OER Onderwijsassistent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OER Onderwijsassistent"

Transcriptie

1 OER Onderwijsassistent Niveau nv 4 BOL Cohort , startdatum: 1 september 2014 Kwalificatiedossier Onderwijsassistent, 2014, 93500

2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Leeswijzer Het beroep Waar kun je met je diploma gaan werken?... 6 ONDERWIJS Alles over de opleiding Wat ga je leren?... 7 A. Beroepsgericht leren... 7 B. Generiek Nederlands, rekenen, Moderne Vreemde Talen C. Loopbaan en burgerschap Hoe is je opleiding ingedeeld? Studiebelasting Alles over de beroepspraktijkvorming Alles over de begeleiding Begeleiding bij het leren op de opleiding Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Klachten Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen Studievoortgang EXAMINERING Kwalificerend beoordelen Examenplan Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Herkansingsregeling Inzage en bespreekrecht Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? Wijzigingsblad OER Bijlage 1: Onderwijsprogrammering Bijlage 2: Belangrijke documenten op de website Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 2 van 40

3 1 Woord vooraf Welkom op het Vitalis college! Beste student(e), Je hebt gekozen voor de opleiding onderwijsassistent. Elke opleiding kent een Onderwijs- en Examenregeling. We korten dit af tot OER. Met deze OER willen wij je wegwijs maken in de opleiding die je gaat volgen. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst die je met het ROC West-Brabant en dus met het Vitalis college hebt gesloten. Het is belangrijk deze OER goed te lezen en er regelmatig dingen in op te zoeken, want het is ook een soort naslagwerk dat je ondersteunt tijdens de studie. Meer voor elkaar. Bij het Vitalis college draait het om de meerwaarde die jij als student te bieden hebt aan de maatschappij. Wij leiden op voor beroepen die een sterk dienstverlenend karakter hebben, beroepen waarbij je iets voor een ander betekent. Je leert tijdens de opleiding de mens in zijn woon-, werk- en leefomgeving centraal te stellen. Vandaar de lijfspreuk van het Vitalis college: Meer voor elkaar. Ik wens je veel succes met je studie en vooral een fijne tijd bij het Vitalis college! Marc van Campenhout Directeur Vitalis college Clustermanager Frans van de Linden Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 3 van 40

4 2 Leeswijzer In de OER vind je informatie wat er tijdens je opleiding in het onderwijs en in de examinering aan bod komt. Om je diploma te behalen moet je als student voldoen aan de drievoudige kwalificering: leren, loopbaan en burgerschap. Dat wil zeggen als mbo'er word je opgeleid voor een beroep, een vervolgopleiding en tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Wat kun je vinden in deze OER? Je krijgt informatie over het beroep en over hoe de opleiding is ingericht. Deze OER bestaat uit de delen onderwijs, begeleiding en examinering. In het deel Onderwijs staat beschreven wat je tijdens de opleiding op school en in de praktijk leert en lees je over onze werkwijze. In het hoofdstuk Begeleiding leggen wij uit hoe je hierbij begeleid wordt op school en in de praktijk. In Examinering staat hoe en wanneer je beoordeeld wordt. Als blijkt dat je aan alle eisen voldoet, krijg je het diploma. Het laatste stuk van de OER gaat dan ook over de organisatie van de examinering en de diplomering. Samengevat, zijn de volgende onderwerpen opgenomen in de OER: Een korte beschrijving van het beroep. Een overzicht van de opleiding die je gaat volgen. De manier waarop de opleiding en het onderwijs op school geregeld is. De manier waarop jouw vorming in de beroepspraktijk geregeld is. De begeleiding bij je studieloopbaan. De wijze van beoordelen en informatie over de organisatie van examens. Achter in de OER vind je een aantal bijlagen: Bijlage 1 bevat de onderwijsprogrammering van de opleiding. Deze programmering geeft aan hoe de opleiding er uit ziet qua inhoud, onderwijsvormen en tijdsbesteding. In bijlage 2 staat waar je informatie kunt vinden over regels en procedures die voor jou als student belangrijk zijn. Als zich belangrijke wijzigingen in de OER voordoen, word je daar met behulp van een wijzigingsblad van op de hoogte gesteld. De OER is te vinden op de portal. en op Its learning. De portal is een website die alleen maar beschikbaar is voor studenten van het Vitalis college. Onder het tabblad Studenten vind je regelingen en procedures/onderwijs- en examenregelingen. Geldigheid OER Deze OER is geldig voor het cohort dat op de voorkant vermeld staat. Een cohort is een groep studenten die in hetzelfde studiejaar aan een bepaalde opleiding begint en op basis van hetzelfde kwalificatiedossier en hetzelfde examenplan examen aflegt. Aanvullende informatie Op de portal, waar je als student van het Vitalis college toegang toe hebt, staat nog meer informatie over jouw opleiding. Belangrijke algemene informatie over bijv. klachtenregelingen, examenreglementen kun je vinden op Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 4 van 40

5 3 Het beroep 3.1 Wat doet een onderwijsassistent? Jouw baan Je bent als onderwijsassistent meestal actief in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs. Je werkt met groepen van verschillende leeftijden en opleidingsniveaus, met individuele leerlingen en deelnemers of als vaste assistent van één klas. Als onderdeel van een team, richt jij je vooral op het ondersteunen van de bevoegde leraar of het team. Je bent verantwoordelijk voor de taken die je zelf uitvoert, waarbij een leraar of teamleider eindverantwoordelijk is. Jouw werk Je assisteert en ondersteunt bij onderwijstaken. Je hebt een opvoedkundige rol en helpt leerlingen bij hun taken. Jouw inhoudelijke kennis van de leergebieden helpen je daarbij. Ook observeer je leerlingen die bijvoorbeeld zelfstandig werken en rapporteert wat je daarbij opvalt. Je hebt vaak contact met leerlingen, handelt zelfstandig vragen af of verwijst een leerling door. Je voert baliewerkzaamheden en eenvoudig administratief werk uit. Je assisteert bij de organisatie van evenementen en activiteiten zoals buitenschoolse activiteiten, schoolreisjes en excursies. Je voert in de klas allerlei taken uit, waar de bevoegde leraar je bij begeleidt: lesmateriaal verzamelen en klaarleggen, een opdracht extra uitleggen, helpen bij het leren lezen of bij het zelfstandig werken. In het basisonderwijs en speciaal onderwijs kun je ook verzorgende taken uitvoeren bij de voor- en naschoolse opvang. In het beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs assisteer je ook bij het ontwikkelen en verzorgen van lessen, gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden. De taken van de onderwijsassistent bestaat uit 3 soorten werkzaamheden: Pedagogisch-verzorgende werkzaamheden: werkzaamheden gericht op hygiëne, veiligheid en verzorging; Pedagogisch-didactische werkzaamheden: begeleidende werkzaamheden gericht op taken rondom het primaire proces en op deeltaken binnen het onderwijsproces; Technisch-instrumentele werkzaamheden: werkzaamheden inzake het ontwikkelen en verzorgen van lessen, gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden van leerlingen. Jouw kwaliteiten Je bent een sociaal, begripvol en integer persoon en kunt goed communiceren. Je bent flexibel, toont initiatief en kunt zelfstandig werken. Je neemt graag je verantwoordelijkheid en weet je prima staande te houden tussen de leerlingen en in onverwachte situaties. Je wilt vooral plezier hebben in je werk en vindt het leuk om leerlingen te motiveren en enthousiast te maken Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 5 van 40

6 3.2 Waar kun je met je diploma gaan werken? Ja gaat werken in de sector onderwijs (regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, MBO, volwasseneducatie) Meer weten? Heb je nog vragen over dit beroep, ben je nog niet zeker of dit bij je past of wil je van anderen horen wat zij van dit beroep vinden? Kijk dan op of Waar kun je met je diploma gaan doorstuderen? Tijdens je opleiding word er aandacht besteed aan loopbaanleren. In het laatste deel van de opleiding word je erop gewezen dat je mogelijk een beter perspectief op werk kunt hebben als je je opleiding vervolgt met een opleiding op een hoger niveau (mbo of ad/hbo). Je kunt ook je opleiding op niveau verbreden met een (verwante) opleiding. De arbeidsmarkt is sterk aan veranderingen onderhevig. Op deze manier vergroot je je mogelijkheden. Met de juiste scholing kun je doorgroeien naar andere beroepen binnen het onderwijs. Als gediplomeerd onderwijsassistent kun je doorstromen naar de PABO of lerarenopleiding, maar ook naar Hbo-opleidingen in het algemeen. Ter voorbereiding op de PABO bestaat er een ondersteuningstraject gericht op Mens en Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) die wij aan kunnen bieden. 3.3 De onderwijsovereenkomst Scholen zijn wettelijk verplicht om een onderwijsovereenkomst OOK) met je aan te gaan (zie bijlage Belangrijke documenten op de website ). In deze overeenkomst staan afspraken tussen jou en school. Je hebt alleen recht op onderwijs als je de onderwijsovereenkomst tekent en op tijd bij het Studie Informatie Punt (STIP) inlevert Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 6 van 40

7 ONDERWIJS 4. Alles over de opleiding Het onderwijs binnen het Vitalis college sluit nauw aan bij de beroepspraktijk. Ervaringen en situaties uit de beroepspraktijk worden ondersteund met theorie. Op school werk je bijvoorbeeld aan een opdracht die je ook tegen kunt komen in de praktijk. Daarnaast is het leren in de praktijk een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV). In paragraaf 4.2 en 4.4 staat hoe het leren op school en in de beroepspraktijk vorm krijgt. In paragraaf 4.3 kun je lezen hoeveel tijd je gemiddeld kwijt bent met je studie. Het onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op jouw specifieke kennis en ervaring. Het doel is dat je aantoont succesvol te kunnen functioneren in de beroepspraktijk. Dit betekent dat: jij als student gestimuleerd wordt om een actieve rol te nemen in je leerproces. jij en je leerloopbaan centraal staan. jouw leerervaringen in de beroepspraktijk een grote rol spelen Het onderwijsprogramma is afgeleid van de beroepspraktijk. de kerntaken, werkprocessen, bijbehorende beroepsproducten en competenties het uitgangspunt vormen voor het beroepsgerichte deel van het opleidingsprogramma. er geleerd wordt in de context van de beroepspraktijk. er geïntegreerd beoordeeld wordt in de context van de beroepspraktijk. Niet alleen na afloop maar ook tijdens je leerproces. vooraf bekend is waar je op beoordeeld wordt en welke eisen hiervoor gehanteerd worden. 4.1 Wat ga je leren? Jouw opleiding voldoet aan de wettelijke eisen voor wat betreft beroep, algemene vorming én loopbaan en burgerschap. Deze eisen zijn te vinden in onderstaande documenten: De beroepsgerichte eisen staan beschreven in het kwalificatiedossier. In sommige kwalificatiedossiers staan ook beroepsgerichte eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne Vreemde Taal (MVT). Deze zijn nodig voor het uitoefenen van het beroep. Het kwalificatiedossier kun je vinden op Naast beroepsgerichte eisen bestaan er ook algemene of generieke eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne Vreemde Taal (MVT). Deze eisen zijn afhankelijk van het opleidingsniveau; zij staan vooraan in het kwalificatiedossier genoemd. Verder krijg je te maken met wettelijke eisen voor loopbaan en burgerschap. Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap (vanaf 2012) kun je vinden op. Deze documenten zijn door de minister vastgesteld en dus wettelijk verplicht. Samengevat: Om een diploma te ontvangen moet je voldoen aan de beroepsgerichte eisen van het kwalificatiedossier, de generieke eisen voor taal en rekenen én aan de kwalificatie -eisen voor loopbaan en burgerschap Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 7 van 40

8 A. Beroepsgericht leren Bij het beroepsgerichte mbo onderwijs ligt het accent op de taken die horen bij het beroep. Voor het goed uitvoeren van deze taken heb je competenties nodig. Een competenties bestaat uit een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. In het kwalificatiedossier staat welke competenties een beginnende beroepsbeoefenaar moet beheersen. Belangrijke begrippen in het kwalificatiedossier zijn verder kerntaken en werkprocessen. Je werkt aan de kerntaken en werkprocessen met behulp van competenties. Wat versta je onder een kerntaak? Kerntaken geven de belangrijkste beroepstaken van de beroepsoefenaar weer. Een beroepstaak is kenmerkend voor het beroep waarvoor jij wordt opgeleid. In het geval van de onderwijsassistent is er bijvoorbeeld de kerntaak kerntaak 1: assisteren bij het uitvoeren van onderdelen van het primair proces. Wat versta je onder een werkproces? Een werkproces is een onderdeel van een kerntaak. De werkprocessen bestaan uit een aantal samenhangende activiteiten die horen bij een kerntaak. Die activiteiten hebben een begin, een eind en leiden tot een duidelijk resultaat. Beroepsgerichte kwalificatie-eisen Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen In het kwalificatiedossier staan naast de generieke eisen ook beroepsgerichte eisen in de kerntaken voor Nederlands, rekenen en MVT genoemd. Deze eisen kunnen hoger zijn dan de generieke eisen. In dit geval worden deze vaardigheden ontwikkeld in het onderwijs en geëxamineerd naast de generieke examinering Vreemde talen (Engels) is voor de onderwijsassistent een onderdeel van het beroep: leerlingen op de basisschool krijgen les in een vreemde taal. Daarom is MVT verantwoord in hoofdstuk 2.4 van Deel D van het kwalificatiedossier. Daarnaast is Engels op mbo-niveau 4 nog belangrijk voor de doorstroom naar het hbo. Het diploma onderwijsassistent geeft vanwege haar mbo-4 niveau recht op die doorstroom. Alle beroepsgerichte examens vind je in deel A van het examenplan ( 7.1) Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 8 van 40

9 Overzicht kerntaken en werkprocessen Voor jouw opleiding ziet het overzicht van de kerntaken en werkprocessen er als volgt uit: Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 9 van 40

10 B. Generiek Nederlands, rekenen, Moderne Vreemde Talen Voor alle opleidingen geldt dat je in je beroep te maken krijgt met werkzaamheden waar een bepaald beheersingsniveau van de Nederlandse taal voor nodig is. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het schrijven van een rapportage. Deze eisen staan in het kwalificatiedossier genoemd. Dit noem je algemene of generieke eisen. Er staan ook generieke eisen voor rekenen vermeld en bij niveau 4 opleidingen voor Moderne Vreemde Taal (Engels). In een enkel geval staat er ook nog een 2 e Moderne Vreemde Taal in het kwalificatiedossier. Voor wat betreft Nederlands, rekenen en Moderne vreemde talen (MVT) wordt er dus een onderscheid tussen generieke en beroepsgerichte kwalificatie-eisen gemaakt. Generieke kwalificatie-eisen Voor de kwalificatie-eisen van Nederlands en rekenen wordt er gewerkt met het referentiekader van Meijerink (1F, 2F, 3F en 4F) die een opklimmende graad van moeilijkheid aangeven. Voor elk referentieniveau is aangegeven wat studenten paraat hebben (weten), functioneel kunnen gebruiken (toepassen) en wat ze begrijpen (weten waarom). Voor MVT wordt gebruik gemaakt van het Europese Referentiekader (ERK). Bij MVT wordt bij elke vaardigheid de taalniveaus A1, A2, B1 en B2 beschreven. In Deel B van het examenplan ( 7.1) staan de examens van Nederlands, rekenen en MVT. Er staat ook aan welke eisen jij moet voldoen. C. Loopbaan en burgerschap Loopbaan Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling is een volledig onderdeel van de opleiding. Dit onderdeel komt onder meer terug tijdens de studieloopbaanbegeleiding (SLB). Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden. Het onderdeel Loopbaan uit de volgende elementen: Capaciteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Burgerschap De beschrijving van burgerschap verwoordt de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. De leerlijn Burgerschap is samengesteld uit vier dimensies: politiek-juridische dimensie economische dimensie deelname aan het arbeidsproces en consumentisme sociaal-maatschappelijke dimensie vitaal burgerschap De opdrachten die bij de elementen en dimensies horen, vind je in 7.1, examenplan deel C.

11 4.2 Hoe is je opleiding ingedeeld? Hoe ziet je opleiding er in grote lijnen uit? Het jaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Veelal bestaat deze periode uit onderwijsweken waarin ook getoetst wordt. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een vast rooster. Voor de toetsweek wordt tijdig een rooster bekend gemaakt. De onderwijsactiviteiten die gepland zijn in de lesweken, kun je vinden in het bijgevoegde voorbeeldrooster op de volgende bladzij. In alle studiejaren zal je lesweek bestaan uit een aantal vergelijkbare onderdelen: je voert opdrachten in de beroepspraktijk uit, je oefent op school o.a. vaardigheden en je krijgt theorie. In de opleiding gaat het om leren in de beroepspraktijk (BPV) en leren op school. Deze twee vormen van leren staan niet los van elkaar maar vormen een eenheid. In het onderstaande schema zie je in kleur hoe de verhouding tussen lesdagen en BPV is gedurende je hele opleiding. School BPV Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Leerjaar 1 School 3 dagen 3 dagen 3 dagen 3 dagen BPV N.v.t 2 dagen* 2 dagen* 2 dagen* Leerjaar 2 School 3 dagen 3 dagen 3 dagen 3 dagen BPV 2 dagen 2 dagen 2 dagen 2 dagen Leerjaar 3 School 3 dagen 3 dagen 3 dagen 3 dagen BPV 3 dagen 3 dagen 3 dagen 3 dagen *2 dagen waarvan 1 dag woensdag zal zijn, dus eigenlijk 1,5 dag. Gedurende de opleiding kunnen er wijzigingen plaatsvinden in de verdeling van de BPV-perioden. In paragraaf 4.4 staat uitgewerkt hoe de beroepspraktijkvorming vorm krijgt. Onderwijsaanbod In de opleiding gaat het om leren in de beroepspraktijk en leren op school. Deze twee vormen van leren staan niet los van elkaar maar vormen een eenheid Hoe is de opleiding ingedeeld? Het jaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 8 lesweken en 1 reflectieweek. De opleiding onderwijsassistent bestaan uit 3 leerjaren. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een vast rooster. In lesweek 8 en de reflectieweek zijn activiteiten gepland op de schooldagen, bijv. workshops, gesprekken met je studieloopbaan begeleider, voortgangsbeoordelingen, inhaalmomenten, themadag enz. Hiervoor wordt (indien nodig) tijdig een rooster bekend gemaakt Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 11 van 40

12 De onderwijsactiviteiten die gepland zijn in de lesweken, kun je vinden in de voorbeeldroosters van betreffende periode en leerjaar verderop in deze paragraaf. In alle studiejaren zal je lesweek bestaan uit een aantal vergelijkbare onderdelen: je voert opdrachten in de beroepspraktijk uit, je oefent op school o.a. vaardigheden en je krijgt theorie. Leerlijnen en leeractiviteiten Het onderwijs is opgebouwd middels leerlijnen, die het leren, de begeleiding en de beoordeling vorm geven. De integrale leerlijn is de centrale leerlijn, de andere leerlijnen zijn ondersteunend aan de integrale leerlijn. Ook zijn de onderwijsvormen geformuleerd in het onderstaande schema. Leerlijn Het leren is gericht op Leeractiviteiten Integrale lijn of BPV-leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardigheden leerlijn Studieloopbaan of reflectielijn het ontwerpen of maken van een beroepsproduct of het verlenen van een dienst, zoals in de reële beroepspraktijk voorkomt het construeren van kennis door probleemsituaties te analyseren aan de hand van een stappenplan. het aanleren van vaardigheden en deelvaardigheden in samenhang met de conceptuele leerlijn. het reflecteren op leersituaties. Doel: het beroepsmatig handelen voortdurend te verbeteren. Werken aan beroepsprestaties in de BPV Werken aan integrale opdrachten PGO, college, workshops werken aan beroepsprestaties en webquests Workshops Vaardigheidstraining Nederlands Rekenen Engels Studieloopbaanbegeleiding Leerdoelen formuleren (POP en PAP) Competentieontwikkeling zichtbaar maken in je portfolio. Probleem Gestuurde Intervisie (PGI) De leerlijnen zijn terug te vinden in het rooster. In de leerlijnen vindt doorlopend beoordeling plaats. Deze beoordeling is gericht op je ontwikkeling. (beoordelen om te leren, ontwikkelingsgericht beoordelen). Dit is terug te vinden in het plan ontwikkelingsgericht leren wat te vinden is bij paragraaf 6.1. Consortiummethodiek We werken met de methodiek van Stichting Consortium Zorg en Welzijn. In deze methode zijn de kerntaken van het kwalificatiedossier verwerkt tot beroepsprestaties. Deze vormen de BPV- leerlijn. Het studieprogramma is ingericht met behulp van deze beroepsprestaties. Onderwijsactiviteiten (PGO, vaardigheid, workshops, college, integrale opdrachten, webquests) zijn ondersteunend aan de beroepsprestaties. Fasen in de methodiek van het Consortium De methodiek van het Consortium is verdeeld in drie fasen, waarbinnen een aantal beroepsprestaties sturend is, terug te vinden in onderstaand schema. Hierin zijn alle kerntaken van het kwalificatiedossier verwerkt. Een aantal beroepsprestaties wordt ontwikkelingsgericht afgesloten, de overige zijn kwalificerend. Deze kwalificerende prestaties dekken het kwalificatiedossier volledig. Meer hierover is te lezen bij Beoordelen Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 12 van 40

13 Bij de indeling van de fasen staat de toenemende mate van complexiteit en het vereiste beheersingsniveau van de competenties / componenten en prestatie- indicatoren binnen werkprocessen centraal. Op kun je meer informatie vinden over de Consortiummethode. Beroepsprestaties OA In het onderstaande schema zijn de beroepsprestaties weergegeven die je als student tegen gaat komen gedurende je opleiding. De dikgedrukte beroepsprestaties zijn kwalificerend en worden afgesloten met een verantwoordingsverslag en een assessmentgesprek gekoppeld aan de desbetreffende fase. Bij de start van de opleiding word je beginniveau voor taal en rekenen met een toets bepaald, waardoor zichtbaar wordt op welk niveau je de vaardigheden beheerst. In de opleiding werk jij aan de ontwikkeling van deze vaardigheden. Titel Kerntaken en werkprocessen Competenties Fase 1 BP-O-1.1 Afstemmen van de WP 2.1 Voert werkzaamheden uit ten behoeve van L, S werkzaamheden van de onderwijsassistent het primaire proces WP 2.3 Voert administratieve taken uit T, W WP 3.3 Stemt de werkzaamheden af E, Q, V BP-O-1.2 Voorbereiden en WP 1.2 Bereidt de uitvoering van L, T assisteren bij lessen programmaonderdelen voor WP 1.3 Assisteert bij de uitvoering van A, B, K, L, T programmaonderdelen WP 2.1 Voert werkzaamheden uit ten behoeve van L, S het primaire proces BP-O-1.3 Observeren en WP 1.1 Observeert de werkwijze van F, J, K, T rapporteren. leerlingen/deelnemers en rapporteert de bevindingen WP 2.3 Voert administratieve taken uit T, W BP-O-1.4 Buiten surveilleren WP 2.4 Houdt toezicht en begeleidt buiten het A, B, C, D, F, T, U primaire proces BP-O-1.5 Eenvoudige zorgtaken uitvoeren WP 2.5 Voert in PO en SO pedagogischverzorgende taken uit C, D, F, K, T Fase 2 BP-O-2.1 BP-O-2.2 BP-O-2.3 BP-O-2.4 BP-O-2.5 Kennismaken met kwaliteitszorg Signaleren van leerproblemen Plannen en faciliteren van een activiteit Individuele didactische begeleiding Begeleiden van zorgleerlingen WP 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep WP 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg WP 1.1 Observeert de werkwijze van leerlingen/deelnemers en rapporteert de bevindingen WP 1.4 Begeleidt de leerlingen/deelnemers bij de uitvoering van programmaonderdelen WP 3.4 Evalueert en rapporteert ervaringen en bevindingen WP 2.2 Assisteert bij het organiseren van activiteiten WP 3.3. Stemt de werkzaamheden af WP 3.4 Evalueert en rapporteert ervaringen en bevindingen PW 1.2 Bereidt de uitvoering van programmaonderdelen voor WP 1.3 Assisteert bij de uitvoering van programmaonderdelen WP 2.1 Voert werkzaamheden uit ten behoeve van het primaire proces WP 2.5 Voert in PO en SO pedagogischverzorgende taken uit WP 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep WP 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg K T F, J, K, T C, D, F, K, U, V D, J N, Q E, Q, V D, J L, T A, B, K, L, T L, S C, D, F, K, T K T Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 13 van 40

14 Fase 3 BP-O-3.1 Participeren in overleg WP 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep WP 3.3 Stemt de werkzaamheden af WP 3.4 Evalueert en rapporteert ervaringen en BP-O-3.2 BP-O-3.3 BP-O-3.4 Organiseren van en begeleiden bij een evenement Begeleiden van leergedrag Didactische begeleiding van (kleine) groepen bevindingen WP 2.2 Assisteert bij het organiseren van activiteiten WP 2.4 Houdt toezicht en begeleidt buiten het primaire proces WP 1.1 Observeert de werkwijze van leerlingen/deelnemers en rapporteert de bevindingen WP 1.4 Begeleidt de leerlingen/deelnemers bij de uitvoering van programmaonderdelen WP 1.2 Bereidt de uitvoering van programmaonderdelen voor WP 1.3 Assisteert bij de uitvoering van programmaonderdelen WP 2.3 Voert administratieve taken uit K E, Q, V D, J N, Q A, B, C, D, F, T, U F, J, K, T C, D, F, K, U, V L, T A, B, K, L, T T, W Maatwerk De clusterexamencommissie kan een deelnemer, die middels EVK s (Eerder Verworven Kwalificaties) of EVC s (Eerder Verworven Competenties) kan aantonen, dat hij aan (een deel van) de kwalificatie-eisen voldoet, vrijstelling verlenen van deelname aan examens. Het team verleent vrijstelling voor deelname aan onderwijs en ontwikkelingsgerichte toetsing. Het initiatief voor een vrijstellingsaanvraag op basis van EVK s ligt bij de deelnemer. De deelnemer kan vrijstelling(en) aanvragen: - tijdens de intake naar aanleiding van zijn aanmelding voor de opleiding - door in de loop van zijn opleiding een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen bij de coördinator vrijstelling van de opleiding waarvoor hij zich heeft aangemeld c.q. is ingeschreven. Studenten, die in de loop van de opleiding informatie willen inwinnen over de mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen, wenden zich hiervoor tot de vrijstellingscoördinator. Op basis daarvan neemt de betreffende student een besluit om vrijstelling aan te vragen, waarna de coördinator vrijstelling de aanvraag in behandeling neemt. Elke aanvraag wordt persoonlijk beoordeeld op basis van eerder verworven kwalificaties (diploma s). De vrijstellingsprocedure en het aanvraagformulier zijn ten behoeve van de informatievoorziening aan potentiële studenten en werkgevers op de website van het Vitalis college geplaatst Wanneer de deelnemer op basis van EVC s een vrijstellingsaanvraag wil indienen, dient hij te bezitten over een ervaringscertificaat wat wordt afgegeven door een erkend EVC-aanbieder. Voor meer informatie kan de deelnemer terecht bij de clusterexamencommissie Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 14 van 40

15 Hoe ziet een lesweek eruit? De lessen worden ingeroosterd in eenheden van een half uur. Een lesuur op je rooster is dus een half uur. De schooldagen beginnen meestal om uur en duren max. tot uur. De indeling van de lesweek is van veel factoren afhankelijk en kan tussentijds wijzigen. Als er tussentijds wijzigingen zijn lees je dit op de opgehangen tv schermen in de openbare ruimtes van de school. De toelichting van de onderwijsvormen is terug te vinden in de studiegids van de opleiding, te vinden op It s Learning. 1 e jaar BOL cohort 2014 Schooljaar Periode 1 OA BOL Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Workshop Rekenen Nederlands Engels College min. 60 min. 60 min. 60 min min. Rek. verwerking Ned. verwerking. SLB Alg. BW-college min. 60 min. 60 min. 60 min Vaardigheid PGO-AANST min. 60 min Skills BW/ PGO min. 60 min SLB Alg. PGO-TK 30 min. SLB Kennismaken min. 60 min BW/ TOA min Webquest min Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 15 van 40

16 1 e jaar BOL cohort 2014 Schooljaar Periode 2 OA BOL Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Workshop Rekenen Nederlands min. 60 min min. Rek. verwerking Ned. verwerking min. 60 min Vaardigheid SLB Alg. PGO-AANST min. 60 min. 60 min. Praktijkdag Praktijkdag Skills ZW-PGO min. 60 min SLB Alg. PGO-TK 30 min min. Engels Webquest 60 min min e jaar BOL cohort 2014 Schooljaar Periode 3 OA BOL Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Workshop Rekenen Nederlands min. 60 min min. Rek. verwerking Ned. verwerking min. 60 min Vaardigheid BW/BP PGO-AANST min. 60 min. 60 min. Praktijkdag Praktijkdag Skills SLB Alg. ZW/ PGO min. 60 min. 60 min Eiersmash SLB Alg. PGO-TK 30 min min. 60 min. Engels Eiersmash/ BW College 60 min min. 60 min BW-college min Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 16 van 40

17 1 e jaar BOL cohort 2014 Schooljaar Periode 4 OA BOL Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Workshop Rekenen Nederlands min. 60 min min. Rek. verwerking Ned. verwerking min. 60 min Vaardigheid SLB Alg. PGO-AANST min. 60 min. 60 min. Praktijkdag Praktijkdag Skills SLB Alg. ZW/ PGO min. 60 min. 60 min Eiersmash/ IO aansturing PGO-TK 30 min min. BW/BP Eiersmash/ 60 min BW/IO 120 min Engels min Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 17 van 40

18 4.3 Studiebelasting De school heeft de wettelijke plicht om je per schooljaar om je per schooljaar een minimaal aantal uren te begeleiden in je leerproces. Deze contacturen bestaan uit begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming. Bijlage 1 Onderwijsprogrammering geeft een overzicht van het aantal uren per leerjaar. Daarin staat dat het aantal uren en de verdeling daarvan voldoen aan de wettelijke eisen en de normen van het Vitalis college. Je kunt ook lezen hoeveel tijd je op school en in de BPV gemiddeld gaat besteden aan je studie. Je kunt zien wat er aan studie-inzet van je verwacht wordt en lezen hoeveel tijd je Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 18 van 40

19 4.4 Alles over de beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming wordt ook wel BPV of stage genoemd. In deze paragraaf kun je lezen hoe de beroepspraktijkvorming vorm heeft gekregen binnen jouw opleiding. In bovenstaande voorbeeldroosters staan de praktijk- en stagedagen niet per definitie op de juiste plaats. Onderstaand het schema met de praktijk- en stagedagen van cohort 2014 onderwijsassistent. School BPV Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Leerjaar 1 School 3 dagen 3 dagen 3 dagen 3 dagen BPV N.v.t 2 dagen* 2 dagen* 2 dagen* Leerjaar 2 School 3 dagen 3 dagen 3 dagen 3 dagen BPV 2 dagen 2 dagen 2 dagen 2 dagen Leerjaar 3 School 3 dagen 3 dagen 3 dagen 3 dagen BPV 3 dagen 3 dagen 3 dagen 3 dagen *2 dagen waarvan 1 dag woensdag zal zijn, dus eigenlijk 1,5 dag. Gedurende de opleiding kunnen er wijzigingen plaatsvinden in de verdeling van de BPV-perioden. Elke student begint elk schooljaar op een nieuw praktijk-/stageadres. In de Praktijkovereenkomst (POK.) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode. De rechten en plichten van de stagiaire worden daarin vastgelegd, bijv. waar je de praktijk uitvoert, in welke periode en de eventuele vergoedingen. Praktijkovereenkomst (POK) voor BOL studenten In de Praktijkovereenkomst (POK) worden alle rechten en plichten van jou, de werkbegeleider van de instelling en de praktijkbegeleider van het Vitalis college vastgelegd. De POK wordt ondertekend door alle drie de partijen. Bij aanvang van iedere nieuwe BPV-periode wordt er een nieuwe POK gemaakt. In de POK staat de BPV- uren-eis vermeld waar je als BOL-student aan moet voldoen. Aan deze uren-eis moet je voldaan hebben om in aanmerking te komen voor diplomering. Registratie, het bijhouden van de daadwerkelijk gemaakte BPV-uren is daarom erg belangrijk voor jou. Praktijkovereenkomst (POK) voor BBL studenten In de Praktijkovereenkomst (POK) worden alle rechten en plichten van jou, de werkbegeleider van de instelling en de praktijkbegeleider van het Vitalis college vastgelegd. De POK wordt ondertekend door alle drie de partijen en door een vertegenwoordiger van het kenniscentrum Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 19 van 40

20 Het kenniscentrum van jouw opleiding is Calibris. In de POK staat de BPV- uren-eis vermeld waar je als BBL-student aan moet voldoen. Aan deze uren-eis moet je voldaan hebben om in aanmerking te komen voor diplomering. In de Praktijkovereenkomst (POK) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode. In bijlage Onderwijsprogrammering lees je hoeveel uur BPV je minimaal verplicht bent te maken tijdens je hele opleiding. Begeleiding De begeleiding wordt uitgebreider toegelicht in het BPV handboek van de opleiding onderwijsassistent. De studieloopbaanbegeleider (slb-er) Als er zich problemen voordoen in de praktijk met de student neemt de studieloopbaanbegeleider contact op met de consulent of omgekeerd. De consulent is de contactpersoon voor de stageschool. De praktijkbegeleider De begeleider van de student maakt duidelijke afspraken met hem: wat zijn de voorwaarden en de regels waaraan de student zich moet houden op deze (basis)school. De student heeft ruimte en tijd nodig om zijn opdrachten uit te voeren. De praktijkbegeleider zorgt daarvoor. De praktijkbegeleider coacht de student door middel van het voeren van begeleidingsgesprekken. Het portfolio van de student is daarbij een belangrijk instrument. Daarnaast voert de praktijkbegeleider beoordelingsgesprekken m.b.v. de beoordelingslijsten. Om de deskundigheid als begeleider te vergroten, kunnen praktijkbegeleiders deelnemen aan BPVtrainingen die op het Vitalis college worden verzorgd. Gesprekken met de student In begeleidingsgesprekken tussen de praktijkbegeleider en de student komt het functioneren van de student aan de orde. Begeleidingsgesprekken vinden wekelijks plaats. De opdrachten worden besproken: hoe is het verlopen, hoe heeft de student gereflecteerd, hoe is de leer- en werkhouding. Vanuit zo n gesprek kan blijken dat de student aan leerdoelen voor zijn persoonlijke ontwikkeling moet werken, los van de opdrachten van school. De student bereidt deze begeleidingsgesprekken zelf voor en moet ook het initiatief nemen voor het plannen van deze gesprekken. In het begin zal hij daar nog de nodige ondersteuning bij nodig hebben, maar na verloop van tijd zal het initiatief bij de student moeten komen liggen. In beoordelingsgesprekken licht de praktijkbegeleider toe hoe hij een student heeft beoordeeld. Beoordelingsinstrumenten daarbij zijn: 1. Het beoordelingsformulier per beroepsprestatie. Dit formulier wordt na het afronden van een beroepsprestatie besproken met de student. De student levert dit beoordelingsformulier aan. 2. Het formulier Leer- en werkhouding. Hierin staan houdingsaspecten benoemd die belangrijk zijn voor het werken als Onderwijsassistent. Zowel op school als in de praktijk is het formulier Leer en werkhouding tijdens de hele opleiding een belangrijk begeleidingsinstrument. De beoordelingsitems uit dit formulier worden aan het einde van elke periode met de student besproken. Dit gebeurt op de opleiding én in de praktijk. Voor de praktijkbegeleider betekent dit dat hij aan het einde van elke periode zo n lijst invult en bespreekt met de student. (In leerjaar 1 van de opleiding wordt het leer- werkhoudingformulier zelfs ingezet als beoordelingsinstrument. Vanaf het tweede leerjaar wordt het vooral gebruikt als begeleidingsinstrument) Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 20 van 40

21 Consequenties bij een onvoldoende leer- en werkhouding: De student krijgt de gelegenheid om te werken aan de houdingsaspecten die nog niet voldoende zijn. Hij moet in zijn leer- en werkhouding wel een voortdurende ontwikkeling aantonen. Is dit niet het geval, dan wordt er door de slb-er een gesprek aangevraagd bij het zorgloket op het Vitalis college. De gemaakte afspraken worden in een contract vastgelegd. Als er geen verbetering volgt kan dat leiden tot studieverlenging of tot vroegtijdig overstappen naar een andere opleiding. Portfolio In het portfolio verzamelt de student bewijzen van zijn leerresultaten. Hij toont daarmee zijn groei aan. De student legt het portfolio zelf aan en houdt het zelf bij. Een portfolio maakt het leerproces van de student inzichtelijk. De student geeft de praktijkbegeleider inzage in zijn portfolio ter voorbereiding op begeleidings- en beoordelingsgesprekken. Vragen of problemen? Bij vragen of problemen moet de praktijkbegeleider contact opnemen met de stagecoach van de school (die schakelt dan de consulent van het Vitalis College in) of rechtstreeks met de consulent. Dat kan bijvoorbeeld als: de student niet goed functioneert in de praktijk, de student niet langer welkom is of zelf wil stoppen op dit stageadres, er sprake is van een conflict, er onregelmatigheden aan het licht zijn gekomen, er sprake is van een voortdurende onvoldoende leer- en werkhouding. Internationale stage In principe biedt het Vitalis college de gelegenheid om een internationale stage te volgen. Informeer naar de mogelijkheden voor jouw opleiding bij je SLB-er.Klik hier als u tekst wilt invoeren Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 21 van 40

22 5 Alles over de begeleiding 5.1 Begeleiding bij het leren op de opleiding Onder studieloopbaanbegeleiding (SLB) verstaan we alle activiteiten die erop gericht zijn om studenten te begeleiden bij een resultaatgerichte studieloopbaan. Je krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen met wie je de resultaten en ontwikkeling van jouw leerroute bespreekt. Deze studieloopbaanbegeleider heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in je studieloopbaanplanning. Je wordt begeleid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je studieloopbaan. Je wordt begeleid op het persoonlijk vlak. Je gaat dus: gericht informatie verzamelen over kenmerken, mogelijkheden en eisen van opleiding en beroep. inzicht krijgen in de eigen capaciteiten, interesses, waarden, persoonskenmerken en ontwikkeling van competenties. bovenstaande informatie over opleiding, beroep en eigen persoon eigen maken en op grond daarvan keuzes maken. reflecteren op evaluaties en beoordelingen en daar vervolgens acties aan verbinden. zorgen voor een gevuld (digitaal ) portfolio en een Plan van Aanpak waarin je je ontwikkeling zichtbaar maakt. de bewijzen uit je portfolio laten zien aan de studieloopbaanbegeleider Deze zijn voorwaarde om aan examens te kunnen deelnemen. De SLB begeleider heeft hierin een adviserende rol. Individuele begeleiding krijg je van de studieloopbaanbegeleider en je BPV-begeleider op stage. Voorbeelden van individuele begeleiding zijn: je beginsituatie helder krijgen, individuele leervorderingen bespreken, bewijsstukken portfolio checken, stage-ervaringen bespreken, feedback geven op persoonlijke leerdoelen en acties. Groepsbegeleiding van de SLB-er vindt plaats in een groep en is gericht op begeleiding die voor alle studenten min of meer gelijk is. SLB is een vorm van begeleiding waarin je wordt geleerd zelfverantwoordelijk te zijn voor zijn studieloopbaan. Bij de start van de opleiding wordt je bij het handje genomen, wordt je gestuurd, krijg je instructies, worden er afspraken gemaakt. M.a.w. de slb-er zit er dicht bovenop. Geleidelijk aan zal het initiatief tot het vragen van begeleiding vanuit jouw moeten gaan komen. In het begin van de opleiding zal deze ondersteuning gestructureerd en verplicht aangeboden worden, na verloop van tijd zal het initiatief voor ondersteuning meer van de jou zelf uit moeten gaan. SLB is een proces waarin je als student en SLB-er werkt aan het zo goed mogelijk doorlopen van de studie. Een proces dat af en toe afgeremd wordt omdat aan voorwaarden voor verdere ontwikkeling nog niet is voldaan. Verschillen in individuen, achtergronden, aanleg, motivatie, groepssamenstelling en groepssfeer hebben invloed op je studieloopbaan.

23 De belangrijkste taak van de SLB-er is de student snel op weg te helpen. Begeleiden bij inzicht in en verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen studieloopbaan. Begeleiding bij het plannen van de studieloopbaan is daarbij belangrijk. Van belang is dat de SLB-er de student begeleidt bij zijn studie, maar geleidelijk aan de verantwoordelijkheid hiervoor steeds zoveel mogelijk bij de student laat liggen. De SLB-er zal vanaf het begin de student zeer intensief begeleiden. De student dient te ervaren dat de SLB-er hem dicht op de huid volgt, dat de SLB-er erg betrokken is bij zijn leerproces. De SLB dient vorm te krijgen vanaf de intake. In de intake wordt al belangrijke informatie aangeleverd, waaruit de SLB-er kan herleiden of een student een specifieke hulpvraag heeft. Bijvoorbeeld, bij dyslexie, kan er een maatregel bij toetsing getroffen worden. Daarom kan het van belang zijn dat de SLB-er de intakegegevens bekijkt. De SLB-er bekijkt steeds samen met de student wat er aan ondersteuning (maatwerk) nodig is. Studieloopbaanbegeleiding eindigt pas als de student uitgestroomd is. Stroomt een student door omstandigheden tussentijds uit, dan behoort daar ook begeleiding bij. In de benadering van de SLB-er naar de student toe is een duidelijke opbouw aanwezig. Van gestructureerd verplicht aanbod naar zelfsturend leren, dus begeleiden op momenten dat dit nog nodig is en op initiatief van de student. De studieloopbaanbegeleider heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in jouw begeleiding. De SLB-er begeleidt jouw bij het leren leren en bij studiebelemmeringen. De studieloopbaanbegeleider stuurt in het begin van de opleiding nog sterk maar werkt langzamerhand toe naar zelfsturing. Het tempo waarin dat proces verloopt is afhankelijk van jouw mogelijkheden. Je voert minimaal één maal per periode een begeleidingsgesprek met je SLB-er. Dat gesprek gaat over je voortgang, leer- en werkhouding enz. Daarnaast heeft de slb-er aan het einde van elke periode afrondingsgesprekken met jou als student over de in de praktijk afgeronde beroepsprestaties. Als er zich problemen voordoen in de praktijk neemt de studieloopbaanbegeleider contact op met de consulent of omgekeerd Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 23 van 40

24 5.2 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Een indicatie wordt bij aanvang van de opleiding of tijdens je studie gesteld (verwijzing via zorg coördinator). Er volgt een melding bij het SS&B (Servicecentrum Studie & Beroep).Dit kan resulteren in extra begeleidingstijd binnen en/of buitenschools. De aard en omvang van de begeleiding worden bepaald in samenspraak met jou, de school en het SS&B. Heb je een REC (regionaal expertise centrum) indicatie en LGF (leerling gebonden financiering) dan kan er in overleg met SS&B gekeken worden of dit gebruikt kan worden voor extra begeleiding of voorzieningen. Er wordt in acht wordt genomen dat je als student tot een beroepsbeoefenaar wordt opgeleid en ook als dusdanig zelfstandig moet kunnen functioneren. Examinering Als je beschikt over een geldige dyslexie - of dyscalculie verklaring kun je in aanmerking komen voor aangepaste examenvoorwaarden. Hierbij kan je denken aan extra tijd of het gebruik van vastgestelde hulpmiddelen. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met het examenbureau. 5.3 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Tijdens het doorlopen van je opleiding bij het Vitalis college kun je om verschillende redenen tot de conclusie komen dat de opleiding die je gekozen hebt niet haalbaar, passend of wenselijk meer is. Dit is in eerste instantie een gespreksonderwerp voor de begeleidingsgesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Wanneer je besluit je op een andere opleiding te gaan oriënteren en te gaan stoppen en je bent jonger dan 18 jaar, zullen je ouders/verzorgers hiervan door je studieloopbaanbegeleider op de hoogte gesteld worden. Je studieloopbaanbegeleider verwijst je vervolgens door naar het Onderwijsservicebureau Zorg (OSB Zorg). De medewerker (Trajectbegeleider Zorg) van het OSB Zorg gaat met je in gesprek en zal samen met jou (en je ouders/verzorgers) kijken naar de oorzaak en mogelijk te nemen vervolgstappen. Wanneer er duidelijk sprake is van een verkeerde beroepskeuze, is er binnen het Vitalis college een doorverwijzing naar het Studenten Succes Centrum (SSC) mogelijk. De medewerkers van het SSC gaan met jou aan de slag om een passende opleiding te kiezen. Zij doen dit onder andere op basis van het afnemen van testen, gesprekken en het laten opdoen van praktijkervaringen binnen de beoogde opleiding en het daaraan gekoppelde werkveld Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 24 van 40

25 Wanneer er echter sprake is van meerdere oorzaken als reden voor het beëindigen van je huidige opleiding, zoals problemen thuis, leerproblemen of bijzondere omstandigheden, dan kan de keuze gemaakt worden om een traject buiten het Vitalis college te volgen. Ook kan er dan doorverwijzing naar specialistische hulp plaatsvinden, zodat je aan een aantal eerder genoemde oorzaken kunt werken, waardoor je bij het starten van een nieuwe opleiding meer kans hebt op succes. 5.4 Klachten Binnen het Vitalis college is er een bezwaar- en klachtenregeling van kracht. Deze kan op diverse momenten in werking gaan. De bezwaar- en klachtenregeling staat op de website van het Vitalis college onder de keuzeknop studenten : Link: De bezwaar- en klachtenregelingen zijn gebaseerd op het deelnemersstatuut, waarin de rechten en plichten van studenten zijn vastgelegd. Het deelnemersstatuur kun je op dezelfde plaats vinden als de bezwaar- en klachtenregelingen. 5.5 Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Speciaal hiervoor zijn er binnen het Vitalis college een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld. De verwijzing naar deze personen kan via de studieloopbaanbegeleider, begeleiders, instructeurs, Studenten Informatie punt (STIP) plaats vinden. Je kunt ook zelfstandig contact zoeken met de vertrouwenspersoon. Aan het begin van je opleiding krijg je een folder met de namen van de vertrouwenspersonen en hoe en waar ze te bereiken zijn. Je meldingen worden in vertrouwen behandeld. De directeur van het Vitalis college wordt geïnformeerd over het aantal meldingen en de aard van die meldingen. Dit gebeurt zonder de naam van de melder Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 25 van 40

26 6 Alles over de beoordeling Tijdens je opleiding heb je te maken met twee soorten beoordelingen: Ontwikkelgericht beoordelen of toetsen. Anders gezegd dit is beoordelen om te leren. Deze beoordelingen zijn onderdeel van het onderwijsprogramma. Kwalificerend beoordelen of examineren. Anders gezegd, dit is beoordelen om te kijken of je voldoet aan de eisen voor een diploma. Deze beoordelingen worden gegeven na afname van een examen, de examens vind je in het examenplan in hoofdstuk 7. Voor wat betreft het examineren zijn alle partijen gebonden aan de regels van de centrale examenreglement van het ROC West-Brabant, het handboek examinering van het Vitalis college en de aanvullende regels van het cluster. De eerste 2 documenten zijn te vinden op de website van het Vitalis college. In bijlage 2 zijn hiervoor de links opgenomen. 6.1 Ontwikkelingsgericht beoordelen Ontwikkelgericht toetsen kan op allerlei momenten in de opleiding plaats vinden. 0-metingen, ontwikkelingsgerichte toetsen, voortgangstoetsen, diagnostische toetsen. Het zijn allemaal toetsen die bedoeld zijn om je te informeren waar je staat in je ontwikkeling. De resultaten van je toets worden met je doorgenomen door de docent die de les verzorgt. Het geheel van je studieresultaten wordt studievoortgang genoemd. Deze wordt regelmatig met je besproken door je studieloopbaanbegeleider. In 6.2 studievoortgang gaat het over de studievoortgangsregeling van je opleiding. Om deel te kunnen nemen aan examens mag de school voorwaarden stellen. Mogelijke voorwaarden zijn: Overgangsvoorwaarden ( voorwaarden om naar het volgende schooljaar te gaan of voorwaarden om op te mogen voor het examen, ontwikkelingsgerichte opdrachten behaald, een go/no-go moment) Tussentijdse voorwaarden (hier wordt de volgorde van examinering bedoeld) Aantal behaalde examens (een examen is een voorwaarde om deel te nemen aan een ander examen) Behaalde studiepunten. De voorwaarden die voor jouw opleiding van toepassing zijn kan je terugvinden in de onderstaande documenten: Studievoortgangsregeling Handleiding + portfolio Kwalificeren Examenplan Bron: Servicedocument voorwaarden voor examinering, ROC West-Brabant, bestuurscentrum Onderwijsexpertise Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 26 van 40

27 6.2 Studievoortgang Het geheel van je studieresultaten wordt studievoortgang genoemd. Regelmatig bekijk je samen met je studieloopbaanbegeleider hoe ver je gevorderd bent en in hoeverre je studietraject volgens verwachting verloopt. De studieloopbaanbegeleider en docenten van het onderwijsteam geven geregeld een studieadvies. Het studieadvies wordt door de studieloopbaanbegeleider tijdens een studieadviesgesprek besproken. Een studieadvies komt tot stand doordat er naar verschillende zaken is gekeken: Je studieresultaten Je aanwezigheid op school Je studiehouding op school en/of je leer-, werkhouding in de praktijk Rekenen/ Engels/ Nederlands Of de opleiding/ het beroep bij je past. Alle studieresultaten resultaten kun je bekijken in Its Learning. STUDIEADVIESREGELING van je opleiding. De SLB-er geeft altijd een gedegen onderbouwing van het gegeven studieadvies. Als er zaken verbeterd moeten worden weet je aan het einde van het gesprek precies welke zaken je de komende leerperiode moet verbeteren of veranderen. Je krijgt tijdens het studieadviesgesprek een positief of een negatief studieadvies. Een positief studieadvies betekent zeker zo doorgaan. Je haalt goede studieresultaten. Je functioneert op de juiste manier op school en in de praktijk. Je laat zien dat je in staat bent om de opleiding met succes te vervolgen Om je leerdoelen te kunnen halen heeft de SLB-er mogelijk nog wel tips en adviezen om je nog beter te kunnen ontwikkelen. Het kan zijn dat hierover afspraken gemaakt worden. Deze worden schriftelijk vastgelegd. Een negatief studieadvies houdt in dat er teveel zaken niet in orde zijn. In het studieadviesgesprek worden deze besproken en toegelicht. Er wordt een termijn afgesproken dat je als student moet laten zien dat de aangegeven tekortkomingen zijn rechtgezet. Hierover worden afspraken gemaakt. Deze worden schriftelijk vastgelegd. Er wordt een datum vastgesteld wanneer het volgende studieadviesgesprek zal plaatsvinden. Ter voorbereiding op het volgende studieadviesgesprek wat volgt op het negatieve studieadvies vraagt de SLBer wederom advies aan het hele team. Als je voldoende hebt gewerkt aan de aangegeven tekortkomingen dan zal er een positief studieadvies gegeven worden. Om je leerdoelen te kunnen halen heeft de SLB-er mogelijk nog wel tips en adviezen om je nog beter te kunnen ontwikkelen. Het kan zijn dat hierover afspraken gemaakt worden. Deze worden schriftelijk vastgelegd. Zijn de aangegeven tekortkomingen en gemaakte afspraken in het negatief studieadvies niet verbeterd en nagekomen dan zal er een bindend studieadvies worden gegeven. Als je als student een bindend studieadvies krijgt wordt dit in een individueel gesprek besproken en toegelicht. Je kunt de opleiding niet verder vervolgen. Er worden afspraken gemaakt over de vervolgstappen. Deze worden schriftelijk vastgelegd. Als je jonger bent dan 18 jaar dan word je mogelijk doorverwezen naar het Student Succes Centrum. Zie verder 5.3. Bij een meerjarig traject vindt er ook een overgangsbeslissing naar het volgende leerjaar plaats. De uitgebreide studieadviesregeling/jaarovergangsregeling van je opleiding staat in Its Learning, binnen je vak op het vakdashboard aan de rechterkant in het blok link. Onder de link naar de OER vind je de uitgebreide studieadviesregeling. Deze regeling wordt door je SLB-er toegelicht Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 27 van 40

28 EXAMINERING 7. Kwalificerend beoordelen Inleiding De examinering richt zich op: A) het beroepsgerichte, B) generieke taal/talen en rekenen en C) loopbaan en burgerschap. Elk onderdeel is in 7.1 examenplan opgenomen. Waardering onderdelen op de resultatenlijst bij het diploma Onderdeel Beroepsgericht Generiek Nederlands, (Engels) en rekenen Opleiding Niveau 1 Niveau 2 en 3 Niveau 4 Kerntaken ten minste voldoende of vrijstelling Cijfers Wel of geen invloed op slaag-, zakregeling, zie examenplan Kerntaken ten minste voldoende of vrijstelling Cijfers Wel of geen invloed op slaag-, zakregeling, zie examenplan Loopbaan & burgerschap Voldaan Voldaan Voldaan Kerntaken ten minste voldoende of vrijstelling Cijfers Wel of geen invloed op slaag-, zakregeling, zie examenplan Waardering kerntaken op de resultatenlijst bij het diploma Op de resultatenlijst staat een VOLDOENDE of GOED per kerntaak. De waardering voor de kerntaak komt op de volgende manier tot stand: - Een kerntaak bestaat altijd uit een aantal werkprocessen. Zie voor jouw opleiding 4.1 Overzicht kerntaken en werkprocessen. - Kerntaak is GOED: indien er 55% of meer van het totaal aantal werkprocessen van de kerntaak met GOED is beoordeeld. - Kerntaak is VOLDOENDE: indien er minder dan 55% van het totaal aantal werkprocessen van de kerntaak met goed is beoordeeld. - Beoordeling werkproces(sen) vindt plaats met behulp van de examens. Meer informatie over aangepaste examineringsvoorwaarden bij dyslexie of dyscalculie kun je bij het examenbureau krijgen. Hierbij kun je denken aan extra tijd of het gebruik van vastgestelde hulpmiddelen. Informatie over de herkansingsregeling vind je in 7.2 Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? onder het kopje herkansingsregeling Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 28 van 40

29 Beoordelaar school Beoordelaar BPV School BPV 7.1 Examenplan EXAMENPLAN 2014 Naam opleiding Niveau Leerweg Cohort Crebo Startdatum Studiejaar diplomering Kwalificatiedossier Brondoc. L&B Vaststellingsdatum examenplan Onderwijsassistent 4 BOL September BEROEPSGERICHT Examencode Examenvorm/ titel examen Kerntaak/ werkprocessen/ competenties Periode afname Duur examen Aantal kansen Plaats afname Weging Result aat o-v-g of cijfers K14-OA4-BP-1.5 Eenvoudige zorgtaken uitvoeren WP2.5 C, D, F, K, T K14-OA4-VV-1 Verantwoordingsverslag fase 1 WP2.5 2 competenties naar keuze K14-OA4-AG-1 Assessmentgesprek fase 1 WP2.5 C, D, F, K, T K14-OA4-BP-2.4 Individuele didactische begeleiding WP1.2, L, T WP1.3, A, B, K, L, T WP2.1, L, S* K14-OA4-BP-2.5 Begeleiden van zorgleerlingen WP2.5, C, D, F, K, T* WP3.1, K WP3.2, T* K14-OA4-VV-2 Verantwoordingsverslag fase 2 WP1.3, B WP3.1, K K14-OA4-AG-2 Assessmentgesprek fase 2 WP1.3, A WP2.5, D WP3.2, T 5 n.v.t. 3 x 2 1x o-v-g 5 30 min 3 x 2 1x o-v-g min 3 x 2 1x o-v-g 8 n.v.t. 3 x 2 1x o-v-g 9 n.v.t 3 x 2 1x o-v-g min 3 x 2 1x o-v-g min 3 x 2 1x o-v-g Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 29 van 40

30 K14-OA4-BP-3.1 Participeren in overleg WP3.1, K* WP3.3, E, Q, V* WP3.4, D, J* K14-OA4-BP-3.2 Organiseren van een evenement WP2.2, N, Q* WP2.4, A, B, C, D, F, T, U* K14-OA4-BP-3.3 Begeleiden van leergedrag WP1.1, F, J, K, T* WP1.4, C, D, F, K, U, V* K14-OA4-BP-3.4 Didactische begeleiding van (kleine) groepen WP1.2, L, T* WP1.3, A, B, K, L, T* WP2.3, T, W* K14-OA4-VV-3 Verantwoordingsverslag fase 3 WP1.4, C WP2.4, F K14-OA4-AG-3 Assessmentgesprek fase 3 WP1.4, U WP2.4, D WP3.4, D n.v.t. 3 x 2 1x o-v-g n.v.t 3 x 2 1x o-v-g n.v.t. 3 x 2 1x o-v-g n.v.t. 3 x 2 1x o-v-g min 3 x 2 1x o-v-g min 3 x 2 1x o-v-g Combi-examen Engels (generiek)-beroepsgericht K14E-GE-A2* Beroepsgericht Engels WP min 2 x 1 1x cijfer gesprekken B1 WP1.3 K14E-SP-A2* Beroepsgericht Engels spreken WP min. 2 x 1 1x cijfer B1 WP1.3 K14E-SC-A2* Beroepsgericht Engels WP min 2 x 1 1x cijfer schrijfvaardigheid B1 WP1.3 * Engels (kennis van MVT) komt terug in de werkprocessen 1.2 en 1.3 van het beroepsgerichte deel van het kwalificatiedossier van de onderwijsassistent. De 3 combi-examens bevatten criteria om het beroepsgerichte Engels en criteria om het generieke Engels te beoordelen. Deze 3 examens staan ook beschreven bij Combi-examen generiek(-beroepsgericht). Details van de opdracht en beoordeling van elke beroepsprestatie is te vinden in de methode van het Consortium Z&W. Per beroepsprestatie is daarin aangegeven: o Opdracht met resultatenlijst o Context waarin de opdracht moet worden uitgevoerd o Beoordelingslijst met prestatie-indicatoren met norm- of ontwikkelscore die behaald moet worden. o Cesuuraanduiding. Per fase zijn details aangegeven van Verantwoordingsverslag en Assessmentgesprek met scores, prestatie-indicatoren en cesuur De Competentie scoretabel geeft overzicht van de kerntaken, werkprocessen en competenties Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 30 van 40

31 De K14-OA4-BP- examenonderdelen zijn voorwaardelijk aan de K14-OA4-VV- en K14-OA4-AG- examenonderdelen. Dit betekent: Het examenonderdeel K14-OA4-BP-1.5 moet zijn aangetoond om deel te mogen nemen aan de beoordeling van het verantwoordingsverslag (K14-OA4-VV-1) en het assessmentgesprek (K14-OA4-AG-1) over fase 1. De examenonderdelen K14-OA4-BP-2.4 en K14-OA4-BP-2.5 moeten beiden zijn aangetoond om deel te mogen nemen aan de beoordeling van het verantwoordingsverslag (K14-OA4-VV-2) en het assessmentgesprek (K14-OA4-AG-2) over fase 2. De examenonderdelen K14-OA4-BP-3.1, K14-OA4-BP-3.2, K14-OA4-BP-3.3 en K14-OA4-BP-3.4 moeten allen zijn aangetoond om deel te mogen nemen aan de beoordeling van het verantwoordingsverslag (K14-OA4-VV-3) en het assessmentgesprek (K14-OA4-AG-3) over fase 3. In de studievoortgangsregeling op It s Learning, kan je terugvinden hoeveel examenonderdelen je moet behalen om met een positief studieadvies over te gaan naar het volgende leerjaar. Waardering per kerntaak* De opleiding draagt zorg voor het omzetten van de beoordelingen in een waardering per werkproces/ kerntaak. De waardering van de werkprocessen die zijn gemarkeerd met een sterretje* tellen mee voor de waardering van de kerntaak. Hoe gaat de berekening in zijn werk? Wanneer is een werkproces voldoende/goed? o De beoordeling van de WP s en competenties is minimaal voldoende. o Als binnen een werkproces 55% of meer van de competenties met goed zijn beoordeeld is het resultaat van dat werkproces goed. o Als binnen een werkproces minder dan 55% van de competenties met goed zijn beoordeeld is het resultaat van dat werkproces voldoende. Wanneer is een kerntaak voldoende/goed? o De beoordeling van de WP s en competenties is minimaal voldoende. o Als binnen een kerntaak 55% of meer van de werkprocessen met goed zijn beoordeeld is het resultaat van die kerntaak goed. o Als binnen een kerntaak 55% of minder van de werkprocessen met goed zijn beoordeeld is het resultaat van die kerntaak voldoende. Rekenvoorbeeld voldoende/goed Aantal competenties binnen het werkproces Het resultaat van het werkproces is goed als. (aantal) competenties met goed zijn beoordeeld Aantal werkprocessen binnen een kerntaak Het resultaat van de kerntaak is goed als. (aantal) werkprocessen met goed zijn beoordeeld Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 31 van 40

32 Aantal beoordelaars Aantal kansen Nederlands, Rekenen, Engels Driejarige BOL opleiding niveau 4 - Cohort start september - schooljaar van diplomering: NEDERLANDS GENERIEK Examencode Vaardigheid Vereist uitstroomniveau Toetsvorm Duur examen Periode afname Weging examen Eindcijfer met slaag-/zakbeslissing K14N-LL-3F Lezen 3F Digitaal 60 min 2 n.v.t. Kans 1: April 2016 K14N-LL-3F Luisteren 3F Digitaal 60 min 2 n.v.t. Kans 2: Januari 2017 K14N-GE-3F Gesprekken voeren gecombineerd met 3F Mondeling 10 min Periode 11 K14N-SP-3F Spreken 3F Mondeling 10 min 2 1 K14N-SC-3F Schrijven, incl. taalverzorging 3F Schriftelijk 60 min Periode 11 1 cijfer 50% 1 cijfer 50% Verplicht: - Centrale examens Lezen en Luisteren. - Instellingsexamens Schrijven, Spreken en Gesprekken. Voor Nederlands wordt het eindcijfer voor het centraal examen (= 1 cijfer met 1 decimaal) en het cijfer van het instellingsexamen (= 1 cijfer met 1 decimaal) gemiddeld tot 1 héél eindcijfer (van 1-10.) Dit is het eindcijfer voor het onderdeel Nederlands. **Behaalde resultaten Ned. hebben wel invloed op de slaag-/ zakregeling. Ten minste voor N/R/E, eindcijfer in willekeurige volgorde. NB Voor studenten die door studievertraging in een later studiejaar hun opleiding afronden, geldt de slaag-, zakregeling van dat studiejaar van diplomering Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 32 van 40

33 Aantal beoordelaars Aantal kansen REKENEN GENERIEK Examencode Vaardigheid Vereist uitstroomniveau Toetsvorm Duur examen Periode afname Weging examen Eindcijfer met slaag- /zakbeslissing K14R-AD-3F Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 3F Digitaal 120 min 2 n.v.t. Kans 1: April 2016 Kans 2: Januari cijfer 100% Verplicht: 1 centraal examen alle onderdelen rekenen. Voor rekenen is het cijfer van het centrale examen het eindcijfer. **Behaalde resultaten rekenen hebben wel invloed op de slaag-/ zakregeling. Ten minste voor N/R/E, eindcijfer in willekeurige volgorde. NB Voor studenten die door studievertraging in een later studiejaar hun opleiding afronden, geldt de slaag-, zakregeling van dat studiejaar van diplomering Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 33 van 40

34 Aantal beoordelaars Aantal kansen ENGELS GENERIEK Examencode Vaardigheid Vereist uitstroomniveau Toetsvorm Duur examen Periode afname Weging examen Eindcijfer met slaag- /zakbeslissi ng K14E-LE-B1 Lezen B1 Digitaal Instellingsexamen of centraal examen (pilot) K14E-LU-B1 Luisteren B1 Digitaal Instellingsexamen of centraal examen (pilot) Combi-examen generiek(-beroepsgericht) K14E-GE-A2* Gesprekken voeren gecombineerd met A2 Mondeling instellingsexamen K14E-SP-A2* Spreken A2 Mondeling instellingsexamen K14E-SC-A2* Schrijven, incl. A2 Schriftelijk taalverzorging instellingsexamen 60 min 2 n.v.t. Periode 9, schooljaar min 2 n.v.t. 15 min per stud. 15 min per stud. 2 1 Periode 11, schooljaar min 2 n.v.t. Periode 10, schooljaar De 5 onderdelen wegen even zwaar. NB Voor studenten die door studievertraging in een later studiejaar hun opleiding afronden, geldt de slaag-, zakregeling van dat studiejaar van diplomering. Alle examens verplicht. **Behaalde resultaten Engels hebben wel invloed op de slaag-/ zakregeling. Ten minste voor N/R/E, eindcijfer in willekeurige volgorde * Engels (kennis van MVT) komt terug in de werkprocessen 1.2 en 1.3 van het beroepsgerichte deel van het kwalificatiedossier van de onderwijsassistent. De 3 combi-examens bevatten criteria om het beroepsgerichte Engels en criteria om het generieke Engels te beoordelen. Deze 3 examens staan ook beschreven bij Combi-examen (generiek)-beroepsgericht Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 34 van 40

35 Loopbaan & Burgerschap Om je diploma te kunnen behalen, moet je voldoen aan de kwalificatie eisen voor loopbaan en burgerschap. Dit betekent dat alle 9 onderdelen met voldaan afgesloten moeten zijn. Binnen het onderdeel loopbaan onderzoek je wat je kunt, wat je wilt, wat je nodig hebt om een plaats in de maatschappij te vinden die bij je past en aansluit op je mogelijkheden. Loopbaanleren komt aan de orde in studieloopbaanbegeleiding. Tijdens de het onderdeel burgerschap besteed je aandacht aan alle dimensies. Wij spelen daarbij in op de actualiteit. Onderdeel Kwalificatiecode Periode Weging inspanning student Eindresultaat met slaag-/zakbeslissing Loopbaan Burgerschap KL-Capaciteitenreflectie_zelfportret KL-Capaciteitenreflectie_wie ben ik KL-Capaciteitenreflectie_assestiviteit KL-Motievenreflectie_levenslijn KL-Motievenreflectie_brief aan jezelf KL-Motievenreflectie_webquest leerstijlen KL-Werkexploratie_orientatie praktijk periode 2 KL-Werkexploratie_praktijkvoorbereiding KL-Werkexploratie_oriëntatie opleidingen KL-Werkexploratie_workshop afstuderen KL-Loopbaansturing_individuele gesprekken KL-Loopbaansturing_leerdoelen formuleren KL-Loopbaansturing_kwaliteiten en motieven KL-Loopbaansturing_elevatorpitch KL-Netwerken_passend onderwijs KL-Netwerken_open dagen KL-Netwerken_ouderavond P1 P1 P3 P1 P1 P1 P2 P2 P10 P10 P1-12 P1-12 P9 P9 P8 P9-12 P1 Voldaan/niet voldaan Voldaan/niet voldaan Voldaan/niet voldaan Voldaan/niet voldaan Voldaan/niet voldaan KB-Politiek juridische dimensie_pgo lessen P1-2 Voldaan/niet voldaan KB-Economische dimensie_pgo lessen P1-2 Voldaan/niet voldaan KB-Sociaal maatschappelijke dimensie_project eiersmash P3 Voldaan/niet voldaan KB-Sociaal maatschappelijke dimensie_project 3 generaties P5-6 KB-Sociaal maatschappelijke dimensie_themadagen kunst P2 en cultuur KB-Vitaal burgerschap dimensie_themadagen sport en spel P4 Voldaan/niet voldaan Voldaan aan de inspanningsverplichting door een ingevuld en ondertekend beslisformulier in het examendossier Voldaan aan de inspanningsverplichting door een ingevuld en ondertekend beslisformulier in het examendossier *Studenten kunnen de activiteiten voor loopbaan en burgerschap uitbreiden door zelf opdrachten te bedenken Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 35 van 40

36 7.2 Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Binnen het cluster Pedagogie regelt het cluster examenbureau de organisatie van examens, de registratie van beoordelingen/ resultaten en het uitschrijven van diploma s. In het examenplan zijn de examens vastgelegd. Het cluster examenbureau legt van iedere student een examendossier aan. Dit blijft eigendom van het examenbureau. Er is een centraal examenreglement ROC West-Brabant. Deze kun je vinden op de website van het Vitalis college ( onder studenten, regeling en procedures. In deze regeling zijn de rechten en plichten van studenten met betrekking tot de examinering vastgelegd We adviseren je dit document aandachtig door te nemen. De clusterexamencommissie bestaat uit: Voorzitter: Secretaris: Leden: Team PW4/ SCW Team OA Team PW3 Frans van der Linden Bart Pluer Alet Broertjes Jola Simons Sanne van der Plas Informatie aan de student over examinering Voordat tot diplomering kan worden overgegaan, moet voldaan zijn aan de (minimaal) vereiste BPV-uren. Examenplanning Indien je je niet houdt of niet kunt houden aan de afspraken binnen de examenplanning, dien je, bij voorkeur voor het examen maar uiterlijk 3 werkdagen na afname van het examen, schriftelijk contact op te nemen met de examencommissie. De examencommissie doet een bindende uitspraak over de consequenties die hieruit volgen. Als je je niet aan deze regeling houdt, vervalt deze examenafname. Uitslag examenresultaten De voorlopige uitslag van elk examen wordt door de examinator na afname van het examen bekend gemaakt. De definitieve uitslag wordt door de examencommissie binnen 20 werkdagen bekend gemaakt. Als de examencommissie hiervan wil afwijken dan wordt je voor afname van het betreffende examen hierover geïnformeerd. Herkansingsregeling - Je hebt recht op twee examenafnames: de reguliere afname en een herkansing in geval je niet bent geslaagd voor het reguliere examen. Als er meer dan één herkansing wordt geboden, is het aantal herkansingen vastgelegd in het examenplan. - In bijzondere situaties kan je een schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie om in aanmerking te komen voor een uitzonderingsregel op het aantal examengelegenheden per periode van twaalf aaneengesloten maanden. De examencommissie beoordeelt je aanvraag en doet een bindende uitspraak. - Bij centrale examinering en generieke instellingsexamens Nederlands heb je recht op herkansing van een behaald examen. - In geval van herkansing telt het hoogste cijfer mee voor het bepalen van de eindwaardering van het examen. Inzage en bespreekrecht Gedurende 12 maanden na de uitslag van het examen heb je recht op inzage van het werk. Gedurende 10 werkdagen na de definitieve uitslag heb je bovendien recht op bespreking van het examenmateriaal met de examinator met motivering van de beoordeling Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 36 van 40

37 7.3 Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Het examenbureau bewaart gedurende 12 maanden voor de inspectie en voor jouw zekerheid in je examendossier de volgende kwalificerende bewijsstukken (examenproducten). Deze horen bij de examenonderdelen van het examenplan: Beoordelingslijsten proeven / beroepsprestaties Verantwoordingsverslag + beoordeling Assessmentverslag + beoordelingslijst Kennisexamen Vaardighedenexamen Na afloop van de termijn van 12 maanden worden schriftelijke werkstukken vernietigd. De vaststelling van je resultaten wordt verwerkt in een digitaal leerlingvolgsysteem Het cluster examenbureau controleert aan het einde van je opleiding of je aan alle eisen voor diplomering hebt voldaan. Pas als alles in orde is kan tot diplomering worden overgegaan. Na diplomering bewaren we een kopie van je diploma. 7.4 Wat moet je zelf bewaren? Het examenbureau zal je verzoeken om een verklaring te ondertekenen dat je zelf alle onderliggende bewijsstukken van de proeven / beroepsprestaties tot ten minste 1 jaar na de diplomering bewaart. 7.5 Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat je het niet eens bent met de einduitslag van een examen of de manier waarop je bent beoordeeld. Je dient dan binnen 14 dagen na bekendmaking van de uitslag je bezwaar schriftelijk te melden bij de secretaris van de cluster examencommissie. Dit geldt alleen voor de kwalificerende beoordeling (de examens), dus niet voor andere vormen van beoordeling tijdens je studieloopbaan. Voor die gevallen ga je naar je studieloopbaanbegeleider. Het bezwaarformulier vind je op de website van het Vitalis college ( onder studenten, regeling en procedures. Ben je het niet eens met de uitspraak van de clusterexamencommissie dan kun je een beroepsschrift opsturen naar de Commissie van Beroep Examens ROC West Brabant, Secretariaat Raad van Bestuur, Trivium 76, 4873 LP Etten-Leur Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 37 van 40

38 8 Wijzigingsblad OER Tussentijdse wijzigingen van een OER worden bekend gemaakt via een wijzigingsblad. Zodra de wijziging is vastgesteld wordt deze bekendgemaakt. De studieloopbaanbegeleider bespreekt de wijziging met de betreffende studenten en het wijzigingsblad wordt in Its learning gepubliceerd Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 38 van 40

39 Bijlage 1: Onderwijsprogrammering Onderwijsassistent BOL, Niveau 4, cohort 2014, startdatum Aug. versie 1 Pagina 39 van 40

Onderwijsassistent. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013

Onderwijsassistent. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Onderwijsassistent Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een onderwijsassistent?... 5

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Onderwijsassistent Crebonummer: 93500 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Onderwijsassistent in het kort Je

Nadere informatie

OER 92632 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang, deel 2 leerjaar 3

OER 92632 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang, deel 2 leerjaar 3 OER 92632 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang, deel 2 leerjaar 3 Niveau: NV4 Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier: pedagogisch werk 2013 Startdatum: februari 2016 92632 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

OER 91370 Sociaal cultureel werk. Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept.

OER 91370 Sociaal cultureel werk. Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept. OER 91370 Sociaal cultureel werk Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept. 2015 91370 Sociaal cultureel werk, BOL, N4, C2015, start sept. 2015, Versie

Nadere informatie

OER Deel 2, leerjaar 3

OER Deel 2, leerjaar 3 OER Deel 2, leerjaar 3 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang Niveau 4 BOL Cohort 2012-2015, startdatum: februari 2014 Kwalificatiedossier 2012 PW4 92632 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 OER Pedagogisch werk Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014 Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5

Nadere informatie

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 OER Pedagogisch werk Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014 Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Pedagogisch werker Kinderopvang

Pedagogisch werker Kinderopvang Pedagogisch werker Kinderopvang Crebo: 92620 Niveau 3 BOL Cohort 2013-2016 Startdatum: augustus 2013 92620, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

OER 90550 coordinator beveiliging. Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten

OER 90550 coordinator beveiliging. Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten OER 90550 coordinator beveiliging Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

OER Deel 2, leerjaar 3

OER Deel 2, leerjaar 3 OER Deel 2, leerjaar 3 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang Niveau 4 BOL Cohort 2012-2015, startdatum: februari 2015 Kwalificatiedossier 2012 PW4 92632 92632 Gespecialiseerd pedagogische

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520 OER Verpleegkunde Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BBL, NV4, cohort 2014, start aug. 2014 en febr. 2015,

Nadere informatie

OER Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang

OER Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang OER Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang Niveau: NV4 Cohort 2014-2018 Kwalificatiedossier: Pedagogisch Werk 2014 Startdatum: Februari 2017 92632 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

OER 95530 VERZORGENDE IG BBL. Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016

OER 95530 VERZORGENDE IG BBL. Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016 OER 95530 VERZORGENDE IG BBL Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016 95530, Verzorgende IG, BBL, N3, C2015, start aug.2015/ febr.

Nadere informatie

OER BBL Beveiliger. Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015. particuliere beveiliging 94850 200 uur

OER BBL Beveiliger. Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015. particuliere beveiliging 94850 200 uur OER BBL Beveiliger Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015 particuliere beveiliging 94850 200 uur Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 OER Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BOL, NV4, cohort 2014, startdatum augustus 2014 en februari

Nadere informatie

OER 95746 Schoonheidsspecialist. BOL Niveau: NV3 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: Schoonheidsspecialist 2015 Startdatum: Augustus 2015

OER 95746 Schoonheidsspecialist. BOL Niveau: NV3 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: Schoonheidsspecialist 2015 Startdatum: Augustus 2015 OER 95746 Schoonheidsspecialist BOL Niveau: NV3 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: Schoonheidsspecialist 2015 Startdatum: Augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar VC_PD_2010_93500_BBL_Onderwijsassistent_N4_V1-1

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

OER Allround schoonheidsspecialist

OER Allround schoonheidsspecialist OER Allround schoonheidsspecialist Niveau nv 4 BOL Cohort 2012-2015 startdatum: augustus 2014 schoonheidsspecialist 2014 95745 Inhoudsgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 6 3.2 Waar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

OER 94850 BBL Beveiliger

OER 94850 BBL Beveiliger OER 94850 BBL Beveiliger Niveau nv 2 BBL Cohort 2015-2016 startdatum: diverse momenten in schooljaar 2015-2016 particuliere beveiliging 94850 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

OER Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Verzorgende IG 2013 95530

OER Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Verzorgende IG 2013 95530 OER Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Verzorgende IG 2013 95530 95530 verzorgende IG, BBL, N3, CH2014, start Aug 14 en Febr. 15, vs1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

OER BBL COMBI VZIG/MMZ

OER BBL COMBI VZIG/MMZ OER BBL COMBI VZIG/MMZ Niveau nv 3 BBL Cohort 204-208, startdatum: Augustus 204 en Februari 205 Kwalificatiedossier Verzorgende IG 204 95530. Kwalificatiedossier Medewerker Maatschappelijke Zorg 204 92650

Nadere informatie

OER Onderwijsassistent

OER Onderwijsassistent OER Onderwijsassistent Cohort 2016-2019 Startdatum: 5 september 2016 Kwalificatiedossier Pedagogisch werk Kwalificatiedossiercode 23183 Kwalificatie Onderwijsassistent Kwalificatiecode 25485 4 BOL 25485,

Nadere informatie

OER 25251 Entree. BOL assistent dienstverlening en zorg. Niveau: NV1 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: 2015 Startdatum: augustus 2015

OER 25251 Entree. BOL assistent dienstverlening en zorg. Niveau: NV1 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: 2015 Startdatum: augustus 2015 OER 25251 Entree BOL assistent dienstverlening en zorg Niveau: NV1 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: 2015 Startdatum: augustus 2015 1 Inhoud 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5

Nadere informatie

OER Medewerker Toezicht & Veiligheid

OER Medewerker Toezicht & Veiligheid OER Medewerker Toezicht & Veiligheid uitstroom Wijkbeheerder Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse startmomenten toezicht en veiligheid 93280 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BOL Studiejaar: 28 jan. 2013 - febr. 2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BOL. Cohort 2010. IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BOL. Cohort 2010. IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BOL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar 93500 BOL Onderwijsassistent

Nadere informatie

OER Helpende Zorg en Welzijn

OER Helpende Zorg en Welzijn OER Helpende Zorg en Welzijn BOL Niveau: NV2 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: KD HZW 2014 Startdatum: augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 2 Leeswijzer 4 3 Het beroep 5 3.2 Waar kun je met

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau: BOL NV4 Cohort Kwalificatiedossier: Mbo-Verpleegkundige Startdatum: augustus 2015 en februari 2016

OER Verpleegkunde. Niveau: BOL NV4 Cohort Kwalificatiedossier: Mbo-Verpleegkundige Startdatum: augustus 2015 en februari 2016 OER Verpleegkunde Niveau: BOL NV4 Cohort 2015-2019 Kwalificatiedossier: Mbo-Verpleegkundige Startdatum: augustus 2015 en februari 2016 95520, Mbo-Verpleegkundige, BOL, NV4, Cohort 2015, Startdata aug 2015

Nadere informatie

OER 92650 Medewerker Maatschappelijke Zorg. Niveau nv 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014

OER 92650 Medewerker Maatschappelijke Zorg. Niveau nv 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 OER 92650 Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau nv 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 6 3.1 Wat doet een..?... 6 3.2

Nadere informatie

Onderwijsassistent Crebo niveau NV4 BOL

Onderwijsassistent Crebo niveau NV4 BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau NV4 BOL Cohort 2012-2013 Terugvalcrebo N.v.t. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

OER 92661 Maatschappelijke Zorg Pers. Begeleider Gehandicaptenzorg

OER 92661 Maatschappelijke Zorg Pers. Begeleider Gehandicaptenzorg OER 92661 Maatschappelijke Zorg Pers. Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: NV4 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: 2013-2014 Startdatum: september 2015 92661, MZ Pers. Begeleider Gehandicaptenzorg, BOL,

Nadere informatie

OER Sociaal Werk. Cohort Startdatum: Kwalificatiedossier Sociaal Werk Kwalificatiedossiercode

OER Sociaal Werk. Cohort Startdatum: Kwalificatiedossier Sociaal Werk Kwalificatiedossiercode OER Sociaal Werk Cohort 2016-2017 Startdatum: 05-09-2016 Kwalificatiedossier Sociaal Werk Kwalificatiedossiercode 23185 Kwalificatie Sociaal Cultureel Werk Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening Kwalificatiecode

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

OER 94850 Beveiliger. Niveau nv 2 BOL Cohort 2014-2015, startdatum: augustus 2014. KD Particuliere Beveiliging 2014 94850

OER 94850 Beveiliger. Niveau nv 2 BOL Cohort 2014-2015, startdatum: augustus 2014. KD Particuliere Beveiliging 2014 94850 OER 94850 Beveiliger Niveau nv 2 BOL Cohort 2014-2015, startdatum: augustus 2014 KD Particuliere Beveiliging 2014 94850 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5 3.2 Waar kun

Nadere informatie

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Oer MBO Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een Verzorgende IG... 6

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

OER Coördinator beveiliging

OER Coördinator beveiliging OER Coördinator beveiliging Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse startmomenten particuliere beveiliging Crebo 90550 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Voorschakeltraject welzijn Crebonummer : 92640 KBB : Calibris Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 OER Mbo-Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BOL, niveau 4, cohort 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

Sociaal cultureel werk

Sociaal cultureel werk Sociaal cultureel werk Crebo: 91370 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 91370 Sociaal cultureel werk, BOL, NV4, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus Crebonummer : 93420 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Naam opleiding Assistent dienstverlening en zorg. Niveau 1 Cohort Startdatum Augustus 2017

Naam opleiding Assistent dienstverlening en zorg. Niveau 1 Cohort Startdatum Augustus 2017 Naam opleiding Assistent dienstverlening en zorg Leerweg BOL Niveau 1 Cohort 2017-2018 Startdatum Augustus 2017 Crebo 23110 Entree 25251 Assistent dienstverlening en zorg Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Iets voor jou? Wat moet je kunnen?

Onderwijsassistent. Iets voor jou? Wat moet je kunnen? Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Onderwijsassistent Studierichting Welzijn Locatie Roermond - Kerkeveldlaan Venlo - Groenveldsingel Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

OER Handhaver toezicht en

OER Handhaver toezicht en OER Handhaver toezicht en veiligheid (HTV) & HTV-Politie (HTV-P) Niveau nv 3 BOL Cohort 2014-2016, startdatum: Augustus 2014 KD Toezicht en Veiligheid 2014 94810 94810 HTV/HTV-P, BOL, N3, C2014, start

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Uitvoerend Bakker Crebonummer : 95747 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Horeca Opleiding : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Crebonummer : 94153 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

95520, MBO Verpleegkundige, BBL, NV4, Cohort 2015, Startdata aug. 2015 en feb. 2016, Versie 1.0 Pagina 2 van 45

95520, MBO Verpleegkundige, BBL, NV4, Cohort 2015, Startdata aug. 2015 en feb. 2016, Versie 1.0 Pagina 2 van 45 OER Verpleegkunde Niveau: BBL NV4 Cohort: 2015-2019 Kwalificatiedossier: Mbo-Verpleegkundige 2015 Crebonummer: 95520 Startdatum: Augustus 2015, Februari 2015 95520, MBO Verpleegkundige, BBL, NV4, Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT

WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT LOOPBAANCOACHING OPLEIDING ONDERWIJSASSISTENT 2013-2016 NAAM: WAT IS ER NODIG VOOR EEN DIPLOMA ONDERWIJSASSISTENT VOOR HET LEREN Je maakt een portfolio en in dat portfolio heb je bewijzen van competenties

Nadere informatie

OER 95091 Medewerker Vrede en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

OER 95091 Medewerker Vrede en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden OER 95091 Medewerker Vrede en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden Niveau nv 3 BOL Cohort 2014-2017 startdatum: aug 2014 Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Summa Vrije tijd Kwalificatiedossier : Dienstverlening Crebonummer : 23189 Opleiding : Medewerker sport en recreatie Crebonummer : 25500 Niveau : 2 Leerweg : bol Opleidingsduur

Nadere informatie

OER Helpende Zorg en Welzijn

OER Helpende Zorg en Welzijn Vastgesteld januari 2015 OER Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: Januari 2015 Kwalificatiedossier Helpende Zorg en welzijn 2014 CREBO 92640 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

OER 93781 Commercieel medewerker fashion

OER 93781 Commercieel medewerker fashion Medewerker stylingbol OER 93781 Commercieel medewerker fashion Niveau: NV4 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Productiecoördinator fashion 2015 Startdatum: augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 niveau 4 BBL Cohort 2010 1-jarig traject febr. 2011- febr. 2012 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Travel, Leisure & Hospitality Crebonummer : 23134 Opleiding : Zelfstandig medewerker leisure & Hospitality Crebonummer : 25353 Niveau : 3

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor Kwalificatiedossier : Medewerker steriele medische hulpmiddelen Crebonummer : 25053 Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 jaar Cohort 1 : 2016 1. 1 maart

Nadere informatie

OER 94471 Medewerker styling. Niveau: NV4 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Medewerker design 2015 Startdatum: augustus 2015

OER 94471 Medewerker styling. Niveau: NV4 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Medewerker design 2015 Startdatum: augustus 2015 OER 94471 Medewerker styling Niveau: NV4 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Medewerker design 2015 Startdatum: augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5 3.2

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor : VrijeTijd Opleiding : Medewerker Sport en Recreatie Crebonummer : 25500 KBB : Samenwerkingsorganisatie Beroep en Bedrijfsleven Sectorkamer zorg, welzijn en sport

Nadere informatie