Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg"

Transcriptie

1 Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg

2 Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg De vraag die via de Quick Service gesteld is door Sanneke Schepman van het ministerie van VWS is: wie vormen de handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg?. De grootste informatie behoefte is hoe de verdeling van de opleidingsniveaus binnen deze groep is en hoe oud deze mensen gemiddeld zijn. Daarbij is de voorkeur aangegeven om zicht te krijgen op de ontwikkeling daarvan over meerdere jaren. In deze factsheet leveren we een aantal figuren en tabellen op, voorzien van een korte toelichting, die antwoord geeft op bovenstaande vragen. De meest complete en betrouwbare bron voor deze informatie zijn de Werknemersenquêtes 2009, 2011 en 2013 en CBS. Op dit moment worden de resultaten van de Werknemersenquête 2015 verwerkt door de onderzoekers. Daarom zijn deze resultaten nog niet beschikbaar voor analyse en kunnen we alleen werken met de resultaten van voorgaande jaren. De branche verpleging en verzorging Op basis van de Werknemersenquêtes die in 2009, 2011 en 2013 zijn gehouden is gekeken daar de samenstelling van functies en opleidingen werknemers binnen de branche Verpleging en verzorging (V&V). Ongeveer 15% van de respondenten was werkzaam is deze branche. Tabel 1 - Aandeel respondenten dat werkzaam was binnen de branche V&V 13,4% 15,5% 14,6% In de komende figuren duiken we steeds een niveau dieper in de samenstelling van de groep medewerkers waar we nu in geïnteresseerd zijn: - We beginnen met het aandeel medewerkers dat heeft aangegeven werkzaam te zijn in de V&V. - Daarna kijken we welk aandeel daarvan heeft aangegeven werkzaam te zijn in een verpleeghuis of een verzorgingshuis. - Vervolgens zoomen we in op de verdeling van medewerkers over 5 functiecategorieën binnen de verpleeg- of verzorgingshuizen. - Tot slot kijken we naar welke opleidingen de medewerkers in de functiegroep verpleegkundig, verzorgend en agogisch personeel hebben gedaan. De branche V&V is een iets bredere categorie dan alleen de intramurale ouderenzorg. Om zo goed mogelijk zicht te krijgen op de samenstelling van het personeel in de intramurale ouderenzorg hebben we een uitsplitsing gemaakt naar de werkkring / het soort bedrijf of instelling waar iemand werkzaam was. Onze aandacht gaat nu met name uit naar de mensen die werkzaam waren in een verpleeghuis of een verzorgingshuis. In tabel 2 is te zien dat deze werkkringen wel de grootste groep binnen de branche V&V betreft. En dat daar binnen de verdeling tussen verpleeghuizen en verzorgingshuizen vrij stabiel is in de tijd en dat de verpleeghuizen een iets groter aandeel hebben. Hiernaast worden ook zelfstandige kraamzorgorganisaties bij de V&V ingedeeld.

3 Tabel 2 - Aandeel werknemers dat aangegeven heeft binnen de V&V werkzaam te zijn in een verpleeghuis of een verzorgingshuis 93% 96% 95% Aandeel werkzaam in een verpleeghuis 53% 53% 55% Aandeel werkzaam in een verzorgingshuis 47% 47% 45% De verdeling van functies van medewerkers binnen verpleeg- en verzorgingshuizen Binnen de verpleeghuizen en verzorgingshuizen hebben we gekeken welke functie medewerkers hadden ten tijde van de enquêtes. De functiegroepen die we onderscheiden zijn: 1. Verpleegkundig, verzorgend en agogisch personeel (VVA-personeel) a. Zorghulp b. Afdelingsassistent / verzorgingsassistent / zorgassistent c. Helpende functie d. Verzorgende functie e. Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) f. Begeleidende / agogische functie g. Algemeen verpleegkundige functie h. Gespecialiseerde verpleegkundige functie i. Operatieassistent / anesthesiemedewerker j. Teamleider 2. Leerling verpleegkundig, verzorgend en agogisch personeel a. Leerling verpleegkundig personeel b. Leerling verzorgend personeel c. Leerling agogisch personeel 3. Overige patiënt- en bewonersgebonden functies a. Functie (medische) elektronika en revalidatietechniek b. Onderzoeksfunctie (lab, functie-onderzoek, beeldvormende technieken) c. Behandel- en behandelingsondersteunende functie (b.v. diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, oefentherapeut) d. Apotheker e. Assisterende functie (b.v. apothekers-, tandarts- en doktersassistent) f. Psychosociale behandel- en begeleidingsfunctie (b.v. activiteitenbegeleider, arbeidstherapeut, bewegingsagoog, creatief therapeut, pedagogisch medewerker, maatschappelijk werker) g. Medische functie (b.v. arts, arts-assistent, medisch specialist) h. Sociaal-wetenschappelijke functie (b.v. psycholoog, psychotherapeut, pedagoog) i. Technische dienst, tuin- en plantsoendienst 4. Hotelfuncties a. Civiele dienst b. Keuken en voeding c. Magazijn, transport, restaurant d. Onderhoud (linnenvoorziening, schoonmaak, afwas) e. Winkel, portier, receptie 5. Algemeen personeel a. Management en staf b. Administratief / secretarieel

4 c. Automatisering d. Opleiding e. Inkoop f. Personeel en organisatie Binnen verpleeghuizen en verzorgingshuizen werken niet alle medewerkers aan het bed. Om zicht te krijgen op wie de handen aan het bed vormen in de intramurale ouderenzorg hebben we daarom gekeken naar de verdeling van medewerkers over vijf globale functiecategorieën. Dit hebben we gedaan voor de verpleeghuizen en de verzorgingshuizen apart. Verdeling van medewerkers over functiegroepen en opleidingen in de verpleeghuizen Zoals in tabel 3 en figuur 1 te zien is, hebben de meeste medewerkers in verpleeghuizen een functie die binnen de categorie Verpleegkundig, verzorgend en agogisch personeel valt. Tussen 2009 en 2011 werd het aandeel van deze functiegroep in het totale personeelsbestand groter, maar tussen 2011 en 2013 is het aandeel van deze functiegroep gekrompen. Het aandeel Overige patiënt- en bewonersgebonden functies neemt toe tussen 2009 en 2013, evenals het aandeel Algemeen personeel. Figuur 1 Verdeling van medewerkers werkzaam in de branche V&V en daarbinnen werkzaam in een verpleeghuis over 5 functiecategorieën Tabel 3 - Verdeling over functiecategorieën V&V - verpleeghuizen Verpleegkundig, verzorgend en agogisch personeel 62% 67% 60% Overige patiënt- en bewonersgebonden functies 13% 12% 15% Leerling verpleegkundige, verzorgende en agogisch personeel 4% 4% 4% Hotelfunctie 9% 5% 7% Algemeen personeel 11% 12% 14% Van de bovenstaande vijf functiecategorieën gaan we ervan uit dat de meeste mensen die de handen aan het bed vormen binnen de categorie Verpleegkundig, verzorgend en agogisch personeel vallen.

5 Van deze groep is bekend wat hun hoogst behaalde opleiding was in de jaren dat zij de enquête hebben ingevuld. Uit tabel 4 blijkt dat het aandeel medewerkers met een verpleegkundige opleiding op niveau 4 binnen deze selectie medewerkers toe neemt. In 2013 heeft bijna 1/5 e van de medewerkers een verpleegkundige niveau 4 opleiding achter de rug. Opvallend is dat het aandeel verpleegkundigen niveau 5 tussen 2011 en 2013 niet is toegenomen maar zelfs een klein beetje is gedaald. Het aandeel medewerkers dat een opleiding als verzorgende heeft gedaan is met afstand het grootst, maar daalt wel. Ook het aandeel medewerkers met een agogische opleiding op niveau 4 of een opleiding als helpende is afgenomen. Tabel 4 Verdeling van opleidingen binnen V&V verpleeghuizen VVA-personeel Overige kwalificaties 8% 10% 12% Verpleegkundige (niveau 5) 1% 4% 3% Verpleegkundige (niveau 4) 14% 13% 18% Verzorgende (niveau 3) 59% 58% 52% Helpende (niveau 2) 8% 7% 6% Zorghulp (niveau 1) 1% 1% 2% Agogisch niveau 5 1% 1% 1% Agogisch niveau 4 5% 4% 3% Agogisch niveau 3 2% 2% 2% Verdeling van medewerkers over functiegroepen en opleidingen in de verzorgingshuizen Zoals in tabel 5 en figuur 2 te zien is, blijkt de groep medewerkers met een functie die valt in de categorie Verpleegkundig, verzorgend en agogisch personeel de grootste groep te zijn binnen de verzorgingshuizen. Anders dan in de verpleeghuizen is het aandeel medewerkers in de groep Hotelfuncties vrij omvangrijk, maar dit aandeel daalt wel. Het aandeel medewerkers in Overige patiënt- en bewonersgebonden functies is in de verzorgingshuizen juist kleiner dan in de verpleeghuizen.

6 Figuur 2 Verdeling van medewerkers werkzaam in de branche V&V en daarbinnen werkzaam in een verzorgingshuis over 5 functiecategorieën Tabel 5 - Verdeling over functiecategorieën V&V - verzorgingshuizen Verpleegkundig, verzorgend en agogisch personeel 59% 63% 63% Overige patiënt- en bewonersgebonden functies 4% 5% 3% Leerling verpleegkundige, verzorgende en agogisch personeel 3% 3% 4% Hotelfunctie 25% 17% 16% Algemeen personeel 9% 13% 14% Van de bovenstaande vijf functiecategorieën gaan we ervan uit dat de meeste mensen die de handen aan het bed vormen binnen de categorie Verpleegkundig, verzorgend en agogisch personeel vallen. Van deze groep is bekend wat hun hoogst behaalde opleiding was in de jaren dat zij de enquête hebben ingevuld. Dit overzicht staat in tabel 6. Tabel 6 Verdeling van opleidingen binnen V&V verzorgingshuizen VVA-personeel Overige kwalificaties 13% 12% 16% Verpleegkundige (niveau 5) 1% 2% 1% Verpleegkundige (niveau 4) 7% 9% 8% Verzorgende (niveau 3) 61% 58% 55% Helpende (niveau 2) 9% 11% 14% Zorghulp (niveau 1) 2% 2% 1% Agogisch niveau 5 2% 1% 2% Agogisch niveau 4 4% 4% 3% Agogisch niveau 3 1% 1% 0%

7 Ook in de verzorgingshuizen valt op dat het aandeel medewerkers binnen deze functiecategorie met een opleiding als verzorgende met afstand het grootst is, maar wel daalt. Hier stijgt het aandeel medewerkers met een opleiding als helpende, dat is anders dan in de verpleeghuizen. De stijging van het aandeel verpleegkundigen niveau 4 die we bij de verpleeghuizen wel zagen, zien we in de verzorgingshuizen niet terug. De ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd over tijd Naast de verdeling van functies en opleidingen binnen de intramurale ouderenzorg was het ook een wens om de gemiddelde leeftijd van de mensen die de handen aan het bed vormen in kaart te brengen. Bij voorkeur in een tijdsreeks. Hiervoor zijn de data van CBS geraadpleegd. In tabel 7 staat de gemiddelde leeftijd van medewerkers in de branche V&V tegenover de gemiddelde leeftijd van medewerkers met een kwalificatie die hen in staat stelt te werken in het primaire proces. Tot 2009 ligt de gemiddelde leeftijd van medewerkers die werkzaam kunnen zijn in het primaire proces lager dan die in de V&V als geheel. In 2009 en 2010 is er geen verschil en daarna stijgt de gemiddelde leeftijd van de onderste groep sneller dan in de V&V als geheel. Tabel 7 - De gemiddelde leeftijd in jaren (landelijk) V&V 40,4 40,6 41,1 41,4 41,7 42,2 42,3 42,4 Primair proces V&V 40,1 40,4 40,6 41,2 41,7 42,2 42,9 43,3

8

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK)

Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Het in kaart brengen van de huidige personeelssamenstelling kan als een eerste stap worden gezien bij het opstellen van een strategisch personeelsplan. Analyses

Nadere informatie

PSYCHOSOCIAAL 2 Medewerker Welzijn 1,56 3 Geestelijke Verzorging 0,67 3/4 Activiteitenbegeleider 3,22 27,64 5 SPH 1,67

PSYCHOSOCIAAL 2 Medewerker Welzijn 1,56 3 Geestelijke Verzorging 0,67 3/4 Activiteitenbegeleider 3,22 27,64 5 SPH 1,67 REGIO SCHIEDAM Instroom% Uitstroom DRIEMAASSTEDE Niveau Functies Totaal FTE % Leerlingen obv FTE ZORG 1 Gastvrouw - Groeps- Zorgassistent 11,43 2 Helpende 12,56 3 Verzorgende - Zorgcoördinator - incl.

Nadere informatie

Functielijst FLEX. Administratie/inkoop. Apotheek. Begeleiding. Overzicht functies in Flex. Pagina 1

Functielijst FLEX. Administratie/inkoop. Apotheek. Begeleiding. Overzicht functies in Flex. Pagina 1 Functielijst FLEX Administratie/inkoop (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop A (FG 35) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop B (FG 40) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop C (FG 45) (Assistent)inkoper/leidinggevende

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant Onderwijs in Kaart 2018 Zuidoost-Brabant Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40

Nadere informatie

2 Functies in de zorg

2 Functies in de zorg THEMA 2Functies in de zorg 1 Inleiding In de zorg werken heel veel mensen. Mensen zoals jij, zorghulpen, maar ook mensen met andere functies. In dit thema leer je welke andere functies je in de zorg tegenkomt.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 8 Gediplomeerden mbo Welzijn...

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant Onderwijs in Kaart 2018 West- Brabant Cijfermatige ontwikkelingen in West- Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Personeelssamenstelling WLZ

Personeelssamenstelling WLZ Verdeling zorgverleners over functie en niveaus (para)medisch, psychosociaal, verpleegkundige, verzorgende in de verschillende niveaus (inclusief de verhouding leerlingen/gediplomeerden), facilitair, administratief

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Friesland 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Midden-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Midden-Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 Midden-Brabant Onderwijs in Kaart 2018 Midden-Brabant Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Midden-Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F

Nadere informatie

Regio Utrecht

Regio Utrecht Kengetallen Arbeidsmarkt en Opleiding Gehandicaptenzorg Regio Utrecht 2006-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 West-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Uitdienst vragenlijst RegioPlus

Uitdienst vragenlijst RegioPlus Uitdienst vragenlijst RegioPlus Introductie Beste medewerker, Omdat je [url('organisatie')] verlaat willen wij graag weten hoe jij het vond om bij ons te werken en waarom je onze organisatie verlaat. Wij

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Noordoost-Brabant

Onderwijs in Kaart 2018 Noordoost-Brabant Onderwijs in Kaart 2018 Noordoost-Brabant Cijfermatige ontwikkelingen in Noordoost-Brabant Transvorm Tilburg, mei 2018 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088

Nadere informatie

Prognose bevolking Fryslân

Prognose bevolking Fryslân Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Fryslân 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 6 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 9 Gediplomeerden

Nadere informatie

Vacaturepeiling voorjaar 2018

Vacaturepeiling voorjaar 2018 Vacaturepeiling voorjaar 2018 Zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland, werkgebied SIGRA en samenvoorbeterezorg. De vacaturepeiling betreft zorg- en welzijnsmedewerkers niveau 1 t/m wo, in peilweek

Nadere informatie

Werken in Zorg en Welzijn. Iets voor jou?

Werken in Zorg en Welzijn. Iets voor jou? Werken in Zorg en Welzijn Iets voor jou? De zorg verandert Belangrijke ontwikkelingen Wij worden allemaal ouder. Ouderen hebben meerdere chronische ziektes. Zorg voor jong en oud verschuift van instelling

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013 Rapportage BPV-plaatsen RBB /3 Samenvatting Het aantal individuele stages(bpv-plaatsen) in de zorgsector in West-Brabant stijgt nog steeds. In het schooljaar /3 zijn in de regio ruim.35 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages)

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Branchespecifieke gegevens ActiZ 2009

Branchespecifieke gegevens ActiZ 2009 Branchespecifieke gegevens ActiZ 2009 Dit document bevat de niet-wettelijk verplichte branchespecifieke informatie. Vanwege het belang van een gestroomlijnde uitvraag en eenheid van taal wordt deze uitvraag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 5 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden

Nadere informatie

Intramuraal/extramuraal Naam org.eenh. Oms functie Totaal Extramuraal SC Huishouding medew. dienstverlening 5 medew. huishouding 2 Totaal SC

Intramuraal/extramuraal Naam org.eenh. Oms functie Totaal Extramuraal SC Huishouding medew. dienstverlening 5 medew. huishouding 2 Totaal SC Intramuraal/extramuraal Naam org.eenh. Oms functie Totaal Extramuraal SC Huishouding medew. dienstverlening 5 medew. huishouding 2 Totaal SC Huishouding 7 SC Restaurant Karibu kok 1 medew. dienstverlening

Nadere informatie

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op FACTSHEET Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeuws-Vlaanderen foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl ViaZorg, januari 2013 Inleiding Deze factsheet bevat tabellen en grafieken over

Nadere informatie

Vacaturepeiling. najaar 2018*

Vacaturepeiling. najaar 2018* Vacaturepeiling najaar 208 Zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland, werkgebied SIGRA en samenvoorbeterezorg. De vacaturepeiling betreft zorg- en welzijnsmedewerkers niveau t/m wo, in peilweek 42

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden definitief rapport Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 398 CC Bunnik T 3 75 7 Juni 21 F 3 75 71

Nadere informatie

Bijlage 3. Gegevens vrijwilligers en medewerkers

Bijlage 3. Gegevens vrijwilligers en medewerkers Bijlage 3. Gegevens vrijwilligers en medewerkers Vrijwilligers Aantal Woonzorgcentra 648 Verpleegafdelingen 216 Kleinschalig Wonen 58 Overig 225 Totaal aantal Livio vrijwilligers 1.147 Tabel 3.1 Overzicht

Nadere informatie

Statistiek personeelssterkte Algemene ziekenhuizen Landelijke tabellen

Statistiek personeelssterkte Algemene ziekenhuizen Landelijke tabellen Statistiek personeelssterkte 2011 Algemene ziekenhuizen Landelijke tabellen Utrecht, februari 2013 Stichting Dutch Hospital Data (DHD) is opgericht door de NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant MBO

Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant MBO Onderwijs in Kaart 2018 Cijfermatige onderwijsontwikkelingen in Noord-Brabant MBO 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Mbo Zorg en Welzijn Noord-Brabant... 4 2.1 Instromers... 5 Algemeen... 5 Benchmark Nederland...

Nadere informatie

Expertiseteam ZINN Gezondheidszorg

Expertiseteam ZINN Gezondheidszorg Expertiseteam ZINN Gezondheidszorg Alle (para)medische zorg voor ouderen onder één dak Gezondheidszorg dé specialist voor ouderen Een expertiseteam van specialisten vormt samen ZINN Gezondheidszorg ZINN

Nadere informatie

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost is de revalidatieafdeling met een Plus. Hier kunt u terecht als u meer zorg en begeleiding nodig

Nadere informatie

Fysiotherapie bij u in de wijk

Fysiotherapie bij u in de wijk Fysiotherapie bij u in de wijk Florence Florence biedt met ruim 4.000 medewerkers onder meer jeugdgezondheidszorg, thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

WAT VINDT U VAN DE ZORG?

WAT VINDT U VAN DE ZORG? WAT VINDT U VAN DE ZORG? Een vragenlijst over de kwaliteit van zorg Mw. dr. Ireen Proot Copyright 2004 Universiteit Maastricht onderzoeker COPZ-M Capgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte Instituut voor

Nadere informatie

Personeelsbestand Stichting Laverhof

Personeelsbestand Stichting Laverhof Personeelsbestand Stichting Laverhof Inleiding Zorg, wonen, en ondersteuning thuis van Laverhof is georganiseerd rondom cliëntgroepen (doelgroepen). Wij onderscheiden de volgende doelgroepen: Psychogeriatrie

Nadere informatie

Organigram Severinus 1 januari 2016

Organigram Severinus 1 januari 2016 Organigram Severinus Cliëntenraad ambtelijk secretaris CR Bewonersraad Ondernemingsraad ambtelijk secretaris OR Raad van Toezicht Raad van Bestuur directeur Secretaris Raad van Bestuur Advies Raad van

Nadere informatie

Tekort neemt verder toe met medewerkers in 2022 pagina 1. Verbeterde prognose: maar doen we het nu echt beter? pagina 3

Tekort neemt verder toe met medewerkers in 2022 pagina 1. Verbeterde prognose: maar doen we het nu echt beter? pagina 3 INHOUD UPDATE Juli 2019 Tekort neemt verder toe met 2.610 medewerkers in 2022 pagina 1 Verbeterde prognose: maar doen we het nu echt beter? pagina 3 Tekort functiekwalificatieniveaus: verschillen tussen

Nadere informatie

Bronnen: Bedrijfsenquête revalidatiecentra 2014/2015 en Open DIS data

Bronnen: Bedrijfsenquête revalidatiecentra 2014/2015 en Open DIS data Van: Revalidatie Nederland Betreft: Branchegegevens revalidatie 2014 en 2015 Bronnen: Bedrijfsenquête revalidatiecentra 2014/2015 en Open DIS data 2013-2015 Datum: December 2016 1. Omzet Tabel 1.1: revalidatieproductie

Nadere informatie

Vacaturepeiling. voorjaar 2019*

Vacaturepeiling. voorjaar 2019* Vacaturepeiling voorjaar 09 Zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Holland, werkgebied SIGRA, samenvoorbeterezorg en Zowelwerk. De vacaturepeiling betreft zorg- en welzijnsmedewerkers niveau t/m wo, in

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Midden-Brabant

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Midden-Brabant Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Midden-Brabant In mei 2019 verscheen de Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs. In die publicatie leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs

Nadere informatie

Beroepentabel. DBC-Onderhoud 67 86. Spelregels v20131105

Beroepentabel. DBC-Onderhoud 67 86. Spelregels v20131105 Beroepentabel Hoofdbehandelaar en behandelaren De hoofdbehandelaar is een zorgverlener die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij de patiënt de diagnose stelt en door wie of onder wiens verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beroepenoriëntatie zorg en welzijn. Voor decanen en docenten

Beroepenoriëntatie zorg en welzijn. Voor decanen en docenten Beroepenoriëntatie zorg en welzijn Voor decanen en docenten 2016 Utrechtzorg I www.utrechtzorg.nl T 030 634 08 08 E secretariaat@utrechtzorg.net Deze map is tot stand gekomen na interviews met decanen

Nadere informatie

Revalidatie. Werken aan herstel. Evean helpt u te revalideren. Evean. Midden in het leven.

Revalidatie. Werken aan herstel. Evean helpt u te revalideren. Evean. Midden in het leven. Revalidatie Werken aan herstel Evean helpt u te revalideren Evean. Midden in het leven. Alle behandeling en begeleiding voor uw herstel Heeft u een operatie of ongeval achter de rug en wilt u werken aan

Nadere informatie

Studenten aan lerarenopleidingen

Studenten aan lerarenopleidingen Studenten aan lerarenopleidingen Factsheet januari 219 In de afgelopen vijf jaar is het aantal Amsterdamse studenten dat een lerarenopleiding volgt met ruim 9% afgenomen. Deze daling is het sterkst voor

Nadere informatie

Zorg Thuis. Aandacht. voor ouder worden en ouder zijn

Zorg Thuis. Aandacht. voor ouder worden en ouder zijn Zorg Thuis Aandacht voor ouder worden en ouder zijn Zoals het klokje thuis tikt Zorg Thuis van SHDH is er voor iedereen met een tijdelijke of blijvende lichamelijke beperking, bijvoorbeeld na een operatie,

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Mannen in zorgberoepen en kinderopvang OAZW 12

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Mannen in zorgberoepen en kinderopvang OAZW 12 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Mannen in zorgberoepen en kinderopvang OAZW 12 Mannen in zorgberoepen en kinderopvang Opdrachtgever: Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom 1. Aantal ingeschreven deelnemers per kwalificatie 1, 2 Crebo 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Noordoost-Brabant

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Noordoost-Brabant Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Noordoost-Brabant In mei 2019 verscheen de Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs. In die publicatie leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs

Nadere informatie

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum CVA-revalidatie in het Heymanscentrum Revalidatie na een beroerte U ligt in het ziekenhuis omdat u een beroerte (CVA) heeft gehad. Binnenkort is het zover dat u het ziekenhuis kunt verlaten en een begin

Nadere informatie

AFKORTINGEN IN TABELLEN

AFKORTINGEN IN TABELLEN VERANTWOORDING Dit document bevat de tabellen waarop het volgende artikel gebaseerd is: Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement. TVZ: Tijdschrift voor

Nadere informatie

Revalideren of herstellen? Welkom in Pniël

Revalideren of herstellen? Welkom in Pniël Revalideren of herstellen? Welkom in Pniël Pniël Revalideren aan de Oudedijk Moet u revalideren of herstellen na bijvoorbeeld een ongeval, operatie, beroerte of ziekenhuisopname? In Pniël bieden wij alle

Nadere informatie

Uitdienst vragenlijst RegioPlus

Uitdienst vragenlijst RegioPlus Uitdienst vragenlijst RegioPlus Introductiepagina Beste medewerker, Omdat je de organisatie verlaat willen wij graag weten hoe jij het vond om bij ons te werken en waarom je onze organisatie verlaat. Wij

Nadere informatie

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs West-Brabant

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs West-Brabant Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs West-Brabant In mei 2019 verscheen de Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs. In die publicatie leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Zuidoost-Brabant

Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Zuidoost-Brabant Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs Zuidoost-Brabant In mei 2019 verscheen de Arbeidsmarkt in Beeld: Onderwijs. In die publicatie leest u over de actuele trends en ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsonderwijs

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2

Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 Jo-Anna V1_2011 Inhoudsopgave 1 WELKOM OP AFDELING JO-ANNA... 2 2 WAT IS AFDELING JO-ANNA... 2 3 DOELSTELLING VAN AFDELING JO-ANNA... 2 4 WOON EN ZORGAANBOD KLEINSCHALIG WONEN GERONTOPSYCHIATRIE... 2 5

Nadere informatie

Regio Utrecht 2006-2011

Regio Utrecht 2006-2011 Kengetallen Arbeidsmarkt en Opleiding Verpleeg- en verzorgingshuizen Regio Utrecht 2006-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030

Nadere informatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie September, 2017 Achtergrond van het onderzoek Doelstelling

Nadere informatie

Welzijn, Jeugdzorg, Drie verschillende branches met sociaal-agogische werkzaamheden

Welzijn, Jeugdzorg, Drie verschillende branches met sociaal-agogische werkzaamheden Welzijn, Jeugdzorg, Kinderopvang Factsheet arbeidsmarkt 13 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling Drie verschillende branches met sociaal-agogische werkzaamheden Binnen de sector worden drie

Nadere informatie

OOM Arbeidsmarktinformatie cijfers en trends Peildatum januari 2011

OOM Arbeidsmarktinformatie cijfers en trends Peildatum januari 2011 OOM Arbeidsmarktinformatie cijfers en trends 2011 Peildatum januari 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 1 Werkgelegenheid en bedrijvigheid 6 1.1 Bedrijvigheid 6 1.2 Werkgelegenheid 7 2 Personeelsopbouw

Nadere informatie

Trends Noord-Nederlandse arbeidsmarkt & onderwijs:

Trends Noord-Nederlandse arbeidsmarkt & onderwijs: Trends Noord-Nederlandse arbeidsmarkt & onderwijs: discrepanties & effecten van acties Netwerkbijeenkomst arbeidsmarkt & onderwijs NetwerkZON 5 juni 2019 Stella Buurma, ZorgpleinNoord Karin Doornbos, ZorgpleinNoord

Nadere informatie

Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening richt zich v.w.b. verpleeghuiszorg (ZZP 4 en hoger) op de volgende doelgroepen:

Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening richt zich v.w.b. verpleeghuiszorg (ZZP 4 en hoger) op de volgende doelgroepen: Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening richt zich v.w.b. verpleeghuiszorg (ZZP 4 en hoger) op de volgende doelgroepen: Zorg en behandeling voor cliënten met een somatische grondslag Zorg voor cliënten

Nadere informatie

Opname in een verpleeghuis

Opname in een verpleeghuis Opname in een verpleeghuis Wanneer opname in een verpleeghuis U ligt in het ziekenhuis en de specialist heeft bepaald dat een verblijf in het ziekenhuis niet langer noodzakelijk is. U bent echter nog niet

Nadere informatie

Jaaroverzicht Top-50 beroepen

Jaaroverzicht Top-50 beroepen Jaaroverzicht Top-50 beroepen www.qompas.nl Jaaroverzicht Top-50 beroepen 2012-2013 Surrounded by Talent Inleiding Eén keer per jaar publiceert Qompas top-50 lijsten (clicks en views) van de beroepen,

Nadere informatie

Ouderenzorg en UKON in beweging

Ouderenzorg en UKON in beweging EVALUATIE symposium 204 Ouderenzorg en UKON in beweging Deelnemers Totaal aantal aanmeldingen: 346 32 UKON 4 Radboudumc 2 overig (+8 alleen middag) Totaal aantal deelnemers: 332 Aanmeldingen: Verzorgende

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 OAZW 17

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 OAZW 17 Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 OAZW 17 Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2009 Een monitor van de kenmerken en omstandigheden van de werknemers in Zorg

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 1 Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 De meeste relevante tabellen met betrekking tot partneralimentatie zijn uit de positionpaper 1. Persoonlijk bruto inkomen Tabel

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Zorg. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Werknemers naar branche 2015

Zorg. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Werknemers naar branche 2015 Zorg Factsheet arbeidsmarkt 13 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling Werknemers naar branche 2015 In de zorg werken ruim 1 miljoen werknemers. De sector is goed voor 14% van alle banen van

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk

Sociaal Agogisch Werk Sociaal Agogisch Werk Het werkveld van de sociaal agogisch werker is heel breed. Zo kun je aan de slag bij bijvoorbeeld basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, maar ook in club- en buurthuizen

Nadere informatie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie

Revalideren. op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Revalideren op de Patiënteneenheid Dwarslaesie Inleiding U revalideert in de Sint Maartenskliniek of u gaat binnenkort revalideren in de Sint Maartenskliniek op de Patiënteneenheid (PE) Dwarslaesie. Tijdens

Nadere informatie

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht 1e kwartaal 2012 Inleiding en samenvatting Voor u ligt de productiemonitor van het 1e kwartaal 2012. In deze monitor wordt een beeld geschetst van de belangrijkste

Nadere informatie

Deze brochure geeft u informatie over het Volledig Pakket Thuis van LuciVer. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij

Deze brochure geeft u informatie over het Volledig Pakket Thuis van LuciVer. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij Deze brochure geeft u informatie over het Volledig Pakket Thuis van LuciVer. Algemene informatie over LuciVer leest u in de brochure Welkom bij LuciVer. LuciVer Volledig Pakket Thuis Mei 2016 1 www.luciver.nl

Nadere informatie

Januari 2011. Brancheschets Zorg & Welzijn

Januari 2011. Brancheschets Zorg & Welzijn Januari 2011 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Karin Doornbos en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur Zorg & Welzijn:

Nadere informatie

Toegestane kwalificerende beroepsopleidingen A, B en C (opscholing)

Toegestane kwalificerende beroepsopleidingen A, B en C (opscholing) Toegestane kwalificerende beroepsopleidingen A, B en C (opscholing) Subsidiabele opleidingen activiteit A: BBL MBOopleidingen BBL CREBO Naam 10426 Verpleegkundige niveau 4 22191 Verpleegkundige niveau

Nadere informatie

Hulp bij de keuze van een verpleeghuis of andere woonvorm

Hulp bij de keuze van een verpleeghuis of andere woonvorm Checklist oriëntatie woonvormen INFORMATIEBLAD behorend bij Van thuis naar verpleeghuis; ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Handreiking voor zorgverleners (Groenewoud & de Lange

Nadere informatie

Informatie Arbeidsmarkt en Onderwijs 2004

Informatie Arbeidsmarkt en Onderwijs 2004 Informatie Arbeidsmarkt en Onderwijs 2004 Informatie Arbeidsmarkt en Onderwijs 2004 Auteurs : Jop van Amelsvoort, Pascale Heuts, Geertje Röling, Marieke Politiek copyright september 2004 OVDB, Bunnik Pagina

Nadere informatie

Update door- en uitstroomcijfers participatie zonder startkwalificatie

Update door- en uitstroomcijfers participatie zonder startkwalificatie Update door- en uitstroomcijfers participatie zonder startkwalificatie Samenvatting Op basis van de geactualiseerde gegevens van het CBS zien de samenwerkende inspecties binnen Toezicht Sociaal Domein

Nadere informatie

Profiel Natuur en techniek

Profiel Natuur en techniek Profiel Natuur en techniek Natuurkunde, scheikunde, wiskunde B Keuzevakken biologie, NLT, wiskunde D, informatie ANESTESIEMEDEWERKER BEWEGINSTECHNOLOOG: BIOMETRIST ERGOTHERAPEUT BUURTOPBOUWWERKER GIPSVERBANDMEESTER

Nadere informatie