Maar er is ook goed nieuws.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maar er is ook goed nieuws."

Transcriptie

1 GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet Wat betekent dit voor u? 6 t/m 9 WoonGoed 2-Duizend presenteert Jaarverslag en 11 HBV BRES 12 Sloop en nieuwbouw in Echt 13 Meer comfort, minder woonlasten 14 Onze Buurt Burendag op 26 september Asbest meterkastkaart 15 Conditiemeting Tips en antwoorden 16 Exposities Zomer in Nederland, altijd spannend! Wordt het te nat, te droog, te warm of te koel? Of gaan we gewoon genieten van een prachtige zomer waarin alles klopt en waarin u heerlijk in de tuin of op uw balkon kunt zitten. Misschien wel met dit bewonersblad waarin we weer heel veel nuttige informatie met u delen. U kunt lezen hoe WoonGoed 2-Duizend het heeft gedaan in Een jaar waarin we - net als in weer iets armer zijn geworden, vooral omdat veel van onze woningen en projecten in waarde zijn gedaald. Maar er is ook goed nieuws. We konden de huurverhoging dit jaar gelukkig redelijk beperkt houden tot 1,5% voor verreweg de meeste huurders. De komende jaren willen we ons inzetten voor een zo laag mogelijke huurstijging. Landelijk hebben de organisaties van huurders en van woningcorporaties daarover een akkoord bereikt dat door minister Blok lijkt te worden overgenomen. Kortgeleden hebben we in Swalmen een aantal woningen opgeknapt en voorzien van zonnepanelen. We hebben dit gevierd met een mooi feest samen met de kinderen van basisschool de Octopus. De komende jaren gaan we op de daken van 300 tot 450 woningen zonnepanelen leggen. Want ook dat vinden wij heel belangrijk. Een toekomst met energiezuinige woningen waarbij we steeds meer kiezen voor duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Zon en wind, die woorden brengen zomerse gedachten met zich mee. Heerlijk buiten zijn en misschien ook mooie momenten aangrijpen om een keer een praatje te maken met de buren of om iets leuks te organiseren met andere mensen in uw straat. Wat we vaak doen op de camping, kunnen we ook gewoon thuis doen. Want een gezellige buurt maak je met elkaar. Ook wij gaan genieten van onze vakantie. Maar als er wat is kunt u gewoon bellen en staan wij voor u klaar, zoals u dat van ons gewend bent. Ik wens u een heel mooie zomer toe. Karel Boonen

2 Gedeputeerde Daan Prevoo en Karel Boonen gingen met elkaar de strijd aan op de fiets Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd WoonGoed 2-Duizend heeft primeur in Swalmen Op vrijdagmiddag 26 juni werd op sportieve wijze de start van fase 2 van zonnepanelenproject Zonnig-Limburg gevierd. Kinderen van basisschool De Octopus in Swalmen deden hun uiterste best om zo snel mogelijk het vermogen van een zonnepaneel bij elkaar te fietsen. Ook gedeputeerde Daan Prevoo en bestuurder Karel Boonen gingen op de fiets de strijd met elkaar aan. WoonGoed 2-Duizend is de eerste van de tien corporaties in het samenwerkingsverband Zonnig-Limburg dat de komende drie jaar in totaal ruim daken van zonnepanelen gaat voorzien. Onze corporatie had zodoende de primeur! Jong geleerd is oud(er) gedaan De heer en mevrouw Heijmann uit Swalmen behoren dan ook tot de eerste huurders die in deze fase zonnepanelen op hun dak krijgen. Het echtpaar ontving enthousiast de genodigde gasten, waaronder zo n 25 kinderen van basisschool De Octopus, om deze mijlpaal te vieren. Karel Boonen: Het gebruik van duurzame energie wordt steeds belangrijker. Wij investeren daar de komende jaren veel geld in en we zetten energiecoaches in om onze huurders verder te helpen hun energielasten te verlagen. Daarom vinden we het belangrijk dat ook kinderen al op jonge leeftijd leren wat duurzame energie is. Voor hen is het straks hopelijk vanzelfsprekend om energiezuinig huis te wonen en te leven. Zonnig-Limburg Zonnig-Limburg is een samenwerkingsverband van tien Limburgse woningcorporaties dat huurders de mogelijkheid biedt om zonnepanelen op hun dak te laten leggen. De huurder heeft hierbij direct voordeel: de besparing op de energierekening is vanaf de eerste maand hoger dan de eigen bijdrage. Gedeputeerde Daan Prevoo: Woningcorporaties zijn voor de provincie een belangrijke partner om de Limburgers bewust te maken van het belang van duurzame energie. De samenwerking met de overheid, met bouwend Nederland en met makelaars is hierbij ook belangrijk, we moeten samen slim doorpakken om onze woningen op peil te houden. Wat dat betreft zie ik duidelijk een kanteling waarbij corporaties hun huurders meenemen naar een duurzame toekomst. Daar dragen we als provincie graag aan bij. pagina 2 zomer 2015

3 Projectleider Hubert van Pol over Zonnig-Limburg We hebben actief meegedacht in Zonnig-Limburg om te kijken hoe we huurders het beste van dienst kunnen zijn bij het aanbieden van zonnepanelen. In deze fase worden wij zelf eigenaar van de panelen die door aannemer Tautus worden geleverd en gelegd. We vinden het belangrijk dat huurders betaalbaar kunnen wonen en zonnepanelen dragen bij aan het verlagen van de woonlasten. Deze woonlasten bestaan Deze woonlasten bestaan voornamelijk uit de huursom en de energiekosten en de afgelopen jaren zijn de huurprijzen boven het inflatieniveau gestegen. Dat konden we als corporatie helaas niet voorkomen. Maar we kunnen onze huurders wel helpen om de energiekosten zo laag mogelijk te houden. Wij willen dan ook de komende drie jaar gemiddeld 150 daken per jaar voorzien van zonnepanelen. Dat is voor een relatief kleine corporatie als WoonGoed 2-Duizend een behoorlijk aantal, maar wij geloven dan ook echt in de meerwaarde hiervan. Als eerstvolgende project hebben we 125 bewoners van huurwoningen in Echt benaderd om zonnepanelen te plaatsen. Meer informatie leest u op Gewijzigde openingstijden Sinds 1 juli 2015 zijn de openingstijden van ons kantoor gewijzigd. U kunt bij de balie op de Pastoor Vranckenlaan 4 in Reuver terecht van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot uur. Telefonisch zijn wij nog steeds bereikbaar van maandag tot en met donderdag van uur tot uur en op vrijdag van uur tot uur. Interim coördinator Wonen Martin van Delft: Het is onze bedoeling om een goede service te bieden aan onze huurders en relaties. Een beperking van de openingstijden lijkt misschien tegenstrijdig hiermee maar kan onze klantenservice ook ten goede komen. De afgelopen maanden liep het aantal bezoekers dat in de middaguren kwam namelijk gestaag terug omdat de meeste huurders telefonisch contact opnemen of online hun woonzaken regelen. Op deze manier kunnen de medewerkers, die tot nu toe s middags aan de balie zaten, andere werkzaamheden voor onze huurders uitvoeren. Bovendien zijn huurders in de middaguren ook nog steeds welkom maar dan wel op afspraak. Op deze manier weten ze zeker dat de medewerker die ze willen spreken aanwezig is en tijd voor hen heeft. Receptiezuil Vanaf uur zijn de deuren die direct toegang geven tot ons kantoor dicht. Heeft u s middags een afspraak, dan kunt u zich aanmelden via de receptiezuil die in de hal staat. pagina 3 zomer 2015

4 Nieuwe Woningwet wat betekent dit voor u? Sinds 1 juli is de nieuwe Woningwet van kracht. De wet brengt nogal wat veranderingen met zich mee, al zal het merendeel hiervan niet direct zichtbaar zijn voor bewoners van huurwoningen. Belangrijk voor u is in ieder geval dat huurders meer te vertellen krijgen, doordat corporaties hen veel intensiever moeten betrekken bij de wijze waarop ze hun taken invullen. Onze beleidsadviseur Peter Ravestein legt uit wat de nieuwe Woningwet in grote lijnen betekent voor corporaties en huurders. In de wet is ook veel aandacht voor een goed toezicht op corporaties. Zowel in de organisaties zelf als van buitenaf wordt de navolging van de regels goed in de gaten gehouden. Duidelijkheid Het belangrijkste is dat er met de vernieuwing van de Woningwet duidelijkheid komt voor de corporaties, wat mogen we wel doen en wat mogen we niet doen. En deze duidelijkheid is goed voor de huurder. Corporaties zijn er altijd geweest om ervoor te zorgen dat mensen met minder inkomen in een goed en betaalbaar huis kunnen wonen. Maar na 1994, toen de banden met de overheid werden doorgesneden, gingen corporaties heel wat meer doen dan alleen verhuren. Dat gold ook voor WoonGoed 2-Duizend. We hebben de afgelopen 15 jaar niet alleen sociale huurwoningen gebouwd maar ook duurdere huurwoningen en koopwoningen, we hebben in commercieel vastgoed geïnvesteerd en studentenhuisvesting gebouwd. Met de opbrengsten hiervan konden we weer investeren in ons sociaal woningbezit maar we namen ons takenpakket wel heel ruim. Met de nieuwe Woningwet wordt heel duidelijk aangegeven tot welke taken we ons moeten beperken. Of zoals het in de Woningwet staat, terug naar de kerntaak. Alles wat niet tot de kerntaak behoort, moet de markt op gaan pakken. Nieuwe regels In de wet is ook veel aandacht voor een goed toezicht op corporaties. Zowel in de organisaties zelf als van buitenaf wordt de navolging van de regels goed in de gaten gehouden. Peter Ravestein: Die aanscherping is voor een deel het gevolg van de Parlementaire Enquête en brengt een hele lading administratieve regels met zich mee. Wat nieuwe regels betreft, onze huurders zullen met name merken dat de inkomensgrenzen voor een sociale huurwoning scherp gehanteerd worden. De komende jaren mag je maximaal verdienen wil je terecht kunnen in een sociale huurwoning. Dit om te voorkomen dat deze woningen bewoond worden door mensen die duurder kunnen wonen of zich een koopwoning kunnen permitteren. Een sociale huurwoning mag maximaal 710 euro kosten. Maar woningzoekenden die huurtoeslag ontvangen kunnen nog maar een woning huren tot de grens van 576,- voor één-persoons huishoudens en 618,- voor twee-persoons huishoudens. Deze zogenaamde passendheidstoets gaat iets later in, namelijk in januari pagina 4 zomer 2015

5 Leefbaarheid WoonGoed 2-Duizend heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de leefbaarheid van haar dorpen en kernen en leefbaarheid blijft een belangrijke taak van onze corporatie. Peter Ravestein: Wel zullen we het anders doen. De tijd dat we probeerden ook een bibliotheek of supermarkt te behouden voor een dorp is voorbij. Als we nu investeren in leefbaarheid moet het een direct verband hebben met onze sociale huurwoningen. Als we bijvoorbeeld investeren in een gemeenschapshuis moet dit wel staan in de wijk waar ook onze huurwoningen staan. Meer inspraak Met de nieuwe Woningwet krijgen huurders in ieder geval meer inspraak, al moet dit wel nog goed georganiseerd worden. We zullen nauwer gaan samenwerken met gemeenten en met bewonersorganisaties door middel van zogenaamde prestatieafspraken om te kijken wat nodig is op woongebied. We zullen huurders actiever betrekken bij de manier waarop we onze taken willen uitvoeren, daarvoor is een goede samenwerking met de Huurdersbelangenvereniging belangrijker dan ooit. En we moeten ons binden aan een zogenaamd woningmarktgebied. Alleen daar mogen we nog bouwen. In de overige gebieden waar we actief zijn, mogen we alleen nog de woningen beheren. Hoe dat er precies gaat uitzien is wel nog even afwachten, maar dat geldt voor meer zaken uit de nieuwe Woningwet. Beleidsadviseur Peter Ravestein: Ik denk dat de nieuwe Woningwet goed is, al zijn er onderdelen die anders hadden gekund. We gaan als corporaties van gesloten naar open. Je weet waar je als corporatie voor staat, je weet wat je mag doen. Op onderdelen gaat het wel ver, maar op dit moment moet er ook nog heel veel uitgewerkt worden. De herziene Woningwet heeft o.a. gevolgen voor het toewijzen van woningen (sinds 1 juli 2015) Verdient u minder dan ,- per jaar? Dan kunt u in principe een woning huren met een kale huur tot 710,68. Deze bedragen gelden voor Wel zijn hieraan bepaalde voorwaarden verbonden: In overeenstemming met de herziene Woningwet moeten wij ten minste 80% van onze sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal ,- 10% mogen we toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen ,- en ,- De overige 10% toewijzingsruimte moet met voorrang worden ingezet voor huishoudens die vanwege pysychische of lichamelijke beperkingen woonruimte nodig hebben. Voor zorgbehoevenden met een zorgindicatie geldt geen inkomenstoets. Begin juni werden het Thomashuis en de Herbergier in Blerick feestelijk geopend en kregen de zorgondernemers een bijdrage voor het inrichten van de binnenhof pagina 5 zomer 2015

6 WoonGoed 2-Duizend presenteert Jaarverslag 2014 WoonGoed 2-Duizend werkt aan duurzame en betaalbare woningen Het jaarverslag 2014 van WoonGoed 2-Duizend is uit. U vindt het op onze internetsite. Op de volgende pagina s leest u een korte samenvatting. Het belangrijkste thema in 2014: de betaalbaarheid en duurzaamheid van wonen. BuurtTeam Echt tijdens de presentatie van het rapport buurtonderzoek Ik heb me vorig jaar weinig op verjaardagen laten zien, zo opent bestuurder Karel Boonen het jaarverslag Want ik wist dat het dan steeds zou gaan over de boot en de dure auto s van de graaiende bestuurders van woningcorporaties. Gelukkig hebben de corporaties hun lesje geleerd, zo schrijft hij. WoonGoed 2-Duizend werkt ondertussen volop aan de verbetering van woningen. Karel Boonen: We investeren in energiezuinige maatregelen, in kleinschalige projecten die de leefbaarheid in kleine kernen vergroten en in betrokkenheid van huurders. Goede voorbeelden daarvan zijn de BuurtTeams in Swalmen en Echt. De laatste tijd kom ik weer wat meer op verjaardagen. En dan vertel ik dit verhaal. Aandacht voor doelgroepen WoonGoed 2-Duizend verhuurt in tien gemeenten, maar verreweg de meeste woningen staan in de gemeenten Beesel, Echt-Susteren en Roermond. In totaal bestond de portefeuille eind 2014 uit ruim woningen. Het woningaanbod van vandaag moet inspringen op de wensen van morgen. Daarom kijken we naar demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, verduurzaming en de wensen van huurders en kopers. Zo krijgen jonge starters op de woningmarkt vaak geen hypotheek en hebben ze tegelijkertijd al een te hoog inkomen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Zij vallen tussen wal en schip. Wij spelen daarop in door jaarlijks zo n huurwoningen te verkopen. Ook ouderen hebben onze speciale aandacht, het aanbod van levensloopbestendige woningen stijgt. En met zorgpartners werken we samen aan goede huisvesting voor mensen met een beperking. Verhuur 2014 Verreweg het grootste deel van onze woningportefeuille bestaat uit bereikbare of goedkope woningen (88 pro- pagina 6 zomer 2015

7 A 0-1,05 Zeer laag energieverbruik B 1,06-1,30 Laag energieverbruik C 1,31-1,60 Redelijk laag energieverbruik D 1,61-2,00 Gemiddeld energieverbruik E 2,01-2,40 Redelijk hoog energieverbruik F 2,41-2,90 Hoog energieverbruik G >= 2,91 Zeer hoog energieverbruik cent). 12 procent valt onder de categorie duur. WoonGoed 2-Duizend kent veel eengezinswoningen, bijna woningen. Onze appartementen zijn voor een groot deel bedoeld voor ouderenhuisvesting. In totaal hebben we in woningen nieuw verhuurd, 98% daarvan is verhuurd aan woningzoekenden onder het toetsingsinkomen van ,- (prijspeil 2014). Daarmee voldoen we ruimschoots aan de norm die bepaalt dat 90% van de vrijkomende woningen onder de maximale huurgrens wordt toegewezen aan huishoudens met een inkomen onder het toetsingsinkomen. heid voor huurders garanderen door de eigen bedrijfskosten zo laag mogelijk te houden, door de investeringen in nieuwbouw te beperken en door een prijsbewust onderhoudsbeleid toe te passen. Helaas zijn desondanks ook huurverhogingen nodig. Op 1 juli 2014 hebben we voor de tweede keer de inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd, tussen 4 en 6,5 procent. Daartegenover staat dat we volop investeren in energiezuinige maatregelen, zodat de energielasten dalen. Energie-index verbeterd Overheid, verhuurders en Woonbond hebben in het convenant Energiebesparing Huursector afspraken gemaakt over energiebesparing in de huursector: in 2020 hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dat levert huurders een lagere energierekening op en draagt bij aan een beter milieu, omdat de CO 2 -uitstoot daalt. KWH-Huurlabel WoonGoed 2-Duizend laat de kwaliteit van de dienstverlening sinds 2012 continu meten en evalueren door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties (KWH). Met de informatie die we hierbij ophalen, verbeteren we de geleverde kwaliteit. In het voorjaar van 2014 hebben we voor het eerst het keurmerk KWH-Huurlabel ontvangen (gemeten over 2013). Aan de hand van de resultaten in 2013 hebben we in 2014 onder meer de communicatie rondom planmatig onderhoud verbeterd, vaste medewerkers benoemd die het hele traject rondom woning zoeken begeleiden en de telefonische bereikbaarheid verruimd. Ook hebben we de website verbeterd op basis van een eenmalige beoordeling door KWH. Alle aanpassingen hebben geleid tot hogere cijfers, op nagenoeg alle onderdelen. Gemiddeld steeg de waardering voor de dienstverlening van 7,6 naar 8,0. Het KWH-Huurlabel hebben we in 2014 dan ook opnieuw behaald. We investeren volop in energiezuinige maatregelen, zodat de energielasten dalen. Betaalbaarheid van woningen De betaalbaarheid van woningen staat onder druk als gevolg van de door Den Haag opgelegde verhuurderheffing en de verplichte financiële steun aan collega-woningcorporaties die wanprestaties leverden. Wij willen de betaalbaarpagina 7 zomer 2015

8 WoonGoed 2-Duizend presenteert Jaarverslag 2014 Het energielabel van een woning is afhankelijk van de energie-index. In 2014 bedroeg de gemiddelde energieindex van onze woningen ouder dan 10 jaar 1,57 (label C). Bij jongere woningen is het label nog niet van toepassing. In 2013 was de energieindex nog 1,61 (label D). De gemiddelde energie-index is verbeterd door geriefverbeteringen tijdens planmatig onderhoud, door individueel aangevraagde geriefverbeteringen en door energiezuinige maatregelen door te voeren in mutatiewoningen. Onderhoud en renovatie Huurders mogen verwachten dat we hun woning goed onderhouden en dat het huis voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarom investeren we in planmatig (groot) onderhoud en renovatie. De kosten voor planmatig onderhoud bedroegen in ,8 miljoen. Enkele in het oog springende projecten in 2014 waren de opwaardering van 6 woningen aan de Prins Bernhardstraat in Echt, een grootschalige toilet-en doucherenovatie in de wijk Heyencamp in Reuver en asbestsanering in diverse woningen. Huurders kunnen ook zelf om aanpassingen vragen die naast het normale onderhoud plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van dubbelglas. In 2014 is voor ruim ,- aan aanvragen ingediend. Daarnaast dienden bewoners in reparatieverzoeken in. De totale reparatiekosten bedroegen 1,6 miljoen, 406,- per adres. Veel kleine reparaties lost de huurder zelf op. Aan- en verkoop, sloop en nieuwbouw In 2014 heeft WoonGoed 2-Duizend geen woningen gekocht en 52 woningen verkocht. De verkoop van wonin- pagina 8 zomer 2015

9 gen is een belangrijke bron van inkomsten; met de opbrengst kunnen we nieuwe woningen bouwen. Doel was om in woningen te verkopen, dit aantal is dus helaas niet gehaald. De gemiddelde verkoopprijs van een woning (inclusief grond) bedroeg ,-. In het verslagjaar zijn 2 woningen gesloopt. Het aantal nieuwbouwprojecten is in 2014 afgenomen. De huidige en toekomstige nieuwbouw past in onze missie om passende woningen aan te bieden aan onze doelgroepen. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de vergrijzing en voor mensen die zorg nodig hebben. Duurzaamheid is bij alle nieuwbouw een belangrijk speerpunt. Huurachterstanden Het aantal huurders met een betalingsachterstand is in 2014 toegenomen. Dit komt vooral door de Duurzaamheid is bij alle nieuwbouw een belangrijk speerpunt. verslechterende economische situatie. We besteden veel aandacht aan huurders met een (dreigende) betaalachterstand. Speciaal daarvoor hebben we een medewerker van Asylos Incasso Service in huis, die huurders met een dreigende betalingsachterstand in een vroeg stadium helpt met (financieel) advies. Deze medewerker legt ook contacten met partijen als schuldhulpverlening om te zorgen dat achterliggende problemen worden opgepakt. Vaak lukt het om problemen op te lossen, maar niet altijd. In 2014 hebben we 2 huurders uit hun woning moeten zetten, wel een aanzienlijke vermindering ten opzichte van 2013 (10). Organisatie en personeel 2014 was het eerste jaar na de reorganisatie. We werken in een nieuwe organisatiestructuur, ongeveer de helft van de medewerkers heeft een nieuwe functie gekregen. Doel is om een betere kwaliteit te leveren tegen minder kosten. Het aantal personeelsleden bij WoonGoed 2-Duizend daalde in 2014 met 4 tot 53 medewerkers. Het ziekteverzuim was in 2014 laag: 2,37 procent. Het verzuim was voor een belangrijk deel het gevolg van een aantal langdurige zieken. WoonGoed 2-Duizend hanteert een preventief verzuimbeleid. Centraal daarin staat het optimaal gezond en fit houden van medewerkers. Vitale medewerkers zijn productiever, het gaat dus om een win-winsituatie voor werknemers en werkgever. Financiën Het eigen vermogen van WoonGoed 2-Duizend is in 2014 verder afgenomen. Dit komt onder meer door een andere waardering van het sociale vastgoed. Die leidde tot een waardedaling van 12,1 miljoen euro. Ook hebben in 2014 diverse afwaarderingen op grondposities plaatsgevonden. Deze grondstukken zijn namelijk minder waard dan waarvoor ze destijds zijn gekocht. Wilt u meer lezen over een van bovenstaande onderwerpen, lees dan het jaarverslag 2014 op pagina 9 zomer 2015

10 Jaarvergadering HBV BRES Op maandag 8 juni gaf beleidsadviseur Peter Ravestein een toelichting op diverse ontwikkelingen bij WoonGoed 2-Duizend tijdens de Algemene Ledenvergadering van HBV BRES. Hierbij werden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:! Wijziging per 1 juli 2015: Extra inschrijfduur huurders vervalt Sinds 1 januari van dit jaar is de nieuwe Huisvestingswet van kracht. Hierin komt o.a. de keuzevrijheid van woningzoekenden aan de orde. Om hieraan te voldoen - zoals dit in de wet is bepaald - wordt per 1 juli 2015 de extra inschrijfduur die huurders krijgen door middel van de woonduur geschrapt. Bent u al huurder en heeft u zich vóór 1 juli ingeschreven als woningzoekende, dan geldt voor u een overgangsregeling. Op onze site kunt u lezen wat dit inhoudt. Huurbeleid 2015: Voor het derde achtereenvolgende jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging maar wel lager dan in Betaalbaarheid blijft ons uitgangspunt en daarvoor blijven we zoeken naar besparingsmogelijkheden op onze eigen bedrijfslasten, investeren we in goedkopere energie, besparen we op de kosten van onderhoud door goede afspraken met aannemers te maken en beperken we de nieuwbouw. KWH label: verlengd in 2014 met een gemiddelde van 8,0, zie ook pagina 11. De start van de Herziene Woningwet per 1 juli 2015, zie ook pagina 4. Klachtenonderhoud: WoonGoed 2-Duizend wil overgaan tot een wijziging van het huidige reparatiebeleid waarbij het Besluit Kleine Herstellingen (Ministerie van Wonen en Rijksdienst) als uitgangspunt dient. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheden van de huurder en de verhuurder opnieuw worden vastgelegd, waarbij de huurder meer verantwoordelijkheden krijgt dan tot nu toe het geval was. HBV BRES heeft in eerste instantie een negatief advies gegeven m.b.t. het gewijzigde voorstel Reparatiebeleid en WoonGoed 2-Duizend heeft dat overgenomen. WoonGoed 2-Duizend zal in de tweede helft van 2015 met een nieuw voorstel komen waarvoor weer advies wordt gevraagd aan HBV BRES. Conditiemeting: Door (de buitenkant van) ons hele woningbezit te inspecteren en te beoordelen kunnen we een nauwkeurigere onderhoudsbegroting maken, zie ook pagina 15. Vraaggestuurd onderhoud (zie toelichting HBV BRES) Tijdens de jaarvergadering zijn de aanwezigen actief betrokken bij een mogelijke wijziging in het vraaggestuurd onderhoud. WoonGoed 2-Duizend voert op dit moment planmatig onderhoud uit op basis van een onderhoudsbegroting. Bekeken wordt nu of vraaggestuurd onderhoud, waarbij de vraag van de huurder met betrekking tot binnenonderhoud (badkamer, keuken, toilet e.d.) het uitgangspunt is, tot (kosten) voordelen leidt. Voor het onderhoud aan de buitenkant (ramen, kozijnen, daken e.d.) blijft WoonGoed 2-Duizend zelf leidend. De bedoeling is om dit voorstel verder uit te werken waarna dit najaar een adviesaanvraag naar HBV BRES zal gaan. pagina 10 zomer 2015

11 De jaarlijks terugkerende wijziging van het huurbeleid (de aankondiging van de voorgenomen huurverhoging) staat nu al veel eerder op de agenda, zodat de HBV wellicht meer invloed kan hebben op het minimaliseren van de huurverhoging van Momenteel denken we intensief mee over de door WoonGoed 2-Duizend aangekondigde wijziging van het onderhoudsbeleid voor badkamers, keuken en sanitair, waarmee de corporatie van aanbodgestuurd naar een vraaggestuurd onderhoud wil gaan. In plaats van een jaarplanning, waarbij WoonGoed 2-Duizend beslist wanneer het onderhoud gebeurt, vraagt de huurder dit aan als ze zelf vinden dat iets aan onderhoud of vervanging toe is. Eerder vervangen en extra s zijn mogelijk, maar dan tegen meerkosten. Nieuws HBV BRES Zoals u in dit blad kunt lezen gaat door de invoering van de Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 veel veranderen. Ook voor ons als huurdersbelangenvereniging. Wij worden meer betrokken bij wat er speelt rond het (ver-)huurdersgebeuren en krijgen naast adviserende taken ook recht op inspraak. De prestatieafspraken (de meerjarenplannen over de invulling van de wooninfrastructuur, wie, wat, waar, wanneer en hoeveel huurwoningen, aantallen bouw en sloop) die de verhuurdersorganisaties met de gemeenten hebben, worden voor advies voorgelegd aan de HBV. We willen u op deze plaats bedanken voor het vertrouwen dat u ons stelt en tegelijkertijd vragen we u om actief mee te denken over beleidswijzigingen zoals het onderhoud en het huurbeleid. We hebben uw hulp dan ook echt nodig, zeker nu onze invloed als gevolg van de Woningwet groter wordt maar dus ook meer werk aan de winkel betekent. Bezoek daarom voor meer informatie onze website: en laat uw mening gelden want uw stem telt echt! Alvast bedankt. Hans Hendriks, voorzitter Jos Haasen, beleidsmedewerker Corrie Saam, secretaris Uw mening is belangrijk Het is voor ons belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. We willen graag weten wat we goed doen, maar ook wat volgens u beter kan. Met het KWH-Huurlabel onderzoeken we dit. KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert dit onderzoek uit door vragenlijsten naar huurders van WoonGoed 2-Duizend te sturen en door huurders te bellen om de vragen telefonisch door te nemen. U kunt hiervoor telefonisch benaderd worden op weekdagen tussen uur en uur en op zaterdag tussen uur en uur. Alvast hartelijk dank voor uw deelname, wij blijven ons best doen om ook dit jaar een verlenging van het label te verdienen! Op onze site leest u wat dit precies inhoudt en wat het voor gevolgen heeft voor u als huurder. pagina 11 zomer 2015

12 Sloop en nieuwbouw in Echt Afgelopen juli werden 20 woningen op de Graaf en de Prins Bernhardstraat in Echt gesloopt. De woningen, met de kenmerkende trapjes, zijn begin jaren vijftig gebouwd en waren in technisch opzicht gedateerd. Na de zomervakantie start aannemer Schroen uit Heythuysen met de bouwwerkzaamheden van 20 nieuwe woningen. Het heeft alles bij elkaar langer geduurd dan gepland, maar vóór de zomer van 2016 zal het eerste herstructureringsproject van WoonGoed 2-Duizend naar verwachting gereed zijn. Het wordt een mooi project met 14 woningen en 6 appartementen, waarvan 8 woningen op de Prins Bernhardstraat en met 6 woningen en 6 appartementen op de Graaf. Totaalplan Projectleider Ron Ligthart: De twintig woningen die zijn gesloopt waren inderdaad aan een flinke opknapbeurt toe. Dan ga je als corporatie afwegen in hoeverre de kosten van een uitgebreide renovatie opwegen tegen nieuwbouw. Bij zes woningen in de Prins Bernhardstraat hebben we in 2012/2013 gekozen voor renovatie, maar bij deze twintig woningen kwam sloop en vervolgens nieuwbouw toch als beste optie uit de bus. Het wordt een mooi project met 14 woningen en 6 appartementen, waarvan 8 woningen op de Prins Bernhardstraat en 6 woningen en 6 appartementen op de Graaf. Stadswoningen Bij het ontwerpen van de nieuwbouw heeft architect Frencken-Scholl rekening gehouden met de zeer gunstige locatie van de woningen, een echte A-locatie, op loopafstand van het mooie centrum van Echt. Ron Ligthart: In de bouwstijl hebben we hiermee rekening gehouden, geen hypermoderne nieuwbouw maar traditionele stadswoningen met een hoge woonkwaliteit. De woningen worden wel voorzien van zonnepanelen en we passen aanvullende energiezuinige maatregelen toe, zoals een goede isolatie van de woning en energiezuinige, eenvoudig te bedienen installaties. Ron Ligthart is enthousiast over de indeling van de woningen. Alle 14 woningen hebben een woonkamer over de hele lengte van de plattegrond, dus van de straatzijde tot de tuinzijde. In het midden van de woonkamer plaatsen we de keuken die zo in open verbinding staat met de woonkamer. De toekomstige bewoners kunnen zelf kiezen aan welke kant van de woonkamer ze hun eetkamer en woongedeelte willen plaatsen. Er zijn steeds drie slaapkamers en de zolder is bovendien pagina 12 zomer 2015

13 bereikbaar met een vaste trap en daarmee een gemakkelijk te gebruiken extra ruimte. Appartementen Het appartementengedeelte bestaat uit twee lagen, waarbij de appartementen op de begane grond vooral voor senioren geschikt zijn en de eerste verdieping voor twee-persoonshuishoudens of één-oudergezinnen. Ron Ligthart: Je krijgt zo een mooie mix van bewoners en dat vergroot de leefbaarheid van de buurt. Ook de omgeving vergeten we niet want op de hoek van de Graaf en de Bernhardstraat wordt in overleg met de gemeente een pleintje gemaakt. Aan de achterkant hebben de woningen een tuin met berging en één parkeerplaats per woning. Het straatbeeld wordt zo straks een stuk overzichtelijker en zeker ook aantrekkelijker. Volgens Ron blijft het voorlopig bij deze herstructurering in dit deel van Echt. De overige trapjeswoningen in deze buurt zijn in een betere conditie, daar zullen we het gebruikelijke planmatige onderhoud uitvoeren. Dit stukje Echt ziet er straks weer prima uit. De plannen voor de sloop van deze woningen in Echt werden al enkele jaren geleden gemaakt, maar tegelijkertijd bleek dat mensen zeer gehecht waren aan hun woning. De communicatie van de kant van WoonGoed 2-Duizend over de voorgenomen plannen verdiende vervolgens niet altijd de schoonheidsprijs. Bewoners willen weten waar ze aan toe zijn en die duidelijkheid konden we helaas langere tijd niet geven. Bij dit soort projecten is het bovendien van belang dat er een goed sociaal plan ligt voor de bewoners die weg moeten en dat is er ook gekomen. Meer comfort minder woonlasten In onze voorjaarseditie vertelden we u over de energiezuinige maatregelen in Swalmen. Als proef pasten we hier 23 woningen aan en inmiddels zijn de werkzaamheden voor het grootste deel afgerond. De goed verlopen uitvoering en de resultaten tot nu toe laten zien dat we op de goede weg zijn! Dit jaar willen we op deze manier van ca. 100 woningen (in Echt, Reuver en Swalmen) het energielabel verbeteren. Van 2016 tot 2020 moeten dit jaarlijks ca. 200 tot 250 woningen zijn, verspreid over ons hele woningengebied. Keukentafelgesprekken Projectleider Hubert van Pol: We hebben gemerkt dat voor veel huurders nog niet duidelijk is dat ze echt hun maandelijkse woonlasten kunnen verlagen door de energierekening actief aan te pakken en bij dat laatste willen wij hen heel graag helpen. Samen met huurdersbelangenvereniging BRES hebben we keukentafelgesprekken gevoerd om goede uitleg te geven over het hoe en waarom van de maatregelen. Bewoners kijken op tegen de overlast maar vooral tegen de eventuele bijbetaling. Wij kunnen hen duidelijk maken dat ze er altijd op vooruit gaan en uiteindelijk meer besparen dan dat er eventueel bijbetaald moet worden in de vorm van een huurverhoging. We zullen ons eerst concentreren op de woningen die een energetische opwaardering het hardst nodig hebben. Uiteindelijk willen we per jaar zo n 200 woningen aanpakken. Swalmen was hierbij een proefproject dat we zeker als geslaagd beschouwen. Zodra 70% van de bewoners ja zegt gaat een project voor alle huizen in een bepaalde straat of wijk door. Als de verbeteringen zijn afgerond gaat de energiecoach aan de slag om verder advies te geven en na een jaar wordt geëvalueerd. Het is goed om te merken dat de persoonlijke aanpak werkt. Hiermee gaan we dan ook zeker door.! Verhuur De woningen worden volgende zomer verhuurd op de gebruikelijke wijze via ons woningaanbod (sociale verhuur), waarbij de bewoners van de gesloopte woningen wel voorrang krijgen. pagina 13 zomer 2015

14 Onze Buurt Afgelopen maand werden in Echt-Noord opnames gemaakt voor Onze Buurt, een project dat de leefbaarheid in de wijken en dorpen van Limburgse corporaties bevordert. In september kunt u op L1 de uitzending hiervan bekijken waarin wij als één van de zes genomineerde woningcorporaties ons project Voeding van A Z in Echt-Noord voorstellen. We hopen dat we op 29 oktober te horen krijgen dat we de winnaar zijn van de hoofdprijs van maximaal ,- waarmee we een moestuinproject voor basisschool De Driepas in combinatie met een professionele keuken voor een voeding/kookproject voor de oudere bewoners in de wijk willen financieren. Duim met ons mee! Burendag op 26 september Karin Hillebrand van Onze Buurt maakt opnames van Jay van Veggel en Toine Meuwissen (Buurtvereniging St. Joris) en Ben Hegemann en Yvonne Spee van WoonGoed 2-Duizend Vorig jaar werd Burendag o.a. gevierd in Ohé en Laak, in Echt- Noord en in Maria-Hoop. We hopen dat er dit jaar op nog veel meer plaatsen iets wordt georganiseerd, misschien wel met een bijdrage van WoonGoed 2-Duizend (maximaal 250) en van het Oranjefonds (maximaal 450)! Dus koppen bij elkaar dus en laat ons én het Oranjefonds zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 september weten welk leuk idee u heeft om in uw straat of wijk samen burendag te vieren! Of aanvragen bij Mart Janssen: Asbest meterkastkaart WoonGoed 2-Duizend heeft vorig jaar een asbestinventarisatie uitgevoerd. De bewoners van alle woningen die hierin zijn meegenomen (zowel de geïnspecteerde woningen als de zogenaamde referentiewoningen*) krijgen de komende tijd een geplastificeerde kaart aangereikt voor in de meterkast. Op deze kaart staat een plattegrond van uw woning en hierop staat aangegeven of/waar asbest aanwezig kan zijn. We verzoeken u vriendelijk maar dringend deze kaart op te hangen in uw meterkast. Voor uzelf is zo duidelijk waar u veilig kunt klussen in de woning. U mag ervan uitgaan dat asbest die eventueel nog aanwezig is geen risico vormt zolang deze niet beschadigd wordt. We verzoeken u dan ook om altijd eerst even bij ons te informeren als u wilt gaan klussen in ruimtes waar nog asbest verwerkt kan zijn. * Deze woningen zijn zelf niet gecontroleerd maar zijn gelijkwaardig aan de geïnspecteerde woningen. pagina 14 zomer 2015

15 Conditiemeting WoonGoed 2-Duizend is dit voorjaar begonnen met een zogenaamde conditiemeting van de woningen. Onze medewerkers Vastgoed bekijken hierbij aan de hand van een controlelijst de buitenkant van de woning en beoordelen wat de staat van het onderhoud is. Medewerker Wonen Alie Vaesen spreekt samen met haar collega s dagelijks veel huurders en geeft tips en antwoorden op veel gestelde vragen: Projectleider Wil Cootjans: Het is de bedoeling dat deze conditiemeting structureel wordt voor ons hele woningbezit. Niet alleen omdat wij dat als WoonGoed 2-Duizend zo graag willen maar het is ook iets wat van woningcorporaties verwacht wordt. Meten is weten en woningcorporaties hebben de taak kwalitatief goede woningen aan te bieden. Dan moeten we natuurlijk wel weten wat de stand van zaken van de buitenkant van ons woningbezit is. Uiteindelijk zullen de medewerkers Vastgoed elke drie tot vier jaar de woningen bezoeken. Begonnen wordt met de woningen waar de eerstkomende jaren onderhoudswerkzaamheden gepland zijn. Wil: In de tijd dat de kosten minder onder druk stonden werden werkzaamheden op vaste perioden uitgevoerd, bijvoorbeeld één keer per vijf jaar schilderwerk. We keken minder of die werkzaamheden technisch nodig waren. Het kon dus zo zijn dat dit schilderwerk nog een jaar langer goed was. Nu kijken we wat echt nodig is en kunnen we gerichter en daardoor over het algemeen kostengunstiger onderhoud uitvoeren. Andere voordelen zijn, dat we met de opnames ook zaken zien die nog niet in de begroting stonden omdat ze niet direct bij het standaard onderhoudswerk hoorden. En zeker niet het minst belangrijk, ik denk dat het ook goed is dat we als eigenaar regelmatig bij onze woningen komen. Projectleider Wil Cootjans: De term conditiemeting is misschien wat verwarrend, je kunt het beter het bekijken van de onderhoudsstaat van de woningen noemen. Het is een genormeerd systeem waarbij we beoordelen aan de hand van voorgeschreven normen. Onze medewerkers Vastgoed hebben een controlelijst op hun I-pad staan en de ingevulde gegevens komen direct in onze begroting terecht, waarna we ermee aan de slag kunnen. Sluit bij het verlaten van uw woning altijd ramen en deuren, ook al gaat u maar heel even weg. Denk hierbij ook aan schuurtjes, steeds vaker een geliefd doelwit voor dieven; Ben extra alert in de vakantieperiode en maak goede afspraken met vrienden of buren over de post en de vuilnis als u op vakantie gaat. Laat s nachts een lamp door middel van een tijdschakelaar branden en zorg er ook op andere manieren voor dat het huis een bewoonde indruk maakt; Maak het dieven niet gemakkelijk door op Facebook of andere sociale media te laten weten dat u op vakantie bent; Laat het ons direct weten als er lampen defect zijn in uw achterpad of appartementen complex. Geef zo precies mogelijk aan waar de lamp hangt, eventueel met behulp van een nummer op / bij de lamp; Zijn er klachten met de liftinstallatie laat ons dit dan weten en vermeld het nummer dat in de lift staat aangegeven; Denk bij het tuinonderhoud ook aan overhangende takken en onkruid waar buren of omwonenden last van kunnen hebben; We merken dat wateroverlast vaak ontstaat doordat de tuin of oprit volledig betegeld wordt waardoor het water niet weg kan. Probeer dit dus te voorkomen; Ontstaat de glasschade door eigen toedoen (ook bij ongelukjes) dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Sluit eventueel zelf een glasverzekering af; Bij vandalisme altijd een politierapport op laten maken en een kopie hiervan naar WoonGoed 2-Duizend sturen; Heb er a.u.b. begrip voor dat meldingen over overlast van vogels in schoorstenen of dakgoten niet altijd direct verholpen kunnen worden, in de broedtijd is het verboden de vogels te storen; Ongedierte zoals bijv. mieren, wespen, bijen, zilvervisjes moet u zelf (laten) verwijderen; Denk eraan om geregeld meterstanden op te nemen en houd vooral de watermeter in de gaten in verband met mogelijke lekkages. Gebruik hiervoor de pagina s op onze jaarkalender; Heeft u een reparatieverzoek dat niet dringend is? Bel dan bij voorkeur van dinsdag tot en met vrijdag! pagina 15 zomer 2015

16 Huis kopen? Kijk op Onze koopwoningen vindt u in de gemeenten Beesel, Echt-Susteren en Roermond (Swalmen). In of vlakbij het centrum of juist in een rustige kern. En staat uw huis er nu nog niet bij? Ons aanbod wordt regelmatig ververst! We verzoeken u vriendelijk eerst even onze website te bezoeken voordat u een bezoek brengt aan een expositie. Openingstijden kunnen namelijk wijzigen en op onze site leest u altijd de actuele openingstijden. n Colofo Exposities WoonGoed 2-Duizend Nog tot en met woensdag 26 augustus adres: Bezoek an 4 Marijke Cruysberg (schilderijen) nla Vrancke De expositie is geopend tijdens kantoortijden* Pastoor 3 CP Reuver 595 : gstijden Openin derdag: n o g t/m d maanda uur 08 vrijdag: ur u Zaterdag 12 september tot en met zondag 25 oktober res: Postad 9 Els Scheres (schilderijen), Fred van Neer (schilderijen) en Mariëtte Stijnen (edelkunst) Postbus ver De expositie is geopend tijdens kantoortijden* en op zondag van uur u e R K 5953 Z 7 77 ) Tel. (077 ing: tiemeld Repara ) Tel. (077 d2-d.nl oongoe e: Els Scheres Fred van Neer Websit l.n -d 2 d e o g n oo Zaterdag 31 oktober tot en met zondag 22 november oongoed.nl bijw p o o Najaarsexpositie Artimosa (diverse kunstenaars).k www Mariëtte Stijnen : ie t c a De expositie is geopend tijdens kantoortijden* en op zondag van uur d n re Tekst e -Duizend Goed2 nicatie g Woon * Onze openingstijden zijn gewijzigd maar u kunt tot het eind van het jaar alle exposities ook s middags bezoeken. Stichtin inssen, Commu cept L on U kunt zich hiervoor in onze hal melden bij de receptiezuil. Yvonne Ven, tekst & c n de Marc va : Foto s uizend -D Goed2 Beesel n o o W g ors, Stichtin Peter B iliënberg d O. t S Media, ecten We zijn al een heel eind op weg maar we zoeken nog Appart n-scholl Archit ges a e k im c e re F, Fren een aantal huurders voor onze kalender van 2016! k c to Shutters Onze fotograaf maakt een leuke foto in uw straat, woonkamer : Layout n e of tuin (of misschien heeft u zelf een leuk voorstel) en u krijgt ss n Nikke Mauree iodone.nl deze foto natuurlijk ook cadeau. d u Wilt u eerst meer informatie? Druk: Stuur dan een mailtje naar ittard ntinu, S o K ij r e Drukk : Oplage n e r la p m xe e Wie? kunnen dit blad leend. n a v d u inho n ont Aan de echten worde geen r 015 juli 2 Social Media WoonGoed 2-Duizend is nu ook bereikbaar via Twitter, Facebook en LinkedIn. Via deze social media kunt u op de hoogte blijven van onze nieuwtjes, acties en evenementen. Volg ons of twitter mee!

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Historisch renoveren slaat aan

Historisch renoveren slaat aan APRIL 201 W o o n m a g a z i n e v a n u w o o n Historisch renoveren slaat aan Huisvesting cruciaal voor snelle aanpassing Hart van Thornspic een hart van Doornspijk nieuws Nieuwe huisvestingswet, nieuwe

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT

JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT JAARVERSLAG 2012 OPEN EN TRANSPARANT 2 Jaarverslag 2012 A Bestuursverslag Voorwoord, effectief en verantwoord............................. 5 1. Jaarverslag 2012: open en transparant...................

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag Nijestee 2014

Jaarverslag Nijestee 2014 Volkshuisvestingsverslag Verantwoording bestuur 4 Jaarverslag Nijestee 214 1 Wonen in Groningen 7 1.1 Lokale samenwerking 7 1.2 Herziening Woningwet 7 1.3 Missie, doelen en strategie 7 1.4 Meetbare resultaten

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013

Jaarverslag 2012. 17 mei 2013 1 Jaarverslag 2012 17 mei 2013 Volkshuisvestingsverslag 2 3 Inhoud Volkshuisvestingsverslag Kengetallen 4 Voorwoord van de bestuurder 6 Bestuursverslag 9 In 2015 12 1 Betaalbaar wonen in leefbare wijken

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.

De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning. De Goede Woning Sleutelbloemstraat 26, Apeldoorn Postbus 468, 7300 AL Apeldoorn Telefoon: 055 369 69 69 Internet: www.degoedewoning.nl E-mail: info@degoedewoning.nl 2 De Goede Woning Jaarverslag 2011 3

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie