Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid"

Transcriptie

1 Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die speciaal voor de sverzekering gelden. U ziet op uw polisblad welke verzekeringen u heeft afgesloten. Als er Bijzondere Voorwaarden voor u van toepassing zijn, vindt u deze op uw polisblad. Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel veranderd. Nu heeft De Goudse zo n 700 medewerkers en een omzet van ruim 621 miljoen euro. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart. Verzekeringen voor ondernemers Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap. Onafhankelijke adviseurs Onze samenleving wordt steeds ingewikkel der. Particulieren en onder nemers heb ben behoefte aan iemand die hen kent en een advies geeft dat helemaal is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen (apr2015)a

2 Wat vindt u waar? Artikel 1 Wat houdt de sverzekering in? Wat is verzekerd? Welke uitkeringsvarianten kunt u kiezen? Wat kunt u maximaal verzekeren? Wanneer keren wij niet uit? 3 Artikel 2 Hoe werkt het als de verzekerde arbeidsongeschikt is? Wat moet u en/of een verzekerde doen bij arbeidsongeschiktheid? Wie stelt de arbeidsongeschiktheid vast? Hoe hoog is de uitkering? Hoe berekenen wij de uitkering? Wanneer en aan wie betalen wij de uitkering? Wanneer eindigt de uitkering? Eindigt de uitkering als de sverzekering eindigt? 7 Artikel 3 Welke veranderingen moet u of de verzekerde aan ons doorgeven? Jaarlijkse aanpassing van het jaarinkomen Verandering(en) in het beroep en/of de werkzaamheden Wat moet u of een verzekerde ons nog meer melden? 9 Artikel 4 Wat is nog meer voor u van belang? Wanneer eindigt de dekking voor een verzekerde? Mag u of de verzekerde de rechten overdragen? 10 Begrippenlijst 11 Ziet u in de voorwaarden een woord onderstreept staan? Dan vindt u een toelichting in de begrippenlijst. De eerste keer dat het woord voorkomt in de tekst, hebben wij dit onderstreept.

3 Artikel 1 Wat houdt de sverzekering in? In dit artikel leest u wat er wel en niet is verzekerd. Ook vindt u hier informatie over de uitkeringsvarianten en wat u maximaal kunt verzekeren. 1.1 Wat is verzekerd? Wij keren een periodieke uitkering uit bij arbeidsongeschiktheid van een verzekerde. De periodieke uitkering stijgt nadat die is ingegaan elk jaar met 3%. 1.2 Welke uitkeringsvarianten kunt u kiezen? U heeft de keuze uit twee varianten. Op het polisblad staat welke variant u heeft afgesloten. a. Kortdurende uitkeringsvariant Bij deze variant duurt de uitkering maximaal 2 jaar. De termijn van 2 jaar gaat gelijktijdig met de eigenrisicotermijn in. b. Langdurende uitkeringsvariant Bij deze variant duurt de uitkering maximaal tot de eindleeftijd van de verzekerde. 1.3 Welk bedrag kunt u verzekeren? Het verzekerde bedrag mag niet meer bedragen dan 80% van het jaarinkomen, met een maximum van ,-. Het verzekerde deel van het jaarinkomen staat op het polisblad. De verzekerde bedragen staan op het verzekerdenoverzicht. Het verzekerde bedrag is minimaal , Wanneer keren wij niet uit? Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden keren wij niet uit in de volgende situaties Detentie Wij keren niet uit over de periode dat de verzekerde gedetineerd is Eigenrisicotermijn van 60 dagen Wij keren uit nadat de eigenrisicotermijn van 60 dagen is verstreken. De eigenrisicotermijn wordt bij iedere nieuwe arbeidsongeschiktheid toegepast. Maar wordt de verzekerde arbeidsongeschikt binnen vier weken nadat de verzekerde was hersteld, dan passen wij de eigenrisicotermijn niet opnieuw toe. pag 3/12

4 Artikel 2 Hoe werkt het als een verzekerde arbeidsongeschikt is? Als een verzekerde arbeidsongeschikt is, wilt u natuurlijk dat alles zo goed mogelijk wordt geregeld. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op. Wij helpen u verder. In de Algemene Voorwaarden van uw leest u wat er in het algemeen geldt als er schade is. Hieronder leest u wat u of een verzekerde moet doen bij arbeidsongeschiktheid. Ook ziet u wanneer wij uitkeren en hoe wij de hoogte van de uitkering en de mate van arbeidsongeschiktheid bepalen. 2.1 Wat moet u en/of een verzekerde doen bij arbeidsongeschiktheid? a. De verzekerde stelt zich direct onder behandeling van een bevoegd arts. De verzekerde doet alles wat kan om het herstel te bevorderen. En de verzekerde laat alles na wat het herstel vertraagt of onmogelijk maakt. b. U of de verzekerde laat ons zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, weten dat een verzekerde arbeidsongeschikt is. Daarvoor kunt u het formulier van aangifte gebruiken. c. Als wij daarom vragen, laat de verzekerde zich onderzoeken door een arts. In Nederland of in het buitenland. Wij wijzen de arts, het ziekenhuis of de medische instelling aan en vergoeden de kosten voor het onderzoek. De verzekerde geeft zijn volledige medewerking aan het onderzoek en geeft alle informatie waar de arts of deskundige om vraagt. We kunnen de verzekerde ook vragen mee te werken aan een arbeidsdeskundig onderzoek. d. U en de verzekerde geven ons en de door ons aangewezen deskundigen alle informatie die nodig is. Het gaat om informatie die nodig is om te beoordelen of er recht is op een uitkering en om te berekenen hoe hoog de uitkering moet zijn. De verzekerde geeft anderen toestemming om de gevraagde informatie aan ons te geven. Bijvoorbeeld als we informatie opvragen bij de behandelde arts of specialist. Of als wij informatie nodig hebben van een uitvoeringsinstelling over een aangevraagde uitkering of voorziening. e. Herstelt de verzekerde of hervat hij zijn werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk)? Dan geeft u of de verzekerde dit direct aan ons door. Dat geldt ook als er op dat moment nog geen recht op een uitkering is. f. De verzekerde voert werkzaamheden uit die passen bij het beroep dat op het verzekerdenoverzicht staat. De verzekerde mag alleen een ander beroep uitoefenen als wij daarvoor schriftelijk toestemming hebben verleend. De werkzaamheden die bij het andere beroep horen, mogen de arbeidsongeschiktheid in het verzekerde beroep niet verergeren. De werkzaamheden mogen de mogelijkheden tot herstel of terugkeer in uw eigen bedrijf ook niet belemmeren. g. U en de verzekerde verlenen alle medewerking om zo snel mogelijk terug te keren in het arbeids proces. Zijn er taakverschuivingen of aanpassingen in de werkzaamheden of werkomstandigheden mogelijk waardoor de verzekerde minder arbeidsongeschikt wordt? Dan werken u en de verzekerde daaraan mee. h. U en de verzekerde mogen niets doen dat onze belangen schaadt. pag 4/12

5 i. U en de verzekerde mogen geen feiten en omstandigheden verzwijgen die voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid of de hoogte van de uitkering van belang zijn. U en de verzekerde mogen ook geen feiten of omstandigheden onjuist of onvolledig opgeven. Als u en/of een verzekerde bovenstaande verplichtingen niet nakomen, kan het recht op uitkering vervallen, zie artikel van de Algemene Voorwaarden. 2.2 Vaststelling arbeidsongeschiktheid Wie stelt vast of er sprake is van arbeidsongeschiktheid? Wij stellen vast of er sprake is van arbeidsongeschiktheid en in welke mate. Wij stellen ook vast of er recht op een uitkering is. Dit doen we aan de hand van de (medische) gegevens van de verzekerde, artsen en/of deskundigen. We beoordelen die gegevens volgens Nederlandse maatstaven en begrippen. Zodra wij hebben vastgesteld of de verzekerde arbeidsongeschikt is en in welke mate melden wij dit aan u en de verzekerde. Wij drukken de mate van arbeidsongeschiktheid uit in een percentage. Ook laten wij u weten of er recht is op een uitkering. Bent u, of is de verzekerde, het niet eens met ons dan moet dat binnen 30 dagen worden aangeven. Doet u of de verzekerde dat niet, dan gaan wij ervan uit dat u en de verzekerde het met ons eens zijn De wijze van beoordeling van arbeidsongeschiktheid hangt af van de gekozen uitkeringsvariant Kortdurende Uitkeringsvariant: beroepsarbeidsongeschiktheid Is gekozen voor de Kortdurende Uitkeringsvariant? Dan beoordelen wij de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat we beoordelen of, en zo ja in welke mate, de verzekerde arbeidsongeschikt is voor het verrichten van de werkzaamheden die horen bij zijn beroep zoals dat is vermeld op het verzekerdenoverzicht. Langdurende Uitkeringsvariant: beroepsarbeidsongeschiktheid en passende arbeid Is gekozen voor de Langdurende Uitkeringsvariant? Dan beoordelen wij de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat we beoordelen of, en zo ja in welke mate, de verzekerde arbeidsongeschikt is voor het verrichten van de werkzaamheden die horen bij zijn beroep zoals dat is vermeld op het verzekerdenoverzicht. Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid beoordelen wij de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van passende arbeid. Dat betekent dat we bij de beoordeling of, en zo ja in welke mate, een verzekerde arbeidsongeschikt is ook naar ander werk kijken, rekening houdend met de: opleiding en werkervaring van de verzekerde; bekwaamheden en krachten van de verzekerde. 2.3 Hoe hoog is de uitkering? De hoogte van de uitkering hangt af van: de mate waarin de verzekerde arbeidsongeschikt is; het verzekerde bedrag; eventuele inkomsten uit andere werkzaamheden of voorzieningen in verband met arbeidsongeschiktheid; en welke uitkeringsvariant u heeft gekozen, zie artikel voor de Kortdurende Uitkeringsvariant en artikel voor de Langdurende Uitkeringsvariant. pag 5/12

6 2.3.1 De uitkeringstabel bij de Kortdurende Uitkeringsvariant Het uitkeringspercentage hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Is de verzekerde volledig arbeidsongeschikt dan is de uitkering op jaarbasis gelijk aan het verzekerde bedrag. Is de verzekerde gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan bedraagt de uitkering een gedeelte van het verzekerde bedrag. Hieronder staat welk percentage van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Uitkeringspercentage 80 tot en met 100% 100% 50 tot 80% 50% minder dan 50% geen uitkering De uitkeringstabel bij de Langdurende Uitkeringsvariant Het uitkeringspercentage hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Is de verzekerde volledig arbeidsongeschikt dan is de uitkering op jaarbasis gelijk aan het verzekerde bedrag. Is de verzekerde gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan bedraagt de uitkering een gedeelte van het verzekerde bedrag. Hieronder staat welk percentage van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Uitkeringspercentage 80 tot en met 100% 100% 65 tot 80% 72,5% 55 tot 65% 60% 45 tot 55% 50% 35 tot 45% 40% minder dan 35% geen uitkering 2.4 Hoe berekenen wij de uitkering? Wij berekenen de uitkering per dag. Wij delen het verzekerde bedrag door 365 dagen. Voor iedere dag dat een verzekerde arbeidsongeschikt is, is er recht op een deel van het verzekerde bedrag. Maar niet gedurende de eigenrisicotermijn. Is er sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Dan betalen wij een uitkering volgens het percentage in de onder of opgenomen tabel. De berekening is dan als volgt: (verzekerde bedrag/365 dagen) x uitkeringspercentage Gevolgen van andere inkomsten op de uitkering Als een verzekerde tijdens zijn arbeidsongeschiktheid inkomen ontvangt voor werkzaamheden buiten uw bedrijf, dan wordt dit inkomen in mindering gebracht op de uitkering uit deze verzekering. Op de uitkering worden ook uitkeringen vanuit wettelijke arbeidsongeschiktheidsdekkingen en andere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in mindering gebracht. 2.5 Wanneer en aan wie betalen wij de uitkering? Wij betalen de uitkering per maand en doen dit zo snel mogelijk na afloop van elke maand Aan wie betalen wij de uitkering: Kortdurende Uitkeringsvariant: wij betalen de uitkering aan u. pag 6/12

7 Langdurende Uitkeringsvariant: wij betalen de uitkering aan u of rechtstreeks aan de verzekerde als u daarvoor kiest. Als wij de uitkering rechtstreeks betalen aan de verzekerde, kan het zijn dat wij loonheffingen moeten inhouden. In dat geval houden wij de wettelijk verplichte loonheffingen in en dragen we die af aan de Belastingdienst. 2.6 Wanneer eindigt de uitkering? De uitkering eindigt: op de dag dat de verzekerde niet meer arbeidsongeschikt is; op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de eindleeftijd wordt bereikt; op de dag dat de verzekerde overlijdt; als u of de verzekerde verplichtingen niet nakomt en wij daardoor in onze belangen zijn geschaad; als gevolg van het niet of te laat betalen van de premie (zie artikel van de Algemene Voorwaarden); bij de Kortdurende Uitkeringsvariant: als de maximale uitkeringsduur van 2 jaar is bereikt. Als een verzekerde niet meer arbeidsongeschikt is, maar binnen 4 weken opnieuw arbeidsongeschikt wordt, dan wordt dit gezien als dezelfde arbeidsongeschiktheidsclaim. 2.7 Eindigt de uitkering als de sverzekering eindigt? Behoud van uitkeringsrechten Als een verzekerde arbeidsongeschikt is op het moment dat de verzekering eindigt, blijven de uitkeringsrechten van kracht, tot het moment waarop de uitkering ook zou eindigen als de verzekering nog wel zou bestaan (zie artikel 2.6). Dit geldt zowel als de verzekering eindigt, als deze voor een verzekerde eindigt of als het gehele pakket is beëindigd. In de volgende gevallen eindigt de uitkering wel. a. Als wij het pakket of een verzekering opzeggen omdat u of een verzekerde de mededelingsplicht niet is nagekomen, zie artikel van de Algemene Voorwaarden Expat Pakket Collectief. b. Als wij het pakket of een verzekering opzeggen omdat u of een verzekerde verplichtingen niet is nagekomen met het doel ons opzettelijk te misleiden, zie artikel van de Algemene Voorwaarden. c. Als wij het pakket opzeggen omdat u de premie niet of te laat heeft betaald, zie artikel van de Algemene Voorwaarden. d. Als u het pakket of een verzekering opzegt De uitkering kan wel lager worden, maar niet hoger Als een verzekerde met een arbeidsongeschiktheidsuitkering minder arbeidsongeschikt wordt en dit leidt tot een lager arbeidsongeschiktheidspercentage, verlagen wij de uitkering. Als zijn arbeidsongeschiktheid toeneemt, leidt dit niet tot een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage en verhogen wij de uitkering niet. De uitkering blijft dan gelijk. pag 7/12

8 Artikel 3 Welke wijzigingen moet u of een verzekerde aan ons doorgeven? In dit artikel leest u welke wijzigingen u of een verzekerde aan ons moet doorgeven. Deze wijzigingen geeft u of een verzekerde altijd aan ons door. Het maakt daarbij niet uit of een verzekerde arbeidsongeschikt is. Geeft u of een verzekerde de veranderingen niet of niet op tijd door? Dan bestaat er misschien geen recht meer op een uitkering. 3.1 Jaarlijkse aanpassing van het jaarinkomen U geeft één keer per jaar voor alle verzekerden het jaarinkomen per 1 januari door. Als wij de gegevens voor 1 februari van u ontvangen dan gelden deze vanaf 1 januari. Ontvangen wij deze gegevens later dan gelden ze vanaf de dag na ontvangst. Wij passen het verzekerde bedrag dan aan. Er gelden 2 voorwaarden: 1. de verzekerde is niet arbeidsongeschikt op het moment van wijziging. En de verzekerde is ook niet arbeidsongeschikt geweest tijdens de 90 dagen voor de wijziging; 2. het verzekerde bedrag wordt niet hoger of lager dan vermeld in artikel 1.4. Als het verzekerd bedrag wijzigt, wijzigt ook de premie. 3.2 Verandering(en) in het beroep en/of werkzaamheden Verandert er iets in het beroep of het werk van een verzekerde? Dan geeft u dat binnen 30 dagen aan ons door. Denk aan veranderingen in het beroep, de werkzaamheden, de werkomgeving, de werkomstandigheden of eventuele andere werkzaamheden naast het verzekerde beroep Wat als het risico door de wijziging minder wordt? Als het risico van arbeidsongeschiktheid duidelijk minder is geworden dan kunnen wij de premie verlagen en/of de voorwaarden aanpassen. In dat geval mag u de verzekering niet opzeggen Wat als het risico door de wijziging groter wordt? Wordt het risico van arbeidsongeschiktheid groter door de verandering? Dan mogen wij de voorwaarden en/of de premie aanpassen. Bent u het niet eens met de aanpassing(en) en wilt u de verzekering voor de verzekerde die het betreft beëindigen? Dan moet u dat aan ons doorgeven binnen één maand nadat wij de wijziging aan u hebben gemeld. De verzekering eindigt voor die verzekerde dan op de datum dat wij de melding van de wijziging hebben ontvangen. Wij mogen de sverzekering ook beëindigen als wij het nieuwe beroep en/ of de werkzaamheden niet willen verzekeren omdat wij de kans op arbeidsongeschiktheid te hoog vinden. Wij beëindigen dan de verzekering voor de verzekerde op de datum dat wij de melding van de wijziging hebben ontvangen Wat als u de veranderingen niet doorgeeft? Heeft u de veranderingen niet doorgegeven en wordt een verzekerde arbeidsongeschikt? Dan beoordelen wij alsnog of er sprake is van een verandering in het risico. Als er geen sprake is van een groter risico heeft dit geen gevolgen voor de uitkering. pag 8/12

9 Als er volgens ons sprake is van een groter risico dat tot andere voorwaarden zou hebben geleid dan doen wij de uitkering: rekening houdend met die aangepaste voorwaarden en/of verlaging van het verzekerde bedrag; naar verhouding tussen de betaalde premie en de hogere premie die bij een tijdige melding in rekening zou zijn gebracht. Wij passen de verzekering aan per de dag voorafgaand aan de dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden. Er is geen recht op uitkering als wij het risico van arbeidsongeschiktheid te hoog vinden en de verzekering niet willen voortzetten. De verzekering voor de verzekerde eindigt dan op de dag voorafgaand aan de dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden Wijzigt het beroep en/of de werkzaamheden tijdens arbeidsongeschiktheid? Gaat de verzekerde tijdens zijn arbeidsongeschiktheid een ander beroep uitoefenen? En accepteren wij het nieuwe beroep? Dan stellen wij vanaf dat moment de mate van arbeidsongeschiktheid vast op basis van de werkzaamheden die bij het nieuwe beroep horen. Wij mogen deze verzekering voor deze verzekerde ook beëindigen als wij het nieuwe beroep en/of de nieuwe werkzaamheden niet accepteren. 3.3 Wat moet u of een verzekerde ons nog meer melden? U of een verzekerde meldt bepaalde gebeurtenissen direct aan ons. Het gaat om deze gebeurtenissen. a. Een verzekerde wordt na het ingaan van deze verzekering verplicht verzekerd ingevolge de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of een andere (verplichte) voorziening die recht geeft op een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid; b. Er is minder of geen verzekerbaar belang. Dat is in ieder geval zo als een verzekerde geen inkomsten meer heeft uit arbeid en dit gebrek aan inkomsten niet te maken heeft met een arbeidsongeschiktheid die wij erkend hebben. Als wij daar om vragen geeft u ons documenten waaruit de verandering blijkt. Wij laten u weten of de premie, de voorwaarden of het verzekerde bedrag veranderen. pag 9/12

10 Artikel 4 Wat is nog meer voor u van belang? In dit artikel leest u wanneer de dekking voor een verzekerde eindigt. Ook leest u over het gebruik van de rechten uit deze verzekering. 4.1 Wanneer eindigt de dekking voor een verzekerde? Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde gevallen eindigt de dekking voor de sverzekering: a. als een verzekerde de eindleeftijd heeft bereikt. De verzekering eindigt dan de 1e dag van de maand volgend op het bereiken van die leeftijd; b. op de datum van overlijden van een verzekerde; c. in de gevallen zoals beschreven in de artikelen 3.2.2, 3.2.3, en Mag u of de verzekerde de rechten overdragen? Nee, de rechten uit deze verzekering, waaronder het recht op uitkering, mogen niet worden overgedragen. Dit betekent dat u of de verzekerde de rechten niet mag belenen, afkopen of vervreemden. Ook mogen ze niet in pand worden gegeven of op een andere manier als voorwerp van zekerheid worden gebruikt. pag 10/12

11 Begrippenlijst In deze verzekering is er sprake van arbeidsongeschiktheid als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan. er is sprake van een ziekte of ongeval; in relatie tot de ziekte of het ongeval bestaan er stoornissen die door een arts objectief medisch zijn vastgesteld; deze stoornissen beperken de verzekerde in het functioneren; hierdoor is de verzekerde voor ten minste 50% (Kortdurende Uitkeringsvariant) of 35% (Langdurende Uitkeringsvariant) ongeschikt om het beroep en de daar bij horende werkzaamheden uit te voeren. Deskundige(n) Iemand die informatie beoordeelt op basis waarvan wij het recht op uitkering vaststellen. Voorbeelden hiervan zijn: Medisch adviseur De medisch adviseur is een arts die in dienst of in opdracht van ons werkt. De medisch adviseur geeft een deskundig advies over de gezondheid van de verzekerde en de gevolgen daarvan voor zijn werk en werkzaamheden. De deskundigheid van de medisch adviseur blijkt uit de gevolgde opleidingen en ervaring. Arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige is een specialist die in opdracht van ons werkt. De arbeidsdeskundige geeft advies en beoordeelt de mogelijkheden tot werkhervatting. De arbeidsdeskundige geeft advies over de mate van arbeidsongeschiktheid en de financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid. Detentie Onder detentie wordt verstaan: voorlopige hechtenis, gevangenisstraf en terbeschikkingstelling (tbs), zowel in Nederland als in het buitenland. Eigenrisicotermijn De periode waarin de verzekerde wel arbeidsongeschikt is maar geen uitkering krijgt. De periode gaat in op de dag dat de verzekerde zich onder behandeling heeft gesteld van een arts. De arts moet op deze dag hebben vastgesteld dat de verzekerde niet kan werken. De eigenrisicotermijn staat vermeld op het polisblad. Eindleeftijd De overeengekomen eindleeftijd van de verzekerde. De eindleeftijd staat vermeld op het polisblad. Jaarinkomen Onder het jaarinkomen verstaan wij het volgende: loon dat een werknemer krijgt, omdat hij in dienst is bij de werkgever; structurele toeslagen zoals vakantiegeld en/of een 13e maand; maximaal 50% van winstuitkeringen/bonussen. pag 11/12

12 Andere toeslagen rekenen we niet tot het jaarinkomen. Bijvoorbeeld: onkostenvergoeding; telefoonkostenvergoeding; auto van de zaak; woonvergoeding; reisvergoeding; pensioenpremies. Ongeval Een plotseling en onverwacht geweld dat van buiten op het lichaam van de verzekerde inwerkt. Door dit geweld moet de verzekerde rechtstreeks en in één ogenblik lichamelijk letsel oplopen. Dit letsel moet medisch vast te stellen zijn. Stoornis Afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen. Bij functies moet dan worden gedacht aan fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme. U/uw Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. U staat op het polisblad als verzekeringnemer. U heeft de verzekering voor andere personen afgesloten. Dit zijn de verzekerden. Verzekerde(n) Iedere persoon die als verzekerde op het verzekerdenoverzicht vermeld staat. Dit zijn uw werknemers. Wij/ons/onze Goudse Schadeverzekeringen N.V., ook afgekort als De Goudse. pag 12/12

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Individueel Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Tandheelkundige Kosten

Expat Pakket Collectief Tandheelkundige Kosten Expat Pakket Collectief Tandheelkundige Kosten Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten

Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten Expat Pakket Individueel Tandheelkundige Kosten Informatie voor de klant Belangrijk De Tandheelkundige Kosten vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuimverzekering Conventioneel Verzuimverzekering Conventioneel Overzicht wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd

Nadere informatie

Collectieve Inkomensverzekeringen

Collectieve Inkomensverzekeringen Collectieve Inkomensverzekeringen aanleveren gegevens premievaststelling 2015 Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd

Nadere informatie

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD)

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

Verzuimverzekering Stop Loss

Verzuimverzekering Stop Loss Verzuimverzekering Stop Loss Overzicht wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Ondernemers-AOV

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Ondernemers-AOV CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Versie 1.0 Belangrijke informatie! De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van BedrijfsImpulz Online. De Algemene voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit document vindt u de

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/1)

Aanvullende Voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/1) 64.1829-01/10 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering Artikel 4 Uitkeringen krachtens Eerstejaarsrisico

Nadere informatie

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE)

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf

Nadere informatie

De kans dat u arbeidsongeschikt raakt, is misschien niet groot maar de gevolgen kunnen dat wel zijn.

De kans dat u arbeidsongeschikt raakt, is misschien niet groot maar de gevolgen kunnen dat wel zijn. Privé Pakket Online Ondernemers-AOV Aanvullende Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 1.0 U krijgt een ongeluk in het verkeer en belandt in een rolstoel. U krijgt last van reuma en moet stoppen

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder Deze brochure is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2)

Aanvullende voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2) 64.1864-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering Artikel 4 Uitkeringen krachtens Eerstejaarsrisico

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%)

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9406 - WIA Bodem (AO minder dan 35%) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2)

Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2) Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2) 64.1864-02/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

Contraverzekering 2014

Contraverzekering 2014 Contraverzekering 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Contraverzekering. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen één geheel. Als

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Ondernemers-AOV

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Ondernemers-AOV CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Aanvullende Voorwaarden Versie 2.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van. De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

WIA-aanvullingsverzekering

WIA-aanvullingsverzekering WIA-aanvullingsverzekering onder 35% Informatie voor de werkgever 2401.indd(apr2016)a Belangrijk De is een onderdeel van PersoneelsImpulz. Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden PersoneelsImpulz

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WGA GAT Basis

Polisvoorwaarden WGA GAT Basis Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9400 - WGA GAT Basis Inhoudsopgave pag. 1 Begrippen

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

ZWeigenrisicoverzekering

ZWeigenrisicoverzekering ZWeigenrisicoverzekering Overzicht wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Informatie voor de werkgever 770833.indd(apr2016)a Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Overzicht wijzigingen Bijzondere Voorwaarden. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Overzicht wijzigingen Bijzondere Voorwaarden. Informatie voor de werkgever Overzicht wijzigingen Bijzondere Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de

Nadere informatie

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers

Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers COLLECTIEVE NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de werkgever Nabestaandenverzekering Collectief voor werknemers Netto-uitkering(en) voor de achterblijvende partner 2 Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. Melding van arbeidsongeschiktheid. Voor de ondernemer

Ondernemers-AOV. Melding van arbeidsongeschiktheid. Voor de ondernemer Ondernemers-AOV Melding van arbeidsongeschiktheid Voor de ondernemer Belangrijk Wilt u dit formulier invullen, ondertekenen en aan ons toesturen? Het (mail) adres is aovschade@goudse.com, of Postbus 9,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Eigen bijdrage Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Informatie voor de klant Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Privé Pakket Online Ondernemers-AOV

Privé Pakket Online Ondernemers-AOV Aanvullende Voorwaarden Versie 2.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijke informatie! De Aanvullende Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van. De Algemene Voorwaarden zijn op het

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave Voorwaarden WIA Bodem werkgever In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA bodem. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht)

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht) Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid Inloop In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. van De Goudse. Melding van arbeidsongeschiktheid expat. Voor de klant

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. van De Goudse. Melding van arbeidsongeschiktheid expat. Voor de klant Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van De Goudse Melding van arbeidsongeschiktheid expat Voor de klant Belangrijk Wilt u dit formulier invullen, ondertekenen en aan ons toesturen? Het (mail) adres is

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WIA Vaste Aanvulling

Polisvoorwaarden WIA Vaste Aanvulling Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9405 - WIA Vaste Aanvulling Inhoudsopgave pag. 1 Begrippen

Nadere informatie

Reaal Ondernemers AOV

Reaal Ondernemers AOV Reaal Ondernemers AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Startende ondernemer Zelfstandige zonder personeel Vrije beroepsbeoefenaar Directeur-grootaandeelhouder 1. Wat is verzekerd? Met de Reaal

Nadere informatie

Handleiding voor de werkgever. Handleiding. Verzuimverzekering. September 2017

Handleiding voor de werkgever. Handleiding. Verzuimverzekering. September 2017 Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever Handleiding Verzuimverzekering September 2017 Verzuimverzekering Handleiding U heeft de Verzuimverzekering afgesloten in het pakket CompleetVerzekerd Mijn

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve nabestaandenverzekering Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner 2 Nabestaandenverzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt 2 Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt u

Nadere informatie

Voorwaarden zzp flexibele inkomensverzekering bij ziekte en ongevallen

Voorwaarden zzp flexibele inkomensverzekering bij ziekte en ongevallen N.V. Univé Schade Voorwaarden zzp flexibele inkomensverzekering bij ziekte en ongevallen versie 1.0 Als u arbeidsongeschikt wordt, gaat u waarschijnlijk achteruit in inkomen. Met deze verzekering krijgt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt 2 Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Basis In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Basis. In

Nadere informatie

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant)

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com 9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Reaal UNIM AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: 1. Wat is verzekerd? 2. Waarom de Reaal UNIM AOV? 3. Zo blijf je gezond en veerkrachtig

Reaal UNIM AOV. De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: 1. Wat is verzekerd? 2. Waarom de Reaal UNIM AOV? 3. Zo blijf je gezond en veerkrachtig Reaal UNIM AOV De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor: Medicus en paramedicus. Adviseur, zoals accountant, notaris, belastingadviseur, financieel planner, advocaat, controller, organisatieadviseur.

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt 2 Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt

Nadere informatie

Privé Pakket Online Ondernemers-AOV

Privé Pakket Online Ondernemers-AOV Privé Pakket Online Aanvullende Voorwaarden Versie 3.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijke informatie! De Aanvullende Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van Privé Pakket Online.

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

Huwelijksdagverzekering

Huwelijksdagverzekering Huwelijksdagverzekering Informatie voor de klant Huwelijksdagverzekering Voor een onbezorgd huwelijksfeest Huwelijksdagverzekering Voor een onbezorgd huwelijksfeest Je trouwdag is de mooiste dag van je

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Excedent In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Excedent. In

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing.

Op Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is Nederlands recht van toepassing. N.V. Univé Schade Re-integratieondersteuning terug-naar-werk Voorwaarden Versie 2600Univé (oktober 2016) Informatie voor de werkgever Belangrijk Re-integratieondersteuning terug-naar-werk is een onderdeel

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Collectief

Ongevallenverzekering Collectief Collectieve ongevallenverzekering Informatie voor de werkgever Ongevallenverzekering Collectief Met preventieve diensten en dekkingen voor werkhervatting 2 Ongevallenverzekering Collectief Voorkomt waar

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat Pakket Collectief Aanvraag Voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Op Maat Schadeaangifteformulier

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Op Maat Schadeaangifteformulier Arbeidsongeschiktheidsverzekering Op Maat Schadeaangifteformulier 1. Tussenpersoongegevens Tussenpersoonnummer Naam kantoor Polisnummer(s) Uw referentie (door tussenpersoon in te vullen) Schadenummer (door

Nadere informatie

(AOV) voor zelfstandig ondernemers

(AOV) voor zelfstandig ondernemers De AOV voor zelfstandig ondernemers Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders en mensen in vrije beroepen. Alleen de bijstand blijft over als u een

Nadere informatie

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever WIA 0-tot-100 Plan Handleiding WIA 0-tot-100 Plan Handleiding U heeft voor uw werknemers een of meer collectieve WIA-verzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende (combinatie) verzekeringen.

Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling van de volgende (combinatie) verzekeringen. Verzuimverzekering en/of Ongevallenverzekering Collectief Formulier aanleveren gegevens voor premievaststelling 2015 Voor de werkgever Belangrijk Met dit formulier levert u gegevens aan voor de premievaststelling

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering

Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever Belangrijk De dienstverlening is een onderdeel van uw ZW-eigenrisicoverzekering. In deze vindt u de afspraken die gelden voor Dienstverlening

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Artikel 1679-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Verklaring van begrippen 3 2 Vrijstelling

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS VERZEKERING De Vaak Vergeten Vragen Top 10. Een handig boekje dat nu eens niet ingaat op de meest gestelde vragen, maar juist op de vragen die mensen vaak vergeten te stellen over

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

VOORWAARDEN AOV EXACT. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 47

VOORWAARDEN AOV EXACT. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 47 VOORWAARDEN AOV EXACT Verzekerd van alle aandacht. 1 van 47 VOORWAARDEN AOV EXACT 12 03-2015 Inhoudsopgave Belangrijk Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Zo leest u de voorwaarden Mijn verzekering

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn personeel

CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel CompleetVerzekerd Mijn personeel Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie