Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne"

Transcriptie

1 Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Ondanks de belofte die extensible Business Reporting Language (XBRL) inhoudt, blijft het gebruik ervan beperkt. Softwareontwikkelaars zien XBRL als kostenpost. Ze zien over het hoofd dat gebruik van XBRL niet alleen voor hun klanten, maar ook voor hun zelf voordeel heeft, betoogt Ron van Ardenne. Administratieve lasten zijn al sinds jaar en dag een heikel punt voor het bedrijfsleven. De overheid vraagt veel informatie, en nieuwe regels lokken met regelmaat nieuwe verplicht uit te voeren werkzaamheden uit op de adminstratieve afdelingen. Dat zorgt niet alleen voor veel ergernis, maar kost ook veel geld. De opeenvolgende kabinetten zijn niet doof gebleven voor de klachten. Via een aantal programma s is de afgelopen jaren geprobeerd te snoeien in het aantal regels. Daarnaast is serieus werk gemaakt van de inzet van ICT voor het beschikbaar maken van informatie en het stroomlijnen van informatiestromen en rapportages. Eén van de methoden daarbij is XBRL, een op XML (EXtensible Markup Language) gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van bedrijfsgegevens. XBRL Nederland en het Nederlandse Taxonomie Project roepen het al jaren, en om het hardst: administratieve lastenverlichting voor ondernemers door middel van XBRL. Het Nederlandse Taxonomie Project heeft ondertussen een Nederlandse taxonomie opgeleverd. Hierin worden de relevante begrippen en de relaties daartussen beschreven voor meerdere rapportages die bedrijven moeten inleveren bij de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek beschreven. Gebruik ervan zou de administratieve verwerking van deze verplichte rapportages sterk vereenvoudigen. Recent onderzoek liet zien dat gemeenten met minder dan inwoners bij het uitwisselen van financiële rapportages gemiddeld één tot vier uur per rapportage kunnen besparen, met uitschieters tot zestien uur. Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek, de afnemers van informatie, staan te trappelen om de XBRL-rapportages in ontvangst te nemen omdat die zeer goed geautomatiseerd verwerkbaar zijn. Maar er komt bijzonder weinig binnen. Dat doet een mens zichzelf afvragen: Wil die ondernemer dan helemaal geen administratieve lasten verlichting? Het antwoord is: natuurlijk wel, maar dat kan de ondernemer, of zijn adviseur, niet alleen! Daar heeft zijn boekhouder, accountant of belastingadviseur administratieve software voor nodig die XBRL-rapportages of delen daarvan kunnen maken. En hier worden kansen gemist: de gemiddelde automatiseerder die administratieve software maakt voor de Nederlandse markt heeft de XBRL-ontwikkelingen namelijk niet geïdentificeerd als kans op voordelen voor hem en de klanten. XBRL wordt vooral gezien als extra kostenpost, waarvoor pas echte inspanningen worden gestart als de klanten er om vragen. De klanten vragen er echter niet om; het interesseert ze niet hoe het onder de motorkap werkt, als het maar weinig kost. De automatiseerder wil echter pas aan de slag als klanten bereid zijn in de buidel te

2 tasten. Er moeten immers weer programmeurs aan de slag om de extra rapportage formaten uit de toch al zo complexe report module te persen. Daar laat de automatiseerder de buit liggen. XBRL biedt juist kansen op meer flexibele applicaties en meer functionaliteit terwijl ontwikkel- en beheerkosten teruglopen. Daarnaast wordt door de specifieke technische mogelijkheden van XBRL het rapportageproces voor de klanten ook nog eens efficiënter en effectiever. In gewoon Nederlands betekent dat leveranciers klanten meer kunnen bieden tegen lagere kosten. De sleutel daartoe ligt in het feit dat niet alleen XBRL-rapportages, maar ook de achterliggende XBRL taxonomieën - de programma s van eisen en wensen ten aanzien van de uit te wisselen informatie - heel erg goed geautomatiseerd verwerkbaar zijn. Hier liggen de kansen voor de makers van administratieve software. Nagenoeg alle complexe materie die betrekking heeft op onder andere structuur, presentatie, navigatie, referenties, documentatie en controleregels van deze rapportages hoeft dankzij deze mogelijkheid niet meer uitgewerkt te worden in hun software. Die hebben de softwareleveranciers gewoon cadeau gekregen met de publicatie van de Nederlandse taxonomie. Om daarvan te profiteren, hoeven de leveranciers alleen maar een koppeling te leggen tussen het gegevensmodel van de rapportages in de taxonomie en het gegevensmodel van hun eigen rapportagemodule. Dat komt neer op het geschikt maken van de rapportagemodule voor het geautomatiseerd importeren van in XBRL opgestelde taxonomieën. Zodra dit gedaan is kan de gebruiker van de module beschikken over het alle eisen en wensen, waaronder het gegevensmodel voor de rapportages, die in een taxonomie zijn gespecificeerd. Bij administratieve software die een eigen intern gegevensmodel hanteert, zoals het rekeningenschema van boekhoudsoftware, moet de ontwikkelaar vervolgens nog wel de relaties vastleggen tussen de specificaties in de taxonomie en die van het interne gegevensmodel. Als dat gedaan is, kan de eindgebruiker van de administratieve software met een druk op de knop de gewenste informatie in de XBRL-rapportage plaatsen. Vanaf dat moment kan de eindgebruiker de standaard-voordelen van de rapportagemodule genieten. Informatie die in de door de taxonomie voorgeschreven vorm zijn geïnmporteerd kunnen geautomatiseerd verwerkt worden tot formulieren waarin de te rapporteren gegevens getoond worden, zodat de gebruiker zijn rapportage kan beoordelen en zo nodig aanvullen danwel aanpassen. Vervolgens kan de module alle data met behulp van de taxonomie controleren op structuur, datatypering en controle regels alvorens ze op te slaan en of te verzenden. Door eenmaal de rapportagemodule echt geschikt te maken voor XBRL kunnen alle XBRL rapportage stromen ondersteund worden, bijna met een druk op de knop. Per rapportage is de enige inspanning het eenmalig realiseren van de koppeling tussen het interne - en het XBRL-gegevensmodel. Het implementeren van een veelvoud aan nieuwe rapportages wordt extreem eenvoudig. Denk hierbij aan bedrijfsschappen, banken, verzekeraars en allerhande controleurs en toezichthouders. Op die manier kan de softwareleverancier niet alleen meer doen, het kost ook nog eens minder inspanning. Een volledige XBRL-implementatie helpt immers bij het realiseren van de

3 koppeling ook voor de ondersteuning van een nieuwe extra rapportage. Waar voorheen dikke boeken vol berichtspecificaties nodig waren is met XBRL de complexe materie die betrekking heeft op structuur, presentatie, navigatie, referenties, documentatie en controle regels van deze rapportages direct in de rapportagemodule beschikbaar en toepasbaar om koppelingen te maken en te testen. Daarnaast helpt XBRL ook nog eens bij het versiebeheer van de door de administratieve software ondersteunde rapportages. Voor volgende versies van de rapportage zullen de gemaakte koppelingen moeten worden gemigreerd. Doordat elke volgende XBRL taxonomie gedetailleerde versie-informatie in XBRL opmaak zal bevatten in een zogenaamde versielinkbase, kan veel van dat werk automatisch worden uitgevoerd. In de versie-linkbase worden zeer gedetailleerde relaties tussen verschillende versies van een zelfde taxonomie kader vastgelegd, inclusief geautomatiseerd verwerkbare verklaringen en acties van verschillen. Hierdoor wordt voor de XBRL koppel software inzichtelijk welke koppelingen geldig blijven en welke herzien of gemaakt moeten worden. Het beheer van de rapportage module wordt hiermee uitermate inzichtelijk en naar verwachting stukken goedkoper. Hoe zit het nu met die administratieve lasten? Met de nieuwe goedkopere rapportage modules kan de boekhouder of adviseur nog sneller voor meer afnemers geautomatiseerd rapportages van betere kwaliteit maken. Tel uit je winst... en die van je klanten natuurlijk!

4 Mooi verhaal, maar hoe werkt het dan echt? De afnemers van informatie in het kader van administratieve verplichtingen kampen altijd met een bepaalde dynamiek in de gegevensmodellen. Deze dynamiek ontstaat door veranderingen in de maatschappij en diens wetten of ten gevolge van voortschrijdend inzicht. De dynamiek maken zij beheersbaar door te werken met metadatasystemen waarin deze gegevensmodellen worden vastgelegd en beheerd. Figuur 1 metadata systeem Om voor inkomende rapportage voor een bepaalde periode de eisen en wensen te verkrijgen wordt van het gegevensmodel in het metadatasysteem een momentopname in de tijd gemaakt. Door de eisen en wensen voor de rapportages vast te leggen in een XBRLaxonomie worden ze geautomatiseerd communiceerbaar en verwerkbaar. Figuur 2 momentopname uit metadata naar XBRL Als maatschappelijke ontwikkelingen of wetgeving tot aanpassing dwingen, wordt een nieuwe momentopname van het gegevensmodel in de metadata systemen gemaakt. Door

5 daarbij de veranderingen vast te leggen en te motiveren middels de XBRL standaard wordt een versie linkbase beschikbaar. De nieuwe eisen en wensen voor de volgende versies van de rapportages worden ook weer vast gelegd in een XBRL taxonomie. Alle in XBRL gevatte informatie, inclusief de versie linkbase, is geautomatiseerd communiceerbaar en verwerkbaar. Figuur 3 XBRL versie linkbase Wat betekent dit nu voor de administratieve software van rapporteurs? De echt voor XBRL geschikt gemaakte rapportage modules halen de XBRL taxonomie op en importeren de relevante delen ten behoeve van de koppel functie. De eerste maal wordt een volledige koppeling gerealiseerd. Figuur 4 importeer en koppel XBRL taxonomie

6 Als we het koppelen in detail bekijken zien we dat de taxonomie ter ondersteuning van dit proces een schat aan informatie levert over de te koppelen gegevens, zoals bijvoorbeeld labels, documentatie, referenties en onderlinge relaties. Figuur 5 importeer en koppel XBRL taxonomie - detail De rapportages worden vervolgens geheel of grotendeels geautomatiseerd samengesteld. In bulk of stuk voor stuk. Met behulp van de XBRL taxonomie kunnen indien gewenst review & edit formulieren worden gegenereerd, compleet met meertalen ondersteuning, referenties en documentatie. Uiteindelijk worden altijd de rapportages gevalideerd bij de bron en opgeslagen en of verstuurd. Figuur 6 maak, review, edit en valideer XBRL jaarrekening

7 Na verloop van tijd lanceert de informatie vrager een nieuwe taxonomie en versie informatie in XBRL. De echt voor XBRL geschikt gemaakte rapportage modules importeren de taxonomie weer en werken de koppelingen zoveel mogelijk bij aan de hand van de versie linkbase. De maker van de koppelingen krijgt hulp bij het handmatige werk wat nog resteert. Figuur 7 importeer en koppel 2e XBRL taxonomie Het realiseren van ondersteuning voor nieuwe rapportages is voor de maker van de administratieve software in het vervolg net zo eenvoudig als het maken van de eerste koppeling. Bij het maken van die koppeling beschikt men dankzij de taxonomie over onder andere structuur, presentatie, navigatie, referenties, documentatie en controleregels van de rapportage. Tegelijkertijd geschiedt het onderhoud bijna als vanzelf middels de versielinkbase. Nu kunnen de ontwikkelaars dus eindelijk hun creativiteit en energie stoppen in de echte cutting-edge functionaliteit waarmee hun pakket zich onderscheidt van al die anderen. Ron van Ardenne is directeur van Batavia Business Reporting Batavia XBRL BV

Benaderingsstrategieën

Benaderingsstrategieën 07 Benaderingsstrategieën ategieën Deelthema: XBRL0s Piet Daas en Marko Roos Statistische Methoden (08004) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ %RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ 25 januari 2006 Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Toen begin jaren 80 de PC de markt ging domineren

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Economie en Management SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Dr. Eric Melse MBA en Dr. Jesse Weltevreden COLOFON SBR IN BEDRIJF

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Een kopzorg minder. Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. N 1/2010

Een kopzorg minder. Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. N 1/2010 N 1/2010 Een kopzorg minder Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. De stroom papierwerk moet en kan veel minder, daar werken wij hard aan. Sander te Wierik van I-Signaal Wij bedienen bijna

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. SBR, standaard voor financiële rapportages. Signed Sealed Delivered Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid SBR, standaard voor financiële rapportages Signed Sealed Delivered Inhoud Slimmer aan de slag 4 SBR vermindert administratieve

Nadere informatie

Enorm besparen op factureren

Enorm besparen op factureren Enorm besparen op factureren Accounting Plaza levert e-invoicing als dienst Talloze bedrijven factureren en betalen nog handmatig. Automatiseren van deze processen levert grote besparingen op. Accounting

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank

RapportagePortaal. Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank RapportagePortaal De standaard voor ondernemers Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) voor kredietrapportage aan uw bank Minder tijd voor uw administratie, meer tijd om te ondernemen Efficiënter aanleveren

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Risicobeheersing en de rol van internal IT-auditing bij uitbesteding

Risicobeheersing en de rol van internal IT-auditing bij uitbesteding Risicobeheersing en de rol van internal IT-auditing bij uitbesteding Amand Veltmeijer Vrije Universiteit Amsterdam Postdoctorale opleiding IT Audit Scriptie oktober 2013, versie 1.1 Voorwoord Deze scriptie

Nadere informatie

Thema Praktijkvoorbeeld Turners International

Thema Praktijkvoorbeeld Turners International Praktijkvoorbeeld Turners International Praktijkvoorbeeld Turners International Turners International is het geesteskind van een chauffeur en een planner. Ze hebben ruime ervaring in de transportsector

Nadere informatie

Business case Programma databeheer 15/16

Business case Programma databeheer 15/16 Business case Programma databeheer 15/16 30-4-2015 Van: Tom van t Zand Versie: 1.2 Bestemd voor: Stuurgroep prog. Databeheer 15/16 Datum: 30-4-2015 Versiebeheer Datum Versie Aangebrachte wijzigingen 10-04-2015

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

Internetverslaggeving met XBRL

Internetverslaggeving met XBRL Internetverslaggeving met XBRL ICT ELS VANDERHAEGEN 1 1. Inleiding XBRL (Extensible Business Reporting Language) is de nieuwste evolutie op het gebied van financiële rapporteringstechnieken. Het kan worden

Nadere informatie

Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen?

Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen? Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen? 0305715 mgjbaas@gmail.com Thesis Bachelor Informatiekunde Programma Business Information Systems Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Roadmap SBR op weg naar 2020

Roadmap SBR op weg naar 2020 Bewaken toepassen NTA en NPA Roadmap op weg naar 2020 Definitieve versie d.d. 2 juli 2014 Figuur Roadmap 2020 1 Continue 2014 2015-2016 2017-2019 2020 Afsprakenstelsel Assurance oplossing Private extensies

Nadere informatie

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel en scope handboek 2 1.2 Leeswijzer 2 2 E-Factureren minder complex dan u denkt

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie