Procesrapportage. Fase 1 FREIGHTFACTORY. Colofon Plaats: Breda Datum: 10 mei 2010 Auteur: Menno Lambooy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesrapportage. Fase 1 FREIGHTFACTORY. Colofon Plaats: Breda Datum: 10 mei 2010 Auteur: Menno Lambooy"

Transcriptie

1 Procesrapportage Fase 1 Colofon Plaats: Breda Datum: 10 mei 2010 Auteur: Menno Lambooy Procesrapport Freightfactory fase 1 versie 1.2 mei 2010 P a g i n a 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. FREIGHTFACTORY, HET PROJECT INTRODUCTIE FREIGHTFACTORY, HET SYSTEEM DOEL PROJECT FREIGHTFACTORY DE DEELNEMERS SCOPE PROJECTAANPAK EN FASERING INDELING PROJECT VERKENNING ROADMAP FASE PLANNING FASE PROJECTTAKEN PROJECTVERLOOP AFWIJKING PLANNING RESULTATEN Procesrapport Freightfactory fase 1 versie 1.2 mei 2010 P a g i n a 2

3 1. FREIGHTFACTORY, HET PROJECT 1.1. Introductie Freightfactory is een initiatief van de BOM, De Ideale Connectie en de Provincie Noord-Brabant (Brabantse Strategische Visie Goederenvervoer) om op een slimme manier vrachtcapaciteit en ladingaanbod van / tussen logistieke dienstverleners (LDV s) samen te brengen. Dit door een intelligent en laagdrempelig (on-line) instrument te ontwikkelen op basis van multiagent techniek. De beoogde resultaten van Freightfactory zijn: Efficiëntere uitvoering transporten: reduceren lege km s en verhogen beladingsgraad; Bevorderen van samenwerking tussen LDV s; Verbeteren rendement, continuïteit en ontwikkelkracht LDV s; Reductie CO2 uitstoot; Vermindering files; Anticiperen op enorme groei goederenstromen. Alle modaliteiten moeten ten volste benut worden om de groei aan te kunnen (+80 tot 100% in 2020). Voor de weg is een veel slimmere benutting de oplossing, Freightfactory draagt hier in bij Freightfactory, het systeem Eindresultaat van het project moet een intelligent uitwisselingssysteem worden, dat als volgt is samen te vatten: On-line platform / marktplaats voor intelligente, digitale agenten; Gebaseerd op Multi-agenten techniek; De agent (softwaremodule) onderneemt actie op basis van percepties over de fysieke omgeving; Ze gebruiken feedback van elkaar om, indien nodig, de perceptie bij te stellen; Digitale agenten vertegenwoordigen een order, een vrachtwagen, een leveradres, een ; De agenten onderhandelen op basis van een set parameters die ze meekrijgen, ze onderhandelen om de best passende match te realiseren; Freightfactory kan adviserend werken richting bijvoorbeeld planners of bij bepaalde orders of wagens of ; mogelijk volledig geautomatiseerd (systeem systeem); Gebaseerd op closed-user groepen / samenwerking tussen besloten groepen van dienstverleners; Bedoeld voor vertrouwensvolle samenwerking tussen logistiek dienstverleners Doel project Freightfactory Doel van dit onderzoek is om te kijken of er voldoende basis is voor het ontwikkelen van een systeem voor slimme uitwisseling van vrachten tussen deze bedrijven. Uitgangspunt is het optimaal benutten van de totaal beschikbare capaciteit met minder gezamenlijk verreden kilometers. Op basis van een analyse van de werkelijke zendinggegevens, de werkwijze, de systemen en mogelijke synergie moet worden aangetoond of er voldoende potentieel is voor de inzet van een intelligent uitwisselingssysteem De deelnemers In dit project nemen 6 logistieke dienstverleners uit de regio Waalwijk deel: 1. HaCas Transport, Gilze; 2. Van Caem Transporten bv, Waalwijk; 3. Basis Transport B.V., Waalwijk; 4. De Rooij Waalwijk B.V. (DRW), Waalwijk; 5. Riwo Transport B.V., Waalwijk; 6. Van der Linden Transport (VDL), Waalwijk. Daarnaast zijn de volgende partijen betrokken in het project: BOM, De Ideale Connectie Deal Services: ontwikkelen project; Provincie Noord Brabant: projectpartner; NHTV / Tjek (Bas Holland): ontwikkelen project en projectcoördinatie; Procesrapport Freightfactory fase 1 versie 1.2 mei 2010 P a g i n a 3

4 NHTV (AIC-SLM) = aanvrager, penvoerder (Albert Mandemakers), algemene administratie; (Nancy Bastiaansen) en extra ICT deskundigen (Arie van Swam & Marc Hovenier); Deal Services: ICT dienstverlener (o.a. experts in intelligent agent techniek) Consultants / logistics engineers: o Vincent Faassen (CPvision): Van der Linden & RIWO; o Rogé Megens (Logistiekverbeteren.com): De Rooij & Basis; o Menno Lambooy (Lambooy Logistiek): Van Caem & HACAS Scope Het project richt zich in eerste instantie op stukgoed Benelux distributie. Hier ligt de grootste succeskans vanwege: Grootste markt; Grote dichtheid; Veel dienstverleners actief in deze markt; Goede mogelijkheden (fysiek) uitwisselen. Procesrapport Freightfactory fase 1 versie 1.2 mei 2010 P a g i n a 4

5 2. PROJECTAANPAK EN FASERING 2.1. Indeling project Het project Freightfactory begint met een analyse in een proefcluster en leidt (na fase 2) uiteindelijk tot een generiek eindproduct (procesgang / roadmap horizontale samenwerking logistiek dienstverleners + beschikbare ondersteunende techniek (intelligent agents)), dat in de branche door samenwerkende transportbedrijven gebruikt kan worden. Het project start met een proefcluster om hiermee een best practise te ontwikkelen. Het is een cluster dat met name bestaat uit generieke palletdistributie in de Benelux en het ophalen/verzamelen van goederen voor internationaal transport. Freightfactory is onderverdeeld in 2 hoofdfasen: 1. Verkenning fase (stap 0 t/m 3) 2. Uitvoering fase (stap 4 t/m 9) Deze fasen zijn te verdelen in de volgende 3 onderdelen: 1. Voortraject (stap 0 t/m 2)) 2. Uitvoeren project (stap 3 t/m 7) 3. Natraject (stap 8 en 9) Freightfactory fase 1 loopt t/m de blauwdruk (= t/m stap 3). Meer details over fase 1 in paragraaf 2.2. Het voortraject was gericht op het voorbereiden van de proefpilot. Dit betekende het opzetten van de juiste overkoepelende projectafspraken/projectorganisatie, de juiste mensen op de juiste plek krijgen en specifieke projectplannen (en doelen) per pilotbedrijf definiëren. De uitvoeringsfase is de daadwerkelijke realisatie van Freightfactory van blauwdruk van het pilotbedrijf tot en met het loskoppelen van het ontwikkelde platform van de (tijdelijke) projectorganisatie. Het natraject is gericht op de reproduceerbaarheid van het format en de techniek naar een reeks vervolg clusters en de verspreiding van kennis en ervaring die gedurende het project is opgebouwd. Figuur 2-1: Roadmap Freightfactory (fase 1 & 2) Voortraject Het voortraject bestaat uit de volgende deelstappen: 0. Voorbereidingen 1. Quickscan 2. Projectsheet Per stap worden hieronder de belangrijkste werkzaamheden beschreven. 0. Voorbereidingen Het projectmanagement en de penvoerder hebben in deze stap algemene voorbereidingen getroffen om het project te kunnen starten, waaronder: Selectie kennisleveranciers Opstellen algemene stukken / presentaties Procesrapport Freightfactory fase 1 versie 1.2 mei 2010 P a g i n a 5

6 Inrichten centrale communicatie / kennisdeling faciliteiten (o.a. via de website Inrichten definitieve projectorganisatie 1. Quickscan Er is voor de proefpilot / het proefcluster op hoofdlijnen neutraal in beeld gebracht (clusterdefinitie) wat concreet overeenkomsten en verschillen zijn tussen de bedrijven en transporten. Denk aan bijvoorbeeld aan systemen, werkwijzen, het basis transportproces, producten die getransporteerd worden, etc.. Daarnaast is in deze fase met wat eerste grove data de mogelijke potentie bepaald. Dit is met name op basis van historische data gebeurd. De data van de diverse deelnemende pilotbedrijven zijn over elkaar heen gelegd om te kijken hoeveel besparing (lege km s / ritten / ) er potentieel gerealiseerd kan worden. 2. Projectsheet Het projectsheet dient als afbakening van het te doorlopen traject. Hierin staan de afspraken tussen de uitvoerder van het proces dashboard project, de opdrachtgever van het pilotbedrijf en de eisen en wensen vanuit het programmamanagement Uitvoering project De werkelijke uitvoering van het project is als volgt opgebouwd: 3. Blauwdruk (Freightfactory fase 1) 4. Ontwikkeling (Freightfactory fase 2) 5. Implementatie (Freightfactory fase 2) 6. Training (Freightfactory fase 2) 7. Ontkoppelen (Freightfactory fase 2) Deze deelstappen worden hieronder nader toegelicht. 3. Blauwdruk Analyse van de huidige situatie m.b.t. processen, communicatie, systemen, brondata, document handeling, etc. waarbij d.m.v. stroomdiagrammen de onderlinge samenhang visueel wordt weergegeven. De analyse geeft inzicht in waar staat het bedrijf momenteel, welke mogelijkheden zijn er binnen het bedrijf, in hoeverre is het bedrijf in staat te handelen/reageren op het Freightfactory samenwerkingsmodel, etc. In de blauwdruk zijn de documenten, systemen en communicatiemomenten die noodzakelijk zijn voor het proces opgenomen in het stroomdiagram. Het eindresultaat van de blauwdruk is: Een functioneel ontwerp; Bruikbare datasets; Slot adviesdocument. De overige stappen in het deel uitvoering volgen Freightfactory fase 2: 4. Ontwikkeling In de ontwikkelstap wordt de multi-agent omgeving ontwikkeld / geprogrammeerd. Vanuit de blauwdrukken wordt Freightfactory voor de diverse clusters doorontwikkeld en ingericht. 5. Implementatie In de implementatie stap wordt de ontwikkelde multi-agent omgeving voor zover als mogelijk bij de transportbedrijven in gebruik genomen. Dit betekent niet alleen de technische implementatie maar ook zaken als: Instellen parameters Bouwen interfaces Praktijk testen Procedures, werkinstructies Etc. 6. Training Gebruikers en beheerder worden getraind in het gebruik van Freightfactory / de multi-agent techniek. Daarnaast wordt er een algemene workshop opgesteld die breed in het bedrijf gegeven kan worden om medewerkers (of klanten of leveranciers of ) toe te lichten wat Freightfactory is. 7. Ontkoppelen Procesrapport Freightfactory fase 1 versie 1.2 mei 2010 P a g i n a 6

7 Na afronding van het project is het ontwikkelde platform maatwerk ingericht voor en te gebruiken door de deelnemende pilotbedrijven. De betrokken pilotbedrijven kunnen hier zonder verdere kosten gebruik van maken. De betreffende bedrijven dienen er echter wel rekening mee dat voor het beheer / het draaiende houden van een dergelijk platform wel degelijk kosten gemaakt zullen worden. Denk bijvoorbeeld aan: Servercapaciteit Communicatiekosten Kosten doorontwikkeling Etc. De pilotbedrijven kunnen ervoor kiezen om dit in eigen beheer te doen of een ICT partner of andere specialist te zoeken die dit tegen een bepaalde vergoeding voor de bedrijven gaat doen. Bij een succesvol project zullen de kosten van het beheer en de doorontwikkeling een dergelijk platform een fractie zijn van de besparingen die ermee gerealiseerd kunnen worden. Kanttekening bij het gebruik van Freightfactory is natuurlijk wel dat iedere andere dienstverlener de mogelijkheid heeft deze techniek ook te gebruiken. Vanuit AIC-SLM zal er een roadmap opgesteld worden die logistiek dienstverleners buiten de pilotbedrijven in staat moet stellen om deze techniek op een laagdrempelige manier voor hun eigen samenwerkingsverband of onderneming in te zetten. Daarnaast staat het staat het transportbedrijven, ICT dienstverleners of andere partijen vrij de techniek natuurlijk voor anderen inzetten Natraject Het natraject bestaat uit de consolidatiefase en kenniscirculatie. 8. Consolidatiefase In deze stap werken met name de penvoerder en het projectmanagement aan: Lessons learned; Best practises; Roadmaps samenwerking / inzet Multi agent techniek; Promotie materiaal. Dit om de resultaten en de werkwijzen op een goede manier te kunnen reproduceren in een grootschalig vervolg project en op de tweede plaats goed materiaal te hebben om kennis zinvol te kunnen circuleren. 9. Kenniscirculatie Na afronding van het project zullen de ervaringen, kennis en succesverhalen breeds verspreid en gecommuniceerd gaan worden Verkenning Zoals eerder al beschreven, zijn in fase 1 van het project de volgende stappen gebruikt: 1. Verkenning fase 2. Uitvoering fase (alleen blauwdruk) In Freightfactory fase 1 zijn de bedrijven in kaart gebracht (processen, systemen en rithistorie) en is er bepaald of er voldoende match / potentie is om een platform voor vrachtuitwisseling daadwerkelijk te gaan realiseren. Het zwaartepunt van de verkenning lag op de datamatch: op basis van rithistorie is bepaald of de betrokken 6 bedrijven voldoende overlap hebben om op intensieve (en geautomatiseerde) wijze vracht uit te wisselen. Een aantal randvoorwaardelijke zaken zoals procesgang (planning en uitvoering van transporten) en systeem gebruik zijn ook meegenomen. Op basis van de resultaten uit deze fase is een go / no-go beslissing genomen voor fase 2. Als deze fase van start gaat, wordt het platform daadwerkelijk gebouwd en in gebruik genomen. Procesrapport Freightfactory fase 1 versie 1.2 mei 2010 P a g i n a 7

8 2.3. Roadmap fase 1 De stappen die in fase 1 doorlopen zijn, worden weergegeven in figuur 2.2. Figuur 2-2: Roadmap Freightfactory fase 1 In hoofdstuk 3 worden de werkzaamheden in de hierboven benoemde stappen verder beschreven Planning fase 1 De benoemde stappen zijn uitgevoerd in de periode van augustus 2009 tot maart 2010 (figuur 2.3). Stap Omschrijving Periode 0 Voorbereiding Aug + Sep Kick-off Sep Projectsheet Sep + Okt Blauwdruk (transportprofiel) Sep + Okt Blauwdruk (processmapping) Okt + Nov Blauwdruk (systeem profiel) Okt + Nov Quickscan (data verzamelen) Nov + Dec Quickscan (matching) Jan Evaluatie (eindrapport & evalueren) Medio feb Go / No-go Medio maart 2010 Figuur 2-3: Details en planning Freightfactory Procesrapport Freightfactory fase 1 versie 1.2 mei 2010 P a g i n a 8

9 3. PROJECTTAKEN Aan de hand van de roadmap volgt een beschrijving welke taken per stap in de verkenningsfase zijn uitgevoerd. Stap 0: Voorbereidingen Definitieve intentie pilotbedrijven; Inrichten projectadministratie voor de NHTV; Opstellen projectcontracten NHTV pilotbedrijven; Opstellen geheimhouding verklaringen; Minimis verklaringen ondertekenen en aan de provincie overhandigen; Definitief vastleggen ICT-dienstverlener, consultants & projectmanager; Opstellen kick-off presentatie; Templates opstellen (projectsheets, aandachtspunten profielen, basis flowcharts, etc.); Voorlichten / instrueren consultants; Voorstellen consultants aan pilotbedrijven; Alle officiële stukken door alle betreffende partijen laten ondertekenen. Stap 1: Kick-off Kick-off voor alle betrokkenen met verdere toelichting fase 1 project. Stap 2: Projectsheet Kort projectplan per pilotbedrijf voor invulling fase 1 project. In de projectsheet worden de volgende punten vastgelegd: Doel Detail stappenplan Projectteam Specifieke planning pilotbedrijf Tollgates & Deliverables Taken Communicatieplan Ondertekening voor akkoord (verantwoordelijke pilotbedrijf & projectmanager) Stap 3.1: Blauwdruk (transportprofiel) Van ieder bedrijf zijn de parameters en randvoorwaarden vastgelegd op basis van de volgende punten: Dekkingsgebied (regio herkomst en regio bestemming) Klanten (activiteiten, adressen, leverdagen, levertijden, ) Lading / goederen (type, ladingdragers, condities, ) Equipement (aantallen, type, bijzonderheden, uitrusting, ) Chauffeurs (diploma s, ervaring, ) Stap 3.2: Blauwdruk (processmapping) Middels flowcharts is de procesgang van de volgende punten in beeld gebracht: Planning (incl. zaken als cyclus, closings, forecasting, etc.) Uitvoering transport (incl. zaken als statusrapportage, track & trace, etc.) Administratie algemene admininstratie en facturatie Systemen per proces Stap 3.3: Blauwdruk (systeemprofiel) De volgende zaken met betrekking tot de ICT-systemen zijn per bedrijf in kaart gebracht: Welke systemen (m.b.t. planning & uitvoering transport & administratie); Basiskenmerken systemen (functie systemen / welke info cq data wordt op welke wijze geregistreerd); Relatie tussen systemen; Gebruikers van de systemen (Wie maakt waar gebruik van); In welke processtappen worden systemen gebruikt? In het bijzonder zijn de functionele, operationele kenmerken en werking van de systemen vastgelegd. ICT specialisten hebben bovendien in kaart gebracht: Technische specificaties benodigde data-interfacing; Procesrapport Freightfactory fase 1 versie 1.2 mei 2010 P a g i n a 9

10 Functioneel ontwerp interfaces. Stap 3.4: Quickscan (dataverzamelen) Van ieder pilotbedrijf is een dataset in Excel opgesteld worden met transportdata uit een representatieve periode in oktober In de dataset is opgenomen: Ordereigenaar Ordernummer Klantnaam Ritnummer Trucknummer Uitvoerder Datum laden en lossen Land laden en lossen Plaats laden en lossen Postcode laden en lossen Straat laden en lossen Product Aantal Eenheid Gewicht Laadmeters Alle data is vertrouwelijk behandeld. Hiervoor zijn geheimhoudingsverklaringen ondertekend. Uiteindelijk zijn de datasets samengevoegd om de match te kunnen maken. Stap 3.5: Quickscan (matching profielen, processen en data) In deze stap is bepaald in hoeverre de profielen (transport & systeem) overeenkomen. Hoe meer overeenkomsten hoe groter de kans op succesvol samenwerken. Verder is de vergelijking gemaakt in hoeverre de processen te combineren zijn. Bijv. zaken als planningshorizon, locatie, wijze / moment van fysiek laden en lossen of wijze en eisen van de administratieve afhandeling. Het vergelijk van profielen en processen is meer randvoorwaardelijk. Het bepalen van de echte potentie zit in de data. Als de randvoorwaarden echter te veel verschillen en hier niet van afgeweken kan worden, dan zal samenwerken alsnog lastig worden. Voor de match op basis van de werkelijke data zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Visualisering van fysieke stromen, bestemmingen, regio s Uiteindelijk 1 bestand in Excel met daarin uitwerking en visualisering van potentie; Simulatie in planningsprogramma met een vergelijk tussen afzonderlijke planningen en een gezamenlijke planning om het besparingspotentieel in kosten en kilometers aan te tonen. Stap 3.6: Evaluatie (evaluatierapport) Er is op basis van fase 1 van het project (de verkenning) een centraal, vertrouwelijk evaluatierapport opgesteld. Hierin wordt met name de match in randvoorwaarden en data uiteengezet en worden aanbevelingen gegeven. De evaluatie is bedoeld voor de volgende partijen: Pilotbedrijven Provincie/ NHTV / BOM / De Ideale Connectie Betrokken uitvoerende partijen / kennisleveranciers Overige geïnteresseerden In de evaluatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met de potentie en kansen voor de individuele bedrijven. De kern ligt echter in de potentie van het totale cluster. Er zijn overigens 2 versies gemaakt: voor de bedrijven met alle vertrouwelijke data en gegevens en een openbare versie. Stap 3.7: Go / No Go Op basis van de resultaten uit de verkenningsfase hebben de bedrijven besloten om fase 2 in te gaan: de daadwerkelijke bouw en verdere uitrol van de Freightfactory toepassing. Fase 2 is opgenomen in een Pieken in de Delta aanvraag van REWIN Aanjagen bundelen goederenstromen. Procesrapport Freightfactory fase 1 versie 1.2 mei 2010 P a g i n a 10

11 4. PROJECTVERLOOP 4.1. Afwijking planning In onderstaande figuur 4.1 zijn de afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke planning in rood weergegeven. Figuur 4-1: Projectverloop Freighfactory fase 1 Vertraging is ontstaan vanaf stap 3.4: Quickscan (data verzamelen). Redenen hiervan zijn: Onvolledige en niet-consistente gegevens. Hierdoor zijn handmatige correcties of extra handelingen noodzakelijk geweest; De data was niet bij elk bedrijf met standaard exporttools of een rapportgenerator te benaderen. Met name voor de EXIS-gebruikers bleek de afhankelijkheid van de enige systeemontwikkelaar een knelpunt. Hij was in deze periode een aantal weken niet beschikbaar vanwege ziekte. In stap 3.5 (matching) is eveneens vertraging opgelopen, door toevoeging van een extra onderzoekstechniek: de simulatie in een rittenplanningsprogramma. Hierdoor was het projectteam in staat een besparingspotentieel in kilometers en kosten te kwantificeren. Nadeel was wel de extra tijd die hiervoor benodigd was. Belangrijke knelpunten waren: Omzetten van de data voor gebruik in planningsprogramma; Testen van parameters en instellingen om zodoende een reële situatie te simuleren; Trage berekening en verwerking van data vanwege beperking en vervuiling van gegevens. De stappen 3.6 (evaluatie) en 3.7 (go / no go) zijn een maand later gerealiseerd door de vertraging in stap 3.4 en 3.5. Procesrapport Freightfactory fase 1 versie 1.2 mei 2010 P a g i n a 11

12 4.2. Resultaten In de eerste plaats is het projectteam in staat gebleken een aanzienlijk besparingspotentieel in kilometers en kosten aan te tonen indien de bedrijven meer en slimmer gaan samenwerken. De data-analyse, visualisering van transportstromen en de simulatie hebben de bedrijven voldoende overtuigd om de volgende fase van het project in te gaan. Daarnaast heeft de eerste fase van het project tal van andere voordelen opgeleverd: Inzicht in procesgang en knelpunten in proces; Adviezen voor verbetering van processen; Adviezen voor systeemtechnische verbeteringen; Delen van ervaringen; Extra inzicht in gebruik van automatische rittenplanning en boordcomputers; Bewustwording in te behalen voordelen van intensievere samenwerking. Verder heeft het project aandacht gekregen in vakbladen, wat zeker voor erkenning en positieve innovatie uitstraling van de (logistieke) regio en betrokken bedrijven heeft gezorgd. Procesrapport Freightfactory fase 1 versie 1.2 mei 2010 P a g i n a 12

Evaluatie rapport. Freightfactory. Fase 1

Evaluatie rapport. Freightfactory. Fase 1 FREIGHTFACTORY Evaluatie rapport Freightfactory Fase 1 Colofon Plaats: Waalwijk Datum: 10 mei 2010 Auteurs: Joost van Dijk, Vincent Faassen, Bas Holland, Marc Hovenier, Menno Lambooy, Rogé Megens en Sjoerd

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Versie 30-05-2011 Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen

Nadere informatie

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB

Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB Duurzame Logistiek Rapport 1 e pilot VBZ en NVB 1 Duurzame Logistiek Het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ondersteunt ondernemingsorganisaties bij het

Nadere informatie

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations

Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Aanbesteding implementatie, beheer en onderhoud van Microsoft Dynamics 365 for Operations Bijlage 6: Mijlpalen project Versie: v1.0 Datum: 17-3-2017 Bijlage 6. Mijlpalen project V0.2 Inhoudsopgave 1. 2.

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

Astro WMS: een innovatief en slim WMS

Astro WMS: een innovatief en slim WMS Astro WMS: een innovatief en slim WMS Beschrijving product: Astro WMS oplossing: innovatief en slim Astro WMS is een slim, innovatief en schaalbaar standaard warehouse management systeem wat zich aanpast

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Evaluatie Project S100-route Nijmegen: een andere aanpak. Afdeling Mobiliteit: Sandra Ruta / Erik Maessen

Evaluatie Project S100-route Nijmegen: een andere aanpak. Afdeling Mobiliteit: Sandra Ruta / Erik Maessen Evaluatie Project S100-route Nijmegen: een andere aanpak Afdeling Mobiliteit: Sandra Ruta / Erik Maessen Agenda workshop 1. Welkom 2. Beschrijving project 3. Evalueren: waarom? De klassieke aanpak in Nijmegen

Nadere informatie

Gehlen Schols Logistics

Gehlen Schols Logistics Winner 2011 Vestigingen: NL - Kerkrade (hoofdkantoor) DE - Düren BE - Grâce Hollogne SK - Bratislava Logistieke diensten: Internationaal Transport en Expeditie Dagelijks: Duitsland, Zwitserland, Benelux

Nadere informatie

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard

Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Warehouse Management Systeem: Van maatwerk naar standaard Specialist in software voor logistiek dienstverleners Wij leveren: Software oplossingen gebaseerd op het Microsoft platform Standaard software

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

De weg naar ketenzorg via het LSP

De weg naar ketenzorg via het LSP De weg naar ketenzorg via het LSP Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Harrie Geboers Programmamanager Informatie-uitwisseling Ketenzorg Wat is ketenzorg? Behandeling en begeleiding chronische

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl Plan van Aanpak TWI implementatie Inhoudsopgave 1. Achtergrond TWI... 3 2. Projectorganisatie... 5 2.1 Trainen medewerkers... 5 2.2 Randvoorwaarden voor het slagen van TWI... 6 3. Planning en doorlooptijd...

Nadere informatie

Samen werken aan een toekomstbestendige sector. ishare-project.org

Samen werken aan een toekomstbestendige sector. ishare-project.org Samen werken aan een toekomstbestendige sector ishare-project.org Samen werken aan een toekomstbestendige sector 2 Het gaat goed met de sector Transport & Logistiek. En dat wil de Nederlandse overheid

Nadere informatie

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC)

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) jaar>5 jaar=1 Ondernemers Onderwijs Overheid Visie Ambitie = INNVALL Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) 2013 Agenda (1) Het INNVALLproject (2) Conclusies en praktische

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Energie Management Programma. InTraffic

Energie Management Programma. InTraffic Energie Management Programma InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2012 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 13/3/2012 Marije de Vreeze Gegevens 0.3 5/4/2012 Dirk Bijkerk Input

Nadere informatie

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag!

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Johan van Dalen, ProRail, Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland Esther Veendendaal, RVO 5 juni 2014 Ontstaan van Duurzaam GWW Het begon met Duurzaam Inkopen Nu verder

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland. BPV: logistieke nachtmerrie of...

Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland. BPV: logistieke nachtmerrie of... Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland BPV: logistieke nachtmerrie of... Onderwerpen Introductie ROC Zeeland en BPV OnStage: implementatie binnen de sector ICT Leerpunten uit het project Interactie en vragen Aanleiding

Nadere informatie

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing Toetsingscriteria Voldoende Onvoldoende Ontbreekt 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar t.o.v.

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1 Vrachtbon uitleg Tijdens het uitvoeren van de ritopdracht maakt u gebruik van een zogenaamde Easy2send vrachtbon, hieronder vindt u een voorbeeld. Veel van onze klanten hebben al voorgedrukte exemplaren

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Energiemonitoring Vastgoedbedrijf Enschede

Energiemonitoring Vastgoedbedrijf Enschede Energiemonitoring Vastgoedbedrijf Enschede Sprekers: Rob Nengerman en Marc Spierenburg Datum 30-05-2013 Plaats Enschede Inhoud presentatie Energiemonitoring Welkom in Spinnerij Oosterveld Vastgoedbedrijf

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

transport management system (TMS)

transport management system (TMS) transport management system (TMS) optimale planning, kwaliteit verhogend dus kostenbesparend Verzamelen van transportorders via telefoon, internet, mail of EDI TMS Minder administratie op kantoor. Beter

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan CO2 prestatieladder Belanghebbenden en plan Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 28/02/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 02/03/2012 Marije de Vreeze Consistentie plan met InTraffic

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Visie en werkwijze SV Colmschate 33

Visie en werkwijze SV Colmschate 33 Visie en werkwijze SV Colmschate 33 PLAN VAN AANPAK Opdrachtgever: Voorzitter SV Colmschate 33 Opdrachtnemer: Bestuurslid J&S a.i. Inhoud 1. Versiebeheer 3 2. Inleiding 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doel plan

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 8 Voortgangsrapportage over de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk Kleine Synode 15 september 2011 AZ 11-23 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 8 Pagina

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

meeting over ervaringen so far opstellen procedures volgens hoofdplaat werkinstructies (detail uitwerkingen procedures)

meeting over ervaringen so far opstellen procedures volgens hoofdplaat werkinstructies (detail uitwerkingen procedures) Routekaart Verbeteren beheer en onderhoudsproces Provincie Fryslan versie 20-05-2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Programma Assetmanagement jan-16 feb-16 mrt-16 apr-16 mei-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16

Nadere informatie

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Primavera bij ProRail Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Martin Zoontjens, Business Information Manager ProRail Projecten 2 Agenda Introductie ProRail De

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht

Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht Implementatiehandleiding ParkinsonInzicht Mei 2017 Versie 0.1 CONCEPT Documenthistorie Versie Datum Omschrijving 0.1 CONCEPT 23 mei 2017 Initiële versie

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Get across mentaliteit succesbepalend bij voorraadreductie NedTrain

Get across mentaliteit succesbepalend bij voorraadreductie NedTrain Get across mentaliteit succesbepalend bij voorraadreductie NedTrain Presentatie AMC Seminar 2009 Door: Joost Florie NedTrain Jan Willem Rustenburg Gordian Logistic Experts Inhoud 1. Setting en doel 2.

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

Reduceren van energie in bestaande magazijnen

Reduceren van energie in bestaande magazijnen Reduceren van energie in bestaande magazijnen Arjen Lagerweij 06 2191 7307 a.lagerweij@evo.nl https://www.linkedin.com/in/arjenlagerweij EVO Warehousing Verhogen rendement van magazijnen 19 miljoen m 2

Nadere informatie

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER

TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER TRAIN SERVICE & SHUNTING PLANNER BOB HUISMAN Dit projectplan is het startpunt voor de student om 1) een voorkeur voor een project uit te spreken en 2) te gebruiken als start informatie bij begin project.

Nadere informatie

Use case Blockchain ILT. Rij- en rusttijden

Use case Blockchain ILT. Rij- en rusttijden Use case Blockchain ILT Rij- en rusttijden Achtergrond De markt 11:30 75km/h 167 356 km In Nederland zijn er 12.000 beroepsvervoerders die beschikken over 70.000 vrachtauto s en een groter aantal chauffeurs.

Nadere informatie

BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 2 1. VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 2

BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 2 1. VU BWI Bedrijfscase. Cursus Project management deel 2 BWI Bedrijfscase Projectmanagement deel 2 1 VU BWI Bedrijfscase Cursus Project management deel 2 April 2011 Henk Magré Programma Korte terugblik Projectplan en Communicatie (theorie) Werkgroepjes (jullie

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Inzicht vergroot je vooruitzicht

Inzicht vergroot je vooruitzicht Door Peter Ballemans, Sjef de Jong, Albert Mandemakers, Arie van Swam, Vincent Faassen Inzicht vergroot je vooruitzicht Logistiek dienstverleners moeten een duidelijke bedrijfsstrategie ontwikkelen om

Nadere informatie

Introductie Digitale postkamer

Introductie Digitale postkamer Introductie Digitale postkamer Agenda Introductie OpenDocs Referentiemodel digitaal postproces Uitgangssituatie Oplossingsrichting Investering 2 Introductie Open Docs Oprichting in 2001 Partner Microsoft,

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2021

Energie meetplan 2015-2021 Energie meetplan 2015-2021 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies 5 4 Beheersing doelstellingen 6 4.1. Scope 1 & 2 6 4.2. Monitoring

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Duurzame stedelijke distributie

Duurzame stedelijke distributie Dagrand Distributie Duurzame stedelijke distributie PIEK Inhoud Aanleiding/ beleid Problematiek Doelstellingen Aanpak 1 proces 2 onderzoek 3 projecten > dagranddistributie 2 Rotterdam Rotterdam 582.000

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering

Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Routekaart naar Monaco Standaard voor Implementatie, Projectmanagement en Uitvoering Inleiding: In dit Management Handout wordt in het kort het projectmanagement en uitvoering weergegeven van een standaard

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 4 Beheersing doelstellingen 6 4.1. Scope 1 & 2 Kantoor

Nadere informatie

Concept Uitvoeringsplan SLIM LADEN ACHTER DE GV METER SHOWCASE 3 LOCATIES WAALWIJK

Concept Uitvoeringsplan SLIM LADEN ACHTER DE GV METER SHOWCASE 3 LOCATIES WAALWIJK Concept Uitvoeringsplan SLIM LADEN ACHTER DE GV METER SHOWCASE 3 LOCATIES WAALWIJK MATTHIJS KOK 07-09-2017 Showcases Slim Laden Brabant De afgelopen jaren is in de pilot Slim Laden in Brabant succesvol

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

AVG Routeplanner voor woningcorporaties

AVG Routeplanner voor woningcorporaties AVG Routeplanner voor woningcorporaties 24 oktober 2017 Versie 1.0 24 oktober 2017 0 Inleiding Aedes wil haar leden ondersteunen bij de implementatie van de privacywetgeving. Daarvoor biedt zij onder andere

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg

Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3. Van virtueel naar één geheel. 14 juni 2007 v. 1.1. Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Casus: richtinggevend voor uitwerking blok 3 Van virtueel naar één geheel 14 juni 2007 v. 1.1 Leon-Paul de Rouw Robin Scherrenburg Meer informatie over het onderwerp servicedesk en andere aspecten op het

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Verslag Ronde Tafel horizontale samenwerking in de logistiek. Ronde Tafel 2: Matchmaking

Verslag Ronde Tafel horizontale samenwerking in de logistiek. Ronde Tafel 2: Matchmaking Verslag Ronde Tafel horizontale samenwerking in de logistiek Ronde Tafel 2: Matchmaking TKI DINALOG, Breda, donderdag 18 mei 2017 1. Doel, deelnemers en agenda DINALOG en BCI organiseren een serie van

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht 1 Eindverslag Project VolgMijnStem Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht Lex Slaghuis, voorzitter Open State Foundation 11-03-2013 2 Inleiding Dit

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie