Whitepaper. One language, one source, one truth

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper. One language, one source, one truth"

Transcriptie

1 Whitepaper One language, one source, one truth Contact Voor meer informatie of een demo kunt u contact opnemen met John Vermolen of Bas de Graaf: / Postbus 79075, 1070 NC Amsterdam Copyright 2008 Datashift BV Niets uit deze whitepaper mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Datashift BV. Voor fouten en of onvolkomenheden in de whitepaper en eventuele gevolgschade kan Datashift BV niet aansprakelijk gesteld worden.

2 Inleiding Elektronische informatie-uitwisseling tussen bedrijven heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen en wordt al veelvuldig toegepast. Een van de grootste uitdagingen waar nog nauwelijks aandacht aan is geschonken, betreft het beheersbaar maken en houden van de berichten die tussen bedrijven (al dan niet via webportalen) en intern tussen applicaties worden verstuurd. Datashift ondersteunt bedrijven bij het optimaal organiseren en beheren van (elektronische) informatie-uitwisseling, veelal gebaseerd op geldende industriestandaarden. Op basis van de ervaring die we tijdens vele (ketenintegratie)projecten hebben opgedaan, is Databorg ontwikkeld. In eerste instantie ter ondersteuning en versnelling van onze eigen werkzaamheden bij opdrachtgevers. Al snel zagen zij de toegevoegde waarde voor het gebruik van Databorg binnen de eigen organisatie en ontstond de mogelijkheid om Databorg commercieel beschikbaar te stellen. Databorg is een innovatieve tool die u helpt bij het beheersbaar maken uw informatiehuishouding. Databorg wordt vooral gebruikt door functioneel beheer afdelingen en heeft haar nut en besparingsmogelijkheden in de praktijk al bewezen. Datamodel (bv. AFD) AL PK PP VP VZ RI TE AL_ENTITEI AL_VRWKCD PK_ENTITEI PK_VRWKCD PP_ENTITEI PP_VRWKCD VP_ENTITEI VP_VRWKCD VZ_ENTITEI VZ_VRWKCD RI_ENTITEI RI_VRWKCD TE_ENTITEI TE_VRWKCD Verzekeringsproducten MKB Pakket Offreren Aanvragen Muteren Royeren Autoverzekering Offreren Aanvragen Muteren Royeren Schermen & documenten (xml) berichten < >< /> < > < >< /> <..><../> < > < >< /> <..><../> <..><../> < > <../> <..><../> <..><../> <../> <..><../> <../> < >< /> < > < >< /> <..><../> < > < >< /> <..><../> <..><../> < > <../> <..><../> <..><../> <../> <..><../> <../> Opzet en werkwijze Databorg Herkenbare situatie? o Fouten in berichten zorgen voor veel handmatige correctiewerkzaamheden in de backoffice, waardoor de beoogde geautomatiseerde elektronische verwerking niet kan plaatsvinden o De hoeveelheid aan berichten die per product en functie (aanvragen, muteren, offreren, etc.) zijn gedefinieerd, zijn nauwelijks nog te beheren o Specificaties gaan meerdere keren heen en weer tussen bouwers en analisten, zijn persoonsafhankelijk, op meerdere manieren te interpreteren en inconsistent o Data-elementen die in verschillende berichten voorkomen, maar in ieder bericht weer anders worden gebruikt (naamgeving, formaat, datatype, omschrijving, business rule, etc.) Whitepaper Databorg 1/5 versie november 2008

3 o Grote onoverzichtelijke en onbeheersbare Excel sheets met per tabblad tientallen tot enkele honderden rijen/kolommen waarin per (verzekerings)product of dienst de bijbehorende berichten zijn gedefinieerd o Afdelingen die ieder verschillend omgaan met data-elementen die juist generiek zijn over alle afdelingen heen (formaat, business rules, presentatie, omschrijving) o De impact van een productwijziging op de bijbehorende berichten is nauwelijks vast te stellen o Het is omslachtig en tijdrovend om middels prototyping voorbeeldschermen te produceren met bijbehorende data-elementen (visualiseren applicatie aan de business ) o Er is geen consistentie tussen de (invoer)schermen en de daarbij behorende berichten o De kennis over de informatiehuishouding is slechts bij een beperkt aantal mensen geborgd en nauwelijks gedocumenteerd o De opgeleverde documentatie loopt niet synchroon met de xsd en de xsd loopt op zijn beurt niet synchroon met de gebouwde applicatie Met Databorg behoren bovenvermelde situaties tot het verleden en zal de kwaliteit van uw dienstverlening, die voor een groot deel gebaseerd is op de kwaliteit van de onderliggende informatiehuishouding, sterk verbeteren. Kennis van de informatiehuishouding vormt een wezenlijke bouwsteen van uw core business. Het delen en borgen van die kennis is dan ook van wezenlijk belang voor de beheersbaarheid ervan. One language Basis voor een succesvolle implementatie van elektronische informatie-uitwisseling binnen uw bedrijf en met externe partijen is het spreken van een uniforme taal. De verzekeringswereld hanteert als uniforme taal de All Finance Datacatalogus (AFD), die door het SIVI (Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche) wordt ontwikkeld en beheerd. Andere branches hanteren andere standaarden zoals bijvoorbeeld het StUF (Standaard Uitwisseling Formaat) voor gegevensuitwisseling tussen systemen binnen gemeenten (VNG en EGEM). Maar denk ook aan standaarden die door het UWV en de belastingdienst worden gehanteerd. Databorg is datamodel onafhankelijk opgezet. Dit betekent dat ieder datamodel, of dat nu de AFD, het StUF, het UWV-datamodel of een ander bedrijfseigen datamodel betreft, geïmporteerd en als eenduidige taal gebruikt kan worden in Databorg. Op basis van deze uniforme en eenduidige taal kunnen vervolgens producten/diensten en daarbij behorende (elektronische) berichten, (invoer)schermen en documenten worden gedefinieerd. One source Voor een goede informatiehuishouding is het noodzakelijk om de ontwikkeling en het beheer van uw datamodel(len) op één plek binnen uw organisatie te beleggen. In Databorg worden uw producten/diensten, berichten, (invoer)schermen en documenten centraal Whitepaper Databorg 2/5 versie november 2008

4 gedefinieerd en geadministreerd. Hierdoor is iedere gebruiker in staat om de impact van een wijziging op alle producten/diensten, berichten, schermen en documenten snel te bepalen. Databorg maakt het consistent gebruik van data-elementen mogelijk, over alle producten/diensten, berichten, (invoer)schermen en documenten heen. Databorg voorkomt dat kennis slechts bij een beperkt aantal personen beschikbaar is. One truth Op basis van een eenduidige taal en vastlegging is het mogelijk om met één mond te communiceren naar alle belanghebbenden (intern als extern). Databorg genereert exports van de gedefinieerde producten, berichten, schermen en documenten in verschillende formaten (xsd, xml, pdf, rtf). Deze exports zijn eenduidig en volledig, bevatten alle voor de realisatie benodigde informatie en vormen daarmee het vertrekpunt voor de automatiseerders die de toepassingen gaan realiseren. De Databorg exports representeren de enige zienswijze ofwel waarheid op basis waarvan realisatie kan starten. Zo behoren met Databorg onduidelijke, onvolledige en inconsistente specificaties die vatbaar zijn voor eigen interpretatie, tot het verleden. Voordelen gebruik Databorg Efficiënt beheer van schermen en berichten waardoor veel tijd en geld bespaard wordt Door eenduidige en consistente vastlegging worden fouten voorkomen Uitgebreide export mogelijkheden in verschillende formaten Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening Kennis van de informatiehuishouding is geborgd en toegankelijk Impact van wijzigingen in de informatiehuishouding op (invoer)schermen en berichten is snel te bepalen Altijd de beschikking over actuele documentatie Voor wie interessant? Databorg is bedoeld voor iedere organisatie die zowel intern als met externe partijen elektronisch informatie uitwisselt. Denk hierbij onder andere aan: o Verzekeringsmaatschappijen o Softwarehuizen o Brancheorganisaties (notariaat, advocatuur, makelaardij) o (semi)overheidsinstellingen o Standaardisatie instituten Eenvoudig in gebruik Het gebruik van Databorg wijst zich vanzelf. Nadat het door u gehanteerde datamodel door ons in Databorg is geïmporteerd, kunt u al direct gebruik maken van alle mogelijkheden van de tool. Voor het definiëren van berichten, schermen en documenten biedt Databorg eenvoudig te hanteren wizards. Van alle schermen en documenten kunnen previews getoond en/of geprint worden. Databorg biedt middels een analysetool de mogelijkheid om inconsistenties en afwijkingen van dataelementen qua gebruik direct zichtbaar te maken en ter plekke aan te passen. Whitepaper Databorg 3/5 versie november 2008

5 Screenshots Hieronder volgen enkele screenshots van Databorg. Een voorbeeld van een datamodel waarin een element met een codelijst wordt beschreven Een product vertaald naar de gehanteerde datacatalogus met bijbehorende hiërarchie Whitepaper Databorg 4/5 versie november 2008

6 Definiëren van (invoer)schermen en documenten Een preview van een scherm Contact Voor meer informatie of een demo kunt u contact opnemen met John Vermolen of Bas de Graaf: / Postbus 79075, 1070 NC Amsterdam Whitepaper Databorg 5/5 versie november 2008

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel

DIV Beleid. Deel A - Hoofdlijnen. Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel Deel A - Hoofdlijnen Auteurs Maarten van Damme Gert-Jan De Graaf Koos van Rij Dingeman Schakel UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Processen in crisistijden

Processen in crisistijden Whitepaper Processen in crisistijden De huidige economische situatie biedt kansen voor het efficiënter inrichten van processen en het implementeren van procesoptimalisaties. Inleiding In alle bedrijfstakken

Nadere informatie

BlueRetail Performance Management Suite

BlueRetail Performance Management Suite BlueRetail Performance Management Suite Proof of Concept Doelstelling, werkwijze en investeringen Versie 2.0 Venlo, november 2008 Contactpersonen Naam Functie Tel nr. Eric J. Schiphorst Directeur 06 5466

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor uw bedrijf.

Nadere informatie

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

Introduceren van een koppelingenregister

Introduceren van een koppelingenregister Introduceren van een koppelingenregister Bert Dingemans Veel organisaties introduceren verschillende vormen van systeem integratie zoals webservices en database-koppelingen. Hiermee wordt hergebruik van

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Handreiking toepassen VeRA 2.0 Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang in informatievoorziening binnen de veiligheidsregio s Handreiking toepassen VeRA Deel 1: Aanbesteden 1 VeRA en aanbesteden 3 2

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Vernieuwing verzekeringssoftware

Vernieuwing verzekeringssoftware Vernieuwing verzekeringssoftware 2011-2013 Dit document is eigendom van Netaspect Software BV. Distributie zonder schriftelijke toestemming van Netaspect Software is niet toegestaan. De informatie in dit

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Technische informatie digitaal toegankelijk

Technische informatie digitaal toegankelijk Digitaliseren Registreren Technische informatie digitaal toegankelijk Uniformeren Voorkant 3.1.doc als digitale 1 kwaliteit belangrijk is Hartelijk bedankt voor uw interesse in PRM Service BV Met dit informatieboekje

Nadere informatie

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB

DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB DocuSoft CRM relatiebeheer voor het MKB Binnen ondernemingen gaat het onderdeel communicatie een steeds grotere rol spelen naarmate het aantal personeelsleden toeneemt en/of de structuur van het bedrijf

Nadere informatie

Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM

Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM Succesvol ondernemen met geïntegreerd CRM Speciaal voor MKB zakelijke dienstverlening en groothandels! In deze whitepaper wordt op een heel praktische wijze een aantal tips gegeven hoe ook kleine en middelgrote

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Toekomstvast datawarehouse

Toekomstvast datawarehouse Thema Business Intelligence Centennium ontwikkelt methodiek voor generatie van DWH Toekomstvast datawarehouse Erik Fransen en Antoine Stelma Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is het datawarehouse

Nadere informatie

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen.

LOGICWORKS CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. LOGICWORKS CRM Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen. Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Continuous delivery Maturity model

Continuous delivery Maturity model AMIS Edisonbaan 15 Postbus 24 3430 AA Nieuwegein T +31(0) 30 601 60 00 E info@amis.nl I amis.nl BTW nummer NL8117.70.400.B69 KvK nummer 30114159 Statutair gevestigd te Enschede Continuous delivery Maturity

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen WHITE PAPER Usability Testen volgens TMap NEXT AUTEUR IDEA: usability testen White Paper Usability Testen volgens TMap NEXT IDEA: Usability Testen december 2009 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie