LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005"

Transcriptie

1 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB 7 Personenvervoer Concessies en artikel-40 overleg 4 SVN 17 Verenigingszaken Laten wij ons even voorstellen 8 Verandering lidmaatschappen 13 Aankondiging Algemene Ledenvergadering 15 Individuele vakbondszaken Je eigen coach bij ziekteverzuim en reïntegratie 19 1

2 Van het bestuur De vakbeweging kent een traditie die meer dan 100 jaar teruggaat. Desondanks moeten er in 2005 nog steeds conflicten worden uitgevochten, om rechten van werknemers te beschermen, die aan de tijd rond 1880 doen denken. We noemen met name het beroepsgoederenvervoer. Het is werkelijk met geen pen te beschrijven wat vrachtwagenchauffeurs daar meemaken. Werkgevers willen met goedkopere chauffeurs werken, onder andere uit Polen, en proberen op alle mogelijke manieren hun dure E6 chauffeurs eruit te werken. De maatregelen variëren van een chauffeur uren laten wachten voordat er gelost wordt of hij de volgende ritopdracht krijgt en de uren niet betalen, tot zogenaamd vrijwillige terugschaling in een lagere loonschaal en als je dat niet wilt, worden je overuren afgepakt. Een E6 chauffeur die op 40 uur wordt gezet gaat er dan ruim 1.100,00 bruto per maand in loon op achteruit. Werkgevers doen er alles aan om chauffeurs zo te pesten dat ze uit zichzelf vertrekken om aan de ellende en vernederingen te ontsnappen. Iedere dag een andere auto, het liefst met een nog vuilere cabine om in te slapen, is ook een populaire manier. De chauffeur die het niet pikt kan er op rekenen dat hij nog zwaarder wordt gepakt. Net als bij het ontstaan van de vakbeweging in de 19 e eeuw, hangt er veel vanaf of er werknemers zijn die de confrontatie met hun werkgever aan durven te gaan en door zetten. Mensen zullen dat alleen durven als zij zeker weten dat zij zonder enige twijfel op de steun van hun vakbond kunnen rekenen. De VLD bouwt daar inmiddels een behoorlijke naam in op en dan nog betekent het dat een enkeling de confrontatie aan durft te gaan en onder een extreem zware druk komt te staan. Ook de druk die er op mensen wordt uitgeoefend bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie doet aan vroegere tijden denken. Zeker, het gaat hier om nieuwe termen van hedendaags modern beleid. Dat neemt niet weg dat we dagelijks met schrijnende ervaringen van mensen te maken hebben die door een bedrijfsarts te snel weer aan het werk worden gejaagd of door de werkgever worden verplicht de meest onzinnige klusjes te doen onder het mom van vervangend werk. De wettelijke regels en procedures rond ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie zijn niet eenvoudig. Je plichten worden benadrukt, maar welke rechten en mogelijkheden je als werknemer hebt, zal een werkgever je niet vrijwillig vertellen. We hebben meegemaakt dat een buschauffeur invalide raakte en afhankelijk werd van een rolstoel omdat hij van de bedrijfsarts geen gelegenheid kreeg om te herstellen en aan het werk moest. Een wel erg extreme situatie zult u misschien zeggen, maar je moet toch ook niet denken aan situaties die een stuk minder extreem zijn dan deze? 2

3 Na de wet verbetering poortwachter die werkgever en werknemer samen verantwoordelijk maakt voor reïntegratie volgt nu de verscherping van de WAO in de WIA (wet inkomen naar arbeidsmogelijkheden). De druk op mensen, op grond van financiële overwegingen, zal daardoor nog verder toenemen. De wettelijke regels en procedures bieden werknemers echter talloze mogelijkheden om de gang van zaken actief en in hun belang bij te sturen. Dat vergt echter wel de nodige kennis en ondersteuning en vooral, dat is ook hier niet anders, een flinke dosis. moed.we willen hier vermelden dat veel leden ten onrechte denken dat de VLD hen hier niet bij kan helpen. Het tegendeel is waar. Aarzel niet en bel ons bij de minste of geringste vraag of twijfel op. Ondertussen hebben we onze organisatie versterkt met een officemanager en een tweede vakbondswerker. Beiden voelen zich bijzonder aangesproken door de werkwijze van de VLD om vanuit het verhaal en de ervaring van leden zelf te werken en veel met vrijwilligers samen te werken. Elders in dit blad stellen zij zich voor. Zij stellen ons in staat om de interne organisatie te verbeteren, de belangenbehartiging uit te breiden en verder te groeien. De VLD krijgt steeds meer smoel en de uitstraling dat we een vakbond zijn waar je ook in tijden van nood op kunt rekenen. 3

4 Concessies en artikel-40 overleg In het openbaar vervoer wordt de marktwerking vanuit Brussel en Den Haag opgelegd om een beter en goedkoper product te krijgen. In het Noorden van Nederland hebben de politici als hardste geroepen om daar, als eerste in Nederland te beginnen. Dat is gelukt. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel wordt de openbaar vervoer markt al jaren door openbare aanbesteding gegund aan het OV-bedrijf met de beste inschrijving. Om voor het personeel de klappen op te vangen hebben de vakbonden onder dreiging van een landelijke staking een paar jaar geleden getracht enkele zekerheden in te bouwen. Dat is gebeurd in de zogenoemde Commissie Laan en die afspraken gelden voor de eerste tien jaar. Omdat die snel voorbij zijn wordt er nu geprobeerd om deze afspraken in de Wet Personenvervoer te houden en zaken in de CAO te regelen. In grote lijnen houden de afspraken van de Commissie Laan in dat het personeel dat in het aanbesteedde gebied werkzaam is, door de winnende concessiehouder moet worden overgenomen, onder dezelfde CAO en bedrijfsregels. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen direct personeel (buschauffeurs) en indirect personeel. Het indirecte personeel is weer te verdelen in herleidbaar, zoals een chef van de chauffeurs of een planner, en niet herleidbaar personeel, zoals iemand van de loonadministratie. Helaas hebben bovenge-noemde afspraken voor het niet herleidbare indirecte personeel geen enkele zekerheid geboden. Deze mensen zijn met een aanbesteding vogelvrij verklaard. verrekening van snipperdagen enz. De chauffeursgroep die overgaat naar de nieuwe concessiehouder wordt opgedeeld in leeftijdscohorten (groepen) van telkens vijf jaar. Ben jij in zo n groep degene met de meeste dienstjaren, dan heb je de grootste kans om bij je oude bedrijf te mogen blijven. Ook gebeurt het dat het complete personeel van een stalling overgaat. Het indirecte personeel wordt ook onderverdeeld in groepen, alleen worden deze groepen bepaald door de functie die ze vervullen. Functies die vergelijkbaar zijn qua opleiding komen in dezelfde groep en ook hieruit gaat diegene met de kortste dienstjaren over naar het winnende bedrijf. In het artikel-40 overleg wordt tussen de bedrijven die de concessie verliezen en winnen enerzijds, en de vakbonden anderzijds, de zaken over het personeel besproken. Zoals, uitbetaling vakantiegeld, overgang van welk personeel, spaarloon-regeling, de 4

5 De VLD heeft altijd gezegd dat wij geen verantwoording nemen en ook niet akkoord gaan met de namenlijsten waar de bedrijven mee komen van het indirect personeel, omdat het voor de VLD niet inzichtelijk is hoe het bedrijf tot de keuze komt welke mensen over zouden moeten naar de nieuwe concessiehouder. Daarin stond de VLD aanvankelijk alleen. Inmiddels hebben de andere vakbonden, door schade en schande van hun eigen leden wijs geworden, hetzelfde standpunt gekozen. Ook worden er nu, na aandringen van de VLD, convenanten ondertekend over wat er is afgesproken. Veelal worden indirecte personeelsleden die door hun huidige baas als te lastig, te duur, of te weinig flexibel worden ervaren aangewezen om over te gaan naar de nieuwe concessiehouder. Deze is dan verplicht ze over te nemen, maar dat is geen baanzekerheid. Geregeld wordt er geconstateerd dat er geen passend werk is, waardoor dit personeel alsnog wordt ontslagen. Heb je een flink aantal dienstjaren dan levert dat volgens de kantonrechterformule nog wat geld op, maar je baan ben je wel kwijt. Is er wel passend werk dan is dat meestal ver weg van de woonplaats zodat je zult moeten verhuizen. Voor diverse niet herleidbare indirecte personeelsleden die door een concessiewisseling letterlijk tussen wal en schip waren gekomen heeft de VLD toch kunnen bereiken dat ze hun baan konden behouden, bij de oude concessiehouder, of een andere baan konden krijgen, bij de nieuwe concessiehouder. Bij de overgang van de concessie Utrecht Oost van Connexxion naar Stadsvervoer Nederland bijvoorbeeld, heeft de VLD voor iedereen die de VLD inschakelde, een oplossing kunnen bereiken. Horzel over economie Het is alweer een tijd geleden dat ik mij de vraag stelde over de huidige economische toestand in Nederland. Weet je het nog? Managers die broodjes aap verhalen vertellen aan hun aandeelhouders, die op hun beurt ook wel willen meegraaien, maar moeten wachten tot de directeur zichzelf genoeg heeft verrijkt, zien hun theorie nog steeds geen praktijk worden. Dat is ook de reden waarom het zo slecht gaat, die verdomde praktijk wil maar niet meewerken. Met die praktijk wordt wellicht het klootjesvolk bedoeld. Die hebben geen geld genoeg om de spullen die nog in Nederland gemaakt worden te betalen, en dus wordt er niets gekocht. De spulletjes die in het goedkope buitenland worden gemaakt en voor Nederlandse prijzen in de winkel worden aangeboden zijn ook onbetaalbaar. Het broodje aap verhaal is, dat je op die manier geweldige winsten kunt maken, maar de werkelijkheid 5

6 is, dat de massa niet in staat is om iets te kopen. Het tegendeel is waar, er wordt steeds meer schuld gemaakt om nog rond te komen. En dat is ook al niet te best voor de economie. Dus daarom gaat het slecht in Nederland. exporteren dus luchtvervuiling. Er zijn dringend maatregelen nodig, Maar, er is hoop. Dit rariteitenkabinet spreekt de ene toverspreuk na de andere uit, maar niets helpt. Ja, opstappen dat kan helpen, maar dat doen ze mooi niet. Ze zijn niet gek. Voor het milieu bijvoorbeeld hebben zij een staatssecretaris benoemd. Een minister zou een te zware post zijn voor dit onderwerp. Immers, een minister moet een departement hebben en zeggenschap krijgen. Dat kan wel eens betekenen dat andere departementen moeten inleveren. Het levert niets op want het kost alleen maar geld. En geld, zo hebben wij geleerd, is belangrijk voor de economie. Welnu, het blijkt dat de economie zoveel lucht vervuild, dat het meer kost om het op te ruimen, dan dat het oplevert. Het blijkt dat we meer fijnstof produceren dan dat er binnenkomt. We maar onze staatssecretaris krijgt geen centjes van zijn minister. Het blijkt nu dat buurman Duitsland daar de meeste hinder van ondervindt en daar over geklaagd heeft. Wij, Nederlanders dus ook, maar dat is minder interessant. Dit is wel goed voor de economie, er is nu een nieuwe markt. Die markt heet Milieu en Water. Aan schone lucht is een tekort dus gaat de prijs omhoog en dat doe je met water idem. Er is over de wereld een groot tekort aan schoon water, dus gaat de prijs omhoog. Je hebt dan niets opgelost maar vangt al wel meer geld. Kijk, dat is pas zaken doen. Jan Horzel 6

7 Verkoop SHB De directie, Raad van Commissarissen en aandeelhouders van SHB en SHB Personeelsparticipatie hebben unaniem gekozen voor Humares/Van Gessel. Humares/Van Gessel is nu bezig met het doorspitten van de financiële administratie van SHB en zal eind september 2005 aangeven of het SHB definitief koopt. Wat koopt Humares/Van Gessel nu precies? SHB is een BV en het eigen vermogen bestaat uit aandelen. Momenteel zijn deze aandelen als volgt verdeeld: SHB Personeelsparticipatie 38% Aandeelhouders (P&O, enz.) 36% Matrans/Vervat 26% totaal 100% Humares/Van Gessel kan alleen de aandelen kopen die in het bezit zijn van de SHB Personeelsparticipatie en de aandeelhouders. Ze komt dan in bezit van 74% van de aandelen. Hierdoor krijgt ze dus de beslissingsbevoegdheid omdat ze meer dan 51% van de aandelen in haar bezit heeft. Ondanks het feit dat Humares/Van Gessel niet alle aandelen heeft, krijgt ze wel complete controle over het beleid. Humares/Van Gessel heeft als voorwaarde gesteld dat de huidige directie en Raad van Commissarissen blijft zitten, dus dat het beleid niet drastisch zal worden gewijzigd. Wat betekent dit nu voor het personeel? Qua werkzaamheden zal er weinig veranderen maar financieel kun je wel een meevaller krijgen. Immers, de opbrengst van de aandelen die de Personeelparticipatie beheert, komt in handen van het personeel. Worden deze aandelen verkocht dan levert dat dus geld op, wat weer moet doorvloeien naar het personeel. De prijs per aandeel staat echter nog niet vast. Een minimumprijs is wel bepaald, maar deze kan nog hoger worden (zelfs meer als verdubbelen) als de nettowinst hoger wordt. Hierdoor kan niet alleen de SHB Personeelsparticipatie maar ook de huidige aandeelhouders gedeeltelijk zelf bepalen hoe hoog de uiteindelijke prijs van een aandeel wordt. Heb je als personeel de invloed om hier zelf iets aan te doen? In principe wel, alhoewel het beleid zelf wordt bepaald door de directie. Maar als personeel kun je wel voorstellen doen om efficiënter te werken. De VLD zelf geeft al sinds jaren een voorbeeld waardoor veel geld bespaard kan worden. Voor het personeel van SHB dat vroeger werkte in het stukgoed (het lossen en laden van containers) is vaak geen werk. Ze zitten daardoor noodgedwongen vaak thuis maar krijgen wel elke maand (terecht) hun salaris uitbetaald. Het werk wat zij vroeger deden wordt echter nog steeds gedaan maar niet meer in de haven zelf. De containers worden nu opgehaald en buiten de haven gelost of geladen. De salarissen van de mensen die de containers nu laden/lossen liggen beduidend lager dan de salarissen die voor hetzelfde werk vroeger in de haven werden uitbetaald, maar er wordt wel voor betaald. Zou het personeel van SHB, dat nu noodgedwongen thuis zit, hiervoor ingezet worden, dan verdienen zij zelf (een gedeelte van) hun salaris. 7

8 Ook voor de werknemers in kwestie heeft dit voordelen. De aandelen van de SHB Personeelsparticipatie zijn onderverdeeld in aandelen van de certificaathouders (13%) en in aandelen van alle personeelsleden (25%). De meeste werknemers die nu thuis zitten hebben ook certificaten in hun bezit. Zij zullen dus én een hoger bedrag krijgen voor hun certificaten én het bedrag dat alle personeelsleden krijgen zal hoger worden. Maar zoals in het begin reeds gezegd is, zal Humares/Van Gessel rond het verschijnen van dit Platform bepalen of zij (de aandelen van) SHB overneemt. Zij bepaalt daarmee ook of het bovenstaande werkelijk wordt of slechts toekomstmuziek blijft. Laten wij ons even voorstellen Sinds kort zijn wij, Lata Coenen en Diana Goedschalk, in dienst getreden bij de VLD. Lata is vanuit het UWV, de afdeling Bezwaar en Beroep, op 1 april 2005 begonnen als officemanager. Bij de vakbeweging VLD wordt er vanuit de leden gehandeld, wie is het lid, is er een probleem en zo ja, wat is het probleem. Vervolgens wordt er per individu gezocht naar de beste oplossing. Flexibiliteit is van groot belang, want vaak moet er direct gehandeld worden. De verantwoordelijk-heid en de wederkerige waardering die in het voorgaande schuilgaat, spreekt Lata in het bijzonder aan. Zij heeft eerder al stage gelopen bij de VLD en wist voor een groot deel waar en welke prioriteiten er gesteld worden. Lata vind het erg belangrijk dat een vakbeweging als deze bestaat en zet zich daar voor de 8

9 volle 100% voor in om dit waar te blijven maken. Zij is dan ook zeer blij met de komst van Diana die volgens haar dezelfde instelling heeft. Beiden weten dat zij zich in, voornamelijk, een mannenwereld begeven en proberen dan ook met vrouw en macht om de toegankelijkheid, ook voor vrouwen, makkelijker te maken. Diana is op 1 september 2005 begonnen. Zij is aangesteld als tweede vakbonds-werker. Zij heeft hiervoor gewerkt bij Ordina bij de afdeling Juridische Zaken. Naast haar werkzaamheden studeert zij aan de universiteit van Utrecht en zit in de afrondende fase van haar studie Rechten. Zij heeft gesolliciteerd bij de VLD omdat de advertentie haar erg aansprak, geen hiërarchie, platte organisatie, iedereen is gelijkwaardig etc. In het sollicitatie gesprek werd haar duidelijk dat er vanuit een bepaalde ideologie wordt gewerkt waarin zij zich zeer kan vinden. Voorbeelden zijn een grote betrokkenheid bij de leden, echt iets voor mensen kunnen betekenen, niet alleen roepen maar ook echt iets doen. Zij hoopt dan ook er aan te kunnen bijdragen dat de vakbeweging VLD in zijn huidige vorm groeit nog lang blijft voortbestaan, want volgens haar is de werkwijze van deze vakbond uniek. Dit is voor haar de belangrijkste reden om voor de vakbeweging VLD te gaan werken. Daarnaast is het uiteindelijk ook de bedoeling om samen met Lata de ervaren vakbondswerker zoveel mogelijk te ondersteunen wat moet resulteren in het zo veel mogelijk werk van hem over nemen, waardoor hij zich op andere, belangrijke aspecten van het vakbondswerk kan gaan richten. Om jullie goed van dienst te kunnen zijn, hopen wij op jullie medewerking in de zin van het geven van op- en aanmerkingen. Verder zijn wij dagelijks bereikbaar op het jullie welbekende telefoonnummer en op de volgende adressen: en Wij hebben het erg naar onze zin bij deze club en hopen iedereen snel een keer te ontmoeten, zodat ook wij weten wie er bij welke naam hoort. Lata Coenen en Diana Goedschalk 9

10 Ondertussen in eigen huis Over individuele belangenbehartiging en rechtshulp De algemene vergadering van december 2005 begint zijn schaduwen vooruit te werpen. Dat is een goede aanleiding om eens achterom te kijken en te beoordelen hoe het er voor staat met de individuele belangenbehartiging en de rechtshulp van de VLD. De bestaande regeling is inmiddels twee jaar in gebruik en is tot stand gekomen op grond van ervaringen en discussies met (kader)leden in de jaren die eraan vooraf gingen. Nu geven we alvast een voorzet voor een grondige evaluatie. De kern van de procedure van belangenbehartiging en rechtshulp die de VLD hanteert, bestaat uit het opdelen van deze procedure in twee fasen. In de eerste fase wordt door het lid samen met een kaderlid of een bezoldigde de problematische situatie in kaart gebracht en op z n risico s beoordeeld, waarbij het uitgangspunt ligt bij de wensen van het lid. Deze fase zijn we de vakbondsfase gaan noemen omdat er tussen bond en werkgever gepraat en onderhandeld wordt over de oplossing van het probleem. alsnog bereid zijn een regeling met het lid en de VLD te treffen. Het voordeel van de geschetste fasering voor het lid en de VLD is groot; met name omdat het werk dat gedaan is in de eerste fase, waar het probleem zo goed mogelijk onderzocht en omschreven is, als basis dient voor de tweede fase: voor de dagvaardiging is alle materiaal voorhanden, zodat ze snel opgesteld kan worden: tijd is geld! Dit voordeel heeft de VLD hard nodig omdat de gevolgde werkwijze heel De tweede fase begin wanneer duidelijk is dat er niet (meer) gepraat en onderhandeld kan worden tussen VLD en werkgever. Dan gaat de juridische fase in, de gang naar de rechter. Er wordt niet meer onderhandeld met de werkgever, maar hij wordt gedagvaard door een gespecialiseerd bedrijf dat de VLD zelf heeft opgericht: de VLD Productengroep BV. Deze fasering schept duidelijkheid zowel voor leden als werkgevers. Voor de leden wordt helder dat ze de zaak uit handen geven met alle bijkomende juridische onzekerheid, omdat er met hun baas niet te praten valt. Voor de werkgevers gaat er een dreiging uit van de voorgenomen gang naar de rechter: de juridische procedure kan (veel) meer geld gaan kosten. Deze dreiging is menigmaal zo effectief dat werkgevers arbeidsintensief is. Wil je de leden serieus nemen wanneer ze met een probleem bij je komen, dan zul je moeten luisteren. Niet met een half oor of maar een kwartier lang, maar geconcentreerd op het probleem dat vaak zo ingewikkeld is dat je er niet in een kwartier uit bent: het kost uren. Bovendien ervaren we dag in dag uit dat 10

11 het vertrouwen in het verschijnsel vakbeweging bijna nul is. En dat vertrouwen herstel je niet zomaar via een telefoongesprek: je moet als vakbeweging je leden persoonlijk kennen, je moet naar ze toe: dat doen we dus, maar ook dat kost tijd. Of zij komen naar jou toe, dat kost minder tijd, maar nog altijd meer dan een telefoongesprek. De afgelopen tijd zijn we als VLD systematisch zo te werk gegaan in de belangenbehartiging. Wat zijn tot nu toe de belangrijkste conclusies die we eruit kunnen trekken? 1. Het aantal zaken dat zich heeft aangediend is meer dan verdubbeld. De groei zit er in. Dit tot onze grote opluchting. We hebben bewust voor een lange termijn strategie gekozen, gebaseerd op de gedachte dat als je goed werk levert je positieve reacties krijgt, positieve mond op mond reclame en dat gaat als een sneeuwbal verder. Natuurlijk moet je ook andere reclame maken, maar bovenstaande strategie is noodzakelijk de kern. Juist vanwege het al genoemde ontbreken van vertrouwen in de vakbeweging in het algemeen. Als mensen weten dat je goed werk levert als bond, dan vinden ze een petje of pen als cadeau ook wel leuk, maar door dat petje krijgen ze geen vertrouwen in (de kwaliteit van het werk van) de vakbeweging. 2. De opluchting over de groei was groot is zojuist gezegd. Je weet nooit wanneer t punt bereikt is. Met name omdat je als kleine club begint en flink gehinderd wordt door de andere bonden; je bent weinig bekend, dus zal je wel niet veel voorstellen in vergelijking met de traditionele bonden. En die praatjes gaan dan in de chauffeursverblijven etc rond. Het is niet zo moeilijk voor te stellen dat een paar positieve verhalen niet gemakkelijk hun weg vinden onder die duizenden chauffeurs met toch al weinig vertrouwen in de vakbeweging, en dat er tijd voor nodig is. 3. Er zijn situaties waarin het sneller gaat. Zo heeft de VLD opvallend veel Duitse leden die bij Nederlandse bedrijven werken. De oorzaak daarvan is dat de mond op mond reclame over de dienstverlening van de VLD in deze kleine kring met veel onderling contact, veel sneller de ronde doet, iedereen bereikt en positieve onderlinge bevestiging krijgt. 4. In de 1 e fase, de vakbondsfase, heeft ieder lid recht op 8 uur ondersteuning. De ervaring wijst inmiddels uit dat in verreweg de meeste gevallen deze tijd voldoende is om tot een oplossing te komen. Ook is het zo dat er meer kwesties opgelost worden in deze fase dan in de juridische fase. Juist omdat leden kunnen constateren dat de kwaliteit die geboden wordt goed is, hebben ze er meestal weinig moeite mee zelf bij te betalen in die gevallen waarin er meer dan 8 uur nodig zijn om tot een oplossing te komen. 5. Het feit dat de VLD iedereen helpt, dat mensen lid kunnen worden terwijl ze al een probleem hebben, wordt als zeer positief ervaren en er wordt veel over gesproken. De nood is hoog omdat het huis in de fik staat. Dat staat nog verreweg op de eerste plaats en de opluchting is groot dat men toch hulp gevonden heeft. Er zijn dan ook geen problemen met de eis dat je zelf de eerste 8 uur betaald (tegen een gereduceerd tarief) en dat men, ingeval van een juridische procedure, zelf de kosten daarvan dient te betalen en geen aanspraak 11

12 heeft op een bijdrage in de kosten van rechtshulp. 6. Over concurrentie met rechtsbijstandverzekeringen is al vaak gediscussieerd. Enerzijds omdat veel toekomstige leden zo n verzekering hebben en daarom ook geen behoefte hebben om lid te worden van een vakbeweging. Ze vertrouwen meer op de rechtsbijstandsverzekering. Vandaar ook de gedachte om mensen die een dergelijke verzekering wensen te behouden, een gereduceerd lidmaatschap aan te bieden: goedkoper maar zonder rechtshulp. Anderzijds zijn we als VLD niet bijzonder bang geweest voor concurrentie van de rechtsbijstandverzekeraars. Integendeel. Dit vanuit de gedachte dat we gespecialiseerd zijn in het vervoer en daarom ons mannetje staan bij het oplossen van problemen voordat de rechter er aan te pas komt. Bovendien is onze juridische kennis en ervaring in de sector groot. Dit alles gevoegd bij het feit dat we in staat en bereid zijn meer tijd en aandacht te besteden aan leden en hun problemen dan de verzekeraars maakt dat we hierin gewoon ontzettend goed zijn. Dat we met deze stellingname geen te grote broek aangetrokken hebben mag blijken uit het volgende. Er is nu contact met een verzekeraar die bereid is de VLD 1000,00 te betalen indien we er in slagen een probleem op te lossen voordat het in een juridische sfeer wordt uitgevochten. 7. Er is al eerder geconstateerd dat deze aanpak alleen kan slagen indien gebaseerd op een solide administratief systeem, een goede organisatorische infrastructuur, dat wil zeggen een geolied draaiend logistiek centrum. Daarom is het afgelopen half jaar in dit centrum een professionele kracht aan het werk gegaan. Dat heeft in eerste instantie een onprettige verrassing opgeleverd. De kwaliteit van de organisatie viel flink tegen; er zal veel opnieuw van de grond af opgebouwd en verbeterd moeten worden. 8. Tenslotte. Om extra personele kracht aan te kunnen trekken, onder andere op het logistiek centrum, als noodzakelijke voorwaarde om de gevolgen van de nagestreefde groei op te vangen en in goede banen te leiden, zal het ledental moeten groeien. En wel met 8% netto nieuwe leden per jaar van 1 januari 2005 tot 31 december Dat is geen eenvoudige opgave in een tijd waarin de vakbeweging niet populair is. Dat kost veel inspanning. Tot nu toe zijn we dit jaar met 6 % nieuwe leden gegroeid. Graag wil het bestuur uitnodigen tot discussie over het voorgaande en tot een extra inspanning het ledental te doen groeien. 12

13 Verandering Lidmaatschappen Enkele jaren geleden is tijdens de ledenvergadering de regeling Individuele Vakbondszaken en Rechthulp aangenomen. Deze regeling is vorig jaar herzien en veranderd in de Regeling Preventie, Bescherming en Rechtshulp. Hiermee samenhangend zijn er ook verschillende soorten lidmaatschap mogelijk. Het lidmaatschap is nu opgesplitst in modules. De eerste module bevat alles. Dus Preventie, Bescherming en Rechtshulp. De tweede module bevat Preventie en Bescherming en de derde module bevat alleen nog maar Preventie. Wat betekent dit in de praktijk? Preventie houdt in dat je zo vaak mag bellen als je wilt. Dat wij je informatie en advies geven maar dat je verder alles zelf moet doen. Er wordt dus verder geen onderzoek gestart en/of brieven geschreven. Bij Bescherming wordt dit wel gedaan. Als je dan als lid komt wordt er een onderzoek gestart naar jouw zaak. Daar wordt een analyse van gemaakt waarna er, samen met jou, wordt besloten wat de te volgen strategie wordt. Heb je ook de module Rechtshulp dan worden in briefwisselingen VLD-papier gebruikt. Heb je de module Rechtshulp niet dan worden dezelfde brieven verstuurd maar dan vanuit je eigen naam. Dit omdat, als we er in overleg met de werkgever niet uitkomen, een rechtsbijstandverzekering je zaak niet meer accepteert. Komen we er in onderling overleg niet uit met de werkgever dan kijken we of de zaak aan de rechter voorgelegd kan worden om een oordeel te vellen. Je komt dan terecht bij Rechtshulp. Deze wordt verzorgd door de VLD Productengroep BV. Het onderscheid op basis van het aantal uren dat je werkt is gebleven. Ook hierin zijn 3 mogelijkheden: (A) werk je niet of minder dan 16 uur gemiddeld per week, (B) werk je gemiddeld tussen de 17 en 31 uur per week of (C) werk je gemiddeld meer dan 32 uur per week. Samenvattend komen we nu tot de volgende contributieschalen en bedragen: preventie, bescherming en rechtshulp preventie en bescherming preventie geen werk of minder dan 16 uren tussen de 17 en 31 uren meer dan 32 uren A1 B1 C1 7,65 11,35 14,75 A2 B2 C2 5,15 8,85 12,25 A3 B3 C3 3,65 5,10 6,45 Wil je iemand lid maken dan kan dit via onze site. Klik op lid worden?, beantwoord de 3 vragen en klik op volgende. Bovenin staat nu de contributie vermeld en moeten de persoonlijke gegevens worden ingevuld. Klik daarna weer op volgende. Controleer nu de gegevens, print de pagina uit, onderteken hem en stuur hem op naar de VLD. 13

14 Verlengen rijbewijs C en D Vanaf 1 januari 2005 is er een medische keuring vereist bij verlengen van het rijbewijs C en D. Aangezien het rijbewijs om de 10 jaar verlengd wordt is deze keuring nu ook om de 10 jaar vereist. Echter, in 2006 zal door invoering van nieuwe Europese regelgeving een medische keuring eens per 5 jaar vereist worden. Uit praktische overwegingen is, zowel in het Openbaar Vervoer als in het Wegvervoer, ervoor gekozen om deze keuring gelijktijdig te laten plaatsvinden met de 5-jaarlijkse keuring voor Geneeskundige Verklaring (in het OV bij chauffeurs boven de 50 jaar om de 3 jaar). Dit kan alleen in overleg met het bedrijf. Hierdoor zullen de meeste chauffeurs er weinig van merken. Wel kun je eerder (of later) opgeroepen worden dan op jouw huidige Geneeskundige Verklaring staat aangegeven. Verloopt jouw rijbewijs nog dit jaar, dan moet je inmiddels een oproep voor de keuring van de ARBO ontvangen hebben. De oproepen worden ongeveer 4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs verstuurd. Heb je deze oproep nog niet ontvangen neem dan even contact op met de ARBO waar jouw werkgever aangesloten is. Betekent dit dat je zelf niets hoeft te doen? Nee, niet helemaal. Je moet zelf, voor de keuring, het formulier eigen verklaring van het CBR aanschaffen. Dit formulier is te koop op het gemeentehuis, bij de rijscholen of het CBR zelf, en kost momenteel 18,75. De eigen verklaring bestaat uit 2 delen, het eerste deel vul je zelf in en het tweede deel wordt ingevuld door de arts. Vervolgens moet het formulier, binnen 2 weken na de keuring, opgestuurd worden naar het CBR. Van het CBR ontvang je dan het formulier verklaring van geschiktheid terug. Dit kan ongeveer 3 weken duren. De verklaring van geschiktheid blijft 1 jaar geldig. Met dit formulier kun je naar het gemeentehuis voor het aanschaffen van een nieuw rijbewijs. Doe dit minimaal een week voor het verlopen van het oude rijbewijs. Waarom stuurt de ARBO dan de uitnodigingen 4 maanden van te voren? Indien het CBR twijfelt aan de medische geschiktheid om een bus of vrachtwagen te besturen dan kan er gevraagd worden om een nader medisch onderzoek. Hiermee kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of diabetes voldoende onder controle is. In geval van een beperkte geschiktheid kan ook gevraagd worden om een praktijktest die door het CBR zelf wordt afgenomen. Op deze manier kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of de aanpassingen/voorzienin-gen aan de auto of het gezichtsvermogen in de praktijk voldoen aan de eisen van geschiktheid die het CBR daaraan stelt. Werkt jouw werkgever niet mee aan de medische keuring via de ARBO, of ben je niet werkzaam in het OV of Wegvervoer, maar wel in het bezit van een rijbewijs C of D, dan kun je hiervoor ook terecht bij de huisarts. De huisarts moet je dan zelf betalen. Vraag van te voren wel wat de arts hiervoor berekend want de prijzen kunnen per arts nogal verschillen. Welke stappen moet een chauffeur nu ondernemen als je rijbewijs verlengd moet worden. aanschaffen eigen verklaring 14

15 keuring door arts opsturen eigen verklaring eventueel: medisch onderzoek praktijktest ontvangen verklaring van geschiktheid aanschaffen rijbewijs. AANKONDIGING algemene ledenvergadering 17 december 2005 Op zaterdag 17 december 2005 wordt op ons kantoor in Utrecht de algemene ledenvergadering van de VLD gehouden. Met deze aankondiging is tevens ieder lid daar bij deze van harte voor uitgenodigd. De volgende onderwerpen komen aan bod: Actuele ontwikkelingen sectoren: havens, openbaar vervoer, beroepsgoederenvervoer Verantwoording bestuur: - bijstelling cijfers voor de begroting voor 2005 en volgende jaren. - aftreden penningmeester en benoeming penningmeester ad interim - plan van aanpak: orde op zaken stellen financiën en organisatie logistiek centrum - ambities en vooruitzichten Vaststellen verslag algemene ledenvergadering van 23 april 2005 Plan van aanpak: ledenwerving Vaststellen begroting 2006 We proberen goede en leerzame discussies altijd samen te laten gaan met een gezellige en ontspannen sfeer. Je bent zeer van harte welkom, aanmelding vooraf is wel vereist in verband met de lunch. Je kunt je aanmelden voor deelname aan de algemene ledenvergadering door te bellen ( ) of mailen naar onze Officemanager: Er wordt dan een lunch voor je verzorgd en je krijgt de spullen voor de vergadering vooraf toegestuurd. Je kunt je uiterlijk tot 7 december 2005 aanmelden. 15

16 Ingezonden brief Geachte Redactie, Zit thuis wat in het archief van de VLD te kijken en kom stukken tegen daterend vanaf 3 december 1994, de naam was toen nog VVL dat samen werkte met de FHV. De zaal, zo staat vermeld, ging open om uur en na uur was er nog gelegenheid om na te praten. De tijd is snel voorbij gegaan en diverse namen op de leden lijst van toen zijn verdwenen. Zelf heb ik mij nooit echt in gezet voor de VLD, was zijdeling wel geïnteresseerd en probeerde op mijn manier zoveel mogelijk de leden vergaderingen bij te wonen maar veel meer dan dat heb ik nooit voor de vakbond kunnen betekenen. Natuurlijk had dat een reden, altijd maar weer je eigen drukke leven ( zakelijk, politiek en privé) en daarom weinig tijd om dan ook nog als kaderlid actief deel te nemen in het vakbondswerk. Maar ondanks mijn tekortkoming stond de VLD wel voor mij klaar wanneer ik ze nodig had. Dat was eind 1994 en ook dit jaar kon ik zonder meer weer een beroep op de bond doen. Wat achteraf blijkt is dat de werkgevers die via mij met de VLD te maken hebben gekregen een totaal ander en positiever beeld van een vakbond hebben overgehouden en dan speciaal voor de VLD. Het ging zelfs zover dat een ondernemer een vervolg gesprek wilde hebben nadat mijn zaak was afgehandeld. Dat zegt wel wat van de mannier hoe de VLD met de tegenpartij omgaat. Ieder geval wil ik via dit schrijven mijn dankbaarheid laten blijken voor dat gene wat de VLD voor mij heeft betekend. Ik neem wel na 15 jaar in het transport sector werkzaam te zijn geweest afscheid van deze bedrijfstak. Heb alle lagen van dit type bedrijf doorlopen, van chauffeur nationaal en internationaal, gediplomeerd zelfstandig ondernemer en als afsluiting sales manager bij een koeriersbedrijf. En naar mijn idee is het beroepsgoederen vervoer een bedrijfstak waar het lachen je snel vergaat en je blij mag zijn dat je bent aangesloten bij een vakbond die de VLD heet. Natuurlijk blijf ik lid en zal al het nieuws via de ledenbrief volgen. Hoop dat het leden aantal zal blijven groeien en zal zeker de vakbond VLD via mond op mond reclame aan prijzen bij de beroeps chauffeurs. Vriendelijke groet, André Balk Enkhuizen 16

17 SVN "een bedrijf met ambitie" Het mooiste busbedrijf van Nederland rijdt in Utrecht Oost. De provincie gunde de concessie aan Stadsvervoer Nederland "een jong bedrijf met ambitie". Een bedrijf, wat door een goed samenspel tussen beleidsmakers, uitvoerders en chauffeurs het openbaar vervoer een nieuwe impuls geeft. Met het nieuwste van het nieuwste op het gebied van communicatie en navigatie apparatuur aan boord. Door een goed samenspel op alle lagen zijn de chauffeurs goed gemotiveerd, blijven de bussen netjes en schoon, is het ziekteverzuim laag en zijn passagiers en de provincie tevreden. Met deze lovende tekst begon op 12 december 2004 SVN te rijden in de concessie Utrecht Oost. Ondanks het feit dat veel personeelsleden niet weg wilde bij Connexxion begon het overgrote deel toch positief en gemotiveerd bij hun nieuwe werkgever. SVN zou een compleet ander bedrijf worden dan Connexxion; strak geregisseerd, maar duidelijk en open. Een platte organisatie waarin voor een ieder een grote mate van eigen verantwoordelijkheid is weggelegd. Het resultaat is dat SVN inderdaad een heel ander bedrijf dan Connexxion. Door veel aanloopproblemen, veel te krappe roosters en een totaal gebrek aan communicatie groeide de onvrede tot grote hoogte. Deze onvrede heeft uiteindelijk geleid tot een werkonderbreking van bijna een hele dag op 13 april jl. Op deze dag is er een lijst opgesteld met 24 punten ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Hoewel een heel aantal van deze punten zijn nagekomen waaronder meer ruimte in de roosters en betere aanrijtijden, drinkwater in Veenendaal, afbouw neveninkomsten etc. en sinds 28 17

18 augustus is de ATV zichtbaar in het rooster, zijn er nog altijd een aantal zaken niet geregeld. De raamtijden bij R-diensten zijn nog niet zichtbaar, aanpassingen op de loonstrook zijn er nog altijd niet en de vakantiedagen van Connexxion zijn nog altijd niet bijgeschreven. Ook van de gedane belofte ter verbetering van de communicatie is niets terechtgekomen. Bovendien zijn er ook weer problemen bijgekomen, zo werkt de I-box, die de rijtijden aangeeft voor geen meter en dat is, na 3 maanden ergernis, nog steeds niet verholpen. Doordat er niet gecommuniceerd wordt ontstaan er tal van geruchten op de werkvloer en niemand weet nog waar hij/zij aan toe is. Zo wordt het moederbedrijf Novio verkocht, zou Vialis van zijn aandelen SVN af zou willen, komt er per 12 december een grote reorganisatie en zou SVN haar concessie terug moeten geven aan de provincie. Doordat er niets gezegd wordt vanuit de directie gaan deze verhalen ieder een eigen leven leiden en weten de werknemers niet meer wat ze moeten verwachten. Het merendeel van de chauffeurs houdt van het werk, dus de bussen rijden wel, maar van enige binding met het bedrijf is nog nauwelijks sprake. Het is voor veel mensen verworden tot de tijd uitzitten. Inmiddels gaan er ook wat positievere geruchten rond. SVN zou haar kantoor en kantine op het station in Amersfoort wil sluiten en alles wil onderbrengen bij de firma Besseling en zouden er onderhandelingen met Connexxion plaatsvinden over het gebruik van hun pauzevoorzieningen. Dit laatste zou heel positief zijn voor de onderlinge verhoudingen, chauffeurs krijgen dan weer de mogelijkheid om voor of na hun dienst even bij een leidinggevende binnen te wandelen. Maar ook hier telt, het zijn geruchten. Ook een ander punt van het 24-puntenlijstje wordt binnenkort nageleefd. Op 5 oktober 2005 vinden er OR verkiezingen plaats bij SVN waar de VLD met 3 kanditaten aan meedoet, te weten: Hetty Ordelman, Carla de Vries en Bert Wagensveld. Hetty en Carla zijn ruim 15 jaar geleden begonnen als buschauffeur bij de VAD en via Midnet en Connexxion bij SVN terecht gekomen. Bert zit nog veel langer in het OV heeft ook een OR verleden. Hij was één van de indirecten (monteur) waarvoor binnen SVN geen werk was. Na maanden thuis zitten en afwachten heeft hij, met een aantal anderen, contact gezocht met de VLD om te kijken of er iemand was die iets voor hen wilde doen. Dit is gebeurd en met succes. Bert is nu full-time buschauffeur. Laten we hopen dat wij hier iets in kunnen gaan betekenen. De ervaring leert dat we binnen SVN te maken hebben met een directie die de grootste moeite heeft zijn afspraken na te komen en het liefst zijn zaken buiten de overlegorganen om regelt. Het is dus heel belangrijk dat er een sterke OR gevormd wordt met mensen die niet bang zijn hun nek uit te steken en hun mond open te doen, maar tevens goed en duidelijk willen communiceren naar hun achterban en niet, zodra ze in de OR zitten, vergeten dat ze zelf ook chauffeur zijn. Misschien dat SVN toch nog het bedrijf wordt zoals het bovenaan dit stuk is beschreven. 18

19 Je eigen coach bij ziekteverzuim en reïntegratie We worden bij de VLD bijna dagelijks geconfronteerd met de negatieve ervaringen tijdens ziekteverzuim, (langdurige) arbeidsongeschiktheid en reïntegratie. Helaas kloppen mensen pas bij ons aan als de problemen bijna niet meer te keren zijn. Men had niet gedacht een beroep op de VLD te kunnen doen als het gaat om problemen rond (kortdurend) ziekteverzuim of (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Niets is echter minder waar! De VLD biedt alle mogelijke hulp en ondersteuning, van adviezen op afstand tot langdurige persoonlijke begeleiding. We hebben hier veel ervaring en deskundigheid in opgebouwd. Met een coach van de VLD krijg je zelf controle op de inhoud van het dossier en kun je sturen in het verloop en de uitkomst van de procedures. Belangrijkste is dat je niet te lang wacht en ons dus bij de minste twijfel al belt. Controle bij ziekte Na je ziekmelding volgt vaak al snel een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. Taak van de bedrijfsarts is om voor de werkgever vast te stellen of je ziek bent. Het moet dan om een medisch vast te stellen kwaal of kwetsuur gaan. Als je ziek bent en de bedrijfsarts dat ook vaststelt, is de werkgever wettelijk immers verplicht om je loon door te betalen. Andersom geldt ook; ben je niet ziek, of de bedrijfsarts stelt dat niet vast, dan is de werkgever in principe niet verplicht om je loon door te betalen. Als je niet ziek bent, kun je immers werken en aan wie dan toch niet werkt wordt ook geen loon (door) betaald, zo is de redenering. Dit gebeurt in de praktijk vaak en levert veel problemen op. Een gebroken been zal geen vragen oproepen, maar heb je bijvoorbeeld een whiplash of ga je gebukt onder spanningsklachten, dan kan dat forse problemen opleveren. Doordat werknemer en werkgever tegenwoordig beiden verantwoordelijk zijn voor reïntegratie (wet verbetering poortwachter) en de werkgever over 2 jaar in totaal 170% van het loon moet doorbetalen, is het oordeel van de bedrijfsarts alleen maar belangrijker geworden. Medische oorzaak De situatie kan zich echter ook voordoen dat je zelf voelt dat je ziek bent, maar dat de bedrijfsarts daar geen medisch verklaarbare oorzaak voor vindt. Wat ook vaak voorkomt is dat er wel een medisch verklaarbare oorzaak wordt gevonden, maar dat de bedrijfsarts die niet zo ernstig vindt en daarom adviseert dat je binnen de kortste keren weer arbeidsgeschikt bent of zou moeten zijn. 19

20 Positie bedrijfsarts Het bijzondere aan de positie van de bedrijfsarts is verder dat hij niet, zoals van andere artsen wel verwacht mag worden, uitsluitend het belang van de patiënt voorop stelt. Zijn functie bestaat er juist ook uit om het belang van de werkgever te dienen. En het belang van de werkgever is duidelijk: een zieke werknemer levert geen productie maar moet desondanks het eerste jaar wel 100% doorbetaald worden en het tweede jaar 70%. Alles draait om het oordeel van een medisch geschoold en bevoegd persoon, oftewel een arts. Het oordeel van een leek, ook dat van de patiënt zelf, lijkt er niet veel toe te doen, tenminste als je het aan de bedrijfsarts en je werkgever overlaat. Gelukkig geeft de wet de werknemer ook enige beschermingsmogelijkheden. Ben je het met het oordeel van de bedrijfsarts niet eens, bijvoorbeeld dat je arbeidsgeschikt bent, dan kun je een deskundigenoordeel inwinnen bij een arts van het UWV. Langdurige arbeidsongeschiktheid Het is erg vervelend, maar de gang van zaken rond (kortdurend) ziekteverzuim, (langdurige) arbeidsongeschiktheid en reïntegratie, is vastgelegd in wettelijke procedures. Procedures waar je pas mee te maken krijgt als je ziek wordt en vooral als dat langdurige arbeidsongeschiktheid wordt. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is een procedure aan de orde die 2 jaar duurt en, als er geen reïntegratie oplossingen gevonden worden, eindigt in ontslag. Tijdens die procedure zijn de werkgever en werknemer er allebei verantwoordelijk voor om er alles aan te doen dat de werknemer weer kan werken en WAO/WIA dus te voorkomen. Als dat binnen twee jaar niet lukt en de werkgever ontslag wil aanvragen, wordt die aanvraag zeer kritisch door het CWI bekeken; hebben beide partijen er echt alles aan gedaan, of heeft een van beiden niet (volledig) meegewerkt. Als de werkgever niet aan de reïntegratie heeft meegewerkt kan het CWI de ontslagvergunning weigeren. De werknemer blijft dan in dienst en blijft recht op loondoorbetaling houden. Heeft de werknemer echter niet meegewerkt, dan kan een uitkering geheel of gedeeltelijk geweigerd worden. Het kan ook zijn dat op enig moment duidelijk wordt dat een werknemer niet langdurig maar blijvend gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Menig werkgever wil dan zo snel mogelijk van die werknemer af, die gaat immers alleen maar een hoop geld kosten en het is een hoop gedoe om voor passend werk te zorgen in het eigen bedrijf. Via een reïntegratiebureau word je dan bijvoorbeeld naar werk bij een andere werkgever bemiddeld. Om je het bos in te sturen krijg je te horen dat men voor jou het zogenoemde tweede spoor reïntegratie gaat volgen. Zeker in het beroepsgoederenvervoer is dit aan de orde van de dag, maar ook in de haven is het vaak niet veel beter. Ander werk bij een andere werkgever lijkt redelijk en is soms ook de enige mogelijkheid, maar is lang niet in alle gevallen noodzakelijk of in het belang van de werknemer. Als je zelf geen zicht en greep op de procedure hebt is de kans groot dat je gaat zonder dat je weet wat je daar aan kunt doen. 20

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

Ook zo toe aan een oplossing?

Ook zo toe aan een oplossing? Ook zo toe aan een oplossing? Zit het jou ook niet lekker: die verjaringsdossiers op je bureau? Of ben je in een vervelend conflict verzeild geraakt over grond? Wil je op een snelle en goedkope manier

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Werkgever en werknemer kunnen afspreken om in onderling overleg het dienstverband te beëindigen. Dat heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. U bent

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING Jouw rechten en plichten november 2016 VOORWOORD Als je ziek bent, moet je je aan de regels houden. Maar dat geldt ook voor je werkgever en de bedrijfsarts. In dit

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14. En wat doe jij? Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken?

HOOFDSTUK 14. En wat doe jij? Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken? 229 229 HOOFDSTUK 14 En wat doe jij? WOORDEN 1 Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken? baan werk zoeken 1 sollicitant 2 contract 3 uitzendbureau 4 vergadering 5 cv 2 Wat hoort bij elkaar?

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 30. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden uit les 27, 28 en 29. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van:

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017

Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong. Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Vakantiewerk onderzoek 2017 FNV Jong Hans de Jong & Robin Koenen Juni 2017 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 409 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. Hierbij

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over ziek zijn.

Alles wat je moet weten over ziek zijn. Alles wat je moet weten over ziek zijn. Voor leerlingen-werknemers (BBL) 1 november 2016 Word snel weer beter! Ziek zijn is heel vervelend. Voor jou, omdat je je niet goed voelt en je daardoor niet kan

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen?

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Waarom deze brochure? Uw werkgever heeft financiële problemen en kan uw loon niet meer betalen. De situatie is zo

Nadere informatie

Algemene informatie faillissement FNV KIEM

Algemene informatie faillissement FNV KIEM Algemene informatie faillissement FNV KIEM Inleiding Als u deze informatie leest dan heeft u er waarschijnlijk mee te maken of u krijgt hiermee te maken dat uw werkgever failliet wordt verklaard. In een

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Regeling bedrijfsfitness

Regeling bedrijfsfitness IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven. Kan ik mee doen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK?

Vakmensen. Thema. Weten. denken. doen. bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? Vakmensen Thema Weten denken doen bij een flexibel contract WIL JE MEER ZEKERHEID IN TIJDELIJK WERK? EEN FLEXIBEL CONTRACT ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Je start Vraag de werkgever naar de reden van het

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Minder personeelskosten? 12 praktische tips

Minder personeelskosten? 12 praktische tips Minder personeelskosten? 12 praktische tips Inleiding Wanneer u met uw bedrijf bezig bent, dan kijkt u vaak naar de toekomst. Welke doelen stellen we? Wat moeten we nog verbeteren? En wat doet de concurrentie?

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! uwv.nl werk.nl Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer weten? Kijk

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie