Minimuminkomens in Leiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minimuminkomens in Leiden"

Transcriptie

1 Juli 2012 ugu Minimuminkomens in Leiden Het CBS voert periodiek regionale inkomensonderzoeken uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest actuele cijfers die van Uit deze bron stelt het CBS een enorme veelheid gegevens beschikbaar zoals gegevens over huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomengrens en huishoudens met een inkomen tot verschillende percentages van het sociaal minimum: verschillende manieren om armoede in kaart te brengen. Belangrijk om te vermelden is dat het CBS bij deze berekeningen particuliere huishoudens die uitsluitend uit uitwonende studenten bestaan buiten beschouwing laat. In dit feitenblad komt aan de orde: Ontwikkeling van het aantal Leidse huishoudens onder de lage-inkomensgrens. Omdat er nog geen regionale inkomensgegevens beschikbaar zijn van na 2009, wordt in dit feitenblad ook gebruik gemaakt van actuelere cijfers uit andere bronnen zoals de Leidse stadsenquête van 2001 tot en met Leidse huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociale minimum (de doelgroep van het Leidse minimabeleid). Een apart feitenblad is gemaakt over huishoudensinkomens van alle inkomensgroepen. Een samenvatting van de belangrijkste gegevens: 1. In 2009 waren er in Leiden 3,9 duizend huishoudens met een huishoudinkomen onder de lageinkomengrens, een maat die staat voor een vast koopkrachtbedrag en geschikt is om ontwikkelingen in de tijd te volgen. Daarin woonden 7,2 duizend personen waarvan 1,9 duizend minderjarige kinderen. Regionale cijfers van latere jaren zijn er nog niet, maar het SCP verwacht in het armoedesignalement van 2011 een toename voor de jaren 2011 en Hiervoor zijn ook aanwijzingen in de bronnen met recentere gegevens: het aantal Leidenaren in de bijstand steeg van eind 2009 tot eind In 2011 gaf 17% van de Leidenaren aan dat hun financiële situatie in de laatste twaalf maanden was verbeterd en 22% dat hun financiële situatie was verslechterd. Voor het derde jaar op rij was daarmee het percentage met een financiële verslechtering hoger dan het percentage met een financiële verbetering. 2. In 2009 waren er in Leiden 5,8 duizend huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum; hierin woonden 9,4 duizend personen waarvan 1,9 duizend minderjarige kinderen. In 2009 zaten er dus evenveel minderjarige kinderen onder de lage-inkomengrens als onder de grens van 110% van het sociaal minimum; dat betekent dat er toen geen minderjarige kinderen waren in een gezin met een inkomen tussen deze lage-inkomengrens en 110% van het sociaal minimum. BOA Feitenblad: lage inkomens in Leiden

2 Huishoudinkomens onder de lage-inkomensgrens Een manier om de ontwikkeling van armoede te volgen is te kijken naar hoeveel huishoudens een inkomen onder de zogenaamde lage-inkomensgrens hebben. Het gaat hier om alle huishoudens exclusief studentenhuishoudens. Lage-inkomensgrens De lage-inkomensgrens staat voor een vast koopkrachtbedrag en wordt alleen aangepast voor de prijsontwikkeling. Dit maakt deze grens geschikt voor het volgen van ontwikkelingen in de tijd. Bij het vaststellen van de grensbedragen wordt ook rekening gehouden met de samenstelling van het huishouden. Zo is in prijzen van het jaar 2010 de lage-inkomensgrens voor een alleenstaande 940 per maand. Bij hantering van de lage-inkomensgrens zijn aan bestedingen gebonden uitkeringen als de huurtoeslag buiten beschouwing gelaten. In het overzicht hieronder staan grensbedragen voor verschillende samenstellingen van huishoudens. Hoogte van de lage-inkomensgrens (netto maandbedrag, lopende prijzen) Samenstelling huishouden Alleenstaand Paar zonder kinderen kind kinderen kinderen Eenoudergezin 1 kind kinderen kinderen Bron: CBS/CPB Armoedesignalement 2011 (blz 16). In de periode van 2005 tot en met 2009 daalde het aantal Leidse huishoudens onder de lageinkomensgrens: van 5,3 duizend in 2005 tot 3,9 duizend in Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal huishoudens onder de lage-inkomensgrens inclusief het aantal personen totaal en minderjarige kinderen in die huishoudens. Tabel 1 Inkomens onder de lage-inkomensgrens in Leiden, jaar huishoudens personen in deze huishoudens waarvan minderjarig kinderen *dzd % *dzd % *dzd % ,3 11,1% 10,1 10,0% 2,9 14,2% ,0 10,2% 8,8 8,6% 2,2 1% ,4 9,0% 8,0 7,9% 2,1 10,8% ,3 8,9% 7,7 7,6% 1,9 9,7% ,9 8,0% 7,2 7,1% 1,9 9,5% Bron: CBS, Regionaal Inkomensonderzoek In 2009 waren er in Leiden: 3,9 duizend huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens, 8,0% van de huishoudens daarin leefden 7,2 duizend personen: 7,1% van alle personen waarvan1,9 duizend minderjarige kinderen: 9,5% van alle minderjarige kinderen. 2 van 10 BOA Feitenblad: lage inkomens in Leiden

3 In vergelijking met heel Nederland heeft Leiden een iets hoger percentage inkomens onder de lageinkomensgrens; wel daalde dit voor Leiden in 2009 nog terwijl het voor heel Nederland in dat jaar (zij het licht) steeg (grafiek 1). Grafiek 1 Inkomens onder de lage-inkomensgrens, Leiden vergeleken met Nederland 1a) Huishoudens onder de grens 1b) Personen in deze huishoudens 12% 12% 8% 8% 4% 4% 0% % Ned 10,1% 8,7% 7,4% 7,3% 7,4% Lei 11,1% 10,2% 9,0% 8,9% 8,0% Ned 9,0% 7,6% 6,5% 6,4% 6,6% Lei 10,0% 8,6% 7,9% 7,6% 7,1% 1c) Minderjarige kinderen in de huishoudens 12% 8% 4% 0% Ned 12,9% 10,3% 9,2% 8,8% 9,0% Lei 14,2% 1% 10,8% 9,7% 9,5% Bron: CBS, Regionaal Inkomensonderzoek Het armoedesignalement 2011 van CBS en SCP signaleert dat de armoede in 2010 niet minder werd en verwacht een toename in 2011 en Regionale inkomenscijfers op gemeentelijk niveau zijn voor deze jaren nog niet beschikbaar. Een indicatie 1 dat ook in Leiden het aantal huishoudens onder de lage-inkomensgrens zal toenemen is dat het aantal Leidenaren in de bijstand de afgelopen twee jaar is toegenomen (van eind 2009 tot eind 2011); en het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen nam in 2011 toe van (= 6,4% van thuiswonende kinderen) naar (= 7,2% van de thuiswonende kinderen). 1 In 2009 zaten in Leiden 1,3 duizend huishoudens met een bijstandsuitkering onder de lage-inkomengrens: een derde van de in totaal 3,9 duizend huishoudens met een inkomen onder die grens. Bij de overige 2,6 duizend huishoudens was er sprake van een andere voornaamste inkomensbron. Daarom is de stijging van het aantal Leidenaren in de bijstand slechts een indicatie dat het totale aantal huishoudens onder deze grens zal toenemen. BOA Feitenblad: lage inkomens in Leiden 3 van 10

4 Huishoudinkomens tot 110% van het sociaal minimum Een andere manier om de ontwikkeling van armoede te volgen is te kijken naar hoeveel huishoudens een inkomen tot een bepaald percentage van het sociaal minimum hebben. Sociaal of beleidsmatig minimum Het sociaal of beleidsmatig minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Het sociaal minimum betreft normbedragen die verschillen per huishoudenstype en die jaarlijks worden aangepast. De norm voor een paar met uitsluitend minderjarige kinderen, bijvoorbeeld, is gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een echtpaar, aangevuld met de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Voor 65-plussers is het bedrag aan aow-pensioen als norm gekozen. In Leiden geldt als grens voor het minimabeleid 110% van dit sociaal minimum. In 2009 hadden in Leiden 5,8 duizend huishoudens een inkomen tot deze grens. Daarin wonen 9,4 duizend personen waarvan 1,9 duizend kinderen. Grafiek 2a en 2b tonen de aantallen voor de jaren 2005 tot en met Grafiek 2 Leidse huishoudinkomens tot 110% van het sociaal minimum 2a) huishoudens (* duizend) 2b) personen en minderjarige kinderen (*dzd) 6 5,7 6,1 5,9 5,8 5, ,7 10,1 9,7 9,4 9, ,2 2,2 2,1 2,0 1, personen totaal waarvan minderjarige kinderen Bron: CBS, Regionaal Inkomensonderzoek 4 van 10 BOA Feitenblad: lage inkomens in Leiden

5 Huishoudinkomens tot 110% van het sociaal minimum per district In 2009 waren er in Leiden 5,8 duizend huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. In die huishoudens woonden 9,4 duizend personen waarvan 1,9 duizend minderjarige kinderen. Grafieken 3a en 3b tonen het aantal huishoudens, personen en minderjarige kinderen tot 110% van het sociaal minimum per district. Grafiek 3a Huishoudens tot 110% van het sociaal minimum per district, 2009 (aantallen * duizend) 0,9 1,2 0,5 0,0 0,4 Binnen stad-z Binnen stad-n 0,1 Stations district Leiden Noord Rooden burgerd. Bos- en Gasthuisd. Mors district 0,1 Boer haaved. 0,5 Meren wijkd. 0,4 Stevens hofd. Grafiek 3b Personen en kinderen in de huishoudens tot 110% van het sociaal minimum per district, ,5 1,8 1,9 1,2 0,5 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 Binnen stad-z Binnen stad-n Stations district 0,4 Leiden Noord 0,2 Rooden burgerd. 0,4 Bos- en Gasthuisd. Mors district 0,3 0,3 0,0 0,3 0,1 Boer haaved. Meren wijkd. Stevens hofd. personen w aarvan minderjarige kinderen Bron: CBS, Regionaal Inkomensonderzoek Voor alle cijfers zie tabel 2 op blz 9 BOA Feitenblad: lage inkomens in Leiden 5 van 10

6 Huishoudinkomens tot 110% van het sociaal minimum naar samenstelling huishouden Van de 5,8 duizend huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum in 2009 waren er 3,7 eenpersoonshuishoudens en 2,1 duizend meerpersoonshuishoudens. Meer dan de helft van de 1,9 duizend minderjarige kinderen in deze huishoudens woonde in een eenoudergezin met enkel minderjarige kinderen. Grafiek 4 toont het aantal huishoudens, personen en minderjarige kinderen tot 110% van het sociaal minimum naar samenstelling van het huishouden. Grafiek 4 Huishoudens, personen en minderjarige kinderen met inkomen tot 110% van sociaal minimum EENPERSOONS man 65-1,3 1,3 man 65+ 0,3 0,3 vrouw 65-1,1 1,1 vrouw 65+ MEERPERSOONS huishoudens personen waarvan kinderen paar 65- paar 65+ 0,3 0,3 paar, kind 18- paar, kind 18+ 1ouder, kind 18-1ouder, kind 18+ overig 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,7 0,8 1,5 1,7 Bron: CBS, Regionaal Inkomensonderzoek Voor alle cijfers zie tabel 3 op blz 9 0,0 0,5 1,5 6 van 10 BOA Feitenblad: lage inkomens in Leiden

7 Financiële situatie huishoudens volgens Leidenaren zelf Naast het Regionaal InkomensOnderzoek is er nog een bron om ontwikkelingen in de financiële positie van Leidenaren te volgen: de Stadsenquête Leiden. In 2011 gaf 17% van de Leidenaren aan dat hun financiële situatie in de laatste twaalf maanden was verbeterd en 22% dat hun financiële situatie was verslechterd. Voor het derde jaar op rij is daarmee het percentage met een financiële verslechtering hoger dan het percentage met een financiële verbetering, net als in de periode 2003 tot en met 2005 (grafiek 5). Grafiek 5 Ontwikkeling van de financiële huishoudsituatie in de laatste 12 maanden, verslechterd verbeterd 40% 20% 0% 20% 40% Bron: Stadsenquëte Leiden verbeterd 37% 26% 19% 17% 19% 22% 26% 22% 16% 16% 17% verslechterd 8% 15% 27% 30% 30% 21% 15% 17% 22% 20% 22% saldo (%punt) In 2011 heeft ruim een kwart (26%) wel eens bezuinigd op de eerste levensbehoeften of gewacht met betalen van de vaste lasten; verder zegt 18% schulden te hebben (exclusief hypotheek). 50-plussers hebben minder vaak schulden en hoeven minder vaak te bezuinigen. Grafiek 6 Noodzaak tot bezuinigen en schulden Leidenaren naar leeftijd, % 20% 10% 0% totaal 25 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 t/m 79 jaar bezuinigen 26% 31% 32% 15% schulden 18% 30% 24% 7% Bron: Stadsenquëte Leiden. BOA Feitenblad: lage inkomens in Leiden 7 van 10

8 Achtergrondinformatie en tabellen Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) Sinds 1946 doet het CBS regelmatig onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn voornamelijk gebaseerd op fiscale registers (belastinggegevens) en de bevolkingsregisters (GBA). De uiteindelijke resultaten zijn gebaseerd op een steekproef van twee miljoen huishoudens. De gepubliceerde gegevens over inkomens van personen en huishoudens worden beschikbaar gesteld voor Nederland en allerlei gebieden binnen Nederland, waaronder gemeenten. Voor meer informatie van het CBS klik hier: Particuliere huishoudens Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Studentenhuishoudens zijn particuliere huishoudens die alleen bestaan uit uitwonende studenten. Huishoudens onder de lage-inkomengrens en huishoudens tot 110% van het sociaal minimum Bij de berekening van huishoudens onder de lage-inkomengrens en tot 110% van het sociaal minimum laat het CBS studentenhuishoudens buiten beschouwing evenals huishoudens met een onvolledig jaarinkomen. Voor de berekende percentages gaat het daarom om (personen in) particuliere huishoudens waarvan de hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en niet afhankelijk is van studiefinanciering. 8 van 10 BOA Feitenblad: lage inkomens in Leiden

9 Tabel 2 Leidse huishoudinkomens (excl. studenten) tot 110% van het sociaal minimum, 2009 huishoudens personen minderjarige kinderen samenstelling * dzd % * dzd % * dzd % Totaal huishoudens 5,8 12% 9,4 9% 1,9 10% 0 Binnenstad-Zuid 0,4 13% 11% 0,1 12% 1 Binnenstad-Noord 0,9 14% 1,2 12% 0,2 13% 2 Stationsdistrict 0,1 10% 0,1 8% 0,0 4% 3 Leiden-Noord 19% 1,8 16% 0,4 18% 4 Roodenburgerdistrict 8% 5% 0,2 5% 5 Bos- en Gasthuisdistrict 1,2 14% 1,9 11% 0,4 15% 6 Morsdistrict 13% 11% 0,3 14% 7 Boerhaavedistrict 0,1 11% 0,3 9% 0,0 5% 8 Merenwijkdistrict 0,5 9% 7% 0,3 8% 9 Stevenshofdistrict 0,4 8% 5% 0,1 4% Bron: CBS RIO (CBS berekent deze cijfers exclusief studentenhuishoudens) Leesvoorbeeld: In 2009 zijn er in het Bos- en Gasthuisdistrict 1,2 duizend huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dat wil zeggen dat 14% van de huishoudens daar een inkomen heeft tot 110% van het sociaal minimum. Tabel 3 Leidse huishoudinkomens (excl. studenten) tot 110% het van sociaal minimum, 2009 huishoudens personen minderjarige kinderen samenstelling * dzd % * dzd % * dzd % Totaal huishoudens 5,8 12% 9,4 9% 1,9 10% Totaal eenpersoonshuishouden 3,7 18% 3,7 18% Alleenstaande man, <65 1,3 15% 1,3 15% Alleenstaande man, 65+ 0,3 21% 0,3 21% Alleenstaande vrouw, <65 1,1 16% 1,1 16% Alleenstaande vrouw, % 1 25% Totaal meerpersoonshuishouden 2,1 7% 5,7 7% 1,9 10% Paar zonder kind, kostwinner <65 0,3 4% 4% Paar zonder kind, kostwinner 65+ 0,3 8% 8% Paar, alleen kinderen <18 0,4 4% 1,5 5% 0,8 5% Paar, minstens één kind >= 18 0,1 3% 0,3 3% 0,1 6% Eenoudergezin, kinderen <18 0,7 40% 1,7 40% 40% Eenoudergezin, >= 1 kind 18+ 0,2 13% 0,5 14% 0,1 0% Overig 0,2 10% 0,5 9% 0,0 0% Bron: CBS RIO (CBS berekent deze cijfers exclusief studentenhuishoudens) Leesvoorbeeld: In 2009 zijn er in Leiden 0,7 duizend eenoudergezinnen waarin alle kinderen nog minderjarig zijn met een inkomen hebben tot 110% van het sociaal minimum. Dat wil zeggen dat 40% van de eenoudergezinnen met minderjarige kinderen een inkomen heeft tot 110% van het sociaal minimum. BOA Feitenblad: lage inkomens in Leiden 9 van 10

10 Meer inkomenscijfers op In de tabellen op de vorige bladzijden staan een beperkt aantal. Meer cijfers over inkomens, inclusief diverse onderzoeksrapporten, staan op internet en zijn te bereiken via De gegevens over inkomens vindt u als volgt: Voor rapporten klikt u op onderzoeksbank en kiest dan: Werk en inkomen Vind Voor tabellen klikt u op Leiden in cijfers en kiest dan: Leiden per thema en vervolgens het subthema inkomen onder Werk en inkomen (zie plaatje) COLOFON BOA BeleidsOnderzoek en Analyse Afdeling Strategie en Onderzoek Gemeente Leiden of Direct zelf informatie opzoeken? Veel cijfers en onderzoeksgegevens over Leiden zijn te vinden via Serie Statistiek 2012/1g. 10 van 10 BOA Feitenblad: lage inkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden September 2013 ugu Minimuminkomens in Leiden Samenvatting De armoede in Leiden is na 2009, net als in heel Nederland, toegenomen. Dat blijkt uit cijfers uit het regionaal inkomensonderzoek van het Centraal

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden,

Minimuminkomens in Leiden, Mei 214 Minimuminkomens in Leiden, 25-211 Samenvatting De armoede in Leiden is ook in 211, net als in heel Nederland, toegenomen. Dat blijkt uit cijfers uit het regionaal inkomensonderzoek van het Centraal

Nadere informatie

Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010

Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010 Juli 2013 ugu Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010 Het CBS voert periodiek het regionale inkomensonderzoek uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Persbericht. Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-079 3 december 2009 9.30 uur Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen Meeste kans op armoede bij eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

De inkomenspositie van Leidse huishoudens

De inkomenspositie van Leidse huishoudens Feitenblad april 2007 Beleidsinformatie Onderzoek Advies De inkomenspositie van Leidse huishoudens Dit feitenblad schetst een beeld van de inkomenspositie van aren. Het gaat hierbij om het gemiddeld basisinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verdere daling langdurige minima. Aandeel langdurige minima gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verdere daling langdurige minima. Aandeel langdurige minima gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-138 3 juli 2002 9.30 uur Verdere daling langdurige minima In 2000 hadden 229 duizend huishoudens al ten minste vier jaar achtereen een inkomen onder

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Inkomens in Helmond RIO 2013

Inkomens in Helmond RIO 2013 FACT sheet Inkomens in Helmond RIO 2013 Informatie van Onderzoek en Statistiek Jaarlijks levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfermatige informatie over de inkomens van en huishoudens

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden

Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden 1 Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden Aanwezigheid van de doelgroepen in Leiden De doelgroepen van VanHarte worden hier onderzocht voor de verschillende districten van de gemeente Leiden. Ouderen Het aandeel

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2014: Armoede in 2013 toegenomen, maar piek lijkt bereikt. Den Haag, 18 december 2014

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2014: Armoede in 2013 toegenomen, maar piek lijkt bereikt. Den Haag, 18 december 2014 Inlichtingen bij PERSBERICHT Dr. J.C. Vrooman c. vrooman@scp.nl T 070 3407846 Dr. P.H. van Mulligen persdienst@cbs.nl T 070 3374444 Armoedesignalement 2014: Armoede in 2013 toegenomen, maar piek lijkt

Nadere informatie

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2013: Sterke groei armoede in 2012, maar afzwakking verwacht ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 3 DECEMBER 2013, 00:01 UUR

PERSBERICHT. Armoedesignalement 2013: Sterke groei armoede in 2012, maar afzwakking verwacht ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 3 DECEMBER 2013, 00:01 UUR PERSBERICHT ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 3 DECEMBER 2013, 00:01 UUR Inlichtingen bij Dr. P.H. van Mulligen persdienst@cbs.nl T 070 3374444 Dr. J.C. Vrooman c. vrooman@scp.nl T 070 3407846 of Dr. S.J.M. Hoff

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Het besteedbaar van particulier huishoudens bedroeg in 2002 bijna 29.000 euro. Daarmee ligt het van huishoudens in Hengelo bijna 1.500 euro lager dan een gemiddeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Studenten hoger onderwijs in Leiden

Studenten hoger onderwijs in Leiden September 2010 ugu Studenten hoger onderwijs in Samenvatting 1. In het studiejaar 2009/10: wonen er in 1 duizend studenten hoger onderwijs, dat is 10% van de bevolking; studeren er in 25,7 duizend studenten,

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Begin 2009 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2006 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Meer over jeugdigen in Leiden staat in hoofdstuk 13 over Jeugd. Meer over ouderen in Leiden staat in hoofdstuk 14 over Welzijn en zorg.

Meer over jeugdigen in Leiden staat in hoofdstuk 13 over Jeugd. Meer over ouderen in Leiden staat in hoofdstuk 14 over Welzijn en zorg. Hoofdstuk 1 Bevolking 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het om de Leidse bevolking: hoeveel inwoners zijn er, wat zijn hun kenmerken, waar in de stad wonen zij, zijn vragen waarop dit hoofdstuk ingaat.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Armoede in 2010 niet verminderd, toename verwacht in 2011 en 2012

Armoede in 2010 niet verminderd, toename verwacht in 2011 en 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal en Cultureel Planbureau Inlichtingen bij ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 6 DECEMBER 2011 09:30 UUR Prof. dr. J.J. Latten persdienst@cbs.nl T 070 337 4444 Dr. J.C. Vrooman

Nadere informatie

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2005 t/m eind 2015

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2005 t/m eind 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Gemeentepersoneel in Leiden eind 25 t/m eind 215 Eind 215 heeft de gemeente Leiden 1.348 medewerkers, 643 vrouwen

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Merenwijk

Sociaal wijkprofiel 2015 Merenwijk Sociaal wijkprofiel 215 bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 14.363 65+: 2.687 (19%) 2-64: 8.29 (56%) mannen: 7.11 - vrouwen: 7.262

Nadere informatie

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Dit overzicht gaat in op de inzichten die de cijfers van het CBS bieden op het punt van werkenden met een laag inkomen. Als eerste zal ingegaan worden op de ontwikkeling

Nadere informatie

De inkomenspositie. van Leidse huishoudens

De inkomenspositie. van Leidse huishoudens De inkomenspositie van Leidse huishoudens Colofon Serie Statistiek 2003/05 Gemeente Leiden Postadres Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Stadhuisplein 1 Redactie Dr. P. van Wijnen, Concernstaf, BOA

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1796 Datum November 2011 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Armoedesignalement 2012: Armoede in 2011 sterk toegenomen

Armoedesignalement 2012: Armoede in 2011 sterk toegenomen Inlichtingen bij Dr. J.C. Vrooman c. vrooman@scp.nl T 070 3407846 Dr. P.H. van Mulligen persdienst@cbs.nl T 070 3374444 Armoedesignalement 2012: Armoede in 2011 sterk toegenomen Den Haag, 6 december 2012

Nadere informatie

Armoedesignalement 2010

Armoedesignalement 2010 Armoedesignalement 2010 Armoedesignalement 2010 Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, december 2010 Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2010 scp-publicatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Lage inkomens, kans op armoede en uitsluiting 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Lage inkomens, kans op armoede en uitsluiting 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Lage inkomens, kans op armoede en uitsluiting 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

Sociaal wijkprofiel 2015 Roodenburg

Sociaal wijkprofiel 2015 Roodenburg Sociaal wijkprofiel 215 Rooden bevolking werk en inkomen Inwoners 215: 2.39 65+: 3.77 (15%) 2-64: 12.41 (6%) mannen: 9.692 - vrouwen: 1.347

Nadere informatie

Bijna 14.000 kinderen in de provincie Groningen groeien op in armoede

Bijna 14.000 kinderen in de provincie Groningen groeien op in armoede Feiten & Cijfers Bijna 14.000 kinderen in de provincie Groningen groeien op in armoede Opgroeien in armoede heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling en de maatschappelijke participatie van kinderen.

Nadere informatie

Regionaal Inkomensonderzoek. Uitgebreide onderzoeksbeschrijving

Regionaal Inkomensonderzoek. Uitgebreide onderzoeksbeschrijving Centraal Bureau voor de Statistiek Regionaal Inkomensonderzoek Uitgebreide onderzoeksbeschrijving Petra Ament en Wim Kessels Heerlen, 18 maart, 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Dataverzameling... 3 2.1 Databronnen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Armoedemonitor. Roosendaal 2006

Armoedemonitor. Roosendaal 2006 Armoedemonitor Roosendaal 2006 Colofon De Armoedemonitor is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid en is een coproductie van: Gemeente Roosendaal Onderzoek, informatiebeheer en datamanagement Postbus

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2007

Statistisch Jaarboek 2007 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2004 een gemiddeld besteedbaar van 27.400 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar van huishoudens in Hengelo lag 5,5 procent beneden

Nadere informatie

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2004 t/m eind 2012

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2004 t/m eind 2012 Februari 213 ugu Gemeentepersoneel in Leiden eind 24 t/m eind 212 Eind 212 heeft de gemeente Leiden 1.49 medewerkers, 666 vrouwen en 743 mannen. Dit feitenblad zet een aantal kenmerken van hen bij elkaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 14

Inhoudsopgave hoofdstuk 14 -232- Inhoudsopgave hoofdstuk 14 Samenvatting hoofdstuk 14 Tabellen: 14.1 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's 14.2 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's per wijk in 2012 14.3 Gemiddeld persoonlijk

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede 1 Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Amersfoort Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Monitor lage inkomens. Huishoudens met een laag inkomen en het bereik van financiële regelingen in Helmond 2014

Monitor lage inkomens. Huishoudens met een laag inkomen en het bereik van financiële regelingen in Helmond 2014 Monitor lage inkomens Huishoudens met een laag inkomen en het bereik van financiële regelingen in Helmond 2014 COLOFON Titel Opdrachtgever: Opdrachtnemer : Monitor lage inkomens: huishoudens met een laag

Nadere informatie

Nijmeegse minima en lage inkomens. Kwantitatieve gegevens

Nijmeegse minima en lage inkomens. Kwantitatieve gegevens Nijmeegse minima en lage inkomens Kwantitatieve gegevens Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek januari 2003 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling en onderzoeksopzet 3 1.1 Aanleiding tot de onderzoeksopdracht

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1941 Datum Juni 2013 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Artikelen. Vermogensverdeling en vermogenspositie huishoudens. Jack Claessen. Lorenz-curve

Artikelen. Vermogensverdeling en vermogenspositie huishoudens. Jack Claessen. Lorenz-curve Artikelen Vermogensverdeling en vermogenspositie huishoudens Jack Claessen Begin 29 zijn de vermogens van huishoudens zeer scheef verdeeld. Bijna 6 procent van het vermogen is in handen van slechts 1 procent

Nadere informatie

11. Stijgende inkomens

11. Stijgende inkomens 11. Stijgende inkomens Tussen 1998 en 2000 is het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone huishoudens sterker toegenomen dan dat van autochtone huishoudens. De niet-westerse huishoudens hadden in

Nadere informatie

Armoede en gezondheid

Armoede en gezondheid 25 epidemiologisch bulletin, 12, jaargang 47, nummer 2 Armoede en gezondheid Gegevens over Den Haag Ad van Dijk, Irene van der Meer Centraal thema in de Haagse Nota s Volksgezondheid sinds 1999 is het

Nadere informatie

Cijfers & Feiten. Armoede in Drenthe. over. Fransje Grisnich, CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen

Cijfers & Feiten. Armoede in Drenthe. over. Fransje Grisnich, CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen Cijfers & Feiten over Armoede in Drenthe Fransje Grisnich, CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen Wat is armoede? 1. Lage inkomensgrens: leven op of onder een vastgesteld laag inkomen (CBS) Koopkrachtbenadering.

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2012-1881 Datum Juli 2012 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Armoedemonitor : Lage inkomens in Amsterdam

Armoedemonitor : Lage inkomens in Amsterdam Armoedemonitor : Lage inkomens in Amsterdam Lage inkomens in Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam, rve Participatie Projectnummer: Laure Michon Nienke Nottelman Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres:

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden

Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Gemeentepersoneel in Leiden

Gemeentepersoneel in Leiden Maart 212 ugu Gemeentepersoneel in Leiden Ruim vijftienhonderd: zoveel medewerkers had de gemeente Leiden aan het eind van 211. Dat zijn er ongeveer tweehonderd minder dan zeven jaar eerder. Wat veranderde

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Middelburg

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Middelburg Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Middelburg Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Autobezit in cijfers Leiden 2011

Autobezit in cijfers Leiden 2011 Oktober 211 Autobezit in cijfers Leiden 211 Het autobezit in Nederland neemt jaar-in-jaar-uit toe. Niet alleen in absolute zin, ook per huishouden. Inmiddels heeft een Nederlands huishouden gemiddeld meer

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Basisstatistiek Westfriesland

Basisstatistiek Westfriesland Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomensverdeling 2005 September 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6A 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2008-1577 Datum September

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2004 t/m eind 2014

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2004 t/m eind 2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Gemeentepersoneel in Leiden eind 24 t/m eind 214 Eind 214 heeft de gemeente Leiden 1.336 medewerkers,

Nadere informatie

Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomensstatistiek. juli 2010

Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomensstatistiek. juli 2010 Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomensstatistiek juli 2010 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2010-1708 Datum juli 2010 Opdrachtgever

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013

Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Koopkrachtberekeningen voor 2014 Uitgewerkte voorbeelden Prinsjesdag 2013 Op Prinsjesdag 2013 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Lokale lastendruk in Kampen

Lokale lastendruk in Kampen Lokale lastendruk in Kampen Notitie opgesteld in opdracht van de gemeente Kampen (herziene versie) Dr. ir. C. Hoeben COELO 19 februari 2004 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

OP DIT ARTIKEL RUST EEN EMBARGO TOT DINSDAG 6 JUNI OM 2:00 UUR

OP DIT ARTIKEL RUST EEN EMBARGO TOT DINSDAG 6 JUNI OM 2:00 UUR OP DIT ARTIKEL RUST EEN EMBARGO TOT DINSDAG 6 JUNI OM 2:00 UUR Financiën van werkende twintigers en dertigers Harry Bierings, Jasper Menger en Kai Gidding De meeste twintigers staan voor het eerst financieel

Nadere informatie

Datum: 23 oktober 2015 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens

Datum: 23 oktober 2015 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens CPB Notitie Aan: Teun van Dijck (PVV), Elbert Dijkgraaf (SGP), Henk Krol (50Plus), Tunahan Kuzu (groep Kuzu/Öztürk), Arnold Merkies ( SP), Pieter Omtzigt (CDA), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren),

Nadere informatie

Bijlage III Het risico op financiële armoede

Bijlage III Het risico op financiële armoede Bijlage III Het risico op financiële armoede Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is armoede een veelzijdig begrip. Armoede heeft behalve met inkomen te maken met maatschappelijke participatie, onderwijs, gezondheid,

Nadere informatie

Cijfers & Feiten. Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen. Armoede in Groningen. over

Cijfers & Feiten. Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen. Armoede in Groningen. over Cijfers & Feiten over Armoede in Groningen Drs Fransje Grisnich, Sociaal Planbureau Groningen Wat is armoede? 1. Lage inkomensgrens: leven op of onder een vastgesteld laag inkomen (CBS) Koopkrachtbenadering.

Nadere informatie

Ontwikkeling van het gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen in 1,000,00 in de periode in Zuid-Holland en Nederland

Ontwikkeling van het gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen in 1,000,00 in de periode in Zuid-Holland en Nederland Inleiding Het zorgen voor een eigen inkomen, het hebben van werk, geeft trots en voldoening. Werken schept de mogelijkheid in contact met anderen iets te doen wat als waardevol wordt gezien. Er wordt immers

Nadere informatie

Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen

Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen Belasting- en inkomensregelingen voor gezinnen met minderjarige kinderen Reinder Lok Huishoudens met minderjarige kinderen werden in 27 gemiddeld met 2 824 per jaar gecompenseerd door belasting- en inkomensregelingen

Nadere informatie

Armoedemonitor Zoetermeer 2010

Armoedemonitor Zoetermeer 2010 Armoedemonitor Zoetermeer 2010 mei 2011 Opdrachtgever: Hoofdafdeling Welzijn, afdeling WZI, beleid en implementatie Marieke Bosch Uitvoering: KWIZ, Groningen Databewerking Gemeente Zoetermeer, hoofdafdeling

Nadere informatie

Armoedesignalement 2012

Armoedesignalement 2012 Armoedesignalement 2012 Armoedesignalement 2012 Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag, december 2012 scp/cbs, Den Haag 2012 Zet- en binnenwerk: Textcetera, Den Haag

Nadere informatie

Gemeente Helmond. Armoedemonitor 2011. Armoede en het bereik van financiële regelingen in Helmond. Onderzoek en Statistiek

Gemeente Helmond. Armoedemonitor 2011. Armoede en het bereik van financiële regelingen in Helmond. Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Armoedemonitor 2011 Armoede en het bereik van financiële regelingen in Helmond Onderzoek en Statistiek COLOFON Titel: Armoedemonitor 2011 Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist

Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist 2 Onderzoek Armoedeval 2016 Zeist Sociaal Raadslieden Zeist Bergweg 1 3701 JJ Zeist T 030-6923857 M sora.zeist@planet.nl I www.sociaalraadsliedenzeist.nl 3 4 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant

Sociale woningvoorraad en doelgroep in Zuidoost-Brabant Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Colofon Titel: Sociale woning en doelgroep in Zuidoost-Brabant Opdrachtgever: Metropoolregio Eindhoven Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Huurtoeslag: wie krijgt hoeveel?

Huurtoeslag: wie krijgt hoeveel? Huurtoeslag: wie krijgt hoeveel? Marion van den Brakel en Linda Moonen In 2010 ontvingen ruim 1,1 miljoen huishoudens huurtoeslag. Dit kostte de overheid in totaal bijna 2,2 miljard euro. De toeslag komt

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 3e kwartaal 2010

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 3e kwartaal 2010 Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 3e kwartaal 2010 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Armoedesignalement 2013

Armoedesignalement 2013 Armoedesignalement 2013 Armoedesignalement 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, december 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal en Cultureel Planbureau,

Nadere informatie

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014 Inkomensstatistiek Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2041 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese gemeenten Inleiding

Nadere informatie

binnen Rotterdam

binnen Rotterdam 07 Inkomens en 0n verhuizingen binnen Rotterdam 1999 2005 Karin Hagoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08012) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

School-Muziek-Sport: Doen meer kinderen mee?

School-Muziek-Sport: Doen meer kinderen mee? School-Muziek-Sport: Doen meer kinderen mee? SMS-Kinderfonds Dordrecht 2006-2012 Inhoud: 1. Conclusies 2. Doelgroep, harde kern 3. Bekendheid en gebruik 4. Participatie Kinderen die opgroeien in arme gezinnen

Nadere informatie

Inkomsten uit werk en toch een. langdurig laag inkomen : kenmerken en verklaringen. Conclusie

Inkomsten uit werk en toch een. langdurig laag inkomen : kenmerken en verklaringen. Conclusie Opdrachtgever SZW Inkomsten uit werk en toch een langdurig laag inkomen : kenmerken en verklaringen Opdrachtnemer CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek / L. Muller, C. van Weert, J. van den Tillaart, M.

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016

Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Koopkrachtberekeningen voor 2016 Uitgewerkte voorbeelden januari 2016 Op Prinsjesdag 2015 heeft het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens berekend. In januari 2016 zijn ze opnieuw

Nadere informatie

Enquête woonlasten Lefier. 26 november 2013 1

Enquête woonlasten Lefier. 26 november 2013 1 Enquête woonlasten Lefier 26 november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en doel onderzoek (3) 4. Woonlasten, inkomen en armoede (9) 2. Conclusies (5) 5. Betaalbaarheid (37) 3. Methoden en opzet (7) 6.

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015

Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 Koopkrachtberekeningen voor 2015 Uitgewerkte voorbeelden januari 2015 In januari 2015 berekent het Nibud de koopkrachteffecten voor 100 verschillende huishoudens. Hier staan van 5 van deze huishoudens

Nadere informatie

Trendrapportage Inkomen en risico op armoede

Trendrapportage Inkomen en risico op armoede Trendrapportage Inkomen en risico op armoede Arnhem heeft relatief veel huishoudens met laag inkomen en weinig met een hoog inkomen Arnhem heeft relatief veel huishoudens met een laag inkomen en weinig

Nadere informatie

KENNISMEMO 12-03. 18 juni 2012. Katinka van Brakel T (020) 687 3176 Katinka.vanBrakel@uwv.nl. Peter Hilbers T (020) 687 3173 Peter.Hilbers@uwv.

KENNISMEMO 12-03. 18 juni 2012. Katinka van Brakel T (020) 687 3176 Katinka.vanBrakel@uwv.nl. Peter Hilbers T (020) 687 3173 Peter.Hilbers@uwv. 12-03 Datum 18 juni 2012 Van Kenniscentrum UWV Aan Raad van Bestuur Katinka van Brakel T (020) 687 3176 Katinka.vanBrakel@uwv.nl Peter Hilbers T (020) 687 3173 Peter.Hilbers@uwv.nl Margreet Stoutjesdijk

Nadere informatie