Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011"

Transcriptie

1 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen die onder de bevolking leven. De vragenlijst heeft vijf onderdelen, namelijk over: 1. uw persoonlijke situatie 2. de samenleving 3. politiek en overheid 4. overige kwesties 5. uw mediagebruik Alles bij elkaar zal het invullen van deze onderdelen ongeveer 20 minuten duren. 1. Uw persoonlijke situatie A1. In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens? Is dat: Erg ongelukkig Ongelukkig Niet ongelukkig, niet gelukkig Gelukkig Erg gelukkig Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe tevreden u bent met: (1= zeer ontevreden 10= zeer tevreden) ik weet het niet A2. Uw gezondheid A3. Uw belangrijkste dagelijkse activiteit (werk, studie of andere activiteit) A6. Uw financiële situatie A7. Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden als het gaat om uw financiële situatie, zullen de komende 12 maanden slechter, hetzelfde of beter zijn: Veel slechter Slechter Hetzelfde Beter Veel beter

2 Wilt u van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent? zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens A23. Over het algemeen denk ik heel positief over mezelf B36. Ik heb het gevoel dat ik weinig grip heb op mijn eigen toekomst A24. Er zijn mensen bij wie ik terecht kan met persoonlijke problemen A25. Ik voel me van andere mensen geïsoleerd A26. Ik ben optimistisch over mijn toekomst A27. Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen A28. In het algemeen word ik eerlijk behandeld A33. De landelijke politiek is voor mij vaak te ingewikkeld om te kunnen begrijpen. ik weet het niet A30. Hoeveel tijd kijkt u gemiddeld per dag televisie? (niet = 0 uur en 0 kwartier). uur en. kwartier Ik kijk geen televisie

3 A31. Hoeveel uur gemiddeld per week verricht u vrijwilligerswerk, dat wil zeggen: onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging? (nauwelijks of geen vrijwilligerswerk = 0 uur). uur Minder dan een uur Ik doe geen vrijwilligerswerk A32. Hoeveel uur gemiddeld per week geeft u buiten organisaties om, hulp aan mensen buiten uw huishouden zoals aan zieken, buren, familie, vrienden en bekenden? (nauwelijks of geen hulp = 0 uur). uur Minder dan een uur Ik geef geen hulp aan mensen buiten mijn huishouden A18. Hoe vaak bent u gedurende het afgelopen half jaar naar religieuze bijeenkomsten zoals kerkdiensten geweest? Eens per week of vaker Eenmaal per 2 weken Eenmaal per maand Minder dan eenmaal per maand Nooit Dit was de laatste vraag over uw persoonlijke situatie. Het volgende (tweede) deel gaat over hoe u aankijkt tegen de samenleving.

4 2. De Nederlandse samenleving Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven hoe tevreden u bent met: (1= zeer ontevreden 10= zeer tevreden) ik weet het niet B1. De Nederlandse samenleving B2. De Nederlandse economie B3. Het bestuur van uw gemeente B4. De politiek in Den Haag B5. De Europese politiek B7. Wat zijn uw verwachtingen voor de komende 12 maanden als het gaat om de Nederlandse economie, zullen de komende 12 maanden slechter, hetzelfde of beter zijn: Veel slechter Slechter Hetzelfde Beter Veel beter

5 B9. Wat vindt u op dit moment de grootste problemen in ons land? Waar bent u zeer negatief of boos over of waar schaamt u zich voor als het om de Nederlandse samenleving gaat? Wilt u met enkele trefwoorden de belangrijkste problemen aangeven? U kunt hieronder uw antwoorden geven Probleem 1 Probleem 2 Probleem 3 Probleem 4 Probleem 5 B10. En wat vindt u juist goed in ons land? Waar bent u zeer positief of blij over of trots op als het om de Nederlandse samenleving gaat? Wilt u met enkele trefwoorden de belangrijkste onderwerpen aangeven? U kunt hieronder uw antwoorden geven Onderwerp 1 Onderwerp 2 Onderwerp 3 Onderwerp 4 Onderwerp 5

6 Wilt u van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent? B11. Over het algemeen zijn de meeste mensen wel te vertrouwen. B12. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen. B16. De mensen in ons land moeten meer zelf verantwoordelijk zijn en minder rekenen op overheidsvoorzieningen B17. Nederland zou een prettiger land zijn als er minder immigranten zouden wonen. B18. De aanwezigheid van verschillende culturen is winst voor onze samenleving. B19. Het Nederlands lidmaatschap van de EU is een goede zaak. B20. Mensen zoals ik ondervinden vooral nadelen van het verdwijnen van de grenzen en het meer open worden van onze economie. B49. In onze samenleving worden mensen over het algemeen eerlijk behandeld B52. De straffen in Nederland zijn over het algemeen te laag B53. Het verschil tussen arm en rijk in Nederland is te groot geworden zeer oneens oneens neutraal eens zeer eens ik weet het niet

7 Hoeveel vertrouwen heeft u op dit moment in de volgende instellingen in Nederland? (1= geen enkel vertrouwen 10= alle vertrouwen) ik weet het niet B21. De grote ondernemingen B22. De vakbonden B23. De kranten B24. De televisie B33. De rechtspraak B25. De Tweede Kamer B26. De regering Dit was de laatste vraag over hoe u aankijkt tegen de samenleving. Het volgende (derde) deel gaat over de Nederlandse politiek en overheid.

8 3. De Nederlandse politiek Wilt u van de volgende uitspraken weer aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent? zeer oneens neutraal eens zeer eens oneens C2. De landelijke politiek is voor de meeste mensen te ingewikkeld om te kunnen begrijpen. C3. De overheid doet onvoldoende voor mensen zoals ik. C4. De meeste politici zijn bekwame mensen die weten wat ze doen. C5. Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op wat de regering doet. C6. Politici gaan vaak onbehoorlijk met elkaar om. C7. Het zou goed zijn als het bestuur van het land werd overgelaten aan enkele krachtige leiders. C8. Kamerleden en ministers geven niet veel om wat mensen zoals ik denken. C9. Het zou goed zijn als burgers meer konden meebeslissen over belangrijke politieke kwesties. C34. Het is een goede zaak dat in de politiek compromissen worden gesloten ik weet het niet

9 C28. Als er nu verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer, zou u dan gaan stemmen? Ja ga naar vraag C29 Misschien ga naar vraag C29 Nee ga naar vraag C36 Ik mag niet stemmen ga naar vraag C29 Ik wil het niet zeggen ga naar vraag C36 Indien uw antwoord bij vraag C29= Ja/ Misschien/ Ik mag niet stemmen C29. Op welke partij zou u dan waarschijnlijk stemmen? / Op welke partij zou u stemmen als u wel kiesgerechtigd was? CDA PvdA SP (Socialistische partij) VVD PVV (Partij Voor de Vrijheid) GroenLinks ChristenUnie D66 Partij voor de Dieren SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) Andere Partij, namelijk Blanco stemmen Ik weet het nog niet Ik wil het niet zeggen

10 C36. Stel: de Tweede Kamer behandelt een wetsvoorstel dat u zeer onrechtvaardig of verkeerd vindt. Hoe groot is de kans dat u zou proberen daar iets tegen te doen? Zeer klein Klein Groot Zeer groot Dit was de laatste vraag over de politiek en overheid. Het volgende (vierde en voorlaatste) deel bevat enkele vragen over actuele onderwerpen en achtergronden. 4. Overige kwesties Wilt u van de volgende uitspraken weer aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent? zeer oneens neutraal eens zeer eens oneens D27 De vrijheid van meningsuiting moet krachtiger worden beschermd in ons land D138 Het wordt in Nederland steeds meer ieder voor zich D137 Door immigratie en open grenzen dreigt Nederland teveel van zijn eigenheid te verliezen D139 Nederland moet deelnemen aan militaire missies als de internationale gemeenschap daarom vraagt D140 De economische opkomst van landen als China en India is een bedreiging voor onze banen en sociale zekerheid D141 De economische opkomst van landen als China en India biedt goede kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven D142 Nederland mag zijn bijdrage aan bestrijding van armoede elders in de wereld niet verminderen D143 Nederland moet meer dan nu bijdragen aan de oplossing van internationale klimaatproblemen D144 De Nederlandse regering moet zich minder richten op het buitenland en meer op de problemen in eigen land ik weet het niet

11 Als er in de media iets staat over de volgende onderwerpen, in hoeverre volgt u dat dan? D146 lokale politiek D147 landelijke politiek D148 de Europese Unie D149 internationale politiek D150 Internationale economie D151 natuurrampen in de wereld D152 oorlogen en internationale conflicten D153 de leefsituatie van mensen in andere landen nauwelijks of niet op grote lijnen intensief ik weet het niet D154 D156 D158 Hieronder staan twee opvattingen over het beleid dat de Nederlandse regering zou moeten voeren ten aanzien van ontwikkelingslanden. Met welke stelling bent u het het meest eens? Nederland moet alleen ontwikkelingshulp geven als het daar zelf ook voordeel bij heeft Het belang van ontwikkelingslanden moet voorop staan, ook al gaat dat ten koste van onze welvaart Ik kan niet kiezen / ik weet het niet Volgens sommigen moet ons land zijn internationaal beleid meer richten op het behartigen van Nederlandse belangen. Volgens anderen moet dit beleid zich juist meer richten op het bevorderen van zaken als vrijheid, democratie en mensenrechten in het buitenland. Als u moet kiezen tussen beide opvattingen, met welke opvatting bent u het dan het meest eens? Internationaal beleid meer richten op Nederlandse belangen Internationaal beleid meer richten op zaken als vrijheid, democratie en mensenrechten in het buitenland Ik kan niet kiezen / ik weet het niet Kunt u tot slot van dit onderdeel kort aangeven wat u zelf graag zou zien als de belangrijkste doelstellingen voor het Nederlandse Europese en internationale beleid? U gaat nu naar het vijfde onderdeel met vragen over de media en het nieuws.

12 5. Mediagebruik E16. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per dag aan het volgen in de media (tv, kranten, radio, internet) van de landelijke politiek?. uur en. kwartier Ik volg de landelijke politiek niet via de media In welke mate gebruikt u onderstaande media om de landelijke politiek te volgen? E6. Televisie E7. Radio E8. Krant E9. Opiniebladen/tijdschriften E10. Internet helemaal niet zelden geregeld zeer vaak ik weet het niet Wat vindt u in het algemeen van de berichtgeving in de media over de landelijke politiek? Vindt u die berichtgeving: E17. veel te oppervlakkig iets te oppervlakkig het is goed zoals het is iets te ingewikkeld veel te ingewikkeld ik weet het niet E18. veel te negatief iets te negatief evenwichtig iets te positief veel te positief ik weet het niet E19. veel te links iets te links evenwichtig iets te rechts veel te rechts ik weet het niet

13 E11a. Welke kranten leest u regelmatig? U kunt hier meerdere antwoorden aankruisen Kranten De Telegraaf Algemeen Dagblad De Volkskrant Reformatorisch Dagblad Trouw NRC Handelsblad NRC Next Het Parool het financieele dagblad Nederlands Dagblad Metro Spits De Pers Een regionaal dagblad Andere krant, nl. Geen krant E12. Naar welke nieuws- en actualiteitenprogramma s op tv kijkt u regelmatig? U kunt hier meerdere antwoorden aankruisen NOS Journaal RTL 4 Nieuws & Weer Ochtendspits (Ned. 1) Brandpunt (Ned. 1) Pauw & Witteman (Ned. 1) Buitenhof (Ned. 1) Hart van Nederland vroege editie om 19.00u (SBS 6) Hart van Nederland om 22.30u (SBS 6) RTL Z nieuws (RTL 7) Business Class/Harry Mens (RTL 7) EenVandaag (Ned.1) Nieuwsuur (voorheen NOVA) (Ned. 2) Uitgesproken (Ned. 2) PowNews (Ned. 3) Ander nieuws- en actualiteitenprogramma, nl. Geen Editie NL (RTL 4) Ter afsluiting van het onderzoek nog een vraag over de algemene situatie in Nederland.

14 F1. In dit onderzoek zijn allerlei onderwerpen aan de orde geweest. We willen nog graag weten hoe u al met al vindt dat het gaat met Nederland. Vindt u dat het over het algemeen de verkeerde kant of de goede kant op gaat in Nederland? 1. Duidelijk de verkeerde kant op 2. Iets meer de verkeerde dan goede kant op 3. Iets meer de goede dan verkeerde kant op 4. Duidelijk de goede kant op 5. Indien u vraag F1 heeft beantwoord met 1, 2, 3 of 4 F2. Zou u kunnen toelichten waarom u vindt dat het in Nederland <het bij de vorige vraag gegeven antwoord> gaat? Uw redenen kunnen natuurlijk ook gaan over zaken waar in het voorgaande helemaal niet naar is gevraagd.

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau A OKTOBER 2018

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau A OKTOBER 2018 Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau «PASSWORD» 22075-A OKTOBER 2018 Tips voor het invullen van de vragenlijst Wilt u bij het invullen van de vragenlijst gebruik maken van een BLAUWE of ZWARTE

Nadere informatie

21471-B Januari Aankruisen We willen u vragen (met een blauwe of zwarte pen) een KRUISJE te zetten IN het hokje bij UW antwoord.

21471-B Januari Aankruisen We willen u vragen (met een blauwe of zwarte pen) een KRUISJE te zetten IN het hokje bij UW antwoord. Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau 21471-B Januari 2017 Tips voor het invullen van de vragenlijst Wilt u bij het invullen van de vragenlijst gebruik maken van een BLAUWE of ZWARTE PEN? Dit

Nadere informatie

30978-B JANUARI Aankruisen We willen u vragen (met een blauwe of zwarte pen) een KRUISJE te zetten IN het hokje bij UW antwoord.

30978-B JANUARI Aankruisen We willen u vragen (met een blauwe of zwarte pen) een KRUISJE te zetten IN het hokje bij UW antwoord. Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau «PASSWORD» 30978-B JANUARI 2019 Tips voor het invullen van de vragenlijst Wilt u bij het invullen van de vragenlijst gebruik maken van een BLAUWE of ZWARTE

Nadere informatie

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau B APRIL 2017

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau B APRIL 2017 Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau «PASSWORD» 21471-B APRIL 2017 Tips voor het invullen van de vragenlijst Wilt u bij het invullen van de vragenlijst gebruik maken van een BLAUWE of ZWARTE

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Nationaal Kiezers Onderzoek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Nationaal Kiezers Onderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek Nationaal Kiezers Onderzoek 00 VOOR U GAAT INVULLEN... AANWIJZINGEN VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST Bij de meeste vragen in de vragenlijst kunt u het antwoord dat

Nadere informatie

Tabellenrapport. Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2014

Tabellenrapport. Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2014 Tabellenrapport Oordeel over de positie van ouderen in Nederland in 2014 vervolg Peil.nl/Maurice de Hond Tabel 1: Geslacht dec. dec. Man 48% 41% 43% 44% 59% 61% Vrouw 52% 59% 57% 56% 41% 39% Tabel 2: dec.

Nadere informatie

Prinsjesdag Wat denkt u dat in het komend jaar met de economie in Nederland zal gebeuren?

Prinsjesdag Wat denkt u dat in het komend jaar met de economie in Nederland zal gebeuren? Prinsjesdag 2010 Onderzoek voorafgaande aan Prinsjesdag 2010 is vergeleken met de resultaten van de voorgaande vijf jaren. De veranderingen zijn evident ten aanzien van de opvattingen over de economie

Nadere informatie

Mocht jij bij deze verkiezingen stemmen? Heb je bij deze verkiezingen ook gestemd? Ja 55,9% Nee 44,1% Totaal. Ja 98,5% Nee 1,4% Zeg ik niet 0,1%

Mocht jij bij deze verkiezingen stemmen? Heb je bij deze verkiezingen ook gestemd? Ja 55,9% Nee 44,1% Totaal. Ja 98,5% Nee 1,4% Zeg ik niet 0,1% Mocht jij bij deze verkiezingen stemmen? Ja 55,9% Nee 44,1% Heb je bij deze verkiezingen ook gestemd? Ja 98,5% Nee 1,4% Zeg ik niet 0,1% Op welke partij heb je gestemd? PvdA 27,1% D66 17,9% VVD 16,4% SP

Nadere informatie

Oordeel over de positie van ouderen in 2013

Oordeel over de positie van ouderen in 2013 Oordeel over de positie van ouderen in 2013 Tabellenrapport Peil.nl / Maurice de Hond Tabellen: Achtergrondkenmerken Tabel 1: Geslacht Man 48% 52% 50% 43% 41% 43% 44% Vrouw 52% 48% 50% 57% 59% 57% 56%

Nadere informatie

Provinciale verkiezingen 2019

Provinciale verkiezingen 2019 PF Provinciale Verkiezingen 2019 V000 Provinciale verkiezingen 2019 Bedankt dat u mee wilt doen aan deze vragenlijst over de provinciale verkiezingen. Wij zijn benieuwd hoe u denkt over deze verkiezingen

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje.

Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Opgave 2 Massamedia Bij deze opgave horen de teksten 6 en 7 en de figuren 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding De media vervullen verschillende functies voor zowel het individu als voor de samenleving

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Burgerperspectieven 2009

Onderzoektechnische verantwoording. Burgerperspectieven 2009 Onderzoektechnische verantwoording Burgerperspectieven 2009 1e kwartaal Project 15015 Februari 2009 Een onderzoek in opdracht van Sociaal en Cultureel Planbureau, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

National Elections for the House of Representatives 2010

National Elections for the House of Representatives 2010 National Elections for the House of Representatives 2010 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.0 Datum december 2010 Auteur(s) Maarten Streefkerk T: +31 13 466 2149 E: M.IJ.C.Streefkerk@uvt.nl

Nadere informatie

Nationaal Kiezersonderzoek Vraagteksten PAPI (1 e golf) Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken

Nationaal Kiezersonderzoek Vraagteksten PAPI (1 e golf) Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Nationaal Kiezersonderzoek 2006 Vraagteksten PAPI (1 e golf) versie 2.0 Opgesteld door : Frank Engelen Projectnummer : 205416

Nadere informatie

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010

Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Onderzoek stemgedrag jongeren Door NCRV Rondom 10 en Netwerk 28 mei 2010 Ben je van plan om op 9 juni te gaan stemmen? Ja 698 83,1 Nee 39 4,6 Ik weet het nog niet 103 12,3 Stemgedrag PVV/ Wilders PvdA

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Rapportage. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen. DirectResearch Herengracht CA Amsterdam

Rapportage. Amsterdam, Standaard rapportage. Gesloten vragen. DirectResearch Herengracht CA Amsterdam DirectResearch Herengracht 454 1017 CA Amsterdam 020 770 75 79 info@directresearch.nl www.directresearch.nl Rapportage Amsterdam, 17-06-2016 Oekraïne Oekraïne referendum referendum (meting 2) Standaard

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer 1 Politiek

Samenvatting Maatschappijleer 1 Politiek Samenvatting Maatschappijleer 1 Politiek Samenvatting door een scholier 1057 woorden 17 maart 2016 7,8 8 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1 Hoofdstuk 1 In de politiek gaat het om keuzes maken. Dat

Nadere informatie

Deze partijen doen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Naam van de partij. Vrijheid en Democratie VVD. Arbeid P.v.d.A.

Deze partijen doen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Naam van de partij. Vrijheid en Democratie VVD. Arbeid P.v.d.A. Deze partijen doen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 Nummer op stembiljet Logo van de partij Naam van de partij 1 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 2 Partij van de Arbeid P.v.d.A.

Nadere informatie

5.4. Boekverslag door B woorden 2 juni keer beoordeeld. Maatschappijleer. Inhoudsopgave

5.4. Boekverslag door B woorden 2 juni keer beoordeeld. Maatschappijleer. Inhoudsopgave Boekverslag door B. 1102 woorden 2 juni 2003 5.4 32 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inhoudsopgave - Inleiding - Samenvatting verkiezingsstrijd - Artikelen - Bronvermelding Inleiding Verkiezingen We

Nadere informatie

5.9. Boekverslag door E woorden 23 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

5.9. Boekverslag door E woorden 23 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Boekverslag door E. 2025 woorden 23 oktober 2014 5.9 8 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Paragraaf 1: wat leer je bij maatschappijleer? Iets is een maatschappelijk probleem

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer voor jou Hoofdstuk 3 Politiek

Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer voor jou Hoofdstuk 3 Politiek Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer voor jou Hoofdstuk 3 Politiek Samenvatting door een scholier 1027 woorden 10 augustus 2010 5,3 17 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 3. Politiek 3.1. Keuzes

Nadere informatie

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa

20 juni Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa 20 juni 2016 Onderzoek: Brexit, Nexit en Europa Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

POLITICS AND VALUES. LISS Core Study wave 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 2.1

POLITICS AND VALUES. LISS Core Study wave 2. Vragenlijst afgenomen in het LISS panel. Versie 2.1 POLITICS AND VALUES LISS Core Study wave 2 Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 2.1 datum 10 augustus 2009 auteur(s) Vera Toepoel T: +31 13 466 8323 E: V.Toepoel@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE

Nadere informatie

Dutch Parliamentary Election Studies 2012

Dutch Parliamentary Election Studies 2012 Dutch Parliamentary Election Studies 2012 Vragenlijst afgenomen in het LISS-I panel Versie 1.0 datum mei 2013 auteur Suzan Elshout T: +31 13 466 4243 E: s.elshout@uvt.nl Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren

Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Beginselen van de politieke partijen die in 2006 in de Tweede Kamer vertegenwoordigd waren Partij van de Arbeid (PvdA) Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Christen-democratisch Appèl (CDA) Democraten

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Hoofdstuk 1 t/m 3

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Hoofdstuk 1 t/m 3 Samenvatting door een scholier 1155 woorden 5 februari 2006 6,4 37 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

Nadere informatie

De Rol van de Lokale Media: Langedijk. De Regio Vecht Terug 25 april 2018

De Rol van de Lokale Media: Langedijk. De Regio Vecht Terug 25 april 2018 De Rol van de Lokale Media: Langedijk De Regio Vecht Terug 2 april 2 Inhoudsopgave Introductie Samenvatting De Kiezer en de thema s die zij belangrijk vinden De belangrijkste thema s volgens de kiezer................................

Nadere informatie

De Rol van de Lokale Media: Smallingerland. De Regio Vecht Terug 25 april 2018

De Rol van de Lokale Media: Smallingerland. De Regio Vecht Terug 25 april 2018 De Rol van de Lokale Media: Smallingerland De Regio Vecht Terug april 0 Inhoudsopgave Introductie Samenvatting De Kiezer en de thema s die zij belangrijk vinden De belangrijkste thema s volgens de kiezer................................

Nadere informatie

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing?

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing? CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd Anders Weet niet CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd

Nadere informatie

Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?)

Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?) Werkvel opdracht 16 (Wat hebben politieke partijen met Europa en het klimaat?) Toelichting op de opdracht In deze opdracht gaan jullie onderzoeken hoe de Nederlandse politieke partijen over de Europese

Nadere informatie

De Rol van de Lokale Media: Enschede. De Regio Vecht Terug 25 april 2018

De Rol van de Lokale Media: Enschede. De Regio Vecht Terug 25 april 2018 De Rol van de Lokale Media: Enschede De Regio Vecht Terug april 0 Inhoudsopgave Introductie Samenvatting De Kiezer en de thema s die zij belangrijk vinden De belangrijkste thema s volgens de kiezer................................

Nadere informatie

VVD. De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is.

VVD. De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is. VVD De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is. De overheid moet wel zorgen voor veiligheid. Daarom moet de overheid overlast

Nadere informatie

19 maart Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen

19 maart Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen 19 maart 2015 Onderzoek: Day after Provinciale Statenverkiezingen Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

De Rol van de Lokale Media: Roermond. De Regio Vecht Terug 25 april 2018

De Rol van de Lokale Media: Roermond. De Regio Vecht Terug 25 april 2018 De Rol van de Lokale Media: Roermond De Regio Vecht Terug april 0 Inhoudsopgave Introductie Samenvatting De Kiezer en de thema s die zij belangrijk vinden De belangrijkste thema s volgens de kiezer................................

Nadere informatie

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking NCDO heeft in de Barometer 2011 1 een aantal vragen opgenomen over sociaal en politiek vertrouwen. Het vermoeden bestaat dat er een relatie

Nadere informatie

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche?

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche? Landbouw, bosbouw en visserij Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Handel Vervoer & opslag Horeca Informatie en communicatie (ICT / media) Financiële dienstverlening Verhuur en handel

Nadere informatie

Na het aftreden van Minister de Graaf

Na het aftreden van Minister de Graaf Na het aftreden van Minister de Graaf Minister de Graaf is gisteren afgetreden. Hoe reageert Nederland er nu op en hoe moet het nu verder? Gisteren is Minister De Graaf afgetreden. Vindt u het terecht

Nadere informatie

Jubileumonderzoek Maurice de Hond

Jubileumonderzoek Maurice de Hond Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Maurice de Hond als opiniepeiler zijn er 100 vragen gesteld, die zijn ingebracht door leden van Peil.nl. Hier staat een selectie van deze vragen. Op http://bit.ly/40jrpeiler

Nadere informatie

17 mei 2019 Auteur: Petra Klapwijk. Onderzoek: Nederlandse identiteit

17 mei 2019 Auteur: Petra Klapwijk. Onderzoek: Nederlandse identiteit 17 mei 2019 Auteur: Petra Klapwijk Onderzoek: Nederlandse identiteit Samenvatting Tweederde vindt dat Nederlandse identiteit onder druk staat De Nederlandse identiteit staat onder druk. Dat zegt tweederde

Nadere informatie

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7

Allen Vrouw Man 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ N= 522 243 279 55 73 106 110 132 46 % % % % % % % % % 97,1 97,5 96,8 98,2 100,0 97,2 95,5 97,0 95,7 Filosofie Magazine Onderzoek De Grote Moraalenquête 2010 Tabellenboek Van Eunen Marketing 6 september 2010 Onderzoek uitgevoerd door PanelClix Representatief Nederland 18+, N=522 Vraag 1: Maakt u zelf

Nadere informatie

17 oktober Onderzoek: Zeven jaar premier Rutte

17 oktober Onderzoek: Zeven jaar premier Rutte 17 oktober 2017 Onderzoek: Zeven jaar premier Rutte Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Handleiding Extra les Nieuwsbegrip over Nieuwswijsheid niveau A

Handleiding Extra les Nieuwsbegrip over Nieuwswijsheid niveau A Extra les! Nieuwsbegrip Extra Met enige regelmaat ontwikkelt Nieuwsbegrip in opdracht van bedrijven of maatschappelijke organisaties een speciale themales. Bedrijven die ons vragen om zulke lessen te ontwikkelen

Nadere informatie

Een schema invullen

Een schema invullen 12. In regel 35 staat: Ze lezen de krant en volgen het nieuws ook op radio, tv en online. Wie worden bedoeld met Ze? Vul in: lezen de papieren krant en volgen het nieuws ook op radio, tv en online. Vul

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3 Samenvatting door A. 2210 woorden 6 mei 2017 5,5 1 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 3 1. Wat is politiek? Politiek:

Nadere informatie

JONGEREN & DEMOCRATIE

JONGEREN & DEMOCRATIE Rapport JONGEREN & DEMOCRATIE Onderzoek i.o.v. Vrij Nederland Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/012 Datum Januari

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer, voorlopige uitslag. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Verkiezingen Tweede Kamer, voorlopige uitslag. Onderzoek, Informatie en Statistiek Verkiezingen Tweede Kamer, maart voorlopige uitslag Projectnummer: Slot, Jeroen Hylkema, Cor Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam j.slot@amsterdam.nl Telefoon www.ois.amsterdam.nl c.hylkema@amsterdam.nl

Nadere informatie

23 november Onderzoek: Proces Wilders

23 november Onderzoek: Proces Wilders 23 november 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Rapport - kwantitatief onderzoek ten behoeve van het ministerie van Buitenlandse Zaken 1 maart 2019

Rapport - kwantitatief onderzoek ten behoeve van het ministerie van Buitenlandse Zaken 1 maart 2019 Rapport - kwantitatief onderzoek ten behoeve van het ministerie van Buitenlandse Zaken 1 maart 2019 Situatie en centrale vraagstelling In opdracht van: Ministerie van Buitenlandse Zaken Conclusies Resultaten

Nadere informatie

Do Voters Learn Where Parties Stand For? A Study on the Effect of the 2010 Election Campaigns on Issue Knowledge

Do Voters Learn Where Parties Stand For? A Study on the Effect of the 2010 Election Campaigns on Issue Knowledge Do Voters Learn Where Parties Stand For? A Study on the Effect of the 2010 Election Campaigns on Issue Knowledge Vragenlijst afgenomen in het LISS panel Versie 1.1 Datum May 2011 Auteur(s) Maarten Streefkerk

Nadere informatie

Regeringsmaatregelen in verband met de crisis

Regeringsmaatregelen in verband met de crisis Regeringsmaatregelen in verband met de crisis De afgelopen week waren er intensieve onderhandelingen over de maatregelen die de regering wil gaan nemen in het kader van de financiele en de economische

Nadere informatie

1. Hieronder worden enkele onderwerpen genoemd. Kunt u voor elk van deze onderwerpen aangeven in hoeverre u hierin geïnteresseerd bent?

1. Hieronder worden enkele onderwerpen genoemd. Kunt u voor elk van deze onderwerpen aangeven in hoeverre u hierin geïnteresseerd bent? VRAGENLIJST INTERESSES De radiozenders in het luisteronderzoek zijn ook geïnteresseerd in uw interesses en bijvoorbeeld muziekvoorkeur. Met het invullen van deze vragenlijst helpt u de radioprogramma s

Nadere informatie

Belastingontwijking en brievenbusfirma s

Belastingontwijking en brievenbusfirma s Belastingontwijking en brievenbusfirma s Een onderzoek onder het Nederlands publiek Rapportage Auteurs: Femke Konings en Bram van der Lelij Project Z8590 29-12-2016 Conclusies Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015

Ontwikkeling politieke voorkeur in 2015 Een politiek systeem in ontbinding De peiling van vandaag laat zien in welke bijzondere electorale situatie Nederland eind 2015 is beland. Deze resultaten kunnen geplaatst worden in het verlengde van het

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

HIER. Interview EERSTE KAMERLEDEN Esther-Mirjam Sent & Ben Knapen. Dit doet de Eerste Kamer GEBEURT HET! INVLOED VAN DE EERSTE KAMER EERSTE KAMER

HIER. Interview EERSTE KAMERLEDEN Esther-Mirjam Sent & Ben Knapen. Dit doet de Eerste Kamer GEBEURT HET! INVLOED VAN DE EERSTE KAMER EERSTE KAMER STEM 2019 VOOR (V)MBO MAGAZINE OVER DE EERSTE KAMER HOE WORDT DE EERSTE KAMER GEKOZEN? Interview EERSTE KAMERLEDEN Esther-Mirjam Sent & Ben Knapen Dit doet de Eerste Kamer HIER GEBEURT HET! INVLOED VAN

Nadere informatie

Open brief Geert Wilders over Koran

Open brief Geert Wilders over Koran Open brief Geert Wilders over Koran Geert Wilders heeft een open brief in De Volkskrant geschreven naar aanleiding van de mishandeling van de exmoslim Jami. Daarin stelt hij dat de Koran in Nederland verboden

Nadere informatie

26 december Onderzoek:

26 december Onderzoek: 26 december 2016 Onderzoek: Verwachtingen 2017 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

VERKIEZINGSUITSLAG 2017

VERKIEZINGSUITSLAG 2017 VERKIEZINGSUITSLAG 2017 MAART 2017 AAN DE SLAG MET #1 DE WERKVORM IN HET KORT De leerlingen krijgen twee werkbladen. Ze verdiepen zich eerst in de zetelverdeling voor de verkiezingen. Daarna bekijken ze

Nadere informatie

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer Uitslagen Verkiezing Tweede Kamer Inhoud 1 Opkomst in regio iets hoger dan gemiddeld 2 Wie zijn winnaars en wie de verliezers(s)? De opkomst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart was hoog.

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici en bestuurders in hun

Nadere informatie

21 maart 2019 Auteur: Lisette van Vliet. Dag na Provinciale Statenverkiezingen

21 maart 2019 Auteur: Lisette van Vliet. Dag na Provinciale Statenverkiezingen 21 maart 2019 Auteur: Lisette van Vliet Dag na Provinciale Statenverkiezingen Samenvatting FVD-kiezer doet voorzichtige handreiking aan kabinet Veel kiezers die gisteren Forum voor Democratie hebben gestemd,

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

1. (DIA 2) Wie weet welke politieke partijen meedoen?

1. (DIA 2) Wie weet welke politieke partijen meedoen? HOE KIES JE OP WIE JE STEMT? (DIA 1) De deelnemers ontdekken waarom de Europese Parlementsverkiezingen voor hen belangrijk zijn. Aan de hand van actuele thema s die spelen in de EU geven deelnemers hun

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 88. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 88. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

5,9. Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer

5,9. Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari 2005 5,9 76 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Samenvatting Hoofdstuk 2 Politieke Besluitvorming Democratie bestaat uit 2 basisprincipes: Vrijheid

Nadere informatie

Cynisme over de politiek

Cynisme over de politiek Cynisme over de politiek Een profiel van ontevreden burgers Dr. Pieter van Wijnen Waar mensen samenleven, zijn verschillende wensen en belangen. Een democratische samenleving heeft als doel dat politici

Nadere informatie

Onderzoek verkiezingsthema Europa

Onderzoek verkiezingsthema Europa Onderzoek verkiezingsthema Europa Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 22.055 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 5 tot en met 7 september 2012. Over het EenVandaag

Nadere informatie

De Rol van de Lokale Media: Amsterdam. De Regio Vecht Terug 25 april 2018

De Rol van de Lokale Media: Amsterdam. De Regio Vecht Terug 25 april 2018 De Rol van de Lokale Media: Amsterdam De Regio Vecht Terug april 0 Inhoudsopgave Introductie Samenvatting De Kiezer en de thema s die zij belangrijk vinden De belangrijkste thema s volgens de kiezer................................

Nadere informatie

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT

NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Ondanks euroscepsis: NEDERLANDERS WILLEN GEEN NEXIT Persbericht I&O Research 14 maart 2016 VVD en PVV grootste partijen Op dit moment zou de VVD 27 zetels halen, op de voet gevolgd door de PVV (25 zetels).

Nadere informatie

Monitor Ontwikkeling Mediagebruik Rapport editie 2018

Monitor Ontwikkeling Mediagebruik Rapport editie 2018 Monitor Ontwikkeling Mediagebruik Rapport editie 2018 Dieter Verhue Bart Koenen Januari 2018 H4515 Inhoudsopgave 1. Doel en opzet onderzoek p. 3 2. Samenvatting p. 6 3. Politiek en overheidsbeleid: mediatrends

Nadere informatie

Opinieonderzoek Reaguurders

Opinieonderzoek Reaguurders Opinieonderzoek Reaguurders Tabellenboek Tangram Advies & Onderzoek Jantina van Sloten 12 december 2011 Bestemd voor: Wegener Media BV Louise Jansen Dr. s Jacoblaan 26, 3707 VK Zeist T: 030 6919171 E:

Nadere informatie

Welke lijsttrekker zou volgens jou de beste minister-president zijn?

Welke lijsttrekker zou volgens jou de beste minister-president zijn? Welke lijsttrekker zou volgens jou de beste minister-president zijn? Mark Rutte (VVD) 26,1% Diederik Samsom (PvdA) 22,6% Alexander Pechtold (D66) 15,4% Emile Roemer (SP) 12,9% Geert Wilders (PVV) 6,4%

Nadere informatie

HANDLEIDING Leerkracht

HANDLEIDING Leerkracht Lesbrief Onderwerp: verkiezingen maart 2017 HANDLEIDING Leerkracht Tijd Doelgroep Doelen 60 minuten VO Uw leerlingen leren: - Wat verkiezingen inhouden. - Wat een democratie is. - Wat stemmen is. Introductie

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Samenvatting door een scholier 410 woorden 3 februari 2004 5,3 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Aantekeningen Hoofdstuk 2 Politieke

Nadere informatie

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Rapportage 27 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 5824 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die bij de Tweede Kamerverkiezingen in

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie?

16 januari Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? 16 januari 2017 Onderzoek: Partijen uitsluiten bij formatie? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

De Rol van de Lokale Media: Bunschoten. De Regio Vecht Terug 25 april 2018

De Rol van de Lokale Media: Bunschoten. De Regio Vecht Terug 25 april 2018 De Rol van de Lokale Media: Bunschoten De Regio Vecht Terug april 0 Inhoudsopgave Introductie Samenvatting De Kiezer en de thema s die zij belangrijk vinden De belangrijkste thema s volgens de kiezer................................

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen

Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Stemmotieven bij de gemeenteraadsverkiezingen Voor: NPS/NOVA Hugo van der Parre Datum: 28 januari 2009 Project: 91804 Copyright: 2010. Synovate Ltd. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die

Nadere informatie

1 maart Onderzoek: De Stelling van Nederland

1 maart Onderzoek: De Stelling van Nederland 1 maart 2017 Onderzoek: De Stelling van Nederland Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

De Rol van de Lokale Media: Almere. De Regio Vecht Terug 25 april 2018

De Rol van de Lokale Media: Almere. De Regio Vecht Terug 25 april 2018 De Rol van de Lokale Media: Almere De Regio Vecht Terug april 0 Inhoudsopgave Introductie Samenvatting De Kiezer en de thema s die zij belangrijk vinden De belangrijkste thema s volgens de kiezer................................

Nadere informatie

Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie

Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie tekst 5 5 Het tweede kabinet-balkenende (CDA, VVD, D66) trad aan op 27 mei 2003. Op 30 juni 2006 bood minister-president Balkenende het ontslag

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 11 Politieke participatie Interesse in de (gemeente)politiek, stemintentie, opkomst en partijkeuze komen in dit hoofdstuk aan de orde. De centrale vraag is: welke Amsterdammers zijn politiek betrokken,

Nadere informatie

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen

D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen D66 leidt in aanloop naar Europese verkiezingen dankzij vastberaden eurofielen Gegroeid optimisme over toekomst Europa vertaalt zich niet in afname euroscepsis 15 mei Een week voor de verkiezingen voor

Nadere informatie

31 juli Onderzoek: Volkert van der G.

31 juli Onderzoek: Volkert van der G. 31 juli 2014 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek?

29 november Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? 29 november 2016 Onderzoek: Kloof tussen burger en politiek? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

1 januari 2015. Onderzoek:

1 januari 2015. Onderzoek: 1 januari 2015 Onderzoek: Verwachtingen 2015 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl I POLITIEK EN BELEID tekst 8 VVD en D66 samen voor Europese verkiezingen DEN HAAG - D66 gaat toch in zee met de VVD voor de Europese verkiezingen in juni. De samenwerking blijft beperkt tot een lijstverbinding.

Nadere informatie

INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1. ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2. Lijkt heel erg veel op mij. Lijkt op mij.

INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1. ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2. Lijkt heel erg veel op mij. Lijkt op mij. INTERVIEWER: ALS DE RESPONDENT EEN MAN IS, GEBRUIK GF1. ALS DE RESPONDENT EEN VROUW IS, GEBRUIK GF2 GF1 ALLEEN VOOR MANNEN KAART A. Hieronder beschrijven we kort enkele types van personen. Luister goed

Nadere informatie

De Stemming van 23 juni 2019

De Stemming van 23 juni 2019 De Stemming van 23 juni Deze week zien we geen verdere veranderingen in electorale voorkeuren. Het is interessant om 3 maanden na de Provinciale Statenverkiezingen te zien in welke mate de opgekomen kiezers

Nadere informatie

Ten geleide 7. 1 Achtergronden en aanpak 9

Ten geleide 7. 1 Achtergronden en aanpak 9 INHOUD Inhoud Ten geleide 7 1 Achtergronden en aanpak 9 1.1 Een moeilijke uitgangssituatie 9 1.2 Begrotingstekort, bbp en welvaart 10 1.3 Houdbaarheid van de overheidsfinanciën 11 1.4 Een bedreiging voor

Nadere informatie

MARK RUTTE MEEST POPULAIR ALS PREMIER

MARK RUTTE MEEST POPULAIR ALS PREMIER MARK RUTTE MEEST POPULAIR ALS PREMIER 22 december 2016 Wensen en verwachtingen met betrekking tot de verkiezingsuitslag lopen uiteen We hebben de kiezers eind november gevraagd welke partij hun eerste

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Nationaal Kiezersonderzoek Vraagteksten en schema s CATI 2 e golf

Nationaal Kiezersonderzoek Vraagteksten en schema s CATI 2 e golf Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken Sector Dataverzameling Nationaal Kiezersonderzoek 2010 Vraagteksten en schema s CATI 2 e golf versie 1.0.p1 Opgesteld door

Nadere informatie