12 20*02= Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12 20*02=0 9+17 1011101010111010101111101011101010. Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/09 .18."

Transcriptie

1 ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: Heroriëntatie van de carrière PUBLICATIE VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË *02=0 40-3= /* /* /12/ = /* = /* /* / = /* *012= = /* = /* /* = = /*

2 Algemene geneeskundigen herorie ntatie van hun carrie re PUBLICATIE VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN

3 2 / 17 Colofon Werkgroep: Petra Van den Eynde, Luc Tsachoua, Anne Delvaux,, Gretel Dumont, Pieter-Jan Miermans, Aurélia Somer, Pascale Steinberg, Veerle Vivet. Projectverantwoordelijke: Aurélia Somer Directeur-generaal DG Gezondheidszorg: Christiaan Decoster Verantwoordelijke uitgever: Dirk Cuypers, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel Mei 2015 Contactgegevens : Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Eurostation II Victor Hortaplein 40, bus Brussel T. +32 (0) (0) F. +32 (0) Ce document est également disponible en français. Elke gedeeltelijke reproductie van dit document is toegestaan mits de bron vermeld wordt. Dit document is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. D/2015/2196/13

4 3 / 17 Algemene geneeskundigen herorie ntatie van hun carrie re Inleiding... 4 Selectie... 4 Analyse... 5 Heroriëntatiegroep... 5 Jaar van de heroriëntatie... 5 Leeftijd... 6 Geslacht... 8 Taal van het diploma... 9 Provincie Specialiteit Conclusie... 17

5 4 / 17 Inleiding Een hoge werklast, routine, stress, een gebrek aan erkenning, niet de eerste keuze van specialisatie, de minimum en maximum quota, het ontbreken van een stageplaats en - meester : vele redenen worden door erkende en stagiairs algemene geneesheren aangehaald om de heroriëntering van hun carrière te motiveren. Tegelijkertijd veroudert de bevolking en neemt de vraag naar zorg toe, een vraag die niet wordt beantwoord door het aanbod in de algemene geneeskunde. De laatste jaren tellen we minder algemene geneesheren door: pensioneringen, de vervrouwelijking van het beroep en de daarmee verweven veranderingen van werkritme (patiëntencontacten per jaar), De quota (van toepassing op de diploma s uitgereikt sinds 2004) van algemene geneesheren worden zelden ingevuld, een situatie die niet verbetert door het fenomeen van de heroriëntatie dat in deze analyse zal worden bestudeerd op basis van het jaar van de heroriëntatie, de leeftijd (op het moment van de heroriëntatie), het geslacht, de taal van het diploma, de provincie (gebaseerd op de verblijfplaats), het soort van heroriëntatie (erkend of stagiair algemeen geneesheer) en de specialiteit van heroriëntatie. Selectie Om het fenomeen van de heroriëntatie te kunnen bestuderen, werden op 01/12/2014 uit het kadaster gegevens geselecteerd van de (niet overleden en in België gedomicilieerde) erkende of stagiairs algemene geneesheren / huisartsen die: 1. na een erkenning als huisarts voor een andere specialiteit werden erkend 2. als erkende huisarts een stage in een andere specialiteit hebben aangevat 3. overschakelen van een stageplan van huisarts naar een stageplan van een andere specialiteit 4. hun carrière of stage als algemeen geneesheer voortzetten Schema: GESLACHT LEEFTIJD TAAL DIPLOMA PROVINCIE ERKEND ALGEMEEN GENEESHEER 1. NIEUWE ERKENNING 2. NIEUW STAGEPLAN 4. VOORZETTING VAN DE CARRIÈRE / STAGE ALS ALGEMEEN GENEESHEER STAGIAIR HUISARTS 3. VERANDERING VAN SPECIALISATIE

6 5 / 17 Onze selectie bestaat uit (niet overleden en in België gedomicilieerde, al dan niet nog actieve) stagiairs of erkende geneesheren waarvan er op (9%) beslisten om hun carrière te heroriënteren. In het vervolg van deze studie wordt de verdeling van deze personen volgens de soort van heroriëntatie (erkend of stagiair), het jaar van de heroriëntatie, de leeftijd, het geslacht, de taal van het diploma, de provincie en de nieuwe specialiteit bestudeerd. Analyse Heroriëntatiegroep Erkende of stagiairs algemene geneesheren die ofwel: 1. erkend als huisarts een erkenning in een andere specialiteit hebben behaald 2. na hun erkenning als huisarts een stage in een andere specialiteit aanvatten 3. als stagiair huisarts een stageplan in een andere specialiteit starten. Grafiek 1: Verdeling van het aantal heroriëntaties per heroriëntatiegroep Van de personen zijn er (90%) erkende huisartsen die voor een andere specialiteit werden erkend, 66 (5%) erkende huisartsen die een stage in een nieuwe specialiteit hebben aangevat en 79 (6%) stagiairs huisartsen die tijdens hun stageperiode van specialiteit veranderden. Jaar van de heroriëntatie Bekijken we het aantal heroriëntaties per jaar van de heroriëntatie (datum erkenning bij een nieuwe erkenning anders datum aanvang nieuwe stage). Vanuit onderstaande grafiek zien we heroriëntaties sinds Hogere aantallen tellen we vanaf 1997 met pieken in 2008, 2009 en 2001.

7 6 / 17 Grafiek 2: Aantal heroriëntaties volgens het jaar van de heroriëntatie Erkende artsen met een nieuwe erkenning (heroriëntatiegroep 1) zijn zichtbaar vanaf 1979, artsen (erkend of stagiairs) die een nieuwe stage aanvatten (heroriëntatiegroepen 2 en 3) zien we vanaf Leeftijd De aantallen per leeftijd van de erkende en stagiairs algemene geneesheren op het moment van de heroriëntatie (berekend als het aantal jaren tussen het moment van de heroriëntatie de datum van de nieuwe erkenning of de start van een nieuw stageplan - en de geboortedatum) verdelen zich als volgt: Grafiek 3: Aantal heroriëntaties volgens de leeftijd en de heroriëntatiegroep

8 7 / 17 Het hoogste aantal algemene geneesheren (64) dat zich heroriënteert deed dit op zijn 38 ste. Het tweede hoogste aantal (62) heroriëntaties is op 41-jarige leeftijd. Tabel 1: Verdeling van de leeftijd per heroriëntatiegroep Leeftijd (op het moment van de heroriëntatie) Heroriëntatiegroep N Modus Min Q1 Mediaan Gemiddelde Q3 Max 1 (erkend, erkend) (erkend, stage) (stage, stage) Zoals te verwachten liggen de leeftijden van heroriëntatiegroep 3 (stagiair met nieuwe stage) over het algemeen lager dan deze van heroriëntatiegroep 2 (erkend huisarts met nieuwe stage) en 1 (erkend huisarts met nieuwe erkenning). De jongste leeftijden voor deze verschillende groepen liggen echter redelijk dicht bij elkaar. Grafiek 4: Verdeling van de leeftijd per heroriëntatiegroep Het aantal heroriëntaties per leeftijd (op het moment van de heroriëntatie) in verhouding tot de aantallen per leeftijd (op 01/12/2014) van alle (niet overleden en in België gedomicilieerde) erkende en stagiairs algemene geneesheren die hun carrière voortzetten geeft:

9 8 / 17 Grafiek 5: Proportioneel aantal heroriëntaties per leeftijd Uit bovenstaande grafiek volgt dat artsen die zich heroriënteren dit proportioneel het vaakst doen tussen hun 34 ste en 38 ste levensjaar. Tijdens deze periode heroriënteert minstens 1 op 4 (25%) van het totale aantal algemene geneesheren zijn carrière. Geslacht Grafiek 6: Verdeling van het aantal heroriëntaties per geslacht De populatie van algemene geneesheren die hun carrière heroriënteren is samengesteld uit 855 (60%) mannen versus 569 (40%) vrouwen. De verhoudingen van 60% en 40% komen ongeveer overeen met deze die we terugvinden in de populatie van alle (niet overleden, in België gedomicilieerde) erkende en stagiairs algemene geneesheren. Voor beide geslachten beslist ongeveer 9% om zijn carrière als huisarts te heroriënteren. Grafiek 7: Proportioneel aantal heroriëntaties per geslacht en leeftijdsgroep

10 9 / 17 Grafiek 7 bevat de opdeling van het aantal heroriëntaties per geslacht en per leeftijdsgroep (met de leeftijd op het moment van de heroriëntatie) proportioneel tegenover de totale aantallen (van alle erkende en stagiairs die hun carrière als huisarts blijven uitoefenen) per leeftijdsgroep (leeftijd bepaald op 01/12/2014). Ze leert ons dat vrouwen zich op jongere en mannen zich op latere leeftijd heroriënteren. Grafiek 8 verduidelijkt dat vrouwelijke artsen proportioneel vaker een stage (heroriëntatiegroepen 2 en 3) in een nieuwe specialiteit aanvatten dan hun mannelijke collega s. Grafiek 8: Proportioneel aantal heroriëntaties per heroriëntatiegroep (geslacht) Taal van het diploma Grafiek 9: Verdeling van het aantal heroriëntaties per taal van het diploma Van de algemene geneesheren die zich hebben geheroriënteerd behaalden er 768 hun diploma in het Frans, 632 in het Nederlands. Voor 24 geneesheren is de taal van het diploma niet gekend. In verhouding tot de totale populatie stagiairs en erkende algemene geneesheren zijn er 11% met een Franstalig diploma die zich heroriënteerden, 7,5% met een Nederlandstalig diploma. Grafiek 10: Proportioneel aantal heroriëntaties per taal van het diploma en leeftijdsgroep

11 10 / 17 Het proportioneel hoger aantal heroriëntaties bij de Franstalige diploma s manifesteert zich binnen alle leeftijdsgroepen. Het grootste absolute verschil in proporties wordt genoteerd voor leeftijdsgroep 40-44, het grootste proportionele verschil (proportie FR is meer dan 2 keer proportie NL) is voor leeftijdscategorie Grafiek 11: Proportioneel aantal heroriëntaties per geslacht (taal van het diploma) Binnen het totaal aantal personen dat zich heroriënteert met een Nederlandstalig diploma noteren we een hoger aantal mannen (63%) dan vrouwen (37%). Hetzelfde geldt voor de Franstalige diploma s maar dan minder uitgesproken (57% versus 43%). Grafiek 12: Associatie taal diploma, leeftijdsgroep en geslacht (correspondentieanalyse) Grafiek 12 bevat een (benaderende) 2- dimensionale weergave van de associaties tussen de taal van het diploma, de leeftijdsgroep en het geslacht bepaald met behulp van een correspondentieanalyse. Waarden die zich dicht bij elkaar bevinden zijn sterker geassocieerd dan zij die verder uit elkaar liggen. Grafiek 12 bevestigt dat: - vrouwen zich op jongere leeftijd heroriënteren dan mannen - geneesheren met een Franstalig diploma die zich heroriënteerden over het algemeen iets jonger en vrouwelijker zijn dan hun Nederlandstalige collega s.

12 11 / 17 Provincie Grafiek 13: Aantal heroriëntaties per provincie en heroriëntatiegroep Brussel hoofdstad is de provincie (gebaseerd op de verblijfplaats van de algemeen geneesheer) waar het hoogste aantal algemene geneesheren (225) zich heroriënteerden gevolgd door Luik, Antwerpen en Henegouwen met respectievelijk 181, 179 en 151 gevallen. Grafiek 14: Proportioneel aantal heroriëntaties per provincie en geslacht Proportioneel tegenover het totaal aantal stagiairs en erkende algemene geneesheren (die hun loopbaan als huisarts verder zetten) per provincie zien we dat men in Luxemburg en Namen met respectievelijk 14% en 13% het vaakst overgaat tot een heroriëntatie van de carrière. Voor 22 personen is de provincie niet gekend.

13 12 / 17 Specialiteit Tabel 2: Verdeling van het aantal heroriëntaties per specialisme Aantal Aantal / Tot S1 VERZEKERINGSGENEESKUNDE EN MEDISCHE EXPERTISE % S2 ARBEIDSGENEESKUNDE % S3 ACUTE GENEESKUNDE % S3 URGENTIEGENEESKUNDE 51 4% S4 ANESTHESIE-REANIMATIE 39 3% S4 INWENDIGE GENEESKUNDE 25 2% S4 PSYCHIATRIE, MEER BEPAALD VOLWASSENPSYCHIATRIE 24 2% S4 PSYCHIATRIE, MEER BEPAALD KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE 16 1% S4 GERIATRIE 10 1% S4 RONTGENDIAGNOSE 10 1% S4 KLINISCHE BIOLOGIE 9 1% S4 PEDIATRIE 8 1% S4 GYNAECOLOGIE-VERLOSKUNDE 7 0% S4 PSYCHIATRIE 7 0% S4 FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE 6 0% S4 HEELKUNDE 5 0% S4 CARDIOLOGIE 4 0% S4 OFTALMOLOGIE 4 0% S4 ORTHOPEDIE 4 0% S4 PATHOLOGISCHE ANATOMIE 2 0% S4 GASTRO-ENTEROLOGIE 2 0% S4 GERECHTELIJKE GENEESKUNDE 2 0% S4 OTORHINOLARYNGOLOGIE 2 0% S4 PNEUMOLOGIE 2 0% S4 RADIOTHERAPIE 2 0% S4 REUMATOLOGIE 2 0% S4 PLASTISCHE HEELKUNDE 1 0% S4 DERMATO-VENEREOLOGIE 1 0% S4 NUCLEAIRE GENEESKUNDE 1 0% S4 NEUROLOGIE 1 0% De meest populaire specialisaties onder de heroriëntaties zijn S1: verzekeringsgeneeskunde en medische expertise (503 gevallen, 35%) een specialisatie die mag worden gecombineerd met het beroep van huisarts, S2: arbeidsgeneeskunde (443 gevallen, 31%) en S3: acute + urgentie geneeskunde (282 gevallen, 20%). De overige specialiteiten (S4) bevatten samen 14% van de (kandidaat) huisartsen die zich heroriënteerden. In verhouding tot het aantal erkend (niet overleden en in België wonende) specialisten (op 01/12/2004) vinden we:

14 13 / 17 Specialisatiegroep Tabel 3: Proportioneel aantal heroriëntaties per specialisatiegroep (a) Aantal heroriëntaties (b) Aantal erkende specialisten (a)/(b) S % S % S % S % Bovenstaande tabel leert ons o.a. dat 71% van de specialisten in de acute en urgentiegeneeskunde bestaat uit geheroriënteerde huisartsen. Bekijken we het aantal heroriëntaties per specialisatiegroep en jaar van heroriëntatie (erkenning, aanvang stage). Tabel 4: Proportionele heroriëntaties per specialisatie en jaar van heroriëntatie Specialisatiegroep S1 S2 S3 S4 Jaar van heroriëntatie Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % <= % 48 86% 0 0% 3 5% % 50 91% 0 0% 0 0% % % 0 0% 0 0% % 25 93% 0 0% 0 0% % % 1 1% 10 8% % 29 83% 0 0% 4 11% % 2 29% 0 0% 5 71% % 5 38% 0 0% 8 62% % 6 32% 2 11% 11 58% % 26 22% 77 65% 11 9% % 5 10% 39 75% 8 15% % 19 4% 60 14% 16 4% % 10 6% 15 8% 20 11% % 15 19% 44 55% 16 20% % 13 24% 13 24% 28 52% % 7 21% 11 32% 12 35% % 20 33% 10 17% 29 48% % 9 26% 10 29% 15 44% Tot en met 2002 is S2: arbeidsgeneeskunde de meest voorkomende heroriënteringsspecialisatie, voor de periode 2003 tot en met 2005 is dit S4: de restgroep van specialisatie. In 2006 en 2007 zien we voornamelijk heroriëntaties naar S3 acute en urgentiegeneeskunde, in 2008 en 2009 is dat voornamelijk naar S1:

15 14 / 17 verzekeringsgeneeskunde en medische expertise. In 2010 zien we het hoogste aantal heroriëntaties naar S3: urgentie en acute geneeskunde, in 2011 in S4: de restgroep. Grafiek 15: Proportionele heroriëntaties per specialisatie en jaar van heroriëntatie Tabel 5 en Grafiek 16 die de opdeling van het aantal heroriëntaties per specialiteitengroep en geslacht weergeven leren ons dat mannelijke geneesheren die zich heroriënteren dit het vaakste doen naar S1: verzekeringsgeneeskunde en medische expertise. Vrouwelijke (kandidaat) huisartsen heroriënteren zich het vaakst naar S2: arbeidsgeneeskunde. Tabel 5: Aantal heroriëntaties per specialisatiegroep en geslacht Geslacht Specialisatiegroep Vrouwen Mannen Totaal S % % 503 S % % 443 S % % 282 S % 89 10% 196 Totaal % % Grafiek 16: Proportioneel aantal heroriëntaties per specialisatiegroep (geslacht) Vergelijken we de verdeling van de leeftijden (op het moment van de heroriëntering) tussen de groepen S1, S2, S3 en S4.

16 15 / 17 Grafiek 17: Verdeling van de leeftijd volgens de specialisatiegroep Tabel 6: Aantal heroriëntaties per specialisatiegroep en leeftijdsgroep Leeftijdsgroep Specialisatiegroep S1 S2 S3 S % 1 0% 19 7% 41 21% % 48 11% 43 15% 44 22% % 90 20% % 56 29% % 98 22% 52 18% 33 17% % 89 20% 29 10% 12 6% % 72 16% 22 8% 6 3% % 24 5% 13 5% 1 1% % 17 4% 2 1% 3 2% >= % 4 1% 1 0% 0 0% Totaal % % % % Grafiek 18: Proportioneel aantal heroriëntaties per specialisatiegroep (leeftijdsgroep)

17 16 / 17 Dan zien we dat de leeftijden van de huisartsen die hebben gekozen zich te heroriënteren naar S1: verzekeringsgeneeskunde en medische expertise een stuk hoger liggen dan deze voor een heroriëntering naar S2: arbeidsgeneeskunde met zelf hogere leeftijden dan S3: acute + urgentie geneeskunde. Voor de restgroep (S4) liggen de leeftijden het laagst. Grafiek 19 bevat een 2-dimensionale weergave van de associaties tussen de taal van het diploma, de leeftijdsgroep en het geslacht bepaald met behulp van een correspondentieanalyse. Waarden die zich dicht bij elkaar bevinden zijn sterker geassocieerd dan zij die verder uit elkaar liggen. Grafiek 19: Associatie specialisatiegroep, leeftijdsgroep en geslacht (correspondentieanalyse) Grafiek 19 bevat een 2-dimensionale (benaderende) weergave van de associaties tussen de specialisatie-, de leeftijdsgroep en het geslacht bepaald met behulp van een correspondentieanalyse. Waarden die zich dicht bij elkaar bevinden zijn sterker geassocieerd dan zij die verder uit elkaar liggen. Grafiek 19 bevestigt dat: - vrouwen zich op jongere leeftijd heroriënteren dan mannen - het nummer van de specialisatiegroep afneemt bij toenemende leeftijd. Restgroep S4 is de populairste specialisatie groep bij de jongere artsen, S1 bij de ouderen. - mannen zich vaak heroriënteren naar specialiteitengroep S1: verzekeringsgeneeskunde en medische expertise, vrouwen vaker naar S2: arbeidsgeneeskunde en S3: acute + urgentie geneeskunde

18 17 / 17 Conclusie Op 01/12/2014 werden uit het kadaster (niet overleden en in België gedomicilieerde) erkende of stagiairs huisartsen geselecteerd die: 1. na een erkenning als huisarts voor een andere specialiteit werden erkend 2. als erkende huisarts een stage in een andere specialiteit hebben aangevat 3. overschakelen van een stageplan van huisarts naar een stageplan van een andere specialiteit 4. hun carrière of stage als algemeen geneesheer voortzetten Deze selectie bestaat uit stagiairs of erkende algemene geneesheren waarvan er beslisten om hun carrière te heroriënteren. De heroriëntering van (9% in verhouding tot de stagiairs en huisartsen die hun loopbaan verder zetten) algemene geneesheren betreft een verlies voor dit beroep waarvan de quota (van toepassing op de diploma s uitgereikt sinds 2004) sowieso al moeilijk worden ingevuld. We vragen ons af welke redenen er zijn die deze heroriëntatie kunnen verklaren. In deze studie werd de verdeling van deze personen bestudeerd volgens de soort van heroriëntatie (erkend, stagiair),het jaar van de heroriëntatie, de leeftijd, het geslacht, de taal van het diploma, de provincie en de nieuwe specialiteit. We leerden dat huisartsen zich heroriënteren op elk moment van hun carrière maar dit proportioneel het vaakst doen rond hun 35 ste. Afhankelijk van de leeftijd genieten bepaalde specialiteiten een grotere voorkeur. De populairste specialiteit verzekeringsgeneeskunde en medische expertise geniet de voorkeur van een mannelijk/ouder publiek en kende een hoogtepunt tijdens jaren van heroriëntatie 2008 en De meest voorkomende specialiteit van heroriëntatie bij vrouwen is arbeidsgeneeskunde, een specialiteit met een lagere gemiddelde leeftijd dan verzekeringsgeneeskunde en medische expertise die tot en met jaar van heroriëntatie 2002 de populairste specialiteit van heroriëntatie was. Mannen en vrouwen zijn proportioneel elk verantwoordelijk voor de helft van de heroriëntaties. Vrouwen heroriënteren hun carrière over het algemeen op jongere leeftijd dan mannen. Op basis van de taal van het diploma heroriënteren zich meer Franstalige dan Nederlandstalige huisartsen. Per provincie vinden we proportioneel het hoogste aantal heroriëntaties in Luxemburg en Namen.

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010 JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010 Brussel, augustus 2011 V 1.0 COLOFON Werkgroep Statan: Joseph Borgions Christophe Cop, Antoon De Geest,

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË DG2 Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Strategische Coördinatie Gezondheidsberoepen Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN

SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN Publicatie van de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen 79 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

De planning van het medisch aanbod in België: artsen STATUSRAPPORT 2010

De planning van het medisch aanbod in België: artsen STATUSRAPPORT 2010 De planning van het medisch aanbod in België: artsen STATUSRAPPORT 2010 V1.0 Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Brussel, november 2011 1 De artsen 1.1 De planning van het aanbod

Nadere informatie

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt:

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt: Directoraat-generaal Basisgezondheidzorg en Crisisbeheer Dienst Gezondheidsberoepen VOTRE LETTRE DU VOS RÉF. NOS RÉF. DATE ANNEXE(S) CONTACT TÉL. 02/524.99.00 FAX 02/524.98.15 E-MAIL contactcenter@eranova.fgov.be

Nadere informatie

STAGEPLAN WIJZIGING - ONDERBREKING voor de kandidaat Algemeen Tandarts

STAGEPLAN WIJZIGING - ONDERBREKING voor de kandidaat Algemeen Tandarts FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDSBEROEPEN OPLEIDING ALGEMEEN TANDARTS ERKENNING ALGEMEEN TANDARTS Erkenningscommissie

Nadere informatie

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1. Het onderzoek Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1.1 Waarom heeft CM dit onderzoek uitgevoerd? Elke twee jaar sluiten de ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST Naam(geboortenaam), voornaam : Adres: Straat, nr: Gemeente: Postcode Huidige nationaliteit: Land waar het diploma

Nadere informatie

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN DIËTISTEN Inhoudsopgave Waarom worden de diëtisten erkend?...3 Wat verstaat de wet onder een diëtist?...4 Waarom een erkenning aanvragen?...5 De erkenningscriteria...6

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

Planningsmodellen beroepsbeoefenaars. gezondheidszorg

Planningsmodellen beroepsbeoefenaars. gezondheidszorg M.A.S. MARKET ANALYSIS & SYNTHESIS BRUSSELSESTEENWEG 46 A 3000 LEUVEN FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Cel Planning

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Opnames in het Ziekenhuis Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Opnames in het Ziekenhuis Gezondheidsenquête, België, 1997 7.4.1. Inleiding Traditioneel geven hospitalisatiegegevens in verband met de reden en de lengte van opname een indicatie van het aantal en het type ernstige gezondheidsproblemen in de samenleving. Echter,

Nadere informatie

Medisch laboratoriumtechnologen

Medisch laboratoriumtechnologen Medisch laboratoriumtechnologen alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De Medisch Laboratoriumtechnoloog volgens de wet...

Nadere informatie

Syntheserapport Artsen op de arbeidsmarkt, 2004-2012

Syntheserapport Artsen op de arbeidsmarkt, 2004-2012 Syntheserapport Artsen op de arbeidsmarkt, 2004-2012 Resultaten van de gegevenskoppeling PlanCad FOD VVVL - Datawarehouse AM&SB Werkgroep Artsen van de Planningscommissie Medisch Aanbod Cel Planning van

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

EVALUATIEDOCUMENT VAN DE STAGEMEESTER/-PLAATS door de Stagiair Algemeen Tandarts

EVALUATIEDOCUMENT VAN DE STAGEMEESTER/-PLAATS door de Stagiair Algemeen Tandarts FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDSBEROEPEN EN CRISISBEHEER OPLEIDING ALGEMEEN TANDARTS ERKENNING ALGEMEEN TANDARTS Erkenningscommissie

Nadere informatie

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning Logopedisten Alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De logopedist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

Medische sector West-Vlaanderen Werkt 1, 2010

Medische sector West-Vlaanderen Werkt 1, 2010 De medische sector in West-Vlaanderen Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES Door zijn grote diversiteit aan diensten en beroepen heeft de medische sector een belangrijke economische betekenis

Nadere informatie

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning OrthoptisteN alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De orthoptist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist?

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Persbijlage Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Contents Inleiding... 3 Gegevensverzameling... 4 Het enquêteformulier... 4 Respons... 5 Analyse... 5 1. Respecteren van conventietarieven...

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Dir.-gen. Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Planning Gezondheidsgroepen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Dir.-gen. Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Planning Gezondheidsgroepen M.A.S. Tel: +32 16 22 69 67 Market Analysis & Synthesis Fax: +32 16 20 50 52 Brusselsesteenweg 46 a http://www.masresearch.be B-3000Leuven info@masresearch.be Belgium FOD Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

Technologen medische beeldvorming

Technologen medische beeldvorming Technologen medische beeldvorming alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De technoloog medische beeldvorming volgens de wet...

Nadere informatie

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN

FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE STATISTIEKEN VAN DE ZIEKENHUIZEN Boekjaren 1997 t/m 21 Evoluties van 1991 t/m 21 1 INHOUD page.1 Waarschuwing 6.2 Technische opzichten 7 1 Ziekenhuisactiviteit 8 Aantal

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? # - Ja 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 # - Nee # # Welke

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS ZORGKUNDIGE BIJ DE ERKENNINGSCOMMISSIE VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG TOT REGISTRATIE ALS ZORGKUNDIGE BIJ DE ERKENNINGSCOMMISSIE VOOR DE BEOEFENAARS VAN DE VERPLEEGKUNDE Bijlage bij koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2013 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Erkenningscommissie voor de beoefenaars

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie?

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie? Beroepstitel in de Oncologie Wat verwacht de Oncologische Commissie? Oncologisch Congres 8/03/2014 Waarom? Nood aan meer professionalisering/specialisatie Medische specialisatie Nieuwe/complexe behandelingsstrategieën

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Ipsos Public Affairs 24/06/2013 1 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Gegevens uit het Rijksregister (1 januari 1993 t.e.m. 30 juni 2012)

Gegevens uit het Rijksregister (1 januari 1993 t.e.m. 30 juni 2012) Transseksuele personen in België 2012 Gegevens uit het Rijksregister (1 januari 1993 t.e.m. 30 juni 2012) Wanneer iemand officieel van geslacht verandert, wordt dit geregistreerd door het Rijksregister.

Nadere informatie

Goedkoop voorschrijven

Goedkoop voorschrijven Goedkoop voorschrijven Focus op zo goedkoop mogelijk Brochure voor de artsen en tandartsen Inhoud 1 Inhoud In een oogopslag...2 Nieuwe definitie goedkoop voorschrijven...2 Inleiding...4 I. Goedkoop voorschrijven:

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten

Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten Enquête over de informatie aan de HZIV-leden: resultaten 1. Doelstelling Ter uitvoering van de verplichtingen van de bestuursovereenkomst hield de HZIV tijdens de maanden juni, juli en augustus 2004 een

Nadere informatie

Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen?

Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen? Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen? 19 april 2016 Prof.dr.J.Denekens Universiteit Antwerpen Adviesvraag minister Vandeurzen Hoe kan de kwaliteit van

Nadere informatie

TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING

TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING ALLES WAT U WILT WETEN OVER UW ERKENNING Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De technoloog medische beeldvorming volgens de wet...

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc 6 APRIL 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de pediatrische neurologie, alsook van de stagemeesters en de stagediensten

Nadere informatie

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Omzendbrief aan - de algemeen directeur - de MZG-verantwoordelijke - de hoofdgeneesheer - het hoofd van het verpleegkundig departement

Omzendbrief aan - de algemeen directeur - de MZG-verantwoordelijke - de hoofdgeneesheer - het hoofd van het verpleegkundig departement Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/MZG_RHM/n.58_08 DATUM 12/12/2008 BIJLAGE(N) 1 Omzendbrief aan - de algemeen directeur

Nadere informatie

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014

K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 K.B. 19.4.2014 In werking 1.7.2014 B.S. 30.5.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Artikel 25 - TOEZICHT OP DE IN EEN ZIEKENHUIS OPGENOMEN RECHTHEBBENDEN 1. Honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 61 4 62 Volksgezondheid Ruim 2.000 inwoners op 1 huisarts Op 1 januari 2008 zijn er in Hengelo 39 huisartsen gevestigd, 2 minder dan vorig jaar. Dit betekent dat er per 2.079 inwoners 1 huisarts actief

Nadere informatie

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan

het beroep van verpleegkundige krijgt meer dan Misschien overweeg je verpleegkundige te worden. Omdat je dan écht met mensen bezig bent. Misschien vraag je je af, of het beroep van verpleegkundige echt aantrekkelijk is? Of het goed verdient? Of de

Nadere informatie

ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT

ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT HOMEOPAAT ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT Inhoudsopgave De registratie of de toelating om de titel te dragen... 3 Homeopathie volgens de wetgeving... 4 De voordelen

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60%

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60% 61 4 62 Volksgezondheid Aantal patiënten van huisartsen boven norm Op 1 januari 2004 zijn er 39 huisartsen in de gevestigd, één minder dan een jaar daarvoor. De gemiddelde praktijkgrootte wordt daardoor

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.8.1. Inleiding De WHO heeft in haar omschrijving het begrip gezondheid uitgebreid met de dimensie sociale gezondheid en deze op één lijn gesteld met de lichamelijke en psychische gezondheid. Zowel de

Nadere informatie

Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen

Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen Vijfde Nationale campagne ter bevordering van de Handhygiëne (HH) in ziekenhuizen (Resultaten pre-campagne) 2013 OD Volksgezondheid en Surveillance J Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.wiv-isp.be/nsih/

Nadere informatie

Bespreking 5.2.2.2. page 1

Bespreking 5.2.2.2. page 1 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink Analyserapport Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie:

Nadere informatie

Normale bevalling: wetenschappelijke adviezen in verstaanbare taal

Normale bevalling: wetenschappelijke adviezen in verstaanbare taal Normale bevalling: wetenschappelijke adviezen in verstaanbare taal op te nemen in documentatie voor zwangere vrouwen kce.fgov.be Hoe deze adviezen voor het grote publiek gebruiken? Deze adviezen zijn bedoeld

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Wie is de Nederlandse huisarts?

Wie is de Nederlandse huisarts? 8 LHV jubileumboek onderhuids onderzoek 9 Wie is de Nederlandse huisarts? Eerst het goede nieuws: 4 van de 5 huisartsen hebben geen enkele spijt van hun beroepskeuze. Sterker nog: als ze opnieuw zouden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december.

JAARVERSLAG 2014. Deze plenaire vergaderingen vonden plaats op 14 maart, 6 juni, 19 september en 12 december. JAARVERSLAG 2014 1. Plenaire vergaderingen In 2014 kwam de Psychologencommissie vier maal bijeen in een plenaire zitting, met respect voor de per KB bepaalde vereisten in termen van taalgroep- en sectorvertegenwoordiging

Nadere informatie

Erkende binnenlandse stagemeesters per specialiteit

Erkende binnenlandse stagemeesters per specialiteit Erkende binnenlandse s per specialiteit Interne geneeskunde UMC SINT-PIETER BRUSSEL B. Velkeniers Brigitte.velkeniers@uzbrusssel.be / 02 477 60 83 Ilse.dewannemacker@uzbrussel.be / 02 477 64 18 Cardiologie

Nadere informatie

Voorstel voor Amendement op het

Voorstel voor Amendement op het Voorstel voor Amendement op het Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering

Nadere informatie

Informatiestroom van Psychiatrische Ziekenhuizen naar de Administratie Gezondheidszorg IPAG. Bijlagen. Versie toepassing 2.07

Informatiestroom van Psychiatrische Ziekenhuizen naar de Administratie Gezondheidszorg IPAG. Bijlagen. Versie toepassing 2.07 Informatiestroom van Psychiatrische Ziekenhuizen naar de Administratie Gezondheidszorg IPAG Bijlagen Versie toepassing 2.07 Registratiejaar 2005 Inhoudstafel 1. Parametertabellen...1 1.1. pgeslacht...1

Nadere informatie

FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN

FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN VOLTIJDSE TWEETALIGE ARBEIDSGENEESHEREN Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Heer,

Geachte Mevrouw, Heer, Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorvoorzieningen Dienst Datamanagement UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. STA/CH/2007-181 DATUM 10 AUGUSTUS 2007 BIJLAGE(N) Ter attentie van de algemeen directeur

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Ter attentie van. Wij geven u nogmaals de gegevens van onze Helpdesk mee mocht u nog verdere vragen hebben. E-mail: contactcenter@eranova.fgov.

Ter attentie van. Wij geven u nogmaals de gegevens van onze Helpdesk mee mocht u nog verdere vragen hebben. E-mail: contactcenter@eranova.fgov. Ter attentie van de hoofdgeneesheer de directeur-generaal de verantwoordelijke van de MUG-registratie UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DM/SMUREG-MUGREG/n.65_09 DATUM 30/01/2009 BIJLAGE(N) CONTACT Jean Legrand

Nadere informatie

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST (VRAAG GP.06. EN SP.06. - mondelinge vragenlijst) 1. Wegens een klacht, ziekte 2. Diagnostisch of preventief onderzoek, test 3. Voor een behandeling

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde 7.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk hebben we het over contacten met de kinesitherapeut, thuisverpleegkunde, voorzieningen voor bejaarden, de diëtist en arbeidsgeneeskundige diensten tijdens het afgelopen

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu Handleiding Betreft: De verzending van de jaarverslagen 2013 van de ombudspersonen Rechten van de patiënt bij de ziekenhuizen en de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg naar de Federale commissie

Nadere informatie

Gezondheid & Leefmilieu Bescherming van de gezondheid

Gezondheid & Leefmilieu Bescherming van de gezondheid Gezondheid & Leefmilieu Bescherming van de gezondheid Aanvraag vergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor medische diagnose Geachte dokter, Overeenkomstig de regelgeving betreffende het bekomen

Nadere informatie

Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde

Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde 1 Trefpunt verpleegkunde 13 mei 2014 Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde A. Cools V. Verdin FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

HOOFDSTUK V. - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen.

HOOFDSTUK V. - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen. De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/11/2014 (blz. 2) OOFDSTUK V. - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen. fdeling 1. - lgemene bepalingen. rt. 10 1. De in dit hoofdstuk en de in hoofdstuk

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 22 - algemeen rapportageverslag Erfgoedcel Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Chronische Ziekten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Chronische Ziekten Gezondheidsenquête, België, 1997 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Multidisciplinaire aanpak van IBD

Multidisciplinaire aanpak van IBD Antwerpse Geneeskundige Dagen 12/09/2014 Multidisciplinaire aanpak van IBD Tom Moreels UCL Cliniques Universitaires Saint-Luc Hépato-Gastroentérologie tom.moreels@uclouvain.be Inflammatoir darmlijden dunne

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten

Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten Matthias Claeys (Voorzitter) Joke Kuijk (Vice- Voorzitter) Jonas Brouwers (Secretaris) Miet Vandemaele (Beheer) Brussel 18/11/2015 Inhoud 1. Wie/Wat

Nadere informatie

DEFINITIES WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT?

DEFINITIES WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT? Als patiënt heb je heel wat rechten. Een patiënt ben je, ook al ben je niet echt ziek, bijvoorbeeld bij een bezoek aan je tandarts, apotheker, kinesitherapeut, Op 22 augustus 2002 keurde het federaal parlement

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen Situering Sinds 1 januari 2005 moet ieder Vlaams ziekenhuis een periodieke evaluatie maken van de kwaliteit van de zorgen in het eigen ziekenhuis. Dit staat beschreven in het kwaliteitsdecreet van 17 oktober

Nadere informatie

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc

Coordinatie--ZIV--KB-26-11-2006--uitvoering-art-36-ZIV-wet.doc 26 NOVEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft

Nadere informatie

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË Paleis der Academiën HERTOGSSTRAAT 1 1000 BRUSSEL Tel. 02/550 23 00 Fax 02/550 23 13 E-mail: academiegeneeskunde@vlaanderen.be Website: www.academiegeneeskunde.be

Nadere informatie

Het GMD? Niets dan voordelen!

Het GMD? Niets dan voordelen! Het GMD? Niets dan voordelen! HET GMD? NIETS DAN VOORDELEN! Opgestart in 1999, heeft het Globaal Medisch Dossier (GMD) in 10 jaar al een hele weg afgelegd en neemt het een steeds grotere plaats in aan

Nadere informatie

BS 02/07/2013. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

BS 02/07/2013. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 23 MEI 2013. - Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren BS 02/07/2013 HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Nadere informatie

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Resultaten jonge klaren enquête 2014 Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Enquête 2014 1322 respondenten 79% Medisch specialist 21% Aios Opleidingsregio s evenredig verdeeld M/V verdeling:

Nadere informatie

KB 15/12/2008 BS 23/12/2008 in voege vanaf 02/02/2009 (blz. 12) KB 27/01/2012 BS 28/02/2012 in voege vanaf 09/03/2012 (blz. 6)

KB 15/12/2008 BS 23/12/2008 in voege vanaf 02/02/2009 (blz. 12) KB 27/01/2012 BS 28/02/2012 in voege vanaf 09/03/2012 (blz. 6) 27 APRIL 1998. Koninklijk besluit houdende vaststelling van de NORMEN waaraan een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg moet voldoen om erkend te worden BS 19/06/1998 Gewijzigd door: KB 26/03/1999

Nadere informatie

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

De Geneesheer-Specialist

De Geneesheer-Specialist De Geneesheer-Specialist Orgaan van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren Specialisten Verantwoordelijke uitgever : Dr M. MOENS Redactiesecretariaat : J. Van den Nieuwenhof Kroonlaan

Nadere informatie

Toelichting over de rol van Medex bij arbeidsongevallen

Toelichting over de rol van Medex bij arbeidsongevallen Toelichting over de rol van Medex bij arbeidsongevallen Leo Blanchette - Fotolia.fr 2 Medex is uw medische dienst voor arbeidsongevallen 1. Medex is bevoegd om de tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij een

Nadere informatie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie 4 APRIL 2014. Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Mevrouw, mijnheer, Wij garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons bezorgt en uw antwoorden zullen strikt anoniem worden behandeld.

Mevrouw, mijnheer, Wij garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens die u ons bezorgt en uw antwoorden zullen strikt anoniem worden behandeld. Referentie : 2009-01 Datum : 23 janvier 2009 Contact : Janaina Costa Tel : 02/ 524 98 52 Mail : janaina.costa@health.fgov.be Mevrouw, mijnheer, De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Voor Prof. J. Janssens, Voorzitter, De Secretaris,

Voor Prof. J. Janssens, Voorzitter, De Secretaris, FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Directoraat-generaal Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN- HUISVOORZIENINGEN. BRUSSEL, 11/05/2006 Afdeling

Nadere informatie

VAS, afdeling Antwerpen 1

VAS, afdeling Antwerpen 1 VAS, afdeling Antwerpen 1 4 JULI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van audioloog en van audicien en houdende vaststelling

Nadere informatie