleiding De raad moet 1 x per 4 jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. gemeente Westvoorne

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. gemeente Westvoorne Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012 gemeente Oktober 2009 Voorwoord Met gepaste trots presenteren wij u hierbij de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid voor de gemeente. Voor de gemeente is dit de

Nadere informatie

VOORAF... II INHOUDSOPGAVE...IV

VOORAF... II INHOUDSOPGAVE...IV I Vooraf Voor u ligt de nota Volksgezondheidszorg 2008-2011 van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem (vanaf nu de drie gemeenten genoemd). In deze nota kunt u lezen waar de drie gemeenten zich

Nadere informatie

Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013-2016

Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Ooststellingwerf, Afdeling Samenleving, December 2013 Vastgesteld 17 december 2013 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding 1.1. Wettelijk en landelijk kader 1.2.

Nadere informatie

SamenLeven. Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2008-2011. Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2008-2011

SamenLeven. Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2008-2011. Beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2008-2011 1 SamenLeven Gemeente Heumen 29 mei 2008 2 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Kwaliteit van leven... 5 Hoofdstuk 2 Visie en uitgangspunten... 9 Hoofdstuk 3 Hoe gaan we te werk?... 13 Hoofdstuk 4 Heumen

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

KADERNOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2004-2007

KADERNOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2004-2007 KADERNOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2004-2007 1 - Inleiding Conform artikel 3b van de gewijzigde Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid dient de gemeenteraad elke vier jaar een nota gemeentelijk lokaal

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012. En morgen gezond weer op! december 2007

Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012. En morgen gezond weer op! december 2007 Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 En morgen gezond weer op! december 2007 Colofon Het format met basisteksten is ontwikkeld door de Drentse werkgroep Gemeenten GGD. Dit in opdracht van het portefeuillehoudersoverleg

Nadere informatie

~atwijl{ Aan de gemeenteraad. : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. Katwijk, woensdag 20 mei 2009.

~atwijl{ Aan de gemeenteraad. : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012. Katwijk, woensdag 20 mei 2009. Aan de gemeenteraad ~atwijl{ laaknummer Programma Onderwerp : 2008-17863 : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2009-2012 Katwijk, woensdag 20 mei 2009 Inleiding Op 29 juli 2008

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Aangenaam kennis te maken Via dit overzicht laten wij u graag nader kennis maken met de medewerkers en activiteiten van de Academische Werkplaats Publieke

Nadere informatie

Startnotitie gezondheidsbeleid 2016-2019 gemeente Opsterland

Startnotitie gezondheidsbeleid 2016-2019 gemeente Opsterland Startnotitie gezondheidsbeleid 2016-2019 gemeente Opsterland 1 Aanleiding De gemeente Opsterland is op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) verplicht om een nieuwe gemeentelijke gezondheidsnota op

Nadere informatie

Laren gaat voor Gezond!

Laren gaat voor Gezond! Bijlage IX bij Wmo/Wpg beleidsplan 2012-2015 Kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid Gemeente Laren 2012-2015 Laren gaat voor Gezond! Gemeente Laren, maart 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. GEZONDHEIDSSITUATIE

Nadere informatie

Ruimte voor gezondheid. Derde Friese nota gemeentelijk gezondheidsbeleid/deelplan GGD 2013 2016

Ruimte voor gezondheid. Derde Friese nota gemeentelijk gezondheidsbeleid/deelplan GGD 2013 2016 Ruimte voor gezondheid Derde Friese nota gemeentelijk gezondheidsbeleid/deelplan GGD 2013 2016 Colofon: Uitgave van GGD Fryslân november 2012 Voorwoord Met enige trots presenteer ik hierbij de Friese nota

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 GEZONDHEID IN DRIMMELEN Vastgesteld door de gemeenteraad van Drimmelen in zijn vergadering van 27 november 2008 Nota Gezondheid in Drimmelen, lokaal

Nadere informatie

HOUTEN JOGG GEMEENTE. 2014 t/m 2017 X* K JOGG. Houten. w \ Jongeren Op Gezond Gewicht

HOUTEN JOGG GEMEENTE. 2014 t/m 2017 X* K JOGG. Houten. w \ Jongeren Op Gezond Gewicht HOUTEN JOGG GEMEENTE 2014 t/m 2017 X* K JOGG w \ Jongeren Op Gezond Gewicht Houten Juli 2014 Inhoud 1. inleiding 2. Context 3. Probleemstelling 4. Doelstelling 5. Oplossingen 5.1. Wat is JOGG? 5.2. Hoe

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Nota lokaal gezondheidsbeleid. Leidschendam-Voorburg 2007-2011

Nota lokaal gezondheidsbeleid. Leidschendam-Voorburg 2007-2011 CONCEPT (inspraakversie) Nota lokaal gezondheidsbeleid Leidschendam-Voorburg 2007-2011 College: 8 mei 2007 2007/13491 Inhoudsopgave Samenvatting...1 1. Inleiding...4 2. Gezondheidsbeleid...6 2.1 Landelijk

Nadere informatie

Lokale oplegnota. Vitale coalities 2013-2016

Lokale oplegnota. Vitale coalities 2013-2016 Lokale oplegnota Vitale coalities 2013-2016 Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Enschede 2013-2016 1 1 Aanleiding Een goede gezondheid is waardevol voor het individu en voor de samenleving. Mensen met een

Nadere informatie

Beukenhorst/Bergwijkpark, Diemen

Beukenhorst/Bergwijkpark, Diemen Rapport thematoezicht Gezonde Zorg: samenwerking tussen eerstelijnscentrum, de GGD en de thuiszorginstelling op het gebied van leefstijlondersteuning Beukenhorst/Bergwijkpark, Diemen Amsterdam, september

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008

Nota gezondheidsbeleid 2008-2011. Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid dd. 27 maart 2008 Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang Maart 2008 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KIEZEN VOOR GEZOND LEVEN OP DE NOORD-VELUWE

KIEZEN VOOR GEZOND LEVEN OP DE NOORD-VELUWE KIEZEN VOOR GEZOND LEVEN OP DE NOORD-VELUWE Tweede nota gezondheidsbeleid 2008 2012 Gemeenten: Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding 4 2 Startnotitie gemeentelijk

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid

Lokaal gezondheidsbeleid Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 Nieuwe Markt 1 5171 EJ Kaatsheuvel Tel: (0416) 28911 Samenvatting Voor u ligt de tweede nota lokaal gezondheidsbeleid voor Loon op Zand. In deze nota verduidelijkt

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie

Actualisatie van de regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio, 2013-2016. Iedereen in beweging

Actualisatie van de regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio, 2013-2016. Iedereen in beweging Actualisatie van de regionale nota gezondheidsbeleid Oosterschelderegio, 2013-2016 Iedereen in beweging Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Wettelijke en landelijke kaders... 5 1.1 Wet Publieke Gezondheid (Wpg)...

Nadere informatie

SAMENLEVINGSZAKEN. Gezond en wel(zijn) 3e nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Smallingerland 2013-2016. c, c i. conditions

SAMENLEVINGSZAKEN. Gezond en wel(zijn) 3e nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Smallingerland 2013-2016. c, c i. conditions SAMENLEVINGSZAKEN Gezond en wel(zijn) Soc ia l Ind iv i munity com ne d t e s f an i t l y le al u f d Vastgesteld op 2 juli 2013 ns itio nd co al nt ultural and en vir c, c i on om Living and working

Nadere informatie

Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen

Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Samenvatting Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Deel I Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Valongevallen en eenzaamheid bij ouderen Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Lokale en Nationale Monitor Gezondheid. Door uniform onderzoek gerichter gezondheidsbeleid

Lokale en Nationale Monitor Gezondheid. Door uniform onderzoek gerichter gezondheidsbeleid Lokale en Nationale Monitor Gezondheid Door uniform onderzoek gerichter gezondheidsbeleid Inleiding Hoe ging het vroeger? Om goed gezondheidsbeleid te maken, is inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014.

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014 Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 11 november 2009 Agendapunt : Portef.houder : Wethouder De Jager Voorstelnummer

Nadere informatie

Beleidsnota Samen Gezond(er)

Beleidsnota Samen Gezond(er) POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 250 3640 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 0297 29 16 16 0297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) Emma Oomen DATUM 28 oktober

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden;

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hollands Midden; Overwegende dat de belangen van de openbare gezondheidszorg en van de volksgezondheid in een aantal

Nadere informatie

Alles is gezondheid. Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe

Alles is gezondheid. Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe Alles is gezondheid Dick ten Brinke, directeur publieke gezondheid Martien de Vries, beleidsadviseur Noord-Veluwe GGD = Gemeentelijke Gezondheids Dienst Presentatie 1 juni 2016 Alles is gezondheid Wettelijke

Nadere informatie

Startnotitie herijking integraal jeugdbeleid Gemeente Someren

Startnotitie herijking integraal jeugdbeleid Gemeente Someren Startnotitie herijking integraal jeugdbeleid Gemeente Someren Inhoudsopgave 1. Inleiding Pag. 3 2. Ambitie en uitgangspunten Pag. 5 3. Aanpak Pag. 7 4. Randvoorwaarden en risico s Pag. 7 5. Financiën Pag.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2008-2011 Boekel, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel

Gezondheidsbeleid 2008-2011 Boekel, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel Gezondheidsbeleid 2008-2011 Boekel, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel Versie 23 oktober 2007 Colofon Nota Gezondheidsbeleid 2008 2011 Boekel, Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel 2008 Gemeenten

Nadere informatie

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Voorstellen Marlie Cerneus GGD Regio Twente Jeugdgezondheidszorg 0-19! Wie zijn jullie? Gemeente Enschede en Almelo Waar gaat deze presentatie

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma 2010-2013

Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma 2010-2013 Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma gezondheidsbeleid Bloemendaal 2010-2013 Datum: 11 september 2009 Naam ambtenaar: Pauline Veldkamp Corsanummer: 2009025075 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 29 mei 2008 Onderwerp: Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Artikel 35, leden

Nadere informatie

Beeldvormende vergadering over volksgezondheid van de commissie Sociale Infrastructuur Gemeente Moerdijk

Beeldvormende vergadering over volksgezondheid van de commissie Sociale Infrastructuur Gemeente Moerdijk Beeldvormende vergadering over volksgezondheid van de commissie Sociale Infrastructuur Gemeente Moerdijk Datum: 26 september 2007 Aanwezig: zie presentielijst Welkom en uitleg over beeldvormende vergadering

Nadere informatie

Steenwijkerland Veerkrachtig en Vitaal! Lokale gezondheidsagenda 2014-2018 Gemeente Steenwijkerland

Steenwijkerland Veerkrachtig en Vitaal! Lokale gezondheidsagenda 2014-2018 Gemeente Steenwijkerland Steenwijkerland Veerkrachtig en Vitaal! Lokale gezondheidsagenda 2014-2018 Gemeente Steenwijkerland 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 1. Inleiding...4 1.1 Doel van deze agenda...4 1.2 Leeswijzer...4 2.

Nadere informatie