Supplement voor installatie en configuratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Supplement voor installatie en configuratie"

Transcriptie

1 IBM DB2 Uniersal Database Supplement oor installatie en configuratie Versie 8.2 GC

2

3 IBM DB2 Uniersal Database Supplement oor installatie en configuratie Versie 8.2 GC

4 Lees eerst Kennisgeingen. Deze publicatie is een ertaling an IBM DB2 Uniersal Database Installation and Configuration Supplement, bestelnummer GC Deze publicatie heeft betrekking op de programma s DB2 Uniersal Database Personal Edition, programmanummer 5724-B55, DB2 Connect Personal Edition, programmanummer 5724-B56, DB2 Connect Unlimited Edition, programmanummer 5724-B62, DB2 Connect Web Starter Kit, programmanummer 5724-B57, DB2 Personal Deeloper s Kit, programmanummer 5724-B58, DB2 Uniersal Database Workgroup Serer Edition, programmanummer 5765-F35, DB2 Uniersal Database Workgroup Serer - Unlimited Edition, programmanummer 5765-F43, DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition, programmanummer 5765-F41, DB2 Connect Enterprise Edition, programmanummer 5765-F30, DB2 Relational Connect, programmanummer 5765-F39, DB2 Life Sciences Data Connect, programmanummer 5765-F37, DB2 Uniersal Deeloper s Edition, programmanummer 5765-F34, DB2 Data Links Manager, programmanummer 5765-F31, DB2 Warehouse Manager, programmanummer 5765-F42, DB2 Net Search Extender, programmanummer 5765-F38, DB2 Spatial Extender, programmanummer 5765-F40, DB2 Intelligent Miner Scoring, programmanummer 5765-F36, DB2 Intelligent Miner Modeling, programmanummer 5765-F32, DB2 Intelligent Miner Visualization, programmanummer 5765-F32, DB2 Intelligent Miner Visualization, programmanummer 5765-F33, DB2 Uniersal Database Express Edition, programmanummer 5724-E49, en op alle olgende ersies en modificaties daaran, tenzij anders ermeld in een olgende uitgae. Controleer of de uitgae die u gebruikt, oereenkomt met de ersie an het programma. De informatie in deze producten is onderheig aan wijzigingen. Wijzigingen zullen in nieuwe uitgaen an deze publicatie worden opgenomen. Voor technische informatie en het aanragen an publicaties kunt u zich wenden tot uw IBM-leerancier of IBM Nederland N.V. Copyright IBM Corp Copyright IBM Nederland N.V

5 Inhoudsopgae Deel 1. DB2-serers handmatig installeren en configureren Hoofdstuk 1. DB2-serers handmatig installeren DB2-product handmatig installeren DB2-product installeren met het script db2_install (UNIX) DB2-product installeren met behulp an SMIT (AIX) 6 DB2-product installeren met behulp an rpm (Linux) 7 DB2-product installeren met behulp an swinstall (HP-UX) DB2-product installeren met behulp an pkgadd (Solaris Operating Enironments) Hoofdstuk 2. DB2-serers configureren na handmatige installatie Scenario s oor client-serercommunicatie DB2-serers configureren na handmatige installatie 11 Groeps- en gebruikers-id s definiëren oor een DB2 UDB-installatie (UNIX) DB2 Beheerserer maken Subsysteem maken met behulp an db2icrt Koppelingen maken oor DB2-bestanden Hoofdstuk 3. Communicatie tussen client en serer configureren Client-serererbindingen configureren anuit de opdrachtregelinterface TCP/IP configureren TCP/IP-communicatie op de client configureren anuit de opdrachtregelinterface Werkblad TCP/IP-parameters oor de configuratie an een client-serererbinding..19 Hostadres an serer bepalen oor de configuratie an een client-serererbinding..20 Het bestand serices op de client bijwerken..21 TCP/IP-knooppunt aan de DB2-clientcatalogus toeoegen Database catalogiseren anaf een DB2-client anuit de opdrachtregelinterface Werkblad Parameterwaarden oor database toeoegen aan catalogus NetBIOS configureren NetBIOS-communicatie op de client configureren anuit de opdrachtregelinterface Nummer bepalen an logische adapter an de client oor de NetBIOS-erbinding (Windows)..27 Werkblad NetBIOS-parameters NetBIOS-knooppunt aan de DB2-clientcatalogus toeoegen Configuratiebestand an Database Manager bijwerken oor een NetBIOS-erbinding Named Pipes configureren Named Pipes op de client configureren anuit de opdrachtregelinterface Werkblad Named Pipes-parameters oor configuratie an Named Pipes op de client...30 Named Pipes-knooppunt aan de clientcatalogus toeoegen Client-serererbinding testen anuit de opdrachtregelinterface Hoofdstuk 4. DB2-serercommunicatie configureren DB2-serercommunicatie configureren ia het Besturingscentrum Communicatieprotocollen configureren oor een DB2-subsysteem op afstand Communicatieprotocollen configureren oor een lokaal DB2-subsysteem DB2-serercommunicatie configureren ia het Besturingscentrum DB2-serercommunicatie configureren ia de Opdrachtregelinterface Communicatieprotocollen instellen oor een DB2-subsysteem DB2-serercommunicatie configureren (TCP/IP)..40 TCP/IP-communicatie configureren oor een DB2-subsysteem Database Manager-configuratiebestand op de serer bijwerken oor TCP/IP Sericesbestand op de serer bijwerken oor TCP/IP DB2-serercommunicatie configureren (NetBIOS)..43 NetBIOS-communicatie oor een DB2-subsysteem configureren NetBIOS-interface configureren oor instelling an de communicatie op de DB2-serer NetBIOS automatisch tegelijk met het DB2-subsysteem laten starten (Windows NT)..45 Bijwerken an Database Managerconfiguratiebestand op de serer oor NetBIOS.46 DB2-serercommunicatie configureren (Named Pipes) Named Pipes-communicatie configureren oor een DB2-subsysteem Deel 2. Installatie ia responsbestand Hoofdstuk 5. Responsbestanden Basisinformatie oer installatie ia responsbestand 51 Oerwegingen met betrekking tot responsbestanden 52 Responsbestand maken met behulp an DB2 Installatiewizard Copyright IBM Corp iii

6 Hoofdstuk 6. Installatie ia responsbestand (Windows) Oerzicht an DB2-installatie ia responsbestand (Windows) DB2-bestanden beschikbaar maken oor installatie ia responsbestand (Windows) Gemeenschappelijke toegang tot een directory instellen (Windows) Responsbestand maken en wijzigen (Windows)..59 DB2-product installeren ia een responsbestand (Windows) Responsbestand genereren (Windows) Info oer het hulpprogramma oor het genereren an responsbestanden (Windows) Hoofdstuk 7. Installatie ia responsbestand (UNIX) Oerzicht an DB2-installatie ia responsbestand (UNIX) Responsbestand maken met het oorbeeldresponsbestand (UNIX) DB2 installeren ia responsbestand (UNIX) Hoofdstuk 8. Naslagmateriaal responsbestanden Voorbeelden an responsbestanden (Windows en UNIX) Sleutelwoorden oor responsbestanden (Windows en UNIX) Sleutelwoorden in DB2 Besturingssererresponsbestanden (Windows) Foutcodes oor installaties ia responsbestand (Windows) Foutcodes oor installaties ia responsbestand (UNIX) Profiel exporteren en importeren Responsbestandinstallatie met behulp an een batchbestand (Windows) DB2-processen stoppen tijdens interactiee installatie (Windows) DB2-processen stoppen tijdens responsbestandinstallatie (Windows) Deel 3. Gedistribueerde installatie met Microsoft Systems Management Serer (SMS) Hoofdstuk 9. Gedistribueerde installatie met Microsoft Systems Management Serer (SMS) DB2-producten installeren met Microsoft Systems Management Serer (SMS) DB2-installatiebestand importeren in SMS Het SMS-pakket maken op de SMS-serer Het DB2-installatiepakket distribueren oer het netwerk DB2 Versie 8 distribueren met Microsoft Systems Management Serer (SMS) Toegang op afstand tot een sererdatabase configureren db2cli.ini configureren oor installatie ia responsbestand Deel 4. DB2-webtoepassingen Hoofdstuk 10. Toepassingenserer oor DB De toepassingenserer oor DB2 installeren...91 De toepassingenserer oor DB2 actieren De toepassingenserer oor DB2 lokaal starten..94 De toepassingenserer oor DB2 op afstand starten 95 Automatische ingebruikname an DB2-webtools op de toepassingenserer oor DB De toepassingenserer oor DB2 lokaal stoppen..97 De toepassingenserer oor DB2 op afstand stoppen 98 DB2 Web Tools erwijderen an de toepassingenserer oor DB De toepassingenserer oor DB2 erwijderen...99 DB2 Web Serices Application erwijderen an de toepassingenserer Hoofdstuk 11. DB2 Web Tools DB2 Web Command Center DB2 Web Health Center Hoofdstuk 12. DB2 Web Tools starten op een toepassingenserer Aanbeolen toepassingenserer oor gebruik an DB2 Web Tools DB2 Web Tools gebruiken op WebSpheretoepassingenserers DB2 Web Tools gebruiken op WebLogictoepassingenserers DB2 Web Tools starten op andere toepassingenserers Hoofdstuk 13. Problemen met DB2 Web Tools oplossen Deel 5. Naslagmateriaal Hoofdstuk 14. DB2-licentiebestanden 119 DB2-licentiebestanden DB2-licentiesleutel registreren met de opdracht db2licm DB2-licentiesleutel registreren met het Licentiecentrum DB2-licentiebeleid instellen met de opdracht db2licm DB2-licentiebeleid instellen met het Licentiecentrum Hoofdstuk 15. MultiFixPak-installatie 125 Meerdere nieaus an DB2 installeren met installaltfixpak (UNIX) Installatie an meerdere DB2-nieaus i Supplement oor installatie en configuratie

7 Deel 6. Bijlagen Bijlage A. Technische informatie oer DB2 Uniersal Database DB2-documentatie en Help-informatie Updates op DB2-documentatie DB2 Informatiecentrum Installatiescenario s oor DB2 Informatiecentrum 133 DB2 Informatiecentrum installeren met DB2 Installatiewizard (UNIX) DB2 Informatiecentrum installeren met DB2 Installatiewizard (Windows) DB2 Informatiecentrum openen Updates an lokaal geïnstalleerd DB2 Informatiecentrum Onderwerpen in gewenste taal afbeelden in DB2 Informatiecentrum PDF- en gedrukte ersie an de DB2-documentatie 143 DB2 Basisinformatie Beheerinformatie Informatie oer toepassingsontwikkeling Informatie oer Business Intelligence Informatie oer DB2 Connect Opstartinformatie Informatie oor zelfstudie Informatie oer optionele componenten Opmerkingen bij release DB2-boeken afdrukken anuit PDF-bestanden Gedrukte handleidingen bestellen Specifieke Help-informatie bekijken anuit een DB2-tool Help bij berichten bekijken anaf de opdrachtregel 151 Help bij opdrachten bekijken anaf de opdrachtregel Help bij SQL-status bekijken anaf de opdrachtregel DB2-documenten oor zelfstudie DB2-problemen oplossen Toegankelijkheid Inoer en naigatie ia het toetsenbord Toegankelijkheid beeldscherm Compatibiliteit met hulptechnologieën Toegankelijkheid documentatie Syntaxisdiagrammen met decimale notatie met scheidingspunten Common Criteria-certificaten an DB2 Uniersal Database-producten Bijlage B. Kennisgeingen Online publicaties Merken Trefwoordenregister Contact opnemen met IBM Productinformatie Inhoudsopgae

8 i Supplement oor installatie en configuratie

9 Deel 1. DB2-serers handmatig installeren en configureren Copyright IBM Corp

10 2 Supplement oor installatie en configuratie

11 Hoofdstuk 1. DB2-serers handmatig installeren DB2-product handmatig installeren Het is raadzaam om de installatie an DB2-producten uit te oeren met behulp an de DB2 Installatiewizard of ia een responsbestand. De DB2 Installatiewizard biedt een eenoudig te gebruiken grafische interface inclusief Help-informatie, en u kunt gebruikers en groepen definiëren, protocollen configureren en subsystemen maken. Installatie ia een responsbestand biedt, afgezien an de grafische gebruikersinterface, dezelfde oordelen. Verder biedt het gebruik an een responsbestand geaanceerde configuratiemogelijkheden zoals de instelling an afzonderlijke DBM-configuratieparameters en profielregisterariabelen. Als u deze installatiemethoden echter niet wilt gebruiken, kunt u de DB2-producten op UNIX-platforms ook handmatig installeren met behulp an het script db2_install of an het hulpprogramma oor installatie dat deel uitmaakt an het besturingssysteem. Vereisten: Raadpleeg de installatiedocumentatie bij het te installeren DB2-product. Als u bijoorbeeld DB2 Enterprise Serer Edition wilt installeren, controleer dan in de handleiding Quick Beginnings for DB2 Serers of er speciale ereisten zijn of andere belangrijke gegeens die u ooraf moet weten. Beperking: De DB2-producten kunnen op Windows-besturingssystemen niet handmatig worden geïnstalleerd. DB2-producten kunnen uitsluitend ia de DB2 Installatiewizard of ia een responsbestand op een Windows-platform worden geïnstalleerd. Procedure: Selecteer methode oor handmatige installatie: DB2 installeren ia het script db2_install. Deze methode kan worden gebruikt oor installatie op een an de ondersteunde UNIX-platforms. DB2 installeren ia SMIT (AIX)DB2 installeren ia SMIT (AIX) DB2 installeren ia rpm (Linux) DB2 installeren ia swinstall (HP-UX) DB2 installeren ia pkgadd (Solaris Operating Enironment) Verwante concepten: Installation methods for DB2 UDB (Windows and UNIX) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Serers DB2-product installeren met het script db2_install (UNIX) op pagina 4 Copyright IBM Corp

12 DB2-product installeren met behulp an SMIT (AIX) op pagina 6 DB2-product installeren met behulp an rpm (Linux) op pagina 7 DB2-product installeren met behulp an swinstall (HP-UX) op pagina 8 DB2-product installeren met behulp an pkgadd (Solaris Operating Enironments) op pagina 9 DB2-serers configureren na handmatige installatie op pagina 11 DB2-product installeren met het script db2_install (UNIX) Met behulp an het script db2_install kunt u alle componenten an een bepaald DB2-product op uw UNIX-platform installeren ia de installatiefunctie an het besturingssysteem. Met het script db2_install kunt u alleen ondersteuning oor de Engelse taal installeren: dit betekent dat alle Help-informatie, berichten en toolinterfaces in het Engels zijn. Taken zoals de definitie an gebruikers en subsystemen en configuratie die anders mogelijk tijdens een interactiee installatie (ia de DB2 Installatiewizard) of een onbewaakte installatie met een responsbestand automatisch oor u worden uitgeoerd, moeten na de installatie an het product nog worden uitgeoerd. Vereisten: Voordat u een DB2-product installeert ia het script db2_install, moet u: Beschikken oer het machtigingsnieau root. De installatiedocumentatie an het te installeren DB2-product raadplegen. Als u bijoorbeeld DB2 Enterprise Serer Edition wilt installeren, controleer dan in de handleiding Quick Beginnings for DB2 Serers of er speciale ereisten zijn of andere belangrijke gegeens die u ooraf moet weten. Procedure: U installeert DB2 als olgt ia het script db2_install: 1. Meld u aan als gebruiker met machtigingsnieau root. 2. Plaats de juiste CD-ROM in het station en mount deze. 3. Start het script db2_install door de opdracht./db2_install op te geen achter de opdrachtaanwijzing. Het script db2_install beindt zich in de root-directory an de CD-ROM an DB2 Versie 8. Bij de uitoering an het script db2_install wordt u geraagd om een an de olgende sleutelwoorden op te geen (afhankelijk an welk DB2-product u installeert): DB2.EXP DB2 Express Edition of processoroptie an DB2 Express Edition DB2.ESE DB2 Enterprise Serer Edition DB2.WSE DB2 Workgroup Serer Edition en DB2 Workgroup Serer Unlimited Edition DB2.PE DB2 Personal Edition DB2.CONEE DB2 Connect Enterprise Edition, DB2 Connect Unlimited Edition en DB2 Connect Application Serer Edition. 4 Supplement oor installatie en configuratie

13 DB2.CONPE DB2 Connect Personal Edition DB2.ADMCL DB2 Beheerclient DB2.ADCL DB2 Application Deelopment Client DB2.RTCL DB2 Run-Time Client DB2.DLM DB2 Data Links Manager DB2.GSE DB2 Spatial Extender DB2.WM DB2 Warehouse Manager DB2.QP DB2 Query Patroller DB2.CUBE DB2 Cube Views DB2.LSDC DB2 Information Integrator Non-Relational Wrappers DB2.RCON DB2 Information Integrator Relational Wrappers 4. Geef het sleutelwoord op oor het product dat u wilt installeren. Als u meerdere productsleutelwoorden opgeeft, gebruikt u spaties als scheidingstekens tussen opolgende sleutelwoorden. De installatiedirectory oor DB2-software beindt zich in: /usr/opt/db2_08_01 oor AIX /opt/ibm/db2/v8.1 oor HP-UX, Linux en de Solaris Operating Enironment Voor de Solaris Operating Enironment kunt u desgewenst een afwijkende hoofddirectory oor DB2 opgeen. De standaard hoofddirectory oor Solaris Operating Enironment is /opt. Als u DB2 in een andere hoofddirectory installeert, worden automatisch links ingesteld oor de standaard DB2-installatiedirectory /opt/ibm/db2/v8.1. Delen an het product zijn afhankelijk an de beschikbaarheid an de standaard installatiedirectory. Door links te maken kan DB2 fysiek aanwezig zijn in een andere hoofddirectory dan /opt. Mounting the CD-ROM (AIX) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Serers Mounting the CD-ROM (HP-UX) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Serers Mounting the CD-ROM (Linux) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Serers DB2-serers configureren na handmatige installatie op pagina 11 Mounting the CD-ROM (Solaris Operating Enironment) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Serers Hoofdstuk 1. DB2-serers handmatig installeren 5

14 DB2-product installeren met behulp an SMIT (AIX) In deze taak wordt de installatie beschreen an een DB2-product met behulp an het programma SMIT (System Management Interface Tool) op een AIX-systeem. Taken zoals de definitie an gebruikers en subsystemen en configuratie die anders mogelijk tijdens een interactiee installatie (ia de DB2 Installatiewizard) of tijdens een onbewaakte installatie met een responsbestand automatisch oor u worden uitgeoerd, moeten na de installatie an het product nog worden uitgeoerd. Vereisten: Als u DB2 met behulp an SMIT op een AIX-systeem wilt installeren, moet u: Beschikken oer het machtigingsnieau root. De installatiedocumentatie an het te installeren DB2-product raadplegen. Als u bijoorbeeld DB2 Enterprise Serer Edition wilt installeren, controleer dan in de handleiding Quick Beginnings for DB2 Serers of er speciale ereisten zijn of andere belangrijke gegeens die u ooraf moet weten. Procedure: U installeert een DB2-product als olgt met het programma SMIT op AIX: 1. Meld u aan als gebruiker met machtigingsnieau root. 2. Plaats de juiste CD-ROM in het station en mount deze. 3. Typ de opdracht smit achter de opdrachtaanwijzing. De GUI an SMIT wordt geopend. 4. In de lijst onder System Management, selecteert u Software Installation and Maintenance > Install and Update Software > Install Software. 5. Geef in het teksteld *INPUT deice / directory for software het inoerapparaat of de directory oor de installatiemedia op, of klik op de knop List om een oerzicht an de beschikbare inoerapparaten en directory s af te beelden. 6. Selecteer het gemounte CD-ROM-station in de lijst. Het inoerapparaat of de directory oor de installatiemedia erschijnt dan in het teksteld *INPUT deice / directory for software. Klik op OK. 7. Geef in het teksteld *SOFTWARE to install de componenten op die u wilt installeren of klik op de knop List om de installeerbare softwareproducten af te beelden. Klik op OK. Bepaal welke ereiste, standaard en optionele DB2-componenten u oor het product wilt installeren. Elke product-cd an DB2 beat een bestand met de lijst an componenten die kunnen worden geïnstalleerd. Het bestand met dit oerzicht an de componenten heet ComponentList.htm en beindt zich in de directory /db2/plat op de CD-ROM, waarin plat het platform is dat oor de installatie wordt gebruikt. Wanneer de installatie is oltooid, beindt de DB2-software zich in de directory /usr/opt/db2_08_01. Mounting the CD-ROM (AIX) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Serers DB2-serers configureren na handmatige installatie op pagina 11 6 Supplement oor installatie en configuratie

15 DB2-product installeren met behulp an rpm (Linux) In deze taak wordt de installatie beschreen an een DB2-product ia de opdracht rpm op een Linux-systeem. Taken zoals de definitie an gebruikers en subsystemen en configuratie die anders mogelijk tijdens een interactiee installatie (ia de DB2 Installatiewizard) of tijdens een onbewaakte installatie met een responsbestand automatisch oor u worden uitgeoerd, moeten na de installatie an het product nog worden uitgeoerd. Vereisten: Voordat u een DB2-product kunt installeren op een Linux-systeem met behulp an de opdracht rpm, moet u: Beschikken oer het machtigingsnieau root. De installatiedocumentatie an het te installeren DB2-product raadplegen. Als u bijoorbeeld DB2 Enterprise Serer Edition wilt installeren, controleer dan in de handleiding Quick Beginnings for DB2 Serers of er speciale ereisten zijn of andere belangrijke gegeens die u ooraf moet weten. Procedure: U installeert als olgt een DB2-product op een Linux-systeem met de opdracht rpm: 1. Meld u aan als gebruiker met machtigingsnieau root. 2. Plaats de juiste CD-ROM in het station en mount deze. 3. Bepaal welke componenten u wilt installeren. Elke product-cd an DB2 beat een bestand met de lijst an componenten die kunnen worden geïnstalleerd. Bepaal aan de hand an deze lijst welke ereiste, standaard en optionele DB2-componenten u wilt installeren. Het bestand met dit oerzicht an de componenten heet ComponentList.htm en beindt zich in de directory /db2/plat op de CD-ROM, waarin plat het platform is dat oor de installatie wordt gebruikt. 4. Voer de opdracht rpm uit oor elke component die u wilt installeren: rpm -ih naam_component Als u bijoorbeeld het Besturingscentrum wilt installeren, geeft u met de olgende opdracht de component db2cc i386.rpm op: rpm -ih IBM_db2cc i386.rpm Wanneer de installatie is oltooid, beindt de DB2-software zich in de directory /opt/ibm/db2/v8.1. Mounting the CD-ROM (Linux) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Serers DB2-serers configureren na handmatige installatie op pagina 11 Hoofdstuk 1. DB2-serers handmatig installeren 7

16 DB2-product installeren met behulp an swinstall (HP-UX) In deze taak wordt de installatie beschreen an een DB2-product met behulp an het programma swinstall op een HP-UX-systeem. Taken zoals de definitie an gebruikers en configuratie die anders mogelijk tijdens een interactiee installatie (ia de DB2 Installatiewizard) of tijdens een onbewaakte installatie met een responsbestand automatisch oor u worden uitgeoerd, moeten na de installatie an het product nog worden uitgeoerd. Vereisten: Voordat u een DB2-product kunt installeren op een HP-UX-systeem met het hulpprogramma swinstall, moet u: Beschikken oer het machtigingsnieau root. De installatiedocumentatie an het te installeren DB2-product raadplegen. Als u bijoorbeeld DB2 Enterprise Serer Edition wilt installeren, controleer dan in de handleiding Quick Beginnings for DB2 Serers of er speciale ereisten zijn of andere belangrijke gegeens die u ooraf moet weten. Procedure: Als u een DB2-product wilt installeren op een HP-UX-systeem met het hulpprogramma swinstall, gaat u als olgt te werk: 1. Meld u aan als gebruiker met machtigingsnieau root. 2. Plaats de juiste CD-ROM in het station en mount deze. 3. Voer swinstall uit door de olgende opdracht op te geen achter de opdrachtaanwijzing: swinstall -x autoselect_dependencies=true Met deze opdracht wordt het enster Software Selection en het enster Specify Source geopend. Wijzig zo nodig de hostnaam in het teksteld Source Host Name... in het enster Specify Source. 4. Geef in het eld Source Depot Path... de directory /cdrom/db2/hpux op, waarbij /cdrom de mountdirectory an de CD-ROM is. 5. Kies OK om terug te gaan naar het enster Software Selection. 6. Het enster Software Selection beat een lijst an softwareopties die u kunt installeren. Bepaal welke componenten u wilt installeren. Elke product-cd an DB2 beat een bestand met de lijst an componenten die kunnen worden geïnstalleerd. Bepaal aan de hand an deze lijst welke ereiste, standaard en optionele DB2-componenten u wilt installeren. Het bestand met het oerzicht an de componenten heet ComponentList.htm en is te inden in de directory /db2 op de CD-ROM. 7. Selecteer Mark for Install uit het menu Actions om de te installeren componenten te kiezen. 8. Kies OK als een bericht wordt afgebeeld dat behale de geselecteerde software ook andere, daaroor ereiste, software automatisch wordt geselecteerd om onderlinge afhankelijkheden op te lossen. 9. Kies Install (analysis) uit het menu Actions om de installatie te starten. Het enster Install Analysis wordt geopend. 10. Kies OK in het enster Install Analysis wanneer in het eld Status een bericht erschijnt dat de installatie is oltooid. 8 Supplement oor installatie en configuratie

17 11. Kies Yes in het enster Confirmation om te beestigen dat u de software wilt installeren. Gedurende de installatie wordt in het enster informatie oer de oortgang afgebeeld. Als de status Ready is bereikt, wordt een berichtenster geopend. Het programma swinstall program laadt de bestandsset en oert de stuurscripts daaroor uit. 12. Kies Exit uit het menu File als u het programma swinstall wilt afsluiten. Wanneer de installatie is oltooid, beindt de DB2-software zich in de directory /opt/ibm/db2/v8.1. Mounting the CD-ROM (HP-UX) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Serers DB2-serers configureren na handmatige installatie op pagina 11 DB2-product installeren met behulp an pkgadd (Solaris Operating Enironments) In deze taak wordt de installatie beschreen an een DB2-product met behulp an het programma pkgadd op Solaris Operating Enironments. Taken zoals de definitie an gebruikers en configuratie die anders mogelijk tijdens een interactiee installatie (ia de DB2 Installatiewizard) of tijdens een onbewaakte installatie met een responsbestand automatisch oor u worden uitgeoerd, moeten na de installatie an het product nog worden uitgeoerd. Vereisten: Voordat u een DB2-product kunt installeren op Solaris Operating Enironments ia pkgadd, moet u: Beschikken oer het machtigingsnieau root. De installatiedocumentatie an het te installeren DB2-product raadplegen. Als u bijoorbeeld DB2 Enterprise Serer Edition wilt installeren, controleer dan in de handleiding Quick Beginnings for DB2 Serers of er speciale ereisten zijn of andere belangrijke gegeens die u ooraf moet weten. Procedure: U installeert als olgt een DB2-product op Solaris Operating Enironments met het programma pkgadd: 1. Meld u aan als gebruiker met machtigingsnieau root. 2. Plaats de juiste CD-ROM in het station en mount deze. 3. Bepaal welke componenten u wilt installeren. Elke product-cd an DB2 beat een bestand met de lijst an componenten die kunnen worden geïnstalleerd. Bepaal aan de hand an deze lijst welke ereiste, standaard en optionele DB2-componenten u wilt installeren. Het bestand met dit oerzicht an de componenten heet ComponentList.htm en beindt zich in de directory /db2/plat op de CD-ROM, waarin plat het platform is dat oor de installatie wordt gebruikt. 4. Voer de opdracht pkgadd uit oor elke component die u wilt installeren: pkgadd naam_component Hoofdstuk 1. DB2-serers handmatig installeren 9

18 Als u bijoorbeeld het Besturingscentrum wilt installeren, geeft u met de olgende opdracht de component db2cc81 op: pkgadd db2cc81 Wanneer de installatie is oltooid, beindt de DB2-software zich in de directory /opt/ibm/db2/v8.1. DB2-product installeren met het script db2_install (UNIX) op pagina 4 DB2-serers configureren na handmatige installatie op pagina 11 Mounting the CD-ROM (Solaris Operating Enironment) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Serers 10 Supplement oor installatie en configuratie

19 Hoofdstuk 2. DB2-serers configureren na handmatige installatie Scenario s oor client-serercommunicatie In de onderstaande tabel indt u een oerzicht an de communicatieprotocollen die u kunt gebruiken als u een DB2-client erbindt met een DB2-serer. DB2 Workgroup Serer Edition en DB2 Enterprise Serer Edition kunnen opdrachten erwerken an host- en OS/400-clients. Tabel 1. Scenario s oor client-serercommunicatie AIX-, HP-UX-, Linux- en Solaris Operating Enironment-serers OS/400 V5R1-client TCP/IP TCP/IP AIX-, HP-UX-, Linux- en Solaris Operating Enironment-clients TCP/IP TCP/IP OS/390- of z/os-client TCP/IP TCP/IP VM V6-client TCP/IP TCP/IP VSE V7 online client TCP/IP TCP/IP VM V7-client TCP/IP TCP/IP Windows 98- en Windows ME-clients TCP/IP NPIPE NetBIOS TCP/IP Windows NT/Windows 2000-client TCP/IP NPIPE NetBIOS TCP/IP Windows XP/Windows Serer 2003-client TCP/IP NPIPE NetBIOS TCP/IP Windows NT/Windows 2000/Windows XP/Windows Serer 2003-serers DB2-serers configureren na handmatige installatie op pagina 11 DB2-serers configureren na handmatige installatie In deze taak wordt de procedure beschreen oor de configuratie an een DB2-serer na een handmatige installatie op een UNIX-besturingssysteem. Bij de handmatige installatie ia het script db2_install of ia het hulpprogramma oor installatie dat deel uitmaakt an het besturingssysteem, worden enkel DB2-componenten geïnstalleerd. Taken zoals hieronder ermeld oor de configuratie en de instelling moeten eeneens handmatig worden uitgeoerd. Procedure: Bij het configureren an een DB2-serer na een handmatige installatie gaat u als olgt te werk: 1. Maak een groep en een gebruikers-id oor een DB2-installatie. 2. Maak een DB2 Beheerserer (DAS). 3. Subsysteem maken met behulp an db2icrtsubsysteem maken met behulp an db2icrt 4. Koppelingen maken oor DB2-bestanden (optioneel) 5. TCP/IP-communicatie configureren oor een DB2-subsysteem. Copyright IBM Corp

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 7 IBM Data Serer-clients installeren Bijgewerkt september 2010 GC14-2065-01 IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows Versie 9 Release 7 IBM Data

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC14-5545-01 Lees eerst Kennisgeingen. Deze publicatie is

Nadere informatie

iseries Client Access Express Beheer

iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer iseries Client Access Express Beheer Copyright IBM Corp. 1998, 2001. Inhoudsopgae Hoofdstuk 1. Client Access Express beheren...................... 1 Hoofdstuk 2. Dit

Nadere informatie

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de meest recente update SC14-5508-00 IBM Network Station IBM

Nadere informatie

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3

ERserver. iseries Access for Web. iseries. Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 ERserer iseries iseries Access for Web Versie 5 Release 3 Opmerking: Voordat u deze informatie en het product gebruikt, leest u eerst de informatie

Nadere informatie

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05

IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1. Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 IBM Security Access Manager for Enterprise Single Sign- On Versie 8.2.1 Handleiding SC14-2064-05 Opmerking

Nadere informatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie ThinkVantage Technologies Handboek oor implementatie Bijgewerkt: 10 oktober 2005 Beat: Rescue and Recoery Versie 3.0 Client Security Solution Versie 6.0 Fingerprint Software Versie 4.6 ThinkVantage Technologies

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 6 2015-06-11 Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform Inhoud 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows

SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06. Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows SAP Crystal Server Documentversie: 2013 SP3-2014-04-06 Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....4 2 Inleiding.... 5 2.1 Over dit document....5

Nadere informatie

Power Systems. Integrated Virtualization Manager

Power Systems. Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Power Systems Integrated Virtualization Manager Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen op

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Linux SAP Crystal Server 2011 Feature Pack 3

Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Linux SAP Crystal Server 2011 Feature Pack 3 Installatiehandleiding voor SAP Crystal Server voor Linux SAP Crystal Server 2011 Feature Pack 3 Copyright 2012 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4350 http://nl.yourpdfguides.com/dref/902496

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4350 http://nl.yourpdfguides.com/dref/902496 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding

FORUM 700. PIMphony. Installatiehandleiding FORUM 700 PIMphony Installatiehandleiding Inhoud PIMphony 1 Inleiding 5 1.1 Presentatie van het pakket 5 1.2 Benodigde telefoonconfiguratie 5 1.3 Systeemarchitectuur 5 2 PIMphony-client 7 2.1 Vereiste

Nadere informatie

HP Jetdirect-printservers

HP Jetdirect-printservers HP Jetdirect-printservers Handleiding voor beheerders (Firmware V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Power Systems. Hardware Management Console beheren

Power Systems. Hardware Management Console beheren Power Systems Hardware Management Console beheren Power Systems Hardware Management Console beheren Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN

ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN ADOBE APPLICATION MANAGER ENTERPRISE EDITION HANDLEIDING VOOR DISTRIBUTIE IN ONDERNEMINGEN Adobe Application Manager Enterprise Edition Release 3.1 Documentversie 3.1 Documentdatum: september 2012 2012

Nadere informatie

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software

IBM Personal Computer IBM. Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende software IBM Personal Computer IBM Vooraf geïnstalleerde software Windows 98, toepassingen en ondersteunende

Nadere informatie

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0 Norman Email Protection Versie 4.5 Voor Windows 2003 Small Business Server De inhoud van deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie en

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5

Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Migratie-, installatie- en configuratiegids voor ADOBE ACROBAT CONNECT PRO SERVER 7.5 Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Migratie-, installatie- en configuratiegids voor Adobe

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Ondersteunde omgevingen

Ondersteunde omgevingen Printerservers verbinden printers met netwerken. Zo kunnen veel gebruikers vanaf hun eigen werkstations op een zeer kosteneffectieve wijze gezamenlijk gebruikmaken van krachtige en dure printers. Aanschaf

Nadere informatie

6/6 Native File Access

6/6 Native File Access Storage 6/6 Native File Access 6/6.1 Inleiding Drie protocollen In NetWare is sinds versie 6.0 een mogelijkheid aanwezig voor andere besturingssystemen om bestanden te benaderen, zonder dat daar een speciale

Nadere informatie

Posters voor de verkoop

Posters voor de verkoop - Océ Posterizer Pro Posters voor de verkoop o Gebruikershandleiding Beheersinstellingen en -taken Copyright copyright-2010 Océ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 2009-09-22 Copyright 2009 SAP BusinessObjects. Alle rechten voorbehouden. SAP BusinessObjects en haar logo's, BusinessObjects,

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER

ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER ESET MAIL SECURITY VOOR MICROSOFT EXCHANGE SERVER Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Klik hier om de recentste versie

Nadere informatie