HOE WERKT ONZE AOV? MEDICI ZAKELIJK PROFESSIONALS ONDERNEMERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE WERKT ONZE AOV? MEDICI ZAKELIJK PROFESSIONALS ONDERNEMERS"

Transcriptie

1 HOE WERKT ONZE AOV? MEDICI ZAKELIJK PROFESSIONALS ONDERNEMERS

2 Algemeen VOOR MEDICI Mijn eigen beroep is verzekerd, een veilig gevoel. Zuiver beroepscriterium We beoordelen op basis van het beroep, zoals de verzekerde dat uitvoert. Ook wanneer de arbeidsongeschiktheid voortduurt. Taakverschuivingen nemen we hierbij niet mee. Zuivere sommenverzekering Bij arbeidsongeschiktheid wordt een van tevoren vastgesteld bedrag uitgekeerd. Wij vragen het inkomen nooit op om onze uitkering te kunnen verlagen. Ook verlagen wij nooit zelf het verzekerde bedrag tijdens de looptijd van de verzekering als er schommelingen in het inkomen zijn. Optierecht Elk jaar heeft de verzekerde recht op verhoging van het verzekerde bedrag met zonder medische waarborgen. Dit kan tot het door ons toegestane maximaal te verzekeren bedrag en tot maximaal 80% van het inkomen. Voorwaarde is dat de verzekerde arbeidsgeschikt is. Het optierecht vervalt: Als er drie jaar achterelkaar geen gebruik van is gemaakt. 5 jaar voor het bereiken van de eindleeftijd. Bij eindleeftijd 55 geldt dit niet. Overstapregeling Een verzekerde met een Beroeps-AOV heeft de mogelijkheid om, na een overgang naar een Loondienst-AOV, binnen tien jaar deze Beroeps-AOV in kracht te herstellen. Deze wordt dan vertaald naar het meest actuele product. Hiervoor vragen wij geen medische waarborgen, wel een validiteitsverklaring. De voorwaarden zijn: Maximaal hetzelfde verzekerde risico als de voorgaande Beroeps-AOV. De laatste door Movir afgegeven verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing. Maximaal 80% van het inkomen kan verzekerd worden. De relatie met Movir is tussentijds niet beëindigd. MEDICI 3

3 Contractduur en opzegbaarheid Dekking hiv, hepatitis B en MRSA Als de verzekerde de eigenrisicotermijn op de Langlopende 1-jaarscontract Is de verzekerde drager van het hepatitis B-virus of andere Beroeps-AOV in de 40 weken voorafgaand aan de vermoede- De verzekering kan direct na afsluiten dagelijks worden virussen of bacteriën die een risico voor de patiënt vormen, en lijke bevallingsdatum wijzigt, gaan wij uit van de eigenrisico- verlaagd of opgezegd zonder opzegtermijn. mag hij daarom volgens de algemene richtlijnen niet zijn beroep termijn met de langste duur. 5-jaarscontract Het contract loopt af op 31 december van het zesde jaar volgend op de ingangsdatum. Opvolgende contracttermijnen uitoefenen? Dan zien wij dit ook als arbeidsongeschiktheid. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding Samenwerking met beroepsorganisaties Movir heeft samenwerkingsverbanden en/of kortingsregelingen met de volgende medische beroepsorganisaties: lopen van 1 januari tot 1 januari voor een periode van 5 jaar. Basisartsen (huisartsen in opleiding en specialisten ouderen- Een 5-jaarscontract biedt een korting van circa 4, ten geneeskunde in opleiding) in dienst bij de SBOH zijn bij Movir ANT Associatie Nederlandse Tandartsen opzichte van het 1-jaarscontract. De opzegtermijn is twee verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. FMS Federatie Medisch Specialisten maanden. We informeren tijdig over het aflopen van de KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie contracttermijn. De SBOH-verzekering kan tot zes maanden na afstuderen KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering op basis van een validiteitsverklaring omgezet worden der Pharmacie Een verzekerde kan bij een 5-jaarscontract de naar een Langlopende Beroeps-AOV of een Langlopende KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering verzekering in de volgende situaties tussentijds Loondienst-AOV met een eigenrisicotermijn naar keuze. der Tandheelkunde aanpassen of beëindigen: In de validiteitsverklaring verklaart de verzekerde dat: KNMvD Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Als de verzekerde zijn beroep niet meer uitoefent. Hij/zij op het moment van ondertekening volledig Diergeneeskunde Van zelfstandige naar loondienstverband arbeidsgeschikt is. LHV Landelijke Huisartsen Vereniging (en andersom) switcht. Hij/zij vanaf de start van de opleiding tot aan de VVMS Vereniging Vrijgevestigd Medisch Specialisten Als het inkomen aantoonbaar gedaald is. acceptatie van de aanvraag in totaal niet langer dan VvO Vereniging van Orthodontisten Arrangementen 30 dagen arbeidsongeschikt is geweest. Leden van deze beroepsorganisaties krijgen een korting van Movir heeft met meerdere ziekenhuizen een staffel arrangement De verzekerde dient werkzaam te zijn als huisarts of specialist, met uitzondering van de VvO. Leden van de VvO krijgen gesloten, bestaande uit een kortingsregeling en een verkort ouderengeneeskunde. Wanneer een verzekerd dagbedrag een korting van 15%. De kortingen gelden niet voor de acceptatietraject. Relaties die zich willen verzekeren binnen hoger dan 137,- wordt aangevraagd, vragen wij om een Ongevallenverzekering. een staffelarrangement, kunnen de verzekering aanvragen gezondheidsverklaring. door een aanmeldingsformulier en een verkorte gezondheids- Daarnaast heeft Movir een samenwerkingsverband met De verzekering kan direct na afsluiten dagelijks worden verlaagd of opgezegd zonder opzegtermijn. verklaring in te vullen. Ook voor kandidaat-verzekerden ouder dan 50 jaar geldt de standaardkeuringsgrens van 145,- niet. Kijk voor meer uitleg en een actueel overzicht op extranet. SBOH-verzekerden die hun verzekering omzetten naar een Langlopende Beroeps-AOV hebben recht op een zwangerschapsdekking. Hierbij geldt het volgende: Bij een zwangerschap ontstaan vóór de ingangsdatum van de Langlopende Beroeps-AOV en waarvan de vermoedelijke bevallingsdatum ná de ingangsdatum van Langlopende Beroeps-AOV ligt, ontvangt de verzekerde een zwangerschapsuitkering gelijk aan het verzekerde bedrag met een SBOH (werkgever van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding). Beroepen Kijk op extranet voor een actueel overzicht van de beroepenlijst. maximum van 137,- per dag. HOE WERKT ONZE AOV VOOR MEDICI 4 5

4 Beroeps-AOV Aanvullende verzekeringen Ook de kosten van mijn Voor zelfstandig gevestigde medisch professionals. Een kandidaat-verzekerde die gaat waarnemen als zelfstandige, Medisch professionals hebben naast hun persoonlijke waarnemer zijn gedekt, zo Langlopende verzekering als basis kan kiezen om de starterskorting direct bij het afsluiten van de verzekering in te laten gaan of bij het starten van een eigen inkomen ook andere zaken die aandacht vragen bij arbeidsongeschiktheid. Zo moet er bijvoorbeeld vaak een waarnemer kunnen mijn patiënten tijdens De Langlopende verzekering vormt de basis van deze arbeidsongeschiktheidsverzekering. De Waarnemingsverzekering, Vaste kostenverzekering en Ongevallenverzekering kunnen hieraan worden toegevoegd. praktijk. In het laatste geval kan de starterskorting uitsluitend aangevraagd worden als er niet eerder gebruik is gemaakt van deze korting en wanneer dit binnen een termijn van drie jaar na het sluiten van de verzekering is. Ook hier geldt dat de worden ingehuurd om de praktijk door te laten lopen. Of zijn er andere praktijkkosten die gewoon door blijven lopen tijdens hun arbeidsongeschiktheid, zoals huur- hypotheek- en energiekosten. mijn arbeids ongeschiktheid gewoon in de praktijk terecht. Starterskorting verzekerde de leeftijd van 45 jaar op dat moment nog niet mag hebben bereikt. Movir biedt twee aanvullende verzekeringen om deze extra Verzekerden jonger dan 45 jaar, die zich in de afgelopen drie jaar als zelfstandige hebben gevestigd, ontvangen starters- Zwangerschapsuitkering kosten te dekken tijdens de eerste periode van arbeidsongeschiktheid: de Waarnemingsverzekering en de Vaste korting direct bij het afsluiten van de verzekering. Deze korting Bij de Langlopende verzekering van de Beroeps-AOV is een kostenverzekering. Deze aanvullende verzekeringen kennen is afhankelijk van de gekozen contractduur. zwangerschapsuitkering meeverzekerd. een maximale uitkeringsduur van 1 of 2 jaar en kunnen alleen in combinatie met een Langlopende verzekering Bij een 5-jaarscontract ontvangt de verzekerde vijf jaar Recht op een zwangerschapsuitkering is er, als de vermoedelijke worden afgesloten. lang starterskorting: bevallingsdatum ten minste 40 weken ná de ingangsdatum van Kalenderjaar 1: de verzekering ligt. Kalenderjaar 2: 20% Kalenderjaar 3: 15% De uitkering is van het verzekerde bedrag gedurende 16 Kalenderjaar 4: 15% weken. De eigenrisicotermijn wordt hierop in mindering gebracht Kalenderjaar 5: en door Movir met 14 dagen ingekort. De uitkering is gebaseerd op het dagbedrag dat gold 40 weken voor de vermoedelijke Bij een 1-jaarscontract bedraagt de korting: bevallingsdatum. Als de eigenrisicotermijn in de 40 weken Kalenderjaar 1: voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum is gewijzigd, Kalenderjaar 2: 15% Kalenderjaar 3: Wordt de verzekering op of na 1 juli gesloten, dan geldt de korting van het eerste kalenderjaar ook in het daaropvolgende gaan we uit van de eigenrisicotermijn met de langste duur. De minimale duur van de zwangerschap moet 20 weken zijn. KNMT-polis De KNMT-polis is speciaal voor tandartsen, jonger dan 40 Maximum dagbedrag 760,- 680,- 550,- Vaste kostenverzekering Waarnemingsverzekering kalenderjaar. De volgende kortingspercentages schuiven dan een jaar door. jaar die lid zijn van de KNMT. Voor de KNMT-polis zijn geen gezondheidswaarborgen nodig als: Maximaal 80% van het inkomen Langlopende verzekering De periode tussen afstuderen en de aanmelding bij Movir De starterskorting is niet van toepassing op de Ongevallenver zekering. Een verzekerde heeft één keer recht op starterskorting. korter is dan twee jaar. Een bepaald verzekerd bedrag wordt gekozen. Kijk voor dit bedrag op ons extranet. 25,- Duur arbeidsongeschiktheid Eigenrisicotermijn 1 of 2 jaar Eindleeftijd HOE WERKT ONZE AOV VOOR MEDICI 6 7

5 Keuzemogelijkheden Beroeps-AOV Keuzemogelijkheden Loondienst-AOV Voor medisch professionals in loondienst. Loondienst-AOV Langlopend en Vaste lastenverzekering De Loondienst-AOV Langlopend verzekert het excedent. De Vaste lastenverzekering verzekert de (maandelijkse) terugkerende kosten. De beide verzekeringen keren uit zolang de arbeidsongeschiktheid duurt tot maximaal de eindleeftijd. Keuze Beroeps-AOV Langlopend Waarnemingsverzekering Vaste kostenverzekering Hoogte verzekerd bedrag Maximaal 80% van het inkomen Maximum te verzekeren dagbedrag is 550,- Minimum te verzekeren dagbedrag is 25,- Kan boven het 80%-criterium gesloten worden Maximum te verzekeren dagbedrag is 130,- Minimum te verzekeren dagbedrag is 25,- Kan boven het 80%-criterium gesloten worden Maximum te verzekeren dagbedrag is 80,- Minimum te verzekeren dagbedrag is 25,- Keuze Loondienst-AOV Langlopend Vaste lastenverzekering Minimale premie Maximum uitkeringsduur 150,- per jaar voor alle dekkingen samen Zolang de arbeidsongeschiktheid duurt tot maximaal de eindleeftijd Zolang de arbeidsongeschiktheid duurt tot maximaal 1 of 2 jaar Zolang de arbeidsongeschiktheid duurt tot maximaal 1 of 2 jaar Hoogte verzekerd bedrag Verzekert het verschil tussen maximaal 80% van het loon en 70% van het gemaximeerde loon (excedent) Maximum te verzekeren dagbedrag (inclusief de Vaste lastenverzekering) is 550,- Minimum te verzekeren dagbedrag is 15,- Maximaal 30% van het loon Maximum te verzekeren bedrag is 210,- per dag Minimum te verzekeren bedrag is 15,- per dag Eindleeftijd 55, 60, 62, 65, 66, 67 Minimale premie 150,- per jaar voor alle dekkingen samen Eigenrisicotermijn 30, 90, 180, 360, 720 dagen 30, 90, 180 dagen 30, 90, 180 dagen Eindleeftijd 55, 60, 62, 65, 66, 67 Indexatiemogelijkheden Geen index Jaarlijkse index (ongeacht of men wel of niet arbeidsongeschikt is): CBS, 1%, 2% of 3% Alleen index bij arbeidsongeschiktheid: CBS, 1%, 2% of 3% Geen indexatie mogelijk Geen indexatie mogelijk Eigenrisicotermijn Indexatiemogelijkheden 720, 1080 dagen Geen index Jaarlijkse index (ongeacht of men wel of niet arbeidsongeschikt is): CBS, 1%, 2% of 3% Alleen index bij arbeidsongeschiktheid: CBS, 1%, 2% of 3% 360, 720 dagen Ondergrens arbeidsongeschiktheidspercentage, 45%, 65%, 45%, 65% De ondergrens kan niet hoger liggen dan bij Beroeps-AOV Langlopend, 45%, 65% De ondergrens kan niet hoger liggen dan bij Beroeps-AOV Langlopend Ondergrens arbeidsongeschiktheidspercentage, 45%, 65%, 80% Contracttermijn 1 of 5 jaar Volgt de keuze bij Beroeps-AOV Langlopend Volgt de keuze bij Beroeps-AOV Langlopend Contracttermijn 1 of 5 jaar 1 of 5 jaar Volgt de keuze bij Loondienst-AOV Langlopend Termijnbetaling Per maand (premieopslag 5%) Per kwartaal (premieopslag 3%) Per half jaar (premieopslag 2%) Per jaar Termijnbetaling Per maand (premieopslag 5%) Per kwartaal (premieopslag 3%) Per half jaar (premieopslag 2%) Per jaar HOE WERKT ONZE AOV VOOR MEDICI 8 9

6 Het is fijn als er aan werkelijk alles gedacht is. Ongevallenverzekering De Ongevallenverzekering biedt dekking bij Rubriek A: Overlijden als gevolg van een ongeval. Rubriek B: Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De Ongevallenverzekering kan alleen in combinatie met een Langlopende Beroeps-AOV of Loondienst-AOV lopen. Rubriek A kan uitsluitend in combinatie met rubriek B worden gesloten. De eindleeftijd van de Ongevallenverzekering is gelijk aan die van de langstlopende Langlopende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uitkeringspercentages Onder ongeval verstaan wij ook De gevolgen van spatten van etter op slijmvliezen van ogen, neus en mond bij onderzoek of behandeling van een patiënt, Lichaamsdeel, orgaan of vermogen A B C D of bij een dierenarts, een dier. Besmetting met het hiv-virus als gevolg van een prikaccident. Het gezichtsvermogen van beide ogen Het gezichtsvermogen van een oog Het maximum verzekerde bedrag is voor Het gehoor van beide oren Het gehoor van een oor Zelfstandig gevestigde medisch professionals ,- Een arm (incl. onderarm, hand en vingers) Medisch professionals in loondienst ,-. Een hand (incl. vingers) 60% Een duim (dominante hand) Het minimum verzekerde bedrag is ,-. Het verzekerde bedrag van rubriek A mag niet hoger zijn dan het verzekerde bedrag van rubriek B. Een duim (niet-dominante hand) Een wijsvinger (dominante hand) Een wijsvinger (niet-dominante hand) Een middelvinger (dominante hand) 15% 15% 12% De uitkeringspercentages voor rubriek B zijn per beroepscategorie vastgesteld A. Snijdende medici, tandartsen en dierenartsen B. Niet-snijdende medici, huisartsen C. Fysiotherapeuten en oefentherapeuten D. Adviserende medici en apothekers Een middelvinger (niet-dominante hand) Een ringvinger Een pink Een been (incl. onderbeen, voet en tenen) Een voet (incl. tenen) Een grote teen Een andere teen 5% 70% 5% 5% 12% 70% 5% De milt Een nier 20% 20% 20% 20% Een long 30% 30% 30% 30% Reuk- en smaakvermogen samen Spraakvermogen 10 11

7 Algemeen VOOR ZAKELIJK PROFESSIONALS Mijn verzekering moet wel blijven aansluiten op mijn inkomensontwikkeling. Zuiver beroepscriterium We beoordelen op basis van het beroep, zoals de verzekerde dat uitvoert. Ook wanneer de arbeidsongeschiktheid voortduurt. Taakverschuivingen nemen we hierbij niet mee. Zuivere sommenverzekering Bij arbeidsongeschiktheid wordt een van tevoren vastgesteld bedrag uitgekeerd. Wij vragen het inkomen nooit op om onze uitkering te kunnen verlagen. Ook verlagen wij nooit zelf het verzekerde bedrag tijdens de looptijd van de verzekering als er schommelingen in het inkomen zijn. Optierecht Elk jaar heeft de verzekerde recht op verhoging van het verzekerde bedrag met zonder medische waarborgen. Dit kan tot het door ons toegestane maximaal te verzekeren bedrag en tot maximaal 80% van het inkomen. Voorwaarde is dat de verzekerde arbeidsgeschikt is. Het optierecht vervalt: Als er drie jaar achterelkaar geen gebruik van is gemaakt. 5 jaar voor het bereiken van de eindleeftijd. Bij eindleeftijd 55 geldt dit niet. Overstapregeling Een verzekerde met een Beroeps-AOV heeft de mogelijkheid om, na een overgang naar een Loondienst-AOV, binnen tien jaar deze Beroeps-AOV in kracht te herstellen. Deze wordt dan vertaald naar het meest actuele product. Hiervoor vragen wij geen medische waarborgen, wel een validiteitsverklaring. De voorwaarden zijn: Maximaal hetzelfde verzekerd risico als de voorgaande Beroeps-AOV. De laatste door Movir afgegeven verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing. Maximaal 80% van het inkomen kan verzekerd worden. De relatie met Movir is tussentijds niet beëindigd. ZAKELIJK PROFESSIONALS 13

8 Contractduur en opzegbaarheid Beroepen Zwangerschapsuitkering 1-jaarscontract Kijk op extranet voor een actueel overzicht van de beroepenlijst. Bij de Langlopende verzekering van de Beroeps-AOV is een De verzekering kan direct na afsluiten dagelijks worden verlaagd zwangerschapsuitkering meeverzekerd. of opgezegd zonder opzegtermijn. De Beroeps-AOV Recht op een zwangerschapsuitkering is er, als de vermoedelijke 5-jaarscontract bevallingsdatum ten minste 40 weken ná de ingangsdatum van Het contract loopt af op 31 december van het zesde jaar Voor zelfstandig gevestigde zakelijk professionals. de verzekering ligt. volgend op de ingangsdatum. Opvolgende contracttermijnen lopen van 1 januari tot 1 januari voor een periode van 5 jaar. Langlopende verzekering als basis De uitkering is van het verzekerde bedrag gedurende 16 Een 5-jaarscontract biedt een korting van circa 4, ten De Langlopende verzekering vormt de basis van deze arbeids- weken. De eigenrisicotermijn wordt hierop in mindering gebracht opzichte van het 1-jaarscontract. De opzegtermijn is twee ongeschiktheidsverzekering. De Vaste kostenverzekering en en door Movir met 14 dagen ingekort. De uitkering is gebaseerd maanden. We informeren tijdig over het aflopen van de Ongevallenverzekering kunnen hieraan worden toegevoegd. op het dagbedrag dat gold 40 weken voor de vermoedelijke contracttermijn. Starterskorting bevallingsdatum. Als de eigenrisicotermijn in de 40 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum is gewijzigd, Een verzekerde kan bij een 5-jaarscontract de verzekering in Verzekerden jonger dan 45 jaar, die zich in de afgelopen drie gaan we uit van de eigenrisicotermijn met de langste duur. de volgende situaties tussentijds aanpassen of beëindigen: jaar als zelfstandige hebben gevestigd, ontvangen starterskorting De minimale duur van de zwangerschap moet 20 weken zijn. Als de verzekerde zijn beroep niet meer uitoefent. direct bij het afsluiten van de verzekering. Deze korting is Van zelfstandige naar loondienst (en andersom) switcht. afhankelijk van de gekozen contractduur. Als het inkomen aantoonbaar gedaald is. Samenwerking met (beroeps)organisaties Bij een 5-jaarscontract ontvangt de verzekerde vijf jaar lang starterskorting: Movir heeft samenwerkingsverbanden en kortingsregelingen met Kalenderjaar 1: de volgende (beroeps)organisaties: Kalenderjaar 2: 20% Kalenderjaar 3: 15% APF/Balieplus Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde Kalenderjaar 4: 15% van Advocaten Kalenderjaar 5: FFP Vereniging Federatie Financieel Planners FNV ZZP FNV Zelfstandigen Bij een 1-jaarscontract bedraagt de korting: KNB Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Kalenderjaar 1: Ook een inkomen na mijn NMv SRA Nederlandse Mediatorsvereniging Samenwerkende Registeraccountants en Kalenderjaar 2: 15% Kalenderjaar 3: bevalling. Dat geeft veel Accountants-Administratieconsulenten Wordt de verzekering op of na 1 juli gesloten, dan geldt de korting rust op een belangrijk moment in je leven. Leden van KNB, NMv krijgen een korting van. Leden van FFP, FNV ZZP, PZO, SRA krijgen een korting van 5%. Voor APF/ Balieplus hebben wij een speciaal product met een winstdelingsregeling. De korting geldt niet voor de Ongevallenverzekering. van het eerste kalenderjaar ook in het daaropvolgende kalenderjaar. De volgende kortingspercentages schuiven dan een jaar door. De starterskorting is niet van toepassing op de Ongevallenverzekering. Een verzekerde heeft één keer recht op starterskorting. HOE WERKT ONZE AOV VOOR ZAKELIJK PROFESSIONALS 14 15

9 Aanvullende verzekeringen Zakelijk professionals hebben naast hun persoonlijke inkomen ook andere zaken die aandacht vragen bij arbeidsongeschiktheid. Zo blijven bepaalde bedrijfskosten, zoals huur- hypotheek- en energiekosten, gewoon doorlopen. Movir biedt een aanvullende verzekering om deze kosten te dekken tijdens de eerste periode van arbeidsongeschiktheid: de Vaste kostenverzekering. De Vaste kostenverzekering kent een maximale uitkeringsduur van 1 of 2 jaar en kan alleen in combinatie met een Langlopende verzekering worden afgesloten. Ik hoef me gelukkig geen zorgen te maken over mijn doorlopende bedrijfskosten. Keuzemogelijkheden Beroeps-AOV Keuze Beroeps-AOV Langlopend Vaste kostenverzekering Hoogte verzekerd bedrag Maximaal 80% van het inkomen Maximum te verzekeren dagbedrag is 550,- Minimum te verzekeren dagbedrag is 25,- Kan boven het 80%-criterium gesloten worden Maximum te verzekeren dagbedrag is 210,- Minimum te verzekeren dagbedrag is 25,- Minimale premie 150,- per jaar voor alle dekkingen samen Maximum uitkeringsduur Zolang de arbeidsongeschiktheid duurt tot maximaal de eindleeftijd Zolang de arbeidsongeschiktheid duur tot maximaal 1 of 2 jaar Eindleeftijd 55, 60, 62, 65, 66, 67 Eigenrisicotermijn 30, 90, 180, 360, 720 dagen 30, 90, 180 dagen Maximum dagbedrag 760,- Vaste kostenverzekering Indexatiemogelijkheden Geen index Jaarlijkse index (ongeacht of men wel of niet arbeidsongeschikt is): CBS, 1%, 2% of 3% Alleen index bij arbeidsongeschiktheid: CBS, 1%, 2% of 3% Geen indexatie mogelijk 550,- Maximaal 80% van het inkomen Langlopende verzekering Ondergrens arbeidsongeschiktheidspercentage, 45%, 65%, 45%, 65% De ondergrens kan niet hoger liggen dan bij Beroeps-AOV Langlopend Contracttermijn 1 of 5 jaar Volgt de keuze bij Beroeps-AOV Langlopend 25,- Eigenrisicotermijn 1 of 2 jaar Duur arbeidsongeschiktheid Eindleeftijd Termijnbetaling Per maand (premieopslag 5%) Per kwartaal (premieopslag 3%) Per half jaar (premieopslag 2%) Per jaar HOE WERKT ONZE AOV VOOR ZAKELIJK PROFESSIONALS 16 17

10 Keuzemogelijkheden Loondienst-AOV Voor zakelijk professionals in loondienst. Loondienst-AOV Langlopend en Vaste lastenverzekering De Loondienst-AOV Langlopend verzekert het excedent. De Vaste lastenverzekering verzekert de (maandelijkse) terugkerende kosten. De beide verzekeringen keren uit zolang de arbeidsongeschiktheid duurt tot maximaal de eindleeftijd. Ongevallenverzekering De Ongevallenverzekering biedt dekking bij Rubriek A Overlijden als gevolg van een ongeval. Rubriek B Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De Ongevallenverzekering kan alleen in combinatie met een langlopende Beroeps-AOV of Loondienst-AOV lopen. Rubriek A kan uitsluitend in combinatie met rubriek B worden gesloten. De eindleeftijd van de Ongevallen verzekering is gelijk aan die van de langstlopende Langlopende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het maximum verzekerde bedrag is voor Zelfstandige zakelijk professionals ,-. Zakelijk professionals in loondienst ,-. Het minimum verzekerde bedrag is ,-. Het verzekerde bedrag van rubriek A mag niet hoger zijn dan het verzekerde bedrag van rubriek B. De uitkeringspercentages voor rubriek B voor zakelijk dienstverleners staan in categorie D: Keuze Loondienst-AOV Langlopend Vaste lastenverzekering Lichaamsdeel, orgaan of vermogen D Hoogte verzekerd bedrag Verzekert het verschil tussen maximaal 80% van het loon en 70% van het gemaximeerde loon Maximum te verzekeren dagbedrag (inclusief de Vaste lastenverzekering) is 550,- Minimum te verzekeren dagbedrag is 15,- Maximaal 30% van het loon Maximum te verzekeren bedrag is 210,- per dag Minimum te verzekeren bedrag is 15,- per dag Het gezichtsvermogen van beide ogen Het gezichtsvermogen van een oog Het gehoor van beide oren Het gehoor van een oor Minimale premie 150,- per jaar voor alle dekkingen samen Een arm (incl. onderarm, hand en vingers) Een hand (incl. vingers) 60% Eindleeftijd 55, 60, 62, 65, 66, 67 Een duim (dominante hand) Een duim (niet-dominante hand) Eigenrisicotermijn 720, 1080 dagen 360, 720 dagen Een wijsvinger (dominante hand) 15% Indexatiemogelijkheden Geen index Jaarlijkse index (ongeacht of men wel of niet arbeidsongeschikt is): CBS, 1%, 2% of 3% Alleen index bij arbeidsongeschiktheid: CBS, 1%, 2% of 3% Een wijsvinger (niet-dominante hand) Een middelvinger (dominante hand) Een middelvinger (niet-dominante hand) Een ringvinger Een pink 15% 12% 12% Ondergrens arbeidsongeschiktheidspercentage, 45%, 65%, 80% Een been (incl. onderbeen, voet en tenen) Een voet (incl. tenen) Een grote teen 70% Contracttermijn 1 of 5 jaar 1 of 5 jaar Volgt de keuze bij Loondienst-AOV Langlopend Een andere teen De milt 5% Termijnbetaling Per maand (premieopslag 5%) Per kwartaal (premieopslag 3%) Per half jaar (premieopslag 2%) Per jaar Een nier Een long Reuk- en smaakvermogen samen Spraakvermogen 20% 30% HOE WERKT ONZE AOV VOOR ZAKELIJK PROFESSIONALS 18 19

11 De Soepel&Zeker AOV VOOR ANDERE ZELFSTANDIG ONDERNEMERS Eindelijk een aov die werkt zoals ik wil. Beroepscriterium We beoordelen op basis van het beroep, zoals de verzekerde dat uitvoert. Als de verzekerde tijdens arbeidsongeschiktheid er zelf voor kiest andere werkzaamheden (bijv. taakverschuivingen) of een ander beroep te gaan uitoefenen, dan beoordelen we de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van de nieuwe werkzaamheden of het nieuwe beroep. Gaat de verzekerde er hierdoor in inkomen op achteruit, dan geven wij een aanvullende uitkering. Deze aanvullende uitkering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering samen zijn maximaal gelijk aan de uitkering voordat verzekerde zijn beroep wijzigde. Zuivere sommenverzekering Bij arbeidsongeschiktheid wordt een van tevoren vastgesteld bedrag uitgekeerd. Wij vragen het inkomen nooit op om onze uitkering te kunnen verlagen. Ook verlagen wij nooit zelf het verzekerde bedrag tijdens de looptijd van de verzekering als er schommelingen in het inkomen zijn. Optierecht Elk jaar heeft de verzekerde recht op verhoging van het verzekerde bedrag van zonder medische waarborgen. Dit kan tot het door ons toegestane maximaal te verzekeren bedrag en tot maximaal 80% van het inkomen. Voorwaarde is dat de verzekerde arbeidsgeschikt is. Het optierecht vervalt 5 jaar voor het bereiken van de eindleeftijd. Contractduur en opzegbaarheid 1-jaarscontract De verzekering kan direct na afsluiten dagelijks worden verlaagd of opgezegd zonder opzegtermijn. ONDERNEMERS 21

12 De ideale combinatie Serviceregeling De uitkering is van het verzekerde bedrag gedurende Jaarlijks vragen we via een servicebrief aandacht voor de lopende 16 weken minus de eigenrisicotermijn. De uitkering is gebaseerd verzekeringen. Passen de dekkingen nog bij de persoonlijke op het verzekerde bedrag dat gold 2 jaar voor de vermoedelijke Onze ervaring leert dat 80% tot 90% van alle arbeidsongeschikte situatie? Klopt het verzekerde beroep nog? De financieel adviseur bevallingsdatum. Als de eigenrisicotermijn in de 2 jaar voorafgaand zelfstandig ondernemers binnen drie jaar het werk hervat. De kans kan aangeven of de servicebrief rechtstreeks naar de klant aan de vermoedelijke bevallingsdatum is gewijzigd, gaan we uit om voor een korte periode arbeidsongeschikt te raken is dus veel verzonden moet worden of naar de financieel adviseur zelf. van de eigenrisicotermijn met de langste duur. De minimale duur groter dan de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor van de zwangerschap moet 20 weken zijn. beide periodes is een goede inkomensverzekering van belang. helemaal aanpassen aan Beroepen De Soepel&Zeker AOV biedt de mogelijkheid om via een mijn eigen wensen. Kijk op extranet voor een actueel overzicht van de beroepenlijst. hoog-laagconstructie een hoger inkomen te verzekeren tijdens Ik kan de dekking Combinaties De Soepel&Zeker AOV bestaat uit twee dekkingen: Kort met een maximale uitkeringsduur van 3 jaar. Lang met een maximale uitkeringsduur tot de eindleeftijd. de eerste drie jaren van arbeidsongeschiktheid dan in de periode daarna. Dit biedt ondernemers een extra mogelijkheid om de De dekking Kort en de dekking Lang kunnen zowel in arbeidsongeschiktheidsverzekering af te stemmen op hun per- combinatie als los van elkaar worden gesloten. Het is ook soonlijke situatie, náást andere variabelen als eigenrisicotermijn, mogelijk om meerdere langlopende dekkingen met een eindleeftijd en indexatie. kortlopende dekking te combineren. Aanvangskorting De aanvangskorting bedraagt in: Kalenderjaar 1: 30% Kalenderjaar 2: 15% Kalenderjaar 3: 7,5% Wordt de verzekering op of na 1 juli gesloten, dan geldt de korting van het eerste kalenderjaar ook in het daaropvolgende kalenderjaar. De volgende kortingspercentages schuiven dan een jaar door. Maximum ,- De aanvangskorting is niet van toepassing op de Ongevallenverzekering. Een verzekerde heeft één keer recht op aanvangskorting. Maximaal 80% van het inkomen Kort Zwangerschapsuitkering Bij de langlopende verzekering, is een zwangerschapsuitkering Lang meeverzekerd. Recht op een zwangerschaps uitkering is er, als de vermoedelijke bevallingsdatum ten minste 2 jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt. Duur arbeidsongeschiktheid ,Eigenrisicotermijn HOE WERKT ONZE AOV VOOR ANDERE ZELFSTANDIG ONDERNEMERS 22 3 jaar Eindleeftijd 23

13 Keuzemogelijkheden Ongevallenverzekering De Ongevallenverzekering biedt dekking bij Het maximum verzekerde bedrag is ,-. Het minimum verzekerde bedrag is ,-. Het verzekerde bedrag van rubriek Rubriek A Overlijden als gevolg van een ongeval. A mag niet hoger zijn dan het verzekerde bedrag van rubriek B. Rubriek B Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Afhankelijk van het opgegeven beroep valt de ondernemer De Ongevallenverzekering kan alleen in combinatie met de in een bepaalde categorie. De uitkeringspercentages voor Soepel&Zeker AOV lopen, zowel met de dekking Lang rubriek B voor ondernemers staan in categorie C en D: als met de dekking Kort. Rubriek A kan uitsluitend in C. Ondernemers met fysieke werkzaamheden combinatie met rubriek B worden gesloten. De eindleeftijd D. Ondernemers met minder fysieke werkzaamheden Keuze Dekking Kort Dekking Lang van de Ongevallenverzekering is gelijk aan die van de langstlopende dekking. Hoogte verzekerd bedrag Voor beide dekkingen los of in combinatie geldt: Een maximum van 80% van het inkomen Een maximum verzekerd jaarbedrag van ,- Een minimum verzekerd jaarbedrag van ,- Lichaamsdeel, orgaan of vermogen Het gezichtsvermogen van beide ogen C D Als de dekkingen in combinatie worden gesloten moet de laagste dekking een minimaal verzekerd jaarbedrag van hebben. De dekkingen bij elkaar opgeteld moeten voldoen aan het minimum verzekerde jaarbedrag van ,- Het gezichtsvermogen van een oog Het gehoor van beide oren Het gehoor van een oor Een arm (incl. onderarm, hand en vingers) Minimale premie 343,- per jaar voor alle dekkingen samen Een hand (incl. vingers) Een duim (dominante hand) 60% Maximum uitkeringsduur Zolang de arbeidsongeschiktheid duurt tot maximaal 3 jaar Zolang de arbeidsongeschiktheid duurt tot maximaal de eindleeftijd Een duim (niet-dominante hand) Een wijsvinger (dominante hand) 15% Eindleeftijd 55, 60, 65, 67 Een wijsvinger (niet-dominante hand) Een middelvinger (dominante hand) 15% 12% Eigenrisicotermijn Indexatiemogelijkheden 30, 60, 90, 180, 360 dagen Geen index Jaarlijkse index (ongeacht of men wel of niet arbeidsongeschikt is): CBS, 2% of 3% Alleen index bij arbeidsongeschiktheid: CBS, 2% of 3% Een middelvinger (niet-dominante hand) Een ringvinger Een pink Een been (incl. onderbeen, voet en tenen) Een voet (incl. tenen) Een grote teen 12% 70% Ondergrens arbeidsongeschiktheidspercentage, 45% Een andere teen De milt 5% 5% Termijnbetaling Per maand (premieopslag 5%) Per kwartaal (premieopslag 3%) Per half jaar (premieopslag 2%) Per jaar Een nier Een long Reuk- en smaakvermogen samen Spraakvermogen 20% 30% 20% 30% HOE WERKT ONZE AOV VOOR ANDERE ZELFSTANDIG ONDERNEMERS 24 25

14 ALGEMEEN Preventie Elestia, onafhankelijke coaching & counseling. Kosteloos voor verzekerden en inwonende gezinsleden. Telefonisch, online en face-to-facediensten over onderwerpen als gezondheid, werkdruk, opvoeding en samenwerking. Preventie op maat bij dreigende arbeidsongeschiktheid. (Wetenschappelijk) onderzoek. Beroepsspecifieke preventietools. Workshops, congressen en presentaties in samenwerking met (beroeps)organisaties. Sterke en bewezen re-integratieaanpak Uitgangspunt is een verantwoorde re-integratie in het eigen beroep. Re-integratieplan met ervaren teams van arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs en preventie- en re-integratiebegeleiders. Her- of omscholing in overleg met Movir. Persoonlijk preventieadvies om terugval te voorkomen. Voorlopige dekking Bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een hoger verzekerd bedrag, biedt Movir kosteloos een voorlopige dekking aan voor het ongevallenrisico. Deze dekking geldt vanaf het moment dat Movir de aanvraag ontvangt tot aan het moment van acceptatie of afwijzing. De dekking houdt het volgende in: Als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt door een ongeval in de periode tussen ontvangst van de aanvraag door Movir en acceptatie/afwijzing, dan verstrekt Movir een uitkering op basis van de aanvraag en het bepaalde in de voorwaarden van verzekering. Er bestaat geen recht op uitkering gedurende de eigenrisicotermijn, die ingaat op de ingangsdatum van de verzekering of in voorkomende gevallen: de afwijzingsdatum van de verzekering. Arbeidsongeschiktheid door andere oorzaken dan een ongeval, is tijdens de voorlopige dekking niet verzekerd. Onder ongeval wordt verstaan: een plotseling, onverwacht van buiten inwerkend geweld op het lichaam van verzekerde waaruit rechtstreeks in een ogenblik een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan. ALGEMEEN 27

15 Bij wijziging van een bestaande verzekering geldt de voorlopige Sluimerregeling herbeoordeling zijn voor onze rekening. Er kan daarna niet opnieuw dekking alleen voor een verhoging van het verzekerde bedrag. De verzekerde kan zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering tijdelijk een herbeoordeling aangevraagd worden. Beperkende voorwaarden gelden ook voor de voorlopige dekking. Overbruggingsregeling laten sluimeren als hij tijdelijk zijn beroep niet uitoefent. Dit kan in de volgende situaties: Het volgen van een opleiding. Uitlooprisico gedekt Als de verzekering eindigt door opzegging en de verzekerde is op dat Movir biedt een overbruggingsregeling aan als de ingangsdatum Sabbatical leave. moment arbeidsongeschikt, dan houdt hij recht op uitkering. Als de van de verzekering op een later tijdstip (maximaal 6 maanden) ligt dan Beëindigen huidige en opstarten nieuwe onderneming. mate van arbeidsongeschiktheid toeneemt, dan wordt het uitkerings- de datum waarop de verzekering wordt geaccepteerd door Movir. percentage niet verhoogd. Neemt de mate van arbeidsongeschiktheid Deze regeling houdt het volgende in: De eigenschappen van de sluimerregeling zijn: af, dan wordt het uitkeringspercentage wel verlaagd. De overbrugging loopt vanaf de datum waarop de verzekering door Movir wordt geaccepteerd tot de datum waarop de De duur van de sluimerperiode wordt van tevoren bepaald. De verzekering kan maximaal een jaar sluimeren. Premievrijstelling verzekering ingaat. Hervat de verzekerde zijn oude beroep/werkzaamheden na Een verzekerde heeft per verzekering één keer recht op een premievrij Als de verzekerde tijdens de periode van overbrugging arbeids- afloop van de sluimerperiode, dan vragen wij niet om nieuwe laatste jaar. ongeschikt wordt, dan verstrekt Movir een uitkering zoals bepaald medische waarborgen. is in de polis. Als de verzekerde tijdens of na afloop van de sluimerperiode Na 1 jaar ononderbroken arbeidsongeschiktheid heeft de verzekerde Wij keren uit na het aflopen van de eigenrisicotermijn, die begint een ander beroep (of andere werkzaamheden) gaat uitoefenen, recht op premievrijstelling. De hoogte is gelijk aan het uitkerings- op de ingangsdatum van de verzekering. dan moet hij dat zo snel mogelijk aan ons melden. Wij bepalen percentage. Nieuwe medische waarborgen zijn niet nodig. dan of en hoe de verzekering voortgezet kan worden en zo ja, op welke voorwaarden. Verzekerden die naar het buitenland gaan De premie bedraagt 15% pro rato van de verzekeringspremie. Raakt de verzekerde arbeidsongeschikt tijdens het sluimeren van de Een verzekerde kan zijn verzekering meenemen naar het buiten- Wij houden hierbij geen rekening met starterskorting of aanvangs- polis, dan heeft hij recht op een uitkering. Deze uitkering begint na de land. Dit geldt niet voor de Waarnemingsverzekering, de Vaste korting. Bij wijziging van een bestaande verzekering geldt de over- eigenrisicotermijn, die ingaat op de laatste dag van de sluimerperiode. kostenverzekering en de Ongevallenverzekering. Als de verzekerde bruggingsregeling alleen voor een verhoging van het verzekerde voor langer dan 90 dagen naar het buitenland vertrekt, stelt Movir bedrag. Beperkende voorwaarde(n) en/of een premietoeslag gelden De premie tijdens de sluimerperiode is afhankelijk van de duur: andere voorwaarden. Ook kan Movir besluiten om de dekking niet ook voor de overbruggingsregeling. Bij een sluimerperiode korter dan 3 maanden: pro rato premie. voort te zetten. Neem voor de exacte voorwaarden contact op met Sluimerregeling De verzekerde kan zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering tijdelijk Bij een sluimerperiode tussen 3 en 6 maanden: 20% pro rato premie. Bij een sluimerperiode tussen 6 en 9 maanden: 30% pro rato premie. Bij een sluimerperiode tussen 9 en 12 maanden: 40% pro rato premie. uw salesmanager. Aanvraag laten sluimeren als hij tijdelijk zijn beroep niet uitoefent. Dit kan in de volgende situaties: Recht op herbeoordeling Een (risicoverhoging van een) arbeidsongeschiktheidsverzekering vraagt u aan met een aanmeldings-/wijzigingsformulier en een gezond- Het volgen van een opleiding. Als wij een arbeidsongeschiktheidsaanspraak hebben afgewezen heidsverklaring. Bij het ontbreken of onvolledig invullen van een van Een rustig gevoel Sabbatical leave. Beëindigen huidige en opstarten nieuwe onderneming. of als de verzekerde het niet eens is met de mate van arbeidsongeschiktheid die wij hebben vastgesteld, kan de verzekerde een deze formulieren, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. Movir kan een toelichting c.q. bewijs opvragen van het inkomen. dat het nu echt herbeoordeling aanvragen. Wij stellen de mate van arbeidsongeschiktheid dan opnieuw vast. Keuringen goed geregeld is. Binnen 30 dagen na ons besluit moet de verzekerde onderbouwd Een keuring is onderdeel van de aanvraag als de verzekerde ouder is dan 50 jaar én het verzekerde dagbedrag 145,- of het verzekerde melden tegen welke onderzoeken hij bezwaar heeft. De kosten van jaarbedrag ,- of meer is. ALGEMEEN 28 29

16 Maximale verzekeringsleeftijd De periode tussen de ingangsdatum en einddatum van de verzekering moet minimaal 5 jaar zijn. Inschrijving Kamer van Koophandel Zelfstandig ondernemers, die een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ons willen afsluiten, moeten met hun bedrijf ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Beroepsgroepen waarvoor een lidmaatschap van een beroepsorganisatie vereist is Om een verzekering bij Movir te kunnen afsluiten geldt voor een aantal beroepen dat de verzekerde of zijn bedrijf aangesloten moet zijn bij een beroeps- of brancheorganisatie. Definitie inkomen Onder inkomen verstaan wij Vrijberoepsbeoefenaar/eenmanszaak: aandeel uit de maatschap/ jaarwinst uit onderneming vóór belasting en vóór bijzondere baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen op immateriële activa. BV: het bedrijfsresultaat vóór belasting (gecorrigeerd vóór bijzondere baten en lasten en afschrijvingen op immateriële activa) plus beloningscomponenten van de directeur-grootaandeelhouder. Vennootschap: het aandeel in de vennootschapswinst vóór belasting en vóór bijzondere baten en lasten. Loondienst: brutojaarsalaris. We stellen in sommige gevallen ook specifieke voorwaarden om een verzekering bij Movir te kunnen afsluiten. Op het extranet staan deze beroepen en voorwaarden vermeld. Beperking eindleeftijd Een aantal beroepen kent een beperking van de maximale eindleeftijd. Op het extranet staat welke beroepen dit zijn. Beperkende voorwaarden en premietoeslagen Movir kan bij sommige aandoeningen beperkende voorwaarden geven en bij sommige aandoeningen een premietoeslag. Verzekeringnemer afwijkend van verzekerde Indien gewenst kan het bedrijf van de verzekerde de verzekeringnemer zijn. Bij de in deze brochure beschreven verzekeringen horen verzekeringsvoorwaarden. Hierin leest u precies wat wel en niet onder de verzekeringen valt. ALGEMEEN 30

17 Postbus CV Nieuwegein Bezoekadres Brugwal / Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

18 HOE WERKT ONZE AOV? 33 ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMERS ZAKELIJK PROFESSIONALS MEDICI MEDICI ZAKELIJK PROFESSIONALS ONDERNEMERS

HOE WERKT ONZE AOV? MEDICI ZAKELIJK PROFESSIONALS ONDERNEMERS

HOE WERKT ONZE AOV? MEDICI ZAKELIJK PROFESSIONALS ONDERNEMERS HOE WERKT ONZE AOV? MEDICI ZAKELIJK PROFESSIONALS ONDERNEMERS Algemeen VOOR MEDICI Mijn eigen beroep is verzekerd, een veilig gevoel. Zuiver beroepscriterium We beoordelen op basis van het beroep, zoals

Nadere informatie

Highlights Voor medici

Highlights Voor medici Highlights Voor medici Movir Brugwal 1 Postbus 2160 3432 NZ Nieuwegein 3430 CV Nieuwegein 2012 Telefoon 030 607 87 00 Fax 030 604 84 55 E-mail info@movir.nl DAK NVA NBVA ADFIZ ADFIZ Internet www.movir.nl

Nadere informatie

HOE WERKT HET MSB ARRANGEMENT? MEDISCH SPECIALISTEN

HOE WERKT HET MSB ARRANGEMENT? MEDISCH SPECIALISTEN HOE WERKT HET MSB ARRANGEMENT? MEDISCH SPECIALISTEN Anders denken over aov Hoe doet u dat met aov? Wat is afgesproken binnen uw MSB? Hoe doen andere MSB-leden dat? Wat zijn uw risico s? Kiest u voor keuzevrijheid

Nadere informatie

Highlights Voor medici

Highlights Voor medici Highlights Voor medici Movir Brugwal 1 Postbus 2160 3432 NZ Nieuwegein 3430 CV Nieuwegein Telefoon 030 607 87 00 Fax 030 604 84 55 E-mail info@movir.nl Internet www.movir.nl 01/2009 Aan deze uitgave kunnen

Nadere informatie

HOE WERKT HET MSB ARRANGEMENT? MEDISCH SPECIALISTEN

HOE WERKT HET MSB ARRANGEMENT? MEDISCH SPECIALISTEN HOE WERKT HET MSB ARRANGEMENT? MEDISCH SPECIALISTEN HET MSB ARRANGEMENT Anders denken over aov Hoe doet u dat met aov? Wat is afgesproken binnen uw MSB? Hoe doen andere MSB-leden dat? Wat zijn uw risico

Nadere informatie

Highlights Voor zakelijke professionals

Highlights Voor zakelijke professionals Highlights Voor zakelijke professionals Movir Brugwal 1 Postbus 216 3432 NZ Nieuwegein 343 CV Nieuwegein 212 Telefoon 3 67 87 Fax 3 64 84 55 E-mail info@movir.nl DAK NVA NBVA ADFIZ ADFIZ Internet www.movir.nl

Nadere informatie

Highlights Voor zakelijke professionals

Highlights Voor zakelijke professionals Highlights Voor zakelijke professionals Movir Brugwal 1 Postbus 2160 3432 NZ Nieuwegein 3430 CV Nieuwegein Telefoon 030 607 87 00 Fax 030 604 84 55 E-mail info@movir.nl Internet www.movir.nl 01/2009 Aan

Nadere informatie

Agenda. Wie is Movir? De modulaire Beroeps-AOV De modulaire Loondienst-AOV Maatwerk Preventie & re-integratie Uw rol als adviseur Rondvraag

Agenda. Wie is Movir? De modulaire Beroeps-AOV De modulaire Loondienst-AOV Maatwerk Preventie & re-integratie Uw rol als adviseur Rondvraag Kennismaking Movir Agenda Wie is Movir? De modulaire Beroeps-AOV De modulaire Loondienst-AOV Maatwerk Preventie & re-integratie Uw rol als adviseur Rondvraag Movir heeft meer dan 100 jaar ervaring in AOV

Nadere informatie

EEN EIGEN KIJK OP AOV. 24 oktober 2017 Marc Vanhouwe

EEN EIGEN KIJK OP AOV. 24 oktober 2017 Marc Vanhouwe EEN EIGEN KIJK OP AOV 24 oktober 2017 Marc Vanhouwe FiDiB Vught Broodfonds, AOV of beide? Gemeenschappelijk! 3 Beide dienen een maatschappelijk doel namelijk het afdekken van een financieel risico voor

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

HOE doen wij dat met uw aov?

HOE doen wij dat met uw aov? HOE doen wij dat met uw aov? medici zakelijk professionals ondernemers Anders denken over aov. Hoe doet u dat met uw aov? Wat is uw situatie? Speelt u op safe? Wat zijn uw risico s? Wat zijn uw ambities?

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Reaal UNIM AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: 1. Wat is verzekerd? 2. Waarom de Reaal UNIM AOV? 3. Zo blijf je gezond en veerkrachtig

Reaal UNIM AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: 1. Wat is verzekerd? 2. Waarom de Reaal UNIM AOV? 3. Zo blijf je gezond en veerkrachtig Reaal UNIM AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Medicus en paramedicus. Adviseur, zoals accountant, notaris, belastingadviseur, financieel planner, advocaat, controller, organisatieadviseur.

Nadere informatie

HOE SLUIT U ONZE AOV?

HOE SLUIT U ONZE AOV? HOE SLUIT U ONZE AOV? Wij zijn Movir. Een inkomensverzekeraar met een eigen kijk op aov. Onze aandacht gaat vooral uit naar het voorkomen en oplossen van arbeidsongeschiktheid. DE VERZEKERING AANVRAGEN

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV U heeft een offerte voor de Reaal UNIM AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld naar aanleiding van

Nadere informatie

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen o o Het Amersfoortse Ondernemersplan d e A d v i s e u r r o De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen v r u Productinformatiev e s i v A d e d o r Het Amersfoortse Ondernemersplan

Nadere informatie

De Ondernemer ALLE. in één relaxed

De Ondernemer ALLE. in één relaxed De Ondernemer Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één relaxed overzicht wat u eerst moet weten Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

Reaal Ondernemers AOV

Reaal Ondernemers AOV Reaal Ondernemers AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Startende ondernemer Zelfstandige zonder personeel Vrije beroepsbeoefenaar Directeur-grootaandeelhouder 1. Wat is verzekerd? Met de Reaal

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV

Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV 12 351 15-06 U heeft een offerte voor de UNIM Plus AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Voor een zelfstandig ondernemer zijn de financiële risico s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheid Productinformatie voor de adviseur Algemeen Allianz Inkomensverzekeringen biedt vijf verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in drie categorieën:

Nadere informatie

De verzekering aanvragen

De verzekering aanvragen De verzekering aanvragen 1 De verzekering aanvragen Inzicht in het acceptatieproces Met het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering neemt de verzekeraar uw financiële risico over voor het geval

Nadere informatie

(AOV) voor zelfstandig ondernemers

(AOV) voor zelfstandig ondernemers De AOV voor zelfstandig ondernemers Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders en mensen in vrije beroepen. Alleen de bijstand blijft over als u een

Nadere informatie

AEGON Collectieve Ongevallenverzekering. Productinformatie

AEGON Collectieve Ongevallenverzekering. Productinformatie AEGON Collectieve Ongevallenverzekering Productinformatie AEGON Collectieve Ongevallenverzekering De AEGON Collectieve Ongevallenverzekering voorziet in een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

txt De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt. Ondernemers-AOV

txt De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt. Ondernemers-AOV txt De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt. Ondernemers-AOV Ondernemers-AOV Als ondernemer houdt u ervan om initiatieven te nemen en het beste uit uzelf en uw bedrijf te halen. Dat geeft u energie. Maar

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Ja Nee, uitsluitend via

Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Ja Nee, uitsluitend via Advocatenpolis Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Ja Nee, uitsluitend via Polisvoorwaarden modelnummer: LKDV 2007-01 STMAOV 2007 Verhogingsrecht 1x per jaar, max. 10% zonder medische waarborgen,

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING De Vaak Vergeten Vragen Top 10. Een handig boekje dat nu eens niet ingaat op de meest gestelde vragen, maar juist op de vragen die mensen vaak vergeten te stellen over

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Opstap AOV

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Opstap AOV Klaverblad Verzekeringen Royaal Opstap AOV Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de Royaal Opstap AOV. In deze folder leest u wat er van u verwacht wordt als u arbeidsongeschikt

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor zakelijke professionals

De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor zakelijke professionals De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor zakelijke professionals Movir en zakelijke professionals De meeste mensen kennen Movir als arbeidsongeschiktheidsspecialist voor medici. En dat is ook niet zo

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV Klaverblad Verzekeringen Royaal Plus AOV en Royaal AOV Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat er

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken:

3 Polissen onderling vergelijken: Arbeidsongeschiktheidscriterium Verzekerde ongeschikt volgens rubriek A Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A 1/3 Amersfoortse Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/3 Amersfoortse Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U hebt plezier in uw werk. U

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt

Nadere informatie

Interpolis AOV voor medisch specialisten

Interpolis AOV voor medisch specialisten Interpolis AOV voor medisch specialisten Waarom dit aanbod? De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft gericht gezocht naar manieren om vaste uitgaven, die de dagelijkse praktijk van medisch specialisten

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid bij de Rabobank U heeft een onderneming en met de opbrengsten

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt 2 Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKT! Wat zijn de financiële gevolgen? Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven.

ARBEIDSONGESCHIKT! Wat zijn de financiële gevolgen? Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven. Arbeidsongeschikt raken heeft een grote impact op uw leven. Emotioneel is het moeilijk te verwerken. U kunt uw leven niet meer leiden zoals u het zou willen. Naast emotioneel leed kan arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Ondernemers AOV. Welk inkomen kunt u verzekeren? Voor wie? Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat is arbeidsongeschiktheid?

Ondernemers AOV. Welk inkomen kunt u verzekeren? Voor wie? Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat is arbeidsongeschiktheid? Ondernemers AOV Voor wie? Startende ondernemers. Zelfstandigen zonder personeel. Vrije beroepsbeoefenaars zoals accountants, advocaten, architecten. Directeuren-grootaandeelhouders. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor medici

De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor medici De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor medici uk Heerlijk die jungle Ieder moment is te geschikt Ik sleutel liever aan van Ik hou van maatwerk Ik heb liever positieve chemie Ik win graag z n mijn oldtimer

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoowaarden behorende bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder

Nadere informatie

InkomensZekerPlan vrije beroepen

InkomensZekerPlan vrije beroepen InkomensZekerPlan vrije beroepen De AOV voor zelfstandige medische professionals 1 Kenmerken 2 Financiële zekerheid 3 Voorkomen is beter dan genezen 4 Persoonlijke en deskundige hulp 5 Verzekering aanpassen

Nadere informatie

1,0 1,0. Kenmerken schade- /sommenverzekering. Vanaf welk verzekerd bedrag vindt bij aanvang van de verzekering een toetsing op het inkomen plaats?

1,0 1,0. Kenmerken schade- /sommenverzekering. Vanaf welk verzekerd bedrag vindt bij aanvang van de verzekering een toetsing op het inkomen plaats? Acceptatie voor Tariefsoort Welke tariefsoorten zijn mogelijk? afsluiting Kenmerken schade- /sommenverzekering Wachttermijn Welke wachttermijnen (in dagen) kunnen worden gekozen? Stijgende uitkering Is

Nadere informatie

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV?

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV? Reaal UNIM AOV Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor zelfstandigen is wettelijk vrijwel niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid kan dus financiële gevolgen hebben.

Nadere informatie

De Amersfoortse AEGON Movir Delta Lloyd Avéro Achmea

De Amersfoortse AEGON Movir Delta Lloyd Avéro Achmea Vergelijking individuele sverzekeringen Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Polisvoorwaarden Polisvoorwaarden AOV modelnummer: Model 184 Verhogingsrecht Eens in de drie jaar, max. 20% zonder

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Inkomensverlies, goed en voordelig verzekerd

Inkomensverlies, goed en voordelig verzekerd Inkomensverlies, goed en voordelig verzekerd Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2 Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3 NMT-leden profiteren

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt u

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

AOV I Inhoudsopgave:

AOV I Inhoudsopgave: Tarievenboek AOV I AOV I Inhoudsopgave: pagina AOV voor Zelfstandigen - Keuze... 2 AOV voor Zelfstandigen - Index... 10 Tarieven Keuze/Index... 12 AOV voor Zelfstandigen - Opbouw... 48 Tarieven Opbouw...

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Productkenmerken

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Productkenmerken Productkenmerken Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook vandaag nog de ruime

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U heeft plezier in uw werk. U

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

VOORWAARDEN AOV EXACT. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 47

VOORWAARDEN AOV EXACT. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 47 VOORWAARDEN AOV EXACT Verzekerd van alle aandacht. 1 van 47 VOORWAARDEN AOV EXACT 12 03-2015 Inhoudsopgave Belangrijk Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Zo leest u de voorwaarden Mijn verzekering

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers U heeft een offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor

Nadere informatie

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Hieronder vindt u de verschillende variabelen waarmee u tijdens de vergelijking te maken krijgt. Deze variabelen zijn ieders van invloed op de premie de AOV. Aan de hand van deze variabelen kunt u uw AOV

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

Ondernemers-AOV ANVR Ledenvoordeel De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Ondernemers-AOV ANVR Ledenvoordeel De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Ondernemers-AOV ANVR Ledenvoordeel De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt 2 Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt u ervan om initiatieven te nemen en het beste

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt 2 Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

Ondernemers AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Dekking. Voor wie? Te verzekeren inkomen

Ondernemers AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Dekking. Voor wie? Te verzekeren inkomen Informatie voor het intermediair Ondernemers AOV Product- en proceskenmerken 12 373 15-03 De Reaal Ondernemers AOV is speciaal gericht op Ondernemend Nederland. De Ondernemers AOV biedt uw klant een uitkering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt 2 Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt

Nadere informatie

VOORWAARDEN AOV. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 32

VOORWAARDEN AOV. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 32 VOORWAARDEN AOV Verzekerd van alle aandacht. 1 van 32 VOORWAARDEN AOV 03-2015 Inhoudsopgave Belangrijk Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Zo leest u de voorwaarden Mijn verzekering 1. Voor

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen De Arbeidsmogelijkheden AOV sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

TAF Ondernemers AOV. Een betaalbare AOV op maat

TAF Ondernemers AOV. Een betaalbare AOV op maat TAF Ondernemers AOV Een betaalbare AOV op maat Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van TAF kiest u voor een betaalbare verzekering op maat. Een vangnet voor als u (tijdelijk) niet kunt werken door

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Inkomenszekerheid voor iedere ondernemer U weet dat u niet onaantastbaar bent.

Nadere informatie

InkomensZekerPlan vrije beroepen

InkomensZekerPlan vrije beroepen InkomensZekerPlan vrije beroepen Bij arbeidsongeschiktheid van zelfstandige medische professionals 1 InkomensZekerPlan vrije beroepen 2 Wat is verzekerd 3 Wat is niet verzekerd 4 De keuze is aan u 5 Wat

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV Exact

De voorwaarden Generali AOV Exact De voorwaarden Generali AOV Exact Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV Exact. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak?

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Zelf voor zekerheid zorgen PRODUCTINFORMATIE In deze brochure treft u een uitleg aan van de meest voorkomende begrippen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor BLN-Koninklijke Schuttevaer De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Ondernemers-AOV voor BLN-Koninklijke Schuttevaer De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Ondernemers-AOV voor BLN-Koninklijke Schuttevaer De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt u ervan om initiatieven te nemen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. De Actieve Ondernemers AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. De Actieve Ondernemers AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen De Actieve Ondernemers AOV sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV Exact met een beperkte uitkeringsduur

De voorwaarden Generali AOV Exact met een beperkte uitkeringsduur De voorwaarden Generali AOV Exact met een beperkte uitkeringsduur Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV Exact

Nadere informatie