IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows"

Transcriptie

1 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 7 IBM Data Serer-clients installeren Bijgewerkt september 2010 GC

2

3 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 7 IBM Data Serer-clients installeren Bijgewerkt september 2010 GC

4 Opmerking Lees eerst Bijlage B, Kennisgeingen, op pagina 99. Tweede uitgae (september 2010) Deze publicatie is een ertaling an de Engelstalige publicatie DB2 Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows - Installing IBM Data Serer Clients, bestelnummer GC Deze publicatie heeft betrekking op de programma's IBM DB2 Adanced Access Control Feature, programmanummer 5724-N80, IBM DB2 Enterprise Serer Edition, programmanummer 5765-F41, IBM DB2 Express Edition, programmanummer 5724-E49, IBM DB2 Express-C, programmanummer 5724-S40, IBM DB2 Geodetic Data Management Feature, programmanummer 5724-N75, IBM DB2 High Aailability Feature for Express Edition, programmanummer 5724-N85, IBM DB2 Performance Optimization Feature for Enterprise Serer Edition, programmanummer 5724-N77, IBM DB2 Personal Edition Client Deice, programmanummer 5724-B55, IBM DB2 Storage Optimization Feature, programmanummer 5724-N78, IBM DB2 Workgroup Serer Edition, programmanummer 5765-F35, IBM Database Enterprise Deeloper Edition, programmanummer 5724-N76, IBM DB2 Connect Application Serer Edition, programmanummer 5724-D54, IBM DB2 Connect Enterprise Edition, programmanummer 5765-F30, IBM DB2 Connect Personal Edition, programmanummer 5724-B56, IBM DB2 Connect Unlimited Edition for System z, programmanummer 5724-B62, IBM DB2 Connect Unlimited Edition for iseries, programmanummer 5724-M15, en op alle olgende ersies en modificaties daaran, tenzij anders ermeld in een olgende uitgae. Controleer of de uitgae die u gebruikt, oereenkomt met de ersie an het programma. De informatie in deze publicatie is onderheig aan wijzigingen. Wijzigingen zullen in nieuwe uitgaen an deze publicatie worden opgenomen. Voor technische informatie en het aanragen an publicaties kunt u zich wenden tot uw IBM-leerancier of IBM Nederland B.V. Copyright IBM Nederland B.V. 1993, Copyright IBM Corporation 1993, 2010.

5 Inhoudsopgae Oer deze publicatie Hoofdstuk 1. IBM Data Serer-clients.. 1 Inleiding tot IBM Data Serer-clients IBM Data Serer-clients en stuurprogramma's - oerzicht Typen IBM Data Serer-clients Installatiemethoden oor IBM Data Serer-clients 6 Opties oor erbindingen met DB2-databases.. 7 Hoofdstuk 2. IBM Data Serer-clients installeren Installatieereisten oor IBM Data Serer-clients.. 11 Schijf- en geheugenereisten Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (AIX) Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (HP-UX) Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (Linux) Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (Solaris) Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (Windows) DB2 Connect-installatieereisten oor hostsystemen en midrangesystemen IBM Data Serer-clients installeren IBM Data Serer-clients installeren (Windows).. 25 IBM Data Serer-clients installeren (Linux en UNIX) Oerzicht an niet-rootinstallaties (Linux en UNIX) IBM Data Serer Driers IBM Data Serer Drier - Beperkingen db2dsdrier-configuratiebestand db2dsdcfgfill - Configuratiebestand db2dsdrier.cfg maken Bestaande databasedirectorygegeens naar het configuratiebestand db2dsdrier kopiëren IBM Data Serer Drier-pakket installeren (Windows) Het IBM Data Serer Drier-pakket installeren (Linux en UNIX) Hoofdstuk 3. Databaseerbindingen oor IBM Data Serer-clients Oerzicht an de configuratie oor client-serercommunicatie Ondersteunde combinaties an client- en sererersies Ondersteunde communicatieprotocollen Databaseerbindingen toeoegen met de Configuration Assistant Client-serererbindingen configureren met de opdrachtregelinterface (CLP) Hoofdstuk 4. IBM Data Serer-clients gebruiken in een thin client-topologie (Windows) Oerzicht thin client-topologie (Windows) Oerzicht thin client-configuratie (Windows).. 73 IBM Data Serer Client of DB2 Connect Personal Edition op de codeserer installeren (Windows). 73 De codedirectory toegankelijk maken oor alle thin client-werkstations (Windows) Responsbestand maken oor thin client (Windows) Netwerkstation op alle thin clients toewijzen aan de codeserer (Windows) Thin clients instellen met de opdracht thnsetup (Windows) Hoofdstuk 5. Merge-modules Typen merge-modules Merge-modules oor niet-db2-subsystemen (Windows) Merge-modules oor DB2-subsystemen (Windows) Hoofdstuk 6. Aanullende installatieopties Opdrachtregelopties oor installatie Opdrachtregelopties oor installatie an IBM Data Serer Runtime Client Opdrachtregelopties oor de installatie an IBM Data Serer Drier-pakket (Windows) Hoofdstuk 7. Clients erwijderen Een IBM Data Serer-client erwijderen Bijlage A. Oerzicht an de technische informatie oer DB Technische DB2-documentatie in gedrukte ersie of PDF-indeling Gedrukte DB2-handleidingen bestellen Help bij SQL-status afbeelden anaf de opdrachtregel Verschillende ersies an het DB2 Informatiecentrum gebruiken Onderwerpen uit het DB2 Informatiecentrum in andere talen afbeelden Het DB2 Informatiecentrum dat is geïnstalleerd op uw computer of intranetserer bijwerken Het DB2 Informatiecentrum dat is geïnstalleerd op uw computer of intranetserer handmatig bijwerken 94 DB2-documenten oor zelfstudie DB2-problemen oplossen Copyright IBM Corp. 1993, 2010 iii

6 Voorwaarden en bepalingen Trefwoordenregister Bijlage B. Kennisgeingen i IBM Data Serer-clients installeren

7 Oer deze publicatie Als u meer wilt weten oer het installeren en configureren anibm - datasererclients of stuurprogrammaus of het instellen an een thin client of DB2 Connect thin client enironment, moet u dit boek lezen. Copyright IBM Corp. 1993, 2010

8 i IBM Data Serer-clients installeren

9 Hoofdstuk 1. IBM Data Serer-clients Inleiding tot IBM Data Serer-clients IBM Data Serer-clients en stuurprogramma's - oerzicht Hieronder indt u een oerzicht an de informatie die oer clients en stuurprogramma's beschikbaar is, plus links naar meer details. Dit onderwerp helpt u bij het uitoeren an de olgende taken: 1. Het kiezen an de juiste IBM Data Serer-client of het juiste stuurprogramma oor het tot stand brengen an erbindingen tussen uw systeem en databases op afstand. 2. Het kiezen an de meest geschikte methode oor de installatie an de client of het stuurprogramma. 3. Het uitoeren an de installatieprocedure an een client of stuurprogramma plus de oerwegingen die u daarbij moet hanteren. Verbindingsopties Voor de erbinding an een systeem met een database op afstand zijn erschillende IBM Data Serer-clients en stuurprogramma's mogelijk. Welke opties beschikbaar zijn, hangt af an het systeem waarmee de erbinding met de database op afstand wordt gemaakt: Een toepassing die zich beindt op een gebruikerswerkstation of een toepassingenserer Een werkstation oor toepassingsontwikkeling Een werkstation an een databasebeheerder Er zijn enkele aanullende opties die u moet oerwegen als u ook erbinding wilt maken met midrange- of mainframedatabases. Typen IBM Data Serer-clients en -stuurprogramma's Hieronder indt u een oerzicht an de IBM Data Serer-clients en -stuurprogramma's: IBM Data Serer Drier Package IBM Data Serer Client IBM Data Serer Runtime Client IBM Data Serer Drier for JDBC and SQLJ. IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI IBM Data Serer Drier is een lightweight oplossing en het aanbeolen pakket oor best practices oor code-implementatie door eindgebruikers. Deze lightweight oplossing biedt runtime ondersteuning oor toepassingen met behulp an ODBC, CLI,.NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC of SQLJ zonder dat hieroor Data Serer Runtime Client or Data Serer Client hoeft te worden geïnstalleerd. IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI is met name ontworpen oor ISV-implementaties (Independent Software Vendor). Copyright IBM Corp. 1993,

10 U wordt boendien aangeraden het IBM Data Serer Drier-pakket als eerste te installeren. Verolgens kan het pakket worden geconfigureerd om samen te werken met DB2 Connect. Daarnaast beat een afzonderlijk product, DB2 Connect Personal Edition, naast alle functies an de IBM Data Serer Client ook de mogelijkheid om erbinding te maken met middelgrote databases en mainframes. DB2 Connect-functionaliteit kan worden toegeoegd aan elke client of elk stuurprogramma. Installatiemethoden De algemene methode oor de installatie an een client of stuurprogramma is ia het installatieprogramma dat u op de product-dvd aantreft. Het IBM Data Serer Drier-pakket kan bij Windows worden geïnstalleerd door de aanwijzingen te olgen. Er is geen installatieprogramma oor IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI of oor IBM Data Serer Drier Package on Linux en UNIX. U moet het stuurprogramma handmatig installeren. Er zijn ook andere installatiemethoden beschikbaar. Een deel an deze methoden is gericht op de automatisering an het gebruik an grote aantallen clients. Bij andere methoden wordt gebruikgemaakt an erschillende oorzieningen an het Windows-besturingssysteem. Op Windows-besturingssystemen kunt u bijoorbeeld merge-modules gebruiken om de functionaliteit an Data Serer Runtime Client of IBM Data Serer Drier Package in uw toepassing in te sluiten. Een client of stuurprogramma instellen Nadat u hebt bepaald welke client u wilt gebruiken, stelt u de client in door de olgende stappen uit te oeren: 1. Controleer of het systeem aan de ereisten oldoet. 2. Voer de installatie uit. Voor systemen waarop al een Versie 8-client of een DB2 Versie 9-client aanwezig is, moet u oerwegen of u de bestaande client wilt upgraden naar een Versie 9.7 Data Serer Client of de pre-versie 9.7-client wilt behouden en de Versie 9.7 Data Serer Client wilt installeren als extra client. Het wordt ten zeerste aangeraden een upgrade naar een Versie 9.7-client uit te oeren. Het uitoeren an meerdere exemplaren an de clientpakketten wordt alleen aangeraden oor geaanceerde gebruikers. Opmerking: De optie om de bestaande client te upgraden en te erangen is alleen an toepassing op Data Serer Client. Typen IBM Data Serer-clients Er zijn erschillende typen IBM Data Serer-clients en -stuurprogramma's beschikbaar. Elk product ondersteunt andere functies. Hieronder ziet u welke IBM Data Serer-clients en -stuurprogramma's er oor u beschikbaar zijn: IBM Data Serer Drier for JDBC and SQLJ IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI 2 IBM Data Serer-clients installeren

11 IBM Data Serer Drier Package IBM Data Serer Runtime Client IBM Data Serer Client Elke IBM Data Serer-client en elk stuurprogramma biedt een specifiek type ondersteuning: Voor alleen Jaa -toepassingen gebruikt u IBM Data Serer Drier for JDBC and SQLJ. Voor toepassingen die alleen gebruikmaken an ODBC of CLI, gebruikt u IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI. (Hieroor wordt ook de naam stuurprogramma CLI gebruikt.) Voor toepassing die gebruik maken an ODBC, CLI,.NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC of SQLJ, gebruikt u IBM Data Serer Drier Package. Voor toepassingen die gebruik maken an DB2CI, gebruikt u IBM Data Serer Client. Als u DB2 Command Line Processor Plus-ondersteuning (CLPPlus) nodig hebt, gebruikt u IBM Data Serer Drier Package. Gebruik IBM Data Serer Runtime Client als u DB2 opdrachtregelinterface (CLP) en de basisclientfunctionaliteit nodig hebt oor het werken met toepassingen. Als u databasebeheerondersteuning en toepassingsontwikkeling met behulp an een API (Application Programming Interface), zoals ODBC, CLI,.NET of JDBC. nodig hebt, gebruikt u IBM Data Serer Client. IBM Data Serer Drier for JDBC and SQLJ IBM Data Serer Drier for JDBC and SQLJ is het standaardstuurprogramma oor in Jaa opgeslagen procedures en door gebruikers gedefinieerde functies. Dit stuurprogramma biedt ondersteuning oor clienttoepassingen en applets die zijn geschreen in Jaa en die JDBC gebruiken oor toegang tot lokale serers of serers op afstand, en SQLJ oor ingesloten statische SQL-instructies in Jaa-toepassingen.Dit stuurprogramma is een ereiste oor IBM Optim purequery Runtime, dat statische ondersteuning biedt oor Jaa, erbeterde gegeenstoegang biedt met behulp an de purequery API en dat wordt ondersteund door een olledig geïntegreerde ontwikkelomgeing (IDE) oor Jaa-databasetoepassingen met gebruikmaking anoptim Deelopment Studio. (Beide Optim-producten zijn afzonderlijk erkrijgbaar.) IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI Data Serer Drier for ODBC and CLI is een lightweight oplossing oor producten an Independent Software Vendors (ISV). Dit stuurprogramma, dat ook stuurprogramma CLI wordt genoemd, biedt runtime ondersteuning oor toepassingen met behulp an ODBC API, of CLI API zonder dat Data Serer Client of the Data Serer Runtime Client hoeft te worden geïnstalleerd. Dit stuurprogramma is alleen beschikbaar als TAR-bestand, niet als installeerbaar image. Berichten worden alleen in het Engels weergegeen. IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI biedt het olgende: runtime ondersteuning oor de CLI API; runtime ondersteuning oor de ODBC API; runtime ondersteuning oor de XA API; databaseconnectiiteit; Hoofdstuk 1. IBM Data Serer-clients 3

12 ondersteuning oor DB2 Interactie Call Leel Interface (db2cli); ondersteuning oor LDAP-databasedirectory; en ondersteuning oor tracering, logboekregistratie en diagnose. MeldData Serer Drier for ODBC and CLI aan bij de Microsoft ODBC Drier Manager met behulp an het hulpprogramma db2oreg1.exe. IBM Data Serer Drier Package, IBM Data Serer Drier Package is een lightweight oplossing die runtime ondersteuning biedt oor toepassingen die gebruik maken an ODBC, CLI,.NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC of SQLJ zonder dat hieroor Data Serer Runtime Client of Data Serer Client hoeft te worden geïnstalleerd. Dit stuurprogramma neemt maar weinig ruimte in beslag en is bestemd oor distributie door Independent Software Vendors (ISV's) oor situaties waarin grote ondernemingen op grote schaal toepassingen in gebruik nemen. Het IBM Data Serer Drier Package biedt de olgende mogelijkheden: Ondersteuning oor de DB2 Command Line Processor Plus (CLPPlus) oor het dynamisch maken, bewerken en uitoeren an SQL-instructies en -scripts. Ondersteuning oor toepassingen die gebruik maken an ODBC, CLI, PHP of Ruby oor toegang tot databases. Ondersteuning oor clienttoepassingen en applets die zijn geschreen in Jaa met behulp an JDBC, en oor ingebedde SQL oor Jaa (SQLJ). IBM Informix Dynamic Serer-ondersteuning oor.net, PHP en Ruby. Ondersteuning oor uitoering an ingesloten SQL-toepassingen. Er zijn geen precompiler- of bindoorzieningen meegeleerd. Toepassingsheaderbestanden oor het opnieuw opbouwen an de PHP, Ruby, Python en Perl-stuurprogramma's. De Python- en Perl-stuurprogramma's zijn niet beschikbaar in IBM Data Serer Drier Package; u kunt deze stuurprogramma's echter downloaden en samenstellen met behulp an de headerbestanden. Ondersteuning oor DB2 Interactie Call Leel Interface (db2cli). Ondersteuning oor de DRDA-tracering (db2drdat). Op Windows-besturingssystemen biedt IBM Data Serer Drier Package ook ondersteuning oor toepassingen die gebruik maken an.net of OLE DB om toegang te krijgen tot databases. Daarnaast is deze drier beschikbaar als een installeerbaar image, en zijn er merge-modules beschikbaar zodat u het stuurprogramma eenoudig kunt inbedden in een Windows Installer-installatie. IBM Data Serer Runtime Client De IBM Data Serer Runtime Client biedt de mogelijkheid om toepassingen uit te oeren op databases op afstand. Er zijn standaard geen GUI-tools beschikbaar in IBM Data Serer Runtime Client. Deze client beat de olgende mogelijkheden: De DB2-opdrachtregelinterface (Command Line Processor, CLP) oor het uitoeren an opdrachten. Via deze opdrachtregelinterface kunt u ook de basistaken uitoeren oor het op afstand beheren an serers. Basisondersteuning oor het tot stand brengen an databaseerbindingen en de erwerking an SQL-instructies, XQuery-instructies en opdrachten. 4 IBM Data Serer-clients installeren

13 Ondersteuning oor eel gebruikte interfaces oor databasetoegang: JDBC, ADO.NET, OLE DB, ODBC, Command Line Interface (CLI) en Ruby, inclusief stuurprogramma's en mogelijkheden oor het definiëren an gegeensbronnen. Voor ODBC bijoorbeeld wordt bij de installatie an IBM Data Serer-client ook het ODBC-stuurprogramma geïnstalleerd en geregistreerd. Toepassingenontwikkelaars en andere gebruikers kunnen het Windows-hulpprogramma ODBC Data Source Administrator gebruiken oor de definitie an gegeensbronnen. LDAP-oorzieningen (Lightweight Directory Access Protocol). Ondersteuning oor algemene netwerkcommunicatieprotocollen: TCP/IP en Named Pipe. Ondersteuning oor de installatie an meerdere kopieën an een client op één computer. Dit kunnen kopieën zijn an dezelfde of an erschillende ersies. Licentieoorwaarden die de rije herdistributie an de IBM Data Serer Runtime Client bij uw toepassing mogelijk maken. Lagere systeembelasting in ergelijking tot de olledige IBM Data Serer Client oor wat betreft de grootte an het installatie-image en de ereiste schijfruimte. Een catalogus oor de opslag an informatie oer erbindingen met databases en serers. Voordelen bij pakketgebruik op Windows-besturingssystemen: u kunt de client en uw toepassing samenoegen en daarmee de connectiiteit oor de toepassing erstrekken. De client is boendien beschikbaar in de orm an merge-modules oor Windows Installer waarmee u de DLL-bestanden an de RTCL kunt toeoegen aan het installatiepakket an uw toepassing. Op deze manier kunt u alleen die onderdelen an de client toeoegen die uw toepassing daadwerkelijk nodig heeft. IBM Informix Dynamic Serer-ondersteuning oor PHP, Ruby,.NET en JDBC IBM Data Serer Client IBM Data Serer Client beat naast alle functionaliteit an IBM Data Serer Runtime Client ook tools oor client-sererconfiguratie, databasebeheer en toepassingsontwikkeling. U hebt de olgende mogelijkheden: Hogere systeembelasting in ergelijking tot IBM Data Serer Runtime Client oor wat betreft de grootte an het installatie-image en de ereiste schijfruimte. Op Windows-besturingssystemen kan het IBM Data Serer Client-image echter worden erkleind om de grootte an het installatie-image te beperken. Configuration Assistant oor hulp bij de catalogisering an databases en de configuratie an de databaseserer. Een Control Center en andere grafische hulpprogramma's oor database-implementatie en databasebeheer. Deze hulpprogramma's zijn beschikbaar oor ersies an Windows op x86 (alleen 32-bits), Windows op x64 (AMD64/EM64T), Linux op x86 en Linux op AMD64/EM64T (x64). Wegwijzer oor nieuwe gebruikers Visual Studio-tools Header-bestanden oor toepassingen Precompilers oor erschillende programmeertalen Bindondersteuning Voorbeelden en zelfstudiemateriaal Hoofdstuk 1. IBM Data Serer-clients 5

14 IBM Informix Dynamic Serer-ondersteuning oor PHP, Ruby,.NET, JCC en JDBC Installatiemethoden oor IBM Data Serer-clients Algemene en alternatiee methoden oor de installatie an een IBM Data Serer-client of -stuurprogramma. Clients worden in het algemeen geïnstalleerd op machines waarop geen serer aanwezig is. Het is niet nodig om een client te installeren als op een systeem al een sererproduct aanwezig is, want de serer beat alle functionaliteit die beschikbaar is in een IBM Data Serer-client. Algemene omstandigheden De algemene methode oor de installatie an een IBM Data Serer-client of Drier is ia het installatieprogramma op de product-dvd (ia de opdracht setup op Windows-besturingssystemen en de opdracht db2setup op Linux- en UNIX-besturingssystemen). Het installatie-image an IBM Data Serer Client maakt deel uit an het installatie-image an de databaseserer. Automatisering bij grootschalige ingebruikname Een deel an de methoden is gericht op automatisering an de installatie oor grote aantallen clients: Responsbestand. U kunt de installatie an clients automatiseren door gebruik te maken an een responsbestand. Bij de installatie met behulp an een responsbestand worden databaseproducten zonder interactie met de gebruiker geïnstalleerd. Implementatietools an andere softwareleeranciers. Clients kunnen worden geïnstalleerd met behulp an tools of methoden als Windows Actie Directory, Windows Systems Management Serer (SMS) of Tioli-producten. Mogelijkheden an het Windows-besturingssysteem benutten Een andere groep opties maakt gebruik an de mogelijkheden die het Windows-besturingssysteem biedt: Windows thin client-topologie. Deze optie wordt ondersteund oor de IBM Data Serer Client en DB2 Connect Personal Edition. In een thin client-topologie wordt de clientcode geïnstalleerd in een gemeenschappelijke Windows-directory op één codeserer in plaats an op de lokale aste schijf an elk an de clientwerkstations. Afzonderlijke clientwerkstations gebruiken een erbinding met de gemeenschappelijke Windows-directory op de codeserer oor het uitoeren an de Data Serer Client-code. Een Windows niet-administrator-id. In de algemene methode wordt de installatie uitgeoerd door een Windows-gebruiker met beheerdersmachtigingen, dat wil zeggen met een gebruikers-id uit de groep Administrators. IBM Data Serer-client kunnen echter ook worden geïnstalleerd met een gebruikers-id uit de groep an hoofdgebruikers of gewone gebruikers an Windows Power. Deze methode kan worden toegepast wanneer het gebruikers-id waarmee de installatie wordt uitgeoerd, niet beschikt oer beheerdersmachtigingen. Het DB2-product ondersteunt ook het Windows-mechanisme oor erhoogde systeembeoegdheden. Het is aanbeolen om het Windows-mechanisme oor erhoogde systeembeoegdheden te gebruiken zodat een niet-beheerder IBM Data Serer-client kan installeren. 6 IBM Data Serer-clients installeren

15 Alternatiee methoden oor Linux en UNIX Op Linux- en UNIX-besturingssystemen is op databaseserers een alternatiee installatiemethode oor clients beschikbaar, namelijk het script db2_install. IBM Data Serer Drier for ODBC and CLI is boendien beschikbaar als tar-bestand. Afzonderlijke clientsubsystemen Als er een databasesererproduct is geïnstalleerd, kunt u een afzonderlijk clientsubsysteem gebruiken in plaats an hetzelfde serersubsysteem als zowel het serer- als clientsubsysteem te laten dienen. Om een afzonderlijk clientsubsysteem te maken, gebruikt u de opdracht db2icrt met de optie -s, zoals in het olgende oorbeeld: db2icrt -s client naam_subsysteem Opties oor erbindingen met DB2-databases Dit gedeelte beat een oerzicht an de opties die u op een machine (het lokale systeem) kunt installeren zodat u daarmee erbinding kunt maken met een database op een andere machine (het systeem op afstand). Om een geschikte optie te selecteren, moet u eerst nagaan of het lokale systeem: een systeem is waarop bedrijfstoepassingen worden uitgeoerd op een bedrijfssysteem of op een toepassingenserer. een werkstation oor toepassingsontwikkeling is. een werkstation an een databasebeheerder is. Verder moet u bepalen waar de databases zich beinden waarmee u erbinding wilt maken. De mogelijke databaselocaties zijn: op dezelfde machine, dus het lokale systeem. De databases kunnen zich beinden in één DB2-subsysteem of in meerdere DB2-subsystemen. op erschillende machines, namelijk systemen op afstand. op erschillende machines die fungeren als midrange- of mainframeserer. Opties oor bedrijfssystemen en toepassingenserers Voor erbindingen tussen een bedrijfstoepassing en een database wordt doorgaans gebruikgemaakt an de olgende topologieën: Een toepassing maakt erbinding met een DB2-database, waarbij beide zich op dezelfde machine beinden. Een oorbeeld is een toepassing die door één gebruiker op het eigen werkstation wordt gebruikt. Een toepassing maakt erbinding met een DB2-database op een andere machine. Een toepassingsclient maakt erbinding met een toepassingenserer die op zijn beurt erbinding maakt met een of meer DB2-databases op: alleen dezelfde machine. alleen een of meer andere machines. een combinatie an beide. Als een DB2-serer op dezelfde machine is geïnstalleerd als de toepassing, is het niet nodig om een afzonderlijke client te installeren. Het DB2-sererproduct beat Hoofdstuk 1. IBM Data Serer-clients 7

16 alle functionaliteit waarmee toepassingen zowel erbinding kunnen maken met lokale databases als met databases op machines op afstand. Als op de machine met de toepassing niet ook een DB2-serer aanwezig is, hebt u de olgende mogelijkheden om toepassingen erbinding te laten maken met DB2-databases op afstand: Stuurprogramma oor DB2-toepassing. Met een stuurprogramma oor een DB2-toepassing worden de gegeens die nodig zijn oor de erbinding met een database, toegeoegd aan de toepassing of raagt de toepassing de gebruiker om deze te erstrekken. Dit is een andere benadering dan die an een IBM Data Serer-client die deze informatie bijhoudt in de catalogusgegeens. Het toepassingsstuurprogramma wordt gebruikt als bestand in de toepassingsdirectory, dus er is geen aparte DB2-specifieke installatie of configuratie ereist. Een toepassingsstuurprogramma maakt doorgaans deel uit an het toepassingspakket en beat dan de connectiiteit oor uitsluitend die toepassing. Een stuurprogramma oor een DB2-toepassing kan tegelijk met andere stuurprogramma's oor DB2-toepassingen of met een IBM Data Serer-client op hetzelfde systeem aanwezig zijn. DB2-producten bieden stuurprogramma's oor Jaa (JDBC and SQLJ) en oor ODBC-, CLI-,.NET-, OLE DB- of open source-toepassingen. Stuurprogramma's kunnen worden erkregen door stuurprogrammabestanden te kopiëren anuit een IBM Data Serer Drier Package-installatie-image of door de stuurprogrammabestanden te downloaden anaf deeloperworks. IBM Data Serer-client. Deze optie betekent de installatie en configuratie an een an de clients die bij het DB2-product zijn erstrekt. De IBM Data Serer-client wordt geïnstalleerd op elke machine die rechtstreeks erbinding moet maken met de DB2-database. Afhankelijk an de topologie an de toepassing, wordt de client geïnstalleerd op elk werkstation of op een toepassingenserer. Een enkele IBM Data Serer-client kan oor alle toepassingen op de machine de erbinding mogelijk maken met een of meer DB2-databases op andere machines. Merge-modules oor DB2-subsystemen. Deze merge-modules maken een DB2-subsysteemomgeing. Op deze manier kan de IBM Data Serer Runtime Client worden gebruikt ia toeoeging an de bestanden in de bijbehorende modules. Deze methode is gericht op het gebruik met Windows Installer en andere installatietools die het gebruik an merge-modules oor Windows Installer ondersteunen. Zo installeert u met een enkel installatieprogramma zowel de toepassing als Data Serer Runtime Client. Als u geen subsysteemomgeing of opdrachtregelinterface (CLP) nodig hebt, moet u de merge-modules oor niet-db2-subsystemen gebruiken om subsysteembeheer te ermijden. Merge-modules oor niet-db2-subsystemen. Deze merge-modules maken een niet-db2-subsysteemomgeing. Op deze manier kan de IBM Data Serer Drier Package worden gebruikt ia toeoeging an de DLL-bestanden an de client aan het installatiepakket an een toepassing. Deze methode is gericht op het gebruik met Windows Installer en andere installatietools die het gebruik an merge-modules oor Windows Installer ondersteunen. Zo installeert u met een enkel installatieprogramma zowel de toepassing als IBM Data Serer Drier Package. Opties oor werkstation oor toepassingsontwikkeling De IBM Data Serer Client biedt naast alle functionaliteit an de IBM Data Serer Runtime Client ook tools oor client-sererconfiguratie, databasebeheer en toepassingsontwikkeling. In de onderstaande punten worden de functie en de 8 IBM Data Serer-clients installeren

17 installatie an de Data Serer Client beschreen ten opzichte an andere tools en producten die door toepassingenontwikkelaars worden gebruikt. Een aantal tools en producten wordt eel gebruikt door toepassingenontwikkelaars die programmacode schrijen oor de toegang tot een DB2-database. Een typisch ontwikkelwerkstation bestaat uit de olgende componenten: Een IDE (Integrated Deelopment Enironment) zoals IBM Data Studio, IBM Optim Deelopment Studio, Rational Application Deeloper of Microsoft Visual Studio. Een DB2-specifiek ontwikkeltool dat gerelateerd is aan de IDE zoals IBM Database Add-Ins for Microsoft Visual Studio. Toegang tot een databaseserer die fungeert als host oor de te ontwikkelen database. Deze databaseserer kan zich in een an beide of in beide olgende locaties beinden: Elk ontwikkelwerkstation, zodat elke ontwikkelaar een eigen lokale kopie an de database heeft. Een werkgroepserer, zodat meerdere ontwikkelaars met dezelfde kopie an de database werken. Tegen de boenstaande achtergrond is de meerwaarde an de Data Serer Client dat u hiermee beschikt oer headers en bibliotheken die u nodig hebt oor de compilatie an toepassingen en oer de ereiste tools oor databasebeheer. U hoeft de Data Serer Client echter niet altijd te installeren om deze tools te kunnen gebruiken. In alle geallen waarin een DB2-serer op een machine is geïnstalleerd, is een aparte installatie an de IBM Data Serer-client oerbodig. Het DB2-sererproduct beat alle functionaliteit die beschikbaar is in een stand-alone Data Serer Client. Opties oor beheerderswerkstations Een databasebeheerder kan in principe op twee manieren beheertaken uitoeren oor niet-lokale databases. Deze kan met een tool als Telnet erbinding maken met een indiiduele databaseserermachine en erolgens lokaal DB2- beheeropdrachten uitoeren. De andere methode is tools en opdrachten op het eigen werkstation te gebruiken die erbinding maken met de databases op afstand. Dit gedeelte is gericht op deze tweede methode waaroor eerst gekozen moet worden welke IBM Data Serer-client moet worden gebruikt en waar deze moet worden geïnstalleerd. Voor DB2 zijn erschillende hulpprogramma's beschikbaar waarmee beheeractiiteiten kunnen worden uitgeoerd oor een of meer DB2-serers die zich op een ander systeem beinden dan het beheerderswerkstation. De olgende opties kunnen daaroor worden oerwogen: Installeer de IBM Data Serer Runtime Client. Deze optie is geschikt als u oor beheertaken alleen de opdrachtregelinterface gebruikt. Installeer de IBM Data Serer Client. Deze client beat naast alle functionaliteit an Data Serer Runtime Client ook tools oor de client-sererconfiguratie, oor databasebeheer en oor toepassingsontwikkeling. Daartoe behoren onder meer de grafische beheertools zoals de Configuration Assistant en het Control Center (beschikbaar oor alle ondersteunde platforms). Deze tools maken gebruik an de component DB2 Applicaton Serer (DAS) op de DB2-serer, die standaard wordt geconfigureerd tijdens de DB2-sererinstallatie. Installatie an een DB2-sererproduct. In alle geallen waarin een DB2-serer op een machine is geïnstalleerd, is een aparte installatie an de IBM Data Hoofdstuk 1. IBM Data Serer-clients 9

18 Serer-client oerbodig. Het DB2-sererproduct beat alle functionaliteit die beschikbaar is in een standalone IBM Data Serer-client. Opties oor de erbinding met midrange- en mainframedatabases Met DB2 Connect-producten kunt u erbinding maken met DB2-databases op mainframe- en midrangeplatforms, te weten OS/390 en z/os, System i, VSE en VM. Verder kunt u ook erbinding maken met niet-ibm-databases, mits deze oldoen aan de DRDA-architectuur (Distributed Relational Database Architecture). Met DB2 Connect kunt u erbinding maken anaf een gebruikerswerkstation of anaf een DB2 oor Linux, UNIX en Windows-serer. De olgende opties kunnen daaroor worden oerwogen: IBM Data Serer Drier Package. Deze lightweight oplossing die runtime ondersteuning biedt oor toepassingen met behulp an ODBC, CLI,.NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC of SQLJ zonder dat hieroor Data Serer Runtime Client of Data Serer Client hoeft te worden geïnstalleerd. Om erbinding te maken met een z/os-serer of een System i-serer, moet u een licentiecode an DB2 Connect registreren. (Haal het licentiebestand, bijoorbeeld db2conpe.lic, op uit uw Passport Adantage-distributie en kopieer het naar de licentiedirectory onder de directory waarin het stuurprogramma is geïnstalleerd.) DB2 Connect Personal Edition. Dit product wordt geïnstalleerd op een werkstation en biedt connectiiteit anaf dat werkstation. Deze optie is bedoeld oor situaties waarin anaf een werkstation rechtstreeks erbinding moet worden gemaakt met een of meer hosts. Dit product is beschikbaar oor Linux-, Solaris- en Windows-besturingssystemen. DB2 Connect Serer Editions. Een serereditie an een DB2 Connect-product wordt doorgaans op een connectiiteitserer geïnstalleerd en dient als gateway naar ondersteunde mainframe- of midrangedatabaseserers. Met behulp an een serereditie an het DB2 Connect-product kunnen werkstations met IBM Data Serer-clients de toegang naar hostsystemen configureren ia de DB2 Connect-gateway alsof het databases op een systeem met DB2 oor Windows, Linux of UNIX betreft. Beide opties kunnen gelijktijdig worden gebruikt. Een werkstation kan bijoorbeeld op de olgende manieren een erbinding tot stand brengen met een midrange- of mainframedatabase: Installeer DB2 Connect Personal Edition lokaal en maak hiermee rechtstreeks erbinding met een host. Maak erbinding met dezelfde of met een andere host ia een tussenliggende DB2 Connect-serergateway. 10 IBM Data Serer-clients installeren

19 Hoofdstuk 2. IBM Data Serer-clients installeren Installatieereisten oor IBM Data Serer-clients Schijf- en geheugenereisten Schijfereisten De ereiste schijfruimte oor het product hangt af an het type installatie en het type bestandssysteem. De DB2 Installatiewizard kan dynamisch de grootte schatten op basis an de geselecteerde componenten in een normale, compacte of aangepaste installatie. Vergeet niet om schijfruimte te resereren oor de ereiste database, software en communicatieproducten. systeemop Linux-en UNIX-besturingssystemen wordt 2 GB rije ruimte in de directory /tmp aanbeolen. Geheugenereisten Een DB2-databasesysteem ereist minimaal 256 MB RAM. Voor systemen waarop alleen een DB2-product en de grafische DB2-interfaceprogramma's actief zijn, is minimaal 512 MB RAM ereist. Het is echter aanbeolen om oor betere prestaties 1 GB RAM te gebruiken. Naast deze ereisten kan bepaalde software die op het systeem wordt uitgeoerd, extra eisen aan het geheugen stellen. Bij het aststellen an de geheugenereisten moet u op het olgende letten: DB2-producten die worden uitgeoerd in HP-UX Versie 11i oor Itanium-gebaseerde systemen, ereisen minimaal 512 MB RAM. Voor IBM Data Serer-client-ondersteuning gelden deze geheugenereisten oor een basis an ijf gelijktijdige clienterbindingen. U hebt 16 MB RAM extra nodig per ijf clienterbindingen. De geheugenereisten worden mede bepaald door de grootte en complexiteit an het databasesysteem. Ook de hoeeelheid databaseactiiteit en het aantal clients met toegang tot het systeem zijn an inloed. DB2-sererproducten hebben een functie oor zelfafstemming an het geheugen. De geheugenconfiguratie wordt hierdoor eenoudiger doordat de waarde oor erschillende geheugenconfiguratieparameters automatisch wordt ingesteld. Als deze functie is ingeschakeld, erdeelt deze dynamisch de beschikbare resources onder de geheugengebruikers, zoals sorteerslagen, de pakketcache, de ergrendelingslijst en bufferpools. Voor Linux- en UNIX-besturingssystemen wordt een SWAP-ruimte an minimaal twee keer het RAM aanbeolen. Installatieereisten oor DB2-serers en IBM Data Serer-clients (AIX) Controleer oordat u DB2-databaseproducten op AIX-besturingssystemen installeert of het systeem oldoet aan de eisen oor besturingssysteem, hardware, software en communicatie. Copyright IBM Corp. 1993,

20 DB2-databaseproducten zijn beschikbaar in erschillende edities. Sommige DB2-databaseproducten en -functies zijn alleen beschikbaar op specifieke besturingssystemen. Raadpleeg com.ibm.db2.luw.qb.serer.doc/doc/r dita oor een lijst an DB2-databaseproducten die beschikbaar zijn op elk besturingssysteem. Als u een DB2-databaseproduct wilt installeren, moet aan de olgende eisen zijn oldaan: Tabel 1. AIX-installatieereisten Besturingssysteem AIX Versie bits AIX-kernel is ereist. AIX 5.3 Technology Leel (TL) 9 en Serice Pack (SP) 2 Voor minimaal C++-runtimenieau zijn de bestandssets xlc.rte en xlc.aix50.rte (of hoger) ereist. Deze bestandssets zijn opgenomen in het IBM C++ Runtime Enironment Components for AIX-pakket an juni Hardware 64-bits CHRP-architectuur (Common Hardware Reference Platform) behale systemen op basis an POWER3-processors. 1 Alle processors die geschikt zijn oor de ondersteunde AIX-besturingssystemen. AIX Versie bits AIX-kernel is ereist. AIX 6.1 TL 2 Opmerking: POWER7 systemen 3 hebben AIX 6.1 TL4 SP2 nodig. Voor minimaal C++-runtimenieau zijn de bestandssets xlc.rte en xlc.aix61.rte (of hoger) ereist. Deze bestandssets zijn opgenomen in het IBM C++ Runtime Enironment Components for AIX-pakket an juni AIX Versie bits AIX-kernel is ereist. AIX General Aailability (GA) Voor minimaal C++-runtimenieau zijn de bestandssets xlc.rte en xlc.aix61.rte (of hoger) ereist. Deze bestandssets zijn opgenomen in het IBM C++ Runtime Enironment Components for AIXV11.1-pakket. 1 Om te controleren of dit een CHRP-architectuursysteem is, gebruikt u de opdracht lscfg en zoekt u naar de olgende uitoer: Model Architecture: chrp. Werk oor het installeren an DB2 Versie 9.7. op een op een POWER3-processor gebaseerd systeem eerst het systeem bij naar een op een POWER4-processor gebaseerd systeem.op een POWER3-processor gebaseerde systemen worden niet ondersteund DB2 Versie In AIX 6.1 indt u twee soorten WPAR's (Workload Partitions): systeem-wpar's en toepassings-wpar's. DB2-installatie wordt alleen ondersteund op een systeem-wpar. AIX 6.1 ondersteunt ook de mogelijkheid om een JFS2-bestandssysteem of een erzameling bestanden te ersleutelen. 3 Aanullende oerwegingen oor POWER7-systemen: 12 IBM Data Serer-clients installeren

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze publicatie is

Nadere informatie

iseries Client Access Express Beheer

iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer Copyright IBM Corp. 1998, 2001. Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Client Access Express beheren...................... 1 Hoofdstuk 2. Dit

Nadere informatie

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de meest recente update SC14-5508-00 IBM Network Station IBM

Nadere informatie

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 Opmerking: Voordat u deze informatie en het product gebruikt, leest u eerst de informatie

Nadere informatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie ThinkVantage Technologies Handboek oor implementatie Bijgewerkt: 10 oktober 2005 Beat: Rescue and Recoery Versie 3.0 Client Security Solution Versie 6.0 Fingerprint Software Versie 4.6 ThinkVantage Technologies

Nadere informatie

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 Opmerking

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 6 2015-06-11 Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform Inhoud 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Power Systems. Integrated Virtualization Manager

Power Systems. Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen op

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06 Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....4 2 Inleiding.... 5 2.1 Over dit document....5

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Linux SAP Crystal Server 2011 Feature Pack 3

Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Linux SAP Crystal Server 2011 Feature Pack 3 Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Linux SAP Crystal Server 2011 Feature Pack 3 Copyright 2012 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign,

Nadere informatie

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 2009-09-22 Copyright 2009 SAP BusinessObjects. Alle rechten voorbehouden. SAP BusinessObjects en haar logo's, BusinessObjects,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW http://nl.yourpdfguides.com/dref/883010

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW http://nl.yourpdfguides.com/dref/883010 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PROLIANT ESSENTIALS

Nadere informatie

Installatiehandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software

Installatiehandleiding Revisie B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software Installatiehandleiding Revisie B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 - software COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiëren zonder toestemming is verboden. HANDELSMERKEN McAfee, het McAfee logo, McAfee

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant xw460c blade workstation. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant xw460c blade workstation

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Power Systems. Hardware Management Console beheren

Power Systems. Hardware Management Console beheren Power Systems Hardware Management Console beheren Power Systems Hardware Management Console beheren Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen

Nadere informatie

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding FORUM 700 PIMphony Installatiehandleiding Inhoud PIMphony 1 Inleiding 5 1.1 Presentatie van het pakket 5 1.2 Benodigde telefoonconfiguratie 5 1.3 Systeemarchitectuur 5 2 PIMphony-client 7 2.1 Vereiste

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Migratie-, installatie- en configuratiegids voor Adobe

Nadere informatie

HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77

HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77 HP Integrated Lights-Out 2 Gebruikershandleiding voor firmware 1.75 en 1.77 Copyright 2005, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN Adobe Application Manager Enterprise Edition Release 3.1 Documentversie 3.1 Documentdatum: september 2012 2012

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Holdings, Ltd. per adres Parallels International GMbH Vordergasse 49 CH8200 Schaffhausen Switzerland Telefoon: +41-526-722-030

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost Norton Ghost Gebruikershandleiding bij Norton Ghost De in dit boek beschreven software wordt verstrekt onder een licentieovereenkomst en mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

CA Clarity PPM. Releasenotes - On Premise. Versie 14.2.00

CA Clarity PPM. Releasenotes - On Premise. Versie 14.2.00 CA Clarity PPM Releasenotes - On Premise Versie 14.2.00 Deze Documentatie, inclusief de ingesloten Help-systemen en de elektronisch gedistribueerde materialen (hierna genoemd "Documentatie"), is alleen

Nadere informatie

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 9

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 9 Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE CONNECT 9 Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving Ga voor juridische kennisgevingen naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html.

Nadere informatie

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Klik hier om de recentste versie

Nadere informatie

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten 's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten Aan de slag met de BarTender Application Suite Overzicht, installatie, en basisgebruik (Nederlandse versie)

Nadere informatie