Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering"

Transcriptie

1 Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering Inhoudsopgave Inleiding Algemeen De Zakelijke reisverzekering Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering Voordelen Zakelijke reisverzekering Conclusie Mercer De wijze waarop kleinere ondernemingen dienstverlening vragen van Mercer verschilt veel van de wijze waarop grotere organisaties dit doen. Kleinere ondernemingen zijn vaak veel gerichter met hun specifieke bedrijfswerkzaamheden bezig en hebben hierdoor logischerwijs minder tijd en aandacht voor de secundaire arbeidsvoorwaarden van het personeel. Mercer Nederland heeft dan ook de keuze gemaakt om de dienstverlening te segmenteren zodat de dienstverlening aan alle ondernemingen gericht en effectief is. Mercer Direct Mercer Direct is een dienstverleningsconcept voor kleinere ondernemingen. Het dienstverleningsconcept kenmerkt zich door gestroomlijnde, kosteneffectieve en geautomatiseerde processen. Een belangrijk onderdeel van het concept is het feit dat Mercer alle deelnemende relaties als één collectief beschouwt en bij verzekeraars aanbiedt. Door alle relaties als één collectief te behandelen, behaalt Mercer voor u collectiviteitvoordeel. Binnen het concept wordt uitgegaan van drie kernwaarden: - Eenvoud; zowel in administratie, verzekeringsvorm als in communicatie. - Scherpe premie; een zeer lage premie die door Mercer onderhandelt is, doordat Mercer Direct als collectief wordt aangeboden; - Uitstekende voorwaarden; een uitgebreide dekking; Dekkingen per product In de huidige situatie kunnen bedrijven voor verzekeringsproducten, uit veel verschillende dekkingsmogelijkheden kiezen. In de praktijk blijkt dit tot veel onduidelijkheid te leiden en kiest het overgrote deel van de bedrijven veelal dezelfde dekking. Om deze onduidelijkheid weg te nemen heeft Mercer in de proposities de keuzes geminimaliseerd. Per product zijn de meest gangbare dekkingen geselecteerd. Automatisering Mercer heeft een internet-portal opgezet waar werkgever en werknemer kunnen inloggen. Bedrijven kunnen direct zien welke verzekeringen er via Mercer Direct zijn ondergebracht. Daarnaast moeten alle relevante wijzigingen via de portal doorgegeven worden. Met de portal zullen bedrijven niet meer te maken krijgen met verschillende verzekeraars.

2 De portal werkt middels een single-sign-on. Dit houdt in dat wijzigingen voor alle lopende verzekeringen slechts éénmalig doorgegeven hoeven te worden. De wijziging wordt vervolgens direct verwerkt voor alle lopende verzekeringen. Een aanvullend voordeel is dat ook de ziek-, herstel- en schademeldingen via de portal doorgeven kunnen worden. Aangezien alles automatisch gaat, is er ook geen sprake meer van papierstromen van en naar de verzekeraar. Vergoeding Mercer Direct Mercer Direct onderscheidt zich door af te wijken van het gangbare commissiemodel. De verzekeringen worden via Mercer Direct netto aangeboden, wat betekent dat er geen commissie meer, als onderdeel van de premie, in rekening gebracht wordt. In plaats daarvan brengt Mercer de werkgever een fee in rekening voor het gebruik van het platform. De hoogte van deze fee staat op Naast deze overzichtelijke wijze van vergoeding, ontvangt de werkgever eveneens een overzicht van de werkzaamheden die van Mercer verwacht mogen worden. Marktonderzoek verzekeringsproducten Mercer heeft onder meerdere verzekeraars een marktonderzoek uitgevoerd voor diverse producten die via de portal worden aangeboden. Het gaat hierbij om de volgende verzekeringen. - Inkomensverzekeringen o Ziekteverzuimverzekering o WGA-hiaat verzekering o WIA-excedent verzekering o WGA-eigenrisicodragerschap verzekering - Collectieve Ongevallenverzekering - Zakelijke reisverzekering - Zorgcollectiviteit; De inhoud van het marktonderzoek voor de Zakelijke Reisverzekering ziet er als volgt uit: - De Zakelijke Reisverzekering - Marktonderzoek Zakelijke Reisverzekering - Voordelen Zakelijke Reisverzekering - Conclusie

3 De Zakelijke reisverzekering Bedrijven hebben een bepaalde verantwoordelijkheid voor werknemers, die voor de organisatie zakelijke reizen ondernemen. Een medewerker die op zakenreis is, loopt andere risico s dan zijn thuisblijvende collega s. Situaties die zich tijdens een zakelijke reis kunnen voordoen: - Verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen en belangrijke reisdocumenten; - Aanschaf van kleding en toiletartikelen als koffers gestolen of vertraagd zijn; - Extra reiskosten als de reis eerder moet worden afgebroken door bijvoorbeeld ziekte van de verzekerde of overlijden van een familielid; - Repatriëringkosten ingeval van een levensgevaarlijke situatie of na bijvoorbeeld een verkeersongeval; - Een ongeval met lichamelijk letsel of overlijden als gevolg. Bedrijven kunnen, door middel van een Zakelijke reisverzekering, de financiële gevolgen van eventuele schades ondervangen. Bovendien is deze verzekering een goede en relatief goedkope secundaire arbeidsvoorwaarde. Voor wie wordt de zakelijke verzekering afgesloten? De Zakelijke reisverzekering geldt voor iedereen die uit naam van het bedrijf reist. Het bedrijf ontvangt van de verzekeraar pasjes waarmee kan worden aangetoond dat de werkgever of de werknemers verzekerd zijn. Wat is gedekt binnen de Zakelijke reisverzekering? De doorlopende Zakelijke reisverzekering biedt een wereldwijde dekking voor onder andere de volgende onderdelen: - geneeskundige kosten; - ongevallendekking; - bagagedekking en dekking van geld en waardepapieren; - annulering; - hulpverlening; - rechtshulp.

4 Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering Om de beste propositie in de markt te verkrijgen zijn er meerdere verzekeraars benaderd om een aanbieding af te geven. De volgende verzekeraars zijn benaderd: - Allianz; - Avéro Achmea; - Chartis; - Chubb; - Europeesche; - De Goudse Verzekeringen; (de Goudse) - W.A. Hienfeld b.v.; (Hienfeld) - Reaal. Dekking Zakelijke reisverzekering Mercer heeft bij alle verzekeraars aangegeven wat het kader van de verzekering is, dit betekent de dekking van de verzekering en met welke specifieke kenmerken rekening gehouden dient te worden. Mede op basis van deze gegevens zijn de aanbiedingen met elkaar vergeleken. Kader Zakelijke reisverzekering Geneeskundige kosten: Indien de verzekerde een behandeling dient te ondergaan als gevolg van ziekte of een ongeval zal de verzekeraar de medische kosten vergoeden. Het betreft hier een secundaire dekking. Ongevallen: Binnen de ongevallenverzekering zijn er twee rubrieken te onderscheiden. Rubriek A: Een uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval. Rubriek B: Een uitkering bij gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. Bagage: Alle zaken die een verzekerde op een zakenreis bij zich heeft, zowel zakelijk als persoonlijk zijn gedekt. De bagage dekking geldt voor zowel beschadiging als verlies van eigendommen. Annulering: De verzekeraar vergoedt kosten die gemaakt zijn in verband met een annulering of onderbreking van een geplande reis. Hulpverlening en buitengewone kosten: De verzekeraar vergoedt kosten die als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheden ontstaan. Rechtshulp Financiële ondersteuning bij het verhalen van kosten op een derde partij vanwege letsel tijdens een zakenreis Geld en geldswaardig papier: Gemunt geld, bankbiljetten, paspoort, rijbewijs, etc. Kostprijs Rubriek A Rubriek B (zonder eigen risico) kostprijs Europa kostprijs Overig (max) 500,- Veel aanbieders hebben niet kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Voornamelijk de uitgebreide annuleringsdekking is voor een aantal partijen lastig aan te bieden. Mercer hecht echter veel waarde aan deze dekking. Alleen al het afgelopen jaar is het voorgekomen dat luchtruimen zijn gesloten door, sneeuw, vulkanische as en terroristische dreigingen.

5 Premie Doordat Mercer Direct het gehele collectief ter verzekering aanbiedt, heeft Mercer ook zeer scherpe premietarieven kunnen onderhandelen. De aanbieder die het meest gunstige tarief heeft aangeboden is Hienfeld. De premie van 1,55 per reisdag is zeer laag. Voorbeeld: Een bedrijf met 100 reisdagen betaalt de volgende premie: Aantal reisdagen x premie = premie per jaar 100 dagen x 1,55 = 155,- per jaar Specifieke kenmerken Mercer Direct Contractduur tot 1 januari 2014; Mercer Direct biedt de gehele verzekeringsportefeuille aan bij de aanbieders. Dat wil zeggen dat alle contracten dezelfde begin- en einddatum hebben. Ook werkgevers die tussentijds aansluiten bij het collectief krijgen dezelfde einddatum. Hierdoor is het mogelijk om, bij afloop van de contractperiode, het gehele collectief opnieuw ter verzekering aan te bieden. Hiermee wordt een enorm collectiviteitvoordeel behaalt waardoor kleinere ondernemingen scherpere premies en ruimere dekking aangeboden krijgen ten opzichte van individuele contracten. Niet alle verzekeraars accepteren deze voorwaarde die Mercer Direct stelt. De premies die worden geheven door verzekeraars zijn over het algemeen gebaseerd op meerjarige, individuele contracten. Tevens zijn de administratiesystemen niet altijd ingericht op de door Mercer voorgestelde werkwijze. Geen opslag bij termijnbetaling De overweging om premie jaarlijks of in termijnen te betalen dient niet alleen een financiële te zijn, maar ook een keuze gebaseerd op momenten waarop inkomsten worden ontvangen en welk moment van betaling het best uitkomt. Mercer Direct zorgt ervoor dat er geen opslag wordt geheven bij betalingstermijnen anders dan jaarbetaling. Opslag bij afwijkende betalingstermijnen is vaak onderdeel van het administratieve proces bij een verzekeraar. Een aantal verzekeraars heeft dan ook niet kunnen voldoen aan deze voorwaarde. Aansluiten op Mercer Portal Een voorwaarde van Mercer Direct richting de verzekeraars is de mogelijkheid tot het aansluiten van de portal op de backoffice van de verzekeraar. Hierdoor hoeven werkgevers slechts éénmaal een wijziging door te geven die vervolgens volledige geautomatiseerd verwerkt wordt in de administratiesystemen van de verzekeraar. Deze werkwijze heeft STP (Straight Through Processing). Ook de stukken die tengevolge van de wijziging aan werkgevers worden teruggezonden dienen geautomatiseerd en digitaal geretourneerd te worden. Veel partijen zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van een portal. Geen van de partijen is echter reeds zo ver dat alle zaken middels STP (Straight Through Processing) koppelingen digitaal afgehandeld kunnen worden. De ontwikkeling die Ace momenteel aan het doorvoeren is, garandeert echter dat deze koppeling op zeer korte termijn gemaakt kan worden. Geen naverrekeningsopgave Er zal geen naverrekening worden doorgevoerd, mits er een afwijking is van minimaal 25% in de loonsom. De verschillen die er met een naverrekening gepaard gaan ten opzichte van de werkzaamheden zorgen er voor dat naverrekenen voor zowel relatie als verzekeraar vaak meer kost dan dat het oplevert. Omdat de naverrekening bij veel verzekeraars wel een onderdeel is van het administratieve proces heeft een aantal aanbieders niet aan deze voorwaarde kunnen voldoen.

6 Lage minimale premie. Mercer Direct is een dienstverleningsconcept voor kleinere ondernemingen. Werkgevers met relatief weinig reisdagen kunnen binnen Mercer Direct gebruik maken van lage premies, dit betekent dat een zeer lage minimale premie ook een vereiste is. Alle verzekeraars hanteren minimale premies. Een aantal heeft niet kunnen voldoen aan onze voorwaarde om een zeer lage minimale premie aan te bieden. Ace heeft met 50,- de laagste minimale premie aangeboden. Netto Polissen De afgelopen jaren zijn provisies en commissies een veelbesproken onderwerp. In veel gevallen staat de beloning die een intermediair ontvangt niet in verhouding tot de werkzaamheden die verricht worden. Om de beloning en dienstverlening transparanter te maken loopt Mercer Direct vast vooruit op de waarschijnlijke wetswijzigingen waarin de afspraken omtrent commissie aangescherpt zullen worden. De contracten van Mercer Direct zijn commissievrij. De meeste verzekeraars kunnen al verzekeringen zonder commissie aanbieden. Administratieve performance Met de meeste verzekeraars zijn de ervaringen voor wat betreft de administratie, schadeafhandeling en deskundigheid ruimschoots voldoende.

7 Voordelen Zakelijke reisverzekering 24 uur per dag dekking voor een ieder die in opdracht van het bedrijf zakelijke reizen onderneemt. Voordelen Wereldwijde dekking, 24 uur per dag. Zeer compleet met veel extra dekkingen. Scherp geprijsd. Op de Zakelijke Reisverzekering zijn een aantal bijzondere aanvullingen meeverzekerd plastische chirurgie; tandheelkundige kosten; psychologische bijstand verbetering aan de woning; thuiszorg; wervingskosten; hospitalisatie; volledige verlamming; coma; opleidingskosten Overige kenmerken Cumulatielimiet van

8 Conclusie Bovenstaande bevindingen in ogenschouw genomen is besloten om Ace aan te stellen als verzekeraar voor de Zakelijke Reisverzekering. Ace heeft niet alleen de scherpste premie aangeboden, ook heeft men voldaan aan de eisen die door Mercer Direct gesteld zijn met betrekking tot de dekking, contractduur, lage minimale premie, digitale afhandeling, netto tarieven en het achterwege laten van de opslag bij termijnbetaling. Daarnaast heeft Mercer zeer goede ervaringen met Ace op het gebied van administratie en schadeafhandeling inzake de Zakelijke Reisverzekering.