Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht"

Transcriptie

1 Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht 1e kwartaal 2012

2

3 Inleiding en samenvatting Voor u ligt de productiemonitor van het 1e kwartaal In deze monitor wordt een beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen binnen uw organisatie in het afgelopen jaar. Om deze ontwikkelingen in een breder perspectief te plaatsen worden daarbij vergelijkingen gemaakt met de gehele sector in het werkgebied van SZPU. Het werkgebied is vastgesteld op basis van het marktaandeel; hiertoe behoren alle gemeenten waar SZPU 5% of meer van de totale AWBZ- of Wmoproductie verzorgt. In deze rapportage wordt de ontwikkeling van de productie in het werkgebied van SZPU belicht vanuit 3 invalshoeken: I. Productie-uren Totale productie Productie-uren per product II. Cliënten Totaal Leeftijdsklassen Inkomensklassen III. Marktaandeel Totaal marktaandeel Differentiatie naar product In het geval van de productie-uren wordt de focus gelegd op de te onderscheiden AWBZ-functies en producten conform de indeling van de Nederlandse Zorgautoriteit. Bij de cliënten wordt naar leeftijdsopbouw en inkomenscategorieën gekeken. Het marktaandeel wordt met name gebiedsgericht verkend en uitgesplitst naar de gemeenten waarin uw organisatie actief is. Voor alle uitkomsten in het rapport geldt dat verschillen van 1% of minder binnen het betrouwbaarheidsinterval vallen. Met betrekking tot de prestaties van SZPU in haar werkgebied in het 1e kwartaal 2012 is, gerelateerd aan de prestaties in het 1e kwartaal 2011, het volgende op te merken 1 : Productie-uren De omvang van de productie persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) is met 3% toegenomen. In het 1e kwartaal 2012 omvat de productie persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) in totaal zo n 124,2 duizend uur. Daarnaast is in het 1e kwartaal 2012 nog 18,4 duizend uur begeleiding (BG) en 8,2 duizend uur dagactiviteiten (DA) geboden. De totale omvang van de AWBZ komt daarmee in het 1e kwartaal 2012 uit op 150,3 duizend uur. De AWBZ-functie persoonlijke verzorging (PV) is met 7% toegenomen. De AWBZ-functie verpleging (VP) is met 16% afgenomen. De Wmo is met 10% afgenomen. In het 1e kwartaal 2012 betreft de totale productie Wmo 152,6 duizend uur. Cliënten Het gemiddeld aantal cliënten persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) via de AWBZ per maand is met 6% afgenomen. In het 1e kwartaal 2012 ligt het gemiddeld aantal cliënten persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) per maand bij SZPU op personen. Met inbegrip van de cliënten met begeleiding (BG / 450 personen) en/of dagactiviteiten (DA / 170 personen) komt het gemiddeld aantal cliënten in de AWBZ per maand bij SZPU in het 1e kwartaal 2012 uit op personen. Er is gemiddeld genomen een toename van de cliënten persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) in de leeftijd van jaar met 7%. Er is gemiddeld genomen geen sterke verandering van de cliënten persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) in de leeftijd van jaar. Er is gemiddeld genomen een afname van de cliënten persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) in de leeftijd van 85 jaar en ouder met 6%. Het gemiddeld aantal cliënten Wmo per maand is met 8% afgenomen. In het 1e kwartaal 2012 ligt het gemiddeld aantal cliënten Wmo per maand bij SZPU op personen. 1 Omdat de data met betrekking tot de AWBZ-functies begeleiding (BG) en dagactiviteiten (DA) pas in de loop van 2010 beschikbaar zijn gekomen, worden hiervan in dit rapport nog geen groeicijfers gepresenteerd. 1

4 Er is gemiddeld genomen geen sterke verandering van de cliënten Wmo in de leeftijd van jaar. Er is gemiddeld genomen een afname van de cliënten Wmo in de leeftijd van jaar met 7%. Er is gemiddeld genomen een afname van de cliënten Wmo in de leeftijd van 85 jaar en ouder met 14%. Marktaandeel Het marktaandeel persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) in de AWBZ van SZPU is in de gepresenteerde periode gedaald met 4%. In het 1e kwartaal 2012 ligt uitgedrukt in uren het marktaandeel persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) van SZPU op 25%. Met inbegrip van het marktaandeel begeleiding (BG / 9%) en het marktaandeel dagactiviteit (DA / 6%) komt het totale marktaandeel AWBZ van SZPU in het 1e kwartaal 2012 uit op 18%. Het marktaandeel in de Wmo is met 9% gedaald en omvat in het 1e kwartaal %. Het marktaandeel persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) in de AWBZ is het sterkst gedaald in de gemeente Lopik (53%). Het marktaandeel Wmo is het sterkst gedaald in de gemeente Baarn (28%). 2

5 I Productie-uren Totale productie De in LinkinCare opgenomen zorg bestaat zowel uit extramuraal geleverde verzorging, verpleging, begeleiding en dagactiviteiten via de AWBZ als uit huishoudelijke verzorging via de Wmo. Onderstaande figuur toont voor beide zorgsegmenten het verloop van de totale productie in uren van SZPU vanaf het 1e kwartaal 2011 t/m het 1e kwartaal In het 1e kwartaal 2012 omvat de productie in totaal zo'n 305,2 duizend uur, waarvan 50% AWBZ-zorg en de resterende 50% Wmo-hulp betreft. De productie op persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) stijgt in deze periode per saldo met 3% en de productie op Wmo daalt met 10%. Alle gemeenten waar SZPU in de geanalyseerde periode 5% of meer van de totale AWBZ- of Wmoproductie verzorgt behoren tot het werkgebied. Dit betreft in totaal 16 gemeenten. Tabel 1 toont een overzicht van de totale productie van SZPU in het 1e kwartaal 2012 in dit werkgebied per gemeente. Tabel 2 maakt het verloop van de volledige productie van SZPU per kwartaal zichtbaar, uitgesplitst naar zowel binnen als buiten het werkgebied. De productie buiten het werkgebied is in het 1e kwartaal 2012 nihil (1,62%) en blijft in deze rapportage verder buiten beschouwing. TEST Tabel 3 geeft een overzicht van de stand en ontwikkeling van de productie-uren van SZPU in vergelijking met de productie van de gehele sector in het werkgebied van SZPU. Ten opzichte van het 1e kwartaal 2011 is de productie van SZPU op de AWBZ-functies persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) minder sterk gestegen (3%) dan de productie van de sector op deze functies in het werkgebied van SZPU (8%). In diezelfde periode is de productie van SZPU op huishoudelijke hulp (Wmo) sterker gedaald (10%) dan de productie van de sector op deze functie in het werkgebied van SZPU (1%). TEST TEST 3

6 Tabel 1 Productie-uren, SZPU, werkgebied uitgespitst naar gemeenten, totale productie (AWBZ+Wmo), 1e kwartaal 2012 Totaal uren AWBZ % Wmo % Amersfoort ,4 44,4 Baarn ,9 35,4 Bunnik ,6 42,1 Bunschoten ,1 46,2 De Bilt ,8 37,1 De Ronde Venen ,3 44,6 Eemnes ,5 54,5 Houten ,7 50,8 IJsselstein ,1 39,1 Leusden ,5 44,2 Lopik ,5 47,9 Soest ,0 101,0 Stichtse Vecht ,0 44,8 Utrecht ,0 100,4 Utrechtse Heuvelrug ,9 48,0 Woudenberg ,0 105,5 Totaal ,9 50,3 Tabel 2 Productie-uren, AWBZ en Wmo, SZPU, binnen en buiten werkgebied, 1e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2012 Totale productie AWBZ totaal AWBZ PV+VP Wmo Totaal AWBZ+Wmo Binnen werkgebied AWBZ totaal AWBZ PV+VP Wmo Totaal AWBZ+Wmo Buiten werkgebied AWBZ totaal AWBZ PV+VP Wmo Totaal AWBZ+Wmo Tabel 3 Productie-uren, SZPU en sector, stand (1e kwartaal 2012) en ontwikkeling (groei t.o.v. 1e kwartaal 2011) Stand Ontwikkeling SZPU SZPU sector SZPU sector uren % % % % AWBZ totaal AWBZ PV+VP Wmo Totaal AWBZ + Wmo

7 Productie-uren per product AWBZ In het 1e kwartaal 2012 heeft SZPU zo n 150,3 duizend uren AWBZ-zorg geleverd. Uitsplitsing van deze uren naar de AWBZ-functies persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP), begeleiding (BG) en dagactiviteiten (DA) laat zien dat SZPU voornamelijk productie heeft op persoonlijke verzorging. Het betreft in het 1e kwartaal ,7 duizend uren, zijnde 73% van de totale AWBZ productie van SZPU. Figuur 2 Productie-uren AWBZ, functies persoonlijke verzorging (PV), verpleging (VP), begeleiding (BG) en dagactiviteiten (DA), SZPU, 1e kwartaal e kwartaal 2012 Tabel 4 geeft per product een overzicht van de stand van de productie-uren AWBZ van SZPU in vergelijking met de AWBZ-productie van de gehele sector in het werkgebied van SZPU. Het aandeel persoonlijke verzorging is voor SZPU (73%) hoger dan voor de sector (50%). Tabel 4 toont tevens de ontwikkeling in de productie van SZPU en de sector ten opzichte van het 1e kwartaal De AWBZ-productie van SZPU op de functies persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) tezamen is minder sterk gestegen (3%) dan de AWBZ-productie op deze functies van de sector in het werkgebied van SZPU (8%). De productie op de functie persoonlijke verzorging (PV) van SZPU is minder sterk gestegen (7%) dan de productie op de functie persoonlijke verzorging (PV) van de sector in het werkgebied van SZPU (9%). De productie op de functie verpleging (VP) van SZPU is met 16% gedaald, terwijl de productie op de functie verpleging (VP) van de sector in het werkgebied van SZPU stabiel bleef. Tabel 4 en de Figuren 3 t/m 6 geven nog een nadere uitsplitsing voor de AWBZ functies. 5

8 Tabel 4 Productie-uren AWBZ, SZPU en sector, stand (1e kwartaal 2012) en ontwikkeling (groei t.o.v. 1e kwartaal 2011) Stand Ontwikkeling SZPU SZPU sector SZPU sector uren % % % % PV Basis PV Extra PV Speciaal VP Basis VP Extra VP Speciaal Begeleiding Basis Begeleiding Extra Begeleiding Speciaal 1 NAH Begeleiding Gespecialiseerd PSY Begeleiding (j)lvg Begeleiding ZG Dagactiviteiten Basis Dagactiviteiten Speciaal ondersteunend Dagactiviteiten Speciaal revalidatie Dagactiviteiten Speciaal PG Dagactiviteiten Gehandicapten Dagactiviteiten(j)LVG Dagactiviteiten PSY LZA AWBZ totaal

9 7

10 8

11 Wmo 2 Op analoge wijze zijn de productie-uren Wmo uit te splitsen in verschillende producten. In het 1e kwartaal 2012 heeft SZPU in totaal zo n 152,6 duizend uren Wmo-zorg geleverd. Daarvan betrof 68% huishoudelijke verzorging 1 (HH1) en 32% huishoudelijke verzorging 2 (HH2). De sectorale verhoudingen liggen lokaal op respectievelijk 74% en 26%. Ten opzichte van het 1e kwartaal 2011 is bij SZPU het aantal uren Wmo met 10% afgenomen; er is sprake van een afname van het aantal uren huishoudelijke verzorging 1 (HH1) met 3% en een afname van het aantal uren huishoudelijke verzorging 2 (HH2) met 23%. Tabel 5 toont tevens qua ontwikkeling een vergelijking met de sector.de Wmo-productie van SZPU is sterker gedaald (10%) dan de Wmo-productie van de sector in het werkgebied van SZPU (1%). Tabel 5 Productie-uren per product, Wmo, SZPU en sector, stand (1e kwartaal 2012) en ontwikkeling (groei t.o.v. 1e kwartaal 2011) Stand Ontwikkeling SZPU SZPU sector SZPU sector uren % % % % HH HH Wmo totaal Gemeenten zijn vrij in het aanbrengen van een eigen functioneel onderscheid tussen de verschillende producten binnen de Wmo. Hierdoor is de vergelijking met de landelijke producten minder informatief. 9

12 10

13 II Totaal Cliënten Het zorggebruik wordt ook geregistreerd op basis van het gemiddeld aantal cliënten per maand. Het aantal cliënten per maand is gedefinieerd als het totaal aantal personen per maand dat zorg ontvangt. In het 1e kwartaal 2012 ligt het gemiddelde aantal cliënten persoonlijke verzorging (PV) en/of verpleging (VP) per maand bij SZPU op personen. Met inbegrip van de cliënten met begeleiding (BG) en/of dagactiviteiten (DA) komt het totaal aantal AWBZ-cliënten in het 1e kwartaal 2012 bij SZPU op gemiddeld personen per maand. Het gemiddeld aantal cliënten Wmo ligt in diezelfde periode op personen per maand. Onderstaande figuur toont voor beide zorgsegmenten het verloop van het gemiddeld aantal cliënten bij SZPU vanaf het 1e kwartaal 2011 t/m het 1e kwartaal In de gepresenteerde periode daalt het gemiddeld aantal cliënten met persoonlijke verzorging (PV) en/of verpleging (VP) van zo n personen in het 1e kwartaal 2011 naar ± personen in het 1e kwartaal Dit is een afname van 6%. Voor de Wmo betreft het een daling van naar personen, ofwel een afname van 8%. Leeftijdsklassen Figuur 9 en 10 geven voor respectievelijk de AWBZ en de Wmo de verdeling van de cliënten van SZPU naar 8 leeftijdsklassen. Tabel 6 geeft een overzicht van de stand en ontwikkeling van het gemiddeld aantal cliënten per leeftijdsklasse per product bij SZPU in vergelijking met de gehele sector. In verband met de overzichtelijkheid wordt hierbij een indeling van 5 klassen gehanteerd. In het 1e kwartaal 2012 betreft zo n 67% van alle AWBZ-cliënten van SZPU een 75-plusser. Bij differentiatie naar functie zijn er wel verschillen en komen de percentages uit op 72% (PV), 62% (VP), 44% (BG), 75% (DA) in geval van respectievelijk persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en dagactiviteiten. Van de Wmo cliënten van SZPU is 68% een 75-plusser. Voor de gehele sector liggen deze verhoudingen lokaal op respectievelijk 49% (AWBZ totaal), 75% (PV), 61% (VP), 15% (BG), 45% (DA) en 64% (Wmo). 11

14 Zoals hiervoor vermeld is in het 1e kwartaal 2012 het gemiddeld aantal cliënten bij SZPU wat betreft de productie persoonlijke verzorging (PV) en/of verpleging (VP) lager dan in het 1e kwartaal Deze daling betreft voornamelijk het gemiddeld aantal cliënten in de leeftijdscategorie tot 55 jaar. Het gemiddeld aantal cliënten van SZPU is voor de functies PV en/of VP gedaald, terwijl het gemiddeld aantal cliënten binnen de sector op deze functies in het werkgebied van SZPU stabiel bleef. Zoals hiervoor vermeld is in het 1e kwartaal 2012 het gemiddeld aantal cliënten Wmo bij SZPU lager dan in het 1e kwartaal Deze daling betreft voornamelijk het gemiddeld aantal cliënten in de leeftijdscategorie 85 jaar en ouder. Het gemiddeld aantal cliënten Wmo van SZPU is gedaald, terwijl het gemiddeld aantal cliënten binnen de sector op deze functie in het werkgebied van SZPU stabiel bleef. Tabel 6 Verdeling van de cliënten naar leeftijdsklassen, AWBZ en Wmo, SZPU en Sector, stand (1e kwartaal 2012) en ontwikkeling (groei t.o.v. 1e kwartaal 2011) Stand Ontwikkeling SZPU SZPU sector SZPU sector cliënten % % % % AWBZ verzorging 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal AWBZ verpleging 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal AWBZ PV+VP 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal AWBZ begeleiding 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal AWBZ dagactiviteiten 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal AWBZ Totaal 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal Wmo huishoudelijke zorg 54 jaar en jonger jaar jaar jaar jaar en ouder totaal

15 13

16 Inkomensklassen De zorggebruikers van de AWBZ en/of de Wmo zijn tevens in te delen naar het inkomen van de zorggebruiker. Figuur 11 en 12 geven voor respectievelijk AWBZ en Wmo de verdeling voor de cliënten van SZPU naar 6 inkomensklassen. Tabel 7 geeft een overzicht van de stand en ontwikkeling van het gemiddeld aantal cliënten per inkomensklasse per product bij SZPU in vergelijking met de gehele sector. In het 1e kwartaal 2012 ligt het aandeel cliënten van SZPU met een inkomen tot ,- bij de Wmo (32%) hoger dan bij de AWBZ (28%). Voor de gehele sector liggen deze percentages lokaal op respectievelijk 31% (Wmo) en 32% (AWBZ). De eerder geconstateerde afname van het gemiddeld aantal cliënten bij SZPU tussen het 1e kwartaal 2011 en het 1e kwartaal 2012 wat betreft de functies persoonlijke verzorging (PV) en/of verpleging (VP) betreft met name de inkomenscategorie tot De eerder geconstateerde afname van het gemiddeld aantal cliënten Wmo bij SZPU tussen het 1e kwartaal 2011 en het 1e kwartaal 2012 betreft met name de inkomenscategorie tot Tabel 7 Verdeling van de cliënten naar inkomensklassen naar functie, AWBZ en Wmo, SZPU en sector, stand (1e kwartaal 2012) en ontwikkeling (groei t.o.v 1e kwartaal 2011) Stand Ontwikkeling SZPU SZPU sector SZPU sector cliënten % % % % AWBZ PV+VP tot vanaf totaal AWBZ totaal tot vanaf totaal Wmo tot vanaf totaal

17 15

18 16

19 III Marktaandeel Totaal In het 1e kwartaal 2012 zijn binnen het werkgebied van SZPU van de in totaal 1.434,7 duizend geleverde productie-uren 305,2 duizend uren verzorgd door SZPU. SZPU bedient daarmee op basis van productie-uren dan in totaal 21% van de markt. Figuur 13 toont het verloop van het marktaandeel van SZPU voor genoemde periode, totaal als ook gedifferentieerd naar AWBZ en Wmo. In het 1e kwartaal 2012 ligt het marktaandeel voor de Wmo hoger dan voor de AWBZ. De marktaandelen van AWBZ en Wmo zijn dan gemiddeld respectievelijk 18% en 26%. Het marktaandeel persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) komt uit op 25%. De figuren 14, 15 en 16 tonen de uitkomsten per gemeente. Qua AWBZ scoort in de werkregio vooral de gemeente Bunschoten bovengemiddeld. Wat betreft de Wmo is dat de gemeente Bunschoten. Wat betreft alleen de AWBZ functies persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) geeft de gemeente Bunschoten het hoogste marktaandeel te zien. Ook qua ontwikkeling zijn er tussen de gemeenten verschillen. De figuren 17 en 18 geven de absolute groei/afname van het marktaandeel voor respectievelijk de AWBZ (functies persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) tezamen) en de Wmo per gemeente tussen het 1e kwartaal 2011 en het 1e kwartaal Voor het werkgebied als geheel is er een absolute afname van 1% in het marktaandeel van genoemde AWBZ-functies tezamen en een absolute afname van 2% voor de Wmo. Het betreffende marktaandeel AWBZ is het sterkst gedaald in de gemeente Lopik. Wat betreft de Wmo geeft de gemeente Baarn de sterkste afname te zien. De figuren 19 t/m 24 tonen nog aan de hand van lijngrafieken de ontwikkelingen van het marktaandeel van SZPU naar functie en product. De tabellen 8 en 9 tot slot presenteren een samenvattend overzicht van respectievelijk de stand en ontwikkeling van het marktaandeel van SZPU per functie en per gemeente. 17

20 18

21 Figuur 17 Marktaandeel per gemeente, AWBZ functies PV + VP, SZPU, 1e kwartaal 2012, absolute groei t.o.v. 1e kwartaal

22 20

23 Differentiatie naar functie en product Figuur 19 Marktaandeel naar functie, AWBZ, SZPU, 1e kwartaal e kwartaal 2012 Figuur 20 Marktaandeel per product, AWBZ, persoonlijke verzorging (PV), SZPU, 1e kwartaal e kwartaal

24 22

25 Figuur 24 Marktaandeel per product, Wmo, SZPU, 1e kwartaal e kwartaal

26 Tabel 8 Marktaandeel SZPU per functie en per gemeente, stand, 1e kwartaal 2012 AWBZ+Wmo AWBZ PV+VP Wmo Amersfoort 22,4 21,8 29,5 23,8 Baarn 28,7 30,9 43,5 26,6 Bunnik 47,0 49,4 60,4 48,4 Bunschoten 60,2 61,5 76,7 60,6 De Bilt 42,3 39,7 57,4 46,3 De Ronde Venen 11,5 12,6 13,3 11,0 Eemnes 33,6 25,7 35,7 39,0 Houten 37,9 32,7 44,5 43,1 IJsselstein 51,5 49,8 75,4 53,6 Leusden 49,6 47,2 58,3 50,1 Lopik 23,8 18,3 21,9 33,3 Soest 18,6 0,0 0,0 45,7 Stichtse Vecht 12,8 11,7 15,6 13,9 Utrecht 2,8 0,0 0,0 7,5 Utrechtse Heuvelrug 54,5 50,7 74,6 55,2 Woudenberg 13,0 0,0 0,0 33,2 Gemiddelde 21,2 17,6 25,1 26,1 Tabel 9 Marktaandeel SZPU per functie en per gemeente, 1e kwartaal 2012, absolute groei t.o.v. 1e kwartaal 2011 PV+VP Amersfoort 1,7-0,7 Baarn -1,0-10,4 Bunnik -6,3-2,6 Bunschoten -0,9-4,1 De Bilt 0,5-2,0 De Ronde Venen -2,7-1,7 Eemnes -3,7-4,7 Houten -8,5 0,1 IJsselstein -6,8-3,7 Leusden -9,3-3,7 Lopik -25,1-3,3 Soest 0,0-3,2 Stichtse Vecht -0,5-5,2 Utrecht 0,0-1,3 Utrechtse Heuvelrug 6,1-4,5 Woudenberg 0,0-3,5 Gemiddelde -1,2-2,5 Wmo 24

27 25

28 Auteur: Judith Willems Datum: 6 juli Kenmerk: 2012_7 26

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio

Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Nieuwegein is geen eiland, ontwikkelingen in de regio Bevolking Besteding Bereik Bewinkeling Bevolking Index huishoudens (2014-2030) 140 135 130 Ontwikkeling bevolking 2014-2030 Bunnik Vianen Woudenberg

Nadere informatie

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht gemnr gemeente Landbouw, denijverheid Bouw Handel Vervoer, opslahoreca 0307 AMERSFOORT 197 4.457 3.715 14.731 3.283 2.631 0308 BAARN 65 528 527 2.048 188 630 0312 BUNNIK 287 623 996 1.021 90 282 0313 BUNSCHOTEN

Nadere informatie

Quick Scan Ouderenzorg

Quick Scan Ouderenzorg In samenwerking met: Quick Scan Ouderenzorg Werkgebied: Heemskerk Vergelijkingsgebied: Nederland Auteur: Simone Bremer - Dijkhuis Datum: 4 juni 2015 Zorg Optimalisatie Noord-Holland W.M. Dudokweg 69 1703

Nadere informatie

Conversietabel Extramurale functies

Conversietabel Extramurale functies Conversietabel 2015 Extramurale functies Conversietabel 2015: extramurale functies Inleiding De conversietabel wordt ieder zorgjaar opgesteld. Deze conversietabel is tot stand gekomen voor het aanleveren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Conversietabel 2015. Extramurale functies

Conversietabel 2015. Extramurale functies Conversietabel 2015 Extramurale functies Conversietabel 2015: extramurale functies Inleiding De conversietabel wordt ieder zorgjaar opgesteld. Deze conversietabel is tot stand gekomen voor het aanleveren

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, augustus 2017 Afvlakking daling WW-uitkeringen in Midden-Utrecht In augustus 2017 bleef het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht nagenoeg gelijk De daling

Nadere informatie

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik

WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen. Analyse en vooruitblik WMO-huishoudelijke hulp in natura Ontwikkelingen in Nijmegen Analyse en vooruitblik Afdeling Onderzoek en Statistiek 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Ontwikkeling 2008-2011, de cijfers...

Nadere informatie

RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES

RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES RWU INVENTARISATIE VOORRAADONTWIKKELING EN NIEUWBOUWPLANNEN CORPORATIES 2017-2022 1. De 3% groei ambitie De gemeenten van de U16 en de 22 corporaties, verenigd in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Conversietabel 2015. Extramurale functies

Conversietabel 2015. Extramurale functies Conversietabel Extramurale functies Conversietabel : extramurale functies Inleiding De conversietabel wordt ieder zorgjaar opgesteld en is tot stand gekomen voor het aanleveren van zorggegevens door de

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn

Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn Schets van het gezondheids-, geluks- en welvaartsniveau en de rol van de Eerstelijn Erik Asbreuk, Voorzitter EMC Nieuwegein, Huisarts Gezondheidscentrum Mondriaanlaan 'Nieuwegein 2020: gezond, gelukkig

Nadere informatie

Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014

Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014 Ontwikkeling in aanspraak BGI, BGG, KVB en GZZ-C in vierde kwartaal 2014 1. Inleiding Uit de CIZ jaarcijfers komt naar voren dat in de laatste maanden van 2014 er meer indicatiebesluiten zijn afgegeven

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2016 DATUM 16 november 2016 PROJECTNUMMER 3400.107/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2016 Update woningmarktmonitor De afgelopen maand heeft er een grote update

Nadere informatie

Decentralisatie van extramurale begeleiding

Decentralisatie van extramurale begeleiding Productlegenda Decentralisatie van extramurale begeleiding S1131396 Naam afdeling of projectteam: Informatievoorziening Datum: 14-11-2011 Naam auteur: P. Whyte Versie: 1.6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Regio Midden-Utrecht, oktober 2017 Moeilijk vervulbare vacatures in detailhandel In oktober 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen verder in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: ontwikkelingen koop- en huurmarkt DATUM 13 juli 2016 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : ontwikkelingen koop- en huurmarkt De monitor is aangepast! In de afgelopen maand zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd

Nadere informatie

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht

IVVU bijeenkomst. 3 maart 2015. WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht IVVU bijeenkomst 3 maart 2015 WLZ V&V zorgkantoorregio Utrecht Caroline Mulderij, Albert Taaij, Ilse Zuurhout, Anne-Marie Schoonhoven, Marloes Kemper 1 De weg naar duurzaam onderscheid in zorginkoop 2

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste kwartaal 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Decentralisatie van Extramurale Begeleiding en Persoonlijke Verzorging

Decentralisatie van Extramurale Begeleiding en Persoonlijke Verzorging Productlegenda Decentralisatie van Extramurale Begeleiding en Persoonlijke Verzorging S1131396 Naam afdeling of projectteam: Informatiemanagement Datum: 22-05-2013 Naam auteur: P. Whyte Versie: 1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: Onderwerp: ontwerpbegroting 2011 en verantwoording van de Gezonde Gids 2009 GGD Midden-Nederland Voorstel

Nadere informatie

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Wijziging tabellen per programma 4 2.1 Totaaloverzicht programma s 4 2.2 Programma Risicobeheersing

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen

Vergelijking in de tijd (Soortenrijkdom) Akkers Moerassen Staat van 2014 Soortenrijkdom Wat is de gemiddelde kwaliteit van de soorten rijkdom in zes biotopen? Voor de vulling van deze zijn gegevens gebruikt van de vlakdekkende inventarisaties in het buitengebied

Nadere informatie

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs Nadere analyse voorlopige cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs 30-3-17 Bronnen: gegevens factsheets OCW voorlopige cijfers regio en MBO en 15/16, plus extra gegevens in www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectorover/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters

Nadere informatie

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg

Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Bijlage A Marktanalyse Gehandicaptenzorg Menzis Marktanalyse Sectoraal Inkoopplan AWBZ 215 GZ 1.5 1 Marktanalyse Gehandicaptenzorg In dit document wordt de intramurale Gehandicaptenzorg (GZ) kwantitatief

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Prognose aantal leerlingen (index: 2011 = 100) (index: 2016 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor

Economische betekenis recreatie en toerisme monitor Economische betekenis recreatie en toerisme 2006 monitor Nulmeting uitgevoerd monitor Hoe sterk is de provincie Utrecht als trekpleister voor recreatie en toerisme? Om een beeld te krijgen van de economische

Nadere informatie

Geachte Raad, Op verzoek van Monique van der Weijden stuur ik u bijgaande bestanden in 5 s. Met vriendelijke groet, Irma van der Horst

Geachte Raad, Op verzoek van Monique van der Weijden stuur ik u bijgaande bestanden in 5  s. Met vriendelijke groet, Irma van der Horst Van: Irma van der Horst Verzonden: Tuesday, August 23, 2016 12:46 PM Aan: Info Gem. IJsselstein; Info Gem. Montfoort Onderwerp: Vastgestelde jaarstukken en begroting GGDrU deel

Nadere informatie

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen J CONSlf Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Contactpersonen per gemeente

Contactpersonen per gemeente Contactpersonen per gemeente Mei 2017 Inleiding Dit document bevat een overzicht van contactpersonen bij gemeenten in de provincie Utrecht. Bij deze personen zijn alleen de mailadressen weergegeven. Telefonisch

Nadere informatie

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten

Huishoudensprognose : belangrijkste uitkomsten Huishoudensprognose 26 2: belangrijkste uitkomsten Elma van Agtmaal-Wobma en Coen van Duin Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 26 tot 8,1 miljoen in 23. Daarna

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

Contactpersonen per gemeente

Contactpersonen per gemeente Contactpersonen per gemeente Mei 2017 Inleiding Dit document bevat een overzicht van contactpersonen bij gemeenten in de provincie Utrecht. Bij deze personen zijn alleen de mailadressen weergegeven. Telefonisch

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358 Gettteettti Otidewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 16R.00358 Van college van burgemeester en wethouders Datum 28 juni 2016 Portefeuillehouder(s) : Wethouder L.W. Vermeij Portefeuille(s) : Volkshuisvesting

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 DATUM 28 maart 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Provincie Utrecht Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt begin 2014 Inleiding In juni 2013 heeft de provincie Utrecht

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2017

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2017 DATUM 26 oktober 217 PROJECTNUMMER 34.17/G OPDRACHTGEVER Provincie Utrecht Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 217 Inleiding Er heeft een grote update van de woningmarktmonitor

Nadere informatie

-C 0 N CEPT- AFVALVERWIJDERING UTRECHT

-C 0 N CEPT- AFVALVERWIJDERING UTRECHT AgendapuntS -C 0 N CEPT- AFVALVERWIJDERING UTRECHT Nr. 15/21 Begratingswijziging 1-2015 Aan het Algemeen Bestuur van de AVU Soest, 20 mei 2015 Bijlagen: Tabel 1.1, 1.6 en 1.8 Geachte leden van het Algemeen

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Zaken bestuursrecht Ambtenarenrecht Provincie Utrecht, Gooi en Vechtstreek Utrecht 1 Centrale Overheid, waaronder Toeslagzaken Arrondissement

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen

Artikelen. Huishoudensprognose : uitkomsten. Coen van Duin en Suzanne Loozen Artikelen Huishoudensprognose 28 2: uitkomsten Coen van Duin en Suzanne Loozen Het aantal huishoudens blijft de komende decennia toenemen, van 7,2 miljoen in 28 tot 8,3 miljoen in 239. Daarna zal het aantal

Nadere informatie

Wmo 2015 Wmo 2015 overgangsrecht: extramurale ondersteuning in natura voor personen met een indicatie voor beschermd wonen

Wmo 2015 Wmo 2015 overgangsrecht: extramurale ondersteuning in natura voor personen met een indicatie voor beschermd wonen Conversietabel 2016 Conversietabel 2016 Inleiding De conversietabel wordt ieder zorgjaar opgesteld. Deze conversietabel is tot stand gekomen voor het aanleveren van gegevens over geleverde ondersteuning

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Concentratie Vivre en stichting Groenekruis Domicura

Openbare zienswijze. Concentratie Vivre en stichting Groenekruis Domicura Openbare zienswijze Concentratie Vivre en stichting Groenekruis Domicura Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Afbakening van de relevante markt 6 3.1 Relevante productmarkt 3.2 Relevante geografische

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schema zaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Zaken afdeling bestuursrecht Ambtenarenrecht Provincie Utrecht, Gooi en Vechtstreek Utrecht 1 Centrale Overheid, waaronder Toeslagzaken Arrondissement

Nadere informatie

Context tarievensystematiek nieuwe functies Wmo 2015

Context tarievensystematiek nieuwe functies Wmo 2015 Context tarievensystematiek nieuwe functies Wmo 2015 Om te komen tot vereenvoudigde productsoorten/ functies met bijbehorende tarieven voor de nieuwe Wmo taken is een overzicht gemaakt van de gegevens

Nadere informatie

Pendel in de provincie Utrecht 2006

Pendel in de provincie Utrecht 2006 Pendel in de provincie Utrecht 2006 Augustus 2007 Afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd Pendel in de Provincie Utrecht 1 Colofon Dit rapport is een uitgave van: Provincie Utrecht Afdeling Economie,

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016

WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016 WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2 Leeswijzer... 2 2. GEMEENTE GEMERT-BAKEL IN VOGELVLUCHT... 3 2.1. Inleiding... 3 2.2. Bevolking en wonen... 4 2.2.1.

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg

Zorginkoop langdurige zorg Quickscan Zorginkoop langdurige zorg 2014-2016 mei 2016 1 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Wat laat de quickscan zien? 11 1.2 Gebruikte gegevens 12 1.3 Volume en prijseffect

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort

Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort Wijkcijfers decentralisaties gemeente Amersfoort Gebaseerd op geactualiseerd Stapelingsonderzoek CBS (mei 2014) en gegevens Vektis Gemeente Amersfoort Sector ConcernMiddelen (CM) Afdeling Onderzoek en

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2003. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting.

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Schemazaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland

Schemazaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Schemazaaksverdeling rechtbank Midden-Nederland Zaakscategorie Relatieve competentie, afkomstig uit (regio/gemeenten) Zittingsl ocatie Adres aanbrengen / stukken indienen Zaken bestuursrecht Ambtenarenrecht

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Bijsluiter Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenstelling datasets 4 2.1 Zorgafname per regeling (zorgperiode en zorgjaar) 4 2.2 Zorgafname

Nadere informatie

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-353 eindigt op 31 december 2009.

c. De Beleidsregel extramurale zorg met nummer CA-353 eindigt op 31 december 2009. BELEIDSREGEL Extramurale zorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die wordt geleverd door

Nadere informatie

Branchespecifieke gegevens VGN 2008

Branchespecifieke gegevens VGN 2008 Branchespecifieke gegevens VGN 2008 Dit document bevat de niet-wettelijk verplichte branchespecifieke informatie. Vanwege het belang van een gestroomlijnde uitvraag en eenheid van taal wordt deze uitvraag

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht

27,5% voelt zich wel eens onveilig. Vergelijking in de tijd (Onveiligheidsgevoel in procenten) Nederland. Utrecht Staat van 2014 Onheidsgevoel Welk percentage van de inwoners voelt zich wel eens on? 27,5% voelt zich wel eens on Naast de objectieve en die de heid meten in het thema heid, geeft deze het subjectieve

Nadere informatie

Branchespecifieke gegevens VGN 2009

Branchespecifieke gegevens VGN 2009 Branchespecifieke gegevens VGN 2009 Dit document bevat de niet-wettelijk verplichte branchespecifieke informatie. Vanwege het belang van een gestroomlijnde uitvraag en eenheid van taal wordt deze uitvraag

Nadere informatie

Boomkwekerij Nederland 2009

Boomkwekerij Nederland 2009 Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling van meerjarige en éénjarige tuinplanten in 2009 PT 2010-31 mei 2010 - Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Conversietabel Voor: Zorgaanbieders en Gemeenten Datum: 2018 Versie: 0.1.

Conversietabel Voor: Zorgaanbieders en Gemeenten Datum: 2018 Versie: 0.1. Conversietabel 2018 Voor: Zorgaanbieders en Gemeenten Datum: 2018 Versie: 0.1 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 7 Inleiding Ieder jaar stelt het CAK de conversietabel op. De conversietabel wordt gebruikt voor

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Ontwerp 2 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht. 28 november 2016

Ontwerp 2 e wijziging Programmabegroting 2016 Veiligheidsregio Utrecht. 28 november 2016 Ontwerp 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 28 november 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting 3 1.1 Hoofdlijnen 2 e wijziging programmabegroting

Nadere informatie

Conversietabel Voor: zorgaanbieders en gemeenten Datum: 2017 Versie: 1.0.

Conversietabel Voor: zorgaanbieders en gemeenten Datum: 2017 Versie: 1.0. Conversietabel 2017 Voor: zorgaanbieders en gemeenten Datum: 2017 Versie: 1.0 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 7 Inleiding Ieder jaar stelt het CAK de conversietabel op. De conversietabel wordt gebruikt voor

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste drie kwartalen 2013 Langer Thuis 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling...

Nadere informatie

Verwijs Index Wmo 2017

Verwijs Index Wmo 2017 Productcategorie 01 - Huishoudelijke Ondersteuning 01001 HH1 (huishoudelijke werkzaamheden) Nieuw t.o.v. verwijsindex van 30/06/2015 outputgericht stuks 4 weken 183,60 7 01002 HH2 (organisatie van het

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care

Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Overheveling begeleiding Zuid-Holland Noord (ZHN) 14 juni 2011 A. Augustinus Manager Care Inhoud Cijfers en statistieken over de regio ZHN Demografie Begeleiding Dagbesteding Kaders voor inkoop van extramurale

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie