Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC

2

3 IBM DB2 Connect IBM DB2 Connect Gebruikershandleiding Versie 8.2 SC

4 Lees eerst Kennisgeingen. Deze publicatie is een ertaling an IBM DB2 Connect User s Guide, bestelnummer SC Deze publicatie heeft betrekking op de programma s DB2 Uniersal Database Personal Edition, programmanummer 5724-B55, DB2 Connect Personal Edition, programmanummer 5724-B56, DB2 Connect Unlimited Edition, programmanummer 5724-B62, DB2 Connect Web Starter Kit, programmanummer 5724-B57, DB2 Personal Deeloper s Kit, programmanummer 5724-B58, DB2 Uniersal Database Workgroup Serer Edition, programmanummer 5765-F35, DB2 Uniersal Database Workgroup Serer - Unlimited Edition, programmanummer 5765-F43, DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition, programmanummer 5765-F41, DB2 Connect Enterprise Edition, programmanummer 5765-F30, DB2 Relational Connect, programmanummer 5765-F39, DB2 Life Sciences Data Connect, programmanummer 5765-F37, DB2 Uniersal Deeloper s Edition, programmanummer 5765-F34, DB2 Data Links Manager, programmanummer 5765-F31, DB2 Warehouse Manager, programmanummer 5765-F42, DB2 Net Search Extender, programmanummer 5765-F38, DB2 Spatial Extender, programmanummer 5765-F40, DB2 Intelligent Miner Scoring, programmanummer 5765-F36, DB2 Intelligent Miner Modeling, programmanummer 5765-F32, DB2 Intelligent Miner Visualization, programmanummer 5765-F32, DB2 Intelligent Miner Visualization, programmanummer 5765-F33, DB2 Uniersal Database Express Edition, programmanummer 5724-E49, en op alle olgende ersies en modificaties daaran, tenzij anders ermeld in een olgende uitgae. Controleer of de uitgae die u gebruikt, oereenkomt met de ersie an het programma. De informatie in deze producten is onderheig aan wijzigingen. Wijzigingen zullen in nieuwe uitgaen an deze publicatie worden opgenomen. Voor technische informatie en het aanragen an publicaties kunt u zich wenden tot uw IBM-leerancier of IBM Nederland N.V. Copyright IBM Corp Copyright IBM Nederland N.V

5 Inhoudsopgae Informatie oer deze publicatie..... Voor wie is dit boek bestemd Deel 1. DB2 Connect - Concepten.. 1 Hoofdstuk 1. DB2 Connect - Concepten 3 DB2 Connect DB2 Connect-programma s Functies in Versie 8.2 en eerdere releases Hostdatabases DB2 Connect en SQL-instructies DB2 Connect - Hulpprogramma s oor beheer...8 IBM DB2 Information Integrator en DB2 Connect..9 Hoofdstuk 2. DRDA (Distributed Relational Database Architecture) DRDA (Distributed Relational Database Architecture) DRDA en gegeenstoegang DB2 Connect en DRDA Werkeenheid op afstand Gedistribueerde opdrachten Hoofdstuk 3. DB2 Connect - Scenario s 17 DB2 Connect - Scenario s Scenario s Directe toegang tot hostdatabases DB2 Connect Enterprise Edition als erbindingsserer DB2 Connect en webtoepassingen DB2 Connect en IBM WebSphere DB2 Connect en Net.Data DB2 Connect als Jaa-toepassingenserer...24 DB2 Connect op een webserer DB2 Connect en toepassingenserers DB2 Connect en TP-monitors Deel 2. Taken en procedures Hoofdstuk 4. Databasedirectory s bijwerken Databasedirectory s bijwerken Waarden oor systeemdatabasedirectory Waarden oor knooppuntdirectory Waarden oor DCS-directory Werkblad oor aanpassing an directory s Meerdere gegeens definiëren oor dezelfde database BiDi-gegeens erwerken Hoofdstuk 5. Beeiliging DB2 Connect - Oerwegingen bij geldigheidscontrole Kerberos-ondersteuning DB2 Connect - Oerwegingen bij de beeiliging an DB2 oor OS/390 en z/os Extra aanwijzingen en tips oor OS/390- en z/os-beeiliging Beeiligingstypen die worden ondersteund met DB2 Connect Hoofdstuk 6. Bind uitoeren op toepassingen en hulpprogramma s.. 55 Bind uitoeren op toepassingen en hulpprogramma s (DB2 Connect) Hoofdstuk 7. Updates op meerdere locaties Update op meerdere locaties Updates op meerdere locaties uitoeren met het Besturingscentrum Update op meerdere locaties testen met het Besturingscentrum Update op meerdere locaties en Syncpointbeheer..61 DB2 Connect configureren met een oor XA geschikte TM DB2 Connect-ondersteuning oor los gekoppelde transacties Hoofdstuk 8. SQLCODE-toewijzing SQLCODE-toewijzing SQLCODE-toewijzing uitschakelen SQLCODE-toewijzing aanpassen Hoofdstuk 9. Databasesysteemmonitor 71 Verbindingen bewaken oor clients op afstand..71 Performance bewaken met Windows Performance Monitor GET SNAPSHOT-opdrachten gebruiken Status DCS-toepassing Hoofdstuk 10. Performance DB2 Connect - Oerwegingen bij de performance.79 ODBC-toegang optimaliseren Toepassingsontwerp Verbindingsbeheer Pooling an erbindingen Verbindingsconcentrator Pooling an erbindingen en erbindingsconcentrator DB2 Connect - Tuning DB2 Connect - Tuning Hostdatabase - Tuning Oerwegingen bij netwerktuning Conflicten tussen systeemresources DB2 Connect - Oplossing an performanceproblemen Copyright IBM Corp iii

6 Tuning an DB2 Connect-erbindingen met NCP Tuning an DB2 oor OS/390 en z/os Aanullende tuning an de SNA-performance Aanwijzingen en tips oor erbetering an de SNA-performance Selectie en tuning an de netwerkerbinding 105 OSA-2-uitbreidingen Snelheid an gegeensoerdracht in DB2 Connect erhogen Extra queryblokken Window Scaling op basis an RFC Hoge beschikbaarheid en belastingserdeling oor hostdatabaseconnectiiteit Gegeensconersie op de host Gegeenstypen oor alfanumerieke gegeens MPC-ondersteuning (Multi Path Channel) oor SNA ia ESCON Netwerkhardware Hoofdstuk 11. Performance an CLI/ODBC-toepassingen instellen met sleutelwoord CLISCHEMA CLI/ODBC Extra aanwijzingen en tips oor sleutelwoord CLISCHEMA Het sleutelwoord CLISCHEMA De catalogusoptimizer db2ocat De hulpprogramma s db2cli en bldschem Performance an CLI/ODBC-toepassingen instellen met sleutelwoord CLISCHEMA Hoofdstuk 12. DB2 Connect Custom Adisor DB2 Connect Custom Adisor - Concepten DB2 Connect Custom Adisor installeren DB2 Connect Custom Adisor configureren DB2 Connect Custom Adisor instellen DB2 Connect Custom Adisor actieren Problemen met DB2 Connect Custom Adisor oplossen Voorbeeld an opstartscriptbestand oor Dispatcher Hoofdstuk 13. Problemen oplossen 135 Probleembepaling Probleembepaling - Concepten Releante informatie erzamelen Hulpprogramma s oor diagnose De eerste erbinding komt niet tot stand Problemen die optreden na een eerste erbinding Traceerfunctie Gegeens traceerfunctie Uitoer an tracering Analyse an uitoerbestand met traceergegeens Voorbeelden an traceerbestanden Opeenolgende buffergegeens oor DRDA-traceringen CS AIX CPIC APPC API-gegeens traceren De meestoorkomende problemen bij DB2 Connect 148 Deel 3. Bijlagen Bijlage A. Gegeens erplaatsen met DB2 Connect Bijlage B. Technische informatie oer DB2 Uniersal Database Oerzicht technische informatie oor DB2 Uniersal Database FixPaks oor DB2-documentatie Categorieën an technische informatie oer DB2 161 DB2-boeken afdrukken anuit PDF-bestanden Gedrukte handleidingen bestellen Online Help-informatie bekijken anuit een DB2 GUI-tool Help bij berichten bekijken anaf de opdrachtregel 170 Help bij opdrachten bekijken anaf de opdrachtregel Help bij SQL-instructies bekijken anaf de opdrachtregel (Windows) DB2 Informatiecentrum openen Updates an lokaal geïnstalleerd DB2 Informatiecentrum DB2-problemen oplossen Toegankelijkheid Inoer en naigatie ia het toetsenbord Toegankelijkheid beeldscherm Compatibiliteit met hulptechnologieën Toegankelijkheid documentatie DB2-documenten oor zelfstudie DB2 Informatiecentrum DB2 Informatiecentrum installeren (UNIX) DB2 Informatiecentrum installeren (Windows) Browser configureren oor afbeelding topics in oorkeurstaal Syntaxisdiagrammen met decimale notatie met scheidingspunten Common Criteria-certificaten an DB2 Uniersal Database-producten Bijlage C. Kennisgeingen Merken Trefwoordenregister Contact opnemen met IBM Productinformatie i Gebruikershandleiding

7 Informatie oer deze publicatie Deze publicatie beat algemene informatie oer het gebruik an de olgende IBM DB2 Connect-producten: DB2 Connect Personal Edition oor Linux en Windows. DB2 Connect Enterprise Edition (EE) oor AIX, HP-UX, Linux, Solaris Operating Enironment en Windows. DB2 Connect Unlimited Edition, oor AIX, HP-UX, Linux, Solaris Operating Enironment, en Windows en toegang tot DB2 oor OS/390, DB2 oor z/os, en DB2 oor VSE en VM. DB2 Connect Application Serer Edition oor AIX, HP-UX, Linux, Solaris Operating Enironment en Windows. Voor wie is dit boek bestemd Deze publicatie is bestemd oor programmeurs en beheerders die erantwoordelijk zijn oor het configureren en onderhouden an DB2 Connect-erbindingen. Deze erbindingen kunnen oorkomen tussen DB2-clients en een an de olgende databasebeheersystemen (DBMS) oor toepassingenserers: DB2 Uniersal Database (UDB) oor OS/390 Versie 6, DB2 UDB oor OS/390 en z/os Versir 7, en DB2 UDB oor z/os Versie 8 of hoger DB2 Serer for VSE & VM Versie 7 of hoger DB2 UDB oor iseries Versie 5 Release 1 of hoger Andere relationele databasebeheersystemen (RDBMS) waarbij gebruik wordt gemaakt an de functies an DRDA-toepassingenserers. Opmerkingen: 1. Met DB2 UDB kunnen host- en iseries-toepassingen toegang krijgen tot DB2 UDB-gegeens zonder dat hierbij DB2 Connect ereist is. De meest actuele informatie oer DB2 Connect indt u online in het DB2 Informatiecentrum. Zie oor informatie oer het iseries Informatiecentrum de website Copyright IBM Corp

8 i Gebruikershandleiding

9 Deel 1. DB2 Connect - Concepten Copyright IBM Corp

10 2 Gebruikershandleiding

11 Hoofdstuk 1. DB2 Connect - Concepten DB2 Connect DB2 Connect biedt snelle en krachtige koppelingsmogelijkheden met IBM -mainframedatabases oor e-business en andere toepassingen die op de besturingssystemen UNIX - en Windows worden uitgeoerd. DB2 Connect Personal Edition biedt rechtstreekse connectiiteit met host- en iseries DB2-serers, terwijl DB2 Connect Enterprise Edition niet-rechtstreekse connectiiteit biedt waarmee clients toegang tot host- en iseries DB2-serers kunnen erkrijgen ia de DB2 Connect-serer. DB2 Connect Unlimited Edition en DB2 Connect Application Serer Edition bieden unieke pakketoplossingen oor een oerzichtelijk productselectie- en licentieproces. Verwante concepten: DB2 Connect-programma s DB2 Connect en DRDA op pagina 12 DB2 Connect - Scenario s op pagina 17 DB2 Connect beschikt oer dierse connectiiteitsoplossingen. DB2 Connect Enterprise Edition DB2 Connect Enterprise Edition is een erbindingsserer waar erbindingen an meerdere desktopclients en webtoepassingen met DB2-serers op host- of iseries-systemen samenkomen en worden beheerd. Grote organisaties oeral ter wereld kiezen oor het beheer an hun belangrijkste gegeens oneranderd oor IBM s DB2 UDB (Uniersal Database) oor iseries, DB2 oor OS/390 en Z/OS en DB2 oor VSE en VM. De gegeens worden beheerd met behulp an host- en iseries-databases, maar er ontstaat ook steeds meer behoefte om deze gegeens te integreren met toepassingen die worden gebruikt op Windowsen UNIX-werkstations. Met behulp an DB2 Connect Enterprise Edition kunt u met lokale clients en clients op afstand DB2-databases en hosts maken, bijwerken, besturen en beheren. Daarbij kunt u gebruikmaken an SQL (Structured Query Language), DB2 API s (Application Programming Interfaces), ODBC (Open Database Connectiity), JDBC (Jaa Database Connectiity), SQLJ (Embedded SQLJ oor Jaa) en DB2 CLI (Call Leel Interface). DB2 Connect ondersteunt boendien gegeensinterfaces an Microsoft Windows, zoals ADO (ActieX Data Objects), RDO (Remote Data Objects) en OLE (Object Linking and Embedding) DB. DB2 Connect Enterprise Edition is momenteel beschikbaar oor de besturingssystemen AIX, HP-UX, Linux, Solaris Operating Eniromment en Windows. Deze serers bieden ondersteuning oor toepassingen op werkstations die werken onder UNIX (AIX, HP-UX, Linux en Solaris Operating Eniromment) en Windows. DB2 Connect Enterprise Edition wordt aak geïnstalleerd op een tussenliggende serer om DB2-clients te erbinden met een host- of Copyright IBM Corp

12 iseries-database. U kunt DB2 Connect Enterprise Edition ook installeren op computers waar meerdere lokale gebruikers rechtstreeks toegang hebben tot de host- of iseries-serers. Zo kunt u DB2 Connect Enterprise Edition installeren op een grote computer met eel lokale gebruikers. Het programma kan echter ook worden geïnstalleerd op een webserer, een systeem waarop een TP-monitor (transactieprocessormonitor) draait, of op een andere computer die in een drielaagsarchitectuur als toepassingenserer fungeert en die is oorzien an een groot aantal lokale SQL-toepassingen en -threads. Als u het eenoudig wilt houden, kunt u DB2 Connect Enterprise Edition op dezelfde computer installeren. U kunt er echter ook oor kiezen het programma op een aparte computer te installeren om de CPU-belasting te beperken. DB2 Connect Enterprise Edition is ooral geschikt oor omgeingen waarin: Serers geen eigen TCP/IP-erbindingsmogelijkheden ondersteunen en directe SNA-erbindingsmogelijkheden an werkstations niet gewenst zijn. Webserers met webtoepassingen worden gebruikt. Webserers met webtoepassingen die gebruikmaken an Jaa-toepassingen die gegeens kunnen herkennen, worden gebruikt. Een toepassingenserer als middenlaag wordt gebruikt. Programmatuur oor transactiebewaking wordt gebruikt, bijoorbeeld CICS, Encina, MTS (Microsoft Transaction Serer), Tuxedo, Component Broker of MQSeries. DB2 Connect Personal Edition DB2 Connect Personal Edition biedt toegang anaf één werkstation tot DB2-databases die zijn geïnstalleerd op serers zoals OS/390, z/os, OS/400, VM en VSE, eenals tot DB2 Uniersal Database-serers op de besturingssystemen UNIX en Windows. In DB2 Connect Personal Edition is dezelfde uitgebreide set API s opgenomen als in DB2 Connect Enterprise Edition. Dit product is momenteel beschikbaar oor de besturingssystemen Linux en Windows. DB2 Connect Personal Edition wordt gebruikt om een erbinding tot stand te brengen tussen één Windows-besturingssysteem of Linux-werkstation en een host- of iseries-database. DB2 Connect Personal Edition is bij uitstek geschikt oor omgeingen waarin TCP/IP-ondersteuning standaard is ingebouwd in de DB2-serers en de gebruikte toepassing een traditionele tweelagige client/serer-toepassing is. DB2 Connect Personal Edition is bijoorbeeld een goede keuze bij de traditionele tweelaagstoepassingen VisualBasic en Microsoft Access. Bij toepassingen waaroor een toepassingenserer als middenlaag ereist is, gebruikt u DB2 Connect Enterprise Edition. DB2 Connect Unlimited Edition DB2 Connect Unlimited Edition is een uniek pakket met flexibele distributiemogelijkheden oor DB2 Connect en eenoudige selectie en licentiëring an producten. Dit product beat DB2 Connect Personal Edition en DB2 Connect Enterprise Edition met licentiebepalingen en -oorwaarden waarmee elk DB2 Connect-product onbeperkt kan worden 4 Gebruikershandleiding

13 gedistribueerd. De licentiekosten zijn gebaseerd op de grootte an de OS/390- of zseries-serer waarmee gebruikers an DB2 Connect gaan werken. Dit pakket is alleen beschikbaar oor OS/390- en z/os-systemen, met licenties die alleen geldig zijn oor DB2 oor OS/390- en z/os-gegeensbronnen. DB2 Connect Application Serer Edition DB2 Connect Application Serer Edition is wat betreft toegepaste technologie identiek aan DB2 Connect Enterprise Serer. Dit product is bedoeld oor grootschalige omgeingen waarin hoge eisen worden gesteld aan de performance. De licentieoorwaarden en -bepalingen zijn echter afgestemd op de specifieke behoeften an meerlaags client/serertoepassingen en toepassingen die gebruikmaken an webtechnologieën. Verwante taken: DB2 Connect Personal Edition installeren (Windows) in de publicatie Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition DB2 Connect Personal Edition installeren (Linux) in de publicatie Aan de slag met DB2 Connect Personal Edition Installing DB2 Connect Enterprise Edition (Windows) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition Installing DB2 Connect Enterprise Edition (Solaris Operating Enironment) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition Installing DB2 Connect Enterprise Edition (Linux) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition Installing DB2 Connect Enterprise Edition (HP-UX) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition Installing DB2 Connect Enterprise Edition (AIX) in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition Functies in Versie 8.2 en eerdere releases Dit gedeelte geeft een oerzicht an de uitbreidingen die in de erschillende ersies en releases geïntroduceerd zijn. Functies in DB2 Connect Versie 8 Release 2 DB2 Connect Versie 8.2 beschikt oer de olgende uitbreidingen: Automatische client-reroute Als een TCP/IP-erbinding naar een serer of een DB2 Connect-serer wordt erbroken, probeert de client deze automatisch te herstellen indien er een alternatiee serer is gedefinieerd. U geeft de alternatiee serer op op het serersubsysteem en de locatie eran wordt doorgegeen aan de client op het moment dat de erbinding tot stand wordt gebracht. Versleuteling an gegeens De gegeens die bij client/serer-communicatie worden uitgewisseld, kunnen nu ersleuteld oer het netwerk worden erzonden. Functies in in DB2 Connect Versie 8 Release 1 (inclusief alle FixPaks en wijzigingsnieaus) DB2 Connect Versie 8.1 beschikt oer de olgende uitbreidingen: Ondersteuning oor lange SQL-instructies (tot 2 MB) Hoofdstuk 1. DB2 Connect - Concepten 5

14 SQL-instructies tot maximaal 2 MB kunnen door de CLI- en JDBC-toepassingen worden erwerkt. Voor de ingesloten interface blijft echter de limiet an 64 kb gelden. Diagnostische informatie oer de herkomst an een SQL-instructie Deze functie biedt de mogelijkheid om te bepalen an welk toepassingsprogramma een bepaalde instructies naar de cache an DB2 oor z/os oor dynamische SQL-instructies is erzonden. Kolomsgewijze inoer Hiermee kunnen toepassingen meerdere sets parameters per SQL-instructie erzenden. Bewaking netwerktijd Met behulp an nieuwe bewakingselementen wordt een beter inzicht erkregen in de databaseactiiteit en het netwerkerkeer op het nieau an de database of de toepassing. Ondersteuning in DB2 CLI oor dynamische cursors met bladermogelijkheid In DB2 CLI is nu ondersteuning beschikbaar oor dynamische cursors met bladermogelijkheid bij de toegang tot serers met DB2 UDB oor z/os Versie 8.1 of hoger. ewlm-ondersteuning Hiermee is de bewaking an end-to-end werkeenheden ia middlewaregroepen mogelijk oor het opsporen an knelpunten. Uitbreidingen an de DB2 ping-opdracht In de opdracht ping in DB2 kunt u nu een opdracht en de grootte an het responspakket opgeen. Functies in DB2 Connect Versie 7 Release 2 DB2 Connect Versie 7.2 beschikte oer de olgende uitbreidingen: Verbeterde ondersteuning oor MTS (Microsoft Transaction Serer) en COM+ technologieën DB2 Connect Web Starter Kit DB2 Connect oor Linux op S/390 Functies in DB2 Connect Versie 7 Release 1 DB2 Connect Versie 7.1 beschikte oer de olgende uitbreidingen: XA Concentrator Verbetering an updates op meerdere locaties Ondersteuning an DCL SNA-product Verwante concepten: DB2 Connect op pagina 3 Verwante informatie: Hostdatabases op pagina 6 Hostdatabases De term database wordt oeral in dit document gebruikt om een relationeel databasebeheersysteem (RDBMS) te beschrijen. In andere systemen waarmee DB2 Connect communiceert, kan de term database een iets andere betekenis hebben. In de context an DB2 Connect kan de term database ook het olgende betekenen: 6 Gebruikershandleiding

15 OS/390 of z/os DB2 UDB oor OS/390 (Versie 6 en hoger), DB2 UDB oor OS/390 en z/os (Versie 7 en hoger). Een DB2 Uniersal Database for z/os and OS/390-subsysteem met de LOCATION NAME als identificatie. U kunt de LOCATION NAME bepalen door u aan te melden bij TSO en de olgende SQL-query uit te oeren met een an de beschikbare queryprogramma s: select current serer from sysibm.sysdummy1 VSE VM OS/400 De LOCATION NAME wordt ook gedefinieerd in de BSDS (Boot Strap Data Set) en wordt teens ermeld in het bericht DSNL004I (LOCATION=locatie) als DDF (Distributed Data Facility) wordt gestart. LOCATION NAME kan maximaal 8 namen an aliaslocaties beatten, waardoor in toepassingen meerdere dbalias-namen kunnen worden gebruikt oor de toegang tot een Versie 8 z/os-serer. Met de z/os-opdracht -display ddf kunt u locatie, domein, IP-adres en poort an de DB2-serer bepalen. DB2 for VSE uitgeoerd in een partitie met de databasenaam (DBNAME) als identificatie. DB2 for VM uitgeoerd op een CMS VM-systeem (Conersational Monitor System Virtual Machine) met de databasenaam (DBNAME) als identificatie. DB2 oor iseries, een integraal deel an het besturingssysteem OS/400. Een iseries-serer kan slechts één database beatten, tenzij het systeem is geconfigureerd oor het gebruik an hulpgeheugenpools. Verwante concepten: DB2 Connect op pagina 3 DB2 Connect en SQL-instructies op pagina 7 Verwante informatie: DB2 Connect - Hulpprogramma s oor beheer op pagina 8 DB2 Connect en SQL-instructies Host and iseries support for DB2 Connect in de publicatie Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition DB2 Connect zendt SQL-instructies die afkomstig zijn an toepassingsprogramma s door naar host- of iseries -databaseserers. DB2 Connect kan bijna elke geldige SQL-instructie doorzenden en biedt daarnaast ondersteuning oor DB2 API s (Application Programming Interfaces), ODBC (Open Database Connectiity), JDBC (Jaa Database Connectiity), SQLJ (Embedded SQLJ oor Jaa) of DB2 CLI (Call Leel Interface). Ondersteuning oor ingesloten SQL-instructies: Er bestaan twee typen ingesloten SQL-instructies: statische SQL en dynamische SQL. Bij statische SQL wordt de tijd die nodig is om een SQL-instructie uit te oeren tot een minimum beperkt doordat de instructie oortijdig wordt erwerkt. Dynamische SQL-instructies worden erwerkt wanneer de SQL-instructie bij de host- of iseries-databaseserer wordt aangeboden. Hierdoor zijn dynamische SQL-instructies flexibeler, maar kunnen ze ook langzamer zijn. De toepassingsprogrammeur beslist of er statische of dynamische SQL-instructies worden gebruikt. Beide typen worden ondersteund door DB2 Connect. Hoofdstuk 1. DB2 Connect - Concepten 7

16 Verschillende host- of iseries-databaseserers implementeren SQL op erschillende manieren. DB2 Connect biedt olledige ondersteuning oor algemene IBM SQL-instructies en oor SQL-toepassingen in DB2 oor OS/390 en z/os, DB2 Serer for VSE & VM (oorheen SQL/DS) en DB2 oor iseries. IBM SQL wordt sterk aanbeolen wanneer u niet afhankelijk wilt zijn an een bepaalde database. Verwante concepten: DB2 Connect op pagina 3 Verwante informatie: DB2 Connect-programma s op pagina 3 Hostdatabases op pagina 6 DB2 Connect - Hulpprogramma s oor beheer op pagina 8 DB2 Connect - Hulpprogramma s oor beheer De olgende hulpprogramma s staan ter beschikking an de DB2 Connect-beheerder: Met de Opdrachtregelinterface kunt u SQL-instructies erzenden naar een database an een host- of iseries-databaseserer. De SQL-instructies worden naar de door u opgegeen database oergebracht. Het Opdrachtcentrum an DB2 biedt een grafische interface an de Opdrachtregelinterface. Met import- en exportprogramma s kunt u gegeens laden, importeren uit en exporteren naar een bestand op een werkstation en een database an een hostof iseries-databaseserer. Deze bestanden kunnen daarna worden gebruikt om gegeens te importeren in databases, spreadsheets en andere toepassingen op uw werkstation. Gebruikers an DB2 Connect Enterprise Edition in Windows NT en Windows 2000 kunnen gebruikmaken an Logboekinzage en de Performance Monitor. Met Logboekinzage kunt u uitzonderingsgebeurtenissen bekijken die zijn astgelegd door DB2 Connect. Met de Performance Monitor kunt u, lokaal of op afstand, de prestaties an DB2 Connect-serers bewaken en beheren. Met het DB2 Besturingscentrum kunt u alle aspecten an DB2 Connect-serers beheren en bewaken. Beheerders kunnen anuit het Besturingscentrum ook werken met DB2 oor OS/390- of z/os-databaseobjecten, zoals tabellen, iews, bufferpools en threads. De systeembeheerder kan met het hulpprogramma systeemmonitor oor databases systeemerbindingen bewaken. Deze functie is alleen beschikbaar als DB2 Connect als serer dient. Teens kan de systeembeheerder hiermee de oorzaak an een fout proberen te achterhalen. De systeembeheerder kan aststellen welke toepassingen op clients horen bij de corresponderende taken die worden uitgeoerd op de host- of iseries-databaseserer. Verwante concepten: Database system monitor in de publicatie System Monitor Guide and Reference DB2 Connect op pagina 3 DB2 Connect en SQL-instructies op pagina 7 Bind uitoeren op toepassingen en hulpprogramma s (DB2 Connect) op pagina 55 Performance bewaken met Windows Performance Monitor op pagina 71 8 Gebruikershandleiding

17 IBM DB2 Information Integrator en DB2 Connect IBM DB2 Information Integrator is een afzonderlijk product waarmee u toegang kunt erkrijgen tot en integratie kunt bewerkstelligen met gegeensbronnen an erschillende leeranciers, waarbij u met behulp an DB2 Connect optimaal gebruik kunt maken an grote hoeeelheden gegeens op bestaande mainframes. DB2 Information Integrator draagt bij aan de integratie an gegeens doordat een erzameling an gegeensbronnen kan worden bekeken en gemanipuleerd alsof het een enkele gegeensbron is. Het programma maakt de toegang tot gegeensbronnen olledig transparant oor de informatie ragende toepassing. DB2 Information Integrator werkt in combinatie met DB2 Uniersal Database Enterprise Serer Edition en DB2 Uniersal Database Workgroup Edition. Met DB2 Information Integrator kunt zowel informatie lezen uit als schrijen naar databases an de DB2-productgroep, Informix, Oracle, Sybase, Teradata en Microsoft SQL Serer. DB2 Information Integrator biedt daarnaast toegang oor het lezen an informatie uit niet-relationele en biowetenschappelijke gegeensbronnen zoals BLAST, Documentum, Entrez, IBM Lotus Extended Search, als tabel gestructureerde bestanden en XML. U kunt er query s mee opstellen an gegeens in een federatief systeem, of u kunt het programma gebruiken in combinatie met het Data Warehouse-centrum. Verwante concepten: DB2 Connect op pagina 3 DRDA (Distributed Relational Database Architecture) op pagina 11 Hoofdstuk 1. DB2 Connect - Concepten 9

18 10 Gebruikershandleiding

19 Hoofdstuk 2. DRDA (Distributed Relational Database Architecture) DRDA (Distributed Relational Database Architecture) DRDA (Distributed Relational Database Architecture ) bestaat uit een set protocollen waarmee meerdere databasesystemen, zowel IBM als niet-ibm, en toepassingsprogramma s kunnen samenwerken. Er is een erbinding mogelijk tussen elke combinatie an producten oor het beheer an relationele databases die gebruikmaken an DRDA om een gedistribueerd relationeel databasebeheersysteem (RDBMS) te ormen. DRDA coördineert de communicatie tussen systemen door te definiëren wat er moet worden uitgewisseld en hoe deze uitwisseling moet plaatsinden. Werkeenheid Een werkeenheid (UOW) is één logische bewerking. Deze bestaat uit een reeks SQL-instructies waarin alle bewerkingen correct zijn uitgeoerd of waarin de reeks in zijn geheel als niet correct wordt beschouwd. Gedistribueerde werkeenheid Bij een gedistribueerde werkeenheid (DUOW), ook wel update op meerdere locaties genoemd, zijn meerdere databaseserers binnen een werkeenheid betrokken. Een DUOW heeft de olgende kenmerken: Meer dan een databasebeheerserer wordt bijgewerkt per werkeenheid. Het werk wordt gedistribueerd en de COMMIT wordt gestart door de toepassing. Er kunnen meerdere opdrachten per werkeenheid worden uitgeoerd. Er is één databasebeheerserer bij elke opdracht betrokken. Een COMMIT wordt uitgeoerd op meerdere databaseserers. Verwante concepten: DB2 Connect en DRDA op pagina 12 Werkeenheid op afstand op pagina 13 Gedistribueerde opdrachten op pagina 15 Update op meerdere locaties op pagina 59 DRDA en gegeenstoegang op pagina 11 Verwante taken: DRDA en gegeenstoegang Updates op meerdere locaties uitoeren met het Besturingscentrum op pagina 60 DRDA definieert weliswaar de communicatieprotocollen oor databases, maar niet de programmeringsinterfaces of API s die moeten worden gebruikt door toepassingsprogrammeurs. In het algemeen kan een toepassingsprogramma met behulp an DRDA alle aanragen die kunnen worden uitgeoerd door een DRDA-doelserer doorgeen. Alle op dit moment beschikbare DRDA-serers kunnen SQL-opdrachten uitoeren die door een toepassingsprogramma zijn doorgezonden ia DB2 Connect. Copyright IBM Corp

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999

IBM Network Station Manager voor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 IBM Network Station IBM Network Station Manager oor AS/400 V2R1 - Installatiehandleiding, September 1999 Op http://www.ibm.com/nc/pubs indt u de meest recente update SC14-5508-00 IBM Network Station IBM

Nadere informatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie

ThinkVantage Technologies Handboek voor implementatie ThinkVantage Technologies Handboek oor implementatie Bijgewerkt: 10 oktober 2005 Beat: Rescue and Recoery Versie 3.0 Client Security Solution Versie 6.0 Fingerprint Software Versie 4.6 ThinkVantage Technologies

Nadere informatie

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1

Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 Crystal Reports Server 2008 V1 Releaseopmerkingen Crystal Reports Server 2008 V1 2009-09-22 Copyright 2009 SAP BusinessObjects. Alle rechten voorbehouden. SAP BusinessObjects en haar logo's, BusinessObjects,

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 6 2015-06-11 Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform Inhoud 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Applicatie A Applicatie B Applicatie C. Middleware Infrastructuur. Netwerk Infrastructuur

Applicatie A Applicatie B Applicatie C. Middleware Infrastructuur. Netwerk Infrastructuur Hoofdstuk 5 Middleware-infrastructuur 46! " # $%'& In het vorige deel werd de netwerkinfrastructuur besproken. In het volgende deel zullen de applicaties besproken worden. In dit deel echter wordt de technologie

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.

Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10. Wat is er nieuw in SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0 Copyright 2012 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver,

Nadere informatie

Het bouwen van een veilige web server

Het bouwen van een veilige web server Het bouwen van een veilige web server Erik Meinders Jos Visser Open Solution Providers Dalsteindreef 16 1112 XC Diemen tel: 020-4950222 fax: 020-4950223 http://www.osp.nl 13 juli 2004 i c 1997-2004 Open

Nadere informatie

Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing

Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing 23 Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing Martine van Dijk en Ronald Holsbeeke Message Queuing (communicatie op basis van berichtenverkeer) is een manier om applicaties aan

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Decos Whitepaper Decos Information Solutions

Decos Whitepaper Decos Information Solutions \ Decos Whitepaper Decos Information Solutions Postbus 292 2200 AG Noordwijk Tel: +31 (o)71 364 07 00 Fax: +31 (0)71 362 08 33 KVK 28054540 www.decos.nl info@decos.nl WIJZIGINGSGESCHIEDENIS All rights

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010

Rev# Name Description Source/by Date. W.Simons Link naar Oraclestore aangepast R.Matthijssen 14-12-2010 All rights are strictly reserved. No part of this document may in any way whatsoever be copied with the written permission of Decos Information Solutions. Rev# Name Description Source/by Date W.Simons

Nadere informatie

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN

WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN V1.02 Mark Jansen 2 WORDPRESS WEBSITES VERSNELLEN 1 LEES DIT EERST! 4 Disclaimer 4 Copyright 4 INLEIDING 5 WAAROM IS SNELHEID ZO BELANGRIJK? 6 Gebruikerservaring van bezoekers

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant xw460c blade workstation http://nl.yourpdfguides.com/dref/888022 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant xw460c blade workstation. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant xw460c blade workstation

Nadere informatie

Eindrapportage werkpakket 1.4

Eindrapportage werkpakket 1.4 Onderwijstechnologisch expertisecentrum Otec Open Universiteit Nederland Eindrapportage werkpakket 1.4 Architectuur, pakketreviews en testomgeving Onderwijstechnologisch expertisecentrum (Otec) Open Universiteit

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp

Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp door

Nadere informatie

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN

PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN PORTAALTOOLS: SLEUTEL TOT EEN UNIEK TOEGANGSSCHERM? BERT VANHALST SECTIE ONDERZOEK 05/2010 RESEARCH NOTE 22 1. Inleiding 1.1. Probleemstelling Doorgaans gebruiken medewerkers binnen een instelling een

Nadere informatie