1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten"

Transcriptie

1 Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: woensdag 10/10/2012 Overeenkomst mogelijk bij aanwezigheid: (Art BW) - toestemming - handelingsbekwaamheid - bepaald voorwerp - geoorloofde oorzaak = buiten bij afwijkingen, ook voor rechtshandelingen Overeenkomst eindigt niet bij overlijden - huurder of verhuurder sterft, overeenkomst blijft duren (Art BW) Overeenkomst geldt voor: - Partij: de personen die de overeenkomst afsloten - Rechtsopvolger: de personen die de rechten overnemen v/e partij (bv. bij sterfgeval) - Derde: de rest v/d wereld Soms ook: contracten verbonden aan de persoon - Werkovereenkomst (geen rechtsopvolger) Geldigheidsvereisten voor rechtshandelingen 1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten Mogelijke manieren om wil te uiten: - via Facebook - per mail - op een bierviltje - mondeling MAAR: ook de interpretatie tot wil (stilzwijgen) kan gebruikt worden Een persoon woont bij iemand anders, die persoon betaalt elke maand een bepaald bedrag aan een ander persoon, die eigenaar is, maar de ene persoon niet echt weg wilt. Ondanks dat er geen huurovereenkomst is, laten beide personen uitschijnen de wil te hebben om geld te geven voor onderdak en de andere onderdak aan te bieden. Deze "interpretatie" volstaat als contract.

2 Volwaardige wil = degene die zijn wil uit is in staat de gevolgen van zijn daden in te schatten Geen volwaardige wil bij: - aanwezigheid die wilsvorming belemmeren (geesteszieken) - handelingsonbekwaamheid - tijdelijke belemmeringen (dronkenschap)! Men spreekt pas v/e wilsovereenkomst wanneer beide partijen hun wil tegenover elkaar hebben geuit! Voor de meeste contracten zijn er geen voorwaarden - verkoop van huis - overname bedrijf -... Uitzondering: Plechtige contracten = contracten met vooraf vastgelegde voorwaarden - huwelijk (mondeling huwen kan niet) - scheiding - schenking (overeenkomst om niets) - hypotheek Werkelijke wil > uitgedrukte wil = werkelijke wil primeert op uitgedrukte wil = je moet werkelijke wil kunnen aantonen (art BW) Beide spreken prijs af van , maar op contract staat Gevolg: ondertekenden moet niet betalen, als hij kan aantonen dat de onderhandeling rond het bedrag van gingen. Bewijs is wel verplicht. Bewust valse uitgedrukte wil = partijen zetten bewust iets anders in de uitgedrukte wil = vorm van fraude = vaak stellen ze tegenbrief op om de werkelijke bedoeling op papier te hebben Redenen: - belastingen ontduiken - schuldeisers ontduiken Wanneer men fraude kan aantonen, zijn beide partijen strafrechtelijk vervolgbaar

3 Wilsgebreken = tasten de overeenkomst aan = probleem bij tot stand komen van werkelijke wil = worden gesanctioneerd door relatieve nietigverklaring! enkel van toepassing bij totstandkomen, niet bij uitvoering A. DWALING = verkeerde voorstelling van kenbare zaken (Art BW) Enkel nietigverklaring wanneer: - dwaling essentieel is: de dwalende zou overeenkomst niet hebben gesloten indien hij juiste voorstelling had gemaakt - dwaling kenbaar was: de tegenpartij wist dat de dwalende belangen had aan de eigenschappen - dwaling verschoonbaar was: de dwalende mag geen vergissing begaan van een normaal zorgvuldig persoon Iemand koopt auto voor caravan aan te hangen en heeft dit duidelijk gezegd. Auto bevat geen trekhaak, overeenkomst kan nietig verklaard worden. De dwalende had de auto nl. niet gekocht zonder trekhaak en had kenbaar gemaakt dat hij één nodig had voor de caravan. De aankoop van een schilderwerk. De koper vermeldt duidelijk dat hij denkt dat het om een Picasso gaat en betaalt dus veel te veel voor een kopie. Er zal een nietigverklaring zijn, behalve wanneer het schilderij duidelijk geen Picasso kon zijn - in dit geval ging de koper de fout te handelen zonder informatie (zorgvuldig) op te zoeken. B. BEDROG = een partij gebruikt kunstgrepen (materieel element) om tegenpartij bewust (moreel element) te doen dwalen en hierdoor zijn toestemming bekomt tot de overeenkomst Enkel nietigverklaring wanneer: - bedrog aan de basis ligt v/d dwaling: zonder het bedrog, was er geen overeenkomst - bedrog moet uitgaan van tegenpartij - bewust achterhouden van essentiële informatie (verplichting tot spreken)

4 C. GEWELD = indien men fysisch of morele dwang uitoefent t.o.v. degene die het contract aangaat, zijn echtgenote of bloedverwanten in rechte lijn, waardoor de overeenkomst tot stand komt. Art BW! geweld moet niet uitgaan van tegenpartij, een derde telt ook of (nood)omstandigheden! enkel geweld wanneer de druk ongeoorloofd is! geweld moet doorslaggevend zijn geweest voor het aangaan van de overeenkomst Overeenkomst met iemand afsluiten door hem onder schot te houden Persoon onder schot houden en hem spullen laten geven aan een derde. Die derde zal verplicht zijn de spullen terug te geven, desondanks dat hij zelf niet het geweer heeft gericht op het slachtoffer. D. BENADELING = een partij heeft duidelijk minder baadt bij het contract dan de andere = heel subjectief, amper controleerbaar, komt zeer zelden voor 2. Handelingsbekwaamheid = Rechtshandeling moet gesteld worden door iemand die ertoe bekwaam is = bekwaamheid om rechten ook effectief uit te oefenen (Art BW) Voorbeelden handelingsonbekwaamheid: - personen jonger dan 18 - geesteszieken - gehandicapten - gerechtelijk onbekwaamverklaarden -... Handelingsonbekwaam: - hebben rechten en plichten MAAR: kunnen deze niet zelfstandig uitvoeren = vorm van bescherming

5 3. Het voorwerp = hoofdbestanddeel v/e rechtshandeling = concrete rechtsgevolg dat partijen beogen = moet bestaan (Vb: appartement op plan moet er ook effectief ooit komen indien verkocht)! Anderzijds is het wel toegelaten "toekomstige zaken" als "bestaand" te zien = moet geoorloofd zijn (mag niet indruisen tegen openbare orde/goede zeden) = moet in de handel zijn (Vb: verkoop van openbare goederen mag niet of persoonlijke vergunning) (Art BW) = moet bepaald of bepaalbaar zijn (termen van akte of algemeen gangbaar) een "wagen" verkopen mag niet wanneer men niet kan vaststellen over welke wagen het gaat (Art BW) - partijen kunnen die bepaling aan een derde overlaten (Art. 1591/1592 BW) (Art. 25 WAO) = beslissing v/d derde is de bindende derdebeslissing 4. De oorzaak = juridische beweegredenen die partijen ertoe bewogen om de rechtshandeling uit te voeren! Elke rechtshandeling moet een oorzaak hebben = de oorzaak moet bestaan = de oorzaak moet geoorloofd zijn (de motieven mogen niet strijden met openbare orde, goede zeden of dwingend recht)! Bij het gebrek van één van bovenstaande zaken zal men overgaan tot relatieve nietigheid.! Bij het indruisen tegen openbare orde of goede zeden tot absolute nietigheid Nietigheid van rechtshandelingen Nietigheid = sanctie door de rechter voor overtreding van regels tot de totstandkoming v/e rechtshandeling - handelingsonbekwaam - geen geldige wil - geen voorwerp - ongeoorloofd voorwerp -... Nietigheid geldt voor toekomst en wat reeds in het verleden is gebeurd (stopzetten overeenkomst + teruggeven wat reeds is gegeven) = restitutieverbintenissen (doel om te herstellen) Doel van nietigheid = men acht dat de rechtshandeling nooit heeft bestaan

6 Aard van overtreden regel bepaald soort nietigheid Absolute nietigheid: betrekking tot regels die openbare orde/goede zeden overtreden = alle belanghebbenden kunnen zich op de nietigheid beroepen = moet ambtshalve door rechter worden ingeroepen = kan altijd worden ingeroepen = beschermen algemeen belang = geen bekrachting (afstand v/h recht) mogelijk = omvang kring van vorderingsgerechtigden is groter Relatieve nietigheid: betrekking tot regels die regels van dwingend recht (private regels) overtreden - verschil tussen overtreden regels dwingend recht en dwingend recht van openbare orde = enkel inroepbaar door beschermde personen = enkel inroepbaar bij het begin v/d totstandkoming = kan niet ambtshalve door rechter worden ingeroepen = bekrachting (afstand v/h recht) mogelijk Huurder heeft wettelijke periode recht op opzegperiode. Hij kan hier vooraf niet van afwijken, maar bij eventuele opzegging kan hij wel akkoord gaan met een korte periode HET IDEE: de huurder had in het begin recht op bescherming, maar op het einde heeft hij deze bescherming niet meer nodig Indeling van rechtshandelingen Twee grote groepen: Eenzijdige rechtshandelingen = rechtshandelingen die de wilsuiting van slechts één persoon vereisen - het uitschrijven v/e beloning - het opmaken v/e testament (handgeschreven of via notaris) - opzeggen van een overeenkomst Meerzijdige rechtshandelingen = wilsuiting van meerdere partijen (meer dan één) - alle overeenkomsten (huur, lastgeving, aanneming, arbeid, bijzondere,...)

Verbintenissenrecht 2012-2013. I. Inleiding. 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht 2012-2013. I. Inleiding. 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht Verbintenissenrecht 2012-2013 I. Inleiding 1. Algemene situering van het verbintenissenrecht Verbintenissen- en zakenrecht = algemene rechtsregels mbt vermogen van (natuurlijke en rechts)personen Persoonlijke

Nadere informatie

Samenvatting Overeenkomstenrecht LEH 1 Inleiding in het overeenkomstenrecht

Samenvatting Overeenkomstenrecht LEH 1 Inleiding in het overeenkomstenrecht Samenvatting Overeenkomstenrecht LEH 1 Inleiding in het overeenkomstenrecht Rechtshandeling: een handeling van een rechtssubject waaraan een rechtsgevolg wordt verbonden dat ook door het handelend subject

Nadere informatie

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES)

SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) SAMENVATTING BOEK (+ NOTITIES) Julie Kerckaert Basisbegrippen van recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 1: Wat is recht?... 4 Hoofdstuk 1: Het recht een geheel van gedragsregels... 4 1. Enkele

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

6 VERBINTENISSENRECHT

6 VERBINTENISSENRECHT 6 VERBINTENISSENRECHT 229 6 VERBINTENISSENRECHT 229 6.1 BRONNEN VAN VERBINTENISSEN 232 6.1.1 Contracten 233 6.1.1.1 6.1.1.2 Soorten contracten - eenzijdige en wederkerige contracten - vergeldende en kanscontracten

Nadere informatie

1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4.

1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4. 1. Natuurlijke verbintenis...3 2. Inspannings- en resultaatsverbintenis...3 3. Verschil tussen de alternatieve en de facultatieve verbintenis...4 4. Verschil tussen samengevoegde en hoofdelijke verbintenissen...5

Nadere informatie

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel II. Horizontale Relaties

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel II. Horizontale Relaties Samenvatting Familierecht 2012-2013 Deel II Horizontale Relaties Jonathan Van Dooren Met lesnotities van Bram De Roo, Bart de Groote, Jonathan Van Dooren En Roxanne Willems Titel I: Huwelijk Deel II Horizontale

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start Hoofdstuk 1: KEUZE VAN DE ONDERNEMINGSVORM Indeling: 1 Juridische aspecten 2 Administratieve verplichtingen 3 Keuzebepaling 4 Boekhoudkundige

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel

Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Zwaartepunten van het vermogensrecht O.K. Brahn. Samenvatting door A.M.I. Verbakel Hoofdstuk 1. Inleiding. 1.1. Vermogen en Vermogensrecht. Vermogen: het geheel van iemands op geld waardeerbare rechten

Nadere informatie

Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst...11. De pachtprijs...

Wanneer is de pachtwet van toepassing?...3. Vorm en bewijs van de pachtovereenkomst...9. Duur van de pachtovereenkomst...11. De pachtprijs... De Pachtwet De pachtwet Om in deze huidige maatschappij rendabel te blijven, ziet de landbouwer of tuinder zich verplicht zware investeringen te doen. Naast de aankoop van materieel en machines en het

Nadere informatie

Samenvatting Inleiding Privaatrecht

Samenvatting Inleiding Privaatrecht Samenvatting Inleiding Privaatrecht Open Universiteit R02132 (c) Copyright 2005 Jos Visser Inleiding vermogensrecht... 3 Goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten... 5 Goederen

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015

Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 2 Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd of niet U heeft een Rechtsbijstandverzekering bij ons afgesloten: de

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 2 Voorwaarden ARAG Voorwaarden ProRechtCombinatie ARAG ProRechtPolis Zakelijke Particulier Markt juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap In dit informatieblad kunt u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer die maatregelen kunnen worden genomen. In paragraaf 2 zijn de maatregelen beknopt

Nadere informatie

Recht voor het middenkader op kantoor

Recht voor het middenkader op kantoor Recht voor het middenkader op kantoor antwoordenboek Mr T.P. den Uil T.P. den Uil, Waddinxveen Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag verveelvoudigd worden, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper

Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper (goed onderscheid kennen tss verkoop op afstand! Versch en gelijkenissen) 2 belangrijke wetten Artikel 58 e.v. WMPC Wet ambulante handel

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Overname v een ond juridische voorzo

Overname v een ond juridische voorzo Overname v een ond juridische voorzo 20 2. VERSCHILLEN TUSSEN DE OVERDRACHT VAN ACTIVA EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN an erneming : Paul Hermant Advocaat bij de Brusselse balie Assistent aan de Université

Nadere informatie

2de bach TEW. Ondernemingsrecht. Notities Prof Vanhees. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 6.50 EUR

2de bach TEW. Ondernemingsrecht. Notities Prof Vanhees. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 6.50 EUR 2de bach TEW Ondernemingsrecht Notities Prof Vanhees Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 143 6.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be Ondernemingsrecht

Nadere informatie

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 HVC Informatiebrochure SWEET SIXTEEN Verzekeringskantoor hvc assur bvba Oude Baan 2 2550 WAARLOOS-KONTICH Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 Minderjarig Meerderjarig:

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012. Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012. Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012 PRIJSBEWIMPELING Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat Ingediend door MAJA REYNEBEAU 00602079 Promotor: Prof. dr. BAEL

Nadere informatie

Reclame en oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten

Reclame en oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten Reclame en oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten à Structuur van de regeling Artikel 2 WMPC: Opsomming definities. Artikel 19 WMPC: Regelen inzake vergelijkende reclame. Artikel 83 ev WMPC: Specifiek

Nadere informatie

Consumentenkoop (LES 3 Vervolg)

Consumentenkoop (LES 3 Vervolg) Consumentenkoop (LES 3 Vervolg) Deze regeling staat in het BW. Deze regeling is de omzetting van een Europese richtlijn. Dit is de belangrijkste regeling in de praktijk!!!! Goed onderscheid maken tussen:

Nadere informatie

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding

Verzekering HOOFDSTUK 20. 20.1 Inleiding HOOFDSTUK 20 20.1 Inleiding 440. Algemeen De verzekeringsovereenkomst heeft met de in januari 2006 ingevoerde titel 17 als bijzondere overeenkomst zijn plaats gekregen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie