Perceptive Process Design & Enterprise 3.1. Ondersteunde platformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perceptive Process Design & Enterprise 3.1. Ondersteunde platformen"

Transcriptie

1 Perceptive Process Design & Enterprise 3.1 Ondersteunde platformen

2 Datum: maart 2014 Versie: Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd handelsmerk van Lexmark International Technology S.A. in de VS en andere landen. Alle overige merken en productnamen in dit document zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaren. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze die nu of in de toekomst kan worden gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lexmark.

3 Inhoudsopgave Ondersteunde platformen Over dit document... 4 Perceptive Process... Design Personal 6 Perceptive Process... Client 9 Perceptive Process... Server (Windows) 13 Perceptive Process... Server (AIX) 15 Perceptive Process... Server (Linux) 17

4 Over dit document Inleiding Dit document geeft een overzicht van alle platformen die worden ondersteund voor Perceptive Process Design & Enterprise 3.1. Genoemde platformen zijn getest en worden ondersteund. Platformen die niet worden genoemd in dit document, worden niet ondersteund. Wanneer door u gebruikte (huidige en/of toekomstige) platformen niet worden genoemd in dit document, kunt u uw voorkeuren met betrekking tot ondersteunde platformen melden bij Perceptive Software Product Support Informatie in dit document In dit document vindt u informatie over de platformen en toepassingen die worden ondersteund voor gebruik met Perceptive Process. In het algemeen geldt dat een Perceptive Process Server een besturingssysteem en een databasemanagementsysteem nodig heeft om op te kunnen draaien. Een Perceptive Process client vereist een webbrowser. Dit document beschrijft welk besturingssysteem, welk databasemanagementsysteem en welke webbrowser u kunt gebruiken in combinatie met Perceptive Process. In dit document vindt u tevens informatie over welke additionele toepassingen zijn vereist voor een goede werking van Perceptive Process. Componenten Dit document beschrijft de systeemvereisten voor de volgende componenten. Perceptive Process Design Personal Perceptive Process Client Perceptive Process Server Niet opgenomen in dit document 1. Hardwarevereisten Dit document beschrijft geen hardwarevereisten. Klanten stellen regelmatig vragen over eisen die aan hardware worden gesteld om te kunnen bepalen welke serverhardware nodig is voor Perceptive Process Server om bepaalde prestaties te kunnen garanderen. De software als zodanig is geen beperkende factor maar de prestaties van een systeem zijn sterk afhankelijk van meerdere functionele variabelen, zoals bijvoorbeeld het aantal cases, het type activiteiten, het aantal gebruikers en vereiste serverintegratie. Hierdoor is het definiëren van alge m e ne eisen aan de 4

5 hardware niet mogelijk; dit zal per geval moeten worden bekeken. 2. Virtualisatie Dit document zegt niets over virtualisatietoepassingen. Veel van onze klanten gebruiken onze toepassingen binnen VMware- of Citrix-omgevingen. Ons uitgangspunt is dat wanneer onze toepassingen draaien op een specifiek besturingssyteem, deze toepassingen ook geschikt zijn voor datzelfde besturingssysteem binnen de virtuele omgeving, waarbij wij er van uit gaan dat de virtuele omgeving correct is geconfigureerd. U kunt contact opnemen met Perceptive Software Product Support voor ondersteuning bij de installatie van Perceptive Process. 3. Database informatie/ databaseschema Het databaseschema wordt niet gepubliceerd. Perceptive Software behoudt zich het recht voor het databaseschema te wijzigen om systeemperformance te verbeteren of functionaliteit toe te voegen. De publicatie van het schema zou kunnen leiden tot de aanname dat u de gegevens zelf kunt benaderen. Wanneer het schema wijzigt, zult u echter de door u gebruikte interfaces weer moeten aanpassen. Perceptive Software adviseert u dringend de Perceptive Process database niet rechtstreeks te benaderen. In plaats van rechtstreeks benaderen, kunt u uw zoekopdrachten uitvoeren via de beschikbare API s of door middel van de beschikbare rapportagemogelijkheden. 5

6 Perceptive Process Design Personal Inleiding Perceptive Process Design Personal biedt een volledige modelleeromgeving voor één gebruiker op één machine. Monitor Een monitor met een minimale resolutie van 1024 x 768 is vereist..net Framework Microsoft.NET Framework 2.0 is een vereiste voor Perceptive Process Design Personal. Perceptive Process Design Personal installeert en configureert het database management systeem MS SQL Server 2005 Express. Dit vereist de installatie van het.net Framework. Java Virtual Machine Sommige componenten van Perceptive Process gebruiken Java-technologie. Hiervoor moet een Java Runtime Environment op uw systeem geïnstalleerd zijn. De volgende versies van Java Runtime Environment worden ondersteund. Oracle JRE 1.6.x. Aanbevolen versie: Oracle JRE 1.7.x vanaf update 13. Aanbevolen versie: Na de release van onze producten zullen nieuwere versies van JRE 1.7.x beschikbaar komen. U kunt een hogere versie van JRE 1.7 dan de aanbevolen versie installeren. Neem contact op met Product Support voordat u een upgrade uitvoert naar een nieuwere versie, om na te gaan of bekend is dat zich daarbij problemen kunnen voordoen. Als zich problemen voordoen bij een hogere versie van JRE 1.7.x, streven wij ernaar deze hogere versie te ondersteunen. In uitzonderlijke gevallen kan echter blijken dat een nieuwere versie van JRE 1.7 incompatibel is en moet worden vervangen. Als de Java-instellingen niet overeenkomen met de browserinstellingen, toont Java een melding over een applicatiefout wanneer u een Perceptive Process-component gebruikt die afhankelijk is van Java-technologie. Om deze fout te voorkomen, moet in het Java Control Panel de optie Use browser settings zijn geselecteerd. Raadpleeg "Perceptive Process Design Personal - Installatiehandleiding" voor instructies. Neem contact op met Product Support als zich problemen voordoen met het gebruik van Java. In uitzonderlijke gevallen kan een bepaalde combinatie van Java-versie, Java-configuratie, browser en browserconfiguratie incompatibel zijn. 6

7 Besturingsysteem De volgende besturingssystemen worden ondersteund voor Perceptive Process Design Personal. Microsoft Windows XP Professional (uitsluitend SP3) Microsoft Vista Business (SP1 en SP2) Microsoft Vista Enterprise (SP1 en SP2) Microsoft Vista Ultimate (SP1 en SP2) Microsoft Windows 7 Professional SP1 Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 Let op Perceptive Process Design Personal wordt uitsluitend ondersteund op 32-bits edities van Windows XP, Windows Vista of Windows 7. Integratie met Microsoft Office De RTF-export van Perceptive Process, de import van Microsoft Visio-modellen en functionaliteit van Microsoft Outlook worden ondersteund voor de volgende versies van Microsoft Office. Microsoft Office 2007 (SP1, SP2 en SP3) Microsoft Office 2010 (SP1 en SP2) Internetbrowser Om de Perceptive Process Portal te kunnen gebruiken moet een internetbrowser geïnstalleerd zijn op het door u gebruikte besturingssysteem. De volgende internetbrowsers worden ondersteund voor gebruik met Perceptive Process Portal. Microsoft Internet Explorer 8, 9 en 10 Mozilla Firefox 24 (de ESR-release) Let op JavaScript moet zijn ingeschak eld in de internetbrowser. Als u Internet Explorer gebruikt onder Windows Vista of Windows 7, raden wij u aan om de URL van Perceptive Process Portal toe te voegen aan uw vertrouwde websites. 7

8 Gebruik in Internet Explorer niet de Compabiliteitsweergave. In de Compatibiliteitsweergave gedraagt Internet Explorer zich als Internet Explorer 7. Perceptive Process Portal ondersteunt deze versie niet. Als u oudere updates van Oracle JRE gebruikt met Mozilla Firefox 24, kan Perceptive Process Portal niet worden uitgevoerd. Dit is het gevolg van het beleid van Mozilla om deze Java add-ons te blokkeren. Flash Player Om optimaal gebruik te kunnen maken van process mining, moet Adobe Flash Player 9.0 of hoger zijn geïnstalleerd. 8

9 Perceptive Process Client Inleiding Ondersteuning voor Perceptive Process is opgesplitst in een client-gedeelte en een server-gedeelte. In deze paragraaf vindt u informatie over de platformen en toepassingen die worden ondersteund voor de browsergebaseerde Perceptive Process client. Display Een monitor display met een minimale resolutie van 1024 x 768 is vereist. Java Virtual Machine Sommige Perceptive Process client-componenten gebruiken Java-technologie. Hiervoor moet een Java Runtime Environment op uw systeem geïnstalleerd zijn. De volgende tabel geeft een overzicht van de versies van Java Runtime Environment die worden ondersteund in Perceptive Process 3.1. Besturingssyteem Ondersteunde Java versies Microsoft Windows Oracle JRE 1.6.x. Aanbevolen versie: Oracle JRE 1.7.x vanaf update 13. Aanbevolen versie: Mac OS X Java for Mac OS X 10.7 (zie opmerking onder "Let op") Let op Na de release van onze producten zullen nieuwere versies van JRE 1.7.x beschikbaar komen. U kunt een hogere versie van JRE 1.7 dan de aanbevolen versie installeren. Neem contact op met Product Support voordat u een upgrade uitvoert naar een nieuwere versie, om na te gaan of bekend is dat zich daarbij problemen k unnen voordoen. Als zich problemen voordoen bij een hogere versie van JRE 1.7.x, streven wij ernaar deze hogere versie te ondersteunen. In uitzonderlijk e gevallen k an echter blijk en dat een nieuwere versie van JRE 1.7 incompatibel is en moet worden vervangen. Als u het Perceptive Process Portal-menu Beheer gebruik t in omvangrijk e serveromgevingen met enk ele duizenden gebruikers, kan het bij Java 6 Update 21 tot en met Java 6 Update 28 voorkomen dat JRE crasht en een zwart scherm word getoond. Wij adviseren u in dat geval om gebruik te maken van Java 6 Update 29 of nieuwer. OS X Lion biedt standaard geen Java Runtime Environment aan. U moet de Java Runtime Environment apart installeren. (Zie b/dl1421 voor meer informatie.) Na installatie moet u 9

10 de applet plug-in inschak elen door onder de Java-instellingen Enable applet plug-in and Web Start applications te selecteren. Als de Java-instellingen niet overeenk omen met de browserinstellingen, toont Java een melding over een applicatiefout wanneer u een Perceptive Process-component gebruik t die afhank elijk is van Javatechnologie. Om deze fout te voorkomen, moet in het Java Control Panel de optie Use browser settings zijn geselecteerd. Raadpleeg "Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding" voor instructies. Neem contact op met Product Support als zich problemen voordoen met het gebruik van Java. In uitzonderlijk e gevallen k an een bepaalde combinatie van Java-versie, Java-configuratie, browser, en browserconfiguratie incompatibel zijn. Besturingsystemen De volgende tabel geeft een overzicht van de besturingssystemen die worden ondersteund voor Perceptive Process client-componenten. Besturingssysteem Ondersteunde versies Microsoft Windows Microsoft Windows XP Professional (uitsluitend SP3) Microsoft Vista Business (SP1 en SP2) Microsoft Vista Enterprise (SP1 en SP2) Microsoft Vista Ultimate (SP1 en SP2) Microsoft Windows 7 Professional SP1 Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 Mac OS X 10.7 (Lion) Ondersteuning van Mac OS X Perceptive Process Portal op Mac OS X wordt uitsluitend ondersteund voor het uitvoeren van cases. Integratie met Microsoft Office De RTF-export van Perceptive Process, de import van Microsoft Visio-modellen, en de functionaliteit van Microsoft Outlook worden ondersteund voor de volgende versies van Microsoft Office. Microsoft Office 2007 (SP1, SP2 en SP3) Microsoft Office 2010 (SP1 en SP2) 10

11 Internetbrowser Om de Perceptive Process Portal te kunnen gebruiken, moet een internetbrowser zijn geinstalleerd op het door u gebruikte besturingssysteem. De volgende tabel geeft een overzicht van de internetbrowsers die worden ondersteund voor gebruik met Perceptive Process Portal. Besturingssysteem Ondersteunde Internetbrowsers Microsoft Windows Microsoft Internet Explorer 8, 9 en 10 Firefox 24 (de ESR-release) Let op Uitsluitend 32-bits webbrowsers worden ondersteund. Mac OS X Safari 6.1 Firefox 24 (de ESR-release) Let op JavaScript moet ingeschak eld zijn in de internetbrowser. Als u Internet Explorer gebruikt onder Windows Vista of Windows 7, raden wij u aan om de URL van Perceptive Process Portal toe te voegen aan uw vertrouwde websites. Gebruik in Internet Explorer niet de Compabiliteitsweergave. In de Compatibiliteitsweergave gedraagt Internet Explorer zich als Internet Explorer 7. Perceptive Process Portal ondersteunt deze versie niet. Als u oudere updates van Oracle JRE gebruikt met Mozilla Firefox 24, kan Perceptive Process Portal niet worden uitgevoerd. Dit is het gevolg van het beleid van Mozilla om deze Java add-ons te blokkeren. Flash Player Om optimaal gebruik te kunnen maken van process mining, moet Adobe Flash Player 9.0 of hoger zijn geïnstalleerd. Alternatieve lokale map voor design-applicaties Design-applicaties zijn uitvoerbare bestanden die vanuit een webbrowser worden gestart. Om deze applicaties te kunnen starten, moeten ze eerst worden gedownload naar een lokale map op de client. Hiervoor wordt standaard de TEMP-map gebruikt. In sommige organisaties is echter het starten van uitvoerbare bestanden vanuit de TEMP-map niet toegestaan. Ook kan het voorkomen dat de TEMP-map wordt leeggemaakt nadat u zich afmeldt. Dit betekent dat de design-applicaties opnieuw moeten worden gedownload nadat u zich weer hebt aangemeld. 11

12 In Perceptive Process 3.1 kunt u een alternatieve map configureren waarin de design-applications worden gedownload. Voor meer informatie over het configureren van een alternatieve map kunt u contact opnemen met Perceptive Software Product Support. 12

13 Perceptive Process Server (Windows) Inleiding In dit onderdeel vindt u informatie over de platformen en toepassingen die worden ondersteund voor Perceptive Process Server op een Microsoft Windows-platform. Besturingsysteem De volgende versies van het Microsoft Windows besturingssysteem worden ondersteund voor Perceptive Process Server. Microsoft Windows Server 2003 SP1, SP2 en SP3 Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1 en SP2 Microsoft Windows Server 2008 SP1 en SP2 Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Ondersteund worden Windows Server 2008 Standard, Enterprise en Datacenter edities. Let op Voor communicatie met de database vereist Perceptive Process Server 32-bits drivers en/of een 32-bits database client. Op 64-bit versies van Windows Server 2003 en Windows Server 2008 moet daarom 32- bits compatibiliteit beschik baar zijn. IIS Internet Information Services (IIS) 5.0, 6.0, 7.0 of 7.5 is vereist voor Monitoring. IIS kan geïnstalleerd zijn op een andere machine dan Perceptive Process Server. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van Monitoring hoeft IIS niet te worden geinstalleerd. 13

14 Databasesysteem De volgende tabel geeft een overzicht van de databasesystemen die worden ondersteund voor Perceptive Process Server op Windows. Databasesysteem Ondersteunde versie Client-versie Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2008 Microsoft SQL Server 2008 R2 SQL Server Native Client v9.0 (2005) SQL Server 2008 Native Client Oracle Oracle-versie Client-versie* Oracle 10.2 op Windows Server bit Oracle Oracle 10.2 op overige platformen Let op Installatie van Perceptive Process Server op Oracle vereist installatie van Oracle patch Oracle 11.1 op Windows Server bit Oracle Oracle Oracle 11.1 op overige platformen Oracle Oracle 11.2 Oracle * De Oracle ODBC driver moet worden geïnstalleerd. Externe Logon Services De volgende LDAP library wordt ondersteund. WinLDAP connector (lsldap.dll) Zowel LDAP als AD worden ondersteund. Ook secure LDAP en AD worden ondersteund. 14

15 Perceptive Process Server (AIX) Inleiding In dit onderdeel vindt u informatie over de platformen en toepassingen die worden ondersteund voor Perceptive Process Server op een AIX platform. Als Perceptive Process Server wordt uitgevoerd op het AIX-besturingssysteem is de functionaliteit beperkter dan in de Windows-versies. Omdat Perceptive Process Design AIX niet ondersteunt, zijn de volgende zaken niet mogelijk: Rapporteren naar RTF Rapporteren naar HTML Process mining Simulatie De bij deze functionaliteit behorende menu-items zijn inactief of niet beschikbaar. Besturingssysteem De volgende besturingssysteemversie wordt ondersteund voor Perceptive Process Server. IBM AIX v6.1 (64-bits) Databasesysteem Voor Perceptive Process Server moet een Oracle database beschikbaar zijn, bij voorkeur op een andere servermachine. Het volgende databasesysteem wordt ondersteund voor Perceptive Process Server. Oracle 11.2 C-compiler Om casetypes en bijbehorende C/C++ modules te compileren, moet een compiler op de Perceptive Process Server geïnstalleerd zijn. Wij raden u aan een recente versie van de compiler te gebruiken om problemen met het compileren van door uzelf ontwikkelde modules te voorkomen. De volgende compiler wordt ondersteund voor Perceptive Process Server. C++ For AIX 15

16 SSL De volgende SSL-versie wordt ondersteund voor Perceptive Process Server. OpenSSL 0.9.8h Externe Logon Services De volgende LDAP libraries worden ondersteund. IBM ldap connector (liblsldap.so) OpenLDAP connector (liblsopenldap.so) Zowel LDAP als AD worden ondersteund. Ook secure LDAP en AD worden ondersteund. Perceptive Process Monitoring Perceptive Process Monitoring kan uitsluitend worden gebruikt in combinatie met IIS. Om deze reden moeten de Monitoring servercomponenten op een andere machine worden geïnstalleerd dan Perceptive Process Server. Integration Framework Integration Framework Designer is niet beschikbaar op AIX. Het runtime deel van Integration Framework wordt echter wel ondersteund op AIX. De integratieprojecten moet dus op Microsoft Windows ontwikkeld worden en vervolgens op AIX worden getest en uitgerold. 16

17 Perceptive Process Server (Linux) Inleiding In dit onderdeel vindt u informatie over de platformen en toepassingen die worden ondersteund voor Perceptive Process Server op een Linux platform. Als Perceptive Process Server wordt uitgevoerd op het Linux-besturingssysteem is de functionaliteit beperkter dan in de Windows-versies. Omdat Perceptive Process Design Linux niet ondersteunt, zijn de volgende zaken zijn niet mogelijk: Rapporteren naar RTF Rapporteren naar HTML Process mining Simulatie De bij deze functionaliteit behorende menu-items zijn inactief of niet beschikbaar. Besturingssysteem De volgende besturingssysteemversie wordt ondersteund voor Perceptive Process Server. Red Hat Enterprise Linux 6.3 (64-bits) Databasesysteem Voor Perceptive Process Server moet een Oracle database beschikbaar zijn, bij voorkeur op een andere servermachine. Het volgende databasesysteem wordt ondersteund voor Perceptive Process Server. Oracle 11.2 C-compiler Om casetypes en bijbehorende C/C++ modules te compileren, moet een compiler op de Perceptive Process Server geïnstalleerd zijn. Wij raden u aan een recente versie van de compiler te gebruiken om problemen met het compileren van door uzelf ontwikkelde modules te voorkomen. gcc compiler voor Linux 17

18 SSL De volgende SSL-versie wordt ondersteund voor Perceptive Process Server. OpenSSL fips Externe logon services De volgende LDAP library wordt ondersteund. OpenLDAP connector (liblsldap.so) Zowel LDAP als AD worden ondersteund. Ook secure LDAP en AD worden ondersteund. Perceptive Process Monitoring Perceptive Process Monitoring kan uitsluitend gebruikt worden in combinatie met IIS. Om deze reden moeten de Monitoring servercomponenten op een andere machine worden geïnstalleerd dan de Perceptive Process Server. Integration Framework Integration Framework Designer is niet beschikbaar op Linux. Het runtime deel van Integration Framework wordt echter wel ondersteund op Linux. De integratieprojecten moeten dus op Microsoft Windows ontwikkeld worden en vervolgens op Linux worden getest en uitgerold. 18

19

Ondersteunde platformen

Ondersteunde platformen Ondersteunde platformen 2012 Lexmark International Technology S.A. Datum: 12/18/2012 Versie: 2.9 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology S.A., registered in the U.S. and other countries.

Nadere informatie

Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3. Ondersteunde platformen

Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3. Ondersteunde platformen Perceptive Process Design & Enterprise 3.0.3 Ondersteunde platformen 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 10/28/2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.7.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.7.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.7.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: October 2016 2016 Lexmark. Alle rechten voorbehouden. Lexmark. is een hadelsmerk van Lexmark International,

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Versie: 3.4.x Perceptive Process Technische s Versie: 3.4.x Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: Mei 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. Alle rechten voorbehouden. Lexmark is een hadelsmerk

Nadere informatie

Ondersteunde platformen

Ondersteunde platformen Ondersteunde platformen 2012 Perceptive Software Datum: 10/31/2012 Versie: 2.8 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology SA, registered in the U.S. and other countries. Perceptive Software

Nadere informatie

Perceptive Process. Technische Specificaties. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Technische Specificaties. Version: 3.5.x Perceptive Process Technische s Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.2.x

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.2.x Perceptive Process Release Notes Versie: 3.2.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: oktober 2014 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd handelsmerk

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x Perceptive Process Release Notes Versie: 3.7.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: October 2016 2016 Lexmark Alle rechten voorbehouden. Lexmark. is een handelsmerk van Lexmark International,

Nadere informatie

BPMone 2.9 Release notes

BPMone 2.9 Release notes BPMone 2.9 Release notes 2012 Lexmark International Technology S.A. Datum: 12/18/2012 Versie: 2.9 BPMone is a trademark of Lexmark International Technology S.A., registered in the U.S. and other countries.

Nadere informatie

Perceptive Process. Installatie-instructies voor Patch 3.2.1

Perceptive Process. Installatie-instructies voor Patch 3.2.1 Perceptive Process Installatie-instructies voor Patch 3.2.1 Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: oktober 2014 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het Configuratie Management Team (CMT) binnen Centric volgt de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen. Bij elke ontwikkeling zal bepaald worden of dit

Nadere informatie

Perceptive Process Design Personal

Perceptive Process Design Personal Perceptive Process Design Personal Installatiehandleiding Versie: 3.3 Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: oktober 2014 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software

Nadere informatie

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009 Rolgebaseerde client Microsoft Windows XP Professional SP3 of later (X86 of 32-bits Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, of Ultimate) SP1 of

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.3.x

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.3.x Perceptive Process Release Notes Versie: 3.3.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: Maart 2015 2015 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd handelsmerk

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server

iprova Suite 4.7 Systeemeisen server iprova Suite 4.7 Systeemeisen server Hardware Dualcore Pentium IV 2 Ghz of beter met 4GB RAM; 100 Mbit netwerkverbinding of sneller; 1 GB vrije ruimte voor programmabestanden van iprova; min. 10 GB capaciteit

Nadere informatie

Perceptive Process Mining

Perceptive Process Mining Perceptive Process Mining Nieuw in deze versie Process Mining Version: 2.5 Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: mei 2014 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software

Nadere informatie

Ibis systeemvereisten

Ibis systeemvereisten gecreëerd op BIM-meetstaten Desktop web Vereist de laatste versie van Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari of Microsoft Edge Vereist een actieve internetverbinding.

Nadere informatie

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931. Xerox FreeFlow Core Express Installatiehandleiding

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931. Xerox FreeFlow Core Express Installatiehandleiding 4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90931 2015 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox, Xerox en Beeldmerk en FreeFlow zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Hard- en softwarevereisten voor

Hard- en softwarevereisten voor Hard- en softwarevereisten voor Datum Maart 2017 Versie 1.37 LIS BV www.lisbv.nl Inhoud Inhoud 1. Operating systemen en databases... 3 2.1. Minimale eisen (maximaal 3 gebruikers)... 4 2.1.1. Werkplek met

Nadere informatie

Infrastructuur en platformen

Infrastructuur en platformen Centric Productbeleid Lokale Overheid 2017 2018 ALGEMEEN BELEID Technologische ontwikkelingen Infrastructuur en platformen Infrastructuur en platformen Het configuratiemanagementteam (CMT) binnen Centric

Nadere informatie

iprova Suite Systeemeisen client

iprova Suite Systeemeisen client iprova Suite Systeemeisen client Hardware Aanbevolen configuratie: Pentium IV 1 Ghz of beter, min. 512 MB RAM, min. 200 MB vrije schijfruimte In alle gevallen moet worden voldaan aan de minimum systeemeisen

Nadere informatie

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7

1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6. 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 NEDERLANDS...5 nl 2 OVERZICHT nl 1 INTRODUCTIE...5 2 SYSTEEMVEREISTEN...6 2.1 Minimum Vereisten...6 2.2 Aanbevolen Vereisten...7 3 BLUETOOTH VOORZIENINGEN...8 4 SOFTWARE INSTALLATIE...9 4.1 Voorbereidingen...10

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

CCV Smart (VX 520 + VX 820) Installatie instructie ECR-koppeling

CCV Smart (VX 520 + VX 820) Installatie instructie ECR-koppeling , J. Elfrink (j.elfrink@nl.ccv.eu) CCV Services B.V. v2.3, 13-04-2015 Definitief Ref.: - CCV Services B.V. Postbus 9226 6800 KH Arnhem 026 3849911 www.ccv.eu CCV Services B.V.2015. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2. Datum: 10 april 2014. Eigenaar:

Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2. Datum: 10 april 2014. Eigenaar: Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.2 Datum: 10 april 2014 Eigenaar: I&A 1 Versie Datum Auteur Wijziging 1.0 2-11-2012 Tom Balke 1.1 10-12-2012 Tom Balke Nieuwe versie van vworkspace

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition

Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition Installatie handleiding Microsoft SQL Server Express Edition Kluwer Belastingpraktijk Staverenstraat 15 Postbus 23 7400 GA Deventer +31 (0570) 673555 kbp@kluwer.nl Versie: 2.0 Kluwer Belastingpraktijk

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Versie: 1.0. Datum: 19 november 2012. Eigenaar:

Versie: 1.0. Datum: 19 november 2012. Eigenaar: Handleiding ALGEMENE HANDLEIDING VWORKSPACE. Versie: 1.0 Datum: 19 november 2012 Eigenaar: I&A 1 Versie Datum Auteur Wijziging 1.0 2-11-2012 Tom Balke 1.1 10-12-2012 Tom Balke Nieuwe versie van vworkspace

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18.0 en 18.1

Nadere informatie

Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects

Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects Ondersteunde platformen voor Crystal Reports XI ====================================== (c) 2004 Business Objects De volgende platforms worden ondersteund op het moment dat versie XI wordt uitgebracht.

Nadere informatie

Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X

Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X Externe Toegang installeren en gebruiken onder Mac OS X Deze handleiding beschrijft de inlog en uitlogprocedure voor Externe Toegang. Daarnaast beschrijft het de mogelijkheden binnen de virtuele werkplek

Nadere informatie

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen...

ondersteunde platforms...5 Installatie en activering...7 Integratie met SAP BusinessObjects-platform...11 Integratie met SAP-systemen... 2009-11-24 Copyright 2009 SAP AG. Alle rechten voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign en andere producten en services van SAP

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Software Installerhandleiding M NL

Software Installerhandleiding M NL Software Installerhandleiding M00099000 NL Waarschuwingen en handelsmerken Waarschuwingen en handelsmerken Voorzorgsmaatregelen Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA

Samengesteld door: Xerox Corporation Global Knowledge and Language Services 800 Phillips Road, Bldg. 0845-17S Webster, New York 14580-9791 USA Windows-printerdrivers voor Xerox Production Print Services en CentreWare voor de Xerox Nuvera 100/120 Digitale kopieerapparaat/printer en het Xerox Nuvera 100/120 Digitale productiesysteem Aan de slag

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 30 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x

Perceptive Process. Release Notes. Version: 3.5.x Perceptive Process Release Notes Version: 3.5.x Written by: Product Knowledge, R&D Date: December 2015 2015 Lexmark International Technology, S.A. All rights reserved. Lexmark is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

MEDIAPLUS (STUDENTEN) Aan de slag met Mediaplus Mei 2015. Hogeschool VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia

MEDIAPLUS (STUDENTEN) Aan de slag met Mediaplus Mei 2015. Hogeschool VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia MEDIAPLUS (STUDENTEN) Aan de slag met Mediaplus Mei 2015 Hogeschool VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia Inhoud 1. Vooraf...4 2. Mediaplus in de Cloud...4 2.1 Installatie Citrix Receiver...4 2.2 Mediaplus

Nadere informatie

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers Versie augustus 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 MINIMALE VEREISTEN... 3 AANMELDEN... 4 De EERSTE KEER aanmelden met een RSA

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding. vworkspace VGGM. Handleiding voor gebruikers.

Handleiding. vworkspace VGGM. Handleiding voor gebruikers. Handleiding Handleiding voor gebruikers vworkspace VGGM www.vggm.nl Versienummer 1.4 Versiedatum 16 juni 2016 Versiebeheer Het beheer van dit document berust bij het team ICT Documenthistorie Versie Datum

Nadere informatie

ZorgDomein Handleiding Optimaliseren Browser Internet Explorer

ZorgDomein Handleiding Optimaliseren Browser Internet Explorer ZorgDomein Handleiding Optimaliseren Browser Internet Explorer ZorgDomein 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitvoeren van het optimalisatieprogramma... 3 Wat te doen bij problemen?... 9 Veelgestelde vragen...

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 Het nieuwe computerexamensysteem Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de opgaven rechtstreeks ingelezen via het internet van

Nadere informatie

Business Communications Manager en CallPilot 100/150

Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Updates voor de Desktop Messaging gebruikershandleidingen Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Deze handleiding is een aanvulling op de CallPilot 5.0 Desktop Messaging gebruikershandleidingen.

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding

Handleiding. Handleiding Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Installatie op pc s met Windows 2 2 Handmatig installeren 4 2.1 Microsoft Internet Explorer/Google Chrome

Nadere informatie

Naam: Sander van Schie Datum: 28-03-2014 Klas: SBICO-IB2 Doel: Uitleg Toegang tot vcloud Doelgroep: Nieuwe cursisten Versie: 1.0.0

Naam: Sander van Schie Datum: 28-03-2014 Klas: SBICO-IB2 Doel: Uitleg Toegang tot vcloud Doelgroep: Nieuwe cursisten Versie: 1.0.0 Naam: Sander van Schie Datum: 28-03-2014 Klas: SBICO-IB2 Doel: Uitleg Toegang tot vcloud Doelgroep: Nieuwe cursisten Versie: 1.0.0 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stap 1: Inloggegevens en wachtwoord...

Nadere informatie

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers

SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Opmerkingen bij publicatie SMART Notebook 11.2- software voor Windows - en Mac -computers Over deze opmerkingen bij publicatie In deze opmerkingen bij publicatie vindt u een overzicht van de functies van

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Sharp Remote Device Manager Handleiding software-installatie

Sharp Remote Device Manager Handleiding software-installatie Sharp Remote Device Manager Handleiding software-installatie In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software kunt installeren die nodig is om Sharp Remote Device Manager (in deze handleiding "SRDM"

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

AdBackup Pro November 2015 AdBackup Pro 6.13 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als een op zichzelf staand product AdBackup Pro

AdBackup Pro November 2015 AdBackup Pro 6.13 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als een op zichzelf staand product AdBackup Pro AdBackup Pro 6.13 - November 2015 AdBackup Pro 6.13 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als een op zichzelf staand product AdBackup Pro Pagina 1 van 6 INDEX VAN DE FUNCTIES 1. HERZIENING VAN

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3.4 Approved Aangemaakt op: 28-10-2015 8:11:01 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

4.0 augustus 2014 708P90748. Xerox FreeFlow Core Installatiehandleiding: Windows Server 2012

4.0 augustus 2014 708P90748. Xerox FreeFlow Core Installatiehandleiding: Windows Server 2012 4.0 augustus 2014 708P90748 Installatiehandleiding: Windows Server 2012 2014 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. XEROX, XEROX and Design en FreeFlow zijn handelsmerken van Xerox Corporation in

Nadere informatie

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61 Office Synchronizer Publicatie informatie Versie 1.61 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A. Tel.: +1-937-233-8921

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Systeemvereisten voor Qlik Sense Qlik Sense 3.1 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik,

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3 Approved Aangemaakt op: 16-2-2016 9:34:43 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 client-server 5 2.3 Remote 6 1. Inleiding Deze systeemeisen

Nadere informatie

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90903. Xerox FreeFlow Core Installatiehandleiding: Windows 7 SP1

4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90903. Xerox FreeFlow Core Installatiehandleiding: Windows 7 SP1 4.0 SP2 (4.0.2.0) mei 2015 708P90903 2015 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox, Xerox en Beeldmerk en FreeFlow zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige installatiehandleiding Inhoud Voor de installatie 3 Over het programma 3 Over de installatie 4 Tijdens de installatie 5 Voorwaarden voor installatie 5 Zo installeert

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.1 3 JAN 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Voorbereiding... 5 2.1 Downloads... 5 2.2 Server... 5 2.3 Client... 5 3. Installatie... 6

Nadere informatie

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding

IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5. Installatiehandleiding IBM Maximo Everyplace Versie 7 Release 5 Installatiehandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 5. Deze publicatie heeft betrekking op versie 7, release 5, modificatie 0 van het programma

Nadere informatie

Applications & Clients

Applications & Clients Applications & Clients APPLICATIONS & CLIENTS OS Financieel Wind ows XP Windows Home of Starter Editions Windows XP Windows Vista Windows Vista Business, Enterprise 32-bits zonder SP, SP1 32-bits Windows

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal

Gebruikershandleiding. Multrix Cloud Portal Gebruikershandleiding versie: 18 maart 2013 Multrix Cloud Portal Toegang tot uw applicaties en gegevens via het internet Handleiding Multrix Cloud Portal - NED Pagina 1 van 11 Inleiding Dit document biedt

Nadere informatie

Perceptive Process Design Personal - Installatiehandleiding

Perceptive Process Design Personal - Installatiehandleiding Perceptive Process Design Personal - Installatiehandleiding Datum: maart 2014 Versie: 3.1 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software is een gedeponeerd handelsmerk van Lexmark

Nadere informatie

Systeemvereisten Track Verzuim

Systeemvereisten Track Verzuim Systeemvereisten Track Verzuim Versie 2.1.0 Datum 26 maart 2009 Doel: Het doel van dit document is uit te leggen wat de minimale specificaties zijn om Track Verzuim te kunnen gebruiken. Vereisten om Track

Nadere informatie

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent Partner of the year 2010 Partner of the year 2011 Development Partner Installatiehandleiding Xerox Device Agent Wat is de Xerox Device Agent (XDA)? XDA detecteert en controleert afdrukapparaten, in het

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Release Notes. RoBeheer 2.0. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening

Release Notes. RoBeheer 2.0. Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Release Notes V RoBeheer 2.0 Dé specialist in ruimtelijke informatievoorziening Copyright Deze publicatie is een uitgave van Crotec BV, s-hertogenbosch (KvK Oost Brabant 1715 9294) Alle Rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Installatiehandleiding My Conferencing Outlook Add-In

Installatiehandleiding My Conferencing Outlook Add-In Installatiehandleiding My Conferencing Outlook Add-In V2.0 mei 2017 Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP DE INSTALLATIE... 3 2. WAT IS MY CONFERENCING OUTLOOK ADD-IN?... 3 3. EISEN EN BEPERKINGEN... 3 4. WAT

Nadere informatie

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Systeemvereisten voor Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Systeemvereisten voor Qlik Sense Qlik Sense June 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 3 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 3 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

ZorgMail Safe Relay. Installatie Outlook add-in

ZorgMail Safe Relay. Installatie Outlook add-in ZorgMail Safe Relay Installatie Outlook add-in VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie