BNP Paribas Fund II N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNP Paribas Fund II N.V."

Transcriptie

1 BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag december 2012

2 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis 200 Postbus DG Amsterdam Directie C. Haas M.P. Maagdenberg D.M.J.M. van Ommeren J.L. Roebroek E.C. Stienstra Raad van commissarissen M. Diulius (m.i.v. 15 oktober 2012) W.G.G. de Vijlder Accountant Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat 150 Postbus AB Amsterdam Vermogensbeheerders BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. Amsterdam BNP Paribas Investment Partners UK Ltd. Londen THEAM S.A.S. Parijs Administrateur BNP Paribas Securities Services S.C.A. Brussel Depotbank en Fund Agent BNP Paribas Securities Services S.C.A. Luxemburg Betaalkantoor, Listing Agent en Clearer BNP Paribas Securities Services S.C.A. Parijs 1

3 BNP PARIBAS FUND II N.V. INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van de Beheerder 3 Economie en markten 4 BNP Paribas Premium Global Dividend Fund 8 - Kerncijfers 8 - Verslag van de Beheerder (vervolg) 9 - Jaarrekening 10 - Balans 10 - Winst- en verliesrekening 11 - Kasstroomoverzicht 11 - Toelichting 12 - Toelichting op de balans 12 - Risicobeheer 14 - Beleggingen 17 BNP Paribas All In Fund 18 - Kerncijfers 18 - Verslag van de Beheerder (vervolg) 19 - Jaarrekening 20 - Balans 20 - Winst- en verliesrekening 21 - Kasstroomoverzicht 21 - Toelichting 22 - Toelichting op de balans 22 - Risicobeheer 24 - Beleggingen 26 BNP Paribas Euro Obligatie Fonds 30 - Kerncijfers 30 - Verslag van de Beheerder (vervolg) 31 - Jaarrekening 33 - Balans 33 - Winst- en verliesrekening 34 - Kasstroomoverzicht 34 - Toelichting 35 - Toelichting op de balans 35 - Risicobeheer 38 - Beleggingen 40 BNP Paribas All Income Fund 43 - Kerncijfers 43 - Verslag van de Beheerder (vervolg) 44 - Jaarrekening 45 - Balans 45 - Winst- en verliesrekening 46 - Kasstroomoverzicht 46 - Toelichting 47 - Toelichting op de balans 47 - Risicobeheer 49 - Beleggingen 51 BNP Paribas Fund II N.V Jaarrekening 52 - Balans 52 - Winst- en verliesrekening 53 - Kasstroomoverzicht 53 - Toelichting 54 - Toelichting algemeen 54 - Toelichting op de balans 55 - Toelichting op de winst- en verliesrekening 66 - Risicofactoren 69 Overige gegevens 70 2

4 BNP PARIBAS FUND II N.V. VERSLAG VAN DE DIRECTIE TEVENS BEHEERDER Wij hebben het genoegen u hierbij het verslag over het boekjaar 2012 van BNP Paribas Fund II N.V. (de 'Vennootschap') aan te bieden. Het verslag bestrijkt de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december Alle fondsen van BNP Paribas Fund II N.V. (momenteel 4: BNP Paribas Premium Global Dividend Fund, BNP Paribas All In Fund, BNP Paribas Euro Obligatie Fonds en BNP Paribas All Income Fund, de 'Fondsen') hebben een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming. Voor elk Fonds wordt een aparte administratie gevoerd zodat alle aan een Fonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Fonds worden verantwoord. Voor een nadere beschrijving van de ontwikkeling van de afzonderlijke Fondsen, het beleggingsbeleid gedurende de verslagperiode en de vooruitzichten wordt verwezen naar de respectievelijke verslagen van de Fondsen. Vooruitlopend op de gehele afschaffing van de distributievergoeding is op 1 november 2012 voor BNP Paribas Euro Obligatie Fonds een tweede aandelenklasse zonder distributievergoeding geïntroduceerd. Deze tweede aandelenklasse genaamd Klasse Privilege, die aan de effectenbeurs van NYSE Euronext in Amsterdam is genoteerd, heeft een eigen ISIN code. Het enige verschil met de (voordien) reeds bestaande aandelenklasse Classic ( Klasse Classic ) betreft de hoogte van de beheervergoeding. De beheervergoeding van de Klasse Privilege bedraagt 50% van de beheervergoeding van de Klasse Classic. De aandelen van Klasse Privilege kunnen, evenals de Klasse Classic, in beginsel worden gekocht en verkocht op NYSE Euronext in Amsterdam door tussenkomst van een bank of andere financiële onderneming. Voor meer informatie over de mogelijkheid tot het aankopen van deze aandelen verwijzen wij naar uw financieel adviseur. Op het moment dat in Nederland distributievergoedingen daadwerkelijk worden afgeschaft, zullen beide aandelenklassen naar verwachting worden samengevoegd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op 17 juni Toezicht De Beheerder beschikt over een vergunning in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). BNP Paribas Fund II N.V. is onder vergunning van de Beheerder geregisteerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Fund Governance De Nederlandse wetgever heeft in artikel 17 lid 5 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) het voorschrift opgenomen dat de Beheerder, de beleggingsinstelling of de Bewaarder daarvan moeten zorgdragen voor onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid en de procedures en maatregelen van de organisatie van de Beheerder. In 2008 heeft de brancheorganisatie DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association) met de DUFAS Principles of Fund Governance een raamwerk van regels vastgesteld waarmee gericht invulling wordt gegeven aan de wettelijke bepalingen voor integere bedrijfsvoering als genoemd in artikel 4:11 en 4:14 Wft, waarvan artikel 17 lid 5 Bgfo een nadere uitwerking vormt. De Beheerder onderschrijft deze regels en heeft ze geïntegreerd in zijn eigen fund governance beleid dat is vastgelegd in de Principles of Fund Governance van de Beheerder. Mede ter uitvoering van dit beleid is in juni 2009 een Raad van Commissarissen ingesteld, die erop toeziet dat de Beheerder in het belang van de deelnemers van de - door hem beheerde - fondsen handelt. De Raad van Commissarissen vergadert tenminste tweemaal per jaar met de Directie van de Beheerder en brengt verslag uit van haar activiteiten in het jaarverslag van de Beheerder. Daarnaast wordt de naleving van het fund governance beleid van de Beheerder gemonitord door de afdeling Compliance van BNP Paribas Investment Partners die daarvan periodiek verslag uitbrengt in de directievergadering van de Beheerder en aan de Raad van Commissarissen van de Beheerder. Voor de Principles of Fund Governance van de Beheerder wordt verwezen naar de website van de Beheerder (www.bnpparibas-ip.nl onder 'Informatie Wet financieel toezicht - Beheerder - Fund Governance'). Stembeleid Ten behoeve van een goede fund governance heeft de Beheerder een beleid inzake stemgedrag. De uitgangspunten die de Beheerder hanteert inzake stemgedrag zijn vermeld onder Actief aandeelhouderschap op de website van de Beheerder (www.bnpparibas-ip.nl/over ons). Voor het stemgedrag (Vote summary report) per Fonds wordt verwezen naar de pagina van het betreffende Fonds op de website van de Beheerder, onder Documenten. Inrichting van de bedrijfsvoering Wij beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Wij hebben gedurende het afgelopen boekjaar verschillende aspecten van de bedrijfsvoering beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan wij zouden moeten concluderen dat de beschrijving van de opzet van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als Beheerder voor BNP Paribas Fund II N.V. te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het verslagjaar 2012 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. BNP Paribas Investment Partners De Beheerder maakt deel uit van de wereldwijd opererende vermogensbeheerorganisatie van BNP Paribas S.A., welke organisatie thans opereert onder de handelsnaam 'BNP Paribas Investment Partners'. De aandelen van BNP Paribas Investment Partners S.A. worden gehouden door BNP Paribas S.A., BNP Paribas Fortis SA/NV en BGL BNP Paribas S.A. 3

5 BNP PARIBAS FUND II N.V. ECONOMIE EN MARKTEN Macro-economische beleggingsomgeving De wereldeconomie was wisselvallig in het afgelopen jaar. Tijdens de zomer van 2012 vertraagde de wereldeconomie, net als in de afgelopen twee jaar. De eurozone raakte weer in een recessie en de laatste zes maanden van 2012 is het duidelijk geworden dat de sterkere kernlanden zeker niet immuun zijn. Hetzelfde geldt trouwens ook voor diverse economieën in Azië. In de VS hield de groei wat beter stand, zij het op een laag pitje. De aandelenmarkten daalden in het eerste deel van 2012, maar herstelden door de aankondiging van nieuwe monetaire stimulansen. Een nieuw programma voor obligatieaankopen door de ECB (European Central Bank) riep de stijging van de Italiaanse- en Spaanse obligatierentes een halt toe. Verenigde Staten De economische groei in Amerika vertraagde tijdens de eerste helft van In het tweede kwartaal bedroeg hij slechts 1,3% op jaarbasis ten opzichte van het voorgaande kwartaal, nog lager dan de reeds bescheiden 2% van het eerste kwartaal. In het derde kwartaal versnelde de groei naar 3,1%, maar dit was grotendeels toe te schrijven aan eenmalige defensie-uitgaven en voorraadopbouw. De gegevens van het vierde kwartaal zijn nog niet bekend, maar zullen waarschijnlijk lager uitvallen dan deze van het derde kwartaal. De vertraging kwam ook tot uiting op de arbeidsmarkt, waar de banengroei daalde van een maandelijks gemiddelde van in het eerste kwartaal tot slechts in het tweede kwartaal. In de tweede helft van 2012 versnelde de banengroei weer naar een gemiddelde van per maand. De woningmarkt, waar de bouwactiviteit, de verkoop en zelfs de prijzen hun geleidelijk herstel voortzetten, was een duidelijk lichtpunt. Voorlopende indicatoren zoals de ISM-indexen en het consumentenvertrouwen gingen onderuit tijdens de zomer. De ISM-index (Institute of Supply Change Management) van de productiesector wees van juni tot augustus op een inkrimping. Deze indicatoren gingen er slechts weinig op vooruit aan het einde van het jaar. De orders voor duurzame goederen namen zelfs af. Tegen het einde van het jaar ging alle aandacht naar het getouwtrek rond de begroting. Uiteindelijk werd een overeenkomst bereikt over beperkte belastingverhogingen en besparingen, maar het gros van de Amerikaanse gezinnen zal toch met hogere belastingen worden geconfronteerd. Ook de problemen van de automatische besparingen en het plafond voor de overheidsschuld zijn nog lang niet van de baan. Eurozone De lichte verbetering van de economie in de eurozone in het eerste kwartaal van 2012 (vlakke groei van het bruto binnenlands product, tegen een daling van 0,3% in het laatste kwartaal van 2011) kon zich niet doorzetten in het tweede kwartaal, toen het bbp een daling van 0,2% registreerde ten opzichte van het vorige kwartaal. De dalende consumptie en bedrijfsinvesteringen werden slechts gedeeltelijk opgevangen door de stijging van de netto-export. Ook in het derde kwartaal daalde het bbp. De Economic Sentiment Index daalde in de acht achtereenvolgende maanden tot oktober en de PMI-index van de productiesector wijst al meerdere maanden onmiskenbaar op een inkrimping. In Duitsland daalde de Ifo-index (Institut für Wirtschaftsforschung), net als de INSEE-index (Institut National de la statistique et des études économiques) in Frankrijk. In november en december vertoonden de voorlopende indicatoren een brede verbetering, maar het ziet er wel naar uit dat de economie nog verder zal verzwakken alvorens weer aan te trekken. De recessie in de zuidelijke lidstaten van de eurozone is nog verscherpt. De staatsschuldencrisis is zowel eind vorig jaar als in juni en juli opgeflakkerd, toen de Spaanse en Italiaanse rentes op twee en tien jaar weer de hoogte inschoten. De depositovlucht vanuit Spanje nam dan ook sterk toe tijdens deze periode. Om de crisis tegen te gaan, verstrekte de ECB in december 2011 en februari 2012 in totaal voor meer dan 1000 miljard euro aan driejaarsleningen aan de banksector. Ongeveer de helft daarvan was nieuwe liquiditeit, de rest werd gebruikt om leningen met een kortere looptijd terug te betalen. De leningen verlichtten de financieringsproblemen van de banken in de eurozone en stelden hen in staat staatsobligaties te kopen. Dit leidde tot een afname van de risicospreads, vooral in Italië en Spanje, weliswaar slechts tijdelijk. Vanaf maart 2012 gingen de Spaanse en Italiaanse rentes weer stijgen. Spanje kreeg de toezegging dat het voor EUR 100 miljard uit de reddingsfondsen kon putten om zijn banksector te herkapitaliseren. De onzekerheid over het vereiste bedrag (uit onafhankelijke stresstests bleek dat het om ongeveer EUR 60 miljard ging, maar er blijft twijfel heersen over de gebruikte uitgangspunten) en over wie uiteindelijk met de schulden wordt opgezadeld (zal de Spaanse overheid er verantwoordelijk voor zijn, of gaat het geld rechtstreeks van het reddingsfonds naar de betrokken banken?) beperkte het daaropvolgende herstel. Eind juli stelde ECB-voorzitter Draghi dat de ECB alles zou doen wat nodig is om de euro te ondersteunen. In september werd deze toezegging hard gemaakt met de aankondiging van een nieuw programma voor staatsobligatieaankopen. In het kader van dit programma zal de ECB staatsobligaties aankopen op de secundaire markt, maar enkel als het betrokken land officieel aanklopt bij het noodfonds. In dat geval is voldaan aan de voorwaarde en kan het noodfonds ook staatsobligaties op de primaire markt opkopen. Als door de ECB gekochte obligaties in gebreke blijven, zullen ze op voet van gelijkheid worden behandeld met de participaties van particuliere beleggers. Het nieuwe programma zorgde voor stabilisatie op de perifere obligatiemarkten. Japan In het eerste kwartaal van 2012 veerde de Japanse economie op na het zwakke laatste kwartaal van De opleving was te danken aan de groei van de consumptie en de overheidsinvesteringen. De groei viel echter sterk terug in het tweede kwartaal en de economie noteerde een aanzienlijke krimp in het derde kwartaal. De voorlopende indicatoren en de industriële productie verzwakten verder tijdens het derde kwartaal, bovendien is het niet zo waarschijnlijk dat de groei sindsdien toenam. De Japanse exporteurs worden geconfronteerd met een zwakke vraag vanuit het buitenland (Europa, Azië) en een sterke yen. De ruime overwinning voor de LDP (Liberal Democratic Party Japan) bij de verkiezingen voor het Lagerhuis maakte de weg vrij voor extra stimuleringsmaatregelen op monetair en begrotingsgebied. Opkomende markten De opkomende markten bleven niet gespaard van de economische moeilijkheden van de ontwikkelde economieën. Voorlopende en actuele indicatoren zoals de export en de industriële productie zijn verzwakt. De inflatie nam echter af, wat een aantal centrale banken in staat stelde hun monetair beleid te versoepelen. Door de groeivertraging in China, vooral te wijten aan de netto-export maar ook zichtbaar in de industriële productie en de winkelverkoop, is de vrees voor een harde landing van de Chinese economie toegenomen, zeker nu er steeds meer tekenen zijn dat de vastgoedzeepbel in China in snel tempo aan het krimpen is. De Chinese overheid heeft dan ook een reeks stimuleringsmaatregelen en investeringen aangekondigd. Tegen het einde van de verslagperiode klaarden de voorlopende indicatoren wat op in diverse opkomende economieën. In China verbeterden ook de reële indicatoren, maar de export van een aantal andere opkomende economieën bleef onder druk staan. Aandelen 2012 begon met een voortzetting van het herstel dat was ingezet in de herfst van Tot maart werd het enthousiasme van beleggers aangewakkerd door relatief bemoedigende berichten over de Amerikaanse groei en de belofte van de centrale banken dat zij voor de nodige liquiditeit zouden zorgen. Deze liquiditeitsverstrekking door de centrale bankiers was tijdens het hele jaar een cruciale factor voor de handel en voor de prima prestaties van de aandelen. Vooral de ingreep van de ECB (massale 3-jaarsleningen LTRO s (Long-term Refinancing 4

6 BNP PARIBAS FUND II N.V. Operation) aan de banksector) zorgde voor een belangrijke versoepeling van de financiële context, die gunstig was voor de risicoactiva. In de lente kwam deze trend op de helling te staan door nieuwe twijfel over de gezondheid van de wereldeconomie en de opflakkerende bezorgdheid over de staatsschuldencrisis in Europa (vooral in Spanje en Griekenland), die de financiële markten (aandelen en periferie-obligaties) onder druk zette tot in juli. Deze factoren zetten de centrale banken ertoe aan hun belofte om de activiteit en de werking van de financiële markten te ondersteunen te hernieuwen. Hun verklaringen, met als hoogtepunt de aankondiging van nieuwe kwantitatieve versoepelingsmaatregelen voor september, stelden beleggers gerust en bezorgden de aandelen een gunstige zomer. De ECB speelde hierbij een doorslaggevende rol. Op 26 juli bereikte de Europese staatsschuldencrisis een nieuw hoogtepunt, met grote zorgen rond een aantal landen van de periferie en het Spaanse banksysteem, de scherpe stijging van de lange rente in de betrokken landen en zelfs vragen over de gevolgen voor Duitsland van zijn deelname aan de reddingsmechanismen. Pas toen Mario Draghi met zijn magische formule kwam, klaarde het beursklimaat op. De voorzitter van de ECB stelde dat de bank klaarstond om alles te doen wat nodig was om de euro in stand te houden, waarbij hij de aankoop van staatsobligaties aankondigde, wat het liquiditeitsrisico in de eurozone zou wegwerken. De stijging van de aandelenkoersen vond echter plaats bij een beperkte handel en met heel wat ups-and-downs, door de vele onopgeloste problemen. De kwartaalresultaten geven het beleggerssentiment tijdens het afgelopen jaar relatief goed weer: de MSCI AC World index (in dollar) klom 11,3% in het eerste kwartaal, verloor 6,4% in het tweede, herwon 6,2% in het derde en deed daar ten slotte nog 2,5% bovenop in het laatste kwartaal. Er waren echter grote regionale verschillen tijdens het vierde kwartaal, te wijten aan enerzijds de realiteit van het moment (grotere bezorgdheid over de situatie in de VS, het wegebben van de Europese crisis) en anderzijds het wegwerken van de problemen uit het verleden. De Amerikaanse indices, die in oktober onder druk stonden door tegenvallende bedrijfsresultaten en daarna door de impasse rond de begrotingsproblemen, sloten het kwartaal af in het rood (-1% voor de S&P 500). De Tokyo Stock Exchange schoot echter omhoog (+17,2% voor de Nikkei 225), vooral dankzij de waardedaling van de yen door de hoop dat de nieuwe conservatieve regering een zeer stimulerend monetair beleid zou voeren. De Europese markten boekten een aanzienlijke groei tijdens dit vierde kwartaal (+7,4% voor de Eurostoxx 50), vooral omdat beleggers besloten deze activa weer op te zoeken toen de berichtgeving van het staatsschuldenfront minder naargeestig begon te klinken. Dat de economische situatie, ook in Duitsland, verder aftakelde, kon de beurspret niet bederven. Tegen eind december hadden de grote Europese indexen dan ook hun hoogste peil bereikt sinds juli De afgelopen twaalf maanden boekte de MSCI AC World index van de ontwikkelde aandelen een groei van 13,2% in euro, terwijl de opkomende markten 13,1% stegen. Het rendement aan beide zijden van de Atlantische Oceaan viel het gunstigst uit voor de Europese aandelen, die 13,3% stegen, terwijl de Amerikaanse het bij 10,9% hielden. Bij de grote ontwikkelde markten is Japan de koploper, maar door de scherpe waardedaling van de yen, bleef zijn winst beperkt tot 3,6% in euro. Door de versoepeling van de financiële context dankzij de inspanningen van de centrale banken zetten de financiële aandelen een outperformance neer in 2012, vooral in Europa. Onroerend goed Voor beursgenoteerd vastgoed was 2012 wereldwijd een uitstekend jaar, onder aanvoering van de regio Azië/Pacific. In vergelijking met andere beleggingscategorieën presteerde wereldwijd vastgoed in 2012 beter dan obligaties en aandelen. Dit bevestigt de trend dat wereldwijd vastgoed de performance van aandelen en obligaties over perioden van drie, tien en twintig jaar overtreft. REIT s en beursgenoteerde vastgoedbedrijven zijn over het algemeen beschouwd als de meest efficiënte en liquide alternatieven die naar rendement hunkerende beleggers toegang verschaffen tot wereldwijd vastgoed van topkwaliteit. De economie van Europa was in 2012 de belangrijkste tegenvaller, maar vastgoedaandelen werden in deze regio ondersteund door de belangstelling van beleggers en huurders voor eersteklas vastgoed en toplocaties. Beleggers waren gespitst op beleggingsmogelijkheden met hogere opbrengsten en hun zoektocht naar rendement gaf de directe vastgoedmarkt een impuls. Een andere belangrijke oorzaak van de goede performance van wereldwijd vastgoed in 2012 was de toegang tot goedkoop kapitaal en krediet. Binnen de regio Azië/Pacific waren China en Singapore de best presterende markten, gevolgd door Japan. De meer defensieve markt Australië was een achterblijver in de regio, maar gaf op mondiale basis een outperformance te zien. In de regio Noord-Amerika lieten de sectoren industrie en malls een outperformance aantekenen en ontwikkelde de meer defensieve sector woningen zich het slechtst. In de regio Europa realiseerde Spanje als enige markt ter wereld over 2012 een negatief rendement in EUR. België en Nederland waren eveneens underperformers in deze regio, waar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de beste rendementen lieten zien. Het dividendrendement van vastgoedaandelen bedraagt in Europa, Noord-Amerika en Australië ongeveer 4%. Vastgoedfondsen oefenen dan ook nog steeds een grote aantrekkingskracht uit op beleggers die hunkeren naar inkomsten. Zo is het rendementsverschil tussen vastgoedaandelen en 10-jaars obligaties in Noord-Amerika, Europa en grote delen van Azië hoger dan 200 bp. Nog indrukwekkender is het verschil tussen het rendement op direct vastgoed en het rendement op staatsobligaties, dat in de VS meer dan 500 bp, in het Verenigd Koninkrijk 300 bp en in Japan meer dan 400 bp bedraagt. Dit verklaart ten dele waarom vastgoed wereldwijd zeer in trek is bij pensioenfondsen, staatsinvetsreingsfondsen en levensverzekeraars. Vastgoedbedrijven worden in de VS momenteel tegen of vrijwel tegen een historisch agio ten opzichte van hun intrinsieke waarde verhandeld. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk noteert de sector tegen een kleiner disagio dan historisch gezien het geval was doordat de koersen van vastgoedaandelen in 2012 sterk gestegen zijn. In Azië worden ook Japanse vastgoedbedrijven tegen een lager disagio verhandeld dan historisch gezien het geval was, terwijl de sector in Hongkong gemeten naar het historisch disagio ten opzichte van de intrinsieke waarde goedkoop lijkt. Renteontwikkeling/Geldmarkten De afgelopen twaalf maanden werd de streefrente van de US Federal Funds binnen de bandbreedte gehouden die al sinds december 2008 van toepassing is (0-0,25%) en de Fed (Federal Reserve) deed haar uiterste best om de makelaars en economische actoren ervan te overtuigen dat zij de rente nog een hele tijd op een laag peil zou houden. Aan het begin van 2012 wees Ben Bernanke op de povere economische situatie en in het bijzonder op de zwakke arbeidsmarkt, om de marktactoren duidelijk te maken dat het stimulerende monetair beleid zou worden aangehouden zo lang als nodig, en eventueel zelfs nog kon worden versoepeld. De hoop op een nieuwe ronde kwantitatieve verruiming nam geleidelijk toe, maar in juni hield Bernanke het bij een verlenging van Operation Twist (verkoop van kortlopende en aankoop van langlopende effecten). Pas in september werden er nieuwe maatregelen voor kwantitatieve versoepeling aangekondigd. Het nieuwe programma voor de aankoop van effecten (ditmaal door hypotheek gedekte effecten) heeft een open einde en wordt volgens de Fed pas afgebouwd als de arbeidsmarkt substantieel is verbeterd. Na afloop van de laatste vergadering van het jaar stelde de Fed dat zij door hypotheek gedekte effecten zou blijven opkopen ten bedrage van 40 miljard dollar per maand, en dat zij langerlopende staatsobligaties (voor 45 miljard dollar per maand) zou kopen wanneer Operation Twist afliep. De Fed wijzigde ook haar boodschap over het laag houden van de rente, en richt zich nu niet langer op een tijdschema, maar wel op streefcijfers voor de arbeidsmarkt en de inflatie. De Federal Funds-rente wordt laag gehouden zolang de 5

7 BNP PARIBAS FUND II N.V. werkloosheid boven 6,5% blijft en de inflatieverwachting niet boven 2,5% uitkomt. Bernanke stelde wel dat de Fed niet ogenblikkelijk zou reageren wanneer deze doelstellingen worden bereikt. Deze monetaire beslissingen moeten worden gezien in de context van lage inflatie (1,8% op jaarbasis in november; 1,9% exclusief voeding en energie), die het mogelijk maakt het stimulerende beleid nog een hele tijd aan te houden. In 2012 verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) begin juli haar basisrente met 25 bp, wat de herfinancieringsrente op 0,75% bracht en de depositorente op 0%. Deze ongezien lage niveaus vormen een ommezwaai naar een meer stimulerend monetair beleid sinds het aantreden van Mario Draghi als hoofd van de ECB in november Twee niet-conventionele elementen kunnen symbool staan voor deze nieuwe ECB. In de eerste plaats is er de herfinanciering van de banken via 3-jarige LTRO s (Long-Term Refinancing Operations, aangekondigd eind 2011 en uitgevoerd in december 2011 en februari 2012), waarbij de banken van de eurozone meer dan 1000 miljard euro leenden. Een deel van deze liquiditeit werd door Spaanse en Italiaanse banken gebruikt om staatsschuld terug te kopen, wat resulteerde in een duidelijke verlaging van de rentes over alle looptijden. Sinds maart heeft de ECB ook geen gebruik hoeven maken van zijn aankoopprogramma voor staatsobligaties. In de tweede plaats, en dit had ongetwijfeld de grootste impact, stelde Draghi in juli dat de ECB klaarstond om alles te doen wat nodig is om de euro overeind te houden. Deze toezegging werd gedaan op een moment dat de economische situatie bijzonder somber leek en de onheilstijdingen in de eurozone elkaar in snel tempo opvolgden (downgrading van de rating van Italië, vooruitzicht voor Duitsland verlaagd naar negatief, druk op de rentes van de perifere landen, bezorgdheid over de autonome regio s in Spanje, speculatie over een Griekse exit etcetera), en de perifere rentes schoten dan ook omhoog. Het duurde nog tot 6 september 2012 voor er meer details werden bekendgemaakt over de voorwaarden van de toekomstige aankoop van staatsobligaties die tijdens de zomer was aangekondigd. Draghi bevestigde dat de ECB bereid was, met het oog op de toepassing van het monetair beleid in de lidstaten, om op de secundaire markt kortlopende (1-3 jaar) obligaties te kopen van landen die om steun van het Europese stabilisatiemechanisme (EFSF (European Financial Stability Facility), vervolgens ESM (European Stability Mechanism)) hebben verzocht en die de aan de leningen gekoppelde voorwaarden naleven. Het nieuwe programma voor obligatieaankopen, het OMT (Outright Monetary Transaction), zou transparanter en doelmatiger moeten zijn dan zijn voorganger. Tijdens de daaropvolgende maanden koppelde ook Draghi de, zij het weifelende, terugkeer van het vertrouwen in de eurozone aan de OMT-aankondiging. Er zijn nog geen aankopen van staatsschuld geactiveerd in het kader van het OMT-programma, aangezien de Spaanse overheid nog steeds niet om bijstand van de Europese reddingsfondsen heeft verzocht. Het meer traditionele monetaire beleid blijft echter zijn gebruikelijke rol vervullen. De ECB heeft haar groei- en inflatieverwachtingen scherp neerwaarts bijgesteld in december, wat de verwachting van een op til zijnde verlaging van de herfinancieringsrente nieuw leven heeft ingeblazen. De belangrijkste directieleden van de ECB hebben echter alles in het werk gesteld om deze verwachtingen te temperen door een negatieve depositorente vrijwel uit te sluiten. Tot nu toe heeft het lage niveau van de officiële rentevoet nog niet veel invloed gehad op de kredietverstrekking, die op een laag pitje blijft. Door het ontbreken van enige inflatiedruk (de onderliggende inflatie bedroeg 1,4% in november, het laagste peil sinds september 2011) zal het stimulerende monetair beleid nog een tijd kunnen worden aangehouden. Renteontwikkeling Vastrentende waarden De rentes van de Amerikaanse staatsobligaties daalden scherp tijdens de twaalf maanden van de verslagperiode, vooral onder druk van enerzijds de wisselvallige berichten over de economische groei en anderzijds de maatregelen van de centrale banken in de Verenigde Staten en Europa. De 10-jarige T-obligatie fluctueerde binnen een ruime bandbreedte (1,80%-2,40%) tot april, om dan weer gestaag te dalen door de zwakke prestaties van de aandelenmarkten. De rente schommelde van augustus tot het einde van het jaar tussen 1,60% en 1,85%. Het slechte 6

8 BNP PARIBAS FUND II N.V. economische klimaat, de dip in de aandelenkoersen in het tweede kwartaal, de verwachting van nieuwe kwantitatieve beleidsmaatregelen van de Fed en de concrete invoering van deze maatregelen zorgden ervoor dat de lange rentes lager waren dan aan het begin van het jaar. Operation Twist, bedoeld om de balans van de Fed weer in evenwicht te brengen door kortlopende effecten te verkopen en langerlopende effecten te kopen, liep door tijdens het hele jaar, wat hielp om de langetermijnrente op een laag peil te houden. Opvallend daarbij is dat het economisch klimaat aan de andere kant van de plas een toenemende invloed uitoefent op de Amerikaanse obligatiemarkt, afhankelijk van de vraag of beleggers al dan niet naar veiligheid op zoek zijn. De veranderingen tijdens de zomer zijn een goede illustratie van dit patroon. De Amerikaanse 10-jarige rente noteerde een historisch dieptepunt van 1,38% op 25 juli (tijdens de handel) door de opflakkerende problemen van de eurozone. Bij momenten steeg zij echter weer tot boven 1,80% halverwege augustus, dankzij de verklaring van Draghi van eind juli dat de ECB alles zou doen wat nodig is om de euro te redden. De rente van de 10-jarige T-obligatie sloot het jaar af op 1,76%, een daling van 12 bp tegenover het einde van De aankondiging van de Fed in december dat zij haar effectenaankopen in 2013 zou voortzetten, was alom verwacht en had geen blijvende impact op de lange rente, die het jaar afsloot op 12 bp onder het peil van eind 2011 voor de 10-jarige obligaties. De rente van de Duitse 10-year Bund (1,83% tegen eind 2011) schommelde zonder duidelijke trend tussen 1,80% en 2,10% tot april, om daarna scherp te dalen door zijn rol van een veilige haven als reactie op de problemen op de aandelenmarkten, de aanwakkerende bezorgdheid over de staatsschuldencrisis en de aanhoudende slechte economische situatie. De vrees voor de groei van de eurozone en de hernieuwde hoop op een verlaging van de officiële rentevoet door de ECB en/of nieuwe niet-conventionele maatregelen versnelde de rentedaling van de benchmarkobligaties in de eurozone. De problemen van de aandelenmarkten in het tweede kwartaal voedden de honger naar deze safe-haven beleggingen. De handel werd tijdens het eerste deel van het jaar aangestuurd door de schommelende risicobereidheid bij elke ongunstige ontwikkeling in de staatsschuldencrisis (bezorgdheid of Spanje erin zou slagen zijn doelstellingen voor het terugdringen van zijn begrotingstekort te halen, angst dat de crisis ook Italië zou aansteken, politieke impasse in Griekenland enzovoort). Doorgaans bleken beleggers veeleer niet aangesproken door de voorgestelde oplossingen en vielen ze dan ook terug op Duitse staatsobligaties. De 10-jarige Bund noteerde op 20 juli dan ook een historisch dieptepunt van 1,17%, toen de perifere rentes (in Spanje en Italië) nieuwe hoogtepunten opzochten. De geruststellende verklaringen van Mario Draghi over de duurzaamheid van de euro zorgden voor een ontspanning in de rentes van BTP s en bono s, zonder dat deze daling echter werd gecompenseerd door een serieuze stijging van de Bund-rentes. De Bund sloot het jaar af op 1,32%, 51 bp lager dan een jaar eerder, ondanks het herstel van de aandelen in de laatste maanden van het jaar en de toenemende indruk dat de Europese autoriteiten de crisis geleidelijk onder controle krijgen. De rentes van de perifere markten daalden duidelijk, voornamelijk dankzij de toezegging van de ECB om staatsobligaties te zullen kopen, weliswaar onder bepaalde voorwaarden. Het nieuwe instrument, de OMT, is nog niet geactiveerd, maar door het systeemrisico weg te werken is het er al in geslaagd om de Italiaanse en Spaanse rentes heel wat lager te krijgen dan tijdens de zomer. Opvallend daarbij is dat deze trend niet ten koste van de Duitse obligaties ging (of zelfs de Franse obligaties, die ook voor benchmarkobligaties van de eurozone doorgaan). De rente van de 10-jarige OAT daalde 115 bp tijdens de twaalf maanden, om het jaar af te sluiten op 2%. De behoedzaamheid bij beleggers kwam tot uiting in hun voorkeur voor kortlopende Duitse obligaties: de 2-jarige rente schommelde tijdens de hele tweede jaarhelft rond het nulpunt, met negatieve cijfers in juli en augustus en opnieuw in november en december. Valuta s De EUR/USD-koers zette het jaar in op een relatief laag peil (onder 1,28 tijdens de eerste dagen van januari) door zowel twee renteverlagingen van de ECB in de herfst van 2011, als de verwachting dat deze trend zou worden doorgetrokken en als de ratingverlaging op 13 januari van negen Europese landen door Standard & Poor s. De koers herstelde echter snel, om te fluctueren binnen een breed bereik (1,30-1,35) tot eind april, naargelang de verklaringen van de centrale bankiers (somber voor de Fed, positiever voor de ECB). Deze ontwikkeling weerspiegelt de aarzelingen bij de handel en in de wisselende risicoaversie bij beleggers. Aan de ene kant stond de dollar onder druk door de twijfels over de groei in de VS en de verwachting dat de Fed nog meer stimulerende beleidsmaatregelen zou nemen. Aan de andere kant werd de euro getroffen door de opflakkerende bezorgdheid over de staatsschuldencrisis en de schrijnende toestand van de Europese economische situatie. Het waren deze factoren die uiteindelijk doorwogen bij beleggers, waardoor de EUR/USD-koers tot onder 1,25 zakte in mei (zijn laagste peil sinds het midden van 2010) als gevolg van de bezorgdheid over het financiële systeem in Spanje en de aarzelingen rond de herkapitalisering van de banken. Na een consolidatieperiode in juni tegen de achtergrond van de top van staatshoofden en regeringsleiders in Brussel zette de koers weer een neerwaartse trend in. De dollar profiteerde toen van de povere statistieken, die de bezorgdheid over de wereldgroei en de risicoaversie aanwakkerden, terwijl de euro onder druk stond door de verlaging van de basisrente door de ECB in juli (die weliswaar verwacht was) en vooral door de negatieve groeivooruitzichten die Draghi toen bekendmaakte. Op 24 juli zakte de wisselkoers onder 1,2050. Na Draghi s verklaring op 26 juli dat de ECB alles zou doen wat nodig is om de euro te redden, evolueerde de EUR/USD-koers vooral in parallel met de wisselende risicobereidheid, zonder veel aandacht voor het groeiverschil, de wijzigingen in het monetair beleid van de ECB of zelfs de politieke gebeurtenissen in Europa. Dit verklaart waarom de wisselkoers gestaag is gestegen tijdens de tweede jaarhelft (met in totaal 10% sinds het dieptepunt), om tegen het einde van de periode soms tot boven 1,32 te klimmen, omdat de dollar onder druk stond van de moeizame onderhandelingen over het Amerikaanse begrotingsbeleid. De euro werd echter ondersteund door de algemene indruk dat de crisis van de staatsschulden was afgenomen na het akkoord over de schuldherstructurering in Griekenland en sloot het jaar af op 1,3184 dollar, een stijging van 1,5% tegenover eind Van bij het begin van 2013 bleven de Japanse autoriteiten herhalen dat zij er alles aan deden om de stijging van de yen in te dijken, die zij toeschreven aan speculatieve aankopen. Op 14 februari kwam de BoJ (Bank of Japan) met het onverwachte nieuws dat zij zich voortaan zou richten op een inflatiestreefcijfer (1% op middellange termijn). Door deze aankondiging steeg de wisselkoers USD/JPY tot 84 op 15 maart (zijn hoogste peil sinds april 2011), alvorens te stabiliseren en vervolgens wat te dalen in de aanloop naar het einde van het Japanse boekjaar, wanneer er traditioneel kapitaal wordt gerepatrieerd. De strategie van de BoJ werd vanaf april doorkruist door de turbulentie op de financiële markten en de bezorgdheid over de staatsschuldencrisis in Europa, die beleggers ertoe aanzetten om de veiligheid van wat zij als vluchthavens beschouwen op te zoeken. Ondanks de voortdurend assertieve verklaringen en de geregelde uitbreidingen van de programma s voor effectenaankopen stabiliseerde de USD/JPY-koers binnen een bandbreedte van tot in oktober. De yen zette dan een neerwaartse trend in door de verwachting van een nieuwe monetaire versoepeling als reactie op de achteruitgang van de economische situatie. De waardedaling van de yen versnelde in november door de aankondiging van vervoegde verkiezingen, en meer nog in december, na de ruime zege van de Liberal Democratic Party. De belofte van de nieuwe premier, Shinzo Abe, dat de BoJ een veel agressiever beleid voor effectenaankopen zou aannemen, kwam geloofwaardig over bij de traders. Eind december breidde de BoJ haar aankoopprogramma uit, zoals het al in oktober had gedaan. De nieuwe minister van Financiën stelde met ingang van januari een verdubbeling van het inflatiestreefcijfer voorop (van 1% naar 2%). De inflatie bedroeg -0,5% op jaarbasis in november. De USD/JPY-wisselkoers sloot het jaar af op 86,49, zijn hoogste niveau sinds de zomer van 2010 en goed voor een stijging van 12,4% tijdens de afgelopen twaalf maanden. 7

9 BNP PARIBAS PREMIUM GLOBAL DIVIDEND FUND KERNCIJFERS ONTWIKKELING Aantal uitstaande aandelen x per ultimo Vermogen in EUR mln per ultimo Intrinsieke waarde in EUR per ultimo 35,65 34,97 38,74 Dividend in EUR 2,84 * 2,91 3,07 Transactieprijs in EUR per ultimo 35,56 34,84 38,69 Rendement % 10,5 (2,2) 6,5 Rendement index % 10,0 (2,5) 7,0 Relatief rendement % 0,5 (0,2) (0,5) * Betreft: interim-dividend over het eerste t/m vierde kwartaal VIJFJAARSOVERZICHT * Opbrengsten per aandeel in EUR 1,39 1,52 1,71 1,72 2,34 Lasten per aandeel in EUR 0,16 0,57 0,58 0,55 0,65 Waardeveranderingen per aandeel in EUR 2,30 (1,74) 1,37 4,72 (14,84) * 19/02/08-31/12/08 De berekeningen van de opbrengsten, lasten en waardeveranderingen per aandeel zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het boekjaar. Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen wordt berekend als de som van de uitstaande aandelen gedeeld door het aantal waarnemingen. Voor de jaren tot en met 2010 is het gemiddeld aantal uitstaande aandelen berekend op basis van een ongewogen 12-maandsgemiddelde. Vanaf 2011 is de berekeningswijze aangepast. De som van de uitstaande aandelen is gebaseerd op de cijfers per 31 december van het voorgaande boekjaar en op de cijfers per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van het boekjaar waarover verantwoording wordt afgelegd. Deze cijfers worden gewogen in de verhouding 0,5:1:1:1:0,5. 8

10 BNP PARIBAS PREMIUM GLOBAL DIVIDEND FUND VERSLAG VAN DE BEHEERDER(vervolg) Beleggingsdoelstelling BNP Paribas Premium Global Dividend Fund stelt zich ten doel een zo goed mogelijk beleggingsresultaat te realiseren door in belangrijke mate te beleggen in een actief beheerde internationaal gespreide aandelenportefeuille en in derivatenstrategieën. Het Fonds streeft daarbij naar het genereren van een hoog direct rendement, met name bestaande uit dividenden en optiepremies. Het Fonds streeft naar een jaarlijks dividendrendement van 8% dat op kwartaalbasis wordt uitgekeerd. Verdere details over het Fonds vindt u in het (Aanvullend) Prospectus van BNP Paribas Fund II N.V. Wij raden u aan ook hiervan kennis te nemen. Index 75% BNP Paribas Global High Income Equity Fund (RI) +25% Cash Index EURIBOR 1 Month (RI). Beleggingsbeleid De portefeuille was voor ca. 75% belegd in het BNP Paribas Global High Income Equity Fund (Global HIEF) en voor het overige deel gepositioneerd in optiestrategieën en daaraan verbonden liquide middelen. Binnen Global HIEF is de voorzichtige houding tegenover Zuid- Europese markten herzien nadat de ECB verklaard had alles te zullen doen om de euro te redden en onder voorwaarden interventies op de obligatiemarkten toe te zullen staan. In de tweede helft van het jaar zijn wij geleidelijk overgegaan tot overwogen posities in Spanje, Italië en Portugal, terwijl er winst genomen is in verschillende Scandinavische landen. In de regio Azië/Pacific hebben wij vastgehouden aan onze defensieve positionering, die voornamelijk geconcentreerd is in Australië, Hongkong en de ASEAN-landen. Belangrijke beleggingsthema s in Azië/Pacific zijn telecommunicatie en demografische ontwikkelingen. In de tweede helft van het jaar is het vizier sterker gericht op Japan, waar een nieuw kabinet aantrad en een agressiever monetair beleid werd gevoerd. Wij hebben onze belangen in Japanse banken uitgebreid en in een later stadium een aantal nieuwe posities geopend in exportbedrijven als Ricoh, Toshiba en Fujitsu. In de regioallocatie is de overweging van Azië/Pacific het gehele jaar gecontinueerd ten koste van Noord-Amerika, dat wij duurder achten. Binnen Noord-Amerika hebben wij de positionering in 2012 vrij defensief en stabiel gehouden. In deze regio is de onderweging van de sectoren farmaceutische industrie en financiële diensten intact gelaten en kwalificeerden verschillende IT-fondsen zich voor de lijst op grond van hun dividendrendement. De optiestrategie was conform de aandelenbelangen over regio s gediversifieerd en kende geen specifieke nadruk. De strategie was erop gericht de inkomsten uit de verkoop van opties te optimaliseren door de duurste opties te verkopen, voor zover de diversificatierichtlijnen dat toestonden. Doel hiervan was de risico s te verminderen en de portefeuille het verwachte defensieve profiel te geven. Opties uit de sector financiële diensten waren evenals het voorgaande jaar onderwogen. Aangezien de markt voor staatsobligaties nog altijd door onzekerheden wordt gekenmerkt, wilden wij geen onnodige risico s nemen. Beleggingsresultaat In de kerncijfers zijn onder andere opgenomen: de intrinsieke waarde per aandeel, het absolute rendement per aandeel, het rendement van de index en het rendement per aandeel ten opzichte van de index (relatief rendement). Met betrekking tot ons belang in Global HIEF werd het grootste deel van de alfa bijgedragen door een goede selectie van landen en aandelen in Europa. Overwogen posities in Bayer, Admiral Group, Prudential, Deutsche Post, Svenska Handelsbanken en Philips boden meer dan voldoende compensatie voor de negatieve effecten van het belang in KPN en het ontbreken van Sanofi en Diageo in de portefeuille. De aandelenselectie in Azië/Pacific had een licht positief effect op de performance, maar Noord-Amerika droeg als gevolg van overwogen posities in Norfolk Southern, Kohl s Corp, Telefonica de Brasil en CA negatief bij. De performance werd ook gedrukt door het ontbreken van Abbott Laboraties in de portefeuille. De regioallocatie, waarin Azië de voorkeur had boven Noord-Amerika, pakte gunstig uit. Azië liet een rally aantekenen van meer dan 18%, ruim het dubbele van de performance in Noord-Amerika (+7,9%). De optiestrategie leverde een aanvullende bijdrage doordat opties op de aandelenbelangen werden verkocht en de premies werden geïncasseerd. De impliciete volatiliteit, de belangrijkste parameter voor de optieprijzen, bleef in vergelijking met voorgaande jaren vrij laag en beperkte daarmee het opwaarts potentieel van de opties. Omdat zich evenmin een sterke stijging van de volatiliteit voordeed, een teken dat er geen paniek in de markt heerste, kon de optiestrategie een groot deel van de geïncasseerde premies vasthouden. Risicoprofiel In het hoofdstuk Risicobeheer van het Fonds wordt nader ingegaan op het in de verslagperiode gevoerde beheer met betrekking tot belangrijkste risico's voor het Fonds zoals opgenomen in het Aanvullend Prospectus: aandelenmarktrisico en derivatenrisico. Voor de definitie van de in deze paragraaf opgenomen risico's wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren achterin dit verslag. Een volledig overzicht van alle risico's waaraan het Fonds onderhevig kan zijn is opgenomen in het prospectus van BNP Paribas Fund II N.V. Vooruitzichten Wij zijn nog steeds vrij optimistisch gestemd over de onderliggende aandelenmarkten. De monetaire stimulering, de bijzonder lage rente en de mildere opstelling tegenover ombuigingen wereldwijd zijn positieve factoren. China maakt een zachte landing door, Japan streeft een agressievere groei na en de VS vertonen verder herstel. Voor Europa kan 2013 het jaar worden waarin het economische tij keert. De volatiliteit zou laag moeten blijven, want de onzekerheden in de markten nemen af. Wij verwachten echter geen daling ten opzichte van de huidige volatiliteitsniveaus omdat marktpartijen nieuwe crisisperioden op korte termijn niet volledig uitsluiten. De overwaardering van opties zou derhalve moeten aanhouden, zodat de strategie bij het uitblijven van belangrijke ontwikkelingen enige premies moet kunnen incasseren en de portefeuille een defensief profiel moet kunnen geven. 9

11 BNP PARIBAS PREMIUM GLOBAL DIVIDEND FUND JAARREKENING B A L A N S (voor winstbestemming) EUR 31/12/12 31/12/11 Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen (3) Obligaties (5) Vorderingen Effectentransacties Vorderingen inzake toetredingen Te vorderen dividend en interest Te vorderen belasting Overige activa Liquide middelen Vorderingen en overige activa Activa Beleggingen Opties (8) Kortlopende schulden Effectentransacties Schulden inzake uittredingen Overige schulden en overlopende passiva Eigen vermogen Geplaatst en gestort kapitaal (31) Agioreserve (32) Overige reserves (33) ( ) ( ) Onverdeeld resultaat (35) ( ) Passiva

12 BNP PARIBAS PREMIUM GLOBAL DIVIDEND FUND WINST- EN VERLIESREKENING EUR Opbrengsten uit beleggingen Dividend Interest Toe- en uittredingsprovisie Gerealiseerde waardeveranderingen ( ) ( ) Ongerealiseerde waardeveranderingen ( ) Overige opbrengsten Som der opbrengsten ( ) Lasten Interest Beheervergoeding Service fee Som der lasten Resultaat ( ) KASSTROOMOVERZICHT EUR Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat ( ) Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen ( ) Aankopen ( ) ( ) Verkopen Gerealiseerd op afgeleide financiële instrumenten - ( ) Mutatie kortlopende vorderingen Mutatie kortlopende schulden ( ) Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) Uitgekeerd dividend ( ) ( ) ( ) ( ) Netto kasstroom ( ) Koers- en omrekeningsverschillen (54.159) Mutatie liquide middelen ( ) Liquide middelen begin verslagperiode Liquide middelen einde verslagperiode

13 BNP PARIBAS PREMIUM GLOBAL DIVIDEND FUND T O E L I C H T I N G O P D E B A L A N S EUR 31/12/12 31/12/11 Participaties in beleggingsfondsen Begin verslagperiode Aankopen Verkopen ( ) ( ) Gerealiseerd ( ) ( ) Ongerealiseerd koersresultaat ( ) Einde verslagperiode (3) Obligaties Begin verslagperiode Aankopen Verkopen ( ) ( ) Gerealiseerd ( ) ( ) Ongerealiseerd koersresultaat Einde verslagperiode (5) Geldmarktpapier Begin verslagperiode - - Aankopen - - Verkopen - - Gerealiseerd - - Ongerealiseerd koersresultaat - - Einde verslagperiode (6) - - Opties Begin verslagperiode ( ) ( ) Aankopen Verkopen ( ) ( ) Gerealiseerd Ongerealiseerd koersresultaat (33.439) Einde verslagperiode (8) ( ) ( ) Futures Ongerealiseerd begin verslagperiode - - Ongerealiseerd einde verslagperiode (12) - - Mutatie - - Gerealiseerd - - Resultaat - - Renteswaps Ongerealiseerd begin verslagperiode - ( ) Ongerealiseerd einde verslagperiode (13) - - Mutatie Gerealiseerd - (39.359) Resultaat

14 BNP PARIBAS PREMIUM GLOBAL DIVIDEND FUND T O E L I C H T I N G O P D E B A L A N S (vervolg) EUR 31/12/12 31/12/11 Geplaatst en gestort kapitaal Begin verslagperiode Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) Einde verslagperiode (31) Maatschappelijk kapitaal (aantal, EUR 1) Agioreserve Begin verslagperiode Geplaatst Ingekocht ( ) ( ) Einde verslagperiode (32) Overige reserves Begin verslagperiode ( ) ( ) Ingekocht - - Van/naar onverdeeld resultaat ( ) ( ) Einde verslagperiode (33) ( ) ( ) Onverdeeld resultaat Begin verslagperiode ( ) Uitkering ( ) ( ) Van/naar overige reserves Resultaat boekjaar ( ) Einde verslagperiode (35) ( ) DRIEJAARSOVERZICHT 31/12/12 31/12/11 31/12/10 Vermogen in EUR mln Aantal uitstaande aandelen x Intrinsieke waarde in EUR 35,65 34,97 38,74 13

15 BNP PARIBAS PREMIUM GLOBAL DIVIDEND FUND RISICOBEHEER Voor de definitie van de in deze paragraaf opgenomen risico s wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren achterin dit jaarverslag. Aandelenmarktrisico BNP Paribas Premium Global Dividend Fund belegt in BNP Paribas Global High Income Equity Fund, een goed verhandelbare en beursgenoteerde beleggingsinstelling, die belegt in een internationaal gespreide aandelenportefeuille. Het belangrijkste aspect van risicobeheer voor een mondiale aandelenportefeuille is diversificatie. De portefeuille telt daarom meer dan 200 belangen, die wereldwijd over alle sectoren en een groot aantal landen gespreid zijn. Een ander belangrijk aspect van het risicobeheer betreft de keuze van onze contraire benchmark: ons beleggingsuniversum bevat uitsluitend aandelen met een dividendrendement van meer dan 3%. Duurdere aandelen (gemeten naar dividend althans) vallen daardoor uit de benchmark weg en goedkopere aandelen komen ervoor in de plaats. Deze beleggingsstijl combineert hogere rendementen met lagere risico s en kent in het risicobeheer een bepaalde mate van overlay die de portefeuillebeheerders naar het goedkopere deel van de markt stuurt alvorens zij zich met de feitelijke invulling bezighouden. Een voorbeeld van ons veranderende beleggingsuniversum is de gestaag toenemende weging van onze beleggingen in Japan, waar steeds meer aandelen boven de grens van 3% dividendrendement uitkomen. Onze weging van dit land, die enkele jaren geleden nog vrijwel nihil was, bedroeg eind %. Japan was in 2012 ook de best presterende aandelenmarkt. Gedurende de verslagperiode belegde BNP Paribas Global High Income Equity Fund ook in de zuidelijke periferie van de Eurozone (Spanje, Italië). De aanvankelijke voorzichtige houding ten opzichte van Zuid Europese markten is in de zomer van 2012 geneutraliseerd toen bleek dat de ECB in principe bereid was tot ongelimiteerde aankopen van staatsobligaties. Later, rond september, werd besloten tot een overweging van die landen over te gaan, waarbij met name de defensief ingestelde namen in de bancaire sector, in de telecom sector en in de sector nutsbedrijven, energie en infrastructuur werden aangekocht. Bij het risicobeheer maken wij gebruik van Style Research in Londen. Dit bureau verricht een brede analyse van risicofactoren die voor zowel onze mondiale als regionale subportefeuilles van belang zijn. Deze analyse omvat ex-ante en ex-post tracking errors, sky lines voor waarde en groei, spreiding over kleine en grote bedrijven, sectorallocatie, landenwegingen, een analyse van de risicobijdrage van afzonderlijke belangen en een liquiditeitsanalyse, die een schatting maakt van het aantal benodigde dagen om alle beleggingen in de portefeuille liquide te maken. Hieronder zijn overzichten opgenomen van de spreiding van het vermogen van BNP Paribas Global High Income Equity Fonds over de verschillende sectoren en van de geografische verdeling van BNP Paribas Premium Global Dividend Fund inclusief de onderliggende beleggingen in BNP Paribas Global High Income Equity Fund. BNP Paribas Premium Global Dividend Fund belegt voor 77,1% in BNP Paribas Global High Income Equity Fund. Onderstaande tabel geeft derhalve een overzicht van de spreiding van het vermogen van BNP Paribas Global High Income Equity Fund. Sectorverdeling (%) BNP Paribas Global High Income Equity Fund 31/12/12 31/12/11 Energie 12,9 9,9 Basisindustrie - 3,9 Industriële ondernemingen 10,5 12,5 Duurzame consumptiegoederen 6,7 6,4 Niet-duurzame consumptiegoederen 8,5 11,8 Gezondheidszorg 7,7 8,8 Financiële diensten 30,5 21,8 Informatietechnologie 3,6 4,5 Telecommunicatie 7,4 8,6 Nutsbedrijven - 4,8 Valutaswap 1,4 - Liquiditeiten 10,8 6,8 100,0 100,0 14

16 BNP PARIBAS PREMIUM GLOBAL DIVIDEND FUND Geografische verdeling BNP Paribas Premium Global Dividend Fund (%)* 31/12/12 31/12/11 België 0,3 0,2 Cyprus - 0,2 Duitsland 15,7 7,0 Finland 0,1 0,3 Frankrijk 1,2 12,6 Italië 0,6 0,5 Luxemburg 9,4 0,4 Nederland 8,0 18,6 Noorwegen 2,1 2,8 Oostenrijk 5,9 0,1 Polen 0,2 0,3 Spanje 0,8 1,8 Verenigd Koninkrijk 12,8 8,7 Zweden 1,5 2,4 Zwitserland 4,4 4,2 Verenigde Staten 28,4 24,5 Brazilië 0,4 0,3 Mexico 0,1 0,1 Australië - 5,0 China 0,0 0,2 Filippijnen 0,2 0,3 Hongkong 1,4 2,4 India - 0,4 Indonesië 0,3 0,4 Japan 5,0 4,9 Maleisië 0,3 0,3 Nieuw-Zeeland 0,3 0,2 Taiwan 0,2 0,4 Thailand 0,0 0,1 Zuid-Korea 0,4 0,4 100,0 100,0 * Als % van totaal beleggingen, inclusief opties en inclusief de onderliggende beleggingen in BNP Paribas Global High Income Equity Fund en BNP Paribas InstiCash EUR. Derivatenrisico Het Fonds past een overwriting strategie voor opties toe, hetgeen wil zeggen dat er naast de aandelenbeleggingen opties worden verkocht met het doel aanvullende inkomsten te genereren door optiepremies te incasseren en het totale risico van het Fonds te beperken. De optiestrategie van het Fonds is een geavanceerde versie van een call-overwriting beleggingsproces, waarbij opties op de aandelenbelangen van het Fonds worden verkocht voor een nominale waarde die te allen tijde gelijk is aan 50% van het beheerd vermogen. De bèta (maatstaf die de gevoeligheid voor bewegingen van de markt aangeeft) van het Fonds ten opzichte van de aandelenpositionering ligt dientengevolge structureel in de bandbreedte % en bedraagt gemiddeld ca. 75%. In vergelijking met de aandelenpositionering zal de volatiliteit van het Fonds derhalve gemiddeld een kwart lager zijn. De derivaten waarin het Fonds belegt, zijn over-the-counter opties Europese stijl (vanilla calls and puts) op afzonderlijke fondsen die deel uitmaken van de aandelenportefeuille, met korte looptijden (tussen 2 en 3 weken) en een moneyness (relatieve waarde) bij uitoefening van gemiddeld tussen 101% en 103% voor de calls en tussen 97% en 99% voor de puts. Het fonds kan op accessoire basis ook opties op indices verkopen (S&P 500 en Eurostoxx). Derivaten worden zoals gezegd op defensieve wijze en conform strenge richtlijnen ingezet. Ze hebben ten doel het risico van het Fonds te beperken in plaats van te vergroten. Voor de over-the-counter opties in de portefeuille van BNP Paribas Premium Global Dividend Fund is op 31 december 2012 een collateral aangehouden van EUR in Nederlandse staatsobligaties. 15

17 BNP PARIBAS PREMIUM GLOBAL DIVIDEND FUND Overige risico s De verhandelde opties zijn over-the-counter opties en dientengevolge per definitie moeilijker af te wikkelen dan beursgenoteerde opties. Het gaat echter in alle gevallen om vanilla opties op liquide namen, waardoor posities te allen tijde tegen hogere maar nog wel redelijke transactiekosten kunnen worden afgewikkeld indien daartoe een noodzaak bestaat. Omdat opties op dagelijkse basis worden verhandeld en een korte looptijd kennen, is er sowieso sprake van een natuurlijk verloop van de optieposities. Idiosyncratisch risico (specifiek/onsystematisch risico) wordt daardoor beperkt. Om inzicht te verschaffen in de looptijd van de verschillende obligaties in de portefeuille van het Fonds is hieronder een tabel Looptijdverdeling van de vastrentende waarden opgenomen. Hierbij is de looptijdverdeling van de onderliggende beleggingen buiten beschouwing gelaten. Looptijdverdeling van de vastrentende waarden (%)* 31/12/12 31/12/11 In jaren ,1 19, > * Als % van totaal beleggingen BNP Paribas Premium Global Dividend Fund. De aandelenpositionering binnen BNP Paribas Global High Income Equity Fund luidt in euro s en is samengesteld uit wereldwijde aandelenbelangen die naar de euro zijn afgedekt. Het valutarisico is derhalve beperkt tot valuta s die niet kunnen worden afgedekt (enkele opkomende landen in Azië kennen een geblokkeerde valuta, waardoor afdekking niet mogelijk is). Er worden opties verkocht in meerdere valuta s (voornamelijk GBP, USD en EUR). Alle daaruit voortvloeiende posities in andere valuta s dan de euro worden beperkt tot het minimum dat voor de settlement van opties noodzakelijk is. Wanneer deze posities te groot zijn, worden op de spotmarkt valutatransacties verricht om de totale positie in andere valuta s dan de euro tot maximaal 1% van het beheerd vermogen te beperken. Deze positie ligt vaak dichter bij 0,5%, en soms zelfs onder dat niveau. Onderstaande tabel geeft inzicht in de valutapositie van het Fonds per einde boekjaar. Valutaire verdeling (%)* 31/12/12 31/12/11 CHF 0,2 0,1 GBP 0,3 0,3 USD 0,3 0,1 NOK 0,1 - EUR 99,1 99,5 100,0 100,0 * Als % van totaal vermogen. 16

18 BNP PARIBAS PREMIUM GLOBAL DIVIDEND FUND BELEGGINGEN Aantal Marktwaarde EUR PARTICIPATIES IN BELEGGINGSFONDSEN BNP Paribas Global High Income Equity Fund BNP Paribas InstiCash EUR Totaal Participaties in beleggingsfondsen Nominale waarde x EUR % Looptijd Marktwaarde EUR OBLIGATIES EMU Staat ,50 Germany ,75 Netherlands Gvt Totaal obligaties Aantal x Expiratiedatum Marktwaarde EUR OPTIES (21) BASF (9) (15) Bayer AG (3) (60) BHP Billiton (21) (39) Britsh American To (50) (33) Daimler AG (29) (48) Deutsche Post (2) (2) DJ Euro Stoxx (11) (280) Iberdrola SA (29) (16) Koninklijke DSM (2) (89) Koninklijke Philips (7) (36) Nestlé (27) (37) Rio Tinto (41) (15) Roche Holding (13) (85) Royal Dutch Shell (16) (27) Siemens AG (6) (115) Telefonica (12) (141) Tesco (4) (18) Unilever (6) (26) Vinci (2) (1.038) Vodafone (9) Totaal opties (299) Totaal beleggingen

19 BNP PARIBAS ALL IN FUND KERNCIJFERS ONTWIKKELING Aantal uitstaande aandelen x per ultimo Vermogen in EUR mln per ultimo Intrinsieke waarde in EUR per ultimo 54,75 51,07 52,76 Dividend in EUR 1,50 * 1,50 1,00 Transactieprijs in EUR per ultimo 54,70 51,06 52,74 Rendement % 10,3 (1,3) 4,5 Rendement index % 11,0 1,9 4,8 Relatief rendement % (0,7) (3,2) (0,3) * Betreft: voorstel. VIJFJAARSOVERZICHT Opbrengsten per aandeel in EUR 1,71 1,88 1,84 2,02 1,19 Lasten per aandeel in EUR 0,42 0,67 0,69 0,64 0,68 Waardeveranderingen per aandeel in EUR 3,95 (1,92) 1,19 2,75 (5,52) De berekeningen van de opbrengsten, lasten en waardeveranderingen per aandeel zijn gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het boekjaar. Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen wordt berekend als de som van de uitstaande aandelen gedeeld door het aantal waarnemingen. Voor de jaren tot en met 2010 is het gemiddeld aantal uitstaande aandelen berekend op basis van een ongewogen 12-maandsgemiddelde. Vanaf 2011 is de berekeningswijze aangepast. De som van de uitstaande aandelen is gebaseerd op de cijfers per 31 december van het voorgaande boekjaar en op de cijfers per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van het boekjaar waarover verantwoording wordt afgelegd. Deze cijfers worden gewogen in de verhouding 0,5:1:1:1:0,5. 18

20 BNP PARIBAS ALL IN FUND VERSLAG VAN DE BEHEERDER(vervolg) Beleggingsdoelstelling Het Fonds stelt zich ten doel om via het combineren van verschillende beleggingscategorieën een zo hoog mogelijk resultaat te realiseren dat bestaat uit zowel directe opbrengsten als vermogensgroei. Verdere details over het Fonds vindt u in het (Aanvullend) Prospectus van BNP Paribas Fund II N.V. Wij raden u aan ook hiervan kennis te nemen. Index 55% Citigroup WGBI EMU (RI) + 20% S&P High Income Equity World (hedged in EUR) (NR) + 15% Cash Index EURIBOR 3 Months (RI) + 10% FTSE EPRA NAREIT Global (NR). Beleggingsbeleid De aandelenpositionering van het Fonds was in het eerste halfjaar heel flexibel en onderging ook in het tweede halfjaar enkele verschuivingen. Zo was een negatieve beoordeling van het marktklimaat in juli reden om aandelen weer te onderwegen. In augustus zijn wij weer tot een neutrale positionering in aandelen overgegaan. Dit hield verband met nieuwe stimuleringsmaatregelen van de Fed en de ECB. De neutrale aandelenpositionering is gedurende de rest van het jaar gehandhaafd omdat de aanvullende liquiditeit naar onze verwachting een positieve invloed op de aandelenmarkten zal uitoefenen. Onze totale risicopositionering is vanwege de zwakke groeivooruitzichten desalniettemin nog steeds voorzichtig. In de regioallocatie werd de onderweging van Europese aandelen tegenover Amerikaanse aandelen in januari gecontinueerd, waarna wij tot een overweging van Europese aandelen overgingen. Deze overweging is vervolgens in maart omgebogen tot een neutrale positionering, die de rest van het jaar is gehandhaafd. De overweging van aandelen uit opkomende markten versus aandelen uit ontwikkelde markten is in juli beëindigd nadat een aantal factoren in ons scoremodel afgewaardeerd was. In september zijn aandelen uit opkomende markten vervolgens onderwogen tegenover ontwikkelde markten. Deze gewijzigde positionering, die de rest van het jaar gehandhaafd is, hield verband met de afnemende groei en de relatieve verslechtering van de winstontwikkeling in opkomende markten. In september hebben wij een onderweging van Japanse aandelen tegenover Europese en Amerikaanse aandelen geopend. Wij vinden de politieke dynamiek in Japan een aanhoudende bron van zorg en verwachten dat de lokale bedrijfswinsten een negatieve invloed blijven ondervinden van het onvermogen van de Japanse centrale bank om aan de deflatie een einde te maken. In maart is in Europa een onderweging van small-caps tegenover large-caps geïmplementeerd waaraan wij de rest van het jaar hebben vastgehouden. De winstvooruitzichten van kleine Europese bedrijven hebben ernstig geleden onder de recessie in de eurozone en de kans op een positieve kentering in de nabije toekomst lijkt ons gering. De overweging van staatsobligaties uit opkomende markten in harde valuta s versus staatsobligaties in euro s, waartoe wij in juni overgingen, is de rest van het jaar gecontinueerd. In scherpe tegenstelling tot het beeld in Europa vertonen de ratings van staatsleningen uit opkomende landen nog steeds een opwaartse lijn. Omdat de afzwakkende groei in opkomende markten echter een risico vormt, prefereren wij binnen dat universum emissies in Amerikaanse dollars boven emissies in lokale valuta s. Beleggingsresultaat In de kerncijfers zijn onder andere opgenomen: de intrinsieke waarde per aandeel, het absolute rendement per aandeel, het rendement van de index en het rendement per aandeel ten opzichte van de index (relatief rendement). Voor de underperformance was zowel de vermogensallocatie als de fondsselectie verantwoordelijk. Binnen de vermogensallocatie werd de performance negatief beïnvloed door de onderweging in Japanse aandelen versus Europese en Amerikaanse aandelen vanaf september. De overweging in schuldpapier uit opkomende markten in harde valuta s droeg wel positief bij. Binnen de fondsselectie pakte de keuze van hoogdividendaandelen nadelig uit en kwamen de posities in vastrentende waarden de relatieve performance ten goede. Risicoprofiel In het hoofdstuk Risicobeheer van het Fonds wordt nader ingegaan op het in de verslagperiode gevoerde beheer met betrekking tot belangrijkste risico's voor het Fonds zoals opgenomen in het Aanvullend Prospectus: aandelenmarktrisico, renterisico en kredietrisico. Voor de definitie van de in deze paragraaf opgenomen risico's wordt verwezen naar het hoofdstuk Risicofactoren achterin dit verslag. Een volledig overzicht van alle risico's waaraan het Fonds onderhevig kan zijn is opgenomen in het prospectus van BNP Paribas Fund II N.V. Vooruitzichten Aandelen ontwikkelden zich goed en eindigden ,4% (MSCI World All Countries index) hoger (gemeten in euro s). Er deden zich gedurende het jaar twee rally s voor, die voornamelijk werden gedreven door veranderingen in monetair beleid. Vooral de monetaire maatregelen in de periode juni half september, die door een verzwakking van de wereldeconomie en de winstvooruitzichten gekenmerkt werd, zorgden voor een belangrijke impuls. De wereldeconomie wacht ons inziens een moeilijk jaar. De budgettaire tegenwind zal waarschijnlijk in verschillende landen nog aan kracht winnen. Het begrotingsprobleem in de VS is na het recente akkoord nog niet opgelost en de eurozone lijkt ons zowel economisch als budgettair gezien evenmin uit de problemen. De dalende trend in de taxaties van de bedrijfswinsten zal waarschijnlijk voortduren. Wij maken ons ook zorgen over de verminderde effectiviteit van nieuwe stimuleringsronden en de kans dat de markten en de economie door de aanhoudende stimulering aan lage financieringskosten verslaafd raken. Deze bezorgdheid zal ons er echter niet van weerhouden om tactische posities in beleggingscategorieën met een hoger risico in te nemen wanneer de markten het warme bad van aanvullende stimulering geboden wordt. Vooralsnog houden wij echter vast aan onze neutrale aandelenpositionering. In de regioallocatie prefereren wij aandelen uit ontwikkelde markten nog steeds boven aandelen uit opkomende markten en hebben wij tevens een voorkeur voor Amerikaanse en Europese aandelen versus Japanse aandelen. Onze overwogen positie in de Amerikaanse vastgoedsector hangt samen met het thema zoeken naar rendement in het huidige klimaat van lage rendementen. In de eurozone sterken de aanhoudende neerwaartse druk op de inflatie, de zwakke groei en de beleidsinterventies ons in de overtuiging dat de obligatierentes in de kernlanden van de eurozone laag zullen blijven. Wij sloten 2012 af met het voornemen om opnieuw een tactische lange durationpositie te implementeren en zijn daartoe begin januari daadwerkelijk overgegaan. 19

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Halfjaarverslag 2011/2012 31-03-2012 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 31/1/015 Het NN First Class Return Fund won in het vierde kwartaal van 015 3,5% Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands

Fortis B Fix BEVEK. Fortis Fix Double Five Plus. Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Fortis B Fix BEVEK Fortis Fix Double Five Plus Niet-gecontroleerd halfjaarverslag 2013/2014 30 september 2013 Nederlands Inhoudsopgave Bestuursinformatie en andere informatie 3 Financieel verslag Fortis

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling

Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Informatie over beleggingen in de prepensioneringsregeling Heeft u vragen over dit beleggingsverslag of over de prepensioneringsregeling? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice. De contactgegevens

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

ASR Euro Aandelen Basisfonds

ASR Euro Aandelen Basisfonds ASR Euro Aandelen Basisfonds Marktontwikkelingen Waar de economische berichtgeving tegen eind 2013 overwegend positief was, zijn de cijfers de afgelopen tijd meer gemengd geweest. Daarbij wordt het beeld

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 2 / 212 Beleggingsfondsen 16 8 7 Allianz Holland Fund 6 Koers per 3 juni 212 5,72 Laatste 6 maanden 2,2% Laatste 12 maanden -5,9% Laatste

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Fund IV BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Fund IV BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2009/2010 30-11-2010 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur BNP Paribas Garantie Fondsen besloten

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Atradius Landenrapport

Atradius Landenrapport Atradius Landenrapport Nederland November 214 Overzicht Algemene informatie Belangrijkste sectoren (213, % van bbp) Hoofdstad: Amsterdam Diensten: 72% Regeringsvorm: Constitutionele monarchie Industrie:

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

BNP PARIBAS OBAM N.V.

BNP PARIBAS OBAM N.V. ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS MAANDRAPPORTAGE NOVEMBER 2015 BNP PARIBAS OBAM N.V. Bruto rendement Bruto rendement (%) Sinds Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste YTD aanvang, maand 3M

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie