GEZONDHEIDSENQUETE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZONDHEIDSENQUETE 2013"

Transcriptie

1 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN

2 Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat 14 B-1050 Brussel Depotnummer: D/2015/2505/01 Intern referentienummer PHS Report

3 9. Diensten voor thuiszorg AUTEUR Sabine DRIESKENS

4 Gelieve bij het verwijzen naar resultaten van dit hoofdstuk de volgende referentie te gebruiken: Drieskens S. Diensten voor thuiszorg. In: Drieskens S, Gisle L (ed.). Gezondheidsenquête Rapport 3: Gebruik van gezondheids- en welzijnsdiensten. WIV-ISP, Brussel, 2015

5 INHOUDSTAFEL Samenvatting Inleiding Vragen Indicatoren Resultaten Dienst voor thuiszorg Thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw Huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen) Dienst warme maaltijden aan huis Bespreking Bibliografie Tabellen DIENSTEN VOOR THUISZORG Inhoudstafel 433

6

7 SAMENVATTING In de Gezondheidsenquête 2013 wordt er in eerste instantie nagegaan of mensen gebruik hebben gemaakt van een dienst voor thuiszorg in al haar facetten. Indien dit het geval is, dan gaat de aandacht verder uit naar drie specifieke diensten, nl. thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen) en warme maaltijden aan huis. In 2013 heeft 8% van de bevolking in België gebruik gemaakt van een dienst voor thuiszorg in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. Vrouwen (10%) maken vaker gebruik van dergelijke diensten dan mannen (7%), in de leeftijdsgroep van jaar is dit zelfs drie keer vaker (9% van de vrouwen versus 3% van de mannen). Daarnaast zijn het vooral de ouderen (15% in de leeftijdsgroep van jaar en 34% in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder) en de laagst opgeleiden (22%) die hier een beroep op doen. In het Brussels Gewest (14%) wordt er meer gebruik gemaakt van een dienst voor thuiszorg dan in het Vlaams of het Waals Gewest (beiden 8%). Vier percent van de bevolking heeft gebruik gemaakt van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. Vrouwen (5%) doen vaker een beroep op thuisverzorging dan mannen (3%). Het verschil tussen vrouwen en mannen is vooral opmerkelijk in de leeftijdsgroep van jaar (4% van de vrouwen versus 1% van de mannen). Thuisverzorging is ook sterk gerelateerd met het ouder worden: bijna één op vijf (19%) van de 75-plussers doet hier beroep op. Ook de laagst opgeleiden (14%) maken het vaakst gebruik van thuisverzorging. In het Vlaams Gewest (5%) wordt er meer gebruik gemaakt van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw dan in het Brussels of Waals Gewest (beiden 3%). Van de mensen die in de afgelopen 12 maanden gebruik maakten van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, was dit in één op de drie gevallen (33%) voor een periode van minder dan 4 weken en in twee op de vijf gevallen (41%) voor een periode tussen de 26 en 52 weken, met gemiddeld 5 uur per week. Het percentage mensen dat langdurig (tussen 26 en 52 weken) beroep deed op thuisverzorging stijgt aanzienlijk met de leeftijd: bijna twee op drie 75-plussers (62%) deed hier zo lang beroep op. Daarnaast blijkt ook dat de laagst opgeleiden (62%) vaker thuisverzorging van langere duur (tussen 26 en 52 weken) nodig hebben dan hoger opgeleiden (ter vergelijking 15% van de hoogst opgeleiden). In het Brussels Gewest (35%) blijkt het percentage mensen dat langdurig (tussen 26 en 52 weken) gebruik maakt van thuisverzorging lager te zijn dan in het Vlaams en het Waals Gewest (41%), maar het gemiddeld aantal uren per week ligt in het Brussels Gewest (12 uren) wel hoger dan in de twee andere gewesten (5 uren). Ook heeft 4% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het interview gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen), waarbij vrouwen (5%) vaker dan mannen (2%). Het zijn vooral de ouderen die gebruik maken van deze dienst (8% in de leeftijdsgroep van jaar en 22% in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder). In de helft van de gevallen (49%) werd deze huishoudelijke hulp betaald met dienstencheques, dit is evenveel als in In bijna twee op drie gevallen (62%) wordt tussen 26 en 52 weken gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp en dit gemiddeld 7 uren per week. DIENSTEN VOOR THUISZORG Samenvatting 435 In België heeft 1% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het interview gebruik gemaakt van de dienst warme maaltijden aan huis, waarbij geen verschil tussen vrouwen en mannen kan worden teruggevonden. Het zijn ook hier vooral de ouderen (6% van de 75-plussers) die gebruik maken van deze dienst.

8

9 1. INLEIDING In de Gezondheidsenquête 2013 wordt er in eerste instantie nagegaan of mensen gebruik hebben gemaakt van een dienst voor thuiszorg in al zijn facetten. Indien dit het geval is, dan gaat de aandacht verder uit naar drie specifieke diensten, nl. thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen) en warme maaltijden aan huis. Er bestaat een uitgebreid netwerk in België voor thuiszorg met lokale en regionale dienstencentra. Het ziekenfonds zal voor veel van deze diensten een groot deel van de kosten terugbetalen 1. Thuisverpleging, of thuisverzorging zoals we verder in dit document gebruiken, gebeurt door verpleegkundigen. Een verpleegkundige kan geneesmiddelen of inspuitingen toedienen, wonden verzorgen, palliatieve zorgen verlenen, enz. Naast verpleegkundige zorg hebben verpleegkundigen ook aandacht voor de gezins- en sociale omstandigheden. Ze helpen de mensen thuis met preventie, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. Thuisverpleging is gericht op personen die verpleging nodig hebben, bv. nadat ze uit het ziekenhuis ontslagen zijn of herstellen van een ongeval of aandoening. Door verpleging aan huis te bieden, kan thuisverpleging ervoor zorgen dat een persoon sneller het ziekenhuis kan verlaten of niet telkens naar zijn huisarts of een andere zorgverlener moet stappen 2. Deze dienst wordt in Vlaanderen o.a. door het Wit-gele kruis geleverd. In België bestaan er verschillende organisaties die huishoudelijke hulp aanbieden. De grootste organisatie, zowel operationeel in Vlaanderen en Brussel, is Familiehulp vzw 3 ; in Wallonië is dat Fédération aide & soins à domicile (ook actief in Brussel) of Fédération wallonne de services d aide à domicile. De zorgverleners van familiehulp geven persoonlijke zorgen, hulp bij het huishouden, poetshulp en psychosociale ondersteuning. Sinds een aantal jaren subsidieert de federale overheid verschillende vormen van huishoudelijke hulp via een systeem, dienstencheques genoemd. Dienstencheques zijn een betaalmiddel die gebruikt kunnen worden om huishoudelijk werk (zoals poetsen, strijken, winkelen, vervoer van mensen met een handicap ) te laten uitvoeren aan een goedkopere prijs. De dienst warme maaltijden aan huis richt zich tot personen die vanwege hun ouderdom of ziekte zelf niet kunnen instaan voor het bereiden van een warme maaltijd. Een groot aantal bedrijven en organisaties, zowel de privé als de openbare (vaak OCMW) sector, oefenen deze activiteit uit. Al deze diensten spelen in op de vergrijzing van de bevolking. Ouderen zijn minder mobiel en hebben vaker te maken met handicaps en chronische aandoeningen. De desbetreffende diensten kunnen er toe bijdragen dat ouderen langer in staat zijn thuis te wonen vooraleer een opname in een rusthuis of een rust- en verzorgingsinstelling zich opdringt. Uiteraard heeft de thuisverzorging door een vroedvrouw betrekking op vrouwen in de reproductieve leeftijd. In dit rapport worden de indicatoren besproken voor de totale bevolking. DIENSTEN VOOR THUISZORG 1. Inleiding De meeste van de instanties die dergelijke diensten leveren, beschikken over gegevens m.b.t. de personen die hun diensten gebruiken, maar via deze informatie is het echter soms moeilijk om in te schatten in welke mate de doelgroep effectief wordt bereikt. De Gezondheidsenquête kan een bijdrage leveren door informatie te verschaffen over het profiel van de gebruikers van deze diensten is een dienst voor thuisverpleging? 3

10

11 2. VRAGEN De reeks vragen m.b.t. het gebruik van diensten voor thuiszorg, begint met een vraag aanbevolen door Eurostat in het kader van EHIS. Deze EHIS vraag doet tevens dienst als een filtervraag. Dit is nieuw ten op zichte van de vorige enquêtes. Bij deze filtervraag wordt aan de respondent een kaart getoond met alle mogelijke diensten voor thuiszorg in België 4 (o.a. thuisverzorging, huishoudelijke hulp en warme maaltijden aan huis zijn in deze lijst opgenomen). Al deze vragen zijn onderdeel van de mondelinge vragenlijst en zijn voor iedereen (dus van jong tot oud) van toepassing. De inleiding van deze module specifieert dat de reeks vragen m.b.t. diensten voor thuiszorg, welke een grote verscheidenheid aan gezondheids- en sociale diensten omvatten, betrekking heeft op mensen met gezondheidsproblemen. OH03 Hebt u, voor uzelf, de afgelopen 12 maanden, dus sinds / /, gebruik gemaakt van diensten voor thuiszorg? (Ja/Neen) Indien op vraag OH03 met ja wordt geantwoord, wordt er dieper ingegaan op 3 specifieke diensten voor thuiszorg. OH0301 Hebt u de afgelopen 12 maanden, dus sinds / /, gebruik gemaakt van thuisverzorging geleverd door een verple(e)g(st)er of vroedvrouw? (Ja/Neen) Indien ja, dan worden er nog 2 bijkomende vragen hieromtrent gesteld: OH Hoeveel weken in totaal hebt u thuisverzorging gehad in de afgelopen 12 maanden? 1. Minder dan 4 weken 2. Tussen 4 en 11 weken 3. Tussen 12 en 25 weken 4. Tussen 26 en 52 weken Bij vraag OH wordt de volgende instructie aan de enquêteur meegegeven: Indien de respondent meerdere keren per jaar thuisverzorging nodig had, tel dan alle weken per periode bij elkaar op. OH Gemiddeld gesproken, hoeveel uur per week kreeg u thuisverzorging? uur DIENSTEN VOOR THUISZORG 2. Vragen OH0302 Hebt u de afgelopen 12 maanden, dus sinds / /, gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen)? (Ja/Neen) 439 Indien ja, dan worden er nog 3 bijkomende vragen hieromtrent gesteld: OH OH Ging het om huishoudelijke taken betaald via dienstencheques? (Ja/Neen) Hoeveel weken in totaal hebt u hulp aan huis voor huishoudelijke taken of aan ouderen gehad in de afgelopen 12 maanden? 1. Minder dan 4 weken 2. Tussen 4 en 11 weken 3. Tussen 12 en 25 weken 4. Tussen 26 en 52 weken 4

12 Bij vraag OH wordt de volgende instructie aan de enquêteur meegegeven: Indien de respondent meerdere keren per jaar gebruik maakte voor hulp aan huis voor huishoudelijke taken of ouderen, tel dan alle weken per periode bij elkaar op. OH OH0303 Gemiddeld gesproken, hoeveel uur per week kreeg u hulp aan huis voor huishoudelijke taken of aan ouderen? uur Hebt u de afgelopen 12 maanden, dus sinds / /, gebruik gemaakt van de dienst warme maaltijden aan huis? (Ja/Neen) DIENSTEN VOOR THUISZORG 2. Vragen 440

13 3. INDICATOREN Ten eerste is er de algemene indicator met betrekking tot diensten voor thuiszorg: OH03_1 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van een dienst voor thuiszorg Er zijn 3 indicatoren voor wat thuisverzorging betreft: OH0301_1 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw OH030101_1 Verdeling van de bevolking volgens het aantal weken thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw gehad in de afgelopen 12 maanden OH030102_1 1. Minder dan 4 weken 2. Tussen 4 en 11 weken 3. Tussen 12 en 25 weken 4. Tussen 26 en 52 weken Gemiddeld aantal uren per week thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw gehad in de afgelopen 12 maanden Gezien hun kleine aantallen, worden de indicatoren OH030101_1 en OH030102_1 alleen in de tekst besproken en niet in tabellen weergegeven. Er zijn 4 indicatoren voor wat huishoudelijke hulp betreft: OH0302_1 OH030201_1 OH030202_1 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen) Percentage van de bevolking dat hun huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen) betaalde via dienstencheques in de afgelopen 12 maanden Verdeling van de bevolking volgens het aantal weken huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen) gehad in de afgelopen 12 maanden 1. Minder dan 4 weken 2. Tussen 4 en 11 weken 3. Tussen 12 en 25 weken 4. Tussen 26 en 52 weken DIENSTEN VOOR THUISZORG 3. Indicatoren 441 OH030203_1 Gemiddeld aantal uren per week huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen) gehad in de afgelopen 12 maanden Gezien hun kleine aantallen, worden de indicatoren OH030201_1, OH030202_1 en OH030203_1 alleen in de tekst besproken en niet in tabellen weergegeven.

14 Tot slot de laatste indicator: OH0303_1 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van de dienst warme maaltijden aan huis

15 4. RESULTATEN 4.1. DIENST VOOR THUISZORG BELGIË Analyse volgens leeftijd en geslacht In 2013 heeft 9% van de bevolking in België gebruik gemaakt van een dienst voor thuiszorg in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. Vrouwen (10%) maken vaker gebruik van dergelijke diensten dan mannen (7%). Dit verschil is significant na correctie voor leeftijd. Het percentage dat gebruik maakt van een dienst voor thuiszorg neemt exponentieel toe met de leeftijd. Vanaf de leeftijdsgroep van jaar is dit percentage significant hoger (na correctie voor geslacht) dan in de leeftijdsgroep van 0-14 jaar (3%). Tussen de leeftijd van 25 en 64 jaar schommelt dit percentage rond de 6% à 7%, in de leeftijdsgroep van verdubbelt dit percentage tot 15%, om ten slotte 34% te bereiken in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder. In de leeftijdsgroep van jaar maken vrouwen (9%) drie keer meer dan mannen (3%) gebruik van een dienst voor thuiszorg (Figuur 1), wat in verband kan worden gebracht met verzorging of hulp na de bevalling. Figuur 1 Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van een dienst voor thuiszorg in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten 443 Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken Het gebruik maken van een dienst voor thuiszorg hangt samen met het opleidingsniveau: mensen zonder diploma of met een diploma lager onderwijs (22%) maken hiervan meer gebruik dan hoger opgeleiden (10% van diegenen met een diploma lager secundair, 7% van diegenen met een diploma hoger secundair of een diploma hoger onderwijs), verschillen die significant zijn na correctie voor leeftijd en geslacht. Voor deze indicator worden er geen significante verschillen op niveau van de urbanisatiegraad waargenomen.

16 Evolutie over de tijd De indicator gebruik maken van een dienst voor thuiszorg is in de Gezondheidsenquête 2013 voor de eerste keer aan bod gekomen. Het is dus niet mogelijk om vergelijkingen met voorgaande jaren te maken GEWESTEN De inwoners van het Brussels Gewest (14%) maken meer gebruik van een dienst voor thuiszorg dan de inwoners van het Vlaams en het Waals Gewest (beiden 8%). Het verschil in het gebruik van een dienst voor thuiszorg tussen het Brussels en de twee andere gewesten is significant na correctie voor leeftijd en geslacht (Figuur 2). Figuur 2 Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van een dienst voor thuiszorg in de afgelopen 12 maanden, volgens gewest, Gezondheidsenquête, België, DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten 444 Vlaams Gewest In het Vlaams Gewest maakte 8% van de bevolking gebruik van een dienst voor thuiszorg. De verdeling volgens leeftijd en geslacht is in lijn met die voor het ganse land: meer vrouwen (10%) dan mannen (6%) maken er gebruik van en het percentage neemt exponentieel toe met de leeftijd (tot 33% van de 75-plussers) (Figuur 3). De ruwe cijfers geven ook aan dat de laagst opgeleiden (22%) meer gebruik maken van een dienst voor thuiszorg dan de hoger opgeleiden (6% à 12%), maar na correctie voor leeftijd en geslacht zijn deze verschillen niet significant. Zoals voor het ganse land, zijn er ook geen verschillen op niveau van de urbanisatiegraad.

17 Figuur 3 Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van een dienst voor thuiszorg in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, Vlaams Gewest. Brussels Gewest In het Brussels Gewest maakte 14% van de bevolking gebruik van een dienst voor thuiszorg, een percentage dat veel hoger ligt dan in de twee andere gewesten (8%). In tegenstelling tot het ganse land, zijn er, na correctie voor leeftijd, geen verschillen tussen vrouwen en mannen. Ook de leeftijdsverdeling wijkt af van die voor het ganse land: buiten de lagere prevalentie in de leeftijdsgroep van jaar (10%), schommelt het percentage in de leeftijdsgroep van jaar tussen 15% en 19%, om vervolgens ook sterk toe te nemen in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder (36%) (Figuur 4). Hier worden ook verschillen volgens opleidingsniveau waargenomen, maar deze zijn anders dan voor het ganse land: mensen met een diploma hoger secundair (14%) en een diploma hoger onderwijs (15%) maken meer gebruik van een dienst voor thuiszorg dan mensen een diploma lager secundair (9%), verschillen die significant zijn na correctie voor leeftijd en geslacht. DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten 445

18 Figuur 4 Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van een dienst voor thuiszorg in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, Brussels Gewest DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten Waals Gewest In het Waals Gewest maakte 8% van de bevolking gebruik van een dienst voor thuiszorg. De verdeling volgens leeftijd en geslacht is in lijn met die voor het ganse land: meer vrouwen (10%) dan mannen (5%) maken er gebruik van en het percentage neemt exponentieel toe met de leeftijd (tot 36% van de 75-plussers) (Figuur 5). Zoals voor het ganse land, worden dezelfde verschillen volgens opleidingsniveau waargenomen: mensen zonder diploma of met een diploma lager onderwijs (24%) maken meer gebruik van een dienst voor thuiszorg dan hoger opgeleiden (7% van diegenen met een diploma lager secundair, 3% van diegenen met een diploma hoger secundair en 6% van diegenen met een diploma hoger onderwijs), verschillen die significant zijn na correctie voor leeftijd en geslacht. In tegenstelling tot het ganse land, worden er in het Waals Gewest wel verschillen volgens urbanisatiegraad waargenomen: mensen die wonen in stedelijke gebieden (6%) maken minder gebruik van een dienst voor thuiszorg dan mensen die wonen in halfstedelijke (9%) en landelijke gebieden (8%), verschillen die significant zijn na correctie voor leeftijd en geslacht. 446

19 Figuur 5 Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van een dienst voor thuiszorg in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, 2013, Waals Gewest 4.2. THUISVERZORGING DOOR EEN VERPLEEGKUNDIGE OF VROEDVROUW BELGIË Analyse volgens leeftijd en geslacht In België geeft 4% van de bevolking aan gebruik gemaakt te hebben van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. Vrouwen doen vaker (5%) een beroep op thuisverzorging dan mannen (3%), een significant verschil na correctie voor leeftijd. Vanaf de leeftijdsgroep van jaar neemt het percentage mensen dat gebruik maakt van thuisverzorging significant toe ten op zichte van de leeftijdsgroep van 0-14 jaar (1%), verschillen die significant zijn na correctie voor geslacht. In de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder maakt bijna één op vijf mensen (19%) gebruik van thuisverzorging. In de leeftijdsgroep van jaar maken vrouwen (4%) meer gebruik van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw dan mannen (1%) (Figuur 6), wat in verband kan worden gebracht met verzorging of hulp na de bevalling. DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten Van de mensen die in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, was dit in één op de drie gevallen (33%) minder dan 4 weken en in twee op de vijf gevallen (41%) tussen de 26 en 52 weken, met gemiddeld 5 uur per week. Het percentage mensen dat tussen 26 en 52 weken een beroep deed op thuisverzorging, stijgt aanzienlijk met de leeftijd: bijna twee op drie (62%) 75-plussers deed hier zolang beroep op. 447

20 Figuur 6 Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten 448 Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken Gebruik van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw hangt samen met het opleidingsniveau : 14% van de mensen zonder diploma of met een diploma lager onderwijs hebben in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een beroep gedaan op thuisverzorging, tegenover 5% van de mensen met een diploma lager secundair, 3% van de mensen met een diploma hoger secundair en 2% van de mensen met een diploma hoger onderwijs. De verschillen tussen de laagst opgeleiden en de hoger opgeleiden zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Daarnaast blijkt ook dat de laagst opgeleiden (62%) vaker thuisverzorging van langere duur (tussen 26 en 52 weken) nodig hebben dan hoger opgeleiden (ter vergelijking 16% van de hoogst opgeleiden). Het gebruik maken van thuisverzorging varieert niet in functie van de urbanisatiegraad. Evolutie over de tijd Het percentage mensen dat gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw evolueerde als volgt: een stijging van 3% in 1997 tot 6% in 2001, waarna dit percentage constant bleef tot 2004, om daarna terug te dalen tot 5% in 2008 en verder tot 4% in Ten opzichte van 2013 is het verschil met 2001 significant na correctie voor leeftijd en geslacht (Figuur 7).

21 Figuur 7 Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België, GEWESTEN Het gebruik maken van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw varieert volgens de gewesten. Dit percentage is hoger in het Vlaams Gewest (5%) dan in het Brussels en Waals Gewest (beiden 3%), verschillen die significant zijn na correctie voor leeftijd en geslacht. Het percentage mensen dat lang (tussen 26 en 52 weken) gebruik maakt van thuisverzorging is lager in het Brussels Gewest (35%) dan in de twee andere gewesten (41%). Daarnaast is het gemiddeld aantal uren thuisverzorging per week hoger in het Brussels Gewest (12 uren) dan in de twee andere gewesten (5 uren). Vlaams Gewest In het Vlaams Gewest geeft 5% van de bevolking aan gebruik te hebben gemaakt van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. In tegenstelling tot het ganse land zijn er geen significante verschillen tussen vrouwen en mannen. Ook is het percentage op iets latere leeftijd, nl. pas vanaf de leeftijdsgroep van jaar (6%), significant hoger dan de jongste leeftijdsgroep (2%) om vervolgens ook sterk toe te nemen in de oudste leeftijdsgroep (21% van de 75-plussers maakte hiervan gebruik) (Figuur 8). DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten 449

22 Figuur 8 Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, Vlaams Gewest. DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten 450 In het Vlaams Gewest is er, zoals voor het ganse land, een verband tussen het gebruik maken van thuisverzorging en het opleidingsniveau: het percentage bij de laagst opgeleiden (15%) is hoger dan dat van de hoogst opgeleiden (3%), een significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht. Er zijn geen verschillen in functie van de urbanisatiegraad voor wat deze indicator betreft. Het percentage mensen dat gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw evolueerde in het Vlaams Gewest als volgt: een stijging van 3% in 1997 tot 6% in 2001, waarna dit percentage constant bleef tot 2004, om lichtjes te dalen in 2008 en vanaf dan weer constant te blijven, nl. 5% in Ten opzichte van 2013 is het verschil met 1997 significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Deze evolutie is lichtjes anders dan die voor het ganse land (Figuur 7). Brussels Gewest In het Brussels Gewest geeft 3% van de bevolking aan gebruik te hebben gemaakt van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. Zoals voor het ganse land doen vrouwen vaker (4%) een beroep op thuisverzorging dan mannen (2%). Alleen het percentage in de oudste leeftijdsgroep (16% van de 75-plussers) is significant hoger in vergelijking met de jongste leeftijdsgroep (1%) (Figuur 9).

23 Figuur 9 Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, Brussels Gewest In tegenstelling tot het ganse land, worden er in het Brussels Gewest geen verschillen volgens opleidingsniveau waargenomen voor deze indicator. Het percentage mensen dat gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw evolueerde in het Brussels Gewest als volgt: een stijging van 2% in 1997 tot 4% in 2001, waarna dit percentage constant bleef tot 2004, gevolgd door terug een daling tot 2% in 2008, om vervolgens te stabiliseren in Na correctie voor leeftijd en geslacht zijn er geen significante verschillen tussen 2013 en andere jaren. Deze evolutie is lichtjes anders dan die voor het ganse land (Figuur 7). Waals Gewest In het Waals Gewest geeft 3% van de bevolking aan gebruik te hebben gemaakt van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. Hier wordt er reeds op jongere leeftijd significant meer gebruik gemaakt van thuisverzorging, nl. vanaf de leeftijdsgroep van jaar, om vervolgens sterk toe te nemen in de twee oudste leeftijdsgroepen (9% in de leeftijdsgroep van jaar en 16% in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder) (Figuur 10). DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten 451

24 Figuur 10 Percentage van de bevolking dat gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw in de afgelopen 12 maanden, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, Waals Gewest DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten In het Waals Gewest is er, zoals voor het ganse land, een verband tussen het gebruik maken van thuisverzorging en het opleidingsniveau: het percentage bij de laagst opgeleiden (15%) is hoger dan dat van de hoger opgeleiden (1% à 4%), een significant verschil na correctie voor leeftijd en geslacht. Er zijn geen verschillen in functie van de urbanisatiegraad voor wat deze indicator betreft. Het percentage mensen dat gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw evolueerde in het Waals Gewest als volgt: een stijging van 4% in 1997 tot 8% in 2001, waarna dit percentage constant bleef tot 2004, om daarna te dalen tot 5% in 2008 en verder tot 3% in De verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht. Deze evolutie loopt parallel met die voor het ganse land (Figuur 7) HUISHOUDELIJKE HULP (FAMILIALE HULP OF HULP AAN OUDEREN) BELGIË 452 Analyse volgens leeftijd en geslacht In België geeft 4% van de bevolking aan in de 12 maanden voorafgaand aan het interview gebruik te hebben gemaakt van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen). Vrouwen (5%) maken vaker gebruik van dergelijke hulp dan mannen (2%), een significant verschil na correctie voor leeftijd. Het is vooral de oudere bevolking die gebruik maakt van huishoudelijke hulp, nl. 8% in de leeftijdsgroep van jaar en 22% in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder (Figuur 11). In de helft van de gevallen (49%) werd deze huishoudelijke hulp betaald met dienstencheques. In bijna twee op drie gevallen (62%) wordt voor een lange periode (tussen 26 en 52 weken) gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp en dit voor gemiddeld 7 uren per week.

25 Figuur 11 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan bejaarden), volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken Hoewel de ruwe cijfers laten uitschijnen dat er door de laagst opgeleiden meer gebruik wordt gemaakt van huishoudelijke hulp, worden er na correctie voor leeftijd en geslacht geen significante verschillen volgens opleidingsniveau waargenomen. Het gebruik van de dienst voor huishoudelijke hulp varieert niet in functie van de urbanisatiegraad. Evolutie over de tijd Het percentage mensen dat gebruik maakte van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen) schommelde over de tijd: stijging van 1% in 1997 tot 3% in 2001, waarna het percentage terug daalde tot 2% in 2004 en steeg tot 6% in 2008 om tot slot terug te dalen tot 4% in Na correctie voor leeftijd en geslacht zijn de percentages van 1997 en 2004 significant lager en dat van 2008 significant hoger ten op zichten van het percentage van 2013 (Figuur 12). In 2013 werd er evenveel gebruik gemaakt van dienstencheques voor de betaling van huishoudelijke hulp als in DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten 453

26 Figuur 12 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan bejaarden), volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België, DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten GEWESTEN Het gebruik maken van huishoudelijke hulp vertoont verschillen op niveau van de gewesten. Het percentage mensen dat hiervan gebruik maakt, is hoger in het Vlaams Gewest (4%) dan in het Brussels (2%) en Waals Gewest (3%), maar deze verschillen zijn niet significant na correctie voor geslacht en leeftijd. Vlaams Gewest In het Vlaams Gewest maakte 4% van de bevolking gebruik van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen) in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. De leeftijds- en geslachtsverdeling zijn in lijn met die voor het ganse land: vrouwen (6%) maken hier meer gebruik van dan mannen (3%) en deze dienst wordt ook het vaakst gebruikt door de ouderen (9% in de leeftijdsgroep van jaar en 23% in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder) (Figuur 13). 454

27 Figuur 13 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan bejaarden), volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, Vlaams Gewest. In tegenstelling tot het ganse land, worden er in het Vlaams Gewest voor het gebruik maken van huishoudelijke hulp wel verschillen volgens opleidingsniveau vastgesteld: het percentage die van deze dienst gebruik maakt is hoger bij mensen met geen diploma of een diploma lager onderwijs (17%) dan bij mensen met een diploma hoger secundair (4%) en bij mensen met een diploma hoger onderwijs (2%), verschillen die significant zijn na correctie voor leeftijd en geslacht. Zoals voor het ganse land varieert deze indicator niet volgens urbanisatiegraad. Het percentage mensen dat gebruik maakte van huishoudelijke hulp evolueerde over de tijd op dezelfde manier als het ganse land: stijging van 1% in 1997 tot 4% in 2001, waarna het percentage terug daalde tot 2% in 2004 en steeg tot 9% in 2008 om tot slot terug te dalen tot 4% in Deze verschillen zijn significant na correctie voor leeftijd en geslacht (Figuur 12). Brussels Gewest In het Brussels Gewest maakte 2% van de bevolking gebruik van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen) in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. Zoals voor het ganse land maken vrouwen (3%) hier meer gebruik van dan mannen (2%). Mensen van 75 jaar en ouder (15%) doen het vaakst beroep op deze dienst (Figuur 14). DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten 455

28 Figuur 14 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan bejaarden), volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, Brussels Gewest DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten 456 In tegenstelling tot het ganse land, worden er in het Brussels Gewest voor het gebruik van huishoudelijke hulp wel verschillen volgens opleidingsniveau vastgesteld: het percentage mensen dat van deze dienst gebruik maakt, is lager bij mensen met geen diploma of een diploma lager onderwijs (0%) dan bij mensen met een hoger diploma (2% à 4%), verschillen die significant zijn na correctie voor leeftijd en geslacht. Na correctie voor leeftijd en geslacht evolueerde het percentage mensen dat gebruik maakte van huishoudelijke hulp over de tijd anders dan het ganse land: een constante prevalentie tussen 1997 en 2004 (1% à 2%), gevolgd door een stijging van de prevalentie in 2008 (4%) om daarna terug te stabiliseren in 2013 (2%) (Figuur 12). Waals Gewest In het Waals Gewest maakte 3% van de bevolking gebruik van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen) in de 12 maanden voorafgaand aan het interview. In tegenstelling tot het ganse land zijn er geen significante verschillen tussen vrouwen en mannen. De leeftijdsverdeling komt wel overeen met die voor het ganse land: deze dienst wordt het vaakst gebruikt door de ouderen (6% in de leeftijdsgroep van jaar en 20% in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder) (Figuur 15).

29 Figuur 15 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan bejaarden), volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, Waals Gewest Zoals voor het ganse land, worden er in het Waals Gewest voor het gebruik van huishoudelijke hulp geen significante verschillen volgens opleidingsniveau vastgesteld na correctie voor leeftijd en geslacht. In tegenstelling tot het ganse land varieert deze indicator wel volgens urbanisatiegraad: in stedelijke gebieden (2%) wordt minder vaak gebruik gemaakt van deze dienst dan in halfstedelijke (4%) en landelijke gebieden (3%), verschillen die significant zijn na correctie voor leeftijd en geslacht. Na correctie voor leeftijd en geslacht evolueerde het percentage mensen dat gebruik maakte van huishoudelijke hulp over de tijd anders dan het ganse land: een significante lineaire stijging van de prevalentie tussen 1997 (1%) en 2013 (3%) (Figuur 12) DIENST WARME MAALTIJDEN AAN HUIS BELGIË Analyse volgens leeftijd en geslacht In België maakte 0,8% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het interview gebruik van de dienst warme maaltijden aan huis. Er wordt na correctie voor leeftijd geen significant verschil tussen vrouwen en mannen vastgesteld. Tot de leeftijd van 34 jaar wordt er zo goed als geen beroep gedaan op deze dienst. Het zijn vooral de ouderen (5,7% van de 75-plussers) die gebruik maken van de dienst warme maaltijden aan huis (Figuur 16). DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten 457

30 Figuur 16 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van de dienst warme maaltijden aan huis, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten Analyse volgens socio-economische achtergrondkenmerken Het gebruik maken van de dienst warme maaltijden aan huis varieert volgens het opleidingsniveau: personen zonder diploma of enkele een diploma lager onderwijs (3,3%) maken meer gebruik van deze dienst dan personen met een diploma hoger secundair (0,5%) en personen met een diploma hoger onderwijs (0,3%), maar na correctie voor leeftijd en geslacht zijn deze verschillen niet significant. Na correctie voor leeftijd en geslacht worden er voor deze indicator geen significante verschillen in functie van de urbanisatiegraad van de gemeente waar men woont vastgesteld. Evolutie over de tijd Het gebruik van warme maaltijden aan huis is constant gebleven over de tijd na correctie voor leeftijd en geslacht (Figuur 17). 458

31 Figuur 17 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van de dienst warme maaltijden aan huis, volgens gewest en jaar, Gezondheidsenquête, België, GEWESTEN In het Brussels Gewest maakt 1,1% van de bevolking gebruik van de dienst warme maaltijden aan huis, in het Vlaams Gewest is dit 0,8% en in het Waals Gewest is dit 0,7%. Het gaat hier om minimale verschillen, die niet significant zijn na correctie voor leeftijd en geslacht. Vlaams Gewest In het Vlaams Gewest maakte 0,8% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het interview gebruik van de dienst warme maaltijden aan huis. De verdeling volgend leeftijd en geslacht komt overeen met die voor het ganse land: geen verschillen tussen vrouwen en mannen en het zijn vooral de 75-plussers (5,1%) die gebruik maken van deze dienst (Figuur 18). DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten 459

32 Figuur 18 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van de dienst warme maaltijden aan huis, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, Vlaams Gewest. DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten Zoals voor het ganse land, zijn er na correctie voor leeftijd en geslacht, geen significante verschillen volgens opleidingsniveau voor wat betreft het gebruik maken van de dienst warme maaltijden aan huis. Zoals voor het ganse land, zijn er na correctie voor leeftijd en geslacht ook geen significante verschillen in functie van de urbanisatiegraad voor wat deze indicator betreft. Zoals voor het ganse land is het gebruik maken van warme maaltijden aan huis constant gebleven over de tijd na correctie voor leeftijd en geslacht (Figuur 17). Brussels Gewest In het Brussels Gewest maakte 1,1% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het interview gebruik van de dienst warme maaltijden aan huis. De verdeling volgend leeftijd en geslacht komt overeen met die voor het ganse land: geen verschillen tussen vrouwen en mannen en het zijn vooral de 75-plussers (12,0%) die gebruik maken van deze dienst (Figuur 19). 460

33 Figuur 19 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van de dienst warme maaltijden aan huis, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, Brussels Gewest Zoals voor het ganse land, zijn er na correctie voor leeftijd en geslacht, geen significante verschillen volgens opleidingsniveau voor wat betreft het gebruik maken van de dienst warme maaltijden aan huis. Het gebruik maken van warme maaltijden aan huis evolueerde anders in het Brussels Gewest dan in het ganse land na correctie voor leeftijd en geslacht: een significante stijging tussen 2001 (0,7%) en 2008 (1,9%), om te stabiliseren in 2013 (1,1%) (Figuur 17). Waals Gewest In het Waals Gewest maakte 0,7% van de bevolking in de 12 maanden voorafgaand aan het interview gebruik van de dienst warme maaltijden aan huis. De verdeling volgend leeftijd en geslacht komt overeen met die voor het ganse land: geen verschil tussen vrouwen en mannen en het zijn vooral de 75-plussers (5,3%) die gebruik maken van deze dienst (Figuur 20). DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten 461

34 Figuur 20 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van de dienst warme maaltijden aan huis, volgens leeftijd en geslacht, Gezondheidsenquête, België, Waals Gewest DIENSTEN VOOR THUISZORG 4. Resultaten Zoals voor het ganse land, zijn er na correctie voor leeftijd en geslacht, geen significante verschillen volgens opleidingsniveau voor wat betreft het gebruik maken van de dienst warme maaltijden aan huis. Zoals voor het ganse land, zijn er na correctie voor leeftijd en geslacht, geen significante verschillen in functie van de urbanisatiegraad voor wat deze indicator betreft. Zoals voor het ganse land is het gebruik van warme maaltijden aan huis constant gebleven over de tijd na correctie voor leeftijd en geslacht (Figuur 17). 462

35 5. BESPREKING Er werd in 2013 door 8% van de bevolking gebruik gemaakt van een dienst voor thuiszorg in al zijn facetten. Meer specifiek maakte 4% gebruik van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, 4% van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen) en bijna 1% van de dienst warme maaltijden aan huis. Het zijn vooral de ouderen die gebruik maken van deze diensten. Van de 75-plussers doet één op drie (34%) beroep op een dienst voor thuiszorg (19% op thuisverzorging, 22% op huishoudelijke hulp en 6% op de dienst warme maaltijden aan huis). Het aandeel vrouwen is steeds groter dan het aandeel mannen (behalve voor de dienst warme maaltijden aan huis), wat ook in een Amerikaanse studie werd vastgesteld (2). Omdat mannen een kortere levensverwachting hebben dan vrouwen, zijn het vooral de vrouwen die alleen wonen op oudere leeftijd. Wellicht kunnen mannen die nood hebben aan thuisverzorging (zoals persoonlijke hygiëne) en huishoudelijke hulp hiervoor meer rekenen op hun partner dan vrouwen, wat verklaart waarom ze minder een beroep doen op formele diensten. Twee van de vijf mensen (41%) die gebruik maken van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw hebben hiervan een langere tijd (26 tot 52 weken) gebruik gemaakt, met gemiddeld 5 uur per week. Dit percentage neemt ook toe met de leeftijd, tot 62% bij de 75-plussers. Diegenen die gebruik maken van huishoudelijke hulp doen dit in bijna twee op drie gevallen (62%) voor een langere tijd (26 tot 52 weken) en dit gemiddeld 7 uur per week. Daarnaast wordt de dienst huishoudelijke hulp, zoals in 2008, in de helft van de gevallen (49%) met dienstencheques betaald. Lager opgeleiden maken duidelijk meer gebruik van een dienst voor thuiszorg (22%) en meer specifiek thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw (14%). Bovendien hebben de laagst geschoolden vaker thuisverzorging voor een langere tijd (26 tot 52 weken) nodig (62% t.o.v. 15% van de hoogst opgeleiden). Zowel de prevalentie van de dienst thuisverzorging als huishoudelijke hulp fluctueert over de tijd (behalve de constante evolutie voor de dienst warme maaltijden aan huis). Dit kan mogelijk te wijten zijn aan een veranderde vraagstelling in de verschillende enquêtes. Zo werd er bv. in de enquête van 2013 een filtervraag (m.b.t. thuiszorg in het algemeen) toegevoegd. In het Brussels Gewest ligt de prevalentie voor het gebruik maken van een dienst voor thuiszorg hoger (respectievelijk 14%) dan in de twee andere gewesten (beiden 8%). De prevalentie m.b.t. thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw ligt dan weer hoger in het Vlaams Gewest (5% t.o.v. 3% in de twee andere gewesten). Bovendien blijkt het percentage in het Brussels Gewest van mensen die langdurig (26 tot 52 weken) gebruik maken van thuisverzorging (35%) lager te zijn dan in de twee andere gewesten (41%), maar het gemiddeld aantal uren per week ligt in het Brussels Gewest (12 uren) wel hoger dan in de twee andere gewesten (5 uren). DIENSTEN VOOR THUISZORG 5. Bespreking De thuiszorg is een multi-level aangelegenheid, waarin zowel de federale als de regionale en zelfs de lokale instanties een rol spelen, wat niet contraproductief hoeft te zijn. Op het terrein spelen verschillende bevoegdheden op elkaar in. Zij kunnen elkaar versterken door te overleggen en samen een beleid uit te stippelen. Het beleid van de gemeenschappen om de thuiszorg aan te moedigen kan een positief effect hebben op de uitbouw van de thuisverpleging, en zo institutionele zorg vermijden. Dit is ook wat de bevolking wenst en de intentie van het beleid. Verdere expansie van de thuiszorg in alle gewesten zou overigens een positieve invloed hebben om het federaal beleid verder prioriteit te laten geven aan de thuiszorg (3). 463

36

37 6. BIBLIOGRAFIE (1) Health 21. The health for all policy framework for the WHO European Region. European Health for All Series N 6 ed. WHO Regional Office for Europe; (2) Jones AL, Harris-Kojetin L, Valverde R. Characteristics and use of home health care by men and women aged 65 and over. National Health Statistics Reports 2012;52:1-7. (3) Pacolet J, Merckx S, Peetermans A. Is de thuiszorg onderontwikkeld? DIENSTEN VOOR THUISZORG 6. Bibliografie 465

38

39 7. TABELLEN Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van een dienst voor thuiszorg, België Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, België Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen), België Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van de dienst warme maaltijden aan huis, België Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van een dienst voor thuiszorg, Vlaams Gewest Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, Vlaams Gewest Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen), Vlaams Gewest Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van de dienst warme maaltijden aan huis, Vlaams Gewest Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van een dienst voor thuiszorg, Brussels Gewest Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, Brussels Gewest Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen), Brussels Gewest Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van de dienst warme maaltijden aan huis, Brussels Gewest Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van een dienst voor thuiszorg, Waals Gewest Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, Waals Gewest Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van huishoudelijke hulp (familiale hulp of hulp aan ouderen), Waals Gewest Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van de dienst warme maaltijden aan huis, Waals Gewest DIENSTEN VOOR THUISZORG 7. Tabellen 467

40 DIENSTEN VOOR THUISZORG 7. Tabellen 468

41 Tabel 1 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van een dienst voor thuiszorg, België OH03_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N GESLACHT Mannen 6,6 (5,8-7,5) 5,3 (4,5-6,2) 5230 Vrouwen 10,5 (9,3-11,6) 7,5 (6,5-8,7) 5594 LEEFTIJDSGROEP ,9 (1,6-4,3) 2,9 (1,8-4,6) ,9 (0,9-2,9) 1,9 (1,1-3,2) ,2 (4,4-8,0) 6,1 (4,5-8,2) ,0 (5,2-8,8) 6,9 (5,4-8,9) ,1 (4,6-7,6) 6,0 (4,7-7,7) ,4 (5,6-9,2) 7,3 (5,7-9,3) ,1 (11,4-18,8) 14,9 (11,6-18,9) ,2 (30,0-38,3) 33,1 (29,1-37,3) 992 OPLEIDINGSNIVEAU Lager/geen diploma 21,9 (17,9-25,9) 9,3 (7,2-11,9) 1130 Lager secundair 9,6 (7,4-11,8) 5,9 (4,5-7,6) 1490 Hoger secundair 6,7 (5,4-8,0) 5,4 (4,3-6,8) 3401 Hoger onderwijs 6,8 (5,7-7,9) 6,5 (5,5-7,7) 4680 URBANISATIEGRAAD Stedelijk gebied 9,2 (7,9-10,4) 6,8 (5,7-8,0) 5569 Halfstedelijk gebied 8,2 (6,7-9,7) 5,7 (4,6-7,0) 2299 Landelijk gebied 8,1 (6,5-9,7) 6,2 (5,0-7,6) 2956 VERBLIJFPLAATS Vlaams Gewest 8,2 (7,1-9,4) 5,7 (4,7-6,8) 3512 Brussels Gewest 13,5 (11,6-15,5) 12,0 (10,0-14,4) 3100 Waals Gewest 7,5 (6,3-8,7) 5,5 (4,6-6,5) 4212 DIENSTEN VOOR THUISZORG 7. Tabellen JAAR ,6 (7,8-9,4) Bron: Gezondheidsenquête, België, 2013 *Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2013 als referentie) 469

42 Tabel 2 Percentage van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden gebruik maakte van thuisverzorging door een verpleegkundige of vroedvrouw, België OH0301_1 % (Ruw) 95% BI ruw % (Corr*) 95% BI stand N GESLACHT Mannen 2,8 (2,2-3,4) 2,1 (1,6-2,7) 5230 Vrouwen 5,1 (4,2-6,0) 3,2 (2,5-4,1) 5594 LEEFTIJDSGROEP ,4 (0,2-2,5) 1,3 (0,6-3,1) ,9 (0,1-1,7) 0,9 (0,4-2,1) ,3 (1,4-3,2) 2,3 (1,5-3,3) ,5 (1,2-3,7) 2,4 (1,5-4,0) ,0 (1,1-2,9) 2,0 (1,3-3,1) ,4 (2,2-4,6) 3,3 (2,3-4,7) 1450 DIENSTEN VOOR THUISZORG 7. Tabellen ,0 (4,5-9,6) 6,8 (4,7-9,8) ,1 (15,7-22,5) 18,0 (15,0-21,5) 992 OPLEIDINGSNIVEAU Lager/geen diploma 13,9 (10,4-17,4) 5,5 (3,9-7,7) 1130 Lager secundair 5,0 (3,5-6,6) 3,0 (2,0-4,3) 1490 Hoger secundair 3,1 (2,2-3,9) 2,4 (1,7-3,5) 3401 Hoger onderwijs 2,2 (1,6-2,8) 2,1 (1,6-2,8) 4680 URBANISATIEGRAAD Stedelijk gebied 3,4 (2,6-4,1) 2,2 (1,6-2,9) 5569 Halfstedelijk gebied 4,6 (3,4-5,7) 2,8 (2,0-3,9) 2299 Landelijk gebied 4,3 (3,1-5,5) 3,0 (2,2-4,0) 2956 VERBLIJFPLAATS Vlaams Gewest 4,7 (3,9-5,6) 3,0 (2,3-3,9) 3512 Brussels Gewest 2,7 (2,0-3,4) 2,0 (1,5-2,7) 3100 Waals Gewest 3,1 (2,2-4,0) 2,0 (1,5-2,7) JAAR ,2 (2,6-3,7) 2,6 (2,2-3,1) ,3 (5,6-6,9) 4,5 (4,0-5,1) ,3 (5,8-6,9) 4,7 (4,2-5,2) ,1 (4,5-5,7) 3,5 (3,0-4,0) ,0 (3,4-4,5) 2,6 (2,2-3,0) Bron: Gezondheidsenquête, België, 2013 *Correctie voor leeftijd en/of geslacht op basis van logistisch regressiemodel (Belgische bevolking van 2013 als referentie)

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel

Nadere informatie

Gezondheid en samenleving

Gezondheid en samenleving Gezondheid en samenleving Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 115 Bestudeerde indicatoren... 117 1. Sociale gezondheid..... 117 2.

Nadere informatie

Leefstijl en preventie

Leefstijl en preventie Leefstijl en preventie Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 59 Bestudeerde indicatoren... 61 1. Voedingsgewoonten.... 61 3. Gebruik

Nadere informatie

Gezondheidsenquête, België Medische consumptie. Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu.

Gezondheidsenquête, België Medische consumptie. Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. Medische consumptie Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 79 Bestudeerde indicatoren... 81 1. Contacten met zorgverstrekkers... 81

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Contacten met paramedische zorgverstrekkers

Contacten met paramedische zorgverstrekkers Contacten met paramedische zorgverstrekkers Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57

Nadere informatie

Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest

Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest Analyse indicatoren Gezond leven Analyse van de gezondheidsenquête in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Door Sabine

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde 7.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk hebben we het over contacten met de kinesitherapeut, thuisverpleegkunde, voorzieningen voor bejaarden, de diëtist en arbeidsgeneeskundige diensten tijdens het afgelopen

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 1: GEZONDHEID EN WELZIJN Johan Van Der Heyden, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Resultaten voor België Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde Gezondheidsenquête, België, 1997 7.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk hebben we het over contacten met de kinesitherapeut, thuisverpleegkunde, voorzieningen voor bejaarden, de diëtist en arbeidsgeneeskundige diensten tijdens het afgelopen

Nadere informatie

Screening van suikerziekte

Screening van suikerziekte Screening van suikerziekte Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 55 E-mail : edith.hesse@iph.fgov.be

Nadere informatie

Passief roken. Edith Hesse

Passief roken. Edith Hesse Passief roken Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Oationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71 E-mail : his@wiv-isp.be Wetenschap

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Contacten met beoefenaars van niet-conventionele geneeswijzen

Contacten met beoefenaars van niet-conventionele geneeswijzen Contacten met beoefenaars van niet-conventionele geneeswijzen Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050

Nadere informatie

Het gebruik van tabak

Het gebruik van tabak Het gebruik van tabak Lydia Gisle Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 53 E-mail : lydia.gisle@iph.fgov.be

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Vaccinatie. Jean Tafforeau

Vaccinatie. Jean Tafforeau Vaccinatie Jean Tafforeau Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71 E-mail : jean.tafforeau@iph.fgov.be

Nadere informatie

Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.)

Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) GEZONDHEIDSENQUETE 2013 Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Medische preventie van cardiovasculaire aandoeningen

Medische preventie van cardiovasculaire aandoeningen Medische preventie van cardiovasculaire aandoeningen Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02

Nadere informatie

Opname in het ziekenhuis

Opname in het ziekenhuis Opname in het ziekenhuis Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail :

Nadere informatie

BEREIDINGS- EN CONSUMPTIETIJD VAN MAALTIJDEN. AUTEUR Sarah BEL

BEREIDINGS- EN CONSUMPTIETIJD VAN MAALTIJDEN. AUTEUR Sarah BEL BEREIDINGS- EN CONSUMPTIETIJD VAN MAALTIJDEN AUTEUR Sarah BEL Dankwoord Dit werk kon niet worden gerealiseerd zonder de medewerking van een aantal personen. Onze bijzondere dank gaat uit naar: De deelnemers

Nadere informatie

Patiëntentevredenheid

Patiëntentevredenheid Patiëntenheid Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@wiv-isp.be

Nadere informatie

Kankerscreening. Jean Tafforeau

Kankerscreening. Jean Tafforeau Kankerscreening Jean Tafforeau Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71 E-mail : jean.tafforeau@iph.fgov.be

Nadere informatie

Lichamelijke Pijn. Sabine Drieskens

Lichamelijke Pijn. Sabine Drieskens Lichamelijke Pijn Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@iph.fgov.be

Nadere informatie

Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.)

Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) GEZONDHEIDSENQUETE 2013 Rapport 3: Gebruik van gezondheidsen welzijnsdiensten Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Voedingsgewoonten. Sabine Drieskens

Voedingsgewoonten. Sabine Drieskens Voedingsgewoonten Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@iph.fgov.be

Nadere informatie

Preventie van wiegendood bij zuigelingen

Preventie van wiegendood bij zuigelingen Preventie van wiegendood bij zuigelingen Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Uitgaven voor Gezondheidszorgen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Uitgaven voor Gezondheidszorgen Gezondheidsenquête, België, 1997 7.7.1. Inleiding De basisprincipes van het huidige Belgische gezondheidssysteem zijn: vrije keuze van geneesheer door de patiënten, therapeutische vrijheid voor de practiserende geneesheren en toegankelijkheid

Nadere informatie

Traumata. Sabine Drieskens

Traumata. Sabine Drieskens Traumata Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

Nadere informatie

Resultaten voor België Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.4.1. Inleiding Er werd reeds vroeger bewezen dat een prematuur respiratoir systeem een oorzaak was voor wiegendood. Het gevaar bestond vooral tijdens de slaap. Met de huidige kennis van zaken zijn

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Contacten met de huisarts

Contacten met de huisarts Contacten met de huisarts Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 1: GEZONDHEID EN WELZIJN Johan Van Der Heyden, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Contacten met de Huisarts Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Contacten met de Huisarts Gezondheidsenquête, België, 1997 7.1.1. Inleiding De huisarts vervult een essentiële rol binnen het geheel van de gezondheidszorg. Deze rol is bovendien in volle evolutie. Thema s zoals het globaal medisch dossier en de echelonnering

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 1 Deel Medische Consumptie IPH/EPI REPORTS nr - Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 1 1 Brussel Tel : /.7.9 e-mail : his@iph.fgov.be http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.4.1. Inleiding Er werd reeds vroeger bewezen dat een prematuur respiratoir systeem een oorzaak was voor wiegendood. Het gevaar bestond vooral tijdens de slaap. Met de huidige kennis van zaken zijn

Nadere informatie

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie

Contacten met de tandarts

Contacten met de tandarts Contacten met de tandarts Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZODHEIDSEQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZODHEIDSGEDRAG E LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 1: GEZONDHEID EN WELZIJN Johan Van Der Heyden, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Ambulante contacten met de specialist

Ambulante contacten met de specialist Ambulante contacten met de specialist Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 1: GEZONDHEID EN WELZIJN Johan Van Der Heyden, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 2 Gezondheidstoestand IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail :

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.8.1. Inleiding In deze module worden 2 specifieke preventiedomeinen behandeld: de hypertensie en de hypercholesterolemie. De hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die uit het oogpunt van volksgezondheid,

Nadere informatie

Voedingsstatus. Sabine Drieskens

Voedingsstatus. Sabine Drieskens Voedingsstatus Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 1 Methoden IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Resultaten voor België Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997 5.4.1. Inleiding De meerwaarde van een gezondheidsenquête in vergelijking met de traditioneel verzamelde gezondheidsinformatie bestaat er o.a. uit dat ook gepeild wordt naar klachten waarvoor niet persé

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 5: PREVENTIE Stefaan Demarest, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Prenatale Opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Prenatale Opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

Subjectieve Gezondheid

Subjectieve Gezondheid Subjectieve Gezondheid Jean Tafforeau Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en Surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71 E-mail : jean.tafforeau@iph.fgov.be

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Alcoholverbruik Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Alcoholverbruik Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

6.1.1. De gezondheidstoestand

6.1.1. De gezondheidstoestand 6.1. Kernboodschap 6.1.1. De gezondheidstoestand Er is een verschuiving in het morbiditeitsprofiel in vergelijking met de gegevens over overlijden. In vergelijking met de voornaamste oorzaken van overlijden

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Alcoholverbruik Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Alcoholverbruik Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Gezondheid en omgeving

Gezondheid en omgeving Gezondheid en omgeving Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71 E-mail : his@wiv-isp.be

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Beperkingen. Stefaan Demarest

Beperkingen. Stefaan Demarest Beperkingen Stefaan Demarest Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 94 E-mail : stefaan.demarest@iph.fgov.be

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.8.1. Inleiding In deze module worden 2 specifieke preventiedomeinen behandeld: de hypertensie en de hypercholesterolemie. De hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die uit het oogpunt van volksgezondheid,

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

MAALTIJDPATROON. AUTEUR Sarah BEL

MAALTIJDPATROON. AUTEUR Sarah BEL MAALTIJDPATROON AUTEUR Sarah BEL Dankwoord Dit werk kon niet worden gerealiseerd zonder de medewerking van een aantal personen. Onze bijzondere dank gaat uit naar: De deelnemers en de enquêteurs voor hun

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 4: FYSIEKE EN SOCIALE OMGEVING Rana Charafeddine, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Inleiding. Bespreking pagina 1

Inleiding. Bespreking pagina 1 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Inleiding. Sabine Drieskens

Inleiding. Sabine Drieskens Inleiding Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50 25 E-mail : sabine.drieskens@wiv-isp.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 1 Introductie IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.8.1. Inleiding De WHO heeft in haar omschrijving het begrip gezondheid uitgebreid met de dimensie sociale gezondheid en deze op één lijn gesteld met de lichamelijke en psychische gezondheid. Zowel de

Nadere informatie

Chronische Aandoeningen

Chronische Aandoeningen Chronische Aandoeningen Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997 5.4.1. Inleiding De meerwaarde van een gezondheidsenquête in vergelijking met de traditioneel verzamelde gezondheidsinformatie bestaat er o.a. uit dat ook gepeild wordt naar klachten waarvoor niet persé

Nadere informatie

HOUDING VAN DE BELG TEGENOVER HAAR/ZIJN GEWICHT. AUTEUR Cloë OST

HOUDING VAN DE BELG TEGENOVER HAAR/ZIJN GEWICHT. AUTEUR Cloë OST HOUDING VAN DE BELG TEGENOVER HAAR/ZIJN GEWICHT AUTEUR Cloë OST Dankwoord Dit werk kon niet worden gerealiseerd zonder de medewerking van een aantal personen. Onze bijzondere dank gaat uit naar: De deelnemers

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 3 Leefstijl IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 4: FYSIEKE EN SOCIALE OMGEVING Rana Charafeddine, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Prenatale opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Prenatale opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

Resultaten voor België Contraceptie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Contraceptie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.5.1. Inleiding Contraceptie is bijna universeel toegankelijk in ons land. Alhoewel ze relatief duur blijft (van 110 tot 250 BF per maand voor de pil), kunnen de meest onbemiddelde personen toch hulp

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden 4.2. Participatiegraad Om de vooropgestelde steekproef van 10.000 personen te realiseren, werden 35.023 huishoudens geselecteerd op basis van het Nationaal Register. Met 11.568 huishoudens werd gepoogd

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 5 Medische Consumptie IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail :

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

Resultaten voor België Cardiovasculaire preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Cardiovasculaire preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.8.1. Inleiding In deze module worden 2 specifieke preventiedomeinen behandeld: de hypertensie en de hypercholesterolemie. De hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die uit het oogpunt van volksgezondheid,

Nadere informatie

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde)

Onderzoeksteam : (in alfabetische volgorde) Afdeling Epidemiologie FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Juliette Wystmansstraat 14 Leuvenseweg 40 1050 Brussel 1000 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Contacten met de dienst spoedgevallen

Contacten met de dienst spoedgevallen Contacten met de dienst spoedgevallen Sabine Drieskens Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 50

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING

ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING / Archief cijfers ZORGZWAARTE IN DE THUISVERPLEGING Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Zorgzwaarte in de thuisverpleging 1/11 Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op juli 2015

Nadere informatie

Inleiding. Bespreking pagina 1

Inleiding. Bespreking pagina 1 5.4.1. Inleiding De meerwaarde van een gezondheidsenquête in vergelijking met de traditioneel verzamelde gezondheidsinformatie bestaat er o.a. uit dat ook gepeild wordt naar klachten waarvoor niet persé

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie