steun Kamer en kabinet voor Cda-initiatiefwet kredietunies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "steun Kamer en kabinet voor Cda-initiatiefwet kredietunies"

Transcriptie

1 dinsdag 19 november nummer 47 3 Nederland op de goede weg Brussel vindt dat Nederland voldoende doet om de begroting op orde te krijgen. Kritiek is er wel op het tempo van de hervormingen van de woning- en arbeidsmarkt. 5 Verdrag EU-VS goed voor groei Nederland heeft veel te winnen bij een handelsverdrag tussen de EU en de VS, stelt D66-Europarlementariër Schaake. Het kan ons jaarlijks 4 miljard euro opleveren. 7 Modernisering Auteurswet Geschriftenbescherming past volgens het kabinet niet meer in het auteursrecht. Programmagegevens zijn daardoor straks vrij te gebruiken. Een slecht plan, vindt de NPO. wetten en regels verklaard contactgegevens: pagina 15 Financiën ( schikking herstelt normale orde binnen de bank De Tweede Kamer is verontwaardigd dat het Openbaar Ministerie in de Libor-zaak toch een schikking van 70 miljoen euro heeft getroffen met de Rabobank, zo bleek vorige week tijdens een overleg. De minister heeft iets uit te leggen, meent Van Hijum (CDA). Waarom heeft hij zijn goedkeuring gegeven aan deze transactie? De minister noemt de hoogste schikking uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht een spijkerhard signaal aan de Rabobank. Door de transactie en het bijbehorende pakket van maatregelen kan de normale orde binnen de bank worden hersteld, zei Opstelten. Dat hadden we op andere wijze, bijvoorbeeld met bestuurlijke sancties, niet kunnen afdwingen. Vervolging zou hebben geleid tot een langdurige procedure, waarbij de continuïteit van de bank in gevaar had kunnen komen, aldus de minister. Hij voerde verder aan dat het OM met de schikking aansloot bij de internationale praktijk: de VS en het Verenigd Koninkrijk hebben boetes opgelegd van in totaal 704 miljoen euro. Een aantal Kamerleden vindt de Nederlandse schikking te laag in verhouding tot de buitenlandse bedragen. De transactie kan echter niet worden herroepen. Ze vinden het wrang dat de bank de buitenlandse boete kan aftrekken van de vennootschapsbelasting. Zo betaalt de belastingbetaler mee aan deze fraude, meent Koolmees (D66). Daar is in dit geval niets aan te doen. Staatssecretaris Weekers wil de aftrekbaarheid opheffen, maar die nieuwe regeling werkt niet met terugwerkende kracht. (PL) sc vernieuwt website en nieuwsbrief Onlangs hebben we onze nieuwe website gelanceerd. Het laatste nieuws over veranderingen in weten regelgeving heeft een prominentere plek gekregen, onze columnisten hebben een eigen pagina waarop al hun bijdragen zijn terug te lezen en de redactie bundelt de artikelen in inhoudelijke dossiers als aanbesteden, hervorming arbeidsmarkt en decentralisaties. Zo treft u nieuws, achtergrondverhalen, interviews, opinie, wetsvoorstellen en officiële publicaties over een actueel onderwerp bij elkaar aan. De gratis nieuwsbrief heeft ook een nieuw uiterlijk. Ontvangt u deze nog niet? Meld u aan via nl. Laat ons ook weten wat u van de website vindt. We horen graag uw mening: steun Kamer en kabinet voor Cda-initiatiefwet kredietunies Het CDA komt met een wetsvoorstel dat meer ruimte creëert voor kredietunies waarin ondernemers elkaar geld kunnen lenen. De partij krijgt daarbij steun van minister Dijsselbloem van Financiën en een meerderheid van de Tweede Kamer. Financiën ( Grote inkopers krijgen een laatste kans te bewijzen dat zelfregulering om misbruik van inkoopmacht tegen te gaan, werkt. Is dat niet het geval dan komt de Tweede Kamer volgend jaar toch echt met wetgeving. economie ( Dat bleek vorige week donderdag in de Tweede Kamer tijdens een rondetafelgesprek over het al jaren slepende dossier. Het geduld met grote inkopers die misbruik maken van hun positie is op. De Kamer wil een einde aan situaties waarin bijvoorbeeld eenzijdig contractuele afspraken over de prijs Dijsselbloem schreef vorige week aan de Tweede Kamer dat het kabinet van mening is dat de ruimte voor kredietunies in Europese en nationale regelgeving moet worden verkend. Hij heeft de Europese Commissie al gevraagd dit op Europees niveau op te pakken. De minister reageert daarmee op een initiatiefnota van CDA-Tweede Kamerleden Eddy van Hijum en Agnes Mulder. Die stelden afgelopen zomer dat er voor ondernemers meer wettelijke ruimte moet komen om elkaar geld te lenen. Op die manier kunnen ze de opdrogende geldstroom vanuit banken opvangen. De kredietverlening aan vooral kleinere ondernemers staat vanwege de economische crisis fors onder druk: tussen 2010 en 2012 daalde het aantal leningen tot euro met 11 procent. Banken hebben sinds het uitbreken van de kredietcrisis de voorwaarden voor het verstrekken van leningen fors opgeschroefd. Dijsselbloem geeft het CDA nu de mogelijkheid de initiatiefnota om te zetten in een wetsvoorstel. Het CDA wil onder meer dat het toezicht van DNB op kredietunies wordt versoepeld. Daarvoor moeten de Europese toezichtsregels aangepast worden, of moet Nederland net als het Verenigd Koninkrijk en Ierland een uitzonderingspositie krijgen. steun Tijdens een Kamerdebat over kredietverlening, komende woensdag, wil Van Hijum zich verzekeren van parlementaire steun. Uit een rondgang langs de drie grootste fracties blijkt die er in principe te zijn. VVD-Kamerlid Aukje de Vries noemt de denkrichting van het CDA prima : De VVD is voorstander van alternatieve financieringsvormen naast de reguliere bankfinanciering. Ze laat weten wel eerst het exacte voorstel eerst te willen zien. De Vries wijst op het regeerakkoord, waarin is afgesproken dat alternatieve financieringsvormen zullen worden Laatste kans inkopers, wetgeving dreigt aangepast worden, zoals volgens critici in de meest recente supermarktoorlog gebeurde. Ook het eenzijdig oprekken van de betalingstermijn wordt gezien als machtsmisbruik. In de supermarktsector geldt sinds enige tijd een gedragscode. Daarin is geregeld dat de ketens fatsoenlijk zaken doen, aldus directeur Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, brancheorgaan van de supermarkten. Mocht eind volgend jaar blijken dat ook die code niet werkt, dan gaat de Tweede Kamer wetgeving invoeren. Hoe die er uiteindelijk uit komt te zien, is nog niet duidelijk, maar in het parlement wordt aan verschillende opties gedacht. Zo heeft CDA-Kamerlid Geurts al een initiatiefwet in voorbereiding, als stok achter de deur wanneer de gedragscode van de supermarkten niet blijkt te werken. Het voorstel wordt op Britse leest geschoeid, zegt hij. Leveranciers die menen dat ze oneerlijk behandeld zijn, kunnen zich anoniem melden bij een onafhankelijke bemiddelaar die een bindende uitspraak doet. Maar ook wetgeving om te verbieden producten onder de kostprijs te verkopen, wordt in het parlement overwogen, zegt D66-Kamerlid Verhoeven. Hij kondigde aan dat mocht eind 2014 blijken dat de gedragscode van de supermarkten gefaald heeft hij in de Kamer alles uit de kast haalt. Wij gaan dan wel stappen zetten. PvdA-Kamerlid Mei Li Vos opperde zelfs dat bedrijven met een te grote marktmacht als ultimum remedium opgesplitst zouden moeten worden. (RvdD) ondersteund. Eventuele belemmeringen in de regelgeving moeten worden weggenomen, stelt ze. Ook de Kamerleden Nijboer (PvdA) en Merkies (SP) spreken hun steun uit voor de plannen van het CDA. In juli pleitten ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland ook al voor verruiming van de regels. rutger van den dikkenberg actal: minder bureaucratie en regeldruk voor vrijwillige verkeersregelaars vrijwilligers die het verkeer regelen bij evenementen hebben te maken met teveel gemeentelijke bureaucratie. dat stelt actal, het college dat toezicht houdt op de regeldruk, in een vrijdag verschenen advies. de vrijwilligers worden nu door de burgemeester aangesteld voor maximaal een jaar; daarna moeten ze opnieuw door de molen. onnodig, meent actal. Zulk bureaucratisch gedoe zonder aantoonbare toegevoegde waarde moet tot het verleden behoren. Foto: Elmer van der Marel/HH W&R Vanaf pagina 8 vindt u een compleet overzicht van Nederlandse wet- en regelgeving, van 6 t/m 13 november. Bouwen en wonen 8 Criminaliteit en openbare orde 8 Cultuur 8 Economie 8 Financiën 9 Internationaal 10 Landbouw, veeteelt en visserij 11 Media en informatie 11 Natuur en milieu 11 Onderwijs en wetenschap 12 Recht en rechtspraak 13 Ruimte, infrastructuur en verkeer 13 Sociale zekerheid 14 Staats- en bestuursrecht 14 Werk en inkomen 15 Zorg en gezondheid 15 Kijk voor meer informatie ook op

2 2 DinsDag 19 november DEZE WEEK nummer 47 vragen over Hoe krijgen we een integere bankensector? Spelregels PPS aan welke spelregels moet de samenwerking tussen publiek en privaat in fundamenteel en toegepast onderzoek voldoen? Een advies daarover staat op de agenda van een debat over het bedrijfslevenbeleid. Publiek-private samenwerking in fundamenteel en toegepast onderzoek, waar gaat dat over? onderzoek naar vernieuwende en innovatieve producten is een prominent onderdeel van het topsectorenbeleid van het kabinet. De publiek gefinancierde wetenschap en het private bedrijfsleven werken samen in Topconsortia voor Kennis & innovatie. Waarom zijn er spelregels nodig? De samenwerking tussen onderzoekers, ondernemers en de overheid is cruciaal voor het nederlandse bedrijfslevenbeleid, schreef minister Kamp van Economische Zaken in juni aan de Tweede Kamer. De spelregels die in zijn opdracht door een regiegroep zijn opgesteld, zijn bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de samenwerking, die daardoor sterker zal worden, aldus Kamp. Ze moeten onder meer een geven op de vraag wie het intellectueel eigendom op de innovatie toebehoort. Het kabinet investeert via de nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (nwo) jaarlijks 275 miljoen euro in onderzoek en innovatie. En, aan welke spelregels moet die samenwerking voldoen? De regiegroep stelt onder meer voor dat de nwo een nadere invulling mag geven aan de besteding van de onderzoeksmiljoenen. voorts zal de nwo in alle gevallen de kwaliteit van het onderzoek bewaken. En wat het intellectueel eigendom betreft: het uitgangspunt is dat wie meer investeert in het onderzoek, ook meer gebruiksrechten krijgt op de ontwikkelde kennis. (rvdd) Hoe krijgen we een bankensector die stabiel, concurrerend en integer is, met bankiers die de klant centraal stellen? Daar mag de Tweede Kamer deze week haar tanden inzetten. financiën ( Tijdens een hoorzitting komen donderdag verschillende partijen praten over de toekomst van de sector. Ten eerste de banken zelf. Onder anderen de topmannen van ABN Amro (Gerrit Zalm), Rabobank (Marinus Minderhoud) en ING (Ralph Hamers) zullen hun licht over het onderwerp laten schijnen. De Kamer hoort ook de toezichthouders De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Tot slot komen wetenschappers en de Consumentenbond aan het woord. Aanleiding voor de bijeenkomst is de kabinetsvisie op de Nederlandse bankensector, die minister Dijsselbloem van Financiën eind zomer naar de Kamer stuurde. De uitdaging ligt er in de functies van banken te waarborgen, maar met een bankensector die minder grote risico s kent dan in het verleden en wordt gekenmerkt door meer diversiteit en concurrentie, formuleerde de bewindsman als overkoepelende doelstelling. Een van de vragen in dit debat is of het splitsen van banken noodzakelijk is. Regelmatig stellen deskundigen dit voor als oplossing om spaartegoeden veilig af te schermen van zakenbankactiviteiten. Het kabinet volgt echter de lijn van de commissie-wijffels, die stelde dat splitsing voor Nederlandse banken niet nodig is. Hypotheken En hoe noodzakelijk is het om de maximale hypotheeklening verder te beperken? Wijffels vindt een hypotheeklening van 80 procent van de waarde van een woning genoeg. Het kabinet onderschrijft dat, maar heeft slechts maatregelen genomen voor een verlaging van 108 naar 100 procent een percentage waarmee Hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Een van de vragen die deze week tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer aan bod komen, is of het splitsen van banken noodzakelijk is. Regelmatig stellen deskundigen dit voor als oplossing om spaartegoeden veilig af te schermen van zakenbankactiviteiten. Foto: Jan Lankveld/HH Nederland internationaal nog altijd uit de pas loopt en de banken nog steeds kwetsbaar zouden zijn. Verdere verlagingen zullen geleidelijk moeten plaatsvinden, vindt de regering. En over hypotheken gesproken: hoe moet de concurrentie worden bevorderd, zodat de rentetarieven Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer met minister Kamp van Economische Zaken over het Nederlandse bedrijfslevenbeleid. Dat moet leiden tot het versterken van de duurzame concurrentiekracht van Nederland. Ons land staat voor een dubbele uitdaging, schreef Kamp vorige maand nog aan de Tweede Kamer. Economische stagnatie en verschuivende internationale verhoudingen aan de ene kant en (mondiale) maatschappelijke opgaven op het terrein van o.a. gezondheidszorg, klimaatverandering en voedselvoorziening aan de andere kant. voor hypothecaire leningen eindelijk kunnen dalen? Na de problemen van de afgelopen jaren is het uiteraard de vraag hoe faillissementen moeten worden opgelost. Meer precies: hoe kan ervoor worden gezorgd dat niet de belastingbetaler maar zoveel mogelijk Woensdag debatteert de Tweede Kamer in commissieverband over kredietverlening (zie ook de voorpagina) en over de Belastingdienst. Donderdag gaat het over het persoonsgebonden budget en over de vraag hoe het draagvlak voor cao s versterkt kan worden. Althans, als het parlement daarover een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ontvangen. De Sociaal-Economische Raad stelde onlangs voor dat ook niet-vakbondsleden moeten kunnen meepraten over de inhoud van hun cao. Daarnaast zijn er donderdag de bank en zijn crediteuren worden aangeslagen, zoals bij een normaal faillissement? Europa probeert dat te regelen via de bankunie. Het kabinet steunt die inspanningen. De Kamer zal van de Nederlandse banken willen weten hoe ze hier tegenover staan. (RS) Ook op de agenda: het bedrijfslevenbeleid twee rondetafelgesprekken: een met bankiers en wetenschappers over de kabinetsvisie op de Nederlandse bankensector (zie boven) de ander over tuinbouw. Plenair behandelt het parlement de begrotingen van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De Eerste Kamer houdt dinsdag de Algemene Financiële Beschouwingen. De agenda van het parlement is onder voorbehoud van wijzigingen. staat en recht Een lokale gele kaart Gemeenten missen al jaren een sterk ministerie van binnenlandse Zaken dat effectief hun positie en autonomie bewaakt. Parlement en regering hebben een grote neiging de lokale beleidsvrijheid te minimaliseren, zonder dat de minister van binnenlandse Zaken daartegen stelling neemt. vroeger ging dat dichtregelen via zogeheten specifieke uitkeringen, tegenwoordig wordt simpelweg via landelijke regels gestuurd. ook is binnenlandse Zaken onzichtbaar als een taak onverelijk snel van rijk naar gemeenten wordt geschoven, zoals bij de overdracht van jeugd- en zorgtaken. Terwijl de wetten nog niet eens zijn aangenomen, moeten gemeenten nu al veel besluiten nemen waarvan de reikwijdte niet is te overzien. De omvang van de taakoverdracht en de potentiële schade als dingen misgaan, maken dit tot een onver groot maatschappelijk experiment. binnenlandse Zaken kijkt echter langs de zijlijn zwijgend toe. Een paar jaar geleden miste bzk een opgelegde kans een positie te verwerven ten aanzien van lokale autonomie. Het rapport van de commissie-van aartsen over de eerste overheid bevatte een duidelijke clausule: gemeenten kunnen alleen die rol van eerste overheid vervullen als de lokale autonomie wordt gegarandeerd. De commissie bepleitte dit in de grondwet vast te leggen, maar bzk deed niets met die aanbeveling. interessant is de positie van de vereniging van nederlandse gemeenten (vng). De organisatie bepleit lokale autonomie zonder daar een cruciaal punt van te maken. nog nooit heeft de vng bijvoorbeeld onderhandelingen met het rijk gestaakt, omdat de lokale autonomie te veel werd ingeperkt. En ook de vng heeft het voorstel om autonomie te verankeren in de grondwet laten lopen. Dat is ook niet vreemd. Want hoe autonomer de gemeenten, des te minder de mogelijkheden van de vng om namens hen te spreken. uniforme gemeenten zijn van levensbelang voor de vng. Die heeft dan één homogene achterban, essentieel om als onderhandelaar te mogen aanschuiven. Zo zijn lokale overheden overgeleverd aan ministers, Kamerleden en rijksambtenaren die gemeenten louter zien als uitvoeringsloketten. omdat bzk en vng de lokale autonomie niet kunnen en willen bevechten, zullen gemeenten dat zelf moeten doen. Dat kan op een betrekkelijk eenvoudige manier. Hanteer lokaal een gelekaartprocedure zoals die in de Europese unie geldt. in de Eu kunnen nationale parlementen bezwaar aantekenen als zij vinden dat een Europees wetsvoorstel het beginsel van subsidiariteit schendt, omdat een vraagstuk beter door de lidstaten zelf kan worden geregeld. als een derde van de parlementen bezwaar heeft gemaakt, is de gele kaart getrokken en moet de Commissie haar voorstel opnieuw motiveren. Dat kunnen gemeenten ook. Een gele kaart is getrokken als een derde van de gemeenteraden meldt dat het rijk het beginsel van lokale autonomie schendt, omdat een vraagstuk beter door gemeenten zelf kan worden geregeld. Dat genereert vanzelf over dat aspect een debat waardoor een wetsvoorstel of onderdeel ervan opnieuw wordt overwogen. Zo n procedure hoeft natuurlijk niet eerst in regels te worden vastgelegd, noch hoeft dat centraal te worden gecoördineerd. in tegendeel juist, want het is een instrument voor lokale autonomie. Een gemeenteraad kan volgende week al het besluit nemen de Tweede Kamer te laten weten dat een wetsvoorstel taken te veel dichtregelt. met handige publiciteit kunnen andere gemeenteraden dat oppikken en een soortgelijke actie ondernemen. of juist niet, want lokale autonomie betekent ook de wijsheid om sommige zaken centraal te laten regelen. ik ben benieuwd wanneer de eerste gele kaart getrokken wordt. Marcel van Dam Politiek-bestuurlijk adviseur en publicist

3 NUmmEr 47 Nederland doet voldoende om de begroting op orde te krijgen, maar is nog te langzaam met het doorvoeren van hervormingen op onder meer de woning- en arbeidsmarkt. Die boodschap gaf de Europese Commissie vorige week af. financiën ( De Commissie toetste dit jaar voor het eerst de ontwerpbegrotingen van de lidstaten. De bevindingen daarvan werden vrijdag bekendgemaakt, tegelijk met de beoordeling van de maatregelen door landen die in een tekortprocedure zitten, zoals Nederland sinds Zoals verwacht geeft Brussel goedkeuring aan het Nederlandse bezuinigingspakket van 6 miljard euro, ook al daalt het tekort in 2014 niet tot onder de 3 procent van het bbp (de Commissie gaat uit van 3,3 procent). Begrotingscommissaris Olli Rehn zei eerder al dat het kabinet hiermee aan de eisen voldoet. Brussel kan met dit pakket instemmen, omdat Nederland structureel op het goede pad zit. Dat wil zeggen dat de maatregelen voldoende zullen blijken te zijn als de economie weer aantrekt tot het verwachte niveau. Het was nog de vraag of individuele maatregelen de toets zouden kunnen doorstaan. Zo klonk in eigen land kritiek dat de begroting en het later daarover gesloten politieke akkoord maar weinig budgettaire zekerheid bieden. De Commissie blijkt ook haar bedenkingen te hebben bij een van de belangrijkste maatregelen: de opbrengst van 2,1 miljard euro uit een fiscale stimulans om ontslagvergoedingen uit zogeheten stamrecht-bv s vrij te maken. Hoewel de regering de opbrengst op een conservatieve manier heeft berekend, is het precieze bedrag dat de regering zal ontvangen onderhevig aan een grote mate van onzekerheid, aldus de Commissie. Boete Nu de maatregelen in het kader van de tekortprocedure zijn goedgekeurd, is de mogelijkheid van een boete voor Nederland voorlopig geweken. De Commissie kan voorstellen een boete op te leggen aan lidstaten die weigeren in de pas te lopen. Het is echter de Raad (dus de lidstaten zelf) die hierover bij meerderheid beslist. In de praktijk is nog nooit een boete aan een lidstaat opgelegd. NIEUWS dinsdag 19 NovEmbEr 3 Begroting in orde, hervormen moet sneller Tweede Kamer akkoord met verhuurderheffing na Eerder vorige week maakte de Commissie een aantal kritische opmerkingen in de richting van Nederland. Het kabinet zou te weinig werk maken van de landenspecifieke aanbevelingen die in de afgelopen drie jaar zijn gegeven. De beperking van de hypotheekrenteaftrek en de aflossingsplicht voor nieuwe hypotheken zijn volgens Brussel nuttig, maar te langzaam. Ook op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid zou Nederland meer moeten doen. Eind 2012 heeft de regering een aantal sociaaleconomische hervormingen op de agenda gezet. Maar de voorgestelde maatregelen voor de WW, het ontslagrecht en de nieuwe Participatiewet moeten nog altijd worden geïmplementeerd. De Commissie gaat er nog altijd van uit dat het kabinet ook maatregelen neemt gericht op de pensioenen, ondanks het sneuvelen in de Eerste Kamer van het voorstel om de fiscale aftrekbaarheid te beperken. De Commissie verwacht dat nieuwe maatregelen, waarover momenteel wordt onderhandeld, de fiscale subsidies aan het systeem terugdringen en tevens de inzetbaarheid van oudere werknemers ondersteunen. Richard Sandee De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee wordt geregeld dat woningcorporaties ook na dit jaar een verhuurderheffing opgelegd krijgen. Het was de bedoeling dat de huidige regeling de komende jaren automatisch door zou lopen, maar daar stak de Eerste Kamer een stokje voor. Onder meer omdat ze wilde weten of corporaties door de heffing nog wel voldoende in staat zijn te investeren in hun woningen. Dat is volgens minister Blok het geval en hij diende een nieuw wetsvoorstel in, waar de senaat nog wel mee moet instemmen. Foto: Jan boeve/hh Recht en RechtspR aak ( Beter toezicht in semipublieke sector in wet Er komt wetgeving om de kwaliteit van bestuur bij stichtingen en verenigingen te verbeteren. Dat kondigt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan in een brief aan de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel, dat Opstelten in december naar de Kamer wil sturen, komen duidelijke regels over de positie en taken van interne toezichthouders bij stichtingen en verenigingen. Dat moet ertoe leiden dat commissarissen en leden van de raad van toezicht beter weten wat van hen verwacht wordt en waar ze op afgerekend worden. Dat moet het makkelijker maken om falende bestuurders te ontslaan. Met de wetswijziging wil Opstelten regelen dat het bestuur in de semipublieke sector versterkt wordt. Veel private stichtingen en verenigingen verrichten publieke taken, zegt hij. Het gaat onder meer om ziekenhuizen, scholen en woningcorporaties. Volgens Opstelten leunen sommige toezichthouders nu achterover, terwijl ze zich juist moeten opstellen als tegenwicht voor het bestuur. Ook twijfelt de bewindsman aan de professionaliteit en deskundigheid van de toezichthouders. Het stichtingen- en verenigingsrecht is nu geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Dat bevat echter geen bepalingen over toezicht. Die regels bestaan wel voor private ondernemingen. Het kabinet gaat nu in het BW regelen dat stichtingen en verenigingen een toezichthoudend orgaan kunnen instellen. (RvdD) Volg via Hakken in het zand tegen spoorplan EU Het kabinet voelt niets voor een verdere marktopening van het spoornet en gaat proberen de invoering van het vierde spoorwegpakket van de Europese Unie te blokkeren. Onderzoeken waaruit blijkt dat dit pakket leidt tot meer innovatie, betere kwaliteit en besparingen maken geen indruk. Ruimte, infr a en verkeer ( Die besparingen zijn te vinden in de Quick scan impactanalyse van het Vierde Spoorwegpakket die door RebelGroup, Goudappel Coffeng en Movares is opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een vorige week gepresenteerd onderzoek van Twynstra Gudde dat is uitgevoerd in opdracht van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), de organisatie van private vervoerders, bevat gelijkluidende conclusies. De EU streeft met het vierde spoorwegpakket naar vrije toegang voor elke spoorvervoerder zoals die nu al bestaat voor internationaal vervoer. Het spoorwegnet wordt daarvoor verdeeld in drie of vier kavels die worden aanbesteed. Onderhandse gunning, zoals nu met het hoofdrailnet aan NS gebeurt, is dan niet meer mogelijk. Vrije toegang voor het binnenlands vervoer leidt volgens het IenM-onderzoek tot een extra reizigersgroei van 0,5 tot 1 procent per jaar. De kostenbesparingen zijn 10 tot 15 procent per jaar. Op de 1,4 tot 2 miljard euro kosten die NS maakt, betekent dit een besparing van 140 tot 300 miljoen euro. Ook Twynstra Gudde komt tot besparingen van maximaal 300 miljoen per jaar. Ter voorbereiding op de marktopening moet er een eind komen aan de dominante positie die NS nog steeds inneemt door onder meer diensten op stations, ticketverkoop en reisinformatie los te maken van het bedrijf. Toch gebeurt er weinig tot niets van dit alles, als het aan staatssecretaris Mansveld en haar partij, de PvdA, ligt. Volgens het kabinet bestaat er een groot risico dat de voorstellen, vooral tijdens de transitiefase, negatieve effecten voor reiziger en verlader met zich mee brengen wat betreft kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiency van het spoorsysteem, schreef ze vorige week aan de Kamer. Nederland wil zelf kunnen blijven kiezen tussen onderhandse gunning of aanbesteding van het hoofdrailnet en gaat proberen in Europa een blokkerende minderheid van lidstaten tegen de plannen te mobiliseren. Daarmee heeft het kabinet zijn onderhandelingsstrategie opmerkelijk vroeg openbaar gemaakt, wat de kans op een smadelijke aftocht vergroot. Twijfel of het gaat lukken is op zijn plaats, alle eerdere spoorliberalisaties hebben het immers ook gehaald. De discussie is niet of het pakket er komt, maar wanneer. Het kan langer duren dan voorzien, maar de richting is duidelijk. Daarom moeten we nu al stappen nemen ter voorbereiding, stelt directeur Manu Lageirse van Veolia Nederland dan ook. Ook decentrale overheden zijn niet op voorhand tegen een verdergaande liberalisering. De Haagse verkeerswethouder Peter Smit, die met zijn plannen voor een alternatieve Beneluxdienst (de Lage Landen Lijn) ervaart hoe de spoorsector functioneert, heeft kritiek op de gang van zaken. Het is een warrige situatie. Er is nu noch een goede dienstverlening noch goede concurrentie. Het Rijk lijkt het dividend van NS belangrijker te vinden dan de kwaliteit van het reizigersvervoer. (MvdT) Belastingplan zonder problemen door Tweede Kamer geloodst Het Belastingplan inclusief de maatregelen uit het begrotingspakket zijn vorige week soepel door de Tweede Kamer geloodst. D66, ChristenUnie en SGP in hun nieuwe rol maken het de coalitie niet te moeilijk. financiën ( Na het sluiten van het begrotingsakkoord verklaarden de nieuwe partners van het kabinet dat ze gewoon doorgaan met oppositievoeren. Driekwart van de begroting zou echter wel vaststaan. Een blik op de amendementen en moties ingediend op de belastingvoorstellen van het kabinet suggereert dat er mogelijk meer vastligt. Meer dan dertig wijzigingsvoorstellen op het Belastingplan kwamen van partijen die er níet bij horen: CDA, PVV, SP en 50Plus. Voor de fracties die zich geheel of bijna tot het pluche mogen rekenen, bleef de teller steken op drie. Vergeefs probeerden de overgebleven oppositiepartijen bijvoorbeeld de accijnsverhoging op diesel terug te draaien. Hun vrees is dat veel particulieren en transportbedrijven over de grens gaan tanken. Maar volgens staatssecretaris Weekers van Financiën maakt de Kamer de problemen groter dan ze zijn. Degenen die er echt voor omrijden, zijn uiteindelijk toch maar een beperkte groep, zeker als je dat afzet tegenover alle pompstations in Nederland. Dezelfde fracties probeerden zonder succes de accijnsverhoging op propaangas te verhinderen. Door de koppeling met de LPG-accijns worden huishoudens zonder gasaansluiting automatisch geraakt door het duurder maken van deze brandstof. Volgens Weekers zijn de maatregelen om dit te voorkomen echter ingewikkeld en duur. Bovendien hebben de propaangasgebruikers de afgelopen jaren juist relatief weinig betaald, stelt hij. Alle partijen willen stevigere maatregelen tegen toeslagenfraude. CDA en SP vinden echter dat in de aanpak van het kabinet de dienstverlening aan de burger daar te veel onder lijdt. De VVD wil de strengere aanpak van toeslagenfraude juist voor een deel uitbreiden naar de fiscaliteit in het algemeen. (RS)

4 4 dinsdag 19 november KORT nummer 47 EconomiE ( Eerste Kamer stemt in met hervorming KvK De Eerste Kamer steunt de hervorming van het stelsel van Kamers van Koophandel. Het wetsvoorstel passeerde de senaat als hamerstuk. Door de wetswijziging worden de twaalf bestaande Kamers van Koophandel samengevoegd tot één organisatie. Die krijgt de status van zelfstandig bestuursorgaan. Ook de Vereniging Kamer van Koophandel Nederland en de stichting Syntens gaan in dat orgaan op. Met de wetswijziging verdwijnen ook de wettelijk verplichte heffingen en inschrijfgelden die ondernemers betalen voor de Kamer van Koophandel. Het ministerie van Economische Zaken neemt die kosten over. De verplichte heffingen werden in januari van dit jaar al op nul euro gezet. De Sociaal-Economische Raad, die tot nog toe werd betaald uit een opslag op die heffing, wordt voortaan gefinancierd uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Vorige week nam de Eerste Kamer ook een wetsvoorstel aan waarin dat wordt geregeld. Alleen de PVV stemde tegen. (RvdD) SocialE zekerheid ( Wijzigen bijstand perkt speelruimte gemeenten in De beleidsvrijheid van gemeenten wordt ingeperkt door een nieuwe wijziging van de Wet werk en bijstand. Dat stelt de Raad van State in een advies over het voorstel dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Klijnsma wil met de wet regelen dat gemeenten onder meer verplicht worden om van bijstandsgerechtigden een tegenprestatie te vragen. Ook moeten gemeenten als straf drie maanden de uitkering stopzetten als niet wordt voldaan aan nader geformuleerde verplichtingen. Het gaat daarbij onder meer om zeer ernstige misdragingen tegen ambtenaren van de sociale dienst. Bijstandsgerechtigden mogen daarnaast sollicitaties ook niet belemmeren door onaangepaste kleding of gedrag. Maar volgens de Raad van State is bij de wetswijziging sprake van een ingrijpen in de beleidsvrijheid van gemeenten. De gedachte achter de aanpassing van de bijstand en de hervorming en decentralisatie van het arbeidsmarktbeleid is juist dat gemeenten in staat gesteld moeten worden om lokaal beleid te maken. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten schiet het wetsvoorstel zijn doel voorbij. Gemeenten beschikken al over voldoende elementen om niet meewerkende bijstandsgerechtigden aan te pakken. In een reactie wijst Klijnsma op de efficiencywinst die geboekt kan worden door de gemeentelijke beleidsruimte te koppelen aan een wettelijk kader. Dat voorkomt dat gemeenten zelf tijd en geld moeten investeren in het opstellen van maatregelen voor die gedragingen, waarvoor op voorhand evident is dat daarvoor een zware maatregel passend is. Ook bevordert een landelijke, uniforme regeling de rechtszekerheid. (RvdD) EconomiE ( Consultatie over brede uitrol van slimme meters Uiterlijk eind 2020 moeten alle huishoudens in Nederland kunnen beschikken over een slimme energiemeter. Voor het besluit om de grootschalige uitrol van deze op afstand afleesbare meter mogelijk te maken, heeft het ministerie van Economische Zaken een internetconsultatie geopend. De concept-algemene Maatregel van Bestuur regelt het tempo waarin netbeheerders alle huishoudens een slimme meter moeten gaan aanbieden. In het besluit staat tevens dat de energietoevoer niet op afstand afgeschakeld of beperkt kan worden. Afnemers behouden overigens de keuze om de meter te accepteren, uit te zetten of te weigeren. Het ministerie verwacht dat door het op grote schaal aanbieden van slimme meters ondernemers energiebesparingdiensten en andere aan de meter gerelateerde producten en diensten zullen gaan aanbieden. Op 9 december sluit de termijn voor marktpartijen om hun mening te geven over het beoogde besluit. (WdJ) WErk En inkomen ( Senaat stemt in met aanscherping arbeidsmigratie Ondanks eerdere twijfels over de noodzaak van de wet, heeft de Eerste Kamer dinsdag in ruime meerderheid ingestemd met een aanscherping van de regels voor arbeidsmigratie. Alleen GroenLinks stemde tegen de herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Met de wet wordt geregeld dat het UWV alleen een werkvergunning mag verlenen voor werknemers van buiten de Europese Unie, als de werkgever kan aantonen dat hij binnen de EU niemand heeft kunnen vinden die geschikt is voor de vacature, het zogenoemde prioriteitgenietend aanbod. Ook wordt een vergunning voortaan maar voor één jaar verleend, en moet de werkgever elk jaar opnieuw aantonen dat er binnen Europa niemand beschikbaar is. (RvdD) zorg En gezondheid ( Tabaksleeftijd verhoogd naar achttien jaar Winkeliers mogen binnenkort geen rookwaren meer verkopen aan klanten onder de achttien jaar. De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel daartoe. De minimumleeftijd voor de verkoop van tabak ligt nu nog op zestien jaar. Op die leeftijd is roken schadelijker voor jongeren dan wanneer ze volwassen zijn, omdat ze gevoeliger zijn voor de verslavende eigenschappen van nicotine. Ook experimenteren ze meer dan volwassenen. Het is dus belangrijk dat jongeren niet beginnen met roken, stelde staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in een toelichting op het wetsvoorstel. De meeste EU-landen hebben de grens al op achttien gezet. In januari treedt al een wet in werking waarmee de leeftijd waarop alcohol gekocht mag worden, wordt verhoogd naar achttien jaar. Door ook de tabaksleeftijd op achttien jaar te brengen, zijn de regels eenduidiger, meent het kabinet. (RvdD zorg En gezondheid ( Uitvoeringsregels Jeugdwet open voor commentaar Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft nadere uitvoeringsregels over de Jeugdwet aangeboden op internetconsultatie.nl. Het uitvoeringsbesluit bevat nadere regels over de uitvoering van de wet door gemeenten. Het gaat onder meer om de reikwijdte van de wet ten aanzien van vreemdelingen, certificering en de financiële vering van de uitvoering van de wet. Het besluit bevat ook nadere regels voor de vertrouwenspersoon, de omgang met het burgerservicenummer (bsn) en de gesloten jeugdhulp. De Jeugdwet is momenteel aanhangig bij de Eerste Kamer. Die houdt begin december een bijeenkomst met deskundigen over de wet. (RvdD) EconomiE ( Lidmaatschap VN-organisatie niet opgezegd Nederland blijft toch lid van Unido, de VN-organisatie voor industriële ontwikkeling. Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toonde zich na felle kritiek uit de Eerste Kamer bereid een wetsvoorstel waarmee de opzegging van het Unido-verdrag geregeld wordt, in te trekken. De senaat vond het voorstel onvoldoende onderbouwd. De kritiek kwam onder meer van de regeringspartijen VVD en PvdA. Unido, met 172 lidstaten, houdt zich bezig met de ontwikkeling van productie en handel in ontwikkelingslanden. Speerpunten zijn het terugdringen van armoede door het versterken van de economie en het verbeteren van de handelscapaciteit. Het kabinet wilde het verdrag opzeggen, omdat de relevantie van Unido voor Nederland te beperkt is. Het lidmaatschap kost Nederland jaarlijks 1,8 miljoen euro. Afgelopen mei riepen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland al op het lidmaatschap niet op te zeggen, omdat de belangen van het bedrijfsleven daar niet mee gebaat zouden zijn. (RvdD) recht En rechtspraak ( Geen experiment waarbij derden proces betalen Staatssecretaris Teeven van Justitie voelt er niet voor procesfinanciering door derden te koppelen aan het experiment van no cure no pay voor advocaten. Hij wil eerst afwachten hoe dit fenomeen zich zal ontwikkelen en wat eventuele gevolgen daarvan zijn. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Bij procesfinanciering door derden draagt een externe financier de financiële risico s van een juridische procedure. Deze zogeheten third party litigation mag volgens Teeven verwacht worden bij massaschadezaken waarbij een advocaat namens veel cliënten optreedt. Hij tekent daarbij aan dat dit fenomeen nog niet wijdverbreid is in Nederland. De staatssecretaris vreest dat door de combinatie van externe procesfinanciering en resultaatafhankelijke beloning de onafhankelijkheid van de advocaat onder druk kan komen te staan. Teeven acht het daarom van belang dat het experiment met no cure no pay beperkt blijft tot het experiment met letselschade en overlijdensschade. In deze zaken kunnen de kosten een rol spelen bij de beslissing om al dan niet te gaan procederen. Het experiment met no cure no pay begint op 1 januari aanstaande. (WdJ) uit de regio een karrenvracht aan beleidsnota s Stel, je hebt een ontwikkelend bouwbedrijf en een paar grondposities in een negentiende-eeuws gebiedje aan de rand van een binnenstad. de wethouder is enthousiast over je bouwplan, maar het moet wel voldoen aan de gemeentelijke regelgeving. dat beaam je vanzelfsprekend grif. Welke regels zijn het precies, vraag je monter. Kijk dan niet raar op als er een steekwagentje nodig is om de relevante beleidsnota s bij je te brengen. Onlangs hielden we in de Haarlemse raadszaal een bestuurdersbijeenkomst over regeldruk. Oud-burgemeester en topambtenaar Jos Feijtel hield een inleiding. Hij is tegenwoordig actief als secretaris van het Ontslakkenteam van de actieagenda bouw. de neiging van politici en ambtenaren om beleid te stapelen, is fnuikend voor toch al schaarse bouwinitiatieven, betoogde hij. Feijtel wist een gemeente waar niet minder dan 147 gebiedsvisies vigeren. ga er maar aan staan als ondernemer. Mogelijk stelt Feijtel de zaken een beetje scherp. bovendien is veel regeldruk in het ruimtelijk domein het gevolg van regelgeving van het Rijk, maar er is voor ons als gemeenten ook genoeg te doen op dit terrein. daarom hebben we als regionale ambassadeurs Regeldruk een brief gestuurd aan alle (kandidaat)raadsleden en wethouders met een oproep om in de verkiezingsprogramma s van hun partijen twee dingen niet te vergeten: het (verder) verbeteren van gemeentelijke dienstverlening en de aanpak van regeldruk. Want onnodige bureaucratische rimram kost tijd, ergernis en vertrouwen. Mijn boodschap voor iedereen die straks een college gaat smeden, is dat het cruciaal is om voor regeldruk een portefeuillehouder aan te wijzen. Het onderwerp moet ook ambtelijk goed worden belegd. in Haarlem hebben we goede ervaringen met ons actieprogramma deregulering. daarop staan altijd tien concrete onderwerpen; zodra er één is verwezenlijkt, voeren we een nieuw actiepunt op. Zo hebben we in de afgelopen tijd met onze flitsvergunning de doorlooptijd van bouwaanvragen sterk kunnen bekorten. in overleg met ondernemers hebben we het vergunningenbeleid voor terrassen en reclame-uitstallingen vereenvoudigd. We hebben duidelijke algemene regels gemaakt die we handhaven en ondernemers hoeven niet meer elk jaar dezelfde vergunning aan te vragen. de gemeenteraad bespreekt het actieprogramma elk jaar en we hebben een klankbordgroep met lokale ondernemers en partnerts in de stad om de zaken mee te evalueren. We werken er hard aan, maar het is nooit klaar. bij een bezwaarprocedure kwam een inwoner laatst met een beleidsstuk op de proppen dat allang is ingehaald door ander beleid. dit illustreert dat je bij het aannemen van nieuw beleid ook moet benoemen welk oud beleid daardoor vervalt. nog een actiepunt waar we snel mee aan de gang gaan. Jan Nieuwenburg Wethouder in Haarlem en regionaal ambassadeur Regeldruk voor Noord-Holland dit is het derde deel van een serie columns, geschreven door ambassadeurs van beter en concreter, een gezamenlijk programma van de ministeries van bzk en ez en de vng voor het verminderen van regeldruk en het verbeteren van dienstverlening en de kwaliteit van regels. eerdere afleveringen verschenen op 22 oktober en 5 november.

5 NuMMER 47 INTERVIEW DINSDAG 19 NOVEMBER 5 Nederland is gebaat bij het wegnemen van barrières De EU en de VS onderhandelen sinds de zomer over een vrijhandelsakkoord. Het grootste deel van de economische waarde van het verdrag ligt in harmonisering en standaardisering van regels, zegt D66-Europarlementariër Marietje Schaake. EconomiE ( Europa en Amerika slaan de handen ineen om weerwoord te bieden aan de economische crisis en opkomende markten als China, Brazilië en India. Protectionistische regelgeving moet het raam uit en productstandaarden moeten zoveel mogelijk worden geüniformeerd. Als het trans-atlantische handelsakkoord er komt, worden handel en investeringen makkelijker. Beide blokken, goed voor 47 procent van de wereldmarkt, kunnen zo de standaard zetten voor producteisen in de wereld, zegt Schaake. De handel tussen Europa en Amerika is gigantisch, de onderlinge investeringen ook. Het idee is om de barrières die er nog zijn weg te nemen of zoveel mogelijk te harmoniseren: importheffingen, bureaucratische obstakels, onnodig ingewikkelde wet- en regelgeving. Daarmee maken we handel en investeringen makkelijker en dat leidt weer tot economische groei en banen, zonder dat de overheid hoeft te investeren. Daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Het gaat er dan om dat producenten in Europa aan dezelfde eisen moeten voldoen als in de VS? Dezelfde eisen zijn niet eens per se nodig het kan ook betekenen dat je elkaars eisen erkent. Heel veel Europeanen stappen in Amerika zonder enig probleem in een auto. En vice versa staan Europese auto s in Amerika heel goed bekend. Toch kijken de VS en de EU heel verschillend naar niet alleen de veiligheid van auto s, maar ook hoe die gemeten wordt. Dat betekent dat een fabrikant twee lijnen auto s moet produceren, één voor de eigen markt en één voor de export. Het is tijdrovend en duur om dat gelijk te stellen, omdat de machines al zijn gemaakt. Je kunt ook afspreken dat je elkaars regels erkent en vertrouwt dat een auto veilig is als de ander zegt dat dat zo is. Maar voor nieuwe producten, zoals elektrische auto s, kun je één wereldwijde standaard zetten. Dat is aantrekkelijk, omdat de grootste markt ter wereld de leidende partij is en de wereldwijde markt achter zich aantrekt. Dat is economisch gezien in ons voordeel. Wat betekent het verdrag voor Nederlandse bedrijven? Nederland is een open en zeer exportgerichte economie en daarom heel erg gebaat bij het wegnemen van regels of barrières die leiden tot extra bureaucratische rompslomp. Vermindering van de papierwinkel is in het belang van Nederland. Er is uitgerekend dat het voor Nederland structureel jaarlijks 4 miljard euro kan opleveren. Voor de hele EU is dat 120 miljard euro. Wat moet er in het verdrag staan om het voor Europa, en voor Nederland in het bijzonder, tot een succes te maken? Een van de belangrijkste belangen van Europa is het openbaar aanbesteden. De markt in Amerika is relatief gesloten, dus het is voor Europese bedrijven moeilijk om mee te dingen naar publieke projecten, of het nu in de staten is of van de federale overheid. Wij zijn veel Loopbaan Marietje Schaake (1978) is sinds 2009 namens D66 lid van het Europees Parlement. Daarvoor was ze onder meer zelfstandig adviseur op het gebied trans-atlantische betrekkingen en werkte ze als onafhankelijk adviseur van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Ze studeerde Amerikanistiek aan de universiteit van Amsterdam. opener. Amerikaanse bedrijven mogen hier meedoen op tenders van overheden. Een van de hoofdeisen is dus dat openbare aanbestedingen toegankelijker moet worden voor Europese bedrijven. Maar er zijn ook een paar hete hangijzers waar Nederland heel graag verandering in zou willen brengen, maar waarbij het de vraag is of dat gaat lukken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de luchtvaart en scheepvaart, waar Amerika beperkingen oplegt aan buitenlandse spelers. Amerika is protectionistischer dan Europa. Betekent dit dat de VS wat meer moeten toegeven dan de EU? Als het gaat om openbaar aanbesteden wel. En op andere terreinen? Vanuit Europa gezien zullen we proberen zoveel mogelijk uit de onderhandelingen te slepen. Maar er zijn andersom ook onderwerpen die de Amerikanen graag aangepast zien. Een heel controversieel onderwerp is wat je doet met genetisch gemodificeerde gewassen. In Europa zijn de voorbehouden heel hoog. Het mag niet zomaar, omdat niet duidelijk is wat de gevolgen kunnen zijn. Amerikanen vinden dat wij daar te ver in gaan. Maar ze vinden ook dat de Fransen en Italianen te ver gaan in het labelen waar producten vandaan moeten komen. Dat parmaham alleen uit Parma mag komen en champagne alleen uit de Champagnestreek, dat snappen de Amerikanen ook niet. Zij willen een mousserende wijn op de markt kunnen brengen onder het label champagne. Is het verdrag ook niet een laatste gevecht van de oude wereld tegen de opkomende markten? Je moet het niet zien als een gevecht, dat is te negatief. Maar het is zeker gedreven door een veranderende wereld. We zijn op zich heel blij dat het goed gaat met landen als China en India daar hebben we door ontwikkelingssamenwerking zelf aan gewerkt, en het heeft geleid tot nieuwe afzetmarkten. Maar de VS en de EU kijken nu wel hoe we de gezamenlijke belangen kunnen verstevigen door samen te werken. Amerika en Europa tellen samen 800 miljoen consumenten, dat zijn er nog altijd minder dan in China of India. Maar het is geen nieuw idee; alleen destijds was er nooit genoeg politieke wil om dit voor elkaar te krijgen. Dat is door de crisis wel veranderd. Hoe groot is de invloed van het NSA-schandaal op de onderhandelingen? De onthullingen over de NSA hebben het vertrouwen tussen Amerika en Europa beschadigd. Amerika zal er echt aan moeten werken om dat te herstellen. Het Europees Parlement moet uiteindelijk ja of nee zeggen tegen dit verdrag. Het zal veel moeilijker worden om het verdrag door het Europees Parlement aangenomen te krijgen. Rutger van den Dikkenberg Marietje Schaake over het handelsverdrag tussen de EU en de VS: Het idee is om de barrières die er nog zijn, weg te nemen of zoveel mogelijk te harmoniseren: importheffingen, bureaucratische obstakels, onnodig ingewikkelde wet- en regelgeving. Foto: Bram Belloni Extra toezicht op direct advies door verzekeraars nodig Het provisieverbod voor complexe financiële producten werkt, maar leidt ook tot nieuwe aandachtspunten, zegt promovendus Janko Gorter. Hij onderzocht de werking van prikkels in de verzekeringsbranche. Bij direct advies door verzekeraars is nog sprake van verkeerde prikkels. Financiën ( In zijn proefschrift neemt Gorter de gedragsprikkels in de verzekeringsindustrie onder de loep. Behalve het provisieverbod onderzocht hij de neiging van Nederlanders om zich over te verzekeren, de beweegredenen van verzekeraars voor fusies en overnames en het beleggingsgedrag van verzekeraars en pensioenfondsen. Verzekeraars zijn door hun beleggingsgedrag niet in grote proble- men gekomen, pensioenfondsen wel, zegt de econoom. Dat komt doordat een verzekeraar failliet kan gaan. Een pensioenfonds moet misschien korten op de pensioenen, maar blijft overeind. Het is volgens Gorter goed om na te denken over regelgeving om de prikkels die verzekeraars tot voorzichtigheid manen, over te hevelen naar de pensioenfondsen. Concrete ideeën heeft hij daarover echter niet. Wat het provisieverbod betreft benadrukt Gorter dat het niet zo is dat verzekeraars er een potje van maken. Het provisieverbod is een goede maatregel. Klanten moeten bij een tussenpersoon direct afrekenen voor het advies dat ze krijgen. De prikkel voor de tussenpersonen is nu optimaal. Maar het probleem dat adviezen regelmatig werden ingegeven door provisies en bonussen, is daarmee niet helemaal ondervangen, stelt de econoom vast. Verzekeraars zetten nu meer uit de wetenschap Janko Gorter (1982) studeerde in 2005 cum laude af in algemene economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2006 werkt hij als (senior) econoom bij De Nederlandsche Bank. Gorter verrichtte zijn promotieonderzoek bij DNB en de faculteit economie en bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. in op direct advies aan consumenten, zonder tussenkomst van een intermediair. Dat resulteert in een minder breed advies aan de groep consumenten die juist meer in bescherming moet worden genomen, concludeert Gorter. Door aan hun directe advies scherpere prijzen voor hun producten te koppelen dan ze bij tussenpersonen doen, trekken directe aanbieders eerder klanten die het verschil tussen onafhankelijk en direct advies niet zien. Verzekeraars draaien dus in beide advieskanalen aan de knoppen. Daarom pleit Gorter voor extra toezicht op direct advies door verzekeraars. De hiervoor benodigde capaciteit kan mogelijk worden uitgespaard bij het gedragstoezicht op tussenpersonen. Je zou bijvoorbeeld mystery shoppers kunnen inzetten die het hele adviestraject doorlopen. Als verzekeraars duidelijk maken dat ze alleen hun eigen producten aanbieden, dan is dat in ieder geval transparant. Verder kun je kijken of de geadviseerde producten wel goed aansluiten bij de klant. Ook kun je net als de Britse toezichthouder onderzoeken in hoeverre in direct advies van verzekeraars omzetprikkels zitten, of er bonussen worden betaald indien er bepaalde quota worden gehaald. Overigens speelt bij direct advies niet alleen de winstprikkel van een verzekeraar mee, maar ook de integriteit van de beroepsgroep om het goede te willen doen voor klanten. Maar er zal toch altijd een prikkel bestaan om een product te adviseren waarmee meer winst wordt gemaakt. De financiële prikkels in het directe advies van verzekeraars zijn dus nog niet goed. Bert Platzer

6 6 DINSDAG 19 NOVEMBER OPINIE NUMMER 47 COMMENTAAR Vertrouwelijke informatie in handen van KvK? Tovenaar Teeven Door schade en schande wijs geworden Edwin de Roy van Zuydewijn diende ooit een klacht tegen hem in wegens loslippigheid tegenover een journalist hield advocaat Germ Kemper zich vorige week in een interview met de Volkskrant naar eigen zeggen behoorlijk in. Ik moet wat minder makkelijk kleppen weet ik nu, zo zei de scheidend deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Desondanks trekt hij in het interview fel van leer tegen de plannen die staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft voor de advocatuur. Kemper noemt het zelfs krankjorum wat het ministerie allemaal over hen uitstort. Een van de maatregelen die Teeven in petto heeft, de bezuiniging op de gesubsidieerde rechtshulp van 85 miljoen euro, bestempelt hij als ronduit rampzalig. En Kemper is niet de enige, zo weten we inmiddels. Je kon vorige week niet om de demonstrerende advocaten heen. Deze beroepsgroep heeft de lobby goed op orde. Tijdens het Kamerdebat benadrukte Teeven meerdere malen geen ruimte te zien om de bezuinigingen op zijn terrein elders te vinden. Hoe hard de deken van de grootste Orde van Advocaten in de media ook roept dat Teeven de rechtsbijstand de nek omdraait, vooralsnog lijkt de bewindsman vast te houden aan die 85 miljoen. Maar schijn bedriegt. Teeven heeft immers al eerder laten zien van het ene op het andere moment een compleet ander plan uit zijn hoed te kunnen toveren. Hij zal de advocaten, net als eerder de gevangenisbewaarders, nog versteld doen staan. Kan Kemper ook weer wat inbinden. Cindy Castricum Hoofdredacteur SC Volg mij op Twitter Met het voornemen om het centraal aandeelhoudersregister onder te brengen bij de Kamer van Koophandel loopt minister Opstelten (VenJ) voor de troepen uit, vindt notaris Robert-Jan Zwaan. Het beheer van en toezicht op dit register kan volgens hem beter worden gevoerd door het notariaat. ECONOMIE ( In juni van dit jaar besloot de minister van VenJ, in reactie op het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerleden Groot en Recourt, het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) voor besloten vennootschappen en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder te brengen. Primaire doelstelling van het register is om aandeelhoudersinformatie te ontsluiten voor publieke diensten in het kader van controle, toezicht en opsporingstaken. Appels en peren De keuze voor de KvK leek al gemaakt voordat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), na aandringen van enkele Kamerleden, ook een voorstel voor opzet en beheer van het aandeelhoudersregister mocht maken. Dit voorstel is, aldus de minister, meegenomen in de afweging. Medio september heeft de minister eindelijk het voorstel van de KvK openbaar gemaakt. Vergelijking van beide voorstellen leidt tot de conclusie dat zowel inhoudelijk als financieel appels met peren worden vergeleken. Waar de minister met dit register aan voorbij lijkt te gaan, is dat ondernemend Nederland niet staat te springen om vertrouwelijke aandeelhoudersinformatie te delen met de overheid. Enerzijds omdat het aanleveren van deze informatie tijd en geld kost (lastenverzwaring) en anderzijds omdat zij er niet op vertrouwt dat toegang tot die informatie voor publieke diensten alleen zal worden verkregen onder strikte voorwaarden. Ondernemend Nederland staat niet te springen om vertrouwelijke aandeelhoudersinformatie te delen met de overheid via een centraal register bij de Kamer van Koophandel, meent notaris Robert-Jan Zwaan. Foto: Gerald van Daalen/ANP Verder speelt de angst mee dat de informatie in het CAHR niet toereikend wordt afgeschermd van de openbare informatie in het Handelsregister, dat immers een openbaar register is. Ondernemers zullen vluchtroutes nemen om te voorkomen dat transacties en/of belanghebbenden zichtbaar worden in het CAHR. Bijvoorbeeld uit angst voor ontvoeringen. Het register schiet daardoor zijn doel voorbij en wordt een schijnoplossing. Het register schiet zijn doel voorbij en wordt een schijnoplossing In dit kader dient dan ook de vraag te worden gesteld of het openbaar belang wel vergt dat eigenaren (aandeelhouders) hun eigenaarschap blootgeven (informatie uit het bestaande aandeelhoudersregister is nu alleen toegankelijk voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders met vergaderrecht). Heeft de overheid niet al voldoende middelen en informatie om in voorkomende gevallen de puzzel in elkaar te leggen? Het sinds jaar en dag feilloos lopende (binnenkort digitale) registratieproces van notariële akten bij de Belastingdienst, belastingaangiften en de informatie die nu reeds wordt geregistreerd op basis van de Wet controle op rechtspersonen, vormen daarvoor de basis. Voorwaarden Als de eerste vraag positief wordt be en het aandeelhoudersregister er daadwerkelijk komt dan ligt het meer voor de hand dat het CAHR wordt opgezet en beheerd door de KNB, op dezelfde manier als de KNB nu ook al zeer succesvol het beheer voert over het Centraal Testamenten Register (CTR). Het CAHR wordt dan gevoed vanuit de bron. Toegang voor overheidsinstanties kan aan strikte voorwaarden worden verbonden en kan worden bewaakt door het notariaat, van huis uit geheimhouders. Overigens lijkt het prudent om eerst de parlementaire behandeling af te wachten (er ligt nog geen wetsvoorstel) alvorens kosten te maken voor de implementatie van het CAHR. Het verstrekken van een opdracht om het CAHR op te zetten is dan ook voorbarig. Robert-Jan Zwaan Bestuurslid van de Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten en notaris bij BarentsKrans N.V. te Den Haag Ook een opiniebijdrage leveren? Heeft u een interessante mening over in aantocht zijnde wet- en regelgeving of vindt u dat regels hoognodig aan verandering of vervanging toe zijn? Neem dan contact op via COLUMN Wetgever moet Raad van State corrigeren Als de wetgever de economie weer snel op de rails wil hebben, moet hij ondernemers die willen investeren niet afremmen. Zorgvuldige procedures zijn goed als ze snel duidelijkheid geven over investeringen. Toch zetten juridische procedures ondernemers vaak tijdelijk op een zijspoor. Een ziekenhuis in Amsterdam kan erover meepraten. Een omwonende had bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de milieuvergunning. Dat mag alleen als de inhoudelijke bezwaren tegen de ontwerpvergunning ook als zienswijze zijn ingediend. Een goede zaak, want de ondernemer kan zijn investeringsplannen direct aanpassen als de zienswijze duidelijk is. Voor de Wabo (2010) was dat zo. Wie een probleem had met een bedrijf moest in de zienswijze precies aangeven waar het om ging: geluidhinder, geur, emissies, transport. Wat niet was genoemd, kon later in beroep niet meer naar voren worden gebracht. Sinds de Wabo vindt de Raad van State het echter niet meer nodig om elk milieubezwaar precies te noemen. Het is voldoende dat milieu wordt genoemd in de zienswijze. Dat was al een doorn in het oog van ondernemers, want hoe kan een ondernemer inspelen op onbekende bezwaren? Zo kan een omwonende in zijn zienswijze problemen aankaarten over geluid. De ondernemer past de aanvraag aan, maar hoort pas anderhalf jaar later in beroep dat er ook een probleem is met de schoorsteen, die alleen nog tegen hoge kosten in de plannen past. Met de recente uitspraak van de Raad van State over het ziekenhuis is het hek echter helemaal van de dam. De zienswijze van de omwonende had de omvang van een twitterbericht: Hierbij heb ik bezwaar tegen de voorgenomen vergunning. Zij is in strijd met een goede maatschappelijke orde. Ruim een jaar later werd bij de Raad van State een waslijst aan bezwaren gepresenteerd tegen het energiegebruik, de uitstoot van CO2 en de geluidsbelasting van het ziekenhuis. Ook de tekeningen en verbruikscijfers zouden niet deugen. Strijdig met een goede procesorde zou je denken, maar voor de Raad van State is het voldoende dat een zienswijze is ingebracht, niet of de omwonende ook inhoudelijk wat te melden heeft. Vervolgens krijgt het ziekenhuis wel op alle punten gelijk en wordt het beroep afgewezen, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat iedereen bedrijfsactiviteiten jaren kan traineren zonder open kaart te spelen. Nu de rechter niet kan garanderen dat met open vizier wordt gestreden, moet de wetgever in actie komen. Pas de Algemene wet bestuursrecht aan met de eis dat in beroep alleen nog bezwaren mogen worden aangevoerd, die eerder in de zienswijze al zijn genoemd en enigszins zijn uitgewerkt. Wie kan daar nu tegen zijn? Omwonenden vinden eerder gehoor voor hun bezwaren, bedrijven kunnen tijdig hun plannen aanpassen, overheden en rechters hoeven zich niet bezig te houden met nodeloze procedures en last but not least, het faciliteert investeringen waar we allemaal wat aan hebben. Frits de Groot Teammanager milieu, energie, ruimtelijke ordening en infrastructuur bij VNO-NCW/MKB-Nederland Lees alle columns van VNO-NCW/ MKB-Nederland op onze website: bit.ly/columnsvno

7 NUMMER 47 ACHTERGROND DINSDAG 19 NOVEMBER 7 NPO raakt programmagegevens nu echt kwijt Het kabinet wil het auteursrecht moderniseren. Daartoe heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie een wijziging van de Auteurswet voorgesteld. Niet-oorspronkelijke geschriften als dienstregelingen, gebruiksaanwijzingen en programmagegevens genieten straks niet langer auteursrechtelijke bescherming. MEDIA EN INFORMATIE ( De huidige Auteurswet dateert uit 1912 en is dus ruim honderd jaar oud. Hoog tijd de boel een beetje te moderniseren moet het kabinet gedacht hebben. Een van de uitgangspunten hierbij is dat het auteursrecht dient tot het beschermen van de creatieve prestaties van de maker. Geschriftenbescherming past daar volgens het kabinet niet in, aangezien bij de geschriften die hieronder vallen, geen sprake is van creatieve prestaties. Dan gaat het bijvoorbeeld over dienstregelingen, bijsluiters en spelregels, maar ook over de gegevens van televisieprogramma s. In zijn reactie op het conceptwetsvoorstel benadrukt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) dat de programmagegevens het resultaat zijn van een intensief programmeringsproces. Het programmeren is scheppende arbeid, voortkomend uit diverse creatieve keuzes en aldus een voortbrengsel van de menselijke geest met een hoogst persoonlijke stempel van de op dat moment verelijke, benadrukt de NPO. De organisatie ziet de bui al hangen. Sinds kort moet de publieke omroep de programmagegevens al tegen een marktconforme vergoeding afstaan aan derden, straks kunnen ze door iedereen vrij gepubliceerd worden. Buiten Hilversum zal het afschaffen van de geschriftenbescherming nauwelijks verstrekkende gevolgen hebben. De drempel ligt nu eenmaal laag. De meeste geschreven stukken bezitten voldoende, aantoonbare, creativiteit om bescherming te genieten. De Nederlandse erfgoedinstellingen verwelkomen de wetswijziging. De historisch gegroeide complexiteit van de wet- en regelgeving op het terrein van het auteursrecht is voor veel erfgoedinstellingen een belangrijke belemmering bij het uitvoeren van hun taken in de digitale omgeving, aldus Paul Keller, die namens diverse instellingen zoals onder meer Digitaal Nederland, de Koninklijke Bibliotheek en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op de wetswijziging reageert. De instellingen juichen een reductie van deze complexiteit toe en zien het afschaffen van de geschriftenbescherming als een eerste stap in de goede richting. Advocatenkantoor Louwers spreekt op zijn eigen website de hoop uit dat het kabinet het hier niet bij laat. De wet barst uit zijn voegen door alles wat er gaandeweg onder is gebracht. Daarbij doelen de advocaten onder meer op de bescherming van software, die beter onder een aparte regeling gebracht kan worden, en het portretrecht, dat ook onder de Auteurswet valt, maar helemaal niets met auteursrecht te maken Beeld: Shutterstock heeft. Het hele intellectuele eigendomsrecht zou eens op de schop moeten om lijn te brengen in de rijstebrij, aldus de advocaten. De Raad van State onderschrijft de strekking van het wetsvoorstel. In zijn advies geeft de raad zelfs aan een onderzoek naar de economische gevolgen van de wijziging, zoals Football Dataco versus Yahoo Met het Football Dataco-arrest heeft het Europese Hof van Justitie vorig jaar al bepaald dat geschriftenbescherming niet langer geldt voor databanken. In een zaak die Football Dataco, de organisator van de voetbalcompetities in Engeland en Schotland, tegen Yahoo aanspande, ging het om de gegevens over de wedstrijdschema s. Football Dataco is van mening dat deze gegevens auteursrechtelijke bescherming genieten, terwijl Yahoo, en enkele andere partijen, de schema s zonder toestemming online publiceerden. Yahoo werd door de rechter in het gelijk gesteld. Dit arrest betekent overigens de Commissie Auteursrecht heeft voorgesteld, niet nodig te vinden. Teeven heeft het wetsvoorstel vorige week naar de Kamer gestuurd, de behandeling ervan moet nog worden ingepland, dat wordt hoogstwaarschijnlijk komend voorjaar. Cindy Castricum WIJZIGING VAN DE AUTEURSWET Met een wijziging van de Auteurswet schaft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie de geschriftenbescherming af. Wat houdt de wetswijziging precies in? Simpel gezegd gaat het enkel om het schrappen van het woord alle uit artikel 10, lid 1 van de Auteurswet. Daarin staat dat boeken, brochures, nieuwsbladen en alle andere geschriften auteursrechtelijke bescherming genieten. Met het schrappen van alle wordt de geschriftenbescherming afgeschaft. Oorspronkelijke geschriften met een eigen karakter en een persoonlijk stempel van de maker blijven onder de wet vallen, maar geschriften zonder dat er een creatieve prestatie aan ten grondslag ligt, ook wel niet-oorspronkelijke geschriften genoemd, niet meer. Waarom wil Teeven de Auteurswet aanpassen? Daarvoor geeft hij een aantal redenen. Het auteursrecht is bedoeld om creatieve werken te beschermen, terwijl de geschriftenbescherming juist nietcreatieve werken beschermt. Dat is onwenselijk, vindt de staatssecretaris, die met de wetswijziging innovatie en creativiteit wil bevorderen. Ten tweede is de vrije verspreiding van feitelijke informatie, bijvoorbeeld een dienstregeling, gebruiksaanwijzing of telefoongids, in het geding. Een ander punt is de rechtsonzekerheid, die de huidige wet met zich meebrengt. Nu kan de rechter in theorie per geval bekijken of een geschrift onder de Auteurswet valt. In de nieuwe situatie is het volgens het kabinet duidelijk wat wel en niet auteursrechtelijk beschermd is. Een laatste argument van Teeven is dat het afschaffen van de geschriftenbescherming concurrentiebevorderend kan werken doordat partijen hun niet-oorspronkelijke geschriften niet langer kunnen beschermen op grond van de Auteurswet. niet het definitieve einde van de geschriftenbescherming, doordat het alleen betrekking heeft op databanken. De wetswijziging van Teeven is nodig om de anomalie in het auteursrecht, zoals de bescherming van geschriften ook wel wordt genoemd, voorgoed ten grave te dragen. Waarom zouden we de woningmarkt met rust laten? Het gaat een beetje beter met de woningmarkt. Iedereen is er als de kippen bij om dat succes te claimen. Dat we de woningmarkt nu voorlopig maar weer met rust moeten laten, is echter klinkklare onzin, vindt Marc Calon van Aedes. Deze week behandelt de Kamer de begroting van minister Blok voor Wonen. BOUWEN EN WONEN ( Nog niet zo lang geleden ontstond er breed draagvlak voor een grondige aanpak van de woningmarkt. Er wordt via de woningmarkt veel te veel inkomenspolitiek bedreven, erkenden steeds meer partijen. Hypotheekrenteaftrek aan de ene kant, ondoorzichtige huurkortingen aan de andere kant. Met als gevolg een gapende kloof tussen een overgereguleerde huurmarkt en een stijfgesubsieerde koopmarkt. De woningmarkt is een al te vaak geplakte band, die aan vernieuwing toe is, verzuchtte Hugo Priemus. Aan de vooravond van de verkiezingen pakten 22 vooraanstaande economen de handschoen op. Ze kwamen met een plan om in zes stappen de woningmarkt grondig te hervormen. Woonbond, Vereniging Eigen Huis, makelaarsorganisaties en Aedes legden samen het woningmarktplan Wonen 4.0 op tafel. Beide plannen richtten zich op de langere termijn: duurzame financiering van de woningmarkt, beperking van overheidssteun en betaalbare woonlasten. Plus een zorgvuldige planning van maatregelen om schokeffecten te voorkomen. Grondig voorwerk voor een hervormingsagenda van een nieuw kabinet. Contraproductief Inmiddels zijn we verkiezingen, een regeerakkoord en een woonakkoord verder. Er kwamen wat extra plakkers op de band bij. Sommige zijn stapjes in de goede richting, andere Verhuurderheffing is een belasting die direct naar de schatkist gaat werken juist contraproductief. De eerste voorzichtige beperking van de hypotheekrenteaftrek is een feit, met compensatie via de inkomstenbelasting. De beperking van de leencapaciteit van kopers is logisch, maar de timing komt niet echt goed uit. Er is ruimte geschapen om huren te verhogen, maar waarom werd die gekoppeld aan het inkomen van huurders? Gelukkig krijgen corporaties binnen afzienbare tijd meer vrijheid om huurverhogingen logischer te verdelen. Een mooier en duurder huis, een hogere huur. Helaas kwam het kabinet- Rutte ook met de verhuurderhef- fing voor sociale verhuurders. Een huurdersbelasting die rechtstreeks naar de schatkist gaat. Daar gaat het geld dat broodnodig is om te kunnen blijven investeren in onderhoud, energiebesparende maatregelen, nieuwbouw en verbetering van woningen en wijken. En dan zouden we nu de woningmarkt een tijdje met rust moeten laten? Terwijl er nog ontzettend veel moet gebeuren voordat mensen kunnen doorstromen, ook tussen huur en koop. Voordat starters en middeninkomens goede kansen hebben. Voordat mensen echt kunnen kiezen. Er moet nog veel gebeuren voordat het geld waarmee we de woningmarkt stimuleren daadwerkelijk leidt tot meer investeringen. Pas dan blijven bouwvakkers en verhuizers aan het werk. Integrale aanpak Het woord hervorming wordt te pas en te onpas gebruikt. Echte hervormingen kijken verder dan een meerderheid in het volgende debat. Verder dan de volgende verkiezingen. Daarom blijf ik pleiten voor een integrale aanpak van de woningmarkt. Met op termijn minder overheidsingrijpen in koopmarkt en huurmarkt. Met financiële steun voor juist die mensen die het nodig hebben, huurder of koper. Er was voor de verkiezingen veel waardering voor de aanpak van de economen en voor Wonen 4.0. Die plannen zijn niet in beton gegoten en kunnen worden aangepast aan maatschappelijke en politieke realiteiten en wensen. Maar de structurele en langetermijnaanpak mag niet sneuvelen. Want daar gaan echte hervormingen over. Dat kan nog steeds. Dat moet nog steeds. Hoezo, de woningmarkt voorlopig met rust laten? Marc Calon Voorzitter Aedes, vereniging van woningcorporaties

8 8 dinsdag 19 NoVEmbER WET- EN REGELGEVING NummER 47 W&R INhOUDsOPgAvE SC biedt een overzicht van Nederlandse wet- en regelgeving en van relevante Europese publicaties. De bronnen hiervoor zijn: Kamerstukken, Kamervragen met, Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad en Publicatieblad van de Europese Unie. bouwen en wonen 8 Criminaliteit en openbare orde 8 Cultuur 8 Economie 8 Financiën 9 Internationaal 10 Landbouw, veeteelt en visserij 11 media en informatie 11 BOUWEN EN WONEN ( Kamerstuk -2014, 30196, nr. 218, Tweede Kamer duurzame ontwikkeling en beleid; Verslag algemeen overleg, 8 oktober, over duurzaam hout Kamerstuk -2014, 32366, nr. 17 t/m 20, Tweede Kamer Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen; moties Kamerstuk -2014, 32847, nr. 97, Tweede Kamer Integrale visie op de woningmarkt; brief minister over investeringen in de vrije huursector Kamerstuk -2014, 32847, nr. 98, Tweede Kamer Integrale visie op de woningmarkt; brief minister over wijziging regeling hypothecair krediet Kamerstuk -2014, 33436, nr. 38, Tweede Kamer Wijziging Leegstandwet i.v.m. de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen; brief minister over de uitvoering van moties en ter nakoming van zijn toezeggingen inzake wijziging van de Leegstandwet inzake verruiming van tijdelijke verhuur Kamerstuk -2014, XIII, nr. 16, Tweede Economische Zaken 2014; motie Kamerstuk -2014, 33756, nr. 11, 14, 22, 25 en 26, Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; amendementen Kamerstuk -2014, 33756, nr. 12, Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; brief minister over onder meer het percentage scheefwoners in de particuliere woningvoorraad Kamerstuk -2014, 33756, nr. 13, Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; Tweede nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33756, nr. 15 t/m 21, Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; moties Kamerstuk -2014, 33756, nr. 23, 24 en 27, Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; Gewijzigde amendementen Kamerstuk -2014, 33756, nr. 28, Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; brief minister met zijn reactie op amendementen van omtzigt en Knops, ingediend n.a.v. de behandeling van het onderhavige wetsvoorstel op 7 november Staatscourant, Verlenen omgevingsvergunning o.g.v. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Reguliere voorbereidingsprocedure; Legerplaats Ermelo Staatscourant, Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet i.v.m. o.a. verruiming inkomenscriteria voor financiering van Nulopdemeter-woningen Staatscourant, aanvraag omgevingsvergunning o.g.v. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Reguliere voorbereidingsprocedure; Gen. maj. de Ruyter van steveninckkazerne Staatscourant, Regeling koopsubsidiegrenzen 2014 CRIMINALITEIT EN OPENBARE ORDE ( Kamerstuk -2014, 24077, nr. 313, Tweede Kamer drugbeleid; brief staatssecretaris ter aanbieding Jaarbericht 2012 van de Nationale drug monitor Kamerstuk -2014, 24587, nr. 567, Tweede Kamer Justitiële inrichtingen; brief staatssecretaris over tbs-kliniek Veldzicht Kamerstuk -2014, 26956, nr. 183, Tweede Kamer beleidsnota Rampenbestrijding ; brief staatssecretaris ter aanbieding brief gedeputeerde Zuid-Holland over resultaten onderzoek naar 451 intern gemelde voorvallen bij odfjell in de periode Natuur en milieu 11 onderwijs en wetenschap 12 Recht en rechtspraak 13 Ruimte, infrastructuur en verkeer 13 sociale zekerheid 14 staats- en bestuursrecht 14 Werk en inkomen 15 Zorg en gezondheid 15 Kamerstuk -2014, 28286, nr. 660, Tweede Kamer dierenwelzijn; motie Kamerstuk -2014, 29754, nr. 237, Tweede Kamer Terrorismebestrijding; brief minister met samenvatting van het 34ste dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (dtn34) van oktober Kamerstuk -2014, 29754, nr. 238, Tweede Kamer Terrorismebestrijding; brief minister over het kabinetsbeleid n.a.v. dreigingen, beschreven in het dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland (dtn34) Kamerstuk -2014, 30101, nr. E, Eerste Kamer Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte; brief minister ter aanbieding rapport bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast; Evaluatie na drie jaar Kamerstuk -2014, 30977, nr. 65, Tweede Kamer aivd; brief minister met reactie op het artikel in de Volkskrant van 4 november over werkwijze amerikaans National security agency (Nsa) Kamerstuk -2014, 30977, nr. 66 t/m 70, Tweede Kamer aivd; moties Kamerstuk -2014, 33309, nr. E, Eerste Kamer Implementatie richtlijn inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers ervan; brief minister ter aanbieding beleidsreactie op een rapport van Intervict en op een rapport van unicef Nederland en defence for Children Kamerstuk -2014, 33341, nr. 19, Tweede Kamer Voorstel van wet houdende wijziging van de drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren; brief staatssecretaris over de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van de wet Kamerstuk -2014, 33542, nr. 6, Tweede Kamer Wijziging Wetboek van strafvordering i.v.m. vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk -2014, 33542, nr. 7, Tweede Kamer Wijziging Wetboek van strafvordering i.v.m. vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie; Nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33667, nr. C, Eerste Kamer Eu-voorstel: richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij; brief over het advies over het voorstel van de Commissie voor een richtlijn betreffende strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsmunterij {Com() 42final} Kamerstuk -2014, 33742, nr. 4, Tweede Kamer Wijziging Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen i.v.m. aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging; Verslag Kamerstuk -2014, VI, nr. 17, Tweede Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014; motie Kamerstuk -2014, XIII, nr. 15 en 50, van Economische Zaken 2014; moties Kamervragen met -2014, nr. 399, Tweede Kamer Vragen van het lid Kooiman (sp) aan de minister van Veiligheid en Justitie over agenten met een trauma. (Ingezonden 12 augustus ); Kamervragen met -2014, nr. 401, Tweede Kamer Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een voorstel van de politiebond om niet te bezuinigen op de politie en het om, maar te investeren in fraudeaanpak. (Ingezonden 20 augustus ); Kamervragen met -2014, nr. 405, Tweede Kamer Vragen van het lid segers (Christenunie) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de rechtsgronden voor bewapening. (Ingezonden 5 september ); Kamervragen met -2014, nr. 413, Tweede Kamer Vragen van de leden Kooiman en Gesthuizen (beiden sp) aan de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over achterblijvende resultaten van de Nationale politie. (Ingezonden 14 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 417, Tweede Kamer Vragen van de leden dikkers en Jacobi (beiden Pvda) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de veiligheid van mestsilo s. (Ingezonden 7 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 425, Tweede Kamer Vragen van het lid dijkhoff (VVd) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «moslimextremist bedreigt Elsevierblogger afshin Ellian». (Ingezonden 4 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 435, Tweede Kamer Vragen van de leden Voordewind en segers (beiden Christenunie), Ten broeke (VVd), servaes (Pvda), omtzigt (Cda), Van der staaij (sgp), Van bommel (sp) en sjoerdsma (d66) aan de ministers van buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie, en van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over mogelijke financiering van al-shabaab via het consulaat van Eritrea. (Ingezonden 27 september ); Kamervragen met -2014, nr. 436, Tweede Kamer Vragen van de leden Ten broeke en dijkhoff (beiden VVd) aan de ministers van buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de aanslag van al shabaab in Nairobi. (Ingezonden 26 september ); Kamervragen met -2014, nr. 439, Tweede Kamer Vragen van het lid bontes (PVV) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van buitenlandse Zaken over het bericht «Nederlander onder daders Nairobi». (Ingezonden 27 september ); Kamervragen met -2014, nr. 445, Tweede Kamer Vragen van het lid Van Hijum (Cda) aan de minister van Financiën over de Facebookactie «banken weigeren betalingsverkeer te beveiligen». (Ingezonden 11 oktober ); Staatsblad, 444 Implementatie richtlijn 2011/36/Eu inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel Staatsblad, 445 Inwerkingtreding Wet tot implementatie van Richtlijn 2011/36/Eu inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel Staatscourant, Terinzagelegging autorisatiebesluiten en tabelgegevens Gba, 1 november Staatscourant, Wijziging besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz openbaar vervoer CULTUUR ( Kamerstuk -2014, , nr. 217, Tweede Kamer Raad voor onderwijs, Jeugd, Cultuur en sport; brief minister met geannoteerde agenda ojcs-raad; 25 en 26 november Kamerstuk -2014, 24036, nr. 404, Tweede Kamer marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; motie Kamerstuk -2014, 29214, nr. 67, Tweede Kamer subsidiebeleid VWs; Verslag schriftelijk overleg over de stand van zaken t.a.v. verlenen van eenmalige steun in aan stichting service médical (29214, nr. 66) Kamerstuk -2014, 30234, nr. 91, Tweede Kamer Toekomstig sportbeleid; brief minister over o.a. sport en bewegen in de buurt Kamerstuk -2014, 32366, nr. 17 t/m 20, Tweede Kamer Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen; moties Kamerstuk -2014, 32820, nr. 95, Tweede Kamer Nieuwe visie cultuurbeleid; brief minister ter aanbieding brief Cultuurstelsel Kamerstuk -2014, 32820, nr. 96, Tweede Kamer Nieuwe visie cultuurbeleid; brief minister ter aanbieding Cultuur in beeld Kamerstuk -2014, 33341, nr. 19, Tweede Kamer Voorstel van wet houdende wijziging van de drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijds- grenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren; brief staatssecretaris over de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van de wet Kamerstuk -2014, 33738, nr. 5, Tweede Kamer Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet; Verslag Kamerstuk -2014, VIII, nr. 48, Tweede onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; Gewijzigde motie Kamerstuk -2014, VIII, nr. 51, Tweede onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; amendement Kamerstuk -2014, VIII, nr. 52 t/m 58, van onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; moties Kamerstuk -2014, VIII, nr. B, Eerste Kamer Vaststelling begroting ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; brief minister ter aanbieding publicaties Cultuur in beeld en Cultuur in cijfers Kamervragen met -2014, nr. 395, Tweede Kamer Vragen van de leden Van dekken (Pvda), Huizing (VVd) en bruins slot (Cda) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport over kickboksen door kinderen. (Ingezonden 4 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 396, Tweede Kamer Vragen van het lid de Roon (PVV) aan de minister-president en de minister van buitenlandse Zaken over de Turkse steun aan jihadisten in syrië. (Ingezonden 21 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 402, Tweede Kamer Vragen van het lid bruins slot (Cda) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en sport en van buitenlandse Zaken over het bericht dat een medische test homo s moet detecteren en uit Golfstaten weren. (Ingezonden 11 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 432, Tweede Kamer Vragen van de leden oskam en Knops (beiden Cda) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een strakker regime van certificering van schietverenigingen. (Ingezonden 18 oktober ); Staatscourant, Herbenoeming leden adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog Staatscourant, Wijziging archiefregeling i.v.m. het niet-dwingend verwijzen naar normen Staatscourant, benoemingsbesluit vast lid adviescommissie Talen Wet beëdigde tolken en vertalers Staatscourant, aanwijzing beschermd stadsgezicht arnhem; sonsbeekpark e.o. ECONOMIE ( Kamerstuk -2014, , nr. 1095, Tweede Zaken; brief minister met geannoteerde agenda Ecofin begrotingsraad van 11 november, Eurogroep van 14 november, en Ecofin Raad van 15 november te brussel Kamerstuk -2014, , nr. 1096, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 3 oktober over o.a. geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin-Raad van 14 en 15 oktober te Luxemburg ( , nr. 1085) Kamerstuk -2014, , nr. 1097, Tweede Zaken; brief staatssecretaris ter aanbieding afschrift van zijn reactie op EC-consultatie over beschikbaarheid van korte termijn exportkredietverzekeringen voor Griekenland Kamerstuk -2014, 22026, nr. 442, Tweede Kamer Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding amsterdam-brussel-parijs en utrechtarnhem-duitse grens; motie Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1725, Tweede Kamer over de kabinetsinzet bij de richtlijn financiële conglomeraten II Kamerstuk -2014, 24036, nr. 401 t/m 404, Tweede Kamer marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; moties

9 :57 NummER 47 WET- EN REGELGEVING dinsdag 19 NoVEmbER 9 De Nederlandse burger is digitaal. We zitten aan de Europese top wat betreft het bezit van pc s, laptops en toegang tot het internet. Burgers willen ook steeds vaker langs de digitale weg zakendoen met de publieke sector. De publieke sector wil dat de burger in 2017 alle overheidszaken online kan afhandelen. En dat hij dat bij voorkeur ook via dat kanaal doet, dat is goedkoper en heeft bedrijfsmatige voordelen. Een win-winontwikkeling: voor de burger het gemak en voor de publieke sector een kostenbesparing. Er is echter een belangrijke maar: houd rekening met de burger die minder vaardig is met lezen, schrijven, begrijpen en met digitale communicatie. Bezit van pc en toegang tot het internet wil niet zeggen dat iedereen in staat is digitaal zijn weg naar de overheid te vinden. In deze PBLQatie wordt op een rij gezet wat er bekend is over de Nederlandse burger en de vaardigheden die nodig zijn om met digitale dienstverlening overweg te kunnen. Daartegenover wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van het beleid en hoe de digitale praktijk in de publieke sector er op dit moment uitziet. Op deze manier wordt zichtbaar dat het aanbod van digitale dienstverlening beter aan kan sluiten op de vaardigheden van burgers. Alleen door de burger te betrekken als maat der dingen, kan de overheid ervoor zorgen ook digitaal bereikbaar, toegankelijk en begrijpelijk te blijven. Deze PBLQatie laat zien op welke manier dit urgente probleem geadresseerd kan worden. Kamerstuk -2014, 24036, nr. 405, Tweede toezicht op postvervoerbedrijf met aanmerkelijke Kamerstuk -2014, 33756, nr. 15 t/m 21, Tweede Kamer marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; marktmacht; Eindverslag Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; Verslag algemeen overleg van 9 Kamerstuk -2014, 33520, nr. B, Eerste Kamer moties oktober over onder meer de horecabiermarkt Implementatiewet richtlijn consumentenrechten; Kamerstuk -2014, 33756, nr. 23, 24 en 27, Kamerstuk -2014, 27406, nr. 208, Tweede Voorlopig verslag vaste commissie voor Justitie Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt Kamer Nota de kenniseconomie in zicht ; brief over het onderhavige wetsvoorstel 2014; Gewijzigde amendementen staatssecretaris over oprichting van EaTRIs ERIC Kamerstuk -2014, 33553, nr. D, Eerste Kamer Kamerstuk -2014, 33756, nr. 28, Tweede Kamer Kamerstuk -2014, 27863, nr. 52, Tweede Kamer Wet op de Kamer van Koophandel; Eindverslag Wet maatregelen woningmarkt 2014; brief minister betalingsverkeer; brief minister met nadere Kamerstuk -2014, 33566, nr. 64, Tweede Kamer met zijn reactie op amendementen van omt- informatie n.a.v. het algemeen overleg online betalingsverkeer Financieel en sociaaleconomisch beleid; Verslag zigt en Knops, ingediend n.a.v. de behandeling van van 19 juni en het verslag alge- algemeen overleg gehouden op 10 oktober, het onderhavige wetsvoorstel op 7 november meen overleg van 3 juli over de Hoofdlijnen Participatiewet Kamerstuk -2014, 33794, nr. A/1, Eerste/Tweede Kamerstuk -2014, 29826, nr. 57, Tweede Kamer Kamerstuk -2014, 33625, nr. 44, Tweede Kamer Kamer Verdrag Nederland - Kaapverdië inzake Industriebeleid; brief minister over schadevergoeding Hulp, handel en investeringen; Lijst van vragen en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaregelen wegens het uitblijven van antidumpingmaat- en over ondernemen voor ontwikkeling: ken; brussel, 28 juni ; brief minister over en het faillissement van Thermphos investeren in duurzame en inclusieve groei (33625, aanbieding ter stilzwijgende goedkeuring Kamerstuk -2014, 30111, nr. 65, Tweede Kamer nr. 38) Kamervragen met -2014, nr. 397, Topinkomens; brief minister over eerste bevindingen Kamerstuk -2014, 33625, nr. 45, Tweede Kamer Tweede Kamer Vragen van de leden Nijboer en maij met Wet normering bezoldiging topfunctiona- Hulp, handel en investeringen; brief minister over (beiden Pvda) aan de minister van Financiën over rissen publieke en semipublieke sector (WNT) ondernemen op buitenlandse markten de uitspraken van de president van de Europese Kamerstuk -2014, 31089, nr. 105, Tweede Kamer Kamerstuk -2014, 33632, nr. C, Eerste Kamer Centrale bank (ECb) over het ontzien van junior urgentieprogramma Randstad; brief minister ter Wijzigingswet financiële markten 2014; memorie obligatiehouders. (Ingezonden 25 oktober ); aanbieding ad-rapport bij vijfde voortgangsrapportage van Rijk-regioprogramma amsterdam-almere Kamerstuk -2014, 33632, nr. D, Eerste Kamer Kamervragen met -2014, nr. 409, markermeer Wijzigingswet financiële markten 2014; Eindverslag Tweede Kamer Vragen van de leden Klever en de Kamerstuk -2014, 31089, nr. 106 en 107, Tweede Kamerstuk -2014, 33653, nr. A, Eerste Kamer Graaf (beiden PVV) aan de minister van Economische Kamer urgentieprogramma Randstad; moties Tijdelijke wet resolutieheffing 2014; Verslag Zaken over het bericht «Ingreep in emissie- Kamerstuk -2014, 32043, nr. 175, Tweede Kamer Kamerstuk -2014, 33667, nr. C, Eerste Kamer handel wekt woede van Tata steel». (Ingezonden 17 Toekomst pensioenstelsel; brief staatssecretaris Eu-voorstel: richtlijn betreffende de strafrechtelijke september ); met reactie op de wetgevingsbrieven van afm bescherming van de euro en andere munten Kamervragen met -2014, nr. 410, en dnb tegen valsemunterij; brief over het advies over het Tweede Kamer Vragen van de leden albert de Vries Kamerstuk -2014, 32043, nr. 176, Tweede Kamer voorstel van de Commissie voor een richtlijn en monasch (beiden Pvda) aan de minister voor Toekomst pensioenstelsel; brief staatssecretaris betreffende strafrechtelijke bescherming van de Wonen en Rijksdienst over de berichtgeving over de uitkomsten van haar gesprekken met shell euro en andere munten tegen valsmunterij omtrent zijn werkbezoek aan Noordoost-Friesland. over de nieuwe pensioenregeling van shell {Com() 42final} (Ingezonden 23 oktober ); Kamerstuk -2014, 32043, nr. 177, Tweede Kamer Kamerstuk -2014, 33746, nr. 3, Tweede Kamer Kamervragen met -2014, nr. 434, Toekomst pensioenstelsel; brief staatssecretaris Nederlandse Investeringsinstelling; brief minister Tweede Kamer Vragen van het lid Van bommel (sp) over beheerkosten pensioenfondsen over aanstelling van Jan van Rutte als kwartiermaker aan de minister van buitenlandse Zaken over Kamerstuk -2014, 32043, nr. 178, Tweede Kamer voor Nederlandse Investeringsinstelling (NII) orgaanhandel in China. (Ingezonden 9 oktober Toekomst pensioenstelsel; brief staatssecretaris Kamerstuk -2014, 33746, nr. 4, Tweede Kamer ); ter aanbieding evaluatie tijdelijke regeling Pensioenknip Nederlandse Investeringsinstelling; brief minister Kamervragen met -2014, nr. 444, over investeringen door pensioenfondsen in Tweede Kamer Vragen van de leden Klaver (Groen- Kamerstuk -2014, 32043, nr. 179, Tweede Kamer Nederland Links) en merkies (sp) aan de minister van Veiligheid Toekomst pensioenstelsel; brief staatssecretaris Kamerstuk -2014, XII, nr. 20 en 42, en Justitie en de staatssecretaris van Finan- met informatie over de algemene Pensioeninstelling ciën over het Nederlands verzet tegen (api) van Infrastructuur en milieu (XII) voor het jaar country-by-country reporting voor internationaal Kamerstuk -2014, 32637, nr. 87, Tweede Kamer 2014; moties opererende ondernemingen. (Ingezonden 15 bedrijfslevenbeleid; brief minister over de verdere Kamerstuk -2014, XIII, nr. 11, Tweede oktober ); uitwerking van de voorwaarden voor het Regionaal Kamervragen met -2014, nr. 445, investeringsfonds mbo Economische Zaken 2014; amendement Tweede Kamer Vragen van het lid Van Hijum (Cda) Kamerstuk -2014, 32637, nr. 88, Tweede Kamer Kamerstuk -2014, XIII, nr. 15, 17, 19, 20, 23, aan de minister van Financiën over de Facebookactie bedrijfslevenbeleid; Verslag algemeen overleg van 25 t/m 27, 29, 31, 32, 52, 63, 77 en 89, Tweede Kamer «banken weigeren betalingsverkeer te be- 10 oktober over het benutten van de economische Vaststelling begroting ministerie van Economische veiligen». (Ingezonden 11 oktober ); kansen van ICT Zaken 2014; moties Staatsblad, 435 Inwerkingtreding onderde- Kamerstuk -2014, 32847, nr. 97, Tweede Kamer Kamerstuk -2014, XIII, nr. 36, Tweede len van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind Integrale visie op de woningmarkt; brief minister en mentorschap over investeringen in de vrije huursector Economische Zaken 2014; Gewijzigde motie Staatsblad, 439 Inwerkingtreding artikel I, Kamerstuk -2014, 32847, nr. 98, Tweede Kamer Kamerstuk -2014, 33756, nr. 11, 14, 22, 25 en 26, onderdeel JJ van de wet tot wijziging o.a. spoorwegwet Integrale visie op de woningmarkt; brief minister Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt ter implementatie van de richtlijnen over wijziging regeling hypothecair krediet 2014; amendementen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/ Kamerstuk -2014, De Nederlandse 33454, nr. BC, burger Eerste Kamer is digitaal. Kamerstuk We zitten aan -2014, de 33756, nr. 12, Tweede Kamer EG (stb. 2011, 218) Rapportages Voorzitter Europese Raad: Naar een Wet maatregelen woningmarkt 2014; brief minister over onder meer het percentage scheefwoners ling Rijksstructuurvisie bereikbaarheid Regio Staatscourant, Kennisgeving vaststel- Europese top wat betreft het bezit van pc s, laptops echte economische en monetaire unie ; brief minister met geannoteerde en toegang agenda tot het Raad internet. algemene Burgers in de willen particuliere ook steeds woningvoorraad Rotterdam en Nieuwe Westelijke oeververbinding Zaken; 19 november vaker langs de digitale weg zakendoen Kamerstuk met de -2014, 33756, nr. 13, Tweede Kamer Kamerstuk -2014, publieke 33501, sector. nr. D, Eerste De publieke Kamer sector Wet wil maatregelen dat de burger woningmarkt 2014; Tweede nota Wijziging Postwet 2009 in 2017 ter alle invoering overheidszaken ex ante online van kan wijziging afhandelen. Staatscourant, ontbindingen door Kamer van Koophandel; 6 november Staatscourant, ontbindingen door En dat hij dat bij voorkeur ook via dat kanaal doet, dat is goedkoper en heeft bedrijfsmatige voordelen. Een win-winontwikkeling: voor de burger het gemak en voor de publieke sector een kostenbesparing. Er is echter een belangrijke maar: houd rekening met de burger die minder vaardig is met lezen, schrijven, De burger kan het niet alleen De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening die past bij digitale begrijpen en met digitale communicatie. Bezit van vaardigheden van burgers pc en toegang tot het internet wil niet zeggen dat PBLQatie 41 De Nederlandse burger is digitaal. We zitten aan de iedereen in staat is digitaal zijn weg naar de overheid Europese top wat betreft het bezit van pc s, laptops te vinden. en toegang tot het internet. Burgers willen ook In deze PBLQatie wordt op een rij gezet wat er steeds bekend vaker langs de digitale weg zakendoen met de publieke sector. De publieke sector wil dat de burger is over de Nederlandse burger en de vaardigheden in 2017 die alle overheidszaken online kan afhandelen. nodig zijn om met digitale dienstverlening overweg Er is echter een belangrijke maar: houd rekening met de burger die minder vaardig is met lezen, schrijven, kunnen. Daartegenover ISBN: 978 wordt een beeld 2 geschetst begrijpen en met digitale communicatie. Bezit van van de ontwikkeling Reeks: van PBLQatie het beleid ( no.41) en hoe de digitale pc en toegang tot het internet wil niet zeggen dat Prijs: 15,50 incl.btw praktijk in de publieke sector er op dit moment iedereen uitziet. in staat is digitaal zijn weg naar de overheid te vinden. Meer weten of bestellen? Op deze manier wordt zichtbaar dat het aanbod van Bel Sdu Klantenservice op (070) digitale dienstverlening beter aan kan sluiten op In deze publicatie wordt op een rij gezet wat er of ga naar vaardigheden van burgers. Alleen door de burger bekend te is over de Nederlandse burger en de vaardigheden die nodig zijn om met digitale dienstverlening overweg te kunnen. Daartegenover wordt een betrekken als maat der dingen, kan de overheid ervoor zorgen ook digitaal bereikbaar, toegankelijk en begrijpelijk te blijven. Deze PBLQatie laat zien op welke manier dit urgente probleem geadresseerd kan worden. PBLQ ZENC PBLQatie 41 De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden van burgers PBLQ ZENC PBLQatie 41 De burger kan het niet alleen De burger kan het niet alleen Digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden van burgers beeld geschetst van de ontwikkeling van het beleid en hoe de digitale praktijk in de publieke sector er momenteel uitziet. Zo wordt zichtbaar dat het aanbod van digitale dienstverlening beter aan kan sluiten op de vaardigheden van burgers. Alleen door de burger te betrekken als maat der dingen, kan de overheid ervoor zorgen ook digitaal bereikbaar, toegankelijk en begrijpelijk te blijven. Deze PBLQatie laat zien op welke manier dit urgente probleem geadresseerd kan worden. Kamer van Koophandel; 7 november Staatscourant, besluit acm op melding voorgenomen concentratie (mededeling); Tankstation beheer en Fuelsco 2 Staatscourant, ontbindingen door Kamer van Koophandel; 8 november Staatscourant, Procuratieregeling stichting autoriteit Financiële markten per 1 november Staatscourant, Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet i.v.m. o.a. verruiming inkomenscriteria voor financiering van Nulopdemeter-woningen Staatscourant, mededeling besluit acm op melding voorgenomen concentratie; EmCart Thuiszorg uitleen b.v - Vitaal uitleenservice b.v., Vitaal Hulpmiddelen b.v. en Vitaal Transport b.v. Staatscourant, bekendmaking normen speelgoed Staatscourant, ontbindingen door Kamer van Koophandel; 11 november Staatscourant, ontbindingen door Kamer van Koophandel; 12 november Staatscourant, ontbindingen door Kamer van Koophandel; 13 november Staatscourant, overdracht rechten en verplichtingen; van arbor Property & Casualty Ireland Limited aan aig Europe Limited Staatscourant, overdracht rechten en verplichtingen; van Hampden Insurance N.V. aan NV schadeverzekeringsmaatschappij maas Lloyd Staatscourant, Wijziging Verordening op de administratie en de financiële integriteit Tractatenblad, 219 Handelsovereenkomst Eu, Colombia en Peru; (met bijlagen, aanhangsels en verklaringen) brussel, 26 juni 2012 Tractatenblad, 222 overeenkomst met Kroatië, t.b.v. aruba, betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 25 juni Tractatenblad, 223 overeenkomst met Kroatië, t.b.v. de bes-eilanden, betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 26 juni Tractatenblad, 224 overeenkomst met Kroatië, t.b.v. Curaçao, betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 27 juni Tractatenblad, 226 Verdrag tussen Nederland en de Vs over administratieve bijstand bij toepassing van douanewetgeving; FINANCIËN ( Kamerstuk -2014, , nr. 1095, Tweede Zaken; brief minister met geannoteerde agenda Ecofin begrotingsraad van 11 november, Eurogroep van 14 november, en Ecofin Raad van 15 november te brussel Kamerstuk -2014, , nr. 1096, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 3 oktober PBLQatie 41

10 10 dinsdag 19 NoVEmbER WET- EN REGELGEVING NummER 47 over o.a. geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin-Raad van 14 en 15 oktober te Luxemburg ( , nr. 1085) Kamerstuk -2014, , nr. 1097, Tweede Zaken; brief staatssecretaris ter aanbieding afschrift van zijn reactie op EC-consultatie over beschikbaarheid van korte termijn exportkredietverzekeringen voor Griekenland Kamerstuk -2014, 22026, nr. 443, Tweede Kamer Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding amsterdam-brussel-parijs en utrechtarnhem-duitse grens; motie Kamerstuk -2014, 24036, nr. 401 t/m 403, Tweede Kamer marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; moties Kamerstuk -2014, 31305, nr. 207, Tweede Kamer mobiliteitsbeleid; brief minister over voortgang actieprogramma beter geïnformeerd op weg Kamerstuk -2014, 31865, nr. 55, Tweede Kamer Verbetering vering en begroting; brief minister over focusonderwerpen in de jaarvering van het Rijk over Kamerstuk -2014, 33653, nr. A, Eerste Kamer Tijdelijke wet resolutieheffing 2014; Verslag Kamerstuk -2014, 33670, nr. 2, Tweede Kamer modernisering Comptabiliteitswet; brief algemene Rekenkamer over de hoofdlijnennotitie modernisering Comptabiliteitswet Kamerstuk -2014, 33682, nr. 4, Tweede Kamer Evaluatie Wet uniformering loonbegrip; Verslag schriftelijk overleg over brief staatssecretaris Weekers (Financiën) d.d over budgettaire consequenties voorstel fractie 50PLus, compensatie voor gevolgen Wet ulb (33682, nr. 3) Kamerstuk -2014, 33682, nr. 5, 7 en 9 t/m 11, Tweede Kamer Evaluatie Wet uniformering loonbegrip; moties Kamerstuk -2014, 33718, nr. 4, Tweede Kamer Goedkeuring belastingverdrag Nederland-China (Trb., 104); Verslag Kamerstuk -2014, A, nr. 16 t/m 18, 20 en 21, Tweede Kamer Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2014; amendementen Kamerstuk -2014, A, nr. 19, Tweede Kamer Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2014; brief minister over vaststelling toltarieven Kamerstuk -2014, IV, nr. 7, Tweede Kamer Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014; brief minister met de kabinetsreactie op het onderzoek mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland Kamerstuk -2014, IV, nr. B, Eerste Kamer Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014; brief minister met kabinetsreactie op onderzoek inzake deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland van bureau Ideeversa Kamerstuk -2014, VI, nr. 17, Tweede Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014; motie Kamerstuk -2014, VIII, nr. 45, Tweede onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; brief staatssecretaris ter aanbieding monitor kwaliteit onderwijshuisvesting po en vo; Nulmeting Kamerstuk -2014, VIII, nr. 46 t/m 50, van onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; Gewijzigde moties Kamerstuk -2014, VIII, nr. 51, Tweede onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; amendement Kamerstuk -2014, VIII, nr. 52 t/m 58, van onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; moties Kamerstuk -2014, VIII, nr. B, Eerste Kamer Vaststelling begroting ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; brief minister ter aanbieding publicaties Cultuur in beeld en Cultuur in cijfers Kamerstuk -2014, IX, nr. 8, Tweede Kamer Vaststelling begroting ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2014; Nota van wijziging Kamerstuk -2014, X, nr. 11, Tweede Kamer Vaststelling begroting ministerie van defensie (X) voor het jaar 2014; brief algemene Rekenkamer over aandachtspunten bij defensiebegroting 2014 Kamerstuk -2014, X, nr. 12, Tweede Kamer Vaststelling begroting ministerie van defensie (X) voor het jaar 2014; brief minister met personeelsrapportage van defensie, stand van 30 juni Kamerstuk -2014, X, nr. 13, Tweede Kamer Vaststelling begroting ministerie van defensie (X) voor het jaar 2014; brief minister met reactie op de berichtgeving over het al dan niet toelaten van vrouwen bij het Korps Commandotroepen (KCT) Kamerstuk -2014, X, nr. 15, Tweede Kamer Vaststelling begroting ministerie van defensie (X) voor het jaar 2014; brief minister met reactie op de afmp-enquête over het vertrouwen onder defensiepersoneel Kamerstuk -2014, XII, nr. 15 t/m 18 en 53, van Infrastructuur en milieu (XII) voor het jaar 2014; amendementen Kamerstuk -2014, XII, nr. 19 t/m 52, van Infrastructuur en milieu (XII) voor het jaar 2014; moties Kamerstuk -2014, XIII, nr. 11, 14, 38 en 39, van Economische Zaken 2014; amendementen Kamerstuk -2014, XIII, nr. 12, Tweede Economische Zaken 2014; brief ter aanbieding bor-notitie over natuurdoelen, effecten en middelen Kamerstuk -2014, XIII, nr. 13, Tweede Economische Zaken 2014; brief minister over wijzigingen en effecten als gevolg van de begrotingsafspraken 2014 Kamerstuk -2014, XIII, nr. 15 t/m 35, 40, 43 t/m 61 en 63 t/m 83 en 85 t/m 99, Tweede Kamer Vaststelling begroting ministerie van Economische Zaken 2014; moties Kamerstuk -2014, XIII, nr. 36, Tweede Economische Zaken 2014; Gewijzigde motie Kamerstuk -2014, XIII, nr. 84, Tweede Economische Zaken 2014; motie Kamerstuk -2014, XV, nr. 8, Tweede sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014; amendement Kamerstuk -2014, XVI, nr. 48, Tweede Volksgezondheid, Welzijn en sport (XVI) voor het jaar 2014; Gewijzigde motie Kamerstuk -2014, XVI, nr. 49, Tweede Volksgezondheid, Welzijn en sport (XVI) voor het jaar 2014; brief staatssecretaris over uitstel van being van vragen Kamerstuk -2014, XVII, nr. 8, Tweede Kamer Vaststelling begroting buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014; Verslag houdende een lijst van vragen en en Kamerstuk -2014, XVIII, nr. 4, Tweede Kamer Vaststelling begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014; Verslag houdende een lijst van vragen en en Kamerstuk -2014, 33751, nr. 3, Tweede Kamer Homogene Groep Internationale samenwerking 2014 (HGIs-nota 2014); Lijst van vragen en en over brief minister van buitenlandse Zaken van over nota Homogene Groep Internationale samenwerking 2014 (HGIs-nota 2014) (33751, nr. 1 en 2). Kamerstuk -2014, 33752, nr. 20, Tweede Kamer belastingplan 2014; Nota van verbetering Kamerstuk -2014, 33752, nr. 21, Tweede Kamer belastingplan 2014; brief staatssecretaris met en op vragen, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 4 november Kamerstuk -2014, 33752, nr. 22, Tweede Kamer belastingplan 2014; Vierde nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33752, nr. 23, Tweede Kamer belastingplan 2014; amendement Kamerstuk -2014, 33752, nr. 27, 34 en 35, Tweede Kamer belastingplan 2014; moties Kamerstuk -2014, 33753, nr. 10, Tweede Kamer overige fiscale maatregelen 2014; Vierde nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33754, nr. 9, Tweede Kamer Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit; Tweede nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33756, nr. 11, 14, 22, 25 en 26, Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; amendementen Kamerstuk -2014, 33756, nr. 12, Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; brief minister over onder meer het percentage scheefwoners in de particuliere woningvoorraad Kamerstuk -2014, 33756, nr. 13, Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; Tweede nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33756, nr. 15 t/m 21, Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; moties Kamerstuk -2014, 33756, nr. 23, 24 en 27, Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; Gewijzigde amendementen Kamerstuk -2014, 33756, nr. 28, Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; brief minister met zijn reactie op amendementen van omtzigt en Knops, ingediend n.a.v. de behandeling van het onderhavige wetsvoorstel op 7 november Kamerstuk -2014, 33780, nr. 2, Tweede Kamer Wijzing begroting ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap i.v.m. incidentele suppletoire begroting; memorie van toelichting Kamerstuk -2014, 33780, nr. A, Eerste Kamer Wijzing begroting ocw i.v.m. incidentele suppletoire begroting; Gewijzigd voorstel van wet Kamerstuk -2014, 33780, nr. B, Eerste Kamer Wijzing begroting ocw i.v.m. incidentele suppletoire begroting; Eindverslag Kamervragen met -2014, nr. 397, Tweede Kamer Vragen van de leden Nijboer en maij (beiden Pvda) aan de minister van Financiën over de uitspraken president Europese Centrale bank (ECb) over het ontzien van junior obligatiehouders. (Ingezonden 25 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 419, Tweede Kamer Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Infrastructuur en milieu over een rapport over overheidsinkomsten en -uitgaven betreffende gemotoriseerd wegverkeer. (Ingezonden 11 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 435, Tweede Kamer Vragen van de leden Voordewind en segers (beiden Christenunie), Ten broeke (VVd), servaes (Pvda), omtzigt (Cda), Van der staaij (sgp), Van bommel (sp) en sjoerdsma (d66) aan de ministers van buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie, en van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over mogelijke financiering van al-shabaab via het consulaat van Eritrea. (Ingezonden 27 september ); Kamervragen met -2014, nr. 444, Tweede Kamer Vragen van de leden Klaver (Groen- Links) en merkies (sp) aan de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën over het Nederlands verzet tegen country-bycountry reporting voor internationaal opererende ondernemingen. (Ingezonden 15 oktober ); Staatsblad, 441 Wijziging besluit maatschappelijke ondersteuning i.v.m. wijzigingen ten aanzien van de uitkeringen aan gemeenten Staatsblad, 442 Wijziging besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Staatscourant, modeltoelatingen voor speelautomaten afgegeven door de Kansspelautoriteit in de periode 1 januari t/m 30 juni Tractatenblad, 214 Verdrag Nederland (t.b.v. Nederlandse antillen) en saint Lucia inzake uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009 Tractatenblad, 216 Verdrag Nederland (t.b.v. Nederlandse antillen) en de Vs inzake uitwisseling gegevens over belastingen; Tractatenblad, 222 overeenkomst met Kroatië, t.b.v. aruba, betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 25 juni Tractatenblad, 223 overeenkomst met Kroatië, t.b.v. bes-eilanden, betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 26 juni Tractatenblad, 224 overeenkomst met Kroatië, t.b.v. Curaçao, betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 27 juni Tractatenblad, 226 Verdrag tussen Nederland en de usa over administratieve bijstand bij toepassing van douanewetgeving; INTERNATIONAAL ( Kamerstuk -2014, , nr. 1301, Tweede Kamer Raad algemene Zaken en Raad buitenlandse Zaken; brief minister met het verslag van de Raad buitenlandse Zaken over handel van 18 oktober Kamerstuk -2014, , nr. 1302, Tweede Kamer Raad algemene Zaken en Raad buitenlandse Zaken; brief minister met geannoteerde agenda Raad buitenlandse Zaken van 18 november Kamerstuk -2014, , nr. 1303, Tweede Kamer Raad algemene Zaken en Raad buitenlandse Zaken; brief minister met geannoteerde agenda Raad algemene Zaken van 19 november Kamerstuk -2014, , nr. 1095, Tweede Zaken; brief minister met geannoteerde agenda Ecofin begrotingsraad van 11 november, Eurogroep van 14 november, en Ecofin Raad van 15 november te brussel Kamerstuk -2014, , nr. 1096, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 3 oktober over o.a. geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofin-Raad van 14 en 15 oktober te Luxemburg ( , nr. 1085) Kamerstuk -2014, , nr. 1097, Tweede Zaken; brief staatssecretaris ter aanbieding afschrift van zijn reactie op EC-consultatie over beschikbaarheid van korte termijn exportkredietverzekeringen voor Griekenland Kamerstuk -2014, , nr. 486, Tweede Kamer milieuraad; Verslag algemeen overleg van 9 oktober, over milieuraad d.d. 14 oktober Kamerstuk -2014, , nr. 104, Tweede Kamer defensieraad; brief minister met geannoteerde agenda RbZ op 18 november op 19 november Kamerstuk -2014, , nr. 444, Tweede Kamer Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief minister over handhaving van de cabotageregels Kamerstuk -2014, , nr. 217, Tweede Kamer Raad voor onderwijs, Jeugd, Cultuur en sport; brief minister met geannoteerde agenda ojcs-raad; 25 en 26 november Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1725, Tweede Kamer over de kabinetsinzet bij de richtlijn financiële conglomeraten II Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1726, Tweede Kamer over stand van zaken nieuw LGo-besluit Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1727, Tweede Kamer ter aanbieding bnc-fiche: Verordening capaciteitsbeleid binnenvaartvloot Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1728, Tweede Kamer ter aanbieding bnc-fiche: Richtlijn technische eisen binnenvaartschepen Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1729, Tweede Kamer ter aanbieding bnc-fiche: mededeling Naiades II Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1730, Tweede Kamer ter aanbieding bnc-fiche: Verordening financiële benchmarks Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1731, Tweede Kamer ter aanbieding bnc-fiche: mededeling naar een opener onderwijs Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1732, Tweede Kamer ter aanbieding bnc-fiche: mededeling Eu-bossenstrategie Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1733, Tweede Kamer ter aanbieding bnc-fiche: Verordening Europees ontwikkelingsfonds: uitvoering, Financieel

11 NummER 47 WET- EN REGELGEVING dinsdag 19 NoVEmbER 11 Reglement en overbruggingsfaciliteit Kamerstuk -2014, 23432, nr. 353, Tweede Kamer de situatie in het midden-oosten; Verslag algemeen overleg van 8 oktober over o.m. het aiv-advies Tussen woord en daad, perspectieven op duurzame vrede in het midden-oosten Kamerstuk -2014, 23987, nr. 133, Tweede Kamer uitbreiding Europese unie; brief minister ter aanbieding appreciatie kabinet van uitbreidingspakket dat Europese Commissie op 16 oktober presenteerde Kamerstuk -2014, 27406, nr. 208, Tweede Kamer Nota de kenniseconomie in zicht ; brief staatssecretaris over oprichting van EaTRIs ERIC Kamerstuk -2014, 29521, nr. 213, Tweede Kamer Nederlandse deelname aan vredesmissies; brief ministers over het besluit van het kabinet een Nederlandse bijdrage te leveren aan de un multidimensional Integrated stabilisation mission in mali (minusma) Kamerstuk -2014, 31460, nr. 36, Tweede Kamer Project speer; Lijst van vragen en en inzake de voortgangsrapportage van het programma speer over de periode 1 januari tot 1 juli (31460, nr. 34) Kamerstuk -2014, 32735, nr. D, Eerste Kamer mensenrechten in het buitenlands beleid; Verslag mondeling overleg op 8 oktober, over mensenrechtenbeleid Kamerstuk -2014, 33454, nr. BC, Eerste Kamer Rapportages Voorzitter Europese Raad: Naar een echte economische en monetaire unie ; brief minister met geannoteerde agenda Raad algemene Zaken; 19 november Kamerstuk -2014, 33551, nr. G, Eerste Kamer staat van de Europese unie ; brief minister over bestrijding jeugdwerkloosheid Kamerstuk -2014, 33625, nr. 44, Tweede Kamer Hulp, handel en investeringen; Lijst van vragen en en over ondernemen voor ontwikkeling: investeren in duurzame en inclusieve groei (33625, nr. 38) Kamerstuk -2014, 33625, nr. 45, Tweede Kamer Hulp, handel en investeringen; brief minister over ondernemen op buitenlandse markten Kamerstuk -2014, X, nr. 12, Tweede Kamer Vaststelling begroting ministerie van defensie (X) voor het jaar 2014; brief minister met personeelsrapportage defensie, stand van 30 juni Kamerstuk -2014, XIII, nr. 44 en 47, van Economische Zaken 2014; moties Kamerstuk -2014, 33751, nr. 3, Tweede Kamer Homogene Groep Internationale samenwerking 2014 (HGIs-nota 2014); Lijst van vragen en en over brief minister van buitenlandse Zaken van over nota Homogene Groep Internationale samenwerking 2014 (HGIs-nota 2014) (33751, nr. 1 en 2). Kamerstuk -2014, 33763, nr. 26, Tweede Kamer Toekomst krijgsmacht; Lijst van vragen en en over het rapport Validering nota In het belang van Nederland (33763, nr. 2) van de algemene Rekenkamer van 19 september Kamerstuk -2014, 33763, nr. 27, Tweede Kamer Toekomst krijgsmacht; brief minister met plan van aanpak financiële duurzaamheid op lange termijn Kamerstuk -2014, 33763, nr. 28, Tweede Kamer Toekomst krijgsmacht; brief minister over de stand van zaken van het verbeterprogramma beheer tot en met augustus Kamerstuk -2014, 33763, nr. 29, Tweede Kamer Toekomst krijgsmacht; brief minister over het actieplan werving en behoud van personeel Kamervragen met -2014, nr. 396, Tweede Kamer Vragen van het lid de Roon (PVV) aan de minister-president en de minister van buitenlandse Zaken over de Turkse steun aan jihadisten in syrië. (Ingezonden 21 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 397, Tweede Kamer Vragen van de leden Nijboer en maij (beiden Pvda) aan de minister van Financiën over uitspraken president Europese Centrale bank (ECb) over ontzien van junior obligatiehouders. (Ingezonden 25 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 403, Tweede Kamer Vragen van het lid Ten broeke (VVd) aan de minister van buitenlandse Zaken over het bericht dat Koeweit voornemens is bij binnenkomst in het land een medische screening te doen om zodoende homoseksuelen te detecteren. (Ingezonden 9 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 404, Tweede Kamer Vragen van de leden de Caluwé en Verheijen (beiden VVd) aan de minister voor buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking over het bericht «Eu aid lost in Palestine». (Ingezonden 17 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 409, Tweede Kamer Vragen van de leden Klever en de Graaf (beiden PVV) aan de minister van Economische Zaken over het bericht «Ingreep in emissiehandel wekt woede van Tata steel». (Ingezonden 17 september ); Kamervragen met -2014, nr. 420, Tweede Kamer Vragen van het lid omtzigt (Cda) aan de minister van buitenlandse Zaken over de Nederlands/Turkse journaliste Füsun Erdogan, die al 7 jaar in voorarrest zit in Turkije. (Ingezonden 28 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 434, Tweede Kamer Vragen van het lid Van bommel (sp) aan de minister van buitenlandse Zaken over orgaanhandel in China. (Ingezonden 9 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 436, Tweede Kamer Vragen van de leden Ten broeke en dijkhoff (beiden VVd) aan de ministers van buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de aanslag van al shabaab in Nairobi. (Ingezonden 26 september ); Kamervragen met -2014, nr. 443, Tweede Kamer Vragen van de leden Van bommel (sp), sjoerdsma (d66) en Voordewind (Christenunie) aan de minister van buitenlandse Zaken over het mensenrechtenbeleid m.b.t. saudi-arabië. (Ingezonden 27 september ); Staatsblad, 437 Inwerkingtreding uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief en intrekking Tijdelijk uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief Staatscourant, Instelling bvg EHd 42 t.b.v. Zr.ms. Groningen en Zr.ms. Zeeland Staatscourant, Instelling bvg stroesche Zand (Raven) Staatscourant, Instelling bvg s marne a en b t.b.v. Purple Windmill -3 (week 46) Staatscourant, Instelling bijzonder luchtverkeersgebied bvg EHR 8; t.b.v. het schip Hr. ms. Van speijk Staatscourant, benoemingsbesluit vast lid adviescommissie Talen Wet beëdigde tolken en vertalers Tractatenblad, 212 Euro-mediterrane overeenkomst associatie EG-lidstaten en Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië; brussel, 24 november 1997 Tractatenblad, 213 statuut van Rome inzake het Internationaal strafhof; Rome, 17 juli 1998 Tractatenblad, 219 Handelsovereenkomst Eu, Colombia en Peru; (met bijlagen, aanhangsels en verklaringen) brussel, 26 juni 2012 Tractatenblad, 220 Verdrag Nederland - uganda over de status van defensiepersoneel, aanwezig op het grondgebied van de Republiek uganda voor multilaterale trainings- en opleidingsactiviteiten; Kampala, 18 september 2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 295 blz Verordening (Eu) nr. 1052/ van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) Publicatieblad van de Europese Unie L 298 blz uitvoeringsbesluit /640/Eu van de Commissie van 7 november tot oprichting van de Europese infrastructuur voor geavanceerd translationeel onderzoek in de geneeskunde als een consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (Eatris Eric) LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ ( Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1732, Tweede Kamer ter aanbieding bnc-fiche: mededeling Eu-bossenstrategie Kamerstuk -2014, 26991, nr. 377, Tweede Kamer Voedselveiligheid; motie Kamerstuk -2014, 27858, nr. 219, Tweede Kamer Gewasbeschermingsbeleid; brief staatssecretaris ter aanbieding onderzoeksrapport LEI/CLm over haalbaarheid en betaalbaarheid ambities tweede nota duurzame Gewasbescherming Kamerstuk -2014, 28286, nr. 654 t/m 661, Tweede Kamer dierenwelzijn; moties Kamerstuk -2014, 28286, nr. 662, Tweede Kamer dierenwelzijn; Verslag algemeen overleg gehouden op 3 oktober, over biodiversiteit Kamerstuk -2014, 29664, nr. 112, Tweede Kamer binnenvisserij; brief staatssecretaris ter aanbieding rapport Vangstadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en markermeer Kamerstuk -2014, 30825, nr. 199, Tweede Kamer Ecologische hoofdstructuur; brief staatssecretaris ter being van vragen die de vaste commissie heeft gesteld op basis van een notitie van de bor over het meten van grondwaterstanden Kamerstuk -2014, 30825, nr. 200 t/m 205, Tweede Kamer Ecologische hoofdstructuur; moties Kamerstuk -2014, 30825, nr. 206, Tweede Kamer Ecologische hoofdstructuur; brief staatssecretaris ter aanbieding zesde voortgangsrapportage Groot Project Ecologische Hoofdstructuur Kamerstuk -2014, 30825, nr. 207, Tweede Kamer Ecologische hoofdstructuur; Verslag algemeen overleg van 1 oktober over o.a. reactie staatssecretaris EZ op aangehouden motie-pechtold c.s. (33 410, nr. 45) over robuuste EHs (30825, nr. 186) Kamerstuk -2014, 31389, nr. 135 t/m 139, Tweede Kamer Wet dieren; moties Kamerstuk -2014, 33037, nr. 77, Tweede Kamer mestbeleid; brief staatssecretaris over stand van zaken veldonderzoek naar ammoniakemissie en -depositie Kamerstuk -2014, 33322, nr. 48, Tweede Kamer Wijziging meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht); brief staatssecretaris over fraudebestrijding meststoffenwet Kamerstuk -2014, 33322, nr. B, Eerste Kamer Wijziging meststoffenwet (invoering mestverwerkingsplicht); Voorlopig verslag Kamerstuk -2014, XIII, nr. 38, Tweede Economische Zaken 2014; amendement Kamerstuk -2014, XIII, nr. 40, 43 t/m 47, 52, 55, 58, 60, 63, 64, 68 t/m 73, 77 en 79, Tweede Economische Zaken 2014; moties Kamerstuk -2014, 33776, nr. 4, Tweede Kamer Intrekking machtigingswet instelling visserijzone; Verslag Kamerstuk -2014, 33792, nr. 1, Tweede Kamer Initiatiefnota over agrarische activiteiten en volksgezondheid (Een gezonde veehouderij); Geleidende brief ter aanbieding nota (33792, nr. 2) Kamerstuk -2014, 33792, nr. 2, Tweede Kamer Initiatiefnota over agrarische activiteiten en volksgezondheid (Een gezonde veehouderij); Initiatiefnota Kamervragen met -2014, nr. 417, Tweede Kamer Vragen van de leden dikkers en Jacobi (beiden Pvda) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de veiligheid van mestsilo s. (Ingezonden 7 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 442, Tweede Kamer Vragen van de leden Lodders, bosman, de Liefde en Heerema (allen VVd) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over nationale koppen ten aanzien van Europese regelgeving op het gebied van landbouw, natuur en visserij. (Ingezonden 11 oktober ); Staatsblad, 446 Wijziging Pachtprijzenbesluit 2007 Staatscourant, Wijziging Regeling praktijkleren en Groene plus (aanvulling landelijke agenda) Staatscourant, Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 8 november Staatscourant, Wijziging Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria Staatscourant, Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 13 november Tractatenblad, 218 Internationaal Verdrag betreffende de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersschepen, 1995; (met bijlage) Londen, 7 juli 1995 MEDIA EN INFORMATIE ( Kamerstuk -2014, , nr. 444, Tweede Kamer Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief minister over handhaving van de cabotageregels Kamerstuk -2014, 26643, nr. 292, Tweede Kamer Informatie- en communicatietechnologie; brief minister over de stand van zaken van digitalisering van het contact tussen de overheid en burgers en bedrijven Kamerstuk -2014, 26643, nr. 293, Tweede Kamer Informatie- en communicatietechnologie; brief minister over kritische opmerkingen van oudparlementariër dhr. El Fassed betreffende beschikbaarheid en toegankelijkheid van open data Kamerstuk -2014, 27406, nr. 208, Tweede Kamer Nota de kenniseconomie in zicht ; brief staatssecretaris over oprichting van EaTRIs ERIC Kamerstuk -2014, 31460, nr. 36, Tweede Kamer Project speer; Lijst van vragen en en inzake de voortgangsrapportage van het programma speer over de periode 1 januari tot 1 juli (Kamerstuk 31460, nr. 34) Kamerstuk -2014, 33326, nr. 3, Tweede Kamer Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid; brief Presidium ter aanbieding onderzoeksvoorstel t.b.v. een verdiepingsonderzoek naar ICT-projecten bij de overheid Kamerstuk -2014, 33501, nr. D, Eerste Kamer Wijziging Postwet 2009 ter invoering ex ante toezicht op postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht; Eindverslag Kamerstuk -2014, 33541, nr. E, Eerste Kamer Wijziging mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren; motie Kamerstuk -2014, XIII, nr. 18 en 30, van Economische Zaken 2014; moties Kamervragen met -2014, nr. 420, Tweede Kamer Vragen van het lid omtzigt (Cda) aan de minister van buitenlandse Zaken over de Nederlands/Turkse journaliste Füsun Erdogan, die al 7 jaar in voorarrest zit in Turkije. (Ingezonden 28 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 425, Tweede Kamer Vragen van het lid dijkhoff (VVd) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «moslimextremist bedreigt Elsevierblogger afshin Ellian». (Ingezonden 4 oktober ); Staatscourant, Wijziging Nummerplan telefoon- en IsdN-diensten i.v.m. wijziging datum in gebruik nemen nummers uit de reeks 097 voor elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen Staatscourant, Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte t.b.v. paging (smf 3) aan KPN b.v. NATUUR EN MILIEU ( Kamerstuk -2014, , nr. 486, Tweede Kamer milieuraad; Verslag algemeen overleg van 9 oktober, over milieuraad d.d. 14 oktober Kamerstuk -2014, , nr. 444, Tweede Kamer Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief minister over handhaving van de cabotageregels Kamerstuk -2014, 24036, nr. 402, Tweede Kamer marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; motie Kamerstuk -2014, 26991, nr. 375 t/m 383, Tweede Kamer Voedselveiligheid; moties Kamerstuk -2014, 26991, nr. 384, Tweede Kamer Voedselveiligheid; brief staatssecretaris met reactie op de berichtgeving dat er geen bewijs is voor fraude met grote hoeveelheden vlees bij de brabantse groothandel Willy selten uit oss Kamerstuk -2014, 28286, nr. 654 t/m 661, Tweede Kamer dierenwelzijn; moties Kamerstuk -2014, 28286, nr. 662, Tweede Kamer dierenwelzijn; Verslag algemeen overleg gehouden op 3 oktober, over biodiversiteit Kamerstuk -2014, 29477, nr. 261, Tweede Kamer Geneesmiddelenbeleid; brief minister met haar reactie op de brief van de bogin d.d. 5 juli over een tekort aan veel voorgeschreven geneesmiddelen, veroorzaakt door het preferentiebeleid Kamerstuk -2014, 30101, nr. E, Eerste Kamer Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte; brief minister ter aanbieding rapport bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast; Evaluatie na drie jaar Kamerstuk -2014, 30175, nr. 189, Tweede Kamer besluit luchtkwaliteit 2005; brief minister met reactie op berichtgeving over uitkomsten van onderzoek dcmr naar luchtkwaliteit langs a13 bij overschie als gevolg van snelheidsverhoging

12 12 dinsdag 19 NoVEmbER WET- EN REGELGEVING NummER 47 Kamerstuk -2014, 30196, nr. 218, Tweede Kamer duurzame ontwikkeling en beleid; Verslag algemeen overleg, 8 oktober, over duurzaam hout Kamerstuk -2014, 30825, nr. 199, Tweede Kamer Ecologische hoofdstructuur; brief staatssecretaris ter being van vragen die de vaste commissie heeft gesteld op basis van een notitie van de bor over het meten van grondwaterstanden Kamerstuk -2014, 30825, nr. 200 t/m 205, Tweede Kamer Ecologische hoofdstructuur; moties Kamerstuk -2014, 30825, nr. 206, Tweede Kamer Ecologische hoofdstructuur; brief staatssecretaris ter aanbieding zesde voortgangsrapportage Groot Project Ecologische Hoofdstructuur Kamerstuk -2014, 30825, nr. 207, Tweede Kamer Ecologische hoofdstructuur; Verslag algemeen overleg van 1 oktober over o.a. reactie staatssecretaris EZ op aangehouden motie-pechtold c.s. (33410, nr. 45) over een robuuste EHs (30825, nr. 186) Kamerstuk -2014, 31239, nr. 172, Tweede Kamer stimulering duurzame energieproductie; brief minister ter aanbieding prognose hernieuwbare energie Kamerstuk -2014, 31239, nr. 173, Tweede Kamer stimulering duurzame energieproductie; brief minister met een overzicht van de besteding van de 500 mln. euro die in het kader van het borsseleconvenant is overeengekomen om een extra impuls te geven aan energie-efficiëntie Kamerstuk -2014, 31389, nr. 135 t/m 139, Tweede Kamer Wet dieren; moties Kamerstuk -2014, 32366, nr. 17, Tweede Kamer Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen; motie Kamerstuk -2014, 32886, nr. 2, Tweede Kamer Werking Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren autoriteit; brief staatssecretaris bij aanbieding rapportage van de Raad van advies over onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren autoriteit over het jaar 2012 Kamerstuk -2014, 33043, nr. 17 t/m 24, Tweede Kamer Green deal; moties Kamerstuk -2014, 33441, nr. F en G, Eerste Kamer Wijziging Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget); moties Kamerstuk -2014, 33503, nr. B, Eerste Kamer Wijziging Waterwet en enkele andere wetten (onder meer aanvulling en verbeteringen); Voorlopig verslag Kamerstuk -2014, 33520, nr. B, Eerste Kamer Implementatiewet richtlijn consumentenrechten; Voorlopig verslag vaste commissie voor Justitie over onderhavig wetsvoorstel Kamerstuk -2014, 33529, nr. 26, Tweede Kamer Gaswinning Groningen-veld; brief minister over onderzoeken naar gaswinning Groningen-veld Kamerstuk -2014, 33576, nr. 9, Tweede Kamer Natuurbeleid; brief staatssecretaris met een tussenbalans van het natuurbeleid Kamerstuk -2014, 33643, nr. 9, Tweede Kamer Eu-voorstellen: Plant- en diergezondheidspakket Com () 264, 260, 262, 265, 267 en 327; motie Kamerstuk -2014, 33669, nr. 9, Tweede Kamer Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof); amendement Kamerstuk -2014, 33686, nr. 6, Tweede Kamer Wijziging Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage); Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk -2014, 33686, nr. 7, Tweede Kamer Wijziging Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage); Nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33738, nr. 5, Tweede Kamer Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet; Verslag Kamerstuk -2014, XII, nr. 17 en 53, Tweede Infrastructuur en milieu (XII) voor het jaar 2014; amendementen Kamerstuk -2014, XII, nr. 19, 23, 24, 26, 28, 29, 39, 43 t/m 45, 48, 50 en 51, Tweede Kamer Vaststelling begroting ministerie van Infrastructuur en milieu (XII) voor het jaar 2014; moties Kamerstuk -2014, XIII, nr. 11, 14, 38 en 39, van Economische Zaken 2014; amendementen Kamerstuk -2014, XIII, nr. 12, Tweede Economische Zaken 2014; brief ter aanbieding bor-notitie over natuurdoelen, effecten en middelen Kamerstuk -2014, XIII, nr. 33 t/m 35, 43, 44, 48 t/m 51, 53, 54, 57, 59, 61, 64 t/m 68, 71 t/m 76, 78, 80 t/m 83 en 85 t/m 99, Tweede Kamer Vaststelling begroting ministerie van Economische Zaken 2014; moties Kamerstuk -2014, XVI, nr. 48, Tweede Volksgezondheid, Welzijn en sport (XVI) voor het jaar 2014; Gewijzigde motie Kamerstuk -2014, 33752, nr. 23, Tweede Kamer belastingplan 2014; amendement Kamerstuk -2014, 33752, nr. 27 en 35, Tweede Kamer belastingplan 2014; moties Kamerstuk -2014, 33795, nr. A/1, Eerste/Tweede Kamer aanvullend Protocol inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling van Nagoya-Kuala Lumpur bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid; Nagoya, 15 oktober 2010; brief minister over overlegging van de overeenkomst, ter stilzwijgende goedkeuring Kamervragen met -2014, nr. 398, Tweede Kamer Vragen van het lid Paulus Jansen (sp) aan de minister van Economische Zaken over de gevolgen van de splitsingswet (Wet onafhankelijk Netbeheer). (Ingezonden 11 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 409, Tweede Kamer Vragen van de leden Klever en de Graaf (beiden PVV) aan de minister van Economische Zaken over het bericht «Ingreep in emissiehandel wekt woede van Tata steel». (Ingezonden 17 september ); Kamervragen met -2014, nr. 412, Tweede Kamer Vragen van het lid Paulus Jansen (sp) aan de minister van Economische Zaken over het fonds voor duurzame energie, gekoppeld aan levensduurverlenging kerncentrale borssele. (Ingezonden 17 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 420, Tweede Kamer Vragen van het lid omtzigt (Cda) aan de minister van buitenlandse Zaken over de Nederlands/Turkse journaliste Füsun Erdogan, die al 7 jaar in voorarrest zit in Turkije. (Ingezonden 28 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 433, Tweede Kamer Vragen van het lid Van Gerven (sp) aan de minister van Infrastructuur en milieu over de luchtkwaliteit langs wegen. (Ingezonden 18 oktober ); Staatscourant, Kennisgeving mijnbouwwet; Winningsplan Wieringa Staatscourant, Kennisgeving mijnbouwwet; Winningsplan Heinenoord Staatscourant, bekendmaking besluit vergunning o.g.v. Waterwet; dosco baggerwerken b.v., overslag van baggerspecie Staatscourant, Verlenen omgevingsvergunning o.g.v. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Reguliere voorbereidingsprocedure; Legerplaats Ermelo Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluiten uitvoering Tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel; cluster CTT 58 Staatscourant, Kennisgeving verlening Wbr-vergunning a.n.w.b. b.v.; verzorgingsplaats sandelingen-oost Staatscourant, Kennisgeving verlening Wbr-vergunning breesaap b.v.; Verzorgingsplaats sandelingen-oost Staatscourant, Kennisgeving verlening Wbr-vergunning breesaap b.v.; verzorgingsplaats sandelingen-west Staatscourant, Kennisgeving verlening Wbr-vergunning breesaap b.v.; verzorgingsplaats de Zuidpunt Staatscourant, bekendmaking besluit vergunning o.g.v. Waterwet; bp Europa se - bp Nederland Staatscourant, Kennisgeving verlening Wbr-vergunning breesaap b.v.; verzorgingsplaats den bout Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit ter uitvoering Tracébesluit Weguitbreiding schiphol - amsterdam - almere; cluster saa a1/a6 106 Staatscourant, Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning; Koning Willem III kazerne te apeldoorn Staatscourant, Vergunningen Kernenergiewet; 6 november Staatscourant, ontwerpbesluit vergunning Waterwet; Rosier Nederland b.v. Staatscourant, bekendmaking normen speelgoed Staatscourant, Toestemming overdracht opsporingsvergunning koolwaterstoffen d12b; van Wintershall, GdF, EWE VERTRIEb GmbH en Gazprom aan Wintershall, GdF, one en Gazprom Staatscourant, Toestemming overdracht winningsvergunning koolwaterstoffen K9ab Staatscourant, Toestemming overdracht winningsvergunning koolwaterstoffen K12 Staatscourant, Toestemming overdracht winningsvergunning koolwaterstoffen K9c Staatscourant, Toestemming overdracht winningsvergunning L8a Staatscourant, Toestemming overdracht winningsvergunning koolwaterstoffen blok L10 en een deel van blok L11 (L10/L11a) Staatscourant, ontwerpbeschikking vergunning Wet milieubeheer/wet verontreiniging oppervlaktewateren; Climax molybdenum b.v. Staatscourant, Kennisgeving melding ingevolge besluit algemene regels milieu mijnbouw; dana Petroleum Netherlands b.v. te den Haag Staatscourant, Intrekking goedkeuring Hygiënecode ambulante Handel Verkoop Eeten drinkwaren, juni 2004, versie 1 Staatscourant, Kennisgeving Tracébesluit a6/a7 Knooppunt Joure Staatscourant, Vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2014 Staatscourant, aanvraag omgevingsvergunning o.g.v. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Reguliere voorbereidingsprocedure; Gen. maj. de Ruyter van steveninckkazerne Staatscourant, Kennisgeving verlenen omgevingsvergunning aardwarmtewinning; ECW Geowarmte I b.v. te middenmeer Staatscourant, Kennisgeving besluit in het kader van het Tracebesluit spooruitbreiding schiphol - amsterdam - almere - Lelystad (saal), cluster saal-038 Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit voor energielaadpunt op verzorgingsplaats langs rijksweg a12 Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit vergunning o.g.v. de Wet bescherming antarctica; zeilreis van de heer H.H.m.m. marres Staatscourant, uitvoering Richtlijn /46/Eu betreffende eiwitten voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit voor een energielaadpunt op verzorgingsplaats langs rijkswegen Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit vergunning Waterwet; stichting Het Geldersch Landschap, voor een natuurvriendelijke oever van een deel van de Hoenwaard, in gemeente Hattem Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit wijzigen Watervergunning; Falck Nutec bv te maasvlakte Rotterdam Staatscourant, Kennisgeving aanvraag vergunning o.g.v. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. uitgebreide voorbereidingsprocedure; schietterrein Leusderheide Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning t.b.v. Tracébesluit verdubbeling N33 assen - Zuidbroek; fietsbrug oosterdiep te Wildervank Staatscourant, benoeming voorzitter en leden adviescommissie bijzondere uitkering natuur Staatscourant, Kennisgeving verlenen omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe chemicaliënopslag bij TNo delft Staatscourant, Vergunningen Kernenergiewet; 13 november Staatscourant, Terinzagelegging voorstel tarieven landelijk netbeheerder gas 2014 Staatscourant, mededeling over appendices voor de berekening van geluidbelasting van burgerluchthavens en Indelingslijst luchtvaartuigtypen voor burgerluchthavens (m.u.v. de luchthaven schiphol) Staatscourant, Kennisgeving Inspraak milieueffectrapport Kuwait Petroleum Europoort b.v. (KPE), Rotterdam-Europoort ONDERWIJS EN WETENSCHAP ( Kamerstuk -2014, , nr. 217, Tweede Kamer Raad voor onderwijs, Jeugd, Cultuur en sport; brief minister met geannoteerde agenda ojcs-raad; 25 en 26 november Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1731, Tweede Kamer ter aanbieding bnc-fiche: mededeling naar een opener onderwijs Kamerstuk -2014, 31332, nr. 22, Tweede Kamer doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen; brief staatssecretaris ter aanbieding plan van aanpak inzake verbetering rekenvaardigheden Kamerstuk -2014, 31332, nr. 23, Tweede Kamer doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen; Verslag algemeen overleg van 9 oktober, over Referentieniveaus taal en rekenen Kamerstuk -2014, 31524, nr. 187, Tweede Kamer beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; brief minister met haar beleidsreactie op het advies Ruimte voor ontwikkeling van de commissie-van der Touw (onderzoek naar publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs) Kamerstuk -2014, 32637, nr. 87, Tweede Kamer bedrijfslevenbeleid; brief minister over de verdere uitwerking van de voorwaarden voor het Regionaal investeringsfonds mbo Kamerstuk -2014, 32637, nr. 88, Tweede Kamer bedrijfslevenbeleid; Verslag algemeen overleg van 10 oktober over het benutten van de economische kansen van ICT Kamerstuk -2014, 33043, nr. 17 t/m 24, Tweede Kamer Green deal; moties Kamerstuk , 33116, nr. 9, Tweede Kamer Wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte onderwijs; amendement Kamerstuk -2014, 33223, nr. 5, Tweede Kamer Evaluatie Wet medezeggenschap op scholen; brief staatssecretaris met zijn reactie op het rapport de leraar in bovenbestuurlijke netwerken Kamerstuk -2014, 33472, nr. A, Eerste Kamer Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs; Gewijzigd voorstel van wet Kamerstuk -2014, 33618, nr. 6, Tweede Kamer Wijziging Wpo, WVo en Wec i.v.m. het onderwijs in de Friese taal; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk -2014, 33618, nr. 7, Tweede Kamer Wijziging Wpo, WVo en Wec i.v.m. het onderwijs in de Friese taal; Nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33650, nr. 36, Tweede Kamer subsidiebeleid onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw); brief minister over uitvoering van moties betreffende de subsidieregeling praktijkleren Kamerstuk -2014, 33680, nr. 7, Tweede Kamer Wet sociaal leenstelsel masterfase; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk -2014, 33680, nr. 8, Tweede Kamer Wet sociaal leenstelsel masterfase; Nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33743, nr. 5, Tweede Kamer Wet adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Verslag Kamerstuk -2014, VIII, nr. 45, Tweede onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; brief staatssecretaris ter aanbieding monitor kwaliteit onderwijshuisvesting po en vo; Nulmeting Kamerstuk -2014, VIII, nr. 46 t/m 50, van onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; Gewijzigde moties Kamerstuk -2014, XIII, nr. 26, 28 en 35, van Economische Zaken 2014; moties Kamerstuk -2014, XIII, nr. 36, Tweede Economische Zaken 2014; Gewijzigde motie Kamerstuk -2014, XIII, nr. 39, Tweede Economische Zaken 2014; amendement Kamerstuk -2014, 33756, nr. 14, Tweede Kamer Wet maatregelen woningmarkt 2014; amendement Kamerstuk -2014, 33795, nr. A/1, Eerste/Tweede Kamer aanvullend Protocol inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling van Nagoya-Kuala Lumpur bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid; Nagoya, 15 oktober 2010; brief minister over overlegging van de overeenkomst, ter stilzwijgende goedkeuring Kamervragen met -2014, nr. 425, Tweede Kamer Vragen van het lid dijkhoff (VVd) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «moslimextremist bedreigt Elsevier-

13 NummER 47 WET- EN REGELGEVING dinsdag 19 NoVEmbER 13 blogger afshin Ellian». (Ingezonden 4 oktober ); Staatsblad, 438 Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten Staatsblad, 442 Wijziging besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Staatsblad, 443 Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog Staatscourant, Wijziging Regeling examenprogramma s voortgezet onderwijs i.v.m. vernieuwen examenprogramma s wiskunde b havo en vwo en wiskunde d havo en vwo Staatscourant, Wijziging Regeling praktijkleren en Groene plus (aanvulling landelijke agenda) Staatscourant, Wijziging Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria Staatscourant, Inwerkingtreding Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2014 Staatscourant, Regeling bekostiging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leer-werktrajecten vmbo voor schooljaren /2014 en 2014/2015 en afwikkeling bekostiging voor schooljaar 2012/ Tractatenblad, 218 Internationaal Verdrag betreffende de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersschepen, 1995; (met bijlage) Londen, 7 juli 1995 RECHT EN RECHTSPRAAK ( Kamerstuk -2014, 28286, nr. 660, Tweede Kamer dierenwelzijn; motie Kamerstuk -2014, 29279, nr. 172, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; brief Presidium met afschrift verzoek aan de Raad voor de Rechtspraak om nadere uitwerking position paper de organisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste instantie Kamerstuk -2014, 29279, nr. 173, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag algemeen overleg gehouden op 10 oktober, over strafrechtelijke onderwerpen Kamerstuk -2014, 30101, nr. E, Eerste Kamer Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte; brief minister ter aanbieding rapport bestuurlijke strafbeschikking en bestuurlijke boete overlast; Evaluatie na drie jaar Kamerstuk -2014, 30538, nr. B, Eerste Kamer Initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van o.m. het Wetboek van strafrecht (opheffen strafrechtelijke immuniteit publiekrechtelijke rechtspersonen); Voorlopig verslag Kamerstuk -2014, 33032, nr. G, Eerste Kamer Wijziging boek 1 bw i.v.m. juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie; motie Kamerstuk -2014, 33309, nr. E, Eerste Kamer Implementatie richtlijn inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers ervan; brief minister ter aanbieding beleidsreactie op een rapport van Intervict en op een rapport van unicef Nederland en defence for Children Kamerstuk -2014, 33498, nr. C, Eerste Kamer Wijziging Wetboek van strafrecht, Wetboek van strafvordering e.a. wetten i.v.m. invoering adolescentenstrafrecht; memorie van Kamerstuk -2014, 33498, nr. D, Eerste Kamer Wijziging Wetboek van strafrecht, Wetboek van strafvordering e.a. wetten i.v.m. invoering adolescentenstrafrecht; Eindverslag Kamerstuk -2014, 33542, nr. 6, Tweede Kamer Wijziging Wetboek van strafvordering i.v.m. vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk -2014, 33542, nr. 7, Tweede Kamer Wijziging Wetboek van strafvordering i.v.m. vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie; Nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33572, nr. 7, Tweede Kamer Wijziging Wetboek van strafrecht (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken); Nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33572, nr. A, Eerste Kamer Wijziging Wetboek van strafrecht (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken); Gewijzigd voorstel van wet Kamerstuk -2014, 33580, nr. A, Eerste Kamer Implementatie richtlijn 2011/93/Eu ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie; Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Justitie over het onderhavige wetsvoorstel Kamerstuk -2014, 33738, nr. 5, Tweede Kamer Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet; Verslag Kamerstuk -2014, 33742, nr. 4, Tweede Kamer Wijziging Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen i.v.m. aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging; Verslag Kamerstuk -2014, XIII, nr. 18, 28 en 49, van Economische Zaken 2014; moties Kamerstuk -2014, 33757, nr. 5, Tweede Kamer Wijziging van onder meer de awb i.v.m. aanpassing griffierechten; Verslag vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Kamervragen met -2014, nr. 408, Tweede Kamer Vragen van het lid azmani (VVd) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de aantallen opgelegde boetes aan luchtvervoerders die de Vreemdelingenwet overtreden. (Ingezonden 23 september ); Kamervragen met -2014, nr. 422, Tweede Kamer Vragen van de leden Helder en de Graaf (beiden PVV) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en milieu over trajectcontroles. (Ingezonden 4 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 447, Tweede Kamer Vragen van de leden de Wit en Kooiman (beiden sp) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over harde kritiek van een rechter op geautomatiseerde werkwijze CJIb en de toepassing van het dwangmiddel gijzeling. (Ingezonden 30 augustus ); Staatsblad, 435 Inwerkingtreding van onderdelen van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap Staatsblad, 440 Wijziging besluit dnaonderzoek in strafzaken en het besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden i.v.m. aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring Staatsblad, 444 Implementatie richtlijn 2011/36/Eu inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel Staatsblad, 445 Inwerkingtreding Wet tot implementatie van Richtlijn 2011/36/Eu inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel Staatsblad, 446 Wijziging Pachtprijzenbesluit 2007 Staatscourant, ontbindingen door Kamer van Koophandel; 6 november Staatscourant, ontbindingen door Kamer van Koophandel; 7 november Staatscourant, Vervanging vermiste latere vermelding horende bij geboorteakte gemeente deventer Staatscourant, bestuursreglement Gemeenschappelijk Hof van Justitie van aruba, Curaçao, sint maarten en van bonaire, sint Eustatius en saba Staatscourant, Gedragscode Rechterlijke macht Staatscourant, ontbindingen door Kamer van Koophandel; 8 november Staatscourant, ontbindingen door Kamer van Koophandel; 11 november Staatscourant, ontbindingen door Kamer van Koophandel; 12 november Staatscourant, ontbindingen door Kamer van Koophandel; 13 november Staatscourant, overdracht rechten en verplichtingen; van arbor Property & Casualty Ireland Limited aan aig Europe Limited Staatscourant, overdracht rechten en verplichtingen; van Hampden Insurance N.V. aan NV schadeverzekeringsmaatschappij maas Lloyd Tractatenblad, 213 statuut van Rome inzake het Internationaal strafhof; Rome, 17 juli 1998 Tractatenblad, 225 Verdrag van singapore inzake het merkenrecht (met Reglement en bijlagen); singapore, 27 maart 2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 294 blz Richtlijn /48/Eu van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming RUIMTE, INFRASTRUCTUUR EN VERKEER ( Kamerstuk -2014, 18106, nr. 222, Tweede Kamer Voortgang rivierdijkversterkingen; Lijst van vragen en en over de 24e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas Kamerstuk -2014, , nr. 444, Tweede Kamer Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief minister over handhaving van de cabotageregels Kamerstuk -2014, 22026, nr. 437 t/m 446, Tweede Kamer Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding amsterdam-brussel-parijs en utrecht-arnhem-duitse grens; moties Kamerstuk -2014, 22026, nr. 447, Tweede Kamer Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding amsterdam-brussel-parijs en utrechtarnhem-duitse grens; Lijst van vragen en en over een alternatief voor de Fyra V250 (22026, nr. 430) Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1728, Tweede Kamer ter aanbieding bnc-fiche: Richtlijn technische eisen binnenvaartschepen Kamerstuk -2014, 22112, nr. 1729, Tweede Kamer ter aanbieding bnc-fiche: mededeling Naiades II Kamerstuk -2014, 27625, nr. 311, Tweede Kamer Waterbeleid; brief minister over de uitkomsten van het drinkwateronderzoek saba Kamerstuk -2014, 29385, nr. 77 t/m 82, Tweede Kamer aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur; moties Kamerstuk -2014, 29398, nr. 382, Tweede Kamer maatregelen verkeersveiligheid; Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot indexering van tarieven verkeersboetes Kamerstuk -2014, 29398, nr. 383, Tweede Kamer maatregelen verkeersveiligheid; brief minister over de Keep your lane -systematiek Kamerstuk -2014, 29984, nr. 441, Tweede Kamer spoor: vervoer- en beheerplan; brief staatssecretaris over actualisatie van de marktscan personenvervoer per spoor Kamerstuk -2014, 30825, nr. 199, Tweede Kamer Ecologische hoofdstructuur; brief staatssecretaris ter being van vragen die de vaste commissie heeft gesteld op basis van een notitie van de bor over het meten van grondwaterstanden Kamerstuk -2014, 30825, nr. 200 t/m 205, Tweede Kamer Ecologische hoofdstructuur; moties Kamerstuk -2014, 30825, nr. 206, Tweede Kamer Ecologische hoofdstructuur; brief staatssecretaris ter aanbieding zesde voortgangsrapportage Groot Project Ecologische Hoofdstructuur Kamerstuk -2014, 30825, nr. 207, Tweede Kamer Ecologische hoofdstructuur; Verslag algemeen overleg van 1 oktober over o.a. reactie staatssecretaris EZ op aangehouden motie-pechtold c.s. (33410, nr. 45) over een robuuste EHs (30825, nr. 186) Kamerstuk -2014, 31305, nr. 207, Tweede Kamer mobiliteitsbeleid; brief minister over voortgang actieprogramma beter geïnformeerd op weg Kamerstuk -2014, 32698, nr. 13, Tweede Kamer Hoogwaterbeschermingsprogramma; brief minister ter aanbieding vierde voortgangsrapportage (VGR4) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWbP-2) Kamerstuk -2014, 32698, nr. 14, Tweede Kamer Hoogwaterbeschermingsprogramma; Lijst van vragen en en over de brief van 25 september over de Vierde voortgangsrapportage (VGR4) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWbP-2) Kamerstuk -2014, 33441, nr. F en G, Eerste Kamer Wijziging Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget); moties Kamerstuk -2014, 33503, nr. B, Eerste Kamer Wijziging Waterwet en enkele andere wetten (onder meer aanvulling en verbeteringen); Voorlopig verslag Kamerstuk -2014, 33542, nr. 6, Tweede Kamer Wijziging Wetboek van strafvordering i.v.m. vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk -2014, 33542, nr. 7, Tweede Kamer Wijziging Wetboek van strafvordering i.v.m. vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie; Nota van wijziging Kamerstuk -2014, A, nr. 17, 18, 20 en 21, Tweede Kamer Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2014; amendementen Kamerstuk -2014, A, nr. 19, Tweede Kamer Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2014; brief minister over vaststelling toltarieven Kamerstuk -2014, XII, nr. 15 en 53, Tweede Infrastructuur en milieu (XII) voor het jaar 2014; amendementen Kamerstuk -2014, XII, nr. 19 t/m 22, 24 t/m 27, 30 t/m 37, 40, 41, 44 t/m 47, 49 en 50, Tweede Infrastructuur en milieu (XII) voor het jaar 2014; moties Kamerstuk -2014, XIII, nr. 22, 23, 29, 32, 33, 40 en 45, Tweede Kamer Vaststelling begroting ministerie van Economische Zaken 2014; moties Kamerstuk -2014, 33776, nr. 4, Tweede Kamer Intrekking machtigingswet instelling visserijzone; Verslag Kamerstuk -2014, 33793, nr. A/1, Eerste/Tweede Kamer Verdrag tussen Nederland en belgië over uitwisseling van kentekengegevens met het oog op het identificeren van personen die een verkeersovertreding begaan; brussel, 25 april ; brief minister ter voorlegging van het verdrag Kamervragen met -2014, nr. 408, Tweede Kamer Vragen van het lid azmani (VVd) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de aantallen opgelegde boetes aan luchtvervoerders die de Vreemdelingenwet overtreden. (Ingezonden 23 september ); Kamervragen met -2014, nr. 418, Tweede Kamer Vragen van het lid Hoogland (Pvda) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en milieu over het bericht «Fyra-debacle dupeert reiziger». (Ingezonden 7 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 422, Tweede Kamer Vragen van de leden Helder en de Graaf (beiden PVV) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en milieu over trajectcontroles. (Ingezonden 4 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 433, Tweede Kamer Vragen van het lid Van Gerven (sp) aan de minister van Infrastructuur en milieu over de luchtkwaliteit langs wegen. (Ingezonden 18 oktober ); Staatsblad, 436 besluit uitbreiding territoriale zee van het Caribische deel van het Koninkrijk Staatsblad, 439 Inwerkingtreding artikel I, onderdeel JJ van de wet tot wijziging o.a. spoorwegwet ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/ EG (stb. 2011, 218) Staatscourant, Kennisgeving onteigening van onroerende zaken in de gemeente Waddinxveen (onteigeningsplan Extra Gouwekruising) Staatscourant, Kennisgeving onteigening van onroerende zaken in de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas (onteigeningsplan moordrechtboog en aansluiting Extra Gouwekruising) Staatscourant, Kennisgeving onteigening van onroerende zaken in de gemeente menterwolde (verdubbeling van rijksweg N33) Staatscourant, Kennisgeving vaststelling Rijksstructuurvisie bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke oeververbinding Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluiten uitvoering Tracébesluit Capaciteitsuitbreiding Coentunnel; cluster CTT 58 Staatscourant, Kennisgeving verlening Wbr-vergunning a.n.w.b. b.v.; verzorgingsplaats sandelingen-oost Staatscourant, Kennisgeving verlening Wbr-vergunning breesaap b.v.; Verzorgingsplaats sandelingen-oost Staatscourant, Kennisgeving verlening Wbr-vergunning breesaap b.v.; verzorgingsplaats sandelingen-west Staatscourant, Kennisgeving verlening Wbr-vergunning breesaap b.v.; verzorgingsplaats de Zuidpunt Staatscourant, besluit tot aanwijzing onroerende zaken ter onteigening in de gemeente oosterhout (onteigeningsplan de Contreie)

14 14 dinsdag 19 NoVEmbER WET- EN REGELGEVING NummER 47 Staatscourant, Instelling bvg EHd 42 t.b.v. Zr.ms. Groningen en Zr.ms. Zeeland Staatscourant, Instelling bvg stroesche Zand (Raven) Staatscourant, ontwerpbesluit vergunning voor uitvoeren van herinrichtingswerkzaamheden aan het knooppunt van de provinciale weg N261 met rijksweg a59 (maasroute) Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit algeheel vaarverbod grote schepen Ramsgeul Staatscourant, ontwerpbesluit omgevingsvergunning kappen van bomen te Werkendam; ontpoldering Noordwaard Staatscourant, Intrekking besluit nr. CNb/009/2012 (inhoudende het tijdelijk plaatsen van verbodsborden a2); bekendmaking aan de scheepvaart, verkeersbesluit te water Staatscourant, Kennisgeving verlening Wbr-vergunning breesaap b.v.; verzorgingsplaats den bout Staatscourant, Wijziging Regeling dienstauto s szw 2009 Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit ter uitvoering Tracébesluit Weguitbreiding schiphol - amsterdam - almere; cluster saa a1/a6 106 Staatscourant, Geen bediening Erasmusbrug, Nieuwe maas, Rotterdam; bekendmaking aan de scheepvaart Staatscourant, scheepvaartregulatie Nieuwe maas, schiedam; bekendmaking aan de scheepvaart Staatscourant, Geen bediening wegens evenement diverse stadsbruggen, Rotterdam; bekendmaking aan de scheepvaart Staatscourant, Korte stremming en regulatie scheepvaart berghaven, Hoek van Holland; bekendmaking aan de scheepvaart Staatscourant, ontheffing voor het beroepsmatig uitvoeren van vluchten met onbemand luchtvaartuigsysteem; skeye b.v. Staatscourant, Instelling bvg s marne a en b t.b.v. Purple Windmill -3 (week 46) Staatscourant, Kennisgeving Tracébesluit a6/a7 Knooppunt Joure Staatscourant, Vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2014 Staatscourant, opt-out Parts NCC/ NCo Staatscourant, Kennisgeving besluit in het kader van het Tracebesluit spooruitbreiding schiphol - amsterdam - almere - Lelystad (saal), cluster saal-038 Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit voor energielaadpunt op verzorgingsplaats langs rijksweg a12 Staatscourant, Procedure opvaart en ketenwerking VTs scheldegebied, andere ingangsdatum; bekendmaking aan de scheepvaart scheldegebied Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit ter uitvoering van Tracébesluit omlegging a9 badhoevedorp; cluster a9 Staatscourant, aanwijzing Veerponten bpr/rpr; bekendmaking aan de scheepvaart Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit vergunning o.g.v. de Wet bescherming antarctica; zeilreis van de heer H.H.m.m. marres Staatscourant, ontheffing voor het beroepsmatig uitvoeren van vluchten met onbemande luchtvaartuigsystemen door uas-operators met ontheffing voor vliegen zonder bvi, bvl, geluidscertificaat en bvb; skyvision drone Technology b.v. Staatscourant, Jaarvergunning luchtvaartvertoning; dhr. E.N. Polinder te doornspijk Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit voor een energielaadpunt op verzorgingsplaats langs rijkswegen Staatscourant, Instelling oefengebied de Peel t.b.v. oefening dglc (weken 46 en 49) Staatscourant, Instelling bijzonder luchtverkeersgebied bvg EHR 8; t.b.v. het schip Hr. ms. Van speijk Staatscourant, Kennisgeving ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning t.b.v. Tracébesluit verdubbeling N33 assen - Zuidbroek; fietsbrug oosterdiep te Wildervank Staatscourant, beperkte bediening Hartelbrug, Rotterdam / Hartelkanaal; bekendma- king aan de scheepvaart Staatscourant, mededeling over appendices voor de berekening van geluidbelasting van burgerluchthavens en Indelingslijst luchtvaartuigtypen voor burgerluchthavens (met uitzondering van de luchthaven schiphol) Staatscourant, Nieuwe ligplaats t.b.v. overslag en binnenvaart, Waalhaven, Rotterdam; bekendmaking aan de scheepvaart SOCIALE ZEKERHEID ( Kamerstuk -2014, 32043, nr. 175, Tweede Kamer Toekomst pensioenstelsel; brief staatssecretaris met reactie op de wetgevingsbrieven van afm en dnb Kamerstuk -2014, 32043, nr. 176, Tweede Kamer Toekomst pensioenstelsel; brief staatssecretaris over de uitkomsten van haar gesprekken met shell over de nieuwe pensioenregeling van shell Kamerstuk -2014, 32043, nr. 177, Tweede Kamer Toekomst pensioenstelsel; brief staatssecretaris over beheerkosten pensioenfondsen Kamerstuk -2014, 32043, nr. 178, Tweede Kamer Toekomst pensioenstelsel; brief staatssecretaris ter aanbieding evaluatie tijdelijke regeling Pensioenknip Kamerstuk -2014, 32043, nr. 179, Tweede Kamer Toekomst pensioenstelsel; brief staatssecretaris met informatie over de algemene Pensioeninstelling (api) Kamerstuk -2014, 33682, nr. 4, Tweede Kamer Evaluatie Wet uniformering loonbegrip; Verslag schriftelijk overleg over brief staatssecretaris Weekers (Financiën) d.d over budgettaire consequenties voorstel fractie 50PLus, compensatie voor gevolgen Wet ulb (33682, nr. 3) Kamerstuk -2014, 33682, nr. 5, 7 en 9 t/m 11, Tweede Kamer Evaluatie Wet uniformering loonbegrip; moties Kamerstuk -2014, 33746, nr. 4, Tweede Kamer Nederlandse Investeringsinstelling; brief minister over investeringen door pensioenfondsen in Nederland Kamervragen met -2014, nr. 414, Tweede Kamer Vragen van het lid Klaver aan de staatssecretaris van sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Pensioenbeheer veel duurder». (Ingezonden 8 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 415, Tweede Kamer Vragen van het lid madlener (PVV) aan de staatssecretaris van sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Kosten pensioenbeheer fors gestegen». (Ingezonden 2 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 416, Tweede Kamer Vragen van het lid Krol (50PLus) aan de staatssecretaris van sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Pensioenbeheer veel duurder». (Ingezonden 2 oktober ); Staatscourant, benoeming leden Toetsingscommissie WWb Staatscourant, Wijziging Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling i.v.m. wijziging van de periodetafel STAATS- EN BESTUURSRECHT ( Kamerstuk -2014, 00010, nr. 5, Eerste/Tweede Kamer benoeming regent voor het geval van erfopvolging door de Koning die niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt; Verslag van de staten van sint maarten Kamerstuk -2014, 19637, nr. 1745, Tweede Kamer Vreemdelingenbeleid; brief staatssecretaris met reactie (op verzoek Kamer) inzake voorlopig standpunt Europees Comité voor sociale Rechten in klacht tegen Nederland over bieden zorg aan vreemdelingen Kamerstuk -2014, 19637, nr. 1746, Tweede Kamer Vreemdelingenbeleid; brief staatssecretaris ter aanbieding afschrift van zijn reactie op de brief van de Nationale ombudsman over vreemdelingenbewaring Kamerstuk -2014, 24036, nr. 401 t/m 404, Tweede Kamer marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; moties Kamerstuk -2014, 24036, nr. 405, Tweede Kamer marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit; Verslag algemeen overleg van 9 oktober over onder meer de horecabiermarkt Kamerstuk -2014, 29214, nr. 67, Tweede Kamer subsidiebeleid VWs; Verslag schriftelijk overleg over de stand van zaken t.a.v. verlenen van eenmalige steun in aan stichting service médical (29214, nr. 66) Kamerstuk -2014, 29279, nr. 172, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; brief Presidium met afschrift verzoek aan de Raad voor de Rechtspraak om nadere uitwerking position paper de organisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste instantie Kamerstuk -2014, 29279, nr. 173, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag algemeen overleg gehouden op 10 oktober, over strafrechtelijke onderwerpen Kamerstuk -2014, 29355, nr. 55, Tweede Kamer Gelijke behandeling voor mensen met een handicap of een chronische ziekte; brief staatssecretaris met reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en sport inzake weigering hulp- en blindengeleidehonden in openbare ruimten Kamerstuk -2014, 30111, nr. 65, Tweede Kamer Topinkomens; brief minister over de eerste bevindingen met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Kamerstuk -2014, 30538, nr. B, Eerste Kamer Initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van o.m. het Wetboek van strafrecht (opheffen strafrechtelijke immuniteit publiekrechtelijke rechtspersonen); Voorlopig verslag Kamerstuk -2014, 32043, nr. 175, Tweede Kamer Toekomst pensioenstelsel; brief staatssecretaris met reactie op de wetgevingsbrieven van afm en dnb Kamerstuk -2014, 32735, nr. D, Eerste Kamer mensenrechten in het buitenlands beleid; Verslag mondeling overleg op 8 oktober, over mensenrechtenbeleid Kamerstuk -2014, 33032, nr. G, Eerste Kamer Wijziging boek 1 bw i.v.m. juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie; motie Kamerstuk -2014, 33239, nr. B, Eerste Kamer Initiatiefwet-schouw tot verandering in de Grondwet (deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester); Voorlopig verslag Kamerstuk -2014, 33268, nr. I, Eerste Kamer Wijziging Kieswet, onder meer om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen; brief minister over de positie van niet-nederlandse ingezetenen van bonaire, sint Eustatius en saba bij verkiezingen van de eilandsraden Kamerstuk -2014, 33293, nr. F, Eerste Kamer Wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. het herschikken van de gronden voor asielverlening; motie Kamerstuk -2014, 33326, nr. 3, Tweede Kamer Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid; brief Presidium ter aanbieding onderzoeksvoorstel t.b.v. een verdiepingsonderzoek naar ICT-projecten bij de overheid Kamerstuk -2014, 33441, nr. F en G, Eerste Kamer Wijziging Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget); moties Kamerstuk -2014, 33581, nr. B, Eerste Kamer Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie Richtlijn 2011/51/Eu van Europees Parlement en Raad van 11 mei 2011 tot wijziging Richtlijn 2003/109/EG van de Raad; Voorlopig verslag Kamerstuk -2014, 33597, nr. 6, Tweede Kamer Wijziging o.a. Wet gemeenschappelijke regelingen i.v.m. dualisering gemeente- en provinciebestuur; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk -2014, 33597, nr. 7, Tweede Kamer Wijziging o.a. Wet gemeenschappelijke regelingen i.v.m. dualisering gemeente- en provinciebestuur; Nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33632, nr. C, Eerste Kamer Wijzigingswet financiële markten 2014; memorie van Kamerstuk -2014, 33632, nr. D, Eerste Kamer Wijzigingswet financiële markten 2014; Eindverslag Kamerstuk -2014, 33650, nr. 36, Tweede Kamer subsidiebeleid onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw); brief minister over uitvoering van moties betreffende de subsidieregeling praktijkleren Kamerstuk -2014, 33686, nr. 6, Tweede Kamer Wijziging Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage); Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk -2014, 33686, nr. 7, Tweede Kamer Wijziging Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage); Nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33743, nr. 5, Tweede Kamer Wet adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Verslag Kamerstuk -2014, IV, nr. 7, Tweede Kamer Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014; brief minister met de kabinetsreactie op het onderzoek mogelijkheden voor deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland Kamerstuk -2014, IV, nr. B, Eerste Kamer Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014; brief minister met kabinetsreactie op onderzoek inzake deregulering en taakverlichting Caribisch Nederland van bureau Ideeversa Kamerstuk -2014, XII, nr. 18, Tweede Infrastructuur en milieu (XII) voor het jaar 2014; amendement Kamerstuk -2014, XII, nr. 20, 22, 31, 36, 40, 46, 49 en 51, Tweede Kamer Vaststelling begroting ministerie van Infrastructuur en milieu (XII) voor het jaar 2014; moties Kamerstuk -2014, XIII, nr. 16, 18, 26, 53, 56, 59 en 66, Tweede Kamer Vaststelling begroting ministerie van Economische Zaken 2014; moties Kamerstuk -2014, XIII, nr. 36, Tweede Economische Zaken 2014; Gewijzigde motie Kamerstuk -2014, 33754, nr. 9, Tweede Kamer Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit; Tweede nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33771, nr. 5, Tweede Kamer Verzamelwet Veiligheid en Justitie ; Nota van wijziging Kamerstuk -2014, 33776, nr. 4, Tweede Kamer Intrekking machtigingswet instelling visserijzone; Verslag Kamerstuk -2014, 33786, nr. 1, Tweede Kamer Herindeling gemeenten s-hertogenbosch, maasdonk en oss; Koninklijke boodschap Kamerstuk -2014, 33786, nr. 2, Tweede Kamer Herindeling gemeenten s-hertogenbosch, maasdonk en oss; Voorstel van wet Kamerstuk -2014, 33786, nr. 3, Tweede Kamer Herindeling gemeenten s-hertogenbosch, maasdonk en oss; memorie van toelichting Kamerstuk -2014, 33787, nr. 1, Tweede Kamer samenvoeging gemeenten Groesbeek, millingen aan de Rijn en ubbergen; Koninklijke boodschap Kamerstuk -2014, 33787, nr. 2, Tweede Kamer samenvoeging gemeenten Groesbeek, millingen aan de Rijn en ubbergen; Voorstel van wet Kamerstuk -2014, 33787, nr. 3, Tweede Kamer samenvoeging gemeenten Groesbeek, millingen aan de Rijn en ubbergen; memorie van toelichting Kamerstuk -2014, 33788, nr. 1, Tweede Kamer samenvoeging gemeenten bergambacht, Nederlek, ouderkerk, schoonhoven en Vlist; Koninklijke boodschap Kamerstuk -2014, 33788, nr. 2, Tweede Kamer samenvoeging gemeenten bergambacht, Nederlek, ouderkerk, schoonhoven en Vlist; Voorstel van wet Kamerstuk -2014, 33788, nr. 3, Tweede Kamer samenvoeging gemeenten bergambacht, Nederlek, ouderkerk, schoonhoven en Vlist; memorie van toelichting Kamerstuk -2014, 33789, nr. 1, Tweede Kamer samenvoeging gemeenten bernisse en spijkenisse; Koninklijke boodschap Kamerstuk -2014, 33789, nr. 2, Tweede Kamer samenvoeging gemeenten bernisse en spijkenisse; Voorstel van wet Kamerstuk -2014, 33789, nr. 3, Tweede Kamer samenvoeging gemeenten bernisse en spijkenisse; memorie van toelichting Kamerstuk -2014, 33790, nr. 1, Tweede Kamer samenvoeging gemeenten alkmaar, Graft-de Rijp en schermer; Koninklijke boodschap Kamerstuk -2014, 33790, nr. 2, Tweede Kamer samenvoeging gemeenten alkmaar, Graft-de Rijp en schermer; Voorstel van wet Kamerstuk -2014, 33790, nr. 3, Tweede Kamer samenvoeging gemeenten alkmaar, Graft-de Rijp en schermer; memorie van toelichting Kamervragen met -2014, nr. 400, Tweede Kamer Vragen van de leden Voortman en Van ojik (beiden GroenLinks) aan de ministers van onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van buitenlandse Zaken over het weren van lesbiennes,

15 NummER 47 WET- EN REGELGEVING dinsdag 19 NoVEmbER 15 homo s en bi s in de Golfstaten. (Ingezonden 14 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 403, Tweede Kamer Vragen van het lid Ten broeke (VVd) aan de minister van buitenlandse Zaken over het bericht dat Koeweit voornemens is bij binnenkomst in het land een medische screening te doen om zodoende homoseksuelen te detecteren. (Ingezonden 9 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 411, Tweede Kamer Vragen van het lid schouw (d66) aan de minister van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de staatsrechtelijke problemen m.b.t. het kort na elkaar houden van Provinciale statenverkiezingen in Noord-Holland, utrecht en Flevoland. (Ingezonden 30 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 434, Tweede Kamer Vragen van het lid Van bommel (sp) aan de minister van buitenlandse Zaken over orgaanhandel in China. (Ingezonden 9 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 435, Tweede Kamer Vragen van de leden Voordewind en segers (beiden Christenunie), Ten broeke (VVd), servaes (Pvda), omtzigt (Cda), Van der staaij (sgp), Van bommel (sp) en sjoerdsma (d66) aan de ministers van buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie, en van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over mogelijke financiering van al-shabaab via het consulaat van Eritrea. (Ingezonden 27 september ); Kamervragen met -2014, nr. 441, Tweede Kamer Vragen van de leden Gesthuizen (sp), Voortman (Groenlinks) en schouw (d66) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het Nederlandse asielbeleid voor Russische LHbT ers. (Ingezonden 14 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 443, Tweede Kamer Vragen van de leden Van bommel (sp), sjoerdsma (d66) en Voordewind (Christenunie) aan de minister van buitenlandse Zaken over het mensenrechtenbeleid m.b.t. saudi-arabië. (Ingezonden 27 september ); Staatsblad, 436 besluit uitbreiding territoriale zee van het Caribische deel van het Koninkrijk Staatsblad, 437 Inwerkingtreding uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief en intrekking Tijdelijk uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief Staatscourant, Herbenoeming leden adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog Staatscourant, Wijziging Regeling dienstauto s szw 2009 Staatscourant, bestuursreglement Gemeenschappelijk Hof van Justitie van aruba, Curaçao, sint maarten en van bonaire, sint Eustatius en saba Staatscourant, Procuratieregeling SC is bestemd voor iedereen die beroepshalve de wetten en regels wil volgen waarmee zijn/haar organisatie te maken heeft. SC bestaat uit een wekelijkse krant, een dagelijks geactualiseerde website (www.sconline.nl) en een nieuwsbrief (SC Mail). Daarmee houdt SC de lezer volledig geïnformeerd over nationale en Europese wet- en regelgeving. SC is ook te vinden op LinkedIn (zoekterm SConline) en Twitter Redactieadres Postbus 20025, 2500 EA Den Haag Tel Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 116, 2595 AL Den Haag Hoofdredactie: Cindy Castricum Eindredactie: Wouter de Jong Redactie: Rutger van den Dikkenberg, Richard Sandee, Hans Schogt Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen Medewerkers: Frank van Alphen, Pieter van den Brand, Ana Karadarevic, Michel Knapen, Peter Louwerse, Bert Platzer, Cyriel van Rossum, Maurits van den Toorn, Fenneken Veldkamp, Michèle de Waard Columnisten: Peter Bootsma, Marcel van Dam, Ernst Hirsch Ballin, Jan ten Hoopen, Marga Kool, Winnie Sorgdrager, Arjan Vliegenthart, Jouke de Vries Vormgeving: Richard van Zijll de Jong Opmaak: Mediabuilders bv, Amersfoort Druk: DeltaHage, Den Haag Uitgever: Roel Langelaar Advertenties: Asha Narain, salesmanager, tel , Accountmanager: Sanne Brasser, tel , Abonnementen Jaarabonnementen worden als volgt aangeboden (prijzen excl. btw): SC Online (volledige toegang tot incl. SC Alert attendering) 363 SC Krant (uitsluitend de wekelijkse krant) 142 SC Totaal (combinatie van SC Online en SC Krant) 420 SC Totaal halfjaarabonnement 250 SC Totaal kwartaalabonnement 140 SC Totaal proefabonnement (1 maand) 15 Vanwege de aard van de uitgave gaat Sdu uit van een zakelijke overeenkomst die valt onder het algemene verbintenissenrecht. stichting autoriteit Financiële markten per 1 november Staatscourant, algemeen organisatiebesluit defensie Staatscourant, algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit defensie Staatscourant, Herbenoemingen voorzitter en lid Centrale Commissie voor de statistiek Staatscourant, Kiesregeling Staatscourant, benoemingsbesluit vast lid adviescommissie Talen Wet beëdigde tolken en vertalers Staatscourant, bekendmaking registratie aanduiding politieke groepering verkiezing Tweede Kamer; Nederland samen Staatscourant, bekendmaking registratie aanduiding politieke groepering verkiezing Tweede Kamer; Jezus Leeft Tractatenblad, 213 statuut van Rome inzake het Internationaal strafhof; Rome, 17 juli 1998 Tractatenblad, 214 Verdrag Nederland (t.b.v. Nederlandse antillen) en saint Lucia inzake uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009 Tractatenblad, 215 Protocol tussen de benelux en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven; (met bijlagen) Tbilisi, 5 september Tractatenblad, 217 overeenkomst Nederland, belgië en Luxemburg enerzijds en slowakije anderzijds inzake overname personen; Tractatenblad, 222 overeenkomst met Kroatië, t.b.v. aruba, betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 25 juni Tractatenblad, 223 overeenkomst met Kroatië, t.b.v. de bes-eilanden, betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 26 juni Tractatenblad, 224 overeenkomst met Kroatië, t.b.v. Curaçao, betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 27 juni WERK En InKoMEn ( Kamerstuk -2014, 29544, nr. 479, Tweede Kamer arbeidsmarktbeleid; brief minister over onderzoek naar het aanpassen van de registratieplicht bij de KvK o.g.v. de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) voor zelfstandigen Kamerstuk -2014, 29544, nr. 480, Tweede Kamer arbeidsmarktbeleid; brief minister over ser-advies Verbreding draagvlak voor cao-afspraken Colofon ( Losse nummers op iphone/ipad SC Krant verschijnt wekelijks op de iphone/ipad. Download daarvoor de app in de Apple Store (zoek op Sdu Uitgevers). Abonnees op SC Online en SC Totaal hebben met hun bestaande inlogcodes gratis toegang tot deze edities. Voor abonnees op SC Krant en niet-abonnees is de eerste editie gratis te lezen op de iphone/ipad (daarna 3,99 per krant). Sdu Klantenservice Tel ; meer informatie: Copyright SC is een uitgave van Sdu Uitgevers bv, Den Haag Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv c.q. de betreffende auteur. Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van uw abonnementsovereenkomst en om abonnees van informatie te voorzien over Sdu Uitgevers en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Informatie over de leveringsvoorwaarden is te vinden op ISSN: Kamerstuk -2014, 30111, nr. 65, Tweede Kamer Topinkomens; brief minister over eerste bevindingen met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Kamerstuk -2014, 30169, nr. 29, Tweede Kamer mantelzorg; brief staatssecretaris over onder meer de voortgang van de agenda Informele Zorg en ondersteuning voor de Toekomst Kamerstuk -2014, 33551, nr. G, Eerste Kamer staat van de Europese unie ; brief minister over bestrijding jeugdwerkloosheid Kamerstuk -2014, 33623, nr. B, Eerste Kamer Wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag i.v.m. nader bepaalde overeenkomsten van opdracht; Voorlopig verslag Kamerstuk -2014, A, nr. 16, Tweede Kamer Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2014; amendement Kamerstuk -2014, VIII, nr. 49, Tweede onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014; Gewijzigde motie Kamerstuk -2014, X, nr. 12, Tweede Kamer Vaststelling begroting ministerie van defensie (X) voor het jaar 2014; brief minister met personeelsrapportage defensie, stand van 30 juni Kamerstuk -2014, XII, nr. 47, Tweede Infrastructuur en milieu (XII) voor het jaar 2014; motie Kamerstuk -2014, XIII, nr. 24, 52 en 57, van Economische Zaken 2014; moties Kamerstuk -2014, XIII, nr. 38, Tweede Economische Zaken 2014; amendement Kamerstuk -2014, 33763, nr. 29, Tweede Kamer Toekomst krijgsmacht; brief minister over het actieplan werving en behoud van personeel Kamervragen met -2014, nr. 399, Tweede Kamer Vragen van het lid Kooiman (sp) aan de minister van Veiligheid en Justitie over agenten met een trauma. (Ingezonden 12 augustus ); Kamervragen met -2014, nr. 414, Tweede Kamer Vragen van het lid Klaver aan de staatssecretaris van sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Pensioenbeheer veel duurder». (Ingezonden 8 oktober ); Staatscourant, Wijziging Regeling dienstauto s szw 2009 Staatscourant, Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 Staatscourant, Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet i.v.m. o.a. verruiming inkomenscriteria voor financiering van Nulopdemeter-woningen Staatscourant, Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s volksgezondheid Staatscourant, Verzoek tot algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen; bouwnijverheid /2014, gewijzigd Staatscourant, Verzoek tot algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen; motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf. sociaal Fonds 2014/2018 Tractatenblad, 218 Internationaal Verdrag betreffende de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersschepen, 1995; (met bijlage) Londen, 7 juli 1995 ZoRG En GEZonDHEID ( Kamerstuk -2014, 19637, nr. 1745, Tweede Kamer Vreemdelingenbeleid; brief staatssecretaris met reactie (op verzoek Kamer) inzake voorlopig standpunt Europees Comité voor sociale Rechten in klacht tegen Nederland over bieden zorg aan vreemdelingen Kamerstuk -2014, 19637, nr. 1746, Tweede Kamer Vreemdelingenbeleid; brief staatssecretaris ter aanbieding afschrift van zijn reactie op de brief van de Nationale ombudsman over vreemdelingenbewaring Kamerstuk -2014, , nr. 217, Tweede Kamer Raad voor onderwijs, Jeugd, Cultuur en sport; brief minister met geannoteerde agenda ojcs-raad; 25 en 26 november Kamerstuk -2014, 26956, nr. 183, Tweede Kamer beleidsnota Rampenbestrijding ; brief staatssecretaris ter aanbieding brief gedeputeerde Zuid-Holland over resultaten onderzoek naar 451 intern gemelde voorvallen bij odfjell in de periode Kamerstuk -2014, 29214, nr. 67, Tweede Kamer subsidiebeleid VWs; Verslag schriftelijk overleg over de stand van zaken t.a.v. verlenen van eenmalige steun in aan stichting service médical (29214, nr. 66) Kamerstuk -2014, 29355, nr. 55, Tweede Kamer Gelijke behandeling voor mensen met een handicap of een chronische ziekte; brief staatssecretaris met reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en sport inzake weigering hulp- en blindengeleidehonden in openbare ruimten Kamerstuk -2014, 29389, nr. 59, Tweede Kamer Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid; brief minister over uitstel van zijn reactie op het Rapport Vergrijzing en Ruimte van het Planbureau voor de Leefomgeving Kamerstuk -2014, 29477, nr. 261, Tweede Kamer Geneesmiddelenbeleid; brief minister met haar reactie op de brief van de bogin d.d. 5 juli over een tekort aan veel voorgeschreven geneesmiddelen, veroorzaakt door het preferentiebeleid Kamerstuk -2014, 30169, nr. 29, Tweede Kamer mantelzorg; brief staatssecretaris over onder meer de voortgang van de agenda Informele Zorg en ondersteuning voor de Toekomst Kamerstuk -2014, 31036, nr. 8, Tweede Kamer Evaluatie Wet toetsing levens beëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding; Verslag rondetafelgesprek over de evaluatie van de Euthanasiewet (31036, nr. 6 en 7) Kamerstuk -2014, 31322, nr. 223, Tweede Kamer Kinderopvang; Verslag algemeen overleg van 2 oktober over o.a. de maatregel beperken terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag (31066, nr. 159) Kamerstuk -2014, 31839, nr. 321, Tweede Kamer Jeugdzorg; brief staatssecretaris over ontwikkeling van de wachtlijsten in de geïndiceerde jeugdzorg Kamerstuk -2014, 32279, nr. 58, Tweede Kamer Zorg rond zwangerschap en geboorte; Verslag algemeen overleg van 3 oktober, over o.a. voortgang zorg rond zwangerschap en geboorte Kamerstuk -2014, 32299, nr. 21, Tweede Kamer Ziekenhuiszorg; brief ministers met reactie op het bericht dat het Vu medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim Kamerstuk -2014, 32647, nr. 17, Tweede Kamer Levensbeëindiging; brief minister over de gang van zaken m.b.t. het onderzoek rond het handelen van huisarts Tromp, verbonden aan huisartsenpraktijk Tuitjenhorn Kamerstuk -2014, 32793, nr. 107, Tweede Kamer Preventief gezondheidsbeleid; brief staatssecretaris ter aanbieding eindrapport Evaluatie RIVm - Centrum gezond leven Kamerstuk -2014, 33293, nr. F, Eerste Kamer Wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. het herschikken van de gronden voor asielverlening; motie Kamerstuk -2014, 33309, nr. E, Eerste Kamer Implementatie richtlijn inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers ervan; brief minister ter aanbieding beleidsreactie op een rapport van Intervict en op een rapport van unicef Nederland en defence for Children Kamerstuk -2014, 33341, nr. 19, Tweede Kamer Voorstel van wet houdende wijziging van de drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren; brief staatssecretaris over de bekrachtiging van het initiatiefvoorstel van de wet Kamerstuk -2014, 33580, nr. A, Eerste Kamer Implementatie richtlijn 2011/93/Eu ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie; Voorlopig verslag vaste commissie voor Justitie over onderhavig wetsvoorstel Kamerstuk -2014, 33581, nr. B, Eerste Kamer Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie Richtlijn 2011/51/Eu van Europees Parlement en Raad van 11 mei 2011 tot wijziging Richtlijn 2003/109/EG van de Raad; Voorlopig verslag Kamerstuk -2014, 33590, nr. B, Eerste Kamer Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten; Eindverslag Kamerstuk -2014, 33682, nr. 4, Tweede Kamer Evaluatie Wet uniformering loonbegrip; Verslag

16 16 dinsdag 19 NoVEmbER WET- EN REGELGEVING NummER 47 schriftelijk overleg over brief staatssecretaris Weekers (Financiën) d.d over budgettaire consequenties voorstel fractie 50PLus, compensatie voor gevolgen Wet ulb (33682, nr. 3) Kamerstuk -2014, 33682, nr. 5, 7 en 9 t/m 11, Tweede Kamer Evaluatie Wet uniformering loonbegrip; moties Kamerstuk -2014, XII, nr. 42, Tweede Infrastructuur en milieu (XII) voor het jaar 2014; motie Kamerstuk -2014, XIII, nr. 63, Tweede Economische Zaken 2014; motie Kamerstuk -2014, 33752, nr. 34, Tweede Kamer belastingplan 2014; motie Kamerstuk -2014, 33792, nr. 1, Tweede Kamer Initiatiefnota over agrarische activiteiten en volksgezondheid (Een gezonde veehouderij); Geleidende brief ter aanbieding nota (33792, nr. 2) Kamerstuk -2014, 33792, nr. 2, Tweede Kamer Initiatiefnota over agrarische activiteiten en volksgezondheid (Een gezonde veehouderij); Initiatiefnota Kamervragen met -2014, nr. 395, Tweede Kamer Vragen van de leden Van dekken (Pvda), Huizing (VVd) en bruins slot (Cda) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport over kickboksen door kinderen. (Ingezonden 4 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 400, Tweede Kamer Vragen van de leden Voortman en Van ojik (beiden GroenLinks) aan de ministers van onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van buitenlandse Zaken over het weren van lesbiennes, homo s en bi s in de Golfstaten. (Ingezonden 14 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 402, Tweede Kamer Vragen van het lid bruins slot (Cda) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en sport en van buitenlandse Zaken over het bericht dat een medische test homo s moet detecteren en uit Golfstaten weren. (Ingezonden 11 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 408, Tweede Kamer Vragen van het lid azmani (VVd) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de aantallen opgelegde boetes aan luchtvervoerders die de Vreemdelingenwet overtreden. (Ingezonden 23 september ); Kamervragen met -2014, nr. 413, Tweede Kamer Vragen van de leden Kooiman en Gesthuizen (beiden sp) aan de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over achterblijvende resultaten van de Nationale politie. (Ingezonden 14 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 434, Tweede Kamer Vragen van het lid Van bommel (sp) aan de minister van buitenlandse Zaken over orgaanhandel in China. (Ingezonden 9 oktober ); Kamervragen met -2014, nr. 435, Tweede Kamer Vragen van de leden Voordewind en segers (beiden Christenunie), Ten broeke (VVd), servaes (Pvda), omtzigt (Cda), Van der staaij (sgp), Van bommel (sp) en sjoerdsma (d66) aan de ministers van buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie, en van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over mogelijke financiering van al-shabaab via het consulaat van Eritrea. (Ingezonden 27 september ); Staatsblad, 441 Wijziging besluit maatschappelijke ondersteuning i.v.m. wijzigingen t.a.v. de uitkeringen aan gemeenten Staatsblad, 443 Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog Staatsblad, 444 Implementatie richtlijn 2011/36/Eu inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel Staatsblad, 445 Inwerkingtreding Wet tot implementatie van Richtlijn 2011/36/Eu inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel Staatscourant, Wijziging bijlagen 1 en 2 Regeling zorgverzekering i.v.m. maandelijkse wijziging van aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen Staatscourant, Regeling zorgvraagzwaarte cggz Staatscourant, Vaststelling beleidsregels NZa, 7 november (2) Staatscourant, Vaststelling beleidsregels NZa, 7 november (1) Staatscourant, Regeling beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten Staatscourant, Wijziging Regeling afbouw subsidiëring overleg minderhedenbeleid Staatscourant, Register geneesmiddelen, inschrijvingen enkelvoudig en parallel; augustus Staatscourant, Vervanging vermiste latere vermelding horende bij geboorteakte gemeente deventer Staatscourant, Register geneesmiddelen; uitschrijvingen (doorhalingen), derde kwartaal Staatscourant, Register geneesmiddelen; uitschrijvingen (Inschrijvingen enkelvoudige handelsvergunningen), september Staatscourant, uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in klacht tegen huisarts Staatscourant, Vaststelling beleidsregels NZa, 29 oktober Staatscourant, Vaststelling tariefbeschikking NZa; 31 oktober (1) Staatscourant, Vaststelling tariefbeschikking NZa; 31 oktober ; 31 oktober (2) Staatscourant, Vaststelling prestatieen tariefbeschikking NZa; 31 oktober Staatscourant, Wijziging Regeling aanwijzing buitenlandse diploma s volksgezondheid Staatscourant, Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdtweeëntwintigste wijziging) Tractatenblad, 215 Protocol tussen de benelux en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven; (met bijlagen) Tbilisi, 5 september Tractatenblad, 217 overeenkomst Nederland, belgië en Luxemburg enerzijds en slowakije anderzijds inzake overname personen; Tractatenblad, 221 overeenkomst Hongarije en benelux betreffende overname onregelmatig verblijvende personen; Publicatieblad van de Europese Unie L 293 blz besluit nr. 1082//Eu van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en houdende intrekking van beschikking nr. 2119/98/EG (1) Publicatieblad van de Europese Unie L 296 blz Richtlijn /51/Euratom van de Raad van 22 oktober tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water In werking getreden In werking getreden geeft een overzicht van wetten, besluiten en regelingen die inmiddels van kracht zijn geworden of waarvan de datum van inwerkingtreding is bekendgemaakt. BOUWEN EN WONEN 1 januari 2014 Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet i.v.m. o.a. verruiming inkomenscriteria voor financiering van Nulopdemeter-woningen. Staatscourant, januari 2014 Regeling koopsubsidiegrenzen Staatscourant, CRIMINALITEIT EN OPENBARE ORDE 15 november Inwerkingtreding Wet tot implementatie van Richtlijn 2011/36/ Eu inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel. Staatsblad, 445 CULTUUR 1 januari 2014 Wijziging archiefregeling i.v.m. het niet-dwingend verwijzen naar normen. Staatscourant, INTERNATIONAAL 9 november Inwerkingtreding uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief en intrekking Tijdelijk uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief. Staatsblad, 437 LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ 12 november Wijziging Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria. Staatscourant, januari 2014 Wijziging Pachtprijzenbesluit Staatsblad, 446 MEDIA EN INFORMATIE 13 november Wijziging Nummerplan telefoon- en IsdN-diensten i.v.m. wijziging datum in gebruik nemen nummers uit de reeks 097 voor elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen. Staatscourant, ONDERWIJS EN WETENSCHAP 9 november Wijziging Regeling praktijkleren en Groene plus (aanvulling landelijke agenda). Staatscourant, november Inwerkingtreding Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar Staatscourant, november Wijziging besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid Staatsblad, augustus 2015 Wijziging Regeling examenprogramma s voortgezet onderwijs i.v.m. vernieuwen examenprogramma s wiskunde b havo en vwo en wiskunde d havo en vwo. Staatscourant, RECHT EN RECHTSPRAAK 1 januari 2014 Inwerkingtreding van onderdelen van de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Staatsblad, januari 2014 Wijziging besluit dnaonderzoek in strafzaken en het besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden i.v.m. aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring. Staatsblad, 440 RUIMTE, INFRA EN VERKEER 1 januari 2014 besluit uitbreiding territoriale zee van het Caribische deel van het Koninkrijk. Staatsblad, januari 2014 Inwerkingtreding artikel I, onderdeel JJ van de wet tot wijziging o.a. spoorwegwet ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/ EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG (stb. 2011, 218). Staatsblad, januari 2014 Vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai Staatscourant, SOCIALE ZEKERHEID 1 januari 2014 Wijziging Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling i.v.m. wijziging van de periodetafel. Staatscourant, STAATS- EN BESTUURSRECHT 1 december Kiesregeling. Staatscourant, WERK EN INKOMEN 1 januari 2014 Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari Staatscourant, ZORG EN GEZONDHEID 8 november Regeling zorgvraagzwaarte cggz. Staatscourant, november Wijziging Regeling afbouw subsidiëring overleg minderhedenbeleid. Staatscourant, januari 2014 Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog. Staatsblad, januari 2014 Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (122e wijziging). Staatscourant, Nieuwe editie Inclusief alle wijzigingen in de WOR Al meer dan 30 jaar het meest uitgebreide basiswerk voor OR,--leden,, bestuurders,, adviseurs,, personeelsfunctionarissen en juristen,!! In dit boek vindt u de meest uitgebreide en betrouwbare informatie over de Wet op de onder,nemingsraden (WOR) en de juridische kaders waarbinnen u kunt handelen. Op 19 juli is de WOR gewijzigd. In deze uitgave vindt u uitgebreide informatie, inclusief alle belangrijke wijzigingen: veranderingen in het scholingsrecht; afschaffi ng van verplichte bemiddeling bij de bedrijfscommissie; uitbreiding van het instemmingsrecht ten aanzien van pensioenregelingen; uitbreiding van het informatierecht van de OR in internationale concerns; het vervallen van het handtekeningenvereiste voor het indienen van zogenoemde vrije lijsten voor OR-verkiezingen. Uw voordelen: De uitvoerige, artikelsgewijze toelichtingen op de WOR zijn duidelijk en overzichtelijk, zodat u snel en eenvoudig uw informatie vindt. Doordat de uitgave ieder jaar grondig wordt geüpdate bent u verzekerd van de meest actuele wet- en regelgeving. De uitgave bevat ook alle actuele jurisprudentie. De uitgave wordt samengesteld door een des kundige, onafhankelijke redactie die uitvoerige kennis heeft van de werkzaamheden van een OR. Kijk voor Meer informatie en bestellen: op

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland

16 juli 2015. Onderzoek: Akkoord Griekenland 16 juli 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap

Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap VERDIEPING: DE PRIORITEITEN VAN NEDERLAND KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM Nederland heeft drie prioriteiten voor het voorzitterschap opgesteld: een innovatieve EU, een EU die zich beperkt tot hoofdzaken en

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Zorgtaken voor de gemeente

Zorgtaken voor de gemeente De Sociale Databank Nederland presenteert in samenwerking met de gemeente een verbreding van inzicht en kennis over structurele oorzaken van de crisis met het terugeisen van 50,9 miljard aan verdwenen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Datum 9 mei 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen Van Hijum (CDA) over bijzonder beheer van banken

Datum 9 mei 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen Van Hijum (CDA) over bijzonder beheer van banken > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan.

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan. Mededelingen stemmingen Ik verzoek de leden, hun plaatsen in te nemen. Voor wij gaan stemmen, geef ik als eerste het woord aan de heer Öztürk van de Partij van de Arbeid, die een wijziging wil doorgeven

Nadere informatie

Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland

Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm leren leerlingen meer over de inkomsten en uitgaven van Nederland. In 2015 heeft de Nederlandse regering voor het

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn de sociale zekerheid (77,6 miljard) en de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 604 EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687 1 A BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Nadere informatie

Opinieonderzoek toekomst financiële sector

Opinieonderzoek toekomst financiële sector Opinieonderzoek toekomst financiële sector Presentatie afsluitende bijeenkomst 24 november Lessen en vragen voor de toekomst Martijn Lampert 1 Vertrouwen Betekenis (Van Dale): 1. Met zekerheid hopen 2.

Nadere informatie

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd

Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Geen discriminatoir ontslag van een zwangere werkneemster tijdens de proeftijd Recent heeft de voorzieningenrechter s-hertogenbosch een uitspraak gedaan waarin een ontslag tijdens proeftijd centraal stond,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa.

Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa. Het gesproken woord geldt Speech VNG-voorzitter Jorritsma Rob, 25 november 2013 Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1839 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2015Z14592

Nadere informatie

GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT

GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 12.1.2017 GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT Betreft: Gemotiveerd advies van de Nederlandse Eerste Kamer inzake

Nadere informatie

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po?

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW is er relatief weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

Aan de lidorganisaties van de Nederlandse VrouwenRaad. Betreft: Voortgang Wet herziening partneralimentatie, nr Datum: 1 december 2016

Aan de lidorganisaties van de Nederlandse VrouwenRaad. Betreft: Voortgang Wet herziening partneralimentatie, nr Datum: 1 december 2016 1 Aan de lidorganisaties van de Nederlandse VrouwenRaad Betreft: Voortgang Wet herziening partneralimentatie, nr. 34.231 Datum: 1 december 2016 Beste vrouwen, Hierbij een bericht over de voortgang van

Nadere informatie

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand

Datum 9 april 2013 Betreft Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D05509 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Economische Zaken heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de Minister van Economische Zaken voorgelegd over de brief d.d.

Nadere informatie

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Inbreng Sybrand Buma (debat begrotingsakkoord)

Inbreng Sybrand Buma (debat begrotingsakkoord) Gesproken woord geldt Inbreng Sybrand Buma (debat begrotingsakkoord) Wat Nederland nodig heeft is een beleid gericht op meer banen, en het structureel versterken van de economie. Zonder verdere belastingverhoging,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Brieven inzake de motie 'Nijmegen spreekt zich uit tegen het TTIPverdrag'

Brieven inzake de motie 'Nijmegen spreekt zich uit tegen het TTIPverdrag' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brieven inzake de motie 'Nijmegen spreekt zich uit tegen het TTIPverdrag' Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir/H.M.F. Bruls Samenvatting In

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? 2 Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Ministerie van Financiën t.a.v. Minister J. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerie van Financiën t.a.v. Minister J. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Ministerie van Financiën t.a.v. Minister J. Dijsselbloem Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum 1/5 Geachte heer Dijsselbloem, Vereniging Eigen Huis dringt er bij het Kabinet op aan om snel stappen te zetten

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

34095 Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen

34095 Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen 34095 Initiatiefnota van de leden Gesthuizen en Merkies: Het centraal aandeelhoudersregister in de strijd tegen witwassen Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011

No.W /III 's-gravenhage, 21 april 2011 ... No.W06.11.0108/III 's-gravenhage, 21 april 2011 Bij Kabinetsmissive van 8 april 2011, no.11.000859, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Europa in de Tweede Kamer

Europa in de Tweede Kamer Europa in de Tweede Kamer Europa krijgt steeds meer invloed op het dagelijks leven van haar burgers, ook in Nederland. Daardoor lijkt het soms alsof de nationale parlementen buiten spel staan. Dat is niet

Nadere informatie

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)?

1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Tros Radar 1) en het bericht AFM: strenger toezicht op hypotheken 2)? > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

P O S I T I O N P A P E R

P O S I T I O N P A P E R Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postbus 93158 2509 AD Den Haag T +31 (0)70 76 20 220 info@pensioenfederatie.nl www.pensioenfederatie.nl P O S I T I O N P A P E R KvK Haaglanden

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Schriftelijk overleg over het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Mededingingswet ter versterking van de positie van leveranciers uit het mkb

Schriftelijk overleg over het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Mededingingswet ter versterking van de positie van leveranciers uit het mkb > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa 20 juni 2016 Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Cijfers gaan eigenlijk altijd over gisteren,

Cijfers gaan eigenlijk altijd over gisteren, Interview door Sandra Heuts & Jan Buné Cijfers gaan eigenlijk altijd over gisteren, terwijl we in ons toezicht meer vooruit willen blikken Joanne Kellermann Als directeur van DNB is Joanne Kellermann doordrongen

Nadere informatie

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur

Verkiezingen. 1. Politieke voorkeur Verkiezingen Voor vijftigplussers staat er de komende jaren veel op het spel. De betaalbaarheid van de zorg staat ter discussie en het niveau van pensioenen en AOW dreigt te worden aangetast. Daarnaast

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2008-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2008-I Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Opgave 1 Politieke besluitvorming: leeftijdsgrens alcohol omhoog naar 18 jaar? 1 maximumscore 1 Eén van de volgende taken: wetgevende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Datum 8 november 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Tony van Dijck (PVV) over de schikking van Rabobank in de LIBOR-affaire

Datum 8 november 2013 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Tony van Dijck (PVV) over de schikking van Rabobank in de LIBOR-affaire > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA

Datum 17 mei 2016 Betreft Memorie van antwoord voorstel van Wet verbetering hybride markt WGA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. Stemmingen Stemmingen Wijziging Paspoortwet Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten,

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 23 juni 2011

No.W /III 's-gravenhage, 23 juni 2011 ... No.W12.11.0130/III 's-gravenhage, 23 juni 2011 Bij Kabinetsmissive van 21 april 2011, no.11.000992, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens

Nadere informatie

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer

Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Page 1 of 5 U bevindt zich hier: Home Ministeries Financiën Documenten en publicaties Toespraken Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Publiekssymposium Eerlijke Bankwijzer Toespraak 27-01-2011 Toespraak

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Brussel via het Binnenhof De Tweede Kamer en de EU

Brussel via het Binnenhof De Tweede Kamer en de EU Brussel via het Binnenhof De Tweede Kamer en de EU Sandor Loeffen Adjunct-griffier/EU-adviseur migratie- en asielbeleid s.loeffen@tweedekamer.nl Onderwerpen 1. Nationale parlementen in de EU: - rol, taken

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk ; AMBTELIJK CONCEPT 09-01-2015 Besluit van houdende een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in verband met de waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening

Nadere informatie

Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam

Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam 23 april 2014 RA140735 Samenvatting Een medewerker (jobhunter)

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 3 maart 2014 HERZIENE AGENDA (agendapunten toegevoegd) (*) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuZa i.v.m. agendapunt 5 EU i.v.m. agendapunt 19, 20 FIN i.v.m.

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 570 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Onze Referentie Minbuza 2016.141697 Uw

Nadere informatie

Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal

Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal Dames en heren, Allereerst dank ik het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

Klijnsma kondigt uitstel aan van wetsvoorstel APF

Klijnsma kondigt uitstel aan van wetsvoorstel APF UW PENSIOENBUREAU Actualiteiten week 7 april tot en met 13 april 2015 Margriet Adema, partner, Montae Klijnsma kondigt uitstel aan van wetsvoorstel APF Staatssecretaris Klijnsma heeft afgelopen week een

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 juli 2012 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 9 juli 2012 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 9 juli 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6890 Onderwerp : Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013 Stadskanaal, 22 juni 2012 Beslispunten A. het Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 K BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 10 oktober Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst DEF i.v.m. agendapunt 14 FIN i.v.m. agendapunt 5, 9 I&M i.v.m. agendapunt 6, 9 OCW i.v.m. agendapunt 9 SZW i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie