Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]"

Transcriptie

1 Versie Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie:

2 Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean & Green Award. De hieronder aangegeven genummerde onderdelen zijn verplicht. Het staat vrij om extra zaken en bijlagen toe te voegen. Het plan mag maximaal 20 pagina s bevatten. Voor de goede orde staan hieronder de criteria voor het behalen van de Lean and Green Award: 1. Er is een CO 2 nulmeting uitgevoerd en weergegeven in zowel een absolute als relatieve uitstoot (CO 2 per eenheid); 2. De CO 2 besparingsdoelstelling staat vast en bedraagt minimaal 20% in 5 jaar tijd ten opzichte van het jaar van de nulmeting; 3. Er is een goedgekeurd Plan van Aanpak conform het voorgeschreven format waarin is vastgelegd hoe de doelstelling gerealiseerd wordt; 4. Er vindt periodieke monitoring van de resultaten plaats conform de methodiek van Connekt. 1. Inleiding In dit hoofdstuk dienen te staan: Korte toelichting op het doel en de inhoud van dit document. Korte beschrijving van de aanleiding en beweegredenen om mee toe doen aan het programma Be Lean Be Green. Uitleg over de manier waarop de doelstellingen van het programma en de criteria voor het behalen van de Lean & Green Award passen bij de doelstellingen van het bedrijf. 2. Omschrijving van het bedrijf Geef in dit hoofdstuk een korte omschrijving van het bedrijf. Verplichte onderdelen zijn Hoofdactiviteiten Organisatie Logistieke activiteiten (totaal, niet alleen binnen de scope) o Inkomende goederenstromen o Interne logistieke processen (inclusief warehousing) o Uitgaande goederenstromen Kwantitatieve data o Omvang goederenstromen (volumes/zendingen/orders) o Logistiek materieel, installaties en gebouwen o Personeel Firma naam / Lean and Green Pagina 2 van 7

3 3. Scope Beschrijf in dit onderdeel op welke logistieke activiteiten (zoals beschreven in hoofdstuk 2) de nulmeting en de besparingsmaatregelen betrekking hebben. Geef ook aan welke activiteiten in eigen beheer worden uitgevoerd en welke activiteiten zijn uitbesteed. Benoem ook de logistieke activiteiten die buiten de scope vallen en de reden voor uitsluiting. De activiteiten die in de scope worden meegenomen zijn: De inkomende goederenstroom die af fabriek besteld worden De magazijnactiviteiten De uitgaande goederenstroom die franco afgeleverd worden door onze 3 huisvervoerders Buiten de scope vallen: Transport dat door onze huisvervoerders aan derden wordt uitbesteed. Dit betreft 5% van het volume. Hiervan kunnen nog geen gegevens van achterhaald worden. De goederen die via expressdiensten worden afgeleverd. De CO 2 gegevens kunnen door de expressvervoerder niet geleverd worden. 4. De CO 2 besparingsdoelstelling Geef hier aan wat de besparingsdoelstelling is ten opzichte van de nulmeting (2007 of later). Deze dient minimaal 20% te zijn (relatieve CO 2 besparing = CO 2 per eenheid) binnen een periode van maximaal 5 jaar. Bedrijf X heeft als doel om in % CO2-reductie te bereiken ten opzichte van De CO 2 emissie wordt uitgedrukt in kg CO2 per metrieke ton. 5. De CO 2 nulmeting De nulmeting is een opgave van de CO 2 uitstoot van de logistieke activiteiten van het bedrijf in het basisjaar. Dit jaar mag 2007 zijn of later en dient als startpunt voor de besparingen. Het basisjaar kan later niet meer worden gewijzigd. De CO 2-meting is een omrekening van het energieverbruik van de diverse activiteiten, uitgedrukt in kg of ton CO 2. Voor de verschillende energiesoorten (bijvoorbeeld diesel, gas en elektriciteit) bestaan verschillende omrekenfactoren (zie bijvoorbeeld De nulmeting dient zowel absoluut als relatief te zijn weergegeven. Dat betekent dat de totale CO 2 uitstoot moet zijn bepaald van alle logistieke activiteiten binnen de scope, maar ook de uitstoot per eenheid. Dit kan zijn per ton, m3, pallet, rolcontainer, benutte laadmeter, etc.. Deze eenheden dienen ook in de nulmeting vermeld te staan. Firma naam / Lean and Green Pagina 3 van 7

4 De nulmeting mag opgesplitst zijn per activiteit (bijv. magazijn en vervoer) of per goederensoort (bijv. containers en bulk). Streven is wel om het aantal waarden zo beperkt mogelijk te houden, door bijvoorbeeld verschillende vervoerseenheden (bijvoorbeeld doos, pallet, rolcontainer) om te rekenen tot een standaard eenheid (bijvoorbeeld pallet, ton, m 3, laadmeter, etc.). Totale hoeveelheid vervoerde goederen in 2008 Totale CO 2 uitstoot CO 2 uitstoot per pallet : pallets : 100 ton : 10 kg Zowel de data als de databronnen ten behoeve van de nulmeting dienen te worden vermeld. Daarnaast dient de berekening van de CO 2 waarden inzichtelijk te zijn. Hierbij kan verwezen worden naar meetmethoden en/of standaarden, zoals GreenHouseGas Protocol, CO2- emissiescan, ISO 14064:2006, etc. CO2 per vervoerde ton veevoer: De vervoerde tonnen komen maandelijks uit het SAP systeem. De totale getankte hoeveelheid diesel komt maandelijks uit de financiële administratie. De CO2 uitstoot per liter diesel is gesteld op 2,63 kg (opgave Connekt, lijst Emissiefactoren). De nulmeting dient opgenomen te worden in het dashboard (zie hoofdstuk 10). 6. Besparingsmaatregelen Geef in dit hoofdstuk een overzicht van de gekozen maatregelen die moeten leiden tot de gewenste CO 2 reductie. Per maatregel dient het volgende vermeld te worden. Beschrijving van de actie/investering/verandering; het betreft hier de invulling van de vragen wie, wat, waar, wanneer en hoe? Een toelichting op de wijze waarop de maatregel leidt tot CO 2 besparing. Deze dient ook een kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing te bevatten met vermelding van gebruikte data en databronnen. Hierbij kan verwezen worden naar opgaven van leveranciers, interne onderzoeken/rekenmethodieken, externe rapporten, etc. Wat is de uiteindelijk verwachte besparing (%) ten opzichte van de nulmeting en het eventuele groeipad daar naar toe? De besparing dient gerelateerd te zijn aan de totale besparingsdoelstelling (aandeel/percentage per maatregel op het totaal). Wat zijn eventueel al behaalde resultaten? De maatregelen dienen ook opgenomen te worden in het dashboard (zie hoofdstuk 10). Firma naam / Lean and Green Pagina 4 van 7

5 Voorbeeld In 2010 hebben 50 van de 100 chauffeurs een training Het nieuwe rijden gevolgd. Dit betrof een 1-daagse training in zowel theorie als praktijk. De training is opgevolgd door een mentor en een periodieke bespreking van de resultaten. Metingen voor en na de training (zie bijlage ) hebben aangetoond dat een gemiddelde besparing van 8% brandstof per chauffeur behaald is. Op de CO 2 uitstoot van het uitgaande transport betekende dit een besparing van 4% (50% van de chauffeurs). Aangezien uitgaand transport 50% van de totale CO 2 uitstoot veroorzaakte, zorgt deze maatregel voor 2% besparing. In 2011 zullen de overige chauffeurs dezelfde training volgen. De mentor en periodieke evaluaties zullen in stand blijven. We verwachten daarom in 2012 voor deze maatregel 4% CO 2 besparing. Voorbeelden van maatregelen staan op 7. De kritische prestatie-indicatoren (KPI s) Geef een omschrijving van de kritische prestatie-indicatoren waarmee het effect van de besparingsmaatregelen wordt gevolgd en gestuurd. Dit kan de relatieve CO 2 uitstoot zijn zoals bij de nulmeting, maar ook een ondersteunde prestatie-indicator. Belangrijk is dat de indicator aansluit bij de maatregel en de manier waarop gemeten en gestuurd wordt. Voorbeelden van prestatie-indicatoren Maatregel KPI Verhogen beladingsgraad Beschikbare laadcapaciteit / benutte laadcapaciteit Chauffeurstraining / Het nieuwe rijden Km/liter diesel (gemiddeld verbruik) Aanpassing verlichting in magazijn kwu/m 2 Inzetten LZV Km/ton De KPI s dienen opgenomen te zijn in het dashboard (zie hoofdstuk 10) 8. Monitoring/verankering In dit gedeelte dient te worden toegelicht hoe binnen de organisatie de plan-do-check-act cyclus ten aanzien van de CO 2 besparing is ingericht. Hierbij kunnen de volgende zaken worden beschreven: Hoe maken de duurzaamheidsdoelstellingen onderdeel uit van het ondernemingsbeleid? Welke rapportages worden gebruikt om de betrokkenen te informeren over de voortgang van de maatregelen en resultaten? Welke gegevensbronnen worden gebruikt voor de rapportages? Met welke frequentie wordt gerapporteerd? Firma naam / Lean and Green Pagina 5 van 7

6 Hoe wordt gestuurd op de maatregelen en resultaten? Met andere woorden: hoe wordt hierover vanaf management tot werkvloer en vice-versa gecommuniceerd en aan- /bijgestuurd? Hoe zijn, in geval van afhankelijkheid van derden, de rapportage, voortgang en bijsturing geborgd? Voorbeelden: werkoverleg, intranet, publicatieborden, managementreview, etc. 9. Externe publicatie Beschrijf hier hoe u over uw doelstellingen, inspanningen en resultaten met betrekking tot de Lean and Green Award communiceert naar buitenwereld, bijvoorbeeld klanten, leveranciers, publiek en pers. 10. Dashboard De gegevens van onderdelen 6, 7 en 8 dienen verwerkt te worden in een overzicht volgens onderstaande lay-out (incl. voorbeeld). Dit zogenaamde dashboard Duurzame Logistiek dient als aparte Excel-file te worden meegestuurd. Een invultemplate van deze Excel-file wordt apart beschikbaar gesteld. Firma naam / Lean and Green Pagina 6 van 7

7 Ingevuld voorbeeld dashboard Duurzame Logistiek Dun & Groen Transport BV: 11. Ondertekening Namens [uw bedrijfsnaam]..(directie/management) Namens Programma Duurzame Logistiek (Connekt/ITS Netherlands). (programmamanager) 12. Bijlagen Vermelding van ondersteunende documenten Firma naam / Lean and Green Pagina 7 van 7

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards

Resultaat Toetsing TNO Lean and Green Awards ID Naam Koploper Datum toetsing 174 M. Van Happen Transport BV 2-4-2012 Toetsingscriteria 1. Inhoud en breedte besparingen 2. Nulmeting en meetmethode 3. Haalbaarheid minimaal 20% CO2-besparing na 5 jaar

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder

Energie Management Systeem Handboek energiemanagement. CO 2 -Prestatieladder Energie Management Systeem Handboek energiemanagement CO 2 -Prestatieladder mei 2015 Inhoudsopgave 1. Doel, inhoud, structuur energiemanagement... 3 2. Termen en definities... 4 3. De organisatie... 5

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie