ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)"

Transcriptie

1 Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Van toepassing op... 1 Systeemeisen ManualMaster... 1 ManualMaster Administrator (client side application)... 2 Benodigde hardware... 3 Benodigde schijfruimte... 3 ManualMaster WebEdit (client side application)... 4 Aanvulling op de systeemeisen voor de client (ManualMaster Administrator en/of WebEdit)... 5 ManualMaster database omgeving... 5 Citrix Presentation Server / Windows Terminal Server... 6 ManualMaster WebAccess Server (server side application)... 7 ManualMaster Application Service... 8 Diversen... 9 Microsoft Office applicaties... 9 ManualMaster aanbieden via Streaming... 9 Modulen ManualMaster WebForms en Prestatie Indicatoren en Intranet publicaties koppeling... 9 Installatie routine Systeemeisen ManualMaster Dit onderdeel geeft technische informatie en de systeemeisen voor de ManualMaster Administrator, ManualMaster WebEdit de ManualMaster WebAccess Server en de ManualMaster Application Service. Dit document is gebaseerd op de informatie zoals die op het moment van samenstellen bekend was over diverse en gangbare ManualMaster componenten, Microsoft SQL Server, de Windows besturingssystemen en alle overige genoemde software producten. De genoemde eisen zijn de minimale eisen. In het algemeen geldt ook voor de ManualMaster producten: hoe hoger de specificaties, hoe hoger de performance. Veel van de genoemde minimale eisen zijn te herleiden tot de eisen zoals die door het benodigde Microsoft.Net Framework 4.0 worden gesteld.

2 Afhankelijk van de aangeschafte onderdelen dient u te voldoen aan de eisen zoals vermeld bij: ManualMaster Administator (dit is de basis en wordt dus altijd geinstalleerd) ManualMaster WebEdit (dit is een optioneel onderdeel) ManualMaster WebAccess Server (dit is een optioneel onderdeel) ManualMaster Server (dit onderdeeel is verplicht) ManualMaster Administrator (client side application) De minimale systeemeisen voor het installeren en het in gebruik nemen van ManualMaster Administrator luiden als volgt. Schermresolutie 1024 * 768 of 1152 * 864 of 1280 * 1024 Besturingssysteem Windows XP SP 3 Professional Windows Vista SP 1 Premium of Ultimate (x86 en x64) Windows 7 Professional of Ultimate (x86 en x64) Windows 8 Pro of Windows 8 Enterprise (x86 en x64) Systeemeisen ManualMaster Systeem versie Pagina 2 van 10

3 Aanvullende software Microsoft Word 2003 Microsoft Word 2007 Microsoft Word 2010 Microsoft Word 2013 En/of Microsoft Excel 2003 Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2013 En/of Microsoft Visio 2003 Microsoft Visio 2007 Microsoft Visio 2010 Microsoft Visio 2013 Het Microsoft.Net FrameWork 4.0 Indien gebruik wordt gemaakt van de module Intranet, eventueel aangevuld met de module WebForms en/of de module Prestatie Indicatoren: Internet Explorer 7 RAM Drive Vrije ruimte op installatie drive 512 MB RAM CD-ROM drive 130 MB bij een volledige installatie Benodigde hardware De systeemeisen zijn opgesteld op basis van de minimale systeemeisen welke nodig zijn om de applicatie te installeren en te gebruiken. Aangezien ManualMaster voornamelijk gebruik maakt van Microsoft Office applicaties als Word, Excel en Visio kan als regel gesteld worden dat er vlot met ManualMaster gewerkt kan worden indien men beschikt over een machine waarop Word, Excel en/of Visio soepel draaien. Benodigde schijfruimte Aangezien het ManualMaster systeem gebruik maakt van een database en Word, Excel en Visio documenten, zal de benodigde schijfruimte voor de documenten toenemen naar mate het systeem meer documenten zal gaan bevatten. Deze documenten worden bijvoorkeur op een centrale plaats, toegankelijk voor de ManualMaster beheerders op het netwerk worden Systeemeisen ManualMaster Systeem versie Pagina 3 van 10

4 opgeslagen. De enige eis die wordt gesteld aan het opslag medium voor de documenten is dat het volume over een Windows of Windows compatible file-system beschikt. (Bij gebruik van een multi user omgeving dienen deze documenten altijd op een centrale plaats in het netwerk geplaatst te worden zodat deze door alle cliënts via hetzelfde pad benaderd kunnen worden.) Het is hierbij mogelijk om de ManualMaster Administrator lokaal op een werkstation te installeren of via een cliënt installatie op een centrale plaats op het netwerk. ManualMaster WebEdit (client side application) Voor het gebruik en installatie van ManualMaster WebEdit gelden de volgende minimale systeemeisen. Besturingssysteem Aanvullende software Microsoft Word 2003 Microsoft Word 2007 Microsoft Word 2010 Microsoft Word 2013 En/of Microsoft Excel 2003 Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2013 En/of Microsoft Visio 2003 Microsoft Visio 2007 Microsoft Visio 2010 Microsoft Visio 2013 Windows XP SP 3 Professional Windows Vista SP 1Premium of Ultimate (x86 of x64) Windows 7 Professional of Ultimate (x86 of x64) Windows 8 Pro en Enterprise (x86 of x64) RAM Het Microsoft.Net FrameWork MB RAM Systeemeisen ManualMaster Systeem versie Pagina 4 van 10

5 Drive Vrije ruimte op de schijf met het besturingssysteem Vrije ruimte op installatie drive CD-ROM drive 20 MB 25 MB bij een volledige installatie Aanvulling op de systeemeisen voor de client (ManualMaster Administrator en/of WebEdit) De ManualMaster cliënts moeten via uw netwerkverbindingen in staat zijn om de server waarop MS-SQL draait te kunnen benaderen op ip-adres of host naam om een zogenaamde TCP verbinding op te kunnen zetten naar de server. Daarnaast dient de cliënt te beschikken over een MS-SQL odbc driver en van MDAC 2.6 of hoger te zijn voorzien. Beide zijn nodig voor het opzetten en onderhouden van de verbinding met de MS-SQL database. Voor zowel een MS-SQL odbc driver als MDAC geldt dat zij vanaf Windows 2000 onderdeel uitmaken van het besturingssysteem en daarom al aanwezig behoren te zijn op de machine. ManualMaster database omgeving Voor de MS-SQL Server database omgeving gelden de volgende (direct van Microsoft overgenomen) minimale systeemeisen: Besturingssysteem Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008 r2 Windows Server 2012 Software Microsoft SQL Server 2005 (x86 of x64) Microsoft SQL Server 2008 (x86 of x64) Microsoft SQL Server 2008 r2 (x86 of x64) Microsoft SQL Server 2012 (x86 of x64) Drive CD-ROM/DVD drive (afhankelijk van media) De bovenstaande minimale systeemeisen zijn gebaseerd op de opgaven zoals Microsoft die heeft afgegeven. Voor aanvullende informatie Systeemeisen ManualMaster Systeem versie Pagina 5 van 10

6 betreffende de eisen, installatie en werking van MS-SQL verwijzen wij u graag naar de website van Microsoft. In praktijk blijkt dat de gemiddelde server ruim boven deze specificatie is geclassificeerd. De MS-SQL instance waar de ManualMaster database in komt te staan, dient in de authentificatie modus Mixed Mode te staan. Bij het gebruik van de MS-SQL Express edities bestaat er een mogelijkheid dat op enig moment de grens van de maximale database omvang wordt bereikt. Of deze grens in uw geval ooit bereikt zal worden is op voorhand niet aan te geven aangezien dit volledig afhankelijk is van het aantal documenten dat u in ManualMaster op gaat nemen gecomibineerd met de omvang van de documenten en het wel of niet gebruiken van diverse functionaliteiten. (Let op: Microsoft SQL server wordt niet met ManualMaster meegeleverd.) Citrix Presentation Server / Windows Terminal Server Het is mogelijk om de ManualMaster Administrator en/of de hier onder beschreven ManualMaster WebEdit software te installeren in een Citrix server of Windows Terminal Server omgeving. De minimale systeemeisen voor het installeren en gebruik van ManualMaster luiden als volgt: Schermresolutie voor het 1024 * 768 of 1152 * 864 of 1280 * 1024 installeren en aanbieden van de applicatie Besturingssysteem Windows Server 2003 SP 2 Terminal Server (x86 en x64) Windows Server 2008 Terminal Server (x86 en x64) Windows Server 2008 R2 Terminal Server Windows Server 2012 Terminal Server Evt. aangevuld met Citrix Presentation/Xenapp Server RAM 512 MB Drive CD-ROM drive Vrije ruimte op installatie 130 MB bij een volledige installatie drive In praktijk zal blijken dat de gemiddelde Citrix server/terminal Server deze Systeemeisen ManualMaster Systeem versie Pagina 6 van 10

7 specificaties ruimschoots overtreft. Zie het onderdeel ManualMaster Administrator voor de eisen ten aanzien van de extra software zoals Word, Excel, Visio, etc. Voor de goede orde vemelden wij dat uw Citrix server/terminal Server in rust dient te zijn tijdens het uitvoeren van de installatie. ManualMaster WebAccess Server (server side application) Voor het gebruik en installatie van de ManualMaster WebAccess Server gelden de volgende minimale systeemeisen. Besturingssysteem Windows Server 2003 SP 2 (x86 of x64) Windows Server 2008 (x86 of x64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Aanvullende software Internet Information Server Microsoft.NET FrameWork 4.0 MS-SQL ODBC driver RAM Drive Vrije ruimte op installatie drive Vrije ruimte op data drive MDAC 2.7 of hoger 512 MB CD-ROM drive 30 MB Afhankelijk van de hoeveelheid data. ManualMaster WebAccess maakt gebruik van een MS-SQL database voor de opslag van gegevens. De aanwezigheid van een MS-SQL omgeving is dan ook een vereiste. De MS-SQL instance waar de WebAccess database in komt te staan, dient in de authentificatie modus Mixed Mode te staan. ManualMaster WebAccess maakt gebruik van Internet Information Server (IIS). De aanwezigheid van IIS op de machine waarop WebAccess wordt geïnstalleerd is dan ook een vereiste. Daarnaast dient op de machine waarop WebAccess wordt Systeemeisen ManualMaster Systeem versie Pagina 7 van 10

8 geïnstalleerd het Windows component ASP.Net geactiveerd te zijn. (via Add/remove Windows s, Application Server) U dient er rekening mee te houden dat WebAccess wel op een 64-bits server geinstalleerd kan worden, maar een 32-bits applicatie is. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de compatabiliteit met andere al aanwezige niet-32-bits iis-applicaties. ManualMaster Application Service De ManualMaster Application Service is een essentieel onderdeel van het systeem en heeft de gedaante van een Windows Service. Deze service handelt ondermeer de door het systeem te versturen s. Schermresolutie voor het n.v.t. installeren en aanbieden van de applicatie Besturingssysteem Windows Server 2003 (x86 en x64) Windows Server 2008 (x86 en x64) Windows Server 2008 r2 Windows Server 2012 Windows XP SP 3 Professional Windows Vista SP1 Premium of Ultimate (x86 of x64) Windows 7 Professional of Ultimate (x86 of x64) Windows 8 Pro of Enterprise (x86 of x64) Aanvullende software RAM Drive Vrije ruimte op installatie drive Microsoft.NET FrameWork 4.0 inclusief de Microsoft.Net Fix zoals verwoord in het Microsoft artikel KB System.Net.Mail SmptClient class throws exceptions if file attachment is over 3M (zie Microsofts kb-artikel kb ) 512 MB CD-ROM drive 20 MB De service wordt in de regel op een permanent operationele server geplaatst. Enkel in het geval er van een zogenaamde standalone oplossing Systeemeisen ManualMaster Systeem versie Pagina 8 van 10

9 gebruik wordt gemaakt, dus zowel de ManualMaster Administrator als de database geinstalleerd op een PC, wordt de service op deze PC geplaatst. Voor de service is een Windows account nodig dat beschikt over voldoende rechten om de directory waar de html publicatie van WebAccess wordt geplaatst te benaderen en om daar bestanden en directories te mogen maken, wijzigen, lezen, schijven, verwijderen. Diversen Microsoft Office applicaties Alle Microsoft Office applicaties en Microsoft Visio dienen inclusief het component Visual Basic for Applications geïnstalleerd te worden aangezien ManualMaster gebruik maakt van dit component. Daarnaast dient het beveiligingsniveau voor macro s op laag en de toegang tot Visual Basic projecten op Vertrouwen te staan. ManualMaster aanbieden via Streaming Het via het zogenaamde Streaming principe aanbieden van de ManualMaster client-side applicaties is mogelijk. Hierbij zal wel rekening gehouden moeten worden met een aantal zaken. Ons advies is om bij het uitrollen via streaming vooraf contact met ons op te nemen via uw accountmanager zodat in onderling overleg bepaald kan worden wat de mogelijkheden zijn. Modulen ManualMaster WebForms en Prestatie Indicatoren en Intranet publicaties Indien ManualMaster (lees: het onderdeel intranet) eventueel aangevuld met de module ManualMaster WebForms, wordt aangeschaft, is men in staat om met ManualMaster HTML pagina s te genereren. Om deze pagina s correct te kunnen lezen dient minimaal Internet Explorer 6 op de pc van de lezer aanwezig te zijn. Daarnaast dient voor een correcte werking de JavaScript en Cascading Style Sheet optie geactiveerd te zijn.in de browser. Standaard zijn beide settings actief en dient u ze enkel te activeren als de browser settings zijn gewijzigd. Tevens dient het gebruik van ActiveX te worden ondersteund. koppeling Het is mogelijk (optioneel) om vanuit het ManualMaster systeem berichten te versturen. Het verkeer wordt afgehandeld door de ManualMaster Application Service. Standaard wordt voor het SMTP protocol gebruik gemaakt van poort 25. Systeemeisen ManualMaster Systeem versie Pagina 9 van 10

10 Vanuit de applicatie is de te gebruiken poort afwijkend in te stellen. Tevens is het mogelijk om een user-id en password op te geven. Het is mogelijk dat uw firewall of beveiligingssoftware op de PC en/of Server aanpassingen vereist om deze functionaliteit te kunnen gebruiken. Installatie routine De installatie routine van zowel alle ManualMaster onderdelen bestaat uit een Microsoft Installer (MSI) bestand. De aanwezigheid van Microsoft Installer runtime versie 3.1 of hoger is,mede door opgelegd door het.net Framework 4.0, noodzakelijk. De Microsoft Installer maakt deel uit van een standaard Windows installatie. -- einde -- Systeemeisen ManualMaster Systeem versie Pagina 10 van 10

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik

Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik Gezondwerkt door PREVITA B.V. Opgesteld door PreVita B.V. Nieuwlandparc 11L 2952 DA Alblasserdam T: 078 644 08 10 F: 078 644 08 11 info@previta.nl www.previta

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op ipad.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access op ipad. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) Junos Pulse installeren en configureren Pagina 3 4) Een verbinding maken met Junos Pulse Pagina 5 5) Een werkstation op afstand overnemen Pagina 7

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de cookieregels

Veelgestelde vragen over de cookieregels Vragen over de wet Hoe luidt de bepaling die het zogenaamde cookieverbod vormt? De cookiebepaling, opgenomen in de Telecommunicatiewet (hierna: Tw), is op 5 juni 2012 in werking getreden en luidt als volgt:

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND?

HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND? HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND? Auteur IBD Datum Januari 2015 2 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Hoe komt de inschaling van kwetsbaarheidswaarschuwingen tot stand? 5 2.1 Inschaling

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van Word sjablonen in DiSy

Instructie voor het gebruik van Word sjablonen in DiSy Instructie voor het gebruik van Word sjablonen in DiSy In DiSy kan op verschillende manieren en op verschillende plekken gebruik worden gemaakt van Word sjablonen, die geheel naar eigen wens in te richten

Nadere informatie

Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten

Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten Versie 1.1 Datum 6 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Besluit gevraagd aan de Regiegroep

Besluit gevraagd aan de Regiegroep Besluit gevraagd aan de Regiegroep 1.1 Identificatie Betreft : Actiepunt 359 (Zie bijlage) Ingediend door : Sid Brouwer (oorspronkelijk) Ingediend op : 15 mei 2013 Inhoud : hoe om te gaan met errata die

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven)

Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Handleiding Aansluiten op Digipoort t.b.v. DigiInkoop/E-Factureren (voor Bedrijven) Versie 1.4 Datum februari 2015 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop en E-facturatie Versienummer 1.4 Contactpersoon

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

Inhoud introductie. Introductie tot de cursus

Inhoud introductie. Introductie tot de cursus Inhoud introductie Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 8 2.1 Voorkennis 8 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 2.4 Leermiddelen 10 3 Aanwijzingen

Nadere informatie

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE

VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE F. Wille VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar het structureren en vormgeven van verdienmodellen voor bedrijfssoftware VERDIENMODELLEN IN DE SOFTWARE INDUSTRIE Een onderzoek naar

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

KPN ÉÉN Dienstbeschrijving

KPN ÉÉN Dienstbeschrijving KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Versie 1.01 I nhouds o pga ve 1 Inleiding... 4 2 Voordelen van KPN ÉÉN... 5 3 KPN ÉÉN-oplossing... 6 3.1 Gebruikersprofielen... 6 3.1.1 Vergaderzaal... 6 3.1.2 Kantoor... 6 3.1.3

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

STARTERSGIDS STUDENTEN. VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia

STARTERSGIDS STUDENTEN. VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia STARTERSGIDS STUDENTEN VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia Inhoudsopgave: 1 Huisreglement en gedragscode... 3 2 Gebruikersnaam en wachtwoord instellen... 3 2.1 Nieuwe gebruikersnaam activeren... 4 2.2

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help.

L ICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS Raadpleeg deze tekst via het deelvenster Info, dat u opent via het lint Help. Aan de slag J URIDISCHE K E N N I S G E V I N G E N Copyright 2013 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd of opgeslagen

Nadere informatie

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken

Studio Visual Steps. Adobe Reader X. PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Studio Visual Steps Adobe Reader X PDF-bestanden openen, lezen en afdrukken Dit cahier is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2011 Visual Steps B.V. Mei 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie