Interpolis AOV voor medisch specialisten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interpolis AOV voor medisch specialisten"

Transcriptie

1 Interpolis AOV voor medisch specialisten

2

3 Waarom dit aanbod? De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft gericht gezocht naar manieren om vaste uitgaven, die de dagelijkse praktijk van medisch specialisten met zich meebrengt, structureel te verminderen. Zo is er nagedacht over hoe de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verlaagd kunnen worden. Met de gerenommeerde combinatie van adviseur Meeùs en verzekeraar Interpolis is een aantrekkelijk alternatief ontwikkeld voor de tot op heden gangbare arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de medische sector. Deze AOV is voor de leden van de OMS samengesteld. Wanneer u gebruik wilt maken van dit aanbod, dient u lid te zijn van de OMS. Bent u nog geen lid, dan kunt u dat eenvoudig regelen op Waarom Meeùs als adviseur? De afdeling Gezondheidszorg van Meeùs heeft ruime ervaring in het adviseren van zelfstandigen in de gezondheidszorg. Reeds medici zijn via Meeùs verzekerd. De adviseurs van Meeùs brengen individueel advies uit omtrent de dekking die het beste aansluit bij de wensen van de medisch specialist.

4 Waarom Interpolis als verzekeraar? Interpolis maakt als grote en stabiele verzekeraar deel uit van het Achmea-concern en is ontstaan vanuit het idee dat je sterker staat als je krachten bundelt en open kaart speelt. Interpolis heeft aantoonbare expertise en ervaring in de medische sector. En onderscheidt zich positief ten opzichte van de tot op heden leidende AOV-aanbieders voor medisch specialisten door een grote eigen arbeidsdeskundige dienst. Waarom kan deze AOV nu opeens zoveel goedkoper? Even wat feiten op een rij, die samen verklaren hoe dat kan: - Het is gebruikelijk dat een verzekeringsadviseur provisie ontvangt over de jaarpremie van een afgesloten AOV. Voor deze AOV ontvangt Meeùs geen provisie, maar geldt een aangepaste beloning voor de advisering. Jaarlijks wordt een fee van 350,- (exclusief btw) in rekening gebracht. En dat scheelt in de totale poliskosten. - Deze regeling voor alle leden van de OMS levert schaalvoordeel en daarmee een lagere premie op. - Dit aanbod is vastgelegd in een overeenkomst met de Orde van Medisch Specialisten. In deze overeenkomst is een garantie van de premiegrondslag bepaald gedurende de eerste 5 jaar van de overeenkomst.

5

6 De tarifering die Interpolis hanteert is glashelder en gebaseerd op jarenlange ervaring in de medische sector. In deze periode is de tariefstelling nooit aangepast. Ook betreft dit aanbod voor leden van de OMS geen eenmalig actieaanbod waarvan straks de premie verhoogd wordt. De kwaliteit en ervaring van Interpolis met individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden gehandhaafd en gekoppeld aan de persoonlijke en deskundige advisering van Meeùs. Waarom is de AOV van Interpolis een goede keuze? De aangeboden AOV is een verbeterde variant van het InkomensZekerPlan voor Vrije Beroepen van Interpolis. En

7 kenmerkt zich door uitstekende polisvoorwaarden en uitgebreide keuzemogelijkheden. Meer dan medici hebben in de afgelopen jaren het InkomensZekerPlan bij Interpolis afgesloten. Voor leden van de OMS is het product in dit aanbod op enkele punten verbeterd. Daarmee is: - Tot 90% van het inkomen te verzekeren. - Het acceptatiebeleid versoepeld. - Oversluiten vanaf een elders lopende AOV mogelijk tot 62 jaar. - De omschrijving van beroepsarbeidsongeschiktheid in positieve zin aangepast. - De periode verblijf in het buitenland verruimd naar 90 dagen (zonder meldingsplicht). De adviseurs van Meeùs geven u hierover graag meer uitleg. Daarbij is ook een vergelijking van tarieven en voorwaarden voorhanden. Op welke manieren kan ik een offerte aanvragen? U kunt een offerte aanvragen via of door de antwoordkaart te retourneren aan Meeùs. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met de adviseurs van Meeùs. Zij helpen u graag verder. Hebt u op dit moment een AOV, dan kunt u ook een kopie van uw polis toesturen. Zo kan Meeùs een aanbod maken dat gebaseerd is op uw huidige polis.

8 Hoe werkt de overgang naar het InkomensZekerPlan? Bij de offerte van Meeùs ontvangt u tevens een aanmeldingsformulier. Wilt u gebruikmaken van het aanbod, dan kunt u dit formulier ingevuld en ondertekend retourneren. Mocht u bij de offerteaanvraag geen kopie van uw polis hebben toegestuurd, dan vragen wij u deze bij het aanmeldingsformulier mee te sturen. In het aanmeldingsformulier wordt een aantal gezondheidsvragen gesteld. Voor startend medisch specialisten en medisch specialisten met een bestaande AOV zijn 2 gezondheidsvragen van toepassing. Kunt u beide vragen met nee beantwoorden, dan is medische acceptatie een feit. Hebt u op dit moment geen AOV en bent u geen startend medisch

9 specialist, dan worden 5 medische vragen gesteld. Ook hiervoor geldt dat wanneer u deze vragen met nee kunt beantwoorden, u toegang hebt tot de gekozen verzekering. Moet u een vraag met ja beantwoorden, dan zal een medewerk(st)er van Interpolis contact met u opnemen om telefonisch een gezondheidsverklaring af te nemen. Zo kan Interpolis snel gerichte vragen omtrent uw gezondheidssituatie stellen. De medisch adviseur van Interpolis zal vervolgens beoordelen of uw aanvraag medisch akkoord is. Is medische acceptatie akkoord, dan hebt u toegang tot de gekozen verzekering. Wat gebeurt er met mijn huidige AOV? De adviseurs van Meeùs helpen u om uw huidige AOV tijdig op te zeggen, zodanig dat altijd sprake is van een aaneensluitende dekking, zonder dubbele verzekering.

10 Hoe wordt mijn nieuwe AOV onderhouden? Meeùs maakt een aanbod dat gebaseerd is op uw huidige polis. Vervolgens zal een adviseur van Meeùs gedurende het eerste contractjaar een afspraak met u maken om te bespreken of deze AOV (nog) past bij uw persoonlijke wensen en financiële situatie. Gedurende de looptijd van de verzekering zal Meeùs deze check jaarlijks uitvoeren. Mocht u onverhoopt arbeidsongeschikt raken, dan kunt u uiteraard ook rekenen op deskundige begeleiding. Hoe werkt het InkomensZekerplan van Interpolis? Het InkomensZekerPlan voor Vrije Beroepen biedt u een complete voorziening rond het risico van arbeidsongeschiktheid: - Flexibele inkomensbescherming. - Vastelastenverzekering. - Waarnemingskostenverzekering. - Zwangerschapsdekking. - Sabbaticaldekking. - Uitgebreide preventiediensten én 24-uursservice voor counseling. - Professionele hulp bij re-integratie.

11 De overheid vindt dat vrij beroepsbeoefenaars, zoals medisch specialisten, zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomen. Raakt u arbeidsongeschikt, dan is er geen wettelijke uitkering. Het InkomensZekerPlan voor Vrije Beroepen van Interpolis biedt u náást inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid ook professionele hulp om gezond te blijven. De continuïteit van uw praktijk staat daarbij voorop. De belangrijkste aspecten van het InkomensZekerPlan voor Vrije Beroepen zetten wij graag voor u op een rij.

12 Uw persoonlijke inkomen Deze AOV biedt u maximale mogelijkheden om de verzekering af te stemmen op uw persoonlijke wensen. U kunt tot 90% van uw fiscaal inkomen verzekeren, met een maximum van ,-. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid een ander bedrag te verzekeren. Uw vaste lasten Met de Vastelastenverzekering verzekert u zich bij arbeidsongeschiktheid van een tijdelijke financiële tegemoetkoming voor uw vaste kosten. Bijvoorbeeld voor kosten van huisvesting, personeel en energie. U kunt maximaal ,- verzekeren en kiezen uit een uitkeringsduur van 1 of 2 jaar. Uw waarnemingskosten De Waarnemingskostenverzekering verzekert u van een tijdelijke financiële tegemoetkoming als u bij arbeidsongeschiktheid een beroepsgenoot als waarnemer inhuurt. Het verzekerde bedrag per jaar bedraagt maximaal ,- en de uitkeringsduur is naar keuze 1 of 2 jaar.

13 Preventiepakket Voorkomen is beter dan genezen. Het InkomensZeker- Plan voor Vrije Beroepen biedt u daarom ook een gedegen preventiepakket. Dat pakket bevat bijvoorbeeld een risico-inventarisatielijst waarmee we de risico s binnen uw praktijk in beeld brengen. Een medische checkup of fitheidtest helpt u uw gezondheid te bewaken. En met onze workshop Ontspannen Ondernemen leert u omgaan met de druk van alledag in de maatschap. Ook een training Stoppen met roken is mogelijk. Gratis 24-uursservice voor counseling Op tijd professionele hulp krijgen bij juridische, financiële of psychische problemen kan arbeidsongeschiktheid helpen voorkomen. Het InkomensZekerPlan voor Vrije Beroepen biedt daarom een uitgebreide counselingservice. U en uw gezinsleden kunnen gratis een beroep doen op onafhankelijke counselors. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

14 Professionele hulp bij re-integratie Als vooraanstaande verzekeraar op het gebied van arbeidsongeschiktheid heeft Interpolis jarenlange ervaring in de begeleiding van vrij beroepsbeoefenaars bij arbeidsongeschiktheid. U kunt rekenen op professionele hulp en persoonlijke begeleiding bij re-integratie. Samen met u wordt gezocht naar oplossingen tot u weer aan de slag kunt. Hiervoor maakt Interpolis gebruik van een eigen arbeidsdeskundige dienst. De interventies lopen uiteen van zorgbemiddeling, gedrags- en fysieke trainingen tot het aanpassen van de eigen bedrijfsvoering. Blijkt uitvoering van de eigen onderneming geen optie meer, dan bieden wij interventies voor omscholing en bemiddeling op de arbeidsmarkt. Eigenrisicoperiode Het moment waarop de uitkering moet ingaan, hangt af van uw persoonlijke wensen. U kunt kiezen voor een eigenrisicoperiode van een maand, maar ook voor 2 of 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar. Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe groter uw premievoordeel.

15 Indexering Wilt u dat uw verzekerde inkomen en de uitkering hun waarde behouden? Kiest u dan voor het indexeren van uw verzekerde inkomen en de uitkering. U kunt er ook voor kiezen om alleen de uitkering te indexeren. Kiest u voor indexering, dan kan het verzekerde inkomen en/of de uitkering groeien met een vast groeipercentage van 3% of met een jaarlijkse aanpassing op basis van het prijsindexcijfer. Eindleeftijd Het InkomensZekerPlan voor Vrije Beroepen houdt in alle opzichten rekening met uw persoonlijke wensen. Hoe lang wilt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen? Tot uw 65 e? Of stopt u al eerder met werken? U beslist. Kiest u voor een lagere eindleeftijd, dan betekent dit natuurlijk ook een lagere premie.

16 Behalve voor een uitkering tot eindleeftijd kunt u ook kiezen voor een tijdelijke uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar. Eenvoudig verhogen bij stijging van uw inkomen U hebt een ruime mogelijkheid om het verzekerde inkomen eenmaal per jaar op soepele wijze aan te passen aan de stijging van uw inkomen. U kunt ieder jaar, tot uw 55 e, uw verzekerde inkomen met 10% verhogen zonder medische beoordeling. Uitkeringspercentage en -ondergrens Op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt het uitkeringspercentage vastgesteld. Dit kan op twee manieren, namelijk arbeidsongeschiktheidsvolgend of via het 7-klassensysteem. Bij arbeidsongeschiktheidsvolgend is het uitkeringspercentage gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. Of een verzekerde ook een uitkering

17 ontvangt, is afhankelijk van de gekozen ondergrens bij arbeidsongeschiktheid. Voor het 7-klassensysteem is een arbeidsongeschiktheidsschaal ontwikkeld met bijbehorende uitkeringspercentages. Ook bij het 7-klassensysteem kunt u kiezen uit verschillende ondergrenzen. Beoordeling van arbeidsongeschiktheid Interpolis beoordeelt in hoeverre u door ziekte of een ongeval niet in staat bent om de werkzaamheden in uw beroep uit te oefenen. Dus niet op basis van werk in een ander beroep. Dragerschap virus en/of bacterie Als medisch specialist loopt u het risico op besmetting door een virus of bacterie, waardoor u mogelijk uw werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren. Dit risico is meeverzekerd in het InkomensZekerPlan voor leden van de Orde van Medisch Specialisten. Uitkering bij zwangerschap en bevalling Vrouwelijke verzekerden ontvangen, na een zwangerschap van ten minste 20 weken, rondom de bevallingsdatum gedurende 16 weken een volledige uitkering, onder aftrek van de eigenrisicoperiode. Er geldt géén inloopperiode van 2 jaar.

18 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid U betaalt minder premie als u langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent. Deze premieverlaging is gebaseerd op het arbeidsongeschiktheidspercentage. Contractduur en opzegtermijn U kunt kiezen uit een contractduur van 1 of 3 jaar. Na deze periode is de contractduur 1 jaar en is de polis door u dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. De verzekeraar kan de verzekering niet opzeggen. Fiscale aspecten De premie voor het InkomensZekerPlan is normaal gesproken in box 1 aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Op eventuele uitkeringen is Interpolis verplicht om loonheffingen in te houden. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Meeùs vertelt u graag meer over de fiscale gevolgen van uw verzekering.

19 Wilt u meer informatie? Bijgaande informatie kunt u ook terugvinden op Daar treft u ook het offerteaanvraagformulier aan. Wilt u meer weten over deze Interpolis AOV voor leden van de Orde van Medisch Specialisten? Of direct een persoonlijk advies? Dan kunt u contact met Meeùs opnemen via telefoonnummer (076) Wij staan u graag te woord op werkdagen tussen 9.00 en uur en op zaterdag tussen en uur. Hoe word ik lid van de Orde van Medisch Specialisten? Deze AOV is voor leden van de Orde van Medisch Specialisten samengesteld. Wanneer u gebruik wilt maken van dit aanbod, dient u lid te zijn van de OMS. Bent u nog geen lid, dan kunt u dat eenvoudig regelen op Of door te bellen met de Infodesk van de OMS: (030)

20

De Ondernemer ALLE. in één relaxed

De Ondernemer ALLE. in één relaxed De Ondernemer Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één relaxed overzicht wat u eerst moet weten Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers

ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers ZelfstandigVerzekerd ZelfstandigVerzekerd Lite Inkomenszekerheid voor ondernemers Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AAOV14 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Inkomenszekerheid voor iedere ondernemer U weet dat u niet onaantastbaar bent.

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

HOE doen wij dat met uw aov?

HOE doen wij dat met uw aov? HOE doen wij dat met uw aov? medici zakelijk professionals ondernemers Anders denken over aov. Hoe doet u dat met uw aov? Wat is uw situatie? Speelt u op safe? Wat zijn uw risico s? Wat zijn uw ambities?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Informatieboekje starters verloskunde

Informatieboekje starters verloskunde Informatieboekje starters verloskunde Inhoudsopgave Introductie Werken als zelfstandige Verzekeringen Praktijkbemiddeling Werken in loondienst Waar kun je nog meer aan denken? Meer informatie 2 Introductie

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie