Infrastructuur en platformen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infrastructuur en platformen"

Transcriptie

1 Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit leidt tot een vrijgavetraject voor onze applicaties en tot een bijhorende planning. Daarnaast wordt in het CMT ook besloten of en wanneer de ondersteuning van platformen door Centric beëindigd moeten worden. Terugblik 2012 In 2012 zijn veel vrijgavetrajecten afgerond die in 2011 begonnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn SQLServer 2008R2, BizTalk 2010, CRM 2011 en SharePoint 2010 ten behoeve van onder andere het Centric Zaaksysteem. Er zijn in 2012 nieuwe versies van operating systemen beschikbaar gekomen, zoals Om deze als leverancier van applicaties te kunnen ondersteunen is Centric afhankelijk van de ondersteuning van het product door haar leveranciers. Planning 2013 In 2013 wordt de vrijgave van een aantal producten verwacht. Voorbeelden hiervan zijn Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6, 2012 en 8. Voor de ondersteuning van deze operating systemen in relatie tot Oracle-producten is een hogere versie RDBMS ( ) én Oracle Forms noodzakelijk. De vrijgave hiervan staat daarom ook in de planning. Centric zal vrijgeven voor alle platformen waarvoor ook is vrijgegeven. Beide versies zullen ondersteund worden..net Framework Microsoft heeft inmiddels Framework 4.5 geïntroduceerd als patch op Framework 4.0. Het nieuwe Framework brengt functionele en security-technische verbeteringen. Bij Server 2012 en 8 is Framework 4.5 onderdeel van het operating system en kan Framework 4.0 niet gekozen worden. Er is wel ondersteuning voor Framework 3.5 SP1. Framework 4.5 komt niet meer beschikbaar voor Server 2003 en XP. Als extra complicerende factor is er daarnaast geen volledige compatibiliteit van software ontwikkeld op.net Framework 4.0 in combinatie met.net Framework 4.5. Om een goede werking van onze applicaties nu en in de toekomst te garanderen is het noodzakelijk dat wij onze ontwikkelomgevingen zullen bijwerken naar Framework 4.5. Deze overstap zal in twee fases plaatsvinden. Nieuw ontwikkelde software zal vanaf 1 juni 2013 gebruik gaan maken van Framework 4.5 en zal daardoor niet functioneren op Server 2003 en XP. De huidige beschikbare software zal met de eerste release na 1 januari 2014 overschakelen op het gebruik van Framework 4.5. Doordat er geen ondersteuning meer is voor de onderdelen Oracle RDBMS, Oracle Forms en Microsoft.NET 4.5 stoppen we per 31 december 2013 met de ondersteuning Server 2003 en XP. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright Centric Netherlands B.V Pagina 1 van 10

2 Clientplatformen Hieronder worden alle beschikbare, op Microsoft gebaseerde, clientplatformen genoemd die op dit moment worden ondersteund door Centric. Clientplatform Terminal Server in combinatie met Citrix Terminal Server Client Server 2003 SP1-(32 bit) Stopt per Server 2003 SP1-(64 bit) Geen ondersteuning Server 2003 R2-(32 bit) Stopt per Server 2003 R2-(64 bit) Server 2008 R1 (32 bit) Server 2008 R1 (64 bit) Server 2008 R2 (64 bit) Geen ondersteuning Geen ondersteuning Server 2012 (64 bit) Gepland Q XP professional 32-bit Stopt per XP professional 64-bit Vista 7 Enterprise 32 bit 7 Enterprise 64 bit Geen ondersteuning 8 Enterprise 32 bit Gepland Q Enterprise 64 bit Gepland Q Geen ondersteuning: De applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie : De applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie Ondersteuning stopt: De applicaties zijn vrijgegeven tot de genoemde datum Voor Citrix-producten geldt dat deze vanuit Citrix in combinatie met een versie van Microsoft Terminal Server worden gecertificeerd. Centric volgt deze door Citrix genoemde versie. Server operating systemen Server operating systemen worden onderverdeeld naar de rol die het operating systeem binnen de infrastructuur speelt. De rol wordt bepaald door de verschillende componenten die worden toegepast bij Centric-applicaties. Onderstaand treft u een overzicht aan van de deze componenten en het type operating systeem. Systemen ten behoeve van: Clienttoepassingen: 7 en 8, 2008 R1 en R2 en 2012 Terminal Server Databases: SQL Server en Oracle RDBMS Applicatieserver: Oracle application Server (OAS) en Internet Information Server (IIS) Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 2 Centric Netherlands B.V Pagina 2 van 10

3 De relatie kan als volgt worden weergegeven: Terminal Server Client Platform Microsoft.NET Oracle Forms Centric Applicaties Databases Applicatieservers Microsoft SQLserver Oracle RDBMS Microsoft IIS Oracle OAS Middleware Servers; printers; scanners; etc. Systemen Device Software Hardware Verandering in één van de componenten uit bovenstaand schema kan leiden tot een functionele test van de totale keten aan componenten, zelfs in de samenhang met meerdere applicaties. Het kan ook leiden tot een complete uitvoering van een poorting-traject omdat de wijziging van één component een wijziging van enkele andere componenten met zich mee kan brengen, al dan niet in dezelfde laag. Deze laatste trajecten zijn complex aangezien de afhankelijkheden van de verschillende componenten een rol spelen. Zo zal de aanpassing in een van de lagen specifieke eisen stellen aan operating systemen en daarmee ook directe eisen stellen aan de ontwikkelomgevingen. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om daarmee de functionele werking van Centric-applicaties te kunnen garanderen. Vrijgaven voor operating systemen zullen voor specifieke rollen van het operating systeem worden uitgevoerd. Oracle10 RDBMS en OAS-server einde ondersteuning De ondersteuning van Oracle10gr2 RDBMS en OAS stopt, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving op 1 oktober Deze aanpassing is in onderstaande lijsten doorgevoerd. Daarnaast wordt HP-UX PA-RISC per 1 januari 2013 niet meer als hardware in combinatie met Centric-applicaties ondersteund. Omwille van de duidelijkheid is in alle lijsten hieronder deze combinatie hard- en software verwijderd. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 3 Centric Netherlands B.V Pagina 3 van 10

4 Tenslotte een verklarende woordenlijst: SLES staat voor SuSe Linux Enterprise System RHEL staat voor Red Hat Enterprise Linux Databases: Oracle10gr2 RDBMS Oracle RDBMS System HP-UX (Itanium) 11iv2 (11.23) Stopt iv3 (11.31) Stopt AIX (P-series) 6L (6.1) Stopt Linux (Opteron/EM64T) Suse Linux 10 (64 bit) Stopt Suse Linux 11 (64 bit) Stopt Red Hat 5 (64 bit) Stopt Oracle Enterprise Linux 5 (64 bit)* Stopt SP1-(32 bit) Stopt R2-(32 bit) Stopt R1-(64 bit) Stopt Ondersteuning stopt: De applicaties zijn vrijgegeven tot de genoemde datum *Voor zowel Oracle Unbreakable Linux, Oracle Enterprise Linux en Oracle Linux (de huidige naam) geldt dat ondersteuning geboden wordt met de standaard Red Hat compatible kernel. De door Oracle aangepaste unbreakable kernel wordt niet ondersteund R2 wordt alleen ondersteund in combinatie met Oracle Specifiek voor dit platform is daarom deze versie vrijgegeven. Oracle RDBMS System 2008 R2 (64 bit) Stopt per Ondersteuning stopt: De applicaties zijn vrijgegeven tot de genoemde datum Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 4 Centric Netherlands B.V Pagina 4 van 10

5 Databases: Oracle11gr2 RDBMS Centric heeft Oracle11gr2 RDBMS inmiddels vrijgegeven. De onderstaande lijst ondersteunde operating systemen is gebaseerd op een aantal criteria. Het eerste en belangrijkste criterium is de ondersteuning die door leveranciers van deze operating systemen wordt geboden. Daarnaast is de lengte van de ondersteuning van het operating system door de leverancier bepalend. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaande lijst: Oracle RDBMS 11gr2; operating system HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) AIX (P-series) Linux (Opteron/EM64T) 6L (6.1) 7 SLES 11 (64 bit) RHEL 5 (64 bit) Oracle Linux 5 (64 bit)* 2008 R1 (64 bit) 2008 R2 (64 bit) : De applicaties zijn vrijgegeven op beschreven OS en bijbehorende versie RDBMS *Voor zowel Oracle Unbreakable Linux, Oracle Enterprise Linux en Oracle Linux (de huidige naam) geldt dat ondersteuning geboden wordt met de standaard Red Hat compatible kernel. De door Oracle aangepaste unbreakable kernel wordt niet ondersteund. De Oracle database appliance (ODA) is aan het rijtje ondersteunde platforms voor Oracle RDBMS toegevoegd. Oracle RDBMS op RHEL 6 (64 bit) ondersteuning staat gepland in Q Voor de ondersteuning van 2012 is het noodzakelijk dat wordt vrijgegeven. Ondersteuning van deze Oracle RDBMS versie ziet er als volgt uit: Oracle RDBMS 11gr2; System HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) Gepland Q AIX (P-series) Linux (Opteron/EM64T) 6L (6.1) Gepland Q Gepland Q SLES 11 (64 bit) Gepland Q RHEL 5 (64 bit) Gepland Q RHEL 6 (64 bit) Gepland Q Oracle Linux 5 (64 bit) Gepland Q Oracle Linux 6 (64 bit) Gepland Q R1 (64 bit) Gepland Q R2 (64 bit) Gepland Q (64 bit) Gepland Q Gepland: Centric verwacht de versie per Q vrij te geven. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 5 Centric Netherlands B.V Pagina 5 van 10

6 *Voor zowel Oracle Unbreakable Linux, Oracle Enterprise Linux en Oracle Linux (de huidige naam) geldt dat ondersteuning geboden wordt met de standaard Red Hat compatible kernel. De door Oracle aangepaste unbreakable kernel wordt niet ondersteund. Applicatieservers: Oracle Application Server 10gr2 De ondersteuning van de Oracle Application Server 10gr2 stopt per 1 oktober Oracle Application Server (OAS) patchlevel System HP-UX (Itanium) 11iv2 (11.23) Stopt iv3 (11.31) Stopt AIX (P-series) 6L (6.1) Stopt Linux (Opteron/EM64T) Suse Linux 10 (64 bit) Stopt Red Hat 5 (64 bit) Stopt Oracle Enterprise Linux 5 (64 bit)* Stopt SP1-(32 bit) Stopt R2-(32 bit) Stopt Ondersteuning stopt: De applicaties zijn vrijgegeven tot de genoemde datum *Voor zowel Oracle Unbreakable Linux, Oracle Enterprise Linux en Oracle Linux (de huidige naam) geldt dat ondersteuning geboden wordt met de standaard Red Hat compatible kernel. De door Oracle aangepaste unbreakable kernel wordt niet ondersteund. Applicatieservers: Oracle WebLogicServer Oracle WebLogicServer is de opvolger van Oracle Application Server 10gr2. Voor de Centricapplicaties die gebaseerd zijn op Oracle Forms en Reports is de Suite van de WebLogicServer benodigd. Inmiddels is de WebLogicServer vrijgegeven. Het vaststellen op welke operating systemen deze versie ondersteund zal gaan worden, is op basis van dezelfde criteria zoals bij Oracle11gr2 RDBMS. De twee overzichten zijn daarom gelijk. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 6 Centric Netherlands B.V Pagina 6 van 10

7 Oracle WebLogicServer Oracle Forms & Reports System HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) AIX (P-series) Linux (Opteron/EM64T) 6L (6.1) 7 SLES 11 (64 bit) RHEL 5 (64 bit) Oracle Linux 5 (64 bit)* 2008 R1 (64 bit) 2008 R2 (64 bit) : De applicaties zijn vrijgegeven op beschreven OS en bijbehorende versie RDBMS *Voor zowel Oracle Unbreakable Linux, Oracle Enterprise Linux en Oracle Linux (de huidige naam) geldt dat ondersteuning geboden wordt met de standaard Red Hat compatible kernel. De door Oracle aangepaste unbreakable kernel wordt niet ondersteund. Door het beschikbaar komen van patch is het mogelijk om RHEL 6 te ondersteunen. Vrijgave wordt in Q verwacht. Voor de ondersteuning van 2012 is een Oracle patch noodzakelijk en een hogere versie Oracle Weblogic Server. Oracle Weblogic Server en Oracle Forms & Reports zullen ondersteuning bieden aan 2012 Server. Vrijgave wordt verwacht in Q Applicatieservers: Microsoft IIS Applicaties die gebaseerd zijn op.net-ontwikkelomgevingen maken gebruik van een Microsoft Internet Information Server. Met 2008 R1 en 2008 R2 betreft het hier versie 7.0 en 7.5. Deze versies zijn als combinaties onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de komst van 2012 wordt er een nieuwe versie geïntroduceerd namelijk 8.0. Internet information Server (IIS),.NET en diverse operating system 2003 SP1-(32 bit) Stopt per (IIS6.0) 2003 SP1-(64 bit) Geen ondersteuning 2003 R2-(32 bit) Stopt per (IIS6.0) 2003 R2-(64 bit) Geen ondersteuning 2008 R1 (32 bit) Geen ondersteuning 2008 R1 (64 bit) (IIS 7.0) 2008 R2 (64 bit) (IIS 7.5) 2012 (64 bit) Ondersteuning Q (IIS 8.0) Geen ondersteuning: De applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie (IIS x.x): De applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie Ondersteuning stopt: De applicaties worden niet meer ondersteund per genoemde datum. Toepassing van virtualisatie Er is een aantal vormen van virtualisatie. Voor de duidelijkheid wordt beschreven wat Centric onder een aantal van deze verschillende vormen verstaat. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 7 Centric Netherlands B.V Pagina 7 van 10

8 Hardware of server virtualisatie Hardware virtualisatie is een techniek die het mogelijk maakt fysieke hardware los te koppelen van een besturingssysteem. Op deze manier kunnen meerdere 'virtuele' servers ondergebracht worden op één fysieke onderlaag. Met de hardware virtualisatie kunnen resources als processoren, schijfruimte en geheugen efficiënter gebruikt worden en neemt de flexibiliteit van de inzet hiervan toe. Er zijn meerdere methodes om deze resources te verdelen, te weten harde virtualisatie en virtualisatie via een zogenaamde hypervisor. Bij harde virtualistatie worden de aanwezige resources hardwarematig verdeeld onder de aanwezige virtuele servers. Hiervoor is specifieke hardware noodzakelijk. Denk hierbij aan op Itanium gebaseerde HP UNIX-systemen of op de Power-processor gebaseerde IBM AIX-UNIX-systemen. Bij virtualistatie via een hypervisor is er een softwarelaag aanwezig die deze verdeling voor zijn rekening neemt. Deze hypervisor is de reden dat Centric zijn applicaties specifiek vrijgeeft. Centric heeft Hyper-V en VMWare s ESX-server als hypervisor-lagen vrijgegeven. Desktop virtualisatie Desktop virtualisatie is grofweg in twee delen te splitsen. De virtualisatie vindt in beide gevallen plaats op een server; in de ene situatie functioneren de applicaties op de server zelf, in de tweede situatie ontvangt de aangesloten client een compleet op zich zelf staand operating system. In de eerste situatie spreken we Server Based Computing. Een voorbeeld hiervan is op basis van 2008 gebaseerde Remote Desktop Services. De applicaties worden op een server geïnstalleerd en worden ook op deze server uitgevoerd. De beeldinformatie is zichtbaar op de client. In deze virtualistatie-variant moet de applicatie geschikt zijn om op een dergelijke terminalserver goed te kunnen functioneren. Dit is de reden waarom Centric zijn applicaties vrijgeeft op deze variant van desktop-virtualisatie. Bij de andere variant, we spreken dan over Virtual Desktop Infrastructure (VDI), krijgt de gebruiker van afstand toegang tot een complete desktop. Deze desktop wordt aangeboden vanaf een server. Een voorbeeld hiervan is Citrix XenDesktop. De applicatie draait, in tegenstelling tot de vorige variant, op een client operating system. Het beleid van Centric in deze situatie is dat er geen specifieke vrijgavetrajecten voor uitgevoerd zullen worden. De applicatie draait immers op een, weliswaar virtueel, client operating system. Hiervoor geldt de vrijgavematrix die in het onderdeel Clientplatformen wordt weergegeven. De ondersteuning die Centric hiervoor biedt, is op basis van best-effort. Er zijn namelijk meerdere leveranciers die VDI mogelijk maken, ieder met hun eigen specifieke oplossing. Per omgeving zal bepaald moeten worden of een juiste werking van de applicatie mogelijk is. Applicatie-virtualisatie Bij applicatie-virtualisatie draaien applicaties lokaal op een desktop, gebruikmakend van lokale systeem resources, zonder dat de applicatie op de machine is geïnstalleerd. Er is een vergelijk mogelijk met op terminalservers gebaseerde toepassingen, met het grote verschil dat bij terminal servers de applicaties op een server draaien en bij application virtualisatie de applicaties lokaal draaien. Voorbeelden van producten die dit mogelijk maken zijn: Thinapp (VMWare), Microsoft Application Virtualization, Altiris SVS. Het beleid van Centric is dat er geen specifieke vrijgavetrajecten voor applicatie-virtualisatie opgestart zullen worden. De applicatie draait immers op een fysiek client operating system. Hiervoor geldt de vrijgavematrix die in het onderdeel Clientplatformen is weergegeven. De ondersteuning die Centric hiervoor biedt, is op basis van best-effort. Er zijn namelijk meerdere leveranciers die applicatie-virtualisatie mogelijk maken, ieder met hun eigen specifieke oplossing. Punt van aandacht met deze producten is dat communicatie tussen applicaties onderling, die in bubbles draaien, problemen op kunnen leveren. Per oplossing zal daarom bepaald moeten worden of een juiste werking van de applicatie mogelijk is. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 8 Centric Netherlands B.V Pagina 8 van 10

9 Toepassing van Cobol Centric maakt gebruik van Cobol voor de verwerking van batches in Key2Burgerzaken en Key2VOA. De programmatuur hiervoor, de batchserver, wordt normaal gesproken op dezelfde server geplaatst als waar de databases van deze applicaties op geplaatst zijn. Op verzoek van veel klanten zullen deze twee componenten worden losgekoppeld. Centric heeft ervoor gekozen om de batchserver in combinatie met RDBMS Oracle11gr2 alleen op het platform te ondersteunen. In eerste instantie op 2008, bij de vrijgave van 2012 zal ook de batchserver voor dit platform worden vrijgegeven. Versiebeleid Java Runtime Environment De Java Runtime Environment wordt gebruikt in de combinatie met Oracle forms10gr2 en hoger. Voor een goede werking is een minimale versie vereist. Deze versie is afhankelijk van een aantal factoren: welke browser wordt toegepast, welk operating system wordt gebruikt of welke versie van de applicatie is aanwezig. Daarnaast worden er, door Oracle, op regelmatige basis updates uitgebracht op deze runtimer. Centric zal twee keer per jaar bepalen (1 maart en 1 oktober) wat op dat moment de juist werkende versie is. Het toepassen van een andere (hogere) versie is mogelijk, in geval van problemen is het toepassen van deze zogenaamde fallback -voldoende. Op dit moment geldt dat versie 1.6 update 35 als fall-back versie beschikbaar is. Voor Java 7 ondersteuning geldt dat er een afhankelijkheid is met de patch-release van forms11gr2, Deze patch is inmiddels vrijgegeven door Centric op alle platforms. Systemen van klanten worden geüpdatet. Java 7 ondersteuning door Centric wordt medio oktober 2013 verwacht. Browsers De Gebruikersvereniging Centric heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van browsers onder haar leden. De uitkomst van dit onderzoek laat zien dat de volgende browsers veelvuldig worden toegepast: Internet Explorer FireFox Chrome Centric gaat de bovengenoemde browsers ondersteunen. Er zal worden bepaald of: de Centric applicaties goed functioneren in de betreffende browsers de mate van veiligheid die de browser biedt de releasefrequentie van de browser De praktijk laat zien dat deze browsers in een heel hoog tempo worden aangepast waardoor er meerdere versies per jaar beschikbaar komen. Aangezien het ondoenlijk is om elke versie apart te gaan vrijgeven heeft Centric er voor gekozen twee keer per jaar vast te stellen welke versies dan vrijgegeven worden. De peildatum hiervoor is, zoals ook bij de Java Runtime Environment, op 1 maart en 1 oktober. Op dit moment ondersteunt Centric Internet Explorer 8 en 9 als browser. Ook FireFox en Chrome worden ondersteund. Medio oktober 2013 wordt de ondersteuning van Internet Explorer 10 verwacht. Nieuwe schermresoluties Bij veel producten in dit Productbeleidboek staat vermeld dat de resolutie van de schermen aangepast wordt of al is. Aanleiding hiervoor is dat klanten steeds vaker grotere beeldschermen aanschaffen. Waar vroeger nog een duidelijke trend in schermgrootte en resolutie te zien was, ontstaat er nu een Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 9 Centric Netherlands B.V Pagina 9 van 10

10 grote diversiteit in schermen die gebruikt worden. Het lukraak vergroten of verkleinen van een gebruikersinterface heeft grote gevolgen voor de ergonomie, het gebruik en de uitstraling van de software. Een aantal technieken die we gebruiken voor de ontwikkeling maakt het niet mogelijk om schermen te schalen. Er is gekozen voor een resolutie van 1280 x 960, waarbij rekening wordt gehouden met een taakbalk van 28 pixels voor bijvoorbeeld Microsoft. Na onderzoek blijkt de verhouding van 4:3 nog veel voor te komen waardoor gekozen is voor deze verhouding. De interface van veel nieuwe software past zich automatisch aan indien het beeldscherm breder is. Update september 2013 Verwachte datum ondersteuning Server 2012 en 8 aangepast van Q naar Q1 2014, vanwege het later beschikbaar zijn van onder andere Oracle RDBMS patch De ondersteuning van de Oracle Database Appliance (ODA) toegevoegd bij ondersteunde platforms voor Oracle RDBMS De ondersteuning van Forms toegevoegd voor alle platforms. De ondersteuning voor IE 9, Firefox en Chrome toegevoegd. De geplande ondersteuning voor IE 10 medio oktober 2013 toegevoegd. Centric Java 7 ondersteuning op de werkplek medio oktober 2013 toegevoegd. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 10 Centric Netherlands B.V Pagina 10 van 10

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

alleen maar voordelen? (deel 1)

alleen maar voordelen? (deel 1) VIRTUALISATIE: alleen maar voordelen? (deel 1) If it s there and you can see it It s Real! If it s not there and you can t see it It s Gone! If it s there and you can t see it It s Transparent! If it s

Nadere informatie

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Een beschrijving van de technische randvoorwaarden voor de installatie en het gebruik van dg DIALOG BGT versie 7.0 Definitief Grontmij GIS & ICT Grontmij

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center

Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Citrix NetScaler... moeilijk uit te leggen!? Citrix NetScaler functionaliteit uitgelicht door Azlan Competence Center Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Euh, waar hebben we het eigenlijk over? Wat is NetScaler?

Nadere informatie

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren 0. Samenvatting In deze notitie wordt aangegeven hoe de rijksoverheid significante bezuinigingen kan behalen door de introductie van marktwerking door

Nadere informatie

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname

Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Richtsnoer Veilige digitale toetsafname Utrecht, 12 september 2013 Versienummer: 1.0 Kenmerk: (van versie 1.0) 19.735 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Aanleiding 3 Scope van dit document 3 Het gebruik van

Nadere informatie

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD

MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD MANAGED HOSTING SERVICES VOOR MINISTERIE VAN LANBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT HOSTING VAN CGBD BlueDome IAS B.V. - Tupolevlaan 47-1119 NW Schiphol-Rijk - The Netherlands Tel. +31(0)20 406 64 66 - Fax

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

10 JAAR SERVER-BASED COMPUTING

10 JAAR SERVER-BASED COMPUTING LAN VOOR PROFESSIONALS IN SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER - JAARGANG 24 - NUMMER 1 - MAART 2012-13,50 - WWW.LANMAGAZINE.NL S D N I S 89 19 MAGAZINE azine LAN Mag wd! rnieu wordt ve agina 3 Kijk op p DOSSIER

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie