Onderwijsassistent. Niveau nv 4 BOL Cohort , startdatum: augustus 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsassistent. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013"

Transcriptie

1 Onderwijsassistent Niveau nv 4 BOL Cohort , startdatum: augustus 2013

2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Leeswijzer Alles over het beroep Wat doet een onderwijsassistent? Wat kun je na je opleiding doen?... 6 ONDERWIJS Alles over de opleiding Wat ga je leren?... 7 A. Het Beroep... 8 B. Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen... 9 C. Loopbaan en burgerschap Hoe is je opleiding ingedeeld? Alles over de beroepspraktijkvorming Studiebelasting Alles over de begeleiding Begeleiding bij het leren op de opleiding Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Klachten Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen Studievoortgang EXAMINERING Kwalificerend beoordelen Examenplan A. Specifiek (beroepsgericht) B Generiek: Nederlands, rekenen, Engels en 2 e MVT Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? Inspectie Wijzigingsblad Bijlage 1: Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering Bijlage 2: Diverse documenten op de website Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 2 van 36

3 1 Woord vooraf Welkom op het Vitalis college! Beste student(e), Je hebt gekozen voor de opleiding onderwijsassistent. Elke opleiding kent een Onderwijs- en Examenregeling. We korten dit af tot OER. Met deze OER willen wij je wegwijs maken in de opleiding die je gaat volgen. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijs overeenkomst die je met het ROC West-Brabant en dus met het Vitalis college hebt gesloten. Het is belangrijk deze OER goed te lezen en er regelmatig dingen in op te zoeken, want het is ook een soort naslagwerk dat je ondersteunt tijdens de studie. Meer voor elkaar. Bij het Vitalis college draait het om de meerwaarde die jij als student te bieden hebt aan de maatschappij. Wij leiden op voor beroepen die een sterk dienstverlenend karakter hebben, beroepen waarbij je iets voor een ander betekent. Je leert tijdens de opleiding de mens in zijn woon-, werk- en leefomgeving centraal te stellen. Vandaar de lijfspreuk van het Vitalis college: Meer voor elkaar. Ik wens je veel succes met je studie en vooral een fijne tijd bij het Vitalis college! Marc van Campenhout Directeur Vitalis college Clustermanager Frans van de Linden Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 3 van 36

4 2 Leeswijzer Inleiding De opleiding kent een drievoudige kwalificatie. Naast de voorbereiding op het beroep richt de opleiding zich ook op jouw algemene vorming, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk functioneren. Dat betekent dat de opleiding bestaat uit drie algemene onderdelen: 1. je wordt opgeleid voor het beroep, 2. je moet voldoen aan algemene eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde talen waarbij het opleidingsniveau bepaalt aan welke eisen je moet voldoen, 3. je wordt voorbereid op een loopbaan én een plek in de maatschappij. Om het diploma te behalen moet je als student voldoen aan de drie bovenstaande kwalificatie-eisen. In de OER vind je informatie over de manier waarop dit in het onderwijs en de examinering aan bod komt. Wat kun je vinden in deze OER? Deze OER bestaat uit twee delen onderwijs en examinering. In het deel Onderwijs staat beschreven wat je tijdens de opleiding leert en lees je over onze werkwijze. Ook krijg je informatie over het beroep en over hoe de opleiding is ingericht. In het hoofdstuk Examinering staat hoe en wanneer beoordeeld wordt of je voldoende geleerd hebt. Als blijkt dat je aan alle eisen voldoet, krijg je het diploma. Het laatste stuk van de OER gaat dan ook over de organisatie van de examinering. Samengevat, zijn de volgende onderwerpen opgenomen in de OER: Een korte beschrijving van het beroep. Een overzicht van de opleiding die je gaat volgen. De manier waarop de opleiding en het onderwijs op school geregeld is. De manier waarop jouw vorming in de beroepspraktijk geregeld is. De begeleiding bij je studieloopbaan. De wijze van beoordelen en informatie over de organisatie van examens. Achter in de OER vind je een aantal bijlagen: Bijlage 1 bevat de onderwijsprogrammering (het IDOP model) van de opleiding. Deze programmering geeft aan hoe de opleiding er uit ziet qua inhoud, onderwijsvormen en tijdsbesteding. In bijlage 2 staat waar je informatie kunt vinden over regels en procedures die voor jou als student belangrijk zijn. Als zich belangrijke wijzigingen in de OER voordoen, word je daar met behulp van een wijzigingsblad van op de hoogte gesteld. De meest actuele versie (OER en wijzigingsblad) is te vinden op Geldigheid OER Deze OER is geldig voor het cohort dat op de voorkant vermeld staat. Een cohort is een groep studenten die in hetzelfde studiejaar aan een bepaalde opleiding begint en op basis van hetzelfde kwalificatiedossier en hetzelfde examenplan examen aflegt. Aanvullende informatie Op de afgeschermde internetsite (portal), waar je als student van het Vitalis college toegang toe hebt, staat nog meer informatie over jouw opleiding. Belangrijke algemene informatie over bijv. klachtenregelingen, examenreglementen kun je vinden op Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 4 van 36

5 3 Alles over het beroep Deze opleiding gaat uit van het kwalificatiedossier onderwijsassistent Dit kwalificatiedossier is opgesteld door het kenniscentrum waar jouw opleiding onder valt. ( en ) Het kwalificatiedossier is leidend voor het beroepsgerichte gedeelte van jouw opleiding. Het kwalificatie dossier beschrijft wat het beroep inhoudt én welke competenties, kennis en vaardigheden een beginnende beroepsoefenaar nodig heeft. 3.1 Wat doet een onderwijsassistent? Jouw baan Je bent als onderwijsassistent meestal actief in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs. Je werkt met groepen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus, met individuele leerlingen en deelnemers of als vaste assistent van één klas. Als onderdeel van een team, richt jij je vooral op het ondersteunen van de bevoegde leraar of het team. Je bent verantwoordelijk voor de taken die je zelf uitvoert, waarbij een leraar of teamleider eindverantwoordelijk is. Jouw werk Je assisteert en ondersteunt bij onderwijstaken. Je hebt een opvoedkundige rol en helpt leerlingen bij hun taken. Jouw inhoudelijke kennis van de leergebieden helpen je daarbij. Ook observeer je leerlingen die bijvoorbeeld zelfstandig werken en rapporteert wat je daarbij opvalt. Je hebt vaak contact met leerlingen, handelt zelfstandig vragen af of verwijst een leerling door. Je voert baliewerkzaamheden en eenvoudig administratief werk uit. Je assisteert bij de organisatie van evenementen en activiteiten zoals buitenschoolse activiteiten, schoolreisjes en excursies. Je voert in de klas allerlei taken uit, waar de bevoegde leraar je bij begeleidt: lesmateriaal verzamelen en klaarleggen, een opdracht extra uitleggen, helpen bij het leren lezen of bij het zelfstandig werken. In het basisonderwijs en speciaal onderwijs kun je ook verzorgende taken uitvoeren bij de voor- en naschoolse opvang. In het beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs assisteer je ook bij het ontwikkelen en verzorgen van lessen, gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden. De taken van de onderwijsassistent bestaat uit 3 soorten werkzaamheden: Pedagogisch-verzorgende werkzaamheden: werkzaamheden gericht op hygiëne, veiligheid en verzorging; Pedagogisch-didactische werkzaamheden: begeleidende werkzaamheden gericht op taken rondom het primaire proces en op deeltaken binnen het onderwijsproces; Technisch-instrumentele werkzaamheden: werkzaamheden inzake het ontwikkelen en verzorgen van lessen, gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden van leerlingen. Jouw kwaliteiten Je bent een sociaal, begripvol en integer persoon en kunt goed communiceren. Je bent flexibel, toont initiatief en kunt zelfstandig werken. Je neemt graag je verantwoordelijkheid en weet je prima staande te houden tussen de leerlingen en in onverwachte situaties. Je wilt vooral plezier hebben in je werk en vindt het leuk om leerlingen te motiveren en enthousiast te maken Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 5 van 36

6 3.2 Wat kun je na je opleiding doen? Jouw toekomst Met de juiste scholing kun je doorgroeien naar andere beroepen binnen het onderwijs. Als gediplomeerd onderwijsassistent kun je doorstromen naar de PABO of lerarenopleiding, maar ook naar Hbo-opleidingen in het algemeen. Jouw sector Je bent actief in de sector onderwijs. Meer weten? Heb je nog vragen over dit beroep, ben je nog niet zeker of dit bij je past of wil je van anderen horen wat zij van dit beroep vinden? Kijk dan op of Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 6 van 36

7 ONDERWIJS 4. Alles over de opleiding Het onderwijs binnen het Vitalis college gaat uit van drievoudige kwalificatie: 1) het beroep, 2) taal en rekenen en 3) loopbaan en burgerschap. In paragraaf 4.1 kun je hier meer over lezen. Het onderwijs binnen het Vitalis college is competentiegericht. Bij competentiegericht onderwijs sluit het onderwijs nauw aan bij de beroepspraktijk. Op school werkt je bijvoorbeeld aan een opdracht die je ook tegen kunt komen in de praktijk. Daarnaast is het leren in de praktijk een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV). In paragraaf 4.2 en 4.3 staat hoe het leren op school en in de beroepspraktijk vorm krijgt. Ten slotte kun je in paragraaf 4.4 lezen hoeveel tijd je gemiddeld kwijt bent met je studie. Het onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op jouw specifieke kennis en ervaring. Het doel is dat je aantoont succesvol te kunnen functioneren in de beroepspraktijk. Dit betekent dat: jij als student gestimuleerd wordt om een actieve rol te nemen in je leerproces. jij en je studieloopbaan centraal staan. jouw leerervaringen in de beroepspraktijk een grote rol spelen Het onderwijsprogramma is afgeleid van de beroepspraktijk. de kerntaken, werkprocessen, bijbehorende beroepsproducten en competenties het uitgangspunt vormen voor het beroepsgerichte deel van het opleidingsprogramma. er geleerd wordt in de context van de beroepspraktijk. er geïntegreerd beoordeeld wordt in de context van de beroepspraktijk. Niet alleen na afloop maar ook tijdens je leerproces. vooraf bekend is waar je op beoordeeld wordt en welke eisen hiervoor gehanteerd worden. 4.1 Wat ga je leren? De opleiding voldoet aan een aantal wettelijke eisen voor wat betreft beroep, algemene vorming én loopbaan en burgerschap: De eisen van het beroep staan beschreven in het kwalificatiedossier. In dat dossier staan ook de specifieke eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde taal die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep. Naast specifieke eisen bestaan er ook algemene of generieke eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde taal. Deze eisen zijn afhankelijk van het opleidingsniveau. Verder krijg je te maken met wettelijke eisen voor Loopbaan en burgerschap. Bovenstaande onderdelen zijn door de minister vastgesteld en dus wettelijk verplicht. Om een diploma te ontvangen moet je voldoen aan de eisen van het kwalificatiedossier, de algemene eisen voor taal en rekenen én de eisen voor Loopbaan en burgerschap Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 7 van 36

8 A. Het Beroep Bij competentiegericht onderwijs ligt het accent op de taken die horen bij het beroep. Voor het goed uitvoeren van deze taken heb je competenties nodig. Deze competenties bestaan uit een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. In het kwalificatiedossier staat welke competenties een beginnende beroepsbeoefenaar moet beheersen. Belangrijke begrippen van het kwalificatiedossier zijn kerntaken, werkprocessen en competenties. Kerntaak Kerntaken geven de belangrijkste werkzaamheden van de beroepsoefenaar weer. Deze taken zijn kenmerkend voor het beroep waarvoor jij wordt opgeleid. In het geval van de onderwijsassistent is er bijvoorbeeld de kerntaak assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primair proces. Werkproces Een werkproces bestaat uit een aantal samenhangende activiteiten die horen bij een kerntaak. Die activiteiten hebben een begin, een eind en leiden tot een duidelijk resultaat. Een voorbeeld van een werkproces is: bereidt de uitvoering van programma onderdelen voor. Overzicht kerntaken en werkprocessen Voor jouw opleiding ziet het overzicht van de kerntaken en werkprocessen er als volgt uit: Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 8 van 36

9 Competentie Je werkt aan de kerntaken en werkprocessen met behulp van competenties. Een competentie is het vermogen om in de beroepspraktijk je werk goed te doen. Dit vermogen bestaat uit een combinatie van kennis, houding en vaardigheden. Voor het MBO gelden 25 competenties (zie de tabel hieronder). Welke competenties binnen jouw opleiding aan bod komen, is afhankelijk van het opleidingsniveau en het beroep. A Beslissen en activiteiten initiëren N Onderzoeken B Aansturen O Creëren en innoveren C Begeleiden P Leren D Aandacht en begrip tonen Q Plannen en organiseren E F Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten G Relaties bouwen en netwerken S Kwaliteit leveren H Overtuigen en beïnvloeden T Instructies en procedures opvolgen I Presenteren U Omgaan met verandering en aanpassen J Formuleren en rapporteren V Met druk en tegenslag omgaan K Vakdeskundigheid toepassen W Gedrevenheid en ambitie tonen L Materialen en middelen inzetten X Ondernemend en commercieel handelen M Analyseren Y Bedrijfsmatig handelen B. Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen Voor alle opleidingen geldt dat je in je beroep te maken krijgt met werkzaamheden waar een bepaald beheersingsniveau van de Nederlandse taal voor nodig is. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het schrijven van een rapportage. Deze eisen staan in het kwalificatiedossier genoemd. Dit noem je generieke eisen. Er staan ook generieke eisen voor rekenen en Engels bij niveau 4 opleidingen vermeld. Voor wat betreft Nederlands, rekenen en Moderne vreemde talen (MVT) wordt er een onderscheid tussen generieke en specifieke (beroepsgerichte) kwalificatie-eisen gemaakt. Specifieke kwalificatie-eisen Bij een aantal opleidingen staan in het kwalificatie dossier ook specifieke eisen voor rekenen en MVT genoemd. In deze opleidingen waar Nederlands, rekenen en MVT deel uitmaken van het beroep, worden deze vaardigheden ontwikkeld en geëxamineerd. Generieke kwalificatie-eisen Bij generieke kwalificatie-eisen voor Nederlands, rekenen en MVT gaat het dus om eisen die algemeen gelden voor een bepaald opleidingsniveau. Het gaat daarbij om basiskennis en vaardigheden die voor alle studenten van belang zijn. Voor de kwalificatie-eisen van Nederlands en rekenen wordt er gewerkt met het referentiekader van Meijerink (1F, 2F, 3F en 4F) die een opklimmende graad van moeilijkheid aangeven. Voor elk referentieniveau is aangegeven wat studenten paraat hebben (weten), functioneel kunnen gebruiken (toepassen) en wat ze begrijpen (weten waarom).

10 Voor MVT wordt gebruik gemaakt van het Europese Referentiekader (ERK). Bij MVT wordt bij elke vaardigheid de taalniveaus A1, A2, B1 en B2 beschreven. Examinering Alle generieke eisen worden geëxamineerd. De verdere examinerings- eisen staan verder in hoofdstuk 7. In het examenplan ( 7.1) staat welke onderdelen van Nederlands, rekenen en MVT getoetst worden en aan welke eisen jij moet voldoen. Bij de start van de opleiding wordt je beginniveau voor taal en rekenen met een toets bepaald, waardoor zichtbaar wordt op welk niveau je de vaardigheden beheerst. In de opleiding ontwikkel jij deze vaardigheden tot het vereiste niveau. C. Loopbaan en burgerschap Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling is een volledig onderdeel van de opleiding. Dit onderdeel komt onder meer terug tijdens de studieloopbaan begeleiding (SLB). Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden. Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling bestaat uit de volgende elementen: Capaciteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Burgerschap De beschrijving van burgerschap verwoordt de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. De leerlijn Burgerschap is samengesteld uit vier dimensies: politiek-juridische dimensie economische dimensie deelname aan het arbeidsproces en consumentisme sociaal-maatschappelijke dimensie vitaal burgerschap Uitleg van de elementen en dimensies vind je in 7.1, deel C. Op de website thema s vind je meer informatie over Loopbaan en Burgerschap Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 10 van 36

11 4.2 Hoe is je opleiding ingedeeld? In de opleiding gaat het om leren in de beroepspraktijk en leren op school. Deze twee vormen van leren staan niet los van elkaar maar vormen een eenheid. In deze paragraaf kun je lezen hoe het onderwijs op school eruit ziet. In de volgende paragraaf ( 4.3) staat hoe de beroepspraktijkvorming wordt aangeboden. Hoe is de opleiding ingedeeld? Het jaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 8 lesweken en 1 reflectieweek. De opleiding onderwijsassistent bestaan uit 3 leerjaren. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een vast rooster. In lesweek 8 en de reflectieweek zijn activiteiten gepland op de schooldagen, bijv. workshops, gesprekken met je studieloopbaan begeleider, voortgangsbeoordelingen, inhaalmomenten, themadag enz. Hiervoor wordt (indien nodig) tijdig een rooster bekend gemaakt. De onderwijsactiviteiten die gepland zijn in de lesweken, kun je vinden in de voorbeeldroosters van betreffende periode en leerjaar verderop in deze paragraaf.. In alle studiejaren zal je lesweek bestaan uit een aantal vergelijkbare onderdelen: je voert opdrachten in de beroepspraktijk uit, je oefent op school o.a. vaardigheden en je krijgt theorie. Het IDOP (Invul Document Onderwijs Programma) laat zien hoeveel tijd je op school en in de BPV gaat besteden aan je studie. Het IDOP vind je in de bijlage. Je kunt hierin o.a. aflezen hoeveel tijd je begeleid en onbegeleid leert, zelfstandig individueel of samenwerkend leert in de beroepspraktijk leert. Leerlijnen en leeractiviteiten Het onderwijs is opgebouwd middels leerlijnen, die het leren, de begeleiding en de beoordeling vorm geven. De integrale leerlijn is de centrale leerlijn, de andere leerlijnen zijn ondersteunend aan de integrale leerlijn. Ook zijn de onderwijsvormen geformuleerd in het onderstaande schema. Leerlijn Het leren is gericht op Leeractiviteiten Integrale lijn of BPV-leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardigheden leerlijn Studieloopbaan of reflectielijn het ontwerpen of maken van een beroepsproduct of het verlenen van een dienst, zoals in de reële beroepspraktijk voorkomt het construeren van kennis door probleemsituaties te analyseren aan de hand van een stappenplan. het aanleren van vaardigheden en deelvaardigheden in samenhang met de conceptuele leerlijn. het reflecteren op leersituaties. Doel: het beroepsmatig handelen voortdurend te verbeteren. Werken aan beroepsprestaties in de BPV Werken aan integrale opdrachten PGO, college, workshops werken aan beroepsprestaties en webquests Workshops Vaardigheidstraining Nederlands Rekenen Engels Studieloopbaanbegeleiding Leerdoelen formuleren (POP en PAP) Competentieontwikkeling zichtbaar maken in je portfolio. Probleem Gestuurde Intervisie (PGI) Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 11 van 36

12 De leerlijnen zijn terug te vinden in het rooster en het beoordelingsplan. In de leerlijnen vindt doorlopend beoordeling plaats. Deze beoordeling is gericht op je ontwikkeling. (beoordelen om te leren, ontwikkelingsgericht beoordelen). Dit is terug te vinden in het plan ontwikkelingsgericht leren wat te vinden is bij paragraaf 6.1. Consortiummethodiek We werken met de methodiek van Stichting Consortium Zorg en Welzijn. In deze methode zijn de kerntaken van het kwalificatiedossier verwerkt tot beroepsprestaties. Deze vormen de BPV- leerlijn. Het studieprogramma is ingericht volgens en met behulp van deze beroepsprestaties. Onderwijsactiviteiten (PGO, vaardigheid, workshops, college, integrale opdrachten, webquests) zijn ondersteunend aan de beroepsprestaties. Fasen in de methodiek van het Consortium De methodiek van het Consortium is verdeeld in drie fasen, waarbinnen een aantal beroepsprestaties sturend is, terug te vinden in onderstaand schema. Hierin zijn alle kerntaken van het kwalificatiedossier verwerkt. Een aantal beroepsprestaties wordt ontwikkelingsgericht afgesloten, de overige zijn kwalificerend. Deze prestaties dekken het kwalificatiedossier volledig. Meer hierover is te lezen bij Beoordelen. Bij de indeling van de fasen staat de toenemende mate van complexiteit en het vereiste beheersingsniveau van de competenties / componenten en prestatie- indicatoren binnen werkprocessen centraal. Op kun je meer informatie vinden over de Consortiummethode. Beroepsprestaties OA In het onderstaande schema zijn de beroepsprestaties weergegeven die je als student tegen gaat komen gedurende je opleiding. De dikgedrukte beroepsprestaties zijn kwalificerend en worden afgesloten met een verantwoordingsverslag en een assessmentgesprek gekoppeld aan de desbetreffende fase. Fase 1 BP-O-1.1 Titel Kerntaken en werkprocessen Competenties Afstemmen van de WP 2.1 Voert werkzaamheden uit ten behoeve van het primaire L, S werkzaamheden van de proces WP 2.3 Voert administratieve taken uit T, W onderwijsassistent WP 3.3 Stemt de werkzaamheden af E, Q, V BP-O-1.2 Voorbereiden en WP 1.2 Bereidt de uitvoering van programmaonderdelen voor L, T assisteren bij lessen WP 1.3 Assisteert bij de uitvoering van programmaonderdelen A, B, K, L, T WP 2.1 Voert werkzaamheden uit ten behoeve van het primaire L, S proces BP-O-1.3 Observeren en WP 1.1 Observeert de werkwijze van leerlingen/deelnemers en F, J, K, T rapporteren. rapporteert de bevindingen WP 2.3 Voert administratieve taken uit T, W BP-O-1.4 Buiten surveilleren WP 2.4 Houdt toezicht en begeleidt buiten het primaire proces A, B, C, D, F, T, U BP-O-1.5 Eenvoudige zorgtaken uitvoeren WP 2.5 Voert in PO en SO pedagogisch-verzorgende taken uit C, D, F, K, T Fase 2 BP-O-2.1 BP-O-2.2 BP-O-2.3 Kennismaken met kwaliteitszorg Signaleren van leerproblemen Plannen en faciliteren van een activiteit WP 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep WP 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg WP 1.1 Observeert de werkwijze van leerlingen/deelnemers en rapporteert de bevindingen WP 1.4 Begeleidt de leerlingen/deelnemers bij de uitvoering van programmaonderdelen WP 3.4 Evalueert en rapporteert ervaringen en bevindingen WP 2.2 Assisteert bij het organiseren van activiteiten WP 3.3. Stemt de werkzaamheden af WP 3.4 Evalueert en rapporteert ervaringen en bevindingen K T F, J, K, T C, D, F, K, U, V D, J N, Q E, Q, V D, J Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 12 van 36

13 BP-O-2.4 BP-O-2.5 Fase 3 BP-O-3.1 BP-O-3.2 BP-O-3.3 BP-O-3.4 Individuele didactische begeleiding Begeleiden van zorgleerlingen Participeren in overleg Organiseren van en begeleiden bij een evenement Begeleiden van leergedrag Didactische begeleiding van (kleine) groepen PW 1.2 Bereidt de uitvoering van programmaonderdelen voor WP 1.3 Assisteert bij de uitvoering van programmaonderdelen WP 2.1 Voert werkzaamheden uit ten behoeve van het primaire proces WP 2.5 Voert in PO en SO pedagogisch-verzorgende taken uit WP 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep WP 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg WP 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep WP 3.3 Stemt de werkzaamheden af WP 3.4 Evalueert en rapporteert ervaringen en bevindingen WP 2.2 Assisteert bij het organiseren van activiteiten WP 2.4 Houdt toezicht en begeleidt buiten het primaire proces WP 1.1 Observeert de werkwijze van leerlingen/deelnemers en rapporteert de bevindingen WP 1.4 Begeleidt de leerlingen/deelnemers bij de uitvoering van programmaonderdelen WP 1.2 Bereidt de uitvoering van programmaonderdelen voor WP 1.3 Assisteert bij de uitvoering van programmaonderdelen WP 2.3 Voert administratieve taken uit L, T A, B, K, L, T L, S C, D, F, K, T K T K E, Q, V D, J N, Q A, B, C, D, F, T, U F, J, K, T C, D, F, K, U, V L, T A, B, K, L, T T, W Hoe ziet een lesweek eruit? Bij alle 3 de leerjaren worden 2 lesperiode weergegeven. Dit zijn voorbeeldroosters. Ze geven een beeld van hoe een lesweek eruit kan zien Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 13 van 36

14 93500 Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 14 van 36

15 93500 Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 15 van 36

16 4.3 Alles over de beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming wordt ook wel BPV of stage genoemd. In deze paragraaf kun je lezen hoe de beroepspraktijkvorming vorm heeft gekregen binnen jouw opleiding. In bovenstaande voorbeeldroosters staan de praktijk- en stagedagen niet per definitie op de juiste plaats. Onderstaand het schema met de praktijk- en stagedagen van schooljaar onderwijsassistent. 1 e leerjaar Ma, di (periode 2, 3 en 4) (vanaf 11 november 2013) 2 e leerjaar (vanaf 2 september 2013) 3 e leerjaar (vanaf 2 september 2013) Do, vrij (periode 5 en 6) Wo, do, vrij (periode 7 en 8) Ma, di, wo (periode 9 en 10) Ma, di, wo, do of vrij (afhankelijk van inzet collega s) (periode 11 en 12) Elke student begint elk schooljaar op een nieuw praktijk-/stageadres. Er vindt halverwege het 2 e leerjaar geen wisseling van stageplaats meer plaats. De schooldagen voor cohort 2013 zijn dus op woensdag donderdag vrijdag; cohort 2012 periode 5 en 6 maandag dinsdag, woensdag, in periode 7 en 8 maandag en dinsdag; cohort 2011 periode 9 en 10 donderdag en vrijdag, in periode 11 en 12 donderdag of vrijdag. In de Praktijkovereenkomst (POK.) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode. De rechten en plichten van de stagiaire worden daarin vastgelegd, bijv. waar je de praktijk uitvoert, in welke periode en de eventuele vergoedingen. BOL: Gedurende de gehele opleiding is het schoolse leren en het leren in de praktijk gecombineerd. In periode 2 start je met twee praktijkdagen, ter oriëntatie op het beroep. Vanaf periode 3 start je met de beroep specifieke opdrachten of prestaties in de praktijk. Vanaf periode 7 (halverwege het tweede studiejaar) ga je drie of vier dagen naar de praktijk. De school zorgt voor een praktijkplaats. BBL: Gedurende de gehele opleiding is het schoolse leren en leren in de praktijk gecombineerd. (per week 1 dag leren op school, 3 tot 4 dagen leren in de praktijk). De BBL-student zorgt zelf voor een BPV-plaats. Tijdens de schooldagen zijn ondersteunende lessen en SLB gepland volgens rooster. In de praktijk werk je aan de beroepsprestaties. Door de koppeling van school en praktijk, kun je steeds het geleerde meteen toepassen in de praktijk. Leren in de praktijk en leren op school zijn gekoppeld. Je kunt de opleiding alleen volgen in combinatie met een praktijkovereenkomst In de Praktijkovereenkomst (P.O.K.) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode Praktijkovereenkomst (POK) In de Praktijkovereenkomst (POK.) worden alle rechten en plichten van de student, de praktijkbegeleider van de instelling en het Vitalis college vastgelegd. De POK wordt ondertekend door alle drie de partijen. Bij aanvang van iedere nieuwe BPV-periode wordt er een nieuwe POK gemaakt Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 16 van 36

17 In de POK staat de BPV- uren-eis vermeld waar je als BOL-student aan moet voldoen. Aan deze uren-eis moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor diplomering. Registratie, het bijhouden van de daadwerkelijk gemaakte BPV-uren is daarom erg belangrijk voor de BOL- student. In de Praktijkovereenkomst (POK.) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode. Begeleiding rondom praktijk/ stage De studieloopbaanbegeleider (slb-er) Als er zich problemen voordoen in de praktijk met de student neemt de studieloopbaanbegeleider contact op met de consulent of omgekeerd. De praktijkbegeleider De begeleider van de student maakt duidelijke afspraken met hem: wat zijn de voorwaarden en de regels waaraan de student zich moet houden op deze school. De student heeft ruimte en tijd nodig om zijn opdrachten uit te voeren. De praktijkbegeleider zorgt daarvoor. De praktijkbegeleider coacht de student door middel van het voeren van begeleidingsgesprekken. Het portfolio van de student is daarbij een belangrijk instrument. Daarnaast voert de praktijkbegeleider beoordelingsgesprekken m.b.v. de beoordelingslijsten. Om de deskundigheid als begeleider te vergroten, kunnen stagebegeleiders deelnemen aan BPV-trainingen die op het Vitalis college worden verzorgd. Gesprekken met de student In begeleidingsgesprekken tussen de praktijkbegeleider en de student komt het functioneren van de student aan de orde. Begeleidingsgesprekken vinden wekelijks plaats. De opdrachten worden besproken: hoe is het verlopen, hoe heeft de student gereflecteerd, hoe was de leer- en werkhouding. Vanuit zo n gesprek kan blijken dat de student aan leerdoelen voor zijn persoonlijke ontwikkeling moet werken, los van de opdrachten van school. De student bereidt deze begeleidingsgesprekken zelf voor en moet ook het initiatief nemen voor het plannen van deze gesprekken. In het begin zal hij daar nog de nodige ondersteuning bij nodig hebben, maar na verloop van tijd zal het initiatief bij de student moeten komen liggen. In beoordelingsgesprekken ligt de praktijkbegeleider toe hoe hij een student heeft beoordeeld. Beoordelingsinstrumenten daarbij zijn: 1. Het beoordelingsformulier per beroepsprestatie. Dit formulier wordt na het afronden van een beroepsprestatie besproken met de student. De student levert dit beoordelingsformulier aan. U treft het dus niet aan in de bijlage 2. Het formulier Leer- en werkhouding. Hierin staan houdingsaspecten benoemd die belangrijk zijn voor het werken als Onderwijsassistent. Zowel op school als in de praktijk is het formulier Leer en werkhouding tijdens de hele opleiding een belangrijk begeleidingsinstrument. De beoordelingsitems uit dit formulier worden aan het einde van elke periode met de student besproken. Dit gebeurt op de opleiding én in de praktijk. Voor de praktijkbegeleider betekent dit dat hij aan het einde van elke periode zo n lijst invult en bespreekt met de student. (In leerjaar 1 van de opleiding wordt het leerwerkhoudingformulier zelfs ingezet als beoordelingsinstrument. Vanaf het tweede leerjaar wordt het vooral gebruikt als begeleidingsinstrument). Consequenties bij een onvoldoende leer- en werkhouding: De student krijgt de gelegenheid om te werken aan de houdingsaspecten die nog niet voldoende zijn. Hij moet in zijn leer- en werkhouding wel een voortdurende ontwikkeling aantonen. Is dit niet het geval, dan wordt er door de slb-er een gesprek aangevraagd bij het Trajectbureau op het Vitalis college. De gemaakte afspraken worden in een contract vastgelegd. Als er geen verbetering volgt kan dat leiden tot studieverlenging of tot vroegtijdig overstappen naar een andere opleiding Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 17 van 36

18 Portfolio In het portfolio verzamelt de student bewijzen van zijn leerresultaten. Hij toont daarmee zijn groei aan. De student legt het portfolio zelf aan en houdt het zelf bij. Een portfolio maakt het leerproces van de student inzichtelijk. De student geeft de stagebegeleider inzage in zijn portfolio ter voorbereiding op begeleidingsen beoordelingsgesprekken. Vragen of problemen? Bij vragen of problemen moet de praktijkbegeleider contact opnemen met de stagecoach van de school (die schakelt dan de consulent van het Vitalis College in) of rechtstreeks met de consulent. Dat kan bijvoorbeeld als: de student niet goed functioneert in de praktijk, de student niet langer welkom is of zelf wil stoppen op dit stageadres, er sprake is van een conflict, er onregelmatigheden aan het licht zijn gekomen, er sprake is van een voortdurende onvoldoende leer- en werkhouding. Internationale stage In principe biedt het Vitalis college de gelegenheid om een internationale stage te volgen. Informeer naar de mogelijkheden voor jouw opleiding bij je SLB-er. 4.4 Studiebelasting Een opleiding kent een minimaal aantal contacturen per leerjaar. Voor alle studenten ligt de wettelijke eis op 850 uren. Deze contacturen worden bestaan uit begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming, ook wel stage genoemd. Het Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering (bijlage 1) geeft een overzicht van het aantal uren per leerjaar. Daarin staat dat het aantal uren en de verdeling daarvan voldoen aan de wettelijke eisen en de normen van het Vitalis college Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 18 van 36

19 5 Alles over de begeleiding 5.1 Begeleiding bij het leren op de opleiding Onder studieloopbaanbegeleiding (SLB) verstaan we alle activiteiten die erop gericht zijn om studenten te begeleiden bij een resultaatgerichte studieloopbaan. Je krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen met wie je de resultaten en ontwikkeling van jouw leerroute bespreekt. Deze studieloopbaanbegeleider heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in je studieloopbaanplanning. Je wordt begeleid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je studieloopbaan. Je wordt begeleid op het persoonlijk vlak. Je gaat dus: gericht informatie verzamelen over kenmerken, mogelijkheden en eisen van opleiding en beroep. inzicht krijgen in de eigen capaciteiten, interesses, waarden, persoonskenmerken en ontwikkeling van competenties. bovenstaande informatie over opleiding, beroep en eigen persoon eigen maken en op grond daarvan keuzes maken. reflecteren op evaluaties en beoordelingen en daar vervolgens acties aan verbinden. zorgen voor een gevuld (digitaal) portfolio en een Plan van Aanpak waarin je je ontwikkeling zichtbaar maakt. de bewijzen uit je portfolio laten zien aan de studieloopbaanbegeleider Deze zijn voorwaarde om aan examens te kunnen deelnemen. De SLB begeleider heeft hierin een adviserende rol. Individuele begeleiding krijg je van de studieloopbaanbegeleider en je BPV-begeleider op stage. Voorbeelden van individuele begeleiding zijn: je beginsituatie helder krijgen, individuele leervorderingen bespreken, bewijsstukken portfolio checken, stage-ervaringen bespreken, feedback geven op persoonlijke leerdoelen en acties. Groepsbegeleiding van de SLB-er vindt plaats in een groep en is gericht op begeleiding die voor alle studenten min of meer gelijk is. SLB is een vorm van begeleiding waarin de student wordt geleerd zelfverantwoordelijk te zijn voor zijn studieloopbaan. Bij de start van de opleiding neem je de student bij het handje, stuur je, geef je instructies, maak je afspraken met hem, en jij neemt vaker initiatief. M.a.w. je zit dicht op zijn huid. Geleidelijk aan zal het initiatief tot het vragen van begeleiding vanuit de student moeten gaan komen. In het begin van de opleiding zal deze ondersteuning gestructureerd en verplicht aangeboden worden, na verloop van tijd zal het initiatief voor ondersteuning meer van de student zelf uit moeten gaan. SLB is een proces waarin student en SLB-er werken aan het zo goed mogelijk doorlopen van de studie. Een proces dat af en toe afgeremd wordt omdat aan voorwaarden voor verdere ontwikkeling nog niet is voldaan. Verschillen in individuen, achtergronden, aanleg, motivatie, groepssamenstelling en groepssfeer hebben invloed op de studieloopbaan van de student. De belangrijkste taak van de SLB-er is de student snel op weg te helpen. Begeleiden bij inzicht in en verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen studieloopbaan. Begeleiding bij het plannen van de studieloopbaan is daarbij belangrijk. Van belang is dat de SLB-er de student begeleidt bij zijn studie, maar geleidelijk aan de Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 19 van 36

20 verantwoordelijkheid hiervoor steeds zoveel mogelijk bij de student laat liggen. De SLB-er zal vanaf het begin de student zeer intensief begeleiden. De student dient te ervaren dat de SLB-er hem dicht op de huid volgt, dat de SLB-er erg betrokken is bij zijn leerproces. De SLB dient vorm te krijgen vanaf de intake. In de intake wordt al belangrijke informatie aangeleverd, waaruit de SLB-er kan herleiden of een student een specifieke hulpvraag heeft. Bijvoorbeeld, bij dyslexie, kan er een maatregel bij toetsing getroffen worden. Daarom kan het van belang zijn dat de SLB-er de intakegegevens bekijkt. De SLB-er bekijkt steeds samen met de student wat er aan ondersteuning (maatwerk) nodig is. Studieloopbaanbegeleiding eindigt pas als de student uitgestroomd is. Stroomt een student door omstandigheden tussentijds uit, dan behoort daar ook begeleiding bij. In de benadering van de SLB-er naar de student toe is een duidelijke opbouw aanwezig. Van gestructureerd verplicht aanbod naar zelfsturend leren, dus begeleiden op momenten dat dit nog nodig is en op initiatief van de student. De studieloopbaanbegeleider heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in de begeleiding van de student. Hij begeleidt de student bij het leren leren en bij studiebelemmeringen`. De studieloopbaanbegeleider stuurt in het begin van de opleiding nog sterk maar werkt langzamerhand toe naar zelfsturing van de student. Het tempo waarin dat proces verloopt is afhankelijk van de mogelijkheden van de student. De slb-er voert minimaal één maal per periode een begeleidingsgesprek met elke student. Dat gesprek gaat over zijn voortgang, leer- en werkhouding enz. Daarnaast heeft de slb-er aan het einde van elke periode afrondingsgesprekken met de student over de in de praktijk afgeronde beroepsprestaties. Als er zich problemen voordoen in de praktijk met de student neemt de studieloopbaanbegeleider contact op met de consulent of omgekeerd. 5.2 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Een indicatie wordt bij aanvang of tijdens je studie gesteld. Er volgt een melding bij SS&B (Servicecentrum Studie & Beroep) wat kan resulteren in extra begeleidingstijd binnen en/of buitenschools. De aard en omvang van de begeleiding worden bepaald in samenspraak met jou de school en SS&B. Heb je een REC (regionaal expertise centrum) indicatie en LGF (leerling gebonden financiering) dan kan er in overleg met SS&B gekeken worden of dit gebruikt kan worden voor extra begeleiding of voorzieningen. Waarbij in acht wordt genomen dat de student tot een beroepsbeoefenaar wordt opgeleid en ook als dusdanig zelfstandig moet kunnen functioneren. 5.3 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Tijdens het doorlopen van je studie kan je soms tot de conclusie komen dat de opleiding die je gekozen hebt niet haalbaar is. Dit kun je bespreken met je studieloopbaanbegeleider. Deze verwijst je door naar het Onderwijsservicebureau Zorg (OSB Zorg). De Trajectbegeleider Zorg van het OSB Zorg gaat verder met je in gesprek en zal samen met jou (en je ouders/verzorgers) kijken naar de te nemen vervolg stappen. Tevens bestaat de mogelijkheid tot doorverwijzen naar de 3 e lijnszorg Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 20 van 36

21 5.4 Klachten Binnen het Vitalis college is er een bezwaar- en klachtenregeling van kracht. Deze kan op diverse momenten in werking gaan. De bezwaar- en klachtenregeling staat op de website van het Vitalis college onder de keuzeknop studenten : Link: De bezwaar- en klachtenregelingen zijn gebaseerd op het deelnemersstatuut, waarin de rechten en plichten van studenten zijn vastgelegd. Het deelnemersstatuur kun je op dezelfde plaats vinden als de bezwaar- en klachtenregelingen. 5.5 Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Speciaal hiervoor zijn er binnen het Vitalis college een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld. De verwijzing naar deze personen kan via de studieloopbaanbegeleider, begeleiders, instructeurs, studentenloket of via het servicebureau plaats vinden. Je kunt ook zelfstandig contact zoeken met de vertrouwenspersoon. Aan het begin van je opleiding krijg je een folder met de namen van de vertrouwenspersonen en hoe en waar ze te bereiken zijn. Je meldingen worden in vertrouwen behandeld. De directeur van het Vitalis college wordt geïnformeerd over het aantal meldingen en de aard van die meldingen. Dit gebeurt zonder de naam van de melder Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 21 van 36

22 6 Alles over de beoordeling De opleiding kent twee soorten beoordelingen: Ontwikkelingsgericht beoordelen; beoordelen om te leren. Deze beoordelingen zijn onderdeel van het opleidingsprogramma. Kwalificerend beoordelen; beoordelen om te kijken of je voldoet aan de eisen voor een diploma. Deze beoordelingen vind je in het examenplan. Voor wat betreft het kwalificerend beoordelen zijn alle partijen gebonden aan de regels van het Examenreglement Competentiegericht Onderwijs (CGO) van het ROC West-Brabant, het handboek examinering van het Vitalis college en de aanvullende regels van het cluster. Deze zijn te vinden op de website van het Vitalis college. In bijlage 2 zijn hiervoor de links opgenomen. 6.1 Ontwikkelingsgericht beoordelen 0-metingen, ontwikkelingsgerichte toetsen, voortgangstoetsen, diagnostische toetsen. Het zijn allemaal toetsen die bedoeld zijn om je te informeren waar je staat in je ontwikkeling. De resultaten van je toets worden met je doorgenomen door de docent die de les verzorgt. Het geheel van je studieresultaten wordt studievoortgang genoemd. Deze wordt regelmatig met je besproken door je studieloopbaanbegeleider. In 6.2 studievoortgang gaat het over de studievoortgangsregeling van je opleiding. De GO voor kwalificerende examinering heeft een adviserende waarde: de studieloopbaanbegeleider heeft op basis van je studievoortgang ingeschat dat je een redelijke kans maakt om succesvol aan de kwalificerende examinering deel te nemen. Bij een NO GO is op basis van je studievoortgang ingeschat dat je kansen hiervoor beduidend minder zijn. Omdat elke student recht heeft op deelname aan de kwalificerende examinering, staat het elke student vrij om het ontvangen advies op te volgen. Een student kan zich dus ook in geval van een NO GO aanmelden voor kwalificerende examens. Het ontwikkelingsgerichte toets plan van de opleiding is te vinden op portal en voor de studenten op It s Learning. Daarin is de lezen welke toetsen er in de 3-jarige opleiding plaats vinden en welke voorwaardelijk zijn voor het kwalificerende gedeelte. 6.2 Studievoortgang De Studieloopbaanbegeleider (SLB-er) begeleidt de student bij het leerproces. De studievoortgang wordt door de SLB-er besproken met de student. Bij vertraging zal de SLB-er naast een gesprek met de student, ook contact opnemen met de zorgcoördinator en de studieloopbaancoordinator. Een studiecontract kan worden opgesteld indien dit nodig is i.v.m. studietempo, gedrag of niet nakomen van afspraken. Op It's learning is duidelijk te zien bij 'status en follow up' hoe ver de student is met de lesopdrachten en ontwikkelingsgerichte en kwalificerende beroepsprestaties in hun digitale portfolio. Zowel student als docent hebben inzicht in de voortgang op It's learning. Overgangsregeling BOL OA 1 e leerjaar - Overgang naar het 2e leerjaar Op het eind van het 1e studiejaar wordt gekeken of je kunt doorgaan naar het 2e leerjaar. Hiervoor geldt het volgende: 1. Je mag door naar het 2 e leerjaar als je het volgende voldoende hebt afgesloten: De lesopdrachten (zie onderwijsplan, incl. L&B, rekenen, Engels, Nederlands) De BP s: BP 1.1 t/m bijbehorende lessen. De theorietoetsen: VT-A-01; VT-A-02; VT-O-1.1; VT-O-1.2; VT-O-1.3 Praktijk voldoende behaald: uren en leer- en werkhouding Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 22 van 36

23 2. Je mag voorlopig (onder voorwaarden) door naar het 2 e leerjaar als je het volgende voldoende hebt afgesloten: De lesopdrachten (zie onderwijsplan, incl. L&B, rekenen, Engels, Nederlands). 2 van de 3 BP's + bijbehorende lessen. 3 van de 5 theorietoetsen. Praktijk voldoende behaald; uren en leer- en werkhouding. Deze voorwaardelijke voortgang betekent dat je in het 2 e leerjaar alsnog de mogelijkheid krijgt in periode 5 (eerste periode 2 e leerjaar) de achterstallige opdrachten, BP s, toetsen voldoende af te sluiten. (Naast je gewone 2e jaar programma). Lukt dit niet, dan heb je zeer waarschijnlijk studieverlenging aan het einde van leerjaar 3 van minimaal één periode. Dit alles wordt vastgelegd in een contract. 3. Je mag niet zonder meer door naar het 2 e leerjaar als: 2 BP s niet zijn afgerond onvoldoende zijn en/of 3 of meer theorietoetsen onvoldoende zijn en/of Je praktijk onvoldoende is beoordeeld. Je wordt dan besproken in de vaststellingsvergadering van het docententeam onderwijsassistent, die aan het einde van het schooljaar gehouden wordt. Er kan dan tot het volgende besloten worden: a. Eén of meerdere periodes verlenging aan het eind van leerjaar 3. b. Doubleren. c. Een negatief (bindend) studieadvies. 4. Het is niet mogelijk 2x voor hetzelfde schooljaar van de opleiding een verlenging te krijgen. Je krijgt in de laatste schoolweek schriftelijk bericht over je studievoortgang. Overgangsregeling BOL OA 2 e leerjaar. Overgang naar het 3 e leerjaar. Op het eind van het 2 e studiejaar wordt gekeken of je kunt doorgaan naar het 3 e leerjaar. Hiervoor geldt het volgende: 1. Je mag door naar het 3 e leerjaar als je het volgende voldoende hebt afgesloten: Fase 1. B.P 2.1 t/m bijbehorende lessen. De lesopdrachten (zie onderwijsplan, incl. L&B, rekenen, Engels, Nederlands). Stage voldoende behaald: uren en leer- en werkhouding. 2. Je mag voorlopig (onder voorwaarden) door naar het 3 e leerjaar als je het volgende voldoende hebt afgesloten: Fase 1. 2 van de 3 BP s van fase 2 + bijbehorende lessen. De lesopdrachten (zie onderwijsplan, incl. L&B, rekenen, Engels, Nederlands). Stage voldoende behaald: uren en leer- en werkhouding. Deze voorwaardelijke studievoortgang betekent dat je in het 3 e leerjaar alsnog de mogelijkheid krijgt in periode 9 de achterstand die je hebt in te halen. Dit alles wordt vastgelegd in een contract. Als dit niet lukt dan heb je zeer waarschijnlijk studieverlenging van minimaal 1 periode aan het einde van leerjaar Je mag niet zonder meer door naar het 3e leerjaar bij: Meer dan één BP achterstand. Stage onvoldoende: uren onvoldoende en/of onvoldoende leer- en werkhouding Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 23 van 36

24 Je wordt dan besproken in de vaststellingsvergadering van het team onderwijsassistent die aan het eind van het schooljaar gehouden wordt. Er kan dan tot het volgende besloten worden: a. Een of meerdere periodes verlenging aan het eind van leerjaar 3. b. Doubleren. c. Een negatief (bindend) studieadvies. 4. Het is niet mogelijk 2x voor hetzelfde schooljaar van de opleiding een verlenging te krijgen. Je krijgt in de laatste schoolweek schriftelijk bericht over je studievoortgang Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 24 van 36

25 Uitbesteding Zelf Inkoop Beoordelaar school BeoordelaarB PV Periode School BPV Aantal kansen EXAMINERING 7. Kwalificerend beoordelen 7.1 Examenplan In het examenplan komt de drievoudige kwalificering naar voren. Examinering richt zich op: 1) het beroep, 2) algemene vorming voor taal en rekenen en 3) loopbaan en burgerschap. Voor elk onderdeel is er in deze paragraaf een examenplan opgenomen. A. Specifiek (beroepsgericht) Opleidingsnaam: Uitstroom: Onderwijsassistent N4 Cohort: Schooljaar afstuderen: Crebocode: O BOL O BBL Vitalis college onderdeel van ROC West Brabant O Economie O Gezondheidszorg O Pedagogie O Welzijnszorg Kwalificatiedossier: Kwalificatie-eisen loopbaan & burgerschap: Ex. Code Examenproduct Kwalificerend gedeelte Weging Plaats examen Aantal beoordelaars Examen Kerntaak/ Werkprocessen Competenties KBP-O-1.5 Eenvoudige zorgtaken uitvoeren WP2.5 C, D, F, K, T 1x 2 X 6 2 X KVV-O-F1 Verantwoordingsversla g fase 1 WP2.5 2 competenties, eigen keuze, zie 1x 2 X 6 2 X Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 25 van 36

26 KAG-O-F1 Assessmentgesprek fase 1 boven WP2.5 C, D, F, K, T 1x 2 X 6 2 X KBP-O-2.4 Individuele didactische begeleiding WP1.2 WP1.3 WP2.1 L, T A, B, K, L, T L, S 1x 2 X X KBP-O-2.5 Begeleiden van zorgleerlingen WP2.5 WP3.1 WP3.2 C, D, F, K, T K T 1x 2 X X KVV-O-F2 Verantwoordingsversla g fase 2 WP1.3 WP3.1 B K 1x X KAG-O-F2 Assessmentgesprek fase 2 WP1.3 WP2.5 WP3.2 A D T 1x X KBP-O-3.1 Participeren in overleg WP3.1 WP3.3 WP3.4 K E, Q, V D, J 1x 2 X 10 2 X KBP-O-3.2 Organiseren van en begeleiden bij een evenement WP2.2 WP2.4 N, Q A, B, C, D, F, T, U 1x 2 X 10 2 X KBP-O-3.3 Begeleiden van leergedrag WP1.1 WP1.4 F, J, K, T C, D, F, K, U, V 1x 2 X X KBP-O-3.4 Didactische begeleiding van WP1.2 WP1.3 L, T A, B, K, L, T 1x 2 X 11-2 X Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 26 van 36

27 (kleine) groepen WP2.3 T, W 12 KVV-O-F3 Verantwoordingsversla g fase 3 WP1.4 WP2.4 C F 1x 2 X 12 2 X KAG-O-F3 Assessmentgesprek WP1.4 WP2.4 WP3.4 U D D 1x 2 X 12 2 X Compensatie: er is geen compensatie. Details van de opdracht en beoordeling van elke beroepsprestatie is te vinden in de methode van het Consortium Z&W. Per beroepsprestatie is daarin aangegeven: o Opdracht met resultatenlijst o Context waarin de opdracht moet worden uitgevoerd o Beoordelingslijst met prestatie-indicatoren met norm- of ontwikkelscore die behaald moet worden. o Cesuuraanduiding. Per fase zijn details aangegeven van Verantwoordingsverslag en Assessmentgesprek met scores, prestatie-indicatoren en cesuur. De Competentie scoretabel geeft overzicht van de kerntaken, werkprocessen en competenties. De KBP-O- examenonderdelen zijn voorwaardelijk aan de KVV-O-F en KAG-O-F examenonderdelen. Dit betekent: Het examenonderdeel KBP-O-1.5 moet zijn aangetoond om deel te mogen nemen aan de beoordeling van het verantwoordingsverslag (KVV-O-F1) en het assessmentgesprek (KAG-O-F1) over fase 1. De examenonderdelen KBP-O-2.4 en KBP-O-2.5 moeten beiden zijn aangetoond om deel te mogen nemen aan de beoordeling van het verantwoordingsverslag (KVV-O-F2) en het assessmentgesprek (KAG-O-F2) over fase 2. De examenonderdelen KBP-O-3.1, KBP-P-3.2, KBP-O-3.3 en KBP-O-3.4 moeten allen zijn aangetoond om deel te mogen nemen aan de beoordeling van het verantwoordingsverslag (KVV-O-F3) en het assessmentgesprek (KAG-O-F3) over fase 3. In de studievoortgangsregeling op It s Learning, kan je terugvinden hoeveel examenonderdelen je moet behalen om met een positief studieadvies over te gaan naar het volgende leerjaar Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 27 van 36

28 Aantal kansen Periode Aantal beoordelaars Duur B Generiek: Nederlands, rekenen, Engels en 2 e MVT Code: Vaardighedenexa men Vereist niveau vaardig heid Toets vorm Weging examen Eindcijfer met slaag-/zakbeslissing Nederlands KN-le KN-lu KN-sc KN-ge KN-sp Lezen Luisteren Schrijven, incl. taalverzorging Gesprekken voeren (gecombineerd met spreken) Spreken (gecombineerd met gesprekken voeren) 3F 3F Digitaal Digitaal 60 min 60 min 3F Schriftelijk 60 min 3F 3F Mondeling Mondeling 10 min per stud. 10 minuten per stud. n.v.t. n.v.t. Vanaf periode 7 (leerjaar 2, vanaf januari 2015) Vanaf periode 7 (leerjaar 2, vanaf januari 2015) 2 Vanaf periode 7 (leerjaar 2, vanaf januari 2015) 2 In periode 11 (leerjaar 3, januari/ februari 2016) 2 In periode 11 (leerjaar 3, januari/ februari 2016) cijfer 50% 1 Cijfer 50% Verplichte centrale examens voor Lezen en Luisteren Instellingsexamens voor Schrijven, Spreken en Gesprekken. Voor Nederlands wordt het eindcijfer voor het centraal examen (= 1 eindcijfer) en het cijfer van het instellingsexamen (= 1 cijfer) gemiddeld tot 1 héél eindcijfer (van 1-10.) Dit is het cijfer voor het onderdeel Nederlands. *Behaalde resultaten hebben wel invloed op de slaag-/ zakregeling Resultaat wordt vermeld op het diploma. Rekenen Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 28 van 36

29 Aantal kansen Periode Aantal beoordelaars Duur Code: Vaardighedenexa men Vereist niveau vaardig heid Toets vorm Weging examen Eindcijfer met slaag-/zakbeslissing KR-1 Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 3F Digitaal 120 min n.v.t. Vanaf periode 7 (leerjaar 2, vanaf januari 2015) 2 1 cijfer (100%) Verplicht centraal examen rekenen *Behaalde resultaten hebben WEL invloed op de slaag-/ zakregeling Resultaat wordt vermeld op het diploma. Engels KE-le KE-lu KE-sc KE-ge KE-sp Lezen Digitaal B1 (TOA) Luisteren Digitaal B1 (TOA) Schrijven Schriftelijk A2 (TOA) Gesprekken voeren gecombineerd met: A2 Mondeling Spreken A2 Mondeling 60 min 60 min 60 min 10 min per student 10 min per student N.v.t. N.v.t. 2 2 De 5 onderde len van het N.v.t. 2 examen Engels 2 wegen 2 even Vanaf periode zwaar. 7 (leerjaar 2, 2 Dat vanaf januari betekent 2015) dat alle cijfers 2 worden opgeteld en gemidde ld door 5. Instellingsexamens TOA: lezen, luisteren, schrijven. Instellingsexamens: Spreken/ gesprekken voeren. Cijfer deelexamen: cijfer met 1 decimaal achter de komma. Slaag-, zakregeling: *Gemiddeld eindcijfer ten minste een vijf (heel cijfer van 1-10). Resultaat wordt vermeld op het diploma. * Uitwerking zak- en slaagregeling; tenminste voor N/R/E, eindcijfer in willekeurige volgorde. Voor studenten die door studievertraging in een later studiejaar hun opleiding afronden, geldt de slaag-, zakregeling van dat studiejaar van diplomering Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 29 van 36

30 C Loopbaan & Burgerschap LOOPBAAN Je moet voldoen aan de kwalificatie eisen van het beroep, de generieke eisen én aan de kwalificatie eisen voor loopbaan (en burgerschap). Binnen het onderdeel loopbaan onderzoek je wat je kunt, wat je wilt, wat je nodig hebt om een plaats in de maatschappij te vinden die bij je past en aansluit op je mogelijkheden. Het onderdeel Loopbaan is opgenomen in de leerlijn studieloopbaanbegeleiding. Resultaten van alle 5 de elementen wegen even zwaar. Loopbaan omvat de volgende onderdelen: Capaciteitenreflectie (wat kan ik) Motievenreflectie (wat wil ik) Werkexploratie (wat zijn de mogelijkheden binnen het werkveld) Loopbaansturing (mijn planning gericht op de mogelijkheden van jezelf en het werkveld) Netwerken (gericht contacten zoeken die mij kunnen helpen om planning loopbaan uit te voeren) Elementen Activiteiten* Inspanning student, wordt beoordeeld Periode Codering en naam resultaat Capaciteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Studieloopbaanbegeleiding Opdracht zelfportret Opdracht wie ben ik Workshop assertiviteit Studieloopbaanbegeleiding Vaardigheidslessen P1: Opdracht levenslijn Opdracht brief aan jezelf Studieloopbaanbegeleiding Opdracht oriëntatie praktijk P2 Workshop praktijkvoorbereiding Studieloopbaanbegeleiding Individuele gesprekken, formuleren van leerdoelen Workshop loopbaansturing Code: KL-Capaciteitenreflectie Actieve deelname opdracht zelfportret. Actieve deelname opdracht wie ben ik Actieve deelname workshop assertiviteit Code: KL-Motievenreflectie Actieve deelname opdracht levenslijn Actieve deelname opdracht brief aan jezelf Code: KL-Werkexploratie Actieve deelname opdracht oriëntatie praktijk P2 Actieve deelname workshop assertiviteit Code: KL-Loopbaansturing Actieve leerhouding, initiatiefrijk P1 12 (SLB) Introductie ( zelfportret ) P1 ( wie ben ik ) P3 ( assertiviteit ) P1 12 (SLB) P1, W4 5 (opdracht brief en levenslijn ) P1 12 (SLB) P2 (opdracht praktijk ) P2 ( praktijkvoorbereiding tijdens SLB) P1 12 (SLB) P1 12 (SLB) Actieve deelname, workshop loopbaanbegeleiding P9 ( loopbaanbegeleiding ) Netwerken Studieloopbaanbegeleiding Code: KL-Netwerken P1 12 (SLB) Workshop passend onderwijs Actieve deelname workshop passend onderwijs P8 ( passend onderwijs ) Ouderavond Actieve deelname tijdens ouderavond en actief bij P1 ( ouderavond ) voorbereiding *Studenten kunnen de activiteiten voor loopbaan uitbreiden door zelf opdrachten te bedenken (vb. bezoek van open dagen) Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 30 van 36

31 BURGERSCHAP Je moet voldoen aan de kwalificatie eisen van het beroep, de generieke eisen én aan de kwalificatie eisen voor (loopbaan en) burgerschap. Burgerschap omvat de volgende onderdelen: Politiek juridische dimensie Economische dimensie Sociaal maatschappelijke dimensie Vitaal burgerschap dimensie Tijdens de opleiding besteed je aandacht aan alle dimensies. Wij spelen daarbij in op de actualiteit. Alle 4 de dimensies wegen even zwaar. Dimensies, is ook afhankelijk de actualiteit waar aandacht aan besteed wordt. Activiteiten Inspanning student, wordt beoordeeld. Codering en naam resultaat Periode Politiek juridisch Vitaal burgerschap Economisch Sociaal maatschappelijk Politiek juridisch Vitaal burgerschap Economisch Sociaal maatschappelijk PGO lessen Themaweek Breaking News KB-Politiek-juridische dimensie KB-Vitaal burgerschap dimensie KB-Economische dimensie KB-Sociaal maatschappelijke dimensie Aanwezigheid, actieve deelname, inleveren opdrachten op IL KB-Politiek-juridische dimensie KB-Vitaal burgerschap dimensie KB-Economische dimensie KB-Sociaal maatschappelijke dimensie Aanwezigheid, actieve deelname, inleveren opdrachten op IL Periode 1 en periode 2, lesweek 1 tot 7 Themaweek Politiek juridisch Themadag politiek KB-Politiek-juridische dimensie Periode 1, lesweek 8 Aanwezigheid, actieve deelname Sociaal maatschappelijk Project eiersmash KB-Sociaal maatschappelijke dimensie Aanwezigheid, gerelateerde workshops uit P1, 2, Periode 3, lesweek 1 tot 8 3 gevolgd hebben, actieve deelname Vitaal burgerschap Themadag Vitaal KB-Vitaal burgerschap dimensie Periode 4, lesweek 8 Vitaal Burgerschap Sociaal maatschappelijk Project burgerschap (core business) KB-Vitaal burgerschap dimensie KB-Sociaal maatschappelijke dimensie Aanwezigheid, actieve deelname Periode 5 en periode 6, lesweek 1 tot Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 31 van 36

32 7.2 Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Binnen het cluster Pedagogie regelt het cluster examenbureau de organisatie van examens, de registratie van beoordelingen/ resultaten en het uitschrijven van diploma s. In het examenplan zijn de examens vastgelegd. Het cluster examenbureau legt van iedere student een examendossier aan. Dit blijft eigendom van het examenbureau. Er is een centrale examenregeling ROC West-Brabant. Deze kun je vinden op de website van het Vitalis college ( onder studenten, regeling en procedures. In deze regeling zijn de examenrechten van studenten vastgelegd We adviseren je dit document aandachtig door te nemen. De clusterexamencommissie Pedagogie bestaat uit: Frans van de Linden Voorzitter: Secretaris: Leden: Team onderwijsassistent: Team pedagogisch werk: Team sociaal cultureel werk: Frans van de Linden Bart Pluer Nelleke Leijs Piron Molenaar Beatrix Klavers Informatie aan de student over examinering Er vindt een kwalificatie (examinering) plaats op een drietal gebieden: 1. De beroepsgerichte kwalificatie (examinering): Deze bestaat uit een drietal examens (Fase 1,2 en 3 die in leerjaar 2 en 3 worden afgenomen) Elk examen bestaat normaliter uit: a. kwalificerende beroepsprestaties/proeven: deze worden in de praktijk beoordeeld door een praktijkbeoordelaar b. een verantwoordingsverslag: deze wordt beoordeeld door beoordelaars (assessoren) van school c. een assessment-gesprek: deze wordt beoordeeld door assessoren van school In het examenplan kun je vinden in welke periode van je opleiding de examens starten. Aan het begin van je examenjaar krijg je de Handleiding Kwalificerend beoordelen en het bijbehorend portfolio uitgereikt. Dit zal ook digitaal beschikbaar zijn. Hierin kun je lezen hoe en waar de examens worden afgenomen. Het portfolio bevat alle kwalificerende opdrachten, vereiste resultaten en beoordelingsformulieren van jouw opleiding. De kwalificerende beroepsprestaties of proeven voer je gedurende een bepaalde periode uit (zie examenplan) Per fase is vastgesteld wanneer je portfolio (met de uitgevoerde kwalificerende beroepsprestaties /proeven en verantwoordingsverslag) ingeleverd moet zijn. Het portfolio dient als basis voor het assessmentgesprek. 14 Dagen voor de afname van je assessmentgesprek krijg je een rooster met daarin plaats, tijd en namen van de beoordelaars. Meteen na je assessmentgesprek verneem je van de beoordelaars de voorlopige uitslag van je examen. Je krijgt een kopie van je beoordeling. De examencommissie zet binnen 10 werkdagen de definitieve uitslag op Ít's learning (digitaal). Gedurende 6 maanden na vaststelling van het resultaat heb je recht op bespreking van het materiaal met de beoordelaar over de motivering van de beoordeling Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 32 van 36

33 Je hebt recht op één herkansing. In de Handleiding Kwalificerend beoordelen staat de procedure hiervoor. In principe is het mogelijk elk onderdeel van het examen te herkansen. De beoordelaars geven aan wat je precies voor de herkansing moet doen. 2. Examinering Nederlands, rekenen en Moderne Vreemde Taal (Engels) In het examenplan staan de examens van bovenstaande vakken met het vereiste niveau. Hierin staat ook vermeld of het centrale examens of instellingsexamens zijn. Deze examenmomenten zijn ruimschoots van tevoren bekend. Je hebt recht op minstens één herkansing. 3. Examinering: Loopbaan en Burgerschap Voor het behalen van je diploma moet je voldoen aan bepaalde inspanningseisen. Deze eisen zijn gebaseerd op de landelijke kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap. Bij de start van je opleiding worden de inspanningseisen aan je bekend gemaakt. Uitslag examenresultaten De voorlopige uitslag van elke toets c.q. examenonderdeel wordt door de examinator na afname van de toets/het examenonderdeel bekend gemaakt. De definitieve uitslag wordt door de examencommissie binnen 15 werkdagen bekend gemaakt, tenzij er sprake is van door externen gehouden en beoordeelde examenonderdelen. Inzagerecht, bewaartermijn en bespreekrecht Gedurende 6 maanden na de uitslag van de betreffende examenonderdeel hebben studenten recht op inzage van het werk. Gedurende 10 dagen na de voorlopige uitslag is er voor belanghebbenden bovendien recht op bespreking van het materiaal met de examinator met motivering van de beoordeling. 7.3 Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Het examenbureau bewaart gedurende 1 jaar voor de inspectie en voor jouw zekerheid in je examendossier de volgende kwalificerende bewijsstukken (examenproducten).deze horen bij de examenonderdelen van het examenplan: Voorbeelden van bewijsstukken zijn: Beoordelingslijsten proeven / beroepsprestaties Verantwoordingsverslag + beoordeling Assessmentverslag + beoordelingslijst Kennisexamen Vaardighedenexamen De vaststelling van je resultaten wordt verwerkt in een digitaal leerlingvolgsysteem Het cluster examenbureau controleert aan het einde van je opleiding of je aan alle eisen voor diplomering hebt voldaan. Pas als alles in orde is kan tot diplomering worden overgegaan. Na diplomering bewaren we een kopie van je diploma. 7.4 Wat moet je zelf bewaren? Het examenbureau zal je verzoeken om een verklaring te ondertekenen dat je zelf alle onderliggende bewijsstukken van de proeven / beroepsprestaties tot ten minste 1 jaar na de diplomering bewaart Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 33 van 36

34 7.5 Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat je het niet eens bent met de einduitslag van een examen of de manier waarop je bent beoordeeld. Je dient dan binnen 14 dagen na bekendmaking van de uitslag je bezwaar schriftelijk te melden bij de secretaris van de cluster examencommissie. Dit geldt alleen voor de kwalificerende beoordeling (de examens), dus niet voor andere vormen van beoordeling tijdens je studieloopbaan. Voor die gevallen ga je naar je studieloopbaanbegeleider. Het bezwaarformulier vind je op de website van het Vitalis college ( onder studenten, regeling en procedures. Ben je het niet eens met de uitspraak van de clusterexamencommissie dan kun je een beroepsschrift opsturen naar de Commissie van Beroep Examens ROC West Brabant, Secretariaat Raad van Bestuur, Trivium 76, 4873 LP Etten-Leur. 7.6 Inspectie De inspectie van het onderwijs is belast met de kwaliteitscontroles op de examens. De inspectie bepaalt jaarlijks welke examens van welke opleidingen zij onderzoekt. Resultaten van inspectiebeoordelingen worden gepubliceerd op de website van de inspectie. 8 Wijzigingsblad Tussentijdse wijzigingen van een OER worden bekend gemaakt via een wijzigingsblad. Zodra de wijziging is vastgesteld wordt deze bekendgemaakt. De studieloopbaanbegeleider bespreekt de wijziging met de betreffende studenten en het wijzigingsblad wordt in Itslearning gepubliceerd. Bijlagen 1. Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering 2. Diverse documenten op de website Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 34 van 36

35 Bijlage 1: Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering Onderwijsassistent, BOL, NV4, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 35 van 36

OER Onderwijsassistent

OER Onderwijsassistent OER Onderwijsassistent Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2016, startdatum: 1 september 2014 Kwalificatiedossier Onderwijsassistent, 2014, 93500 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Onderwijsassistent Crebonummer: 93500 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Onderwijsassistent in het kort Je

Nadere informatie

Pedagogisch werker Kinderopvang

Pedagogisch werker Kinderopvang Pedagogisch werker Kinderopvang Crebo: 92620 Niveau 3 BOL Cohort 2013-2016 Startdatum: augustus 2013 92620, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OER Onderwijsassistent. Niveau: NV4 Cohort Kwalificatiedossier: Onderwijsassistent 2014 Startdatum: September 2015

OER Onderwijsassistent. Niveau: NV4 Cohort Kwalificatiedossier: Onderwijsassistent 2014 Startdatum: September 2015 OER Onderwijsassistent Niveau: NV4 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Onderwijsassistent 2014 Startdatum: September 2015 93500, Onderwijsassistent, BOL, N4, 2015-2018, start september, Versie 1.0 Pagina

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over het beroep... 6 3.1 Wat doet een beveiliger?...

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar VC_PD_2010_93500_BBL_Onderwijsassistent_N4_V1-1

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn (speciale doelgroep)

Helpende Zorg & Welzijn (speciale doelgroep) Onderwijs- en regeling (OER) Helpende Zorg & Welzijn (speciale doelgroep) OPLEIDINGSGIDS 2015-2017 ARCUS COLLEGE Postbus 207, 6400 AE HEERLEN Opleiding Crebocode Niveau Leerweg Kwalificatie -dossier Cohort

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BOL Studiejaar: 28 jan. 2013 - febr. 2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OER 92632 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang, deel 2 leerjaar 3

OER 92632 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang, deel 2 leerjaar 3 OER 92632 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang, deel 2 leerjaar 3 Niveau: NV4 Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier: pedagogisch werk 2013 Startdatum: februari 2016 92632 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

OER 91370 Sociaal cultureel werk. Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept.

OER 91370 Sociaal cultureel werk. Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept. OER 91370 Sociaal cultureel werk Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept. 2015 91370 Sociaal cultureel werk, BOL, N4, C2015, start sept. 2015, Versie

Nadere informatie

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Onderwijs en Examenregeling HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Crebo 94810 niveau 3 BOL Cohort 2011-2013! 94850 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

OER Deel 2, leerjaar 3

OER Deel 2, leerjaar 3 OER Deel 2, leerjaar 3 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang Niveau 4 BOL Cohort 2012-2015, startdatum: februari 2014 Kwalificatiedossier 2012 PW4 92632 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Onderwijsassistent Crebo niveau NV4 BOL

Onderwijsassistent Crebo niveau NV4 BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau NV4 BOL Cohort 2012-2013 Terugvalcrebo N.v.t. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BOL. Cohort 2010. IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BOL. Cohort 2010. IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BOL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar 93500 BOL Onderwijsassistent

Nadere informatie

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Oer MBO Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een Verzorgende IG... 6

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte Cohort: Start in 2016 Leerweg: BOL Niveau: 4

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte Cohort: Start in 2016 Leerweg: BOL Niveau: 4 Studievoortgangsregeling Opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte Cohort: Start in 2016 Leerweg: BOL Niveau: 4 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Medewerker Bloem, groen & styling Cohort: c19 Leerweg: BOL Niveau: 2

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Medewerker Bloem, groen & styling Cohort: c19 Leerweg: BOL Niveau: 2 Studievoortgangsregeling Opleiding: Medewerker Bloem, groen & styling Cohort: c19 Leerweg: BOL Niveau: 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies...

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakbekwaam hovenier Cohort: Start in 2017 Leerweg: BBL Niveau: 3

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakbekwaam hovenier Cohort: Start in 2017 Leerweg: BBL Niveau: 3 Studievoortgangsregeling Opleiding: Vakbekwaam hovenier Cohort: Start in 2017 Leerweg: BBL Niveau: 3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies...

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Zelfstandig werkend kok Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 3

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Zelfstandig werkend kok Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 3 Studievoortgangsregeling Opleiding: Zelfstandig werkend kok Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 3 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies...

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Niveau 4 Cohort Startdatum september Kwalificatiedossier Sociaal Werk Crebo

Niveau 4 Cohort Startdatum september Kwalificatiedossier Sociaal Werk Crebo Naam opleiding Sociaal Werk Leerweg BOL Niveau 4 Cohort 2018-20 21 Startdatum september 2018 23185 Kwalificatiedossier Sociaal Werk Crebo 25488 Kwalificatie: Sociaal Cultureel Werker 25489 Kwalificatie:

Nadere informatie

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 OER Pedagogisch werk Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014 Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij Cohort: Start in 2017 Leerweg: BOL Niveau: 3

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij Cohort: Start in 2017 Leerweg: BOL Niveau: 3 Studievoortgangsregeling Opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij Cohort: Start in 2017 Leerweg: BOL Niveau: 3 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies...

Nadere informatie

OER 90550 coordinator beveiliging. Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten

OER 90550 coordinator beveiliging. Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten OER 90550 coordinator beveiliging Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het

Nadere informatie

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Onderwijsassistent (p3) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Onderwijsassistent (p3) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Onderwijsassistent (p3) Uitstroom crebo 25485 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Instroom crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140

Nadere informatie

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 OER Pedagogisch werk Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014 Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakexpert Bloem, Groen & styling Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 4

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakexpert Bloem, Groen & styling Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 4 Studievoortgangsregeling Opleiding: Vakexpert Bloem, Groen & styling Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 4 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het

Nadere informatie

Sociaal cultureel werk

Sociaal cultureel werk Sociaal cultureel werk Crebo: 91370 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 91370 Sociaal cultureel werk, BOL, NV4, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 OER Mbo-Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BOL, niveau 4, cohort 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakexpert teelt en groene technologie Cohort: Start in 2017 Leerweg: BBL Niveau: 4

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakexpert teelt en groene technologie Cohort: Start in 2017 Leerweg: BBL Niveau: 4 Studievoortgangsregeling Opleiding: Vakexpert teelt en groene technologie Cohort: Start in 2017 Leerweg: BBL Niveau: 4 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies...

Nadere informatie

OER Sociaal Cultureel werk

OER Sociaal Cultureel werk OER Sociaal Cultureel werk Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2017 startdatum: Februari 2015 Kwalificatiedossier scw 2014 91370 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5 ONDERWIJS...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Leidinggevende bakkerij Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 4

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Leidinggevende bakkerij Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 4 Studievoortgangsregeling Opleiding: Leidinggevende bakkerij Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 4 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies...

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Patissier Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 4

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Patissier Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 4 Studievoortgangsregeling Opleiding: Patissier Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 4 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies... 4 De

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakexpert teelt en groen technologie Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 4

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakexpert teelt en groen technologie Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 4 Studievoortgangsregeling Opleiding: Vakexpert teelt en groen technologie Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 4 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies...

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Zelfstandig werkend bakker Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 3

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Zelfstandig werkend bakker Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 3 Studievoortgangsregeling Opleiding: Zelfstandig werkend bakker Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Medewerker hovenier Cohort: Start in 2017 Leerweg: BOL Niveau: 2

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Medewerker hovenier Cohort: Start in 2017 Leerweg: BOL Niveau: 2 Studievoortgangsregeling Opleiding: Medewerker hovenier Cohort: Start in 2017 Leerweg: BOL Niveau: 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies...

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 niveau 4 BBL Cohort 2010 1-jarig traject febr. 2011- febr. 2012 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Medewerker veehouderij Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 2

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Medewerker veehouderij Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 2 Studievoortgangsregeling Opleiding: Medewerker veehouderij Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies...

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Bedrijfsautotechnicus Crebonummer : 93440 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur

Nadere informatie

Examineren & Diplomeren doe je zo

Examineren & Diplomeren doe je zo Examineren & Diplomeren doe je zo Brochure Examineren & Diplomeren School voor ZSW, alle opleidingen t/m cohort 2015 2016 Versie 1.2 Wat staat in deze brochure? In deze brochure lees je alles omtrent examineren

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Uitvoerend Bakker Crebonummer : 95747 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2012 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 3 Crebonummer 92620 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Paraveterinair Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 4

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Paraveterinair Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 4 Studievoortgangsregeling Opleiding: Paraveterinair Cohort: Start in 2018 Leerweg: BOL Niveau: 4 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies...

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 4

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 4 Studievoortgangsregeling Opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 4 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het

Nadere informatie

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ)

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Onderwijs en Examenregeling 2012 Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Crebo 95530 / Verzorgende-IG, niveau 3, BBL Crebo 92650 / Medewerker Maatschappelijke

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakbekwaam hovenier Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 3

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Vakbekwaam hovenier Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 3 Studievoortgangsregeling Opleiding: Vakbekwaam hovenier Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies...

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen

92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen 92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Niveau nv 4 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: september schooljaar van diplomeren: 2015-2016 startdatum: februari schooljaar van diplomeren: 2016-2017

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2013 Deel 1, leerjaar 1 en 2 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang Crebo 92632 niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 92632

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 15-16 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Autotechnicus Crebonummer : 93410 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort

Nadere informatie

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (p2) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (p2) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie BOL en BBL Uitstroom crebo 25484 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Instroom crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar KD

Nadere informatie

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Cohort 2012-2016 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles

Nadere informatie

Beveiliger 1,5 jaar. Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013

Beveiliger 1,5 jaar. Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Beveiliger 1,5 jaar Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 94850 Beveiliger 1,5 jaar, BOL, NV2, cohort 2013, versie 1.0 Pagina 1 van 28 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 4 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Uitvoerend Bakker Crebonummer : 95747 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Combi 6400 4 2012-2016

Opleidingswijzer. Leerweg Intensiteit Variant Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort. BOL Voltijd Combi 6400 4 2012-2016 Opleidingswijzer Combi-opleiding Pedagogisch Opleiding Werk Kinderopvang (PM3) - Onderwijsassistent Crebo 92620 en 93500 Niveau 3 en 4 Cohort 2012-2016 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Leidinggevende bakkerij Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 4

Studievoortgangsregeling. Opleiding: Leidinggevende bakkerij Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 4 Studiesregeling Opleiding: Leidinggevende bakkerij Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 4 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies... 3 Het studieadvies... 4

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. Kwalificatiedossier. Datum vaststelling examenplan. Startdatum. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Crebonr. Kwalificatiedossier. Datum vaststelling examenplan. Startdatum. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering Naam kwalificatiedossier Leerweg Cohort EXAMENPLAN 2016 Crebonr. Kwalificatiedossier Startdatum Pedagogisch werk 23183 BOL 2016 01-09-2016 Naam kwalificatie Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Crebonr.

Nadere informatie

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Onderwijs en Examenregeling 2012 MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92650 / MMZ. niveau NV3 BBL Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

OER 95746 Schoonheidsspecialist. BOL Niveau: NV3 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: Schoonheidsspecialist 2015 Startdatum: Augustus 2015

OER 95746 Schoonheidsspecialist. BOL Niveau: NV3 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: Schoonheidsspecialist 2015 Startdatum: Augustus 2015 OER 95746 Schoonheidsspecialist BOL Niveau: NV3 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: Schoonheidsspecialist 2015 Startdatum: Augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

Studievoortgangsregeling. Opleiding: vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 3

Studievoortgangsregeling. Opleiding: vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 3 Studievoortgangsregeling Opleiding: vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk Cohort: Start in 2018 Leerweg: BBL Niveau: 3 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De totstandkoming van het (bindend) studieadvies...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Onderwijsassistent

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Onderwijsassistent WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Onderwijsassistent Naam opleiding Onderwijsassistent Crebonummer 25485 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 207-2020 Startmoment opleiding September 207 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Pedagogisch medewerker kinderopvang (p1) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Pedagogisch medewerker kinderopvang (p1) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie BOL en BBL Uitstroom crebo 25486 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Instroom crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar KD

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche (VDL) Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

OER BBL Beveiliger. Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015. particuliere beveiliging 94850 200 uur

OER BBL Beveiliger. Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015. particuliere beveiliging 94850 200 uur OER BBL Beveiliger Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015 particuliere beveiliging 94850 200 uur Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het

Nadere informatie