Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma"

Transcriptie

1 Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma

2 Inleiding Het jaarplan 2014 van ForCA is een voorstel van de voorzitter van het Parlement van ForCA en een resultaat van: - De uitkomsten van 1 table d Hôte bijeenkomst 8 oktober Voorstellen van de High Level Kennisgroep 6 oktober Eerder geformuleerde doelen zoals het bieden van een plaats om te netwerken en kennis uit te wisselen. - Doorlopende activiteiten 2014 naar Uitgangspunt De continuïteit en daarmee het inhoudelijk proces - die ForCA biedt, in deze tijd van transformatie en transitie is van belang in 2015 boven tafel te houden. De ForCA onderwerpen en daaraan gekoppelde activiteiten raken aan alle 5 disciplines van ForCA. Er wordt proactief geïnvesteerd in de samenwerking onderling en er wordt geïnvesteerd in samenwerkingspartners: Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdzorg+ en LVB specialisten. Er wordt geïnvesteerd in blijvende goede samenwerking met OM, ZM, beleidsdirectie DJJ en de sectordirectie JJI. Er wordt afgemaakt wat gestart wordt in ForCA verband en er wordt aandacht besteed aan terugkoppeling van de resultaten aan betrokkenen. We zijn proactief in het onder de aandacht brengen van de Quick Scan, bij implementatie of evaluatie. De leden zijn actief in het informeren van de medewerkers in hun organisatie over ForCA. Er wordt meer bekendheid gegeven aan de ambassadeurs van ForCA en zij worden gevraagd namens ForCA naar bepaalde bijeenkomsten, Symposia en expertmeetings te gaan. Ze kunnen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de samenwerking met externe partijen. Er wordt gekeken op welke wijze jongeren zelf een rol kunnen spelen bij de activiteiten van ForCA. De ForCA Pilots intersectorale samenwerking spelen een grote rol in Een nieuw onderwerp dat onder de loep wordt genomen is Verslavingszorg.

3 Onderwerp Doel hoe te realiseren Verantwoordelijk Tijdspad en resultaat 1 Organisatie ForCA Bijeenkomst leden Parlement 2 x per jaar Krijnie Schotel April en oktober 2015 Vaststellen Jaarplan & begroting Evalueren Jaarplan & uitputting gelden Parlement voorleggen Voorzitter Parlement April en oktober 2015 Voortgangsrapportages x per jaar aan sectordirectie Petra Tjalma April en oktober 2015 Twee besprekingen sectordirectie JJI Sectordirectie JJI, voorzitter Parlement + lid ForCA+ secretaris Krijnie Schotel Mei en oktober Expertmeetings 4 Uitwisseling kennis Een follow up van de Expertmeeting in Columns. Brede verkennende Expertmeeting ism Pluryn, Tactus, Pieter Roordakliniek, Trimbosinstituut Jaarlijkse onderzoeker meeting 1. Preventief gehechte jongeren in een JJI - Rol van het LIJ - Netwerk & trajectberaad welk aanbod nodig? - ketenzorg 2. Verslaving oa. Middelen gebruik in gesloten setting Co behandeling Verslavingskliniek en JJI? 3. Onderzoeker meeting i.s.m. AWFZJ Bevorderen verbinding wetenschap en praktijk 4. Expertmeeting Pilots Intersectorale samenwerking Een multidisciplinaire werkgroep wordt ingesteld. Een multidisciplinaire voorbereidingsgroep Pluryn, AWFZJ, William Schrikker groep Secretaris/program mamanager AWFZJ/wg wetenschap Expertgroep Pilots Petra Tjalma 23 Maart juni september Expertmeeting met externe partijen Juli 2015 zoals gemeenten, begeleid wonen e.d. Expertmeeting optioneel Nog nader in te vullen Najaar 2015 Uit de evaluatie van ForCA 2013 is 1. JJI Jaap van der Geest Februari gekomen dat er naar andere vormen 2 GGZ Bert van den Mei van communicatie vanuit ForCA Boomen gekeken zou worden. Hier wordt in 3. Reclassering Corine von Juli 2015 uitvoering aan gegeven. Grumbkov

4 Er worden 5 columns uitgebracht door iedere discipline van ForCA om discussie aan te zwengelen. De ambassadeurs van ForCA wordt gevraagd zich hiervoor verantwoordelijk te voelen Per column wordt een andere discipline gevraagd op de column te reageren. De column wordt op de website van ForCA geplaatst. 4. Wetenschap 5. NIFP Er wordt een voorstel ontwerp website gevraagd bij ICATT e.a. Chijs van Nieuwenhuizen/Rob ert Vermeiren Maaike Kempes September November/december Nieuwsbrieven worden in 2015 op verzoek gemaakt. Combinatie themanummer en uitnodiging Exp.meeting Verslaving Melle Dotinga Mei Website Publicatiemodule Update overzicht wetenschappelijk onderzoek bij de leden Petra Tjalma/Melle Dotinga idem Maart 2015 gereed, staat op website 5. Quick Scan Bepalen hoe de Quick Scan in 2015 ingezet gaat worden 6. Wetenschap Wetenschappelijk Onderzoek uitvoeren onder ForCA vlag Uit Table d hote bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen gekomen: - Risicotaxatie instrumenten en het gebruik ervan Aan leden ForCA gevraagd de implementatie Quick Scan te bespreken in organisatie en te kijken of er onderwerp is waarbij QS gebruikt kan worden. Terugkoppeling hiervan gevraagd aan de voorzitter ForCA. Voorstel HLK: Wetenschapscall 2015 : het onderwerp van de Call wordt van tevoren bepaald. Oproep voor onderwerpen wordt gedaan in Parlement. Daarna worden voorstellen beoordeeld en winnaar bekend gemaakt. Vervolgens het onderzoek uitvoeren en volgen in Resultaat bekendmaken Alle leden ForCA AWFZJ sectordirectie JJI en beleidsdirectie DJJ Commissie Ongoing oktober 2014 Januari 2015 Maart/november 2015 December 2015

5 Procesbeschrijving Pilots intersectorale samenwerking - Wetenschappelijke begeleiding, procesbeschrijving Procesbeschrijving maken, er wordt onderzocht of een verbinding met de AWFZJ kan worden gemaakt. Voorzitter wg.wetenschap 7. High Level Kennisgroep Hogere kennisplatform Gevraagd en ongevraagd adviseren en signaleren. Chijs van Nieuwenhuizen 8. Werkgroep wetenschap Het wetenschappelijk volgen van de Pilots intersectorale samenwerking Capaciteit van de werkgroep is beperkt. Er is behoefte aan uitbreiding door onderzoekers bijv. AWFZJ, Jeugdzorg +, e.a. ForCA Parlement 2015 Op verzoek van leden uitvoeren van onderzoek aangevuld met leden Wetenschapsnetwerk met kernactiviteit de jaarlijkse onderzoeker meeting met de uitvoerende wetenschappers. Een flexibele werkvorm&werken met thema's. Voorstel: opzet van de onderzoeker meeting zoals in Combinatie van training, pitchen, beoordelen door panels bestaande uit verschillende disciplines. AWFZJ, ForCA September Rol van Jongeren Betrekken van jongeren bij activiteiten van ForCA 10. Samenwerking JJI/GGZ/Reclasserin g Pilots intersectorale samenwerking in Brabant en Amsterdam 11. ForCA als lobby Imagoverbetering van sector Social media inzetten Draagvlak creëren Voorstel is de uitkomst af te wachten van de Expertmeeting Participatie op 27 oktober Expertgroep ism wg wetenschap voortzetting traject 2014 in Voor informatie zie Projectvoorstel intersectorale samenwerking. Bekendheid vergroten ambassadeurs van ForCA Inzetten van ambassadeurs in bevorderen samenwerking met niet ForCA leden ForCA Parlement Expertgroep door Secretaris ForCA Voorbereidingsgroep Participatie een review laten doen van Expertmeeting en bespreken in Parlement maart Krijnie Schotel Ongoing in 2015

6 12. Samenwerking met AWFZJ, Efcap, stichting 180 Informeren en leren van andere samenwerkingsverbanden en waar mogelijk samenwerken Informeren, afstemmen en voortgang bespreken: -bijeenkomsten -onderwerpen -waar mogelijk samen organiseren Petra Tjalma/Eva Mulder/ Ieder kwartaal Implementatie visie op het orthopedagogisch leefklimaat Visie op de psychiatrische behandeling in de JJI Verzoek sectordirectie JJI Aan de sectordirectie wordt gevraagd hoe de ForCA kleur herkenbaar is in het verzoek en hoe de andere sectoren zoals GGZ en Wetenschap betrokken worden bij de implementatie. Voorstel: Iedere JJI gebruikt de quick scan om in kaart te brengen hoe de inrichting ervoor staat mbt. de implementatie en krijgt zicht op welke terreinen de aandachtspunten zitten. Sectordirectie, Inhoudelijke directeuren, e.a. Nader bepalen

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele

Jaarplan 2015/2016 Vastgesteld op 12 juni 2015. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele Jaarplan / Vastgesteld op 12 juni 1. ORGANISATIE Doel: Optimaliseren van de bedrijfsvoering van het SWV Helmond-Peelland VO. Activiteiten 1. Resultaat Uitvoering Planning Borgen van de personele De personeelsdossiers

Nadere informatie

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen:

Kompas op IJburg is gestart vanuit de volgende overwegingen: Kompas op IJburg Conceptplan 23 januari 2014 MV Wat is Kompas op IJburg? Kompas op IJburg is een proces waarin bewoners, ondernemers, gemeente, stadsdeel, toekomstige bestuurscommissie, woningbouwcorporaties,

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

FS-43-04-7A C O N C E P T. Jaarverslag 2012 College en Forum Standaardisatie. Datum maart 2012

FS-43-04-7A C O N C E P T. Jaarverslag 2012 College en Forum Standaardisatie. Datum maart 2012 FS-43-04-7A C O N C E P T Jaarverslag 2012 College en Forum Standaardisatie Datum maart 2012 Colofon Projectnaam Jaarverslag 2012 Versienummer 0.9 Contactpersoon Ludwig Oberendorff Telefoonnummer 06 28237760

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord namens het team van de Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014

Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014 Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014 Timpaan Welzijn Bezoekadres: Molenlaan 6a 9244 EA Beetsterzwaag Postadres: Postbus 40 9244 ZN Beetsterzwaag Telefoonnummer: 0512 384040 Fax

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deventer

Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het inmiddels zesde jaarverslag van de Rekenkamercommissie. Met dit jaarverslag legt de commissie, onder verwijzing naar het wettelijke

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014

Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) Werkplan 2014 Drs. Rob Jongejans Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Landelijk Bureau 5 B. Uitvoering fvp-functie 7 C. Kwaliteit

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Landelijk Congres VeiligHeidsHuizen. 5 februari 2013, World Trade Center Rotterdam

Landelijk Congres VeiligHeidsHuizen. 5 februari 2013, World Trade Center Rotterdam Landelijk Congres VeiligHeidsHuizen 5 februari 2013, World Trade Center Rotterdam Officiële opening met verhalen uit de praktijk Op 5 februari 2013 vond in het Rotterdamse World Trade Center het Landelijk

Nadere informatie