Werk aan de wijk! Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016"

Transcriptie

1 Werk aan de wijk! Beleidsplan

2 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3

3 4 Informatie voor bewoners

4 Werk aan de wijk! Wanneer je een plan maakt, begin je met luisteren. Pré Wonen beheert en bouwt immers woon- en werkplekken voor mensen die een eigen mening hebben. Over hun woning en hun wijk. Wat ze belangrijk vinden in de buurt. En hoe je ervoor zorgt dat het goed gaat. In dit beleidsplan staat daarom de blik van onze bewoners centraal, met hun eigen verhaal en wensen. Het nieuwe beleidsplan gaat verder op de ideeën van ons vorige beleidsplan. Er zijn wel verschillen. De wereld om ons heen verandert snel en ingrijpend. De positie van woningcorporaties staat steeds meer ter discussie. Voor onze koers -en daarmee de invulling van onze taken- zal dat gevolgen hebben. De komende tijd gaat Pré Wonen zich daar dan ook nadrukkelijk op beraden. De overheid haalt via de verhuurderheffing geld weg bij corporaties om het tekort op de eigen begroting te verminderen. Financiers en toezichthouders stellen strengere eisen. Daardoor hebben corporaties minder mogelijkheden om de noodzakelijke investeringen te doen. Een tijd van verandering vraagt meer overleg. We werken dan ook meer samen. Met andere corporaties, gemeenten en instellingen voor zorg en welzijn. En met huurders. We werken tenslotte in hetzelfde gebied en voor dezelfde mensen. We gaan vaker samen de financiering regelen voor projecten of plannen. En we overleggen vaker. 5 Dit beleidsplan beschrijft de hoofdlijnen van ons beleid. We blijven werken aan vitale en gewilde wijken, investeren extra in minder sterke wijken en zetten in op thema s als 'oog voor de klant' en 'energiebewust bouwen en beheren. Voor de exacte uitwerking gebruiken we jaarplannen, waarin we rekening houden met de actuele omstandigheden. Zo blijft Pré Wonen precies dát doen wat nodig is.

5 Ik wil in een leuke buurt wonen Dennis Nu we een kleine jongen hebben, ga je toch anders kijken naar de buurt waar je woont. Is het een fijne plek om op te groeien? Waar zijn er goede speelplaatsen? Kunnen we straks met hem op de fiets naar het winkelcentrum? Hoe gaat het als hij vriendjes meeneemt? Wat doet Pré Wonen eraan om mijn wijk goed te houden? 6

6 Vitale en gewilde wijken Beheer en onderhoud van gewilde wijken Veel wijken met huizen van Pré Wonen zijn vitaal en gewild. Woningen staan er netjes bij, er zijn winkels, scholen, parkjes en voorzieningen in de buurt. ttmensen wonen er graag. De leefbaarheid is goed. En we letten er op dat bewoners tevreden blijven over hun wijk. We vragen naar hun ervaringen en zorgen voor goed beheer en onderhoud van woningen in de wijk. Hier willen we naar toe Wijken blijven vitaal en gewild. Woningen en woonomgeving goed beheren. In contact blijven over de tevredenheid van bewoners met hun wijk. Wijkontwikkeling In wijken die nog niet vitaal en gewild zijn, werkt Pré Wonen aan wijkontwikkeling. Dat begint met kritisch kijken en luisteren naar wat een wijk nodig heeft. Soms moet je woningen verbeteren of vervangen. Soms moet je investeren in het leefklimaat en in de woonomgeving. 7 Een wijk ontwikkelen gaat beter wanneer er samenhang is en programma s en investeringen elkaar versterken. Pré Wonen werkt daarom samen met andere partijen. Iedereen heeft daarbij zijn eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid. Pré Wonen heeft kennis en expertise op het gebied van bouw, beheer en onderhoud. Voor gebieden waar we minder invloed op hebben, zoals voorzieningen en openbare ruimte, werken we samen met partners. Bij individuele of maatschappelijke problemen zoeken we samenwerking met maatschappelijke partners. De komende jaren gaat Pré Wonen meer investeren in Parkwijk en Meerwijk in Haarlem en Kuenenplein/Plantage in Beverwijk. Dit moet leiden tot wijken die nog beter worden gewaardeerd.

7 Hier willen we naar toe Over vier jaar wonen er in de drie aandachtswijken meer huishoudens met een middeninkomen. De uitstraling in delen van de wijk Meerwijk is beter en de buurt is meer betrokken. In Parkwijk zijn meer mensen actief betrokken bij het schoon houden van hun buurt en het winkelcentrum voorziet meer in de behoeften van de buurtbewoners. In Kuenenplein/Plantage voelen meer mensen zich veilig in hun wijk. Over tien jaar zijn de aandachtswijken aantoonbaar verbeterd, vitaal en gewild. Wijken worden meer gewaardeerd door bewoners en zijn in trek bij woningzoekenden. De leefbaarheid is verbeterd. Op basis van de wijkvisies werken aan concrete fysieke en sociale projecten. We gebruiken een rekenmodel (het Effectenmodel) waarmee we inzicht krijgen in maatschappelijke opbrengsten van sociale projecten. 8 Hotspots aanpakken Overlast, vervuiling of vernieling naast de deur is vervelend. Het zijn problemen die in iedere wijk kunnen ontstaan. En die de hele buurt een slecht imago geven. Vaak begint het in relatief kleine gebiedjes waar problemen zijn: hotspots. Pré Wonen maakt ieder jaar een overzicht van hotspots en pakt die aan. Met bewoners, beheerders en partners in de buurt pakken we problemen aan en maken we de wijk weer schoon, heel en veilig. Bewoners hebben zelf een rol in het schoon, heel en veilig houden van hun buurt. Je bent immers samen verantwoordelijk voor je wijk. Bovendien werken oplossingen uit de buurt meestal het beste. Pré Wonen spreekt daarom bewoners aan op hun eigen verantwoordelijkheid, helpt bewoners om samen met oplossingen te komen en steunt initiatieven in de buurt.

8 Hier willen we naar toe De hotspots zijn verdwenen of de problemen zijn beheersbaar. Bewoners voelen zich meer verantwoordelijk voor hun buurt. Bewoners voelen zich veiliger in hun buurt. Gericht en snel in actie komen in hotspots. Bewoners aanspreken op hun verantwoordelijkheid en initiatieven stimuleren en ondersteunen. 9

9 Wij willen gezellig wonen Frits en Joke 10 We wonen al vijfentwintig in een woning van Pré Wonen. Mijn vrouw en ik zijn heel tevreden met ons huisje. En met de buurt. Jammer genoeg begint de trap meer en meer een probleem te worden. We denken eraan om over een paar jaar te verhuizen. We willen straks net zo prettig en gezellig wonen. Wat kan Pré Wonen voor ons betekenen?

10 Oog voor de klant Ook voor middeninkomens De kerntaak van Pré Wonen is goede woonruimte voor mensen met een lager inkomen. In de regio is een tekort aan woningen voor middeninkomens. Pré Wonen wil ook deze groep huurders een woning bieden. Er komen dan meer goedkopere woningen beschikbaar omdat huurders doorstromen. Doelgroep Pré Wonen: huishoudens tot 1,5 x modaal: Lagere inkomens: tot Lagere middeninkomens: van tot Hogere middeninkomens: van tot Prijspeil 2013, CPB Volgens Europese regelgeving horen corporaties 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan lagere inkomens. Pré Wonen wil de resterende 10% beschikbaar houden voor lagere middeninkomens. Hiermee komen er mensen met een verschillend inkomen in dezelfde wijk. Voor de hogere middeninkomens hebben wij ook aanbod in de vrije sector. Het aanbieden van huizen voor middeninkomens wordt moeilijker omdat de taak van corporaties beperkt wordt. Daarom doen we samen met partners onderzoek naar de vragen en wensen van mensen met een middeninkomen. Zodat we er ook in de toekomst beter rekening mee kunnen houden. 11 We zien verder dat huurders zich niet beperken tot hun eigen omgeving als ze nadenken over verhuizen. Zij zoeken in de hele regio. Daarom onderzoeken gemeenten en corporaties of er één regionaal woonruimteverdeelsysteem voor Zuid-Kennemerland én IJmond kan komen. Hier willen we naar toe Meer bewoners hebben een woning naar wens. Meer bewoners hebben een woning die ze kunnen betalen. Het woningaanbod past beter bij de (toekomstige) behoefte van de doelgroep. Meer aanbod en keuzemogelijkheden bieden voor middeninkomens. Met partners mogelijkheden onderzoeken voor een regionaal woonruimteverdeelsysteem in Zuid-Kennemerland en IJmond.

11 Wonen en zorg De bewoners van Pré Wonen worden ouder. Op dit moment zijn de meeste bewoners boven de vijftig. In de toekomst zullen er steeds meer boven de tachtig zijn. Dit wordt ook wel dubbele vergrijzing genoemd. Wanneer je ouder wordt, veranderen meestal je woonwensen en zoek je een andere woning. We stimuleren senioren om op tijd op zoek te gaan naar een andere woning. We helpen ze ook bij het vinden van zo n woning, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen. Met dit 'verleiden en begeleiden' leveren we individueel maatwerk. Een aanpassing als galerijverhoging doen we vooral per complex. We staan open voor verzoeken van instellingen die ons benaderen vanuit de markt. Daar maken we zakelijke afspraken over. 12 Veel mensen die zorg en ondersteuning krijgen om zelfstandig te wonen, vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). In de toekomst moeten ze een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente krijgt daarbij een rol in het organiseren van zorg en wil dat zorgverleners, corporaties en de directe omgeving meer samenwerken. Om deze ontwikkelingen te volgen en te bepalen welke rol we willen en kunnen vervullen hebben we een Wonen en Zorg team opgezet. Pré Wonen is er ook voor bijzondere doelgroepen, zoals huishoudens die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te wonen. Bij het huisvesten van bijzondere doelgroepen zoeken we oplossingen die passen bij de gewenste wijkontwikkeling. Dat doen we in afstemming met onze partners. Hier willen we naar toe Meer senioren wonen in een geschikte woning. Beleid dat aansluit bij veranderingen in de zorg. Vraag van senioren naar een andere woning in kaart brengen en gericht zoeken naar de gewenste woning (verleiden en begeleiden). Via het Wonen en Zorg team ontwikkelingen volgen, advies geven en onderzoeken welke rol we op het gebied van wonen en zorg willen spelen.

12 Meedoen als bewoner Pré Wonen wil weten wat er leeft in een buurt. In gesprek blijven. Ook met mensen die moeilijk tijd vrij kunnen maken. We willen meer ruimte maken voor de individuele inbreng van huurders. Daarom zetten we de komende jaren ook in op digitale enquêtes, discussies tijdens een klantenpanel of meedenken via internet. Over dienstverlening of onderwerpen als onderhoud en leefbaarheid. Meedoen als bewoner kan ook verder gaan. Bewoners kunnen de verantwoordelijkheid binnen de buurt met Pré Wonen delen of helemaal naar zich toe trekken. Hoe dat het beste kan, onderzoeken we. Hier willen we naar toe Bewoners doen mee in de buurt. Bewoners voelen zich meer betrokken en verantwoordelijk voor hun eigen wijk. Met nieuwe participatievormen en middelen meer en verschillende bewoners betrekken bij wat er in de buurt gebeurt. Beter rekening houden met de wensen van bewoners. De mogelijkheden onderzoeken voor het delen of overdragen van verantwoordelijkheden binnen de buurt. 13

13 Ik wil betaalbaar en warm blijven wonen Wilma 14 Ieder jaar gaat de prijs van gas en licht omhoog. Ik heb al dubbel glas in mijn appartement en een moderne CV ketel. Zelf let ik op de thermostaat en ik gebruik spaarlampen. Misschien zijn er nog andere manieren om te besparen. Een zonnepaneel misschien. Duurzaam wonen betekent ook dat je wat doet aan het klimaat, want daar dragen we allemaal een steentje aan bij. Wat kan Pré Wonen voor mij betekenen zodat ik mijn gas en licht straks ook kan betalen?

14 Energiebewust bouwen en beheren Bij bestaande woningen en in nieuwbouw Pré Wonen investeert in duurzaamheid in ons vastgoed en daarmee voor onze bewoners. Van bouw tot onderhoud en beheer gebruiken we duurzame materialen en middelen. We willen binnen onze (financiële) mogelijkheden en doelstellingen kansen benutten. We investeren in betere isolatie, nieuwe technieken en duurzame producten. Huurders kunnen daardoor comfortabel wonen en de energiekosten kunnen dalen. Pré Wonen heeft een EnergieActiePlan om energiekosten minder te laten stijgen. Bestaande woningen aanpassen levert de meeste besparingen op, voor huurder en milieu. We gaan daarom de komende jaren meer woningen isoleren. Pré Wonen investeert ieder jaar 1 miljoen euro extra in energiebesparende maatregelen voor woningen die niet ingrijpend worden aangepakt. Bij een ingrijpende aanpak horen deze maatregelen er standaard bij. Uiteindelijk bepalen de bewoners met hun gedrag of er energie bespaard wordt. Onderdeel van het EnergieActiePlan is dan ook dat we bewoners helpen bewuster om te gaan met hun energiegebruik. Nieuwe woningen die Pré Wonen bouwt zijn standaard zeer energiezuinig. Dat komt omdat Pré Wonen bij ieder project de wettelijke eisen voorbij wil streven. Daarnaast verkennen we nieuwe mogelijkheden. Als onderdeel van een landelijk onderzoek doen we bijvoorbeeld in twee proefprojecten ervaring op met het gebruik van zonnepanelen voor woningen en met nieuwe technieken op het gebied van energieneutraal wonen. Het greenteam binnen Pré Wonen volgt de ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid, geeft advies en denkt mee over de invulling van energiebewust bouwen en beheren. 15 Hier willen we naar toe Een reductie in gasverbruik van 20% in Meer bewoners gaan bewuster om met energie. Bestaande woningen isoleren, duurzame producten en technieken inzetten. Jaarlijks een miljoen euro extra investeren om energiekosten minder snel te laten stijgen. Nieuwe technieken en producten onderzoeken. Het greenteam stimuleert energiebewust bouwen en beheren.

15 Ik wil een solide woningcorporatie Judith Ik ben bewoner van een huis van Pré Wonen. Daarmee ben ik ook klant van Pré Wonen. Net zoals ik klant ben van mijn telefoonmaatschappij, bij de bank en de supermarkt bij mij om de hoek. Het verschil is dat ik niet zo snel van woningcorporatie kan wisselen. Ik wil dus zeker weten dat mijn corporatie alles op orde heeft. 16

16 Een solide corporatie Systemen en processen op orde Pré Wonen is een solide regionale woningcorporatie. Ruim 160 medewerkers beheren woningen van ongeveer mensen. In totaal gaat het om verhuureenheden, vooral appartementen en eengezinswoningen. We werken vanuit onze centrale vestiging in Velserbroek en hebben meerdere wijkcontactpunten. We hebben een gezonde financiële positie en onze systemen en processen zijn op orde. We spreken regelmatig met bewoners. Zo weten we wat bewoners belangrijk vinden en laten wij weten wat de bewoner van ons mag verwachten. We zorgen er voor dat bewoners regelmatig van ons horen en leggen ieder jaar verantwoording af. Ook betrekken we bewoners en maatschappelijke partners, zoals overheid, welzijnsorganisaties en zorgverleners, bij het maken van beleidskeuzes en bij nieuwe ontwikkelingen. Om te kunnen blijven doen wat nodig is in een onzekere tijd, vinden we dat de bedrijfskosten omlaag moeten. Dit betekent dat we de komende tijd onderzoeken op welke wijze we onze taken zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen invullen. Processen, projecten en kosten samenhangend met beheer en onderhoud worden hierbij bekeken. 17 Waar mogelijk gaan we de opbrengsten verhogen. Zo kunnen we onze middelen zo veel mogelijk inzetten voor betaalbaar wonen. We proberen de rentelast en personeelskosten te beperken. Risicobeheersing helpt daarbij om zorgvuldige afwegingen te maken en rekening te houden met ontwikkelingen om ons heen. Deze ontwikkelingen houden we in de gaten en waar nodig passen we ons beleid daar op aan. Aan de inkomstenkant geven we een zakelijke invulling aan het huur- en verkoopbeleid. Dit gebeurt binnen het kader van onder meer prestatieafspraken die wij gemaakt hebben. In de strategische vastgoedportefeuille geven we aan hoeveel en welke woningen we nodig hebben voor voldoende rendement en om onze maatschappelijke doelen te halen. Om onze doelstellingen te realiseren heeft de organisatie gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers nodig. Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan en dit uitstralen naar klanten. Wij willen daarom omstandigheden creëren om medewerkers optimaal te laten presteren, en zij tegelijkertijd voldoening uit hun werk halen en zich inzetten voor de klant.

17 Hier willen we naar toe Een blijvend solide en efficiënte woningcorporatie voor onze huurders. Letten op processen, systemen en financiën voor een doelmatige organisatie. Opstellen van een strategische vastgoedportefeuille. Dienstverlening Pré Wonen wil weten wat klanten van onze dienstverlening vinden. Daarom werken we samen met het onafhankelijke Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). We vragen klanten digitaal wat ze vinden van onze dienstverlening. Zo kunnen we sneller inspelen op wat er leeft bij onze klanten. 18 Steeds meer bewoners willen liefst zo veel mogelijk zaken via internet afhandelen. Klanten van Pré Wonen kunnen nu al online een reparatieverzoek insturen via Mijn Pré Wonen, of meedoen aan digitale enquêtes. Daarnaast blijven we goed bereikbaar per telefoon en kunnen bewoners langskomen op wijkcontactpunten of de centrale vestiging. We bieden zoveel mogelijk maatwerk in dienstverlening. Als het nodig is gaan we naar bewoners toe. Bovendien informeren we onze klanten over onze diensten, projecten en activiteiten via onze website, het bewonersblad en zetten we social media in. Klanten vinden er actueel nieuws, achtergronden en kunnen via Facebook en Twitter hun mening geven. Verder organiseren we speciale bijeenkomsten voor inwoners over thema's die spelen in de wijk. Hier willen we naar toe Meer tevreden klanten. Dienstverlening laten toetsen door onafhankelijk instituut. Communicatie via internet makkelijker maken. Passende dienstverlening bieden.

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030

DENK MEE MET MITROS. Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 DENK MEE MET MITROS Uitkomsten onderzoek Toekomstplannen Mitros 2010-2030 Mitros heeft een plan opgesteld met doelstellingen voor de periode 2010-2030. In dit plan staat wat Mitros de komende twintig jaar

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Opplussen Nieuwe Stijl

Opplussen Nieuwe Stijl Opplussen Nieuwe Stijl Sabine Verkroost Verkroost Advies 10 Inhoud de aanleiding. terugblik opplussen opplussen nieuwe stijl wat gebeurt er allemaal uw belang bij opplussen 11 Zelfstandig wonen voor iedereen

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie

Elan Wonen geeft ruimte

Elan Wonen geeft ruimte Elan Wonen in beeld Elan Wonen in beeld Elan Wonen is een woningcorporatie die haar klanten kwaliteit en ruimte biedt. We luisteren naar hun wensen en spelen hierop in. Bij ons staat de klant voorop.

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Presentatie Alert. Resultaten van enquête ondernemingsstrategie

Presentatie Alert. Resultaten van enquête ondernemingsstrategie Presentatie Alert Resultaten van enquête ondernemingsstrategie Digitale enquête Ingevuld door vijf groepen : Medewerkers (271) Klanten (1.217) Stakeholders (188) Woningzoekenden (1.914) Social media (109)

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

ZOwonen in Lekker wonen

ZOwonen in Lekker wonen ZOwonen in 2015 Lekker wonen 1 Inleiding Voor u ligt de verkorte versie van het jaarverslag 2015. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan uw woonplezier. Wat hebben we allemaal gedaan en wat hebben

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Minder middelen, meer ambitie

Minder middelen, meer ambitie Inleiding Bij Woonstad Rotterdam kunnen Rotterdammers terecht voor betaalbare huur- en koopwoningen, die staan in wijken waar zij zich thuis voelen. Meer dan 50.000 huishoudens en bedrijven vinden onderdak

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017?

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017? Magazine Extra uitgave editie januari 2017 Wat verandert er voor u in 2017? Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen Energiezuinige woningen Ontstoppingen Is er in uw woning een verstopping

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u?

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? ruimte om te leven Lefier is een wooncorporatie in Noord-Nederland, met haar werkgebied in de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Groningen, Hoogezand-Sappemeer en

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl Colofon Redactie: Woonstichting SSW Vormgeving: Woonstichting SSW Tekst: Woonstichting SSW in samenwerking met Vannimwegen Fotografie: Lighthouse Productions/Dirk Verwoerd Amersfoort Woonstichting SSW

Nadere informatie

Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit -

Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit - Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit - Voorwoord Voor u ligt het nieuwe Koersplan van Parteon voor de periode 2012-2015. In dit koersplan leest u wie wij zijn, wat ons drijft en wat onze richting en doelstellingen

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Opplussen woningen van oudere eigenaar bewoners

Opplussen woningen van oudere eigenaar bewoners Opplussen woningen van oudere eigenaar bewoners Handreiking VROM/VNG Project!mpulsbijeenkomsten april 2007 inhoud oost west thuis best investeren in de toekomst even voorstellen... grijp de kans inspireren

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Beleidsplan 2014 2017 Loopt u warm voor Barneveld? Wij ook. Hier liggen onze wortels en onze toekomst. Als het gaat om wonen en leefbaarheid, zetten we ons maatschappelijk vermogen

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: Lang zult u wonen voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017

HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 1 HET MIDDENSEGMENT VAN AMSTERDAM PLATFORM AMSTERDAM MIDDENHUUR ONDERZOEK JUNI 2017 Contact Platform Amsterdam Middenhuur

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties Welbions en

Nadere informatie

De Energiezuinige Wijk - De opdracht

De Energiezuinige Wijk - De opdracht De Energiezuinige Wijk De Energiezuinige Wijk De opdracht In deze opdracht ga je van alles leren over energie en energiegebruik in de wijk. Je gaat nadenken over hoe jouw wijk of een wijk er uit kan zien

Nadere informatie