De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen"

Transcriptie

1 o o Het Amersfoortse Ondernemersplan d e A d v i s e u r r o De individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen v r u Productinformatiev e s i v A d e d o r Het Amersfoortse Ondernemersplan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien

2 Jonge Ondernemers AOV Doelgroep Jonge (startende) zelfstandig ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren en directeur-grootaandeelhouders. Acceptatie Tot en met 35 jaar. Verzekerd bedrag Minimaal rubriek A ,- rubriek B 5.000,- Maximaal rubriek A ,- rubriek B ,- Wachtdagen Eindleeftijd Uitkeringsdrempel Indexering Tarief Keuze uit 14, 30 of 60 wachtdagen. Naar keuze (met inachtneming van de beroepenlijst) maximaal 65 jaar. De verzekering eindigt op de eerste van de maand volgend op het bereiken van de overeengekomen eindleeftijd. Keuze uit een uitkering vanaf 25%, 45%, 55%, 65% of 80% arbeidsongeschiktheid. Bij een hogere uitkeringsdrempel dan 25% geldt er een premiekorting. Een hogere uitkeringsdrempel geldt alleen voor ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval blijft de drempel 25%. De verzekerde bedragen en de premie blijven tijdens het 3-jarige contract gelijk. Bij rubriek B kan worden gekozen tussen een gelijkblijvende of geïndexeerde uitkering (maximaal 4%). De indexering gaat in na een jaar arbeidsongeschiktheid. Gelijkblijvende premie. Overstapgarantie Overstapkorting Na afloop van het 3-jarige contract kan de verzekering worden omgezet in een volledige Arbeidsongeschiktheidsverzekering op het combi- of standaardtarief. Het overstaprecht is geldig tot maximaal twee maanden na afloop van Jonge Ondernemers AOV. Er zijn drie mogelijkheden: 1. Er is geen arbeidsongeschiktheid (geweest). De nieuwe verzekering na overstap is een Arbeidsongeschiktheidsverzekering met alle daarbij behorende extra's (zie de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Er kan zonder medische acceptatie gekozen worden voor wijziging in: Verzekerde bedragen: deze kunnen worden verhoogd met maximaal 25%. Wachtdagen rubriek A 14, 30, 60, 90 of 180 dagen. Eindleeftijd. Uitkeringsdrempel (naar keuze arbeidsongeschiktheidsdrempel 25, 45, 55, 65 of 80%). Indexering/klim: geïndexeerde verzekerde bedragen en gelijkblijvende of klimmende uitkering (met 3%, 4% of loonindex). Op verhoging en uitbreiding zijn de normale technische acceptatieregels van toepassing. De premie voor de nieuwe verzekering wordt gebaseerd op de bereikte leeftijd op de afloopdatum van de Jonge Ondernemers AOV. Op deze premie wordt een doorlopende (overstap-)korting verleend. 2. Er is geen arbeidsongeschiktheid (geweest) in een periode van een jaar voor de overstap. Er is dan recht op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering met al zijn extra's en met indexclausule. De bij de Jonge Ondernemers AOV afgesproken klim bij uitkering wordt overgenomen (gelijkblijvend of index). De premie wordt gebaseerd op de overstapleeftijd, zonder korting. 3. In alle andere gevallen is er garantie op de nieuwe Arbeidsongeschiktheidsverzekering met de verzekerde bedragen, wachttijd, eindleeftijd, uitkeringsdrempel en klim van de Jonge Ondernemers AOV, inclusief premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Als er geen arbeidsongeschiktheid is bij het overstapverzoek en er is tijdens het 3-jarige contract geen arbeidsongeschiktheid geweest, dan is er bij de overstap recht op een doorlopende premiekorting van 3% op de premie voor de nieuwe AOV. Eerder overstappen is ook mogelijk, steeds op de hoofdpremievervaldatum (overstapverzoek binnen twee maanden). De korting is bij eerder overstappen: 1% na een jaar, 2% na twee jaar. Over de vaste polisopslag van 75,- wordt geen korting verleend. Amersfoortse Extra s Recht op arbeidsdeskundige hulp. Vergoeding van kosten voor reïntegratie, revalidatie, her- en omscholing. Uitkering bij zwangerschap/bevalling. Premievrijstelling bij uitkering rubriek B. Geen opslag voor termijnbetaling als ook de basisverzekering ziektekosten bij De Amersfoortse loopt. Gratis voorlopige dekking. Voordelen/ verkoopargumenten Volledige arbeidsongeschiktheidsverzekering met een lage, gelijkblijvende instappremie en uitgebreide omzettingsmogelijkheden (Overstapgarantie naar de Arbeidsongeschiktheidsverzekering).

3 Arbeidsongeschiktheidsverzekering Doelgroep Zelfstandig ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren en directeur-grootaandeelhouders. Acceptatie Verzekerd bedrag Wachtdagen Eindleeftijd Uitkeringsdrempel Indexering Tot en met 50 jaar. Daarboven: op aanvraag. Als leidraad geldt dat maximaal 80% van het inkomen kan worden verzekerd. Keuze uit 14, 30, 60, 90 of 180 wachtdagen. Naar keuze (met inachtneming van de beroepenlijst) maximaal 65 jaar. De verzekering eindigt op de eerste van de maand volgend op het bereiken van de overeengekomen eindleeftijd. Beroepen die zijn gemaximeerd tot 55 of 60 jaar kunnen tot een bepaalde leeftijd ook tot eindleeftijd 65 worden verzekerd. Keuze uit een uitkering vanaf 25%, 45%, 55%, 65% of 80% arbeidsongeschiktheid. Bij een hogere uitkeringsdrempel dan 25% geldt er een premiekorting. Een hogere uitkeringsdrempel geldt alleen voor ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval blijft de drempel 25%. Keuze uit de volgende combinaties: Keuze Stijging verzekerde bedragen tot een jaar na intreden a.o.* daarna index index gelijkblijvend index + 3% index 3% index + 4% index 4% uitgebreid index index (maximaal 4%) * desgewenst kan ook gekozen worden voor gelijkblijvend Verhogingsoptie Tarief Verzekerde ontvangt elke 2 jaar een overzicht waarin de verzekerde bedragen worden vermeld. Eens per 2 jaar kunnen de verzekerde bedragen met maximaal 20% worden verhoogd zonder gezondheidswaarborgen. Voorwaarde hierbij is dat de verzekerde niet ouder is dan 55 jaar en niet arbeidsongeschikt geweest is gedurende het afgelopen half jaar. Van verzekerden ouder dan 50 jaar wordt een korte gezondheidsverklaring gevraagd. Standaardtarief = gelijkblijvende premie. Combitarief = met de leeftijd stijgende premie. Na bereiken van de overstapleeftijd overgaand in het standaardtarief gebaseerd op de bereikte leeftijd. Amersfoortse Extra s Recht op arbeidsdeskundige hulp. Vergoeding van kosten voor reïntegratie, revalidatie, her- en omscholing. Uitkering bij zwangerschap/bevalling. Managed Care. Kapitaaluitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. Gratis preventiecheque eens per 3 jaar. Rechtsbijstand tot 7.500,-. Hulpverlening in het buitenland/repatriëring door SOS International. Premievrijstelling bij uitkering rubriek B. Gratis voorlopige dekking. Geen opslag voor termijnbetaling als ook de basisverzekering ziektekosten bij De Amersfoortse loopt. Voordelen/ verkoopargumenten Een uitgebreide en volledige arbeidsongeschiktheidsverzekering met veel extra s.

4 Budget AOV Doelgroep Ondernemers die een volledige AOV te duur of (nog) niet nodig vinden. (Oudere) starters. Zelfstandigen, vrije beroepsbeoefenaren en directeur-grootaandeelhouders. Ondernemers die niet voor een volledige AOV in aanmerking komen. Acceptatie Verzekerd bedrag Verzekerde rubrieken: Tot en met 50 jaar. Daarboven: op aanvraag. Indien de opbouwoptie niet wordt meeverzekerd: 55 jaar. Als leidraad geldt dat maximaal 80% van het inkomen kan worden verzekerd. Rubriek A en B dienen beide verzekerd te worden tegen gelijke bedragen. Ernstige aandoeningen Rubriek A: ernstige aandoeningen eerste jaar. Uitkering wordt verleend zodra één van de verzekerde ernstige aandoeningen is gediagnosticeerd. Er geldt geen eigen risicotermijn. Uitkering vindt plaats ongeacht of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Rubriek B: ernstige aandoeningen na eerste jaar. Uitkering wordt verleend indien en voor zolang verzekerde arbeidsongeschikt is als gevolg van een verzekerde ernstige aandoening overeenkomstig de mate van arbeidsongeschiktheid. Ongevallen Rubriek A: arbeidsongeschiktheid t.g.v. een ongeval eerste jaar. Uitkering wordt verleend indien en voor zolang verzekerde arbeidsongeschikt is ten gevolge van een ongeval overeenkomstig de mate van arbeidsongeschiktheid. Rubriek B: arbeidsongeschiktheid t.g.v. een ongeval na eerste jaar. Uitkering wordt verleend indien en voor zolang verzekerde arbeidsongeschikt is ten gevolge van een ongeval overeenkomstig de mate van arbeidsongeschiktheid. Wachtdagen Eindleeftijd Beoordeling arbeidsongeschiktheid Uitkeringsdrempel Indexering Ernstige aandoeningendekking: geen wachttijd. De Budget AOV keert uit direct na diagnose van een verzekerde ernstige aandoening. Ongevallendekking: keuze uit 14, 30, 60, 90 of 180 dagen Naar keuze (met inachtneming van de beroepenlijst) maximaal 65 jaar. De verzekering eindigt op de eerste van de maand volgend op het bereiken van de overeengekomen eindleeftijd. Rubriek A: beroepsarbeidsongeschiktheid. Rubriek B: beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid. Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid. Bij ernstige aandoening in het eerste jaar: geen. Keuze uit de volgende combinaties: Keuze Stijging verzekerde bedragen tot een jaar na intreden a.o.* daarna index index gelijkblijvend index + 3% index 3% index + 4% index 4% uitgebreid index index (maximaal 4%) * desgewenst kan ook gekozen worden voor gelijkblijvend Opbouwoptie Verhogingsoptie Tarief De opbouwoptie geeft de verzekerde het recht gedurende de eerste 5 jaar de verzekering om te zetten in een volledige AOV. Dit kan op ieder gewenst moment tot maximaal de bij aanvang van de verzekering gekozen jaarrente (inclusief indexeringen). De overstap kan ook in meerdere stappen geschieden. Voorwaarden hierbij zijn: Op het moment van overgang mag de verzekerde niet arbeidsongeschikt zijn of arbeidsongeschikt zijn geweest in een periode van een half jaar voorafgaand aan het verzoek tot gebruik van deze optie. Overeengekomen bijzondere voorwaarden gelden ook voor de volledige dekking. De opbouwoptie dient bij het aangaan van de verzekering te worden aangevraagd. Verzekerde ontvangt elke 2 jaar een overzicht waarin de verzekerde bedragen worden vermeld. Eens per 2 jaar kunnen de verzekerde bedragen met maximaal 20% worden verhoogd zonder gezondheidswaarborgen. Voorwaarde hierbij is dat de verzekerde niet ouder is dan 55 jaar en niet arbeidsongeschikt geweest is gedurende het afgelopen half jaar. Van verzekerden ouder dan 50 jaar wordt een korte gezondheidsverklaring gevraagd. Standaardtarief = gelijkblijvende premie. Combitarief = met de leeftijd stijgende premie. Na bereiken van de overstapleeftijd overgaand in het standaardtarief gebaseerd op de bereikte leeftijd.

5 Ernstige aandoeningen Ongeval Amersfoortse Extra s Ernstige aandoeningen zijn: hartinfarct, beroerte, nierinsufficiëntie, kanker, zwaar hoofdletsel, verlamming na een ongeval of ruggenmergziekte, derdegraads brandwonden over tenminste 20% van het lichaam, volledige blindheid, volledige doofheid, coma. In de polisvoorwaarden staan de uitgebreide definities. Onder ongeval wordt verstaan: een plotseling van buitenaf komend onvrijwillig op het lichaam inwerkend geweld dat rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ten gevolge heeft. Enkele in- en uitsluitingen zijn in de polisvoorwaarden opgenomen. Recht op arbeidsdeskundige hulp. Vergoeding van kosten voor reïntegratie, revalidatie, her- en omscholing. Gratis preventiecheque eens per 3 jaar. Rechtsbijstand tot 7.500,-. Hulpverlening in het buitenland/repatriëring door SOS International. Premievrijstelling bij uitkering rubriek B. Gratis voorlopige dekking. Als gebruik wordt gemaakt van de opbouwoptie heeft verzekerde voor het gedeelte met volledige dekking (ongeval en alle ziektes) ook recht op: Extra ongevallenverzekering. Uitkering bij zwangerschap/bevalling. Voordelen/ verkoopargumenten Een betaalbaar alternatief voor een volledige AOV. Een prima verzekering voor ondernemers die een volledige AOV (nog) niet nodig vinden. Een uitkering direct na diagnose van een verzekerde ernstige aandoening. Dus geen wachttijd. De Budget AOV kan omgezet worden in een volledige AOV.

6 Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de zelfstandige ondernemer Aanvullende informatie Jonge Ondernemers AOV, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Budget AOV en Vaste Bedragen AOV. Arbeidsongeschiktheid Gezondheidsverklaring/ keuring Is aanwezig indien verzekerde door objectief medisch vast te stellen stoornissen als gevolg van ongeval of ziekte beperkt is in zijn functioneren waardoor hij niet in staat is geheel of gedeeltelijk het verzekerde beroep uit te oefenen (beroepsarbeidsongeschiktheid). Beroepsarbeidsongeschiktheid geldt voor rubriek A en B. Kandidaat-verzekerde kan bij rubriek B ook kiezen voor beoordeling volgens passende arbeid. De premiekorting voor rubriek B hiervoor is 10%. Onder passende arbeid wordt verstaan: beroepswerkzaamheden die voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde zijn berekend en die met het oog op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden in redelijkheid kunnen worden verlangd. Naast een gezondheidsverklaring is ook een keuring met aanvullend bloedonderzoek vereist als kandidaat-verzekerde ouder is dan 45 jaar, of vanaf de volgende bedragen: ,- voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een klim bij uitkering ,- voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een gelijkblijvende uitkering. Deze keuringsgrenzen gelden voor zover er uit de gezondheidsverklaring geen aanleiding is tot aanvullend medisch onderzoek. Keuringskosten komen, behoudens bijzondere gevallen, voor rekening van De Amersfoortse. Rubriek A en B Premie Premievrijstelling Starterskorting Fiscus Vaste Bedragen AOV Rubriek A is het risico in het eerste jaar. Rubriek B is het risico na het eerste jaar. Beide rubrieken kunnen afzonderlijk worden gesloten. De premiehoogte wordt o.a. bepaald door leeftijd, beroepsklasse, wachttijd, eindleeftijd, uitkeringsdrempel en gekozen premiesysteem (Standaard of Combi). In plaats van jaarpremie kan gekozen worden voor maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling (opslagen 6%, 5%, 3%). Deze opslagen vervallen indien ook de basisverzekering ziektekosten is gesloten bij De Amersfoortse. Het jaar voorafgaande aan de einddatum is premievrij. Vanaf het moment dat krachtens rubriek B uitkering wordt verleend, volgt premievrijstelling op basis van het uitkeringspercentage. Ondernemers die maximaal drie jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn komen in aanmerking voor starterskorting. Deze premiekorting bedraagt in het eerste jaar 25%, in het tweede jaar 15% en in het derde jaar 10%. Een andere verdeling is mogelijk (totaal 50% in drie jaar, minimaal 5% per jaar, maximaal 40% per jaar, niet oplopend). De AOV-premies voor de jaarrentes zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een fors deel van de premie komt zodoende voor rekening van de fiscus. Doelgroep: agrariërs met een laag en/of wisselend inkomen. Premie: als bij de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Beoordelingcriterium bij arbeidsongeschiktheid: - Rubriek A: beroepsarbeidsongeschiktheid, - Rubriek B: passende arbeid of beroepsarbeidsongeschiktheid (10% premieopslag). Keuzemogelijkheden: 1 A ,- B ,- 2 A ,- B ,- 3 A ,- B ,- 4 A ,- B ,- Wachtdagen: keuze uit 30, 60, 90 of 180 wachtdagen. Eindleeftijd: maximaal 60 jaar. Verhogingsoptie: niet van toepassing. Indexering: keuze uit de volgende combinaties: Keuze Stijging verzekerde bedragen tot een jaar na intreden a.o.* daarna index index gelijkblijvend uitgebreid index index (maximaal 4%) * desgewenst kan ook gekozen worden voor gelijkblijvend

7 Toelichting op Amersfoortse Extra s Arbeidsdeskundige hulp, revalidatie en her- of omscholing Bemiddeling Preventiecheque Voorlopige dekking Uitkering bij zwangerschap/ bevalling Rechtsbijstand Meeverzekerd is recht op arbeidsdeskundige hulp en begeleiding bij arbeidsongeschiktheid. De hulp wordt gegeven door registerarbeidsdeskundigen van De Amersfoortse. Zij omvat alle onderzoek, advisering en begeleiding bij aanpassingen binnen de beroepswerkzaamheden en bedrijfsvoering die herstel kunnen bevorderen en de arbeidsongeschiktheid kunnen verminderen. Vooral bij langdurige arbeidsongeschiktheid is deze hulp en overleg daarover met verzekerde van belang. Het doel is reïntegratie, primair gericht op het eigen bedrijf. De kosten van de arbeidsdeskundige hulp zijn voor rekening van De Amersfoortse. Overige kosten van aanpassing, herplaatsing, bemiddeling bij het verkrijgen van andere arbeid, revalidatie en her- of omscholing die buiten de normale kosten van genees- en heelkundige behandeling vallen, kunnen eveneens voor vergoeding in aanmerking komen. Voorafgaande goedkeuring door De Amersfoortse is dan vereist. Vergoeding kan plaatsvinden voorzover daarop niet elders aanspraak bestaat. De Amersfoortse bemiddelt desgewenst tussen verzekerde en uitzendbureau United Restart voor de snelle inschakeling van tijdelijke vervanging van de arbeidsongeschikte verzekerde ondernemer. Verzekerden met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering die krachtens rubriek B zijn verzekerd hebben eens per drie jaar recht op een preventiecheque. Deze cheque kan besteed worden aan onderzoek en adviezen op het gebied van gezondheid en arbeidsgeschiktheid, afgestemd op de beroepswerkzaamheden van de verzekerde. De verzekerde kan gebruik maken van één van de op de preventiecheque vermelde mogelijkheden. Hieronder vallen de volgende diensten: Stresspreventie Training Houding en Beweging Arbeidsdeskundige hulp Onderzoek naar risico op diabetes II en hart- en vaatziekten Korting op lidmaatschap van een sportschool. De Amersfoortse verleent gratis voorlopige dekking aan de kandidaat-verzekerde indien deze: In Nederland woonachtig is. Volkomen gezond en zonder gebreken is. Niet ouder is dan 50 jaar. Niet eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens-, of ongevallenverzekering is afgewezen of niet op normale voorwaarden is geaccepteerd. De voorlopige dekking wordt verleend voor het risico van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval. De dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum en wordt van kracht bij ondertekening van het aanvraagformulier, mits dat binnen 3 x 24 uur daarna door De Amersfoortse is ontvangen. De maximale duur van de dekking is 30 dagen. De dekking wordt verleend voor de aangevraagde verzekerde jaarrente(s) tot maximaal de jaarrentes die volgens de geldende regels zonder geneeskundig onderzoek kunnen worden aangevraagd. Vrouwelijke verzekerden ontvangen een uitkering op rubriek A van 100% gedurende 16 weken (onder aftrek van de eigen risicotermijn) mits op de verzekering rubriek B minimaal twee jaar is meeverzekerd (ook bij Jonge Ondernemers AOV). Tot een maximum van 7.500,- per gebeurtenis voor verhaal van een schade op een derde die in verband met het veroorzaken van arbeidsongeschiktheid op grond van een onrechtmatige daad tot schadevergoeding is verplicht.

8 De Amersfoortse. De Inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland. Stadsring 15, postbus 42, 3800 AA Amersfoort

3 Polissen onderling vergelijken:

3 Polissen onderling vergelijken: Arbeidsongeschiktheidscriterium Verzekerde ongeschikt volgens rubriek A Aanpassing werkzaamheden eigen bedrijf rubriek A 1/3 Amersfoortse Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2/3 Amersfoortse Budget Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Budget AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse OndernemersPlan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. U bent ondernemer. Continuïteit van uw bedrijf is erg belangrijk. U laat zich niet buitenspel zetten

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse Ondernemersplan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Arbeidsongeschiktheidsverzekering, wel of niet noodzakelijk? Als zelfstandige kunt u het zich niet

Nadere informatie

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

(AOV) voor zelfstandig ondernemers

(AOV) voor zelfstandig ondernemers De AOV voor zelfstandig ondernemers Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders en mensen in vrije beroepen. Alleen de bijstand blijft over als u een

Nadere informatie

AOV I Inhoudsopgave:

AOV I Inhoudsopgave: Tarievenboek AOV I AOV I Inhoudsopgave: pagina AOV voor Zelfstandigen - Keuze... 2 AOV voor Zelfstandigen - Index... 10 Tarieven Keuze/Index... 12 AOV voor Zelfstandigen - Opbouw... 48 Tarieven Opbouw...

Nadere informatie

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien.

Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. Het Amersfoortse OndernemersPlan Met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft de zaak gewoon draaien. U bent ondernemer. Continuïteit van uw bedrijf is erg belangrijk. U laat zich niet buitenspel zetten

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als. ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheid Productinformatie voor de adviseur Algemeen Allianz Inkomensverzekeringen biedt vijf verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in drie categorieën:

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Productkenmerken

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Productkenmerken Productkenmerken Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook vandaag nog de ruime

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Productkenmerken. De Actieve Ondernemers AOV. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Productkenmerken. De Actieve Ondernemers AOV. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Productkenmerken De Actieve Ondernemers AOV De Arbeidsmogelijkheden AOV sinds 1850 De Actieve Ondernemers AOV Periode arbeidsongeschiktheid Eigen riscotermijn 1 e jaar 2 e jaar

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat u inspireert. Want ondernemers

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV

Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Informatie voor het intermediair TAF GoedGezekerd AOV Een zelfstandig ondernemer is gewend aan het nemen van risico s. Hij beoordeelt per situatie hoe hij deze risico s tot een minimum kan beperken. Waar

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Inkomenszekerheid voor iedere ondernemer U weet dat u niet onaantastbaar bent.

Nadere informatie

Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Flexibele verzekeringen voor ondernemers

Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Flexibele verzekeringen voor ondernemers Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid Flexibele verzekeringen voor ondernemers 2 Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid Elk jaar wordt een groot aantal zelfstandig ondernemers door ziekte

Nadere informatie

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers

AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Net zo flexibel als ondernemers AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Net zo flexibel als ondernemers Net zo flexibel als ondernemers Zelf kiezen. Zelf beslissen. Zelf bepalen. Dat is waar u het als ondernemer voor doet. Dat is wat

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

De Ondernemer ALLE. in één relaxed

De Ondernemer ALLE. in één relaxed De Ondernemer Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één relaxed overzicht wat u eerst moet weten Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook

Nadere informatie

Reaal Ondernemers AOV

Reaal Ondernemers AOV Reaal Ondernemers AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Startende ondernemer Zelfstandige zonder personeel Vrije beroepsbeoefenaar Directeur-grootaandeelhouder 1. Wat is verzekerd? Met de Reaal

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Ondernemers AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Dekking. Voor wie? Te verzekeren inkomen

Ondernemers AOV. Product- en proceskenmerken. Informatie voor het intermediair. Kenmerken. Dekking. Voor wie? Te verzekeren inkomen Informatie voor het intermediair Ondernemers AOV Product- en proceskenmerken 12 373 15-03 De Reaal Ondernemers AOV is speciaal gericht op Ondernemend Nederland. De Ondernemers AOV biedt uw klant een uitkering

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite. Productkenmerken

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite. Productkenmerken Productkenmerken Inkomenszekerheid voor ondernemers De Goudse beschikt over jarenlange ervaring en expertise op het gebied van verzuim en inkomen. Wij richten ons op werknemers en zéker ook op zelfstandige

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat

Nadere informatie

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen... 2 De volledige AOV...

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidverzekeringen Algemene informatie Arbeidsongeschiktheidverzekeringen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen De volledige AOV Deze verzekering biedt

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Plus AOV en Royaal AOV Klaverblad Verzekeringen Royaal Plus AOV en Royaal AOV Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder leest u wat er

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. De Arbeidsmogelijkheden AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen De Arbeidsmogelijkheden AOV sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Ondernemers AOV. Welk inkomen kunt u verzekeren? Voor wie? Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat is arbeidsongeschiktheid?

Ondernemers AOV. Welk inkomen kunt u verzekeren? Voor wie? Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wat is arbeidsongeschiktheid? Ondernemers AOV Voor wie? Startende ondernemers. Zelfstandigen zonder personeel. Vrije beroepsbeoefenaars zoals accountants, advocaten, architecten. Directeuren-grootaandeelhouders. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV U heeft een offerte voor de Reaal UNIM AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld naar aanleiding van

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Ja Nee, uitsluitend via

Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Ja Nee, uitsluitend via Advocatenpolis Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Ja Nee, uitsluitend via Polisvoorwaarden modelnummer: LKDV 2007-01 STMAOV 2007 Verhogingsrecht 1x per jaar, max. 10% zonder medische waarborgen,

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoowaarden behorende bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. In deze folder

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV

Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV Uw persoonlijke offerte voor De Reaal UNIM Plus AOV 12 351 15-06 U heeft een offerte voor de UNIM Plus AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor u opgesteld

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U hebt plezier in uw werk. U

Nadere informatie

WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken

WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken WOONLASTENVERZEKERINGEN Kenmerken Omschrijving Code Polisvoorwaarden Wat is de officiële maatschappijcode voor de Polisvoorwaarden? Bijzonderheden Zijn er bijzonderheden? Verzekeraar Wie is de verzekeraar?

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. De Actieve Ondernemers AOV. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. De Actieve Ondernemers AOV. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen De Actieve Ondernemers AOV sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

De Actieve Ondernemers AOV

De Actieve Ondernemers AOV Klaverblad Verzekeringen De Actieve Ondernemers AOV Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de actieve ondernemer sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze

Nadere informatie

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak?

Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak? Zelf voor zekerheid zorgen PRODUCTINFORMATIE In deze brochure treft u een uitleg aan van de meest voorkomende begrippen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid.

1. Het verzekerde bedrag Het verzekerde bedrag is het jaarbedrag dat u wenst uitgekeerd te krijgen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Hieronder vindt u de verschillende variabelen waarmee u tijdens de vergelijking te maken krijgt. Deze variabelen zijn ieders van invloed op de premie de AOV. Aan de hand van deze variabelen kunt u uw AOV

Nadere informatie

Mogelijkheden Nedasco Gezond Werken Pakket

Mogelijkheden Nedasco Gezond Werken Pakket Mogelijkheden Nedasco Gezond Werken Pakket 1. Module Verzuim Via Nedasco ServiceNet Via een maatwerkofferte Ziekteverzuimverzekering Conventioneel 1e jaar Standaard 100% Tussen de 70% en 100% 2e jaar Standaard

Nadere informatie

Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Univé 2 Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV?

Reaal UNIM AOV. Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor wie? Wat is arbeidsongeschiktheid? Wat verzekert u met de Reaal UNIM AOV? Reaal UNIM AOV Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Voor zelfstandigen is wettelijk vrijwel niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid kan dus financiële gevolgen hebben.

Nadere informatie

1,0 1,0. Kenmerken schade- /sommenverzekering. Vanaf welk verzekerd bedrag vindt bij aanvang van de verzekering een toetsing op het inkomen plaats?

1,0 1,0. Kenmerken schade- /sommenverzekering. Vanaf welk verzekerd bedrag vindt bij aanvang van de verzekering een toetsing op het inkomen plaats? Acceptatie voor Tariefsoort Welke tariefsoorten zijn mogelijk? afsluiting Kenmerken schade- /sommenverzekering Wachttermijn Welke wachttermijnen (in dagen) kunnen worden gekozen? Stijgende uitkering Is

Nadere informatie

Het Amersfoortse OndernemersPlan. Polisvoorwaarden. Al deze voorwaarden en/of extra s samen worden pakketvoorwaarden genoemd.

Het Amersfoortse OndernemersPlan. Polisvoorwaarden. Al deze voorwaarden en/of extra s samen worden pakketvoorwaarden genoemd. Het Amersfoortse OndernemersPlan Polisvoorwaarden Inhoud 1 Algemeen 2 Definitie Amersfoortse OndernemersPlan 3 Verzekerings- en pakketvoorwaarden 4 Afbakening en samenstelling OndernemersPlan 5 Premiekorting

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U heeft plezier in uw werk. U

Nadere informatie

Interpolis AOV voor medisch specialisten

Interpolis AOV voor medisch specialisten Interpolis AOV voor medisch specialisten Waarom dit aanbod? De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft gericht gezocht naar manieren om vaste uitgaven, die de dagelijkse praktijk van medisch specialisten

Nadere informatie

De Amersfoortse AEGON Movir Delta Lloyd Avéro Achmea

De Amersfoortse AEGON Movir Delta Lloyd Avéro Achmea Vergelijking individuele sverzekeringen Algemeen: Beschikbaar voor overige intermediair Polisvoorwaarden Polisvoorwaarden AOV modelnummer: Model 184 Verhogingsrecht Eens in de drie jaar, max. 20% zonder

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. U leest wat dit voor

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Opstap AOV

Klaverblad Verzekeringen. Royaal Opstap AOV Klaverblad Verzekeringen Royaal Opstap AOV Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de Royaal Opstap AOV. In deze folder leest u wat er van u verwacht wordt als u arbeidsongeschikt

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Voor een zelfstandig ondernemer zijn de financiële risico s bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk. Als u niets regelt, is de bijstand

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht

Nadere informatie

Zeker zijn van een stabiel inkomen. NnL

Zeker zijn van een stabiel inkomen. NnL Zeker zijn van een stabiel inkomen NnL 1 Zeker zijn van een stabiel inkomen Een aannemer neuriet een liedje terwijl hij zijn ladder opklimt. Een kapster bespreekt met haar vaste klant een nieuw kapsel.

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

OndernemersPlan. Amersfoortse OndernemersPlan. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

OndernemersPlan. Amersfoortse OndernemersPlan. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers OndernemersPlan Amersfoortse OndernemersPlan De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw bedrijf

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd Inkomenszekerheid voor ondernemers

ZelfstandigVerzekerd Inkomenszekerheid voor ondernemers ZelfstandigVerzekerd Inkomenszekerheid voor ondernemers De Goudse De Goudse is een zelfstandige verzekeringsmaatschappij, opgericht in 1924, met een jaaromzet van circa een miljard euro en zo n 900 medewerkers.

Nadere informatie

Cordares Hypotheek Risico Plan. Productinformatie voor de verzekeringsadviseur

Cordares Hypotheek Risico Plan. Productinformatie voor de verzekeringsadviseur Cordares Hypotheek Risico Plan Productinformatie voor de verzekeringsadviseur Het Cordares Hypotheek Risico Plan Het Cordares Hypotheek Risico Plan is een overlijdensrisicoverzekering die Cordares speciaal

Nadere informatie

Uw dreumes maakt geen verschil tussen zakelijk en privébezit. En uw verzekering?

Uw dreumes maakt geen verschil tussen zakelijk en privébezit. En uw verzekering? 2 Uw dreumes maakt geen verschil tussen zakelijk en privébezit. En uw verzekering? 2 Werk en privé in één keer goed verzekerd met het ZZP Combipakket. Wist u dat u zo n zakelijk aangeschafte laptop apart

Nadere informatie

Beste ZZP-er, Met vriendelijke groet, Het Profin inkoopcollectief

Beste ZZP-er, Met vriendelijke groet, Het Profin inkoopcollectief Beste ZZP-er, In dit bijgaande document vindt u alle informatie die u nodig heeft om een wel overwogen beslissing te maken bij het afsluiten van een AOV. Lees het document goed door zodat u op de hoogte

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

REAAL Ondernemers AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s

REAAL Ondernemers AOV. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s REAAL Ondernemers AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor mensen met een vrij beroep, zelfstandige ondernemers en DGA s 2 REAAL Ondernemers AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Mevrouw M. Jansen De Vergelijker 104 3436 TR NIEUWEGEIN

Mevrouw M. Jansen De Vergelijker 104 3436 TR NIEUWEGEIN Mevrouw M. Jansen De Vergelijker 104 Uitgebreide AOV vergelijking voor: Mevrouw M. Jansen Uw adviseur: Arnoud Wennekus GSM 06 : 50 880 110 info@tune.nl TUNE! Financiële Diensten Tel: 030 6 30 88 30 Geboren:

Nadere informatie

TAF Ondernemers AOV. Een betaalbare AOV op maat

TAF Ondernemers AOV. Een betaalbare AOV op maat TAF Ondernemers AOV Een betaalbare AOV op maat Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van TAF kiest u voor een betaalbare verzekering op maat. Een vangnet voor als u (tijdelijk) niet kunt werken door

Nadere informatie

InkomensZekerPlan vrije beroepen

InkomensZekerPlan vrije beroepen InkomensZekerPlan vrije beroepen De AOV voor zelfstandige medische professionals 1 Kenmerken 2 Financiële zekerheid 3 Voorkomen is beter dan genezen 4 Persoonlijke en deskundige hulp 5 Verzekering aanpassen

Nadere informatie

Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Een flexibele verzekering speciaal voor ondernemers

Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid. Een flexibele verzekering speciaal voor ondernemers Uw inkomen beschermd bij arbeidsongeschiktheid Een flexibele verzekering speciaal voor ondernemers 2 Financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid Als zelfstandig ondernemer hebt u geen enkel recht op een

Nadere informatie

Reaal UNIM AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: 1. Wat is verzekerd? 2. Waarom de Reaal UNIM AOV? 3. Zo blijf je gezond en veerkrachtig

Reaal UNIM AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: 1. Wat is verzekerd? 2. Waarom de Reaal UNIM AOV? 3. Zo blijf je gezond en veerkrachtig Reaal UNIM AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Medicus en paramedicus. Adviseur, zoals accountant, notaris, belastingadviseur, financieel planner, advocaat, controller, organisatieadviseur.

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers

Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers Uw persoonlijke offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers U heeft een offerte voor de Reaal UNIM AOV voor Werknemers bij uw financieel adviseur aangevraagd. Wij hebben deze persoonlijke offerte voor

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2)

Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2) Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2) 64.1864-02/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van

Nadere informatie

Informatie voor het intermediair TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis

Informatie voor het intermediair TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis Informatie voor het intermediair TAF Ernstige ziekte en Ongeval Polis Een ongeluk met blijvende gevolgen, een hartaanval, kanker of hersenbloeding, niemand wil er aan denken. Toch krijgen steeds meer mensen

Nadere informatie

Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering... Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering... als het u toch overkomt Univé persoonlijk en dichtbij Daar plukt ú de vruchten van! 2 Wel of geen AOV? Wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV); dat is

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

ondernemen wordt een stuk relaxter de maandpremies individueel 2011

ondernemen wordt een stuk relaxter de maandpremies individueel 2011 ondernemen wordt een stuk relaxter met de maandpremies individueel 2011 2 s Ziektekosten Individueel 2011 De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid bij de Rabobank U heeft een onderneming en met de opbrengsten

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%)

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9406 - WIA Bodem (AO minder dan 35%) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

voor V. Rapport Maliebaan 75 3581 CG Utrecht Inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering

voor V. Rapport Maliebaan 75 3581 CG Utrecht Inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering Financieel Rapport voor V. Rapport Maliebaan 75 3581 CG Utrecht Inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering Inhoud Inleiding... 3 Uw gezinssituatie... 4 Uw beroep... 6 Uw bedrijf... 7 Uw inkomen... 8 Uw vermogenspositie...

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering. Algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering AO 0404

Allianz Nederland Levensverzekering. Algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering AO 0404 Allianz Nederland Levensverzekering Algemene voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering AO 0404 Algemeen De navolgende voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene voorwaarden die op de polis van toepassing

Nadere informatie

Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van De heer T. Test Opgesteld door: De heer PP Palm Maandag 21 oktober 2013 1 Inhoudsopgave In dit rapport

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie