Infrastructuur en platformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infrastructuur en platformen"

Transcriptie

1 Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit leidt tot een vrijgavetraject voor onze applicaties en tot een bijhorende planning. Daarnaast wordt in het CMT ook besloten of en wanneer de ondersteuning van platformen door Centric beëindigd moeten worden. Terugblik 2012 In 2012 zijn veel vrijgavetrajecten afgerond die in 2011 begonnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn SQLServer 2008R2, BizTalk 2010, CRM 2011 en SharePoint 2010 ten behoeve van onder andere het Centric Zaaksysteem. Er zijn in 2012 nieuwe versies van operating systemen beschikbaar gekomen, zoals Om deze als leverancier van applicaties te kunnen ondersteunen is Centric afhankelijk van de ondersteuning van het product door haar leveranciers. Planning 2013 In 2013 wordt de vrijgave van een aantal producten verwacht. Voorbeelden hiervan zijn Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6, 2012 en 8. Voor de ondersteuning van deze operating systemen in relatie tot Oracle-producten is een hogere versie RDBMS ( ) én Oracle Forms noodzakelijk. De vrijgave hiervan staat daarom ook in de planning. Centric zal vrijgeven voor alle platformen waarvoor ook is vrijgegeven. Beide versies zullen ondersteund worden..net Framework Microsoft heeft inmiddels Framework 4.5 geïntroduceerd als patch op Framework 4.0. Het nieuwe Framework brengt functionele en security-technische verbeteringen. Bij Server 2012 en 8 is Framework 4.5 onderdeel van het operating system en kan Framework 4.0 niet gekozen worden. Er is wel ondersteuning voor Framework 3.5 SP1. Framework 4.5 komt niet meer beschikbaar voor Server 2003 en XP. Als extra complicerende factor is er daarnaast geen volledige compatibiliteit van software ontwikkeld op.net Framework 4.0 in combinatie met.net Framework 4.5. Om een goede werking van onze applicaties nu en in de toekomst te garanderen is het noodzakelijk dat wij onze ontwikkelomgevingen zullen bijwerken naar Framework 4.5. Deze overstap zal in twee fases plaatsvinden. Nieuw ontwikkelde software zal vanaf 1 juni 2013 gebruik gaan maken van Framework 4.5 en zal daardoor niet functioneren op Server 2003 en XP. De huidige beschikbare software zal met de eerste release na 1 januari 2014 overschakelen op het gebruik van Framework 4.5. Doordat er geen ondersteuning meer is voor de onderdelen Oracle RDBMS, Oracle Forms en Microsoft.NET 4.5 stoppen we per 31 december 2013 met de ondersteuning Server 2003 en XP. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright Centric Netherlands B.V Pagina 1 van 10

2 Clientplatformen Hieronder worden alle beschikbare, op Microsoft gebaseerde, clientplatformen genoemd die op dit moment worden ondersteund door Centric. Clientplatform Terminal Server in combinatie met Citrix Terminal Server Client Server 2003 SP1-(32 bit) Stopt per Server 2003 SP1-(64 bit) Geen ondersteuning Server 2003 R2-(32 bit) Stopt per Server 2003 R2-(64 bit) Server 2008 R1 (32 bit) Server 2008 R1 (64 bit) Server 2008 R2 (64 bit) Geen ondersteuning Geen ondersteuning Server 2012 (64 bit) Gepland Q XP professional 32-bit Stopt per XP professional 64-bit Vista 7 Enterprise 32 bit 7 Enterprise 64 bit Geen ondersteuning 8 Enterprise 32 bit Gepland Q Enterprise 64 bit Gepland Q Geen ondersteuning: De applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie : De applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie Ondersteuning stopt: De applicaties zijn vrijgegeven tot de genoemde datum Voor Citrix-producten geldt dat deze vanuit Citrix in combinatie met een versie van Microsoft Terminal Server worden gecertificeerd. Centric volgt deze door Citrix genoemde versie. Server operating systemen Server operating systemen worden onderverdeeld naar de rol die het operating systeem binnen de infrastructuur speelt. De rol wordt bepaald door de verschillende componenten die worden toegepast bij Centric-applicaties. Onderstaand treft u een overzicht aan van de deze componenten en het type operating systeem. Systemen ten behoeve van: Clienttoepassingen: 7 en 8, 2008 R1 en R2 en 2012 Terminal Server Databases: SQL Server en Oracle RDBMS Applicatieserver: Oracle application Server (OAS) en Internet Information Server (IIS) Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 2 Centric Netherlands B.V Pagina 2 van 10

3 De relatie kan als volgt worden weergegeven: Terminal Server Client Platform Microsoft.NET Oracle Forms Centric Applicaties Databases Applicatieservers Microsoft SQLserver Oracle RDBMS Microsoft IIS Oracle OAS Middleware Servers; printers; scanners; etc. Systemen Device Software Hardware Verandering in één van de componenten uit bovenstaand schema kan leiden tot een functionele test van de totale keten aan componenten, zelfs in de samenhang met meerdere applicaties. Het kan ook leiden tot een complete uitvoering van een poorting-traject omdat de wijziging van één component een wijziging van enkele andere componenten met zich mee kan brengen, al dan niet in dezelfde laag. Deze laatste trajecten zijn complex aangezien de afhankelijkheden van de verschillende componenten een rol spelen. Zo zal de aanpassing in een van de lagen specifieke eisen stellen aan operating systemen en daarmee ook directe eisen stellen aan de ontwikkelomgevingen. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om daarmee de functionele werking van Centric-applicaties te kunnen garanderen. Vrijgaven voor operating systemen zullen voor specifieke rollen van het operating systeem worden uitgevoerd. Oracle10 RDBMS en OAS-server einde ondersteuning De ondersteuning van Oracle10gr2 RDBMS en OAS stopt, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving op 1 oktober Deze aanpassing is in onderstaande lijsten doorgevoerd. Daarnaast wordt HP-UX PA-RISC per 1 januari 2013 niet meer als hardware in combinatie met Centric-applicaties ondersteund. Omwille van de duidelijkheid is in alle lijsten hieronder deze combinatie hard- en software verwijderd. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 3 Centric Netherlands B.V Pagina 3 van 10

4 Tenslotte een verklarende woordenlijst: SLES staat voor SuSe Linux Enterprise System RHEL staat voor Red Hat Enterprise Linux Databases: Oracle10gr2 RDBMS Oracle RDBMS System HP-UX (Itanium) 11iv2 (11.23) Stopt iv3 (11.31) Stopt AIX (P-series) 6L (6.1) Stopt Linux (Opteron/EM64T) Suse Linux 10 (64 bit) Stopt Suse Linux 11 (64 bit) Stopt Red Hat 5 (64 bit) Stopt Oracle Enterprise Linux 5 (64 bit)* Stopt SP1-(32 bit) Stopt R2-(32 bit) Stopt R1-(64 bit) Stopt Ondersteuning stopt: De applicaties zijn vrijgegeven tot de genoemde datum *Voor zowel Oracle Unbreakable Linux, Oracle Enterprise Linux en Oracle Linux (de huidige naam) geldt dat ondersteuning geboden wordt met de standaard Red Hat compatible kernel. De door Oracle aangepaste unbreakable kernel wordt niet ondersteund R2 wordt alleen ondersteund in combinatie met Oracle Specifiek voor dit platform is daarom deze versie vrijgegeven. Oracle RDBMS System 2008 R2 (64 bit) Stopt per Ondersteuning stopt: De applicaties zijn vrijgegeven tot de genoemde datum Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 4 Centric Netherlands B.V Pagina 4 van 10

5 Databases: Oracle11gr2 RDBMS Centric heeft Oracle11gr2 RDBMS inmiddels vrijgegeven. De onderstaande lijst ondersteunde operating systemen is gebaseerd op een aantal criteria. Het eerste en belangrijkste criterium is de ondersteuning die door leveranciers van deze operating systemen wordt geboden. Daarnaast is de lengte van de ondersteuning van het operating system door de leverancier bepalend. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in onderstaande lijst: Oracle RDBMS 11gr2; operating system HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) AIX (P-series) Linux (Opteron/EM64T) 6L (6.1) 7 SLES 11 (64 bit) RHEL 5 (64 bit) Oracle Linux 5 (64 bit)* 2008 R1 (64 bit) 2008 R2 (64 bit) : De applicaties zijn vrijgegeven op beschreven OS en bijbehorende versie RDBMS *Voor zowel Oracle Unbreakable Linux, Oracle Enterprise Linux en Oracle Linux (de huidige naam) geldt dat ondersteuning geboden wordt met de standaard Red Hat compatible kernel. De door Oracle aangepaste unbreakable kernel wordt niet ondersteund. De Oracle database appliance (ODA) is aan het rijtje ondersteunde platforms voor Oracle RDBMS toegevoegd. Oracle RDBMS op RHEL 6 (64 bit) ondersteuning staat gepland in Q Voor de ondersteuning van 2012 is het noodzakelijk dat wordt vrijgegeven. Ondersteuning van deze Oracle RDBMS versie ziet er als volgt uit: Oracle RDBMS 11gr2; System HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) Gepland Q AIX (P-series) Linux (Opteron/EM64T) 6L (6.1) Gepland Q Gepland Q SLES 11 (64 bit) Gepland Q RHEL 5 (64 bit) Gepland Q RHEL 6 (64 bit) Gepland Q Oracle Linux 5 (64 bit) Gepland Q Oracle Linux 6 (64 bit) Gepland Q R1 (64 bit) Gepland Q R2 (64 bit) Gepland Q (64 bit) Gepland Q Gepland: Centric verwacht de versie per Q vrij te geven. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 5 Centric Netherlands B.V Pagina 5 van 10

6 *Voor zowel Oracle Unbreakable Linux, Oracle Enterprise Linux en Oracle Linux (de huidige naam) geldt dat ondersteuning geboden wordt met de standaard Red Hat compatible kernel. De door Oracle aangepaste unbreakable kernel wordt niet ondersteund. Applicatieservers: Oracle Application Server 10gr2 De ondersteuning van de Oracle Application Server 10gr2 stopt per 1 oktober Oracle Application Server (OAS) patchlevel System HP-UX (Itanium) 11iv2 (11.23) Stopt iv3 (11.31) Stopt AIX (P-series) 6L (6.1) Stopt Linux (Opteron/EM64T) Suse Linux 10 (64 bit) Stopt Red Hat 5 (64 bit) Stopt Oracle Enterprise Linux 5 (64 bit)* Stopt SP1-(32 bit) Stopt R2-(32 bit) Stopt Ondersteuning stopt: De applicaties zijn vrijgegeven tot de genoemde datum *Voor zowel Oracle Unbreakable Linux, Oracle Enterprise Linux en Oracle Linux (de huidige naam) geldt dat ondersteuning geboden wordt met de standaard Red Hat compatible kernel. De door Oracle aangepaste unbreakable kernel wordt niet ondersteund. Applicatieservers: Oracle WebLogicServer Oracle WebLogicServer is de opvolger van Oracle Application Server 10gr2. Voor de Centricapplicaties die gebaseerd zijn op Oracle Forms en Reports is de Suite van de WebLogicServer benodigd. Inmiddels is de WebLogicServer vrijgegeven. Het vaststellen op welke operating systemen deze versie ondersteund zal gaan worden, is op basis van dezelfde criteria zoals bij Oracle11gr2 RDBMS. De twee overzichten zijn daarom gelijk. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 6 Centric Netherlands B.V Pagina 6 van 10

7 Oracle WebLogicServer Oracle Forms & Reports System HP-UX (Itanium) 11iv3 (11.31) AIX (P-series) Linux (Opteron/EM64T) 6L (6.1) 7 SLES 11 (64 bit) RHEL 5 (64 bit) Oracle Linux 5 (64 bit)* 2008 R1 (64 bit) 2008 R2 (64 bit) : De applicaties zijn vrijgegeven op beschreven OS en bijbehorende versie RDBMS *Voor zowel Oracle Unbreakable Linux, Oracle Enterprise Linux en Oracle Linux (de huidige naam) geldt dat ondersteuning geboden wordt met de standaard Red Hat compatible kernel. De door Oracle aangepaste unbreakable kernel wordt niet ondersteund. Door het beschikbaar komen van patch is het mogelijk om RHEL 6 te ondersteunen. Vrijgave wordt in Q verwacht. Voor de ondersteuning van 2012 is een Oracle patch noodzakelijk en een hogere versie Oracle Weblogic Server. Oracle Weblogic Server en Oracle Forms & Reports zullen ondersteuning bieden aan 2012 Server. Vrijgave wordt verwacht in Q Applicatieservers: Microsoft IIS Applicaties die gebaseerd zijn op.net-ontwikkelomgevingen maken gebruik van een Microsoft Internet Information Server. Met 2008 R1 en 2008 R2 betreft het hier versie 7.0 en 7.5. Deze versies zijn als combinaties onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de komst van 2012 wordt er een nieuwe versie geïntroduceerd namelijk 8.0. Internet information Server (IIS),.NET en diverse operating system 2003 SP1-(32 bit) Stopt per (IIS6.0) 2003 SP1-(64 bit) Geen ondersteuning 2003 R2-(32 bit) Stopt per (IIS6.0) 2003 R2-(64 bit) Geen ondersteuning 2008 R1 (32 bit) Geen ondersteuning 2008 R1 (64 bit) (IIS 7.0) 2008 R2 (64 bit) (IIS 7.5) 2012 (64 bit) Ondersteuning Q (IIS 8.0) Geen ondersteuning: De applicaties zijn niet vrijgegeven op beschreven versie (IIS x.x): De applicaties zijn vrijgegeven op beschreven versie Ondersteuning stopt: De applicaties worden niet meer ondersteund per genoemde datum. Toepassing van virtualisatie Er is een aantal vormen van virtualisatie. Voor de duidelijkheid wordt beschreven wat Centric onder een aantal van deze verschillende vormen verstaat. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 7 Centric Netherlands B.V Pagina 7 van 10

8 Hardware of server virtualisatie Hardware virtualisatie is een techniek die het mogelijk maakt fysieke hardware los te koppelen van een besturingssysteem. Op deze manier kunnen meerdere 'virtuele' servers ondergebracht worden op één fysieke onderlaag. Met de hardware virtualisatie kunnen resources als processoren, schijfruimte en geheugen efficiënter gebruikt worden en neemt de flexibiliteit van de inzet hiervan toe. Er zijn meerdere methodes om deze resources te verdelen, te weten harde virtualisatie en virtualisatie via een zogenaamde hypervisor. Bij harde virtualistatie worden de aanwezige resources hardwarematig verdeeld onder de aanwezige virtuele servers. Hiervoor is specifieke hardware noodzakelijk. Denk hierbij aan op Itanium gebaseerde HP UNIX-systemen of op de Power-processor gebaseerde IBM AIX-UNIX-systemen. Bij virtualistatie via een hypervisor is er een softwarelaag aanwezig die deze verdeling voor zijn rekening neemt. Deze hypervisor is de reden dat Centric zijn applicaties specifiek vrijgeeft. Centric heeft Hyper-V en VMWare s ESX-server als hypervisor-lagen vrijgegeven. Desktop virtualisatie Desktop virtualisatie is grofweg in twee delen te splitsen. De virtualisatie vindt in beide gevallen plaats op een server; in de ene situatie functioneren de applicaties op de server zelf, in de tweede situatie ontvangt de aangesloten client een compleet op zich zelf staand operating system. In de eerste situatie spreken we Server Based Computing. Een voorbeeld hiervan is op basis van 2008 gebaseerde Remote Desktop Services. De applicaties worden op een server geïnstalleerd en worden ook op deze server uitgevoerd. De beeldinformatie is zichtbaar op de client. In deze virtualistatie-variant moet de applicatie geschikt zijn om op een dergelijke terminalserver goed te kunnen functioneren. Dit is de reden waarom Centric zijn applicaties vrijgeeft op deze variant van desktop-virtualisatie. Bij de andere variant, we spreken dan over Virtual Desktop Infrastructure (VDI), krijgt de gebruiker van afstand toegang tot een complete desktop. Deze desktop wordt aangeboden vanaf een server. Een voorbeeld hiervan is Citrix XenDesktop. De applicatie draait, in tegenstelling tot de vorige variant, op een client operating system. Het beleid van Centric in deze situatie is dat er geen specifieke vrijgavetrajecten voor uitgevoerd zullen worden. De applicatie draait immers op een, weliswaar virtueel, client operating system. Hiervoor geldt de vrijgavematrix die in het onderdeel Clientplatformen wordt weergegeven. De ondersteuning die Centric hiervoor biedt, is op basis van best-effort. Er zijn namelijk meerdere leveranciers die VDI mogelijk maken, ieder met hun eigen specifieke oplossing. Per omgeving zal bepaald moeten worden of een juiste werking van de applicatie mogelijk is. Applicatie-virtualisatie Bij applicatie-virtualisatie draaien applicaties lokaal op een desktop, gebruikmakend van lokale systeem resources, zonder dat de applicatie op de machine is geïnstalleerd. Er is een vergelijk mogelijk met op terminalservers gebaseerde toepassingen, met het grote verschil dat bij terminal servers de applicaties op een server draaien en bij application virtualisatie de applicaties lokaal draaien. Voorbeelden van producten die dit mogelijk maken zijn: Thinapp (VMWare), Microsoft Application Virtualization, Altiris SVS. Het beleid van Centric is dat er geen specifieke vrijgavetrajecten voor applicatie-virtualisatie opgestart zullen worden. De applicatie draait immers op een fysiek client operating system. Hiervoor geldt de vrijgavematrix die in het onderdeel Clientplatformen is weergegeven. De ondersteuning die Centric hiervoor biedt, is op basis van best-effort. Er zijn namelijk meerdere leveranciers die applicatie-virtualisatie mogelijk maken, ieder met hun eigen specifieke oplossing. Punt van aandacht met deze producten is dat communicatie tussen applicaties onderling, die in bubbles draaien, problemen op kunnen leveren. Per oplossing zal daarom bepaald moeten worden of een juiste werking van de applicatie mogelijk is. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 8 Centric Netherlands B.V Pagina 8 van 10

9 Toepassing van Cobol Centric maakt gebruik van Cobol voor de verwerking van batches in Key2Burgerzaken en Key2VOA. De programmatuur hiervoor, de batchserver, wordt normaal gesproken op dezelfde server geplaatst als waar de databases van deze applicaties op geplaatst zijn. Op verzoek van veel klanten zullen deze twee componenten worden losgekoppeld. Centric heeft ervoor gekozen om de batchserver in combinatie met RDBMS Oracle11gr2 alleen op het platform te ondersteunen. In eerste instantie op 2008, bij de vrijgave van 2012 zal ook de batchserver voor dit platform worden vrijgegeven. Versiebeleid Java Runtime Environment De Java Runtime Environment wordt gebruikt in de combinatie met Oracle forms10gr2 en hoger. Voor een goede werking is een minimale versie vereist. Deze versie is afhankelijk van een aantal factoren: welke browser wordt toegepast, welk operating system wordt gebruikt of welke versie van de applicatie is aanwezig. Daarnaast worden er, door Oracle, op regelmatige basis updates uitgebracht op deze runtimer. Centric zal twee keer per jaar bepalen (1 maart en 1 oktober) wat op dat moment de juist werkende versie is. Het toepassen van een andere (hogere) versie is mogelijk, in geval van problemen is het toepassen van deze zogenaamde fallback -voldoende. Op dit moment geldt dat versie 1.6 update 35 als fall-back versie beschikbaar is. Voor Java 7 ondersteuning geldt dat er een afhankelijkheid is met de patch-release van forms11gr2, Deze patch is inmiddels vrijgegeven door Centric op alle platforms. Systemen van klanten worden geüpdatet. Java 7 ondersteuning door Centric wordt medio oktober 2013 verwacht. Browsers De Gebruikersvereniging Centric heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van browsers onder haar leden. De uitkomst van dit onderzoek laat zien dat de volgende browsers veelvuldig worden toegepast: Internet Explorer FireFox Chrome Centric gaat de bovengenoemde browsers ondersteunen. Er zal worden bepaald of: de Centric applicaties goed functioneren in de betreffende browsers de mate van veiligheid die de browser biedt de releasefrequentie van de browser De praktijk laat zien dat deze browsers in een heel hoog tempo worden aangepast waardoor er meerdere versies per jaar beschikbaar komen. Aangezien het ondoenlijk is om elke versie apart te gaan vrijgeven heeft Centric er voor gekozen twee keer per jaar vast te stellen welke versies dan vrijgegeven worden. De peildatum hiervoor is, zoals ook bij de Java Runtime Environment, op 1 maart en 1 oktober. Op dit moment ondersteunt Centric Internet Explorer 8 en 9 als browser. Ook FireFox en Chrome worden ondersteund. Medio oktober 2013 wordt de ondersteuning van Internet Explorer 10 verwacht. Nieuwe schermresoluties Bij veel producten in dit Productbeleidboek staat vermeld dat de resolutie van de schermen aangepast wordt of al is. Aanleiding hiervoor is dat klanten steeds vaker grotere beeldschermen aanschaffen. Waar vroeger nog een duidelijke trend in schermgrootte en resolutie te zien was, ontstaat er nu een Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 9 Centric Netherlands B.V Pagina 9 van 10

10 grote diversiteit in schermen die gebruikt worden. Het lukraak vergroten of verkleinen van een gebruikersinterface heeft grote gevolgen voor de ergonomie, het gebruik en de uitstraling van de software. Een aantal technieken die we gebruiken voor de ontwikkeling maakt het niet mogelijk om schermen te schalen. Er is gekozen voor een resolutie van 1280 x 960, waarbij rekening wordt gehouden met een taakbalk van 28 pixels voor bijvoorbeeld Microsoft. Na onderzoek blijkt de verhouding van 4:3 nog veel voor te komen waardoor gekozen is voor deze verhouding. De interface van veel nieuwe software past zich automatisch aan indien het beeldscherm breder is. Update september 2013 Verwachte datum ondersteuning Server 2012 en 8 aangepast van Q naar Q1 2014, vanwege het later beschikbaar zijn van onder andere Oracle RDBMS patch De ondersteuning van de Oracle Database Appliance (ODA) toegevoegd bij ondersteunde platforms voor Oracle RDBMS De ondersteuning van Forms toegevoegd voor alle platforms. De ondersteuning voor IE 9, Firefox en Chrome toegevoegd. De geplande ondersteuning voor IE 10 medio oktober 2013 toegevoegd. Centric Java 7 ondersteuning op de werkplek medio oktober 2013 toegevoegd. Dit document is onderdeel van het Productbeleidboek. Copyright 10 Centric Netherlands B.V Pagina 10 van 10

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Centric Productbeleid Lokale Overheid 2017 2018 ALGEMEEN BELEID Technologische ontwikkelingen Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het configuratiemanagementteam (CMT) binnen Centric

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise 3.1. Ondersteunde platformen

Perceptive Process Design & Enterprise 3.1. Ondersteunde platformen Perceptive Process Design & Enterprise 3.1 Ondersteunde platformen Datum: maart 2014 Versie: 3.1 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd handelsmerk

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3. Ondersteunde platformen

Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3. Ondersteunde platformen Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3 Ondersteunde platformen 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 10/28/2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International

Nadere informatie

Hard- en softwarevereisten voor

Hard- en softwarevereisten voor Hard- en softwarevereisten voor Datum Maart 2017 Versie 1.37 LIS BV www.lisbv.nl Inhoud Inhoud 1. Operating systemen en databases... 3 2.1. Minimale eisen (maximaal 3 gebruikers)... 4 2.1.1. Werkplek met

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.4.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: Mei 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. Alle rechten voorbehouden. Lexmark is een hadelsmerk

Nadere informatie

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server iprova Suite 4.7 Systeemeisen server Hardware Dualcore Pentium IV 2 Ghz of beter met 4GB RAM; 100 Mbit netwerkverbinding of sneller; 1 GB vrije ruimte voor programmabestanden van iprova; min. 10 GB capaciteit

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3.4 Approved Aangemaakt op: 28-10-2015 8:11:01 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.7.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.7.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.7.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: October 2016 2016 Lexmark. Alle rechten voorbehouden. Lexmark. is een hadelsmerk van Lexmark International,

Nadere informatie

Ondersteunde platformen

Ondersteunde platformen Ondersteunde platformen 2012 Lexmark International Technology S.A. Datum: 12/18/2012 Versie: 2.9 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology S.A., registered in the U.S. and other countries.

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Version: 3.5.x Perceptive Process Technische s Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009 Rolgebaseerde client Microsoft Windows XP Professional SP3 of later (X86 of 32-bits Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, of Ultimate) SP1 of

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3 Approved Aangemaakt op: 16-2-2016 9:34:43 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 client-server 5 2.3 Remote 6 1. Inleiding Deze systeemeisen

Nadere informatie

Ondersteunde platformen

Ondersteunde platformen Ondersteunde platformen 2012 Perceptive Software Datum: 10/31/2012 Versie: 2.8 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology SA, registered in the U.S. and other countries. Perceptive Software

Nadere informatie

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files

VMware ThinApp. Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files VMware ThinApp Application Virtualization Platform that enables complex software to be delivered as self-contained EXE files Edwin Friesen Senior Solution Consultant @ Ictivity B.V. edwin.friesen@ictivity.nl

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 Het nieuwe computerexamensysteem Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de opgaven rechtstreeks ingelezen via het internet van

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH Systeemeisen Basis Versie 3.0 Approved Aangemaakt op: 28-7-2015 16:19:16 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Ictivity Een vreemde eend in de bijt

Ictivity Een vreemde eend in de bijt Ictivity Een vreemde eend in de bijt De virtuele wereld Alles is tegenwoordig virtueel. Virtueel hondje Tamagotchi, virtueel huisdiertje Virtuele huisvrouw Agenda Welke vijf soorten virtualisatie zijn

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Ibis systeemvereisten

Ibis systeemvereisten gecreëerd op BIM-meetstaten Desktop web Vereist de laatste versie van Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari of Microsoft Edge Vereist een actieve internetverbinding.

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Systeemeisen Facet 6.0

Systeemeisen Facet 6.0 Systeemeisen Facet 6.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN FACET 4.0

SYSTEEMEISEN FACET 4.0 SYSTEEMEISEN FACET 4.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects

Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects De volgende platforms worden ondersteund op het moment dat versie XI wordt uitgebracht.

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie

Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie Rob van Megen Desktopvirtualisatie is hot. Organisaties grijpen de migratie naar Windows 7 aan om eens goed naar hun werkplek omgeving te kijken. Hoe kan het

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Jos Brunink

Curriculum Vitae. Jos Brunink Curriculum Vitae Jos Brunink Algemene Gegevens: Roepnaam: Jos Woonplaats: Hengelo Geboortedatum: 01-06-1974 C.V. bijgewerkt t/m: 31-01-14 Sinds 1999 ben ik actief in de ICT na het volgen van de opleiding

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software.

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software. gebruikers van het WBI instrumentarium Hardware eisen WBI2017 Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 0320 298411 F 0320 249218 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Robert Slomp

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen client

iprova Suite Systeemeisen client iprova Suite Systeemeisen client Hardware Aanbevolen configuratie: Pentium IV 1 Ghz of beter, min. 512 MB RAM, min. 200 MB vrije schijfruimte In alle gevallen moet worden voldaan aan de minimum systeemeisen

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Systeemeisen Facet 5.0

Systeemeisen Facet 5.0 Systeemeisen Facet 5.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Scenario Advies SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Oktober 2015 Versie 1.2 Hoofdstuk 1, Inleiding Systeemeisen Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Systeemeisen Scenario Advies... 1 2 Systeemeisen... 1 2.1 Besturingssystemen...

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van installatie

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren

Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren In dit white paper zullen we uitleggen hoe u met behulp van virtualisatie veilig kunt internetbankieren. We zullen eerst een korte uitleg geven hoe

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Document Compatibiliteit en behoeften Green Valley Software

Document Compatibiliteit en behoeften Green Valley Software Document Compatibiliteit en behoeften Green Valley Software 1. Inleiding Dit document beschrijft de ondersteunde platformen voor de installatie en het gebruik van de Green Valley Software componenten.

Nadere informatie

Xen virtualisatie en databases

Xen virtualisatie en databases Databases Databases in virtuele datacenter-omgevingen (2) Xen virtualisatie en databases Bram Dons In de vorige aflevering van DB/M zijn de twee belangrijkste virtualisatietechnologieën voor servers in

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

AdBackup Pro November 2015 AdBackup Pro 6.13 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als een op zichzelf staand product AdBackup Pro

AdBackup Pro November 2015 AdBackup Pro 6.13 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als een op zichzelf staand product AdBackup Pro AdBackup Pro 6.13 - November 2015 AdBackup Pro 6.13 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als een op zichzelf staand product AdBackup Pro Pagina 1 van 6 INDEX VAN DE FUNCTIES 1. HERZIENING VAN

Nadere informatie

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl)

Windows XP Migratie opties. Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Windows XP Migratie opties Wat is het probleem met Windows XP De opties te vervanging van Windows XP Migratie naar Linux Mint Probleem met

Nadere informatie

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

5/9.2 PlateSpin Protect

5/9.2 PlateSpin Protect Management Services 5/9.2 PlateSpin Protect 5/9.2.1 Businessredenen voor Protect Onderzoeken van Gartner en IDC tonen aan dat veel organisaties eigenlijk niet voldoende voorbereid zijn op echte problemen

Nadere informatie

EVO:RAIL VDI AANPAK Plaveit VMware EVO:RAIL de weg voor VDI?

EVO:RAIL VDI AANPAK Plaveit VMware EVO:RAIL de weg voor VDI? EVO:RAIL VDI AANPAK Plaveit VMware EVO:RAIL de weg voor VDI? APRIL 8, 2015 SLIDE 1 #Name: Verloigne Geert #Function: Technical Consultant #Email: geert.verloigne@realdolmen.com #UC: +32 2 801 51 81 Company:

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 30 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

ALL-CRM Installatie handleiding

ALL-CRM Installatie handleiding ALL-CRM Installatie handleiding Auteur: Shams Hadi Datum: 05-06-2014 Version: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Systeem vereisten 3 2.1 Cliënt (Desktop applicaties) 3 2.2 Cliënt (Internet

Nadere informatie

Invantive 2012 Release 1 (build 44)

Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive Estate Invantive Vision Invantive Control Invantive Producer Invantive Query-programma Invantive Composition Invantive Studio 30 maart 2012 Oplossingen van

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

DigiNotar certificaten

DigiNotar certificaten DigiNotar certificaten Onlangs is duidelijk geworden dat er digitaal is ingebroken bij het bedrijf Diginotar. Daarmee worden alle DigiNotar certificaten niet meer als veilig geaccepteerd. Certificaten

Nadere informatie

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 2.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE Systeemeisen by UNIT4 2013 UNIT4 Multivers Extended SPE De nieuwe versie van UNIT4 Multivers Extended SPE is een Service Pack georiënteerde versie die technisch

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Hoe complex zijn Oracle software stacks?

Hoe complex zijn Oracle software stacks? Hoe complex zijn Oracle software stacks? Ervaringen met beheer van middleware (de Application Grid) Spreker(s) : Datum : E-mail : Peter de Vaal 6 juni 2013 pdevaal@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

Curriculum Vitae Jorryt

Curriculum Vitae Jorryt Curriculum Vitae Jorryt Jorryt SYSTEM ENGINEER ERVARING 2011 2012 International Air Transport Association (IATA) Systeembeheerder; Ondersteunen van de IT afdeling op het hoofdkantoor in Geneve en Montreal.

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP

CURRICULUM VITAE. Geboortedatum: 2 augustus 1981. Telefoonnummer: ******** e-mail: info@josdebest.nl. Novell OES 2 cursus. Gecertificeerd VCP CURRICULUM VITAE PERSONALIA Achternaam: De Best Voorletters: J.H.P. Roepnaam: Jos Geboortedatum: 2 augustus 1981 Geboorteplaats: Oss Adres: ******** Postcode: ******* Woonplaats: Berghem Telefoonnummer:

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0

Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Technische randvoorwaarden dg DIALOG BGT versie 7.0 Een beschrijving van de technische randvoorwaarden voor de installatie en het gebruik van dg DIALOG BGT versie 7.0 Definitief Grontmij GIS & ICT Grontmij

Nadere informatie

Invantive 2012 Release 1 (build 44)

Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive Estate Invantive Vision Invantive Control Invantive Producer Invantive Query-programma Invantive Composition Invantive Studio 30 maart 2012 Oplossingen van

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers Versie augustus 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 MINIMALE VEREISTEN... 3 AANMELDEN... 4 De EERSTE KEER aanmelden met een RSA

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie