IBM DB2 9.7 voor Linux, UNIX en Windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IBM DB2 9.7 voor Linux, UNIX en Windows"

Transcriptie

1 IBM DB2 9.7 oor Linux, UNIX en Windows IBM Data Serer-clients installeren GC

2

3 IBM DB2 9.7 oor Linux, UNIX en Windows IBM Data Serer-clients installeren GC

4 Opmerking Lees eerst Bijlage B, Kennisgeingen, op pagina 117. Eerste uitgae (augustus 2009) Deze publicatie is een ertaling an de Engelstalige publicatie DB2 Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows - Installing IBM Data Serer Clients, bestelnummer GC Deze publicatie heeft betrekking op de programma s IBM DB2 Adanced Access Control Feature, programmanummer 5724-N80, IBM DB2 Enterprise Serer Edition, programmanummer 5765-F41, IBM DB2 Express Edition, programmanummer 5724-E49, IBM DB2 Express-C, programmanummer 5724-S40, IBM DB2 Geodetic Data Management Feature, programmanummer 5724-N75, IBM DB2 High Aailability Feature for Express Edition, programmanummer 5724-N85, IBM DB2 Performance Optimization Feature for Enterprise Serer Edition, programmanummer 5724-N77, IBM DB2 Personal Edition Client Deice, programmanummer 5724-B55, IBM DB2 Storage Optimization Feature, programmanummer 5724-N78, IBM DB2 Workgroup Serer Edition, programmanummer 5765-F35, IBM Database Enterprise Deeloper Edition, programmanummer 5724-N76, IBM DB2 Connect Application Serer Edition, programmanummer 5724-D54, IBM DB2 Connect Enterprise Edition, programmanummer 5765-F30, IBM DB2 Connect Personal Edition, programmanummer 5724-B56, IBM DB2 Connect Unlimited Edition for System z, programmanummer 5724-B62, IBM DB2 Connect Unlimited Edition for iseries, programmanummer 5724-M15, en op alle olgende ersies en modificaties daaran, tenzij anders ermeld in een olgende uitgae. Controleer of de uitgae die u gebruikt, oereenkomt met de ersie an het programma. De informatie in deze publicatie is onderheig aan wijzigingen. Wijzigingen zullen in nieuwe uitgaen an deze publicatie worden opgenomen. Voor technische informatie en het aanragen an publicaties kunt u zich wenden tot uw IBM-leerancier of IBM Nederland B.V. Copyright IBM Nederland B.V. 1993, Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2009.

5 Inhoudsopgae Oer deze publicatie Deel 1. IBM Data Serer-clients... 1 Hoofdstuk 1. Inleiding tot IBM Data Serer-clients IBM Data Serer-clients en stuurprogramma s - oerzicht Typen IBM Data Serer-clients Installatiemethoden oor IBM Data Serer-clients.. 7 Opties oor erbindingen met DB2-databases... 9 Deel 2. IBM Data Serer-clients installeren Hoofdstuk 2. Installatieereisten oor IBM Data Serer-clients Schijf- en geheugenereisten Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (AIX) Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (HP-UX) Aanbeolen kernelconfiguratieparameters (HP-UX) Kernelparameters wijzigen (HP-UX) Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (Linux) Kernelparameters wijzigen (Linux) Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (Solaris) Kernelparameters wijzigen (Solaris Operating System) Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (Windows) DB2 Connect-installatieereisten oor hostsystemen en midrangesystemen Hoofdstuk 3. IBM Data Serer-clients installeren IBM Data Serer-clients installeren (Windows) IBM Data Serer-clients installeren ( Linux en UNIX ) Niet-rootinstallatie (Linux enunix) Verschillen tussen rootinstallaties en niet-rootinstallaties Beperkingen an niet-rootinstallaties Een DB2-product installeren als niet-rootgebruiker Niet-rootfuncties inschakelen in niet-rootinstallaties met db2rfe Fixpacks aanbrengen op een niet-rootinstallatie 41 Niet-root-DB2-producten erwijderen met db2_deinstall (Linux en UNIX) Hoofdstuk 4. IBM Data Serer Driers 43 IBM Data Serer Drier - Beperkingen db2dsdrier-configuratiebestand db2dsdcfgfill - Configuratiebestand db2dsdrier.cfg maken Bestaande databasedirectorygegeens naar het configuratiebestand db2dsdrier kopiëren IBM Data Serer Drier-pakket installeren (Windows) Netwerkinstallatie an IBM Data Serer Drier-pakket (Windows) Het IBM Data Serer Drier-pakket installeren (Linux en UNIX) Deel 3. Databaseerbindingen oor IBM Data Serer-clients Hoofdstuk 5. Oerzicht an de configuratie oor clientserercommunicatie Ondersteunde combinaties an client- en sererersies Ondersteunde communicatieprotocollen Databaseerbindingen toeoegen met de Configuration Assistant Client-serererbindingen configureren met de Configuration Assistant Databaseerbinding handmatig configureren met de Configuration Assistant Databaseerbinding configureren door het netwerk te doorzoeken met de Configuration Assistant Clientprofiel maken met de Configuration Assistant Databaseerbindingen configureren met behulp an een clientprofiel met de Configuration Assistant Databaseerbinding testen met de Configuration Assistant LDAP-oerwegingen oor de Configuration Assistant Client-serererbindingen configureren met de opdrachtregelinterface (CLP) Client-serererbindingen configureren met de opdrachtregelinterface (CLP) Named pipe-erbindingen TCP/IP-erbindingen Database anaf opdrachtregel toeoegen aan clientcatalogus Client-serererbinding testen anuit de opdrachtregelinterface Copyright IBM Corp. 1993, 2009 iii

6 Deel 4. IBM Data Serer-clients gebruiken in een thin client-topologie (Windows) Hoofdstuk 6. Oerzicht thin client-topologie (Windows) Oerzicht thin client-configuratie (Windows) IBM Data Serer Client of DB2 Connect Personal Edition op de codeserer installeren (Windows).. 81 De codedirectory toegankelijk maken oor alle thin client-werkstations (Windows) Responsbestand maken oor thin client (Windows) 82 Netwerkstation op alle thin clients toewijzen aan de codeserer (Windows) Thin clients instellen met de opdracht thnsetup (Windows) Deel 5. Merge-modules Hoofdstuk 7. Typen merge-modules.. 89 Merge-modules oor niet-db2-subsystemen (Windows) Merge-modules oor DB2-subsystemen (Windows) 90 Deel 6. Aanullende installatieopties Hoofdstuk 8. Opdrachtregelopties oor installatie Opdrachtregelopties oor installatie an IBM Data Serer Runtime Client Opdrachtregelopties oor de installatie an IBM Data Serer Drier-pakket (Windows) Deel 7. Clients erwijderen Hoofdstuk 9. IBM Data Serer-client erwijderen Deel 8. Bijlagen Bijlage A. Oerzicht an de technische informatie oer DB Technische DB2-documentatie in gedrukte ersie of PDF-indeling Gedrukte DB2-handleidingen bestellen Help bij SQL-status afbeelden anaf de opdrachtregel Verschillende ersies an het DB2 Informatiecentrum gebruiken Onderwerpen uit het DB2 Informatiecentrum in andere talen afbeelden Het DB2 Informatiecentrum dat is geïnstalleerd op uw computer of intranetserer bijwerken Het DB2 Informatiecentrum dat is geïnstalleerd op uw computer of intranetserer handmatig bijwerken DB2-documenten oor zelfstudie DB2-problemen oplossen Voorwaarden en bepalingen Bijlage B. Kennisgeingen Trefwoordenregister i IBM Data Serer-clients installeren

7 Oer deze publicatie Als u meer wilt weten oer het installeren en configureren anibm - datasererclients of stuurprogrammaus of het instellen an een thin client of DB2 Connect thin client enironment, moet u dit boek lezen. Copyright IBM Corp. 1993, 2009

8 i IBM Data Serer-clients installeren

9 Deel 1. IBM Data Serer-clients Copyright IBM Corp. 1993,

10 2 IBM Data Serer-clients installeren

11 Hoofdstuk 1. Inleiding tot IBM Data Serer-clients IBM Data Serer-clients en stuurprogramma s - oerzicht Hieronder indt u een oerzicht an de informatie die oer clients en stuurprogramma s beschikbaar is, plus links naar meer details. Dit onderwerp helpt u bij het uitoeren an de olgende taken: 1. Het kiezen an de juiste IBM Data Serer-client of het juiste stuurprogramma oor het tot stand brengen an erbindingen tussen uw systeem en databases op afstand. 2. Het kiezen an de meest geschikte methode oor de installatie an de client of het stuurprogramma. 3. Het uitoeren an de installatieprocedure an een client of stuurprogramma plus de oerwegingen die u daarbij moet hanteren. Verbindingsopties Voor de erbinding an een systeem met een database op afstand zijn erschillende IBM Data Serer-clients en stuurprogramma s mogelijk. Welke opties beschikbaar zijn, hangt af an het systeem waarmee de erbinding met de database op afstand wordt gemaakt: Een toepassing die zich beindt op een gebruikerswerkstation of een toepassingenserer Een werkstation oor toepassingsontwikkeling Een werkstation an een databasebeheerder Er zijn enkele aanullende opties die u moet oerwegen als u ook erbinding wilt maken met midrange- of mainframedatabases. Typen IBM Data Serer-clients en -stuurprogramma s Hieronder indt u een oerzicht an de IBM Data Serer-clients en -stuurprogramma s: IBM Data Serer Client IBM Data Serer Runtime Client IBM Data Serer Drier Package IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI IBM Data Serer Drier for JDBC and SQLJ. Daarnaast beat een afzonderlijk product, DB2 Connect Personal Edition, naast alle functies an de IBM Data Serer Client ook de mogelijkheid om erbinding te maken met middelgrote databases en mainframes. DB2 Connect-functionaliteit kan worden toegeoegd aan elke client of elk stuurprogramma. Installatiemethoden De algemene methode oor de installatie an een client of stuurprogramma is ia het installatieprogramma dat u op de product-dvd aantreft. Copyright IBM Corp. 1993,

12 Er is geen installatieprogramma oor IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI of oor IBM Data Serer Drier Package on Linux en UNIX. U moet het stuurprogramma handmatig installeren. Er zijn ook andere installatiemethoden beschikbaar. Een deel an deze methoden is gericht op de automatisering an het gebruik an grote aantallen clients. Bij andere methoden wordt gebruikgemaakt an erschillende oorzieningen an het Windows -besturingssysteem. Op Windows-besturingssystemen kunt u bijoorbeeld merge-modules gebruiken om de functionaliteit an Data Serer Runtime Client of IBM Data Serer Drier Package in uw toepassing in te sluiten. Een client of stuurprogramma instellen Nadat u hebt bepaald welke client u wilt gebruiken, stelt u de client in door de olgende stappen uit te oeren: 1. Controleer of het systeem aan de ereisten oldoet. 2. Voer de installatie uit. 3. Neem databases op in de catalogus en configureer erbindingen met serers op afstand. Voor systemen waarop al een Versie 8-client of een eerdere DB2 Versie 9-client aanwezig is, moet u oerwegen of u de bestaande client wilt upgraden naar een Versie 9.7 Data Serer Client of de oude client wilt behouden en de Versie 9.7 Data Serer Client wilt installeren als extra client. We raden u sterk aan het installeren an extra clients oer te laten aan eraren gebruikers. Opmerking: De optie om de bestaande client te upgraden en te erangen is alleen an toepassing op Data Serer Client. Typen IBM Data Serer-clients Er zijn erschillende typen IBM Data Serer-clients en -stuurprogramma s beschikbaar. Elk product ondersteunt andere functies. Hieronder ziet u welke IBM Data Serer-clients en -stuurprogramma s er oor u beschikbaar zijn: IBM Data Serer Drier for JDBC and SQLJ IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI IBM Data Serer Drier Package IBM Data Serer Runtime Client IBM Data Serer Client Elke IBM Data Serer-client en elk stuurprogramma biedt een specifiek type ondersteuning: Gebruik oor alleen Jaa -toepassingen IBM Data Serer Drier for JDBC and SQLJ. Gebruik oor alleen toepassingen die gebruikmaken an ODBC of CLI IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI. (Ook wel stuurprogramma CLI genoemd.) Voor toepassing die gebruik maken an ODBC, CLI,.NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC of SQLJ, gebruikt u IBM Data Serer Drier Package. Als u DB2 Command Line Processor Plus-ondersteuning (CLPPlus) nodig hebt, gebruikt u IBM Data Serer Drier Package. 4 IBM Data Serer-clients installeren

13 Gebruik IBM Data Serer Runtime Client als u DB2 opdrachtregelinterface (CLP) en de basisclientfunctionaliteit nodig hebt oor het werken met toepassingen. Als u databasebeheerondersteuning en toepassingsontwikkeling met behulp an een API (Application Programming Interface), zoals ODBC, CLI,.NET of JDBC. nodig hebt, gebruikt u IBM Data Serer Client. IBM Data Serer Drier for JDBC and SQLJ IBM Data Serer Drier for JDBC and SQLJ is het standaardstuurprogramma oor opgeslagen Jaa-procedures en door de gebruiker ge definieerde functies. Dit stuurprogramma biedt ondersteuning oor clienttoepassingen en applets die zijn geschreen in Jaa en die gebruikmaken an JDBC oor toegang tot lokale en niet-lokale serers en SQLJ oor ingesloten statische SQL-instructies in Jaa-toepassingen. IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI Data Serer Drier for ODBC and CLI is een lightweight oplossing oor producten an Independent Software Vendors (ISV). Dit stuurprogramma, dat ook stuurprogramma CLI wordt genoemd, biedt runtime ondersteuning oor toepassingen met behulp an ODBC API, of CLI API zonder dat Data Serer Client of the Data Serer Runtime Client hoeft te worden geïnstalleerd. Dit stuurprogramma is alleen beschikbaar als TAR-bestand, niet als installeerbaar image. Berichten worden alleen in het Engels weergegeen. IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI biedt het olgende: runtime ondersteuning oor de CLI API runtime ondersteuning oor de ODBC API runtime ondersteuning oor de XA API databaseconnectiiteit ondersteuning oor DB2 Interactie Call Leel Interface (db2cli); ondersteuning an LDAP Database Directory ondersteuning oor tracering, logboekregistratie en diagnose MeldData Serer Drier for ODBC and CLI aan bij de Microsoft ODBC Drier Manager met behulp an het hulpprogramma db2oreg1.exe. IBM Data Serer Drier Package, IBM Data Serer Drier Package is een lightweight oplossing die runtime ondersteuning biedt oor toepassingen die gebruik maken an ODBC, CLI,.NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC of SQLJ zonder dat hieroor Data Serer Runtime Client of Data Serer Client hoeft te worden geïnstalleerd. Dit stuurprogramma neemt maar weinig ruimte in beslag en is bestemd oor distributie door Independent Software Vendors (ISV s) oor situaties waarin grote ondernemingen op grote schaal toepassingen in gebruik nemen. Het IBM Data Serer Drier Package biedt de olgende mogelijkheden: Ondersteuning oor de DB2 Command Line Processor Plus (CLPPlus) oor het dynamisch maken, bewerken en uitoeren an SQL-instructies en -scripts. Ondersteuning oor toepassingen die gebruik maken an ODBC, CLI, PHP of Ruby oor toegang tot databases. Ondersteuning oor clienttoepassingen en applets die zijn geschreen in Jaa en die JDBC gebruiken, en oor ingesloten SQL oor Jaa (SQLJ). Hoofdstuk 1. Inleiding tot IBM Data Serer-clients 5

14 IBM Informix Dynamic Serer-ondersteuning oor.net, PHP en Ruby. Ondersteuning oor uitoering an ingesloten SQL-toepassingen. Er zijn geen precompiler- of bindoorzieningen meegeleerd. Toepassingsheaderbestanden oor het opnieuw opbouwen an de PHP, Ruby,Python en Perl-stuurprogramma s. De Python- en Perl-stuurprogramma s zijn niet beschikbaar in IBM Data Serer Drier Package; u kunt deze stuurprogramma s echter downloaden en samenstellen met behulp an de headerbestanden. Ondersteuning oor DB2 Interactie Call Leel Interface (db2cli). Ondersteuning oor de DRDA-tracering (db2drdat). Op Windows-besturingssystemen biedt IBM Data Serer Drier Package ook ondersteuning oor toepassingen die gebruikmaken an.net of OLE DB oor toegang tot databases. Daarnaast is deze drier beschikbaar als een installeerbaar image, en zijn er merge-modules beschikbaar zodat u het stuurprogramma eenoudig kunt inbedden in een Windows Installer-installatie. IBM Data Serer Runtime Client De IBM Data Serer Runtime Client biedt de mogelijkheid om toepassingen uit te oeren op databases op afstand. Er zijn standaard geen GUI-tools beschikbaar in IBM Data Serer Runtime Client. Deze client beat de olgende mogelijkheden: De DB2-opdrachtregelinterface (Command Line Processor, CLP) oor het uitoeren an opdrachten. Via deze opdrachtregelinterface kunt u ook de basistaken uitoeren oor het op afstand beheren an serers. Basisondersteuning oor het tot stand brengen an databaseerbindingen en de erwerking an SQL-instructies, XQuery-instructies en opdrachten. Ondersteuning oor eel gebruikte interfaces oor databasetoegang: JDBC, ADO.NET, OLE DB, ODBC, Command Line Interface (CLI) en Ruby, inclusief stuurprogramma s en mogelijkheden oor het definiëren an gegeensbronnen. Voor ODBC bijoorbeeld wordt bij de installatie an IBM Data Serer-client ook het ODBC-stuurprogramma geïnstalleerd en geregistreerd. Toepassingenontwikkelaars en andere gebruikers kunnen het Windows-hulpprogramma ODBC Data Source Administrator gebruiken oor de definitie an gegeensbronnen. LDAP-oorzieningen (Lightweight Directory Access Protocol). Ondersteuning oor algemene netwerkcommunicatieprotocollen: TCP/IP en Named Pipe. Ondersteuning oor de installatie an meerdere kopieën an een client op één computer. Dit kunnen kopieën zijn an dezelfde of an erschillende ersies. Licentieoorwaarden die de rije herdistributie an de IBM Data Serer Runtime Client bij uw toepassing mogelijk maken. Lagere systeembelasting in ergelijking tot de olledige IBM Data Serer Client oor wat betreft de grootte an het installatie-image en de ereiste schijfruimte. Een catalogus oor de opslag an informatie oer erbindingen met databases en serers. Voordelen bij pakketgebruik op Windows-besturingssystemen: u kunt de client en uw toepassing samenoegen en daarmee de connectiiteit oor de toepassing erstrekken. De client is boendien beschikbaar in de orm an merge-modules oor Windows Installer waarmee u de DLL-bestanden an de RTCL kunt 6 IBM Data Serer-clients installeren

15 toeoegen aan het installatiepakket an uw toepassing. Op deze manier kunt u alleen die onderdelen an de client toeoegen die uw toepassing daadwerkelijk nodig heeft. IBM Informix Dynamic Serer-ondersteuning oor PHP, Ruby,.NET en JDBC IBM Data Serer Client IBM Data Serer Client beat naast alle functionaliteit an IBM Data Serer Runtime Client ook tools oor client-sererconfiguratie, databasebeheer en toepassingsontwikkeling. U hebt de olgende mogelijkheden: Hogere systeembelasting in ergelijking tot IBM Data Serer Runtime Client oor wat betreft de grootte an het installatie-image en de ereiste schijfruimte. Op Windows-besturingssystemen kan het IBM Data Serer Client-image echter worden erkleind om de grootte an het installatie-image te beperken. Configuration Assistant oor hulp bij de catalogisering an databases en de configuratie an de databaseserer. Een Control Center en andere grafische hulpprogramma s oor database-implementatie en databasebeheer. Deze hulpprogramma s zijn beschikbaar oor ersies an Windows op x86 (alleen 32-bits), Windows op x64 (AMD64/EM64T), Linux op x86 en Linux op AMD64/EM64T (x64). Wegwijzer oor nieuwe gebruikers Visual Studio-tools IBM Data Studio Header-bestanden oor toepassingen Precompilers oor erschillende programmeertalen Bindondersteuning Voorbeelden en zelfstudiemateriaal IBM Informix Dynamic Serer-ondersteuning oor PHP, Ruby,.NET, JCC en JDBC Installatiemethoden oor IBM Data Serer-clients Algemene en alternatiee methoden oor de installatie an een IBM Data Serer-client of -stuurprogramma. Clients worden in het algemeen geïnstalleerd op machines waarop geen serer aanwezig is. Het is niet nodig om een client te installeren als op een systeem al een sererproduct aanwezig is, want de serer beat alle functionaliteit die beschikbaar is in een IBM Data Serer-client. Algemene omstandigheden De algemene methode oor de installatie an een IBM Data Serer-client of Drier is ia het installatieprogramma op de product-dvd (ia de opdracht setup op Windows-besturingssystemen en de opdracht db2setup op Linux- en UNIX-besturingssystemen). Het installatie-image an IBM Data Serer Client maakt deel uit an het installatie-image an de databaseserer. Hoofdstuk 1. Inleiding tot IBM Data Serer-clients 7

16 Automatisering bij grootschalige ingebruikname Een deel an de methoden is gericht op automatisering an de installatie oor grote aantallen clients: Responsbestand. U kunt de installatie an clients automatiseren door gebruik te maken an een responsbestand. Bij de installatie met behulp an een responsbestand worden databaseproducten zonder interactie met de gebruiker geïnstalleerd. Implementatietools an andere softwareleeranciers. Clients kunnen worden geïnstalleerd met behulp an tools of methoden als Windows Actie Directory, Windows Systems Management Serer (SMS) of Tioli-producten. Mogelijkheden an het Windows-besturingssysteem benutten Een andere groep opties maakt gebruik an de mogelijkheden die het Windows-besturingssysteem biedt: Windows thin client-topologie. Deze optie wordt ondersteund oor de IBM Data Serer Client en DB2 Connect Personal Edition. In een thin client-topologie wordt de clientcode geïnstalleerd in een gemeenschappelijke Windows-directory op één codeserer in plaats an op de lokale aste schijf an elk an de clientwerkstations. Afzonderlijke clientwerkstations gebruiken een erbinding met de gemeenschappelijke Windows-directory op de codeserer oor het uitoeren an de Data Serer Client-code. Een Windows niet-administrator-id. In de algemene methode wordt de installatie uitgeoerd door een Windows-gebruiker met beheerdersmachtigingen, dat wil zeggen met een gebruikers-id uit de groep Administrators. IBM Data Serer-client kunnen echter ook worden geïnstalleerd met een gebruikers-id uit de groep an hoofdgebruikers of gewone gebruikers an Windows Power. Deze methode kan worden toegepast wanneer het gebruikers-id waarmee de installatie wordt uitgeoerd, niet beschikt oer beheerdersmachtigingen. Het DB2-product ondersteunt ook het Windows-mechanisme oor erhoogde systeembeoegdheden. Het is aanbeolen om het Windows-mechanisme oor erhoogde systeembeoegdheden te gebruiken zodat een niet-beheerder IBM Data Serer-client kan installeren. Alternatiee methoden oor Linux en UNIX Op Linux- en UNIX-besturingssystemen is op databaseserers een alternatiee installatiemethode oor clients beschikbaar, namelijk het script db2_install. IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI is boendien beschikbaar als tar-bestand. Afzonderlijke clientsubsystemen Als er een databasesererproduct is geïnstalleerd, kunt u een afzonderlijk clientsubsysteem gebruiken in plaats an hetzelfde serersubsysteem als zowel het serer- als clientsubsysteem te laten dienen. Om een afzonderlijk clientsubsysteem te maken, gebruikt u de opdracht db2icrt met de optie -s, zoals in het olgende oorbeeld: db2icrt -s client <naam_subsysteem> 8 IBM Data Serer-clients installeren

17 Opties oor erbindingen met DB2-databases Dit gedeelte beat een oerzicht an de opties die u op een machine (het lokale systeem) kunt installeren zodat u daarmee erbinding kunt maken met een database op een andere machine (het systeem op afstand). Om een geschikte optie te selecteren, moet u eerst nagaan of het lokale systeem: een systeem is waarop bedrijfstoepassingen worden uitgeoerd op een bedrijfssysteem of op een toepassingenserer. een werkstation oor toepassingsontwikkeling is. een werkstation an een databasebeheerder is. Verder moet u bepalen waar de databases zich beinden waarmee u erbinding wilt maken. De mogelijke databaselocaties zijn: op dezelfde machine, dus het lokale systeem. De databases kunnen zich beinden in één DB2-subsysteem of in meerdere DB2-subsystemen. op erschillende machines, namelijk systemen op afstand. op erschillende machines die fungeren als midrange- of mainframeserer. Opties oor bedrijfssystemen en toepassingenserers Voor erbindingen tussen een bedrijfstoepassing en een database wordt doorgaans gebruikgemaakt an de olgende topologieën: Een toepassing maakt erbinding met een DB2-database, waarbij beide zich op dezelfde machine beinden. Een oorbeeld is een toepassing die door één gebruiker op het eigen werkstation wordt gebruikt. Een toepassing maakt erbinding met een DB2-database op een andere machine. Een toepassingsclient maakt erbinding met een toepassingenserer die op zijn beurt erbinding maakt met een of meer DB2-databases op: alleen dezelfde machine. alleen een of meer andere machines. een combinatie an beide. Als een DB2-serer op dezelfde machine is geïnstalleerd als de toepassing, is het niet nodig om een afzonderlijke client te installeren. Het DB2-sererproduct beat alle functionaliteit waarmee toepassingen zowel erbinding kunnen maken met lokale databases als met databases op machines op afstand. Als op de machine met de toepassing niet ook een DB2-serer aanwezig is, hebt u de olgende mogelijkheden om toepassingen erbinding te laten maken met DB2-databases op afstand: Stuurprogramma oor DB2-toepassing. Met een stuurprogramma oor een DB2-toepassing worden de gegeens die nodig zijn oor de erbinding met een database, toegeoegd aan de toepassing of raagt de toepassing de gebruiker om deze te erstrekken. Dit is een andere benadering dan die an een IBM Data Serer-client die deze informatie bijhoudt in de catalogusgegeens. Het toepassingsstuurprogramma wordt gebruikt als bestand in de toepassingsdirectory, dus er is geen aparte DB2-specifieke installatie of configuratie ereist. Een toepassingsstuurprogramma maakt doorgaans deel uit an het toepassingspakket en beat dan de connectiiteit oor uitsluitend die toepassing. Een stuurprogramma oor een DB2-toepassing kan tegelijk met andere stuurprogramma s oor DB2-toepassingen of met een IBM Data Serer-client op hetzelfde systeem aanwezig zijn. DB2-producten bieden stuurprogramma s oor Jaa (JDBC and SQLJ) en oor ODBC-, CLI-,.NET-, OLE Hoofdstuk 1. Inleiding tot IBM Data Serer-clients 9

18 DB- of open source-toepassingen. Stuurprogramma s kunnen worden erkregen door stuurprogrammabestanden te kopiëren anuit een IBM Data Serer Drier Package-installatie-image of door de stuurprogrammabestanden te downloaden anaf deeloperworks. IBM Data Serer-client. Deze optie betekent de installatie en configuratie an een an de clients die bij het DB2-product zijn erstrekt. De IBM Data Serer-client wordt geïnstalleerd op elke machine die rechtstreeks erbinding moet maken met de DB2-database. Afhankelijk an de topologie an de toepassing, wordt de client geïnstalleerd op elk werkstation of op een toepassingenserer. Een enkele IBM Data Serer-client kan oor alle toepassingen op de machine de erbinding mogelijk maken met een of meer DB2-databases op andere machines. Merge-modules oor DB2-subsystemen. Deze merge-modules maken een DB2-subsysteemomgeing. Op deze manier kan de IBM Data Serer Runtime Client worden gebruikt ia toeoeging an de bestanden in de bijbehorende modules. Deze methode is gericht op het gebruik met Windows Installer en andere installatietools die het gebruik an merge-modules oor Windows Installer ondersteunen. Zo installeert u met een enkel installatieprogramma zowel de toepassing als Data Serer Runtime Client. Als u geen subsysteemomgeing of opdrachtregelinterface (CLP) nodig hebt, moet u de merge-modules oor niet-db2-subsystemen gebruiken om subsysteembeheer te ermijden. Merge-modules oor niet-db2-subsystemen. Deze merge-modules maken een niet-db2-subsysteemomgeing. Op deze manier kan de IBM Data Serer Drier Package worden gebruikt ia toeoeging an de DLL-bestanden an de client aan het installatiepakket an een toepassing. Deze methode is gericht op het gebruik met Windows Installer en andere installatietools die het gebruik an merge-modules oor Windows Installer ondersteunen. Zo installeert u met een enkel installatieprogramma zowel de toepassing als IBM Data Serer Drier Package. Opties oor werkstation oor toepassingsontwikkeling De IBM Data Serer Client biedt naast alle functionaliteit an de IBM Data Serer Runtime Client ook tools oor client-sererconfiguratie, databasebeheer en toepassingsontwikkeling. In de onderstaande punten worden de functie en de installatie an de Data Serer Client beschreen ten opzichte an andere tools en producten die door toepassingenontwikkelaars worden gebruikt. Een aantal tools en producten wordt eel gebruikt door toepassingenontwikkelaars die programmacode schrijen oor de toegang tot een DB2-database. Een typisch ontwikkelwerkstation bestaat uit de olgende componenten: Een IDE (Integrated Deelopment Enironment) zoals Rational Application Deeloper of Microsoft Visual Studio. Een DB2-specifieke ontwikkeltool oor de IDE, zoals: IBM Database Deeloper Add-ins for Visual Studio.NET IBM Data Studio Toegang tot een databaseserer die fungeert als host oor de te ontwikkelen database. Deze databaseserer kan zich in een an beide of in beide olgende locaties beinden: Elk ontwikkelwerkstation, zodat elke ontwikkelaar een eigen lokale kopie an de database heeft. 10 IBM Data Serer-clients installeren

19 Een werkgroepserer, zodat meerdere ontwikkelaars met dezelfde kopie an de database werken. Tegen de boenstaande achtergrond is de meerwaarde an de Data Serer Client dat u hiermee beschikt oer headers en bibliotheken die u nodig hebt oor de compilatie an toepassingen en oer de ereiste tools oor databasebeheer. U hoeft de Data Serer Client echter niet altijd te installeren om deze tools te kunnen gebruiken. In alle geallen waarin een DB2-serer op een machine is geïnstalleerd, is een aparte installatie an de IBM Data Serer-client oerbodig. Het DB2-sererproduct beat alle functionaliteit die beschikbaar is in een stand-alone Data Serer Client. Opties oor beheerderswerkstations Een databasebeheerder kan in principe op twee manieren beheertaken uitoeren oor niet-lokale databases. Deze kan met een tool als Telnet erbinding maken met een indiiduele databaseserermachine en erolgens lokaal DB2- beheeropdrachten uitoeren. De andere methode is tools en opdrachten op het eigen werkstation te gebruiken die erbinding maken met de databases op afstand. Dit gedeelte is gericht op deze tweede methode waaroor eerst gekozen moet worden welke IBM Data Serer-client moet worden gebruikt en waar deze moet worden geïnstalleerd. Voor DB2 zijn erschillende hulpprogramma s beschikbaar waarmee beheeractiiteiten kunnen worden uitgeoerd oor een of meer DB2-serers die zich op een ander systeem beinden dan het beheerderswerkstation. De olgende opties kunnen daaroor worden oerwogen: Installeer de IBM Data Serer Runtime Client. Deze optie is geschikt als u oor beheertaken alleen de opdrachtregelinterface gebruikt. Installeer de IBM Data Serer Client. Deze client beat naast alle functionaliteit an Data Serer Runtime Client ook tools oor de client-sererconfiguratie, oor databasebeheer en oor toepassingsontwikkeling. Daartoe behoren onder meer de grafische beheertools zoals de Configuration Assistant en het Control Center (beschikbaar oor alle ondersteunde platforms). Deze tools maken gebruik an de component DB2 Applicaton Serer (DAS) op de DB2-serer, die standaard wordt geconfigureerd tijdens de DB2-sererinstallatie. Installatie an een DB2-sererproduct. In alle geallen waarin een DB2-serer op een machine is geïnstalleerd, is een aparte installatie an de IBM Data Serer-client oerbodig. Het DB2-sererproduct beat alle functionaliteit die beschikbaar is in een standalone IBM Data Serer-client. Opties oor de erbinding met midrange- en mainframedatabases Met DB2 Connect-producten kunt u erbinding maken met DB2-databases op mainframe- en midrangeplatforms, te weten OS/390 en z/os, System i, VSE en VM. Verder kunt u ook erbinding maken met niet-ibm-databases, mits deze oldoen aan de DRDA-architectuur (Distributed Relational Database Architecture). Met DB2 Connect kunt u erbinding maken anaf een gebruikerswerkstation of anaf een DB2 oor Linux, UNIX en Windows-serer. De olgende opties kunnen daaroor worden oerwogen: IBM Data Serer Drier Package. Deze lightweight oplossing die runtime ondersteuning biedt oor toepassingen met behulp an ODBC, CLI,.NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC of SQLJ zonder dat hieroor Data Serer Runtime Client Hoofdstuk 1. Inleiding tot IBM Data Serer-clients 11

20 of Data Serer Client hoeft te worden geïnstalleerd. Om erbinding te maken met een z/os-serer of een System i-serer, moet u een licentiecode an DB2 Connect registreren. (Haal het licentiebestand, bijoorbeeld db2conpe.lic, op uit uw Passport Adantage-distributie en kopieer het naar de licentiedirectory onder de directory waarin het stuurprogramma is geïnstalleerd.) DB2 Connect Personal Edition. Dit product wordt geïnstalleerd op een werkstation en biedt connectiiteit anaf dat werkstation. Deze optie is bedoeld oor situaties waarin anaf een werkstation rechtstreeks erbinding moet worden gemaakt met een of meer hosts. Dit product is beschikbaar oor Linux-, Solaris- en Windows-besturingssystemen. DB2 Connect Serer Editions. Een serereditie an een DB2 Connect-product wordt doorgaans op een connectiiteitserer geïnstalleerd en dient als gateway naar ondersteunde mainframe- of midrangedatabaseserers. Met behulp an een serereditie an het DB2 Connect-product kunnen werkstations met IBM Data Serer-clients de toegang naar hostsystemen configureren ia de DB2 Connect-gateway alsof het databases op een systeem met DB2 oor Windows, Linux of UNIX betreft. Beide opties kunnen gelijktijdig worden gebruikt. Een werkstation kan bijoorbeeld op de olgende manieren een erbinding tot stand brengen met een midrange- of mainframedatabase: Installeer DB2 Connect Personal Edition lokaal en maak hiermee rechtstreeks erbinding met een host. Maak erbinding met dezelfde of met een andere host ia een tussenliggende DB2 Connect-serergateway. 12 IBM Data Serer-clients installeren

21 Deel 2. IBM Data Serer-clients installeren Copyright IBM Corp. 1993,

22 14 IBM Data Serer-clients installeren

23 Hoofdstuk 2. Installatieereisten oor IBM Data Serer-clients Schijf- en geheugenereisten Schijfereisten De ereiste schijfruimte oor het product hangt af an het type installatie en het type bestandssysteem. De DB2 Installatiewizard kan dynamisch de grootte schatten op basis an de geselecteerde componenten in een normale, compacte of aangepaste installatie. Vergeet niet om schijfruimte te resereren oor de ereiste database, software en communicatieproducten. Voor de besturingssystemen Linux en UNIX wordt 2 GB rije ruimte in de directory /tmp aanbeolen. Geheugenereisten Een DB2-databasesysteem ereist minimaal 256 MB RAM. Voor systemen waarop alleen een DB2-product en de grafische DB2-interfaceprogramma s actief zijn, is minimaal 512 MB RAM ereist. Het is echter aanbeolen om oor betere prestaties 1 GB RAM te gebruiken. Naast deze ereisten kan bepaalde software die op het systeem wordt uitgeoerd, extra eisen aan het geheugen stellen. Bij het aststellen an de geheugenereisten moet u op het olgende letten: DB2-producten die worden uitgeoerd in HP-UX Versie 11i oor Itanium-gebaseerde systemen, ereisen minimaal 512 MB RAM. Voor IBM Data Serer-client-ondersteuning gelden deze geheugenereisten oor een basis an ijf gelijktijdige clienterbindingen. U hebt 16 MB RAM extra nodig per ijf clienterbindingen. De geheugenereisten worden mede bepaald door de grootte en complexiteit an het databasesysteem. Ook de hoeeelheid databaseactiiteit en het aantal clients met toegang tot het systeem zijn an inloed. DB2-sererproducten hebben een functie oor zelfafstemming an het geheugen. De geheugenconfiguratie wordt hierdoor eenoudiger doordat de waarde oor erschillende geheugenconfiguratieparameters automatisch wordt ingesteld. Als deze functie is ingeschakeld, erdeelt deze dynamisch de beschikbare resources onder de geheugengebruikers, zoals sorteerslagen, de pakketcache, de ergrendelingslijst en bufferpools. Voor Linux- en UNIX-besturingssystemen wordt een SWAP-ruimte an minimaal twee keer het RAM aanbeolen. Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (AIX) Controleer oordat u DB2-databaseproducten op AIX-besturingssystemen installeert of het systeem oldoet aan de eisen oor besturingssysteem, hardware, software en communicatie. Als u een DB2-databaseproduct wilt installeren, moet aan de olgende eisen zijn oldaan: Copyright IBM Corp. 1993,

24 Tabel 1. AIX-installatieereisten Besturingssysteem AIX Versie bits AIX-kernel is ereist. AIX 5.3 Technology Leel (TL) 9 en Serice Pack (SP) 2 Voor minimaal C++-runtimenieau zijn de bestandssets xlc.rte en xlc.aix50.rte (of hoger) ereist. Deze bestandssets zijn opgenomen in het IBM C++ Runtime Enironment Components for AIX-pakket an juni Hardware 64-bits CHRP-architectuur (Common Hardware Reference Platform) 1 Alle processors die geschikt zijn oor de ondersteunde AIX-besturingssystemen. AIX Versie bits AIX-kernel is ereist. AIX 6.1 TL 2 Voor minimaal C++-runtimenieau zijn de bestandssets xlc.rte en xlc.aix61.rte (of hoger) ereist. Deze bestandssets zijn opgenomen in het IBM C++ Runtime Enironment Components for AIX-pakket an juni Om te controleren of dit een CHRP-architectuursysteem is, gebruikt u de opdracht lscfg en zoekt u naar de olgende uitoer: Model Architecture: chrp 2 In AIX 6.1 indt u twee soorten WPAR s (Workload Partitions): systeem-wpar s en toepassings-wpar s. DB2-installatie wordt alleen ondersteund op een systeem-wpar. AIX 6.1 ondersteunt ook de mogelijkheid om een JFS2-bestandssysteem of een erzameling bestanden te ersleutelen. Opmerking: Als u aan de minimumereisten oor het besturingssysteem hebt oldaan door het besturingssysteem te upgraden in plaats an een nieuw besturingssysteem te installeren, moet u de I/O-oltooiingpoorten (IOCP) afzonderlijk installeren. U indt de IOCP-bibliotheken op de AIX-installatie-CD. Configureer IOCP erolgens op de DB2-serer of Data Serer-client. Zie oor meer informatie. Softwareoerwegingen Zie oor informatie oer toepassingsontwikkeling en oor de runtime-aspecten de onderwerpen in Supported programming languages and compilers for database application deelopment. U kunt de meest recente ersie an IBM C++ Runtime Enironment Components for AIX downloaden anaf de support-website an IBM AIX XL C en C++. (Alleen clients) Als u an plan bent Kerberos-erificatie te gebruiken, hebt u IBM Network Authentication Serice client 1.4 of hoger nodig. U kunt de NAS-client downloaden an Gebruik de opdracht bosboot om oer te schakelen naar de 64-bits kernel. Om naar de 64-bits kernel oer te kunnen schakelen, moet u beschikken oer een machtiging op het nieau root en moet u de olgende opdrachten geen: 16 IBM Data Serer-clients installeren

25 ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /unix ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /usr/lib/boot/unix bosboot -a shutdown -Fr Een an de olgende browsers is ereist om de online Help te kunnen bekijken en de Wegwijzer (db2fs te kunnen starten: Firefox 2.0 en hoger Op Mozilla gebaseerde browsers 1.7 en hoger In de olgende geallen is X Window-systeemsoftware oor het genereren an een grafische gebruikersinterface ereist: Als u de DB2 Installatiewizard wilt gebruiken om een DB2-product te installeren op Linux of UNIX-besturingssysteem. Voor meer informatie oer bekende AIX-problemen, raadpleegt u Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (HP-UX). Om een DB2-product te installeren, gelden de olgende eisen oor het besturingssysteem, de hardware en de communicatie: Tabel 2. HP-UX-installatieereisten Besturingssysteem DB2-producten worden ondersteund op: HP-UX 11i2 ( ) met: Base Quality-bundel (QPKBASE), mei 2005 Applications Quality-bundel (QPKAPPS), mei 2005 HP-UX 11i3 (11.31) Hardware Op Itanium gebaseerde HP Integrity Series Systems Oerwegingen oor de kernelconfiguratie Het systeem moet opnieuw worden opgestart als u de kernelconfiguratieparameters bijwerkt. De kernelconfiguratieparameters worden ingesteld in /etc/system. Mogelijk moet u sommige kernelconfiguratieparameters wijzigen oordat u de Versie 9-client of DB2-sererproducten installeert. Als de kernelparameter die wordt gewijzigd, niet als dynamisch is ermeld, is het nodig om het systeem opnieuw te starten oordat de wijzigingen in /etc/system an kracht worden. Softwareoerwegingen Een an de olgende browsers is ereist om de online Help te kunnen bekijken en de Wegwijzer (db2fs te kunnen starten: Firefox 2.0 en hoger Op Mozilla gebaseerde browsers 1.7 en hoger In de olgende geallen is X Window-systeemsoftware oor het genereren an een grafische gebruikersinterface ereist: Als u de DB2 Installatiewizard wilt gebruiken om een DB2-product te installeren op Linux of UNIX-besturingssysteem. Hoofdstuk 2. Installatieereisten oor IBM Data Serer-clients 17

26 Voor meer informatie oer bekende HP-UX-problemen raadpleegt u Aanbeolen kernelconfiguratieparameters (HP-UX) Voor HP-UX-systemen waarop een 64-bits DB2-databasesysteem wordt uitgeoerd, geeft u de opdracht db2osconf. Hiermee stelt u geschikte waarden oor de kernelconfiguratieparameters an het systeem oor. Het hulpprogramma db2osconf kan alleen worden gestart anuit $DB2DIR/bin, waarbij $DB2DIR de directory is waarin het DB2-product is geïnstalleerd. Kernelparameters wijzigen (HP-UX) Voor correcte uitoering an het DB2-product in HP-UX moet u mogelijk de kernelconfiguratieparameters an het systeem bijwerken. U moet de computer opnieuw starten als u de waarden an de kernelconfiguratieparameter hebt bijgewerkt. Voordat u begint U moet beschikken oer het machtigingsnieau root om kernelparameters te kunnen wijzigen. Oer deze taak U wijzigt kernelparameters als olgt: 1. Voer de opdracht sam in om het programma SAM (System Administration Manager) te starten. 2. Dubbelklik op het pictogram Kernelconfiguratie. 3. Dubbelklik op het pictogram Configureerbare parameters. 4. Dubbelklik op de parameter die u wilt wijzigen en typ de nieuwe waarde in het eld Formule/waarde. 5. Klik op OK. 6. Herhaal deze stappen oor alle kernelconfiguratieparameters die u wilt wijzigen. 7. Als u klaar bent met het instellen an de kernelconfiguratieparameters, selecteert u Actie --> Nieuwe kernel erwerken op de actiebalk. Resultaten Het besturingssysteem HP-UX start automatisch opnieuw als u de waarden an de kernelconfiguratieparameters hebt gewijzigd. Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (Linux) Controleer oordat u DB2-databaseproducten op Linux-besturingssystemen installeert of het systeem oldoet aan de eisen oor besturingssysteem, hardware, software en communicatie. DB2-databaseproducten worden ondersteund op de olgende hardware: x86 (Intel Pentium, Intel Xeon, en AMD) 32-bits Intel- en AMD-processors x64 (64-bits AMD64- en Intel EM64T-processors) 18 IBM Data Serer-clients installeren

27 POWER (IBM eserer OpenPower, iseries, pseries, System i, System p en POWER-systemen die Linux ondersteunen) eserer System z of System z9 De ondersteunde besturingssystemen oor Linux zijn onder andere: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 Update 2 SUSE Linux Enterprise Serer (SLES) 10 Serice Pack 2 SUSE Linux Enterprise Serer (SLES) 11 Ubuntu Surf oor de meest recente informatie oer ondersteunde Linux-distributies naar Beperkingen an multithreadarchitectuur Als u een 32-bits DB2-databaseproduct installeert op een Linux-systeem, kunt u een upgrade naar een 64-bits systeem uitoeren en in plaats an de 32-bits ersie het 64-bits DB2-databaseproduct installeren. De multithreadarchitectuur ereenoudigt oer het algemeen de geheugenconfiguratie. Deze kan echter nadelige geolgen hebben oor de geheugenconfiguratie an 32-bits DB2-databaseserers. Bijoorbeeld: Niet-gemeenschappelijk geheugen oor agentthreads wordt binnen één proces toegewezen. De aggregatie an alle niet-gemeenschappelijke geheugentoewijzingen oor databaseagents past mogelijk niet in een enkele procesgeheugenruimte. De ondersteuning an meerdere databases is beperkt, omdat alle gemeenschappelijk geheugensegmenten oor alle databases in één proces worden toegewezen. U kunt het geheugengebruik oor sommige databases erminderen om alle databases tegelijkertijd te kunnen actieren. Dit kan echter nadelige geolgen hebben oor de performance an de databasebeheerfunctie. Een alternatief is om meerdere subsystemen te maken en de databases oor de subsystemen te catalogiseren. Er zijn echter wel oldoende systeemresources ereist om deze configuratie te kunnen ondersteunen. Distributieereisten Voordat u een DB2-databaseproduct installeert, moet u uw kernelconfiguratieparameters bijwerken. De standaardwaarden oor bepaalde kernelparameters zijn mogelijk niet afdoende als u een DB2-databasesysteem uitoert. U kunt ook andere producten of toepassingen hebben die Linux-systeemresources ereisen. U moet de kernelconfiguratieparameters wijzigen op basis an de behoeften an de werkomgeing an het Linux-systeem. De kernelconfiguratieparameters worden ingesteld in /etc/sysctl.conf. Raadpleeg het handboek an het besturingssysteem oor informatie oer het instellen en actieren an deze parameters met de opdracht sysctl. Pakketereisten De olgende tabellen beatten een lijst an de pakketereisten oor SLES- en RHEL-distributies: Hoofdstuk 2. Installatieereisten oor IBM Data Serer-clients 19

28 libaio.so.1 is ereist oor DB2-databaseserers die gebruikmaken an asynchrone i/o. libstdc++so.6 is ereist oor DB2-databaseserers en -clients. Voor IBM Tioli System Automation for Multiplatforms en IBM Tioli Monitoring for Databases wordt echter DB2 Agent gebruikt. Hieroor hebt u libstdc++so.5 nodig. Pakketereisten oor SLES en RHEL Naam pakket libaio compat-libstdc++ Beschrijing Beat de asynchrone bibliotheek die is ereist oor DB2-databaseserers. Beat libstdc++so.6 (niet ereist oor Linux op POWER) De olgende tabellen beatten een lijst an pakketereisten oor SUSE Linux- en Red Hat-distributies oor gepartitioneerde DB2-databaseserers. De Korn-shell ksh93 is ereist oor SUSE10- en RHEL5-systemen. Het Korn Shell-pakket pdksh is ereist oor alle oerige DB2databasesystemen. Er is een shellfunctie op afstand ereist oor gepartitioneerde databasesystemen. DB2-databasesystemen ondersteunen de olgende shellfuncties op afstand: rsh ssh DB2 gebruikt standaard rsh bij het uitoeren an opdrachten op DB2-knooppunten op afstand, bijoorbeeld bij het starten an een DB2-databasepartitie op afstand. Om het standaarddatabasesysteem an DB2 te kunnen gebruiken, moet het rsh-sererpakket zijn geïnstalleerd (zie onderstaande tabel). Er is meer informatie oer rsh en ssh beschikbaar in het DB2 Informatiecentrum. Als u de shellfunctie op afstand rsh kiest, moet inetd (of xinetd) geïnstalleerd en actief zijn. Als u de shellfunctie op afstand ssh kiest, moet u de communicatieariabele DB2RSHCMD instellen zodra de DB2-installatie is oltooid. Als deze registerariabele niet is ingesteld, wordt rsh gebruikt. Het ondersteuningspakket nfs-utils oor het Network File System is ereist oor gepartitioneerde databasesystemen. Alle ereiste pakketten moeten worden geïnstalleerd en geconfigureerd oordat de installatie an het DB2-databasesysteem kan worden oortgezet. Zie de documentatie bij uw Linux-distributie oor algemene informatie oer Linux. Pakketereisten oor SUSE Linux Naam pakket pdksh of ksh93 openssh rsh-serer Beschrijing Korn Shell. Dit pakket is ereist oor gepartitioneerde databaseomgeingen. Dit pakket beat een set sererprogramma s waarmee een gebruiker ia een eilige shell opdrachten kan uitoeren op (en anaf) computers op afstand. Het pakket is niet ereist als u de standaardconfiguratie gebruikt an DB2-databasesystemen met rsh. Dit pakket beat een set sererprogramma s waarmee een gebruiker opdrachten kan uitoeren op een computer op afstand, zich kan aanmelden bij andere computers en oer en weer bestanden kan kopiëren (rsh, rexec, rlogin en rcp). Dit pakket is niet ereist als u een DB2-databasesysteem configureert oor het gebruik an ssh. 20 IBM Data Serer-clients installeren

29 Pakketereisten oor SUSE Linux Naam pakket nfs-utils Beschrijing Network File System-ondersteuningspakket. Hiermee hebt u toegang tot bestanden anaf een computer op afstand. Pakketereisten oor Red Hat Directory Naam pakket Beschrijing /System Enironment/Shell pdksh of ksh93 Korn Shell. Dit pakket is ereist oor gepartitioneerde databaseomgeingen. /Applications/Internet openssh Dit pakket beat een set clientprogramma s waarmee een gebruiker ia een eilige shell opdrachten kan uitoeren op een computer op afstand. Het pakket is niet ereist als u de standaardconfiguratie gebruikt an DB2-databasesystemen with rsh. /System Enironment/ Daemons /System Enironment/ Daemons /System Enironment/ Daemons openssh-serer rsh-serer nfs-utils Dit pakket beat een set sererprogramma s waarmee een gebruiker ia een eilige shell opdrachten kan uitoeren anaf een computer op afstand. Het pakket is niet ereist als u de standaardconfiguratie gebruikt an DB2-databasesystemen with rsh. Dit pakket beat een set programma s waarmee een gebruiker opdrachten kan uitoeren op een computer op afstand. Vereist oor gepartitioneerde databaseomgeingen. Dit pakket is niet ereist als u een DB2-databasesysteem configureert oor het gebruik an ssh. Network File Systemondersteuningspakket. Hiermee hebt u toegang tot bestanden anaf een computer op afstand. Softwareoerwegingen (Alleen clients) Als u an plan bent Kerberos-erificatie te gebruiken, hebt u IBM Network Authentication Serice client 1.4 of hoger nodig. U kunt de NAS-client downloaden an Een an de olgende browsers is ereist om de online Help te kunnen bekijken en de Wegwijzer (db2fs te kunnen starten: Firefox 2.0 en hoger Op Mozilla gebaseerde browsers 1.7 en hoger In de olgende geallen is X Window-systeemsoftware oor het genereren an een grafische gebruikersinterface ereist: Als u de DB2 Installatiewizard wilt gebruiken oor de installatie an een DB2-databaseproduct op een Linux- of UNIX-besturingssysteem, of Als u grafische DB2-functies wilt gebruiken op Linux oor x86 en Linux op AMD 64/EM64T. Hoofdstuk 2. Installatieereisten oor IBM Data Serer-clients 21

DB2 Versie 9.5 for Linux, UNIX, and Windows

DB2 Versie 9.5 for Linux, UNIX, and Windows DB2 Versie 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 5 Aan de slag met IBM Data Serer-clients Bijgewerkt december 2010 GC14-5570-03 DB2 Versie 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release

Nadere informatie

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 7 IBM Data Serer-clients installeren Bijgewerkt september 2010 GC14-2065-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 7 IBM Data

Nadere informatie

Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition

Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition IBM DB2 Connect Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition Versie 8.2 GC14-5544-01 IBM DB2 Connect Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition Versie 8.2 GC14-5544-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze

Nadere informatie

Aan de slag met DB2-clients

Aan de slag met DB2-clients IBM DB2 Uniersal Database Aan de slag met DB2-clients Versie 8.2 GC14-5543-01 IBM DB2 Uniersal Database Aan de slag met DB2-clients Versie 8.2 GC14-5543-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze publicatie is

Nadere informatie

IBM Data Server-clients installeren

IBM Data Server-clients installeren IBM DB2 10.5 oor Linux, UNIX en Windows IBM Data Serer-clients installeren GC14-2094-00 IBM DB2 10.5 oor Linux, UNIX en Windows IBM Data Serer-clients installeren GC14-2094-00 Opmerking Lees eerst Bijlage

Nadere informatie

Supplement voor installatie en configuratie

Supplement voor installatie en configuratie IBM DB2 Uniersal Database Supplement oor installatie en configuratie Versie 8.2 GC14-5546-01 IBM DB2 Uniersal Database Supplement oor installatie en configuratie Versie 8.2 GC14-5546-01 Lees eerst Kennisgeingen.

Nadere informatie

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Gebruikershandleiding SC14-2066-00

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Gebruikershandleiding SC14-2066-00 IBM DB2 Connect 9.7 DB2 Connect Gebruikershandleiding SC14-2066-00 IBM DB2 Connect 9.7 DB2 Connect Gebruikershandleiding SC14-2066-00 Opmerking Lees eerst Bijlage B, Kennisgeingen, op pagina 189. Eerste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze publicatie is

Nadere informatie

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Gebruikershandleiding Bijgewerkt november 2009. Versie 9 Release 7 SC14-2066-01

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Gebruikershandleiding Bijgewerkt november 2009. Versie 9 Release 7 SC14-2066-01 IBM DB2 Connect 9.7 Versie 9 Release 7 DB2 Connect Gebruikershandleiding Bijgewerkt noember 2009 SC14-2066-01 IBM DB2 Connect 9.7 Versie 9 Release 7 DB2 Connect Gebruikershandleiding Bijgewerkt noember

Nadere informatie

DB2 Connect Versie 9.5

DB2 Connect Versie 9.5 DB2 Connect Versie 9.5 Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition Update maart 2008 GC14-5572-01 DB2 Connect Versie 9.5 Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition Update maart 2008 GC14-5572-01 Opmerking

Nadere informatie

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Gebruikershandleiding Bijgewerkt september 2010. Versie 9 Release 7 SC14-2066-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Gebruikershandleiding Bijgewerkt september 2010. Versie 9 Release 7 SC14-2066-02 IBM DB2 Connect 9.7 Versie 9 Release 7 DB2 Connect Gebruikershandleiding Bijgewerkt september 2010 SC14-2066-02 IBM DB2 Connect 9.7 Versie 9 Release 7 DB2 Connect Gebruikershandleiding Bijgewerkt september

Nadere informatie

Power Systems. Live Partition Mobility

Power Systems. Live Partition Mobility Power Systems Lie Partition Mobility Power Systems Lie Partition Mobility Opmerking Lees oordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgeingen op pagina 161. Deze uitgae

Nadere informatie

DB2 Connect Versie 9.5

DB2 Connect Versie 9.5 DB2 Connect Versie 9.5 Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition GC14-5572-00 DB2 Connect Versie 9.5 Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition GC14-5572-00 Opmerking Lees eerst Bijlage B, Kennisgevingen,

Nadere informatie

DB2 Connect - DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren

DB2 Connect - DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect - DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren SC14-2084-00 IBM DB2 Connect 10.1 DB2 Connect - DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren SC14-2084-00

Nadere informatie

iseries Client Access Express Beheer

iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer Copyright IBM Corp. 1998, 2001. Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Client Access Express beheren...................... 1 Hoofdstuk 2. Dit

Nadere informatie

DB2 Versie 9.5 for Linux, UNIX, and Windows

DB2 Versie 9.5 for Linux, UNIX, and Windows DB2 Versie 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 5 Nieuwe functies in deze release Bijgewerkt december 2010 SC14-5573-03 DB2 Versie 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 5 Nieuwe

Nadere informatie

DB2. Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition. DB2 Connect Versie 9 GC14-5569-00

DB2. Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition. DB2 Connect Versie 9 GC14-5569-00 DB2 DB2 Connect Versie 9 Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition GC14-5569-00 DB2 DB2 Connect Versie 9 Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition GC14-5569-00 Lees eerst Kennisgevingen. Deze publicatie

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

ERserver. iseries. Opslagoplossingen

ERserver. iseries. Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen ERserer iseries Opslagoplossingen Copyright IBM Corp. 2002. Inhoudsopgae Opslagoplossingen................................ 1 Nieuw oor V5R2.................................

Nadere informatie

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5 Installatiehandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 5. Deze publicatie heeft betrekking op versie 7, release 5, modificatie 0 van het programma

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Power Systems. Live Partition Mobility IBM

Power Systems. Live Partition Mobility IBM Power Systems Lie Partition Mobility IBM Power Systems Lie Partition Mobility IBM Opmerking Lees oordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgeingen op pagina 181. Deze

Nadere informatie

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren Bijgewerkt juli Versie 9 Release 7 SC

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren Bijgewerkt juli Versie 9 Release 7 SC IBM DB2 Connect 9.7 Versie 9 Release 7 DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren Bijgewerkt juli 2012 SC14-2067-03 IBM DB2 Connect 9.7 Versie 9 Release 7 DB2 Connect Personal Edition installeren

Nadere informatie

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 Opmerking: Voordat u deze informatie en het product gebruikt, leest u eerst de informatie

Nadere informatie

5/8 Patch management

5/8 Patch management Management Services 5/8 Patch management 5/8.1 Beheer van patches met Subscription Management Tool 5/8.1.1 Inleiding Een moderne Linux-server moet regelmatig worden bijgewerkt met de laatste versie van

Nadere informatie

Nieuwe functies in deze release

Nieuwe functies in deze release IBM DB2 Uniersal Database Nieuwe functies in deze release Versie 8.2 SC14-5547-01 IBM DB2 Uniersal Database Nieuwe functies in deze release Versie 8.2 SC14-5547-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze publicatie

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren Bijgewerkt september Versie 9 Release 7 SC

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren Bijgewerkt september Versie 9 Release 7 SC IBM DB2 Connect 9.7 Versie 9 Release 7 DB2 Connect Personal Edition installeren en configureren Bijgewerkt september 2010 SC14-2067-02 IBM DB2 Connect 9.7 Versie 9 Release 7 DB2 Connect Personal Edition

Nadere informatie

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports Gebruikershandleiding Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren U wordt bij het installatieproces begeleid door de Crystal Reports-wizard

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Handboek voor de gebruiker

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Handboek voor de gebruiker ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Handboek oor de gebruiker ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Handboek oor de gebruiker Opmerking: Lees eerst Bijlage F, Kennisgeingen, op pagina 137.

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

Bijlage Ketenlandschap Leerlingvolgsysteem. Applicatieketen. Aansluitvoorwaarden

Bijlage Ketenlandschap Leerlingvolgsysteem. Applicatieketen. Aansluitvoorwaarden Bijlage Ketenlandschap Leerlingolgsysteem Applicatieketen Afbeelding PSA01 toont de ereiste ketenkoppellakken an het Leerling Volg Systeem (LVS) naar andere benodigde applicaties. Indien in de toekomst

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL)

IBIS-TRAD Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Handleiding installatie IBIS-TRAD databases (MS-SQL) Inhoudsopgave 01 INSTALLATIE IBIS-TRAD DATABASES (MS-SQL) 1 01.01 Stap 1: Installeren IBIS-TRAD databases (MS-SQL) 2 01.02 Stap 2: Rechten verlenen

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07

Sharpdesk V3.3. Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Sharpdesk V3.3 Installatiehandleiding Versie 3.3.07 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

ii LotusLive beheren

ii LotusLive beheren LotusLie beheren ii LotusLie beheren Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. LotusLie: info...... 1 Hoofdstuk 2. Systeemereisten oor LotusLie.............. 3 Hoofdstuk 3. LotusLie aanpassen oor uw organisatie............

Nadere informatie

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 met Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) v4.4 bevat Fiery software voor het uitvoeren van taken met een Fiery Server. In dit document wordt beschreven

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1

Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Installatiegids Command WorkStation 5.5 met Fiery Extended Applications 4.1 Fiery Extended Applications Fiery Extended Applications (FEA) 4.1 is een pakket met de volgende toepassingen voor gebruik met

Nadere informatie

Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects

Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects De volgende platforms worden ondersteund op het moment dat versie XI wordt uitgebracht.

Nadere informatie

Dell Command Monitor Installatiehandleiding versie 9.1

Dell Command Monitor Installatiehandleiding versie 9.1 Dell Command Monitor Installatiehandleiding versie 9.1 Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen,en waarschuwingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.

Nadere informatie

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker

Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore. Handboek voor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Draagbare USB 2.0 Vaste Schijf (40 GB) met Rapid Restore Handboek oor de gebruiker Opmerking: Lees eerst Bijlage C, Warranty

Nadere informatie

NetVista N2200e Thin Client Express - Handboek Juni 2000

NetVista N2200e Thin Client Express - Handboek Juni 2000 NetVista Thin Client NetVista N2200e Thin Client Express - Handboek Juni 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de laatste update SA14-5990-00 NetVista Thin Client NetVista N2200e Thin Client Express

Nadere informatie

Nieuwe functies in DB2 Versie 10.1

Nieuwe functies in DB2 Versie 10.1 IBM DB2 10.1 oor Linux, UNIX en Windows Nieuwe functies in DB2 Versie 10.1 Januari 2013 SC14-2086-01 IBM DB2 10.1 oor Linux, UNIX en Windows Nieuwe functies in DB2 Versie 10.1 Januari 2013 SC14-2086-01

Nadere informatie

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de meest recente update SC14-5508-00 IBM Network Station IBM

Nadere informatie

Procedure Access - MSDE

Procedure Access - MSDE Procedure Access - MSDE Inhoudstafel INSTALLATIE VAN EEN MSDE SERVER 2 Microsoft SQL Express 2005 2 Microsoft SQL Express 2008 6 AANMAKEN VAN DE ODBC CONNECTIE NAAR DE SERVER 12 VOORBEREIDING VAN DE SERVER

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3. Ondersteunde platformen

Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3. Ondersteunde platformen Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3 Ondersteunde platformen 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 10/28/2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International

Nadere informatie

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 Opmerking

Nadere informatie

iseries Aan de slag met iseries

iseries Aan de slag met iseries iseries Aan de slag met iseries iseries Aan de slag met iseries Copyright IBM Corp. 1998, 2001. Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Aan de slag met de iseries 400...................... 1 EZ-Setup oltooien: oer

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding AAN DE SLAG MET INTRAMED November 2017 INSTALLATIEHANDLEIDING 2 Hulp nodig? Ondanks dat we met zorg deze handleiding hebben samengesteld, is het mogelijk dat je vragen hebt over

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van

Nadere informatie

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het vormt een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding HP Easy Tools Beheerdershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.7.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.7.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.7.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: October 2016 2016 Lexmark. Alle rechten voorbehouden. Lexmark. is een hadelsmerk van Lexmark International,

Nadere informatie

NetVista N2200w, Thin Client voor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000

NetVista N2200w, Thin Client voor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000 NetVista Thin Client NetVista N2200w, Thin Client oor Windows Based Terminal Standard 1.5 Naslaginformatie April 2000 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de laatste update SA14-5988-00 NetVista Thin

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.4.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: Mei 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. Alle rechten voorbehouden. Lexmark is een hadelsmerk

Nadere informatie

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server

Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Connectivity SQL Er kan geen verbinding worden gemaakt met de SQL server Introductie Probleem: Het lukt het niet om verbinding te maken met de SQL server. Of: op het werkstation komt de melding na het

Nadere informatie

DB2 Versie 9.5. Aan de slag met IBM Data Server-clients GC

DB2 Versie 9.5. Aan de slag met IBM Data Server-clients GC DB2 Versie 9.5 voor Linux, UNIX en Windows Aan de slag met IBM Data Server-clients GC14-5570-00 DB2 Versie 9.5 voor Linux, UNIX en Windows Aan de slag met IBM Data Server-clients GC14-5570-00 Opmerking

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Opmerkingen bij publicatie SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Over deze opmerkingen bij publicatie In deze opmerkingen bij publicatie vindt u een overzicht van de functies van

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Informatie over de upgrade naar Windows 10 en wat u moet doen

Informatie over de upgrade naar Windows 10 en wat u moet doen Informatie over de upgrade naar Windows 10 en wat u moet doen In dit document kunt u de benodigde informatie vinden die wij aanraden te lezen, voordat u de overstap maakt naar Windows 10. In dit document

Nadere informatie

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools:

Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Versie: 2012120303 Pagina 1 van 7 Installatie stappen Microsoft SQL Server 2012 Express With Tools: Wij adviseren om de installatie te doen met een gebruiker met volledige rechten. Dit stappenplan is gebasseerd

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise 3.1. Ondersteunde platformen

Perceptive Process Design & Enterprise 3.1. Ondersteunde platformen Perceptive Process Design & Enterprise 3.1 Ondersteunde platformen Datum: maart 2014 Versie: 3.1 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd handelsmerk

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Handleiding bij ingebruikname, versie 1.1

IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Handleiding bij ingebruikname, versie 1.1 IBM Rapid Restore Ultra 3.01 Handleiding bij ingebruikname, ersie 1.1 Derde uitgae (noember 2003) Copyright IBM Corp. 2003. Woord ooraf Deze handleiding is bedoeld oor IT-beheerders of personen die erantwoordelijk

Nadere informatie

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Installatiehandleiding Versie 3.5.01 Copyright 2000-2015 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Upgraden naar IBM Tivoli Asset Discovery for Distributed 7.5

Upgraden naar IBM Tivoli Asset Discovery for Distributed 7.5 IBM Tioli Asset Discoery for Distributed Versie 7.5 Upgraden naar IBM Tioli Asset Discoery for Distributed 7.5 SC14-2081-04 IBM Tioli Asset Discoery for Distributed Versie 7.5 Upgraden naar IBM Tioli

Nadere informatie

Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad. Installatie- en activeringsprocedure

Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad. Installatie- en activeringsprocedure Verdelerontwerp- en calculatiesoftware Hagercad Installatie- en activeringsprocedure Versie: 3.1 Datum: 28 januari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3-1. Systeemeisen... - 3-2. Installatie van de software

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VIDA INHOUD VIDA INSTALLATIE-INSTRUCTIES VIDA 2015 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 VOOR DE INSTALLATIE... 4 2.1 Checklist Voor de installatie... 4 2.2 Producten van derden... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3 Microsoft Windows-gebruikersaccount...

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen...

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen... 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

1. Onderdelen en functies

1. Onderdelen en functies Inhoud 1. Onderdelen en functies... 2 1.1 Bicycle Interface... 2 1.2 Koppelstukken voor Fietsaansluiting van Bicycle Interface... 3 1.2.1 Koppelstuk Li-ion Laderplugaansluiting... 3 1.2.2 Koppelstuk NiMH

Nadere informatie