CDG000747_Bijlage 2 : Functionele en niet-functionele vereisten. Bestek CDFout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CDG000747_Bijlage 2 : Functionele en niet-functionele vereisten. Bestek CDFout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden."

Transcriptie

1 Bestek nummer CDG Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Lijstenbeheer stad Gent CDG000747_ : Functionele en niet-functionele vereisten 1

2 Inhoudsopgave 1 Algemene toelichting Doel en scope De toestand zoals ze nu is (AS IS) Gewenste toestand (To Be) Niet-functionele vereisten Beschrijving vereisten Gebruikers Contacten Adressen Lijsten Gebruikersinterface Bronnen Data kwaliteit Output & koppelingen Privacy Bestaande implementaties in MS CRM

3 1 Algemene toelichting 1.1 Doel en scope De stad Gent maakt op grote schaal gebruik van adres- en contactbestanden. Deze bestanden dienen vaak een verschillend doel, gaande van eenvoudige mailinglijsten, interne of externe communicatie, facturatie tot meer complexe vormen van interactie, zoals bijvoorbeeld CRM-toepassingen (reservaties, planning, klachtenbeheer, ). De toepassing zal de ruim 200 bestaande bestanden met contactgegevens vervangen, die momenteel nog in MS Access, MS Excel, MS Word, Filemaker, of andere toepassingen worden bijgehouden. De contactgegevens zullen centraal bijgehouden worden, gedeeld worden door de verschillende gebruikers, en gekoppeld aan authentieke bronnen. Voor het beheer en gebruik van de gegevens wordt rekening gehouden met alle beperkingen op het vlak van privacy. Het systeem dient een zeer flexibele en gebruiksvriendelijke front-end te hebben, en een krachtige en flexibele databank-gebaseerde back-end. De gebruikers moeten op een eenvoudige manier de lijsten kunnen beheren en gebruiken voor o.a. het uitsturen van mailings en andere communicaties. Daarnaast zal het systeem ook gekoppeld worden aan andere toepassingen die gebruik maken van contactgegevens. Het doel van de lijstentoepassing is dus 2-ledig: - enerzijds willen we een toepassing die een platform biedt om alle lijsten, die nu in allerlei formaten in de stadsadministratie terug te vinden zijn, te beheren en gebruiken; - anderzijds willen we een centrale databank die toelaat contactgegevens te beheren en te ontsluiten naar zowel individuele gebruikers (o.a. via lijsten) als naar andere toepassingen. 1.2 De toestand zoals ze nu is (AS IS) Momenteel worden allerlei lijsten van contacten in aparte documenten (Word, Excel, ) of toepassingen (MS Access, Filemaker, ) opgeslagen en beheerd. Het resultaat is dat die lijsten een eigen bestaan leiden, niet automatisch geactualiseerd worden (b.v. overleden personen worden niet automatisch uit de lijsten gehaald, personen of bedrijven die verhuizen worden niet gelinkt met hun nieuwe adres, ) en ook weinig of niet met anderen gedeeld worden. Elke dienst maakt daarnaast ook gebruik van eigen methodes om hun lijsten te gebruiken voor het uitsturen van mailings en andere campagnes. Er is een duidelijke vraag vanuit de gebruikers om efficiënter te kunnen werken, een hogere kwaliteit van gegevens te kunnen gebruiken, op een eenvoudige manier campagnes te kunnen doen, en tegelijk een goede ondersteuning te krijgen voor de gebruikte toepassing en tools. 3

4 1.3 Gewenste toestand (To Be) Toepassing Informatiebronnen Output en koppelingen Data kwaliteit Privacy Alle contactgegevens van zowel personen als bedrijven die binnen de stad Gent gebruikt worden, zullen opgeslagen worden in één centrale databank. De gegevens zullen vanuit één toepassing kunnen beheerd en gebruikt worden, en dit zowel voor het beheer van alle lijsten die momenteel in de stad gebruikt worden, als voor alle andere toepassingen die contactgegevens gebruiken. De toepassing zal geïnstalleerd worden op de infrastructuur van Digipolis Gent, en bij voorkeur gebaseerd zijn op MS Dynamics CRM. Voor het meer complexe beheer van de lijsten zal de gebruikersinterface van de toepassing zelf gebruikt worden, maar voor eenvoudig gebruik (basisfunctionaliteiten zoals het consulteren van lijsten of basis-ingaves) zal gebruik gemaakt worden van eenvoudige web-pagina s of van b.v. een Sharepoint gebaseerde interface. Het systeem dient gekoppeld te worden met een aantal (voor een deel authentieke) bronnen (zie sectie 2.2 Bronnen ) voor het verzekeren van een hoge data kwaliteit van de gebruikte gegevens. Er zijn verschillende outputmogelijkheden van de gegevens voorzien: via file-extractie voor verdere verwerking (b.v. in Excel), via een campagnemodule/tool voor het uitvoeren van b.v. marketingen communicatie-acties, publicatie op het Intranet/Internet, Daarnaast dienen er koppelingen voorzien te worden met infofiches en andere toepassingen die de contactgegevens gebruiken, dit laatste bij voorkeur via webservices. Aangezien de toepassing ook als centrale database voor contactgegevens zal fungeren moet er bijzondere aandacht besteed worden aan data kwaliteit (zie sectie 2.7 Data kwaliteit ). Privacy is cruciaal gezien het beheer en gebruik van persoonsgegevens. Er moeten dan ook speciale maatregelen genomen worden om de privacy te bewaken (zie sectie 2.9, Privacy ). 4

5 1.4 Niet-functionele vereisten De toepassing zal op een grote schaal binnen de stad Gent gebruikt worden, en dit door verschillende types gebruikers en toepassingen. Het is dan ook van cruciaal belang dat de toepassing zowel zeer performant als zeer gebruiksvriendelijk. Performantie Snelheids- en wachttijdvereisten: de wachttijden voor het ophalen, beheren, wijzigen, van gegevens moeten voor de gebruiker aanvaardbaar zijn. Betrouwbaarheids- en beschikbaarheidsvereisten: de toepassing moet zeer stabiel en altijd beschikbaar zijn. Capaciteitsvereisten: het systeem moet een groot aantal gegevens kunnen bevatten (minimaal 1 mio records), verwerken (o.a. bij de dagelijkse synchronisatie buiten de diensturen met de authentieke bronnen, bij het uitvoeren van campagnes, ), en beheren. Daarnaast moeten er een groot aantal (+/-100 van de 800 totaal aantal) gebruikers tegelijk in het systeem kunnen werken. Gebruiksvriendelijkheid De eindgebruiker van de applicatie moet in de mogelijkheid zijn om op natuurlijke wijze, zonder nood aan een doorgedreven opleiding, de applicatie te gebruiken (ook voor niet-frequente gebruikers). De te nemen acties moeten intuïtief in het programma kunnen uitgevoerd worden. De toepassing ondersteunt functionaliteiten die de gebruiker helpt bij het invullen van gegevens (b.v. via autocompletion), zoeken van informatie (b.v. via fuzzy zoeken), De schermen moeten zo eeenvoudig mogelijk zijn, zonder overhead. 5

6 2 Beschrijving vereisten 2.1 Gebruikers Klant De klant en de afnemer van het systeem is de stad Gent. De gebruikers van de lijstentoepassing, zijn alle werknemers van stad Gent die nu al met heterogene adresbestanden werken. Categorieën Er zijn verschillende categorieën gebruikers: Systeembeheerder/Toepassingsbeheerder a. Verantwoordelijk voor het beheer van het systeem op niveau van de hele stad, evenals van eventuele externe koppelingen met andere systemen en gegevensbronnen of import/migratie van bestaande bestanden b. Heeft lees- en schrijfrechten. c. Kan andere gebruikers aanmaken en beheren d. Kan basistabellen beheren e. Kan extra velden beheren Lijstbeheerder a. Aanmaak en beheer eigen lijst(en) b. Rechten op de lijst(en) toekennen aan andere gebruikers c. Exportmogelijkheden ifv mailings Gewone gebruiker a. Werken met/aanpassen van contactgegevens van toegekende lijsten b. Exportmogelijkheden ifv mailings Alleen lezen gebruiker a. Enkel raadplegen van de toegekende lijsten b. Met of zonder exportmogelijkheden ifv mailings Rollen Los van het type gebruiker moeten er ook extra rollen aan een gebruiker toegekend kunnen worden : 1. VIP-gebruikers: gebruiker die specifiek toegang krijgt tot privacygevoelige gegeven vb privé GSMnummer 2. Bevolkingsgebruiker: deze personen hebben een speciale toelating van de dienst bevolking voor het consulteren van persoonsgegevens uit het Rijksregister (bvb Rijksregisternummer) 3. Personeelsgebruiker: deze personen mogen uit hoofde van hun functie een aantal privé gegevens van personeelsleden opvragen, gegevens die door een «gewone» ambtenaar niet zichtbaar mogen zijn. Deze rol zal geïmplementeerd moeten worden als beslist wordt om met de lijstentoepassing op eenzelfde omgeving te werken als het Infopunt Personeel (zie lager). 6

7 De lijstentoepassing moet deze gebruikersgroepen en rollen kunnen beheren en hen rechten kunnen toekennen. Eventuele andere gebruikersprofielen of - rollen moeten ook in een latere fase op een eenvoudige wijze kunnen worden geïmplementeerd. Single Sign-on De toepassing ondersteunt single sign-on voor de gebruikers en maakt dus gebruik van de bestaande Active Directory mogelijkheden. 7

8 2.2 Contacten Wat? Personen Organisaties Relaties Onder contacten verstaan we volgende entiteiten: personen, organisaties en relaties. Dit zijn natuurlijke personen met alle basisgegevens die nodig zijn ter identificatie (naam, geboortedatum, adres, ) en contactgegevens (mailadres, bijkomende adresgegevens, telefoonnummer en gsm, ). Tussen 2 personen moeten relaties beschreven kunnen worden in de zin van is echtgenoot van, is kind van, ) Organisaties kunnen zowel bedrijven (onderneming of vestiging) als verenigingen allerlei zijn. De basisgegevens zijn ondernemingsnummer en BTW-nummer (indien van toepassing) naam, commerciële naam, Er kunnen ruime contactgegevens worden bewaard voor een organisatie (mailadres, websites, telefoonnummers, ) Tussen 2 organisaties kan een al dan niet hiërarchische relatie beschreven worden, maar die vormt geen aparte entiteit (moeder-, dochteronderneming, opvolger, ). Een relatie beschrijft het verband tussen een persoon en een organisatie. Een relatie moet gezien worden als een hoedanigheid van een natuurlijke persoon (bvb voorzitter van de voetbalclub of CEO van een bedrijf). Elke persoon of organisatie kan gekoppeld zijn aan meerdere relaties hebben. De relatie wordt telkens beschreven met begin- en einddatum, functietitel, specifieke contactgegevens, Een relatie kan verwijzen naar adresgegevens van de persoon of van de organisatie. Bij voorkeur kunnen de onderlinge relaties visueel overzichtelijk weergegeven worden. Velden per type contact Per entiteit worden verschillende velden bijgehouden: zie mindmap hieronder en in bijlage 3 (CDG000747_Bijlage 3_Contacten) bij dit bestek. Deze lijst is vatbaar voor aanpassingen. 8

9 9

10 2.3 Adressen CRAB adrespunten en Rijksregister adressen In gemeentebesturen zijn er 2 officiële formaten voor adresaanduiding: de belangrijkste is AGIV (Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen) met het CRAB-formaat, de andere is het Rijksregister (Federale bevoegdheid) met de codes die daar gehanteerd worden. Om diverse historische redenen zijn er grote verschillen in de adressen van die 2 bronnen en is een één op één match niet volledig mogelijk. Er is voorlopig op federaal of Vlaams niveau geen initiatief om die 2 bronnen éénduidig te koppelen aan mekaar. Met de lijstentoepassing hebben we de ambitie om dat voor het lokale niveau, dus voor grondgebied Gent wel te doen. Hiertoe moeten 2 bestanden gematcht worden: 1. GRAB (=gemeentelijk referentie adressen bestand) is de centrale Geodatabank van de stad waarin alle adres-gegevens van grondgebied Gent in CRAB-formaat worden bijgehouden. Er is een webservice ter beschikking om die gegevens op te halen 2. Voor de rijksregister-adressen zijn er 2 bestanden die hiervoor geïmporteerd moeten worden. Voor de adressen buiten Gent hebben we Multinet gegevens ter beschikking (met jaarlijkse updates). In concreto betekent dit: - 2 types adressen matchen (automatisch en manueel) - interface om de niet gematchte adressen te kunnen beheren en aanpassen - metadata toevoegen - updates voorzien - alles ter beschikking kunnen stellen van andere toepassingen - invoer van niet-gevalideerde adressen moet kunnen, maar mogelijkheid voorzien om nadien via beheerderstaken te laten valideren. De manier waarop dit technisch uitgewerkt wordt, kan in onderling overleg bepaald worden. ( er is indien nodig een service ter beschikking om de juiste adresbepaling te kunnen doen) 10

11 2.4 Lijsten Wat? Lijsten zijn verzamelingen van contacten. Deze kunnen manueel samengesteld worden door contact per contact toe te voegen, maar kunnen ook dynamisch, op basis van een aantal selectiecriteria gevormd worden. Enkel de beheerder(s) van een lijst kunnen die criteria aanpassen. De contacten worden in de centrale database opgeslagen, een lijst is een manier om een subset van die centrale gegevens te visualiseren en beheren. Wijzigingen aan een record in een lijst zijn steeds algemene en dus centrale wijzigingen. Dit betekent ook dat het verwijderen van een record uit een lijst, niet betekent dat het record uit de centrale database is verwijderd. Een hiërarchische groepering van lijsten is wenselijk. Bvb Hoofdlijst met alle scholen, onderverdeeld in stadsonderwijs, vrij onderwijs, gemeenschapsonderwijs Zakenpartners is hiervan een zeer goed voorbeeld: er zijn verschillende types zakenpartners die evt door verschillende personen beheerd kunnen worden. De essentiële functies voor het beheer van een lijst moeten aanwezig zijn: uitgebreid zoeken, filteren, sorteren, raadplegen, wijzigen, printen, exporteren, Extra velden Deelbaarheid Pilootlijsten & resultatenlijsten Per record moeten er op niveau van de lijst (niet centraal en dus niet zichtbaar voor andere gebruikers die geen toegang tot de lijst hebben), extra velden kunnen toegevoegd worden aan persoon/organisatie/relatie. Deze velden maken deel uit van de lijst en moeten dus over dezelfde beheersmogelijkheden (zoek, print, filter, ) beschikken zoals hierboven beschreven. De beheerder van een lijst moet zelf kunnen beslissen om een lijst te delen met een andere gebruiker en kunnen bepalen welke rechten hij die gebruiker hierbij toekent. Volgende lijsten moeten opgeleverd worden als resultaat van de opdracht. Voor nagenoeg elk van die lijsten zal een bulk-import of migratie traject noodzakelijk zijn. 1/ zakenpartners - totaal van 3500 zakenpartners - export beschikbaar in.cvs-bestand 2/ protocollijst (openbare gegevens) - access bestand 3/ Bestand vrijwilligers - xls-bestand lijnen 4/ lijst contactpersonen gebiedsgerichte werking - verschillende xls -bestanden 5/ nog 6 andere bestanden die in samenspraak bepaald zullen worden 11

12 2.5 Gebruikersinterface UI voor kern gebruikers UI voor kerngebruikers die alle functionaliteiten moeten kunnen aanwenden. UI voor basis gebruikers UI met basisfunctionaliteiten die toelaat om: Met minimum aan opleiding grote groep gebruikers te kunnen laten werken in de applicatie Webinterface Evt sharepoint 12

13 2.6 Bronnen 13

14 WinLBV VKBO GRAB Cevips AD File import module WinLbv is het lokaal bevolkingsbestand van de stad Gent en dient als bron voor de bevolkingsgegevens van de eigen inwoners. Leverancier: Cevi NV Database: SQL server Frequentie koppeling: éénmalige import en nadien dagelijkse updates Technologie koppeling: te bekijken Opmerkingen: Er moeten enkele rules toegepast worden om de overleden, verhuisde, inwoners te kunnen identificeren en filteren. Velden afkomstig uit WinLbv zijn alleen-lezen binnen CRM aangezien ze de hoogste betrouwbaarheid genieten. Er moet een koppeling met VKBO gelegd worden. Koppeling via: CORVE (bij voorkeur webservice: zie Frequentie: dagelijks Inhoud: Gentse ondernemingen en vestigingen Indien mogelijk op vraag ook instant ophalen van niet-gentse ondernemingen/vestigingen Basis identificatiegegevens Contactgegevens Indien mogelijk ook extra gegevens uit de jaarrekening: omzet, aantal werknemers, Opmerkingen: ook hier moeten een aantal interpretaties gebeuren en rules toegepast worden. GRAB = gemeentelijk referentie adressen bestand; zie hoger bij Adressen. Cevips is de toepassing voor personeelsbeheer van de stad Gent. Er is momenteel al een koppeling tussen Cevips en MS Dynamics CRM in het kader van het Infopunt Personeel dat de afhandeling van cases in deze tool doet. De koppeling bestaat uit een.csv-bestand dat elke nacht klaargezet wordt vanuit Cevips en opgeladen wordt in CRM. Het is mogelijk dat de bestaande koppeling deels of volledig kan (her)gebruikt worden. Leverancier: Cevi NV Frequentie koppeling: dagelijks Om het gebruikersbeheer te vereenvoudigen moet een koppeling met de Active Directory gerealiseerd worden. Er is al een koppeling gerealiseerd met AD om de mailadressen van personeelsleden op te halen (project Infopunt Personeel). Er moet een bulk importmodule zijn, waarmee via een user interface een lijst gegevens snel kan worden opgeladen. De mapping van de importvelden naar velden in de lijstentoepassing moet kunnen worden geconfigureerd en de nodige controles op datakwaliteit en dubbels moet voorzien zijn (zie onder). Indien nodig moeten rules toegepast kunnen worden om de data correct op te nemen. 2.7 Data kwaliteit 14

15 Aangezien de lijstentoepassing ook als centrale database voor contactgegevens zal fungeren is data kwaliteit een bijzonder belangrijk issue, en dit zowel bij het (bulk) importeren van bestaande lijsten, als bij manuele invoer van gegevens. Duplicatendetectie en afhandeling Kwaliteitsniveaus Normalisatie Signaalfunctie Intelligente en doorgedreven duplicatendetectie- en afhandeling is hierbij cruciaal: Detectie potentiële dubbels Visualisatie dubbels ifv vergelijking Voorstelling verschillende merge-opties De nodige tools/schermen voor gerichte controles door de databeheerders moeten voorzien zijn. Het hanteren van verschillende kwaliteitsniveaus is ook een belangrijk punt. Hiermee bedoelen we dat voor elke persoon, relatie of organisatie een kwaliteitsniveau moet kunnen toegekend worden aan de gegevens. Dit kwaliteitsniveau kan bepalend zijn voor het gebruik/visualisatie van de gegevens binnen de toepassing (dit moet nog in concreto worden uitgewerkt). Een record met onvolledige of onbetrouwbare gegevens moet het laagste kwaliteitsniveau krijgen. Een record met niet gevalideerde gegevens (check met bron niet mogelijk of niet gelukt), kan ter validatie aan een beheerder voorgelegd worden. Een record afkomstig uit een authentieke bron draagt het hoogste kwaliteitsniveau. De velden die overgenomen werden uit de authentieke bron worden gelockt zodat ze niet overschreven kunnen worden. Normalisatie van gegevens Waar mogelijk moet er steeds met normalisatie van gegevens gewerkt worden. Dit kan bvb voor Rijksregisternummer, telefoonnummers, GSM nummers, datums, ondernemingsnummers, Dankzij de koppeltabel voor adressen zullen ook de Gentse adressen genormaliseerd zijn. Voor adressen buiten Gent bestaan er alternatieve mogelijkheden voor normalisate van adresgegevens (CRAB, multinet, ). Bij data kwaliteit denken we ook aan duidelijke signaalfuncties binnen de toepassing voor gegevens die correct moeten geïnterpreteerd worden of die van gevoelige aard zijn, bijvoorbeeld: Duidelijk aangeven als een persoon overleden is, niet alleen op niveau van de persoon, maar ook op niveau van diens relaties. Mailadressen, telefoonnummers, die een status ongeldig hebben gekregen mogen in mail- of SMS-acties niet meer meegenomen worden. Signaal naar de beheerder(s) van een lijst kunnen sturen als een van de lijstleden of een van zijn gegevens, verwijderd of niet relevant/bruikbaar meer is. Dit signaal kan ook gegeven worden in de vorm van toegewezen taken binnen een workplace.. 15

16 Controlefunctie Bij het publiceren van gegevens op naar een website- omgeving (afhankelijk van het informatieniveau van de records) moet het mogelijk zijn een controlefunctie in te bouwen. Dit wil zeggen dat er een workflow kan opgestart worden die de informatie eerst laten nakijken door een verantwoordelijke alvorens ze daadwerkelijk gepubliceerd wordt. 16

17 2.8 Output & koppelingen 17

18 Ad hoc File export Campagnes Structureel Internet en/of intranet Koppeling met Infofiches Er moeten verschillende output mogelijkheden en koppelingen met andere systemen voorzien zijn: Gebruikers moeten op elk moment gegevens kunnen exporteren in.xls,.csv en eventueel andere formaten die eenvoudig en andere toepassingen (typisch MS Excel) kunnen opgeladen worden. De lijsten zullen zeer frequent gebruikt worden om (marketing/informatie/ ) campagnes ( , samenvoegen in Word-templates, SMS, ) te doen. Dit moet op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier kunnen gebeuren. Sommige lijsten moeten gepubliceerd worden op intranet en/of internet op dagelijkse basis. Afhankelijk van het informatieniveau van de records (zie hoger bij punt 2.2 Contacten) worden de gegevens doorgegeven voor website en/of intranet. De lijst zakenpartners is hiervan een goed voorbeeld. De specifiek hiertoe aangeduide zakenpartners moeten geëxporteerd worden om op de websites en m.gent.be gepubliceerd te worden. Een iets grotere set aan gegevens wordt dan weer op intranet gepubliceerd ter ondersteuning van de stadsdiensten. Een infofiche bevat alle relevante uitleg over een bepaald product, evenement, locatie of dienstverlening. De infofiches vormen samen het kennisbeheersysteem voor de stad. Ze worden decentraal beheerd en worden via intranet (en in de toekomst via internet) verder verspreid. Momenteel zitten de infofiches in SAP CRM 3 maar er loopt een opdracht om deze te migreren naar een nieuwe tool tegen januari Het staat nog niet volledig vast welke de nieuwe tool wordt (zou Sharepoint kunnen zijn). Wel staat vast dat er een nauwe koppeling moet zijn tussen de infofches en de zakenpartners: In elke infofiche worden de verwante zakenpartners gekoppeld en moeten gevisualiseerd kunnen worden. Andersom moet aan elke zakenpartner ook een infofiche kunnen gekoppeld worden. Die koppelingen moeten automatisch wederzijds zijn ( tenzij de beheerder hier anders over beslist). De zoekfunctie van de infofiches moet ook kunnen zoeken in de zakenpartners. Webservices /database views Om de centrale contactegegevens ter beschikking te stellen van diverse andere toepassingen die zich buiten het MS CRM gebied bevinden, moet er een uitgebreide webservice bestaan voor opzoeking, raadpleging, creatie, wijziging, updates, Een van de applicaties die zo n koppeling vraagt is de Briefwisselingstoepassing die momenteel wordt uitgewerkt op een Alfresco-platform. In de toekomst zullen zeker nog andere applicaties volgen. 2.9 Privacy 18

19 Privacy is een bijzonder belangrijk punt binnen de stadsadministratie. Er wordt immers continu met persoonsgegevens gewerkt. Bij het afschermen van privacygevoelige gegevens wordt teruggevallen op 2 basisprincipes: proportionaliteit en finaliteit. Wat een gebruiker mag zien moet in verhouding staan tot wat hij nodig heeft voor zijn werk en mag enkel voor dat specifieke doel gebruikt worden. Met de lijstentoepassing moeten we het evenwicht bewaren tussen het centraal beheren en ter beschikking stellen van contactgegevens enerzijds en het afschermen van privacygevoelige data anderzijds. De centrale contactgegevens zijn voor iedereen raadpleegbaar met minimaal volgende beperkingen: De algemene zoekmogelijkheden over de gehele centrale database moeten ingeperkt worden: bvb zoek op minimaal 3 karakters, en/of minimaal 2 velden Velden die enkel zichtbaar zijn voor bepaalde rollen van gebruikers (bvb Rijksregisternummer of privégegevens) moeten voor de gewone gebruiker afgeschermd worden De lijsten zijn volledig afgeschermd met volgende implicaties Alleen zichtbaar voor beheerders en gebruikers die de nodige rechten hebben gekregen Er mag in geen geval opgevraagd kunnen worden in welke lijsten een bepaalde persoon allemaal voorkomt (dit in tegenstelling tot een CRM systeem in een commerciële omgeving), tenzij van de lijsten waarvan je specifiek beheerder bent. Het feit dat iemand tot een bepaalde lijst behoort, kan namelijk al een privacygevoelig gegeven zijn (bvb lijst met methadongebruikers). Om die privacy maatregelen te realiseren moeten minimaal volgende middelen ter beschikking zijn: Rollen & rechten van de gebruikers (zie punt 2.1) Afscherming op veldniveau mogelijk (bvb privé GSM nummer) Hash op Rijksregisternummer toepassen Logging alle opvragingen en bijwerkingen worden nominatief in een log bijgehouden zodat permanente monitoring en audits achteraf steeds mogelijk zijn. Er zal aan de leverancier gevraagd worden om een charter te ondertekenen mbt respect op de privacy bij het gebruik van persoonsgegevens 19

20 3 Bestaande implementaties in MS CRM Er zijn al een aantal projecten gerealiseerd of geïnitieerd in MS Dynamics CRM (versie 2011): Ondernemers loket OOG: Ondersteuningspunt Ondernemers Gent sinds maart 2011 case management en koppeling met Sharepoint 2010 voor kennisbeheer InfoPunt Personeel IPP Digidoss sinds juli 2011 case management en koppeling met Sharepoint 2010 voor kennisbeheer Sharepoint 2010 interface op CRM voor Back office gebruikers beheer van tewerkstellingsinitiatieven van het departement Economie opstart september 2011 Gentinfo Centraal callcenter van de stad case management en klachtenbeheer Koppeling met Sharepoint (of andere tool) voor kennisbeheer Sharepoint 2010 interface op CRM voor Back office gebruikers geplande opstart januari 2012 Elk van deze projecten is momenteel een aparte implementatie, alleen het ondernemersloket en Digidoss zullen in eenzelfde omgeving uitgerold worden. Er moet bekeken worden hoe omgegaan wordt met deze implementaties en waar het raadzaam is om gezamelijke structuren te gebruiken. 20

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

Data quality tracking tool

Data quality tracking tool Data quality tracking tool Stageproject Over data cleansing werk Eén van de onderdelen van werk rond datakwaliteit uitgevoerd door Kapernikov is het systematisch oplossen van gedetecteerde datafouten in

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

Archipol 6 voor gebruikers

Archipol 6 voor gebruikers Archipol 6 voor gebruikers Agenda Evolutie installed base Sterkten Archipol versie 6 Extra document types Module wapens Beheer Notulen 3 Archipol installed base Versie 4 : 31 % Versie 5 : 29 % Versie 6

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

CDG000697 Bijlage 1. Voorstudie CRM toepassing voor IPP

CDG000697 Bijlage 1. Voorstudie CRM toepassing voor IPP CDG000697 Bijlage 1 Voorstudie CRM toepassing voor IPP Projectnummer Projectnaam CRM toepassing voor IPP Klant-info Klant Gent Stad/OCMW Stad Afdeling Departement Personeel en Organisatie Klantcoördinator

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2011

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2011 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2011 Goed op weg Richard Pauwels is al sinds 2000 GIS-medewerker van de gemeente Brasschaat. Brasschaat was niet alleen een van de eerste gemeentes die met het Grootschalig Referentie

Nadere informatie

Diverse items. Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/ /

Diverse items. Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/ / Diverse items Voorstel aanpassingen Gemeentelijke Boekhouding 015/45.48.50 015/45.48.89 1 VERDERE VERBETERING AFDRUK LIJSTEN Op vandaag dienen sommige lijsten in meerdere keren opgevraagd te worden. Bvb

Nadere informatie

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden

Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Basis bestek generieke componenten Samen aanbesteden Gekozen voor beschrijving van zeer kleine modules Principe van atomaire services: Makkelijker migreren naar de cloud Makkelijker in herbruikbaarheid

Nadere informatie

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM

VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM VAN PAPIERSTROOM NAAR INFORMATIESTROOM MET ZELF LERENDE DOCUMENTHERKENNING Een continue stroom aan binnenkomende post en interne documenten. Wie herkent het niet? Het vergt tijd en energie om al deze documenten

Nadere informatie

Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur

Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur Gedeelde catalogus voor publieke dienstverlening wie, wat, waar, wanneer een nieuwe open data

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Vragenlijst leveranciers software

Vragenlijst leveranciers software Vragenlijst leveranciers software Deze inventarisatielijst voor softwareprogramma s voor ledenadministratie, financiële administratie, en content management systemen (CMS) is samengesteld door Bureau Berenschot.

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013

RWO Data Manager. Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 RWO Data Manager Toelichting West-Vlaanderen - 24/09/2013 1 Inhoud 1. Inleiding a) Concept b) Doelstellingen 2. RWO Data Manager modules a) Module LBR b) Module Vergunningen Vergunningenregister c) Module

Nadere informatie

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen

P-CRAB & Adressenmonitor. Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB & Adressenmonitor Nico Ulens en Philippe Derynck, dienst Datawarehousing provincie West-Vlaanderen P-CRAB P-CRAB Overheid als beheerder Gemeente is bevoegd, maar Geen strikte / duidelijke procedure

Nadere informatie

Professionele Direct Mail Software. Database Engine Ontwerpen & Printen Bestandsonderhoud Ontdubbelen Scripting Adrescorrectie Postale Sortering

Professionele Direct Mail Software. Database Engine Ontwerpen & Printen Bestandsonderhoud Ontdubbelen Scripting Adrescorrectie Postale Sortering Professionele Direct Mail Software Database Engine Ontwerpen & Printen Bestandsonderhoud Ontdubbelen Scripting Adrescorrectie Postale Sortering Een Compleet en Modulair Direct Mail Systeem FlexMail is

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Efficy Mobile Efficy Mobile is een nieuwe interface van Efficy voor mobiele toestellen ter intentie van gebruikers die met Efficy werken onderweg.

Efficy Mobile Efficy Mobile is een nieuwe interface van Efficy voor mobiele toestellen ter intentie van gebruikers die met Efficy werken onderweg. 2012, Efficy sa/nv Nieuwe Functionaliteiten in Efficy 2012 Summer Efficy 2012 Summer voegt een aantal interessante nieuwe functionaliteiten toe aan wat anders een natuurlijke opvolging van de Spring release

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN SOCECON PUBLICEERMUTATIESDOSSIERONDERSTEUNINGEN 2.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN SOCECON PUBLICEERMUTATIESDOSSIERONDERSTEUNINGEN 2.0 /// Gebruikershandleiding GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN SOCECON PUBLICEERMUTATIESDOSSIERONDERSTEUNINGEN 2.0 Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// 17-08-2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie

Nadere informatie

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen

Gent & Geografische Informatieuitwisseling. Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent & Geografische Informatieuitwisseling Inspiratiedag - 23 oktober 2014 Efficiënter informatie uitwisselen Gent Inwoners: 247,486 Oppervlakte: 156,2 Km² Personeel stad: 3858 GIS Gent Type 4 Gemeente

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Functionele Componenten

Functionele Componenten Functionele Componenten 1 OCTOBOX is rule-based software die ingezet wordt voor de verwerking en afhandeling van inkomend berichtenverkeer. De software is voor meerdere doeleinden toepasbaar en richt de

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

EQ3 Bodygram plus software

EQ3 Bodygram plus software EQ3 Bodygram plus software 1. Aanmelden 1.1. Openingsscherm Na installatie van de bodygram plus of na beëindiging van de demolicentie opent Bodygram plus met dit scherm en klik je op Activeer nu! 1.2.

Nadere informatie

Releasenota WinBgp 1.3.0.11

Releasenota WinBgp 1.3.0.11 Handleiding Releasenota WinBgp 1.3.0.11 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen

Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Geoptimaliseerde dienstverlening o.b.v. Vlaamse bouwstenen Pieter Lenaerts Stefanie Kerkhof Jan Heirman Manage IT 08/12/2016 Hebt u voor elke burger een persoonlijke pagina met al zijn informatie? Up to

Nadere informatie

Bijlage IV - Programma van Eisen

Bijlage IV - Programma van Eisen Bijlage IV - Programma van Eisen In deze bijlage vindt u alle eisen die Opdrachtgever stelt aan de gevraagde oplossing. Met uw Inschrijving op deze opdracht accepteert u onvoorwaardelijk de hieronder gestelde

Nadere informatie

nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM)

nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM) nota Handleiding User Access Management ehealth (UAM) datum 21/06/2016 onderwerp Hoe kan ik het gebruikersbeheer voor mijn organisatie in orde brengen in ehealth? VTE Toegang aanvragen bij ehealth Als

Nadere informatie

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s

Release Notes CIRRO v4.0. voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s Release Notes CIRRO v4.0 voor Logo s en partnerorganisaties met een ondersteuningsaanbod voor Logo s November 2013 INHOUD Introductie... 3 1 Algemeen... 3 2 Actiestrategieën... 4 3 Projecten... 5 4 Netwerk...

Nadere informatie

Release Notes Carta 14.1

Release Notes Carta 14.1 Release Notes Carta 14.1 Datum: 2-6-2014 09:43 Auteur: Hans Wijntjes Project: Carta 14.1 Versie: 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Importfunctie... 3 2.1 Stap 1 Kolomdefinities... 3 2.2 Stap 2 Gedrag... 4

Nadere informatie

Handleiding Kenmerken & Marketinglijsten Microsoft CRM 2016

Handleiding Kenmerken & Marketinglijsten Microsoft CRM 2016 Handleiding Kenmerken & Marketinglijsten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding kenmerken en marketinglijsten...

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT EEN PAPIEREN ARCHIEF VERWERKING VAN DE POST de post openen sorteren registreren VERWERKING VAN DE POST afstempelen distribueren kopiëren VERWERKING VAN DE POST ARCHIVEREN

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN ONDERNEMING PUBLICEERGEANNULEERDEONDERNEMINGEN 2.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN ONDERNEMING PUBLICEERGEANNULEERDEONDERNEMINGEN 2.0 /// Gebruikershandleiding GEBRUIKERSHANDLEIDING DOMEIN ONDERNEMING PUBLICEERGEANNULEERDEONDERNEMINGEN 2.0 Versie /// 2.0 Publicatiedatum /// 24-08-2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie

Nadere informatie

P-CRAB & Adressenmonitor. 6-5-2011 Dienst Datawarehousing - Gis 1

P-CRAB & Adressenmonitor. 6-5-2011 Dienst Datawarehousing - Gis 1 P-CRAB & Adressenmonitor 6-5-2011 Dienst Datawarehousing - Gis 1 P-CRAB & Adressenmonitor Wat? Tool voor het opsporen van anomalieën bij adressen op basis van beschikbare data door middel van ruimtelijke

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

INFOBROCHURE OMGEVINGSVERGUNNING

INFOBROCHURE OMGEVINGSVERGUNNING INFOBROCHURE OMGEVINGSVERGUNNING 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INLEIDING... 2 3 PROJECT OMGEVINGSVERGUNNING... 3 4 IMPACT VOOR DE GEMEENTE... 4 4.1 Software... 4 4.1.1 Omgevingsloket voor Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer

Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer Mandatendatabank: mandatenbeheer alle besturen, versie 1.2, bijgewerkt tot 24/02/2014 Bijgewerkte handleiding mandatenbeheer De handleiding werd opgesteld voor gemeente en OCMW. U kan de handleiding naar

Nadere informatie

Handleiding profielbeheer voor managers

Handleiding profielbeheer voor managers Handleiding profielbeheer voor managers Liesje De Schryver- trekker Profielbeheer Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Persoonsprofiel bekijken... 4 2. Functieprofiel bekijken... 10 3. Arbeidsplaatsprofiel

Nadere informatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie

nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare werken - Inkomenscompensatie SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 415 van MARTINE FOURNIER datum: 21 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare werken - Inkomenscompensatie In het recentste

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

CRM stage bij de HAN

CRM stage bij de HAN CRM stage bij de HAN Hogeschool Arnhem en Nijmegen! Faculteiten FEM (Economie en Management) GGM (Gezondheid, Gedrag en Maatschappij) FT (Techniek) FED (Educatie) Aantallen! Studenten 28.000 voltijd 4.000

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II Handleiding Inhoud 1 INLEIDING 2 2 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 2 3 MENU 3 4 LIJST VAN UITGAANDE STROMEN 4 4.1 BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN 4 4.2 MOGELIJKE ACTIES OP DE

Nadere informatie

Integratie en gegevensuitwisseling Kadaster - ROP - Belastingen

Integratie en gegevensuitwisseling Kadaster - ROP - Belastingen 11 de Cevi Klantendag 1 Integratie en gegevensuitwisseling Kadaster - ROP - Belastingen Christine Boeve & Piet De Meester Agenda Koppeling en integratie van gegevens uit verschillende databanken voor:

Nadere informatie

TranSearch WEBPlus. Overzicht

TranSearch WEBPlus. Overzicht TranSearch WEBPlus Overzicht TranSearch WebPlus is de laatste in een lange rij intuïtieve oplossingen van UK Software Limited. TranSearch WebPlus is wederom een hoogstaande oplossing voor datamanagement

Nadere informatie

Webservice zonale link Abi-software

Webservice zonale link Abi-software Producten AbiWare AbiFire is de ERP-suite van AbiWare dat aangeboden wordt aan de brandweer en momenteel draait in zowat 90 % van de korpsen/zones. Het bevat de volgende modules: - Rapportage interventies

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding

Toegangsbeheer. Inhoud. Inleiding Toegangsbeheer Inhoud Inleiding... 1 De lokale beheerder... 2 Hoe duidt u een lokale beheerder aan?... 2 De eerste maal aanloggen... 4 Hoe verandert u van lokale beheerder?... 4 Nuttige opties op de welkomstpagina

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Administratie handleiding voor Administrator Vennootschap (CM Company Manager)

Siemens Industry Mall. Administratie handleiding voor Administrator Vennootschap (CM Company Manager) Siemens Industry Mall Administratie handleiding voor Administrator Vennootschap (CM Company Manager) Page: 1 of 16 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 GEBRUIKERSADMINISTRATIE...4 2.1 Creatie van een nieuwe

Nadere informatie

Maximizer CRM Simply Successful CRM

Maximizer CRM Simply Successful CRM Maximizer CRM Simply Successful CRM Sinds 1987 levert Maximizer gebruiksvriendelijke, flexibele, betrouwbare en betaalbare CRM software. Met inmiddels meer dan 1 miljoen verkochte licenties aan 120.000

Nadere informatie

Update augustus 2015

Update augustus 2015 Update augustus 2015 Voorwoord Wij danken graag alle scholen, voorzieningen en individuen die suggesties hebben ingestuurd om integrado te verbeteren. Het is dankzij deze inzendingen dat het programma

Nadere informatie

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project

Handleiding ESF-applicatie Registratie van de organisatie en indienen van een project ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Handleiding ESF-applicatie

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Welkom! GertJan Coolen

Welkom! GertJan Coolen Welkom! GertJan Coolen Agenda Introductie Communicare Trends in de markt & MS Lync Contact Center for Lync Uitgangspunten Architectuur Functionaliteiten Partnership Wrap up & interactie Communicare Internationaal

Nadere informatie

DOSIS. Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie.

DOSIS. Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie. DOSIS Bart Misseeuw, Adviseur Data-integratie www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Waar zitten mijn dossiers?! Goede dossieropvolging Klant & Overheid Burger/Ondernemer DOSSIEROPVOLGING? Overheid = versnipperd

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders SesamID

Handleiding voor beheerders SesamID Handleiding voor beheerders SesamID Versie 3.0 Mei 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Inloggen bij het bedrijf waarvoor u beheerder wilt worden (zonder een Mobi-ID is het niet mogelijk het beheer uit te voeren).

Inloggen bij het bedrijf waarvoor u beheerder wilt worden (zonder een Mobi-ID is het niet mogelijk het beheer uit te voeren). Mobi-ID beheerder worden o o o Om beheerder voor het betreffende bedrijf te kunnen worden moet u al via een Mobi-ID aan dat bedrijf gekoppeld zijn. U heeft een éénmalig te gebruiken code nodig om beheerder

Nadere informatie

Handleiding. Adsolut Nieuwe gebruiker

Handleiding. Adsolut Nieuwe gebruiker Handleiding Adsolut Nieuwe gebruiker G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Adsolut - Nieuwe gebruiker Inhoud

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online?

Documentcreatie en Output software. Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie en Output software Wat zijn de toevoegingen op AFAS Profit & AFAS Profit Online? Documentcreatie & Output software CRMconnectors biedt een themaoplossing. Elke organisatie ontvangt en verstuurt

Nadere informatie

Speak Mailer. De voordelen

Speak Mailer. De voordelen Speak Mailer Speak Mailer is een krachtige en flexibele alles-in-één oplossing voor e-mail marketing. Met Speak Mailer kunt u op doelgerichte wijze uw relaties informeren over nieuwe ontwikkelingen en

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket

voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket H A N D L E I D I N G voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket Vlaamse overheid - Federale overheid - Lokale besturen - Provincies - Economische actoren Handleiding ingedeeld volgens

Nadere informatie

Centraal Referentieadressenbestand. De gemeente als CRAB-adresbeheerder

Centraal Referentieadressenbestand. De gemeente als CRAB-adresbeheerder Centraal Referentieadressenbestand De gemeente als CRAB-adresbeheerder Inleiding Op 1 juni 2011 wordt het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand) de authentieke geografische gegevensbron voor adressen

Nadere informatie

Overdaad schaadt Simple Screen Adaptation in SAP Business One

Overdaad schaadt Simple Screen Adaptation in SAP Business One Overdaad schaadt Simple Screen Adaptation in SAP Business One Vergroot gebruiksvriendelijkheid en productiviteit door een passende user interface per rol of functie Wat zijn uw ervaringen met SAP Business

Nadere informatie

Inhoudsopgave Wat zijn Leads in Plan-IT?... 3 Hoe zet ik de Leads functionaliteit aan in Plan-IT?... 4 Wat zijn de statussen en hoe werken ze?...

Inhoudsopgave Wat zijn Leads in Plan-IT?... 3 Hoe zet ik de Leads functionaliteit aan in Plan-IT?... 4 Wat zijn de statussen en hoe werken ze?... Leads Versie 1.0 Inhoudsopgave Wat zijn Leads in Plan-IT?... 3 Hoe zet ik de Leads functionaliteit aan in Plan-IT?... 4 Wat zijn de statussen en hoe werken ze?... 5 Wat zijn categorieën en hoe werken ze?...

Nadere informatie

AANMAKEN en BEHEREN van LARS-GEBRUIKERS

AANMAKEN en BEHEREN van LARS-GEBRUIKERS Leerlingenbegeleiding Activiteiten Registratie Systeem Soort document Fiche Gebruikt voor ondersteuning LARScoaches Laatst aangepast november 2012 Vervaldag nvt. Verantwoordelijke LARS-projectteam AANMAKEN

Nadere informatie

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government

CORVE. Coördinatiecel. Vlaamse e-government CORVE Vlaamse e-government Kort gesitueerd t.o.v. financieel instrumentarium 1 E-government Meer dan enkel ICT Meer dan een technisch verhaal Is veel meer dan een e-loket MAAR vooral een uitdaging om dienstverlening

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid

Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Registratie in het User Management (UMAN) van de Belgische Sociale Zekerheid Bijzonder formulier DB2P voor Buitenlandse Entiteiten: Bijkomende registratie van (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en) Inleiding

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

Technische Nota Zonale preventie v6.1

Technische Nota Zonale preventie v6.1 Technische Nota Zonale preventie v6.1 Laatste revisie: 11 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Nieuwe voorkeuren... 3 2.1 Tabblad Dossiers:... 3 2.2 Tabblad Opdrachten... 4 2.3 Tabblad Documenten...

Nadere informatie

Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering

Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering Gestandaardiseerde (tijdelijke) database t.b.v. attendering Datum Auteur(s) Versie Classificatie Status 30 maart 2012 Tom Verhage 1 Restricted Definitief Inhoudsopgave Inleiding... 1 Ontwerp... 2 Functioneel

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be

https://pvo-idbeheer.vlaanderen.be HANDLEIDING Gebruikersbeheer voor intergemeentelijke entiteiten april 2015 De toegang tot het online rapporteringsinstrument van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verloopt via het gebruikersbeheerplatform

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie

Exact Synery Add-on Adres Validatie Product Update 396 Exact Synery Add-on Adres Validatie Gebruikershandleiding Product update 396 Exact Synergy Add-on Adres Validatie II Exact Synergy Add-on Adres Validatie Inhoudsopgave Inleiding Licentie

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Gebruikers en groepen configureren

Gebruikers en groepen configureren Gebruikers en groepen configureren Overzicht gebruikersbeheer Verifield biedt gebruikersbeheerfuncties die het onderhoudsproces vereenvoudigen. Maar afhankelijk van de omvang van uw organisatie en rekening

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

PTV MAP&GUIDE INTRANET WAT IS ER NIEUW?

PTV MAP&GUIDE INTRANET WAT IS ER NIEUW? PTV MAP&GUIDE INTRANET WAT IS ER NIEUW? Inhoud Inhoud 1 Wat heeft de nieuwe versie van PTV Map&Guide intranet u te bieden?... 3 2 Wat verandert er bij de licentieverlening?... 3 2.1 U gebruikt op dit moment

Nadere informatie

PRIVACY POLICY MENUEZ INTERNATIONAL B.V.

PRIVACY POLICY MENUEZ INTERNATIONAL B.V. PRIVACY POLICY MENUEZ INTERNATIONAL B.V. Privacy policy Artikel 1 Inleiding 1. MENUEZ exploiteert een systeem (het systeem) ten behoeve van orderopvolging voor de creatie van marketing communicatiemiddelen.

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Recente verbeteringen. Versie januari 2014 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Recente verbeteringen Versie januari 2014 Inhoudsopgave Het afgelopen jaar is een aantal verbeteringen doorgevoerd binnen Internet Bankieren.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie