Voorwoord. Reinier van Heerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Reinier van Heerd"

Transcriptie

1

2 Voorwoord In het kader van het schrijven van een adoptieverslag voor het vak inleiding in de bedrijfskunde zijn de openbare bronnen met betrekking tot Unigarant N.V. nader onderzocht. Het interessante aspect, bij deze opdracht is, dat een bedrijf beschreven wordt aan de hand van media, die niet expliciet door het bedrijf naar buiten zijn gebracht. Dit met als doel te komen tot een typering van dit bedrijf. Reinier van Heerd

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Functionele gebieden 3.1 Marketing 3.2 Productie 3.3 Human Resource Management (HRM) 3.4 Finance 3.5 Informatie 4 Omgeving 5. Typering Bibliografie Bijlage 1: Artikel

4 1. Inleiding "Unigarant N.V. is een organisatie met een continue aandacht voor kwaliteit, waardoor onze klanten kunnen rekenen op een snelle en accurate dienstverlening. Mede dankzij een flexibele, proactieve opstelling en een oplossingsgerichte aanpak zijn we in staat de efficiency van onze diensten, producten en processen steeds verder te optimaliseren. (Unigarant N.V., 2003) Met deze bedrijfstypering leidt Unigarant N.V. haar jaarverslag van 2003 in. Aan de hand van nader onderzoek naar onder andere de verschillende functionele gebieden gaan we kijken of deze typering een correcte is. Unigarant N.V. is een te Hoogeveen gevestigde maatschappij die een grote diversiteit aan verzekeringen aanbiedt. Ze zijn marktleider op het gebied van fiets, bromfiets en reisverzekeringen en heeft ongeveer 400 medewerkers. De totale, netto omzet in 2003 bedroeg euro (Unigarant N.V., 2003). 1

5 2.Organisatie Unigarant is een naamloos vennootschap, ondanks dit feit hebben zij geen beursnotering. We kunnen wel melden dat tenminste 90% van de aandelen in handen is van de ANWB B.V., daar Unigarant N.V. als 100% dochteronderneming wordt gezien. Het organogram van Unigarant N.V. ziet er als volgt uit: Organigram Unigarant NV BUM Business Support Acceptatie, Agenten administratie Assistente Manager Sales Office Verkoopleider Buitendienst Accountmanagers bron: Bedrijfspresentatie Unigarant, 2002 Een apart onderdeel van het bedrijf is het contactcenter, hier zijn ongeveer 90 mensen werkzaam en worden per jaar zo'n 1 miljoen calls afgehandeld. Het contactcenter, een van de weinige punten waar direct klantcontact plaatsvindt, is al volgt georganiseerd: 2

6 Organigram Callcenter Manager Call Center Teamleider Call Center Teamleider Call Center Teamleider 2 de lijn/ BtB Interne Trainers Agents Medewerkers 2 de lijn en BtB bron: Bedrijfspresentatie Unigarant, 2002 Zoals zichtbaar in het organigram zijn de contact center activiteiten verdeeld in twee segmenten, te weten de eerste lijns en tweede lijns/b2b. Op de eerste lijns worden de inbound calls van cliënten afgehandeld, zoals bijvoorbeeld schademeldingen. op de tweede lijns helpdesk wordt advies gegeven en verzekeringen verkocht aan consumenten. De polissen worden via een aangewezen tussenpersoon naar de klant verzonden. Ook worden er vragen van intermediairs afgehandeld. Om een nog betere en snellere afhandeling van vragen van cliënten, intermediairs en de ANWB B.V. te garanderen wil Unigarant N.V. in de toekomst de eerste en tweede lijns helpdesks samenvoegen. Richtdatum hiervoor is 1 januari

7 3. Functionele gebieden 3.1 Marketing In de verzekeringenbranche is het gebruikelijk dat een intermediair voor het afsluiten van een verzekering een provisie uitbetaald krijgt. Ook in bij Unigarant N.V. is dit het geval. In de loop der tijd zijn verzekeraars met elkaar gaan concurreren om de gunst van de intermediairs door de provisies op te schroeven. Tegenwoordig zijn provisies rond 25 procent geen uitzondering. Financieel is dit voor verzekeraars dusdanig zwaar dat als gevolg hiervan de bedrijfsdoelstelling van 2002 van Unigarant in gevaar kwam. Om deze provisies te verlagen of te ontlopen hebben zij een verandering van marketingstrategie richting klantgerichtheid gemaakt. Zij willen dit onder andere bereiken door de eerder besproken verandering van de contact center structuur. Ook blijkt de consumentgerichtheid van Unigarant uit de flexibiliteit van haar producten zo blijkt uit een artikel in het algemeen dagblad van Unigarant kiest tegenwoordig liever voor een langlopende strategische samenwerking met intermediairs om de provisies te drukken. Een andere marketingstrategie om de provisies laag te houden is het aanbieden van de mogelijkheid tot direct verzekeren. Hiertoe is de site van Unigarant N.V. ( ) uitgerust met een mogelijkheid tot het afsluiten van verzekeringen. De polissen worden via de intermediairs naar de klant gestuurd. Ondanks deze directe afhandeling bij Unigarant wordt toch een intermediair toegewezen. Hiermee dient contact opgenomen te worden voor eventuele vragen en wijzigingen. Een duidelijke verklaring hiervoor is niet te vinden in openbare bronnen. Een mogelijke verklaring kan zijn dat het financieel onrendabel is om hiervoor een eigen afdeling op te zetten. Ook voor intermediairs probeert Unigarant de service te verbeteren. Unigarant heeft hiervoor ook voor hen een website opgezet, Hier is onder andere de meest recente informatie te vinden met betrekking tot verzekeringen, ook kunnen hier direct verzekeringen worden afgesloten. Volgens Unigarant geven tussenpersonen te kennen dat ze deze site als een goede toevoeging aan de dienstverlening te zien. Tot slot wil Unigarant N.V. meer gebruik maken van de goede naam van de ANWB B.V. om de indruk van een consumentgerichte, solide organisatie neer te zetten. Ondanks recente kleine pogingen tot directe marketing richting consumenten blijft het accent liggen op business-to-business marketing. 4

8 3.2 Productie De core business van Unigarant N.V. is het verkopen van zekerheid. Zij vertalen dit naar de volgende, op internet vermelde, producten en categorieën: Autoverzekeringen Motorverzekeringen Reisverzekeringen All Travels Card - Auto - Motor - Annulering kortlopend - All Travels Card - Budget Auto - Oldtimer motor - Annulering doorlopend - Oldtimer auto - Reis kortlopend - Reis doorlopend - Reis Garant Plan - Recreatief Zakenreisverzekering Watersportverzekering Caravan + Kampeerauto Fietsverzekering verzekering - Vergader- en - Vaar Vakantie - Caravan - Fiets Garant Plan Evenementenverzekering - Watersport - Kampeerauto - Fiets Select Plan - Business Trip Polis - Continu Zakenreis Bromfietsverzekering Pakketverzekering - Bromfiets - Woonhuisverzekering - Oldtimer Bromfiets - Inboedelverzekering - Aansprakelijkheidsverz. - Rechtsbijstandverz. - Ongevallenverzekering - Bruiloft en huwelijksdag verz. ( bron: ) Uit bovenstaand overzicht komt duidelijk naar voren dat Unigarant N.V. een allround pakket aan verzekeringsactiviteiten aanbiedt. Toch blijft Unigarant N.V. op zoek naar verbeteringen in het aanbod. Hiertoe worden alle producten ten minste eenmaal per jaar onder de loep genomen en opnieuw getoetst aan de wensen van de klanten. Uiteraard wordt er ook getoetst aan interne strategie en op marktconformiteit. Zo zijn afgelopen jaar veranderingen doorgevoerd in dekking, premie en voorwaarden van onder andere de reis-, fiets- en watersportverzekeringen. Op gebied van productontwikkeling kent Unigarant N.V. een strategie die door hen zelf wordt omschreven als " 's ochtends product klaar, 's middags verkopen ". Om deze strategie te realiseren zijn de afdelingen productmanagement en verzekeringstechniek samengevoegd en specifiek verantwoordelijk geworden voor onder andere productontwikkeling. 5

9 3.3 Human Resource Management (HRM) In verband met het seizoensgebonden karakter van een deel van de activiteiten van unigarant N.V. kent men een grote variatie in werkdruk. Unigarant N.V. lost dit op door op grote schaal tijdelijke krachten in te zetten tijdens bijvoorbeeld schoolvakanties (bedrijfspresentatie Unigarant, 2002). Het duidelijkst is dit te zien in het personeelsbestand van de contact center activiteiten. Ook het trainingsschema van nieuwe contactcenter medewerkers is hierop ingericht. Als eerste leren medewerkers omgaan met meldingen met betrekking tot reisverzekeringen. Pas later worden zij bekwaamd in het afhandelen van minder seizoensgebonden calls. Zie hiervoor ook het onderstaande schematisch overzicht van de doorloop van medewerkers binnen het contactcenter: Reis Fiets en Benzine rest BTB 2-de lijn bromfiets (=allround) Rijwiel- ASP handelaren Klachten Reisbureaus 2de lijns ATP's Vragen Opleidingstraject agents Ervaren Agents ( bron: Bedrijfspresentatie Unigarant N.V., 2002 ) Als gevolg van de veranderende marketingstrategie van Unigarant N.V. worden ook wijzigen op HRM gebied doorgevoerd. Zo zijn er een aantal belangrijke wijzigingen geweest in de trainingen die medewerkers krijgen, deze zijn er nu meer op gericht om een ieder te doordringen van een verantwoordelijkheidsgevoel op het gebied van productkwaliteit en klantvriendelijkheid. Ook wordt er meer tijd besteedt aan persoonlijke begeleiding en opleiding van medewerkers. (http://www.unigarant.nl ) 3.4 Finance Als we met de cijfers uit het jaarverslag van 2003 gaan rekenen kunnen over de solvabiliteit van Unigarant N.V. de volgende conclusie trekken: De solvabiliteit is gedaald van 59% in 2002 naar 55% in Dit is voor het grootste deel te verklaren door een stijging in het vreemde vermogen, met name op het vlak van kortlopende schulden. Dit kan duiden op een investering ten bate van de groei van het bedrijf, iets dat ondersteund wordt door het aantal FTE, in en in (Unigarant N.V. 2003). Als we deze stijging in FTE nader bekijken en vergelijken met het resultaat na belastingen kunnen we concluderen dat deze toename een efficiënte is geweest. Het resultaat na belastingen per FTE steeg van Euro per medewerker in 2002 naar euro per FTE in Deze cijfers in acht nemende kunnen we stellen dat Unigarant er ondanks investeringen 6

10 in de groei van het bedrijf een gezonde balans op nahoudt. 3.5 Informatie Op informatiegebied neemt Unigarant N.V. een unieke positie in Nederland, als eerste verzekeringsmaatschappij hebben zij een "paperless office " geïntroduceerd. (bedrijfspresentatie Unigarant 2002) Zo worden bijvoorbeeld ingezonden brieven automatisch geopend, gescand en elektronisch doorgezonden naar de meest geschikte medewerker voor het behandelen van het onderwerp. Ook kent Unigarant N.V. een elektronisch archiveringssysteem, dit heeft als voordeel dat alle data van cliënten en intermediairs direct op te roepen zijn. Dit op zijn beurt draagt bij aan een betere dienstverlening en kostenbesparing. Deze vergaande integratie van IT heeft onder andere ook het afsluiten van verzekeringen en het inzien van informatie via de website mogelijk gemaakt. 4. Omgeving In verband met de grote diversiteit aan verzekeringsproducten die Unigarant N.V. aanbiedt, hebben zij ook een groot scala aan concurrenten. Enkele belangrijke concurrenten, die ook een compleet pakket aan verzekeringen aanbieden zijn: Achmea, Europeesche verzekeringen en delta Lloyd. Een duidelijke, door verzekeraars ingezette, trend in verzekeren is dat er steeds meer en steeds specifieker verzekerd wordt. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de bruiloft en huwelijksdag verzekering die door steeds meer verzekeraars wordt aangeboden. Dit alles om ondanks een weinig groeiende markt toch groei te blijven realiseren. De aanslagen van 11 september hebben vooral in de reisbranche geleidt tot grote veranderen. De terroristische aanslagen hebben een grote impact gehad op deze branche door de afname van internationale en intercontinentale reizen met name naar Amerika. Exacte cijfers voor Unigarant N.V. hebben wij hierover helaas niet kunnen bemachtigen. 7

11 5. Typering Een vanzelfsprekend uitgangspunt voor een bedrijfstypering is de typering die het bedrijf zichzelf toedicht. Hiervoor verwijzen we naar het jaarverslag en de inleiding van dit verslag waar het volgende te vinden is: "Unigarant N.V. is een organisatie met een continue aandacht voor kwaliteit, waardoor onze klanten kunnen rekenen op een snelle en accurate dienstverlening. Mede dankzij een flexibele, proactieve opstelling en een oplossingsgerichte aanpak zijn we in staat de efficiency van onze diensten, producten en processen steeds verder te optimaliseren. (Unigarant N.V., 2003) Als we deze typering stap voor stap analyseren kunnen we de waarde van deze typering beter inschatten. Als eerste noemt Unigarant zelf haar aandacht voor kwaliteit. Een punt dat ook sterk naar voren is gekomen in ons onderzoek. Een groot contactcenter, aandacht voor de opleiding van medewerkers en goede facilitering van intermediairs zijn hier voorbeelden van. De flexibiliteit wordt onderstreept door een artikel in het algemeen dagblad van , waarin vergeleken wordt met andere verzekeraars. De pro-activiteit van het bedrijf blijkt duidelijk uit het feit dat zij het eerste bedrijf was met een paperless office, wat ook op financieel en kwaliteitsgebied een goede zet bleek. Uit de financiële gegevens kunnen we concluderen dat ook de efficiency van Unigarant toeneemt. Het resultaat per FTE nam immers van 2002 naar 2003 toe. De productdifferentiatie kunnen we zien als een goed voorbeeld van de efficiency van de producten. Uiteraard is deze typering niet objectief en dient dan ook gewijzigd te worden teneinde een sluitende te zijn. Zo zou informatie met betrekking tot de positie van het bedrijf in de markt meegenomen kunnen worden in de typering. Ook kan de kwaliteitsgerichte aanpak specifieker gedefinieerd kunnen worden door aan te geven waarop deze strategie precies gericht is. De relatie met de ANWB B.V. kan aangehaald worden om het solide imago en de aard van het bestuur aan te geven. Een objectievere typering zou zijn: Unigarant N.V., 100% dochter van ANWB B.V., is een grote, complete speler op de verzekeringsmarkt met een consument- en intermediairgerichte strategie die van 2002 tot 2003 een financieel gezonde en effectieve groei heeft laten zien. 8

12 Bibliografie Algemeen Dagblad, Grote prijsverschillen reisverzekeringen. Algemeen dagblad. 26 juni (2004), 20 oktober UNIGARANT NV (2002), Bedrijfspresentatie, Hoogeveen: Unigarant NV Unigarant NV (2004), Bewust anders, Financieel jaarverslag

13 Verantwoording In dit onderzoek ben ik gestuit op een relatief gebrek aan objectieve, openbare bronnen. Een groot deel van deinformatie is dan ook afkomstig van een bedrijfspresentatie, het jaarverslag en de internetsite van Unigarant. Hierdoor zijn we ook wat afgeweken van de doelstellingen in ons voortgangsverslag. Zo zijn de onderlinge relaties tussen Unigarant, ANWB en UVM niet in de mate aan bod gekomen als ik eerder voor ogen had. Ook is er niet zo diep in gegaan op de effecten van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 op Unigarant aangezien daar weinig cijfers van te vinden was in openbare bronnen. Het schrijven van dit verslag heb ik ervaren als een goede methode om de collegestof te concretiseren en toe te passen. Gebleken is dat zelfs in het huidige informatietijdperk het zoeken van objectieve, relevante informatie veel tijd kost. Het was interessant om te zien hoe de strategie geïmplementeerd is en hoe dat zich vertaald heeft in concrete acties en resultaten. 10

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Unigarant Magazine 2008

Unigarant Magazine 2008 Unigarant Magazine 2008 Zichtbaar en transparant Premie.nl unieke online verzekeringstool - Introductie digitale schadeafhandeling Snel uitsluitsel over dekking en uitkering - In dialoog met retail Unigarant

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers 20 J A A R V E R S L A G 2 013 B O V E M I J V E R Z E K E R I N G S G R O E P N.V. Bovemij Verzekeringsgroep Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 2 3 4 12 Kerncijfers Voorwoord Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Xxxxxx Studentnummer xxxx Datum 30-01-2013 NCOI opleidingsgroep HBO Commerciële Economie. Module: sales- en accountmanagement

Xxxxxx Studentnummer xxxx Datum 30-01-2013 NCOI opleidingsgroep HBO Commerciële Economie. Module: sales- en accountmanagement Moduleopdracht Sales- en Accountmanagement Xxxxxx Studentnummer xxxx Datum 30-01-2013 NCOI opleidingsgroep HBO Commerciële Economie Module: sales- en accountmanagement Docent Marcel van de Maat Voorwoord

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

E- business in de Financiële Dienstverlening

E- business in de Financiële Dienstverlening Onderzoek naar de E- business functies bij intermediairs in de verzekeringsbranche: Een evolutionair perspectief Michelle Weyl 1 Masterscriptie Business Administration Faculteit Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen Onderzoek advieskwaliteit Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Introductie en leeswijzer 3 1.2 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Kennis op de rails Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Costiaan Mesu 1019161 I4a Bedrijfskundige Informatica Faculteit Economie & Management Hogeschool van Utrecht COPYRIGHT

Nadere informatie

Positieve Emotie Verzekerd

Positieve Emotie Verzekerd Zilveren Kruis Achmea Gouden Customer Experience Award Positieve Emotie Verzekerd Inhoudsopgave Samenvatting 2 Achtergrond 2 Aanleiding en achtergrond 2 Probleemstelling 3 Oplossing 3 Werkwijze/aanpak

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Online samenwerken in de financiële branche. survival of the fittest

Online samenwerken in de financiële branche. survival of the fittest Online samenwerken in de financiële branche survival of the fittest 1. Online samenwerken in de financiële branche Independer: online sluiten van hypotheek niet haalbaar (2009), Aegon maakt online schade

Nadere informatie

Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage ... Managementinformatie en de Balanced Scorecard

Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage ... Managementinformatie en de Balanced Scorecard ......... Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage.......... Managementinformatie en de Balanced Scorecard Samenvatting Naar aanleiding van een door het management gesteld probleem is onderzoek

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Strategisch Marketingplan 2007/2008

Strategisch Marketingplan 2007/2008 Strategisch Marketingplan 2007/2008 Strategisch Marketingplan bestemd voor: Algemeen directeur van Stayokay Door Junior Marketing managersteam CE2A6 Rens Zwiers, Jeroen van Walsem, Giovanni Scarabello,

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De markt voor natura-uitvaartverzekeringen Datum 10 juni 2008 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. De markt voor natura-uitvaartverzekeringen

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie