GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER"

Transcriptie

1 GROTE AANPAK SLUISWIJK / T&D KWARTIER Informatieboekje groot onderhoud en nieuwbouw

2 2 Dit boekje is bedoeld om u als bewoner te informeren over het grootonderhoudsplan en de energiebesparende maatregelen die mogelijk in uw woning in Sluiswijk worden uitgevoerd. Daarnaast wordt het voormalige T&D Terrein ontwikkeld tot nieuwbouwlocatie onder de naam T&D Kwartier. Wij noemen dit de Grote Aanpak Sluiswijk/T&D Kwartier. Er worden werkzaamheden aan de binnen- en buitenzijde van uw woning uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden kunt u in uw woning blijven wonen. De duur van de werkzaamheden is per woning verschillend. Door de Grote Aanpak wordt uw woning aanzienlijk verbeterd. Voor de binnen- en buitenwerkzaamheden hebben we gemiddeld drie weken nodig per woning. Dit informatieboekje bestaat uit twee onderwerpen: Grote Aanpak Sluiswijk In hoofdstuk 2 treft u informatie aan over het grootonderhoudsplan Sluiswijk. Hierin treft u op hoofdlijnen informatie aan over de werkzaamheden die we gaan uitvoeren, de keuzemogelijkheden en de vergoeding waar u recht op heeft. Nieuwbouw T&D Kwartier In hoofdstuk 3 treft u informatie aan over de nieuwbouwwoningen op het T&D Kwartier. Hier kunt u plattegronden van de verschillende nieuwbouwwoningen op het T&D Kwartier bekijken en informatie vinden over de woningtoewijzing en huurprijzen. Als bewoner van Sluiswijk heeft u de eerste keus. Blijft u wonen in uw huidige woning die gerenoveerd zal worden? Of kiest u voor een nieuwbouwwoning op het T&D Kwartier? In dit boekje treft u alle informatie aan om een weloverwogen keuze te maken. Hartelijke groet, Rentree Liesbeth van Asten Directeur-bestuurder

3 SLUISWIJK / T&D KWARTIER 3 Voorwoord

4 4

5 SLUISWIJK / T&D KWARTIER 5 inhouds opgave 1. Algemene projectinformatie p Groot onderhoud Sluiswijk/nieuwbouw T&D Kwartier p Start p Aanspreekpunt p Bewonerscommissie p Nieuwsbrieven p Huisbezoek p Leefbaarheid p De Grote Aanpak Sluiswijk p Installatie p Bouwkundig p Standaard werkzaamheden buiten p Energiebesparende maatregelen p Nieuwbouw T&D Kwartier p Woningtoewijzing p Huurprijzen p Nieuwbouwwoning p Plattegronden woningen en appartementen p Contactpersonen p Projectteam p Bewonerscommissie p. 30

6 6 1

7 SLUISWIJK / T&D KWARTIER 7 algemene project informatie

8 8 1. Algemene projectinformatie 1.1 Groot onderhoud Sluiswijk/nieuwbouw T&D Kwartier Groot onderhoud De Grote Aanpak Sluiswijk betekent: onderhoud aan de woning dat op initiatief van Rentree wordt uitgevoerd. Hierbij kunnen de huurders van de woningen tijdens de werkzaamheden in de woning blijven wonen. Bij groot onderhoud is er sprake van een gedeeltelijke vernieuwing, er is geen toename van het vloeroppervlak. Denk hierbij aan het schilderwerk van alle houten delen aan de buitenzijde van de woning en het herstellen van ramen, buitendeuren en dakkapellen. Afhankelijk van de kwaliteit worden keuken, douche, toilet en CV-ketel vervangen. Ook kunnen er maatregelen getroffen worden die de warmte-isolatie van de woningen verbeteren. In totaal worden 93 woningen en 18 duplexwoningen aangepakt op de volgende adressen: Gooierstraat 1 t/m 7 (oneven) Gooierstraat 26 t/m 56 (even) Oude Holterweg 30 t/m 36 (even) Oude Holterweg 55 Parallelweg 24 t/m 34, 38 t/m 48 (even) Parallelweg 23 t/m 41, 49 (oneven) Randerstraat 1 t/m 31 (oneven) Randerstraat 2 t/m 32 (even) Averlostraat 2 t/m 24 (even) Tjoenerstraat 41 t/m 71 (oneven) Nieuwbouw T&D kwartier Rentree bouwt gezamenlijk met Nijhuis Bouw B.V. circa 53 eengezinswoningen en appartementen. Samen met de bewonersgroep Sluiswijk is afgesproken dat de bewoners van Sluiswijk voorrang hebben op een nieuwbouw huurwoning of appartement op het T&D Kwartier. Nijhuis Bouw B.V. zal begin 2013 de vergunningaanvraag indienen bij de gemeente Deventer. Dit betekent dat de huurders die kiezen voor een nieuwbouwwoning dit zo snel mogelijk bij Rentree dienen aan te geven, zodat er nog gelegenheid is om bewonerswensen in te vullen. 1.2 Start Naar verwachting zal de nieuwbouw starten in het 2 e kwartaal van Na de oplevering van de nieuwbouw zal Rentree het grootonderhoudsplan starten. Om alle gegevens compleet te

9 SLUISWIJK / T&D KWARTIER 9 krijgen, komen zowel Rentree als de aannemer een aantal keren bij u als bewoner van Sluiswijk op bezoek. Elk bezoek wordt tijdig aangekondigd. Naar aanleiding van deze huisbezoeken worden de definitieve planningen en werkzaamheden bepaald voor de Grote Aanpak. 1.3 Aanspreekpunt Vanuit Rentree zijn verschillende medewerkers bij het project betrokken. Zij maken deel uit van het projectteam Sluiswijk en geven antwoord op uw vragen of opmerkingen over de Grote Aanpak. Uw eerste aanspreekpunt binnen het projectteam is Margreet Pleijsier (projectassistente), T , Zij zorgt ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt. 1.4 Bewonerscommissie Een groot project zoals de Grote Aanpak Sluiswijk/T&D Kwartier heeft heel wat voeten in aarde. Het zal niet onopgemerkt aan u voorbij gaan. Uw mening vinden wij belangrijk. Als bewoner ervaart u het beste wat goed is aan de woning of wat beter zou moeten. Wij willen graag weten wat er speelt. Daarom is de bewonersgroep Sluiswijk vanaf het begin betrokken en heeft Rentree op vele punten geadviseerd. De leden van de bewonersgroep Sluiswijk wonen in uw buurt. U kunt hen persoonlijk aanspreken over het project en per via: Doel van de Bewonerscommissie Tijdens de Grote Aanpak is en blijft de bewonerscommissie actief. Deze groep bestaat onder andere uit bewoners van de woningen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. De bewonerscommissie komt regelmatig bij elkaar. Samen met het projectteam worden de verzoeken en/of eventuele problemen van bewoners besproken. Als de Grote Aanpak is afgerond, blijft de bewonerscommissie gewoon bestaan. Wel zullen ze minder vaak bij elkaar komen dan op dit moment het geval is. Taken van de bewonerscommissie De bewonerscommissie koppelt de signalen uit de wijk terug naar Rentree. U kunt uw mening geven en ervaringen uitwisselen die belangrijk zijn om mee te nemen in het groot onderhoud. Het is niet de bedoeling dat bewoners individuele klachten neerleggen bij de leden van de bewonerscommissie. Hiervoor kunnen bewoners terecht bij de klantenservice van Rentree, T of bij de reparatielijn T

10 10 Vragen? Heeft u vragen over de bewonerscommissie? Neem dan contact op met Rentree, Hanneke Brouwer (sociaal wijkconsulent), T of stuur een naar de bewonersgroep: 1.5 Nieuwsbrieven Tijdens de Grote Aanpak Sluiswijk/T&D Kwartier worden alle bewoners door middel van nieuwsbrieven geïnformeerd over de voortgang van het groot onderhoud en nieuwbouw. Belangrijke wijzigingen of aanpassingen (bijvoorbeeld in de planning) worden hierin vermeld. 1.6 Huisbezoek U heeft natuurlijk uw eigen specifieke woonwensen. Daarom komen we op huisbezoek. Daarin bespreken we met u de verschillende mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Wilt u naar een nieuwbouwwoning op het T&D Kwartier of blijft u in uw huidige woning in Sluiswijk? Als u in uw huidige woning blijft wonen dan biedt Rentree de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren. Ook lichten we de extra faciliteiten en de tegemoetkoming toe. Voor deze persoonlijke afspraak ontvangt u een uitnodiging. Als uw keuken of sanitair wordt vervangen, kunt u kiezen uit een aantal keuzeopties voor kleuren en materialen. 1.7 Leefbaarheid Leefbaarheid is een verzamelnaam voor allerlei zaken in uw wijk die bepalen of het er prettig wonen is. Hieronder vallen bijvoorbeeld zaken als straatverlichting, achterpaden, verzorging van het openbaar groen, voorzieningen als winkels en openbaar vervoer, maar ook de sociale contacten in de buurt. Een leefbare buurt is natuurlijk ook tijdens de werkzaamheden van groot belang. Daarom zet Rentree zich in om samen met bewoners en de bewonersgroep Sluiswijk uw buurt netjes te houden, ook tijdens de werkzaamheden. Leefbaarheid verbeteren Rentree richt zich bij de verbetering van de leefbaarheid in Sluiswijk hoofdzakelijk op het deel waar de huurwoningen zich bevinden. Maar omdat de leefbaarheid van uw buurt zich niet beperkt tot alleen de huurwoningen van Rentree wordt er samengewerkt met andere partijen, waaronder de gemeente Deventer, Raster, de wijkagent, de buurtcoach en de bewonerscommissie. Maar ook met u als bewoners willen wij hierin samenwerken. Vragen over leefbaarheid Heeft u vragen, opmerkingen of tips? Dan kunt u contact opnemen met Rentree, André Brugman (buurtbeheerder), T of Hanneke Brouwer (sociaal wijkconsulent), T

11 SLUISWIJK / T&D KWARTIER 11

12 12 2

13 SLUISWIJK / T&D KWARTIER 13 De Grote Aanpak Sluiswijk

14 14 2. De Grote Aanpak Sluiswijk Het plan heeft betrekking op alle werkzaamheden in en om de woning. Er zijn een aantal standaard werkzaamheden die bij elke woning uitgevoerd zullen worden en voor rekening van Rentree zijn. Niet elke woning in Sluiswijk is hetzelfde. Er zal per woning worden gekeken of uw keuken, douche, toilet en CV-ketel aan vervanging of onderhoud toe is. Wanneer dit het geval is, worden deze werkzaamheden op kosten van Rentree uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben dus geen huurverhoging tot gevolg. In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden van de Grote Aanpak omschreven en de keuzemogelijkheden toegelicht. Aan de keuzeopties zijn extra kosten verbonden. Hieronder beschrijven we op hoofdlijnen de werkzaamheden die zowel binnen als buiten uw woning zullen plaatsvinden. De start van het project Grote Aanpak Sluiswijk is onder voorbehoud van financiering. 2.1 Installatie Centrale Verwarming en mechanische ventilatie Heeft u op dit moment Centrale Verwarming (CV)? Is dit geen HR-combiketel (hoogrendementsketel)? Dan gaan we onderzoeken of het mogelijk is de huidige CV-ketel te vervangen door een energiezuinige ketel met warmwater-voorziening. Bij de meeste woningen zit de huidige CV-ketel in de toiletruimte. Om vocht in uw woning te voorkomen, bieden we als optie mechanische ventilatie aan. Deze ventileert de douche, toilet en keuken en dient altijd inschakeld te zijn Rookmelders Er zal onderzoek worden gedaan naar de brandveiligheid van de woningen. Hieruit moet blijken hoeveel rookmelders er op het lichtnet worden aangebracht Controle gas-, water-, elektraleidingen en riolering Tijdens de werkzaamheden worden de gas-, water-, elektraleidingen en de riolering gecontroleerd op gebreken en waar nodig aangepast. De groepenkast in uw woning met 3 groepen en 1 aardlekschakelaar zal, indien nodig, worden vervangen door een nieuwe groepenkast.

15 SLUISWIJK / T&D KWARTIER Bouwkundig Onderstaande bouwkundige werkzaamheden worden alleen uitgevoerd wanneer de opzichter en uitvoerder constateren dat deze ruimte of dit onderdeel van uw woning aan vervanging toe is. Dit wordt tijdens een huisbezoek bepaald. Onderstaande werkzaamheden worden niet standaard in de woning uitgevoerd Douche Bij douchevervanging wordt bedoeld: het vernieuwen van de wandtegels, bestaande leidingen die nu voor de muur lopen in de muur weg werken (behalve de leidingen van de verwarming) en het vernieuwen van de vloertegels en het sanitair Toilet Het toilet wordt voorzien van nieuwe wandtegels tot de huidige hoogte vanaf de vloer. Ook worden de vloertegels en het sanitair vernieuwd Keuken In de keuken wordt het keukenblok, het keukenblad, de bovenkastjes en de wandtegels achter het aanrecht vervangen. De wandtegels achter het aanrecht worden vervangen Meerwerk Naast het pakket aan energiebesparende maatregelen kunt u ook kiezen voor meerwerkopties zoals thermostaatkranen, verhoogd toilet, hendelkranen, etc. Hiervoor betaalt u eenmalig de kosten, het heeft dus geen huurverhoging tot gevolg. De meerwerklijst ontvangt u voor de start van de uitvoering. 2.3 Standaard werkzaamheden buiten Dakkapel Aan de dakkapel aan de voorzijde van de woning (bij tussenwoningen aan de achterzijde van de woning) zal onderhoud worden gepleegd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de dakkapel wordt een steiger geplaatst Goten en regenpijpen De goten en regenpijpen zullen worden gecontroleerd. Gedeeltelijk zijn de dakgoten al vernieuwd. Hier zal worden gekeken naar de aansluitingen en de staat van het materiaal. De houten delen onder de goot zullen waarnodig worden hersteld en geschilderd Metselwerk Op een aantal plaatsen kan het metselwerk scheuren vertonen. Deze scheuren worden onderzocht, en indien nodig gerepareerd.

16 Kozijnen, ramen, deuren en schilderwerk Uw kozijnen en ramen worden gecontroleerd op houtrot en indien nodig hersteld. Wanneer u kiest voor het aanbrengen van de energiebesparende maatregelen wordt in de ramen isolatieglas aangebracht. Dit betekent dat de ventilatieroosters worden vervangen. De voor- en achterdeur worden indien nodig vervangen. De kozijnen, ramen en deuren worden aan de buitenzijde geschilderd Platdakbedekking De dakbedekking van de uitbouwen en de dakkapellen zal indien nodig worden vervangen. 2.4 Energiebesparende maatregelen Rentree vindt duurzaamheid en verantwoord omgaan met het milieu belangrijk. Bij groot onderhoud, renovatie of nieuwbouw worden er verschillende energiebesparende maatregelen toegepast. Hieronder vindt u het pakket waar u voor kunt kiezen. Door hiervoor te kiezen kan uw energieverbruik aanmerkelijk worden verminderd Warmte-isolatiepakket In dit grootonderhoudsplan kunt u kiezen voor een totaalpakket aan energiebesparende maatregelen. Daardoor wordt uw woning aanmerkelijk zuiniger in energieverbruik (met name aardgas). Wij verwachten dat bij een gemiddelde gezinssamenstelling een aanzienlijke besparing mogelijk is. Momenteel worden de woningen gewaardeerd op energielabel E of F. Na het aanbrengen van het warmte-isolatiepakket wordt de woning op het veel zuinigere energielabel B of C gewaardeerd. Het pakket maatregelen om tot een energiezuinigere woning te komen zijn: Dakisolatie hellende daken. De isolatie wordt aan de binnenzijde of aan de buitenzijde van de woning aangebracht. Dit is per woningtype verschillend. Platte daken isoleren. Het aanbrengen van wandisolatie aan de voor-, achter- en, indien aanwezig, kopgevel. Het aanbrengen van vloerisolatie. Het aanbrengen van mechanische ventilatie en, indien nog niet aanwezig, ventilatieroosters. Het plaatsen van dubbelglas in de ramen en kozijnen. Uitgangspunt is dat uw woning een CV-installatie heeft. Wanneer dit niet het geval is heeft u de mogelijkheid om tegen een huurverhoging een CV-installatie te plaatsen. Indien u niet kiest voor een CV-installatie, dan kunt u ook niet voor isolerende maatregelen kiezen.

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Eerst proces, dan prestatie

Eerst proces, dan prestatie HOOFDRAPPORTAGE Eerst proces, dan prestatie Naar een optimale afstemming tussen aanbieders, bewoners en de woning in renovaties richting energieneutraliteit. Omslagfoto s (bewerkt) afkomstig van EnergieSprong

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING

Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING Versie januari 2011 BELEID HUURVERHOGING NA WONINGVERBETERING pagina 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 5 REGELING ARTIKEL 5 BW... 6 DE VERSCHILLENDE BEGRIPPEN... 6 ONDERHOUD... 6 GROOTONDERHOUD... 6 WONINGVERBETERING...

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HANDLEIDING BEHORENDE BIJ HET WAARDERINGSSTELSEL VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE gepubliceerd op 1 januari 2015 2 Handleiding behorende bij het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte gepubliceerd

Nadere informatie

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter!

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter! -meter staat voor de Veste- Verbeter meter Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher

Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang. Frits Meijer. m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk belang Frits Meijer m.m.v. Milly Tambach & Henk Visscher 2 Verbetering van particuliere woningen: ook in de toekomst een gemeentelijk

Nadere informatie

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house H e t i n f o r m a t i e m a g a z i n e v a n M e r c a t u s Energie besparen is geld besparen Woningaanbieding: schrijf u in op Woningnet! De één houdt van klassieke muziek, de ander van house In contact

Nadere informatie

Het Terras aan de Maas

Het Terras aan de Maas Het Terras aan de Maas riant wonen in Spijkenisse Het nieuwe wonen aan de Oude Maas Inhoudsopgave Inleiding 3 Toewijzingscriteria 4 Professioneel advies 4 Gezonde mix van koop- en huurappartementen 5 Comfortabele

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Hooghalen. Boermarkeweg 10

Hooghalen. Boermarkeweg 10 Hooghalen Boermarkeweg 10 Makelaar: Jogchum van der Pal Kantoor: Schutstraat 22 te Hoogeveen Telefoon: 0528-229050 Mobiel: 06-53649618 E-mail: jogchumvanderpal@huysmakelaars.nl Voorwoord Namens de verkoper

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

belangrijke informatie

belangrijke informatie VOORWAARDEN REAAL Goed Geregeld Pakket - UW WOONHUis In de voorwaarden van de REAAL Woonhuisverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Voor welke schade

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie