Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie"

Transcriptie

1 Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie Rob van Megen Desktopvirtualisatie is hot. Organisaties grijpen de migratie naar Windows 7 aan om eens goed naar hun werkplek omgeving te kijken. Hoe kan het anders en hoe kan het beter? Desktopvirtualisatie, en vooral Virtual Desktop Infrastructure (VDI), valt dan snel als het nieuwe toverwoord. Interesse in desktopvirtualisatie is veelal ook gedreven door onvrede over de huidige werkplek. Organisaties hebben moeite om hier grip op te krijgen. De IT afdeling doet zijn best om de werkplek zo veel mogelijk onder controle te houden door middel van standaardisatie en het afschermen van functionaliteit. Eindgebruikers zijn vaak ontevreden en klagen over het gebrek aan innovatie, te weinig flexibiliteit en slechte prestaties van hun werkplek. Desktopvirtualisatie kan dan zeker helpen maar de verwachtingen zijn niet altijd realistisch. In dit artikel leg ik uit hoe desktopvirtualisatie kan helpen bij het inrichten van een werkplek die zowel voldoet aan de eisen van IT als die van de eindgebruiker. Ik geef aan welke factoren van belang zijn bij het maken van de juiste technologie keuzes. Daarnaast beschrijf ik wat de voordelen zijn van de verschillende desktopvirtualisatie oplossingen maar ook welke risico s er bestaan. Een goede werkplek is (nog steeds) belangrijk De werkplek is commodity geworden is een veelgehoorde kreet. Voor een deel is dit terecht. Een goede werkplek is als gas, water en licht. Je hebt het nodig, maar het is zeker geen onderscheidende factor voor de meeste organisaties. Toch gaat een belangrijk deel van het IT budget op De verschillende niveaus van virtualisatie TechNet Magazine mei

2 aan het beheer van werkplekken. Vaak een te groot deel. Er blijft te weinig budget over voor vernieuwing met als gevolg een werkplekomgeving die niet voldoet aan de eisen van de eindgebruiker, zowel qua functionaliteit als prestaties. In deze tijden van economische crisis wordt er kritischer naar de kosten voor de werkplek gekeken. Hoe kan er tegen lagere kosten een betere werkplek geleverd worden? Want de werkplek kan dan wel commodity zijn, de werkplek heeft een belangrijke invloed op de productiviteit van medewerkers. Uitbesteding van het werkplekbeheer kan een oplossing zijn. Dit levert wel de vereiste kostenbesparing op maar de gewenste verbeteringen blijven veelal uit. Gelukkig helpt de techniek een handje mee. Nieuwe innovaties, zoals verbeterde hardware, breedband Internet en virtualisatie bieden nieuwe mogelijkheden. Er ontstaan nieuwe werkplek oplossingen die veelbelovend zijn en bestaande oplossingen worden beter, zoals desktopvirtualisatie. Desktopvirtualisatie omvat meerdere technologieën Desktopvirtualisatie is een onduidelijk begrip. In tegenstelling tot bijvoorbeeld server virtualisatie gaat het bij desktopvirtualisatie om verschillende technologieën en producten die behoorlijk van elkaar verschillen, niet alleen technisch maar ook qua toepassingsgebied. Daarbij komt dat de verschillende leveranciers hun eigen terminologie hanteren om hun producten De Microsoft applicatievirtualisatie oplossing heet App-V. App-V wordt, veelal in combinatie met System Center Configuration Manager, steeds vaker als primair mechanisme voor software distributie gebruikt onder de aandacht te brengen en vaak redeneren vanuit de oplossing in plaats van te kijken naar het probleem. Voor klanten is het niet eenvoudig om de juiste keuzes te maken. Voordat ik verder inga op de verschillende toepassingsmogelijkheden van desktopvirtualisatie is het goed om eerst vast te stellen wat desktopvirtualisatie nu eigenlijk is. Flexibiliteit door abstractie Bij alle vormen van virtualisatie draait het om abstractie en isolatie. Een werkplek bestaat uit verschillende lagen. Zo onderkennen we de hardware, het besturingssysteem, de applicaties en de persoonlijke data en instellingen van de gebruiker. Traditioneel zijn deze lagen sterk verweven. Een verandering in de één heeft invloed op de ander. Het toevoegen van een virtualisatielaag moet ervoor zorgen dat veranderingen in de ene laag onafhankelijk kunnen worden doorgevoerd in een andere laag. Wanneer we bijvoorbeeld een abstractie laag toevoegen tussen de hardware en het besturingssysteem, spreken we van een virtuele machine. In het geval van een abstractie laag tussen het besturingssysteem en een applicatie spreken we van een virtuele applicatie. We onderscheiden vier vormen van desktopvirtualisatie: virtualisatie van gebruikers data & instellingen, presentatie virtualisatie, applicatievirtualisatie en als laatste virtualisatie van het besturingssysteem. Bij virtualisatie van gebruikers data & instellingen gaat het om het loskoppelen van persoonsgebonden informatie, zoals Office bestanden, Internet Explorer favorieten en andere applicatie instellingen, van de PC. De meeste bekende manier is het gebruik van Roaming User Profiles. Sinds Windows 2000 zijn daar Offline Folders en Folder Redirection bijgekomen. Bij al deze technieken wordt de data en instellingen van de gebruiker op een server bewaard. Het grote voordeel is dat data en instellingen ook beschikbaar zijn als de gebruiker op een andere werkplek inlogt. Er zijn diverse leveranciers die dit concept nog een stuk verder hebben doorgevoerd, zoals AppSense, RingCube en Immidio. In tegenstelling tot eerdere versies van Terminal Services is in Windows Server 2008 R2 RDS nauwelijks verschil te zien tussen een remote desktop en een normale Windows 7 werkplek Bij presentatie virtualisatie gaat het om het loskoppelen van de daadwerkelijke uitvoering van de applicatie en de grafische presentatie. Het kan dan gaan om een enkele applicatie of een volledige desktop met een hele set aan applicaties. Deze vorm van virtualisatie wordt onder andere geleverd door Remote Desktop Services (voorheen Terminal Services), al dan niet in combinatie met Citrix XenApp. De applicatie draait op de server, alleen de schermafbeeldingen worden doorgestuurd naar de client. Groot voordeel van RDS is dat alle informatie en de bewerkingen veilig in het datacenter worden uitgevoerd in plaats van op gedistribueerde systemen. Organisaties maken al jaren lang gebruik van RDS. Ervaring leert dat RDS voor veel klanten interessant is maar zelden een oplossing vormt voor alle werkplekken. Er blijft ook behoefte aan laptops en desktops, bijvoorbeeld voor gebruikers die ook moeten kunnen werken als ze niet met het netwerk zijn verbonden. Ook applicatievirtualisatie bestaat al heel wat jaren, maar deze technologie heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van een relatieve niche toepassing tot een vorm van virtualisatie die door steeds meer organisaties wordt gebruikt. De voordelen die applicatievirtualisatie biedt ten opzichte van traditionele MSI installaties, zoals applicatie isolatie, minder testen en het snel beschikbaar kunnen stellen van applicaties, zijn relevant voor alle verschillende smaken van de werkplek en dus voor alle organisaties. Ook andere leveranciers timmeren aan de weg en bieden oplossingen aan voor applicatievirtualisatie. Zo levert VMware ThinApp en levert Symantec de Endpoint Virtualization Suite. 14 mei 2010 TechNet Magazine

3 Bij virtualisatie van het besturingssysteem gaat het om het loskoppelen van de hardware en het besturingssysteem. Dit maakt het mogelijk om één of meerdere virtuele desktops op een fysieke computer te draaien. Daarbij maken we onderscheid tussen client-hosted desktopvirtualisatie en server-hosted desktopvirtualisatie. In het geval van client-hosted desktopvirtualisatie draait er een extra virtuele machine op de PC naast het al geïnstalleerde besturingssysteem. Deze functionaliteit wordt geleverd door producten als Microsoft Virtual PC, Microsoft Enterprise Desktopvirtualization (MED-V), VMware Workstation en Parallels Desktop. Ook de XP Mode (XPM) functionaliteit in Windows 7 maakt gebruik van clienthosted desktopvirtualisatie op basis van Virtual PC. Hoewel al deze producten zeker een nuttige toepassing kennen, is het wel belangrijk om te realiseren dat het aantal te beheren PC s toeneemt. Ook virtuele machines vergen onderhoud (zoals patch- en configuratie management). Client-hosted desktopvirtualisatie kan gebruikt worden om applicaties aan te bieden die niet op een nieuw besturingssysteem draaien. Een goed voorbeeld is Internet Explorer 6 (IE6). IE6 draait niet op Windows 7, ook niet als virtuele applicatie. Met behulp van MED-V kan een virtuele Windows XP machine met IE6 worden aangeboden. Voor de gebruiker is dit redelijk transparant. Client-hosted desktopvirtualisatie op basis van producten als MED-V is interessant voor veel klanten maar vormt zeker geen oplossing die geschikt is voor alle werkplekken. Een interessante nieuwe vorm van clienthosted desktopvirtualisatie is virtualisatie op basis van een echte client hypervisor. Een hypervisor is een (dunne) abstractie laag tussen de fysieke hardware en het besturingssysteem Er zijn diverse partijen bezig met het ontwikkelen van een client hypervisor. Het grote voordeel van een client hypervisor is dat het eenvoudiger wordt om meerdere virtuele machines, bijvoorbeeld een virtuele machine voor privé gebruik en een zakelijke virtuele machine, op één fysieke PC te draaien. De uitdaging om dit goed te laten werken, zit vooral in de ondersteuning voor de grote variëteit aan PC hardware, zoals video, geluid, wifi en bluetooth. Gedegen ondersteuning voor hardware zal uiteindelijk in belangrijke mate bepalen hoe succesvol deze vorm van virtualisatie zal worden. Bij server-hosted desktopvirtualisatie worden de virtuele desktops gehost op een server in het datacenter. Daarbij kunnen gebruikers een pool van virtuele desktops delen of krijgt iedere gebruiker een eigen virtuele machine toegewezen. Deze vorm van desktopvirtualisatie, beter bekend als Virtual Desktop Infrastructure (VDI), is de laatste tijd erg in opkomst. Terecht of onterecht, veel organisaties zien VDI als een oplossing voor een aantal prangende problemen, zoals de hoge kosten voor het beheer. VDI heeft als voordeel dat alle werkplekken vanuit het centrale datacenter worden aangeboden. Alle beheer kan dus centraal uitgevoerd worden en een gebruiker heeft in principe vanaf ieder willekeurige locatie toegang tot de werkplek. Nadeel is de forse investering in servers, opslag en netwerk die voor VDI vereist is. Ook voor VDI geldt dat het interessant is voor veel klanten maar geen oplossing is voor alle werkplekken. Desktopvirtualisatie levert gecontroleerde flexibiliteit De voordelen van desktopvirtualisatie zijn sterk gerelateerd aan de toepassing, maar over het algemeen kunnen we stellen dat desktopvirtualisatie leidt tot meer flexibiliteit en effectiever beheer. Organisaties hebben proefondervindelijk ervaren dat ver doorgevoerde standaardisatie niet altijd een succesvol recept is voor een effectieve werkplek en zelfs kan leiden tot een daling van de productiviteit van de Type gebruikers in uw organisatie Kantoormedewerkers deze medewerkers hebben een vaste werkplek op kantoor. Ze gebruiken Office applicaties en verschillende bedrijfsapplicaties. Ze stellen hoge eisen aan hun werkplek, vooral als het gaat om stabiliteit en prestaties. Een voorbeeld van een kantoormedewerker is een engineer die gebruikmaakt van CAD software of een technisch tekenaar die specifieke randapparatuur gebruikt. Voor deze gebruikers is een krachtige desktop ( rich client') een goede oplossing. Mobiele gebruikers dit zijn de gebruikers die vaak op pad zijn en soms zelfs maar zelden op kantoor komen en veel vanuit huis werken. Denk daarbij aan sales medewerkers en consultants. Ook zij stellen hoge eisen aan hun werkplek. Mobiele medewerkers gebruiken een laptop ( rich client ) en moeten altijd en overal op eenvoudige wijze toegang kunnen krijgen tot bedrijfsdata en applicaties, zowel als ze online zijn maar ook als ze geen verbinding hebben met het bedrijfsnetwerk. Taakwerkers dit zijn medewerkers die gestandaardiseerde handelingen uitvoeren. Ze werken alleen tijdens kantoortijden. U kunt daarbij denken aan medewerkers die orders invoeren en verwerken of werkzaam zijn in een call center. Ze gebruiken een beperkte set van applicaties, soms zelfs maar één enkele applicatie. Deze applicatie moet wel altijd beschikbaar zijn. Dit type gebruiker kan prima uit de voeten met een thin client die is verbonden met een RDS server. Inhuurkrachten Inhuurkrachten komen en gaan. Ze moeten snel aan de slag kunnen en als ze weer vertrekken moeten alle autorisaties weer worden ingetrokken en eventueel beschikbaar gestelde hardware moet weer worden ingeleverd. Om hun werk te kunnen doen, moeten zij toegang krijgen tot applicaties en (vertrouwelijke) data van hun klant. Inhuurkrachten brengen vaak een eigen laptop mee. Het kunnen IT consultants zijn maar ook interim managers of secretaresses. Voor inhuurkrachten die slechts één of enkele applicaties nodig hebben, is een RDS oplossing een goede keuze. Stellen ze meer eisen aan de werkplek (zoals ontwikkelaars) dan kan VDI een goede oplossing zijn. Thuiswerkers steeds meer mensen werken vanuit huis en maken daarbij gebruik van de laptop van de zaak of van hun eigen PC. Ook thuiswerkers moeten op eenvoudige wijze toegang krijgen tot applicaties en data. Mobiele gebruikers kunnen thuiswerken met hun laptop. Zeker voor een gebruiker met een Windows 7 laptop die is geconfigureerd voor Direct Access werkt dat prima. Medewerkers die een eigen PC gebruiken kunnen een connectie maken naar een RDS server of een VDI werkplek. TechNet Magazine mei

4 Technologieën beschikbaar voor typen medewerker eindgebruikers. De tijd van one size fits all is voorbij. Desktopvirtualisatie maakt het mogelijk om meerdere smaken van een werkplek aan te bieden en levert dus meer flexibiliteit. Desktopvirtualisatie levert ook isolatie, bijvoorbeeld van een applicatie. Deze isolatie betekent minder afhankelijkheden en leidt tot een lagere beheerinspanning. Een aantal vormen van desktopvirtualisatie waarbij functionaliteit wordt geleverd vanuit het datacenter, zoals bij Remote Desktop Services (RDS) en VDI, leveren ook belangrijke voordelen op het gebied van beveiliging. Alle belangrijke informatie staat immers veilig binnen de muren van het datacenter. Er kleeft ook een aantal serieuze risico s aan het gebruik van desktopvirtualisatie. Zoals met alle virtualisatie oplossingen voegt het complexiteit toe aan uw omgeving, er wordt tenslotte een extra laag geïntroduceerd. Dat hoeft geen probleem te zijn wanneer de beheerders beschikken over gedegen kennis en ervaring en de juiste beheertooling. Wanneer dit niet het geval is, kan de invoering van desktopvirtualisatie leiden tot meer verstoringen en hogere kosten. Aan een aantal desktopvirtualisatie oplossingen hangt sowieso een prijskaartje. Zo vraagt een grote VDI implementatie om een forse investering in servers, opslag en netwerk. Een ander belangrijk risico heeft te maken met te hoge of ronduit verkeerde verwachtingen. Zo lost applicatievirtualisatie niet uw applicatie compatibiliteitsprobleem op. Ook een gevirtualiseerde applicatie moet nog steeds compatibel zijn met het besturingssysteem. Het is niet zo dat bijvoorbeeld App-V een oude versie van Windows emuleert. Een misvatting is dat de IT kosten per definitie omlaag gaan wanneer u van een rich client naar een server-hosted desktop omgeving migreert. Uit diverse onderzoeken, van onder andere Gartner, blijkt dat de kosten voor een server-hosted desktop omgeving in een aantal scenario s hoger liggen in vergelijking met een goed beheerde traditionele rich client omgeving. Zoals gezegd, hoe deze voor- en nadelen precies uitpakken is afhankelijk van het scenario. En daar zit misschien wel de crux van het goed gebruik van desktopvirtualisatie. Het is essentieel dat de juiste technologie gebruikt wordt. Maar hoe bepaal je nu welke technologie geschikt is voor welk scenario? En welke scenario s zijn er eigenlijk? Plaats de eindgebruiker centraal Hoe bepaal je nu welke technologie geschikt is voor uw organisatie of klant? Moeten we de werkplek aanbieden via een Virtual Desktop Infrastructure (VDI) of toch via Remote Desktop Services? En wat te doen met al die traditionele rich clients? Wat is nu de juiste oplossing? Zoals met veel zaken in de IT is het antwoord dat hangt er vanaf. Helder mag zijn dat dé oplossing niet bestaat. Nog een open deur: zorg eerst dat de eisen die worden gesteld aan de nieuwe oplossing helder zijn. Daarbij is het van belang dat de eindgebruiker centraal staat. Bestudeer de eindgebruikers van uw organisatie of klant. Kijk hoe ze werken, wat ze doen, welke applicaties ze gebruiken en wat voor hun belangrijk is. Op basis daarvan kunt u bepalen welke type werkplek het meest geschikt is om de verschillende type gebruikers het beste te ondersteunen. In de meeste organisaties kunt u de volgende type gebruikers in één of andere vorm terugvinden: kantoor medewerkers, mobiele gebruikers, taakwerkers, inhuurkrachten en thuiswerkers. Het aantal type gebruikers en de kenmerken van deze types verschillen per bedrijf. Naast het type eindgebruiker zijn er nog twee elementen die belangrijk zijn als het gaat om het kiezen van de juiste desktopvirtualisatie technologie: applicaties en beheer. Applicaties, applicaties, applicaties Een kritisch onderdeel in alle smaken van de werkplek zijn de applicaties. Een desktop (virtueel of fysiek) is mooi, maar de functionaliteit wordt veelal geleverd door applicaties. Controle over het applicatie portfolio is een absoluut vereiste voor een goede werkplekomgeving. Dit betekent dat er een goed inzicht is in de applicaties die gebruikt worden, iedere applicatie heeft een functionele eigenaar, er wordt een actief versiebeheer gevoerd en de software bibliotheek is actueel en op orde. Is dit niet het geval dan zullen de kosten voor beheer van de werkplek onherroepelijk stijgen. Ook een migratie naar een nieuwe versie van Windows zal moeizaam en kostbaar zijn. Heeft u daarentegen het applicatie landschap op orde dan is de migratie naar een nieuwe versie van Microsoft of VMware? Veel organisaties zien desktopvirtualisatie als een logisch vervolg op de ervaringen die ze hebben opgedaan met server virtualisatie. Toch is er een wezenlijk verschil. Bij desktopvirtualisatie gaat het niet om een enkele oplossing maar over verschillende technologieën en producten met allemaal een eigen toepassingsgebied. Microsoft is in de unieke positie dat ze een breed scala aan virtualisatie producten levert; van de desktop tot het datacenter. Dit wordt nog versterkt door de nauwe samenwerking met Citrix. Zowel Microsoft als Citrix benaderen desktopvirtualisatie vanuit de eindgebruiker. De andere grote speler op de virtualisatie markt, VMware, benadert desktopvirtualisatie vanuit het datacenter. Een virtuele desktop is immers gewoon een andere workload op de VMware hypervisor. Dat is ook niet verwonderlijk aangezien VMware hier een sterke positie heeft. Microsoft gelooft in VDI maar niet als oplossing voor iedere werkplek. Om daadwerkelijk een werkplek op maat te kunnen leveren, is virtualisatie op verschillende lagen van de werkplek (hardware, besturingssysteem, applicaties en gebruikers data en instellingen) nodig. 16 mei 2010 TechNet Magazine

5 Server-hosted desktopvirtualisatie (ofwel VDI) wordt nogal eens gezien als de ideale oplossing. Voor scenario s waar VDI inderdaad een goede keuze zou kunnen zijn, is het aan te raden om te kijken of RDS (eventueel in combinatie met Citrix) niet een betere oplossing vormt. In onderstaande tabel staat een aantal belangrijke verschillen tussen RDS en VDI opgesomd. RDS VDI Volwassenheid Hoog Laag Isolatie Isolatie per sessie Isolatie per Virtuele Machine Vrijheid gebruiker Gelimiteerd Ongelimiteerd Rechten gebruiker Normale gebruiker Normale gebruiker of lokale beheerder Aantal gebruikers per server Groot aantal gebruikers Gering aantal gebruikers per server per server Patching Patch per server Patch per Virtuele Machine niet, sterker nog, die is ook niet nodig. De huidige technologie maakt het mogelijk om een werkplek op maat aan te bieden aan uw eindgebruikers. Het is wel essentieel om te beseffen dat deze flexibiliteit alleen gerealiseerd wordt wanneer er een aantal randvoorwaarden zijn ingevuld. De belangrijkste is dat u goed moet weten wat uw eindgebruikers nodig hebben. Daarnaast moet het applicatielandschap op orde zijn en de beheerders moeten de juiste kennis, kunde en tools tot hun beschikking hebben. Heeft u dit alles voor elkaar, dan bent u in staat om uw eindgebruikers de juiste werkplek aan te bieden! Windows een stuk eenvoudiger. Maakt u gebruik van virtualisatie van gebruikers data en instellingen en van applicatievirtualisatie dan is een echte migratie zelfs niet nodig. U kunt de introductie van een nieuwe versie van Windows bijvoorbeeld mee laten lopen met de vervanging van de hardware. Ook de introductie van een nieuwe werkplek model zoals VDI is vele malen eenvoudiger wanneer de applicaties op orde zijn. Wanneer het applicatielandschap niet op orde is dan zal de inzet van desktopvirtualisatie (zoals applicatievirtualisatie) weinig verbeteringen met zich meebrengen. Beheer Om te voorkomen dat het beheer van de werkplek een te groot beslag legt op het IT budget is het essentieel dat beheer professioneel en zoveel mogelijk geautomatiseerd uitgevoerd wordt. Het is essentieel dat de er een uniforme set aan beheermiddelen wordt gebruikt voor het beheer van alle type werkplekken, of ze nu virtueel of fysiek zijn. Microsoft heeft met de System-Center producten een sterke oplossing in huis. Veel organisatie gebruiken Microsoft System Center Configuration Manager in combinatie met App-V voor het beheer van alle virtuele en fysieke werkplekken. Eerst denken, dan doen Dat klinkt logisch, maar veelal wordt een discussie over desktopvirtualisatie gevoerd vanuit specifieke technische oplossingen en producten. Natuurlijk is techniek belangrijk, maar wanneer u desktopvirtualisatie niet bekijkt als onderdeel van een groter geheel, is de kans groot dat de verwachte voordelen uitblijven. Bedenk goed welk probleem u gaat oplossen. Zorgt dat u een duidelijk strategie heeft voor uw werkplekomgeving. Het is verbazingwekkend hoeveel organisaties geen duidelijke, goed onderbouwde visie hebben over dit belangrijke onderdeel in de IT dienstverlening. Een visie behelst meer dan het vastleggen van welk besturingssysteem u gebruikt. Het gaat dan ook om zaken als applicaties, data, gebruikers profielen, hardware, beveiliging, beheer, kosten, lifecycle management, sourcingsmodel en innovatie. Ro b va n Me g e n is Service Line Architect bij Microsoft Services in Nederland. In de ruim 13 jaar die hij werkzaam is in de IT heeft hij ruimte ervaring opgedaan met werkplek migraties en alles wat daarbij komt kijken. Beheer moet een integraal onderdeel zijn van de oplossing Kunnen we nu definitief afscheid nemen van de traditionele rich client? Nee, natuurlijk niet. De silver bullet bestaat TechNet Magazine mei

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace

KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace KENNISDOCUMENT Van traditioneel werkplekbeheer naar Managed Workspace Hoe werkplekbeheer verandert door de komst van Desktop Virtualisatie KENNISDOCUMENT Introductie Inhoud Inhoud Kennisdocument Desktop

Nadere informatie

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

Het pad naar de geoptimaliseerde werkplek. De vijf best practices voor het optimaliseren van de desktop infrastructuur

Het pad naar de geoptimaliseerde werkplek. De vijf best practices voor het optimaliseren van de desktop infrastructuur Het pad naar de geoptimaliseerde werkplek De vijf best practices voor het optimaliseren van de desktop infrastructuur Inleiding Stelt u zich eens voor dat... kenniswerkers vanaf elke locatie veiliger toegang

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

Application & Desktop Delivery. Info BEURS- SPECIAL

Application & Desktop Delivery. Info BEURS- SPECIAL jaargang 12 nummer 6 november 2010 Vakblad voor de netwerk- & systeembeheerder www.netopus.nl Application & Desktop Delivery Info Security BEURS- SPECIAL Global Virtual Application Infrastructure Nieuwe

Nadere informatie

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, januari 2010 1 Legal look Antwoord op juridische vragen Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Persoonlijk

Nadere informatie

Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? Haal meer uit uw standaard SAP-systeem. Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal

Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? Haal meer uit uw standaard SAP-systeem. Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal m tec Magazine van Magnus Technology Consultants, editie 2009 Haal meer uit uw standaard SAP-systeem Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? SAP CRM nu wel geschikt

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

Woord vooraf Deze bachelorproef is tot stand gekomen naar aanleiding van mijn stage in de Arteveldehogeschool. Mijn belangrijkste opdracht was een onderzoek te voeren naar de mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows * Server. Technical white paper WORKGROUP COLLABORATION. Migratie van NetWare : kosten en voordelen

Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows * Server. Technical white paper WORKGROUP COLLABORATION. Migratie van NetWare : kosten en voordelen Technical white paper WORKGROUP COLLABORATION www.novell.com Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows * Server Migratie van NetWare : kosten en voordelen Novell Open Enterprise Server 2 vs. Windows

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie