PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN"

Transcriptie

1 / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20

2 GEPUBLICEERD OP: op januari 2016 DOOR: Lien Braeckevelt, Heidi Cloots, Herwin De Kind, Peter Janssens Afdeling Informatie en Zorgberoepen Hoe refereren naar dit document? Zorg en Gezondheid Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen [Online publicatie]. Brussel: Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Informatie en Zorgberoepen, 2015 [geraadpleegd op../../..], Beschikbaar op: GI2013_ziekenhuispersoneel.pdf Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 2/20

3 Inhoudstafel 1 Hoeveel personeelsleden zijn er in elke functie per soort ziekenhuis? Evolutie 5 2 Aantal personeelsleden per ziekenhuisbed Artsen per bed Artsen in opleiding Verzorgenden, verplegenden en paramedici per bed 8 3 Aantal personeelsleden per verblijf/verblijfsdagen 9 4 Man/vrouw-verhouding naar soort ziekenhuis naar functie 10 5 Leeftijdsverdeling personeel Verdeling naar functie Verdeling naar soort ziekenhuis Evolutie gemiddelde leeftijd 12 6 Verhouding VTE/aantal personeel Evolutie naar soort ziekenhuis Evolutie naar geslacht Evolutie naar functie 15 7 Specialisatie bij artsen 17 8 Over deze cijfers Volledigheid van de gegevens Personeelscategorieën 19 Gebruikte afkortingen Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 3/20

4 Deze gegevens zijn gebaseerd op de personeelsgegevens die verzameld werden met behulp van de IZAG-registratie. Alle ziekenhuizen stuurden hun gegevens binnen, behalve in en Meer info over registratie en volledigheid van de gegevens? 1 Hoeveel personeelsleden zijn er in elke functie per soort ziekenhuis? In 2013 werkten er in totaal personen in de Vlaamse algemene ziekenhuizen. Op de 100 personeelsleden zijn er 42,7 verpleegkundigen, 11,3 artsen, 7,2 verzorgenden, 9,5 paramedici en 13,5 administratieve en 15,7 andere personeelsleden. In de algemene ziekenhuizen werken de meeste ziekenhuiswerknemers: 76,5%. De verdeling naar functies is gelijkaardig aan de verdeling van alle algemene ziekenhuizen samen. 44,6% van het personeel behoort tot het verplegend personeel, 16% behoort tot het ander personeel, 12,9% administratief personeel en 10,4% artsen. Universitaire ziekenhuizen geven werk aan personen. Dat is 20,8% van het totale personeelsbestand in algemene ziekenhuizen. In universitaire ziekenhuizen zijn er meer artsen (15,8%) en meer administratief personeel (16,4%), maar minder verplegenden (37,4%) en verzorgenden (5,4%) t.o.v. alle ziekenhuizen samen. In chronische ziekenhuizen werkt slechts 2,7% van de personeelsleden. In chronische ziekenhuizen zijn er relatief weinig artsen (2,8%) en verpleegkundigen (30,1%), maar veel verzorgenden (20,6%) en paramedici (18,9%). PROCENTUELE VERDELING PERSONEEL NAAR FUNCTIE EN SOORT ZIEKENHUIS, VLAAMS GEWEST, 2013 bron: IZAG-registratie Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 4/20

5 1.1 EVOLUTIE Het aantal personeelsleden in de ziekenhuizen neemt toe, zowel in absolute aantallen als in gemiddelden per ziekenhuis: Waar er in 2008 nog personeelsleden waren zijn dat er in 2013 al Dat is een stijging van maar liefst 9,4%. Dit betekende dat er in 2008 gemiddeld personen werkten in de 73 Vlaamse ziekenhuizen. In 2013 was dit gemiddelde al gestegen met 21% tot gemiddeld personeelsleden voor 66 Vlaamse ziekenhuizen. De stijging was sterker in de chronische ziekenhuizen (+32%) dan in de andere ziekenhuizen. EVOLUTIE TOTAAL AANTAL PERSONEELSLEDEN NAAR SOORT ZIEKENHUIS, * 2009** * 2012* 2013 Algemene ziekenhuizen Universitaire ziekenhuizen Chronische ziekenhuizen Totaal Bron: IZAG-registratie, Opmerking: Voor enkele jaren ontbreken de cijfers van 1 (*) of 2 (**) ziekenhuizen. Zie over deze cijfers. 2 Aantal personeelsleden per ziekenhuisbed Het aantal personeelsleden per bed (uitgedrukt in voltijdsequivalenten) verschilt niet zozeer naar grootte van een ziekenhuis, als wel naar het type. Dit zegt iets over de werkdruk. In algemene ziekenhuizen zijn er ongeveer 2,3 VTE per bed waarvan 0,2 artsen en 1,2 verplegend en verzorgend. In universitaire ziekenhuizen zijn er gemiddeld 4 VTE per bed, waarvan 0,6 artsen en 1,7 verplegend en verzorgend en 0,42 paramedisch personeel. In een gemiddeld chronisch ziekenhuis is er per bed 1,6 voltijdsequivalent personeel. Het aantal VTE personeelsleden per bed neemt toe in de afgelopen 5 jaar, vooral in universitaire ziekenhuizen: van 3,62 VTE per bed naar 3,99 VTE per bed. Het aantal bedden blijft stabiel in de afgelopen jaren, dus de stijging in VTE per bed is te wijten aan de stijging in VTE Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 5/20

6 AANTAL VOLTIJDSEQUIVALENTEN PER BED NAAR PERSONEELSFUNCTIE, SOORT EN GROOTTE VAN ZIEKENHUIS, 66 VLAAMSE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN, 2013 EVOLUTIE AANTAL VOLTIJDSEQUIVALENTEN PER BED, NAAR SOORT ZIEKENHUIS, Bron: IZAG-registratie Opmerking: Voor enkele jaren ontbreken de cijfers van 1 (*) of 2 (**) ziekenhuizen. Zie over deze cijfers Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 6/20

7 2.1 ARTSEN PER BED In algemene ziekenhuizen schommelt het VTE artsen per bed rond de 0,26. Kleinere ziekenhuizen kunnen iets meer artsen per bed inzetten dan grote ziekenhuizen: 0,27 VTE arts per bed in een acuut ziekenhuis met minder dan 200 bedden; 0,25 VTE arts per bed in een acuut ziekenhuis met 450 bedden of meer. In universitaire ziekenhuizen zijn er de meeste artsen per bed: 0,61 VTE arts per bed, meer dan 2 keer het gemiddelde in Vlaanderen. In een chronisch ziekenhuis zijn er het minst aantal VTE artsen per bed: 0,028 VTE arts per bed hetzij 10 keer kleiner dan het gemiddelde in Vlaanderen Artsen in opleiding In 2013 waren er in Vlaanderen artsen in opleiding werkzaam in de Vlaamse ziekenhuizen. In VTE uitgedrukt waren dat er 1.880,5. In universitaire ziekenhuizen vinden we het grootste aantal artsen in opleiding. 40,9% van de artsen in deze ziekenhuizen voltooit er de opleiding. Uitgedrukt in VTE loopt dit aandeel op tot 48,1% van het totale aantal voltijdsequivalente artsen. Per universitair bed betekent dit 0,3 (VTE) artsen in opleiding. Dit grote aantal artsen in opleiding hoeft niet te verwonderen want "opleiding" is ook een van de kerntaken van een universitair ziekenhuis. Ook in andere ziekenhuizen maken artsen in opleiding deel uit van het medische korps (7,4% tot 13%). Hoe groter het ziekenhuis, hoe meer uren door artsen in opleiding worden ingevuld. VERDELING VOLTIJDSEQUIVALENTEN ARTSEN EN ARTSEN IN OPLEIDING PER BED NAAR SOORT EN GROOTTE VAN ZIEKENHUIS, 66 VLAAMSE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN, Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 7/20

8 2.2 VERZORGENDEN, VERPLEGENDEN EN PARAMEDICI PER BED Voor het verplegende personeel gelden dezelfde vaststellingen als voor de artsen: het kleinste aantal voltijdsequivalenten in chronische ziekenhuizen (nl. 0,50 VTE per bed), gevolgd door algemene ziekenhuizen (nl. 1 tot 1,28 VTE per bed), in universitaire ziekenhuizen zijn er de meeste verplegende personeelsleden per bed (nl. 1,52 VTE per bed). Wat verzorgende personeelsleden betreft, zijn er in de chronische ziekenhuizen dubbel zo veel (VTE) verzorgenden dan in andere ziekenhuizen (0,32 VTE per bed). Ook het aantal paramedici per bed ligt hoger in de chronische ziekenhuizen dan in de acute ziekenhuizen (0,31 VTE per bed versus 0,20-0,21 VTE per bed). In de universitaire ziekenhuizen zijn er het meest paramedici per bed: 0,42 VTE per bed. VERHOUDING AANTAL VOLTIJDSEQUIVALENTEN PER BED NAAR PERSONEELSFUNCTIE, SOORT EN GROOTTE VAN ZIEKENHUIS T.O.V. ALLE VLAAMSE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN SAMEN (=1), 2013 Ander Verzorgend personeel 0,97 0,85 0,78 0,82 0,99 0,75 0,83 0,77 1,22 1,23 1,48 1,94 UZ 450+ AZ 450+ AZ AZ AZ < 200 CZ < 200 Verplegend personeel 0,45 0,97 0,90 0,99 1,37 1,16 Paramedisch personeel 0,88 0,85 0,83 0,81 1,29 1,73 Administratief personeel 0,43 0,91 0,81 0,84 0,83 1,91 Artsen 0,10 0,86 0,83 0,91 0,93 2,11 0 0,5 1 1,5 2 2, Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 8/20

9 3 Aantal personeelsleden per verblijf/verblijfsdagen De verblijven en de verblijfsdagen zijn maar gekend tot 2012 (MKG) dus voor een correcte vergelijking gebruiken we hier de personeelsgegevens van We delen het aantal VTE door het aantal verblijven en verblijfsdagen. Ook dit zegt iets over de werkdruk. In chronische ziekenhuizen zijn er het meest VTE per verblijf, maar wel het minst per verblijfsdag. Dat valt te verklaren doordat ze minder verblijven hebben, maar wel van langere duur. In een chronisch ziekenhuis is de gemiddelde verblijfsduur 39 dagen waar dat in de algemene en universitaire maar twee dagen is. VERGELIJKING AANTAL VTE PER 100 VERBLIJVEN, PER VERBLIJFSDAGEN EN GEMIDDELDE DUUR NAAR SOORT ZIEKENHUIS, 2012 Bron: IZAG-registratie (VTE) & MZG-registratie (verblijven en verblijfsduur), 2012 Opgelet: 2 assen! Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 9/20

10 4 Man/vrouw-verhouding 3 op de 4 werknemers (76,1% VTE) in een ziekenhuis zijn vrouwen en die verhouding is stabiel over de jaren heen. Maar die verhouding is niet voor alle functies dezelfde, en ook niet voor alle ziekenhuizen. 4.1 NAAR SOORT ZIEKENHUIS De meeste geneesheren zijn mannen (60,1%). In universitaire ziekenhuizen werken er het meest mannen (27,9%) en in chronische het minst (17,8%). Dit valt te verklaren doordat er minder artsen werkzaam zijn in chronische ziekenhuizen VERDELING VTE PER GESLACHT NAAR GROOTTE EN SOORT ZIEKENHUIS, NAAR FUNCTIE Bij het verzorgend en het verplegend personeel zijn vrouwen ruim in de meerderheid (94,6 en 83,6%). 20,2% van de paramedici is een man. Bij het administratief personeel is dat 20,5%. Enkel bij het directiepersoneel zijn de mannen in de meerderheid: 63,5% is een man op een totaal van 289,6 VTE. Het percentage vrouwen stijgt voor de medische functies, maar niet bij de andere functies. Het percentage vrouwelijke artsen stijgt met 4 procentpunten van 35,2% naar 39,5%. Ook het paramedisch personeel vervrouwelijkt: van 76,7% in 2008 naar 79,8% in Bij het verplegend personeel stijgt het percentage vrouwen licht van 82,9 naar 83,6%. Bij het verzorgend personeel zien we een lichte toename van het percentage mannen: van 4,2% naar 5,4%. Ook bij het ander en het administratief personeel zien we een lichte afname van het percentage vrouwen Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 10/20

11 EVOLUTIE AANDEEL VROUWEN (% VAN VTE) PER FUNCTIE, Leeftijdsverdeling personeel In de Vlaamse ziekenhuizen is 20% jonger dan 30 (VTE). De helft van het ziekenhuispersoneel is tussen 30 en 50 jaar oud. 5.1 VERDELING NAAR FUNCTIE We zien dat vooral het paramedisch en het verplegend personeel een jonger profiel heeft: respectievelijk 26,2% en 23,2% van het paramedisch/verplegend personeel is jonger dan 30; de groep tussen 30 en 40 jaar ook sterk vertegenwoordigd is bij het paramedisch personeel (27,3%), de paramedici zijn dus de jongste groep; anderzijds slechts 25,4% en 25,9% van het paramedisch/verplegend personeel ouder is dan 50. Slechts 3,6% van het personeel is ouder dan 60. Daar zien we dat vooral artsen vaak langer werken dan 60 jaar (8,7% van de artsen is ouder dan 60) De verzorgenden hebben de groep met het oudste personeel: maar liefst 35 % van de verzorgenden is ouder dan vijftig. Over alle groepen heen bekeken is dat maar 29,1% Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 11/20

12 PROCENTUELE VERDELING VTE NAAR LEEFTIJDSGROEP PER FUNCTIE PERSONEEL, 2013 VTE onder de 30 jaar jaar jaar jaar 60 jaar + Artsen 15,0% 25,9% 26,7% 23,7% 8,7% Administratief 15,0% 25,1% 29,7% 26,2% 3,9% personeel Paramedisch 26,2% 27,3% 21,1% 21,1% 4,2% personeel Verplegend personeel 23,2% 25,7% 25,2% 24,0% 1,9% Verzorgend personeel 17,9% 18,7% 28,3% 31,7% 3,4% Ander 14,5% 19,4% 30,8% 31,7% 3,7% Totaal 19,9% 24,5% 26,5% 25,6% 3,6% 5.2 VERDELING NAAR SOORT ZIEKENHUIS In chronische ziekenhuizen is het personeel ouder dan in andere ziekenhuizen. Universitaire ziekenhuizen hebben het jongste leeftijdsprofiel, tenzij dan bij de 60+, omdat er in universitaire ziekenhuizen het meest artsen aan de slag zijn, die vaker lang werken. PROCENTUELE VERDELING VTE NAAR LEEFTIJDSGROEP PER SOORT ZIEKENHUIS, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 4% 3% 4% 26% 25% 26% 26% 27% 24% 27% 27% 24% 26% 24% 24% 20% 21% 20% 20% AZ UZ CZ TOTAAL 60 j j j j < 30 j 5.3 EVOLUTIE GEMIDDELDE LEEFTIJD De gemiddelde leeftijd neemt toe in de loop der jaren, voor zowel mannen als vrouwen. Het personeel in de Vlaamse ziekenhuizen is gemiddeld 45 jaar in In 2008 was dat nog een jaar jonger. In 2009 zien we een knik, wellicht is dat te wijten aan de onvolledigheid van de gegevens Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 12/20

13 Gemiddelde leeftijd Gemiddelde leeftijd De gemiddelde leeftijd van vrouwen is jonger dan bij mannen: vrouwen zijn in 2013 gemiddeld 44,4 jaar, bij mannen is dat 47,1 jaar. EVOLUTIE GEMIDDELDE LEEFTIJD TOTAAL EN NAAR GESLACHT, ,8 43,4 46,1 44,1 43,9 43,2 46,5 44,2 43,6 46,8 44,5 43,9 47,1 47,1 44,8 45,0 44,2 44, totaal mannen vrouwen Chronische ziekenhuizen hebben het oudste leeftijdsprofiel, omdat zij procentueel het meest verzorgenden hebben, die een ouder leeftijdsprofiel hebben. EVOLUTIE GEMIDDELDE LEEFTIJD NAAR SOORT ZIEKENHUIS, ,0 50,8 52,2 52,0 46,5 43,8 47,9 44,1 43,8 44,2 43,3 43,2 44,5 44,8 44,9 43,6 44,0 44, AZ CZ UZ De gemiddelde leeftijd van artsen die werken in ziekenhuizen blijft vrij stabiel in de periode Bij administratief, paramedisch en verzorgend personeel zien we een duidelijke veroudering van de gemiddelde leeftijd in de loop der jaren Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 13/20

14 EVOLUTIE GEMIDDELDE LEEFTIJD NAAR FUNCTIE, , ANDER ,5 46, VERZORGEND PERSONEEL ,3 45, VERPLEGEND PERSONEEL 42,2 44,7 PARAMEDISCH PERSONEEL 44,2 45,4 ADMINISTRATIEF PERSONEEL 43,1 48,4 ARTSEN 48, Verhouding VTE/aantal personeel In 2013 werkten er mensen in de Vlaamse ziekenhuizen, maar er waren maar VTE. Dat wil zeggen dat we behoorlijk wat mensen hebben die deeltijds werken. Als we het VTE delen door het aantal personeelsleden krijgen we een factor die iets zegt over de hoeveelheid mensen die deeltijds werken. Hoe dichter bij 1, hoe meer mensen voltijds werken. Het is interessant om eens te bekijken hoe die factor verschilt naargelang ziekenhuis, geslacht, leeftijd, jaartal. 6.1 EVOLUTIE NAAR SOORT ZIEKENHUIS Verhouding VTE/aantal personen daalt licht in de loop der jaren, alleen in de chronische ziekenhuizen neemt het toe tot 2012 om dan in 2013 weer te dalen. In chronische ziekenhuizen werken mensen vaker deeltijds, in universitaire werken ze vaker voltijds Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 14/20

15 aantal VTE/ aantal personen aantal VTE/ aantal personen EVOLUTIE VERHOUDING VTE T.O.V. TOTAAL AANTAL PERSONEN NAAR SOORT ZIEKENHUIS, % 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% AZ CZ UZ Bron: IZAG-registratie EVOLUTIE NAAR GESLACHT Mannen werken vaker voltijds dan vrouwen, maar de evolutie blijft vrij stabiel. EVOLUTIE VERHOUDING VTE T.O.V. TOTAAL AANTAL PERSONEN NAAR GESLACHT, % 93% 91% 89% 87% 85% mannen vrouwen 83% 81% 79% 77% 75% Bron: IZAG-registratie EVOLUTIE NAAR FUNCTIE Verzorgenden werken het minst vaak voltijds. Ook hier zijn de verhoudingen vrij stabiel in de tijd Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 15/20

16 EVOLUTIE VERHOUDING VTE T.O.V. TOTAAL AANTAL PERSONEN NAAR FUNCTIE PERSONEEL, ANDER VERZORGEND PERSONEEL 74% 74% 79% 79% % VERPLEGEND PERSONEEL 84% 82% PARAMEDISCH PERSONEEL 82% 84% ADMINISTRATIEF PERSONEEL 84% 83% ARTSEN 85% bron: IZAG-registratie % 75% 80% 85% 90% aantal VTE/ aantal personen Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 16/20

17 7 Specialisatie bij artsen In 2013 waren er artsen. De grootste specialisatie is de inwendige geneeskunde (2.278 of VTE, goed voor 22% van het totale VTE), gevolgd door de heelkunde (1.846 of 1.591,4 VTE, 18% van het VTE) en de specialisten in de urgentiegeneeskunde (1.297 of VTE, 14% VTE) 60,4% van de artsen zijn mannen en een 38,9% zijn vrouw. De mannen zijn het sterkst vertegenwoordigd bij de specialisten in de heelkunde (83,6% van het VTE) en de specialisten in de medische beeldvorming (75,3%). De vrouwen zijn dan weer het sterkst vertegenwoordigd bij de specialisten in de dermatologische aandoeningen (78,3%) en bij de pediaters (67,9%). De artsen werkten als voltijdsequivalenten (82%) De specialisten in de urgentiegeneeskunde (95%), de specialisten in de medische beeldvorming (91%) werken het meest fulltime. Bij de dermatologen en de tandartsen is dat het minst het geval. Die specialisten hebben vaker nog een praktijk naast het ziekenhuis. VERDELING AANTAL ARTSEN EN AANTAL VTE NAAR SPECIALISATIE, 2013 Specialisatie Totaal Totaal % man % vrouw aantal VTE Specialist in inwendige geneeskunde ,4 61,5% 37,8% Specialist in de heelkunde ,4 83,6% 15,8% Specialist in urgentiegeneeskunde ,7 57,7% 41,7% Specialist in aandoeningen van de mond, ,1 55,7% 43,9% keel en zintuigen Specialist in medische beeldvorming ,8 75,3% 24,1% Specialist in pediatrie ,6 31,0% 67,9% Specialist in gynaecologie / verloskunde ,9 44,4% 54,7% Specialist in psychiatrie / neurorologie ,6 54,1% 45,2% Specialist in klinische biologie / ,2 48,8% 50,6% anatomopathologie (laboratorium) Specialist in kankerbehandeling / ,2 55,2% 44,7% bestraling Specialist in revalidatiegeneeskunde ,4 54,8% 43,6% Specialist in huisartsgeneeskunde ,4 46,6% 53,1% Specialist in dermatologische ,8 20,7% 78,3% aandoeningen Tandarts ,8 53,8% 45,9% Apotheker 5 4,9 79,8% 20,4% Specialist in arbeids-, verzekerings- en 5 2,9 72,4% 26,3% administratieve geneeskunde Niet ingevuld 2 0,7 0,0% 100,0% Totaal ,8 60,4% 38,9% Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 17/20

18 8 Over deze cijfers Deze gegevens zijn gebaseerd op de personeelsgegevens die verzameld werden met behulp van de IZAG-registratie. Verder haalden we ook gegevens uit MZG (aantal verblijven/verblijfsdagen) en de erkenningen (aantal bedden). Deze cijfers beschrijven de kenmerken van de personen die in 2013 in de Vlaamse ziekenhuizen werkten. Het gaat hier over de algemene ziekenhuizen, dus niet over de psychiatrische ziekenhuizen. In 2013 waren er 66 ziekenhuizen erkend. We hebben via de IZAG-registratie gegevens ontvangen van alle ziekenhuizen, verdeeld over de volgende soorten met het respectieve totaal aantal bedden. AANTAL ZIEKENHUIZEN NAAR GROOTTE EN SOORT MET IZAG-REGISTRATIE IN Soort ziekenhuis Grootte ZH (aantal erk. Aantal ZH Totaal aantal bedden bedden) Algemeen < Totaal Universitair Chronisch (=categoraal) Totaal VOLLEDIGHEID VAN DE GEGEVENS EVOLUTIE DEELNAME AAN PERSONEELSMODULE VAN IZAG-REGISTRATIE NAAR TYPE ZIEKENHUIS, Algemene ziekenhuizen Universitaire ziekenhuizen Chronische ziekenhuizen erkend IZAG volledigheid 100% 96% 100% 100% 100% 100% erkend IZAG volledigheid 100% 100% 100% 100% 100% 100% erkend IZAG volledigheid 93% 100% 109% 100% 91% 100% Totaal erkend IZAG volledigheid 99% 97% 101% 100% 99% 100% Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid, gegevens op basis van de verleende erkenningen (31/12 van het jaar) & IZAG-registratie Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 18/20

19 Opgelet: Voor 2008 ontbreekt 1 chronisch ziekenhuis met 60 bedden; Voor 2009 ontbreekt 1 algemeen ziekenhuis met 414 bedden; Voor 2010 staan er op de website maar 11 chronische ziekenhuizen terwijl er in bovenstaande tabel sprake is van 12 chronische ziekenhuizen in Dat komt omdat voor 1 ziekenhuis de erkenning verviel op 30/12/2010 en we hier de het aantal erkenningen op 31/12/2010 meegeven. Aangezien het ziekenhuis wel een heel jaar gewerkt heeft vinden wij het relevant om dat ziekenhuis mee op te nemen. Voor 2012 ontbreekt 1 chronisch ziekenhuis met 24 bedden. 8.2 PERSONEELSCATEGORIEËN De personeelsgegevens werden deels met hulp van de Finhosta 1 tabellen geanalyseerd. Een aantal categorieën werden gebundeld: Artsen Administratief personeel: administratief personeel en directiepersoneel Verplegend personeel Verzorgend personeel Paramedisch personeel Ander: wetenschappelijk kader, vak-en dienstpersoneel, onbepaald 1 meer info bij FOD Volksgezondheid: Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 19/20

20 Gebruikte afkortingen AZ: Algemene (acute) ziekenhuizen CZ: Chronische (ook categorale) ziekenhuizen IZAG: Informatie-uitwisseling Ziekenhuizen en Administratie Gezondheidszorg UZ: Universitaire ziekenhuizen VTE: Voltijdsequivalenten ZH: ziekenhuis Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 20/20

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de thuisverpleging 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de ouderenzorg 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door:

Nadere informatie

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 / Archief cijfers EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 Vlaams Gewest 2013 / 1.12.2015 1.12.2015 Evaluatie doelstelling zelfdoding: -20% in 2020 1/14 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG

ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE OUDERENZORG Vlaams Gewest 2014 / 23.11.2016 23.11.2016 Zorgzwaarte in de ouderenzorg 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers november 2016 door:

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING Vlaams Gewest 2014 / 23.11.2016 23.11.2016 Zorgzwaarte in de thuisverpleging 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op november

Nadere informatie

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN

BMI BIJ SCHOOLKINDEREN / Rapport cijfers BMI BIJ SCHOOLKINDEREN Vlaams Gewest 2012-2013 / 1.02.2016 1.02.2016 BMI bij schoolkinderen 1/10 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015 door: Lien Braeckevelt,

Nadere informatie

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020

EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -20% IN 2020 / cijfers EVALUATIE DOELSTELLING ZELFDODING: -% IN Vlaams Gewest 1 / 1.9.1 1.9.1 Evaluatie doelstelling zelfdoding: -% in 1/1 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op 1.9.1 door: Heidi

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Personeel in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd

Nadere informatie

ALGEMENE STERFTECIJFERS STERFTE PER SEIZOEN

ALGEMENE STERFTECIJFERS STERFTE PER SEIZOEN / Archief cijfers ALGEMENE STERFTECIJFERS STERFTE PER SEIZOEN Vlaams Gewest 2012;2013 / 24.09.2015 1/5 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/sterftecijfers/ op december 2015 DOOR: Heidi

Nadere informatie

PERSONEELSCIJFERS CGG

PERSONEELSCIJFERS CGG / Archief cijfers PERSONEELSCIJFERS CGG Vlaams Gewest 2014 / 25.09.2015 25.09.2015 Personeelscijfers CGG 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/personeelscijfers-cgg/ in januari 2015 door:

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2010 Vlaams Gewest. Spreidingkaarten ziekenhuisaanbod

Gezondheidsindicatoren 2010 Vlaams Gewest. Spreidingkaarten ziekenhuisaanbod Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/zorgaanbod-en-verlening/cijfers-overziekenhuizen/ - februari 2011 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Moreau Luc Afdeling Informatie

Nadere informatie

PERSONEELSCIJFERS CGG

PERSONEELSCIJFERS CGG / Archief cijfers PERSONEELSCIJFERS CGG Vlaams Gewest 2016 / 1.02.2017 1.02.2017 Personeelscijfers CGG 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/personeelscijfers-cgg/ in maart 2017 door:

Nadere informatie

PERSONEELSCIJFERS CGG

PERSONEELSCIJFERS CGG / Archief cijfers PERSONEELSCIJFERS CGG Vlaams Gewest 2015 / 1.02.2016 1.02.2016 Personeelscijfers CGG 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/personeelscijfers-cgg/ in februari 2016 door:

Nadere informatie

ZORGZWAARTE. / Archief cijfers. Vlaams Gewest /

ZORGZWAARTE. / Archief cijfers. Vlaams Gewest / / Archief cijfers ZORGZWAARTE Vlaams Gewest 2009-2011 / 7.01.2015 7.01.2015 Zorgzwaarte 1/14 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers in november 2013 DOOR: Heidi Cloots, Herwin De Kind,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2008 Vlaams Gewest

Gezondheidsindicatoren 2008 Vlaams Gewest Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/cijfers-over-zorgaanbod/ - juli 2012 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Hoe refereren

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Patiënten (niet-inwoners) in België

Patiënten (niet-inwoners) in België FOD Volksgezondheid SPF Santé Publique Observatorium voor Patiëntenmobiliteit Patiënten (niet-inwoners) in België DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDSZORG DGGS Dienst Datamanagement, Databankbeheer Eveline

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Artikel Art. 2.

Artikel Art. 2. 12 NOVEMBER 2008. KB tot uitvoering van artikel 57, 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels

Nadere informatie

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 12 NOVEMBER 1993. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren - specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de URGENTIEGENEESKUNDE, alsook

Nadere informatie

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN Boekjaren 1997 t/m 21 Evoluties van 1991 t/m 21 1 INHOUD page.1 Waarschuwing 6.2 Technische opzichten 7 1 Ziekenhuisactiviteit 8 Aantal

Nadere informatie

12 20*02=0 9+17 1011101010111010101111101011101010. Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/09 .18.

12 20*02=0 9+17 1011101010111010101111101011101010. Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/09 .18. ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: Heroriëntatie van de carrière PUBLICATIE VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË 79 1011101010111010101111101011101010 3 1111101011101010 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000.

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De afgelopen tien jaar is het gemiddelde inkomen van de Belgische kinesitherapeut met 40% gestegen,

Nadere informatie

Aanbod Huisartsen Lessons learned from general practice. J De Lepeleire, B Schoenmakers B Aertgeerts, F Buntinx G Van Pottelberg P Vankrunkelsven

Aanbod Huisartsen Lessons learned from general practice. J De Lepeleire, B Schoenmakers B Aertgeerts, F Buntinx G Van Pottelberg P Vankrunkelsven Aanbod Huisartsen Lessons learned from general practice J De Lepeleire, B Schoenmakers B Aertgeerts, F Buntinx G Van Pottelberg P Vankrunkelsven Literatuur De cijfers en survey Evoluties in de samenleving

Nadere informatie

Vanaf werden 30 T-bedden buiten gebruik gesteld en ter beschikking gesteld voor het Noolim-project (mobiele teams).

Vanaf werden 30 T-bedden buiten gebruik gesteld en ter beschikking gesteld voor het Noolim-project (mobiele teams). Beddenbezetting en andere patiëntgerelateerde cijfers Psychiatrisch ziekenhuis Erkende bedden Dienst 2014 2015 2016 370 A 60 60 60 380 a-dag 13 13 13 390 a-nacht 1 1 1 410 T 79 79 79 410 Tg 80 80 80 420

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging

Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Vademecum bij loonstudie 2016: rapporteringsinstructies - Thuisverpleging Voor elke werknemer betrokken bij de verplichte rapportering moeten volgende gegevens via een standaard excel- document overgemaakt

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen;

Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen; Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde, gewijzigd bij

Nadere informatie

Het beroep van de medisch laboratoriumtechnoloog

Het beroep van de medisch laboratoriumtechnoloog 1 Het beroep van de medisch laboratoriumtechnoloog Hanne Van Herp Secretaris Nationale Raad voor de paramedische beroepen Secretaris Commissie van beroep voor de paramedische beroepen Attaché Gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 5 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook van de

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers.aspx - oktober 2007 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Contractuele en statutaire tewerkstelling. Evolutie in de lokale sector 1995-2010

Contractuele en statutaire tewerkstelling. Evolutie in de lokale sector 1995-2010 Contractuele en statutaire tewerkstelling Evolutie in de lokale sector 1995-2010 INHOUD Inleiding Aantal werknemers volgens statuut Aantal werknemers volgens statuut en type werkgever Aantal werknemers

Nadere informatie

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004

Deeltijdarbeid. WAV-Rapport. Seppe Van Gils. Maart 2004 Deeltijdarbeid Seppe Van Gils Maart 2004 WAV-Rapport Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming Interuniversitair samenwerkingsverband E. Van Evenstraat 2 blok C 3000 Leuven T:32(0)16 32 32 39 F:32(0)16

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Heer,

Geachte Mevrouw, Heer, Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. STA/CH/2007-181 DATUM 10 AUGUSTUS 2007 BIJLAGE(N) Ter attentie van de algemeen directeur

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Kerncijfers. 1. Kerncijfers activiteiten Kerncijfers: nominaal

Kerncijfers. 1. Kerncijfers activiteiten Kerncijfers: nominaal Kerncijfers 1. Kerncijfers activiteiten 1.1. Kerncijfers: nominaal Structurele gegevens Erkende bedden 573 573 573 573 573 Verantwoorde bedden per 1 juli (1) (2) 551 561 557 559 565 Verantw. bedden chir.

Nadere informatie

Ambulante contacten met de specialist

Ambulante contacten met de specialist Ambulante contacten met de specialist Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek Samenvatting Hoofdstuk 1: Introductie Basisartsen die recent zijn afgestudeerd werken meestal enkele jaren voordat zij hun vervolgopleiding starten. Hun uiteindelijke beroepskeuze wordt dus enkele jaren

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

VSNU-gegevens over promovendi en post-docs 5 juni 2009

VSNU-gegevens over promovendi en post-docs 5 juni 2009 VSNU-gegevens over promovendi en post-docs 5 juni 2009 Promovendi: feiten en cijfers De hieronder getoonde cijfers betreffen alleen de werknemerpromovendi: promovendi die bij de universiteit een aanstelling

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail :

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie: Ziekenhuis

Beschrijving van de organisatie: Ziekenhuis 1 Université catholique de Louvain 30, clos ChapelleauxChamps 30.58 1200 Bruxelles Stordeur Sabine : (02) 764 33 29 D hoore William : (02) 764 39 56 Beschrijving van de organisatie: Ziekenhuis Naam van

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60%

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60% 61 4 62 Volksgezondheid Aantal patiënten van huisartsen boven norm Op 1 januari 2004 zijn er 39 huisartsen in de gevestigd, één minder dan een jaar daarvoor. De gemiddelde praktijkgrootte wordt daardoor

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Noord-Limburg , , ,2

Noord-Limburg , , ,2 Tabel : Evolutie toeristische aankomsten (bezoekers) 3-7 Toerisme Het aantal personen dat bij alle commer ciële logiesinrichtingen tegen betaling verbleven heeft, levert voor het verblijfstoerisme twee

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Contacten met de Huisarts Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Contacten met de Huisarts Gezondheidsenquête, België, 1997 7.1.1. Inleiding De huisarts vervult een essentiële rol binnen het geheel van de gezondheidszorg. Deze rol is bovendien in volle evolutie. Thema s zoals het globaal medisch dossier en de echelonnering

Nadere informatie

Veroudering in het Waasland. Maart 2017

Veroudering in het Waasland. Maart 2017 Veroudering in het Waasland Maart 2017 Inhoud Evolutie 60-plussers 2000-2016 Evolutie 80-plussers 2000-2016 Prognose 60-plussers tot 2030 Prognose 80-plussers tot 2030 Evolutie en prognose bevolkingscoëfficiënten

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 61 4 62 Volksgezondheid Meer huisartsen Per 1 januari 2003 telde Hengelo 40 huisartsen, drie meer dan een jaar eerder. Het gemiddeld aantal inwoners per huisarts is hierdoor met 163 gedaald tot 2.040 per

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Surveillance van Meticilline- Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische chronische ziekenhuizen:

Surveillance van Meticilline- Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische chronische ziekenhuizen: Surveillance van Meticilline- Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in Belgische chronische ziekenhuizen: Jaar 2008 B. Jans, Prof. M. Struelens & BICS IPH/EPI REPORTS Nr. 2009 48 Depotnummer: D/2009/2505/

Nadere informatie

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011 Algologische functie in de praktijk Annemie Van Aken verpleegkundige Inhoud Taak van de algologische functie (AF) FOD begeleidingscomité - universitair onderzoeksequipe Samenstelling van de AF Project

Nadere informatie

Resultaten voor België Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde Gezondheidsenquête, België, 1997 7.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk hebben we het over contacten met de kinesitherapeut, thuisverpleegkunde, voorzieningen voor bejaarden, de diëtist en arbeidsgeneeskundige diensten tijdens het afgelopen

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2004-2005 Vlaams Gewest. Kanker en andere nieuwvormingen

Gezondheidsindicatoren 2004-2005 Vlaams Gewest. Kanker en andere nieuwvormingen Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/ziekten/cijfers-over-kanker/ - december 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen

VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen VOORSTEL VAN RESOLUTIE betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van arbeidsongeschikte zelfstandigen SAMENVATTING Griet Smaers Het aantal langdurige arbeidsongeschikte zelfstandigen

Nadere informatie

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit Een beschrijvende analyse van de kenmerken van de social profitmedewerker Voor vragen en toelichting dirk.malfait@verso-net.be Zie verder

Nadere informatie

VROUWEN EN MANNEN BIJ AKZO NEDERLAND

VROUWEN EN MANNEN BIJ AKZO NEDERLAND VROUWEN EN MANNEN BIJ AKZO NEDERLAND Aanbevelingen van de Commissie Gelijke Behandeling van de Centrale Ondernemingsraad Akzo Nederland 31 augustus 1995, Kea Tijdens, Universiteit van Amsterdam 1. Inleiding

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie

Gezondheid en samenleving

Gezondheid en samenleving Gezondheid en samenleving Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 115 Bestudeerde indicatoren... 117 1. Sociale gezondheid..... 117 2.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

Taakverdeling tussen zorgberoepen in Nederland. Lud van der Velden Johan Hansen Lammert Hingstman

Taakverdeling tussen zorgberoepen in Nederland. Lud van der Velden Johan Hansen Lammert Hingstman Taakverdeling tussen zorgberoepen in Nederland Lud van der Velden Johan Hansen Lammert Hingstman Taakverdeling tussen zorgberoepen: overzicht van de presentatie Inleiding Stand van zaken, ontwikkelingen

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012

Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Notitie consultatiebijeenkomst 20 april 2011 honorarium medische specialisten DOT 2012 Achtergrond DHD enquête 1. Inleiding Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 14 maart 2011 is de NZa verzocht om

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde 7.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk hebben we het over contacten met de kinesitherapeut, thuisverpleegkunde, voorzieningen voor bejaarden, de diëtist en arbeidsgeneeskundige diensten tijdens het afgelopen

Nadere informatie

Nota: Invaliditeit Aantal en verdeling volgens ziektegroep

Nota: Invaliditeit Aantal en verdeling volgens ziektegroep Nota: Invaliditeit Aantal en verdeling volgens ziektegroep Men valt in het stelsel van invaliditeit na één jaar primaire arbeidsongeschiktheid. De erkenning van invaliditeit geldt voor een bepaalde periode

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen verzekering Evolutie van de schadefrequentie 2006-2015 in de BA motorrijtuigen verzekering Inhoud 1. Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

Technische nota. Brussel, december 2011

Technische nota. Brussel, december 2011 Technische nota Werkbaar werk en de inschatting van zelfstandige ondernemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten. Resultaten uit de werkbaarheidsmetingen 2007 en 2010

Nadere informatie

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R I Z I V Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering OMZENDBRIEF AAN DE ALGEMENE ZIEKENHUIZEN OMZ. ZH. 2013/13 Dienst voor geneeskundige verzorging Correspondent: Directie verzorgingsinstellingen

Nadere informatie