Voorwoord toezichthouder 4. Voorwoord directeur-bestuurder 5. Jaarverslag Deel I: Bestuursverslag 6

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord toezichthouder 4. Voorwoord directeur-bestuurder 5. Jaarverslag 2014 5. Deel I: Bestuursverslag 6"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord toezichthouder 4 Voorwoord directeur-bestuurder 5 Jaarverslag Deel I: Bestuursverslag 6 1. Organisatie en algemene informatie Algemene bestuurlijke gegevens De scholen Visie en missie 7 2. Beleid en ontwikkelingen Identiteit Boeiend Onderwijs De lerende organisatie Passend onderwijs Professionaliseringstraject ICT in het onderwijs Fusie Schooltijden Kwaliteitszorg Afhandeling van klachten Samenwerkingsverband Verslag GMR Personele zaken Personele ontwikkelingen Samenstelling personeel Opbouw medewerkersbestand Personeelsverloop Risicoanalyse uitstroom personeel Functiemix Beleid en resultaten Interne mobiliteit Gesprekkencyclus Studiedag personeel Interne coach 26 Jaarverslag Stichting Lek & IJssel Deel I - Bestuursverslag

3 Vervangingsdienst Scholing Arbeidsomstandigheden Ontwikkeling ziekteverzuim Huisvesting en beheer Meerjaren onderhoudsplanning Exploitatieonderhoud Variabel onderhoud Groot onderhoud ten laste van de gemeente Renovatie en nieuwbouw ICT 31 Deel II: Financieelverslag 35 Verantwoording 35 Treasurybeleid 35 Balans en kengetallen 36 Kasstroomoverzicht Financiële kengetallen 37 Toelichting exploitatie Analyse exploitatie 2014 en begroting Toelichting baten 38 Toelichting lasten 39 Analyse exploitatie 2014/ Begroting 42 Begroting Investeringsbegroting Continuïteitsparagraaf 44 Personele bezetting Leerling meerjarenprognose op basis van Meerjarenraming baten en lasten 45 Meerjarenontwikkeling balansposities 2015 tot en met Meerjarenontwikkeling kengetallen 2015 tot en met Risicoparagraaf 47 Planning en control 48 Rapportage toezichthoudendorgaan 48 Controleverklaring onafhankelijke accountant 50 Deel I - Bestuursverslag Jaarverslag Stichting Lek & IJssel

4 4 VOORWOORD TOEZICHTHOUDER Voor Lek en IJssel was 2014 een jaar van veel strategische beslissingen. We hebben namelijk onderzocht wat de gevolgen zouden zijn van een bestuurlijke fusie met de SKPON uit Nieuwegein en De Kring uit Woerden. Een zorgvuldig proces, waarbij alle geledingen binnen onze organisatie betrokken zijn. Eind 2014 is besloten om per 1 januari 2016 deze fusies aan te gaan. Met de invoering van Policy Governance heeft de scheiding tussen bestuur en toezicht goed vorm gekregen. We hanteren daarnaast de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Na twee jaar werken met dit model willen we een evaluatie houden, en de doelen van de organisatie in relatie tot de rapportage nog eens kritisch tegen het licht houden. We willen graag doorgroeien naar het Raad van Toezichtmodel. Een logisch moment daarvoor zou de fusiedatum van 1 januari 2016 zijn. In 2014 stond ook de huisvesting van het bestuur op de agenda. Deze is niet optimaal, en daarom heeft de directeur-bestuurder van het bestuur de ruimte gekregen om de opties voor andere huisvesting te verkennen. Net als ieder jaar was er in 2014 een ontmoeting met de schooldirecteuren. Verschillende actuele thema s kwamen tijdens die ontmoeting aan bod, zoals het bestuursakkoord en de gevolgen daarvan. Als bestuur zien we bij alle medewerkers een geweldige inzet en betrokkenheid bij onze Stichting. We zijn hen dankbaar voor al hun werk en spreken onze waardering uit. Met zo n team kunnen we met vertrouwen door in 2015! Jan Nieuwenhuis Voorzitter Jaarverslag Stichting Lek & IJssel Deel I - Bestuursverslag

5 5 VOORWOORD DIRECTEUR-BESTUURDER De ontwikkeling van de lerende cultuur wordt steeds herkenbaarder bij de Stichting. Regelmatig geven bezoekers aan dat zij een gemeenschappelijke taal ervaren in contacten met collega s, de taal van de dialoog. Ook dit jaar hebben weer veel collega s met enthousiasme deelgenomen aan de training Bouwen aan een lerende school. Een belangrijk thema is op de Onderwijsdag geïntroduceerd door onze gastspreker Marcel van Herpen: Pedagogisch tact. Dagelijks wordt van leraren gevraagd om in uiteenlopende situaties in een ogenblik een weldoordachte beslissing te nemen. Dat doen zij op basis van hun kennis, ervaring en pedagogische inzichten. Pedagogisch tact betekent dan: op het goede moment het juiste doen, ook in de ogen van ieder kind. Over dit onderwerp worden indringende gesprekken gevoerd door collega s op onze scholen. Ik heb daar veel waardering voor. De directeuren volgden met elkaar een training Pedagogisch Leiderschap bij het NIVOZ. Pedagogisch tact vraagt immers om pedagogisch leiderschap. Regelmatig bezoek ik de scholen van onze Stichting en heb ik boeiende gesprekken over het onderwijs met verschillende collega s. Ik stel de openheid bij deze gesprekken zeer op prijs. Veel waardering heb ik voor iedereen die betrokken is geweest bij het onderzoek naar de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie met de SKPON en De Kring. Op een constructieve manier is samengewerkt met de collega s van de fusiepartners. Het belang van boeiend onderwijs heeft daarbij steeds voorop gestaan. Ik zie het vervolg met vertrouwen tegemoet. Veel dank aan alle collega s die dagelijks van betekenis willen zijn voor de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. René van Harten, directeur-bestuurder JAARVERSLAG 2014 Met dit jaarverslag legt Stichting Lek en IJssel verantwoording af aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In het verslag is opgenomen welke prioriteiten we als onderwijsgroep hebben gesteld in 2014 en hoe deze zijn uitgevoerd. Het jaarverslag bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft in hoofdlijnen de beleidsvoornemens van het bestuur weer, en tot welk resultaat die hebben geleid. Het tweede deel bestaat uit de financiële verantwoording van de beleidsvoornemens en de uitgaven in het reguliere schooljaar. Deel I - Bestuursverslag Jaarverslag Stichting Lek & IJssel

6 6 DEEL I: BESTUURSVERSLAG 1. ORGANISATIE EN ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Algemene bestuurlijke gegevens Stichting Lek en IJssel bestaat uit 18 scholen, verspreid over de gemeenten IJsselstein, Lopik, Vianen en Culemborg. De signatuur van de scholen loopt uiteen van katholiek, protestants christelijk, bijzonder neutraal, of openbaar onderwijs tot jenaplanonderwijs. Er zijn binnen de Stichting scholen voor regulier basisonderwijs, een speciale school voor basisonderwijs met OPDC (Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum) en een school voor praktijkonderwijs. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder Kvk nr Ter besturing van de Stichting hanteert Lek en IJssel het Raad van Beheermodel ; één bestuurlijk orgaan, waarin de taken zijn verdeeld. De directeur-bestuurder is de heer R.C. van Harten. Hij geeft leiding aan de directeuren van de scholen en aan het stafbureau, en legt verantwoording af aan de toezichthouder. Het toezichthoudend deel van het bestuur van de Stichting bestaat uit: De heer J. Nieuwenhuis (voorzitter) De heer H. Wieleman De heer G. van Arkel De heer P. Kranenburg De heer A.J. van der Sloot Mevrouw H. Willems Mevrouw M. Vanderkaa De directeuren van de scholen vormen samen het directieberaad. Stichting Lek en IJssel heeft een professioneel stafbureau dat het bestuur en het directieberaad ondersteunt. Our purpose is not just teaching our children to read the word, but most of all teaching them to read the world. Paolo Freire 1.2 Omvang van de Stichting In 2014 is Jenaplanschool De Overkant toegetreden tot onze Stichting. Deze toetreding heeft geleid tot het behoud van jenaplanonderwijs in IJsselstein. Daarnaast hebben we in 2014 twee fusieverzoeken gekregen, namelijk van De Kring uit Woerden en van de SKPON uit Nieuwegein. De Kring is een bestuur met één jenaplanschool. De SKPON (Stichting Katholiek Primair Onderwijs Nieuwegein) is groter en bestaat uit zeven locaties. Jaarverslag Stichting Lek & IJssel Deel I - Bestuursverslag

7 7 De gesprekken met de SKPON resulteerden in het voorjaar in een vooronderzoek met de titel De volgende stap. Daaruit bleek dat er een breed draagvlak en weinig belemmeringen te verwachten zijn voor een dergelijke samenwerking. Datzelfde gold ook voor De Kring. Rond de zomer zijn er nadere gesprekken gevoerd en hebben we twee intentieverklaringen opgesteld. Daarin staan de belangrijkste overwegingen voor samenwerking. Vervolgens is er voor beide fusieverzoeken een haalbaarheidsonderzoek uigevoerd. Eind 2014 zijn de onderzoeken afgerond. Uit de onderzoeken komt naar voren dat wij met een fusie van onze organisaties bijvoorbeeld ons bovenschoolse onderwijs kunnen versterken, meer zekerheid hebben over de continuïteit van onze Stichting en het onderwijs in de regio, en beter en flexibeler kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De conclusies zijn voor advies of instemming voorgelegd aan de besturen, gemeenten en medezeggenschap. 1.3 De scholen Stichting Lek en IJssel met bevoegd gezagnummer beheert de volgende scholen: School brinnr. Adres postcode/plaats directeur Agnes 11EU Zomerdijk MJ IJsselstein Mw. C. Barger Ark 25KJ St. Petersburglaan CV IJsselstein Mw. P. Lucassen en Mw. M. Scholman Ark van Noach 27XF Aalbersestraat JS IJsselstein Mw. P. Lucassen en Mw. M. Scholman Baanbreker 07BM Baden Powellweg RR IJsselstein Dhr. F. Cok Blink 29YD Jan van Riebeeckstraat BA Culemborg Mw. S. van der Nol Egbertus 08MO Achterstraat VE Vianen Dhr. B. van der Werf Fatima 10QC Touwlaan CA IJsselstein Mw. S. van Wijk Gerardus Majella 08ND Cabauwsekade 51a 3411 ED Lopik Dhr. F. Velis Jan Bunnik 06LI Wagenmaker WN Lopik Mw. S. Zwart en Mw. J. de Bruijn Nicolaas 09AV Lagebiezen NG IJsselstein Dhr. R. Driedonks Opstap 23UH Heemradenlaan GX IJsselstein Dhr. Ch. Bekker Paulus 09XS Duitslandstraat TJ IJsselstein Dhr. M. Hendriks De Overkant 09XSO1 Televisiebaan VH IJsselstein Dhr. C. Bekker Regenboog 03ZC Graaf Florisstraat EL Everdingen Dhr. G. Vermeulen St. Victor 03YO Julianasingel XA Benschop Mw. M. van der Gaag Wegwijzer 06KO De Looch DK Vianen Dhr. G. Vermeulen Wenteltrap 04DR BadenPowellweg RR IJsselstein Dhr. J. van Etten De Zomergaard 08EC Wagenmaker WNLopik Dhr. F. Velis 1.4 Visie en missie Ondanks dat we veel verschillende scholen in onze Stichting hebben, hebben we een verbindend element: voor al onze leerlingen willen we boeiend onderwijs bieden en hen de kansen en mogelijkheden geven om te groeien, in dialoog met de toekomst. Dat betekent dat we openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en onze blik vooruit hebben gericht. Deel I - Bestuursverslag Jaarverslag Stichting Lek & IJssel

8 8 Onze missie hebben wij vertaald in een strategisch beleidsplan dat onze uitgangspunten voor de komende jaren beschrijft. Dit plan bestrijkt de periode en was ook in 2014 van kracht. Het beleidsplan is uitgewerkt in een mindmap met de vorm van een boom. De boom staat symbool voor kracht, kennis en wijsheid. De stam is onze missie, daar omheen staan een aantal leidende principes. Onze scholen vertalen die principes vanuit hun eigen achtergrond en filosofie in maatwerkoplossingen naar de leerlingen toe. Stichting Lek en IJssel is een lerende organisatie. Wij geloven dat een beleidsplan leeft omdat het in de handen, harten en hoofden van de organisatie zit. We zijn vanuit onze gedeelde visie voortdurend met elkaar in gesprek over de kwaliteit van ons onderwijs. De lerende organisatie uit zich op alle niveaus. Binnen het bestuur, in het directieberaad, maar ook in de teams op de scholen en in de samenwerking met ouders en leerlingen. Samen komen we tot het beste onderwijs, onderwijs dat leerlingen boeit, uitdaagt en uitstekend voorbereidt op hun plekje in de maatschappij. Het beleidsplan werken we ieder schooljaar uit in een jaarplan. De prioriteiten voor schooljaar waren onder andere: De verdere ontwikkeling van pedagogisch tact, op het goede moment het juiste doen, ook in de ogen van het kind. Beleidsrijke krimp; een meerjarenperspectief van zichtbare en verwachte terugloop van leerlingaantallen. In het onderwijs ruimte maken voor de 21st Century Skills als samenwerken, kritisch denken en probleemoplossend vermogen. Elk onderzoek bevestigt de positieve effecten van een werkomgeving die autonomie en zeggenschap stimuleert, en die mensen het gevoel geeft dat zij samenwerken voor een hoger doel. Paul Verhaeghe 1.5 Organisatiestructuur en personele bezetting Relatiecirkel Lek & IJssel Relatiecirkel school Leerlingenraad OR Schoolleider MR Kinderen Ouders LeerKRACHT(EN) Ontwerper (bestuurder) Stafbureau Ark van Noach Ark Opstap Nicolaas GMR Toezichthouder Fatima Agnes Paulus Blink Regenboog Wenteltrap Overkant Egbertus Zomergaard Baanbreker Wegwijzer Gerardus Majella St Victor Jan Bunnik Jaarverslag Stichting Lek & IJssel Deel I - Bestuursverslag

9 9 Jenaplanschool De Overkant: Een verdere verrijking van het palet In 2014 is De Overkant als eerste jenaplanschool toegetreden tot de Stichting. Het scholenpalet van Stichting Lek en IJssel is daarmee nog verder verrijkt. Directeur Christiaan Bekker vertelt over de achtergrond en het verloop hiervan. De Overkant was een zelfstandige school die uitgaat van de jenaplanfilosofie. De school zag zich geconfronteerd met steeds complexer wordende ontwikkelingen en regelgeving in het onderwijs die conflicteerden met de grondslagen van de school, het jenaplanonderwijs. De aanwas van leerlingen liep terug en de samenstelling van de populatie in de wijk veranderde door de jaren heen. Ook worstelde de school met de ontwikkeling in, en vraag vanuit de samenleving naar, meer prestatiegericht onderwijs. Haar onderwijsfilosofie wilde de school niet zomaar overboord zetten, maar de druk op de school nam toe. Het kwam zelfs zo ver dat de school in haar voortbestaan werd bedreigd. Het bestuur van de school heeft toen aansluiting gezocht bij Stichting Lek en IJssel. Blij Per augustus 2014 is de school toegetreden tot de Stichting. Dat proces is goed verlopen. Christiaan: Natuurlijk waren ouders en leerkrachten in het begin wel huiverig of we dezelfde jenaplanschool zouden blijven. Nu, ruim een half jaar later, is het team erg blij dat ze onderdeel is van een groter geheel. Lek en IJssel heeft veel te bieden: er is een divers scholingsaanbod, en de mogelijkheid om van de andere scholen te leren. Ook hebben de teamleden werkgelegenheidsgarantie. Dat is in deze tijd een fijn idee. Ruimdenkend Om de enige jenaplanschool in de Stichting te zijn is geen lastige positie. Stichting Lek en IJssel wil boeiend onderwijs bieden en ruimte geven aan kinderen om hun talenten te ontwikkelen. Daar richt het jenaplanonderwijs zich al op, en dat sluit dus goed aan. Bovendien bestaat het directieberaad van de 18 scholen uit allemaal ruimdenkende mensen. Iedereen staat open om van elkaar te leren. Toekomst Met de toetreding van de school tot de Stichting is het tij voor de school nog niet gekeerd. Christiaan: De komende tijd gaan we met elkaar hard aan de slag om te werken aan de toekomst en onze school te versterken. Ik hoop dat wij een school zijn en worden die iets toevoegt aan het palet van alle Lek en IJssel scholen, en vanuit een ander concept, met andere accenten boeiend onderwijs kunnen bieden. Deel I - Bestuursverslag Jaarverslag Stichting Lek & IJssel

10 10 2. BELEID EN ONTWIKKELINGEN 2.1 Identiteit Lek en IJssel is een kleurrijke stichting met scholen van uiteenlopende signaturen en onderwijsconcepten. Onze identiteit is daarom een interessant thema. Onze identiteit wordt in belangrijke mate gevormd door onze diversiteit en doordat we een lerende organisatie zijn. We staan open voor elkaars opvattingen en ideeën en gaan altijd vanuit de dialoog op zoek naar de gemeenschappelijke gronden van waaruit wij werken. Onze diversiteit dwingt ons om met elkaar in gesprek te gaan over onze kernwaarden en onze gemeenschappelijke doelen. De enige manier om iets te doen waar je echt in gelooft, is te houden van wat je doet. Otto Scharmer 2.2 Boeiend Onderwijs Wij koppelen graag de term boeiend onderwijs aan onze Stichting. Wij streven naar een kleurrijk en divers scholenaanbod. We hebben diverse soorten scholen met uiteenlopende onderwijsconcepten; van het traditionele leerstofjaarsysteem tot levensecht leren en alles daar tussenin. Wij moedigen onze scholen aan om nieuwe initiatieven op te pakken en uit te werken, en aan te sluiten bij de ontwikkelingen die zij signaleren in hun eigen omgeving. Op die manier blijven zij boeiend onderwijs bieden in een snel veranderende samenleving. Jenaplanschool De Overkant. In 2014 hebben wij de eerste jenaplanschool in de Stichting mogen verwelkomen: Jenaplanschool De Overkant uit IJsselstein. De school opereerde zelfstandig, maar werd met opheffing bedreigd. Hierdoor zou ook het jenaplanonderwijs uit IJsselstein verdwijnen. Met het opnemen van de school in de Stichting zorgen wij ervoor dat de diversiteit in het onderwijsaanbod in IJsselstein behouden blijft. Onze kleurrijke identiteit en diversiteit in scholenaanbod is door de komst van Jenaplanschool De Overkant nog meer versterkt en uitgebreid. 2.3 De lerende organisatie De lerende organisatie is een belangrijk begrip binnen onze Stichting. We proberen onze Stichting zoveel mogelijk te doordrenken met de filosofie van Peter Senge en een lerende cultuur te ontwikkelen. Centraal in zijn denken staan vijf principes: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gemeenschappelijke visie, teamleren en systeemdenken. Kort gezegd houden deze principes in dat je er als persoon, met je eigen passie en drijfveren, toe doet. Dat je bereid bent om je eigen drijfveren onder de loep te nemen en die met anderen wilt delen. Dat je samen, in een team, wilt leren en een gezamenlijke visie wilt ontwikkelen, waar je als individu aan mag bijdragen. Uiteindelijk leidt deze manier van denken ertoe dat je meer samenhang gaat ontdekken in de complexiteit van de werkelijkheid. Dat helpt om de wereld te begrijpen, en het geldt net zo goed voor ons als voor onze leerlingen. The world is made of Circles and we think in straight Lines Peter Senge Jaarverslag Stichting Lek & IJssel Deel I - Bestuursverslag

11 11 Net als de voorgaande twee jaren boden we in 2014 de tweedaagse training bouwen aan een lerende school aan. Deze training is door een groep medewerkers gevolgd. Inmiddels zijn er per school meer dan vijf mensen in de theorie thuis. De directeuren zijn eerder al getraind en hebben in 2014 dit proces doorgevoerd binnen eigen school. Het resultaat hiervan is dat onze Stichting steeds meer een lerende organisatie wordt, en dat we steeds meer een gemeenschappelijke taal delen. 2.4 Passend onderwijs Passend Onderwijs sluit goed aan bij de visie die wij als stichting twee jaar geleden hebben geformuleerd: Boeiend onderwijs voor ieder kind. Wij willen voor ieder kind van betekenis zijn. Dat vraagt veel van een leerkracht. In scholing en bij reflectie besteden we volop aandacht aan de kennis en pedagogische houding van alle collega s. De nu nog beperkte budgettaire middelen die het bestuur van het samenwerkingsverband Profi Pendi ontvangt, zetten we direct in het primaire proces in. Na een jaar van voorbereidingen was in 2014 de formele start van het thema Passend Onderwijs. Op enkele scholen zijn wij gestart met een Plusgroep voor leerlingen die meer aankunnen dan gemiddeld. Deze leerlingen krijgen enkele uren per week onderwijs en opdrachten aangepast aan hun niveau. De scholen De Ark en Ark van Noach, de Fatimaschool, De Opstap en de Gerardus Majella bieden een Plusgroep aan. De Nicolaasschool biedt excellente leerlingen individuele begeleiding buiten de klas waar nodig. Voor hoogbegaafde leerlingen van wie het IQ boven 130 ligt, en aan wie de school niet de volledige ondersteuning kan bieden die zij nodig hebben, is er tijdelijk een bovenschoolse Plusklas opgericht. Deze hoogbegaafde leerlingen ontvangen een dag in de week onderwijs en opdrachten op hun eigen niveau. De bovenschools coördinator voor excellente leerlingen verzorgt deze bovenschoolse Plusklas. De bovenschoolse Plusklas in deze vorm is voor twee jaar opgezet. Door workshops te geven aan onze leerkrachten en reken- en taalcoördinatoren zorgen wij ervoor dat de kennis en kunde over hoogbegaafde leerlingen verder gedeeld wordt met andere scholen van onze Stichting. Vanaf 2016 moeten de scholen zo zelf beter toegerust zijn om onderwijs aan te bieden aan hoogbegaafde leerlingen. 2.5 Professionaliseringstraject ICT in het onderwijs ICT heeft meerwaarde voor het onderwijs en kan het onderwijsproces ondersteunen en stimuleren. In 2014 zijn we daarom gestart met een traject dat ICT een duurzame en geïntegreerde plek in het onderwijs moet geven. De professionalisering is gericht op het onderwijs in de klas: hoe kunnen we ICT gebruiken in de lessen? De komende twee jaar krijgt elke leraar van Lek en IJssel de nodige training om ICT op de juiste manier toe te kunnen passen in het onderwijs. Een externe projectleider leidt dit traject, ondersteund door onze eigen kenniskring van inhoudelijk specialisten op ICT-gebied. 2.6 Fusie Jenaplanschool De Overkant in IJsselstein Per augustus 2014 is De Overkant als eerste jenaplanschool toegetreden tot Lek en IJssel. Hiermee zorgen we ervoor dat IJsselstein diversiteit in onderwijsaanbod kan blijven bieden. Bovendien past de toetreding van De Overkant bij onze eigen kleurrijke identiteit. Fusie SKPON in Nieuwegein (Stichting Katholiek Primair Onderwijs Nieuwegein) SKPON is een stichting met zes scholen en 1600 leerlingen. In 2014 meldde het bestuur zich bij ons. Zij waren te klein geworden om zelfstandig voort te bestaan en wilden met ons de mogelijkheden van bestuurlijke samen- Deel I - Bestuursverslag Jaarverslag Stichting Lek & IJssel

12 12 Nieuwe koers voor de Agnesschool: Ieder kind wil uitblinken! Met de traditionele manier van het uit je hoofd leren alleen kom je er niet meer in het onderwijs. De huidige tijdgeest vraagt om een andere benadering. Kinderen moeten flexibeler worden, creatief kunnen denken, verbanden kunnen leggen. Daarom is een nieuwe koers nodig. Aan het woord is Carolien Barger, directeur van de Agnesschool in IJsselstein. In 2014 maakte de school een grote verandering door. Voorheen vormden protocollen en standaarden het uitgangspunt van het onderwijs, nu werkt de school vanuit gezamenlijke waarden. Waarom koos de school voor deze nieuwe koers? Carolien Barger: Als onderwijsmensen zijn we ons ervan bewust dat we kinderen voorbereiden op een leven in een maatschappij die er over twintig jaar heel anders uitziet dan nu. Misschien krijgen zij een baan die we nu nog niet kennen. Misschien worden er eisen aan hen gesteld die we nu nog niet stellen. Daarom is het zo belangrijk dat ze weerbaar zijn en zich kunnen aanpassen aan omstandigheden die veranderen. En dat ze tegelijk een stabiele basis hebben, van waarden die níet voortdurend veranderen. Pedagogisch tact De school heeft gezamenlijk een aantal waarden vastgesteld die leidend zijn voor de organisatie, het team, de leerlingen en ook de ouders. Samen zijn we verantwoordelijk voor boeiend onderwijs. Alles wat we doen, doen we uit respect voor jezelf, voor de ander en voor de omgeving. Met als belangrijkste doel, dat iedereen met plezier leert leren. Traditionele waarden als rust, regelmaat en veiligheid blijven belangrijk, maar de school richt zich nu meer op talenten en competenties. Van kinderen én van teamleden. Ook is er veel aandacht voor pedagogisch tact. Leerkracht en leerling zijn partners in het onderwijsproces, dat is eigenlijk ook een nieuwe manier van kijken. Pedagogisch tact betekent in dat proces op het goede moment het juiste doen, ook in de ogen van het kind. Soms moet een leerkracht in een fractie van een seconde een beslissing nemen. Door te oefenen in pedagogisch tact ontwikkelen we een bewuste intuïtie om dan een beslissing te nemen die goed is voor de groep én de individuele kinderen. werking verkennen. Eind 2014 hebben we besloten om als één gezamenlijke stichting verder te gaan per 1 januari We krijgen dan ook een nieuwe naam, en gaan op weg in het vertrouwen dat onze gezamenlijke kracht ons onderwijs verder zal versterken. Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. Albert Einstein De Kring Ook van de zelfstandige jenaplanschool De Kring uit Woerden kregen we in 2014 een fusieverzoek. We hebben in eerste instantie niet de intentie te groeien en een groter geografisch gebied te bestrijken. Toch zijn we ingegaan op de fusievraag van De Kring, met als belangrijkste reden dat we de komst van een tweede jenaplanschool een verrijking vinden voor onze Stichting en ons jenaplanonderwijs. Per 1 januari 2016 zal deze fusie plaatsvinden. 2.7 Schooltijden Enkele jaren geleden zijn we met elkaar gaan nadenken over andere schooltijden. Ons directieberaad heeft toen de voorkeur uitgesproken voor het vijf-gelijke-dagen-model. Op alle scholen is hierover gesproken met collega s Jaarverslag Stichting Lek & IJssel Deel I - Bestuursverslag

13 13 Vreedzame school Gezamenlijke waarden spelen ook een belangrijke rol in het programma Vreedzame school. Dit programma brengt kinderen sociale competenties en democratisch burgerschap bij. Een hele mondvol, maar in wezen komt het erop neer dat ze leren hoe ze goed met elkaar kunnen omgaan en conflicten kunnen oplossen. Ze reageren er heel positief op. Ik zie een actieve cultuuromslag; de manier hoe we met elkaar omgaan is veranderd en kinderen zijn meer betrokken bij en voelen zich meer verantwoordelijk voor de sfeer op school. En dan zijn er nog de kunstateliers waar kinderen leren creatief te denken, en de Engelse lessen om leerlingen al vroeg in aanraking te brengen met een wereldtaal. De vernieuwingen passen bij ons streven om boeiend onderwijs te bieden voor ieder kind. Vanuit een goed doordacht en samenhangend geheel. En we zien resultaat: kinderen voelen zich verantwoordelijk, zijn gemotiveerd en willen graag uitblinken! Continurooster Ook het team heeft meer ruimte gekregen om zich te ontwikkelen. Niet alleen de talenten en competenties van de kinderen, maar ook die van de leraren staan centraal. Elke leerkracht heeft de verantwoordelijkheid om zijn eigen competenties te ontwikkelen. Daar moet dan wel ruimte voor gemaakt worden, bijvoorbeeld door momenten van intervisie te plannen, waar leerkrachten van elkaar kunnen leren. Om deze momenten te kunnen creëren zijn we na de zomer gestart met het continurooster. Qua schooltijden zijn alle dagen gelijk op de Agnesschool. Voor leerlingen betekent dit rust en duidelijkheid, voor het team betekent het: meer tijd voor verdieping en om elkaar verder te helpen. en ouders. Een aantal scholen ging per 1 augustus 2014 over op dit model. Andere scholen stellen de beslissing nog even uit of besloten niet over te gaan op andere schooltijden. 2.8 Kwaliteitszorg Onze eerste prioriteit is het leveren van uitstekend onderwijs aan al onze leerlingen. Om de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen te bepalen hebben we in 2014 de focus gericht op: Uitslagen van de Cito-eindtoets basisonderwijs Uitstroom naar verschillende soorten onderwijs Leeropbrengsten van het leerlingvolgsysteem Inspectiebezoeken aan enkele scholen Passend boeiend onderwijs (Excellente leerlingen, passend onderwijs en ICT) Lerende scholen (Pedagogisch leiderschap of pedagogisch tact, teamleren) Er is veel aandacht voor teamleren: collega s kijken met elkaar naar onderwijsresultaten en denken continu na over hoe de resultaten verbeterd kunnen worden. Hier zijn ook verschillende leerkringen voor ingericht. Daarnaast bespreekt de bestuurder halfjaarlijks de onderwijsresultaten met bovenschools coördinatoren voor taal, rekenen en excellente leerlingen, ter voorbereiding op de werkoverleggen met de directeuren. Deel I - Bestuursverslag Jaarverslag Stichting Lek & IJssel

14 14 Uitslagen Cito-toetsen afzonderlijke scholen De meeste scholen van Lek en IJssel scoren op of boven de gemiddelde Cito-score als we deze vergelijken met soortgelijke scholen (scholen met hetzelfde leerlinggewicht). Deze scholen voldoen daarmee aan de kwaliteitsnorm. Enkele scholen scoorden onder het gemiddelde in 2014: De Gerardus Majella scoort in 2014 net iets onder de gewenste norm voor de totale eindtoets. De cijfers zijn gebaseerd op een groep van negen leerlingen waardoor de lagere score van één leerling een nadelig effect heeft op het gemiddelde van de school. Blink had in schooljaar twaalf schoolverlaters. Er was één leerling die meer dan drie jaar op Blink onderwijs heeft gevolgd. De overige leerlingen zaten er drie jaar. De kinderen scoorden tussen 550 en 514. Als één leerling van de twaalf laag scoort, drukt dat behoorlijk op het groepsgemiddelde en daardoor geeft het geen representatief beeld. Uitslagen Cito-toetsen 2014 ongecorrigeerd landelijk gecorrigeerd Landelijk Agnes 534,9 534,4 533,7 534,6 Ark 541,5 534,4 538,2 534,6 Ark van Noach ,4 533,4 534,6 Blink 531,7 534,4 532,3 534,6 Egbertus 537,6 534,4 535,2 534,6 Fatima 537,4 534,4 535,7 534,6 Gerardus Majella 529,7 534,4 532,4 534,6 Jan Bunnik 535,3 534,4 535,2 534,6 Nicolaas 538,2 534,4 536,2 534,6 Opstap 539,1 534,4 536,9 534,6 Paulus 530,6 534,4 532,9 534,6 Regenboog 535,4 534,4 534,9 534,6 St. Victor 537,3 534,4 536,6 534,6 Wegwijzer 540,3 534,4 537,9 534,6 Zomergaard 534,4 534,4 535,5 534,6 De Overkant nvt 534,4 nvt 534,6 Nadruk op meten en kwalificeren leidt tot een ernstige verschraling van het onderwijs. Gert Biesta Jaarverslag Stichting Lek & IJssel Deel I - Bestuursverslag

15 15 Uitstroom naar verschillende soorten voortgezet onderwijs Aan het einde van het schooljaar hebben 496 leerlingen onze 17 scholen verlaten. Zij gingen naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs: totaal aantal ll. VSO PRO VMBO KL t/m Havo VMBO KL t/m VMBO GL Vmbo KL met Lwoo Vmbo KL Vmbo GL BO BL t/m Vmbo TL met Lwoo VMBO BL t/m VMBO KL met Lwoo VMBO BL t/m VMBO KL BO BL t/m VMBO GL met Lwoo Vmbo BL met Lwoo VMBO BL Vmbo TL Vmbo KL t/m Vmbo TL Vmbo BL t/m Vmbo TL Vmbo TL t/m Havo Havo Havo t/m VWO Vwo overig Agnes Ark Ark van Noach Blink Egbertus Fatima Gerardus Majella Jan Bunnik Nicolaas Opstap Paulus Regenboog St. Victor Wegwijzer Wenteltrap Zomergaard De Overkant Leeropbrengsten van het leerlingvolgsysteem Al onze basisscholen werken met Parnassys als leerlingvolgsysteem. Hieraan gekoppeld werken wij met het kwaliteitsinstrument Integraal. Deze instrumenten ondersteunen de reflectie en dialoog over de kwaliteit van ons onderwijs. De Baanbreker (Praktijkschool) en De Wenteltrap (school voor speciaal basisonderwijs) hanteren hun eigen instrumenten, respectievelijk Magister en Dotcomschool. Inspectiebezoek In 2014 heeft de inspectie zes van onze scholen bezocht: Blink, de Nicolaasschool en de Sint Victorschool vanwege het vierjaarlijks onderzoek. De Ark en De Regenboog in het kader van stelselonderzoek. De Wenteltrap voor een kort onderzoek Speciaal Basisonderwijs. Op alle scholen wordt het basisarrangement gehandhaafd. De inspectie heeft aan de niet bezochte scholen op basis van de documentenanalyse het basisarrangement verleend. Deel I - Bestuursverslag Jaarverslag Stichting Lek & IJssel

16 16 Vensters PO In 2014 heeft Stichting Lek en IJssel op schoolniveau invulling gegeven aan het venster. Nu kunnen mensen die bij de school betrokken zijn op de website scholenopdekaart.nl naast de centrale informatie vanuit Dienst Uitvoering Onderwijs ook specifieke informatie van de school lezen. Op deze manier willen we verantwoording afleggen en ouders helpen om een goed afgewogen schoolkeuze te maken. 2.9 Afhandeling van klachten In 2014 zijn er geen formele klachten ingediend bij het bestuur van Stichting Lek en IJssel. Gemeenschap ontstaat alleen daar waar dialoog de norm wordt. Jan Bommerez 2.10 Samenwerkingsverband Stichting Lek en IJssel maakt deel uit van drie samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs: Profi Pendi (voor passend onderwijs in de regio Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen) SWV VO Zuid-Utrecht (Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht) BEPO (Betuws Passend Onderwijs, vanwege Blink in Culemborg) Ons grootste aandeel hebben wij in Profi Pendi. Het samenwerkingsverband is ingericht als een coöperatieve vereniging, met een ledenvergadering, een bestuur van vijf tot zeven personen en een directeur. René van Harten, directeur-bestuurder van Lek en IJssel, maakt deel uit van het bestuur van Profi Pendi. Daarnaast is hij voorzitter van SWV VO Zuid-Utrecht Verslag GMR In dialoog met de toekomst Ook dit jaar hebben we als GMR een aantal vaste activiteiten uitgevoerd in het kader van onze wettelijke taken. We hebben in onze vergadering de begroting, het beleidsplan en het bestuursformatieplan besproken en hier onze instemming aan gegeven. In het beleidsplan spelen de principes van de lerende organisatie een belangrijk rol. We vinden het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt binnen de Stichting. Alleen op die manier kunnen wij, met de aanwezige expertise, een volwaardig gesprekspartner zijn en bijdragen aan de beleidsvorming. Het afgelopen jaar hebben we daarom een extra bijeenkomst belegd, onder leiding van Jan Jutten. Hij heeft ons meegenomen in de wereld van boeiend onderwijs en we hebben kennis gemaakt met de vijf disciplines van de lerende organisatie: Persoonlijk meesterschap: de eigen visie en persoonlijke ontwikkeling van elke betrokkene; Een gemeenschappelijke visie: wat willen wij als stichting met zijn allen creëren? Teamleren: samen werken, samen leren van en met elkaar; Mentale modellen: vaak onbewuste aannames over de werkelijkheid; onze opvattingen en handelingspatronen; Systeemdenken: allerlei zaken die op school of in de klas gebeuren hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Jaarverslag Stichting Lek & IJssel Deel I - Bestuursverslag

17 17 Bovenschoolse Plusklas: Hier worden leerlingen continu verrast en uitgedaagd Stichting Lek en IJssel wil alle leerlingen boeiend en passend onderwijs bieden. Ook leerlingen die meer aankunnen dan gemiddeld. Voor hen heeft een aantal scholen van de Stichting een Plusgroep in de school. Hier krijgen de leerlingen wekelijks aangepaste opdrachten en onderwijs op hun eigen niveau. Ze zitten met gelijkgestemden bij elkaar en maken verrijkende opdrachten. Dat motiveert hen om te leren over wat hen zelf boeit, aldus Marilène Zwetsloot, bovenschools coördinator en coach voor excellente leerlingen. Bovenschoolse Plusklas Voor een kleine groep echt hoogbegaafde leerlingen blijkt dat er, ondanks alles wat de eigen school al doet, nog iets extra s nodig is om ze boeiend onderwijs te bieden. Marilène: Hoogbegaafde leerlingen kunnen vaak niet lekker uit de voeten met het gewone onderwijs. Ze zijn niet alleen sneller of verder dan de groep, maar leren ook op een andere manier. Ze raken verveeld of gefrustreerd en leren daardoor niet optimaal. Doordat ze dingen snel doorzien, hebben ze nooit hoeven nadenken. Deze leerlingen laat je leren door ze zelf dingen te laten onderzoeken. Voor deze leerlingen is een bovenschoolse Plusklas in het leven geroepen. Hier doen leerlingen aan mee van wie is vastgesteld dat hun IQ boven de 130 ligt en aan wie de school nog onvoldoende ondersteuning kan bieden. In de bovenschoolse Plusklas ontmoeten hoogbegaafde leerlingen kinderen van andere scholen met hetzelfde niveau. Ze mogen de dingen waar ze in uitblinken verder uitdiepen in de Plusklas. Maar ze gaan ook hard aan het werk om datgene te versterken waar ze nog niet goed in zijn. Ze worden uitgedaagd om hun eigen onderzoeksvraag uit te werken aan de hand van de methodiek van onderzoekend leren. Daar bloeien ze van op. hebben uitgevoerd maken ze een presentatie. Aan het eind van dit traject laten we ze terugkijken en vragen we wat het resultaat is en wat ze hebben geleerd. In een normale klas worden deze leerlingen niet altijd begrepen. Dat maakt het leren en werken in de bovenschoolse Plusklas zo plezierig. Marilène: Ze vinden het heerlijk om te overleggen met elkaar en van elkaar te leren. Ze moeten meer nadenken en krijgen op een andere manier instructie. Dat is wennen, maar ze worden er helemaal blij van. Uitrol De bovenschoolse Plusklas in deze vorm is voor twee jaar opgezet. Daarna zijn de scholen zelf meer toegerust om boeiend en passend onderwijs te bieden aan excellente leerlingen. Om dat te bereiken zijn we anderhalf jaar geleden gestart met workshops over hoogbegaafde leerlingen voor leerkrachten en reken- en taalcoördinatoren. Nu hebben zij veel meer kennis, en zien zij ook hoe belangrijk het is om structurele aandacht te geven aan deze leerlingen. Ook hebben ze geleerd om hoogbegaafden sneller te signaleren, kunnen zij hen meer opdrachten op het juiste niveau aanbieden en beter begeleiden. De volgende scholen van de Stichting bieden op dit moment een Plusgroep aan in hun eigen school: De Ark en Ark van Noach, Fatimaschool, De Opstap en de Gerardus Majella. De Nicolaasschool biedt excellente leerlingen individuele begeleiding buiten de klas waar nodig. Blije leerlingen De bovenschoolse Plusklas vindt plaats gedurende één dagdeel per week. De leerlingen werken een deel van hun tijd aan een centraal thema, bijvoorbeeld architectuur. De resterende tijd is voor eigen onderzoek. Marilène: Elk kind bepaalt zelf op basis van de eigen interesse waar het zich in wil verdiepen. De een wil bijvoorbeeld Frans leren, de ander wil uitzoeken hoeveel plantensoorten er zijn of wil alles weten over kernfusie. Ik vraag leerlingen wat ze graag zouden willen weten. Vervolgens werken ze uit hoe ze dat gaan onderzoeken en wat hun aanpak is. Als ze hun onderzoek Deel I - Bestuursverslag Jaarverslag Stichting Lek & IJssel

18 18 Nicolaasschool: Al 100 jaar een warme plek om terug te keren De Nicolaasschool vierde in 2014 zijn 100-jarig bestaan. Al een eeuw lang is het een plek van onderwijs in IJsselstein waar oud-leerlingen met warme gevoelens aan terugdenken. Het geheim, volgens de huidige schooldirecteur Ruud Driedonks, is de betrouwbaarheid en duidelijkheid die we als school bieden. We koesteren waar we vandaan komen, en gaan kritisch mee met de tijd. Ontwikkeling De school is een school voor katholiek onderwijs, opgericht in Vanaf die tijd tot nu ontwikkelde de school zich van een school met traditioneel klassikaal onderwijs naar een meer gedifferentieerde vorm van onderwijs. Ruud: Het accent ligt nu meer op vertrouwen in jezelf en anderen. Dat is de basis voor ontwikkeling. Vroeger bepaalde de meester alles. De leerlingen moesten volgen en kregen allemaal op dezelfde manier onderwijs. Nu krijgen leerlingen instructie aangepast aan hun niveau. Bovendien krijgen ze meer verantwoordelijkheid voor hun eigen planning en leren meer samenwerken. Betrouwbare partner Vandaag de dag is de Nicolaasschool een bovengemiddeld presterende basisschool met goed onderwijs. Er zijn ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Zestig procent van de leerlingen komt uit de directe omgeving, terwijl veertig procent van verder weg of zelfs uit een andere plaats komt. Ruud: We zijn een betrouwbare school, een partner voor ouders. We koesteren dingen die goed zijn, maar kijken kritisch naar nieuwe ontwikkelingen. Dat spreekt ouders en leerlingen aan en maakt misschien ook wel dat we al 100 jaar hebben kunnen bestaan. Festiviteiten Het eeuwfeest werd in de week van 26 september tot en met 3 oktober 2014 gevierd, met elke dag nieuwe activiteiten voor de leerlingen. De week opende met een kerkviering, een ballonnenwedstrijd, en de onthulling van een kunstwerk: een vlinder die zich van binnen naar buiten toe ontwikkelt in zijn vorm. De reünie werd druk bezocht: 500 reünisten kwamen het feest meevieren. Ruud: Het gonsde ervan in IJsselstein. De school neemt in de gemeente een bijzondere plek in. De meesten vinden het een warme plek om terug te komen. Onze oudste reünist was zelfs een 89-jarige heer die van de 31 tot 37 op de Nicolaasschool zat! De mooiste verhalen kwamen die avond los. Speciaal voor de kinderen werd een schooldag uit de tijd van Ot en Sien ingericht, een leuke ervaring. Het team en kinderen kwamen in oude kleding naar school en een aantal senioren vertelden hoe het er vroeger op school aan toe ging. Dat vonden de kinderen super interessant. Daarnaast was er nog een vossenjacht, tijd voor sport en spel en hebben de kinderen een tijdscapsule begraven. Ruud: In die capsule zaten van alle groepen twee tekeningen en ideeën van kinderen over hoe het er vele jaren later uit zou zien op school. Ze hadden het bijvoorbeeld veel over multimediatoepassingen, of beschreven stoeltjes die eruit zagen als een raket. Natuurlijk werd ook regelmatig het schoollied gezongen, dat speciaal was gemaakt voor het eeuwfeest. De leerlingen hebben ervan genoten. Devies Om de komende 100 jaar met de school aan te kunnen, is het devies van de directie: Vooral meegaan met je tijd, maar weten waar je vandaan komt, en weten wat nodig is. Een school met traditie heeft toekomst. Jaarverslag Stichting Lek & IJssel Deel I - Bestuursverslag

19 19 Voor de oudergeledingen van de (G)MR was dit een eerste kennismaking met het gedachtegoed van boeiend onderwijs en bouwen aan een lerende school. Het heeft ons inzicht gegeven in de kansen die dit biedt voor de leerlingen, het onderwijs en de leerkrachten. Fusietrajecten 2014 stond ook in het teken van twee (voorgenomen) fusietrajecten. De GMR heeft een positief advies gegeven over de intentie om tot een fusie te komen met De Kring en met de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Nieuwegein (SKPON). In een verkennend gesprek met vertegenwoordigers van beiden GMR-en hebben we geïnventariseerd hoe we werken en welke wensen we hebben op het gebied van medezeggenschap. Als het tot een fusie komt zal de stichting bestaan uit 24 scholen gevestigd in Woerden, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein, Culemborg en Vianen. De GMR hecht eraan om de autonomie en identiteit van de verschillende scholen ook in GMR verband te behouden. De huidige opzet van de GMR, waarin ieder BRIN nummer vertegenwoordigd is, zal daarom ook na een fusie met de Kring en de SKPON gehandhaafd blijven. We kijken terug op een uitdagend jaar waarin we in goede harmonie samen met de bestuurder hebben gewerkt aan passend en boeiend onderwijs, en veel van elkaar hebben geleerd. 3. PERSONELE ZAKEN 3.1 Personele ontwikkelingen Benoeming directeuren Per 1 augustus 2014 zijn de volgende schooldirecteuren benoemd: Carolien Barger is benoemd als directeur op De Agnesschool in IJsselstein. Zij was tot 1 augustus 2014 directeur van De Regenboog in Everdingen. Christiaan Bekker is naast zijn functie als directeur van De Opstap in IJsselstein benoemd als directeur van Jenaplanschool De Overkant in IJsselstein. Melchior Hendriks is benoemd als directeur op De Paulusschool in IJsselstein. Hij was tot 1 augustus 2014 locatieleider op De Ark van Noach. Gert Vermeulen is naast zijn functie als directeur van De Wegwijzer in Vianen benoemd als directeur van De Regenboog in Everdingen. Benoeming coach excellente leerlingen Op 1 oktober 2014 is Marilène Zwetsloot begonnen als coördinator en begeleider van een bovenschoolse Plusklas. De Plusklas is een tijdelijke voorziening voor leerlingen die hoogbegaafd zijn (met een IQ hoger dan 130) en voor wie het compacting- en verrijkingsprogramma van de eigen school nog onvoldoende uitdaging biedt. Project startende leerkrachten Voor het schooljaar heeft de Stichting een professionaliseringsproject in het leven geroepen. Hierin worden vier startende leerkrachten gekoppeld aan ervaren leerkrachten: een structurele, positieve ontwikkeling op het gebied van Opleiden in de school, in de breedste zin van het woord. Hiermee kan extra tijd vrij worden gemaakt voor: mentorschap van de ervaren leerkracht aan de startende leerkracht; teamleren binnen de school; scholing van zowel de ervaren leerkracht als de jonge leerkracht ; contacten met de PABO en de begeleiding van stagiaires. Deel I - Bestuursverslag Jaarverslag Stichting Lek & IJssel

20 20 De startende leerkracht werkt tijdens één jaar op twee scholen van Lek en IJssel en wordt op die manier aan twee ervaren leerkrachten gekoppeld. Hij of zij draait samen met de ervaren leerkracht één groep. De startende leerkracht kan goed begeleid worden, bijvoorbeeld door een of twee dagen gezamenlijk les te geven. Daarnaast ontstaat er extra tijd om het opleiden in de school gestalte te geven. Het project is in eerste instantie afgesproken voor één schooljaar. Op dit moment is nog niet duidelijk of het project daarna gecontinueerd kan worden. In het onderwijs gaat het niet om het vullen van een emmer, maar om het aansteken van een vuur. W.B. Yeats Project combifunctionarissen sport- en bewegingsonderwijs Onze Stichting besteedt samen met twee andere regionale besturen sinds 1 november 2014 extra aandacht aan het bewegen en de gezondheid van de leerlingen. Het motto daarbij is Spelenderwijs bewegen naar een gezonde toekomst. Sinds november zijn er daarom ook twee combifunctionarissen sport- en bewegingsonderwijs begonnen voor de 16 basisscholen uit IJsselstein. We verwachten dat het project minimaal drie jaar gaat duren en in die periode extra de schijnwerpers zet op het onderwerp. Wij hopen meer kinderen in beweging te brengen via sport en spel en zo hun gezondheid te helpen verbeteren. 3.2 Samenstelling personeel Opbouw medewerkersbestand Op 31 december 2014 waren er 389 medewerkers in dienst bij Stichting Lek en IJssel. Vervangers en korte tijdelijke medewerkers zijn daarin niet meegerekend. De totale werktijdfactor van deze medewerkers bedroeg % van het medewerkersbestand bestond uit fulltimers, 79% uit parttimers. 82% van de medewerkers heeft het vrouwelijke geslacht, 18% het mannelijke. 17% 9% Leeftijd Aantal % % % Figuur 1: Leeftijdsopbouw, peildatum 31 december 2014 Jaarverslag Stichting Lek & IJssel Deel I - Bestuursverslag

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012

samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012 samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012 2 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 1. Dit is SKOzoK Namen en nummers Missie en visie De koers Inhoudsopgave 2. Hoe gaat het met de medewerkers?

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

ASKO JAARVERSLAG 2010

ASKO JAARVERSLAG 2010 ASKO JAARVERSLAG 2010 Inhoud Voorwoord 8 Inleiding 10 1. Identiteit 14 Jaar in beeld (1) 16 2. Onderwijs 18 2.1 Reorganisatie samenwerkingsverbanden (SWV-en) 18 2.2 Kwaliteit 19 2.3 Passend Onderwijs 20

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Veldvest Jaarverslag 2007

Veldvest Jaarverslag 2007 Veldvest Jaarverslag 2007 Inhoud Voorwoord 5 Professioneel betrokken 7 1. Aangenaam Veldvest 9 1.1 Locaties Veldvest 11 1.2 Organisatiestructuur 12 1.3 Missie 13 1.4 Visie 13 1.5 Kernactiviteiten en keuzes

Nadere informatie

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen,

Voorwoord. Het college van bestuur van De Haagse Scholen, Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor De Haagse Scholen was 2014 in de eerste plaats een jaar van herbezinning. De jaren ervoor was succesvol gebouwd aan een stevig fundament en werden op diverse terreinen zeer

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag.

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag. Jaarverslag 2013 1 1. VOORWOORD Pag. 4 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personeelsbezetting 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7 3.1 Missie van Stichting Willem

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Inhoud. Omhoog! Organisatie 6. Ontwikkelingen 8. Bestuursniveau van de stichting 20. Personeeldbeleid 22. Financiën 24.

Inhoud. Omhoog! Organisatie 6. Ontwikkelingen 8. Bestuursniveau van de stichting 20. Personeeldbeleid 22. Financiën 24. Inhoud Organisatie 6 Ontwikkelingen 8 De dagelijkse praktijk op de scholen Geert Groote College Amsterdam 10 De dagelijkse praktijk op de scholen Adriaan Roland Holstschool Bergen 12 De dagelijkse praktijk

Nadere informatie