Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK)"

Transcriptie

1 Rapportage Arbeidsmarkt Prestatie Kaart (APK) Het in kaart brengen van de huidige personeelssamenstelling kan als een eerste stap worden gezien bij het opstellen van een strategisch personeelsplan. Analyses van de kwaliteit en kwantiteit van het personeelsbestand en de ontwikkelingen / dynamiek binnen de personeelssamenstelling (het aanbod) in combinatie met het opstellen van scenario s voor de toekomstige behoefte (de vraag) geven aan welke acties nodig zijn om de gap tussen het aanbod van en de vraag naar personeel te dichten. Omvang branches in regio en regio benchmark Bij 15 zorgorganisaties uit de VVT en GHZ hebben we het aanbod in kaart gebracht en hun individuele data is vergeleken met dezelfde data van andere organisaties uit de branche zodat de data betekenis krijgt. Vervolgens zijn de 15 individuele rapportages opgeteld zodat een beeld wordt gevormd van de medewerkers in de provincie Utrecht en regio Gooi en Vechtstreek (de regio). Bij de 15 organisaties zijn personen / FTE werkzaam. Dit is 23% van het totaal aantal medewerkers en 17% van het totaal aantal FTE dat in de Zorg werkzaam is in de provincie Utrecht en regio Gooi en Vechtstreek. De regio bestaat in deze rapportage uit: personen / FTE uit de Gehandicaptenzorg (6 organisaties). Dit is 60% van het totaal aantal medewerkers werkzaam in de GHZ sector in de regio personen / FTE uit de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (9 organisaties), Dit is 41% van het totaal aantal medewerkers werkzaam in de VVT sector in de regio. Om de data uit de regio betekenis te geven is de regiodata vergeleken met data uit de regio Rijnstreek en Rijnmond (regio benchmark). De omvang van de benchmark is: personen / FTE uit de Gehandicaptenzorg personen / FTE uit de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Opbouw rapportage In Hoofdstuk 1 vindt u een aantal algemene kenmerken van het personeel, in Hoofdstuk 2 informatie over de functiesamenstelling en in Hoofdstuk 3 een indicatie van de in- en uitstroom. In hoofdstuk 4 is de informatie samengevat en in hoofdstuk 5 leest u een korte beschrijving van het vervolg op deze rapportage. Totstandkoming data De data in dit rapport zijn gegenereerd vanuit de personeelsbestanden van zorgorganisaties en verwerkt in de Arbeidsmarkt Prestatie Kaart. De cijfers gaan over (het gemiddelde van) de periode juli t/m december In de rapportage is ook een aantal personeelsgegevens opgenomen met cijfers uit diezelfde periode (juli t/m december) van 2010, 2011 en Alleen de verloop- en verzuimcijfers hebben betrekking op heel Mensen met een onbekende functie en stagiaires, vrijwilligers, leden van de Raad van Toezicht, mensen met een WIA-uitkering zijn buiten de cijfers gelaten, omdat organisaties deze mensen wisselend registreren. Deze APK is de tweede kaart die Utrechtzorg uitbrengt. Inmiddels is het aantal deelnemers binnen de provincie Utrecht en regio Gooi en Vechtstreek toegenomen (van 9 in 2013 naar 15 op dit moment). Het beeld is op dit moment nog niet compleet vanwege het beperkte aantal deelnemende organisaties in de provincie Utrecht en regio Gooi en Vechtstreek, maar geeft wel een eerste indicatie. Als de hoeveelheid beschikbare data toeneemt, zal ook de waarde van de benchmarkgegevens toenemen. In dit rapport vindt u geen interpretaties van de cijfers, wel zijn verschillende zaken benoemd die opvallen. 1

2 1. Algemene kenmerken In de volgende paragrafen vindt u kenmerken van de personeelsbestanden, zoals het aantal medewerkers, de contractgrootte, het type arbeidsrelatie, de leeftijdsopbouw, de man / vrouw verdeling, de verblijfsduur en het verzuim Basisinformatie Bij de 15 deelnemende organisaties werken personen ( FTE). 41 Procent van deze mensen werkt in de GHZ branche en 59 procent werkt in de VVT branche. De gemiddelde deeltijdfactor in de regio ligt op 0,52. Als we de nulurencontracten buiten beschouwing laten, is de deeltijdfactor in de regio 0,66. De gemiddelde leeftijd in de regio is 41,4 jaar. In de onderstaande figuur ziet u een aantal kenmerken van de regionale personeelsbestanden, waarbij een vergelijking is gemaakt met de regio benchmark. 1a. 1b. 1c. 1d. Figuur 1. Kenmerken personeelsbestand van de GHZ (a) en de VVT branche (b) in de regio en GHZ (c) en VVT (d) branche in de regio benchmark van jul. t/m dec In de regio ligt de deeltijdfactor van zowel de GHZ branche als de VVT branche hoger dan in beide branches in de regio benchmark. Medewerkers in de GHZ en VVT branche zijn in de regio gemiddeld jonger dan in de regio benchmark. Ook het percentage 50 plussers ligt in de regio lager dan bij de regio benchmark. In de periode 2010 t/m 2012 is het aantal medewerkers en het aantal FTE jaarlijks gestegen, maar in 2013 is een daling ingezet. De gemiddelde deeltijdfactor is stabiel. De afgelopen jaren is de vergrijzing van het personeelsbestand zichtbaar, met een stijging van de gemiddelde leeftijd. Het percentage 50 plussers en de gemiddelde leeftijd is in 2013 harder gestegen dan in de jaren daarvoor. In de onderstaande figuur ziet u hoe de samenstelling van het personeel - qua aantal medewerkers, deeltijdfactor en leeftijd - er in de afgelopen vier jaar heeft uitgezien. 2a. 2b. 2c. 2d. Figuur 2. Samenstelling personeelsbestand binnen regio van jul. t/m dec (a), respectievelijk 2011 (b), 2012 (c) en 2013 (d) 2

3 1.2. Contractgrootte De grootste groep medewerkers (27,5%) een dienstverband van 25 tot en met 32 uur. 19,9 Procent van de medewerkers heeft een nul-urencontract. Het percentage medewerkers met een nul-urencontract is vooral groot op niveau 1 (37,8%).In onderstaande figuur vindt u het percentage medewerkers met een bepaalde contractgrootte van de GHZ en de VVT branche in de regio en in de regio benchmark. Figuur 3. Contractgrootte binnen de GHZ en de VVT branche in de regio en regio benchmark van jul. t/m dec In de GHZ branche werkt een kleiner percentage medewerkers met een nul-urencontract en een groter percentage medewerkers een contract van meer dan 25 uur dan in de regio benchmark. De contractgrootte-verdeling in de VVT branche in de regio is vergelijkbaar met die van de VVT branche in de regio benchmark, al werken in de regio iets meer medewerkers met een contract van 25 tot 32 uur en minder met een contract van 9 tot 16 uur per week. Het percentage medewerkers dat fulltime werkt ligt in de regio op 8 procent. In de onderstaande figuur vindt u de fulltime / parttime verdeling van de GHZ en VVT branche in de regio en van de GHZ en VVT branche in de regio benchmark. 4a. 4b. 4c. 4d. Figuur 4. Fulltime / parttime verdeling binnen GHZ (a) en VVT (b) branche in de regio en GHZ (c) en VVT (d) branche in de regio benchmark van jul. t/m dec Het percentage VVT medewerkers dat in de regio fulltime werkt gelijk aan dit percentage in de regio benchmark. Medewerkers in de GHZ sector werken vaker fulltime dan in de regio benchmark Type arbeidsrelatie In de regio heeft 68% een vast dienstverband. In de regio ligt het percentage medewerkers met een vast contract bij niveau 1 (55%) en 2 (61%) lager dan bij niveau 3 (68%), 4 (71%), 5 (80%) en 6 (76%). In de GHZ branche heeft een groter percentage medewerkers een vast contract en een kleiner percentage medewerkers een nul-urencontract dan in de VVT branche. In de GHZ (71%) en VVT (67%) branche heeft een iets kleiner percentage medewerkers een vast contract dan in de regio benchmark (73%, respectievelijk 70%). In onderstaande figuur ziet u het type arbeidsrelatie binnen de VVT branche en GHZ branche in de regio. 3

4 5a. 5b. 5c. Figuur 5. Type arbeidsrelatie binnen de regio (a), binnen de GHZ (b) en de VVT (c) branche in de regio van jul. t/m dec Van 2010 t/m 2013 is het percentage medewerkers met een tijdelijk dienstverband toegenomen (van 4% naar 9%) en is het percentage medewerkers met een vast contract afgenomen. In onderstaande figuur vindt u het percentage medewerkers met een vast dienstverband in de GHZ en VVT branche en de branches samen in de afgelopen jaren. Figuur 6. Percentage medewerkers met een vast contract in de GHZ en VVT branche in de regio van juli t/m dec. 2010, respectievelijk 2011, 2012 en Man/vrouw verdeling In de regio is 14% van de medewerkers man. In de onderstaande figuur vindt u de man / vrouw verdeling van de GHZ en de VVT branche in de regio en in de regio benchmark. In zowel de GHZ als in de VVT branche werken meer mannen dan in de regio benchmark. In onderstaande figuur vindt u de man / vrouwverdeling van de GHZ en VVT branche in de regio en in de regio benchmark. 6a. 6b. 6c. 6d. Figuur 7. Man / vrouw verdeling binnen GHZ (a) en de VVT (b) branche in de regio en in de GHZ (c) en VVT (d) branche in de regio benchmark van jul. t/m dec Leeftijdsopbouw De omvang van de leeftijdscategorieën verschilt per branche. Dit verschil is in de regio groter dan in de regio benchmark. De leeftijdsopbouw in de VVT branche is vergelijkbaar met de regio benchmark. In de GHZ branche is de grootste groep medewerkers tussen de 25 en 30 jaar oud. In de GHZ branche in de regio benchmark is (net als bij de VVT branche) het grootste percentage medewerkers tussen de 50 en 55 jaar oud (14%). 4

5 In onderstaande figuur vindt u de leeftijdsopbouw van de GHZ branche en van de VVT branche in de regio grafisch weergegeven. Figuur 8. Leeftijdsopbouw binnen de GHZ branche en de VVT branche in de regio en regio benchmark van jul. t/m dec Functieverblijfsduur De functieverblijfsduur geeft een indicatie van de verblijfsduur van iemand in een bepaalde functie. Omdat bij sommige organisaties iemand bij een functiewijziging uit dienst en vervolgens in dienst wordt gemeld en bij andere organisaties de functie in het systeem wordt overschreven, zijn onderstaande cijfers slechts een indicatie. Het grootste percentage medewerkers (19%) heeft een functieverblijfsduur tussen de 10 en 20 jaar. Zowel in de GHZ als in de VVT branche hebben minder medewerkers een functieverblijfsduur van minder dan een jaar dan in de regio benchmark. In onderstaande figuur kunt u zien hoe lang medewerkers gemiddeld in een functie werkzaam zijn in de GHZ branche en in de VVT branche. Figuur 9. Functieverblijfsduur binnen de GHZ branche (Selektie) en de VVT (Benchmark) branche in de regio van jul. t/m dec

6 1.7. Verzuim In de regio ligt het verzuimpercentage exclusief zwangerschap op 5,3%, inclusief zwangerschap is dit 6,6%. Het verzuimpercentage exclusief en inclusief zwangerschap ligt in de GHZ branche hoger dan in de VVT branche. In de regio benchmark is dit juist andersom. Het verzuimpercentage neemt af met het functieniveau (7,3% op niveau 1 en 3,0% op niveau 6). In onderstaande figuren ziet u het gemiddelde verzuimpercentage exclusief en inclusief zwangerschap over a 9b. 9c. 9d. Figuur 10. Verzuimpercentage excl. zwangerschap binnen de GHZ (a) en de VVT branche (b) in de regio en in de GHZ (c) en VVT branche (d) in de regio benchmark in a. 10b. 10c. 10d. Figuur 11. Verzuimpercentage incl. zwangerschap binnen de GHZ (a) en de VVT branche (b) in de regio en in de GHZ (c) en VVT branche (d) in de regio benchmark in 2013 In de regio zijn (zeker in de GHZ branche) relatief veel medewerkers tussen de 25 en 35 jaar oud, wat deels het hogere verzuimpercentage inclusief zwangerschap verklaart. In de onderstaande figuur ziet u de leeftijdsopbouw van de GHZ branche en de VVT branche in de regio en in de regio benchmark. Figuur 12. Het percentage medewerkers per leeftijdscategorie van de GHZ en de VVT branche in de regio (Selectie) en regio benchmark (Benchmark) in 2013 Het verzuimpercentage in de regio is het afgelopen jaar van februari tot en met augustus gedaald en daarna licht gestegen. In december ligt het verzuimpercentage (5,2%) lager dan in januari (6,6%). Zowel in de GHZ als in de VVT branche, als ook in de regio benchmark, is deze trend waarneembaar. In de onderstaande figuur vindt u het verzuim van de regio in het afgelopen jaar. 6

7 Figuur 13. Verzuimtrend binnen de regio in 2013 Grofweg stijgt het verzuimpercentage naarmate medewerkers in een hogere leeftijdscategorie vallen. In de GHZ is het verschil in verzuimpercentage tussen medewerkers jonger dan 20 jaar (1,9%) en medewerkers van 60 jaar en ouder (7,0%) groter dan bij de VVT branche (2%, respectievelijk 5,8%). In de regio ligt het verzuimpercentage inclusief zwangerschap in de leeftijdscategorieën jaar en twee keer zo hoog als het verzuimpercentage exclusief zwangerschap. In onderstaande figuur ziet u per leeftijdscategorie het gemiddelde verzuimpercentage over Figuur 14. Gemiddelde verzuimpercentage per leeftijdscategorie binnen de regio in Opbouw organisatie In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over het type personeel dat in de regio werkzaam is. Om een overzichtelijk bestand te krijgen en organisaties met elkaar te kunnen vergelijken, zijn de functies die binnen de organisaties bestaan, ingedeeld in 92 kernfuncties. Van de kernfunctie is in de APK automatisch het functietype en de kwalificatie (opleiding) gegenereerd. In de 7

8 bijlage vindt u een overzicht van de kernfuncties met de bijbehorende functietypes en niveau. De volgende paragrafen laten u zien hoe de functieopbouw in de regio er uit ziet, qua functiekwalificatie (opleiding) en inschaling Functieniveau Ten op zichtte van 2010 is de functieniveau verdeling nauwelijks veranderd. De GHZ branche kenmerkt zich door het grote percentage medewerkers op niveau 4, de VVT branche door het grote percentage medewerkers op niveau 3 en niveau 1 en 2. Ten op zichtte van de regio benchmark heeft de GHZ branche een groot percentage medewerkers op niveau 5. In de onderstaande figuur vindt u het percentage medewerkers met een bepaald functieniveau binnen de regio en een uitsplitsing voor de GHZ branche en de VVT branche in de regio en de regio benchmark. Functieniveau Totaal regio GHZ regio VVT regio GHZ regio benchmark VVT regio benchmark 1 13,2% 2,3% 20,8% 3,1% 28,4% 2 13,7% 3,6% 20,7% 2,1% 16,4% 3 25,8% 15,0% 33,3% 21,8% 34,1% 4 34,1% 60,0% 16,1% 65,8% 14,7% 5 10,6% 15,6% 7,1% 5,0% 4,4% 6 2,6% 3,4% 2,0% 2,2% 2,0% Figuur 15. Functieniveau binnen de GHZ en de VVT branche in de regio en de regio benchmark van jul. t/m dec Functieniveau Leerlingen Het aantal leerlingen is ten op zichtte van 2010 bijna verdubbeld. De groei van het aantal leerlingen wordt met name veroorzaakt door een opvallende toename van het aantal leerling verzorgende op niveau 3 (van 185 in 2010 tot 457 in 2013). Deze opvallende stijging is ook waarneembaar in de regio benchmark (van 99 naar 368 leerlingen op niveau 3). aantal LL regio totaal Figuur 16. Aantal leerlingen per functieniveau in de regio van jul. t/m dec. 2010, respectievelijk 2011, 2012 en Inschaling Informatie over de salarisschalen van het personeel geeft een indicatie van de loonkosten van organisaties. In de regio heeft de grootste groep medewerkers een salaris in schaal 35 (24%). In onderstaande figuur vindt u de schaalindeling van de GHZ branche en de VVT branche. 8

9 Figuur 17. Schaalindeling binnen de GHZ en VVT branche in de regio van jul. t/m dec Zowel in de GHZ branche als de VVT branche hebben de meeste medewerkers een salaris in schaal 35. In de GHZ branche in de regio benchmark heeft de grootste groep medewerkers (27%) een salaris in schaal 40 en slechts 16% een salaris in schaal 35. De VVT branche in de regio is vergelijkbaar met de regio benchmark, al heeft de VVT branche in de regio een iets lager percentage een salaris in schaal 10 (4% ten op zichtte van 11%) en een hoger percentage medewerkers een salaris in schaal 15 (14% ten op zichtte van 9%). 3. In- en uitstroom De in- en uitstroom van personeel zegt iets over de dynamiek binnen het personeelsbestand. Let op: deze cijfers zijn slechts een indicatie! Het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand die intern van functie of afdeling is gewisseld, in het personeelsinformatiesysteem eerst uit dienst en vervolgens weer in dienst is gemeld. Als dit het geval is, kan er een vertekend beeld optreden van de in- en uitstroomcijfers. Het aantal medewerkers is in de eerste vijf maanden van het jaar vrij stabiel. Na een piek in het aantal medewerkers in juli, is het aantal medewerkers gedaald door een toename van het aantal medewerkers dat uit dienst ging en een daling van het aantal medewerkers dat in dienst kwam. De afname van het aantal medewerkers vond zowel in de GHZ branche als in de VVT branche plaats. Een aantal organisaties gaf aan dat dit komt doordat er een vacaturestop is ingesteld en dat er geen leerlingen meer aangenomen worden. In de regio benchmark is het aantal medewerkers na een piek in juli wat stabieler, met in de GHZ branche zelfs nog een lichte stijging. De daling van het aantal medewerkers in het laatste halfjaar van 2013 wijkt sterk af van het patroon in de jaren daarvoor. 9

10 Figuur 19. Aantal medewerkers in de regio van 2010 t/m 2013 In de onderstaande figuur ziet u het verloop in 2012 en in Op de x-as vindt u het de maanden, op de eerste y-as vindt u het aantal medewerkers dat is ingestroomd, respectievelijk uitgestroomd en op de tweede y-as vindt u het totaal aantal medewerkers en fte dat werkzaam was in de regio. Figuur 18. Verloop binnen de regio van jan t/m dec

11 4. Samenvatting Deze rapportage geeft een overzicht van de belangrijke kenmerken van het personeel in loondienst in de regio in de laatste zes maanden van De verloop- en verzuimcijfers hebben betrekking op heel Deze data zijn gegenereerd vanuit de personeelsbestanden van 15 organisaties ( medewerkers) en verwerkt in de Arbeidsmarkt Prestatie Kaart. De data van de GHZ branche (9.264 medewerkers) en VVT branche ( medewerkers) uit de regio zijn vergeleken met de GHZ branche (3.137 medewerkers) en de VVT branche ( medewerkers) in de regio Rijnstreek en Rijnmond. Hieronder vindt u de meest opvallende zaken van beide branches: Daling aantal medewerkers vanaf juli 2013 Het gemiddelde aantal medewerkers en het aantal FTE is over de jaren 2010 t/m 2013 toegenomen. Als we inzoomen op deze aantallen per maand zien we, zowel in de GHZ als in de VVT branche, vanaf juli 2013 een daling in het aantal medewerkers en FTE. Deeltijdfactor van 2010 t/m 2013 vrij stabiel en hoger dan in regio benchmark De deeltijdfactor ligt op 0,5. In de GHZ branche (0,58) ligt de deeltijdfactor hoger dan in de VVT branche (0,48). Ook ligt de deeltijdfactor zowel in de GHZ als in de VVT branche hoger dan in de regio benchmark. De grootste groep medewerkers (28%) heeft een dienstverband van 25 t/m 32 uur per week. Het percentage medewerkers dat fulltime werkt (8%) is zowel in de GHZ (10%) als in de VVT (7%) branche groter dan in de regio benchmark (6%, respectievelijk 7%). Percentage medewerkers met vast dienstverband afgelopen jaren gedaald Op dit moment heeft meer dan twee derde van de medewerkers in de regio heeft een vast dienstverband. Dit was in 2010 nog op 76%. Dit percentage ligt zowel in de GHZ branche als de VVT branche iets lager dan in de regio benchmark. Op de hogere functie niveaus hebben medewerkers vaker een dienstverband voor onbepaalde tijd. Medewerkers in regio jonger dan in de regio benchmark De gemiddelde leeftijd in de regio ligt op 41,4 jaar en 35,1% van de medewerkers is 50 jaar of ouder. In zowel de GHZ branche als de VVT branche is de gemiddelde leeftijd en het percentage 50 plussers lager dan in de regio benchmark. De grootste groep medewerkers (14%) is tussen de 50 en 55 jaar oud. In de GHZ branche is daarnaast een groot percentage van de medewerkers (15%) tussen de 25 en 30 jaar oud. In de GHZ branche in de regio benchmark is dit niet het geval. Percentage mannelijke medewerkers hoger dan in regio benchmark en afgelopen jaren stabiel In de regio is 14% van de medewerkers man. Dit percentage is de afgelopen jaren niet gewijzigd. Dit percentage ligt zowel in de GHZ branche als de VVT branche hoger dan in de regio benchmark. Medewerkers werken lang in dezelfde functie De grootste groep medewerkers (19%) heeft een functieverblijfsduur tussen de 10 en 20 jaar. Verzuimpercentage gestegen en hoger dan in regio benchmark Het verzuimpercentage ligt gemiddeld in 2013 op 5,3%. Het verzuim daalde van januari (6,6%) t/m augustus (4,3%) om vervolgens te stijgen tot 5,2% in december. Naarmate medewerkers in een hogere leeftijdscategorie vallen, stijgt het gemiddelde verzuimpercentage. In de GHZ branche (5,5% / 7,0%) ligt het gemiddelde verzuimpercentage hoger dan in de VVT branche (5,2% / 6,2%). Het verzuimpercentage ligt zowel in de GHZ als in de VVT branche in de regio hoger dan in de regio benchmark. Functieniveau verdeling ten op zichtte van 2010 nauwelijks veranderd In de GHZ branche heeft 60% van de medewerkers een functie op niveau 4. Dit percentage ligt iets lager dan in de regio benchmark (66%). In de VVT branche heeft één op de drie medewerkers een functie op niveau 3. Dit percentage is 11

12 vergelijkbaar met het percentage in de regio benchmark. Het aantal leerlingen is vanaf 2010 (387 leerlingen) toegenomen (tot 733 in 2013). Deze groei komt vooral voort uit een toename van het aantal leerlingen verzorgenden. Grootste groep medewerkers salaris in schaal 35 Zowel in de GHZ branche als de VVT branche hebben de meeste medewerkers een salaris in schaal 35. In de GHZ branche in de regio benchmark heeft de grootste groep medewerkers (24%) een salaris in schaal 40. De VVT branche in de regio is vergelijkbaar met de regio benchmark, al heeft de VVT branche in de regio een iets lager percentage een salaris in schaal 10 en een hoger percentage medewerkers een salaris in schaal Vervolg De rapportage schetst een algemeen beeld van organisaties in de provincie Utrecht en regio Gooi en Vechtstreek. Utrechtzorg wil middels de Arbeidsmarkt Prestatie Kaart organisaties van informatie voorzien en een zo volledig mogelijk actueel regionaal beeld schetsen. In samenspraak met de deelnemers zal worden bepaald wanneer en in welke vorm een derde APK wordt opgesteld. Utrechtzorg verwacht dat er dan meer regionale en sectorale data beschikbaar is, waardoor de betekenis van de regionale en sectorale data stijgt. Heeft u naar aanleiding van deze rapportage vragen of wilt u ook deelnemen aan het opstellen van de APK, dan kunt u contact opnemen met Utrechtzorg. 12

13 Bijlage: kernfunctienamen met niveau en functietype Functietype Niveau Kernfunctienaam Functietype Niveau Kernfunctienaam 2 Administratief Assistent 3 Coördinator Leidinggevende 3 Administratief Medewerker 4 Afdelingshoofd Zorg Zorg 4 Communicatiemedewerker 5 Coördinator ZH Financieel Medewerker 6 Arts Medewerker Automatisering Arts in Opleiding Medisch Bedrijfs PenO Medewerker Medisch Specialist ondersteunend Praktijkopleider Psychiater 5 Arbofunctionaris 3 Sterilisatie Medewerker Beleidsmedewerker 4 Apothekersassistent Communicatieadviseur Doktersassistent Financieel Adviseur 5 Anesthesiemedewerker PenO Functionaris Leerling Anesthesiemedewerker 3 Assistent Begeleider Medisch Leerling Laborant Leerling Assistent Begeleider Ondersteunend MBRT Medewerker Leerling MMZ 3 Medisch Technicus Medewerker MMZ 3 Nurse Practioner Pedagogisch Werker Kinderopvang Operatieassistent 4 Activiteitenbegeleider 6 Apotheker Begeleider Onderzoeker Coördinator Kinderopvang 3 Algemeen Laborant Begeleider Leerling Begeleider 4 Analist Leerling MMZ 4 Paramedisch 5 Behandelaar Medewerker MMZ 4 Gespecialiseerd Laborant Sociaal Cultureel Werker 6 Psycholoog 5 Clientadviseur 1 Gastvrouw Leerling Maatschappelijk W en D Hulp bij Huishouding Maatschappelijk Werker Leerling Zorgassistent Pedagogisch Medewerker Zorgassistent 6 Pedagoog 2 Helpende 1 Huishoudelijk Medewerker Leerling Helpende Keukenassistent Vakantiewerker Zorg 2 Facilitair Medewerker 3 EVV Logistiek Medewerker Kraamverzorgende Facilitair Medewerker Receptie Zorg Leerling Kraamverzorgende uitvoerend Technisch Medewerker Leerling Verzorgende Vakantiewerker Facilitair Teamleider VVT Voedingsassistent Verzorgende 3 Kok 4 Leerling Verpleegkundige 4 5 Inkoper Verpleegkundige 4 5 Hoofd Personeelszaken 5 Leerling Verpleegkundig Specialist Hoger 6 Directeur Leerling Verpleegkundige 5 Management HEAD - Controler Verpleegkundig Specialist Manager Verpleegkundige 5 4 Hoofd Facilitair Leidinggevende 5 Hoofd Administratieve Dienst Overig Hoofd Automatisering 13

Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg

Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg Factsheet handen aan het bed in de intramurale ouderenzorg De vraag die via de Quick Service gesteld is door Sanneke Schepman van het ministerie

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de zorg en specifiek op de arbeidsmarkt, is het zinvol te weten wat zich hier afspeelt. De afgelopen maanden zijn De

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Midden-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Toelichting Arbeidsmonitor

Toelichting Arbeidsmonitor Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor Samenwerkingsverbanden van werkgevers Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Arnhem REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Ede REGIO EDE Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 West-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Regio Utrecht

Regio Utrecht Kengetallen Arbeidsmarkt en Opleiding Gehandicaptenzorg Regio Utrecht 2006-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar.

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar. Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor betaalde versie Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013 Rapportage BPV-plaatsen RBB /3 Samenvatting Het aantal individuele stages(bpv-plaatsen) in de zorgsector in West-Brabant stijgt nog steeds. In het schooljaar /3 zijn in de regio ruim.35 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages)

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016

Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1609-0229 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016

Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Aantal huisartsen en aantal FTE van huisartsen vanaf 2007 tot en met 2016 Werken er nu meer of minder huisartsen dan 10 jaar geleden en werken zij nu meer of minder FTE? LF.J. van der Velden & R.S. Batenburg,

Nadere informatie

% Percentage gediplomeerd of in opleiding

% Percentage gediplomeerd of in opleiding Personeelssamenstelling Stichting Woonzorgcentrum Raffy Stand van zaken Juni 2017 Functies Functieniveau Aantal medewerkers % Percentage of in opleiding Toelichting (Para) Medisch 6 (VS) 3(2,28 fte) 33%

Nadere informatie

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016

Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Factsheet Open Teelten Boomkwekerij 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 1 december 2016 1610-0863 Pagina 2 33 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Functielijst FLEX. Administratie/inkoop. Apotheek. Begeleiding. Overzicht functies in Flex. Pagina 1

Functielijst FLEX. Administratie/inkoop. Apotheek. Begeleiding. Overzicht functies in Flex. Pagina 1 Functielijst FLEX Administratie/inkoop (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop A (FG 35) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop B (FG 40) (Assistent)inkoper/leidinggevende inkoop C (FG 45) (Assistent)inkoper/leidinggevende

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 8 Gediplomeerden mbo Welzijn...

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013

Factsheet Bos en Natuur Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Factsheet Bos en Natuur 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt 2013 Colland Bestuursbureau, 8 december 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting 3 Samenvatting

Nadere informatie

Branche Viewer VVT. Kwartaal

Branche Viewer VVT. Kwartaal Branche Viewer VVT Kwartaal 2016-4 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 4. Verzuim naar

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1 MEDEWERKERS IN BEELD... 4 1.1 PERSONEELSBESTAND... 4 1.2 FORMATIE EN LEEFTIJD... 5 1.3 LEEFTIJDSOPBOUW... 5 1.4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 6 2 WELZIJN... 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Landbouw Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Landbouw 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal

Branche Viewer. Algemene Ziekenhuizen. Kwartaal Branche Viewer Algemene Ziekenhuizen Kwartaal 2016-1 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE

KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE KENGETALLEN MOBILITEITSBRANCHE 2005-2016 Juni 2016 Kengetallen mobiliteitsbranche 2005-2016 1 INHOUD 1. Aanleiding 3 2. Conclusie 5 3. Resultaten 10 3.1 Werkgevers 10 3.2 Medewerkers 27 3.3 Branchemobiliteit

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 6 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 9 Gediplomeerden

Nadere informatie

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn

pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer Na datum 29 oktober 2012 van Judith Terwijn pagina 1 25 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2011 Documentnummer 20120679Na van Judith Terwijn datum 29 oktober 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks een arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Vernet Health Ranking

Vernet Health Ranking Naam Voorbeeldorganisatie Vernet-ID 000000 Voorbeeldbranche Vernet Health Ranking De Vernet Health Ranking(*) over 2014 is bekend! De score van uw organisatie is 5,2. Op verschillende verzuimonderdelen

Nadere informatie

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2005 t/m eind 2015

Gemeentepersoneel in Leiden eind 2005 t/m eind 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Gemeentepersoneel in Leiden eind 25 t/m eind 215 Eind 215 heeft de gemeente Leiden 1.348 medewerkers, 643 vrouwen

Nadere informatie

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg

Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg Naam Gemiva-SVG Groep Vernet-ID 641316 Gehandicaptenzorg Vernet Health Ranking Over 2013 is de Vernet Health Ranking(*) voor uw organisatie bepaald. Uw score in 2013 is 9,7. heeft een goede performance

Nadere informatie

Factsheet Hoveniers 2016

Factsheet Hoveniers 2016 Factsheet Hoveniers 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 19 oktober 2016 1610-0843 Pagina 2 34 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Branche Viewer VVT. Kwartaal

Branche Viewer VVT. Kwartaal Branche Viewer VVT Kwartaal 2015-4 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 4. Verzuim naar

Nadere informatie

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Open teelten Boomkwekerij Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Open teelten Boomkwekerij 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 14 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Glastuinbouw 2016

Factsheet Glastuinbouw 2016 Factsheet Glastuinbouw 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 25 oktober 2016 1608-1060 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Factsheet Groothandel in Bloembollen 2014 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2013 Colland Bestuursbureau, 31 oktober 2014 Pagina 2 27 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2014

NTR Sociaal Jaarverslag 2014 NTR Sociaal Jaarverslag 214 2.3 cijfers 11 Sociaal Jaarverslag 214 Voorwoord 2.3 cijfers 11 214 was een uitzonderlijk jaar. Het grootste deel van de zogenaamde Rutte I-bezuiniging van 2 miljoen moest verwerkt

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar.

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar. Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor Gratis versie Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste jaar fors gestegen.

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Branche Viewer. Geestelijke Gezondheidszorg. Kwartaal

Branche Viewer. Geestelijke Gezondheidszorg. Kwartaal Branche Viewer Geestelijke Gezondheidszorg Kwartaal 2016-3 Inhoudsopgave Voorwoord/Analyse 1. Verzuimpercentage naar ziektejaar 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie

Nadere informatie

Factsheet Paddenstoelen 2016

Factsheet Paddenstoelen 2016 Factsheet Paddenstoelen 2016 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt in 2015 Colland Bestuursbureau, 28 oktober 2016 1610-1267 Pagina 2 33 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de zorgsector in de regio Rijn Gouwe 2015

Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de zorgsector in de regio Rijn Gouwe 2015 Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de zorgsector in de regio Rijn Gouwe 2015 Inhoud Inleiding............3 Landelijke ontwikkelingen in de zorg.........4 Zorg en welzijn: van banenmotor naar krimpsector...

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Wageningen UR Met elkaar maken we Wageningen UR; de medewerker is ons belangrijkste kapitaal en de ontwikkeling van onze medewerkers draagt bij aan de

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Factsheet Kinderopvang

Factsheet Kinderopvang Factsheet Kinderopvang Datum MOVISIE Utrecht, november 2010 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2010 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2008, 2009, 2010... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Deel II: Nieuwe instromers mbo... 5 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden

Nadere informatie

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie NOTITIE. Verzuimrapportage 4 e kwartaal AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : juli 2013 ONDERWERP : Verzuimrapportage 1e 2013 NUMMER : 20216018 Algemeen Vanaf het 2004 verzorgt

Nadere informatie

Infographic: Personeelssamenstelling Huize Rosa

Infographic: Personeelssamenstelling Huize Rosa Infographic: Personeelssamenstelling Huize Rosa Laatste update: dinsdag 4 juli 2017 1 Infographic: Personeelssamenstelling in Huize Rosa Inhoudsopgave 1. Aantal zorgverleners per organisatie onderdeel

Nadere informatie

Personeel BAR-gemeenten in beeld

Personeel BAR-gemeenten in beeld Personeel BAR-gemeenten in beeld Statistieken & grafieken over leeftijdsopbouw, geslacht, loonschalen en anciënniteiten, functies, uren dienstverband en jaren diensttijd Gemeente Barendrecht, Onderzoek

Nadere informatie

P&O als strategische partner

P&O als strategische partner P&O als strategische partner Meten = Weten = Sturen Jacob van de Groep, manager P&O St. Antonius Ziekenhuis 22 juni 2011 Inhoud presentatie - Ontwikkelingen extern - Gevolgen intern (St. Antonius Ziekenhuis)

Nadere informatie

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten.

Onderstaande tabel toont enkele algemene kenmerken afkomstig van het CBS, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van de gemeenten. BIJLAGE 3: G4-Divosa Benchmark In de commissievergadering van 11 mei 2017 is toegezegd Divosa cijfers (G4 Divosa- Benchmark) met u te delen (toezegging 17/T83). Dit document bevat de G4-Benchmark van 2016.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014)

Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014) Overzichten Aantal medewerkers in dienst van (peildatum 31-12-2014) Functieverdeling Functie 31.12.2013 31.12.2014 Aantal Fte's Aantal Fte's Directeur-bestuurder 1 1 1 1 Adjunct-directeur 1 0,89 1 0,89

Nadere informatie

Regio Utrecht 2006-2011

Regio Utrecht 2006-2011 Kengetallen Arbeidsmarkt en Opleiding Verpleeg- en verzorgingshuizen Regio Utrecht 2006-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

Prognose bevolking Fryslân

Prognose bevolking Fryslân Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Fryslân 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

(V)SO in beeld. november 2015

(V)SO in beeld. november 2015 november 015 Focus op de sector De sector (v)so is volop in ontwikkeling. Passend onderwijs, de Wet Kwaliteit (v)so en het Toezichtkader (v)so vragen de komende jaren veel van speciaal onderwijs scholen

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche

Kengetallen Mobiliteitsbranche Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2002-2012 drs. W. van Ooij dr. K.Karpinska MarktMonitor september 2013 Inhoudsopgave Samenvatting -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers

Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Monitor Arbeid en Gezondheid update eerste halfjaar 2013 Cijfers & trends over Inzetbaarheid van werknemers Oktober 2013 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangrijkste resultaten/bevindingen... 5 Verzuimpercentage...

Nadere informatie

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde

SBOH. Sociaal Jaarverslag Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde SBOH Sociaal Jaarverslag 2015 Opleiding Huisartsen & Specialisten Ouderengeneeskunde juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aantal werknemers 4 Man/vrouw-verhouding. 5 Academisering: aioto s en gepromoveerde

Nadere informatie

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland

Arbeidsmarkttrends in beeld. Najaar 2016 Zeeland Arbeidsmarkttrends in beeld Najaar 2016 Zeeland Colofon Deze publicatie is een uitgave van ViaZorg. Tekst & Vormgeving ViaZorg Adres Stationspark 2 4462 DZ Goes Deze publicatie is als PDF-bestand te downloaden

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie