Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland"

Transcriptie

1 Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland

2 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) Rapportnummer Datum November 2011 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten

3 1. Inkomens van personen De gegevens in deze rapportage zijn afkomstig van het Regionale inkomensonderzoek 2008 van het CBS. Figuur 1.1 Overzicht van bevolking Westfriesland naar inkomenspositie ( ) Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) Het RIO is een steekproefonderzoek, uitgevoerd door het CBS. De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), aangevuld met gegevens over huursubsidie (Ministerie VROM) en studiefinanciering (Informatie Beheer Groep). De meest recente cijfers hebben betrekking op de situatie per ultimo De gepresenteerde aantallen zijn afrondingen op honderdtallen. Indien aantallen kleiner zijn dan duizend, zijn deze vervangen door een punt. In Westfriesland woonden op 31 december 2008 ruim inwoners. Van hen heeft 71% een persoonlijk inkomen gedurende 52 weken per jaar. Dat is net iets meer dan het landelijke cijfer (70%). Bijna 60 duizend inwoners hebben geen persoonlijk inkomen of niet het hele jaar door een inkomen. Inwoners zonder inkomen zijn behalve kinderen, bijvoorbeeld ook niet-werkende partners van werkenden. Mensen met een deel van het jaar inkomen zijn voor een belangrijk deel personen met een bijbaan, zoals bijvoorbeeld scholieren en studenten. Bijna regio inwoners zijn werkzaam in dienstverband of als zelfstandige. Dit is bijna de helft van de totale bevolking in de regio. Bijna een kwart van de bevolking is niet (meer) actief: zij zijn gepensioneerd, arbeidsongeschikt of werkzoekend (71%) Personen met 52 weken inkomen (48%) Actief in dienstverband of als zelfstandige (100%) Inwoners (23%) Niet actief Gepensioneerd 15% Arbeidsongeschikt 5% Werkzoekend 2% (29%) Personen zonder of met < 52 weken inkomen 1

4 Gemiddeld inkomen in regio hoger dan landelijk. De hoogte van het persoonlijk gemiddeld inkomen is in Westfriesland op jaarbasis gemiddeld , net iets minder dan het landelijk gemiddelde van In de verschillende gemeenten variëren de inkomens tussen in Stede Broec tot per jaar in Medemblik. Westfriese jongeren hoger inkomen dan landelijk Westfriese jongeren hebben gemiddeld meer te besteden dan landelijk. Gemiddeld ligt hun inkomen 800,- hoger dan landelijk. Naarmate de leeftijd toeneemt, stijgt het inkomen. Na pensionering neemt het inkomen echter fors af. Opvallend is het inkomen van senioren in Andijk. Met ligt dit ver beneden het regionaal en het landelijk gemiddelde jaarinkomen. Inkomen mannen bijna het dubbele van inkomen vrouwen. Waar het persoonlijk jaarinkomen van mannen gemiddeld bedraagt, is dat van vrouwen Ook in relatie tot de landelijke cijfers ligt het inkomen van de Westfriese vrouwen laag. Inkomen allochtonen lager dan autochtone bevolking. De inkomens onder allochtonen liggen lager dan de inkomens van de autochtone bevolking. Dit beeld komt zowel regionaal als landelijk naar voren. Voornamelijk het inkomen van de nietwesterse allochtonen ligt relatief laag. Autochtonen: Personen van wie geen van de ouders buiten Nederland geboren is, ongeacht het eigen geboorteland. Allochtonen: Onder allochtonen worden personen verstaan die zelf of van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Tot de categorie niet-westers behoren allochtonen uit: Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba, Afrika, Azië (exclusief Indonesië en Japan) en Latijns-Amerikaan. Tot de categorie westers behoren allochtonen uit: Indonesië (inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië), Europese Unie (26 landen; exclusief Nederland), overige Europese landen (exclusief Turkije) en overige (niet-europese) landen (Japan, Noord-Amerika). Tabel 1.1 Gemiddeld inkomen van inwoners met 52 weken inkomen, naar leeftijd en geslacht (2008) tot 25 jaar jaar jaar 65 jaar eo Man Vrouw Totaal Andijk 11,9 31,2 33,6 17,8 35,6 18, Drechterland 13,3 33,1 36,1 20,5 38,5 18, Enkhuizen 12,4 29,8 34,3 20,1 35,0 19, Hoorn 12,5 31,8 35,4 20,6 36,8 20, Koggenland 11,6 33,8 36,2 19,8 38,2 19, Medemblik 13,0 32,8 36,8 19,4 37,4 18, Opmeer 12,6 31,8 35,7 19,4 35,9 17, Stede Broec 12,7 30, ,0 35,7 17, Wervershoof 12,0 31,5 34,8 18,0 38,4 19, Westfriesland 12,5 31,9 35,4 19,8 37,0 19, Nederland 11,7 33,1 36,1 20,8 37,2 20, Tabel 1.2 Gemiddeld inkomen van inwoners met 52 weken inkomen, naar etniciteit (2008) Autochtoon Allochtoon Westers allochtoon Niet-westers allochtoon Andijk 27,7 26,4 27,6. Drechterland 29,7 28,4 29,5. Enkhuizen 28,0 24,3 26,9 21,1 Hoorn 30,2 24,2 27,5 21,5 Koggenland 29,3 31,5 35,8 19,6 Medemblik 29,9 27,5 29,7 23,3 Opmeer 28,7 28,5 30,2. Stede Broec 27,6 24,3 26,3 21,0 Wervershoof 27,7 25,0 29,7. Westfriesland 29,2 25,4 28,6 21,5 Nederland 29,9 26,4 30,4 22,3 2

5 Inkomen van niet-actieven is 44% lager dan dat van de actieven. Werkenden in Westfriesland hebben gemiddeld een inkomen van Het inkomen van de niet-actieven (gepensioneerden, ontvangers van een werkloosheids- of bijstandsuitkering en arbeidsongeschikten) ligt 44% lager. Vooral het inkomen van nietwerkenden in Andijk ligt laag. Daarentegen zijn de persoonlijke inkomens uit werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in de regio gelijk aan of hoger dan landelijk. Dat het gemiddeld persoonlijk inkomen van de niet-werkenden in Westfriesland juist iets lager ligt dan het landelijk gemiddelde, komt dan ook geheel voor rekening van de gepensioneerden. Zij komen met ruim beneden het landelijk gemiddelde van per jaar uit. Inkomens niet-actieven nemen in minder sterke mate toe. Het gemiddeld inkomen van de actieve groep neemt de laatste jaren in hetzelfde tempo toe als de inkomens van de totale groep met 52 weken inkomen. Zowel landelijk als in Westfriesland is er sprake van een gemiddelde groei van ca. 11% in vier jaar. De inkomens van de niet-actieve groep nemen minder sterk toe. De groei bedraagt regionaal en landelijk ruim 8% in deze periode. Tabel 1.3 Gemiddeld inkomen van inwoners met 52 weken inkomen, naar sociaal economische categorie (2008) Actief Niet actief Werkloos of bijstand Arbeidsongeschikt Gepensioneerd Andijk 32,4 17,0 15,7 19,8 18 Drechterland 34,4 19,0 18,5 21,2 20,6 Enkhuizen 32,2 18,8 15,9 20,2 20,6 Hoorn 34,2 19,1 16,1 20,3 21,9 Koggenland 33,9 18,4 17,4 22,3 19,9 Medemblik 34,4 19,1 16,3 21,9 20,3 Opmeer 32,9 18,8. 21,4 20,2 Stede Broec 31,7 18,5 17,1 19,8 20,3 Wervershoof 31,7 18,0 20,3 19,5 19,7 Westfriesland 33,5 18,8 16,5 20,6 20,7 Nederland 35,1 18,8 15,1 20,6 21,4 Figuur 1.2 Gemiddeld inkomen van actieve en niet-actieve inwoners met 52 weken inkomen ( ) actieven WF niet-actieven WF 52 weken inkomen WF 52 weken inkomen NL actieven NL niet-actieven NL

6 2. Inkomens van huishoudens Het gemiddeld inkomen van Westfriese huishoudens relatief hoog. De hoogte van het gemiddeld inkomen van de ruim particuliere huishoudens is in Westfriesland op jaarbasis gemiddeld Dat ligt boven het landelijk gemiddelde van In de verschillende gemeenten variëren de inkomens tussen in Enkhuizen tot per jaar in Koggenland. Figuur 2.1 Ontwikkeling gemiddeld inkomen per huishoudens Wf en Nederland ( ) Tabel 2.1 Gemiddeld inkomen per huishouden naar gemeente (2008) Andijk 35,8 Drechterland 38,2 Enkhuizen 32,5 Hoorn 33,4 Koggenland 38,4 Medemblik 36,1 Opmeer 37,6 Stede Broec 34,7 Wervershoof 35,8 Westfriesland 35,1 Nederland 34, Westfriesland Nederland Huishoudens met kinderen meest te besteden. In de regio Westfriesland hebben huishoudens met kinderen een besteedbaar jaarinkomen van gemiddeld tegen voor het totaal van de huishoudens. Tabel 2.2 Gemiddeld inkomen per huishouden, naar huishoudentype (2008) 1 persoonshuishouden Huishouden zonder kinderen Huishouden met kinderen Eenoudergezin Overig huishouden Andijk 19,6 34,9 49,3 30,3 49,9 Drechterland 20,7 38,3 50,1 29,1 53,8 Enkhuizen 18,7 35,8 45,3 26,2 44,9 Hoorn 19, ,5 26,9 45,7 Koggenland 20,5 38,4 50,7 33,5 52,8 Medemblik 19,2 38,1 47,8 28,6 49,1 Opmeer 19,7 38,0 49,2 34, Stede Broec 18,8 34,7 46,8 26,5 41,7 Wervershoof 19,9 34, ,5 50,9 Westfriesland 19,5 37,3 47,5 28,1 47,4 Nederland 20,2 37,4 47,7 27,6 46,2 4

7 Voor meeste huishoudens arbeid belangrijkste inkomensbron. In Westfriesland verkrijgt 69% inkomsten uit arbeid. Dat is iets meer dan het landelijk gemiddelde van 65%. In de regio komt het inkomen uit pensioen met 23% op de tweede plaats. Van de huishoudens is 4% afhankelijk van een bijstand- of werkloosheidsuitkering, en eveneens 4% leeft van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De hoogste arbeidsinkomsten van huishoudens zijn te vinden in Koggenland. In Drechterland vinden we de hoogste inkomens uit pensioen. Grootste groep met hoge inkomens is te vinden in Drechterland. In Drechterland, Koggenland en Opmeer zijn gemiddeld de hoogste inkomens per huishouden te vinden. Niet verrassend is dan dat in deze gemeenten ook het percentage hoge inkomens het grootst is. In Enkhuizen en Hoorn zijn relatief veel lage inkomens. In vergelijking tot de landelijke verhoudingen heeft Westfriesland minder huishoudens met een laag inkomen en meer huishoudens met midden- of hoge inkomens. Bepalen laag, midden- en hoog inkomen Het inkomen van de huishoudens zijn in tien gelijke inkomensklassen verdeeld (10%-groepen). De laagste vier inkomensklassen vormen het lage inkomen, groepen 5 tot en met 8 het middeninkomen en de groepen 9 en 10 zijn de hoge inkomensgroep. Tabel 2.3 Gemiddeld inkomen per huishouden, naar sociaal economische categorie (2008) Arbeid Werkloos of bijstand Arbeidsongeschikt Gepensioneerd Andijk 40,9. 23,2 22,6 Drechterland 42, ,8 26,2 Enkhuizen 36,6 17,6 21,3 24,4 Hoorn 37,8 16,9 21,8 25,1 Koggenland 43,4 16,6 25,4 24,6 Medemblik 41,2 15,3 23,2 24,6 Opmeer 41,7. 24,8 25,4 Stede Broec 39,3 16,3 23,5 25 Wervershoof 40,3. 23,9 24,6 Westfriesland 39,7 16,7 22,7 24,9 Nederland 39,1 16,2 21,9 25,4 Tabel 2.4 Inkomensverdeling huishoudens (2008) Laag inkomen Middeninkomen Hoog inkomen (minder dan ) ( tot ) ( of meer) Andijk 35% 43% 22% Drechterland 31% 42% 28% Enkhuizen 40% 42% 18% Hoorn 38% 44% 19% Koggenland 28% 45% 27% Medemblik 34% 44% 23% Opmeer 30% 44% 26% Stede Broec 32% 49% 19% Wervershoof 32% 43% 24% Westfriesland 35% 44% 22% Nederland 40% 40% 20% 5

8 In de regio leeft 7% van de huishoudens van een minimuminkomen. Het aantal huishoudens met een minimuminkomen ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 8%. Sociaal minimum Het sociaal minimum is het bedrag dat men ten minste nodig heeft om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Het sociaal minimum is meestal ongeveer even hoog als een uitkering volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB) en is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Gemeenten bepalen zelf of zij de inkomensgrens voor het minimabeleid vaststellen op 105%, 110% of 120% van het sociaal minimum. Tabel 2.5 Huishoudens met gemiddeld besteedbaar inkomen tot 105%, 110% en 120% van het sociaal minimum (2008) tot 105% sociaal minimum tot 110% sociaal minimum tot 120% sociaal minimum aantal percentage aantal percentage aantal percentage Andijk 130 5% 150 6% 240 9% Drechterland 320 4% 460 6% 660 9% Enkhuizen 560 7% 710 9% % Hoorn % % % Koggenland 370 4% 520 6% 680 8% Medemblik 620 6% 850 8% % Opmeer 160 4% 210 5% 310 7% Stede Broec 460 5% 590 7% % Wervershoof 180 5% 240 7% % Westfriesland % % % Nederland % % % 6

9 Er bestaan momenteel twee aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid. De al langer bestaande VSO Aandachtsgroepen is gebaseerd op de inkomensgrenzen besluit beheer sociale huursector en wordt in de toekomst niet meer gepubliceerd. Daarnaast bestaat er een nieuwe definitie in het kader van de Europees opgelegde verplichtingen voor de toewijzing van sociale huurwoningen (de zogeheten grens). Een derde behoort tot aandachtsgroep VSO. Een derde van de Westfriese huishoudens behoort tot de aandachtsgroep VSO. De verschillen tussen de gemeenten variëren van 26% (Koggenland) tot 36% (Enkhuizen). 37% behoort tot Euro-aandachtsgroep Het aantal huishoudens met een belastbaar jaarinkomen van minder dan ,- euro, bedraagt in Westfriesland 37%. Deze huishoudens vallen onder de Euro-aandachtsgroep. Dit percentage is een fractie lager dan in Nederland. Euro-aandachtsgroep De Europese Commissie verplicht Nederland per 1 januari 2011 een nieuwe regel in te voeren voor de sociale huurmarkt. Door deze zogeheten 90-procentnorm mogen woningcorporaties nog maar 10 procent van de sociale huurwoningen toewijzen aan bewoners met een belastbaar jaarinkomen van meer dan ,- euro. De Euroaandachtsgroep bestaat uit het aantal huishoudens dat onder deze inkomensgrens wordt geregistreerd. Deze grens wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor een betere vergelijkbaarheid tussen de inkomens in de huur- en koopsector is voor huishoudens in de koopsector het belastbaar inkomen daarbij gecorrigeerd voor het saldo van inkomsten en aftrekposten met betrekking tot de eigen woning. Tabel 2.6 Huishoudens in aandachtsgroep VSO (2008) huish. aandachtsgroep aantal percentage Andijk % Drechterland % Enkhuizen % Hoorn % Koggenland % Medemblik % Opmeer % Stede Broec % Wervershoof % Westfriesland % Nederland % Aandachtsgroep VSO De 'aandachtsgroep VSO' wordt afgebakend op basis van het belastbaar inkomen, leeftijd en type huishouden. In de toekomst publiceert CBS deze cijfers niet langer. De begrenzing van de aandachtsgroepen naar maximaal belastbaar inkomen was in 2008 voor inwoners tot 65 jaar: - éénpersoonshuishoudens tot ,- - meerpersoons tot ,-. en voor inwoners van 65 jaar en ouder: - éénpersoonshuishoudens tot ,- - meerpersoons tot ,-. Tabel 2.7 Huishoudens in de Euro-aandachtsgroep (2008) huish. aandachtsgroep 1 pn-hh Hh zonder kind Hh met kinderen Eenouder Overig hh aantal percentage Andijk % 20% 11% 5% 2% 1% Drechterland % 17% 11% 3% 2% 0% Enkhuizen % 25% 10% 3% 4% 1% Hoorn % 24% 8% 3% 5% 0% Koggenland % 17% 10% 3% 2% 0% Medemblik % 20% 10% 3% 3% 1% Opmeer % 17% 11% 4% 2% 0% Stede Broec % 18% 11% 3% 4% 1% Wervershoof % 18% 11% 4% 2% 1% Westfriesland % 21% 9% 3% 4% 0% Nederland % 23% 10% 3% 4% 1% 7

10 Enkele begrippen verklaard Het persoonlijk inkomen bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten en premies inkomensverzekeringen met uitzondering van premies volksverzekeringen. Op het persoonlijk inkomen zijn premies ziektekostenverzekering, belastingen op inkomen en vermogen en premies volksverzekeringen niet in mindering gebracht. Personen met een geheel jaar inkomen, worden tot de categorie met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot deze groep. Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengeteld in de groep 'minder dan 52 weken inkomen'. Ook personen die uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming studiekosten ontvangen worden tot deze categorie gerekend. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor zullen ook bij de personen met een heel jaar inkomen lage inkomens kunnen voorkomen. In de tabellen met de inkomensverdelingen zijn de inkomenseenheden (personen of huishoudens) in tien inkomensklassen verdeeld. De klassengrenzen van de verdeling zijn als volgt bepaald. De inkomenseenheden van geheel Nederland worden gerangschikt naar hoogte van besteedbaar (of gestandaardiseerd) inkomen. Daarna worden de eenheden in tien, qua aantal gelijke groepen (10%-groepen) verdeeld en wordt het hoogste inkomen in elke groep bepaald. De hoogste inkomens vormen de klassengrenzen (decielen). Het besteedbaar inkomen van huishoudens bestaat uit het brutoinkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), -premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, -premies ziektekostenverzekeringen, en - belastingen op inkomen en vermogen. 8

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1941 Datum Juni 2013 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2012-1881 Datum Juli 2012 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014 Inkomensstatistiek Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2041 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese gemeenten Inleiding

Nadere informatie

Basisstatistiek Westfriesland

Basisstatistiek Westfriesland Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomensverdeling 2005 September 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6A 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2008-1577 Datum September

Nadere informatie

Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomensstatistiek. juli 2010

Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomensstatistiek. juli 2010 Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomensstatistiek juli 2010 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2010-1708 Datum juli 2010 Opdrachtgever

Nadere informatie

Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomens in Westfriesland

Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomens in Westfriesland Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomens in Westfriesland Juni 2009 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2009-1625 Datum Juni 2009

Nadere informatie

Inkomens in Helmond RIO 2013

Inkomens in Helmond RIO 2013 FACT sheet Inkomens in Helmond RIO 2013 Informatie van Onderzoek en Statistiek Jaarlijks levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfermatige informatie over de inkomens van en huishoudens

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Regionaal Inkomensonderzoek. Uitgebreide onderzoeksbeschrijving

Regionaal Inkomensonderzoek. Uitgebreide onderzoeksbeschrijving Centraal Bureau voor de Statistiek Regionaal Inkomensonderzoek Uitgebreide onderzoeksbeschrijving Petra Ament en Wim Kessels Heerlen, 18 maart, 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Dataverzameling... 3 2.1 Databronnen...

Nadere informatie

binnen Rotterdam

binnen Rotterdam 07 Inkomens en 0n verhuizingen binnen Rotterdam 1999 2005 Karin Hagoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08012) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verdere daling langdurige minima. Aandeel langdurige minima gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verdere daling langdurige minima. Aandeel langdurige minima gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-138 3 juli 2002 9.30 uur Verdere daling langdurige minima In 2000 hadden 229 duizend huishoudens al ten minste vier jaar achtereen een inkomen onder

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Inkomens in Helmond 2007

Inkomens in Helmond 2007 Inkomens in Helmond 2007 Colofon Titel: Inkomens in Helmond 2007 Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Gemeente Helmond Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Huys en Gooitske Marsman Datum:

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007

Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007 11 Inkomens en verhuizingen binnen Rotterdam 2001 2007 Kathleen Geertjes Martine de Mooij Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Begin 2009 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2006 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

11. Stijgende inkomens

11. Stijgende inkomens 11. Stijgende inkomens Tussen 1998 en 2000 is het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone huishoudens sterker toegenomen dan dat van autochtone huishoudens. De niet-westerse huishoudens hadden in

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Achtse Molen telde op 1 januari inwoners, waarvan mannen en vrouwen. Jaar Achtse Molen

Achtse Molen telde op 1 januari inwoners, waarvan mannen en vrouwen. Jaar Achtse Molen Buurt in cijfers: telde op 1 januari 2015 16.093 inwoners, waarvan 8.136 mannen en 7.957 vrouwen. Kerngegevens Jaar Aantal inwoners 2015 16.093 64.664 223.220 % 0-14 jarigen 2015 16,0 16,6 15,1 % 15-64

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update)

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Harold Kroeze januari 2007 Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 2011-2025 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010

Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010 Juli 2013 ugu Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010 Het CBS voert periodiek het regionale inkomensonderzoek uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest

Nadere informatie

De positie van etnische minderheden in cijfers

De positie van etnische minderheden in cijfers De positie van etnische minderheden in cijfers tabel b.. Omvang van de allochtone bevolking in Nederland naar herkomst (00 en prognose voor 00 en 0), aantallen x 00, per januari Bron: CBS, Allochtonen

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Het besteedbaar van particulier huishoudens bedroeg in 2002 bijna 29.000 euro. Daarmee ligt het van huishoudens in Hengelo bijna 1.500 euro lager dan een gemiddeld

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland 211-225 Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2 Componenten van de groei 3 2. Jong en oud 6 3. Huishoudens 8 Uitgave I&O

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden Juli 2012 ugu Minimuminkomens in Leiden Het CBS voert periodiek regionale inkomensonderzoeken uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest actuele cijfers die van 2009. Uit

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006

Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 0i08 08 Arbeidsparticipatie icipatie Almere 2006 Maaike Hersevoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2007

Statistisch Jaarboek 2007 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2004 een gemiddeld besteedbaar van 27.400 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar van huishoudens in Hengelo lag 5,5 procent beneden

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen Almelo,

Inkomens en verhuizingen Almelo, 109 Inkomens en verhuizingen Almelo, 2001 2007 Mathilda Copinga Mariëtte Goedhuys Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Staven Centrum voor Beleidsstatistiek i.o. Postbus 4000 2270 JM Voorburg Deelname van allochtonen aan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) over 1e halfjaar 2001

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden September 2013 ugu Minimuminkomens in Leiden Samenvatting De armoede in Leiden is na 2009, net als in heel Nederland, toegenomen. Dat blijkt uit cijfers uit het regionaal inkomensonderzoek van het Centraal

Nadere informatie

Bijlage III Het risico op financiële armoede

Bijlage III Het risico op financiële armoede Bijlage III Het risico op financiële armoede Zoals aangegeven in hoofdstuk 1 is armoede een veelzijdig begrip. Armoede heeft behalve met inkomen te maken met maatschappelijke participatie, onderwijs, gezondheid,

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede 1 Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Enschede Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden

Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden 1 Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden Aanwezigheid van de doelgroepen in Leiden De doelgroepen van VanHarte worden hier onderzocht voor de verschillende districten van de gemeente Leiden. Ouderen Het aandeel

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Bijlage I. Sociaal-economische achtergrondcijfers en Nationale en Europese indicatoren voor sociale insluiting

Bijlage I. Sociaal-economische achtergrondcijfers en Nationale en Europese indicatoren voor sociale insluiting Bijlage I. Sociaal-economische achtergrondcijfers en Nationale en Europese indicatoren voor sociale insluiting Tabel 1.1 Kerncijfers sociaal-economische trends 1995 2000 2003 2005 2007 Bevolking (x 1 mln)

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen 99 9 100 Inkomen Individuen: stijging, minder personen met WW en bijstand Het gemiddeld besteedbaar van personen met 52 weken bedroeg 15.600 euro in 2000. Het gaat hier om individuen die het gehele jaar

Nadere informatie

Trendrapportage Inkomen en risico op armoede

Trendrapportage Inkomen en risico op armoede Trendrapportage Inkomen en risico op armoede Arnhem heeft relatief veel huishoudens met laag inkomen en weinig met een hoog inkomen Arnhem heeft relatief veel huishoudens met een laag inkomen en weinig

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2010 Nicol Sluiter en Anouk de Rijk CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Mei 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

De inkomenspositie van Leidse huishoudens

De inkomenspositie van Leidse huishoudens Feitenblad april 2007 Beleidsinformatie Onderzoek Advies De inkomenspositie van Leidse huishoudens Dit feitenblad schetst een beeld van de inkomenspositie van aren. Het gaat hierbij om het gemiddeld basisinkomen

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

15.571 Lemsterland. 12.253 Gaasterlân-Sleat. 51.918 Noordoostpolder. 24.601 Zwartewaterland 78.119 7.132 Zeevang. 56.717 Kampen. 44.

15.571 Lemsterland. 12.253 Gaasterlân-Sleat. 51.918 Noordoostpolder. 24.601 Zwartewaterland 78.119 7.132 Zeevang. 56.717 Kampen. 44. 54 Demografie De historie van het IJsselmeergebied is grotendeels bepalend geweest voor de demografische ontwikkeling van het gebied. De polders in het gebied zijn nog relatief jong, terwijl als grootste

Nadere informatie

Persbericht. Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-079 3 december 2009 9.30 uur Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen Meeste kans op armoede bij eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

De inkomenspositie. van Leidse huishoudens

De inkomenspositie. van Leidse huishoudens De inkomenspositie van Leidse huishoudens Colofon Serie Statistiek 2003/05 Gemeente Leiden Postadres Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Stadhuisplein 1 Redactie Dr. P. van Wijnen, Concernstaf, BOA

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden

Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden Doelgroepenanalyse Rotterdam Oude Noorden Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Gemeenteraadszetels Partij

Gemeenteraadszetels Partij Brochure 2017 Kerncijfers gemeente Zutphen op 1-1-2017 Inwoners 47.339 Oppervlakte in ha. 4.293 Woningen 21.806* Bedrijfsvestigingen, april 2016 4.000 Werkzame personen, april 2016 (excl. uitzendkrachten)

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Ontwikkeling van het gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen in 1,000,00 in de periode in Zuid-Holland en Nederland

Ontwikkeling van het gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen in 1,000,00 in de periode in Zuid-Holland en Nederland Inleiding Het zorgen voor een eigen inkomen, het hebben van werk, geeft trots en voldoening. Werken schept de mogelijkheid in contact met anderen iets te doen wat als waardevol wordt gezien. Er wordt immers

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Middelburg

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Middelburg Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Middelburg Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 105 10 106 Maatschappelijk zorg Bijstandsgerechtigden: daling van aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden was op 1 januari 2003 lager dan op dezelfde datum het jaar ervoor. Het aantal

Nadere informatie

Overigens zullen vanaf februari 2007 ook Feitenkaarten over de gegevens uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2004 kunnen verschijnen.

Overigens zullen vanaf februari 2007 ook Feitenkaarten over de gegevens uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2004 kunnen verschijnen. INKOMENSGEGEVENS ROTTERDAM OP DEELGEMEENTE- EN BUURTNIVEAU 2003 (februari 2008, 4e druk) In augustus 2006 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Stijging huishoudens met een bijstandsuitkering in 2004, met 12% De dalende trend in huishoudens met een bijstandsuitkering is op 1 januari 2004 omgeslagen

Nadere informatie

Themalijst StraatKubus 7 september 2015

Themalijst StraatKubus 7 september 2015 Themalijst StraatKubus 7 september 2015 Thema Aantal inwoners Aantal mannen Aantal vrouwen Totaal aantal woningen Aantal koopwoningen Aantal coorperatie woningen Aantal woningen overige huur Totaal aantal

Nadere informatie

Factsheet Demografische ontwikkelingen

Factsheet Demografische ontwikkelingen Factsheet Demografische ontwikkelingen 1. Inleiding In deze factsheet van ACB Kenniscentrum aandacht voor de demografische ontwikkelingen in Nederland en in het bijzonder in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

Bevolkingsdichtheid naar woonplaats op 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Bevolkingsdichtheid naar woonplaats op 1 januari 2015 en 1 januari 2016 Bevolkingsdichtheid naar woonplaats op 1 januari 2015 en 1 januari 2016 Wijk of woonplaats oppervlakte (m2) oppervlakte (km2) aantal inwoners (aantal inwoners/km2) aantal inwoners (aantal inwoners/km2)

Nadere informatie

ARMOEDEMONITOR GEMEENTE RIDDERKERK 2015

ARMOEDEMONITOR GEMEENTE RIDDERKERK 2015 ARMOEDEMONITOR GEMEENTE RIDDERKERK 2015 Armoedemonitor gemeente Ridderkerk 2015 Een onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en het gebruik van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Dit overzicht gaat in op de inzichten die de cijfers van het CBS bieden op het punt van werkenden met een laag inkomen. Als eerste zal ingegaan worden op de ontwikkeling

Nadere informatie

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken

Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische kenmerken Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Woningbezit De Goede Woning per 1 juli 2016 naar demografische

Nadere informatie

Van eenverdiener naar tweeverdiener: de nieuwe norm?

Van eenverdiener naar tweeverdiener: de nieuwe norm? Van verdiener naar tweeverdiener: de nieuwe norm? Lian Kösters en Linda Moonen Binnen de groep echtparen of samenwonenden tot 65 jaar is de laatste jaren met name het aantal tweeverdieners toegenomen.

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Maastricht Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

Onderzoeksmethode Basisregistratie Personen

Onderzoeksmethode Basisregistratie Personen Bijlage D Onderzoeksmethode Basisregistratie Personen Inhoud Onderzoeksmethode Basisregistratie Personen... 1 Inleiding... 2 Over de tabellen en populatie... 2 Variabelen en begrippen... 2 bestanden...

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Armoedemonitor Zoetermeer 2010

Armoedemonitor Zoetermeer 2010 Armoedemonitor Zoetermeer 2010 mei 2011 Opdrachtgever: Hoofdafdeling Welzijn, afdeling WZI, beleid en implementatie Marieke Bosch Uitvoering: KWIZ, Groningen Databewerking Gemeente Zoetermeer, hoofdafdeling

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Inkomen van AOW ers, 2000

Inkomen van AOW ers, 2000 Inkomen van AOW ers, 2000 Reinder Lok en Petra Ament Het aantal particuliere huishoudens met AOW ers nam in de jaren negentig met ruim 200 duizend toe tot 1,4 miljoen in 2000. Vrijwel alle huishoudens

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 14

Inhoudsopgave hoofdstuk 14 -232- Inhoudsopgave hoofdstuk 14 Samenvatting hoofdstuk 14 Tabellen: 14.1 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's 14.2 Kerncijfers inkomensgegevens in euro's per wijk in 2012 14.3 Gemiddeld persoonlijk

Nadere informatie