Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK)"

Transcriptie

1 Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Het in kaart brengen van de huidige personeelssamenstelling kan als een eerste stap worden gezien bij het opstellen van een strategisch personeelsplan. Analyses van de kwaliteit en kwantiteit van het personeelsbestand en de ontwikkelingen / dynamiek binnen de personeelssamenstelling (het aanbod) in combinatie met het opstellen van scenario s voor de toekomstige behoefte (de vraag) geven aan welke acties nodig zijn om de gap tussen het aanbod van en de vraag naar personeel te dichten. Omvang branches in regio en regio benchmark Bij 15 zorgorganisaties uit de VVT en GHZ hebben we het aanbod in kaart gebracht en hun individuele data is vergeleken met dezelfde data van andere organisaties uit de branche zodat de data betekenis krijgt. Vervolgens zijn de 15 individuele rapportages opgeteld zodat een beeld wordt gevormd van de medewerkers in de provincie Utrecht en regio Gooi en Vechtstreek (de regio). Bij de 15 organisaties zijn personen / FTE werkzaam. Dit is 23% van het totaal aantal medewerkers en 17% van het totaal aantal FTE dat in de Zorg werkzaam is in de provincie Utrecht en regio Gooi en Vechtstreek. De regio bestaat in deze rapportage uit: personen / FTE uit de Gehandicaptenzorg (6 organisaties). Dit is 60% van het totaal aantal medewerkers werkzaam in de GHZ sector in de regio personen / FTE uit de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (9 organisaties), Dit is 41% van het totaal aantal medewerkers werkzaam in de VVT sector in de regio. Om de data uit de regio betekenis te geven is de regiodata vergeleken met data uit de regio Rijnstreek en Rijnmond (regio benchmark). De omvang van de benchmark is: personen / FTE uit de Gehandicaptenzorg personen / FTE uit de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Opbouw rapportage In Hoofdstuk 1 vindt u een aantal algemene kenmerken van het personeel, in Hoofdstuk 2 informatie over de functiesamenstelling en in Hoofdstuk 3 een indicatie van de in- en uitstroom. In hoofdstuk 4 is de informatie samengevat en in hoofdstuk 5 leest u een korte beschrijving van het vervolg op deze rapportage. Totstandkoming data De data in dit rapport zijn gegenereerd vanuit de personeelsbestanden van zorgorganisaties en verwerkt in de Arbeidsmarkt Prestatie Kaart. De cijfers gaan over (het gemiddelde van) de periode juli t/m december In de rapportage is ook een aantal personeelsgegevens opgenomen met cijfers uit diezelfde periode (juli t/m december) van 2010, 2011 en Alleen de verloop- en verzuimcijfers hebben betrekking op heel Mensen met een onbekende functie en stagiaires, vrijwilligers, leden van de Raad van Toezicht, mensen met een WIA-uitkering zijn buiten de cijfers gelaten, omdat organisaties deze mensen wisselend registreren. Deze APK is de tweede kaart die Utrechtzorg uitbrengt. Inmiddels is het aantal deelnemers binnen de provincie Utrecht en regio Gooi en Vechtstreek toegenomen (van 9 in 2013 naar 15 op dit moment). Het beeld is op dit moment nog niet compleet vanwege het beperkte aantal deelnemende organisaties in de provincie Utrecht en regio Gooi en Vechtstreek, maar geeft wel een eerste indicatie. Als de hoeveelheid beschikbare data toeneemt, zal ook de waarde van de benchmarkgegevens toenemen. In dit rapport vindt u geen interpretaties van de cijfers, wel zijn verschillende zaken benoemd die opvallen. 1

2 1. Algemene kenmerken In de volgende paragrafen vindt u kenmerken van de personeelsbestanden, zoals het aantal medewerkers, de contractgrootte, het type arbeidsrelatie, de leeftijdsopbouw, de man / vrouw verdeling, de verblijfsduur en het verzuim Basisinformatie Bij de 15 deelnemende organisaties werken personen ( FTE). 41 Procent van deze mensen werkt in de GHZ branche en 59 procent werkt in de VVT branche. De gemiddelde deeltijdfactor in de regio ligt op 0,52. Als we de nulurencontracten buiten beschouwing laten, is de deeltijdfactor in de regio 0,66. De gemiddelde leeftijd in de regio is 41,4 jaar. In de onderstaande figuur ziet u een aantal kenmerken van de regionale personeelsbestanden, waarbij een vergelijking is gemaakt met de regio benchmark. 1a. 1b. 1c. 1d. Figuur 1. Kenmerken personeelsbestand van de GHZ (a) en de VVT branche (b) in de regio en GHZ (c) en VVT (d) branche in de regio benchmark van jul. t/m dec In de regio ligt de deeltijdfactor van zowel de GHZ branche als de VVT branche hoger dan in beide branches in de regio benchmark. Medewerkers in de GHZ en VVT branche zijn in de regio gemiddeld jonger dan in de regio benchmark. Ook het percentage 50 plussers ligt in de regio lager dan bij de regio benchmark. In de periode 2010 t/m 2012 is het aantal medewerkers en het aantal FTE jaarlijks gestegen, maar in 2013 is een daling ingezet. De gemiddelde deeltijdfactor is stabiel. De afgelopen jaren is de vergrijzing van het personeelsbestand zichtbaar, met een stijging van de gemiddelde leeftijd. Het percentage 50 plussers en de gemiddelde leeftijd is in 2013 harder gestegen dan in de jaren daarvoor. In de onderstaande figuur ziet u hoe de samenstelling van het personeel - qua aantal medewerkers, deeltijdfactor en leeftijd - er in de afgelopen vier jaar heeft uitgezien. 2a. 2b. 2c. 2d. Figuur 2. Samenstelling personeelsbestand binnen regio van jul. t/m dec (a), respectievelijk 2011 (b), 2012 (c) en 2013 (d) 2

3 1.2. Contractgrootte De grootste groep medewerkers (27,5%) een dienstverband van 25 tot en met 32 uur. 19,9 Procent van de medewerkers heeft een nul-urencontract. Het percentage medewerkers met een nul-urencontract is vooral groot op niveau 1 (37,8%).In onderstaande figuur vindt u het percentage medewerkers met een bepaalde contractgrootte van de GHZ en de VVT branche in de regio en in de regio benchmark. Figuur 3. Contractgrootte binnen de GHZ en de VVT branche in de regio en regio benchmark van jul. t/m dec In de GHZ branche werkt een kleiner percentage medewerkers met een nul-urencontract en een groter percentage medewerkers een contract van meer dan 25 uur dan in de regio benchmark. De contractgrootte-verdeling in de VVT branche in de regio is vergelijkbaar met die van de VVT branche in de regio benchmark, al werken in de regio iets meer medewerkers met een contract van 25 tot 32 uur en minder met een contract van 9 tot 16 uur per week. Het percentage medewerkers dat fulltime werkt ligt in de regio op 8 procent. In de onderstaande figuur vindt u de fulltime / parttime verdeling van de GHZ en VVT branche in de regio en van de GHZ en VVT branche in de regio benchmark. 4a. 4b. 4c. 4d. Figuur 4. Fulltime / parttime verdeling binnen GHZ (a) en VVT (b) branche in de regio en GHZ (c) en VVT (d) branche in de regio benchmark van jul. t/m dec Het percentage VVT medewerkers dat in de regio fulltime werkt gelijk aan dit percentage in de regio benchmark. Medewerkers in de GHZ sector werken vaker fulltime dan in de regio benchmark Type arbeidsrelatie In de regio heeft 68% een vast dienstverband. In de regio ligt het percentage medewerkers met een vast contract bij niveau 1 (55%) en 2 (61%) lager dan bij niveau 3 (68%), 4 (71%), 5 (80%) en 6 (76%). In de GHZ branche heeft een groter percentage medewerkers een vast contract en een kleiner percentage medewerkers een nul-urencontract dan in de VVT branche. In de GHZ (71%) en VVT (67%) branche heeft een iets kleiner percentage medewerkers een vast contract dan in de regio benchmark (73%, respectievelijk 70%). In onderstaande figuur ziet u het type arbeidsrelatie binnen de VVT branche en GHZ branche in de regio. 3

4 5a. 5b. 5c. Figuur 5. Type arbeidsrelatie binnen de regio (a), binnen de GHZ (b) en de VVT (c) branche in de regio van jul. t/m dec Van 2010 t/m 2013 is het percentage medewerkers met een tijdelijk dienstverband toegenomen (van 4% naar 9%) en is het percentage medewerkers met een vast contract afgenomen. In onderstaande figuur vindt u het percentage medewerkers met een vast dienstverband in de GHZ en VVT branche en de branches samen in de afgelopen jaren. Figuur 6. Percentage medewerkers met een vast contract in de GHZ en VVT branche in de regio van juli t/m dec. 2010, respectievelijk 2011, 2012 en Man/vrouw verdeling In de regio is 14% van de medewerkers man. In de onderstaande figuur vindt u de man / vrouw verdeling van de GHZ en de VVT branche in de regio en in de regio benchmark. In zowel de GHZ als in de VVT branche werken meer mannen dan in de regio benchmark. In onderstaande figuur vindt u de man / vrouwverdeling van de GHZ en VVT branche in de regio en in de regio benchmark. 6a. 6b. 6c. 6d. Figuur 7. Man / vrouw verdeling binnen GHZ (a) en de VVT (b) branche in de regio en in de GHZ (c) en VVT (d) branche in de regio benchmark van jul. t/m dec Leeftijdsopbouw De omvang van de leeftijdscategorieën verschilt per branche. Dit verschil is in de regio groter dan in de regio benchmark. De leeftijdsopbouw in de VVT branche is vergelijkbaar met de regio benchmark. In de GHZ branche is de grootste groep medewerkers tussen de 25 en 30 jaar oud. In de GHZ branche in de regio benchmark is (net als bij de VVT branche) het grootste percentage medewerkers tussen de 50 en 55 jaar oud (14%). 4

5 In onderstaande figuur vindt u de leeftijdsopbouw van de GHZ branche en van de VVT branche in de regio grafisch weergegeven. Figuur 8. Leeftijdsopbouw binnen de GHZ branche en de VVT branche in de regio en regio benchmark van jul. t/m dec Functieverblijfsduur De functieverblijfsduur geeft een indicatie van de verblijfsduur van iemand in een bepaalde functie. Omdat bij sommige organisaties iemand bij een functiewijziging uit dienst en vervolgens in dienst wordt gemeld en bij andere organisaties de functie in het systeem wordt overschreven, zijn onderstaande cijfers slechts een indicatie. Het grootste percentage medewerkers (19%) heeft een functieverblijfsduur tussen de 10 en 20 jaar. Zowel in de GHZ als in de VVT branche hebben minder medewerkers een functieverblijfsduur van minder dan een jaar dan in de regio benchmark. In onderstaande figuur kunt u zien hoe lang medewerkers gemiddeld in een functie werkzaam zijn in de GHZ branche en in de VVT branche. Figuur 9. Functieverblijfsduur binnen de GHZ branche (Selektie) en de VVT (Benchmark) branche in de regio van jul. t/m dec

6 1.7. Verzuim In de regio ligt het verzuimpercentage exclusief zwangerschap op 5,3%, inclusief zwangerschap is dit 6,6%. Het verzuimpercentage exclusief en inclusief zwangerschap ligt in de GHZ branche hoger dan in de VVT branche. In de regio benchmark is dit juist andersom. Het verzuimpercentage neemt af met het functieniveau (7,3% op niveau 1 en 3,0% op niveau 6). In onderstaande figuren ziet u het gemiddelde verzuimpercentage exclusief en inclusief zwangerschap over a 9b. 9c. 9d. Figuur 10. Verzuimpercentage excl. zwangerschap binnen de GHZ (a) en de VVT branche (b) in de regio en in de GHZ (c) en VVT branche (d) in de regio benchmark in a. 10b. 10c. 10d. Figuur 11. Verzuimpercentage incl. zwangerschap binnen de GHZ (a) en de VVT branche (b) in de regio en in de GHZ (c) en VVT branche (d) in de regio benchmark in 2013 In de regio zijn (zeker in de GHZ branche) relatief veel medewerkers tussen de 25 en 35 jaar oud, wat deels het hogere verzuimpercentage inclusief zwangerschap verklaart. In de onderstaande figuur ziet u de leeftijdsopbouw van de GHZ branche en de VVT branche in de regio en in de regio benchmark. Figuur 12. Het percentage medewerkers per leeftijdscategorie van de GHZ en de VVT branche in de regio (Selectie) en regio benchmark (Benchmark) in 2013 Het verzuimpercentage in de regio is het afgelopen jaar van februari tot en met augustus gedaald en daarna licht gestegen. In december ligt het verzuimpercentage (5,2%) lager dan in januari (6,6%). Zowel in de GHZ als in de VVT branche, als ook in de regio benchmark, is deze trend waarneembaar. In de onderstaande figuur vindt u het verzuim van de regio in het afgelopen jaar. 6

7 Figuur 13. Verzuimtrend binnen de regio in 2013 Grofweg stijgt het verzuimpercentage naarmate medewerkers in een hogere leeftijdscategorie vallen. In de GHZ is het verschil in verzuimpercentage tussen medewerkers jonger dan 20 jaar (1,9%) en medewerkers van 60 jaar en ouder (7,0%) groter dan bij de VVT branche (2%, respectievelijk 5,8%). In de regio ligt het verzuimpercentage inclusief zwangerschap in de leeftijdscategorieën jaar en twee keer zo hoog als het verzuimpercentage exclusief zwangerschap. In onderstaande figuur ziet u per leeftijdscategorie het gemiddelde verzuimpercentage over Figuur 14. Gemiddelde verzuimpercentage per leeftijdscategorie binnen de regio in Opbouw organisatie In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over het type personeel dat in de regio werkzaam is. Om een overzichtelijk bestand te krijgen en organisaties met elkaar te kunnen vergelijken, zijn de functies die binnen de organisaties bestaan, ingedeeld in 92 kernfuncties. Van de kernfunctie is in de APK automatisch het functietype en de kwalificatie (opleiding) gegenereerd. In de 7

8 bijlage vindt u een overzicht van de kernfuncties met de bijbehorende functietypes en niveau. De volgende paragrafen laten u zien hoe de functieopbouw in de regio er uit ziet, qua functiekwalificatie (opleiding) en inschaling Functieniveau Ten op zichtte van 2010 is de functieniveau verdeling nauwelijks veranderd. De GHZ branche kenmerkt zich door het grote percentage medewerkers op niveau 4, de VVT branche door het grote percentage medewerkers op niveau 3 en niveau 1 en 2. Ten op zichtte van de regio benchmark heeft de GHZ branche een groot percentage medewerkers op niveau 5. In de onderstaande figuur vindt u het percentage medewerkers met een bepaald functieniveau binnen de regio en een uitsplitsing voor de GHZ branche en de VVT branche in de regio en de regio benchmark. Functieniveau Totaal regio GHZ regio VVT regio GHZ regio benchmark VVT regio benchmark 1 13,2% 2,3% 20,8% 3,1% 28,4% 2 13,7% 3,6% 20,7% 2,1% 16,4% 3 25,8% 15,0% 33,3% 21,8% 34,1% 4 34,1% 60,0% 16,1% 65,8% 14,7% 5 10,6% 15,6% 7,1% 5,0% 4,4% 6 2,6% 3,4% 2,0% 2,2% 2,0% Figuur 15. Functieniveau binnen de GHZ en de VVT branche in de regio en de regio benchmark van jul. t/m dec Functieniveau Leerlingen Het aantal leerlingen is ten op zichtte van 2010 bijna verdubbeld. De groei van het aantal leerlingen wordt met name veroorzaakt door een opvallende toename van het aantal leerling verzorgende op niveau 3 (van 185 in 2010 tot 457 in 2013). Deze opvallende stijging is ook waarneembaar in de regio benchmark (van 99 naar 368 leerlingen op niveau 3). aantal LL regio totaal Figuur 16. Aantal leerlingen per functieniveau in de regio van jul. t/m dec. 2010, respectievelijk 2011, 2012 en Inschaling Informatie over de salarisschalen van het personeel geeft een indicatie van de loonkosten van organisaties. In de regio heeft de grootste groep medewerkers een salaris in schaal 35 (24%). In onderstaande figuur vindt u de schaalindeling van de GHZ branche en de VVT branche. 8

9 Figuur 17. Schaalindeling binnen de GHZ en VVT branche in de regio van jul. t/m dec Zowel in de GHZ branche als de VVT branche hebben de meeste medewerkers een salaris in schaal 35. In de GHZ branche in de regio benchmark heeft de grootste groep medewerkers (27%) een salaris in schaal 40 en slechts 16% een salaris in schaal 35. De VVT branche in de regio is vergelijkbaar met de regio benchmark, al heeft de VVT branche in de regio een iets lager percentage een salaris in schaal 10 (4% ten op zichtte van 11%) en een hoger percentage medewerkers een salaris in schaal 15 (14% ten op zichtte van 9%). 3. In- en uitstroom De in- en uitstroom van personeel zegt iets over de dynamiek binnen het personeelsbestand. Let op: deze cijfers zijn slechts een indicatie! Het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand die intern van functie of afdeling is gewisseld, in het personeelsinformatiesysteem eerst uit dienst en vervolgens weer in dienst is gemeld. Als dit het geval is, kan er een vertekend beeld optreden van de in- en uitstroomcijfers. Het aantal medewerkers is in de eerste vijf maanden van het jaar vrij stabiel. Na een piek in het aantal medewerkers in juli, is het aantal medewerkers gedaald door een toename van het aantal medewerkers dat uit dienst ging en een daling van het aantal medewerkers dat in dienst kwam. De afname van het aantal medewerkers vond zowel in de GHZ branche als in de VVT branche plaats. Een aantal organisaties gaf aan dat dit komt doordat er een vacaturestop is ingesteld en dat er geen leerlingen meer aangenomen worden. In de regio benchmark is het aantal medewerkers na een piek in juli wat stabieler, met in de GHZ branche zelfs nog een lichte stijging. De daling van het aantal medewerkers in het laatste halfjaar van 2013 wijkt sterk af van het patroon in de jaren daarvoor. 9

10 Figuur 19. Aantal medewerkers in de regio van 2010 t/m 2013 In de onderstaande figuur ziet u het verloop in 2012 en in Op de x-as vindt u het de maanden, op de eerste y-as vindt u het aantal medewerkers dat is ingestroomd, respectievelijk uitgestroomd en op de tweede y-as vindt u het totaal aantal medewerkers en fte dat werkzaam was in de regio. Figuur 18. Verloop binnen de regio van jan t/m dec

11 4. Samenvatting Deze rapportage geeft een overzicht van de belangrijke kenmerken van het personeel in loondienst in de regio in de laatste zes maanden van De verloop- en verzuimcijfers hebben betrekking op heel Deze data zijn gegenereerd vanuit de personeelsbestanden van 15 organisaties ( medewerkers) en verwerkt in de Arbeidsmarkt Prestatie Kaart. De data van de GHZ branche (9.264 medewerkers) en VVT branche ( medewerkers) uit de regio zijn vergeleken met de GHZ branche (3.137 medewerkers) en de VVT branche ( medewerkers) in de regio Rijnstreek en Rijnmond. Hieronder vindt u de meest opvallende zaken van beide branches: Daling aantal medewerkers vanaf juli 2013 Het gemiddelde aantal medewerkers en het aantal FTE is over de jaren 2010 t/m 2013 toegenomen. Als we inzoomen op deze aantallen per maand zien we, zowel in de GHZ als in de VVT branche, vanaf juli 2013 een daling in het aantal medewerkers en FTE. Deeltijdfactor van 2010 t/m 2013 vrij stabiel en hoger dan in regio benchmark De deeltijdfactor ligt op 0,5. In de GHZ branche (0,58) ligt de deeltijdfactor hoger dan in de VVT branche (0,48). Ook ligt de deeltijdfactor zowel in de GHZ als in de VVT branche hoger dan in de regio benchmark. De grootste groep medewerkers (28%) heeft een dienstverband van 25 t/m 32 uur per week. Het percentage medewerkers dat fulltime werkt (8%) is zowel in de GHZ (10%) als in de VVT (7%) branche groter dan in de regio benchmark (6%, respectievelijk 7%). Percentage medewerkers met vast dienstverband afgelopen jaren gedaald Op dit moment heeft meer dan twee derde van de medewerkers in de regio heeft een vast dienstverband. Dit was in 2010 nog op 76%. Dit percentage ligt zowel in de GHZ branche als de VVT branche iets lager dan in de regio benchmark. Op de hogere functie niveaus hebben medewerkers vaker een dienstverband voor onbepaalde tijd. Medewerkers in regio jonger dan in de regio benchmark De gemiddelde leeftijd in de regio ligt op 41,4 jaar en 35,1% van de medewerkers is 50 jaar of ouder. In zowel de GHZ branche als de VVT branche is de gemiddelde leeftijd en het percentage 50 plussers lager dan in de regio benchmark. De grootste groep medewerkers (14%) is tussen de 50 en 55 jaar oud. In de GHZ branche is daarnaast een groot percentage van de medewerkers (15%) tussen de 25 en 30 jaar oud. In de GHZ branche in de regio benchmark is dit niet het geval. Percentage mannelijke medewerkers hoger dan in regio benchmark en afgelopen jaren stabiel In de regio is 14% van de medewerkers man. Dit percentage is de afgelopen jaren niet gewijzigd. Dit percentage ligt zowel in de GHZ branche als de VVT branche hoger dan in de regio benchmark. Medewerkers werken lang in dezelfde functie De grootste groep medewerkers (19%) heeft een functieverblijfsduur tussen de 10 en 20 jaar. Verzuimpercentage gestegen en hoger dan in regio benchmark Het verzuimpercentage ligt gemiddeld in 2013 op 5,3%. Het verzuim daalde van januari (6,6%) t/m augustus (4,3%) om vervolgens te stijgen tot 5,2% in december. Naarmate medewerkers in een hogere leeftijdscategorie vallen, stijgt het gemiddelde verzuimpercentage. In de GHZ branche (5,5% / 7,0%) ligt het gemiddelde verzuimpercentage hoger dan in de VVT branche (5,2% / 6,2%). Het verzuimpercentage ligt zowel in de GHZ als in de VVT branche in de regio hoger dan in de regio benchmark. Functieniveau verdeling ten op zichtte van 2010 nauwelijks veranderd In de GHZ branche heeft 60% van de medewerkers een functie op niveau 4. Dit percentage ligt iets lager dan in de regio benchmark (66%). In de VVT branche heeft één op de drie medewerkers een functie op niveau 3. Dit percentage is 11

12 vergelijkbaar met het percentage in de regio benchmark. Het aantal leerlingen is vanaf 2010 (387 leerlingen) toegenomen (tot 733 in 2013). Deze groei komt vooral voort uit een toename van het aantal leerlingen verzorgenden. Grootste groep medewerkers salaris in schaal 35 Zowel in de GHZ branche als de VVT branche hebben de meeste medewerkers een salaris in schaal 35. In de GHZ branche in de regio benchmark heeft de grootste groep medewerkers (24%) een salaris in schaal 40. De VVT branche in de regio is vergelijkbaar met de regio benchmark, al heeft de VVT branche in de regio een iets lager percentage een salaris in schaal 10 en een hoger percentage medewerkers een salaris in schaal Vervolg De rapportage schetst een algemeen beeld van organisaties in de provincie Utrecht en regio Gooi en Vechtstreek. Utrechtzorg wil middels de Arbeidsmarkt Prestatie Kaart organisaties van informatie voorzien en een zo volledig mogelijk actueel regionaal beeld schetsen. In samenspraak met de deelnemers zal worden bepaald wanneer en in welke vorm een derde APK wordt opgesteld. Utrechtzorg verwacht dat er dan meer regionale en sectorale data beschikbaar is, waardoor de betekenis van de regionale en sectorale data stijgt. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage vragen of wilt u ook deelnemen aan het opstellen van de APK, dan kunt u contact opnemen met Utrechtzorg. 12

13 Bijlage: kernfunctienamen met niveau en functietype Functietype Niveau Kernfunctienaam Functietype Niveau Kernfunctienaam 2 Administratief Assistent 3 Coördinator Leidinggevende 3 Administratief Medewerker 4 Afdelingshoofd Zorg Zorg 4 Communicatiemedewerker 5 Coördinator ZH Financieel Medewerker 6 Arts Medewerker Automatisering Arts in Opleiding Medisch Bedrijfs PenO Medewerker Medisch Specialist ondersteunend Praktijkopleider Psychiater 5 Arbofunctionaris 3 Sterilisatie Medewerker Beleidsmedewerker 4 Apothekersassistent Communicatieadviseur Doktersassistent Financieel Adviseur 5 Anesthesiemedewerker PenO Functionaris Leerling Anesthesiemedewerker 3 Assistent Begeleider Medisch Leerling Laborant Leerling Assistent Begeleider Ondersteunend MBRT Medewerker Leerling MMZ 3 Medisch Technicus Medewerker MMZ 3 Nurse Practioner Pedagogisch Werker Kinderopvang Operatieassistent 4 Activiteitenbegeleider 6 Apotheker Begeleider Onderzoeker Coördinator Kinderopvang 3 Algemeen Laborant Begeleider Leerling Begeleider 4 Analist Leerling MMZ 4 Paramedisch 5 Behandelaar Medewerker MMZ 4 Gespecialiseerd Laborant Sociaal Cultureel Werker 6 Psycholoog 5 Clientadviseur 1 Gastvrouw Leerling Maatschappelijk W en D Hulp bij Huishouding Maatschappelijk Werker Leerling Zorgassistent Pedagogisch Medewerker Zorgassistent 6 Pedagoog 2 Helpende 1 Huishoudelijk Medewerker Leerling Helpende Keukenassistent Vakantiewerker Zorg 2 Facilitair Medewerker 3 EVV Logistiek Medewerker Kraamverzorgende Facilitair Medewerker Receptie Zorg Leerling Kraamverzorgende uitvoerend Technisch Medewerker Leerling Verzorgende Vakantiewerker Facilitair Teamleider VVT Voedingsassistent Verzorgende 3 Kok 4 Leerling Verpleegkundige 4 5 Inkoper Verpleegkundige 4 5 Hoofd Personeelszaken 5 Leerling Verpleegkundig Specialist Hoger 6 Directeur Leerling Verpleegkundige 5 Management HEAD - Controler Verpleegkundig Specialist Manager Verpleegkundige 5 4 Hoofd Facilitair Leidinggevende 5 Hoofd Administratieve Dienst Overig Hoofd Automatisering 13

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg

Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg De vraag die via de Quick Service gesteld is door Sanneke Schepman van het ministerie

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Toelichting Arbeidsmonitor

Toelichting Arbeidsmonitor Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor Samenwerkingsverbanden van werkgevers Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Functielijst FLEX. Administratie/inkoop. Apotheek. Begeleiding. Overzicht functies in Flex. Pagina 1

Functielijst FLEX. Administratie/inkoop. Apotheek. Begeleiding. Overzicht functies in Flex. Pagina 1 Functielijst FLEX Administratie/inkoop (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop A (FG 35) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop B (FG 40) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop C (FG 45) (Assistent)inkoper/leidinggevende

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013 Rapportage BPV-plaatsen RBB /3 Samenvatting Het aantal individuele stages(bpv-plaatsen) in de zorgsector in West-Brabant stijgt nog steeds. In het schooljaar /3 zijn in de regio ruim.35 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages)

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar.

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar. Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor betaalde versie Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Vernet Health Ranking

Vernet Health Ranking Naam Voorbeeldorganisatie Vernet-ID 000000 Voorbeeldbranche Vernet Health Ranking De Vernet Health Ranking(*) over 2014 is bekend! De score van uw organisatie is 5,2. Op verschillende verzuimonderdelen

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de zorgsector in de regio Rijn Gouwe 2015

Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de zorgsector in de regio Rijn Gouwe 2015 Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de zorgsector in de regio Rijn Gouwe 2015 Inhoud Inleiding............3 Landelijke ontwikkelingen in de zorg.........4 Zorg en welzijn: van banenmotor naar krimpsector...

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2010 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2008, 2009, 2010... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Wageningen UR Met elkaar maken we Wageningen UR; de medewerker is ons belangrijkste kapitaal en de ontwikkeling van onze medewerkers draagt bij aan de

Nadere informatie

SBOH. Sociaal Jaarverslag 2014. Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde. juni 2015

SBOH. Sociaal Jaarverslag 2014. Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde. juni 2015 SBOH Sociaal Jaarverslag 2014 Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde juni 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aantal werknemers 4 Man/vrouw-verhouding 5 Academisering: aioto s en gepromoveerde

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014)

Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014) Overzichten Aantal medewerkers in dienst van (peildatum 31-12-2014) Functieverdeling Functie 31.12.2013 31.12.2014 Aantal Fte's Aantal Fte's Directeur-bestuurder 1 1 1 1 Adjunct-directeur 1 0,89 1 0,89

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Factsheet Kinderopvang

Factsheet Kinderopvang Factsheet Kinderopvang Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Personeel BAR-gemeenten in beeld

Personeel BAR-gemeenten in beeld Personeel BAR-gemeenten in beeld Statistieken & grafieken over leeftijdsopbouw, geslacht, loonschalen en anciënniteiten, functies, uren dienstverband en jaren diensttijd Gemeente Barendrecht, Onderzoek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

Regio Utrecht 2006-2011

Regio Utrecht 2006-2011 Kengetallen Arbeidsmarkt en Opleiding Verpleeg- en verzorgingshuizen Regio Utrecht 2006-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030

Nadere informatie

(V)SO in beeld. november 2015

(V)SO in beeld. november 2015 november 015 Focus op de sector De sector (v)so is volop in ontwikkeling. Passend onderwijs, de Wet Kwaliteit (v)so en het Toezichtkader (v)so vragen de komende jaren veel van speciaal onderwijs scholen

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar.

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar. Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor Gratis versie Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2011. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2011 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2009, 2010, 2011... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 211 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Wine te Meerman 26 januari 2012 ZZP-gefinancierde zorgaanbieders helpen met het organiseren van vraaggerichte zorg binnen financiële kaders

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007

Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 Rapportage benchmark ziekteverzuim SW-sector, 2007 24-06-2008, Bussum Etienne Lemmens, Orbis Inleiding Vergelijking Respons Regionale spreiding In de CAO voor de sector SW is opgenomen dat de verzuimbenchmark,

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp

Laurens Baecklaan 23, Beverwijk. Paxlaan 26, Hoofddorp OPEN HUIS MBO (BEHALVE CIOS) 28 november 2016 18:00-21:00 Heb je belangstelling voor een opleiding? Kom dan naar het Open huis Mbo (behalve CIOS). Deelnemende richtingen Toon overzicht per locatie Autotechniek

Nadere informatie

Regionaal Arbeidsmarktonderzoek 2013-2014

Regionaal Arbeidsmarktonderzoek 2013-2014 Regionaal Arbeidsmarktonderzoek 2013-2014 Arbeid in Zorg en Welzijn op zoek naar een nieuw evenwicht Update april 2014 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Personeelsoverzichten van 2013... 4 2.1. Totaal volume...

Nadere informatie

Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening

Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening Factsheet Welzijn & maatschappelijke dienstverlening Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2016-8 Marcel Spijkerman DE DALENDE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN WGA ERS VERKLAARD Over de invloed van vergrijzing en uitkeringsduur Kenniscentrum UWV September 2016 Het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

Personeel in cijfers 2013. Bevat gegevens t/m ultimo 2012

Personeel in cijfers 2013. Bevat gegevens t/m ultimo 2012 Personeel in cijfers 2013 Bevat gegevens t/m ultimo 2012 Bestuursbureau / directie Bedrijfsvoering Afdeling Informatiemanagement Publicatiedatum: november 2013 Opdrachtgever: J. van der Boon, directeur

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg

Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg Cijfers en Kengetallen Brede Jeugdzorg juli 2011 Jeugdzorg: Goed Werk is een project van en voor de jeugdzorg en richt zich o.a. op het versterken van de arbeidsmarktinformatie over de jeugdzorg. In dit

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

VerzuimMonitor Sector Zorg Jaar 2005

VerzuimMonitor Sector Zorg Jaar 2005 VerzuimMonitor Sector Zorg Verzuimpercentage Sector Zorg Meldingsfrequentie Sector Zorg Gemiddelde duur Sector Zorg Aantal werknemers Sector Zorg De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN :

Nadere informatie

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN. juli 2014

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN. juli 2014 ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN juli 2014 Colofon De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor Zorg en Welzijn juli 2014 is een uitgave van ViaZorg. Tekst en vormgeving Redactie Eindredactie Redactieadres

Nadere informatie

Handleiding Arbeidsmonitor Pro

Handleiding Arbeidsmonitor Pro Inhoudsopgave Inleiding... 2 Instructie... 2 Periode... 2 Thema Arbeidsvolume... 5 Tabblad Kerncijfers... 5 Rapporten... 5 Tabblad Aantallen benchmark... 6 Tabblad Wonen en Werken... 7 Tabblad Regio Analyse...

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Limburg, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht

Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht Productiemonitor Stichting ZorgPunt Utrecht 1e kwartaal 2012 Inleiding en samenvatting Voor u ligt de productiemonitor van het 1e kwartaal 2012. In deze monitor wordt een beeld geschetst van de belangrijkste

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO

Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO Arbeidsmarktkansen voor startende leraren in het PO In deze notitie geven we een beeld van de arbeidsmarkt voor startende leraren in het primair onderwijs (PO). Achtereenvolgens worden de volgende vragen

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

Regio Utrecht

Regio Utrecht Kengetallen Arbeidsmarkt en Opleiding Thuiszorg Regio Utrecht 2006-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001

Nadere informatie

Januari 2011. Brancheschets Zorg & Welzijn

Januari 2011. Brancheschets Zorg & Welzijn Januari 2011 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Karin Doornbos en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur Zorg & Welzijn:

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Verzuimanalyse MBO-sector

Verzuimanalyse MBO-sector Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2011 t/m 2 e kwartaal 2012 MBO Raad Woerden, November 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2011

NTR Sociaal Jaarverslag 2011 NTR Sociaal Jaarverslag 211 2 onbepaalde 3 ultimo 211 4 Sociaal Jaarverslag Voorwoord onbepaalde 3 ultimo 211 4 Met genoegen presenteren wij u het eerste Sociaal Jaarverslag van de NTR. De komende jaren

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2012

NTR Sociaal Jaarverslag 2012 NTR Sociaal Jaarverslag 212 ultimo 212 5 1.8 1.1 Mobiliteit 9 2.1 Frequent verzuim 1 2.2 Vaccinaties 1 2. cijfers 1 Sociaal Jaarverslag Voorwoord ultimo 212 5 1.8 1.1 Mobiliteit 9 2.1 Frequent verzuim

Nadere informatie

Meldingsfrequentie Sector Zorg 2009. Verzuimpercentage Sector Zorg 2009. Aantal werknemers Sector Zorg 2009. Gemiddelde duur Sector Zorg 2009

Meldingsfrequentie Sector Zorg 2009. Verzuimpercentage Sector Zorg 2009. Aantal werknemers Sector Zorg 2009. Gemiddelde duur Sector Zorg 2009 Verzuimpercentage Sector Zorg Meldingsfrequentie Sector Zorg Gemiddelde duur Sector Zorg Aantal werknemers Sector Zorg De indeling voor de vijf regio s in de zorgsector NN : Noord Nederland MN : Midden

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten. Dung Ngo MSc 15 december 2010

Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten. Dung Ngo MSc 15 december 2010 Toekomstbestendige zorg in Noord-Brabant: Voorlopige resultaten Dung Ngo MSc 15 december 2010 Achtergrond van het onderzoek Levensverwachting in NL laatste jaren met >2 jaar toegenomen Echter, vergeleken

Nadere informatie

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers 2 Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting In dit Jaarrapport Zorggebruik is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11 Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2013 t/m 2 e kwartaal 2013 MBO Raad Woerden, oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar informatie...

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Verzuimnormering Nederlandse Gemeenten

Verzuimnormering Nederlandse Gemeenten Verzuimnormering Nederlandse Gemeenten Ten behoeve van A+O fonds Gemeenten November 2005 drs. Dianne van der Putte Corina Blokland Fazantlaan 1b, 5613 CA Eindhoven Telefoon 040-265 61 61 / Fax 040-265

Nadere informatie