Instructie verzuimverlof en re-integratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructie verzuimverlof en re-integratie"

Transcriptie

1 Instructie verzuimverlof en re-integratie Instructiebrochure voor medewerkers Versie 1.0, januari 2012

2 Inhoud Regelgeving rond verzuimverlof en re-integratie3 Inleiding 3 Visie op verzuim 4 Verzuimverlof aanvragen 5 Uitgangspunten 5 Taken en rollen van betrokkenen bij verzuim. 7 De verzuimconsulent 8 De bedrijfsarts 8 De personeelsadviseur 7 Arbeidsgezondheidskundig spreekuur 9 Gedragscode bij verzuimverlof 9 Recht op loondoorbetaling en de voorwaarden 10 De oproepkracht en loondoorbetaling 11 Uitkering op grond van de ziektewet 11 Opbouw vakantie-uren tijdens ziekte 12 Ziek zijn en vakantie opnemen 12 Ziek worden tijdens vakantie 12 Je bent het niet eens met het oordeel van je werkgever 12 De vertrouwenspersoon en het Arbo-klachtrecht 13 Bejegening 13 Aanvullende informatie 14 Verrichten van werkzaamheden elders 14 Instructies in geval van diarree en infectieuze huidziekten 14 Subsidies en stimuleringsmaatregelen 14 Bereikbaarheid instanties / functionarissen 15 2

3 Regelgeving rond verzuimverlof en re-integratie Inleiding Het uitgangspunt voor velen van ons is dat iedere medewerker graag wil werken en thuisblijft als hij zich niet goed voelt, omdat dit de beste oplossing lijkt te zijn. Als ik ziek was, werd ik door mijn moeder erg verwend. Dus associatie bij ziek zijn is gezelligheid en lekker uitrusten; een positieve emotie. Dit geldt voor veel mensen, waarbij men zich er niet van bewust is dat hiermee een probleem op de werkvloer kan ontstaan, want het werk moet gedaan worden met één minder. Door op de keuze van de medewerker om thuis te blijven positief in te gaan en hem vertellen dat hij gemist wordt, ontstaat er een positief contact. Dat biedt vervolgens de mogelijkheid om samen met de medewerker na te denken over hoe het probleem van zijn afwezigheid is op te lossen. De grondgedachte voor het nieuwe verzuimbeleid is dat niet de beperking (het ziek zijn) het gespreksonderwerp voor verzuimmanagement is. Daarvoor in de plaats gaan we met elkaar in gesprek over de mobiliteit in relatie tot de klachten en daarmee aanwezigheid op de werkvloer. De gedachte daar achter is om gezamenlijk te komen tot succesmomenten. Er zijn vaak mogelijkheden om, ondanks het ziek zijn, actief bij het werk betrokken te blijven. De ervaring leert dat medewerkers die zelf actief betrokken zijn bij het oplossen van de situatie, heel goed in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de succesmomenten. Preventiebeleid is gericht op gezondheid en welzijnsbeleving van medewerkers (arbobeleid). De uitdaging ligt erin dat werkgever en medewerker zich beiden proactief opstellen, zodat de nadruk komt te liggen op gezondheid en je goed voelen. 3

4 Mogelijke acties die genomen kunnen worden zijn: Bevorderen van ontwikkeling van medewerkers; Verbeteren van de fysieke arbeidsomstandigheden; Gebruik maken van til- en hulpmiddelen en van training on the Job; Regelmatig onderzoek naar de arbeidsrisico s en medewerkertevredenheid; Gebruik maken van (externe) deskundigen (vertrouwenspersoon en begeleiding); Samen werken aan een prettige en collegiale sfeer. De Wet Verbetering Poortwachter van 29 november 2001 verplicht zowel de werkgever als de medewerker tot inspanningen voor re-integratie. Niet alleen de werkgever, maar ook de medewerker die verzuimverlof heeft aangevraagd. Deze brochure is er om je te informeren over afspraken rond verzuimverlof. In de werkinstructie Verzuimverlof en reintegratie op Intranet vind je alle informatie over de verplichtingen die de Wet Verbetering Poortwachter met zich mee brengt. Voor nadere informatie en hulp kun je terecht bij jouw leidinggevende of bij één van de adviseurs van de afdeling PO&O. Visie op verzuim Helaas kan verzuimverlof niet altijd worden voorkomen. Dan is het voor leidinggevende en medewerker belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat de medewerker zelf verantwoordelijkheid draagt om gezond te blijven en bij ziekte er alles aan doet om snel weer zo gezond mogelijk te worden. Dit vraagt om een actieve houding en het nemen van initiatieven. 4

5 Verzuimverlof aanvragen Wanneer je klachten hebt en niet naar je werk kunt komen, neem je voor aanvang van de dienst of werkdag contact op met de leidinggevende of diens vervanger. Als de leidinggevende niet aanwezig of bereikbaar is, neem je later op de dag nog een keer contact op om verzuimverlof aan te vragen. Als je dan nog geen contact krijgt met je leidinggevende, neemt deze contact op met jou over je arbeidsgeschiktheid en geeft aan of jou verzuimverlof wordt toegekend. Criterium hierbij is: de werkgever gaat uit van arbeidsbetrokkenheid en van wat je wel kunt. Je wordt ook geacht om dat dan ook te gaan doen. Je blijft alleen thuis als dit noodzakelijk is voor het herstel. In de eerste week van het verzuimverlof, ontvang je van PO&O een eigen verklaring over belastbaarheid (EVOB) die je in moet vullen. Samen met je leidinggevende stel je een werkhervattingsplan op waarin wordt vastgelegd welke werkzaamheden en of activiteiten je gaat uitvoeren. Dit is een verplichting vanuit de Wet verbetering Poortwachter) Zie voor meer informatie de werkinstructie verzuimverlof en reintegratie op Intranet. Als je afwezigheid niet als verzuimverlof wordt aangemerkt dan wordt er na overleg met jou vakantieverlof afgeschreven. Ben je het er niet mee eens, dan kan het oordeel van de verzuimconsulent worden gevraagd. Uitgangspunten De hiervoor beschreven procedure is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Als de aard van de ziekte het toelaat zal je gewoon op het werk moeten verschijnen en verricht je vervangende arbeid; 5

6 Wanneer er sprake is van verzuim dat gerelateerd is aan een arbeidsconflict, de werkomstandigheden of werkrelaties, dan wordt door jou en de leidinggevende zo snel mogelijk een oplossing gezocht. Een conflict of meningsverschil is geen reden voor verzuimverlof. Dit geldt ook voor privé omstandigheden zoals zieke kinderen, etc. Er zijn voor dit doel andere verlofvormen beschikbaar. Zie voor meer informatie de vormen van verlof op Intranet. Alle verantwoordelijke personen gaan vertrouwelijk om met de informatie rondom ziekte en verzuimverlof. De informatie wordt alleen gebruikt voor verzuimbegeleiding en blijft beperkt tot diegene die bij de begeleiding een rol spelen; Je bent verplicht om mee te werken aan je re-integratie. Werk je niet mee dan kan de werkgever de loondoorbetaling stopzetten; Je leidinggevende legt de gemaakte afspraken schriftelijk vast in een werkhervattingsplan. Deze afspraken zijn bestemd voor het re-integratiedossier (verplichting op grond van de Wet Poortwachter). Alle stukken rondom het re-integratiedossier worden bewaard in het (digitale) personeelsdossier. De inhoud van de rapportage voldoet aan de voorschriften van de Wet Verbetering Poortwachter. Een bijzonder overleg is het Persoonlijk Verzuim Overleg (PVO). Dit overleg wordt meestal in overleg van leidinggevende en medewerker aangevraagd. Dit is in de vorm van een driegesprek tussen betrokken medewerker, leidinggevende en de verzuimconsulent. Het is een vraag- gestuurd overleg. Zonder vraag vooraf aan de verzuimconsulent vindt geen overleg plaats. Als je wordt uitgenodigd dan ben je verplicht te komen. De inhoud van de rapportage van de verzuimconsulten voldoet aan de voorschriften van de Wet Verbetering Poortwachter. 6

7 Bij de derde aanvraag verzuimverlof binnen een jaar zal de leidinggevende met je in gesprek gaan, om samen een verklaring te zoeken hoe het komt dat er veelvuldig wordt verzuimd en meedenken/adviseren wat er preventief kan worden gedaan om herhaling te voorkomen. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Taken en rollen van betrokkenen bij verzuim. De taken en rollen voor betrokkenen bij verzuimmanagement die in dit hoofdstuk zijn weergeven zijn ontleend aan het fasen model van de ARBO Unie (zie voor een schematisch overzicht Intranet). Bij verzuim ligt de verantwoordelijkheid bij zowel de medewerker als de leidinggevende. Beiden moeten samenwerken aan re-integratie. Bij twijfel over de ziekte en bij vragen over belastbaarheid en mogelijkheden om te werken in relatie tot de klacht kan de leidinggevende de personeelsadviseur of de verzuimconsulent inschakelen. De personeelsadviseur De personeelsadviseur adviseert en begeleidt de medewerker en leidinggevende bij re-integratie in eigen of in ander werk. De personeelsadviseur controleert, signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd aan de leidinggevende met betrekking tot de uitvoering van de Wet Poortwachter, de Wet loondoorbetaling bij ziekte (WULBZ), de Wet Gedeeltelijke Arbeidsgehandicapten (WGA en WIA) en draagt zorg voor de uitvoering van de CAO- artikelen (hoofdstuk 8). 7

8 De verzuimconsulent De verzuimconsulent werkt als zelfstandige en adviseert de leidinggevende en medewerker over de belastbaarheid van de medewerker. Hij stimuleert de medewerker om de weg terug naar de werkplek te vinden door advies uit te brengen over aanpassingen op de werkplek en over heren omscholing. Hij adviseert over de stappen die nodig zijn om de medewerker zo snel mogelijk aan het werk te helpen (re-integreren) en wat gaat dat kosten. Eventueel wordt een arbeidsdeskundige oordeel gevraagd of de medewerker met zijn beperkingen zijn eigen werkzaamheden nog wel kan verrichten. De inhoud van de rapportage van de verzuimconsulten voldoet aan de voorschriften van de Wet Verbetering Poortwachter. De bedrijfsarts De bedrijfsarts werkt als zelfstandige en adviseert bij bijzondere vragen, bijvoorbeeld over werken met psychische klachten, werken tijdens zwangerschap of werken met een handicap of chronische aandoening. De bedrijfsarts beoordeelt de medewerker op mobiliteit en belastbaarheid in relatie tot de klachten en rapporteert hierover m.b.v. een Functie Mogelijkheden Lijst (FML). De bedrijfsarts of verzuimconsulent stelt bij verzuimverlof langer dan 6 weken een probleemanalyse op met een inschatting wanneer de problemen zijn opgelost en de mobiliteit verbetert. De bedrijfsarts signaleert slechte arbeidsomstandigheden en kaart deze ook bij de werkgever aan. De bedrijfsarts is gespecialiseerd in het voorkomen van beroepsziekten en gezondheidsklachten door het werk. De bedrijfsarts kan, met toestemming van de medewerker, medische informatie opvragen bij andere hulpverleners zoals huisartsen, medisch specialisten, psycholoog en paramedici zoals fysiotherapeut, etc. 8

9 De inhoud van de rapportage van de bedrijfsarts voldoet aan de voorschriften van de Wet Verbetering Poortwachter en aan de richtlijnen van de bedrijfsartsgeneeskunde. De bedrijfsarts werkt nauw samen met de verzuimconsulent. Arbeidsgezondheidskundig spreekuur Als je vragen hebt over werken bij ziekte dan kun je een gesprek aanvragen met de verzuimconsulent. Voor bijzondere vragen kan de bedrijfsarts advies gevraagd worden. Zo n gesprek kan ook preventief worden aangevraagd, dus als er nog geen sprake is van verzuim. Je moet dan wel aangeven of je een gesprek met de verzuimconsulent of met de bedrijfsarts wilt. Je kunt vooraf een vraag voorleggen aan de betreffende functionaris. Je kunt een dergelijk gesprek aanvragen via de personeelsadviseur van jouw bedrijfsonderdeel. Van dit gesprek houdt de bedrijfsarts vertrouwelijke rapportage bij. Gedragscode bij verzuimverlof Je gaat in overleg met je leidinggevende over je verzuimnoodzaak; Je leidinggevende beslist of verzuimverlof wordt toegekend; Je bent tijdens je verzuimverlof (telefonisch) bereikbaar; als dit niet mogelijk is, dan meld jij dit. Van beide partijen wordt dezelfde initiatieven verwacht ten aanzien van het onderhouden van contact; tenzij dit door de aard van de ziekte niet mogelijk is; Blijf actief in gesprek met je leidinggevende over het verzuim, je mogelijkheden en herstel. Tussen jou en je leidinggevende worden afspraken gemaakt. Alle andere betrokkenen o.a. de arbo-arts en reintegratieadviseur kunnen de leidinggevende en de medewerker adviseren. 9

10 Recht op loondoorbetaling en de voorwaarden Volgens de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingplicht bij Ziekte (WULBZ) heeft iedereen die ziek is gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling door de werkgever tot een maximum van 170%. In de huidige CAO-afspraken voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO- VVT) is vastgelegd dat Norschoten volledig loon doorbetaalt bij ziekte gedurende het eerste ziektejaar, dus 100%. In het tweede jaar wordt op grond van de WULBZ, 70% van het loon uitbetaald. De werkgever kan de doorbetaling van het loon bij ziekteverlof op grond van artikel 7:629 lid 3 en lid 6 Burgerlijk Wetboek verlagen (zie ook CAO art ) als blijkt dat de medewerker de verplichtingen die de werkgever, op grond van de wet en/of eigen regeling, aan de zieke werknemer stelt, niet is nagekomen. Dit kan zijn als: je weigert mee te werken aan werkhervatting; je niet structureel contact houdt met je leidinggevende; je niet houdt aan de beschreven instructie (hiermee wordt deze instructie bedoeld) over de ziekmelding. Niet naleven van de voorschriften kunnen in het uiterste geval reden zijn voor ontslag. wanneer de ziekte het gevolg is van een gezondheidsprobleem dat je verzweeg tijdens je sollicitatie. Je doet er dan ook goed aan informatie te verstrekken over een gezondheidsprobleem waarvan je redelijkerwijs kunt voorzien dat het tot problemen kan leiden die gerelateerd zijn aan je functie ongeschikt zijn voor de uitoefening van die functie; wanneer naar het oordeel van de bedrijfsarts vaststaat dat genezing door jouw eigen toedoen wordt belemmerd of vertraagd; wanneer je passende arbeid ongegrond weigert; wanneer je je niet houdt aan de schriftelijk, conform de Wet Verbetering Poortwachter, vastgelegde en voor gezien getekende afspraken met de leidinggevende, de verzuimconsulent of bedrijfsarts. 10

11 De oproepkracht en loondoorbetaling Wanneer je werkzaam bent als oproepkracht en je wordt ziek tijdens de oproepperiode, dan heb je recht op loondoorbetaling over de afgesproken werkuren en/of- dagen. De medewerker die de werkafspraak niet kan nakomen wegens ziekte heeft voor de afgesproken uren recht op salaris. In de overige situaties heb je in principe geen recht op loondoorbetaling door Norschoten. Je moet dan een beroep doen op de Ziektewet, die ook door het Uitvoeringinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) wordt uitgevoerd (Voor adresgegevens zie laatste pagina in deze brochure). Uitkering op grond van de ziektewet In principe heeft iedere medewerker met een arbeidsovereenkomst voor vaste uren recht op loondoorbetaling. Als de arbeidsovereenkomst tijdens de ziekteperiode eindigt, of als je om andere redenen geen recht hebt op loondoorbetaling, geldt de Ziektewet als vangnetvoorziening. Daarbij wordt uitgegaan van het loon dat de medewerker in de laatste dertien weken gemiddeld per dag heeft verdiend. De volgende groepen medewerkers hebben in principe recht op een uitkering volgens de Ziektewet: - Vrouwen van wie door de UWV is vastgesteld dat de ziekte verband houdt met de zwangerschap; - Medewerkers met een tijdelijk dienstverband die na afloop van de contractduur nog ziek zijn; - Mensen met een WW-uitkering die ziek worden; - Oproepkrachten, uitzendkrachten; - Arbeidsgehandicapten in de zin van de Wet werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA); - Zij die arbeidsongeschikt worden als gevolg van orgaandonatie. 11

12 Als je ziek bent en geen loondoorbetaling van Norschoten krijgt en je wilt een Ziektewetuitkering aanvragen of je wilt meer informatie over de ziektewetuitkering, dan kun je hiervoor contact opnemen met het UWV. Zie voor adresgegevens de laatste pagina in deze brochure Opbouw vakantie-uren tijdens ziekte Met ingang van 1 januari 2012 bestaat het vakantieverlof uit een deel basisvakantieverlof van 144 uur per jaar en een bovenwettelijk deel van 80 uren op fulltime basis. Als een medewerker ziek is, wordt er ook (vakantie)verlof opgebouwd. Dit geldt voor wettelijke verlofuren. Voor bovenwettelijke verlofuren geldt dat er opbouw plaatsvindt over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid. Ziek zijn en vakantie opnemen Medewerkers die tijdens hun ziekteperiode op vakantie gaan en hierdoor geen re-integratieverplichtingen kunnen nakomen moeten hiervoor hun vakantie-uren opnemen (dit kan zowel van wettelijke als van bovenwettelijke verlofuren worden afgeboekt). De afspraken die de leidinggevende hierover met de medewerker maakt, moeten schriftelijk worden vastgelegd (zie ook 7:637 lid 1 BW) Ziek worden tijdens vakantie Ziektedagen gelden in principe niet als (vakantie)verlofdagen. Indien men tijdens vakantie ziek wordt, dient men direct contact op te nemen met een behandelend arts. Voor teruggave van (vakantie)verlofuren is een verklaring van de behandelend arts nodig. Kijk voor een totaal overzicht van verlofvormen ook naar de informatie op Intranet over de vormen van verlof. Je bent het niet eens met het oordeel van je werkgever Het kan voorkomen dat je met je leidinggevende van mening verschilt, bijvoorbeeld over de vraag of je wel of niet kunt werken, of over de re-integratieactiviteiten die moeten worden uitgevoerd. Ook kan het zijn dat je vindt dat de werkgever niet genoeg aan jouw re-integratie doet. Bespreek dit in 12

13 voorkomende gevallen met je leidinggevende. Als je er niet uit komt, dan kan een van de partijen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter (tegen een vergoeding) een deskundigenoordeel vragen bij het UWV. Een deskundigenoordeel vindt plaats binnen twee weken na je melding. De kosten worden verhaald op degene die de aanvraag heeft gedaan. De vertrouwenspersoon en het Arbo-klachtrecht Bejegening Als je vindt dat je onheus bejegend bent door de verzuimconsulent of door de bedrijfsarts, dan kun je een klacht indienen bij de betreffende Arbodienst. Is de klacht daar niet naar je tevredenheid afgehandeld, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de geschillencommissie Arbodiensten van de brancheorganisatie voor Arbodiensten (BOA).Adresgegevens vind je op de laatste pagina van deze brochure. Je kunt het probleem ook aangeven bij je werkgever. Wij kunnen desgewenst behulpzaam zijn bij het indienen van de klacht. Als je van mening bent dat er wat schort aan een veilige werkplek, of als je last ervaart van seksuele intimidatie, agressie of geweld door een bewoner, familielid of collega, dan kun je op grond van het Arbo-klachtrecht gebruik maken van de vertrouwenspersoon van Norschoten. Je kunt haar vertrouwelijk raadplegen. Tevens kan zij je helpen bij het opstellen van een klacht. Adresgegevens vind je op de laatste pagina van deze brochure. Op grond van het klachtenreglement medewerker kun je ook rechtstreeks een klacht indienen bij de voorzitter van de klachtencommissie van Norschoten. De voorzitter van de klachtencommissie draagt er zorg voor dat de klacht direct en vertrouwelijk door de klachtencommissie in behandeling wordt genomen. Zie voor meer informatie werkinstructie klachten medewerker in het kwaliteitshandboek op Intranet. 13

14 Aanvullende informatie Verrichten van werkzaamheden elders Je mag tijdens je ziekteverzuimperiode geen arbeid elders te verrichten, tenzij met toestemming van of op advies van de werkgever en ter bevordering van het herstel van je gezondheid. Instructies in geval van diarree en infectieuze huidziekten Afhankelijk van de gestelde diagnose handel je volgens de infectiepreventie commissie aangegeven richtlijnen. Indien die voor de betreffende aandoening niet voorhanden zijn dan wordt het advies van de behandelend arts gevolgd. Wel moet je direct de huisarts consulteren voor de juiste diagnose en behandeling. Dit wil niet zeggen dat je niet op het werk kunt komen en in overleg andere werkzaamheden kunt uitvoeren Subsidies en stimuleringsmaatregelen Bij een situatie van een arbeidshandicap wordt loonsuppletie aangevraagd. In de situatie dat voor jou een persoonsgebonden voorziening geadviseerd wordt, zoals een bureaustoel, een speciaal toetsenbord, een vervoersvoorziening of een ander hulpmiddel, dan vraag je dit aan bij het UVW, onder de noemer Til/hulpmiddelen. Het gaat om een persoonsgebonden voorziening die je eigendom wordt en die je moet mee te nemen naar een eventuele andere werkplek. De personeelsadviseur coördineert de aanvraag van de voorziening o.a. de bestelling van het product via de Facilitaire dienst. 14

15 Bereikbaarheid instanties / functionarissen Naam adres telefoon Bedrijfsarts mw. Wendel Slingerland, Verzuimconsulent, Kees Loef; bureau Perspectief Vertrouwenspersoon mw. A.Wernsen; tel Klachtencommissie medewerkers dhr. H. Bolks PO&O Norschoten; tel: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV); tel: Wet Verbetering Poortwachter Helpdesk gezondheid, Werk en Verzekeringen Geschillencommissie Arbodiensten, secr. Wissenraet vanspaendonck Postbus90154, 5000 LG TILBURG 15

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Loondoorbetaling bij ziekte In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel.

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel. VERZUIMPROTOCOL Een andere kijk op ziekte en arbeidsongeschiktheid De laatste jaren is de visie op ziekte in relatie tot arbeidsongeschiktheid veranderd. In het verleden werd ziekte vaak gelijkgesteld

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit.

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit. VOORSCHRIFTEN BIJ ZIEKTEVERZUIM www.mettom.nl Definities Werkgever: Mettom is jouw juridische werkgever. Mettom verzorgt je salarisbetaling en je bent in dienst van Mettom (Mettom). Opdrachtgever: dit

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag /Antwoord op de meest gestelde vragen over re-integratie Wet Verbetering Poortwachter: 1) Wanneer er sprake

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Verzuim- en Reïntegratieprotocol

Verzuim- en Reïntegratieprotocol Verzuim- en Reïntegratieprotocol Vastgesteld d.d. 25 januari 2011 Introductie Een open communicatie, respect voor elkaar en heldere afspraken zijn voorwaarden om prettig te werken. Esprit hecht hier veel

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf)

Protocol: (Vakantie)verlof. Auteur: Hoofd P,O&O. Autorisator: Raad van Bestuur. Beoordelaars: Medewerker P,O&O. Goedgekeurd (paraaf) Protocol: (Vakantie)verlof Auteur: Autorisator: Beoordelaars: Hoofd P,O&O Raad van Bestuur Medewerker P,O&O Goedgekeurd (paraaf) Komende Evaluatiedatum: December 2014 Dienst P.O&O. / (Vakantie)verlof /

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WIA en de WAO. Maar koppelt dat altijd

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik ben oproepkracht: heb ik recht op loon of een Ziektewetuitkering als ik ziek word? Een toelichting voor werknemers die werkzaam zijn als oproepkracht VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N

Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Ontslag en ziekte M R M I J N T J E J A N S E N Onderwerpen Einde arbeidsovereenkomst Controle bij ziekte Verplichtingen van de werknemer Sancties Ziekte bij arbeidsconflicten Ziekte en ontslag Mogelijke

Nadere informatie

Bijlage VGM & Verzuimprotocol

Bijlage VGM & Verzuimprotocol Bijlage VGM & Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 2 2. Ziekmelding / Aanvraag verzuimverlof 3 Arbeidsconflict? 3 3. Activiteiten tijdens arbeidsongeschiktheid 3 Thuisblijven 3 Maak bezoek mogelijk

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

De Gemiva-SVG Groep investeert in een gezond werkklimaat.

De Gemiva-SVG Groep investeert in een gezond werkklimaat. BELEID BIJ VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Werken naar vermogen 2 Veel mensen hebben gezondheidsklachten. Sommigen permanent, anderen slechts af en toe. Dat geldt ook voor medewerkers van de Gemiva-SVG Groep.

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig?

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig? Verzuimprotocol Ons uitgangspunt is dat we ziekteverzuim zoveel mogelijk willen voorkomen. Goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer staan bij ons voorop. Desondanks kan het gebeuren dat je

Nadere informatie

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit?

Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? uwv.nl werk.nl Mijn oproepkracht is ziek. Wat betekent dit? Informatie voor werkgevers over recht op loon of Ziektewet-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie