Highlights Voor zakelijke professionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Highlights Voor zakelijke professionals"

Transcriptie

1 Highlights Voor zakelijke professionals Movir Brugwal 1 Postbus NZ Nieuwegein 343 CV Nieuwegein 212 Telefoon Fax DAK NVA NBVA ADFIZ ADFIZ Internet 2674/ Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

2 Dé arbeidsongeschiktheidspecialist Productvoordelen Extra modules: Vaste kostenverzekering, Vaste lastenverzekering en Ongevallenverzekering. Eerste twee jaar meer dan 8% van het inkomen verzekerbaar om continuïteit van de onderneming te waarborgen. Maximum verzekerd dagbedrag in de eerste twee jaar bedraagt 76,-, vervolgens 55,-. Keuze contractsduur: het 1-jaarscontract dat direct dagelijks opzegbaar is óf het financiële voordeel van een 5-jaarscontract. Starterskorting: - bij een 5-jaarscontract: : 25%; : 2%; jaar 3: 15%; jaar 4: 15%; jaar 5: 1% - bij een 1-jaarscontract: : 25%; : 15%; jaar 3: 1% Zonder medische waarborgen de verzekering één jaar opschorten voor een sabbatical leave of een opleiding. Optierecht: mogelijkheid om jaarlijks het verzekerd dagbedrag te verhogen met 1% zonder medische waarborgen. Waardevaste polis mogelijk door jaarlijkse indexatie van het verzekerde dagbedrag óf alleen bij arbeidsongeschiktheid. Keuze indexpercentage: 1%, 2%, 3% of CBS. Laatste jaar voor einddatum verzekering premievrij. Premievrijstelling na een jaar arbeidsongeschiktheid. Geen correctiebepaling bij uitkering. Uitkering bij zwangerschapsverlof: - Als de zwangerschap is ontstaan na het ingaan van de verzekering. Wij hanteren daarbij het theoretische uitgangspunt dat de zwangerschap is ontstaan op de dag 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum weken op basis van het verzekerde dagbedrag. - Eigenrisicotermijn verminderd met 14 dagen. - Maandelijkse uitbetaling. Overstapregeling: na een overgang van een Beroeps-AOV naar een Loondienst-AOV, binnen 1 jaar de oorspronkelijke Beroeps-AOV in kracht herstellen. Kosteloos voorlopige dekking voor het ongevallenrisico bij aanvraag verzekering of aanvraag verhoging verzekerd dagbedrag. Overbruggingsregeling: de verzekering na acceptatie tot zes maanden later laten ingaan zonder nieuwe medische waarborgen. Uitlooprisicodekking als de verzekerde minimaal 25% arbeidsongeschikt is en de verzekering eindigt door opzegging. Recht op herbeoordeling bij arbeidsongeschiktheid. Preventieactiviteiten Elestia, onafhankelijke coaching & counseling. Kosteloos voor verzekerden en inwonende gezinsleden. Telefonisch, online en face-to-face diensten over onderwerpen als gezondheid, werkdruk, opvoeding en samenwerking. Preventie op maat bij dreigende arbeidsongeschiktheid. (Wetenschappelijk) onderzoek. Workshops, congressen en presentaties in samenwerking met (beroeps)organisaties. Sterke en bewezen re-integratieaanpak Uitgangspunt is een verantwoorde re-integratie in het eigen beroep. Re-integratieplan met multidisciplinaire aanpak. Ervaren arbeidsdeskundigen en medisch adviseurs. Kosten voor her- of omscholing voor rekening van Movir. Preventieadvies om terugval te voorkomen. De voordelen van Movir

3 Beroepenlijst Movir verzekert alle zakelijke professionals werkzaam op minimaal hbo-niveau. Een aantal zaken is daarbij van belang: - De verzekerde moet werken op minimaal hbo-niveau. - Zijn/haar beroep moet voorkomen op onderstaande beroepenlijst. - Wij beoordelen de werkzaamheden, niet de branche. Ter illustratie: de directeur van een fabriek met uitsluitend leidinggevende werkzaamheden verzekeren wij wel, de eigenaar van een groothandel die zelf ook op de heftruck zit, verzekeren wij niet. - Accountant adm. consulent - Actuaris - Administrateur - Adviseur - Advocaat - Arbeidsdeskundige - Arbeidshygiënist - Architect (interieur-/ tuin-/landschaps) - Belastingadviseur - Belastingconsulent - Beleggingsanalist - Bouwkundige - Casemanager - Commercieel manager - Communicatiespecialist - Consultant - Deurwaarder - Directeur - Doventolk - E-business specialist - Econoom - Ergonoom - Evenement manager - Financieel planner - Financieel specialist - Fiscaal jurist - Fusie- en overnamespecialist - Gerechtsdeurwaarder (kandidaat-) - Grafisch ontwerper - HRM specialist - ICT-deskundige - Industrieel ontwerper - Ingenieur - Inkoopmanager - Interim-manager - Interim-professional - Journalist (binnenland) - Jurist - Makelaar onroerendgoed - Marketing specialist - Marktonderzoeker - Mediator - Notaris (kandidaat-) - Octrooigemachtigde - Ondernemingsrechtadviseur - Onderwijskundige - Online marketeer - Opleider/trainer - Organisatieadviseur - Praktijk-/ kantoormanager - PR-manager - Projectmanager - Raadgevend ingenieur - Rechtskundig adviseur - Register IT-Auditor - Register valuator - Registeraccountant - Registercontroller - Registerinformaticus - Risicomanager - Stedenbouwkundige - Tolk/vertaler - Uitgever - Verzekeringsadviseur Verzekerde beroepen Staat het beroep er niet tussen? Kijk op voor een actueel overzicht of neem contact op met uw salesmanager. Korting via (beroeps)organisaties Movir heeft samenwerkingsverbanden en kortingsregelingen met de volgende zakelijke (beroeps)organisaties: APF / Balieplus: Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van Advocaten FFP: Vereniging Federatie Financieel Planners FNV ZZP: FNV Zelfstandigen KNB: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie NMv: Nederlandse Mediatorsvereniging PZO: Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers SRA: Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten

4 Modulaire Beroeps-AOV De Langlopende verzekering Zuiver beroepscriterium. Maximaal 8% van het inkomen tot een maximum dagbedrag van 55,-. Geen inkomenscorrectie bij arbeidsongeschiktheid. Jaarlijkse indexatie van het verzekerde dagbedrag óf alleen bij arbeidsongeschiktheid mogelijk. Keuze indexpercentage: 1%, 2%, 3% of CBS. Eigenrisicotermijn 3, 9, 18, 36 of 72 dagen. Ondergrens arbeidsongeschiktheid 25%, 45% of 65%. Zwangerschapsregeling bij het ontstaan van de zwangerschap na de ingangsdatum van de verzekering. Ons theoretische uitgangspunt is dat de zwangerschap 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum is ontstaan. De uitkering is gebaseerd op het dagbedrag en de eigenrisicotermijn die golden 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Vaste kostenverzekering Verzekert de dagelijkse kosten van een onderneming, zoals huisvesting, personeel en energie. Kan boven het 8%-criterium gesloten worden, maximum dagbedrag 21,-. Uitkeringsduur 1 of 2 jaar. Als aanvulling op een Langlopende verzekering. Ongevallenverzekering Uitkering bij blijvende invaliditeit als gevolg van ongeval (rubriek B). Uitkering bij overlijden als gevolg van ongeval (rubriek A). Minimum verzekerd bedrag 5.,- en maximum 35.,-. Uitkeringspercentages afgestemd op beroep. Uitgebreide dekking. Als aanvulling op een Langlopende verzekering. Opties Betalingstermijn: 1, 3, 6 of 12 maanden. Contractsduur: het 1-jaarscontract dat direct dagelijks opzegbaar is óf het financiële voordeel van een 5-jaarscontract. Eindleeftijd: 55, 6, 62, 65, 66 of 67 jaar. Laatste jaar voor einddatum verzekering premievrij. Starterskorting: - bij een 5-jaarscontract: : 25%; : 2%; jaar 3: 15%; jaar 4: 15%; jaar 5: 1% - bij een 1-jaarscontract: : 25%; : 15%; jaar 3: 1% Modulaire Beroeps-AOV

5 Modulaire Loondienst-AOV Opbouw uitkering volgens de WIA De Langlopende verzekering Zuiver beroepscriterium. Verzekert het verschil tussen 8% of 7% van het loon en 7% van het gemaximeerde loon. Maximum verzekerd dagbedrag (incl. Vaste lastenverzekering) 55,-. Minimum verzekerd dagbedrag 15,-. Jaarlijkse indexatie van het verzekerde dagbedrag óf alleen bij arbeidsongeschiktheid mogelijk. 6. Keuze indexpercentage: 1%, 2%, 3% of CBS. Eigenrisicotermijn 36 of 72 dagen. 5. Vaste lastenverzekering Verzekert de (maandelijks) terugkerende kosten. Verzekert tot 3% van het loon. Eigenrisicotermijn 36 of 72 dagen. Dagbedrag minimaal 15,- en maximaal 21,-. Ondergrens arbeidsongeschiktheid 25%, 45%, 65% of 8%. Ongevallenverzekering Uitkering bij blijvende invaliditeit als gevolg van ongeval (rubriek B). Uitkering bij overlijden als gevolg van ongeval (rubriek A). Minimum verzekerd bedrag 5.,- en maximum 15.,-. Uitkeringspercentages afgestemd op beroep. Uitgebreide dekking. Als aanvulling op een Langlopende verzekering. Opties 5 Betalingstermijn: 1, 3, 6 of 12 maanden. 4 Contractsduur: het 1-jaarscontract dat direct dagelijks opzegbaar is óf het financiële voordeel van een 5-jaarscontract. 3 Eindleeftijd: 55, 6, 62, 65, 66 of 67 jaar. Laatste jaar voor einddatum verzekering premievrij. 2 WIA en Movir De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit twee onderdelen: De Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kent in de eerste fase een loongerelateerde uitkering. Deze bedraagt 7% van het verschil tussen het laatstverdiende loon (gemaximeerd) en het loon dat de arbeidsongeschikte werknemer nog verdient. Hoe langer hij heeft gewerkt, hoe langer de duur van de uitkering. Aansluitend volgt een loonaanvullingsuitkering. Bij ten minste 5% benutting van de verdiencapaciteit, bedraagt de loonaanvullingsuitkering 7% van het verschil tussen het laatstverdiende gemaximeerde loon en de verdiencapaciteit. Bij minder dan 5% geldt een vervolguitkering die is gebaseerd op het wettelijke minimumloon en de mate van arbeidsongeschiktheid. Wanneer de werknemer niet meer kan werken en geen kans op herstel heeft, voorziet de regeling svoorziening Volledig Arbeidsongeschikten () in een uitkering van 75% van het laatstverdiende gemaximeerde loon. : loongerelateerde uitkering : loonaanvullingsuitkering ,-, AO 5% en Modulaire Loondienst-AOV 7.,-, AO 5% en WIA Movir Arbeidsongeschiktheidscriterium Gangbare arbeid Zuiver beroepscriterium 5 4 Vaststelling arbeidsongeschiktheid UWV Movir 3 Ondergrens arbeidsongeschiktheid 35% arbeidsongeschiktheid 25% arbeidsongeschiktheid Uitkeringsafhankelijkheid Maximale uitkering Wachttijd uitkering Werkgever betaalt tot 24 maanden (7% van het) loon door. Onzeker, afhankelijk van benutting verdiencapaciteit Tot 75% van de maximum loongrens. Neem Preventie voor meer informatie contact Geen op met uw salesmanager. Individuele Elestia counseling en uitgebreide preventietools WIA onafhankelijk uitkeringsrecht - Tot 8% van het inkomen plus - Vaste lasten tot 3% van het inkomen. 24 maanden - 24 of 36 maanden bij Langlopende loondienstverzekering of 24 maanden bij Vaste lastenverzekering Re-integratie Gericht op gangbare arbeid Bewezen individuele aanpak, gericht op terugkeer in het eigen beroep Vaste lastenverzekering Langlopende verzekering Vaste lastenverzekering WGA-uitkering Langlopende verzekering WGA-uitkering 7.,- en AO 1%

6 Voorlopige dekking Bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een hoger verzekerd bedrag, biedt Movir kosteloos een voorlopige dekking aan voor het ongevallenrisico. Deze dekking houdt het volgende in: Als de verzekerde arbeidsongeschikt (in de zin van de verzekering) wordt door een ongeval, dan verstrekt Movir een uitkering op basis van de aanvraag en het bepaalde in de voorwaarden van verzekering. Het ongeval moet hebben plaatsgevonden tussen de ontvangstdatum van de aanvraag door Movir en de datum waarop de verzekering door Movir wordt geaccepteerd of afgewezen. Er bestaat geen recht op uitkering gedurende de eigenrisicotermijn, die ingaat op de ingangsdatum van de verzekering (of in voorkomende gevallen: de afwijzingsdatum van de verzekering). Arbeidsongeschiktheid door andere oorzaken is gedurende de periode van voorlopige dekking niet gedekt. De voorlopige dekking vervalt op de dag dat de verzekering door Movir wordt geaccepteerd of afgewezen. Onder ongeval wordt verstaan: een plotseling, onverwacht van buiten inwerkend geweld op het lichaam van verzekerde waaruit rechtstreeks in een ogenblik een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan. Bij wijziging van een bestaande verzekering geldt de voorlopige dekking uitsluitend voor een verhoging van het verzekerde dagbedrag en blijven andere wijzigingen (bijvoorbeeld eigenrisicotermijn, eindleeftijd e.d.) buiten beschouwing. Bestaande restricties gelden ook voor de voorlopige dekking. Overbruggingsregeling Movir biedt optioneel een overbruggingsregeling aan als de ingangsdatum van de verzekering op een later tijdstip (maximaal 6 maanden) ligt dan de datum waarop de verzekering wordt geaccepteerd door Movir. Deze regeling houdt het volgende in: De overbrugging betreft de periode vanaf de datum waarop de verzekering door Movir wordt geaccepteerd tot de datum waarop de verzekering ingaat. Als de verzekerde tijdens de periode van overbrugging arbeidsongeschikt (in de zin van de polis) wordt, dan verstrekt Movir een uitkering met inachtneming van het bepaalde in de polis. Er bestaat geen recht op uitkering gedurende de eigenrisicotermijn, die ingaat op de ingangsdatum van de verzekering. Nieuwe medische waarborgen zijn niet nodig. Sluimeren Deze regeling biedt de mogelijkheid om de dekking tijdelijk op te schorten voor een sabbatical leave of opleiding. Daarbij geldt het volgende: De dekking kan voor maximaal een jaar worden opgeschort. De dekking wordt in kracht hersteld als de verzekerde zijn normale werkzaamheden hervat. ens de sluimerperiode is er geen recht op uitkering. Als de verzekerde tijdens de sluimerperiode arbeidsongeschikt (in de zin van de verzekering) wordt, gaat Movir over tot uitkering ná het verstrijken van de eigenrisicotermijn. Deze gaat in op de datum dat de dekking weer in kracht wordt hersteld. Premie 1% pro rato premie (als de periode korter is dan 3 maanden). 2% pro rato premie (als de periode ligt tussen 3 en 6 maanden). 3% pro rato premie (als de periode ligt tussen 6 en 9 maanden). 4% pro rato premie (als de periode ligt tussen 9 maanden en 1 jaar). Voorlopige dekking, overbruggingsregeling en sluimeren De premie bedraagt 15% pro rato premie. Hierover wordt geen starterskorting berekend. Bij wijziging van een bestaande verzekering geldt de overbruggingsregeling uitsluitend voor een verhoging van het verzekerde dagbedrag en blijven andere wijzigingen (bijvoorbeeld eigenrisicotermijn, eindleeftijd e.d.) buiten beschouwing. Overeengekomen restricties gelden ook voor de overbruggingsregeling.

Highlights Voor zakelijke professionals

Highlights Voor zakelijke professionals Highlights Voor zakelijke professionals Movir Brugwal 1 Postbus 2160 3432 NZ Nieuwegein 3430 CV Nieuwegein Telefoon 030 607 87 00 Fax 030 604 84 55 E-mail info@movir.nl Internet www.movir.nl 01/2009 Aan

Nadere informatie

Highlights Voor medici

Highlights Voor medici Highlights Voor medici Movir Brugwal 1 Postbus 2160 3432 NZ Nieuwegein 3430 CV Nieuwegein 2012 Telefoon 030 607 87 00 Fax 030 604 84 55 E-mail info@movir.nl DAK NVA NBVA ADFIZ ADFIZ Internet www.movir.nl

Nadere informatie

Highlights Voor medici

Highlights Voor medici Highlights Voor medici Movir Brugwal 1 Postbus 2160 3432 NZ Nieuwegein 3430 CV Nieuwegein Telefoon 030 607 87 00 Fax 030 604 84 55 E-mail info@movir.nl Internet www.movir.nl 01/2009 Aan deze uitgave kunnen

Nadere informatie

Agenda. Wie is Movir? De modulaire Beroeps-AOV De modulaire Loondienst-AOV Maatwerk Preventie & re-integratie Uw rol als adviseur Rondvraag

Agenda. Wie is Movir? De modulaire Beroeps-AOV De modulaire Loondienst-AOV Maatwerk Preventie & re-integratie Uw rol als adviseur Rondvraag Kennismaking Movir Agenda Wie is Movir? De modulaire Beroeps-AOV De modulaire Loondienst-AOV Maatwerk Preventie & re-integratie Uw rol als adviseur Rondvraag Movir heeft meer dan 100 jaar ervaring in AOV

Nadere informatie

19 september 2011, Oirschot

19 september 2011, Oirschot FiDiB 19 september 2011, Oirschot Arbeidsongeschiktheid! Agenda 1. De financiële sector 2. De markt en trends in AOV 3. Het risico en het product 4. Een aantal stellingen 1. De financiële sector Vertrouwen

Nadere informatie

HOE WERKT HET MSB ARRANGEMENT? MEDISCH SPECIALISTEN

HOE WERKT HET MSB ARRANGEMENT? MEDISCH SPECIALISTEN HOE WERKT HET MSB ARRANGEMENT? MEDISCH SPECIALISTEN Anders denken over aov Hoe doet u dat met aov? Wat is afgesproken binnen uw MSB? Hoe doen andere MSB-leden dat? Wat zijn uw risico s? Kiest u voor keuzevrijheid

Nadere informatie

FiDiZ 6 april 2011, Zwolle

FiDiZ 6 april 2011, Zwolle FiDiZ 6 april 2011, Zwolle Arbeidsongeschiktheid! Agenda 1. De financiële sector 2. De markt en trends in AOV 3. Het risico en het product 4. Een aantal stellingen 1. De financiële sector Vertrouwen Toezicht

Nadere informatie

HOE WERKT ONZE AOV? MEDICI ZAKELIJK PROFESSIONALS ONDERNEMERS

HOE WERKT ONZE AOV? MEDICI ZAKELIJK PROFESSIONALS ONDERNEMERS HOE WERKT ONZE AOV? MEDICI ZAKELIJK PROFESSIONALS ONDERNEMERS Algemeen VOOR MEDICI Mijn eigen beroep is verzekerd, een veilig gevoel. Zuiver beroepscriterium We beoordelen op basis van het beroep, zoals

Nadere informatie

HOE WERKT HET MSB ARRANGEMENT? MEDISCH SPECIALISTEN

HOE WERKT HET MSB ARRANGEMENT? MEDISCH SPECIALISTEN HOE WERKT HET MSB ARRANGEMENT? MEDISCH SPECIALISTEN HET MSB ARRANGEMENT Anders denken over aov Hoe doet u dat met aov? Wat is afgesproken binnen uw MSB? Hoe doen andere MSB-leden dat? Wat zijn uw risico

Nadere informatie

HOE WERKT ONZE AOV? MEDICI ZAKELIJK PROFESSIONALS ONDERNEMERS

HOE WERKT ONZE AOV? MEDICI ZAKELIJK PROFESSIONALS ONDERNEMERS HOE WERKT ONZE AOV? MEDICI ZAKELIJK PROFESSIONALS ONDERNEMERS Algemeen VOOR MEDICI Mijn eigen beroep is verzekerd, een veilig gevoel. Zuiver beroepscriterium We beoordelen op basis van het beroep, zoals

Nadere informatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor zakelijke professionals

De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor zakelijke professionals De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor zakelijke professionals Movir en zakelijke professionals De meeste mensen kennen Movir als arbeidsongeschiktheidsspecialist voor medici. En dat is ook niet zo

Nadere informatie

EEN EIGEN KIJK OP AOV. 24 oktober 2017 Marc Vanhouwe

EEN EIGEN KIJK OP AOV. 24 oktober 2017 Marc Vanhouwe EEN EIGEN KIJK OP AOV 24 oktober 2017 Marc Vanhouwe FiDiB Vught Broodfonds, AOV of beide? Gemeenschappelijk! 3 Beide dienen een maatschappelijk doel namelijk het afdekken van een financieel risico voor

Nadere informatie

Financiële Dienstverleners Gelderland (FDG) 25 september 2012, Arnhem Agenda

Financiële Dienstverleners Gelderland (FDG) 25 september 2012, Arnhem Agenda Financiële Dienstverleners Gelderland (FDG) 25 september 2012, Arnhem Agenda Deel 1 door Louis van Drunen: De financiële sector De AOV-branche nu De AOV-branche na 2012 De advieskeuze van een consument

Nadere informatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor zakelijke professionals een vrij beroep een zeker bestaan Movir en zakelijke professionals De meeste mensen kennen Movir als arbeidsongeschiktheidsspecialist voor

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor medici

De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor medici De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor medici uk Heerlijk die jungle Ieder moment is te geschikt Ik sleutel liever aan van Ik hou van maatwerk Ik heb liever positieve chemie Ik win graag z n mijn oldtimer

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

HOE doen wij dat met uw aov?

HOE doen wij dat met uw aov? HOE doen wij dat met uw aov? medici zakelijk professionals ondernemers Anders denken over aov. Hoe doet u dat met uw aov? Wat is uw situatie? Speelt u op safe? Wat zijn uw risico s? Wat zijn uw ambities?

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Ja Nee, uitsluitend via

Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Ja Nee, uitsluitend via Advocatenpolis Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Ja Nee, uitsluitend via Polisvoorwaarden modelnummer: LKDV 2007-01 STMAOV 2007 Verhogingsrecht 1x per jaar, max. 10% zonder medische waarborgen,

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs De Stichting Sociaal Fonds Infrastructuur en Milieu Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze

Nadere informatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering

De arbeidsongeschiktheidsverzekering De arbeidsongeschiktheidsverzekering Voor medici een vrij beroep een zeker bestaan Movir en medici (Para)medici zijn van oudsher belangrijk voor Movir. In de tijd dat we onderlinge verzekeraar waren, zijn

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

De Amersfoortse AEGON Movir Delta Lloyd Avéro Achmea

De Amersfoortse AEGON Movir Delta Lloyd Avéro Achmea Vergelijking individuele sverzekeringen Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Polisvoorwaarden Polisvoorwaarden AOV modelnummer: Model 184 Verhogingsrecht Eens in de drie jaar, max. 20% zonder

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke uitkering

Nadere informatie

De verzekering aanvragen

De verzekering aanvragen De verzekering aanvragen 1 De verzekering aanvragen Inzicht in het acceptatieproces Met het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering neemt de verzekeraar uw financiële risico over voor het geval

Nadere informatie

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen. Hoe moet het dan met het huishouden? Woonlasten, energiekosten, verzekeringspremies,

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant)

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com 9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

Zeker zijn van een stabiel inkomen. NnL

Zeker zijn van een stabiel inkomen. NnL Zeker zijn van een stabiel inkomen NnL 1 Zeker zijn van een stabiel inkomen Een aannemer neuriet een liedje terwijl hij zijn ladder opklimt. Een kapster bespreekt met haar vaste klant een nieuw kapsel.

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers.

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers. Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw

Nadere informatie

Reaal UNIM AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: 1. Wat is verzekerd? 2. Waarom de Reaal UNIM AOV? 3. Zo blijf je gezond en veerkrachtig

Reaal UNIM AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: 1. Wat is verzekerd? 2. Waarom de Reaal UNIM AOV? 3. Zo blijf je gezond en veerkrachtig Reaal UNIM AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Medicus en paramedicus. Adviseur, zoals accountant, notaris, belastingadviseur, financieel planner, advocaat, controller, organisatieadviseur.

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Onderdeel van PersoneelsImpulz WGA-eigenrisicoverzekering Productkenmerken Met ingang van 29 december 2005 is de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

Inkomensverlies, goed en voordelig verzekerd

Inkomensverlies, goed en voordelig verzekerd Inkomensverlies, goed en voordelig verzekerd Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2 Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3 NMT-leden profiteren

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

HOE SLUIT U ONZE AOV?

HOE SLUIT U ONZE AOV? HOE SLUIT U ONZE AOV? Wij zijn Movir. Een inkomensverzekeraar met een eigen kijk op aov. Onze aandacht gaat vooral uit naar het voorkomen en oplossen van arbeidsongeschiktheid. DE VERZEKERING AANVRAGEN

Nadere informatie

Allianz Productinformatie voor de adviseur

Allianz Productinformatie voor de adviseur Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Productinformatie voor de adviseur Wagenparkmanagement Productinformatie voor de adviseur Allianz biedt werkgevers oplossingen voor

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule Inkomensaanvulling In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module Inkomensaanvulling.

Nadere informatie

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START. De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid >START De Werkgevers AOV Hiaat en Hiaat Uitgebreid voor Achmea-medewerkers Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid. Het kan ook jou overkomen. 3 De WIA in het kort

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%)

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9406 - WIA Bodem (AO minder dan 35%) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Reaal Ondernemers AOV

Reaal Ondernemers AOV Reaal Ondernemers AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Startende ondernemer Zelfstandige zonder personeel Vrije beroepsbeoefenaar Directeur-grootaandeelhouder 1. Wat is verzekerd? Met de Reaal

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Basis In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Basis. In

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid

Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Productkaart Module WGA Hiaatverzekering Uitgebreid Inleiding In de productkaarten van de WIA aanvullingsmodules vindt u de algemene verzekeringsinformatie per maatschappij. De productkaarten beperken

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

3 Polissen onderling vergelijken:

3 Polissen onderling vergelijken: Arbeidsongeschiktheidscriterium Verzekerde ongeschikt volgens rubriek A Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A 1/3 Amersfoortse Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/3 Amersfoortse Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Excedent In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Excedent. In

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Polisvoorwaarden TUB-WGAHU-1 Voorwaarden WGA-gat Uitgebreid verzekering

Polisvoorwaarden TUB-WGAHU-1 Voorwaarden WGA-gat Uitgebreid verzekering Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering WGA-gat Uitgebreid verzekering In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de WGA-gat Uitgebreid

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV U heeft een offerte voor de Reaal UNIM AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld naar aanleiding van

Nadere informatie

WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken

WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken Omschrijving Code Polisvoorwaarden Wat is de officiële maatschappijcode voor de Polisvoorwaarden? Bijzonderheden Zijn er bijzonderheden? Verzekeraar Wie is de verzekeraar?

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? 1 Wat u van ons mag verwachten bij arbeidsongeschiktheid Inleiding U hebt zich onlangs arbeidsongeschikt gemeld. Arbeidsongeschiktheid brengt zorgen met zich mee: in de eerste

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

De Ondernemer ALLE. in één relaxed

De Ondernemer ALLE. in één relaxed De Ondernemer Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één relaxed overzicht wat u eerst moet weten Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WGA GAT Basis

Polisvoorwaarden WGA GAT Basis Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9400 - WGA GAT Basis Inhoudsopgave pag. 1 Begrippen

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen o o Het Amersfoortse Ondernemersplan d e A d v i s e u r r o De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen v r u Productinformatiev e s i v A d e d o r Het Amersfoortse Ondernemersplan

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat!

OHRA Inkomensgarantieplan. Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! OHRA Inkomensgarantieplan Met de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van OHRA valt u niet in een financieel gat! De wet- en regelgeving Arbeidsongeschiktheid is iets wat ook ú kan overkomen.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen Algemene informatie Arbeidsongeschiktheidverzekeringen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen De volledige AOV Deze verzekering biedt

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Interpolis InkomenVoorElkaar. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Interpolis InkomenVoorElkaar De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Wij zijn Interpolis Wij zijn gegroeid uit een behoefte. Aan zekerheid. Aan vertrouwen. Wij denken met u mee. Over uw toekomst,

Nadere informatie

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014 xib nte lan Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de mode-, interieur-, tapijten textielindustrie. Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-Verzekering) Informatiebrochure

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

In deze brief vindt u meer over de gunstige voorwaarden waaronder deze collectieve verzekering is afgesloten.

In deze brief vindt u meer over de gunstige voorwaarden waaronder deze collectieve verzekering is afgesloten. Haarlem, januari 2017 Betreft: collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering Beste nieuwe collega, Als u in dienst treedt bij de OSZG bent u automatisch via een collectieve verzekering verzekerd tegen

Nadere informatie

Ondernemers AOV. Welk inkomen kunt u verzekeren? Voor wie? Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat is arbeidsongeschiktheid?

Ondernemers AOV. Welk inkomen kunt u verzekeren? Voor wie? Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat is arbeidsongeschiktheid? Ondernemers AOV Voor wie? Startende ondernemers. Zelfstandigen zonder personeel. Vrije beroepsbeoefenaars zoals accountants, advocaten, architecten. Directeuren-grootaandeelhouders. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

REAAL UNIM AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s

REAAL UNIM AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s REAAL UNIM AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, ondernemers en DGA s 2 REAAL UNIM AOV Inkomensbescherming bij ziekte of een ongeval voor zelfstandige ondernemers en mensen

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Een flexibele verzekering speciaal voor ondernemers

Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Een flexibele verzekering speciaal voor ondernemers Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid Een flexibele verzekering speciaal voor ondernemers 2 Financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid Als zelfstandig ondernemer hebt u geen enkel recht op een

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WIA Vaste Aanvulling

Polisvoorwaarden WIA Vaste Aanvulling Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9405 - WIA Vaste Aanvulling Inhoudsopgave pag. 1 Begrippen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor MKB bedrijven. Informatie voor de werkgever Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor MKB bedrijven Informatie voor de werkgever Inhoud Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 3 Wat zijn de voordelen van deze verzekeringen? 4

Nadere informatie

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV?

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV? Reaal UNIM AOV Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor zelfstandigen is wettelijk vrijwel niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid kan dus financiële gevolgen hebben.

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie