Pedagogisch werker Kinderopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch werker Kinderopvang"

Transcriptie

1 Pedagogisch werker Kinderopvang Crebo: Niveau 3 BOL Cohort Startdatum: augustus , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 1 van 46

2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Leeswijzer Alles over het beroep Wat doet een Pedagogisch medewerker Kinderopvang N3? Wat kun je na je opleiding doen?... 6 ONDERWIJS Alles over de opleiding Wat ga je leren?... 7 A. Het Beroep... 7 B. Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen... 9 C. Loopbaan en burgerschap Hoe is je opleiding ingedeeld? Alles over de beroepspraktijkvorming Studiebelasting Alles over de begeleiding Begeleiding bij het leren op de opleiding Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Klachten Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Alles over de beoordeling Ontwikkelingsgericht beoordelen Beroepsgerichte beoordelingen PW Loopbaan & Burgerschap Beroepsspecifiek Nederlands en rekenen Studievoortgang EXAMINERING Kwalificerend beoordelen Examenplan A. Specifiek (beroepsgericht) B. Generiek: Nederlands en rekenen C. Loopbaan & Burgerschap Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? Inspectie Wijzigingsblad Bijlage 2: Diverse documenten op de website , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 2 van 46

3 1 Woord vooraf Welkom op het Vitalis college! Beste student(e), Je hebt gekozen voor de opleiding Pedagogisch medewerker Kinderopvang N3. Elke opleiding kent een Onderwijs- en Examenregeling. We korten dit af tot OER. Met deze OER willen wij je wegwijs maken in de opleiding die je gaat volgen. De OER is een belangrijk onderdeel van de onderwijs overeenkomst die je met het ROC West-Brabant en dus met het Vitalis college hebt gesloten. Het is belangrijk deze OER goed te lezen en er regelmatig dingen in op te zoeken, want het is ook een soort naslagwerk dat je ondersteunt tijdens de studie. Meer voor elkaar. Bij het Vitalis college draait het om de meerwaarde die jij als student te bieden hebt aan de maatschappij. Wij leiden op voor beroepen die een sterk dienstverlenend karakter hebben, beroepen waarbij je iets voor een ander betekent. Je leert tijdens de opleiding de mens in zijn woon-, werk- en leefomgeving centraal te stellen. Vandaar de lijfspreuk van het Vitalis college: Meer voor elkaar. Ik wens je veel succes met je studie en vooral een fijne tijd bij het Vitalis college! Marc van Campenhout Directeur Vitalis college Clustermanager Frans van de Linden 92620, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 3 van 46

4 2 Leeswijzer Inleiding De opleiding kent een drievoudige kwalificatie. Naast de voorbereiding op het beroep richt de opleiding zich ook op jouw algemene vorming, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk functioneren. Dat betekent dat de opleiding bestaat uit drie algemene onderdelen: 1. je wordt opgeleid voor het beroep, 2. je moet voldoen aan algemene eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde talen waarbij het opleidingsniveau bepaalt aan welke eisen je moet voldoen, 3. je wordt voorbereid op een loopbaan én een plek in de maatschappij. Om het diploma te behalen moet je als student voldoen aan de drie bovenstaande kwalificatie-eisen. In de OER vind je informatie over de manier waarop dit in het onderwijs en de examinering aan bod komt. Wat kun je vinden in deze OER? Deze OER bestaat uit twee delen onderwijs en examinering. In het deel Onderwijs staat beschreven wat je tijdens de opleiding leert en lees je over onze werkwijze. Ook krijg je informatie over het beroep en over hoe de opleiding is ingericht. In het hoofdstuk Examinering staat hoe en wanneer beoordeeld wordt of je voldoende geleerd hebt. Als blijkt dat je aan alle eisen voldoet, krijg je het diploma. Het laatste stuk van de OER gaat dan ook over de organisatie van de examinering. Samengevat, zijn de volgende onderwerpen opgenomen in de OER: Een korte beschrijving van het beroep. Een overzicht van de opleiding die je gaat volgen. De manier waarop de opleiding en het onderwijs op school geregeld is. De manier waarop jouw vorming in de beroepspraktijk geregeld is. De begeleiding bij je studieloopbaan. De wijze van beoordelen en informatie over de organisatie van examens. Achter in de OER vind je een aantal bijlagen: Bijlage 1 bevat de onderwijsprogrammering (het IDOP model) van de opleiding. Deze programmering geeft aan hoe de opleiding er uit ziet qua inhoud, onderwijsvormen en tijdsbesteding. In bijlage 2 staat waar je informatie kunt vinden over regels en procedures die voor jou als student belangrijk zijn. Als zich belangrijke wijzigingen in de OER voordoen, word je daar met behulp van een wijzigingsblad van op de hoogte gesteld. De meest actuele versie (OER en wijzigingsblad) is te vinden op Geldigheid OER Deze OER is geldig voor het cohort dat op de voorkant vermeld staat. Een cohort is een groep studenten die in hetzelfde studiejaar aan een bepaalde opleiding begint en op basis van hetzelfde kwalificatiedossier en hetzelfde examenplan examen aflegt. Aanvullende informatie Op de afgeschermde internetsite (portal), waar je als student van het Vitalis college toegang toe hebt, staat nog meer informatie over jouw opleiding. Belangrijke algemene informatie over bijv. klachtenregelingen, examenreglementen kun je vinden op , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 4 van 46

5 3 Alles over het beroep Deze opleiding gaat uit van het kwalificatiedossier Pedagogisch medewerker Kinderopvang Dit kwalificatiedossier is opgesteld door het kenniscentrum waar jouw opleiding onder valt. Calibris Het kwalificatiedossier is leidend voor het beroepsgerichte gedeelte van jouw opleiding. Het kwalificatie dossier beschrijft wat het beroep inhoudt én welke competenties, kennis en vaardigheden een beginnende beroepsoefenaar nodig heeft. 3.1 Wat doet een Pedagogisch medewerker Kinderopvang N3? Jouw baan Je werkt als groepsleider of woonbegeleider jeugd bij een organisatie voor kinderopvang of een instelling voor jeugdzorg. Denk bij kinderopvang aan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een peuterspeelzaal. De kinderopvang biedt groepsgewijze opvang, ondersteuning en ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Meestal werk je met collega's in een team. In de jeugdzorg kun je bijvoorbeeld werken in residentiële opvang waar kinderen (tijdelijk) wonen en begeleid worden. Er zijn ook projecten voor jongeren die begeleid (zelfstandig) wonen. Je begeleidt kinderen of jongeren tot 23 jaar. Je werkt met: Kinderen die buiten huis opgevangen worden, van zowel werkende als niet-werkende ouders. Kinderen of jongeren met gedrags-, ontwikkelings- of opvoedingsproblemen. Kinderen of jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Jouw werk Je biedt dagelijkse opvang aan baby's, peuters, kinderen en jongeren. Je draagt bij aan hun opvoeding en verzorging en ondersteunt hen daarbij. Je zorgt voor een veilige, gezellige en stimulerende leefomgeving. Je stimuleert en begeleidt kinderen en jongeren om deel te nemen aan de groep. Daarbij zorg je voor een leuke interactie in de groep, voor sfeer, uitdaging en geborgenheid. Je stimuleert (spelenderwijs) de cognitieve, motorische, sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van een kind en zijn taalbeheersing. Kinderopvang gebeurt volgens een dagindeling, die je meestal zelf opstelt. Je zorgt voor activiteiten die de ontwikkeling van kinderen en jongeren met en zonder specifieke begeleidingsvraag stimuleert. Die activiteiten sluiten aan bij hun wensen en mogelijkheden en zijn uitdagend. Je houdt daarbij rekening met leeftijd, ontwikkelingsniveau en interesse. Ook houd je in de gaten wat er is afgesproken over de opvang en de begeleiding en wat vastligt in het plan van aanpak. Je begeleidt het kind/de jongere bij de inrichting van zijn of haar dagelijks leven: vrije tijd, onderwijs, werk en relaties. Je hebt veel contact met ouders en vervangende opvoeders. Bij de kennismaking bespreek je hun wensen bij de opvang van hun kind. Bij het halen en brengen wissel je informatie met ze uit en informeer je ze over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind. Je werkt volgens het pedagogisch (beleids-)plan van de organisatie en volgens protocollen. Je signaleert bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind en je speelt informatie door aan je collega s en leidinggevende , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 5 van 46

6 Jouw kwaliteiten Deze interesses en eigenschappen komen in dit beroep goed van pas: Je wilt werken met kinderen en jongeren. Je werkt graag met groepen kinderen en jongeren, omdat er sociaal gezien veel gebeurt en je moet omgaan met onverwachte gebeurtenissen, wisselende situaties en stemmingen. Je houdt je graag bezig met de ontwikkeling van kinderen/jongeren: kwaliteiten, talenten en mogelijkheden zien, waarderen en prikkelen'. Je bent goed in de omgang met ouders en je houdt rekening met hun verwachtingen en wensen. Je bent klantgericht. Je kunt goed communiceren en je verplaatsen in de leef- en belevingswereld van een kind/jongere en hun ouders/vervangende opvoeders. Je bent betrouwbaar en weet hoe je warmte en geborgenheid kunt geven. Je bent flexibel in de omgang met kinderen, jongeren en ouders, maar weet daarbij de regels te handhaven en kinderen en jongeren daarop aan te spreken. Je weet dat strengere maatregelen soms in het belang van een kind of jongere kunnen zijn. Je kunt een band met het kind/de jongere opbouwen, maar je weet ook professionele afstand te houden. Je weet van aanpakken als de ontwikkeling niet soepel of niet volgens verwachting verloopt. 3.2 Wat kun je na je opleiding doen? Op niveau 3 word je opgeleid tot pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Het diploma Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang geeft recht op doorstroom naar de opleidingen Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang en Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Ook kun je doorstromen naar andere MBO-opleidingen op niveau 4: Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg, Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, Sociaal cultureel werker, Onderwijsassistent, Sociaal-maatschappelijk dienstverlener, MBO-verpleegkundige of Praktijkopleider , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 6 van 46

7 ONDERWIJS 4. Alles over de opleiding Het onderwijs binnen het Vitalis college gaat uit van drievoudige kwalificatie: 1) het beroep, 2) taal en rekenen en 3) loopbaan en burgerschap. In paragraaf 4.1 kun je hier meer over lezen. Het onderwijs binnen het Vitalis college is competentiegericht. Bij competentiegericht onderwijs sluit het onderwijs nauw aan bij de beroepspraktijk. Op school werkt je bijvoorbeeld aan een opdracht die je ook tegen kunt komen in de praktijk. Daarnaast is het leren in de praktijk een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV). In paragraaf 4.2 en 4.3 staat hoe het leren op school en in de beroepspraktijk vorm krijgt. Ten slotte kun je in paragraaf 4.4 lezen hoeveel tijd je gemiddeld kwijt bent met je studie. Het onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op jouw specifieke kennis en ervaring. Het doel is dat je aantoont succesvol te kunnen functioneren in de beroepspraktijk. Dit betekent dat: jij als student gestimuleerd wordt om een actieve rol te nemen in je leerproces. jij en je studieloopbaan centraal staan. jouw leerervaringen in de beroepspraktijk een grote rol spelen Het onderwijsprogramma is afgeleid van de beroepspraktijk. de kerntaken, werkprocessen, bijbehorende beroepsproducten en competenties het uitgangspunt vormen voor het beroepsgerichte deel van het opleidingsprogramma. er geleerd wordt in de context van de beroepspraktijk. er geïntegreerd beoordeeld wordt in de context van de beroepspraktijk. Niet alleen na afloop maar ook tijdens je leerproces. vooraf bekend is waar je op beoordeeld wordt en welke eisen hiervoor gehanteerd worden. 4.1 Wat ga je leren? De opleiding voldoet aan een aantal wettelijke eisen voor wat betreft beroep, algemene vorming én loopbaan en burgerschap: De eisen van het beroep staan beschreven in het kwalificatiedossier. In dat dossier staan ook de specifieke eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde taal die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep. Naast specifieke eisen bestaan er ook algemene of generieke eisen voor Nederlands, rekenen en Moderne vreemde taal. Deze eisen zijn afhankelijk van het opleidingsniveau. Verder krijg je te maken met wettelijke eisen voor Loopbaan en burgerschap. Bovenstaande onderdelen zijn door de minister vastgesteld en dus wettelijk verplicht. Om een diploma te ontvangen moet je voldoen aan de eisen van het kwalificatiedossier, de algemene eisen voor taal en rekenen én de eisen voor Loopbaan en burgerschap. A. Het Beroep Bij competentiegericht onderwijs ligt het accent op de taken die horen bij het beroep. Voor het goed uitvoeren van deze taken heb je competenties nodig. Deze competenties bestaan uit een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag. In het kwalificatiedossier staat welke competenties een beginnende beroepsbeoefenaar moet beheersen. Belangrijke begrippen van het kwalificatiedossier zijn kerntaken, werkprocessen en competenties , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 7 van 46

8 Kerntaak Kerntaken geven de belangrijkste werkzaamheden van de beroepsoefenaar weer. Deze taken zijn kenmerkend voor het beroep waarvoor jij wordt opgeleid. In het geval van de Pedagogisch werker Kinderopvang N3 is er bijvoorbeeld de kerntaak Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere. Werkproces Een werkproces bestaat uit een aantal samenhangende activiteiten die horen bij een kerntaak. Die activiteiten hebben een begin, een eind en leiden tot een duidelijk resultaat. Een voorbeeld van een werkproces is: biedt het kind/ de jongere persoonlijke verzorging. Overzicht kerntaken en werkprocessen Voor jouw opleiding ziet het overzicht van de kerntaken en werkprocessen er als volgt uit: 92620, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 8 van 46

9 Competentie Je werkt aan de kerntaken en werkprocessen met behulp van competenties. Een competentie is het vermogen om in de beroepspraktijk je werk goed te doen. Dit vermogen bestaat uit een combinatie van kennis, houding en vaardigheden. Voor het MBO gelden 25 competenties (zie de tabel hieronder). Welke competenties binnen jouw opleiding aan bod komen, is afhankelijk van het opleidingsniveau en het beroep. A Beslissen en activiteiten initiëren N Onderzoeken B Aansturen O Creëren en innoveren C Begeleiden P Leren D Aandacht en begrip tonen Q Plannen en organiseren E F Samenwerken en overleggen Ethisch en integer handelen G Relaties bouwen en netwerken S Kwaliteit leveren R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten H Overtuigen en beïnvloeden T Instructies en procedures opvolgen I Presenteren U Omgaan met verandering en aanpassen J Formuleren en rapporteren V Met druk en tegenslag omgaan K Vakdeskundigheid toepassen W Gedrevenheid en ambitie tonen L Materialen en middelen inzetten X Ondernemend en commercieel handelen M Analyseren Y Bedrijfsmatig handelen B. Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen Voor alle opleidingen geldt dat je in je beroep te maken krijgt met werkzaamheden waar een bepaald beheersingsniveau van de Nederlandse taal voor nodig is. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het schrijven van een rapportage. Deze eisen staan in het kwalificatiedossier genoemd. Dit noem je generieke eisen. Er staan ook generieke eisen voor rekenen en Engels bij niveau 4 opleidingen vermeld. Voor wat betreft Nederlands, rekenen en Moderne vreemde talen (MVT) wordt er een onderscheid tussen generieke en specifieke (beroepsgerichte) kwalificatie-eisen gemaakt. Specifieke kwalificatie-eisen Bij een aantal opleidingen staan in het kwalificatie dossier ook specifieke eisen voor rekenen en MVT genoemd. In deze opleidingen waar Nederlands, rekenen en MVT deel uitmaken van het beroep, worden deze vaardigheden ontwikkeld en geëxamineerd. Generieke kwalificatie-eisen Bij generieke kwalificatie-eisen voor Nederlands, rekenen en MVT gaat het dus om eisen die algemeen gelden voor een bepaald opleidingsniveau. Het gaat daarbij om basiskennis en vaardigheden die voor alle studenten van belang zijn. Voor de kwalificatie-eisen van Nederlands en rekenen wordt er gewerkt met het referentiekader van Meijerink (1F, 2F, 3F en 4F) die een opklimmende graad van moeilijkheid aangeven. Voor elk referentieniveau is aangegeven wat studenten paraat hebben (weten), functioneel kunnen gebruiken (toepassen) en wat ze begrijpen (weten waarom). Voor MVT wordt gebruik gemaakt van het Europese Referentiekader (ERK). Bij MVT wordt bij elke vaardigheid de taalniveaus A1, A2, B1 en B2 beschreven , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 9 van 46

10 Examinering Alle generieke eisen worden geëxamineerd. De verdere examinerings- eisen staan verder in hoofdstuk 7. In het examenplan ( 7.1) staat welke onderdelen van Nederlands, rekenen en MVT getoetst worden en aan welke eisen jij moet voldoen. Bij de start van de opleiding wordt je beginniveau voor taal en rekenen met een toets bepaald, waardoor zichtbaar wordt op welk niveau je de vaardigheden beheerst. In de opleiding ontwikkel jij deze vaardigheden tot het vereiste niveau. C. Loopbaan en burgerschap Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling is een volledig onderdeel van de opleiding. Dit onderdeel komt onder meer terug tijdens de studieloopbaan begeleiding (SLB). Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden. Loopbaanoriëntatie en ontwikkeling bestaat uit de volgende elementen: Capaciteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Burgerschap De beschrijving van burgerschap verwoordt de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. De leerlijn Burgerschap is samengesteld uit vier dimensies: politiek-juridische dimensie economische dimensie deelname aan het arbeidsproces en consumentisme sociaal-maatschappelijke dimensie vitaal burgerschap Uitleg van de elementen en dimensies vind je in 7.1, deel C. Op de website thema s vind je meer informatie over Loopbaan en Burgerschap , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 10 van 46

11 4.2 Hoe is je opleiding ingedeeld? In de opleiding gaat het om leren in de beroepspraktijk en leren op school. Deze twee vormen van leren staan niet los van elkaar maar vormen een eenheid. In deze paragraaf kun je lezen hoe het onderwijs op school eruit ziet. In de volgende paragraaf ( 4.3) staat hoe de beroepspraktijkvorming wordt aangeboden. Het jaar is verdeeld in 4 perioden van 9 weken. Elke periode bestaat uit 7 lesweken, week 8 en 1 toetsweek. In de lesweken volg je alle onderwijsactiviteiten volgens een vast rooster. In week 8 en de toetsweek zijn activiteiten gepland op de schooldagen, bijv. themadagen, SLB-gesprekken, voortgangsbeoordelingen, inhaalmomenten, enz. Hiervoor wordt (indien nodig) tijdig een rooster bekend gemaakt. De onderwijsactiviteiten die gepland zijn in de lesweken, kun je vinden in de voorbeeldroosters van betreffende periode en leerjaar in de bijlagen. In alle studiejaren zal je lesweek bestaan uit een aantal vergelijkbare onderdelen: je voert opdrachten in de beroepspraktijk uit, je oefent op school o.a. vaardigheden en je krijgt theorie. Het IDOP-model (Invuldocument onderwijsprogrammering) laat zien hoeveel tijd je op school en in de BPV gaat besteden aan je studie. Het IDOP-model vind je in de bijlage. Je kunt hierin o.a. aflezen hoeveel tijd je begeleid en onbegeleid leert, zelfstandig individueel of samenwerkend leert in de beroepspraktijk leert. Leerlijnen Het onderwijs is opgebouwd middels leerlijnen, die het leren, de begeleiding en de beoordeling vorm geven. De integrale leerlijn is de centrale leerlijn, de andere leerlijnen zijn ondersteunend aan de integrale leerlijn. Leerlijn Het leren is gericht op Leeractiviteiten Integrale lijn of BPV-leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardigheden leerlijn Studieloopbaan of reflectielijn het ontwerpen of maken van een beroepsproduct of het verlenen van een dienst, zoals in de reële beroepspraktijk voorkomt het construeren van kennis door probleemsituaties te analyseren aan de hand van een stappenplan. het aanleren van vaardigheden en deelvaardigheden in samenhang met de conceptuele leerlijn. het reflecteren op leersituaties. Doel: het beroepsmatig handelen voortdurend te verbeteren. Werken aan beroepsprestaties in de BPV Werken aan integrale opdrachten Vakkennis, college, Workshops Werken aan opdrachten en webquests Workshops Vaardigheidstraining Studieloopbaanbegeleiding Leerdoelen formuleren (POP en PAP) Competentieontwikkeling zichtbaar maken in je portfolio , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 11 van 46

12 De leerlijnen zijn terug te vinden in het onderwijsplan, het rooster en het ontwikkelingsgericht toetsplan. In de leerlijnen vindt doorlopend beoordeling plaats. Deze beoordeling is gericht op je ontwikkeling. (beoordelen om te leren, ontwikkelingsgericht beoordelen) Consortiummethodiek We werken met de methodiek van Stichting Consortium Zorg en Welzijn. In deze methode zijn de kerntaken van het kwalificatiedossier verwerkt tot beroepsprestaties. Deze vormen de BPV- leerlijn. Het studieprogramma is ingericht volgens en met behulp van deze beroepsprestaties. Onderwijsactiviteiten (Vakkennis, vaardigheid, Workshops, College, integrale opdrachten, webquests) zijn ondersteunend aan de beroepsprestaties. Fasen in de methodiek van het Consortium De methodiek van het Consortium is verdeeld in drie fasen, waarbinnen een aantal beroepsprestaties sturend is. Hierin zijn alle kerntaken van het kwalificatiedossier verwerkt. Een aantal beroepsprestaties wordt ontwikkelingsgericht afgesloten, de overige zijn kwalificerend. Deze prestaties dekken het kwalificatiedossier volledig. Meer hierover is te lezen bij Beoordelen. Bij de indeling van de fasen staat de toenemende mate van complexiteit en het vereiste beheersingsniveau van de competenties / componenten en prestatie- indicatoren binnen werkprocessen centraal. Op kun je meer informatie vinden over de Consortiummethode. Beroepsprestaties PW N3 De kwalificerende beroepsprestaties zijn vetgedrukt. Fase 1 BP-P-1.1 BP-P-1.2 BP-P-1.3 BP-P-1.4 BP-P-1.5 BP-P-1.6 Fase 2 BP-P-2.1 Titel Kerntaken en werkprocessen Competenties Ondersteunen bij persoonlijke verzorging Onderhouden van spel- en speelmateriaal en ruimte Ondersteunen bij ontwikkelingsgerichte activiteiten Werken volgens methodische stappen Ondersteunen bij persoonlijke verzorging en ADL Zorgen voor een veilige en gezellige leefomgeving. Samenwerken met ouders WP 2.2 Biedt het kind/de jongere persoonlijke verzorging WP 2.3 Draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden C, F, K, R, T C, L, T WP 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op E, Q WP 2.1 Biedt het kind/de jongere opvang B, C, D, E, U. WP 2.4 Biedt het kind/de jongere C, L, Q ontwikkelingsgerichte activiteiten aan WP 1.1 Inventariseert de situatie en N, R wensen van het kind/de jongere WP 1.3 Maakt een plan van aanpak E, J, WP 3.3 Stemt de werkzaamheden af met D, J, M betrokkenen WP 3.8 Evalueert de werkzaamheden E, Q WP 2.2 Biedt het kind/de jongere C, F, K, R, T persoonlijke verzorging WP 2.3 Draagt zorg voor de ruimte en huishoudelijke werkzaamheden C, L, T WP 2.1 Biedt het kind/de jongere opvang B, C, D, E, U. WP 2.4 Biedt het kind/de jongere C, L, Q ontwikkelingsgerichte activiteiten aan 92620, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 12 van 46

13 BP-P-2.2 Deskundigheid op peil houden WP 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep WP 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg BP-P-2.3 Planmatig werken WP 1.1 Inventariseert de situatie en N, R wensen van het kind/de jongere WP 1.3 Maakt een plan van aanpak E, J WP 3.3 Stemt de werkzaamheden af met E, Q betrokkenen WP 3.8 Evalueert de werkzaamheden J, M BP-P-2.4 Begeleiden bij WP 1.2 Stelt een activiteitenprogramma op E, Q specifieke WP 2.1 Biedt het kind/de jongere opvang B, C, D, E, U. ontwikkelingsgerichte activiteiten. WP 2.4 Biedt het kind/de jongere ontwikkelingsgerichte activiteiten aan C, L, Q Fase 3 BP-P-3.1 Methodisch begeleiden bij ontwikkeling en opvoeding WP 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van het kind/de jongere WP 1.3 Maakt een plan van aanpak WP 2.1 Biedt het kind/de jongere opvang WP 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen WP 3.8 Evalueert de werkzaamheden BP-P-3.2 Professionaliseren WP 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep WP 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg K T X, R C,E, J, M B, C, D, E, U E, Q D, J, M K T 92620, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 13 van 46

14 Hoe ziet een lesweek eruit? (Let op: dit zijn voorbeeldroosters. Het rooster van jouw klas kan er anders uitzien) Periode 1 PWN3 Cohort 2013 Schooljaar Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Workshop SLB Alg. Pravo Rekenen College min. 60 min 60 min min. Verwerking rekenen BW/college Vaardigheid 120 min BW/Pravo 60 min. 60 min min. Nederlands 90 min. Vakkennis Webquest Skills 60 min. Pravo min. Verwerking NL 60 min min. IL-Lessenreeks 120 min 120 min min. SLB Alg min De student volgt 2 workshops per periode. 1x themadag in week 8 en 1x themadag in week , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 14 van 46

15 Periode 2 PWN3 Cohort 2013 Schooljaar Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Workshop SLB Alg. Pravo Rekenen Webquest min. 60 min min. Verwerking rekenen Vaardigheid 120 min BW/Pravo 60 min. 120 min min. Nederlands 90 min. Vakkennis SLB Alg Skills 60 min. Pravo min. Verwerking NL 60 min min. 120 min 120 min De student volgt 2 workshops per periode. 1x themadag in week 8 en 1x themadag in week , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 15 van 46

16 Periode 3 PWN3 Cohort 2013 Schooljaar Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Workshop SLB Alg. BP min. 90 min Vaardigheid 120 min BW/BP min. Nederlands 60 min Praktijkdag Praktijkdag Skills 60 min. College min. Verwerking NL 60 min Rekenen 60 min. BW/college min Vakkennis 60 min Verwerking rekenen Webquest 480 min. 480 min min SLB Alg min 120 min min De student volgt 2 workshops per periode. 1x themadag in week , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 16 van 46

17 Periode 4 PWN3 Cohort 2013 Schooljaar Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Workshop SLB Alg. BP min. 90 min Vaardigheid 120 min BW/BP min. Nederlands 60 min Praktijkdag Praktijkdag Skills 60 min. Webquest min. Verwerking NL Rekenen 60 min min Vakkennis 120 min Verwerking rekenen 420 min. 420 min min SLB Alg min min De student volgt 2 workshops per periode. 1x themadag in week , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 17 van 46

18 Periode 5 PWN3 Cohort 2012 Schooljaar Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Rekenen Nederlands min. 60 min Verwerking rekenen Verwerking Ned BP 60 min. 60 min min. TIVO aansturing SLB Alg BW/BP 60 min.. Praktijkdag Praktijkdag min BW/TIVO Integrale opdracht min BW/IO 120 min min TIVO-tk. 480 min. 480 min IO Rapportage en 60 min. 240 min training min De student volgt 1 themadag in week , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 18 van 46

19 Periode 6 PWN3 Cohort 2012 Schooljaar Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Rekenen Nederlands min. 60 min Verwerking rekenen Verwerking Ned BP 60 min. 60 min min. Project SLB Alg BW/BP 60 min.. Praktijkdag Praktijkdag min BW/project Integrale opdracht min BW/IO 120 min min Project 480 min. 480 min IO Rapportage en 60 min. 240 min training min De student volgt 1 themadag in week , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 19 van 46

20 Periode 7-8 PWN3 Cohort 2012 Schooljaar BOL Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag SLB - Werken aan BP en Loopbaan min Praktijkdag Praktijkdag Integrale opdracht Praktijkdag Praktijkdag min BW/IO min min 450 min Integrale opdracht 450 min 450 min min Nederlands min Rekenen min De student volgt 1 themadag in week 8 van periode 7 De student volgt 1 themadag in week 8 in periode , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 20 van 46

21 Periode 9-10 PWN3 Cohort 2011 Schooljaar BOL Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag SLB - Werken aan BP en Loopbaan min Praktijkdag Praktijkdag Integrale opdracht Praktijkdag Praktijkdag min BW/IO min min 450 min Integrale opdracht 450 min 450 min min PGI min De student volgt 1 burgerschapsthemadag in week 8 van periode , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 21 van 46

22 4.3 Alles over de beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming wordt ook wel BPV of stage genoemd. In deze paragraaf kun je lezen hoe de beroepspraktijkvorming vorm heeft gekregen binnen jouw opleiding. Gedurende de gehele opleiding is het schoolse leren en het leren in de praktijk gecombineerd. In periode 3 start je met twee praktijkdagen, ter oriëntatie op het beroep. Vanaf periode 3 start je met de beroep specifieke opdrachten of prestaties in de praktijk. Vanaf periode 7 (halverwege het tweede studiejaar) start de BPV en ga je vier dagen naar de praktijk. De school zorgt voor een praktijkplaats. Praktijkovereenkomst (POK) In de Praktijkovereenkomst (POK.) worden alle rechten en plichten van de student, de praktijkbegeleider van de instelling en het Vitalis college vastgelegd. De POK wordt ondertekend door alle drie de partijen. Bij aanvang van iedere nieuwe BPV-periode wordt er een nieuwe POK gemaakt. In de POK staat de BPV- uren-eis vermeld waar je als BOL-student aan moet voldoen. Aan deze uren-eis moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor diplomering. Registratie, het bijhouden van de daadwerkelijk gemaakte BPV-uren is daarom erg belangrijk voor de BOL- student. In de Praktijkovereenkomst (POK.) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode. Begeleiding Tijdens de schooldagen zijn ondersteunende lessen en SLB gepland volgens rooster. In de praktijk werk je aan de beroepsprestaties. Door de koppeling van school en praktijk, kun je steeds het geleerde meteen toepassen in de praktijk. Leren in de praktijk en leren op school zijn gekoppeld. Je kunt de opleiding alleen volgen in combinatie met een praktijkovereenkomst In de Praktijkovereenkomst (P.O.K.) wordt vastgelegd waar je de praktijk uitvoert en voor welke periode. In de praktijk wordt je begeleidt door de beroepskracht. De pedagogisch medewerker. Internationale stage In principe biedt het Vitalis college de gelegenheid om een internationale stage te volgen. Informeer naar de mogelijkheden voor jouw opleiding bij je SLB-er , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 22 van 46

23 4.4 Studiebelasting Een opleiding kent een minimaal aantal contacturen per leerjaar. Voor alle studenten ligt de wettelijke eis op 850 uren. Deze contacturen worden bestaan uit begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming, ook wel stage genoemd. Het Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering (bijlage 1) geeft een overzicht van het aantal uren per leerjaar. Daarin staat dat het aantal uren en de verdeling daarvan voldoen aan de wettelijke eisen en de normen van het Vitalis college , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 23 van 46

24 5 Alles over de begeleiding 5.1 Begeleiding bij het leren op de opleiding Onder studieloopbaanbegeleiding (SLB) verstaan we alle activiteiten die erop gericht zijn om studenten te begeleiden bij een resultaatgerichte studieloopbaan. Je krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen met wie je de resultaten en ontwikkeling van jouw leerroute bespreekt. Deze studieloopbaanbegeleider heeft vanuit de opleiding een sleutelrol in je studieloopbaanplanning. Je wordt begeleid om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je studieloopbaan. Je wordt begeleid op het persoonlijk vlak. Je gaat dus: gericht informatie verzamelen over kenmerken, mogelijkheden en eisen van opleiding en beroep. inzicht krijgen in de eigen capaciteiten, interesses, waarden, persoonskenmerken en ontwikkeling van competenties. bovenstaande informatie over opleiding, beroep en eigen persoon eigen maken en op grond daarvan keuzes maken. reflecteren op evaluaties en beoordelingen en daar vervolgens acties aan verbinden. zorgen voor een gevuld (digitaal ) portfolio en een Plan van Aanpak waarin je je ontwikkeling zichtbaar maakt. de bewijzen uit je portfolio laten zien aan de studieloopbaanbegeleider. Deze zijn voorwaarde om aan examens te kunnen deelnemen. De SLB begeleider heeft hierin een adviserende rol. Individuele begeleiding krijg je van de studieloopbaanbegeleider en je BPV-begeleider op stage. Voorbeelden van individuele begeleiding zijn: je beginsituatie helder krijgen, individuele leervorderingen bespreken, bewijsstukken portfolio checken, stage-ervaringen bespreken, feedback geven op persoonlijke leerdoelen en acties. Groepsbegeleiding van de SLB-er vindt plaats in een groep en is gericht op begeleiding die voor alle studenten min of meer gelijk is. 5.2 Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Een indicatie wordt bij aanvang of tijdens je studie gesteld. Er volgt een melding bij SS&B (Servicecentrum Studie & Beroep) wat kan resulteren in extra begeleidingstijd binnen en/of buitenschools. De aard en omvang van de begeleiding worden bepaald in samenspraak met jou de school en SS&B. Heb je een REC (regionaal expertise centrum) indicatie en LGF (leerling gebonden financiering) dan kan er in overleg met SS&B gekeken worden of dit gebruikt kan worden voor extra begeleiding of voorzieningen. Waarbij in acht wordt genomen dat de student tot een beroepsbeoefenaar wordt opgeleid en ook als dusdanig zelfstandig moet kunnen functioneren. 5.3 Begeleiding bij het kiezen van een andere studie Tijdens het doorlopen van je studie kan je soms tot de conclusie komen dat de opleiding die je gekozen hebt niet haalbaar is. Dit kun je bespreken met je studieloopbaanbegeleider. Deze verwijst je door naar het Onderwijsservicebureau Zorg (OSB Zorg). De Trajectbegeleider Zorg van het OSB Zorg gaat verder met je in gesprek en zal samen met jou (en je ouders/verzorgers) kijken naar de te nemen vervolg stappen. Tevens bestaat de mogelijkheid tot doorverwijzen naar de 3 e lijn zorg , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 24 van 46

25 5.4 Klachten Binnen het Vitalis college is er een bezwaar- en klachtenregeling van kracht. Deze kan op diverse momenten in werking gaan. De bezwaar- en klachtenregeling staat op de website van het Vitalis college onder de keuzeknop studenten : Link: De bezwaar- en klachtenregelingen zijn gebaseerd op het deelnemersstatuut, waarin de rechten en plichten van studenten zijn vastgelegd. Het deelnemersstatuur kun je op dezelfde plaats vinden als de bezwaar- en klachtenregelingen. 5.5 Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Speciaal hiervoor zijn er binnen het Vitalis college een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld. De verwijzing naar deze personen kan via de studieloopbaanbegeleider, begeleiders, instructeurs, studentenloket of via het servicebureau plaats vinden. Je kunt ook zelfstandig contact zoeken met de vertrouwenspersoon. Aan het begin van je opleiding krijg je een folder met de namen van de vertrouwenspersonen en hoe en waar ze te bereiken zijn. Je meldingen worden in vertrouwen behandeld. De directeur van het Vitalis college wordt geïnformeerd over het aantal meldingen en de aard van die meldingen. Dit gebeurt zonder de naam van de melder , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 25 van 46

26 6 Alles over de beoordeling De opleiding kent twee soorten beoordelingen: Ontwikkelingsgericht beoordelen; beoordelen om te leren. Deze beoordelingen zijn onderdeel van het opleidingsprogramma. Kwalificerend beoordelen; beoordelen om te kijken of je voldoet aan de eisen voor een diploma. Deze beoordelingen vind je in het examenplan. Voor wat betreft het kwalificerend beoordelen zijn alle partijen gebonden aan de regels van het Examenreglement Competentiegericht Onderwijs (CGO) van het ROC West-Brabant, het handboek examinering van het Vitalis college en de aanvullende regels van het cluster. Deze zijn te vinden op de website van het Vitalis college. In bijlage 2 zijn hiervoor de links opgenomen. 6.1 Ontwikkelingsgericht beoordelen 0-metingen, ontwikkelingsgerichte toetsen, voortgangstoetsen, diagnostische toetsen. Het zijn allemaal toetsen die bedoeld zijn om je te informeren waar je staat in je ontwikkeling. De resultaten van je toets worden met je doorgenomen door de docent die de les verzorgt. Het geheel van je studieresultaten wordt studievoortgang genoemd. Deze wordt regelmatig met je besproken door je studieloopbaanbegeleider. In 6.2 studievoortgang gaat het over de studievoortgangsregeling van je opleiding. De GO voor kwalificerende examinering heeft een adviserende waarde: de studieloopbaanbegeleider heeft op basis van je studievoortgang ingeschat dat je een redelijke kans maakt om succesvol aan de kwalificerende examinering deel te nemen. Bij een NO GO is op basis van je studievoortgang ingeschat dat je kansen hiervoor beduidend minder zijn. Omdat elke student recht heeft op deelname aan de kwalificerende examinering, staat het elke student vrij om het ontvangen advies op te volgen. Een student kan zich dus ook in geval van een NO GO aanmelden voor kwalificerende examens , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 26 van 46

27 6.2 Beroepsgerichte beoordelingen PW3 In dit plan staat alleen het onderwijs met ev. de ontwikkelingsgerichte toetsen. Kwalificeren staat in het examenplan Loopbaan & Burgerschap Code: Toets Inhoud Toetsvorm Duur Cesuur Weging Aantal kansen Period e VT-LB- 1 BOL Theorie toets digitaal met meerkeuze vragen. Alle L&B Theorie uit de Vakkennis/ VAA en COL D 30 min. Zie toets 2 1* VT-LB- 2 BOL Theorie toets digitaal met meerkeuze vragen. van P1. Zie raamwerk P1. Alle L&B Theorie uit de Vakkennis en VAA van P2. Zie raamwerk P2. D 30 min. Zie toets 2 2 LW-1 Beoordeling items Beroepshouding M n.v.t.. Item 1-15 min 2 1 ** houdingsaspecten. voldoende LW-2 Beoordeling items Beroepshouding M n.v.t. Ontwikkeling tonen 2 2 houdingsaspecten. LW-3 Beoordeling items Beroepshouding M n.v.t. Ontwikkeling tonen 2 3 houdingsaspecten LW-4 Beoordeling items Beroepshouding M n.v.t. Ontwikkeling tonen 2 4 houdingsaspecten LW-5 Beoordeling items Beroepshouding M n.v.t. Ontwikkeling tonen 2 5 houdingsaspecten LW-6 Beoordeling items Beroepshouding M n.v.t. Ontwikkeling tonen 2 6 houdingsaspecten LW-7 Beoordeling items Beroepshouding M n.v.t. Ontwikkeling tonen 2 7 houdingsaspecten LW-8 Beoordeling items Beroepshouding M n.v.t. Ontwikkeling tonen 2 8 houdingsaspecten LW-9 Beoordeling items Beroepshouding M n.v.t. Ontwikkeling tonen 2 9 houdingsaspecten LW-10 Beoordeling items Beroepshouding M n.v.t. Ontwikkeling tonen 2 10 houdingsaspecten LO-LB Lesopdrachten L & B Verwerking van de lessen. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t ** Item 1-15 van de LW-lijst moet voldoende zijn aangetoond. Voorwaardelijk voor BOL om in P2 met praktijkleren te kunnen starten. *Voor de VT staat 30 min voor een toets van 30 vragen. Indien er meer of minder vragen zijn wordt de toetstijd aangepast , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 27 van 46

28 Beroepsspecifiek Fase 1: Code van de beoordeling: Oefen-VV-F1 Oefen-AG-F1 Ondersteunend aan Inhoud Duur Cesuur Kansen Periode Plaats S n.v.t. Zie beoordelingsformulier 2 3 School M 15 Zie beoordelings-formulier 2 4 School min. Oefenverantwoordingsverslag BP-P-1.1 Oefenassessmentgesprek BP-P-1.1 VT-P-1.1 WP 2.2 BOL VT-P-1.2 WP 2.3 BOL VT-P-1.3 WP 1.2, 2.1, 2.4 BOL VT-P-1.4 WP BOL BP-P-1.1 WP 2.2 C,F,K,R,T BP-P-1.2 WP 2.3 Soort / vorm beoordeling: Ontwikkeling P1-3 WP 2.2 R en T Ontwikkeling P1-3 WP2.2 C en F Digitale toets met meerkeuze vragen. Digitale toets met meerkeuze vragen. Digitale toets met meerkeuze vragen. Digitale toets met meerkeuze vragen. Theorie uit ondersteunende lessen BP min. >60% 2 P3 School** Theorie uit ondersteunende 30 min >60% 2 P3 School lessen BP1.2. Theorie uit ondersteunende 30 min >60% 2 P4 School lessen BP1.3. Theorie uit ondersteunende 30 min >60% 2 P5 School lessen BP1.4. Zie Consortium methodiek - 70% 2 P3 BPV Zie Consortium methodiek - 70% 2 P3-4 BPV C,L,T BP-P-1.3 WP 1.2, 2.1, 2.4 Zie Consortium methodiek - 70% 2 P3-4 BPV E,Q, B, C, D,E, U, L BP-P-1.4 WP Zie Consortium methodiek - 70% 2 P4-5 BPV N,R LO-F1 Lesopdrachten Fase 1 Actieve deelname en n.v.t. - n.v.t. n.v.t. P5* School verwerking van de lessen. *Om BP s af te ronden dienen de opdrachten uit ondersteunende lessen van BP1.1 t/m 1.4 te zijn afgerond en aangetoond. Beoordelingen LW en VT vinden plaats op school. BP s worden beoordeeld in de BPV, afronding vindt plaats op school. Weging in de beoordelingen: Alle beoordelingen tellen 1x. Compensatie: 100 % van de items moeten behaald zijn , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 28 van 46

29 Details van de opdracht en beoordeling van elke beroepsprestatie is te vinden in de methode van het Consortium Z&W. Per beroepsprestatie is daarin aangegeven: o Opdracht met resultatenlijst o Context waarin de opdracht moet worden uitgevoerd o Beoordelingslijst met prestatie-indicatoren met norm- of ontwikkelscore die behaald moet worden. o Cesuuraanduiding. Per fase zijn details aangegeven van Verantwoordingsverslag en Assessmentgesprek met scores, prestatie-indicatoren en cesuur. De Competentie scoretabel geeft overzicht van de kerntaken, werkprocessen en competenties. **Voor de VT staat 30 min voor een toets van 30 vragen. Indien er meer of minder vragen zijn wordt de toetstijd aangepast. Fase 2: Code van de beoordeling: Ondersteunend aan: BP-P- 2.1 WP 2.1, 2.4 B, C, D, E, U. BP-P-2.2 WP 3.1, 3.2 K,T Soort / vorm beoordeling: Inhoud Duur Cesuur Aanta l kans en Periode Zie Consortium methodiek - 70% 2 P6 Plaats Zie Consortium methodiek - 70% 2 P7 BPV LO-F2 Lesopdrachten Fase Actieve deelname en divers - n.v.t. n.v.t. P5-8* School 2 verwerking van de lessen. * Om BP s af te kunnen ronden dienen de opdrachten uit ondersteunende lessen van BP2.1 en 2.2 te zijn afgerond en aangetoond. BP 2.3 en 2.4 worden kwalificerend beoordeeld. ** Item 1-15 van de LW-lijst moet voldoende zijn aangetoond , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 29 van 46

30 Fase 3: Code: Toets WP/competenties Toetsvorm Duur Cesuur Kansen Periode Plaats Inhoud LO-F3 Lesopdrachten Fase 3 Actieve deelname en divers n.v.t. n.v.t. n.v.t School verwerking van de lessen. *Om BP s af te kunnen ronden dienen de opdrachten uit ondersteunende lessen van BP3.1 en 3.2 en 3.3 te zijn afgerond en aangetoond. BP en 3.3 worden kwalificerend beoordeeld , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 30 van 46

31 Nederlands en rekenen In dit plan staat alleen het onderwijs met ev. de ontwikkelingsgerichte toetsen. Kwalificeren staat in het examenplan Nederlands Ontwikkelingsgericht Code Toets vorm beoordeling: Inhoud Duur Cesuur Aantal periode beoordeling kansen Ne-lu-0m Mondelinge Digitaal 0-meting TOA Luisteren 25 min in les TOA 1 1 taalvaardigheid Ne-le-0m Leesvaardigheid Digitaal 0-meting TOA Lezen 25 min in les TOA 1 1 Ne-sc-0m Schrijfvaardigheid Schrijven 0-meting schrijfopdracht in de les 1 Ne-tv-0m Taalverzorging en Digitaal 0-meting Spelling Taalverzorging taalbeschouwing spelling 60 min in les 2F < 80% min in les TOA Ne-lu-TTm Mondelinge taalvaardigheid Opdracht Luisteropdracht 60 min. in les 2F 1 4 Ne-le-TTm Leesvaardigheid Opdracht Lezenopdracht 60 min. in les 2F 1 4 Ne-sc-TTm Schrijfvaardigheid Opdracht Schrijfopdracht 60 min. in les 2F 1 4 Ne-ge-TTm Mondelinge taalvaardigheid Mondeling tijdens les Tijdens slb groepsbijeenkomst? 20 min. per 4 studenten 2F 1 4 Ne-sp-TTm Mondelinge taalvaardigheid Mondeling tijdens les Tijdens webquest? 10 min. per student 2F , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 31 van 46

32 Code: Toets Inhoud Toetsvorm Duur Cesuur Weging RE-0m TOA 0-meting 1F-2F- Bepaling startniveau D 60 min* Zie 3F TOA Aantal Plaats Periode kansen 1 School 1 RE-TTm1 Niveau bepaling 1F-2F Getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden RE-TTm2 Niveau bepaling 1F-2F Getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden D 60 min* Zie TOA 2F D 60 min* Zie TOA 2F 1 School 3 1 School , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 32 van 46

33 6.3 Studievoortgang De Studieloopbaanbegeleider (SLB-er) begeleidt de student bij het leerproces. De studievoortgang wordt door de SLB-er besproken met de student. Bij vertraging zal de SLB-er naast een gesprek met de student, ook contact opnemen met de coördinator studievoortgang. Een studiecontract kan worden opgesteld indien dit nodig is i.v.m. studietempo, gedrag of niet nakomen van afspraken. Op It's learning is duidelijk te zien bij 'status en follow up' hoe ver de student is met de lesopdrachten en ontwikkelingsgerichte en kwalificerende beroepsprestaties in hun digitale portfolio. Zowel student als docent hebben inzicht in de voortgang op It's learning , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 33 van 46

34 Studievoortgangsregeling PW3 BOL Regeling Leer- en Werkhouding: Leer- en werkhouding behaald*? (Deze wordt iedere lesperiode beoordeeld) Ja Prima, ga zo door! Nee Opstellen studieplan met slb er. Repareren van onvoldoende items binnen één lesperiode. Onvoldoende items gerepareerd en 100% aangetoond? Ja Prima, ga zo door! Nee 2de niet-behaalde leer- en werkhouding = 1e bindend negatief studieadvies**. Slb er: - Stuurt brief met advies naar student; - Neemt contact op met ouders (bij meerderjarige leerling na toestemming) - Slb er bespreekt consequentie van 2 de bindend negatief studieadvies met student. *Wat verstaan we onder een behaalde Leer- en werkhouding? Lesopdrachten uit desbetreffende lesperiode 80% ingeleverd en 70% beoordeeld met Aangetoond ; Periode 1-2: item 1 t/m 15 van de LWH-lijst (school) moet voldoende zijn. Periode 3 t/m 10: alle items van de LWH-lijst (school én praktijk) moeten voldoende zijn; 2/3 van de beroepsprestaties uit desbetreffende lesperiode moeten met een voldoende afgerond zijn. **Negatief studieadvies: Tweede niet-behaalde Leer- en werkhouding = 1 e negatief studieadvies Vierde niet-behaalde Leer- en werkhouding = 2 Regeling voortgangstoetsen (kennis) de negatief studieadvies. n.a.v. Bij 2de voorstel bindend procedure negatief studieadvies ontw. Gericht moet student toetsen de opleiding cluster verlaten. Pedagogie Verlaten opleiding betekent niet verlaten school. Een student die de opleiding verlaat kan een maattraject volgen, waarin er in samenspraak met de student gezocht wordt naar een ander leertraject. Verplicht voor minderjarige leerling , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 34 van 46

35 VT-toets voldoende? (Deze wordt lesperiode 1 t/m 5 digitaal afgenomen Ja Nee Prima, ga zo door! 2de digitale gelegenheid. Student schrijft zich in voor herkansing in volgende toetsweek. Dit gebeurt op It s learning. (Kijk vervolgens op je rooster wanneer en waar je moet toetsen) 2de gelegenheid gehaald? Ja Prima, Ga zo door! Nee Student maakt afspraak met slb er; Student laat zien wat hij heeft bestudeerd en toetsuitslag wordt besproken; Er wordt een afspraak gemaakt hoe de student de kennis alsnog kan aantonen. Dit gebeurt d.m.v. een mondeling (VTM) en wordt door de slb er afgenomen. Resultaat wordt door slb er vastgelegd in Its learning. Overgang leerjaar 1 naar leerjaar 2 Behaalde (gerepareerde) Leer- en werkhouding (P1 t/m 4) Fase 0 moet aangetoond zijn: Lesopdrachten fase 0, verantwoordingsverslag en assessmentgesprek beoordeeld met 100% aangetoond. 3 van de 5 VT-toetsen moeten behaald zijn. 2 van de 3 BP s moeten behaald zijn. Overgang leerjaar 2 naar leerjaar 3 Behaalde (gerepareerde) Leer- en werkhouding (P5 t/m 8) Fase 2 moet aangetoond zijn: Lesopdrachten fase 2, verantwoordingverslag en assessmentgesprek beoordeeld met 100 % aangetoond. Alle 5 de VT-toetsen moeten behaald zijn , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 35 van 46

36 Uitbestedi ng Zelf Inkoop Beoordela ar school Beoordela ars BPV Periode School BPV Aantal kansen EXAMINERING 7. Kwalificerend beoordelen 7.1 Examenplan In het examenplan komt de drievoudige kwalificering naar voren. Examinering richt zich op: 1) het beroep, 2) algemene vorming voor taal en rekenen en 3) loopbaan en burgerschap. Voor elk onderdeel is er in deze paragraaf een examenplan opgenomen. A. Specifiek (beroepsgericht) Opleidingsnaam: Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang Cohort: Uitstroom: Niv.3 Crebocode: O BOL O BBL Kwalificatiedossier: Kwalificatie-eisen loopbaan & burgerschap: Ex. Code Examenproduct Kwalificerend gedeelte Cesuur Kerntaak/ Werkprocessen Competenties Vitalis college onderdeel van ROC West Brabant O Economie O Pedagogie Plaats examen O Gezondheidszorg O Welzijnszorg Aantal beoordela ars Examen KBP-P-1.5 Ondersteunen bij persoonlijke WP 2.2 C, F, K, R, T Voldoende 2 X 5 2 X verzorging en ADL KBP-P-1.6 Zorgen voor een veilige en WP 2.3 C, L, T Voldoende 2 X 6 2 X gezellige leefomgeving. KVV-P-F1 Verantwoordingsverslag Fase WP 2.2 R Voldoende 2 X 6 2 X 1 KAG-P-F1 Assessmentgesprek fase 1 WP 2.2 WP 2.3 C, K C Voldoende 2 X 6 2 X 92620, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 36 van 46

37 KBP-P-2.3 Planmatig werken WP 1.1 WP 1.3 WP 3.3 WP 3.8 KBP-P-2.4 Begeleiden bij specifieke ontwikke-lingsgerichte activiteiten. WP 1.2 WP 2.1 WP 2.4 KVV-P-F2 Verantwoordingsverslag fase 2 WP 2.1 WP 2.4 KAG-P-F2 Assessmentgesprek fase 2 WP 1.3 WP 2.1 WP 3.3 KBP-P-3.1 Methodisch begeleiden bij ontwikkeling en opvoeding WP 1.1 WP 1.3 WP 2.1 WP 3.3 WP 3.8 KBP-P-3.2 Professionaliseren WP 3.1 WP 3.2 KVV-P-F3 Verantwoordingsverslag fase 3 WP 1.1 WP 3.8 KAG-P-F3 Assessmentgesprek fase 3 WP 2.1 WP 3.1 WP 3.8 N, R E, J E, Q D, J, M E, Q B, C, D, E, U. C, L, Q D C E C, U E N, R E, J B, C, D, E, U E, Q D, J, M K T N M C K D Voldoende 2 X X Voldoende 2 X X Voldoende 2 X 8 2 X Voldoende 2 X 8 2 X Voldoende 2 X X Voldoende 2 X X Voldoende 2 X 10 2 X Voldoende 2 X 10 2 X Weging in de beoordelingen: Alle beoordelingen tellen 1x. Compensatie: er is geen compensatie. Details van de opdracht en beoordeling van elke beroepsprestatie is te vinden in de methode van het Consortium Z&W. Per beroepsprestatie is daarin aangegeven: o Opdracht met resultatenlijst o Context waarin de opdracht moet worden uitgevoerd o Beoordelingslijst met prestatie-indicatoren met norm- of ontwikkelscore die behaald moet worden. o Cesuuraanduiding. Per fase zijn details aangegeven van Verantwoordingsverslag en Assessmentgesprek met scores, prestatie-indicatoren en cesuur. De Competentie scoretabel geeft overzicht van de kerntaken, werkprocessen en competenties. In de toetsweek van P6, P8 en P10 staat een assessmentgesprek gepland. Dit is kwalificerend en wordt afgenomen door 2 onafhankelijke assessoren , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 37 van 46

38 De KBP-P- examenonderdelen zijn voorwaardelijk aan de KVV-P-F en AG-P-F examenonderdelen. Dit betekent: De examenonderdelen KBP-P-1.5 en KBP-P-1.6 moeten beiden zijn aangetoond om deel te mogen nemen aan de beoordeling van het verantwoordingsverslag (KVV-P-F1) en het assessmentgesprek (KAG-P-F1) over fase 1. De examenonderdelen KBP-P-2.3 en KBP-P-2.4 moeten beiden zijn aangetoond om deel te mogen nemen aan de beoordeling van het verantwoordingsverslag (KVV-P-F2) en het assessmentgesprek (KAG-P-F2) over fase 2. De examenonderdelen KBP-P-3.1 en KBP-P-3.2 moeten beiden zijn aangetoond om deel te mogen nemen aan de beoordeling van het verantwoordingsverslag (KVV-P-F3) en het assessmentgesprek (KAG-P-F3) over fase 3. In de studievoortgangsregeling op It s Learning, kan je terugvinden hoeveel (examen)onderdelen je moet behalen om met een positief studieadvies over te gaan naar het volgende leerjaar , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 38 van 46

39 Aantal kansen Periode Aantal beoordelaars Duur B. Generiek: Nederlands en rekenen Code: Vaardighedenexam en Vereist niveau vaardigheid Toets vorm Weging examen Eindcijfer met slaag-/zakbeslissing KN-le KN-lu KN-sc KN-ge Nederlands Lezen Luisteren Schrijven, incl. taalverzorging Gesprekken voeren gecombineerd met: 2F 2F Digitaal Digitaal 60 min 60 min 2F Schriftelijk 60 min 2F Mondeling KN-sp Spreken 2F Mondeling KR-1 Rekenen Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 10 min. per student n.v.t. n.v.t min. per student 2 2F Digitaal 90 min n.v.t. mrt/apr mrt/apr mrt/apr cijfer 50% 1 cijfer 50% 1 cijfer (100%) - Verplichte centrale examens voor Lezen en Luisteren - Instellingsexamens voor Schrijven, Spreken en Gesprekken. - Voor Nederlands wordt het eindcijfer voor het centraal examen (= 1 eindcijfer) en het cijfer van het instellingsexamen (= 1 cijfer) gemiddeld tot 1 héél eindcijfer (van 1-10.) Dit is het cijfer voor het onderdeel Nederlands. **Behaalde resultaten hebben wel invloed op de slaag-/ zakregeling Resultaat wordt vermeld op het diploma.; Pilotexamen rekenen ***Behaalde resultaten hebben GEEN invloed op de slaag-/ zakregeling Resultaat wordt vermeld op een bijlage bij het diploma. ** Uitwerking slaag- en zakregeling Nederlands: Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn. Voor studenten die door studievertraging in een later studiejaar hun opleiding afronden, geldt de slaag-, zakregeling van dat studiejaar van diplomering. *** Uitwerking slaag- en zakregeling rekenen: Studenten moeten altijd examen doen, ook al gelden de resultaten niet voor de slaag-, en zakregeling. Het diploma wordt pas uitgereikt wanneer er examen is gedaan op het vereiste niveau. Voor studenten die door studievertraging in een later studiejaar hun opleiding afronden, geldt de slaag-, zakregeling van dat studiejaar van diplomering , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 39 van 46

40 C. Loopbaan & Burgerschap LOOPBAAN Je moet voldoen aan de kwalificatie eisen van het beroep, de generieke eisen én aan de kwalificatie eisen voor loopbaan (en burgerschap). Binnen het onderdeel loopbaan onderzoek je wat je kunt, wat je wilt, wat je nodig hebt om een plaats in de maatschappij te vinden die bij je past en aansluit op je mogelijkheden. Het onderdeel Loopbaan is opgenomen in de leerlijn studieloopbaanbegeleiding. Loopbaan omvat de volgende onderdelen: en zoeken die mij kunnen helpen om planning loopbaan uit te voeren) Weging: de resultaten van alle 5 loopbaan elementen wegen even zwaar. Elementen Activiteiten Inspanning student, wordt beoordeeld Codering en naam resultaat Capaciteitenreflectie Studieloopbaanbegeleiding KL-Capaciteitenreflectie Actieve deelname Presentatie opdracht wie ben ik WS Drama basis WS Assertiviteit WS Drama rollenspel Vaardigheidslessen: Waarnemen; Observatie basis; Mondeling rapporteren; Assertiviteit; Feedback; Conflicthantering 1 & 2 KL-Capaciteitenreflectie Actieve deelname KL-Capaciteitenreflectie Actieve deelname KL-Capaciteitenreflectie Actieve deelname KL-Capaciteitenreflectie Actieve deelname P1-10 P1 P1 P1 P2 P2 Periode Motievenreflectie Lessen Vakkennis: Ontwikkeling zelfbeeld; Beroepshouding KL-Motievenreflectie Actieve deelname P1 Vaardigheidslessen: Zelfbeeld 1 & 2 Studieloopbaanbegeleiding KL-Motievenreflectie Actieve deelname Verwerkingsopdrachten KL-Motievenreflectie Actieve deelname P1 P , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 40 van 46

41 Werkexploratie College: Beeld van welzijn; Werkveld OA, JZ, SCW & PW. KL- Werkexploratie Actieve deelname P1 PRAVO Studieloopbaanbegeleiding KL-Werkexploratie Actieve deelname Eindopdrachten periode 1 en 2 KL-Werkexploratie Actieve deelname P1 en P2 P1-10 Loopbaansturing College: Loopbaan & burgerschap; Communicatie KL-Loopbaansturing Actieve deelname P1 Webquest: Informatievaardigheden; Leerstijlen & Leervaardigheden Studieloopbaanbegeleiding KL-Loopbaansturing Opdracht(en) + presentatie KL-Loopbaansturing Actieve deelname Verslag SLB & BPV gesprek + leerdoelen vastleggen in POP P1 P1-10 P4 Netwerken Vaardigheidslessen: Gesprekstechnieken 1 & 2; Interview; Presenteren 1 & 2. Studieloopbaanbegeleiding KL-Netwerken Actieve deelname KL-Netwerken Actieve deelname Opdracht: Oriëntatie op de praktijk P1 P1-10 P , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 41 van 46

42 BURGERSCHAP Je moet voldoen aan de kwalificatie eisen van het beroep, de generieke eisen én aan de kwalificatie eisen voor (loopbaan en) burgerschap. Burgerschap omvat de volgende onderdelen: Politiek juridische dimensie Economische dimensie Sociaal maatschappelijke dimensie Vitaal burgerschap dimensie Tijdens de opleiding besteed je aandacht aan alle dimensies. Wij spelen daarbij in op de actualiteit. Weging: alle 4 dimensies wegen even zwaar. Dimensies, Activiteiten Inspanning student, wordt beoordeeld. Periode is ook afhankelijk de actualiteit waar aandacht aan besteed wordt. Codering en naam resultaat Politiek juridisch Themadag Politiek TD-Politiek-juridische dimensie: P1 Actieve deelname Reflectieverslag Vitaal Burgerschap Themadag EHBO KL-Vitaal burgerschap dimensie: P1 Actieve deelname Lessen Vakkennis: KL-Vitaal burgerschap dimensie: P2 Verslaving; Verliesverwerking Actieve deelname Themadag Lang leve de liefde KL-Vitaal burgerschap dimensie: P2 Actieve deelname aan workshops Economisch Themadag Professionaliseren KL-Economische dimensie: Actieve deelname aan gastlessen Verwerkingsopdracht in groepje Reflectieverslag Sociaal-maatschappelijk Lessen Vakkennis: Samenlevingsvormen; KB-Sociaal-maatschappelijke dimensie: Groepen in de samenleving; Groepsrollen; Actieve deelname Brede school; Handicaps; Discriminatie; Pesten; Religies; Ethiek Themadag Sociaal-maatschappelijk KB-Sociaal-maatschappelijke dimensie: Actieve deelname Verwerkingsopdracht P7 P1 en P2 P , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 42 van 46

43 7.2 Hoe is de organisatie van de examinering geregeld? Binnen het cluster Pedagogie regelt het cluster examenbureau de organisatie van examens, de registratie van beoordelingen/ resultaten en het uitschrijven van diploma s. In het examenplan zijn de examens vastgelegd. Het cluster examenbureau legt van iedere student een examendossier aan. Dit blijft eigendom van het examenbureau. Er is een centrale examenregeling ROC West-Brabant. Deze kun je vinden op de website van het Vitalis college ( onder studenten, regeling en procedures. In deze regeling zijn de examenrechten van studenten vastgelegd We adviseren je dit document aandachtig door te nemen. De clusterexamencommissie Pedagogie bestaat uit: Voorzitter: Secretaris: Team PW3BOL Team OA: Team PW4/SCW Frans van de Linden Bart Pluer Piron Moolenaar Nelleke Leijs Alet Broertjes Informatie aan de student over examinering Uitslag examenresultaten De voorlopige uitslag van elke toets c.q. examenonderdeel wordt door de examinator na afname van de toets/het examenonderdeel bekend gemaakt. De definitieve uitslag wordt door de examencommissie binnen 15 werkdagen bekend gemaakt, tenzij er sprake is van door externen gehouden en beoordeelde examenonderdelen. Inzagerecht, bewaartermijn en bespreekrecht Gedurende 6 maanden na de uitslag van de betreffende examenonderdeel hebben studenten recht op inzage van het werk. Gedurende 10 dagen na de voorlopige uitslag is er voor belanghebbenden bovendien recht op bespreking van het materiaal met de examinator met motivering van de beoordeling. 7.3 Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Het examenbureau bewaart gedurende 1 jaar voor de inspectie en voor jouw zekerheid in je examendossier de volgende kwalificerende bewijsstukken (examenproducten).deze horen bij de examenonderdelen van het examenplan: Voorbeelden van bewijsstukken zijn: Beoordelingslijsten proeven / beroepsprestaties Verantwoordingsverslag + beoordeling Assessmentverslag + beoordelingslijst Kennisexamen Vaardighedenexamen 92620, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 43 van 46

44 De vaststelling van je resultaten wordt verwerkt in een digitaal leerlingvolgsysteem Het cluster examenbureau controleert aan het einde van je opleiding of je aan alle eisen voor diplomering hebt voldaan. Pas als alles in orde is kan tot diplomering worden overgegaan. Na diplomering bewaren we een kopie van je diploma. 7.4 Wat moet je zelf bewaren? Het examenbureau zal je verzoeken om een verklaring te ondertekenen dat je zelf alle onderliggende bewijsstukken van de proeven / beroepsprestaties tot ten minste 1 jaar na de diplomering bewaart. 7.5 Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat je het niet eens bent met de einduitslag van een examen of de manier waarop je bent beoordeeld. Je dient dan binnen 14 dagen na bekendmaking van de uitslag je bezwaar schriftelijk te melden bij de secretaris van de cluster examencommissie. Dit geldt alleen voor de kwalificerende beoordeling (de examens), dus niet voor andere vormen van beoordeling tijdens je studieloopbaan. Voor die gevallen ga je naar je studieloopbaanbegeleider. Het bezwaarformulier vind je op de website van het Vitalis college ( onder studenten, regeling en procedures. Ben je het niet eens met de uitspraak van de clusterexamencommissie dan kun je een beroepsschrift opsturen naar de Commissie van Beroep Examens ROC West Brabant, Secretariaat Raad van Bestuur, Trivium 76, 4873 LP Etten-Leur. 7.6 Inspectie De inspectie van het onderwijs is belast met de kwaliteitscontroles op de examens. De inspectie bepaalt jaarlijks welke examens van welke opleidingen zij onderzoekt. Resultaten van inspectiebeoordelingen worden gepubliceerd op de website van de inspectie. 8 Wijzigingsblad Tussentijdse wijzigingen van een OER worden bekend gemaakt via een wijzigingsblad. Zodra de wijziging is vastgesteld wordt deze bekendgemaakt. De studieloopbaanbegeleider bespreekt de wijziging met de betreffende studenten en het wijzigingsblad wordt in Itslearning gepubliceerd. Bijlagen 1. Verantwoordingsblad onderwijsprogrammering 2. Diverse documenten op de website , Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 44 van 46

45 92620, Pedagogisch medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 45 van 46

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Pedagogisch Werk Kwalificatie: Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Crebonummer: 92620 Niveau: 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 OER Pedagogisch werk Niveau 3 BOL Cohort 2014-2017, startdatum: september 2014 Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013

Onderwijsassistent. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Onderwijsassistent Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een onderwijsassistent?... 5

Nadere informatie

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620

OER Pedagogisch werk. Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014. Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 OER Pedagogisch werk Niveau 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: september 2014 Kwalificatiedossier Pedagogisch werk 2014-2015 92620 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 5

Nadere informatie

Sociaal cultureel werk

Sociaal cultureel werk Sociaal cultureel werk Crebo: 91370 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 91370 Sociaal cultureel werk, BOL, NV4, versie 1.0, cohort 2013 Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

OER Onderwijsassistent

OER Onderwijsassistent OER Onderwijsassistent Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2016, startdatum: 1 september 2014 Kwalificatiedossier Onderwijsassistent, 2014, 93500 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014

92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 92632 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: januari 2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een

Nadere informatie

OER 92632 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang, deel 2 leerjaar 3

OER 92632 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang, deel 2 leerjaar 3 OER 92632 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang, deel 2 leerjaar 3 Niveau: NV4 Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier: pedagogisch werk 2013 Startdatum: februari 2016 92632 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Crebo 92632 niveau 4 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker N4 Kinderopvang Crebo 92632 BOL Studiejaar: 28 jan. 2013 - febr. 2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang Onderwijs en Examenregeling 2012 Deel 1, leerjaar 1 en 2 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang Crebo 92632 niveau 4 BOL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 92632

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 niveau 4 BOL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL PW 1e jaar: 887 SBU s 1600 per jaar VC_PD_2010_92631_BOL_Pedagogisch_medewerker_Jeugdzorg_N4_V1-1

Nadere informatie

naam opleiding Crebo niveau NV3 BOL

naam opleiding Crebo niveau NV3 BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 92620 niveau NV3 BOL Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 92620 Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, BOL, NV3, vs 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OER Deel 2, leerjaar 3

OER Deel 2, leerjaar 3 OER Deel 2, leerjaar 3 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang Niveau 4 BOL Cohort 2012-2015, startdatum: februari 2014 Kwalificatiedossier 2012 PW4 92632 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over het beroep... 6 3.1 Wat doet een beveiliger?...

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 niveau 4 BBL Cohort 2010 1-jarig traject febr. 2011- febr. 2012 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e

Nadere informatie

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013

Oer MBO Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Oer MBO Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep... 5 3.1 Wat doet een Verzorgende IG... 6

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang

Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang Crebo 92620 niveau 3 BBL Cohort 2011 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1050 IIVO-uren BBL 2e jaar: 1024

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BOL. Cohort 2010. IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BOL. Cohort 2010. IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BOL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL OA 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar 93500 BOL Onderwijsassistent

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werker Crebo niveau Niv4-BOL

Sociaal-cultureel werker Crebo niveau Niv4-BOL Onderwijs en Examenregeling 2012 Sociaal-cultureel werker Crebo 91370 niveau Niv4-BOL Cohort 2012-2015 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

OER 91370 Sociaal cultureel werk. Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept.

OER 91370 Sociaal cultureel werk. Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept. OER 91370 Sociaal cultureel werk Niveau: NV4 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: Sociaal cultureel werker 2015 Startdatum: sept. 2015 91370 Sociaal cultureel werk, BOL, N4, C2015, start sept. 2015, Versie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Onderwijs en Examenregeling HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Crebo 94810 niveau 3 BOL Cohort 2011-2013! 94850 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg

Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 4 Jeugdzorg Crebo 92631 niveau 4 BBL 2-jarig traject Cohort 2011 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1174 IIVO-uren BBL

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014

OER Mbo-Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 OER Mbo-Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2017, startdatum: augustus 2013-februari 2014 95520 MBO-Verpleegkundige, BOL, niveau 4, cohort 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig

Nadere informatie

Sociaal cultureel werker

Sociaal cultureel werker Onderwijs en Examenregeling Sociaal cultureel werker Crebo 91370 niveau 4 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar 91370 Sociaal cultureel

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Sociaal cultureel werker

Sociaal cultureel werker Onderwijs en Examenregeling Sociaal cultureel werker Crebo 91370 niveau 4 BOL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BOL 1e jaar: 929 SBU s 1600 per jaar Inhoudsopgave 1 Woord

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015

OER Verpleegkunde. Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 OER Verpleegkunde Niveau nv 4 BOL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BOL, NV4, cohort 2014, startdatum augustus 2014 en februari

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo niveau 4 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo niveau 4 BOL. Cohort Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BOL Cohort 2011 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 2011_ 93500 Onderwijsassistent BOL niveau V4-1 - Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang

Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Pedagogisch medewerker 3 Kinderopvang Crebo 92620 niveau 3 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

OER 90550 coordinator beveiliging. Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten

OER 90550 coordinator beveiliging. Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten OER 90550 coordinator beveiliging Niveau: NV3 Cohort 2015-2016 Kwalificatiedossier: particuliere beveiliging 90550 Startdatum: diverse momenten Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg

MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Onderwijs en Examenregeling 2012 MMZ Medewerker Maatschappelijke Zorg Crebo 92650 / MMZ. niveau NV3 BBL Cohort 2012-2014 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520

OER Verpleegkunde. Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Kwalificatiedossier 2014 95520 OER Verpleegkunde Niveau 4 BBL Cohort 2014-2018, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Kwalificatiedossier 2014 95520 95520 MBO Verpleegkundige BBL, NV4, cohort 2014, start aug. 2014 en febr. 2015,

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar

Onderwijsassistent. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 93500 niveau 4 BBL. Cohort 2010. IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar Onderwijs en Examenregeling Onderwijsassistent Crebo 93500 niveau 4 BBL Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX IIVO-uren BBL 1e jaar: 1036 SBU s 1600 per jaar VC_PD_2010_93500_BBL_Onderwijsassistent_N4_V1-1

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

OER 95746 Schoonheidsspecialist. Niveau nv 3 BOL Cohort 2013-2015, startdatum: Augustus 2013 Studiejaar diplomering 2014-2015

OER 95746 Schoonheidsspecialist. Niveau nv 3 BOL Cohort 2013-2015, startdatum: Augustus 2013 Studiejaar diplomering 2014-2015 OER 95746 Schoonheidsspecialist Niveau nv 3 BOL Cohort 2013-2015, startdatum: Augustus 2013 Studiejaar diplomering 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het beroep...

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Oer 95745 Allround schoonheidsspecialist. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Studiejaar diplomering: 2013-2014

Oer 95745 Allround schoonheidsspecialist. Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Studiejaar diplomering: 2013-2014 Oer 95745 Allround schoonheidsspecialist Niveau nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Studiejaar diplomering: 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

OER Deel 2, leerjaar 3

OER Deel 2, leerjaar 3 OER Deel 2, leerjaar 3 Gespecialiseerd pedagogische medewerker kinderopvang Niveau 4 BOL Cohort 2012-2015, startdatum: februari 2015 Kwalificatiedossier 2012 PW4 92632 92632 Gespecialiseerd pedagogische

Nadere informatie

OER BBL COMBI VZIG/MMZ

OER BBL COMBI VZIG/MMZ OER BBL COMBI VZIG/MMZ Niveau nv 3 BBL Cohort 204-208, startdatum: Augustus 204 en Februari 205 Kwalificatiedossier Verzorgende IG 204 95530. Kwalificatiedossier Medewerker Maatschappelijke Zorg 204 92650

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 20-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Crebo 92632 niveau 4 BBL Zij- Instroomgroep van niveau 3 naar niveau 4 1-jarig traject Cohort 2011 Vitalis college ROC

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ)

Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Onderwijs en Examenregeling 2012 Combi-opleiding Verzorgende-IG / Medewerker Maatschappelijke Zorg (combi-opleiding VZ-IG / MMZ) Crebo 95530 / Verzorgende-IG, niveau 3, BBL Crebo 92650 / Medewerker Maatschappelijke

Nadere informatie

OER 95530 VERZORGENDE IG BBL. Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016

OER 95530 VERZORGENDE IG BBL. Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016 OER 95530 VERZORGENDE IG BBL Niveau: NV3 Cohort 2015-2018 Kwalificatiedossier: Verzorgende IG 2015 Startdatum: Augustus 2015 en februari 2016 95530, Verzorgende IG, BBL, N3, C2015, start aug.2015/ febr.

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Onderwijs en Examenregeling Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Kinderopvang Crebo 92632 niveau 4 BOL Doorstroomgroep van niveau 3 naar niveau 4 Cohort 2010 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr

Nadere informatie

OER BBL Beveiliger. Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015. particuliere beveiliging 94850 200 uur

OER BBL Beveiliger. Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015. particuliere beveiliging 94850 200 uur OER BBL Beveiliger Niveau nv 2 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse momenten in schooljaar 2014-2015 particuliere beveiliging 94850 200 uur Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het

Nadere informatie

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 3 jarig Crebocode: 92670 Dossiercode: 22196 2012-2015

Nadere informatie

OER Coördinator beveiliging

OER Coördinator beveiliging OER Coördinator beveiliging Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2015, startdatum: diverse startmomenten particuliere beveiliging Crebo 90550 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL

MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 MBO Verpleegkunde Crebo 95520 niveau NV4 BBL Cohort 2012-2016 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles

Nadere informatie

OER Allround schoonheidsspecialist

OER Allround schoonheidsspecialist OER Allround schoonheidsspecialist Niveau nv 4 BOL Cohort 2012-2015 startdatum: augustus 2014 schoonheidsspecialist 2014 95745 Inhoudsgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep... 6 3.2 Waar

Nadere informatie

OER Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Verzorgende IG 2013 95530

OER Verzorgende IG. Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015. Verzorgende IG 2013 95530 OER Verzorgende IG Niveau nv 3 BBL Cohort 2014-2017, startdatum: augustus 2014 en februari 2015 Verzorgende IG 2013 95530 95530 verzorgende IG, BBL, N3, CH2014, start Aug 14 en Febr. 15, vs1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OER 95746 Schoonheidsspecialist. BOL Niveau: NV3 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: Schoonheidsspecialist 2015 Startdatum: Augustus 2015

OER 95746 Schoonheidsspecialist. BOL Niveau: NV3 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: Schoonheidsspecialist 2015 Startdatum: Augustus 2015 OER 95746 Schoonheidsspecialist BOL Niveau: NV3 Cohort 2015-2017 Kwalificatiedossier: Schoonheidsspecialist 2015 Startdatum: Augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Het beroep...

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Medewerker sociale zekerheid / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2014 Schooljaar :

Nadere informatie

92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen

92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen 92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Niveau nv 4 BBL Cohort 2013-2016, startdatum: september schooljaar van diplomeren: 2015-2016 startdatum: februari schooljaar van diplomeren: 2016-2017

Nadere informatie

Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau NV3 BBL

Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Beveiliger i.c.m. Brugjaar Politie of Brugjaar Koninklijke Marechaussee. Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013

Beveiliger i.c.m. Brugjaar Politie of Brugjaar Koninklijke Marechaussee. Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Beveiliger i.c.m. Brugjaar Politie of Brugjaar Koninklijke Marechaussee Niveau nv 2 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 4 3 Alles over het

Nadere informatie

92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Doorstroom

92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Doorstroom 92662 (M)MZ Persoonlijk begeleider Specifieke Doelgroepen Doorstroom van niveau nv 3 naar nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: september schooljaar van diplomeren: 2013-2014 startdatum: februari schooljaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

92715 Examenplan Lakspuiter

92715 Examenplan Lakspuiter Opleidingsduur : 2 jaar Cohort : 2012 Niveau : 2 KD Medewerker industriële lakverwerking : 2012 92715 Examenplan Lakspuiter Periode van examen/ Toetsingsdatum: : Is altijd lexibel (). De student geeft

Nadere informatie

OER Verpleegkunde. Niveau: BOL NV4 Cohort Kwalificatiedossier: Mbo-Verpleegkundige Startdatum: augustus 2015 en februari 2016

OER Verpleegkunde. Niveau: BOL NV4 Cohort Kwalificatiedossier: Mbo-Verpleegkundige Startdatum: augustus 2015 en februari 2016 OER Verpleegkunde Niveau: BOL NV4 Cohort 2015-2019 Kwalificatiedossier: Mbo-Verpleegkundige Startdatum: augustus 2015 en februari 2016 95520, Mbo-Verpleegkundige, BOL, NV4, Cohort 2015, Startdata aug 2015

Nadere informatie

92661 (M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicapten Zorg Doorstroom

92661 (M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicapten Zorg Doorstroom 92661 (M)MZ Persoonlijk begeleider Gehandicapten Zorg Doorstroom van nv 3 naar nv 4 BOL Cohort 2013-2014, startdatum: september schooljaar van diplomering: 2013-2014 startdatum: februari schooljaar van

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Pedagogisch Werk 3 Kinderopvang

Pedagogisch Werk 3 Kinderopvang Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Pedagogisch Werk 3 Kinderopvang Studierichting Welzijn Locatie Roermond - Kerkeveldlaan Venlo - Groenveldsingel Venray - Henri

Nadere informatie