Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap"

Transcriptie

1 VERDIEPING: DE PRIORITEITEN VAN NEDERLAND KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM Nederland heeft drie prioriteiten voor het voorzitterschap opgesteld: een innovatieve EU, een EU die zich beperkt tot hoofdzaken en een EU die verbindt. Maar wat betekenen deze drie prioriteiten in de praktijk? In deze opdracht koppelen leerlingen de prioriteiten aan concrete voorbeelden (zoals de zelfrijdende auto als voorbeeld van innovatie). In deze opdracht leren leerlingen ook wat de Raad van Ministers is, in welke samenstellingen deze raad bestaat, en wat het voorzitterschap inhoudt. LEERDOEL Leerlingen kennen de drie prioriteiten van Nederland en weten hier voorbeelden bij te noemen. Leerlingen weten wat de Raad van Ministers is. Leerlingen weten wat het voorzitterschap van de Raad van Ministers inhoudt. NIVEAU Havo-vwo BENODIGDHEDEN Opdrachtblad A: De Raad van Ministers Opdrachtblad B: De prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap BRONNEN DUUR 45 minuten europa-nu.nl: en rijksoverheid.nl: subpoort.com: HANDLEIDING 1. Begin de les met een korte introductie. Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervult Nederland het voorzitterschap van de EU. Vraag of leerlingen weten wat dit betekent. Van welk onderdeel van de EU wordt Nederland de voorzitter? Van de Raad van de Europese Unie, ofwel: Raad van Ministers. Wat houdt het voorzitterschap in? o Nederland zit de vergaderingen van de Raad van Ministers voor en beheert de agenda. o Nederland zorgt dat het overleg met andere Europese instellingen, zoals de Europese Commissie en het Europees Parlement, goed verloopt. Wat is de Raad van Ministers? In de Raad van Ministers zijn de regeringen van alle 28 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. Samen met het Europees Parlement moet de Raad van Ministers wetsvoorstellen van de Europese Commissie

2 goedkeuren of afkeuren. Nationale regeringen kunnen dus via de Raad van Ministers invloed uitoefenen in de EU. De raad heeft elke keer een andere samenstelling, afhankelijk van het onderwerp waarover gesproken wordt. Als het over onderwijs gaat, dan komen de 28 vakministers van Onderwijs bijeen. 2. Vertel dat de leerlingen eerst de Raad van Ministers verder gaan bestuderen. Er zijn tien samenstellingen van de Raad. Het hangt af van het onderwerp welke Nederlandse vakminister (of staatssecretaris) vertegenwoordiger is in de Raad. Dat is niet altijd even logisch. Bijvoorbeeld: in de Raad Algemene Zaken zitten alle ministers van Buitenlandse Zaken. En in de Raad Buitenlandse Zaken kan (uiteraard) de minister van Buitenlandse Zaken zitten, maar afhankelijk van het te bespreken onderwerp kan het ook de minister van Defensie of van Ontwikkelingssamenwerking zijn. 3. Deel opdrachtblad A uit. Vertel de leerlingen dat ze gaan beredeneren in welke samenstelling van de Raad van Ministers deze tien Nederlandse ministers zitten. Ze mogen een lijntje trekken tussen de minister en de samenstelling van de raad. Ze moeten daarbij op twee dingen letten: Iedere minister moet verbonden worden aan één raad. Er zijn twee raden waar twee ministers bij horen. --> Let op: Het overzicht is niet volledig. Sommige ministers zitten eigenlijk in meerdere samenstellingen, bovendien worden staatssecretarissen buiten beschouwing gelaten in de opdracht. In het antwoordmodel vindt u een compleet overzicht van alle raden met bijbehorende ministers en staatssecretarissen. Bij de bespreking kunt u hier verder op in gaan. Het belangrijkste is dat de leerlingen leren dat de verschillende Europese ministers elkaar telkens in wisselende samenstellingen treffen, afhankelijk van het onderwerp. 4. Nederland heeft als voorzitter drie aandachtspunten geformuleerd: Een EU die zich richt op hoofdzaken --> Er moet betere wet- en regelgeving komen met minder administratieve kosten en lasten. Wetgeving moet gericht zijn op hoofdzaken van de EU, en niet op zaken die nationale parlementen ook zelf kunnen regelen. Een EU die door innovatie zorgt voor groei en banen --> De concurrentiepositie van de EU moet verbeterd worden. Om dit te bereiken wil Nederland de digitale markt versterken, belemmeringen voor innovatie in de interne markt wegnemen, nationale beleidshervormingen stimuleren en vernieuwing stimuleren. Een EU die verbindt --> De EU moet investeren in een betere verbinding met burgers, maatschappelijke organisaties, nationale parlementen en andere Europese instanties. Maar wat betekenen deze prioriteiten concreet? 5. Deel opdrachtblad B uit aan leerlingen per tweetal. 6. Laat leerlingen de kaartjes uitknippen en vervolgens de opdracht maken. 7. Bespreek de opdracht na tien minuten klassikaal na aan de hand van het antwoordmodel.

3 Opdrachtblad A: De tien samenstellingen van de Raad van Ministers In de Raad van Ministers komen vakministers uit de 28 lidstaten bijeen om over een onderwerp te praten. De samenstelling van de Raad hangt af van het onderwerp. Hieronder zie je een aantal Nederlandse Ministers. Verbind iedere minister aan een van de samenstellingen van de Raad in het midden. Er zijn twee Raden waar twee ministers bij horen. Raad Algemene Zaken Raad Buitenlandse Zaken Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) Raad Economische en Financiële Zaken Raad Justitie en Binnenlandse Zaken Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport Raad Landbouw en Visserij (Hier komt niet de minister, maar de staatssecretaris van Economische Zaken) Raad Milieu (Hier komt niet de minister, maar de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu)

4 OPDRACHTBLAD B: PRIORITEITEN VAN HET NEDERLANDS VOORZITTERSCHAP Bij welke prioriteiten horen onderstaande voorbeelden? Knip de kaartjes uit en maak drie rijen: Een Unie die zich beperkt tot hoofdzaken Een innovatieve Unie, die zich richt op groei en banen Een Unie die verbindt (EU en parlementen, burgers en maatschappelijke organisaties) De EU wil banen creëren door de economie te stimuleren. De Europese regels voor webwinkels moeten minder streng worden. Want dan kunnen webwinkels makkelijker hun spullen in andere landen verkopen. De EU moet beter samenwerken met nationale parlementen. De ontwikkeling van zelfrijdende auto s moet op de Europese agenda komen. De EU moet burgers en maatschappelijke organisaties beter betrekken en meer invloed geven. Er zijn allerlei administratieve Europese regels waar bedrijven aan moeten voldoen. De EU moet zorgen dat er minder regels komen. De EU stimuleert vernieuwing en duurzaamheid door subsidies te geven aan onderzoek naar opkomende technologieën. De EU moet zich niet bemoeien met zaken die lidstaten zelf kunnen regelen. Zoals zorg, onderwijs, pensioenen en belastingen. Het moet makkelijker worden voor ondernemers om in andere Europese landen zaken te doen. De EU moet zich richten op zaken waar Europa sterker van wordt. Zoals welvaart, vrijheid en veiligheid. De EU moet zich inzetten voor het behoud van de rechtsstaat en vrijheid van meningsuiting. De EU moet handelsverdragen afsluiten, bijvoorbeeld met China en Japan.

5 ANTWOORDMODEL: DE TIEN SAMENSTELLINGEN VAN DE RAAD VAN MINISTERS De Raad van Ministers vergadert in wisselende samenstelling, afhankelijk van het beleidsterrein waarover gesproken wordt. Sommige ministers kunnen in meerdere samenstellingen van de raad plaatsnemen (bijvoorbeeld minister Bert Koenders: die kan zowel bij Algemene Zaken als bij Buitenlandse Zaken aanschuiven). Er zijn ook samenstellingen van de raad waarin alleen de staatssecretaris plaatsneemt. In de opdracht hebben we tien Nederlandse ministers uitgekozen. Er zijn per Nederlandse minister vaak meerdere antwoordopties mogelijk. Liliane Ploumen ontbreekt, maar zij vertegenwoordigt Nederland wel eens in de Raad van Ministers, namelijk als de Raad Buitenlandse Zaken spreekt over ontwikkelingssamenwerking. Stef Blok ontbreekt ook in de opdracht, er is geen samenstelling van de Raad van Ministers waarin hij Nederland vertegenwoordigt. Naast de tien samenstellingen van de Raad van Ministers kent de Europese Unie ook nog de Europese Raad. Deze bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van alle EU-lidstaten. De Europese Raad heeft geen wetgevende taak, maar stelt de strategie van de EU vast, de algemene beleidslijnen van de EU. Mark Rutte zit namens Nederland in de Europese Raad. Raad Algemene Zaken Raad Landbouw en Visserij Bert Koenders (Staatssecretaris Martijn van Dam) Raad Buitenlandse Zaken Raad Milieu Bert Koenders Jeanine Hennis-Plasschaert (Liliane Ploumen) (Staatssecretaris Sharon Dijksma) Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport Raad Concurrentievermogen Henk Kamp (Staatsecretaris Sander Dekker) Raad Economische en Financiële Zaken Jeroen Dijsselbloem (Staatssecretaris Eric Wiebes) Raad Justitie en Binnenlandse Zaken Ard van der Steur Ronald Plasterk (Staatssecretaris Klaas Dijkhoff) Jet Bussemaker (Staatssecretaris Martin van Rijn) (Staatssecretaris Sander Dekker) Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie Melanie Schultz van Haegen Henk Kamp (Staatssecretaris Sharon Dijksma) Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Lodewijk Asscher Edith Schippers Ronald Plasterk Henk Kamp

6

7 ANTWOORDMODEL: PRIORITEITEN VAN HET NEDERLANDS VOORZITTERSCHAP Een innovatieve Unie, die zich richt op groei en banen De EU moet banen creëren. De Europese regels voor webwinkels moeten minder streng worden. Want dan kunnen webwinkels hun spullen makkelijker in andere landen verkopen. De ontwikkeling van zelfrijdende auto s moet op de Europese agenda komen. De EU moet duurzame en innovatieve ideeën stimuleren. Het moet makkelijker worden voor ondernemers om in andere Europese landen zaken te doen. De EU moet handelsverdragen afsluiten, bijvoorbeeld met China en Japan. Een Unie die zich beperkt tot hoofdzaken Er zijn allerlei administratieve Europese regels waar bedrijven aan moeten voldoen. De EU moet zorgen dat dat minder wordt. De EU moet zich niet bemoeien met zaken die lidstaten zelf kunnen regelen. Zoals zorg, onderwijs, pensioenen en belastingen. De EU moet zich richten op zaken waar Europa sterker van wordt. Zoals welvaart, vrijheid en veiligheid. De EU moet zich inzetten voor het behoud van de rechtsstaat en vrijheid van meningsuiting. Een Unie die verbindt (EU en parlementen, burgers en maatschappelijke organisaties) De EU moet beter samenwerken met nationale parlementen. De EU moet burgers en maatschappelijke organisaties beter betrekken en meer invloed geven. (Om de democratische legitimiteit van de EU te versterken.)

8 LESTIPS Naast deze werkvorm bestaat er nog veel meer interessant lesmateriaal over de Europese Unie. Hieronder vindt u een aantal tips. LESMATERIAAL EUROPEES PARLEMENT INFORMATIEBUREAU IN NEDERLAND Lesmodule over het Nederlands voorzitterschap van de EU Gratis te bestellen op: Europees Parlement Ambassador Schoolprogramma Dit programma heeft tot doel leerlingen op een aantrekkelijke en interactieve manier bewust te maken van de invloed van de Europese Unie in hun dagelijks leven. Het programma beschikt over lesmateriaal voor de onderbouw en de bovenbouw. Europa-nu.nl Onafhankelijke website met veel informatie over de EU. LESMATERIAAL PRODEMOS Werkvormen op website Allerhande werkvormen over de EU voor verschillende onderwijsniveaus vindt u op de website van ProDemos: 10 werkvormen over de EU De tien beste werkvormen van ProDemos over de EU zijn gebundeld in een werkvormenboekje. Dit werkvormenboekje kunt u bestellen in de webshop van ProDemos voor 3,50 Onderwijskrant Actueel over vluchtelingen In september verscheen een Onderwijskrant Actueel met vier werkvormen en lestips over vluchtelingen. Een van de werkvormen is een rollenspel over de raad van ministers die een besluit moet nemen over de opvang van vluchtelingen.

De leerlingen halen voorkennis op en ze krijgen de ruimte eventuele (voor)oordelen over de Europese Unie uit te spreken.

De leerlingen halen voorkennis op en ze krijgen de ruimte eventuele (voor)oordelen over de Europese Unie uit te spreken. IN BEELD: ASSOCIATIEKAARTJES KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM U verspreidt kaartjes met woorden die met de Europese Unie te maken hebben in het lokaal. De leerlingen mogen rondlopen en een kaartje pakken dat

Nadere informatie

In Beeld: De nieuwe ministersploeg

In Beeld: De nieuwe ministersploeg In Beeld: De nieuwe ministersploeg Korte omschrijving werkvorm: Wie staan er bij de koning op het bordes? Sommige ministers hebben al eerder in een kabinet gezeten, maar er zijn ook nieuwkomers. Leerlingen

Nadere informatie

QUIZ: WAT VIND JIJ VAN DE EUROPESE UNIE? Korte omschrijving werkvorm LEERDOEL NIVEAU BRONNEN DUUR HANDLEIDING

QUIZ: WAT VIND JIJ VAN DE EUROPESE UNIE? Korte omschrijving werkvorm LEERDOEL NIVEAU BRONNEN DUUR HANDLEIDING QUIZ: WAT VIND JIJ VAN DE EUROPESE UNIE? Korte omschrijving werkvorm In deze quiz onderzoeken leerlingen hun eigen houding ten aanzien van de Europese Unie. Moeten landen vooral hun soevereiniteit opeisen?

Nadere informatie

Uitslag onderzoek 100 dagen cabinet Rutte EenVandaag Opiniepanel

Uitslag onderzoek 100 dagen cabinet Rutte EenVandaag Opiniepanel Uitslag onderzoek 100 dagen cabinet Rutte EenVandaag Opiniepanel 17-01-2011 Hoeveel vertrouwen heeft u in het kabinet Rutte? Heel veel vertrouwen 11,2 Tamelijk veel vertrouwen 32,8 Niet zo veel vertrouwen

Nadere informatie

PrinsjesDag. Ook in Madurodam vind je het Binnenhof en de Gouden Koets.

PrinsjesDag. Ook in Madurodam vind je het Binnenhof en de Gouden Koets. KINDErkrant PRINSJESDAG 2013 / 4e JAARGANG / NUMMER 02 INTERVIEW Weetjes opdrachten Puzzels Ook in Madurodam vind je het Binnenhof en de Gouden Koets. PrinsjesDag Op de derde dinsdag in september is het

Nadere informatie

Verdieping: de troonrede

Verdieping: de troonrede Verdieping: de troonrede Korte omschrijving werkvorm: Hoe komt de troonrede tot stand? Wat staat er in de troonrede die koning Willem-Alexander gisteren heeft voorgelezen? In deze werkvorm lezen uw leerlingen

Nadere informatie

PUZZEL (SPEL): PACMAN NEDERLANDERS IN DE EU KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM LEERDOEL NIVEAU BRONNEN BENODIGDHEDEN VOOR ÉÉN SET DUUR

PUZZEL (SPEL): PACMAN NEDERLANDERS IN DE EU KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM LEERDOEL NIVEAU BRONNEN BENODIGDHEDEN VOOR ÉÉN SET DUUR PUZZEL (SPEL): PACMAN NEDERLANDERS IN DE EU KORTE OMSCHRIJVING WERKVORM Dit is eigenlijk geen puzzel, maar een bordspel. Het ziet eruit als Pacman. Vier teams gooien om de beurt met een dobbelsteen en

Nadere informatie

Prinsjesdag in het nieuws Primair onderwijs

Prinsjesdag in het nieuws Primair onderwijs Prinsjesdag in het nieuws 2016 - Primair onderwijs Inhoudsopgave Toelichting voor docenten 3 Antwoorden 4 1. Prinsjesdag 7 2. Van wie zijn de plannen? 8 3. Troonrede 13 4. Het koffertje 15 5. Prinsjesdag

Nadere informatie

Prinsjesdag in het nieuws Primair onderwijs

Prinsjesdag in het nieuws Primair onderwijs Prinsjesdag in het nieuws 2017 - Primair onderwijs Inhoudsopgave Toelichting voor docenten 3 Antwoorden 4 1. Prinsjesdag 7 2. Van wie zijn de plannen? 8 3. Troonrede 14 4. Het koffertje 16 5. Prinsjesdag

Nadere informatie

Lestips & werkvormen over de Amerikaanse

Lestips & werkvormen over de Amerikaanse Verkiezingen in de VS, verkiezingen in Nederland OMSCHRIJVING De Verenigde Staten en Nederland zijn beide een democratie; toch zijn er grote verschillen tussen deze twee landen. In deze werkvorm gaan leerlingen

Nadere informatie

Onderzoek: Politicus van het Jaar

Onderzoek: Politicus van het Jaar Onderzoek: Politicus van het Jaar Publicatiedatum: 16 december 2016 Over dit onderzoek JijVandaag, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 5.000 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek,

Nadere informatie

DE BRIEVENBRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE

DE BRIEVENBRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE DE BRIEVENBRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE DE INSTELLINGEN: WIE DOET WAT? INTRO VOOR DE LEERKRACHT Op de volgende pagina s vindt u materiaal waarmee u de belangrijkste Europese instellingen op

Nadere informatie

Prinsjesdag in het nieuws 2014 - Primair onderwijs

Prinsjesdag in het nieuws 2014 - Primair onderwijs Prinsjesdag in het nieuws 2014 - Primair onderwijs Inhoudsopgave Toelichting voor docenten 3 Toelichting voor docenten: Antwoorden 4 1. Prinsjesdag 7 2. Van wie zijn de plannen? 8 3. Troonrede 13 4. Het

Nadere informatie

11 februari Onderzoek: Eindoordeel kabinet Rutte II

11 februari Onderzoek: Eindoordeel kabinet Rutte II 11 februari 2017 Onderzoek: Eindoordeel kabinet Rutte II Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 5 februari 2013

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 5 februari 2013 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 5 februari 2013 De volgende voorstellen van wet: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX)

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 16 september 2015

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 16 september 2015 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 16 Koninklijke boodschappen: Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire,

Nadere informatie

FORUM NIEUWJAARSENQUÊTE ONDERNEMERS GEVEN KABINET EEN DIKKE VOLDOENDE

FORUM NIEUWJAARSENQUÊTE ONDERNEMERS GEVEN KABINET EEN DIKKE VOLDOENDE OMSLAG TEKST: KARIN BOJORGE FOTO S: PHIL NIJHUIS/HH FORUM NIEUWJAARSENQUÊTE ONDERNEMERS GEVEN KABINET EEN DIKKE VOLDOENDE Op de valreep toch nog erkenning voor het kabinet- Rutte-Asscher. Dat is de uitkomst

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Samenvatting Europees Recht

Samenvatting Europees Recht Samenvatting Europees Recht Week 1 Export en Europees recht Leerdoelen H4 (Nadruk of EU verdrag en EU werkingsverdrag) - De juridische vormen van export beschrijven - De basisstructuur van de Europese

Nadere informatie

Puzzel: Krachtenveld Europese Unie

Puzzel: Krachtenveld Europese Unie Puzzel: Krachtenveld Europese Unie Korte omschrijving werkvorm: Door de Europese schuldencrisis vindt er veel extra overleg plaats in de Europese Unie. Welke instituties spelen bij de besluitvorming in

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 10 november 2015

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 10 november 2015 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 10 Koninklijke boodschap: Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

NEDERLAND OF DE EU? DE WERKVORM IN HET KORT WAT HEB JE NODIG? LEERDOEL HOE LANG DUURT HET? JANUARI 2016 AAN DE SLAG MET #1

NEDERLAND OF DE EU? DE WERKVORM IN HET KORT WAT HEB JE NODIG? LEERDOEL HOE LANG DUURT HET? JANUARI 2016 AAN DE SLAG MET #1 NEDERLAND OF DE EU? JANUARI 2016 AAN DE SLAG MET #1 WAT HEB JE NODIG? - Europese vlag groot uitgeprint - Nederlandse vlag groot uitgeprint - Plakband DE WERKVORM IN HET KORT Nederland is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Krachtenveld Europese Unie

Krachtenveld Europese Unie Krachtenveld Europese Unie Korte omschrijving De leerlingen plaatsen de begrippen op de juiste plek in de puzzel, waardoor ze een overzicht krijgen van de belangrijkste instellingen binnen de Europese

Nadere informatie

1 Hoe tevreden bent u met het beleid van het huidige PvdA-VVD Kabinet?

1 Hoe tevreden bent u met het beleid van het huidige PvdA-VVD Kabinet? Onderzoeksresultaten tevredenheid VVD-bestuurders (onderzoek onder VVD-bestuurders) 1 Hoe tevreden bent u met het beleid van het huidige PvdA-VVD Kabinet? 4 3 2 1 34% 32% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden,

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 10 december 2015

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 10 december 2015 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 10 De volgende voorstellen van wet: Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging

Nadere informatie

Belangen: Democraten versus Republikeinen

Belangen: Democraten versus Republikeinen Belangen: Democraten versus Republikeinen Korte omschrijving werkvorm: Leerlingen lezen de tekst en proberen daarna met de opgedane kennis het standpunt te bepalen van de Democratische en de Republikeinse

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU VIVES BRIEFING 2016/06 Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU Klaas Staal Karlstad Universitet 1 GEVOLGEN VAN BREXIT VOOR DE BESLUITVORMING IN DE EU Klaas Staal INLEIDING Op 23 juni 2016 stemmen

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland

Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland Verdieping: Het huishoudboekje van Nederland Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm leren leerlingen meer over de inkomsten en uitgaven van Nederland. In 2015 heeft de Nederlandse regering voor het

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 20 januari 2015

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 20 januari 2015 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 20 januari Koninklijke boodschap: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 26 september 2017

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 26 september 2017 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 26 september 2017 Koninklijke boodschappen: Wijziging van Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE

DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE DE BRIEVEN BRIGADE HET VERHAAL VAN DE EUROPESE UNIE DE INSTELLINGEN: WIE DOET WAT? INTRO VOOR DE LEERKRACHT Op de volgende pagina s vindt u materiaal waarmee u de belangrijkste Europese instellingen op

Nadere informatie

Mediapoliticus van het Jaar 2013 Mark Rutte

Mediapoliticus van het Jaar 2013 Mark Rutte M e e r w e t e n? www.nieuwsmonitor.net 2013 Mark Rutte Internet www.nieuwsmonitor.net Twitter: @Nieuwsmonitor Onderzoekers Nel Ruigrok 020 598 3191 nelruigrok@nieuwsmonitor.net Joep Schaper Kasper Welbers

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 27 oktober 2016

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 27 oktober 2016 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 27 Koninklijke boodschappen: Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met

Nadere informatie

19 September 2017 Onderzoek: Prinsjesdag 2017

19 September 2017 Onderzoek: Prinsjesdag 2017 19 September 2017 Onderzoek: Prinsjesdag 2017 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Wetten maken. Benodigdheden: Het werkblad Wetten maken óf De losse bladen van wetten maken. Duur 20 minuten. Handleiding:

Wetten maken. Benodigdheden: Het werkblad Wetten maken óf De losse bladen van wetten maken. Duur 20 minuten. Handleiding: Wetten maken Korte omschrijving werkvorm In Nederland zijn er regels waar iedereen zich aan moet houden. Deze regels noemen we ook wel wetten. Deze werkvorm gaat over hoe deze wetten gemaakt worden. De

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 31 maart 2015

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 31 maart 2015 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 31 maart Brieven regering: Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van

Nadere informatie

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel)

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Als voorbereiding op de opdracht kunt u onderstaande tekst lezen. Wat heb jij aan Europa Europa een ver van je bed show? Nee hoor. Je eten, je kleding, de prijs

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 01 december 2015

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 01 december 2015 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 01 december 2015 Koninklijke boodschappen: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van de

Nadere informatie

Puzzel: Wie zit waar in de Ridderzaal?

Puzzel: Wie zit waar in de Ridderzaal? Puzzel: Wie zit waar in de Ridderzaal? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen lezen een tekst en maken een puzzel in de vorm van de plattegrond van de Ridderzaal op Prinsjesdag. Afhankelijk van het

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 07 april 2015

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 07 april 2015 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 07 april Koninklijke boodschappen: Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT DE EUROPESE UNIE JANUARI 2016 - POLITIEK IN PRAKTIJK #1 EERSTE EN WAT HEB JE NODIG Grote letters A, B en C Aftelklok (op digibord) 50 sterren, uitgeprint op geel papier Circa 4 grote enveloppen Een prijsje

Nadere informatie

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij?

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Korte omschrijving werkvorm In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis over de standpunten van enkele partijen over belangrijke Europese kwesties. Ze verbinden

Nadere informatie

Krachtenveld Europese Unie

Krachtenveld Europese Unie Krachtenveld Europese Unie Korte omschrijving De leerlingen plaatsen de begrippen op de juiste plek in de puzzel, waardoor ze een overzicht krijgen van de belangrijkste instellingen binnen de Europese

Nadere informatie

De Europese verkiezingen: Hoe zit dat nu?

De Europese verkiezingen: Hoe zit dat nu? De Europese verkiezingen: Hoe zit dat nu? Naam: Klas: So you think you have no power? Think again.. Introductie: verkiezingen in Europa Van 22 tot en met 25 mei 2014 vinden de Europese verkiezingen plaats.

Nadere informatie

Update: bekendheid en rapportcijfers ministers

Update: bekendheid en rapportcijfers ministers Update: bekendheid en rapportcijfers ministers Iedere maand vragen we Nederlandse kiezers in de Politieke Barometer naar de bekendheid en de waardering voor de ministers van het huidige kabinet. In onderstaand

Nadere informatie

DEBAT. Debat over het Amerikaanse kiesstelsel OMSCHRIJVING

DEBAT. Debat over het Amerikaanse kiesstelsel OMSCHRIJVING Debat over het Amerikaanse kiesstelsel OMSCHRIJVING De leerlingen gaan met elkaar in debat over verschillende aspecten van het Amerikaanse kiesstelsel. De leerlingen bereiden zich voor door middel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2313 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Samenvatting. Grondwet voor Europa. van het Verdrag tot. vaststelling van een

Samenvatting. Grondwet voor Europa. van het Verdrag tot. vaststelling van een Samenvatting van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Referendum op woensdag 1 juni 2005 Op 1 juni 2005 gaat Nederland naar de stembus. Deze keer niet voor de verkiezingen van bijvoorbeeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 612 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Krachtenveld Europese Unie

Krachtenveld Europese Unie Krachtenveld Europese Unie Korte omschrijving De leerlingen plaatsen de begrippen op de juiste plek in de puzzel, waardoor ze een overzicht krijgen van de belangrijkste instellingen binnen de Europese

Nadere informatie

26 oktober Onderzoek: Kabinet Rutte III op het bordes

26 oktober Onderzoek: Kabinet Rutte III op het bordes 26 oktober 2017 Onderzoek: Kabinet Rutte III op het bordes Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Belangen: wat zijn de punten van de politieke partijen in Duitsland?

Belangen: wat zijn de punten van de politieke partijen in Duitsland? Belangen: wat zijn de punten van de politieke partijen in Duitsland? Korte omschrijving werkvorm: Op 22 september zijn er in Duitsland verkiezingen voor de Bondsdag. Welke partijen doen hier aan mee? Lijken

Nadere informatie

DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD IN EEN NOTENDOP

DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD IN EEN NOTENDOP DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD IN EEN NOTENDOP DE EUROPESE RAAD DE STRATEGISCHE INSTELLING VAN DE UNIE De Europese Raad is het kloppend hart van de Europese Unie. Hij bepaalt de richting en de politieke prioriteiten

Nadere informatie

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord

Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Kijktip: NOS Persconferentie Rutte en Samsom over regeerakkoord Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen bekijken een filmpje van de NOS, van maandag 29 oktober. Daarna beantwoorden ze vragen over dit

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

Een politieke partij oprichten

Een politieke partij oprichten Een politieke partij oprichten Korte omschrijving werkvorm Verdeel de leerlingen in groepjes van vier. Ieder groepje richt een politieke partij op. Elke partij mag acht standpunten kiezen. Vijf standpunten

Nadere informatie

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8 Ik ben de Hamer Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goedendag! Als

Nadere informatie

Geachte commissarissen, leden van het Europees Parlement, collega s,

Geachte commissarissen, leden van het Europees Parlement, collega s, Speech door staatssecretaris Dijksma van Milieu op de Klimaatsessie over burgerluchtvaart en zeescheepvaart tijdens de gezamenlijke Informele Transport- en Milieuraad op 15 april 2016. Geachte commissarissen,

Nadere informatie

interne markt is het motorblok van Europese samenwerking. Niet alleen in materiële zin, maar ook als bindmiddel tussen oude en nieuwe lidstaten.

interne markt is het motorblok van Europese samenwerking. Niet alleen in materiële zin, maar ook als bindmiddel tussen oude en nieuwe lidstaten. Toespraak van minister-president Mark Rutte op de conferentie: Working together to strengthen the Single Market for EU Businesses and consumers, Amsterdam 13 juni 2016 Dames en heren, Met de Europese interne

Nadere informatie

11 Ingekomen stukken. Fiche: Verordening EU-agentschap voor asiel

11 Ingekomen stukken. Fiche: Verordening EU-agentschap voor asiel 11 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen: Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering

Nadere informatie

Belangen: Miljardenroulette

Belangen: Miljardenroulette Belangen: Miljardenroulette Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm vormen uw leerlingen in zes groepjes een aantal ministeries. Door middel van een dobbelspel loopt u zelf (als minister van Financiën)

Nadere informatie

Belangen: wie heeft welke belangen?

Belangen: wie heeft welke belangen? Belangen: wie heeft welke belangen? Korte omschrijving werkvorm: Leerlingen gaan in duo s de actoren koppelen aan de belangen die zij hebben. Dit doen zij door lijnen te trekken tussen betrokkenen en belangen.

Nadere informatie

Bezoek met je schoolklas DEN HAAG. stad van vrede en recht

Bezoek met je schoolklas DEN HAAG. stad van vrede en recht Bezoek met je schoolklas DEN HAAG stad van vrede en recht Den Haag is het politiek centrum van Nederland en wordt gezien als de wereldhoofdstad van vrede en recht. Naast de Nederlandse regering en ambassades

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties het bovengenoemde tijdschema, voorgelegd door het voorzitterschap en het aantredend voorzitterschap.

Hierbij gaat voor de delegaties het bovengenoemde tijdschema, voorgelegd door het voorzitterschap en het aantredend voorzitterschap. RAAD VA DE EUROPESE UIE Brussel, 18 november 2013 (OR. en) 16359/13 CO EUR-PREP 49 POGE 225 EV 1076 EER 527 MI 1042 RECH 544 COMPET 837 ID 335 ECOFI 1031 SOC 954 EDUC 443 TEECOM 315 JAI 1017 OTA van: aan:

Nadere informatie

De Europese verkiezingen: Hoe zit dat nu?

De Europese verkiezingen: Hoe zit dat nu? De Europese verkiezingen: Hoe zit dat nu? Naam: Klas: Introductie: Verkiezingen in Europa Van 22 tot en met 25 mei 2014 vinden de Europese verkiezingen plaats. De inwoners van de Europese Unie mogen dan

Nadere informatie

Puzzel: Wat vinden de Nederlandse partijen?

Puzzel: Wat vinden de Nederlandse partijen? Puzzel: Wat vinden de Nederlandse partijen? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen proberen uit te vinden welk standpunt vijf politieke partijen (GroenLinks, PvdD, PVV, SGP en VVD) innemen in de discussie

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 21 juni 2016

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 21 juni 2016 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 21 juni Koninklijke boodschappen: Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de

Nadere informatie

Debat: Het Duitse kiesstelsel is beter dan dat van Nederland

Debat: Het Duitse kiesstelsel is beter dan dat van Nederland Debat: Het Duitse kiesstelsel is beter dan dat van Nederland Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan met elkaar in debat over de stelling: Het Duitse kiesstelsel is beter dan dat van Nederland.

Nadere informatie

Kijktip: Waar gáát dit over?

Kijktip: Waar gáát dit over? Kijktip: Waar gáát dit over? Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van twee fragmenten beantwoorden leerlingen een aantal kijkvragen en krijgen ze inzicht in de inhoud van het referendum en de motieven

Nadere informatie

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst

VVD verdeeld over samenwerking met PVV nu en in de toekomst www.verheidinnederland.nl ERSBERICH - Groningen -nderzoek (4): nderzoek naar de stand van de partij naar aanleiding van VV. (ransparant) (verheids) (anel) Zeer forse steun aan kabinet Rutte VVD verdeeld

Nadere informatie

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche?

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche? Landbouw, bosbouw en visserij Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Handel Vervoer & opslag Horeca Informatie en communicatie (ICT / media) Financiële dienstverlening Verhuur en handel

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? 2 Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A

7003/17 oms/fb 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 3 april 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Verdieping: Kan een land failliet gaan?

Verdieping: Kan een land failliet gaan? Verdieping: Kan een land failliet gaan? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen lezen fragmenten uit artikelen over wat het betekent als Griekenland failliet gaat en maken daar verwerkingsvragen over.

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

Verdieping: welke staat past bij jou?

Verdieping: welke staat past bij jou? Verdieping: welke staat past bij jou? Korte omschrijving werkvorm Op 6 april houdt Nederland een raadgevend niet-bindend referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Nederland

Nadere informatie

Puzzel: het parlementaire jaar

Puzzel: het parlementaire jaar Puzzel: het parlementaire jaar Korte omschrijving werkvorm: Leerlingen moeten de gebeurtenissen van het parlementaire jaar in de juiste volgorde plaatsen. Leerdoel: Leerlingen leren hoe het verloop van

Nadere informatie

In Beeld: Infographic de Europese schuldencrisis

In Beeld: Infographic de Europese schuldencrisis In Beeld: Infographic de Europese schuldencrisis Korte omschrijving werkvorm: Leerlingen analyseren aan de hand van een stappenplan een infographic over de schuldencrisis. Leerdoel: De leerlingen leren

Nadere informatie

Het Verdrag van Lissabon, wat heb ik eraan?

Het Verdrag van Lissabon, wat heb ik eraan? Het Verdrag van Lissabon, wat heb ik eraan? De samenwerking tussen de landen in de Europese Unie wordt sinds 60 jaar vastgelegd in Verdragen. Daarin staan de spelregels die gelden voor de lidstaten, de

Nadere informatie

Meningsvorming: jij en vluchtelingen

Meningsvorming: jij en vluchtelingen Meningsvorming: jij en vluchtelingen Korte omschrijving Het kan uw leerlingen bijna niet ontgaan zijn dat de Europese Unie te maken heeft met een grote stroom vluchtelingen. Sinds een paar maanden is dit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 137 Besluit van 7 maart 2011, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 01 november 2016

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 01 november 2016 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 01 november 2016 Koninklijke boodschappen: Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede

Nadere informatie

- De ontwerp-verklaringen voor de notulen van de Raadszitting tijdens welke de verordening wordt aangenomen (bijlage II).

- De ontwerp-verklaringen voor de notulen van de Raadszitting tijdens welke de verordening wordt aangenomen (bijlage II). Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2010 (03.06) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0118 (CNS) 10189/10 ADD 1 LIMITE FISC 49 NOTA - ADDENDUM van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

mi nis ter pre si dent minister president

mi nis ter pre si dent minister president Vooraf Luister en lees mee. tv spreek uit: [teevee] ka bi net kabinet re ge ren regeren Financiën spreek uit: [fienansiejun] mi nis ter pre si dent minister president gym les gymles Deze les is een blokles.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag..

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag.. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Internationaal Beleid Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Belangen: Rusland versus de EU

Belangen: Rusland versus de EU Belangen: Rusland versus de EU Korte omschrijving werkvorm Leerlingen denken na over de redenen waarom Rusland en de EU zich met het conflict in Oekraïne bemoeien. Dit doen zij door eerst een tekst te

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

UNICEF en kinderrechten

UNICEF en kinderrechten UNICEF en kinderrechten Informatie voor een gastles Leerdoelen (groep 7 & 8) Leerlingen weten waar UNICEF voor staat en wat UNICEF doet Leerlingen weten dat zij rechten hebben en kunnen een aantal rechten

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Instructie: Quiz EU - Test je kennis!

Instructie: Quiz EU - Test je kennis! Instructie: Quiz EU - Test je kennis! Korte omschrijving werkvorm De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest

Nadere informatie

Monarchie! vmbo. Leerdoel De leerlingen zien welke taken/regels onze huidige koning(in) heeft.

Monarchie! vmbo. Leerdoel De leerlingen zien welke taken/regels onze huidige koning(in) heeft. Monarchie! vmbo Sinds 1848 heeft de koning geen politieke macht meer. Hij moet zich houden aan de grondwet. Hieronder staan 20 regels voor het koningshuis. Welke 8 regels passen er bij ons huidige koningshuis?

Nadere informatie

Debat: Maatschappelijke stage

Debat: Maatschappelijke stage Debat: Maatschappelijke stage Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen voeren een Tweede Kamerdebat over het afschaffen van de maatschappelijke stage. Leerdoel: Leerlingen krijgen inzicht in hoe een

Nadere informatie