Beknopte inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Beknopte inhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen Hoofdstuk IV Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V Betaling, krediet en zekerheid Hoofdstuk VI Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen Hoofdstuk VII Kopen, verkopen en contracteren Hoofdstuk VIII Personeelszaken Hoofdstuk IX Arbo Hoofdstuk X Belasting op inkomen en winst Hoofdstuk XI Btw Hoofdstuk XII Overige belastingen Hoofdstuk XIII Belastingcontrole Hoofdstuk XIV Verzekeringen Hoofdstuk XV Ruimtelijke ordening en milieu Hoofdstuk XVI Vergunningen Hoofdstuk XVII Subsidies voor het MKB Hoofdstuk XVIII Verkoop en verkooptechnieken Hoofdstuk XIX Communicatie & reclame Hoofdstuk XX Internet voor ondernemers Hoofdstuk XXI Overdracht en einde van de onderneming Hoofdstuk XXII ICT-recht Hoofdstuk XXIII Internationaal zakendoen Hoofdstuk XXIV Regelgeving reclame Hoofdstuk XXV De besloten vennootschap Hoofdstuk XXVI Modellen Trefwoordenregister I

2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming A. Voorwaarden 1. Leeftijd Handelingsbekwaam... 3 a. Faillissement... 3 b. Handelingsonbekwaam... 3 c. Beperkt handelingsbekwaam Nationaliteit Opstellen ondernemingsplan... 3 a. De persoonlijke gegevens... 3 b. De omschrijving van het plan... 3 c. Het marketingplan... 3 d. Het financieel plan... 4 B. Administratieve formaliteiten 1. Bankrekening openen Factuurvereisten... 6 a. Intracommunautaire leveringen... 6 b. Verleggingsregeling Inschrijving Kamer van Koophandel... 7 a. Inschrijving eenmanszaak of Vof... 7 b. Inschrijving BV of NV... 7 c. Vermelding nummer Kamer van Koophandel Aanmelden Belastingdienst... 8 a. Starterspakket... 8 b. Uitkering Aanmelden personeel Administratie... 8 a. Inzicht... 8 b. Aangiften... 8 c. Bewijs Btw-verplichtingen... 8 a. Ontheffing van administratieve verplichtingen... 9 b. Kleineondernemersregeling... 9 c. Loonadministratie... 9 d. Voorwaarden Elektronische aangifte... 9 a. Vanaf 1 januari b. Vanaf 1 januari c. Hoe aangifte te doen? d. Gebruikersnaam en wachtwoord...10 e. DigiD Bewaarplicht...10 a. Bewaren software en databestanden...10 C. Speciale vergunningen 1. Markthandel Milieuvergunning/omgevingsvergunning...10 a. Aan welke regels moet uw bedrijf zich houden? b. Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)...11 c. Wijziging melden Horeca Bestemmingsplan...12 D. Speciale regels 1. Speciale regels voor detailhandel, ambachtsbedrijven en horeca...12 a. Product- en bedrijfschappen b. Uithangborden, zonneschermen en lampen...12 c. Precario...13 d. Straatverkoop...13 e. Winkeltijdenwet...13 f. Wet op de kansspelen...14 g. Colportagewet...15 h. Tabak, alcohol of medicijnen Extra regels voor horeca...15 a. Drank- en horecavergunning b. Exploitatievergunning...16 c. Bedrijfschap...17 d. Horeca en bestemmingsplan...17 e. Bouwvergunning...18 f. Wet milieubeheer...18 g. Gebruiksvergunning/omgevingsvergunning...18 h. VWA-Keuringsdienst van Waren...19 i. Terrasvergunning...20 j. Reclamevergunning...21 k. Speelautomatenvergunning en aanwezigheidsvergunning...21 l. Stichting BUMA/STEMRA, SENA en Videma Speciale regels vervoer...22 E. Franchising 1. Begrip Franchisor en franchisee...24 a. Voordelen...24 b. Nadelen...25 c. Informatie Keuze franchisegever Onderzoek franchiseformule a. Vragen over ondersteuning en cultuur...25 b. Vragen over opleiding en financiën...25 c. Marketingvragen...26 III

4 5. De franchiseovereenkomst...26 a. Het franchisecontract...26 b. Huur en financiering...27 c. Handboek...27 d. Voorovereenkomst...27 e. Mondelinge afspraken...27 f. Aansprakelijkheid...27 g. Richtlijnen franchisecontracten Europese Erecode...27 F. Handelsnaam 1. Begrip...28 a. Onderscheidend vermogen Verwarring van namen Misleiding...28 G. Intellectuele eigendomsrechten 1. Industrieel eigendomsrecht Auteursrecht...29 a. Ontstaat automatisch...29 b. Eigendom...29 c. Geschillen Merkrecht...30 a. Wat is een merk?...30 b. Hoe krijgt u een merkrecht? c. Merknaam...31 d. Handelsnaam als merk deponeren...31 e. Meerdere handelsnamen...31 f. Ontstaan recht handelsnaam...31 g. Handelsnaamonderzoek...31 h. Gebied...31 i. Einde handelsnaamrecht...31 j. Conflict Octrooirecht...31 a. Eisen...32 b. Uitvinding...32 c. Nieuw en inventief...32 d. Industrieel toepasbaar...32 e. Verkrijgen octrooirecht...32 f. Internationaal octrooi...32 g. Europa...32 h. Wereldwijd...32 i. Kosten...32 j. Raadplegen deskundigen Tekeningen en modellen...33 a. Wet...33 b. Tekening...33 c. Model...33 d. Combinatie van tekening en model...33 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap A. Ondernemer en huwelijk 1. Gehuwden en eenmanszaak...37 a. Privévermogen loopt gevaar...37 b. Wettelijke gemeenschap van goederen...37 c. Huwelijkse voorwaarden Gehuwden en vennootschap...42 a. Uitgangspunt: de vennootschap is aansprakelijk...42 b. Uitzonderingen...43 c. Vennootschap en huwelijkse voorwaarden De samenwonende ondernemer Wat in geval van echtscheiding? a. Gemeenschap van goederen...44 b. Huwelijkse voorwaarden...44 c. Wetsvoorstel...44 B. Verschillen eenmanszaak, personenvennootschap en rechtspersoon 1. De eenmanszaak...45 a. Geen splitsing van vermogen...45 b. Administratieve verplichtingen De personenvennootschap...45 a. Beperkte splitsing van vermogen...45 b. Administratieve verplichtingen...46 c. Fiscaal transparant...46 d. Rekening-courant De rechtspersoon...47 a. Eigen identiteit...47 b. Beperkte aansprakelijkheid...47 c. Ander fiscaal regime...47 C. Naamloze vennootschap 1. Oprichting...47 a. Geen goedkeuring vooraf...48 b. Controle achteraf...48 c. Statuten...48 d. Naam...48 e. Zetel...48 f. Doel...49 g. De NV in oprichting...49 h. Inschrijving in het Handelsregister Kapitaal...50 a. Maatschappelijk kapitaal...50 b. Geplaatst kapitaal...50 c. Gestort kapitaal...50 d. Storting op aandelen IV

5 3. Aandelen...51 a. Aandelen aan toonder...51 b. Aandelen op naam...51 c. Soorten aandelen...51 d. Aandeelhouders...51 e. Aandeelhoudersregister...52 f. Uitgifte van aandelen...52 g. Overdracht van aandelen aan toonder...53 h. Overdracht van aandelen op naam Bestuur...54 a. Benoeming...54 b. Ontslag...54 c. Taken en bevoegdheden...54 d. Raad van commissarissen...55 e. Structuurvennootschap...55 f. Beperkingen...55 g. Vertegenwoordiging...56 h. Bestuurdersaansprakelijkheid...56 i. Tegenstrijdig belang Algemene vergadering...57 a. Bevoegdheden...57 b. Bijeenroeping...58 c. Deelname...58 d. Volmacht...58 e. Notulen...58 f. Gewone algemene vergadering...58 g. Buitengewone vergadering...59 h. Stemrecht...59 i. Besluitvorming...59 j. Buiten vergadering...59 k. Stemovereenkomst...59 l. Staken van stemmen...59 m. Aandeelhoudersovereenkomst n. Wipaandelen...60 o. Uitkoop van aandeelhouders Statutenwijziging...60 a. Geheel of gedeeltelijk...60 b. Kosten...60 c. Formaliteiten...61 D. Besloten vennootschap E. Vennootschap onder firma 1. Weinig formaliteiten Inhoud van de overeenkomst Besloten karakter Inschrijving Handelsregister Voordeel Nadeel...62 F. Maatschap 1. Vrij beroep of bedrijf Twee soorten...63 a. Stille maatschap...63 b. Openbare maatschap Aansprakelijkheid...63 a. Stille maatschap...63 b. Openbare maatschap...63 G. Commanditaire vennootschap 1. Beherende vennoten Commanditaire vennoten Verschil in aansprakelijkheid...64 H. Coöperatie 1. Oprichting/inschrijving Doel Aansprakelijkheid bij een coöperatie...65 a. Wettelijke aansprakelijkheid...65 b. Beperkte aansprakelijkheid...65 c. Uitgesloten aansprakelijkheid...65 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen A. Socialezekerheidsstelsel 1. Algemeen Sociale voorzieningen Sociale verzekeringen...69 B. Werknemersverzekeringen 1. Werknemer Werknemersverzekeringen...70 a. Ziektewet (ZW) b. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) c. Werkloosheidswet (WW) C. Volksverzekeringen 1. Volksverzekeringen...79 a. Algemene nabestaandenwet (ANW) b. Algemene ouderdomswet (AOW) c. Wet langdurige zorg (Wlz) Ingezetene...86 D. Zorgverzekeringswet (Zvw) 1. Verplichte verzekering...86 a. Uitzondering...86 b. Aanvullende verzekering...86 c. Acceptatieplicht en procedure Soort polissen...87 a. Naturapolis (gecontracteerde zorg) b. Restitutiepolis (niet-gecontracteerde zorg) Eigen risico...87 V

6 4. Nominale premie Werkgeversheffing Zvw Inkomensafhankelijke bijdrage zelfstandigen Zorgtoeslag...88 a. Voorwaarden zorgtoeslag...88 E. Verschillen tussen ondernemers en werknemers 1. Wie is ondernemer? Onderneming Arbeidsongeschiktheid Werkloosheid...89 F. Sociale verzekeringen zelfstandigen 1. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) a. Startende zelfstandigen...89 b. Bestaande zelfstandigen met tijdelijke financiële problemen c. Oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf...90 G. Directeur-grootaandeel houder (DGA) 1. Algemeen Geen premieplicht DGA Verklaring arbeidsrelatie DGA Zorgverzekering DGA DGA en loonheffing...92 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige verplichtingen A. Administratie en boekhouding 1. Administratie...95 a. Wat valt onder de administratie? Boekhouding Voor wie gelden de eisen?...96 a. Wat de wet zegt...96 b. Natuurlijke personen...96 c. Rechtspersonen Wie hoeft dat niet? Wat is verplicht? Vermogenstoestand Ook btw-eisen aan administratie...96 a. Algemeen...96 b. Buitenland...97 c. De kleineondernemersregeling (KOR) Bewaartermijn en -plaats...98 a. Algemeen...98 b. Uitzondering...98 c. Afspraken...98 d. Bewaren software- en databestanden Waarderingsregels...98 a. Natuurlijke personen...98 b. Rechtspersonen Boekjaar...98 a. Gebroken boekjaar? B. Jaarrekening 1. Inleiding...99 a. Regels? b. Wie stelt op, wie is verantwoordelijk? c. Praktische benadering van de jaarrekening Toepassingsgebied Definitie en doel a. Openbaar maken of deponeren b. Normen maatschappelijk verkeer Algemeen toepasselijk principe a. Inzicht b. Opname Valuta en taal a. Uitzondering Volledige of beknopte versie a. Volledig b. Beknopt Criteria a. Grondslag verkrijgings- en vervaardigingsprijs b. Kleine rechtspersoon Geconsolideerde jaarrekening a. Wat is consolideren? b. Groep c. Uitzondering d. Vrijstelling Onderdelen jaarrekening a. Balans b. Winst- en verliesrekening c. Toelichting d. Grondslagen e. Jaarverslag f. Overige gegevens g. Deskundigenonderzoek h. Openbaarmaking C. Normen en richtlijnen 1. Nederlandse boekhoudnormen a. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving b. Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen VI

7 c. Criteria kleine rechtspersoon d. Burgerlijk Wetboek IAS/IFRS a. Wat? b. Voor wie? D. Accountant of boekhouder? 1. Inleiding a. Administratiekantoren b. Registeraccountant of Accountant- Administratieconsulent (RA of AA)? AA-Accountant a. AA b. Wat doet een AA-Accountant? c. Welke eisen worden er aan een AA gesteld? d. Waarin onderscheidt een AA zich ten opzichte van de rest? e. Klachten f. Certificeringsbevoegd g. Wisseling van accountant? h. Retentierecht i. Machtiging j. Betalingsvormen k. Kosten betrekking op privé Verklaringen a. Samenstellingsverklaring b. Beoordelingsverklaring c. Controleverklaring De Wwft a. Inleiding b. Doelstelling c. Melding d. Naleving Hoofdstuk V Betaling, krediet en zekerheid A. Betalingsverkeer 1. Uitgaande betalingen a. Enkelvoudige betaalopdrachten b. Meervoudige betaalopdrachten Inkomende betalingen a. Acceptgiro b. Machtiging Toonbankbetalingen a. Chartaal geld b. Chipknip c. Pinpas d. Creditcard e. ideal Buitenlandse betalingen a. Blanco betalingen b. Documentaire betalingen B. Krediet 1. Ondernemingsplan a. Kredietbehoefte b. Aansprakelijk vermogen c. Aflossingscapaciteit Kredietproducten a. Rekening-courantkrediet b. Factoring c. Middellange lening d. Leasing e. Hypothecair krediet Kredietvervangende producten a. Bankgaranties C. Zekerheid 1. Zakelijke zekerheden a. Hypotheek b. Recht van pand Persoonlijke zekerheden a. Borgstelling b. Garantie c. Hoofdelijke medeschuldverbintenis Oneigenlijke zekerheden a. Achterstelling b. Terugkoopverklaring c. Hypotheekverklaringen d. Niet-investeringsverklaring Dekkingswaarde a. Hypotheek b. Vuistloos pandrecht op roerende zaken c. Stil pandrecht op vorderingen op naam d. MKB-borgstellingskredieten Hoofdstuk VI Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen A. Huur 1. Regelgeving Algemene regels a. De huurovereenkomst b. Verplichtingen voor de verhuurder c. Verplichtingen voor de huurder d. Wijzigingen en veranderingen e. Reparatie, renovatie en onderhoud f. Onderhuur g. Koop breekt geen huur h. Einde van de huurovereenkomst VII

8 3. Huur van winkelruimte a. 290-bedrijfsruimte b. Duur van de huurovereenkomst c. Huurprijs d. Opzegging Huur van andere bedrijfsruimte a. Weinig regels b. Ontruimingsbescherming Huur van woonruimte a. Huurprijs b. Servicekosten c. Medehuur d. Voortzetting van huur e. Onderhuur f. Einde van de huurovereenkomst g. Schadevergoeding h. Leegstandswet B. Aankoop bedrijfsruimte 1. Uitgangspunten a. Ligging b. Wettelijke beperkingen c. Bodemverontreiniging en sanering Onderhandelingen a. Makelaar b. Onderhandelingsfasen c. Aanbod en aanvaarding De koopovereenkomst a. Inhoud van de overeenkomst b. Inschrijving in het Kadaster c. Hoofdzaak en bestanddelen d. Ontbinding e. Vernietiging f. Verplichtingen voor de koper g. Verplichtingen voor de verkoper h. Speciale regels voor de koop van een woonhuis De notariële akte a. Inhoud van de akte b. Risico-overgang c. Kosten d. Geldverkeer e. Inschrijving in het Kadaster C. (Ver)bouwen bedrijfsruimte 1. Aanneming van werk a. Begrip b. Regelgeving De aannemingsovereenkomst a. Algemeen b. Inhoud c. Algemene voorwaarden Verplichtingen voor de aannemer a. Algemeen b. Risico c. Aansprakelijkheid voor onderaannemers d. Aansprakelijkheid voor materialen e. Waarschuwingsplicht Architect Verplichtingen voor de opdrachtgever Prijsbepaling en minder- of meerwerk a. Vastgestelde prijs b. Geen bepaalde prijs c. Richtprijs d. Betaling in termijnen e. Meer- of minderwerk Oplevering a. Voorlopige oplevering b. Definitieve oplevering c. Décharge van de aannemer d. Retentierecht aannemer Gebreken a. Aansprakelijkheid aannemer Geschillenregeling Speciale regels voor particulieren D. Ander soort eigendom 1. Vormen van mede-eigendom a. Gemeenschap b. Gedwongen mede-eigendom c. Vrijwillige mede-eigendom Appartementsrecht a. Algemeen b. Splitsing c. Reglement van splitsing d. Vereniging van eigenaars Erfpacht a. Algemeen b. Vestiging c. Rechten van de erfpachter d. Verplichtingen voor de erfpachter e. Beëindiging Opstalrecht a. Algemeen b. Vestiging c. Rechten van de opstaller d. Retributie e. Beëindiging Mandeligheid a. Algemeen b. Ontstaan c. Rechten en verplichtingen d. Einde VIII

9 Hoofdstuk VII Kopen, verkopen en contracteren A. Koop en verkoop 1. Begrip koop Totstandkoming Geldigheid a. Bedreiging b. Bedrog c. Misbruik van omstandigheden d. Dwaling Vorm en bewijs Eigendomsoverdracht en overgang risico Verplichtingen verkoper a. Eigendomsoverdracht b. Aflevering c. Conformiteit Verplichtingen koper a. Betaling koopprijs Niet-nakoming van verplichtingen a. Niet-nakoming door de verkoper b. Niet-nakoming door de koper Consumentenkoop a. Roerende zaken b. Onroerende zaken c. Kopen op afstand d. Autoriteit Consument en Markt Factuur Beëindiging koopovereenkomst a. Nietigheid en vernietigbaarheid b. Ontbinding Internationale koop a. Begrip b. EEG Overeenkomsten Verdrag c. Weens Koopverdrag d. Incoterms B. Agentuurovereenkomst, distributieovereenkomst en franchiseovereenkomst 1. Agentuurovereenkomst a. Begrip b. Vorm en verplichtingen c. Provisie d. Duur en opzegging e. Einde en ontbinding f. Concurrentiebeding Distributieovereenkomst a. Begrip b. Vorm en verplichtingen c. Duur en opzegging Franchiseovereenkomst a. Begrip b. Vorm en verplichtingen c. Duur en opzegging C. Faillissement, surseance en schuldsanering 1. Faillissement a. Begrip b. Taak curator c. Persoonlijke aansprakelijkheid d. Doel e. Faillissementsakkoord, opheffing f. Afkoelingsperiode Surseance van betaling a. Begrip b. Verlening c. Taak bewindvoerder d. Doel e. Afkoelingsperiode f. Akkoord g. Einde Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen a. Begrip b. Doel c. Verlening d. Einde Hoofdstuk VIII Personeelszaken A. Werving en selectie 1. Werving a. Verschillende wervingsmogelijkheden b. Wervings- en selectiebureau Uitzendovereenkomst a. Wanneer interessant? b. Inlenersaansprakelijkheid c. Erkend uitzendbureau d. Nieuwe wetgeving Payrolling Bedrijfsreglement B. Arbeidsovereenkomst 1. Cao s a. Wat zijn cao s? b. Aangaan van arbeidsovereenkomst c. Bepaalde tijd of onbepaalde tijd? d. Eisen aan arbeidsovereenkomst IX

10 2. Oproepovereenkomst a. Twee mogelijkheden b. Minimale loonverplichting per oproep c. Rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst d. Loondoorbetaling uitsluiten e. Nieuwe wetgeving Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd a. Opzegging door de werknemer b. Opzegging door de werkgever Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd a. Duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd b. Einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd c. Nieuwe wetgeving: de aanzegtermijn d. Verlenging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd e. Maximale termijn van verlenging f. Nieuwe wetgeving Goed werknemerschap a. De werknemer Goed werkgeverschap a. Recht op arbeid Proeftijd a. Schriftelijk overeengekomen b. Verschil bepaalde tijd en onbepaalde tijd c. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd d. Cao e. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd f. IJzeren proeftijd g. Nieuwe proeftijd niet mogelijk h. Strijd met opzegverbod i. Nieuwe wetgeving Loon a. Wat wordt gezien als loon? b. Minimumloon c. Betaalmoment d. Wanneer moet loon worden betaald? e. Loon kan niet worden betaald f. Vakantiebijslag g. Cao h. Inhoudingen op het loon i. Andere inhoudingen op het loon j. Loonbeslag De werkkostenregeling a. Wat u als ondernemer van de WKR moet weten b. De hoofdlijnen c. Wel of geen loon? d. Geen loon e. Geen belast loon f. Intermediaire kosten g. Gerichte vrijstellingen h. Waardering loon in natura i. Nihilwaarderingen j. Welke keuzes kunt u maken k. Beperking keuzevrijheid l. Cafetariasysteem m. Loon ten laste van de vrije ruimte n. Toetsen vrije ruimte o. Concernregeling Verbod van nevenwerkzaamheden Arbeidsongeschiktheid a. Loon b. Arbodienst c. Arbeidsongeschikt d. Arbeidsgeschikt e. Situatief arbeidsongeschikt f. Wet verbetering poortwachter Na afloop van tweede ziektejaar a. WIA b. WGA c. IVA d. Verschil tussen WAO en WIA Vakantie/verlof a. Aantal dagen verlof b. Opbouw van verlof c. Cao d. Opbouw van verlof bij ziekte e. Vaststelling van het verlof f. Verval en verjaring g. Bijzondere vormen van verlof Aanpassing arbeidsduur Disciplinaire maatregelen a. Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel minder ernstig maken b. Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel ernstiger maken c. Boetebeding d. Schorsen/op non-actief stellen Medezeggenschap a. Personeelsvertegenwoordiging (pvt) b. Ondernemingsraad Gelijke behandeling a. Direct onderscheid b. Indirect onderscheid X

11 18. Concurrentiebeding a. Wijziging van functie b. Na afloop van arbeidsovereenkomst c. Vernietiging van concurrentiebeding d. Schadeplichtigheid e. Nieuwe wetgeving Schade veroorzaakt door de werknemer a. Aansprakelijkheid van de werkgever b. Lokalen, werktuigen en gereedschappen c. Opzet of bewuste roekeloosheid Buitenlandse werknemers a. Tewerkstellingsvergunning b. Sancties C. Einde arbeidsovereenkomst 1. Einde van rechtswege Geen einde van rechtswege a. Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd b. Maximaal drie jaar c. Niet na eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd d. Nieuwe wetgeving Ontslag op staande voet a. Dringende reden b. Bewijslast c. Procedure Einde door opzegging a. Proeftijd b. Opzegging bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd c. Opzegging van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Opzegverboden a. Algemene opzegverboden b. Toestemming van kantonrechter c. Uitzondering op de opzegverboden d. Bijzondere opzegverboden e. Opzegging door de werkgever Vereisten waaraan ontslagaanvraag door werkgever moet voldoen a. Wijzigingen Beleidsregels ontslagtaak UWV per 1 september b. Schriftelijk Gronden voor opzegging a. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen b. Ontslag wegens andere dan bedrijfseconomische redenen Opzegtermijnen a. Tegen het einde van de maand b. Verlengen opzegtermijn Ontbinding door de kantonrechter a. Verzoekschrift b. Procedure bij de kantonrechter c. Geen advocaat nodig d. Bevoegde kantonrechter e. Reden voor ontbinding De kantonrechtersformule a. A = Aantal gewogen dienstjaren b. B = Beloning c. C = Correctiefactor d. Voorbeeld totale formule Procedures bij de kantonrechter a. Formele ontbindingsprocedure b. Inhoudelijke ontbindingsprocedure Redenen voor ontbinding Nieuwe wetgeving op het gebied van ontslagrecht en vergoedingen a. Het nieuwe ontslagrecht b. De vergoedingen D. Kinderen en jeugdige werknemers 1. Wat voor arbeidsovereenkomst? Welke arbeid mogen kinderen verrichten? Arbeidstijden a. 13-, 14-jarigen b. 15-jarigen E. Doorwerken na 65 jaar 1. Bestaande arbeidsovereenkomst voortzetten Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Uitzendarbeid Zzp er of freelancer a. Doorbetaling loon tijdens ziekte b. Vitaliteitsbeleid c. Loon aanpassen Hoofdstuk IX Arbo A. Arbeidsomstandigheden 1. Inleiding Aanpassingen wetgeving Arbocatalogus a. Inhoud arbocatalogus b. Handhaving door Inspectie SZW XI

12 B. Risico-inventarisatie en -evaluatie 1. Inleiding Inventariseren (stap 1) a. Inhoud risico-inventarisatie b. Het benoemen van risico s c. Eisen d. Ondernemingsraad Evaluatie (stap 2) Plan van aanpak (stap 3) Toetsing van een RI&E (stap 4) a. Geen toetsing noodzakelijk b. Lichtere toetsing c. Volledige toetsing Uitvoeren plan van aanpak (stap 5) Rol van de or C. Deskundige bijstand 1. Keuzemogelijkheden in arbodienst - verlening/deskundige ondersteuning Vangnetregeling Maatwerkregeling Waarop moet een werkgever letten bij het kiezen van een arbodienst? a. Algemeen b. Doelstellingen c. Ervaring en kennis d. Visie en aanpak e. Organisatie en werkwijze f. Informatie en communicatie g. Werknemers h. Commercieel i. Kwaliteit Arbodeskundige D. Preventiemedewerker 1. Inleiding Taken Deskundigheid Aantal preventiemedewerkers Organiseren E. Bedrijfshulpverlening 1. Bedrijfshulpverlening a. Verplichtingen b. Taken bedrijfshulpverlener c. Aantal bhv ers d. Eisen bhv ers Bedrijfsnoodplan a. Inhoud bedrijfsnoodplan b. Werkwijze Veiligheidsinstructies F. Preventief Medisch Onderzoek 1. PAGO en PMO Arbeidsomstandighedenspreekuur G. Ongevallen en beroepsziekten 1. Zorgplicht werkgever Ongevallenmelding bij de Inspectie SZW Ongevallenregister Leren van ongevallen Ongevallenonderzoek a. Onderzoeksmodel b. Wie, wat, welke, waar en hoe c. Veiligheidsbeleid aanpassen Beroepsziekten a. Beroepsziekte b. Melden beroepsziekte Schadevergoeding H. Inspectie SZW 1. Doel Inspectie SZW Taken Inspectie SZW Branchebrochures Maatregelen die de Inspectie SZW kan opleggen Zelfinspectietool I. Specifieke aspecten van de arbeidsomstandigheden 1. Inrichting van de werkplek Fysische werkomstandigheden Arbeidsmiddelen Lichamelijke belasting a. Algemeen b. Tillen Psychosociale arbeidsbelasting a. Eisen arbowetgeving b. Agressie en geweld c. (Seksuele) intimidatie d. Pesten e. Eisen aan het beleid f. Omgaan met meldingen g. Vertrouwenspersoon Gevaarlijke stoffen a. Gevaarlijke stoffen b. Hoofdcategorieën van gevaar c. Gevaarseigenschappen d. Wat zegt de Arbowet? e. RI&E f. Voorlichting en instructie XII

13 J. Kwetsbare groepen 1. Algemeen Jeugdigen Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven Thuiswerkers Ouderen K. Arbeidstijden 1. De Arbeidstijdenwet a. Algemeen b. Maximumarbeidstijd c. Pauzes d. Nachtarbeid e. Zondagen f. Rusttijd g. Afwijkingen L. Medezeggenschap 1. Or, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering? Instemmingsrecht Adviesrecht Overeenstemmingsrecht Initiatiefrecht Informatierecht Inhuur deskundigen VGWM-commissie Hoofdstuk X Belasting op inkomen en winst A. Wat is belastbaar? 1. Inkomstenbelasting: algemeen a. Boxenstelsel b. Verhouding tussen de boxen c. Box d. Box e. Box f. Fiscaal partnerbegrip en toerekening Vennootschapsbelasting algemeen a. Wat is belastbaar in de vennootschapsbelasting? Winstbegrip in de vennootschaps - belasting a. Verlaging tarieven B. Eigen woning 1. Eigen woning a. Hypotheekrenteaftrek b. Eigenwoningforfait c. Aftrekbare kosten eigen woning d. Aflossen eigenwoningschuld? e. Bijleenregeling f. Eigenwoningreserve g. Tijdelijke verhuur en hypotheekrenteaftrek h. Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek i. Herleven hypotheekrenteaftrek voor malige eigen woning na tijdelijke verhuur j. Woning in aanbouw k. Aftrekbaarheid rente op restschuld l. Kapitaalverzekering eigen woning m. Overzicht wijzigingen overdrachtsbelasting C. Resultaat uit overige werkzaamheden 1. Begrip resultaat uit overige werkzaamheid a. Neveninkomsten belast als resultaat uit overige werkzaamheid b. Onbelaste voordelen Winstbepaling Ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een onderneming of werkzaamheid a. Het begrip ter beschikking stellen b. Welke opbrengsten aangeven? Wat valt er nog meer onder de terbeschikkingstellingsregeling? Aftrekbare kosten a. Winstregime van toepassing D. Winst uit onderneming 1. Begrip winst uit onderneming a. Onderneming b. Ondernemer c. De onderneming moet voor rekening van de belastingplichtige worden gedreven d. De belastingplichtige moet rechtstreeks worden verbonden voor verbintenissen van de onderneming e. Huwelijksgoederengemeenschap f. Vermogensbeheer g. Onderneming of resultaat uit overige werkzaamheid? h. Dienstbetrekking in het kader van de onderneming E. Ondernemingsfaciliteiten 1. Ondernemersaftrek a. Zelfstandigenaftrek XIII

Inhoudsopgave. Voorwoord...VII. 1. Aanneming van werk. 2. De arbeidsovereenkomst. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord...VII. 1. Aanneming van werk. 2. De arbeidsovereenkomst. Inhoudsopgave Voorwoord...VII 1. Aanneming van werk 1.1. Inleiding... 1 1.2. De overeenkomst...................................... 2 1.2.1. Het begrip aanneming van werk................... 2 1.2.2. De regelgeving...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

A. Vo o r wa a r d e n

A. Vo o r wa a r d e n Beknopte inhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming...1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap...35 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen.............. 79 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

Het grote Ti p s & Adv i e s basisboek,

Het grote Ti p s & Adv i e s basisboek, Beknopte nhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 33 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen.............. 77 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

Inhoudsoverzicht. Voorwoord... v. Lijst van afkortingen... vii. Deel 1: Boek algemeen...1. 1 Inleiding. 2 Geschiedenis Wetgeving

Inhoudsoverzicht. Voorwoord... v. Lijst van afkortingen... vii. Deel 1: Boek algemeen...1. 1 Inleiding. 2 Geschiedenis Wetgeving Inhoudsoverzicht Voorwoord... v Lijst van afkortingen... vii Deel 1: Boek algemeen...1 1 Inleiding 1.1 Algemene inleiding... 1 1.2 Vergunningvrij bouwen...2 1.3 Bijlage II Besluit omgevingsrecht... 3 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak?

1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1.1. Inleiding....................................................... 1 1.1.1. Wat is eigenlijk een onroerende zaak?.......................... 1

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49 vii Voorwoord v Lijst van afkortingen vi Softy bv xv Bedrijfsprofiel Softy bv xv Deel 1 Algemene inleiding 1 1 Inleiding 3 1.1 Wat is recht? 3 1.2 Rechtspraak 4 1.3 Rechtsbronnen 4 1.4 Formeel en materieel

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingwetgeving niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13

10.1 Inleiding 1. 10.3 Regelingen voor werknemers 12 10.3.1 WSW-plaatsing 13 10.3.2 Individuele voorzieningen voor werknemers 13 Inhoud Voorwoord V Studiewijzer PDL VII 10 Subsidies en toeslagen 1 10.1 Inleiding 1 10.2 Verlagen van de werkgeverslasten 1 10.2.1 Afdrachtverminderingen 2 10.2.2 Premiekorting en premievrijstelling werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12 Inhoud Deel 1 Ondernemingsrecht 12 1 Bedrijf en onderneming 15 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming 16 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie 17 1.3 Plicht tot inschrijving in handelsregister

Nadere informatie

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27 Inhoud Lijst van afkortingen 17 Inleiding 19 Begrip arbeidsrecht 19 Onderdelen arbeidsrecht 20 Complexiteit arbeidsrecht 22 Opbouw boek 22 Deel a Algemeen arbeidsrecht 25 1 Beginselen en bronnen commune

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... VII. 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 2. De koopovereenkomst. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... VII. 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 2. De koopovereenkomst. Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Waarop te letten bij de koop van een onroerende zaak? 1.1. Inleiding... 1 1.1.1. Wat is eigenlijk een onroerende zaak?.............. 1 1.1.2. Ook wel: registergoed...........................

Nadere informatie

WABO HANDBOEK MEI 2015

WABO HANDBOEK MEI 2015 WABO HANDBOEK MEI 2015 IN OVEREENSTEMMING MET HET BESLUIT OMGEVINGSRECHT (BOR) 2014 Dorp, Stad en Land adviseert gemeenten op gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie, met als doel het bevorderen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten Inhoudsopgave Voorwoord.................................................... 1 Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten 1.1. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?... 5 1.2. Investering of kosten?..................................

Nadere informatie

Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht)

Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht) Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht) Bijlage II. Behorende bij de artikelen 2.3, 2.5a en 2.7 Artikel 2 Een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen... Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3 11 MKB-winstvrijstelling 3 12 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek 5 121 Startersaftrek 5 122 Bijzondere startersaftrek

Nadere informatie

A. Vo o r wa a r d e n

A. Vo o r wa a r d e n Beknopte nhoudsopgave Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1 Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 35 Hoofdstuk III Ondernemer en sociale verzekeringen.............. 79 Hoofdstuk IV Boekhoudkundige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Het Ondernemerszakboekje, I

Inhoudsopgave. Het Ondernemerszakboekje, I Inhoudsopgave Het Ondernemerszakboekje, I Deel I - Zakelijk Hoofdstuk 1 - Inkomstenbelasting ondernemers Verliesverrekening... 2 Investeringsfaciliteiten... 2 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek...........................................

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten

Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 - Wat u vooraf moet weten 1.1. Wat zijn fiscaal aftrekbare kosten?... 5 1.2. Investering of kosten?... 6 1.3. Hoe schrijft u af?... 6 1.3.1. Afschrijving op bedrijfsmiddelen...

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB

Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Ik Start! En nu? Tom Jacobs AA mr. Michiel Gijsbers RB Onderwerpen Fiscale voordelen inkomstenbelasting en omzetbelasting Sociale zekerheid BTW-aangifte en Kleine ondernemersregeling (KOR) Gebruik van

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers

ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers ROZ Startersdag (6 november 2014) Juridische aandachtspunten voor startende ondernemers Onderwerpen Zo maar een paar juridische onderwerpen die voor starters van belang kunnen zijn: Rechtsvorm onderneming

Nadere informatie

RECHTSVORMEN. www.damd.nl

RECHTSVORMEN. www.damd.nl www.damd.nl Rechtsvormen Welke soorten rechtsvormen zijn er voor zzp ers? Hoe kun je je onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel en waar moet je op letten bij het kiezen van een bedrijfsnaam?

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud. Woord vooraf Lijst van afkortingen 1 ALGEMEEN DEEL 1

Inhoud. Inhoud. Woord vooraf Lijst van afkortingen 1 ALGEMEEN DEEL 1 Inhoud Woord vooraf Lijst van afkortingen V VII 1 ALGEMEEN DEEL 1 1.1 Het verzuimbeleid 2 1.1.1 Inleiding verzuimbeleid 2 1.1.2 Soorten verzuim 4 1.1.3 Effecten en kosten van verzuim 5 1.1.4 Inhoud van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13

Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 1 Inleiding / 11 2 Levering van goederen naar andere EU-lidstaten / 13 2.1 Levering aan een btw-plichtige ondernemer / 14 2.1.1 Voorwaarde 1: vervoer naar een andere lidstaat / 15 2.1.2 Afhaaltransacties

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Loonadministratie Praktijkdiploma Boekhouden (PDL ) Arbeidsrecht Overgangsregeling Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo niveau 4) Versie 1-0 Geldig vanaf 01-09-16

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13

Inhoud. Voorwoord. 1 Loonbelasting 1. 1.1 Inleiding 1. 1.2 Dienstbetrekking 2. 1.3 Inhoudingsplichtige 10. 1.4 Loon 13 Inhoud Voorwoord V 1 Loonbelasting 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Dienstbetrekking 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking 3 1.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking 5 1.2.4 Fictieve dienstbetrekking

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner...

Inhoudsopgave. Voorwoord Aangifte 2016 doen Onderdeel: Persoonlijke gegevens van uzelf Onderdeel: Partner... Voorwoord 1 1 Aangifte 2016 doen 3 11 Hoe moet u dit dossier gebruiken? 3 12 Hoe doet u aangifte? 3 121 Nieuw: Pilot inloggen Idensys en idin 4 122 Iemand anders aangifte laten doen? 4 123 Wat kan een

Nadere informatie

1.1 Doel van belastingheffing Rechtsgrond voor belastingheffing Inleiding Plaats binnen de wetten 3

1.1 Doel van belastingheffing Rechtsgrond voor belastingheffing Inleiding Plaats binnen de wetten 3 Inhoud Voorwoord V 1 Algemene inleiding 1 1.1 Doel van belastingheffing 1 1.2 Rechtsgrond voor belastingheffing 2 1.2.1 Inleiding 2 1.2.2 Plaats binnen de wetten 3 1.3 Soorten belastingen 4 1.3.1 Inleiding

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

STARTERSEVENT TWENTE

STARTERSEVENT TWENTE STARTERSEVENT TWENTE 2 JUNI 2016 Juridische aandachtspunten voor starters mr. Willeke Krieger mr. Jolien Klomp Enschede Onderwerpen Rechtsvormen van ondernemingen Zekerheden Algemene voorwaarden Handelsnaam

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract

Inhoud. 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract Inhoud Deel I Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht.......................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeidscontract?.....................

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk!

2. Dus toch: met een schriftelijk arbeidscontract aan het werk! Voorwoord...IX Deel I - Algemene inleiding 1. Wat is een veilig arbeidscontract? 1.1. Het arbeidsrecht....................................... 3 1.2. Wat is nou eigenlijk een arbeids contract?... 4 1.3.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Ondernemerschap Diploma('s) Basiskennis Ondernemerschap Financieel Ondernemer Commercieel Ondernemer Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Ondernemerschap Diploma('s) Basiskennis Ondernemerschap Financieel Ondernemer Commercieel Ondernemer Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Ondernemerschap Diploma('s) Financieel Ondernemer Commercieel Ondernemer Eamen Niveau vergelijkbaar met mbo 2 Versie 0.2 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld op Vastgesteld

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16 1 Nieuw personeel: aanstellingsmogelijkheden 19 1.1 Vaste kracht 21 1.2 Tijdelijke kracht 21 1.3 Uitzendkracht 23 1.4 Oproepkracht 24 1.5 Thuiswerker

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord

Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Kamer van Koophandel Belastingdienst Noord Wat gaan we vanavond doen - Kamer van Koophandel - Handige tips - Belastingdienst - Omzetbelasting - Inkomstenbelasting De Kamer van Koophandel laat u altijd

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie