Juryrapport. SPH-Prijsvraag. Uitgeverij SWP/SPH, Postbus 257, 1000 AG Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juryrapport. SPH-Prijsvraag. Uitgeverij SWP/SPH, Postbus 257, 1000 AG Amsterdam"

Transcriptie

1 Juryrapport SPH-Prijsvraag 2002 opgemaakt ten behoeve van de prijsuitreiking op 12 maart 2003 Uitgeverij SWP/SPH, Postbus 257, 1000 AG Amsterdam

2 Juryrapport Scriptieprijsuitreiking 2002 Voor de SPH-prijs zijn in dit verslagjaar 11 inzendingen verricht, door 10 opleidingsinstellingen. De Inzendingen in willekeurige volgorde: Titel: Ik weet, ik weet, wat jij niet weet Een Voorlichtingsprogramma voor seksueel misbruikte kinderen Auteurs: Lieke Gerritsen en Elike Pater Opleiding: Hogeschool Leiden, SPH Titel: Mooi anders Auteurs: Patricia van Kessel, Melanie Beekwilder en Mariëtte Notten Opleiding: Hogeschool Zuyd, Sittard Titel: Seksualiteitshulpverlening in Groningen Auteur: Femke Rotshuizen Opleiding: Hanzehogeschool, Groningen Titel: Over het doolhof en de snelweg, het traject van de cliënt door de zorgketen Auteurs: Jeroen Bos, Inez Dakriet, Annet Stomph, en Fred Vogelaar Opleiding:Hogeschool van Amsterdam Titel: Hoe een leraar een leerkracht wordt Auters:Natalie Pols en Leonie Kuiper Opleiding: Saxion Hogeschool Enschede Titel: Dader-Slachtofferconfrontatie in beeld Auteurs: Yvonne Bouwens, Anne van Rhijn, Elske Vos, Miranda Verrijdt en Mary Peijnenburg. Opleiding: Fontys Hogeschool, Eindhoven Titel: Vrouwen in de derde levensfase met seksueel geweldservaringen Auteur: Mandy van Helden Opleiding: Hogeschool Rotterdam Titel: Consulteren, middel tot professionaliseren? Auteurs: Anke Huijnen en Karin Spijkers Opleiding: Hogeschool Zuyd, Maastricht Titel: Samen ben ik mezelf Auteur: Ineke Touwen Opleiding: Ichtus Hogeschool, Rotterdam Titel: Van beperking naar mogelijkheid, Sociale netwerken voor mensen met een verstandelijke beperking Auteur: Karin Molendijk Opleiding: Hogeschool Brabant, Breda Titel: Wetens en Willens Auteur: Annette Sins Opleiding: Haagse Hogeschool, De Kijvelanden

3 Samenstelling jury: In dit verslagjaar bestond de jury uit: Dhr. P. Winkelaar, hoofdredacteur van het tijdschrift SPH Mevr. K. van der Burgt, Van der Burgt Advies en Mediation, Rhenen Dhr. P. Goetstouwers, directeur OC Clara Fey te Wuustwezel, België Dhr. L. de Mey, directeur Instituut voor Psychosociale Opleidingen (IPSOC) te Kortrijk, België Mevr. C. Teunis, namens de Nederlandse Vereniging Soc. Ped. Hulpverleners Dhr. J. Rycken, Rycken Adviesbureau De beoordelingscriteria: Degenen die de prijs toekennen formuleerden en publiceerden de volgende beoordelingscriteria: 1. Het werkstuk dient in het studiejaar geschreven te zijn in het kader van de afsluiting van de opleiding. 2. Er dient een duidelijk afgebakende en voor SPH relevante vraag- of probleemstelling in het werkstuk geformuleerd te zijn. 3. In het werkstuk dient niet alleen de theorie of alleen de praktijk centraal te staan. Het gaat om een bepaalde integratie tussen theorie en praktijk, op een HBO waardig niveau. 4. De opbouw van het werkstuk dient van dien aard te zijn dat de eventuele conclusies en aanbevelingen aansluiten op de geformuleerde vraagstelling. 5. De aanpak dient origineel en oorspronkelijk te zijn. 6. Bronnen en literatuur dienen op juiste wijze gebruikt en verwerkt te worden. Om tot een selectie van de prijswinnaar te komen, wordt een aantal items opgevoerd, waarbij per item een beoordeling gegeven kon worden, uitgedrukt in een numerieke waarde op de vijfpuntsschaal. 1 = slecht 2 = matig 3 = redelijk 4 = goed 5 = uitstekend Enkele items, nl. De relevantie voor SPH en de praktijk-theorie-integratie zijn zwaarder gewaardeerd dan de overige items door een vermenigvuldigingsfactor toe te passen.

4 De uitwerking: De jury heeft zich in haar beoordeling vervolgens met name gebaseerd op de volgende geoperationaliseerde criteria: Er is sprake van een voor de ontwikkeling van het werk relevant onderwerp. Er is een duidelijke vraag c.q. probleemstelling geformuleerd. Praktijk en theorie is op juiste wijze geïntegreerd. Het werkstuk bevat informatie op hogeschoolniveau. De conclusies sluiten aan op de geformuleerde vraagstelling. De aanpak is origineel en oorspronkelijk. Bronnen en literatuur zijn op de juiste wijze gebruikt en verwerkt. Aan individuele leden van de jury werd de mogelijkheid geboden extra criteria toe te voegen. Zo zijn toegevoegd: Structuur en opbouw Vorm en presentatie Taal

5 De uitslag: Op grond van de kwantitatieve beoordeling van de scripties is de volgende uitslag berekend (in volgorde van waardering, met vermelding van het behaalde puntenaantal) Nr. 1, titel: Wetens en Willens Auteur: Annette Sins Opleiding: Haagse Hogeschool, De Kijvelanden Punten aantal: 219,7 Nr. 2, titel: Van beperking naar mogelijkheid, Sociale netwerken voor mensen met een verstandelijke beperking Auteur: Karin Molendijk Opleiding: Hogeschool Brabant, Breda Punten aantal: 216 Nr. 3, titel: Ik weet, ik weet, wat jij niet weet Een Voorlichtingsprogramma voor seksueel misbruikte kinderen Auteurs: Lieke Gerritsen en Elike Pater Opleiding: Hogeschool Leiden, SPH Punten Aantal: 212, 4 Nr. 4, titel: Samen ben ik mezelf Auteur: Ineke Touwen Opleiding: Ichtus Hogeschool, Rotterdam Punten aantal: 209,1 Nr. 5, titel: Vrouwen in de derde levensfase met seksueel geweldservaringen Auteur: Mandy van Helden Opleiding: Hogeschool Rotterdam Puntenaantal: 207,3 Nr. 6, titel: Mooi anders Auteurs: Patricia van Kessel, Melanie Beekwilder en Mariëtte Notten Opleiding: Hogeschool Zuyd, Sittard Puntenaantal: 206,6 Nr. 7, titel: Seksualiteitshulpverlening in Groningen Auteur: Femke Rotshuizen Opleiding: Hanzehogeschool Groningen Puntenaantal: 197 Nr. 8, titel: Hoe een leraar een leerkracht wordt Auteurs:Natalie Pols en Leonie Kuiper Opleiding: Saxion Hogeschool Enschede Puntenaantal: 193,3 Nr. 9, titel: Consulteren, middel tot professionaliseren? Auteurs: Anke Huijnen en Karin Spijkers Opleiding: Hogeschool Zuyd, Maastricht Puntenaantal: 191,1

6 Nr. 10, titel: Dader-Slachtofferconfrontatie in beeld Auteurs: Yvonne Bouwens, Anne van Rhijn, Elske Vos, Miranda Verrijdt en Mary Peijnenburg. Opleiding: Fontys Hogeschool Eindhoven Puntenaantal: 188 Nr. 11, titel: Over het doolhof en de snelweg, het traject van de cliënt door de zorgketen Auteurs: Jeroen Bos, Inez Dakriet, Annet Stomph, en Fred Vogelaar Opleiding: Hogeschool van Amsterdam Puntenaantal: 180,8

7 Juryrapportage Algemeen De kwaliteit van de inzendingen is dit jaar op een hoger plan gekomen; dit komt ook tot uitdrukking in de uiteindelijke scores. Het verschil tussen de nummers een, twee en drie is marginaal. Toch is er nog het volgende in algemene zin op te merken: Steeds meer is er de trend dat een eindwerk geschreven wordt vanuit een opdrachtverlening van een werkveldinstelling. Ongeveer de helft van de inzendingen is gemaakt door meerdere personen, variërend van twee tot vier studenten. Soms wordt het aandeel van elke deelnemer verduidelijkt, maar ook vaak niet. Een individuele beoordeling is daardoor onmogelijk. Er is een zeer gevarieerd aanbod aan onderwerpen, waarbij de klassieke grenzen van SPH steeds minder van toepassing lijken. De vraag die hierbij opkomt is of het SPH niet aan identiteitsverlies ten onder zal gaan of is het zo dat de verschillende opleidingen steeds verder bij elkaar komen? Is het daarbij wenselijk dat er een concreet, tamelijk gedifferentieerd beroepsbeeld gehanteerd wordt of zal men gaan kiezen voor een meer generalistische benadering? Het zijn in ieder geval kwesties die de komende ongetwijfeld door beroepsorganisatie, opleidingen en werkveld ter hand zullen moeten worden genomen. De uitslag van de jury gericht op de inzendingen: 1 e Prijs: bestaande uit een geldbedrag van 500,- Wetens en Willens Annette Sins Haagse Hogeschool, De Kijvelanden 219,7 Het gaat hier om een module psycho-educatie in een zorgprogramma verslaving voor tbsgestelden, bestaande uit zowel een productverslag als een draaiboek voor trainers Het geheel doet allemaal zeer professioneel aan. Het gepresenteerde werk is vlot leesbaar, kent een goede verwerking van bronnen en is op HBO-niveau geformuleerd. De inhoudelijke uitwerking van het thema is niet innovatief, maar het geeft wel een heel duidelijk beeld van de materie, geschreven voor een sector die vaak onderbelicht blijft. Een waardevolle, creatieve en concrete bijdrage tot het beroepsprofiel van SPH 2 e Prijs: bestaande uit een geldbedrag van 250,- Van beperking naar mogelijkheid, Sociale netwerken voor mensen met een verstandelijke beperking Karin Molendijk Hogeschool Brabant, Breda 216 Begeleidend docent: Henk de Haas

8 De scriptie gaat over het opbouwen van sociale netwerken voor mensen met een verstandelijke handicap en hoe die te onderhouden. Een fraai onderwerp, helder geschreven in begrijpelijk en toegankelijke taal. Het geheel is een prachtig opgebouwd werk met de toon van een conceptueel-analytische benadering. Als minpuntje moet gesteld worden dat een kritische reflectie en empirische onderbouw ontbreekt. Meer dan losse voorbeelden zou enige casuïstiek zou meer verhelderend en overtuigend gewerkt hebben. Maar de algemene indruk van de jury blijft : een duidelijk geschreven scriptie met verzorgd taalgebruik. Een voorbeeld van een eindwerk met een bescheiden omvang, maar toch een rijke en veelzijdige inhoud en goede kwaliteit. 3 e Prijs: bestaande een uit geldbedrag van 200,- Ik weet, ik weet, wat jij niet weet Een Voorlichtingsprogramma voor seksueel misbruikte kinderen Lieke Gerritsen en Elike Pater Hogeschool Leiden, SPH 212, 4 De begeleidend docent: Yvonne Grotjohann en de praktijkbegeleider: Kirsten Steenks Een 10 hoofdstukken bevattende scriptie met bijlagen (waaronder interviews) en met de handleiding bij het programma voor het geven van seksuele voorlichting aan seksueel misbruikte kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar. (Een kleurrijk boek met tekeningen, versjes e.d.) Er is grote zorg besteed aan de behandeling van het onderwerp. Veel oog voor de doelgroep. Het taalgebruik is zeer concreet en goed verstaanbaar. Zeer goed bruikbaar, gebruiksklaar en gemakkelijk te gebruiken door collega's. Een onderwerp wat het nu politiek en maatschappelijk goed doet. De relevantie van de enquêtes is wat zwak. Koppelingopdrachten tekst aan de weken is had wat overzichtelijk.er gekund. Maar in het geheel acht de jury dit een degelijk eindwerk.

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo

Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Advies van de Commissie Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek in het hbo Verantwoording commissie gedragscode praktijkgericht

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2008 Stichting HOP onderwijs consumenten informatie GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

ONLINE BUDCH@TCOACHING

ONLINE BUDCH@TCOACHING Afstudeervoorstel ONLINE BUDCH@TCOACHING Een nieuwe innovatie op het gebied van online hulpverlening Social Work, Hszuyd te Sittard - februari 2012 Opdrachtgever: Klikvoorhulp, Jos Reinders Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Bezint eer ge begint.

Bezint eer ge begint. Bezint eer ge begint. Onderzoek naar de behoefte aan een brancheorganisatie voor gemeenten en organisatoren van vrij toegankelijke publieksevenementen. Afstudeerscriptie Lonneke Bergmans NHTV Internationale

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief

Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief Bijlage 1: Vragenlijst: Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief Actieplan professionalisering in de jeugdzorg deelproject 4 Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief VRAGENLIJST HBO-raad

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago

Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago November 2011 CAOP, Den Haag November

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bachelor Communicatiemanagement van de AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap ICT-Architectuur 2005. Juryrapport

Nederlands Kampioenschap ICT-Architectuur 2005. Juryrapport Nederlands Kampioenschap ICT-Architectuur 2005 Juryrapport Versie 1.0 24 november 2005 2 Ten Geleide Dit is het rapport van de jury van het tweede Nederlandse kampioenschap ICT- Architectuur. Dit jaar

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

HBO-V met uitstroomprofiel Management.

HBO-V met uitstroomprofiel Management. HBO-V met uitstroomprofiel Management. Gemaakt door: Melanie de Jong Studentnummer: 0621226 HBO-V Docent: Marlies Wierts Stageplaats: Zorg en Innovatie Centrum Sevagram te Heerlen Stagebegeleiders: Anny

Nadere informatie

Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk (AMW)

Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk (AMW) Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk (AMW) Auteur(s) Datum MOVISIE Martijn Bool Utrecht, april 2013 2 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut

Nadere informatie

Adviesrapport Case Generatieconflict

Adviesrapport Case Generatieconflict Adviesrapport Case Generatieconflict 20-april-2012 Hogeschool NCOI HBO-Managementvaardigheden Module Inspirerend leidinggeven F. van Walraven Case Generatieconflict U bent sinds een half jaar manager van

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Anke van den Borne. Stay in Love. Primaire preventie van relatiegeweld onder jongeren. Proces evaluatie

Anke van den Borne. Stay in Love. Primaire preventie van relatiegeweld onder jongeren. Proces evaluatie Anke van den Borne Stay in Love Primaire preventie van relatiegeweld onder jongeren Proces evaluatie Trimbos-instituut, Utrecht, 2006 STAY IN LOVE 1 Colofon Opdrachtgever en financiering Het OGGZ fonds

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo

Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Gedragscode praktijkgericht onderzoek voor het hbo Gedragscode voor het voorbereiden en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek binnen het Hoger Beroepsonderwijs in Nederland Advies van de Commissie Gedragscode

Nadere informatie