Change Management. beschrijving van procedures

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Change Management. beschrijving van procedures"

Transcriptie

1 Change Management beschrijving van procedures Aan: Projectgroep Ontwikkeling FlorEcom (PROF) Van: G. Heemskerk Betreft: FlorEcom change management Versie: 1.3 Datum: 31 januari 2002

2 1. Inleiding Deze notitie beschrijft de procedures met betrekking tot wijzigingen in de FlorEcom standaard. 1.1 Versie beheer Versie datum documentnaam reden van uitgifte /01/2002 FlorEcom Change Management Updaten tekst WOF -> PROF FlorEcom standaard Onder de FlorEcom standaard worden alle formeel door of namens het FlorEcom bestuur vastgestelde documenten verstaan die betrekking hebben op: de algemene implementatierichtlijnen t.a.v. de uitwisseling van FlorEcom berichten (vastgelegd in de General Implementation Guideline (GIG); de functionele procedurebeschrijvingen (FPB s) behorende bij de FlorEcom berichten; de FlorEcom codelijsten (beschreven in de een code list readme.doc); de van de FPB afgeleide message Set Implementation Guidelines (SIG); de Convention Manuals (CM) van de FlorEcom berichten. 3. Wijzigingen Doel van FlorEcom standaard is het bieden van een hulpmiddel voor een optimaal efficiënte uitwisseling van elektronische berichten tussen alle relevante partijen in de sierteeltsector tegen een minimum aan kosten op de (middel)lange termijn. De procedures en berichten zijn daartoe zorgvuldig en in nauw overleg met alle betrokken partijen ontwikkeld volgens de laatste inzichten op het betrokken kennisdomein. Bedrijfsprocessen binnen de sector en de stand van kennis en techniek zijn aan voortdurende verandering onderhevig. Wijzigingen in de FlorEcom standaard zijn daarom op termijn niet te vermijden, wil men althans aan de doelstelling van een optimaal efficiënte berichtuitwisseling blijven beantwoorden. Omdat elke wijziging consequenties kan hebben voor de applicaties die ervan gebruik maken dient er een zorgvuldige analyse uitgevoerd te worden alvorens een wijziging daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Niet alleen het doorvoeren van een wijziging sec in de standaard is van belang, maar ook het maken van afspraken tussen de deelnemende partijen in FlorEcom over het moment van doorvoeren van de wijziging in de dagelijkse praktijk. Of een wijziging (veel) consequenties voor de applicaties kan hebben hangt af van de aard van de wijziging. We kunnen de volgende wijzigingen onderscheiden: 3.1 Wijziging in berichtstructuur Dit betreft het voorkomen van segmenten in een Edifact bericht. Veranderingen kunnen betrekking hebben op het aantal de aard van segmentvoorkomens (verplicht, optioneel, conditioneel). Krachtens de in de GIG vastgelegde conventies t.a.v. bericht versie- en release nummering, leidt elke wijziging van het aantal voorkomens tot een wijziging in het bericht releasenummer pag. 1

3 Wijzigingen in de berichtstructuur hebben daarom altijd implicaties voor de achterliggende software, ook al heeft het opheffen of verminderen van het aantal voorkomens van een optioneel segment op zichzelf voor de applicatie meestal geen technische consequenties. 3.2 Wijziging in de berichtinhoud Dit betreft een verandering in het voorkomen of het formaat van een data-element binnen een berichtsegment. De volgende wijzigingen hebben implicaties voor de verwerkende softwaresystemen: formaatwijziging van alphanumeriek naar numeriek; verhoging van het aantal maximaal posities van een data-element; toevoeging van data-elementen in source messages; verwijderen van verplichte of conditionele data-elementen. Overige wijzigingen (formaatbeperkingen, verwijdering van optionele dataelementen, toevoeging van data-elementen in response berichten) hebben doorgaans geen gevolgen voor de ontvangende software. 3.3 Wijziging in codes en qualifiers De FlorEcom Convention manuals onderscheiden twee typen codes en qualifiers: gefixeerde en variabele. De gefixeerde codes en qualifiers worden expliciet in de CM genoemd. Aanpassing van deze codes (nieuw, vervallen, gewijzigd) heeft altijd gevolgen voor de software. Variabele codes worden niet expliciet in de CM genoemd; de CM bevat een verwijzing naar de betrokken externe codelijst. Wijziging in deze codelijsten hebben geen gevolgen voor degelijk ontworpen softwaresystemen (indien de waardes niet hard in de software zijn gecodeerd). 3.4 Wijziging in business procedures Veranderingen in business procedures zullen veelal (ingrijpende) aanpassingen van de betrokken software met zich meebrengen. Of en hoe groot die wijzigingen zijn, valt op voorhand niet te zeggen. De FlorEcom servicedesk is in staat dit in grote lijnen te bepalen. 3.5 Tekstuele wijzigingen De complete FlorEcom standaard is vastgelegd in honderden pagina s tekst. Die tekst kan (zal nog steeds) taal- en of schrijffouten en/of onduidelijkheden in de uitleg bevatten. Het verbeteren van taal- of schrijffouten en het ophelderen van passages heeft geen gevolgen voor de FlorEcom systemen. 4. Update beleid De huidige standaard is namens het FlorEcom bestuur officieel vastgesteld; ten aanzien van updates wordt een terughoudend beleid voert. Dat wil zeggen dat: wijzigingen in de standaard, die gevolgen hebben voor de achterliggende applicaties tot een minimum worden beperkt en als regel wordt ernaar gestreefd dit maximaal 1 keer per jaar door te voeren. 4.1 Update procedure De volgende update procedure is vastgesteld: pag. 2

4 4.1.1 Aanmelding wijzigingsverzoek Een verzoek tot wijziging van de standaard, hetzij op het niveau van de structuur of inhoud van de berichten, hetzij in code, procedures of tekst, kan worden ingediend door het gebruikersplatform (GPF) de PROFof software-ontwikkelaars. Ieder verzoek wordt aangemeld bij de FlorEcom servicedesk. De FlorEcom servicedesk beoordeelt of het wijzigingsverzoek gerechtvaardigd is of dat het probleem dat aan het verzoek ten grondslag ligt kan worden opgelost zonder wijziging van de standaard. Als dat niet het geval is, wordt het verzoek voorgelegd aan de PROF. De PROF besluit al dan niet of het verzoek in behandeling wordt genomen; ieder verzoek en de mogelijke oplossingen worden ten alle tijden voorgelegd aan het GPF. Het verzoek dat in behandeling wordt genomen wordt voorgelegd aan de 'Change Management Group" (CMG) Beoordeling van het wijzigingsverzoek De CMG gaat na of het honoreren van het wijzigingsverzoek gevolgen heeft voor de achterliggende software: Zo nee, dan wordt de wijziging in de standaard doorgevoerd. De CMG en de gebruikers worden van die wijziging op de hoogte gesteld via de hierna beschreven methode van update distributie. Zo ja, dan worden het wijzigingsverzoek en de mogelijke oplossing(en) nader afgewogen en voorzien van een aanbeveling. Deze aanbeveling wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de PROF; de PROF besluit over het voorstel/oplossing, zonodig nadat dit in het GPF is besproken. Distributed Datanet heeft in dit proces een adviserende rol; zij is verantwoordelijk voor het gebruik van de standaarden in internationaal verband en kan als zodanig aangeven welke consequenties de voorgestelde wijziging(en) hebben bij de betreffende internationale (zijnde de 'niet-florecom') gebruikers. Wordt een wijzigingsverzoek gehonoreerd, dan zal de wijziging als regel ingaan op het eerstvolgende formele updatetijdstip. Wordt een verzoek met een hoge prioriteit, in overeenstemming met de aanbeveling en prioritering van de CMG, gehonoreerd, dan kan de PROF besluiten de update te laten ingaan op een door haar te bepalen datum. 5. Update distributie 5.1 Vastlegging van wijzigingen Elke update (eerstelijns of tweedelijns) wordt door de FlorEcom servicedesk aangebracht in het betrokken document, en/of de codelijst, en/of testberichten. een wijziging in een FlorEcom document komt tot uitdrukking in een hoger document versienummer en een veranderde datum; een wijziging in een codelijst komt tot uitdrukking in een verandering van het weeknummer in de filenaam van het betrokken bestand. Een wijziging in een FlorEcom document wordt voorts geregistreerd in een update overview: een document met daarin update datum, de naam/versie het betrokken document en een omschrijving van de aard van de wijziging pag. 3

5 5.2 Melding van updates De gewijzigde FlorEcom documentatie wordt op de betreffende plaats op de website van FlorEcom gepubliceerd. Elke wijziging wordt aan geregistreerde gebruikers van de standaard en de leden van de CMG gemeld d.m.v. een van de servicedesk, waarin melding wordt gemaakt van de nieuwe update; de gewijzigde documentatie kan door de geregistreerde gebruikers vervolgens van de website worden opgehaald. 6. Wijzigingen van codelijsten worden niet gemeld. Het ophalen van gewijzigde codelijsten behoort tot de standaard procedures van de betrokken applicaties pag. 4

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

BISON Strategic Committee, BISON Change Advisory Board

BISON Strategic Committee, BISON Change Advisory Board Notitie Aan: CC: Van: BISON Strategic Committee, BISON Change Advisory Board BISON bestuur Martijn van Aartrijk (Secretaris) Datum: woensdag 27 mei 2009 Betreft: Release- en change management in BISON

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Diensten niveau beschrijving HR Informatieproducten

Diensten niveau beschrijving HR Informatieproducten Diensten niveau beschrijving HR Informatieproducten Datum 7 oktober 2013 Versie Versie 1.1 Organisatie Kamer van Koophandel Nederland Postbus 191 3440 AD Woerden Versiebeheer Versienummer Auteur Wijzigingen

Nadere informatie

SUPPORT CENTER PROCEDURE

SUPPORT CENTER PROCEDURE Visma DBS BV Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45.45.111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT F: 033 45.45.199 Internet: www.vismadbs.nl I: info-dbs@visma.com SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BE√čINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255)

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) instructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) pi.ict08.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

V20120702. 1 Definities. Pagina 1 van totaal 12

V20120702. 1 Definities. Pagina 1 van totaal 12 SOFTWARE LICENTIE OVEREENKOMST INZAKE VABI ELEMENTS SOFTWARE MODULES V20120702 Leverancier bereid is om aan Gebruiker een niet-exclusieve Licentie te verlenen op de Software op basis van de in deze software

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Implementatie EI declaratie

Implementatie EI declaratie Implementatie EI declaratie Generiek draaiboek Versie EI-standaard: n.v.t. Generiek Draaiboek Testen [GDT] Uitgave document: 3, 05-05-2011 Kenmerk: EI-DECL_GDTu3.pdf Uitgave Deze uitgave van het generiek

Nadere informatie

Wijzigingsprotocol RO-Online

Wijzigingsprotocol RO-Online Wijzigingsprotocol RO-Online Opdrachtgever inisterie van VRO Portefeuille Ruimte Directie nationale ruimtelijke ordening Auteurs Paul van Vuurden, Logica Paulus de Beer, Logica Datum 9 juni 2010 Versie

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

Bijlage A - Definities en afkortingen

Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Bijlage A - Definities en afkortingen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking

Nadere informatie

Privacyprotocol Verwijsindex risicojongeren

Privacyprotocol Verwijsindex risicojongeren Privacyprotocol Verwijsindex risicojongeren Versie 1.0 Datum 20 september 2007 Inleiding Dit protocol strekt ertoe regels te stellen die een zorgvuldige omgang met de landelijke Verwijsindex Risicojongeren

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform Service Level Agreement Onderwerp Social Learning Platform Versie 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING 3 2.0 AFKORTINGEN/DEFINITIES 4 3.0 SERVICE, MAINTENANCE EN SUPPORT WINDOW 5 4.0 LEVERINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Veiligheidsmanagement. Systeemhandboek... Versie 0.1

Veiligheidsmanagement. Systeemhandboek... Versie 0.1 Veiligheidsmanagement Systeemhandboek... Versie 0.1 Revisietabel Versie Effectieve datum Veranderingen 0 2 Index Revisietabel... 2 Index... 3 Lijst met afkortingen... 4 Veiligheidsbeleidsverklaring...

Nadere informatie

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Externe integratie DECLARATIE KRAAMZORG KZ301/KZ302 Versie EI-standaard: 3.2, 01-05-2007 STANDAARDBESCHRIJVING [STB] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving Uitgave document:

Nadere informatie

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen

28 maart 2013 2013/02. De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen BESLISSING Datum uitspraak : 28 maart 2013 Zaaknummer : 2013/02 Appellant : De vennootschap onder firma A-meubel, respectievelijk de heer A.G. Damen Verweerder : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Nadere informatie

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld.

De Vereniging Energie-Nederland ( de Vereniging ) heeft, ten behoeve van de Leveranciers deze Gedragscode opgesteld. Vereniging Energie-Nederland Gedragscode Verwerking door elektriciteits- en gasleveranciers en door de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven van op Kleinverbruikers betrekking hebbende

Nadere informatie

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT>

Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement Winkelsystemen. Voorbeeld Service Level Agreement. Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Winkelsystemen Voorbeeld Service Level Agreement Servicelevelnummer : < NAAM KLANT> Dit is een voorbeeld-service Level Agreement met betrekking tot winkelsystemen en bijbehorende infrasctuur voor winkelbedrijven.

Nadere informatie