Bijlage B Programma van Eisen Postdiensten gemeente Velsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage B Programma van Eisen Postdiensten gemeente Velsen"

Transcriptie

1 Bijlage B Programma van Eisen Postdiensten gemeente Velsen U dient deze bijlage onderin te ondertekenen. Afwijkingen van hetgeen is voorgeschreven worden niet geaccepteerd en leiden tot ongeldigheid en/of het niet (verder) in behandeling nemen van de Inschrijving. A. Commerciële eisen Nr. Omschrijving 1 Alle aangeboden prijzen, tarieven en kosten zijn vermeld in Euro s, zoveel mogelijk gespecificeerd, exclusief BTW. Het totaalbedrag van de Inschrijving is inclusief alle kosten zoals: administratie, overhead, materiaal, reis-verblijf, verzekeringen, transport, belastingen, heffingen, kosten voor overleg etc. 2 Bij de aangetekende stukken, de prijs per aangetekend poststuk. 3 De door u te offreren tarieven zijn vast gedurende de contractperiode. De prijzen kunnen verhoogd worden indien het postzegeltarief wordt aangepast. De verhoging van de geoffreerde tarieven vindt plaats op basis van de procentuele verhoging van het postzegeltarief. 4 Opdrachtnemer gaat akkoord met een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van een geldige/juiste factuur die voldoet aan eis 5. 5 De gemeente Velsen wil werken met twee klantnummers. Facturatie: Opdrachtnemer factureert digitaal achteraf per maand per klantnummer. Gemeente Velsen Dudokplein 1 Postbus AL IJmuiden 6 Opdrachtnemer vermeldt op de factuur minimaal: de daadwerkelijk geleverde aantallen en soorten producten en diensten per klantnummer afzonderlijke bedragen, alsmede het totaalbedrag het BTW bedrag 7 De Inschrijving is een best-bid, dat wil zeggen een eerste en enige Inschrijving; er wordt niet nader onderhandeld over tarieven of andere zaken in de Inschrijving. 8 Retourpost dient te worden uitgevoerd zonder dat hier kosten voor in rekening wordt gebracht. 9 Opdrachtnemer stelt gratis hulpmiddelen ter beschikking voor de verzending van post en transport van poststukken (zoals bakken, zakken, stickers, formulieren, rolcontainers etc). B. Functionele eisen.. 10 Opdrachtnemer is bereid en in staat het product/dienst zoals beschreven in hoofdstuk 2 te leveren, dat tevens voldoet aan de eisen beschreven in dit document. 11 Opdrachtnemer dient klachten in beginsel binnen 24 uur op te lossen. Indien het niet mogelijk is om binnen 24 uur de klacht te verhelpen dient Opdrachtnemer kenbaar te maken hoe het probleem zal worden verholpen en binnen welke termijn. 1

2 12 Opdrachtnemer evalueert in het eerste jaar per kwartaal met Opdrachtgever over de gang van zaken met betrekking tot de Overeenkomst. Daarna vindt jaarlijks een evaluatie plaats. De onderwerpen worden in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer nader bepaald. 13 Opdrachtnemer dient eens per kwartaal de volgende managementrapportages te overhandigen: - Aantal leveringen gespecificeerd per productgroep - Omzetgegevens in euro s gespecificeerd per productgroep - Totale omzetgegevens en leveringen - Klachten en klachtafhandeling - Porti incidenten inzichtelijk maken - bezorg en bestel kwaliteit in % 14 Opdrachtnemer heeft een vaste contactpersoon voor alle communicatie tussen de gemeente en Opdrachtnemer. 15 Nieuwe locaties of diensten kunnen alleen worden aangevraagd door de contactpersoon van de Gemeente bij de Opdrachtnemer 16 De bezorgkwaliteit en bestelkwaliteit van de post moet minimaal 95% zijn. 17 De bezorgkwaliteit en bestelkwaliteit van de aangetekende stukken moet 100% zijn. C. Logistieke eisen post 18 Uitgaande post: Opdrachtnemer haalt de poststukken op bij de gemeente. 19 Uitgaande post: Opdrachtgever levert de post ongesorteerd en ongecodeerd aan bij Opdrachtnemer. 20 Uitgaande post: Post hoeft niet van tevoren te worden aangemeld 21 Uitgaande post: Post dient in gesloten postzakken te worden aangeleverd. 22 Uitgaande post: Opdrachtnemer heeft een landelijke dekking. 23 Uitgaande post: De brieven en poststukken worden binnen 24 uur bezorgd van op dinsdag tot en met zaterdag. Partijenpost binnen 48 of 72 uur. 24 Inkomende post: Opdrachtnemer brengt de poststukken gericht aan de gemeente (postbus en straatadres) bij de gemeente. 2

3 25 Inkomende post: Op door Opdrachtgever erkende feestdagen en enkele verplichte adv dagen zijn de locaties van Opdrachtgever gesloten. Opdrachtnemer dient op deze dagen de post uit de postbus te bewaren en de eerstvolgende werkdag aan te leveren. 26 Brieven en poststukken dienen in goede staat bezorgd te worden. D. Logistieke eisen aangetekende stukken en pakketten. 27 Spoedzendingen moeten binnen 30 minuten worden opgehaald en rechtstreeks worden afgeleverd bij de geadresseerde. 28 Opdrachten dienen zowel telefonisch als digitaal aangeleverd te kunnen worden. E. Wettelijke eisen en personeel 29 Alle personeelsleden, inclusief management, zijn volgens de Nederlandse wet- en regelgeving aantoonbaar gerechtigd te werken. 30 De medewerkers verkrijgen minimaal het wettelijk minimumloon. 31 Opdrachtnemer houdt zich aan de Postwet 2009, het Postbesluit 2009 en de Postregeling 2009 vastgesteld door de Staatssecretaris Economische Zaken. 32 Medewerkers dienen zich te kunnen legitimeren. 33 Medewerkers van Opdrachtnemer dienen herkenbaar te zijn d.m.v. kleding en/of naambadges F Eisen ten aanzien van duurzaamheid. 34 Opdrachtnemer voldoet aan de minimale duurzaamheidseisen die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn opgesteld. Het betreft de minimale eisen ME1 en ME2. Op verzoek van de aanbestedende dienst dient u de bewijsmiddelen binnen 7 kalenderdagen aan te leveren. Indien niet aan dit verzoek wordt voldaan leidt dit mogelijk tot uitsluiting. Bedrijfsnaam: Naam: Functie: Rechtsgeldige ondertekening: Datum: 3

4 Geadresseerde post met een overeenkomstduur van 48 en 72 uur. Dit is/zijn brievenbus/postbusstukken waarvan het adres door de opdrachtgever zelf op de brieven of poststukken wordt gezet door middel van een handgeschreven tekst, een tekstverwerkingspakket of een bedrijfsapplicatie pakket. Een overkomstduur van 48 uur houdt in dat vanaf het moment van aanleveren bij de opdrachtnemer de post binnen 48 uur bezorgd dient te zijn bij de betreffende ontvanger. Daarbij wordt de dag van aanleveren niet meegeteld. Het tijdstip van aanleveren speelt verder geen rol. De 48-uur gaat tellen vanaf uur van de opvolgende dag. Zon- en feestdagen worden hierbij niet meegerekend. Deze zelfde definitie geldt bij een overkomstduur van 72 uur, alleen dient bij 48 uur, 72 uur gelezen te worden. Geadresseerde post houdt in dat er een naam, adres, postcode en woonplaats op het poststuk genoemd staat. Nummer Omschrijving 53 De bezorgdagen van de post mogen maandag t/m zaterdag zijn. De zondag is niet toegestaan als bezorgdag. 54 De post is gericht aan zowel postbussen, antwoordnummers als straatadressen. 55 Het maximum gewicht per poststuk is 3000 gram. 56 De poststukken hebben een maximum formaat van 38 x 26,5 x 3,2 cm. 57 Retourzendingen dienen te worden uitgevoerd zonder dat hier kosten voor in rekening worden gebracht. 58 De brievenbus/postbusstukken dienen zowel in het binnen- als het buitenland bezorgd te worden door opdrachtnemer. Dat wil zeggen dat opdrachtnemer zorg draagt voor aankomst van de brievenbus/postbusstukken op de plaats van bestemming, al dan niet door inschakeling van een andere bezorgdienst. 59 Voor de binnenlandse poststromen geldt een landelijke dekking. 60 Voor streekpost geldt een regionale dekking: 61 Alle poststukken worden dicht aangeleverd door opdrachtgever. 62 Bezorging binnen 48 uur homogene post Verzending van homogene post. Verzending van brieven, facturen, herinneringen, aanslagen etc. Aantal ophaaldagen 5 4

5 Aantal bezorgdagen: 3 Hoeveelheidsklassen: Staffels van 100 stuks per aanlevering Gesorteerd Eisen dienstverlening 72 uur 63 Bezorging binnen 72 uur homogene post Verzending van homogene post. Verzending van brieven, facturen, herinneringen, aanslagen etc. Aantal ophaaldagen 5 Minimaal Aantal bezorgdagen Hoeveelheidsklassen: 2 Staffels van 100 stuks per aanlevering Gesorteerd Eisen Ongeadresseerde post Ongeadresseerde post houdt in dat er geen naam of adres op het poststuk vermeld staat. De aanhef welke de aanbestedende dienst op het poststuk vermeldt, is: aan de bewoners van dit adres. Het betreft dan ook alleen huis-aan-huis bezorging. 5

6 Specifieke eisen Nummer Omschrijving 64 De opdrachtgever levert voor de ongeadresseerde post een digitaal adressenbestand aan of een postcode gebied. 65 De post is gericht aan straatadressen. 66 Het maximum gewicht per poststuk is 3000 gram. 67 Poststukken kunnen verpakt zijn in enveloppen of wikkels maar ook als los formulier aangeboden worden. 68 Haalservice: de poststukken worden door de opdrachtnemer opgehaald op de volgende adres: Gemeente Velsen Dudokplein 1 IJmuiden Voor deze service kunnen geen aparte extra kosten in rekening gebracht worden. De tarieven per poststuk zijn inclusief de haalservice. 69 De dag van aanbieding wordt per zending in overleg met de opdrachtnemer bepaald. De dag van bezorgen wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. 70 Ongeadresseerde poststukken dienen ook bezorgd te worden op adressen met een ja/nee sticker en een nee/nee sticker. Deze sticker dient in deze gevallen genegeerd te worden. De poststukken dienen dan ook in werkelijk alle beschikbare brievenbussen bezorgd te worden. 71 De poststukken dienen te allen tijde als apart poststuk bezorgd te worden en niet toegevoegd aan een algemene gezamenlijke reclamezending. 72 Voor deze poststroom geldt een lokale dekking. 73 De ongeadresseerde post wordt in overleg met de opdrachtgever separaat gefactureerd. Eisen dienstverlening ongeadresseerde post 75 ongeadresseerde partijenpost Verzending of organiseren van verzending van aangetekende stukken Aantal ophaaldagen 5 Aantal bezorgdagen: 5 Hoeveelheidklassen: Gesorteerd Staffels van 100 stuks per aanlevering 6

7 Eisen verkiezingen post Bij verkiezingenpost kennen we twee poststroom geadresseerd en ongeadresseerde post. Geadresseerde post is voor deze poststroom brievenbus/postbusstukken waarvan het adres door een software programma wordt gegenereerd. Ongeadresseerde post houdt in dat er geen naam of adres op het poststuk vermeld staat. Het betreft dan ook alleen huis-aan-huis bezorging. Scope: Velsen Stempassen Kandidatenlijsten Geadresseerd ongeadresseerd De gemeente is gebaat bij een tijdige levering van de poststukken, dat is verbonden aan de verkiezingskalender van de Kiesraad. De volgende momenten zijn o.a. zeer belangrijk en bepalend (afhankelijk van soort verkiezing): - Dag van kandidaatstelling - Stempas in bezit van de kiezer - Kandidatenlijst in bezit kiezer Specifieke eisen Nummer Omschrijving 76 Bij zowel opdrachtnemer als opdrachtgever wordt één vast contactpersoon en één vaste vervanger aangewezen. Bij de opdrachtgever houdt dit in dat er per gemeente één vast contactpersoon is. 77 Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen de verkiezingenpost als een gezamenlijk project oppakken. 78 Rondom de periode van de verkiezingen en de bijbehorende bezorgdagen is de contactpersoon van de opdrachtnemer te allen tijde bereikbaar. 80 Stempassen worden hierbij door de opdrachtgever aangeleverd op postcode. Voor deze service kunnen geen aparte extra kosten in rekening gebracht worden. De tarieven per poststuk zijn inclusief de haalservice. 81 Op vooraf afgesproken dagen worden de stempassen en kandidatenlijsten bezorgd. 7

8 Bezorging dient voor de stempassen zorgvuldig uitgevoerd te worden. 82 Kandidatenlijsten (ongeadresseerde post) dienen ook bezorgd te worden op de adressen me een ja/nee sticker en een nee/nee sticker. Deze sticker dient in deze gevallen genegeerd te worden. De poststukken dienen dan ook in werkelijk alle beschikbare brievenbussen bezorgd te worden. 83 In overleg met de contactpersoon van de betreffende gemeente worden stempassen aangeleverd met of zonder envelop. 84 De poststukken dienen te allen tijde als apart poststuk bezorgd te worden en niet toegevoegd aan een algemene gezamenlijke reclamezending. 85 Voor deze poststroom geld een lokale dekking van alle gebieden binnen de deelnemende gemeenten. Hierbij wordt geen elke gebied uitgesloten. 86 Niet bezorgde post wordt dagelijks retour gezonden naar de contactpersoon van de verkiezingen binnen de betreffende gemeente. 87 Bij foutieve bezorging of geen bezorging moet er binnen 24 uur actie door opdrachtnemer zijn ondernomen. 88 De verkiezingenpost wordt separaat gefactureerd. 89 De opdrachtnemer levert na afloop van elke verkiezing kosteloos per woonkern een overzicht aan met de volgende informatie: 1 Aantal bezorgde stempassen 2 Aantal niet-bezorgde stempassen 3 Aantal bezorgde kandidatenlijsten 4 Aantal niet-bezorgde kandidatenlijsten 5 Totaal gefactureerde kosten. De rapportage dient digitaal verstuurd te worden ter attentie van de hieronder aangegeven adres 8

9 Eisen dienstverlening, geadresseerde verkiezingenpost 90 Geadresseerde verkiezingenpost Verzending van stempassen Aantal ophaaldagen Aantal bezorgdagen In overleg In overleg Gesorteerd op postcode inclusief haalservice Eisen dienstverlening ongeadresseerde verkiezingenpost 91 ongeadresseerde verkiezingenpost Verzending kandidatenlijsten Aantal ophaaldagen Aantal bezorgdagen In overleg In overleg Gesorteerd inclusief haalservice 9

Programma van eisen Postdiensten

Programma van eisen Postdiensten Programma van eisen Postdiensten Specifieke eisen voor: Perceel 1 (on)geadresseerde post(stuk) en direct mail binnen- en buitenland P1E1: Geadresseerde post Geadresseerde post is post(stuk) met vermelding

Nadere informatie

Tarievenlijst 2017 Business Post Limburg

Tarievenlijst 2017 Business Post Limburg Tarievenlijst 2017 Business Post Limburg Business Post Limburg hanteert de volgende tarieven: 1 Postbezorging Business Post Limburg. 2 Frankeren PostNL 3 Postbusservice. 4 Ophalen poststukken. 5 Brengen

Nadere informatie

Programma van eisen dienstverlening Post. Specifieke eisen voor:

Programma van eisen dienstverlening Post. Specifieke eisen voor: Programma van eisen dienstverlening Post Specifieke eisen voor: Perceel 1 (on)geadresseerde post(stuk) en direct mail binnen- en buitenland Onder perceel 1 valt: geadresseerde en ongeadresseerde post,

Nadere informatie

Nota van inlichtingen

Nota van inlichtingen Aanbesteding postdiensten Nota van inlichtingen Kenmerk: 2016-150 Status: Definitief Aantal pagina s: 8 Datum: 11-11-2016 1 Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de

Nadere informatie

Voorwaarden aanleveren partijenpost

Voorwaarden aanleveren partijenpost Voorwaarden aanleveren partijenpost Inhoud Inleiding 3 Uw partijenpost bestaat uit Maximaal 5 postzakken 7 Brievenbuspakjes 9 Aangetekende poststukken 10 Partijenpost met orderformulier 11 Gesorteerde

Nadere informatie

Tarievenlijst 2016 Business Post Limburg

Tarievenlijst 2016 Business Post Limburg Tarievenlijst 2016 Business Post Limburg Business Post Limburg hanteert de volgende tarieven: 1. Postbezorging Business Post Limburg. 2. Frankeren PostNL 3. Postbusservice. 4. Ophalen poststukken. 5. Brengen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017

Algemene Voorwaarden. voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017 Algemene Voorwaarden voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017 Algemene Voorwaarden voor uw dagelijkse post & pakketten door Van Straaten Post via Shops United 2017

Nadere informatie

Vernieuwd Assortiment Partijenpost 2012. Vernieuwd Assortiment Partijenpost (INTERN)

Vernieuwd Assortiment Partijenpost 2012. Vernieuwd Assortiment Partijenpost (INTERN) Vernieuwd Assortiment Partijenpost 2012 Vernieuwd Assortiment Partijenpost (INTERN) Vernieuwd Assortiment Partijenpost 2012 Heldere indeling naar formaat Basic mogelijk voor ál uw partijen Consistentie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Gemakspost

Veelgestelde vragen. Gemakspost Veelgestelde vragen Gemakspost Algemeen Welk telefoonnummer kan ik bellen met vragen over Gemakspost? Met vragen over Gemakspost kunt u terecht bij onze Business Services. Hiervoor belt u naar telefoonnummer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Gemakspost

Veelgestelde vragen. Gemakspost Veelgestelde vragen Gemakspost Algemeen Welk telefoonnummer kan ik bellen met vragen over Gemakspost? Met vragen over Gemakspost kunt u terecht bij onze Business Services. Hiervoor belt u naar telefoonnummer

Nadere informatie

van inschrijver, maar het lijkt ons niet de bedoeling dat wij hierbij de wet over persoonsgegevens.

van inschrijver, maar het lijkt ons niet de bedoeling dat wij hierbij de wet over persoonsgegevens. Nota van Inlichtingen bij aanbesteding: Postdiensten Gepubliceerd onder referentienummer: 5155 Datum: 29 september 2015 Inleiding: Hartelijk dank voor uw vragen en opmerkingen. De vragen zijn met de meeste

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2017

Algemene Voorwaarden 2017 Artikel 01 DEFINITIES De volgende definities zijn voor deze algemene voorwaarden van toepassing: AVC: De Algemene VervoersCondities in de laatste versie. AVK: Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten

Nadere informatie

Voorwaarden aanleveren partijenpost

Voorwaarden aanleveren partijenpost Voorwaarden aanleveren partijenpost Inhoud Inleiding 3 Uw partijenpost bestaat uit Maximaal 5 postzakken 6 Brievenbuspakjes 8 Aangetekende poststukken 9 Partijenpost met orderformulier 10 Gesorteerde post

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Gemakspost 2016

Algemene voorwaarden. Gemakspost 2016 Algemene voorwaarden Gemakspost 2016 Inhoud Inhoud 2 Algemene voorwaarden Gemakspost 3 1. Vervoersovereenkomst 4 2. Verplichtingen PostNL 5 3. Verplichtingen van Klant 6 4. Prijzen, facturen en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Naar inhoudsopgave. Voorwaarden aanleveren partijenpost

Naar inhoudsopgave. Voorwaarden aanleveren partijenpost Voorwaarden aanleveren partijenpost 2017 Inhoud Inleiding 3 U levert aan: Maximaal 5 postzakken 6 Brievenbuspakjes+ 8 Aangetekende poststukken 9 Partijenpost met orderformulier 10 Gesorteerde post 15 Partijenpost

Nadere informatie

Partijenpost Tarieven binnenland

Partijenpost Tarieven binnenland Gemengd Formaat: mag verschillen Verpakking: mag verschillen Inhoud: mag verschillen Uiterlijk: mag verschillen Het tarief van Gemengd wordt bepaald door het aantal stuks en het gemiddelde gewicht per

Nadere informatie

Het strategisch inkopen van product- en dienstenpakketten door samenwerken en specialiseren.

Het strategisch inkopen van product- en dienstenpakketten door samenwerken en specialiseren. Begrippen en afkortingenlijst Begrip / Afkorting Afroeper Aanbestedende dienst Betekenis Een afroeper is een persoon die bevoegd is om op basis van de raamovereenkomst een zending aan te bieden. (zie ook

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Frama Parcel. Vind hier uw antwoord op de meest voorkomende vragen >>

Meest gestelde vragen Frama Parcel. Vind hier uw antwoord op de meest voorkomende vragen >> Meest gestelde vragen Frama Parcel Vind hier uw antwoord op de meest voorkomende vragen >> Inhoudsopgave - Wat is Frama Parcel? - Pakketten verzenden met de Frankeermachine - Pakketten verzenden met Frama

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Track & Check. Volg uw briefpost door het sorteerproces

Gebruikershandleiding Track & Check. Volg uw briefpost door het sorteerproces Gebruikershandleiding Track & Check Volg uw briefpost door het sorteerproces Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanvragen klantcode 4 3 Opstellen unieke briefcodes en adressenbestand 6 3.1 De inhoud van briefcode

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 2. Definities en Werkingssfeer 3. Tot stand komen van de Overeenkomst 5. Weigering en opschorting van de Overeenkomst 6

Inhoud. Inleiding 2. Definities en Werkingssfeer 3. Tot stand komen van de Overeenkomst 5. Weigering en opschorting van de Overeenkomst 6 Al ge me ne v oor waar de n Metbet r ek k i ngt otdedi ens t env an Kaar tv oorlat er 5 1 0 2 www. kaar t voor l at er. nl Inhoud Inleiding 2 Definities en Werkingssfeer 3 Tot stand komen van de Overeenkomst

Nadere informatie

In voorliggende aanbesteding: IUC Belastingdienst. Belastingdienst / Centrum voor facilitaire dienstverlening.

In voorliggende aanbesteding: IUC Belastingdienst. Belastingdienst / Centrum voor facilitaire dienstverlening. Bijlage 1 Begrippen en afkortingenlijst (versie 1.0) Begrip / Afkorting Afroeper Aanbestedende dienst Betekenis Een afroeper is een persoon die bevoegd is om op basis van de raamovereenkomst een zending

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Arnhem Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel 53 Plaats: Arnhem Postcode: 6828 HZ

Nadere informatie

Het strategisch inkopen van product- en dienstenpakketten door

Het strategisch inkopen van product- en dienstenpakketten door Bijlage 1 Begrippen en afkortingenlijst (versie 1.0) Begrip / Afkorting Afroeper Aanbestedende dienst Betekenis Een afroeper is een persoon die bevoegd is om op basis van de raamovereenkomst een zending

Nadere informatie

I. Postactiviteiten. Artikel 1. Toepasselijkheid

I. Postactiviteiten. Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Verkoopvoorwaarden Diamant groep a I. Postactiviteiten Onder Diamant groep Facilitaire Dienstverlening Post wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan het onderdeel Facilitaire Dienstverlening

Nadere informatie

Partijenpost Gemengd frankeren met de frankeermachine

Partijenpost Gemengd frankeren met de frankeermachine Partijenpost Gemengd frankeren met de frankeermachine Vind hier uw antwoord op de meest gestelde vragen >> Zo frankeert u Partijenpost Gemengd op uw NetSet2 frankeermachine Makkelijker kunnen we het niet

Nadere informatie

Zo stroomt de post. Poster P 4780 Afvoerleidraad Postkantoren

Zo stroomt de post. Poster P 4780 Afvoerleidraad Postkantoren Zo stroomt de post Als filatelisten zijn we niet alleen geïnteresseerd in de nieuwste uitgiften van TPG Post, maar ook in de manier waarop de posterijen werken. Daar valt veel over te vertellen, al is

Nadere informatie

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het leveren van

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het leveren van Nota van Inlichtingen Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het leveren van postdiensten Aanbesteding Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor het leveren van postdiensten

Nadere informatie

Voorwaarden en Garantie Bij bestelling of reserveren van een workshop gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden.

Voorwaarden en Garantie Bij bestelling of reserveren van een workshop gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden. Voorwaarden en Garantie Bij bestelling of reserveren van een workshop gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden. Levering De artikelen van Lekker Bling zijn veelal handgemaakt en kunnen enigszins

Nadere informatie

MEGADRUKWERK.NL LEVERINGSVOORWAARDEN

MEGADRUKWERK.NL LEVERINGSVOORWAARDEN MEGADRUKWERK.NL LEVERINGSVOORWAARDEN Let op: Wanneer u besteld bij Megadrukwerk.nl, verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in dit document staan beschreven. Versie 1.2 juni 2006 Hiermee

Nadere informatie

Partijenpost Tarieven binnenland

Partijenpost Tarieven binnenland Maximumformaat: Formaat: mag Inhoud: mag Uiterlijk: mag Productcode 2821 Bezorging op dinsdag tot en met zaterdag Minimumorder/ -aantal 22 1.000 2. 1 Productcode 2822 73,9 68,0 61,3 60,5 110,7 101,9 91,9

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Haalservice en Brengservice 2014

Algemene voorwaarden. Haalservice en Brengservice 2014 Algemene voorwaarden Haalservice en Brengservice 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Definities 4 3. Brengservice 5 4. Haalservice 6 5. Belading 7 6. Waardevolle goederen 8 7. Overeenkomst 9 8. Beëindiging 10

Nadere informatie

Partijenpost Tarieven binnenland

Partijenpost Tarieven binnenland Maximumformaat: Formaat: mag Uiterlijk: mag Het tarief van gemiddelde gewicht per stuk van de partij. gadget Productcode 2821 Minimumorder/ -aantal 17,50 250 1.000 2.500 100 500-2.000 Productcode 2822

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Mededeling van het aanbieden van postvervoerdiensten

Mededeling van het aanbieden van postvervoerdiensten Mededeling van het aanbieden van postvervoerdiensten Algemene toelichting Voor wie is dit formulier bedoeld? Dit formulier is bedoeld voor alle ondernemingen die postvervoerdiensten aanbieden. Onder postvervoerdiensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ViaTim gebruiker

Algemene voorwaarden ViaTim gebruiker Algemene voorwaarden ViaTim gebruiker Algemene voorwaarden zijn vaak saai en onduidelijk. Tja, deze is misschien ook wat saai maar we willen het wel zo simpel mogelijk opschrijven. We willen alle mogelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Onze voorwaarden Algemene voorwaarden Onze voorwaarden Hieronder staan de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van AtChrissys te Moordrecht Als u bij AtChrissys artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord

Nadere informatie

Inhoud Informatie. Meer informatie

Inhoud Informatie. Meer informatie Inhoud Informatie Deze tarievenbrochure bevat informatie over producten en diensten van TNT Post. Hieronder is een overzicht opgenomen van internetsites en telefoonnummers waar u meer en de meest actuele

Nadere informatie

Meest gestelde vragen Aangetekend & Verzekerservice

Meest gestelde vragen Aangetekend & Verzekerservice Meest gestelde vragen Aangetekend & Verzekerservice Vind hier uw antwoord op de meest voorkomende vragen >> Inhoudsopgave - Wanneer kies ik voor Aangetekend of Verzekerservice? - Prijs van poststukken

Nadere informatie

Wist u dat... u meer uit uw frankeermachine kunt halen?

Wist u dat... u meer uit uw frankeermachine kunt halen? Wist u dat... u meer uit uw frankeermachine kunt halen? Inhoud Veelgestelde vragen over mijn frankeermachine A. Aangetekende post 4 Brieven - aangetekende stukken 4 1. Waar kan ik aangetekende post naartoe

Nadere informatie

Aanlevermethodiek Bundelwijzer

Aanlevermethodiek Bundelwijzer Aanlevermethodiek Bundelwijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestandsaanlevering 4 2.1 Verwerken van het bestand 4 2.2 Onbekende adressen 4 2.3 Aanbiedingsformulier 5 3. Printen 6 3.1 Verrijkte bestand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LocalWebVision

Algemene Voorwaarden LocalWebVision - 1 - Algemene Voorwaarden LocalWebVision 1. Definities 1.1 Localwebvision: webdesign en grafische vormgeving. 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Localwebvision een overeenkomst

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WoonVeilig. Versie: oktober Afleverprocedure

Leveringsvoorwaarden WoonVeilig. Versie: oktober Afleverprocedure Leveringsvoorwaarden WoonVeilig Versie: oktober 2016 Afleverprocedure Producten die je bij WoonVeilig bestelt, worden op het afleveradres in Nederland dat je bij je bestelling hebt opgegeven, afgeleverd.

Nadere informatie

Servicekader overeenkomst Kruger Pakket Service

Servicekader overeenkomst Kruger Pakket Service Servicekader overeenkomst Kruger Pakket Service Kruger Pakket Service Accustraat 8 / 3903 LX Veenendaal Postbus 632 / 3900 AP Veenendaal Tel : +31 (0)318-528108 Fax : +31 (0)318-528931 Website: www.krugerpakketservice.com

Nadere informatie

In vier stappen Aangetekende post versturen met MijnPost

In vier stappen Aangetekende post versturen met MijnPost In vier stappen Aangetekende post versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Aangetekende post. Met

Nadere informatie

5.1 Bijlage N: Word Format ten behoeve van de Nota van Inlichtingen

5.1 Bijlage N: Word Format ten behoeve van de Nota van Inlichtingen 5.1 Bijlage N: Word Format ten behoeve van de Nota van Inlichtingen Nr. Referentie Vraag Antwoord 1. NVI vr 6 (P2) Wat is de frequentie per week/maand van de afleveringen bij Canon in Amstelveen? Huidige

Nadere informatie

Algemene Contractvoorwaarden. voor het (Post)Vervoer van Poststukken 2015

Algemene Contractvoorwaarden. voor het (Post)Vervoer van Poststukken 2015 Algemene Contractvoorwaarden voor het (Post)Vervoer van Poststukken 2015 Inhoud 1. Definities 3 2. Toepasselijkheid voorwaarden 4 3. Ingangsdatum, duur en beëindiging van de Overeenkomst 5 4. Wijziging

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage

Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - Rapportage Gebruikershandleiding MijnPost - PartijenpostRapportage Datum Versie 29 september 2015 2.0 Auteur Telefoonnummer PostNL 088-8686868 Inhoudsopgave 1 Welkom bij

Nadere informatie

Paazl Bezorgdatum Module. Handleiding voor de Bezorgdatum Module

Paazl Bezorgdatum Module. Handleiding voor de Bezorgdatum Module Paazl Bezorgdatum Module Handleiding voor de Bezorgdatum Module Versie: Februari 2013 1. De Bezorgdatum Module Met de Bezorgdatum Module is het mogelijk om zelf een bezorgdatum toe te kennen aan een verzendopdracht.

Nadere informatie

In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost

In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Aangetekende post. Met

Nadere informatie

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl!

Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Balans in voeding: producten en programma s voor een gezonde leefstijl! Algemene Voorwaarden van Balans in voeding Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en levering van producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Atelier GERMALEIN v.o.f. VOOR DE VERKOOP VIA WEBSITE :

Algemene Voorwaarden Atelier GERMALEIN v.o.f. VOOR DE VERKOOP VIA WEBSITE : Algemene Voorwaarden Atelier GERMALEIN v.o.f. VOOR DE VERKOOP VIA WEBSITE : www.germalein.nl Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Tarieven April 2009. Zakelijke producten en diensten

Tarieven April 2009. Zakelijke producten en diensten Tarieven April 2009 Zakelijke producten en diensten Uitgave Uitgave van Koninklijke TNT Post BV Den Haag Handelsregister KvK Haaglanden 27124700 Tarieven per 1 april 2009 Uitgave april 2009 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK

RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK RICHTLIJNEN VOOR AANLEVERING DRUKWERK 1. LOSSE folderverspreiding Bladzijde 2 en 3 2. GESEALDE folderverspreiding Bladzijde 4 en 5 3. SEPARATE folderverspreiding Bladzijde 6 en 7 1. LOSSE folderverspreiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor bezorging van Losse Post

Algemene voorwaarden voor bezorging van Losse Post Artikel 1 - Definities Afgiftelocatie: de tussen Sandd en Opdrachtgever overeengekomen locatie waar de Postzendingen voor Bezorging dienen te worden afgeleverd door de Opdrachtgever dan wel, indien geen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten.

Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. Algemene voorwaarden en condities van Onderhoud Service Arnhem voor de verhuur van steigers en het gebruik van onze steigermaterialen en diensten. 1 Definities AV; De onderhavige algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Overeenkomst tussen... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen

Overeenkomst tussen... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen Overeenkomst tussen.. en... Ten behoeve van levering Kantoorartikelen Kenmerk: SIW004744 RAAMOVEREENKOMST LEVERING KANTOORARTIKELEN Ondergetekenden: a. de, gevestigd.,.) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Posttarieven 2012 Inhoudsopgave

Posttarieven 2012 Inhoudsopgave Posttarieven 2012 Posttarieven 2012 Inhoudsopgave Uitgave Dit is een gezamenlijke uitgave van Koninklijke Post B.V., Post Pakketten Benelux B.V. en Post Marketing & Sales B.V. Tarieven per 1 januari 2012.

Nadere informatie

Contactgegevens. Factuuradres: Straat + huisnummer Postcode. Afleveradres: (geen postbus!) Straat + huisnummer Postcode.

Contactgegevens. Factuuradres: Straat + huisnummer Postcode. Afleveradres: (geen postbus!) Straat + huisnummer Postcode. Team Kerkbalans Postbus 176, 3300 AD Dordrecht info@ kerkbalans.nl 078 639 36 69 Contactgegevens Naam contactpersoon: E-mailadres voor factuur en meldingen (verplicht) Volledige naam gemeente Factuuradres:

Nadere informatie

Levering en onderhoud Voedingsmiddelen

Levering en onderhoud Voedingsmiddelen Levering en onderhoud Voedingsmiddelen Dossier Financiële Afspraken, behorende bij de Raamovereenkomst, tussen het Friesland College en [opdrachtnemer] Contractnummer: [aanvullen] Bijlagenummer: Bijlage

Nadere informatie

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract

PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Elephant Dental B.V. Contractnummer: PPOC Preventief Periodiek Onderhoudscontract Voor DeguDent / Elephant / Austenal / Dentsply Apparatuur. Klantspecificatie: NAW gegevens: Klantnummer: Naam Opdrachtgever:

Nadere informatie

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE SERVICE CONTRACT 3 Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE U heeft een storing op uw computer? U belt direct naar het Service Centrum, om de klacht door te geven. Wij zullen u direct helpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Europese openbare aanbesteding 'Postdiensten'

Europese openbare aanbesteding 'Postdiensten' Nota van Inlichtingen Europese openbare aanbesteding 'Postdiensten' Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese openbare aanbesteding 'Postdiensten' Gemeente Meppel AD/15009 Omschrijving: Opdrachtgever

Nadere informatie

Wegtransport Prijslijst 2017

Wegtransport Prijslijst 2017 Wegtransport Prijslijst 2017 1 Colofon is een uitgave van voestalpine Railpro BV. Deze prijslijst wordt voor abonnees op de website van voestalpine Railpro gepubliceerd. Informatie uitgave Afdeling Communicatie

Nadere informatie

Dit voorbeeld wordt je aangeboden door

Dit voorbeeld wordt je aangeboden door Dit voorbeeld wordt je aangeboden door jouwwebwinkelcoach.nl Algemene voorwaarden Indien je een bestelling plaatst bij [naam webwinkel] verklaar je jezelf akkoord met de algemene voorwaarden. De algemene

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam:

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam: AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015 Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Voorletters: Roepnaam: Adres: Woonplaats: Telefoon (privé): Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijkheid over uiterste ontvangstdatum aanvraag collectieve zorgverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Samenvatting 28 november 2013 RA132039 Op het

Nadere informatie

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten

Mededeling aanbieden postvervoerdiensten Algemene toelichting Voor wie is dit formulier bedoeld? Dit for mulier is bedoeld voor alle onder nemingen die post ver voer diensten aanbieden. Onder postver voerdiensten wordt verstaan: één of meer bedr

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 -

ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - ALGEMENE VOORWAARDEN - 15 DECEMBER 2012 - INHOUDSOPGAVE 1. Definities... 3 2. Toepasselijkheid... 3 3. Geldigheid... 3 4. Offertes... 4 5. Aansprakelijkheid... 4 6. Facturering en betaling... 5 7. Wijzigen

Nadere informatie

Nota van inlichtingen EU aanbesteding Post Intern referentienu mmer Categorie Betreft Vraag Antwoord P1 P2

Nota van inlichtingen EU aanbesteding Post Intern referentienu mmer Categorie Betreft Vraag Antwoord P1 P2 Nota van inlichtingen EU aanbesteding Post - 23-08-2017 Intern referentienu mmer Categorie Betreft Vraag Antwoord P1 P2 1 457702 voorwaarden Overeenkomst artikel 12.10 Een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

AANGETEKEND EN VERZEKERSERVICE

AANGETEKEND EN VERZEKERSERVICE AANGETEKEND EN VERZEKERSERVICE meest gestelde vragen Vind hier uw antwoord op de meest gestelde vragen >> INHOUDSOPGAVE Wanneer kies ik voor Aangetekend of Verzekerservice? Prijs van poststukken Aangetekend

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

In twee stappen uw eigen MijnPost-account aanmaken. Regel al uw postzaken online via MijnPost

In twee stappen uw eigen MijnPost-account aanmaken. Regel al uw postzaken online via MijnPost In twee stappen uw eigen MijnPost-account aanmaken Regel al uw postzaken online via MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Van het invoeren

Nadere informatie

Voorstelling LTD3. Infobrochure

Voorstelling LTD3. Infobrochure Infobrochure Voorstelling LTD3 Nationale tariferingdienst medische sector; Meer dan 25 jaar actief; Gelegen in Hasselt; Administratieve verwerking van zorgprestaties; Klanten: - huisartsen - zelfstandige

Nadere informatie

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 Workshop(s), advies, begeleiding, coaching (sessie) of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 1.2 Deelnemer/opdrachtgever/cliënt:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1. Definities Algemene Voorwaarden 1.1 Karin Potters Webdesign: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Karin Potters Webdesign een overeenkomst

Nadere informatie

Werken met Reli Groep Inleiding

Werken met Reli Groep Inleiding 1 Werken met Reli Groep Inleiding Reli Groep heeft als familiebedrijf betrouwbaarheid, snelheid en accuratesse altijd hoog in het vaandel gehad. Die eigenschappen zijn gebleven, ook al is Reli Groep nu

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden voor banners van het bedrijf: ZorgGids Nederland te Amsterdam.

Algemene leveringsvoorwaarden voor banners van het bedrijf: ZorgGids Nederland te Amsterdam. Algemene leveringsvoorwaarden voor banners van het bedrijf: ZorgGids Nederland te Amsterdam. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van ZorgGids Nederland. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg

IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg I I IViAASSLUIS eerste stad aan de waterweg Fractie SP T.a.v. mevrouw A. Puyt p/a raadsgriffie Maassluis Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Onderwerp Bijlagen Contactpersoon Telefoonnummer 18 april 2010

Nadere informatie

Bijlage 1c Programma van Eisen - Logistiek

Bijlage 1c Programma van Eisen - Logistiek Bijlage 1c Programma van Eisen - Logistiek Bestellen Leverancier is in staat om de voor het LUMC beschikbare catalogus beschikbaar te stellen via de cataloguspartner (broker) van het LUMC, GHX, door middel

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Voordelig frankeren. van dagelijkse post en pakketten

Voordelig frankeren. van dagelijkse post en pakketten Voordelig frankeren van dagelijkse post en pakketten Uitgave januari 2017 Introductie In deze brochure vindt u informatie over uw frankeermachine, services en tarieven van de bedrijven, die gezamenlijk

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST <NAAM LEVERANCIER>

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST <NAAM LEVERANCIER> Concept Raamovereenkomst inzake Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST en Kenmerk: EG.I2014_20 : Inhoudsopgave ARTIKEL 1: AARD VAN DE RAAMOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17. Inschrijfformulier Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013 Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.00 uur Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen en op

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie