Highlights Voor zakelijke professionals

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Highlights Voor zakelijke professionals"

Transcriptie

1 Highlights Voor zakelijke professionals Movir Brugwal 1 Postbus NZ Nieuwegein 343 CV Nieuwegein 212 Telefoon Fax DAK NVA NBVA ADFIZ ADFIZ Internet 2674/ Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

2 Dé arbeidsongeschiktheidspecialist Productvoordelen Extra modules: Vaste kostenverzekering, Vaste lastenverzekering en Ongevallenverzekering. Eerste twee jaar meer dan 8% van het inkomen verzekerbaar om continuïteit van de onderneming te waarborgen. Maximum verzekerd dagbedrag in de eerste twee jaar bedraagt 76,-, vervolgens 55,-. Keuze contractsduur: het 1-jaarscontract dat direct dagelijks opzegbaar is óf het financiële voordeel van een 5-jaarscontract. Starterskorting: - bij een 5-jaarscontract: : 25%; : 2%; jaar 3: 15%; jaar 4: 15%; jaar 5: 1% - bij een 1-jaarscontract: : 25%; : 15%; jaar 3: 1% Zonder medische waarborgen de verzekering één jaar opschorten voor een sabbatical leave of een opleiding. Optierecht: mogelijkheid om jaarlijks het verzekerd dagbedrag te verhogen met 1% zonder medische waarborgen. Waardevaste polis mogelijk door jaarlijkse indexatie van het verzekerde dagbedrag óf alleen bij arbeidsongeschiktheid. Keuze indexpercentage: 1%, 2%, 3% of CBS. Laatste jaar voor einddatum verzekering premievrij. Premievrijstelling na een jaar arbeidsongeschiktheid. Geen correctiebepaling bij uitkering. Uitkering bij zwangerschapsverlof: - Als de zwangerschap is ontstaan na het ingaan van de verzekering. Wij hanteren daarbij het theoretische uitgangspunt dat de zwangerschap is ontstaan op de dag 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum weken op basis van het verzekerde dagbedrag. - Eigenrisicotermijn verminderd met 14 dagen. - Maandelijkse uitbetaling. Overstapregeling: na een overgang van een Beroeps-AOV naar een Loondienst-AOV, binnen 1 jaar de oorspronkelijke Beroeps-AOV in kracht herstellen. Kosteloos voorlopige dekking voor het ongevallenrisico bij aanvraag verzekering of aanvraag verhoging verzekerd dagbedrag. Overbruggingsregeling: de verzekering na acceptatie tot zes maanden later laten ingaan zonder nieuwe medische waarborgen. Uitlooprisicodekking als de verzekerde minimaal 25% arbeidsongeschikt is en de verzekering eindigt door opzegging. Recht op herbeoordeling bij arbeidsongeschiktheid. Preventieactiviteiten Elestia, onafhankelijke coaching & counseling. Kosteloos voor verzekerden en inwonende gezinsleden. Telefonisch, online en face-to-face diensten over onderwerpen als gezondheid, werkdruk, opvoeding en samenwerking. Preventie op maat bij dreigende arbeidsongeschiktheid. (Wetenschappelijk) onderzoek. Workshops, congressen en presentaties in samenwerking met (beroeps)organisaties. Sterke en bewezen re-integratieaanpak Uitgangspunt is een verantwoorde re-integratie in het eigen beroep. Re-integratieplan met multidisciplinaire aanpak. Ervaren arbeidsdeskundigen en medisch adviseurs. Kosten voor her- of omscholing voor rekening van Movir. Preventieadvies om terugval te voorkomen. De voordelen van Movir

3 Beroepenlijst Movir verzekert alle zakelijke professionals werkzaam op minimaal hbo-niveau. Een aantal zaken is daarbij van belang: - De verzekerde moet werken op minimaal hbo-niveau. - Zijn/haar beroep moet voorkomen op onderstaande beroepenlijst. - Wij beoordelen de werkzaamheden, niet de branche. Ter illustratie: de directeur van een fabriek met uitsluitend leidinggevende werkzaamheden verzekeren wij wel, de eigenaar van een groothandel die zelf ook op de heftruck zit, verzekeren wij niet. - Accountant adm. consulent - Actuaris - Administrateur - Adviseur - Advocaat - Arbeidsdeskundige - Arbeidshygiënist - Architect (interieur-/ tuin-/landschaps) - Belastingadviseur - Belastingconsulent - Beleggingsanalist - Bouwkundige - Casemanager - Commercieel manager - Communicatiespecialist - Consultant - Deurwaarder - Directeur - Doventolk - E-business specialist - Econoom - Ergonoom - Evenement manager - Financieel planner - Financieel specialist - Fiscaal jurist - Fusie- en overnamespecialist - Gerechtsdeurwaarder (kandidaat-) - Grafisch ontwerper - HRM specialist - ICT-deskundige - Industrieel ontwerper - Ingenieur - Inkoopmanager - Interim-manager - Interim-professional - Journalist (binnenland) - Jurist - Makelaar onroerendgoed - Marketing specialist - Marktonderzoeker - Mediator - Notaris (kandidaat-) - Octrooigemachtigde - Ondernemingsrechtadviseur - Onderwijskundige - Online marketeer - Opleider/trainer - Organisatieadviseur - Praktijk-/ kantoormanager - PR-manager - Projectmanager - Raadgevend ingenieur - Rechtskundig adviseur - Register IT-Auditor - Register valuator - Registeraccountant - Registercontroller - Registerinformaticus - Risicomanager - Stedenbouwkundige - Tolk/vertaler - Uitgever - Verzekeringsadviseur Verzekerde beroepen Staat het beroep er niet tussen? Kijk op voor een actueel overzicht of neem contact op met uw salesmanager. Korting via (beroeps)organisaties Movir heeft samenwerkingsverbanden en kortingsregelingen met de volgende zakelijke (beroeps)organisaties: APF / Balieplus: Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van Advocaten FFP: Vereniging Federatie Financieel Planners FNV ZZP: FNV Zelfstandigen KNB: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie NMv: Nederlandse Mediatorsvereniging PZO: Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers SRA: Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten

4 Modulaire Beroeps-AOV De Langlopende verzekering Zuiver beroepscriterium. Maximaal 8% van het inkomen tot een maximum dagbedrag van 55,-. Geen inkomenscorrectie bij arbeidsongeschiktheid. Jaarlijkse indexatie van het verzekerde dagbedrag óf alleen bij arbeidsongeschiktheid mogelijk. Keuze indexpercentage: 1%, 2%, 3% of CBS. Eigenrisicotermijn 3, 9, 18, 36 of 72 dagen. Ondergrens arbeidsongeschiktheid 25%, 45% of 65%. Zwangerschapsregeling bij het ontstaan van de zwangerschap na de ingangsdatum van de verzekering. Ons theoretische uitgangspunt is dat de zwangerschap 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum is ontstaan. De uitkering is gebaseerd op het dagbedrag en de eigenrisicotermijn die golden 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Vaste kostenverzekering Verzekert de dagelijkse kosten van een onderneming, zoals huisvesting, personeel en energie. Kan boven het 8%-criterium gesloten worden, maximum dagbedrag 21,-. Uitkeringsduur 1 of 2 jaar. Als aanvulling op een Langlopende verzekering. Ongevallenverzekering Uitkering bij blijvende invaliditeit als gevolg van ongeval (rubriek B). Uitkering bij overlijden als gevolg van ongeval (rubriek A). Minimum verzekerd bedrag 5.,- en maximum 35.,-. Uitkeringspercentages afgestemd op beroep. Uitgebreide dekking. Als aanvulling op een Langlopende verzekering. Opties Betalingstermijn: 1, 3, 6 of 12 maanden. Contractsduur: het 1-jaarscontract dat direct dagelijks opzegbaar is óf het financiële voordeel van een 5-jaarscontract. Eindleeftijd: 55, 6, 62, 65, 66 of 67 jaar. Laatste jaar voor einddatum verzekering premievrij. Starterskorting: - bij een 5-jaarscontract: : 25%; : 2%; jaar 3: 15%; jaar 4: 15%; jaar 5: 1% - bij een 1-jaarscontract: : 25%; : 15%; jaar 3: 1% Modulaire Beroeps-AOV

5 Modulaire Loondienst-AOV Opbouw uitkering volgens de WIA De Langlopende verzekering Zuiver beroepscriterium. Verzekert het verschil tussen 8% of 7% van het loon en 7% van het gemaximeerde loon. Maximum verzekerd dagbedrag (incl. Vaste lastenverzekering) 55,-. Minimum verzekerd dagbedrag 15,-. Jaarlijkse indexatie van het verzekerde dagbedrag óf alleen bij arbeidsongeschiktheid mogelijk. 6. Keuze indexpercentage: 1%, 2%, 3% of CBS. Eigenrisicotermijn 36 of 72 dagen. 5. Vaste lastenverzekering Verzekert de (maandelijks) terugkerende kosten. Verzekert tot 3% van het loon. Eigenrisicotermijn 36 of 72 dagen. Dagbedrag minimaal 15,- en maximaal 21,-. Ondergrens arbeidsongeschiktheid 25%, 45%, 65% of 8%. Ongevallenverzekering Uitkering bij blijvende invaliditeit als gevolg van ongeval (rubriek B). Uitkering bij overlijden als gevolg van ongeval (rubriek A). Minimum verzekerd bedrag 5.,- en maximum 15.,-. Uitkeringspercentages afgestemd op beroep. Uitgebreide dekking. Als aanvulling op een Langlopende verzekering. Opties 5 Betalingstermijn: 1, 3, 6 of 12 maanden. 4 Contractsduur: het 1-jaarscontract dat direct dagelijks opzegbaar is óf het financiële voordeel van een 5-jaarscontract. 3 Eindleeftijd: 55, 6, 62, 65, 66 of 67 jaar. Laatste jaar voor einddatum verzekering premievrij. 2 WIA en Movir De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee onderdelen: De Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kent in de eerste fase een loongerelateerde uitkering. Deze bedraagt 7% van het verschil tussen het laatstverdiende loon (gemaximeerd) en het loon dat de arbeidsongeschikte werknemer nog verdient. Hoe langer hij heeft gewerkt, hoe langer de duur van de uitkering. Aansluitend volgt een loonaanvullingsuitkering. Bij ten minste 5% benutting van de verdiencapaciteit, bedraagt de loonaanvullingsuitkering 7% van het verschil tussen het laatstverdiende gemaximeerde loon en de verdiencapaciteit. Bij minder dan 5% geldt een vervolguitkering die is gebaseerd op het wettelijke minimumloon en de mate van arbeidsongeschiktheid. Wanneer de werknemer niet meer kan werken en geen kans op herstel heeft, voorziet de regeling svoorziening Volledig Arbeidsongeschikten () in een uitkering van 75% van het laatstverdiende gemaximeerde loon. : loongerelateerde uitkering : loonaanvullingsuitkering ,-, AO 5% en Modulaire Loondienst-AOV 7.,-, AO 5% en WIA Movir Arbeidsongeschiktheidscriterium Gangbare arbeid Zuiver beroepscriterium 5 4 Vaststelling arbeidsongeschiktheid UWV Movir 3 Ondergrens arbeidsongeschiktheid 35% arbeidsongeschiktheid 25% arbeidsongeschiktheid Uitkeringsafhankelijkheid Maximale uitkering Wachttijd uitkering Werkgever betaalt tot 24 maanden (7% van het) loon door. Onzeker, afhankelijk van benutting verdiencapaciteit Tot 75% van de maximum loongrens. Neem Preventie voor meer informatie contact Geen op met uw salesmanager. Individuele Elestia counseling en uitgebreide preventietools WIA onafhankelijk uitkeringsrecht - Tot 8% van het inkomen plus - Vaste lasten tot 3% van het inkomen. 24 maanden - 24 of 36 maanden bij Langlopende loondienstverzekering of 24 maanden bij Vaste lastenverzekering Re-integratie Gericht op gangbare arbeid Bewezen individuele aanpak, gericht op terugkeer in het eigen beroep Vaste lastenverzekering Langlopende verzekering Vaste lastenverzekering WGA-uitkering Langlopende verzekering WGA-uitkering 7.,- en AO 1%

6 Voorlopige dekking Bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een hoger verzekerd bedrag, biedt Movir kosteloos een voorlopige dekking aan voor het ongevallenrisico. Deze dekking houdt het volgende in: Als de verzekerde arbeidsongeschikt (in de zin van de verzekering) wordt door een ongeval, dan verstrekt Movir een uitkering op basis van de aanvraag en het bepaalde in de voorwaarden van verzekering. Het ongeval moet hebben plaatsgevonden tussen de ontvangstdatum van de aanvraag door Movir en de datum waarop de verzekering door Movir wordt geaccepteerd of afgewezen. Er bestaat geen recht op uitkering gedurende de eigenrisicotermijn, die ingaat op de ingangsdatum van de verzekering (of in voorkomende gevallen: de afwijzingsdatum van de verzekering). Arbeidsongeschiktheid door andere oorzaken is gedurende de periode van voorlopige dekking niet gedekt. De voorlopige dekking vervalt op de dag dat de verzekering door Movir wordt geaccepteerd of afgewezen. Onder ongeval wordt verstaan: een plotseling, onverwacht van buiten inwerkend geweld op het lichaam van verzekerde waaruit rechtstreeks in een ogenblik een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan. Bij wijziging van een bestaande verzekering geldt de voorlopige dekking uitsluitend voor een verhoging van het verzekerde dagbedrag en blijven andere wijzigingen (bijvoorbeeld eigenrisicotermijn, eindleeftijd e.d.) buiten beschouwing. Bestaande restricties gelden ook voor de voorlopige dekking. Overbruggingsregeling Movir biedt optioneel een overbruggingsregeling aan als de ingangsdatum van de verzekering op een later tijdstip (maximaal 6 maanden) ligt dan de datum waarop de verzekering wordt geaccepteerd door Movir. Deze regeling houdt het volgende in: De overbrugging betreft de periode vanaf de datum waarop de verzekering door Movir wordt geaccepteerd tot de datum waarop de verzekering ingaat. Als de verzekerde tijdens de periode van overbrugging arbeidsongeschikt (in de zin van de polis) wordt, dan verstrekt Movir een uitkering met inachtneming van het bepaalde in de polis. Er bestaat geen recht op uitkering gedurende de eigenrisicotermijn, die ingaat op de ingangsdatum van de verzekering. Nieuwe medische waarborgen zijn niet nodig. Sluimeren Deze regeling biedt de mogelijkheid om de dekking tijdelijk op te schorten voor een sabbatical leave of opleiding. Daarbij geldt het volgende: De dekking kan voor maximaal een jaar worden opgeschort. De dekking wordt in kracht hersteld als de verzekerde zijn normale werkzaamheden hervat. ens de sluimerperiode is er geen recht op uitkering. Als de verzekerde tijdens de sluimerperiode arbeidsongeschikt (in de zin van de verzekering) wordt, gaat Movir over tot uitkering ná het verstrijken van de eigenrisicotermijn. Deze gaat in op de datum dat de dekking weer in kracht wordt hersteld. Premie 1% pro rato premie (als de periode korter is dan 3 maanden). 2% pro rato premie (als de periode ligt tussen 3 en 6 maanden). 3% pro rato premie (als de periode ligt tussen 6 en 9 maanden). 4% pro rato premie (als de periode ligt tussen 9 maanden en 1 jaar). Voorlopige dekking, overbruggingsregeling en sluimeren De premie bedraagt 15% pro rato premie. Hierover wordt geen starterskorting berekend. Bij wijziging van een bestaande verzekering geldt de overbruggingsregeling uitsluitend voor een verhoging van het verzekerde dagbedrag en blijven andere wijzigingen (bijvoorbeeld eigenrisicotermijn, eindleeftijd e.d.) buiten beschouwing. Overeengekomen restricties gelden ook voor de overbruggingsregeling.

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

HOE doen wij dat met uw aov?

HOE doen wij dat met uw aov? HOE doen wij dat met uw aov? medici zakelijk professionals ondernemers Anders denken over aov. Hoe doet u dat met uw aov? Wat is uw situatie? Speelt u op safe? Wat zijn uw risico s? Wat zijn uw ambities?

Nadere informatie

De Ondernemer ALLE. in één relaxed

De Ondernemer ALLE. in één relaxed De Ondernemer Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één relaxed overzicht wat u eerst moet weten Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

van verplichte deelname

van verplichte deelname Pensioenreglement 214-12 WIA-Arbeidsongeschiktheidspensioen op basis van verplichte deelname Wegwijzer Pensioenregeling en uitvoering 1 Pensioenregeling 1.1 Uitvoering van de pensioenregeling 1.2 Karakter

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. Polisnummer:

WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Pensioenreglement. <naam verzekeringnemer> Polisnummer:<polisnummer> WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Polisnummer: De oplossing dichtbij De Zeeuwse is uw regionale verzekeringsmaatschappij. Vanuit ons kantoor in Middelburg werken

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

De Ahold Pensioenfonds

De Ahold Pensioenfonds Ik heb wel een goede gezondheid, maar ik word er niet jonger op. Daarom wil ik het goed geregeld hebben. Javier Alvarez Mazariegos, supermarktmanager Albert Heijn, getrouwd, 1 kind De Ahold Pensioenfonds

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Polisvoorwaarden ZZP- AOV en wat de rechten en verplichtingen van zowel de verzekeraar als uzelf zijn. De polisvoorwaarden maken onderdeel uit van de

Polisvoorwaarden ZZP- AOV en wat de rechten en verplichtingen van zowel de verzekeraar als uzelf zijn. De polisvoorwaarden maken onderdeel uit van de Polisvoorwaarden ZZP- AOV en wat de rechten en verplichtingen van zowel de verzekeraar als uzelf zijn. De polisvoorwaarden maken onderdeel uit van de polis die de verzekeraar afgeeft. versie GG QL 09-2012

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inkomen Continu. Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inkomen Continu. Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea. ALGEMENE VOORWAARDEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea.nl Inkomen Continu Inhoudsopgave Art. 1 Begrippen

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F

Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Voorwaarden Collectieve WGA Gat Plus verzekering O 03.2.39 F Inleiding Leeswijzer Dit zijn de voorwaarden van uw WGA Gat Plus verzekering. Deze verzekering vangt financiële tegenvallers op bij gedeeltelijke

Nadere informatie

SAS WGA-Gat verzekering. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

SAS WGA-Gat verzekering. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis SAS WGA-Gat verzekering Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie 5 Jaarlijkse

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers individueel

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers individueel Model 16403 blad 1 Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers individueel Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Mededelingsplicht Artikel

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden WIA-volgende verzekeringen en herverzekeringen alsmede verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 2012

Bijzondere Voorwaarden WIA-volgende verzekeringen en herverzekeringen alsmede verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 2012 Bijzondere Voorwaarden WIA-volgende verzekeringen en herverzekeringen alsmede verzekering van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 2012 Algemeen Deze Bijzondere Voorwaarden zijn aanvullend op de

Nadere informatie

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden

ASR WIA Excedent- & Aanvullingsverzekering Collectief Algemene Voorwaarden Inhoud Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Artikel 2 Afkortingen Hoofdstuk II Te verzekeren risico Artikel 3 Strekking van de verzekering Artikel 4 Grondslag van de verzekering Artikel

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie