HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID"

Transcriptie

1 Onderwijs en Examenregeling HANDHAVER TOEZICHT EN VEILIGHEID Crebo niveau 3 BOL Cohort ! Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3

2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Leeswijzer Alles over het beroep Wat doet een handhaver toezicht en veiligheid? Wat kun je met je opleiding doen? Alles over de opleiding Informatie over het onderwijs en het leren Wat ga je leren? Wat ga je leren voor het ExTH-diploma? Wat ga je leren voor het MBO-diploma handhaver toezicht en veiligheid Hoe is je opleiding ingedeeld? Alles over de beroepspraktijkvorming BPV (stage) Alles over begeleiding Begeleiding bij het leren Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Help: ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Alles over beoordeling Examen beoordelingsvormen Hoe is de organisatie van de MBO-examinering geregeld? Welke resultaten/bewijzen bewaart de school? Waar kun je terecht als je het met een beslissing niet eens bent? Inspectie Addendum Bijlagen Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 2

3 1 Woord vooraf "# $%&'# (") **+*,)*&-*. * * -""$# --% * *-% /# # )*# %"0# **- %. 0 # $ " $ %" *-* %&-&*%&%% # **.# & % # *-% *&*-%. 1# *& *&&%# $-- # &-* * # &*-" &*. # # "-# 2&*$* # *-". +3 4# *& "$ 5 6 &# '# Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 3

4 4# 0# 7&# #! # * $ &# # 89: # ** +, *%" '4 '/# '/,+ -; < & = = 1*&# &&& *&# &&&= &# - *)*'0 * &# -*'"*# " Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 4

5 2 Leeswijzer &*$ * *-%'/#. "*0'.> *)'--%--% # " * * - % "). ' %" ** * *-% "# *%#. 1**-%/# # "&%0# ** % *#. "&% **'? ("& * **-0# *2 *#. # -***. # # *"%"*. -*&*%. **/#. /# %'/,+$*'/#,) +* $ # /# 0 **)*. + > *# +*,)*= 1*% *)' *% -%)/# # *'/,+ * %&&*%")%. &*1A # 0# % * Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 5

6 3 Alles over het beroep 3.1 Wat doet een Handhaver Toezicht en Handhaving (HTV er)? +-" +,A&=""$%;)%2 B* *&"*#,*%*# * *-")# *& +"""* ** ** )* )0*. B""# ")% * 2** ) * *0;**.1# "")-* *"0 *C*". * ) * & *&""%" &0# %** * - * ** *. +% ) $ 0$" &*&"&#. 3.2 Wat kun je met je opleiding doen? +*,)*0& # %"* *. +%-")0* * -"& % *-%) & * -")# *.* * -*%"* )%"""* D -*%"* * 0 *# -". ) % % & % *- &- # % & ) " * # *-" ) *. +% 0 * " ** &*. %*&0 )% " * * * ) *# (&.1* *"0** %"$% "# )%*# *# # %" *)$ 0*&*%"* )% *** *".+%# * -%)**""*) )% **. * ) *# " 0*# **. ** * * ) *"& * * %". + % # * *-* %&* **$ &# # %. ')% )%**2.&&%"0&"%"* E. %"0 %"* E =.0%"* 9.0%"* Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 6

7 4. Alles over de opleiding 4.1 Informatie over het onderwijs en het leren +*-%#."*-%%*# # -""# **"&.+**% & "&0&*/.# *"*-%) ) # %" "$ **&*. *-%**-%.%*%$ **%)%*&**%..1% +-0# " *& 0 * ) * * D "%" "#..&% =.**% 9.F&*F -""% +& "* # &3 **.,D-*)$ "-""*. + ** * **# # *&%. - ** -** *%. 0& # * # * *&*.! " " # $ % Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 7

8 4.2 Wat ga je leren? ( %*"" * +,G# &. & % # *)*.,%* %$ * = * * 0 $) * %"**"%.')&:"-*0 ") *. * ".'"" # *&*%"* *# $* *+,0&. % " " $ # ** / && -" -"*./&&-" *% * "%$-* * "%" 0* * "%". B -*0$*0$-% **./=&&-",6 E # $-%**&"-*. "-*-" %*-+,A**-.6 # ***H&&*-". &&< **$ *-%"-" &=*# * * 0%" # # &-*.. %$ * -%+,A# &&F %.A)-*"&&*-*.< *&"* *# %..&*". 'E && -"$ *-%" - " & = *# **-%+,A# *. "E&&-"$ *-%"-" &=*# **-%+,A# * # # &; 4 E "$ 0" # # &"* *)% %.%""&* * *)". I &&-" > * 5 4*E *** *"%% *** * * ) %&. &E****% *# *"%%**%*.% **%& 0&*)0** Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 8

9 B* # 1* * * % ) #.)*)" %. 1%%# *""*&*-". 1-*%%-"# * *$ *4$ &*-")# *. # *%%*** *# ** $*%"# # *$)" *$")*$-"*$* **. * * * &0# "& -% &" *E * * % * ) #. > - * % %* "& $'$F $"$. ("&%**)*-*# A.+> *# +, &='/,+ *#.+'+ *# 40)%** *)*# A Wat ga je leren voor het ExTH-diploma? # +,G# -"# %"" '/,+*#. +*# "&%%%*'/,+/# *. +/# &* ***2! "#! ""$"",+' 1',',F ','< '6' 6'1<61<> > ' 44> +'1 +/# # *'/,+ **---.'/, Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 9

10 +-" *+* &*"".+*)%*# *""**-**% *"#. Curriculum HTV %&' -""** +,# *J *. 1* " -* -). ) "* 1A. $%&' * *&* *-""**&%*". ( "-< 1 "%* Kerntaak 1: Ziet toe op o& v in het publieke domein 1.1 Bereidt een surveillance voor 1.2 Surveilleert, houdt toezicht en signaleert (on)regelmatigheden Kerntaak 2: Treedt op bij incidenten en calamiteiten 2.1 Treedt corrigerend op 2.2 Verleent hulp 2.3 Maakt gebruik van de wettelijk toegekende bevoegdheden 2.4 Treedt sanctionerend op 2.5 Handelt opgelegde sancties administratief af. Kerntaak 3: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit 3.1 Informeert en verwijst mensen 3.2 Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden Lt: Verkeerregelaar X X Lt: LLB X X X Lt: APV deel 1 (surv ronde 1) X X X X Lt: APV deel 2 (surv ronde 2) X X X X X X Lt: APV deel 3 (surv ronde 3) X X X X X X Lt: LLB Lt: Dienstverlening (informeren) X X Lt: Dienstverlening X X Lt: Rijdend verkeer 1 X X X X Lt: Rijdend verkeer 2 X X X X Lt: Parkeren ( fiscaal) X X X X Lt: Parkeren (Mulder) X X X X Lt: LLB Lt: Dienstverlening (voorlichting) X X Lt: Dienstverlening (presentatie) X X 3.3 Geeft voorlichting 3.4 Creëert en gebruikt netwerk Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 10

11 Lt: LLB Lt: Leefmilieu (deel 1) X X X X Lt: Leefmilieu (deel 2) X X X X Lt: LLB Lt: Hulpverlening ( ehbo+ambu) X Lt: Hulpverlening (brand bestrijding) X Lt: Hulpverlening (brandweer) X Lt: Overlast groepen X X X X Lt: Kijk op je wijk en sociale kaart X X X Lt: Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) X Vitalis/cluster economie startjaar 2011 /crebo /bol /beveiliger 2, 1-jarig i.c.m. brugjaar 11

12 Waar je aan moet voldoen om je mbo-diploma HTV niveau 3 en het ExTH-diploma te behalen. < # > *# +, &="%'/,+*#. -* *# &9*>. > *# # %*'/,+" ** F ;. 1 " *"%% *-# %% D % "#. ) *# * ""F. F &**. $ &. 1* -* * *2 ''< 2- %&*# 00 # & %&--# %* "$"&-. ) - ** # -* # # * * F&** F # *. *)% )"*# * # -- $%- %-**.> & " %%"0&*# *# *%" # %*. +**&**F *%***" )*.' *%**)&* *&*""# *#. )*(+(, -! ( %&'. *(+( ), - - / Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 12

13 0*( - 9*. # *** &&F *&"# ** 1" # " -*..*&*" 4> 2-*""& # " E**"$ -"# -"-*$*)"$-%&"&) # )%*$..-*""& *&* 0. "-* **-"# %***9. *"" &%*D)*%. * -" # " * $ -" # - " * ""$ %0 " 0?> "-"" # $)*)-*. 3 "%""# * "# ** &."""*-".+ #... # * &%. + $ * &*$ -* * * " $-*0#. # " * ) # *$ )% "" F ; 0*". Algemene informatie Loopbaan en Burgerschap (LLB) D 7-"" & # # # ** # ***-%. D**% # * &* # ) "% * "-$# %"* *%0 * &*# *%&"&)# ") *"#. +)0 # "&. * 0*% *&*". & # *%*# %"""* *&*.*)% %" * # ** *&&*# *"%* "# * 2 &* * # * )% &* * # -*%"*# # &*.%& &-> -# > 0*$ * " &-""*/ *&0# %"0& Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 13

14 1%"* ) (2 - & *&& + *&& # * & # *-%*$ * &* * * 0* &* )% *.*)% %)%& #. - 1 *&* 4&*% 0*# &. %**(%*&%# %%)0"& *% &. *-"# ***** *-%.'$# -*"** **** # -"0*.(-")0*)0** # $-*% * **%&--"""&.'* * "" # "# *%F F&* *. +*&# $ &# L%0"-0 ) $&. 4(, &*# )% -"" &"# **- # *%* *". 5. # * *-"" (> <. 1 "# <.= %*&%))0*# & 4M. ' &*")# 0"-# 6 > < F&&*. *)"-"-"-% 6 > <.= F&&**# **% *)% =. D)*-- "& # -* > < *# & # =. # # 4> *N * =.= *# * # ""&) 4+,, *)-"# %& -" 5&-"# 9. > "&" -"# 4'+<, * 9.= F) '5, 5&" &#. D)*&# # "&*" # -# %"*. *# # *&*00 '(> 4+<, H. < # ** *0* &# 4'5<,H # * &" * &# H. & *0* # L. B"0# )*0-%),L B )** L. 0# * 4'M, 4> < Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 14

15 Nederlandse taal, Moderne Vreemde Taal (MVT) en rekenen. < *0""# $*****"# $ " "* < ** $ > * # * "-# * * %".+ &-0*-* < **"5. +0 & < **5. 4 **-* &*# ** %&< *** %*-*%* &*# ** *.(* &-*"%%%*# # *.+* & *;)". +0 & "5. 4 **-* &*# ** %&&"* %*-*%* &*# ** *.(* &-*"%%%*# # *.+* & *;)". +0 & >,'4. 4 **-* &*# ** %&&'* %*-*%* &*# ** *.(* &-*"%%%*# # *.+* & *;)". ("%%# "# -")# *-%* & * <***."%.%* **"%% # $-*)-*-" &%* **.1* *0%# *) **'-*0"% **-" < **.&***# /*& ". "*" # *)%"-0*0# &*.1** -" # ***&# " "-0$-**) ** *&. "6 06 " &0" 2F&&,J "> # " OO*# * OOP 0;*# *&# 0"-0* OOP/# * QQ=;9# 90 QQ9;# ;# = * * * " ** < ** " * % " 0 &5 # $ =E=5 # 9 & # -** Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 15

16 OO /* */# -*&"$"&*-* # %"&# 00"&. OO " " **"&)- 0)*%"-* D/# * N* /#. -* N* /# ** 00*0 &-***# 0)*%" * 0&&. OO 0 ; " * & 9 *# # * * -""*/# )$&" &=5.0;=** &$=*# *&*# &5. *%"# # &# # /# &# )*)0* *# *. /# * /#. &*# * * /# -* D/# * -* %* /# D/# *. " OO 0=;9# 99;# =# *# ** -""* /#. # -* 9-0 -""*/#. OO -""*/# 00 # 9*# "* &*# **& ** < **.* &*# # * ** " ** " **$ % % )%0*/# /#.# = & # * &*# - -""* /# "#. " OO < * " " 0 &) * "-0* - **# -* * " # 0" " **. ) * %* % "" -". 1 * # -" & * 0" " **) *. 0# * ** -* *-%. /# )% * "-0*. OO " -*D/# ***.B )%# - *#. /# ** *# * "" -" * )0"* * " * **$ -*%""# -*. OO # -* %# 0)*%"/# *0* " **-*. < )* * %* 0# # 0)*%"/# *0* ""-* Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 16

17 4.3 Hoe is je opleiding ingedeeld? Leerjarenoverzicht '# - * *% *%&**. $0"0:""$*&"""$ $%&' "= 8:;# 8 1*&* -"=H 8;# 88 "# "# "* -"=L 8;# -" -"=: 88;# -" -"=8 H8;# = -" -"9 =;# 9 -" -"9 ;# -" -"9 H -" -"9= 9;# : 0 " -"99 =;# L -" -"9 : -" -"9H 9;# 8 -" -"9L -" -"9: -" -"98 ;# = -" -" ;# 9 -" -" 8;# -" -" H;# = " -" ;# H " -" 8;# H -" -"= L -" -"9 =;# : -" -" =;# 8-" -"H -" -"L =;# -" -": ;# 9 "& " -"8 L;# = -" -" =;# 9 -" -" =;# -" -" 8=;# H -" -"= H=;# L -" -"9 9;# : -", * 8 -" -" 89;# =9 /# '/,+ -"H H9;# -"L =9;# -": =9;# 9 # " Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 17

18 -"8 = -" 9;# 9 -" -" :;# H -"= 9H;# L -"9 H;# : -" :H;# 8 -"H H;# -"L L;# HL B# " $0 "0: &5 """""$ $ *-*-"-"*&&%)* 4#.4 * *)**%/# *4.+*# *% "& -*# *.1 *9 -*%*%"%"/# '/,+. "&%* ;F 0 < **$">,# # ** > *# +, = * ; ' # " ()*+*,# & +& 0# & %**" * F" 9 < = @0/ 4R/# '/# < **$ "%"/# '/, Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 18

19 4 Alles over de beroepspraktijkvorming BPV (stage)? **="" # * %)&***&"&# $*)# # )%. '-* * &*.T.)%; &* %# *%*. + * # # * **$%**-% )% -*%". (; * -D. F G** # * ) &)% " F G$ G. "** "* " ) 0 " * # # "%"*& "%"-"" &*. +"%"-""-***)*"". *# *# *"%"**-". ('7.,%**"%"*0-***"%"0 )0 -*%" *# # -)*)%;V 8H&& * &;&-" )%0"%"-"". (('7"0* # *-" *-%F && "%"/# & )& *-" # *&%/# &&* # **0 **. 5 2-"%*-**-" # "&**%*-%&*$"* *&0-"* * *;) *0# * *** Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 19

20 5 Alles over begeleiding 5.1 Begeleiding bij het leren * &** - * )% # &* F&* - &* 0# )# "# "$# %"* *E 1)"% * $ $-*$ "# " -"" # *0# *$3** "&)# " 0 &**-""*# * * B *$ # %"* # -"")-* # ". ". -&") *# /# * * 0 )# * -%).F A0* **. '*# -"&**# $*/ *.F ""%*"*&$# *&"# 0 # * *& "" # * &* )% ". F &* " ""# "&*;0# *".,%** *&"" # ** *&&*# )% )%* & * &0 *.,%* "" ) " -*. 40"%" *"* "*F * *&70".1 %)&# # * *&"")%# "&* *. F &*%"*% "&*. F G&**& * ;F %*%0*#. 92( - %/*&*%$*-*%%&*".+% % *# # *)*3/*" *&&& -**. 9.% ; B - F )% - &- *. -%) *) " * &* *$ *$ &&$ &*". ""%)0*# )". 4 %*"%%0*# *# * &- -)")%. (# *-* &-**.*& -*N0# * # *** *# *$*&)**# *# * Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 20

21 <1 <11$ # *&*) * * **'/,+/# -* # * 0#. & )-* &*$ *F A$* "*# "*&*; )$0*&*)*# *'/,+/#.1# "&""%"%&&*-* * *. <12'$%"&"6&%70!. 109.=%)*'/,+/# ** **)%. * 0 ** */# **/# ** * *. + "%"-"" & * -* # & # =&&.4* %* # "%"-"" *)% **"- *'/,+. 1'/# # *'/,+)- *# -*# *# # ""#.# *---.'/,+.$0)% *# ). " &'/,+/# *"* *)%*" * ***)% " *.*". <1.'$%"&! (70! + > *# -* * * *'/,+*# * ** &$) # *09..$# ** * 0. +0* &*- * * # '/,+ *# * QQ0 **%*)***-% # *$* *# %"* # $ '/,+*# $ > *# %/# &&.+> *# "* " -*. + * * /&* ) /& # * % /# &&. /& "-* * * ". <2"6! "#! ""$"" "#! "'$!,/# '/,+ "-# *"%" &*%"-%) /# **# ** - *%"* * '/,+. ) # ) * * &* /# ** '/,+/# * "& 0. *$ ) # ""# ***'/,+.4* # %" **/# ***'/,+-) Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 21

22 <.%! ( 76 C & '# ) /# && "# : * *;& $# "0/# &&&& ) *'/,+/#.+/# &&0"*> *# A&** * > *#. -""* &%-"". + /# && * &* /# *. %0 *# /# &&. +-*-*2 - & ) *"-0*/# - & & ' /#. ) * /# & )"&% * * ---.." > WW &*0 WW /# # WW. '/# # # *-%. 1*))%*/# &* *0*&""=%2 * */# )- %2% %2'/# # # %=240-%"*/# /# # # &*))# 2 X *"- */# X /# X& **# /# )2 X % X & **# *T& * X* "#...*/#. X "" > *# A0 &/# # # &2 - )$&# 2* *2*.(. F - 2# -.4. &) <35 +C --*)-%) **-% %&-)"*.4-%) /# *&-*)# * *# -*. % & -* -" * &* 3#. < *# -- " % > *# Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 22

23 <95 C 1&)*%" " "# *%# **& > /# 0*# -%**.(**9*"*# " * &% )- 0%" # * % '/# && &'#... F * &/# # # '# $"# :$,%*- 99 9:H 4$ *. * * "-0* * $ *& * # *%*%&*.* %%&**. > 0# )- * % * % '/# # # *-% *# &&;"*&$ # &&0*&". 1 /# # "# # /# #. +"&%# )"- %& )%"& -*. =0 *-%# *"-*/#.+ -* %%" &"* &* &*. & * &*-* &* *- *. > 1***&# *%-%)$* "*# " '-** *.%) *"# *&%* )"%*0# -*$% *# *)%"-".B** "* -**) #.("& &* &-*%**)&-**" 0# Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 23

24 Bijlagen. )> # *. & =. +,$"# *. *&# * * L. '/# Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 24

25 Bijlage 1. Overzicht MBO Handhaver Toezicht en veiligheid ) * # *& * *-" -* -)"-0** *2)%9. Bijlage 2. Leren, Loopbaan en Burgerschapscompetenties, +*&# $ &# %0* kwalificatie eisen ten aanzien van leren, loopbaan en burgerschap. F# # "-0*-* - --* # *# *. +*&# **)% )*# %"* # / * * $ &.1**"# )-0)*%" N**-%. Bijlage 3. Taal- en rekencompetentieprofiel 1 *&# $ & )% "# 0 *. + *-"# # & * & *# -*. + & < **$'""-0*.1 * * -* * * *) ** # $ *-)2 ) )% )%.""-**)** **. Bijlage 4. Kwalificatiedossier +"-0* * *"&% *2---."-0*# Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 25

26 Bijlage 5. Diverse documenten op website Diverse documenten met informatie voor de student *- *'/,+ %" 0# *% *# &*$ *%%/# *- 2www.vitaliscollege.nl**"&)"GF&*0A * *&# - %" &* 0# -*. 1 # # -* *)*&# -* ". '/# # '/,+ 1 /# # -*% #...* /# "-% "..,"# %/# # 0# *%/# *)"0** )"" 0-%"*/# % 7 > %F "&%"-"' %& = )*&# *%&*"& % *-% "# %"%" "#. 9 0#..*0*$ 0&* -* % # *%" 0&* # ***. 4 &* % ) * $ *&.**"$"&%**&# )*-*. 1"6 "6&% 2"6 'D < Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 26

27 Bijlage 6: TOP-model HTV BOL Eerste leerjaar Individueel en onafhankelijkonbegeleid Individueel en onafhankelijkbegeleid Individueel en temidden van groep-onbegeleid Individueel en temidden van groep-begeleid Samen en afhankelijk van anderen-onbegeleid Samen en afhankelijk van anderen-begeleid Totaal aantal sbu's Verwerven competenties in de arbeidssituatie Verwerven competenties in de gesimuleerde arbeidssituatie Verwerven vaardigheden buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Verwerven kennis buiten de (gesimuleerde) arbeidssituatie Overige deelnemeractiviteiten Subtotaal onbegeleide/begeleide deelnemeractiviteiten Totaal aantal SBU's Van de 1600 SBU's zijn de volgende uren IIVO Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 27

28 Bijlage 7: Examenplan Handhaver Toezicht en Veiligheid Opleidingsnaam: Handhaver Toezicht en Veiligheid niv. 3 X BOL O BBL Cohort: 2011 Crebocode: Brondocument LLB: 2007 A. Algemeen Examen vorm Examenproduct (laat 1 examenproduct per regel staan die van toepassing is) Praktijk 3 totaalopdrachten Examen inkoop Ja X Nee Kerntaak/ Werkprocesse n KT 1: 1.1, 1.2 KT 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Competenties Weging / Normscore A, E, F, G, I, J, K, T A, B, D, E, F, H, J, K, M, T, V Vitalis college onderdeel van ROC West Brabant: X Economie O Gezondheidszorg O Pedagogie O Welzijnszorg Vastgesteld op datum: Certificeer bare Eenheid Plaats examen Peri ode Beoordelaars Ja Nee BPV School Aantal BPV School 100 % X X (ExTh) KT 3: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 E, F, G, H, I, J, K, N, R, T Theorie: MC Rechts- en wetskennis X KT 1: 1.1, 1.2 KT 2: 2.1, 2.3 A, E, F, G, H I, K, T A, D, E, F, J, K, T, V 100 % X X (ExTh) 3 digitaal? Levens reddend handelen (medical First Aid) * X n.v.t. 100 % 3 2 Theorie BOA X KT 2: 2.2, 2.4 A, F, H, J, M, T, V 100 % CITO 5 digitaal Beroepsgericht 100 % Nederlands Beroepsgericht Engels 100 % * Onder verantwoordelijkheid van het Oranje Kruis; niet opgenomen in KD, verplicht onderdeel om deel te kunnen nemen aan ExTH examens Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 28

29 Competentie Een competentie is het specifiek ontwikkelbare vermogen van de student. Dit vermogen bestaat uit een combinatie van kennis, houding en vaardigheden. Voor het MBO gelden 25 competenties, zie het schema hieronder. A Beslissen en activiteiten initiëren N Onderzoeken B Aansturen O Creëren en innoveren C Begeleiden P Leren D Aandacht en begrip tonen Q Plannen en organiseren E Samenwerken en overleggen R Op de behoeften en verwachtingen van de F Ethisch en integer handelen klant richten G Relaties bouwen en netwerken S Kwaliteit leveren H Overtuigen en beïnvloeden T Instructies en procedures opvolgen I Presenteren U Omgaan met verandering en aanpassen J Formuleren en rapporteren V Met druk en tegenslag omgaan K Vakdeskundigheid toepassen W Gedrevenheid en ambitie tonen L Materialen en middelen inzetten X Ondernemend en commercieel handelen M Analyseren Y Bedrijfsmatig handelen. B. Nederlands, Rekenen, Engels Nederlandse taal Mondelinge taalvaardigheid: 2F Leesvaardigheid: 2F Schrijfvaardigheid: 2F Taalverzorging en taalbeschouwing: 2F Rekenen: Getallen: 2F Verhoudingen: 1F Meten en meetkunde: 2F Verbanden: 1F Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL niveau 3 29

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant

Onderwijs en Examenregeling. Beveiliger 2. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2011-2013 1,5 jarige variant Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer... 5 3 Alles over het beroep... 6 3.1 Wat doet een beveiliger?...

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Handhaver Toezicht en Veiligheid niveau 3 2 jaar Crebocode: 94810 Dossiercode:

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid

EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid EXAMENPLAN OPLEIDING Handhaver Toezicht en Veiligheid Beroepsgerichte s Examen: Praktijk Toelichting: extern bestaat uit 3 kerntaken in de vorm van proeven van bekwaamheid Kerntaak Werkproces(sen) Kerntaken

Nadere informatie

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 3 jarig Crebocode: 92670 Dossiercode: 22196 2012-2015

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver toezicht en veiligheid Handhaver toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig

Nadere informatie

OER 2010 A. Basisgegevens

OER 2010 A. Basisgegevens OER 2010 A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2010 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studieprogramma nummer(s) BOL 1 : BBL : DTBOL : Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Beveiliger 2. Onderwijs en Examenregeling. Crebo niveau 2 BOL

Beveiliger 2. Onderwijs en Examenregeling. Crebo niveau 2 BOL Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2011-2013 1 jarige variant i.c.m. brugjaar Politie en brugjaar Koninklijke Marechaussee Terugvalcrebo 10876 Vitalis college ROC

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Crebocode: 94810 Cohort: 2012-2014 Handhaver Toezicht en Veiligheid Dossiercode: 22168 Sector: Economie & niveau 3 2 jaar Dossierjaar:

Nadere informatie

Medewerker Toezicht & Veiligheid Wijkbeheer

Medewerker Toezicht & Veiligheid Wijkbeheer Onderwijs en Examenregeling Medewerker Toezicht & Veiligheid Wijkbeheer Crebo 93280 niveau 2 BBL Cohort 2012 Terugval crebo :93280 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Inhoudsopgave 1 Woord vooraf...

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Leren, loopbaan en burgerschap

Leren, loopbaan en burgerschap Leren, loopbaan en burgerschap Een kleine vooruitblik 28-05-2008 (c) CINOP en SLO 1 Leren Kerntaak 1: Benoemt de eigen ontwikkeling en kiest middelen en wegen om daarbij passende leerdoelen te bereiken

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Opzichter/uitvoerder groene ruimte Crebocode: 25454 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 20-2016

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BOL 3 Leerweg BOL Cohort 2013-2016 Startmoment opleiding Augustus 2013, februari 2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Junior kapper

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Junior kapper WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Junior kapper Naam opleiding Junior kapper Crebonummer 95120 Niveau 2 Leerweg BBL Cohort 2012- Startmoment opleiding Augustus 2012 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kok Niveau 2 Opleidingsduur 2 jaar Crebocode: 90760 Dossiercode: 22177 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2014 Sector:

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521)

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD 2015-2016 en 2016-2017 (crebo 94521) Kwalificatie Calculator/Onderhoudsspecialist crebo 94521 Kerntaak 1 Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider paardensport en- houderij. Crebocode: 25468 Examenplan : Bedrijfsleider paardensport en- houderij Crebocode: 25468 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5-17 Datum

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Dierenarts assistent paraveterinair Crebocode: 25540 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Medewerker toezicht en veiligheid

Medewerker toezicht en veiligheid Medewerker toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol Opleiding: Coordinator Beveiliging Niveau: 3 Opleidingsduur: 2 jaar; 2000 SBU EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 90550 Leerweg: bol Cohort: 2015-2017 Sector: Economie en Dienstverlening Team: Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 2 jarig Crebocode: 92650 Dossiercode: 22195 versie 2012-2014 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg:

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Examenplan : Medewerker agrarisch loonwerk Crebocode: 25532 (en in de herziene kwalificatiestructuur, geldig vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 2 Datum opgesteld 12-5-17 Datum

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Manager retail Crebocode: 25502 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld 12-6-17

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Milieu-onderzoeker

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PV 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakexpert bloem, groen en styling Crebocode: 25445 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 24-4-17 Datum

Nadere informatie

Handhaver Toezicht & Veiligheid

Handhaver Toezicht & Veiligheid Onderwijs en Examenregeling Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau 3 BBL Cohort 2012 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Vitalis cluster Economie C11 94850 BBL HTV, niveau 3 versie

Nadere informatie

Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau NV3 BBL

Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 Handhaver Toezicht & Veiligheid Crebo 94810 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2013 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 1 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Leeswijzer...

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Handhaver Toezicht en Veiligheid Niveau 3 2 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Handhaver Toezicht en Veiligheid Niveau 3 2 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Handhaver Toezicht en Veiligheid Niveau 3 2 jaar Crebocode: 94810 Leerweg: BOL Cohort: 2014-2016 Sector: Economie & Dienstverlening Team: Orde

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker voeding en technologie. Crebocode: 25461

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker voeding en technologie. Crebocode: 25461 Examenplan : Vakbekwaam medewerker voeding en technologie Crebocode: 25461 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 3 Datum opgesteld 24-4-17

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakbekwaam medewerker dierverzorging Crebocode: 25541 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 3 Datum opgesteld 8-05- 17 Datum

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470 Examenplan : Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij Crebocode: 25470 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld

Nadere informatie

92715 Examenplan Lakspuiter

92715 Examenplan Lakspuiter Opleidingsduur : 2 jaar Cohort : 2012 Niveau : 2 KD Medewerker industriële lakverwerking : 2012 92715 Examenplan Lakspuiter Periode van examen/ Toetsingsdatum: : Is altijd lexibel (). De student geeft

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Vakexpert agrarisch loonwerk. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Vakexpert agrarisch loonwerk Crebocode: 25533 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Bedrijfsleider dierverzorging. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Bedrijfsleider dierverzorging Crebocode: 25539 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding onderwijsassistent

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding onderwijsassistent WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding onderwijsassistent Naam opleiding onderwijsassistent Crebonummer 93500 Niveau 4 Leerweg BOL Cohort 205 Startmoment opleiding September 205 Vaststellingsdatum wijziging

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2012-2016

Nadere informatie

Beveiliger 2 Cohort 2010-2011

Beveiliger 2 Cohort 2010-2011 Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2010-2011 1-jarig i.c.m. brugjaar politie/marechaussee Terugvalcrebo 10876 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Vitalis/cluster

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding MBO Verpleegkundige WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding MBO Verpleegkundige Naam opleiding MBO Verpleegkundige Crebonummer 95520 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 2013 Startmoment opleiding 01-08-2013 en 01-02-2014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende IG BBL 3 Naam opleiding Verzorgende IG niveau 3 Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 013-016 Startmoment opleiding Augustus 013, februari 014 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: 25433

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk. Crebocode: 25433 Examenplan : Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk Crebocode: 25433 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld 8-5-17 Datum

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2013-2014

Opleidingswijzer 2013-2014 Opleidingswijzer 2013-2014 Inhoud en examinering van Servicemonteur Apparatuur en Installaties Crebonummer 94321 en 94324 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van de opleiding die start

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af.

1.2.1 Begeleidt sporters bij toetsen/evenementen; Waarborgt de hygiëne; Maakt afspraken; Handelt formaliteiten af. Protocol PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen Inleiding Om het door stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie 1 te behalen, moet je twee kerntaken op niveau 1 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

Beveiliger 2. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2012-2014 1,5 jarige variant. Vitalis college.

Beveiliger 2. Onderwijs en Examenregeling. Crebo 94850 niveau 2 BOL. Cohort 2012-2014 1,5 jarige variant. Vitalis college. Onderwijs en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BOL Cohort 2012-2014 1,5 jarige variant Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Oer 94850 Beviliger 1,5 jarige varant, N2, BOL 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Monteur Mechatronica niveau 2 2 jaar Crebocode: 91080 Dossiercode: nvt Dossierjaar: 2013/2014 Leerweg: BOL/BBL Cohort: 2014 Sector: Techniek

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Handhaver toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Handhaver toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Handhaver toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

Examenplan entreeopleiding: Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie. Crebocode: 25260

Examenplan entreeopleiding: Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie. Crebocode: 25260 Examenplan entree: Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie Crebocode: 25260 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/BBL Niveau 1 Datum opgesteld

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Opzichter/uitvoerder groene ruimte (profielkeuze) Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Vakexpert

Nadere informatie

Examenplan. 1.Overzicht. 1.1 specifieke examens. Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider

Examenplan. 1.Overzicht. 1.1 specifieke examens. Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider Examenplan 1.Overzicht 1.1 specifieke s Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 2 jarig Crebocode: 95280 Dossiercode: 22171 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: bol Cohort: 2013- Sector:

Nadere informatie

Coördinator Beveiliger 3

Coördinator Beveiliger 3 Onderwijs- en Examenregeling Coördinator Beveiliger 3 Crebo 90550 niveau 3 BBL Cohort 2011-2012 Terugvalcrebo 10910 Cluster Economie Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX 90550 Coördinator beveiliging,

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Niveau 4 3

Nadere informatie

EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer café-bar (Restaurateur Bediening)

EXAMENPLAN OPLEIDING Manager/ondernemer café-bar (Restaurateur Bediening) Beroepsgerichte s Examen: Manager/ondernemer Café Bar KT 1 Onderneemt Code: EFRESBKT1 Examenvorm: Proeve van bekwaamheid en Panelgesprek Toelichting: Examen: Manager/Ondernemer Café Bar KT2 Geeft Leiding

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Beveiliger 2. Onderwijs- en Examenregeling. Crebo 94850 niveau 2 BBL. Cohort 2011-2012. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX

Beveiliger 2. Onderwijs- en Examenregeling. Crebo 94850 niveau 2 BBL. Cohort 2011-2012. Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX Onderwijs- en Examenregeling Beveiliger 2 Crebo 94850 niveau 2 BBL Cohort 2011-2012 Vitalis college ROC West Brabant Brinnr 25LX VC/cluster economie/startjaar 2011/crebo 94850/bbl/beveiliger, niveau 2,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (oer) voor competentiegerichte opleidingen Bouw-Infra

Onderwijs- en examenregeling (oer) voor competentiegerichte opleidingen Bouw-Infra Onderwijs- en examenregeling (oer) voor competentiegerichte opleidingen Bouw-Infra A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Cohort 2009 Crebocode 94050 Studieprogramma nummer(s) 41099 BOL 1 Niveau 4 Studiebelasting

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Werkplaatsmanager Schadeherstel niveau 4 2 jarig

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Werkplaatsmanager Schadeherstel niveau 4 2 jarig 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht : Werkplaatsmanager Schadeherstel niveau 4 2 jarig Crebocode: 93386 Dossiercode: Dossierjaar: Leerweg: BBL Cohort: 2013 Sector: Techniek & Vormgeving Team:

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Examenplan Tandartsassistent Overzicht

Examenplan Tandartsassistent Overzicht Examenplan Tandartsassistent 2013-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Tandartsassistent Niveau 4 2 jarig Crebocode: 91410 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL,

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke s Examenoverzicht opleiding: Coördinator Beveiliging Niveau 3 2 jaar Crebocode: 90550 Dossiercode: 22169 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BOL Cohort: 2012-2014 Sector: Economie

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: bol Opleiding: Beveiliger Niveau: 2 Opleidingsduur: 2 jaar 2000 SBU EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 94850 Leerweg: bol Cohort: 2015-2017 Sector: Economie en Dienstverlening Team: Orde en Veiligheid 1.Examenoverzicht

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie